1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ"

Transcript

1 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία (Valse Hsitation) σ. 10 Οι ρήτρες αλληλεγγύης και αμοιβαίας συνδρομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σ. 11 Η «Ουγγρική ραψωδία της ΕΕ»: Κεντροευρωπαϊκή διάσταση και εσωτερικές στοχεύσεις στο τέλος της δημοκρατικής μετάβασης σ. 33 Η επανάσταση μιας μεταϊσλαμικής γενιάς σ. 40 Βιβλίο σ. 44 H συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ Πρέσβυς ε.τ. ΗΕλβετία αποτελεί ορόσημο στην σταδιοδρομία του Ιωάννη Καποδίστρια και στην ανάδειξη και εδραίωση της διπλωματικής ευφυΐας και φήμης του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που τον οδήγησε στο ύπατο αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών του Τσάρου και στην εκλογή του ως Κυβερνήτη της Ελλάδας. Η μακρά διαμονή του Καποδίστρια στην Ελβετία έλαβε χώρα σε δύο περιόδους: η πρώτη από τον Νοέμβριο του 1813 έως τον Οκτώβριο του 1814, όταν σε αναγνώριση της αξίας του και των ως τότε λαμπρών υπηρεσιών του επιφορτίσθηκε προσωπικά από τον Ρώσο Αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον 1 ο με τη δυσχερέστατη αποστολή να χειρισθεί ως εκπρόσωπος της Ρωσίας το οξύ Ελβετικό ζήτημα, κατά τη διάρκεια της οποίας συνέβα- *Εισήγηση στην Διημερίδα «Διεθνείς Σχέσεις, Ιστορία, και Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδος, στην εποχή του Κυβερνήτου Ιωάννη Καποδίστρια», Ναύπλιον 25 και 26 Ιουνίου 2010.

2 Οι ρήτρες αλληλεγγύης και αμοιβαίας συνδρομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δρ. Ν. Εμπειρογνώμων-Πρεσβευτής Υπ. Εξωτερικών Mε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, διασαφηνίζεται ότι η δημιουργία και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζονται σε θεμελιώδεις αρχές και αξίες που αποτελούν τη βάση της και που θα πρέπει να διέπουν κάθε δράση της. Πράγματι σε συνέχεια των εργασιών της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης οι οποίες κατέληξαν στην διατύπωση του Συντάγματος, υπήρξε μια σημαντική πρόοδος στο τομέα αυτό. Αναφορικά με την αρχή της αλληλεγγύης, πραγματοποιείται όμως, μια ουσιαστική και σημαντική ποιοτική τομή σε σχέση με το προισχύσαν καθεστώς σε συνταγματικό επίπεδο της Ένωσης, καθόσον ενισχύεται και επιβεβαιώνεται ο συνταγματικός χαρακτήρας της αρχής της αλληλεγγύης, μέσω της πρόβλεψής της σε πληθώρα διατάξεων. Η αρχή της αλληλεγγύης στο επίπεδο αυτό έχει πλέον μια εσωτερική και εξωτερική διάσταση, με απόλυτη, όμως αλληλεξάρτηση ως θεμέλιο της δράσης της Ένωσης (οντολογικό στοιχείο) είτε ως υποχρέωση συμπεριφοράς (πραξεολογικό στοιχείο). 1 Σε συνέχεια ενός γενικότερου προβληματισμού για την αρχή της αλληλεγγύης στο 1. Η αλληλεγγύη εμφανίζεται ή εμπεριέχεται σε συγκεκριμένες ουσιαστικές διατάξεις των Συνθηκών (πέραν δηλ. των αναφορών σε αυτή σε προγραμματικής ή θεμελιώδους φύσεως διατάξεις των Συνθηκών ή σε διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, για τις οποίες βλ. την αναφερόμενη μελέτη στην υποσ. 2) στο πλαίσιο των κατωτέρω δέκα ενοτήτων: 1. Η αλληλεγγύη στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (άρθρο 24 ΣΕΕ). 2. Η αλληλεγγύη συνδρομή σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης (άρθρο 42 παρ.7 ΣΕΕ). 3. Η αλληλεγγύη στην κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων (άρθρα 67 και 80 ΣΛΕΕ). 4. Η αλληλεγγύη στο πλαίσιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (άρθρα 122 και 143 ΣΛΕΕ). 5. Η αλληλεγγύη και η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (άρθρο 174 ΣΛΕΕ). 6. Η αλληλεγγύη, ως κατευθυντήρια γραμμή για την επίτευξη των στόχων στον τομέα της ενέργειας (άρθρο 194 ΣΛΕΕ). 7. Η αλληλεγγύη και η ανθρωπιστική βοήθεια (άρθρο 214 ΣΛΕΕ). 8. Η αλληλεγγύη για τρομοκρατική απειλή ή επίθεση ή ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές. Η ρήτρα αλληλεγγύης (άρθρο 222 ΣΛΕΕ). 9. Η αλληλεγγύη στα δημοσιονομικά (προϋπολογισμός) της Ένωσης (άρθρο 310 ΣΛΕΕ και επ.). 10. Η αλληλεγγύη και η προσαρμογή των διεθνών συμφωνιών των κρατών μελών (άρθρο 351 ΣΛΕΕ). Η αλληλεγγύη προβλέπεται επίσης στο ιδιότυπο καθεστώς των νομικών εγγυήσεων προς την Ιρλανδία. Βλ. Π. Παναγιωτόπουλος, Η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Οι νομικές εγγυήσεις προς την Ιρλανδία και η εξαίρεση και της Τσεχίας από την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ευρωπαϊκή Πρόκληση, ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 11

3 πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2 με την παρούσα μελέτη στοχεύεται να τεθούν ορισμένα ερωτήματα, ενόψει της μελλοντικής εφαρμογής των δυο βασικών, νέων, διατάξεων της Συνθήκης της Λισσαβώνας, σχετικά με την υποχρέωση αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης καθώς και της αλληλεγγύης μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, σε περίπτωση τρομοκρατικής απειλής ή επίθεσης ή φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής. Στο πλαίσιο αυτό, η αλληλεγγύη/συνδρομή εν ευρεία εννοία θα μπορούσε να ορισθεί, ως οι μορφές συμπεριφοράς οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες ή υποστηρικτικές σε άλλα άτομα ή οργανώσεις και στηρίζονται σε ή συνδέονται με μια μορφή υποχρέωσης ή δέσμευσης για τη διαφύλαξη ορισμένων αξιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλληλεγγύη θα μπορούσε να προσδιοριστεί ως η υποχρέωση: παροχής βοήθειας σε κάποιον με σκοπό να προωθηθεί ένας κοινός στόχος που στηρίζεται στην αναγνώριση ισότητας μεταξύ των εμπλεκομένων, χωρίς καμία οικονομικής ή άλλης μορφής ασυμμετρία, και τέλος, την αμοιβαιότητα των υποχρεώσεων. και στο πλαίσιο της οποίας είναι δυνατόν να επιβληθούν ή να απαιτηθούν προϋποθέσεις (αιρεσιμότητα). 1. Η αλληλεγγύη-συνδρομή σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Στόχος της είναι η εξασφάλιση επιχειρησιακής ικανότητας της Ένωσης βασισμένης σε μη στρατιωτικά και σε στρατιωτικά μέσα καθώς και η συνεχής εμβάθυνση της συνεργασίας των κρατών μελών σε θέματα αμυντικής πολιτικής με στόχο να οδηγήσει εν καιρώ σε μία κοινή άμυνα. Με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας το πεδίο εφαρμογής της ΚΠΑΑ και οι επιχειρησιακές δυνατότητες στο πλαίσιο αυτής, διευρύνονται. Μεταξύ των νέων στοιχείων εισάγεται, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης, ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας και συνδρομής, εξαιρετικής σημασίας για την άμυνα και την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της Η ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας και συνδρομής Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 7 ΣΕΕ, σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν επηρεάζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών. Οι δεσμεύσεις και η συνεργασία στον τομέα αυτόν εξακολουθούν να είναι σύμφωνες προς τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Βορείου Ατλαντικού Συμφώνου, ο οποίος παραμένει, 2. Π. Παναγιωτόπουλος, Η αρχή της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό δημοσίευση σε Τιμητικό Τόμο για τον Γ. Παπαδημητρίου. 12 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

4 όσον αφορά τα κράτη που είναι μέλη του, το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας και το όργανο της εφαρμογής της. 3 Το θέμα αυτό είχε εξετασθεί κατά τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των Διακυβερνητικών Διασκέψεων για την τροποποίηση των Συνθηκών, ήδη από το 1990, 4 αλλά τα κράτη μέλη που υποστήριζαν την νατοϊκή προσέγγιση καθώς και τα ουδέτερα κράτη μέλη είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους σε μια τέτοια προοπτική. Υπενθυμίζεται ότι μια ανάλογη δυνατότητα προσφερόταν ήδη μέσω του άρθρου V της Συνθήκης για την ΔΕΕ 5 και σε μια διατύπωση λιγότερο δεσμευτική, στο άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ. 6 Η Συνθήκη της Λισσαβώνας, σε συνέχεια του Συντάγματος, 7 περιέχει την διατύπωση 3. Βλέπε επίσης σχετικά με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των κρατών μελών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ τις υπ. αριθ. 13 και 14 Δηλώσεις που επισυνάπτονται στην Τελική Πράξη της Συνθήκης της Λισσαβώνας. 4. Ο στόχος αυτός αποτελούσε μια σταθερή θέση της χώρας μας. Βλ για τις διαπραγματεύσεις ενόψει της Συνθήκης του Μάαστριχτ, N.Frangakis and A.Papayannides, Greece: a never-ending story of mutual attraction and estrangement (και την αναφερόμενη στην υποσ. 21 βιβλιογραφία) Βλ. για τις διαπραγματεύσεις ενόψει της Συνθήκης του Άμστερνταμ, έγγραφο CONF 3970/96 της Το άρθρο VI της ΔΕΕ προβλέπει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση ενεργοποίησης του άρθρου V (ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και υποχρέωση σεβασμού των ενδεχόμενων μέτρων που θα ληφθέν από αυτό καθώς και αναφορά στις υποχρεώσεις που υπέχουν τα μέλη της ΔΕΕ ως μέλη του ΟΗΕ. 6. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Rasmussen σε άτυπη συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών των μελών του ΝΑΤΟ, Ταλίν, Εσθονία, ) σε ομιλία του με τίτλο On Alliance Solidarity in the 21st Century : Solidarity is the lifeblood of NATO. Solidarity has enabled us to succeed in the past; it is what helps us to succeed today; and it is what will enable us to be successful in the future. But new challenges are putting our Alliance solidarity to the test. And that is why the development of a new Strategic Concept for the Alliance is so opportune. 7. Άρθρο Ι-41 παρ.7 Συντάγματος. Υπενθυμίζεται ότι, η ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας και συνδρομής δεν αφορούσε παρά μόνο τα κράτη μέλη που θα συμμετείχαν σε μια ενδεχόμενη ενισχυμένη (διαρθρωμένη) συνεργασία σε θέματα αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με το σχέδιο Συντάγματος που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση (άρθρο 40 παρ. 7). Η διατύπωση όμως αυτή, όπως και η προτεινόμενη ρύθμιση για τη διαρθρωμένη συνεργασία, συνέχιζε να συναντά την αντίθεση των κρατών μελών που υποστήριζαν την νατοϊκή προσέγγιση (ιδίως Ην. Βασίλειο, Ολλανδία και Πολωνία) καθώς και των ουδέτερων κρατών μελών (Αυστρία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Σουηδία, βλ. για τις χώρες αυτές και υποσ. 11). Σημειώνεται επίσης η παραπλήσια θέση της Τουρκίας (παρατηρητής) με αυτή των κρατών μελών με νατοϊκή προσέγγιση που τόνιζε ιδιαίτερα τη σημασία του εγγράφου Nice Implementation Document όπως είχε διατυπωθεί στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22/ (Παράρτημα ΙΙ αυτών, σημείο 2). Οι διατάξεις αυτές εξετάστηκαν σε βάθος στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης κατά τη διάρκεια της ιταλικής προεδρίας, η οποία πρότεινε την καθιέρωση «μόνιμων διαρθρωμένων συνεργασιών» σε μια μορφή που ήταν πιο κοντά στο γενικό μηχανισμό των ενισχυμένων συνεργασιών. Όσον αφορά τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής, η ιταλική προεδρία πρότεινε επίσης, να παραμείνει αλλά με νέα διατύπωση. Πρότεινε να διευκρινιστεί, με στόχο να άρει τις αντιρρήσεις των ουδέτερων χωρών ότι η αμοιβαία άμυνα «δεν επηρεάζει τον ειδικό χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών-μελών». Επίσης, λόγω της επίμονης αντίθεσης ορισμένων αντιπρο- ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 13

5 της Συνθήκης ΔΕΕ (σε μια μορφή όμως, περισσότερο δεσμευτική χρήση του όρου οφείλουν ) 8 δημιουργώντας στο πλαίσιο της Ένωσης έναν (αυτόνομο) μηχανισμό συλλογικής άμυνας με την έννοια του άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Η υιοθέτηση όμως της ρήτρας αυτής βοήθειας και συνδρομής, δεν ήταν δυνατή παρά μόνο μετά την συμπλήρωσή της με αναφορές στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών (ουδετερότητα ορισμένων, 9 εξαίρεση Δανίας) καθώς και στον καθοριστικό ρόλο που αναγνωρίζεται στο ΝΑΤΟ για την συλλογική άμυνα των κρατών μελών που είναι μέλη του στο πλαίσιο της εφαρμογής της. 10 Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης, όπως έχει διατυπωθεί, δημιουργεί σαφώς μια νομική υποχρέωση αρωγής από όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Η ύπαρξή της και η δυνατότητα να μπορεί, αυτόματα, να ενεργοποιηθεί, εντός του πλαισίου της Ένωσης, αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα προς τους τρίτους. Επίσης, η διατύπωση της ρήτρας δημιουργεί ένα πλαίσιο παράκαμψης ή περιοριστικής ερμηνείας του ιδιαίτερου καθεστώτος ορισμένων κρατών μελών, δίδοντάς τους δυνατότητες συμμετοχής στην αρωγή χωρίς να είναι αναγκαία, η προηγούμενη τροποποίηση των συνταγματικών τους κανόνων. Η αναφορά στην ιδιαιτερότητα αυτή, η οποία αναπαράγει διάταξη που υπάρσωπειών, πρότεινε να καταργηθεί ολοκληρωτικά η δυνατότητα θεμελίωσης μιας πιο στενής συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίας άμυνας, πάνω σε μια διαρθρωμένη συνεργασία (CIG 60/03). Η ουσιαστική συζήτηση ολοκληρώθηκε στη σύνοδο της Βλ. όμως για μια αντίθετη ερμηνεία: Le développement de la PESD et l Objectif global 2010, Rapport présenté au nom de la Commission de défense par M. K. Vrettos, Document A/ (ΔΕΕ): 9. Οι χώρες αυτές πρότειναν να καταργηθεί ο αυτόματη και η άνευ όρων υποχρέωση, με μια απλή αναφορά σε αίτημα του κράτους που έχει δεχθεί την επίθεση προς τα άλλα κράτη (If a Member State is victim of armed aggression, it may request that the other Member States give it aid and assistance by all the means in their power, military or other, in accordance with article 51 of the UN Charter, CIG 62/03, ). 10. Βλ. Για τις θέσεις του Ην. Βασιλείου: White Paper on the Treaty establishing a Constitution for Europe Presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs September Σύμφωνα με αυτό: The Government did not support all the Convention s proposals on ESDP: in particular, the idea of a narrow, institutionally-focussed approach to structured co-operation, and the proposed mutual defence commitment within the European Union. Both proposals moved away from the flexible, inclusive, NATO-friendly approach to ESDP pioneered since Saint Malo and reflected in the permanent arrangements for ESDP agreed at the time of the Nice European Council in December The Government secured the deletion of any reference in the draft Treaty to an EU mutual defence commitment which would have been divisive and a duplication of NATO. The text now makes it clear that for those States which are members of NATO, NATO "remains the foundation of their collective defence" and the instrument for implementing that commitment (Article I- 40.7). This is the first time an EU Treaty text has stated this so clearly. 14 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

6 χει και σε άλλο σημείο (άρθρο 42 παρ.2 ΣΕΕ), γενικότερης εφαρμογής στο σύνολο της ΚΠΑΑ, καθιστά σαφές ότι τα κράτη μέλη που δεσμεύονται συνταγματικά σε μια πολιτική άμυνας ιδιαίτερου χαρακτήρα θα μπορούν να επιλέξουν το είδος των μέσων συνδρομής που θα χρησιμοποιήσουν (στρατιωτικά ή μη). Από την άλλη πλευρά, η σχετική πρωτοκαθεδρία που αναγνωρίζεται στο ΝΑΤΟ 11 θα μπορούσε να αποτελέσει τροχοπέδη στην ενεργοποίηση του μηχανισμού της αμοιβαίας συνδρομής και να καταλήξει να έχει ένα συμβολικό και μόνο χαρακτήρα, 12 όπως ο αντίστοιχος της ΔΕΕ. Για να γίνει πράγματι επιχειρησιακός ο μηχανισμός θα πρέπει να αναδιοργανωθούν κατάλληλα οι ένοπλες δυνάμεις, θέσεις και στρατιωτικές θεωρίες των κρατών μελών. Η αναφορά όμως και μόνο στο ΝΑΤΟ θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ένα de facto εμπόδιο προς τον σκοπό αυτό. 13 Η πρόβλεψη όμως, καθεαυτή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, η οποία ουσιαστικά είναι μια ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, συνιστά ένα σημαντικό στοιχείο, διότι δημιουργείται για πρώτη φορά μια ειδική μορφή αλληλεγγύης σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης για όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης και ιδίως ανεξάρτητη από οποιοδήποτε διατλαντικό σύνδεσμο. 14 Κατά συνέπεια, η ενδεχόμενη ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ένωσης, δεν εξαρτάται από την προϋπόθεση της προηγούμενης επίκλησης ή ενεργοποίησης της αντίστοιχης ρήτρας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ή ακόμη των αποτελεσματικότητας των τελευταίων ενεργειών. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, τελικά, η υιοθετηθείσα λύση αποσυνδέεται από την «κοινή άμυνα», με την έννοια ότι η τελευταία θα μπορούσε να είναι αντικείμενο της διαρθρωμένης συνεργασίας στο πλαίσιο της οποίας θα προβλεπόταν η υποχρέωση αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης Ορισμένα ερωτήματα Στην προοπτική μιας ενδεχόμενης ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας βοήθειας και συνδρομής, ορισμένα ερωτήματα θα μπορούσαν να τεθούν: Τι σημαίνει δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του ; 15 Υπενθυμίζεται ότι, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, οι επιθέσεις της χαρακτηρίσθηκαν ως υπαγόμενες στις διατάξεις του ανάλογου άρθρου 5. Ποιο είναι 11. S. Biscop, N. Gnesotto, J. Howorth, D. Keohane, S. Silvestri, T. Tiilikainen, What do Europeans want from NATO?, EU Institute for Security Studies 2010, Ο Piris (από το 1988 μέχρι πρόσφατα, Νομικός Σύμβουλος του Συμβούλιο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Γ. Δ/ντής ΝΥ Συμβουλίου) υποστηρίζει ότι η ρήτρα έχει υψίστης σημασίας συμβολικό και πολιτικό χαρακτήρα για την Ένωση, δεν ισοδυναμεί όμως με μια ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. J.-Cl. Piris The Lisbon Treaty, Cambridge, 2010, σελ E. Remacle, La politique commune de sécurité et de défense, στο M. Dony et E. Bribosia (Eds), Commentaire de la Constitution de l Union européenne, Ed. de l Univ. De Bruxelles, 2005, σελ Fr.- X. Priollaud, D. Siritzky, Le Traite de Lisbonne, La Documentation Française, 2008, σελ Βλ. επίσης την Έκθεση Stoltenberg ( ) σχετικά με την ανάπτυξη μιας περιφερειακής συνεργασίας σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ 5 βόρειων χωρών της Ευρώπης: media/frettatilkynning/nordic_report.pdf ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 15

7 το στάδιο (οι ενέργειες, τα χαρακτηριστικά) εκείνο, μετά από το οποίο είναι αποδεκτό ότι πρόκειται για ένοπλη επίθεση; Η ένοπλη επίθεση συνιστά μια στατική, κλασική, έννοια ή μπορεί να έχει μια ευρύτερη διάσταση και να περιλάβει περιπτώσεις όπως επιθέσεις κατά δικτύων ενημέρωσης και επικοινωνιών; Η ρήτρα αναφέρεται σε δεσμεύσεις και συνεργασίες. Όσον αφορά τις δεσμεύσεις πρόκειται για την υποχρέωση των άλλων κρατών μελών να παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τι σημαίνει συνεργασίες; Πρόκειται για την (στρατιωτική) συνεργασία που θα απαιτηθεί για την πραγματική, σε συγκεκριμένη περίπτωση, ενεργοποίηση της ρήτρας; Ή αντίθετα η συνεργασία περιλαμβάνει και την προηγούμενη δημιουργία ενός πλαισίου προκαταρκτικής συνεργασίας, το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο για να αποκτήσει ουσιαστική αξία η ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας και συνδρομής; Η Συνθήκη, δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά σε συγκεκριμένα μέτρα ή διαδικαστικούς κανόνες για την υλοποίηση της ρήτρας. 16 Η δέσμευση για παροχή βοήθειας και συνδρομής, σύμφωνα με τη διατύπωση του κειμένου, δεν εξαρτάται για την υλοποίησή της από ένα οποιαδήποτε αίτημα. Δεν χρειάζεται όμως μια άμεση διαβούλευση και συντονισμός; Ποιος θα έχει το πρόσταγμα; Τι ρόλο θα διαδραματίσουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης; 17 Μια πράξη εφαρμογής είναι αναγκαία για τον καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την πραγματική και αποτελεσματική εφαρμογή της ρήτρας. Η υποχρέωση για τα κράτη μέλη να θέτουν στην διάθεση της Ένωσης, για τη εφαρμογή της ΚΕΠΠΑ, στρατιωτικές και μη στρατιωτικές δυνατότητες, προκειμένου να συμβάλλουν στους στόχους που καθόρισε το Συμβούλιο, 18 θα μπορούσε να συνδυασθεί με την εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας βοήθειας και συνδρομής; 2. Η ρήτρα αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη για τρομοκρατική απειλή ή επίθεση ή ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές Ο Τίτλος VII της ΣΛΕΕ του Μέρους V αυτής (εξωτερική δράση της Ένωσης) περιλαμβάνει στο μοναδικό του άρθρο 222 την ρήτρα αλληλεγγύης Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 42 παρ.1 ΣΕΕ, είναι σαφέστατο όσον αφορά την οργάνωση αποστολών από την Ένωσης εκτός των συνόρων της. 17. Βλ. για την υποστήριξη ίδρυσης μονίμου Επιχειρησιακού Στρατηγείου της ΕΕ, υπό την ηγεσία του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου, μέρος της εντολής του οποίου θα είναι ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΠΑΑ: Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με το ρόλο του ΝΑΤΟ στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της ΕΕ, (2010/C 76 E/14). 18. Άρθρο 42 παρ. 3 ΣΕΕ. 19. N. von Ondarza, R. Parkes, The EU in the Face of Disaster, Implementing the Lisbon Treaty s Solidarity Clause, (SWP): REGARDS-CITOYENS Jeudi 14 janvier /01 /218L UE face aux catastrophes naturelles ou d origine humaine selon le Traité de Lisbonne 16 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

8 Πράγματι, στο άρθρο αυτό, το οποίο είναι ένα νέο άρθρο των Συνθηκών, σε συνέχεια του Συντάγματος, 20,21 προβλέπεται η αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, σε περίπτωση τρομοκρατικής απειλής ή επίθεσης ή φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής καθώς και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εφαρμογή της. 22 Η ρήτρα αυτή αλληλεγγύης είναι σαφώς ξεχωριστή από αυτή της υποχρέωσης αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42 παρ. 7 ΣΕΕ, εντάσσεται όμως σε ένα γενικότερο σύστημα ρυθμίσεων των Συνθηκών με ανάλογους στόχους και δράσεις: άρθρο 21 παρ. 2 ζ) ΣΕΕ σχετικά με τις ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές στο εξωτερικό της Ένωσης, άρθρο 23 ΣΛΕΕ σχετικά με την διπλωματική και προξενική προστασία, άρθρα 75, 83, 87, 88 και 215 ΣΛΕΕ σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, άρθρο 168 ΣΛΕΕ για την δημόσια υγεία, άρθρο 196 ΣΛΕΕ σχετικά με την πολιτική προστασία και άρθρο 214 ΣΛΕΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια. Η ένταξη της ρήτρας αλληλεγγύης στο προαναφερθέν σύστημα ρυθμίσεων, νοείται υπό μορφή της συνεξέτασης και συνέργειας αυτών με σκοπό μια συνεκτική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ των προαναφερθεισών διατάξεων: η ρήτρα αλληλεγγύης είναι η μόνη που προβλέπει πραγματικές και άμεσες επιχειρησιακές δράσεις της Ένωσης και των κρατών μελών, και για τις οποίες υπάρχει ρητή υποχρέωση. aux-catastrophes-naturelles-ou-d-origine-humaine-selon-le-traite-de-lisbonne html REGARDS-CITOYENS Mardi 23 juin // :Terrorisme, catastrophes naturelles ou d origine humaine, clause de solidarité, et protection civile dans le Traité de Lisbonne regards-citoyens.com/article html S.Myrdal, M.Rhinard, The European Union s Solidarity Clause: Empty Letter or Effective Tool? An Analysis of Article 222 of the Treaty on the Functioning of the European Union, 2010, olidarity%20clause.pdf 20. Το άρθρο 222 ΣΛΕΕ μετά την απόφαση της ΔΚΔ του 2007 να εντάξει την ρήτρα αλληλεγγύης στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ, περιλαμβάνει, χωρίς καμία αλλαγή, στην πρώτη του παράγραφο τις διατάξεις του άρθρου Ι-42 και στις παραγράφους 2 έως 4 τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ-329 του Συντάγματος. 21. Για το ίδιο θέμα, και παράλληλα με τις εργασίες για το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη σύνοδό του της , υιοθέτησε στο πλαίσιο της γενικότερης Δήλωσής του για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μια ειδική Δήλωση για την αλληλεγγύη κατά της τρομοκρατίας, στην οποία οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων επιβεβαιώνουν την βούλησή τους να εφαρμόσουν ήδη από τη στιγμή αυτή τα προβλεπόμενα στη ρήτρα αλληλεγγύη του τότε άρθρου 42 του σχεδίου Συντάγματος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην προαναφερθείσα γενική Δήλωση, χαιρετίζει την πολιτική δέσμευση των κρατών μελών και των υπό προσχώρηση κρατών, που έχει αναληφθεί ήδη από τώρα, να ενεργήσουν από κοινού κατά των τρομοκρατικών ενεργειών, ακολουθώντας το πνεύμα της ρήτρας αλληλεγγύης που προβλέπεται στο άρθρο 42 του σχεδίου Συντάγματος της Ευρώπης. 22. Σημειώνεται ότι για τη Δανία ισχύει ένα ειδικό καθεστώς εξαίρεσης από τη ρήτρα αυτή, βάσει του Πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας και της σχετικής Δήλωσης. Για το ιδιότυπο καθεστώς των νομικών εγγυήσεων προς την Ιρλανδία, βλ. Π. Παναγιωτόπουλος, Η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Οι νομικές εγγυήσεις προς την Ιρλανδία και η εξαίρεση και της Τσεχίας από την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ευρωπαϊκή Πρόκληση, ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 17

9 Η ερμηνεία και εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 222 ΣΛΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει ειδικότερα υπόψη τις γενικές αρχές των άρθρων 21 και 22 ΣΕΕ (Κεφάλαιο Ι του Τίτλου V της Συνθήκης αυτής). Στη παράγραφο 1 του άρθρου 222 ΣΛΕΕ προβλέπεται ο ορισμός της αρχής της αλληλεγγύης, ενώ στις παραγράφους 2 έως 4 προβλέπονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή της Το πεδίο εφαρμογής της ρήτρας αλληλεγγύης Σύμφωνα με το άρθρο 222, παρ.1 ΣΛΕΕ, η Ένωση και τα κράτη μέλη της ενεργούν από κοινού, με πνεύμα αλληλεγγύης, εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή. Η διατύπωση αναδεικνύει τον υπερεθνικό χαρακτήρα της ρήτρας αλληλεγγύης και δημιουργεί ένα μεικτό σύστημα (Ένωση-κράτη μέλη) στο οποίο οι εμπλεκόμενοι δρουν από κοινού, ασκώντας τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Στην ίδια παράγραφο περιέχονται ειδικότερες ρυθμίσεις για την εμβέλεια του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας αλληλεγγύης σχετικά με τους δυο αυτούς τομείς που παρουσιάζονται στη συνέχεια Οι υπόχρεοι συνδρομής (η Ένωση και τα κράτη μέλη) Σύμφωνα με το άρθρο 222 παρ.1, η Ένωση και τα κράτη μέλη ενεργούν από κοινού για την πρόληψη και καταστολή της τρομοκρατίας καθώς και για την αντιμετώπιση των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Δημιουργείται κατά συνέπεια ένα κοινό πλαίσιο δράσης και μια υποχρέωση αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών για την επίτευξη των σκοπών της ρήτρας αλληλεγγύης. Το πεδίο και το περιεχόμενο, όμως, των υποχρεώσεων της μεν και των δε, είναι διαφορετικά. Η Ένωση, επεμβαίνει τόσο στο στάδιο της πρόληψης όσο και σε αυτό της καταστολής (άρθρο 222 παρ. 1) ενώ τα κράτη μέλη μόνο στο δεύτερο (άρθρο 222 παρ. 2). Η δράση της Ένωσης (ενωσιακά μέτρα) στηρίζεται τόσο στα δικά της μέσα όσο και σε στρατιωτικά μέσα που θέτουν στη διάθεσή της τα κράτη μέλη (δυνατότητα ή υποχρέωση;), ενώ η δράση των κρατών μελών (υπερεθνικά μέτρα συνεργασίας), σαφώς, σε εθνικά μέσα. Οι δράσεις αυτές δύνανται να αναπτυχθούν είτε συγχρόνως και συμπληρωματικά είτε ξεχωριστά και αυτόνομα Τα διαθέσιμα για κινιτοποίηση μέσα Όσον αφορά την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 222, παρ.1 ΣΛΕΕ, η Ένωση κινητοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μέσων που θέτουν στη διάθεσή της τα κράτη μέλη, για την πρόληψη και καταστολή της τρομοκρατίας καθώς και για την αντιμετώπιση των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Η αναφορά σε όλα τα μέσα της Ένωσης σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνονται τα θεσμικά και άλλα πλαίσια, οι μηχανισμοί και πόροι σχετικά με επιθέσεις και καταστροφές (πολλοί από τους οποίους συνιστούν εθνικά μέσα που έχουν τεθεί στη διάθεση της Ένωσης). Η αναφορά σε στρατιωτικά μέσα που θέτουν στη διάθεση της Ένωσης τα κράτη μέλη, συνεπά- 18 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

10 γεται όχι μόνο την κινητοποίηση των στρατιωτικών πόρων των κρατών μελών που έχουν ήδη προβλεφθεί στο πλαίσιο της συνολικής αντιμετώπισης των καταστροφών από την ΕE 23, αλλά και άλλων ακόμη μέσων μεγαλύτερης ή/και διαφορετικής εμβέλειας, όπως εξειδικευμένες δυνάμεις για ελέγχους πλήθους ή κατάλληλους εξοπλισμούς για την αντιμετώπιση μεγάλης έκτασης καταστροφών. Όσον αφορά τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 222, παρ.2 ΣΛΕΕ, σε περίπτωση που κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, τα υπόλοιπα κράτη μέλη του παρέχουν βοήθεια κατόπιν αιτήματος των πολιτικών του αρχών. Η διατύπωση είναι γενικότατη και κατά συνέπεια έγκειται σε κάθε ένα από τα κράτη μέλη να αποφασίσει για τα κατάλληλα μέσα που θα χρησιμοποιήσει για την παροχή της σχετικής βοήθειας Η πρόληψη και καταστολή της τρομοκρατίας Σύμφωνα με το άρθρο 222 ΣΛΕΕ, η Ένωση και τα κράτη μέλη ενεργούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για: την πρόληψη τρομοκρατικής απειλής στο έδαφος των κρατών μελών, την προστασία των δημοκρατικών θεσμών και του άμαχου πληθυσμού από ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση, την παροχή συνδρομής σε κράτος μέλος στο έδαφός του, μετά από αίτηση των πολιτικών του αρχών, σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης. Η τρομοκρατική απειλή ή επίθεση στοχεύει ή πραγματοποιείται στο έδαφος κράτους μέλους και μπορεί να προέρχεται από το εσωτερικό ή το εξωτερικό της Ένωσης. Η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται σε ενέργειες που δεν έχουν κανένα σύνδεσμο με το έδαφος της Ένωσης (προετοιμασία, πραγματοποίηση), για τις οποίες εφαρμόζονται άλλες διατάξεις των Συνθηκών, όπως το άρθρο 43, παρ.1 ΣΕΕ (στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό της Ένωσης). Υπενθυμίζεται ότι πριν την Συνθήκη της Λισσαβώνας, οι Συνθήκες δεν προέβλεπαν καμία ειδική αναφορά στην τρομοκρατία, και οι σχετικές ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις βασίσθηκαν στους γενικούς σκοπούς και διατάξεις των τομέων ΚΕΠΠΑ Μεταξύ των εγγράφων που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου κατά την τριετία περιλαμβάνονται τα εξής: Γενικό πλαίσιο για τη χρήση στρατιωτικών ή μισθωμένων από το στρατό μεταφορικών μέσων των κρατών μελών και συντονιστικά μέσα ΕΠΑΑ και Στρατιωτική υποστήριξη της ενωσιακής αντιμετώπισης καταστροφών Προσδιορισμός και συντονισμός των διαθέσιμων πόρων και δυνατοτήτων (βλ. έγγραφα 10639/03, 6644/4/04, 8976/06, 9462/3 REV3 και 14540/06 + COR1). 24. Βλ. την υπ.αριθ. 37 Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 222 ΣΛΕΕ. 25. Κοινή Θέση του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ΕΕ L 344 της , σ. 93, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Απόφαση 2010/386/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την ενημέρωση του καταλόγου προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπάγονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ΕΕ L 178 της , σ. 28. ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 19

11 και ΔΕΥ, 26 ρυθμίσεις που περιέχουν και μια πρώτη προσπάθεια ορισμού της τρομοκρατίας. 27 Από τους ορισμούς αυτούς, είναι δύσκολο πάντως να διατυπωθεί μια διάκριση μεταξύ εσωτερικής ή διεθνούς τρομοκρατίας, όπως επίσης μια διάκριση μεταξύ τρομοκρατίας με πολιτικούς, εγκληματικούς ή στρατηγικούς στόχους. Είναι πρόδηλο πάντως ότι η γενική πολιτική προσέγγιση της Ένωσης σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως αυτή διαμορφώνεται σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο), θα προσδιορίσει και την εμβέλεια των μέτρων που λαμβάνονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και τις σχέσεις της με τα κράτη μέλη, άλλες σημαντικές τρίτες χώρες (ΗΠΑ) ή οργανισμούς (ΝΑΤΟ). Επίσης η σαφήνεια ή μη των ορισμών θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο για την νομική ασφάλεια των ενδιαφερομένων αλλά και στη φύση των ειδικών μέτρων που είναι απαραίτητα να ληφθούν για την εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης του άρθρου 222 ΣΛΕΕ. Εν πάση περιπτώσει ένας προβληματισμός πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους απαραιτήτους μηχανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη, ότι και στο τομέα αυτό, όπως και σε κάθε τομέα που αναφέρεται σε κινδύνους, η πρόληψη, η δράση και αντίδραση οφείλουν να είναι ανάλογες με τη φύση, την προέλευση, την πιθανότητα δημιουργίας, εμφάνισης, και την ένταση του κινδύνου, της απειλής ή της επίθεσης H παροχή συνδρομής σε περίπτωση φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής Σύμφωνα με το άρθρο 222 ΣΛΕΕ, η Ένωση και τα κράτη μέλη ενεργούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την παροχή συνδρομής σε κράτος μέλος στο έδαφός του, μετά από αίτηση των πολιτικών του αρχών, σε περίπτωση φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 ζ) ΣΕΕ ένας από τους σκοπούς της Ένωσης συνίσταται στην παροχή συνδρομής σε πληθυσμούς, χώρες και περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Πρόκειται για τις δυο νομικές βάσεις για την αυτόνομη παρέμβαση της Ένωσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό αυτής, σε περίπτωση φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής. Η νέα αυτή ουσιαστική αρμοδιότητα της Ένωσης, συμπληρώνεται από τις νέες επικουρικές αρμοδιότητες της Ένωσης στον τομές της πολιτικής προστασίας βάσει του άρθρου 196 ΣΛΕΕ, 26. Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ΕΕ L 164 της , σ. 3, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008 ΕΕ L 330 της , σ Σημειώνεται η αδυναμία συναίνεσης σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Ένωσης, για ένα σαφή ορισμό των τρομοκρατικών πράξεων. Το ζήτημα αυτό είναι συναφές με τις δυσκολίες που διαφάνηκαν κατά την πολυετή πορεία των διαπραγματεύσεων και συζητήσεων που οδήγησαν στην Συνθήκη της Λισσαβώνας σχετικά με τον ορισμό των εννοιών εσωτερική ασφάλεια, εθνική ασφάλεια ή δημόσια τάξη και τους αντίστοιχους ρόλους στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών. 20 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

12 στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν πρωταρχικό ρόλο. Υπενθυμίζεται ότι πριν την Συνθήκη της Λισσαβώνας, οι Συνθήκες δεν προέβλεπαν καμία ειδική αναφορά στις φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, και οι σχετικές ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις 28 βασίσθηκαν στους γενικούς σκοπούς και διατάξεις των Συνθηκών, ρυθμίσεις που περιέχουν και μια πρώτη προσπάθεια ορισμού των φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών καθώς και συναφών εννοιών όπως «μείζων κατάσταση έκτακτης ανάγκης», «αντίδραση», «ετοιμότητα» ή «έγκαιρη προειδοποίηση». Η δημιουργία, με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, δυο ξεχωριστών αλλά αλληλένδετων προσεγγίσεων ως απάντηση στις ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές θα απαιτήσει σε επίπεδο Ένωσης ένα προβληματισμό ώστε να υπάρξει μια συνολική πρόταση που θα συνδυάσει τις αρμοδιότητες της Ένωσης και των κρατών μελών και θα δημιουργήσει μηχανισμούς πρόληψης, προστασίας και παρέμβασης καθώς και ένα πλαίσιο πολιτικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας Οι διαδικασίες για την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης Στο άρθρο 222 ΣΛΕΕ (παρ. 2 έως 4) περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες, μέτρα και ενέργειες που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης. Οι λεπτομερείς διατάξεις όμως για την εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης καθορίζονται με απόφαση που εκδίδεται από το Συμβούλιο, μετά από κοινή πρόταση της Επιτροπής και του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. 30 Κατά συνέπεια το περιεχόμενο της αναμενόμενης αυτής αποφασης θα είναι καθοριστικό για την εμβέλεια, την αποτελεσμα /779/ΕΚ, Ευρατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2007, περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας ΕΕ L 314 της σ. 9 (κατάργηση της υπ. αριθ. 2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ, Απόφασης του Συμβουλίου). 2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2007, για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας ( ) ΕΕ L 71 της , σ. 9. Ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών COM/2008/0130. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αύξηση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών ΕΕ C 286E της , σ. 15. Ανακοίνωση της Επιτροπής - Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών COM/2009/ Βλ. π.χ. την πρόσφατη Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των καταστροφών: ο ρόλος της πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας, COM/2010/82 (καθώς και τις σχετικές εργασίες του Κοινοβουλίου της και του Συμβουλίου της ). 30. Η πρόταση αναμένεται να υποβληθεί εντός του Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία, εάν όμως έχει επιπτώσεις στον τομέα της άμυνας, το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ.1 ΣΕΕ. Το Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο. ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 21

13 τικότητα και το επίπεδο της δεσμευτικότητας της αρχής της αλληλεγγύης στον τομέα αυτό. Ορισμένα στοιχεία περιέχονται ήδη στο άρθρο 222 ΣΛΕΕ: Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, η Ένωση και τα υπόλοιπα κράτη μέλη του παρέχουν βοήθεια κατόπιν αιτήματος των πολιτικών του αρχών. 31 Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη συντονίζονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Αντίθετα, δεν θα προαπαιτείται ένα τέτοιου είδους αίτημα στις δύο προβλεπόμενες περιπτώσεις προληπτικών μέτρων, δηλ. την πρόληψη τρομοκρατικής απειλής στο έδαφος των κρατών μελών και την προστασία των δημοκρατικών θεσμών και του άμαχου πληθυσμού από ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εφαρμογής της ρήτρας αλληλεγγύης, το Συμβούλιο θα επικουρείται από τη Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, με τη στήριξη των δομών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, 32 καθώς και από την Μόνιμη Επιτροπή του άρθρου 71 ΣΛΕΕ, 33 οι οποίες υποβάλλουν στο Συμβούλιο, ενδεχομένως, κοινές γνώμες. Τέλος, προκειμένου η Ένωση και τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να ενεργούν αποτελεσματικά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποιεί τακτική αξιολόγηση των απειλών τις οποίες αντιμετωπίζει η Ένωση Ορισμένα ζητήματα, ερωτήματα Ορισμένα ζητήματα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ρήτρας αλληλεγγύης Η εσωτερική και εξωτερική διάσταση της ρήτρας αλληλεγγύης (ratione loci). Ένα καίριο ζήτημα που τίθεται γενικότερα και για τους δυο τομείς, αφορά την δυνατότατα για δράσεις και στο εξωτερικό της Ένωσης. Μια θετική απάντηση για το σύνολο των δράσεων σε περίπτωση φυσικής ή ανθρω- 31. Η διατύπωση σχετικά με τις αρμόδιες αρχές είναι ευρεία, ώστε να δίνεται η ευχέρεια σε κάθε κράτος μέλος να τις ορίσει όπως εκείνο κρίνει, ανάλογα την εσωτερική του έννομη τάξη. Πάντως πρέπει να πρόκειται για πολιτικές αρχές και κατά συνέπεια μια διοικητική υπηρεσία δεν αρκεί. 32. Οι όροι «δομές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας» είναι νομικά αόριστοι. Πρόκειται για τη Στρατιωτική Επιτροπή; Για το Γενικό Επιτελείο; Για την επιτροπή πολιτικής διαχείρισης κρίσεων; Πάντως θα πρόκειται για δομές της ΕΥΕΔ /131: Απόφαση του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2010, για τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής όσον αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία για την εσωτερική ασφάλεια ΕΕ L 52 της , σ Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται ήδη στο πλαίσιο της Ένωσης (με στόχο την διατύπωση μιας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας). Η ειδική αναφορά όμως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα έχει ως αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη συνοχή των προπαρασκευαστικών εργασιών και μια σφαιρική πλέον αξιολόγηση σε ανώτατο επίπεδο, στο οποίο θα μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές, τον απαραίτητο συντονισμό και την κατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσιών. 22 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

14 πογενούς καταστροφής πρέπει να δοθεί σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 2 ζ) ΣΕΕ σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 222 ΣΛΕΕ. 35 Αντίθετα για την τρομοκρατία, διάκριση γίνεται, μεταξύ απειλής και επίθεσης. Στην περίπτωση των τρομοκρατικών επιθέσεων, η συνδρομή περιορίζεται στο έδαφος των κρατών μελών. 36 Αυτό δεν ισχύει για τα μέτρα προς αντιμετώπιση μιας τρομοκρατικής απειλής τα οποία, σύμφωνα με την διατύπωση του άρθρου 222 ΣΛΕΕ, θα μπορούσαν ή και θα επιβαλλόταν να αναπτυχθούν και στο εξωτερικό της Ένωσης. Η ισχύουσα κατάσταση όσον αφορά την υποχρέωση αρωγής βάσει της ρήτρας αλληλεγγύης (ratione temporis). Η ρήτρα αλληλεγγύης, βάσει των Συνθηκών, είναι εν ισχύει. Βάσει αυτής υπάρχει ήδη η υποχρέωση συνδρομής, αν και τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια επιλογής όσον αφορά τα πρόσφορα μέτρα Η προώθηση της πρότασης για τα εκτελεστικά μέτρα είναι επείγον να αποτελέσει προτεραιότητα. Εν πάση περιπτώσει μέχρι την οριστική υιοθέτηση αυτής, είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί μια γραμμή πλεύσης σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος ζητήσει να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αλληλεγγύης κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο. Το καθ ύλη πεδίο εφαρμογής της ρήτρας αλληλεγγύης (ratione materie). Πόσο ευρεία ερμηνεία μπορεί να δοθεί στις έννοιες τρομοκρατία και φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές ; Είναι σαφές ότι η διατύπωση είναι γενικότατη, ώστε να περιλαμβάνει κάθε τύπο σχετικής απειλής ή κινδύνου. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να περιορισθούν οι έννοιες μόνο στις περιπτώσεις μεγάλων κινδύνων ή απειλών; Πρέπει να υπάρξει μια ανάλυση της ισχύουσας κατάστασης και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο σημαντικό αυτό ζήτημα. Είναι πολύ πιθανό ότι η ρήτρα αλληλεγγύης, θα αποτελέσει το κεντρικό στοιχείο ενός συστήματος συνεργασίας (βασισμένο σε πολλές νομικές βάσεις) για την αντιμετώπιση των απειλών, κρίσεων και καταστροφών (από τις πανδημίες μέχρι του σεισμούς, από την τρομοκρατία μέχρι την ανεπάρκεια ή την έλλειψη υποδομών ζωτικής σημασίας). Η δυνατότητα αυτή δεν αποκλείει βέβαια, την ανάπτυξη αυτόνομων δράσεων και συνεργασίας σε εξαιρετικές περιστάσεις. Άλλα ερωτήματα. Πόσο ευρεία είναι η έννοια της αλληλεγγύης και πως οριοθετούνται τα όρια μεταξύ εθνικών ευθυνών και ευρωπαϊκής αλληλεγγύης; Τα εκτελεστικά μέτρα θα αναφέρονται στον ρόλο της Ένωσης και των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτής. Θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν και διαδικασίες σχετικά με μια ενδεχόμενη διμερή συνεργασία κρατών μελών; Τι επίπεδα ετοιμότητας επιβάλει η υποχρέωση πρόληψης; Αρκεί η ετοιμότητα αποτροπής μιας απειλής που επίκειται ή επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα σε ένα πολύ ευρύτερο πεδίο; Ποιες είναι οι σχέσεις της πρόληψης και καταστολής της τρομοκρατίας με την εσωτερική ασφάλεια των κρατών μελών; Τι σημαίνει πρόσφορα μέσα; Τι σημαίνει συνδρομή; Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρω- 35. Το άρθρο 196 ΣΛΕΕ, αναφέρεται τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αρμοδιότητα (κρατών μελών και Ένωσης). 36. Για το εξωτερικό, υπενθυμίζεται η συναφής, αλλά αυτόνομη, διάταξη του άρθρου 43, παρ.1 ΣΕΕ (στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό της Ένωσης). ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 23

15 παϊκής Ένωσης 37 θα ενταχθεί πλήρως στο σύστημα της ρήτρας αλληλεγγύης; Εάν ναι, τότε θα πρέπει να τροποποιηθεί η μέθοδος χρηματοδότησης αυτού; Η χρησιμοποίηση των υφιστάμενων δομών και αναζήτηση προστιθέμενης αξίας Σε επίπεδο Ένωσης έχουν συσταθεί και λειτουργούν σειρά μηχανισμών σε σχέση με τις αρχές και στόχους της ρήτρας αλληλεγγύης, 38 κυριότερα των οποίων είναι ο Κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας, 39 ο Frontex, 40 ο ECDC 41 και ο EMSA. 42 Η αναζήτηση προστιθέμενης αξίας στις δομές και μηχανισμούς αυτούς μπορεί να ακολουθήσει μια σειρά προβληματισμών όπως: Θα μπορούσε να προβλεφθεί υποχρέωση προσφυγής από τα κράτη μέλη στους υπάρχοντες ή μελλοντικούς μηχανισμούς της Ένωσης; Θα μπορούσε να προβλεφθεί η δημιουργία ενός διαφανούς, προσβάσιμου από όλους, καταλόγου των ήδη υπαρχόντων μηχανισμών στα κράτη μέλη; Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα συγκεντρωτικό σύστημα λειτουργίας (one-stop function) για όλους τους σχετικούς μηχανισμούς της Ένωσης; Θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα για μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα των μηχανισμών της Ένωσης; 37. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ αριθ. L 311 της 14/11/2002 σ. 3. Βλ. επίσης: europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24217_el.htm 38. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει σε σχέση με διάφορες επείγουσες καταστάσεις, σειρά συστημάτων συναγερμού (RAS), όπως το MIC (Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφοριών για το συντονισμό Πολιτικής Προστασίας), ECURIE (σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες), RAS-BI- CHAT (για βιολογικές και χημικές επιθέσεις και τις απειλές), RAPEX (υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών), RASFF (υγεία των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές), EWRS (μεταδοτικές ασθένειες), EUROPHYT (φυτοϋγειονομικά δίκτυα), SHIFT (υγειονομικοί έλεγχοι κατά την εισαγωγή προϊόντων), TRACES (μεταφορά των ζώων) και ADNS (υγεία των ζώων).a European law enforcement network (LEN) dealing with public order and security matters, as well as a Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN) are also in the process of being set up.these individual rapid alert systems will be connected through a general rapid alert system called ARGUS. Τα συστήματα αυτά έγκαιρης προειδοποίησης θα συνδεθούν μέσω ενός γενικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που ονομάζεται ARGUS. 39. Βλ. υποσ. 30 και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ L 349 της , σ. 1 frontex.europa.eu/ 41. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ΕΕ L 142 της , σ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα ΕΕ L 208 της , σ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

16 Προς το σκοπό αυτό μια πρώτη αναγκαία ενέργεια είναι αυτή της συγκέντρωσης όλων των δεδομένων που αφορούν τους σχετικούς μηχανισμούς σε επίπεδο Ένωσης και της ανάλυσης αυτών. 43 Πρέπει επίσης, να τονισθεί στο πλαίσιο αυτό, ότι η ρήτρα αλληλεγγύης περιλαμβάνει τρία, τουλάχιστον, νέα στοιχεία σε σχέση με τις προηγούμενες ανάλογες ρυθμίσεις: υποχρέωση συνδρομής, ενδεχόμενη χρήση στρατιωτικών μέσων, προληπτική δράση. Εν πάση περιπτώσει, για να είναι ο νέος μηχανισμός σταθερός και αποτελεσματικός απαιτείται να στηρίζεται σε μόνιμες, ενιαίες και κοινές δομές. Για να επιτευχθεί αυτό, ένας σημαντικός σκόπελος θα πρέπει να ξεπερασθεί: αυτός της επίκλησης της εθνικής κυριαρχίας και των αποκλειστικών εθνικών αρμοδιοτήτων Τα διαθέσιμα για κινητοποίηση μέσα Όσον αφορά τα διαθέσιμα από την Ένωση και τα κράτη μέλη μέσα, για την εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης, τίθενται κυρίως ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα και τις δυνατότητες συνεργειών μεταξύ μέσων πολιτικής προστασίας και στρατιωτικών δυνατοτήτων (χωρίς να αποκλείεται όμως από τον προβληματισμό και η συνεισφορά των μέσων για την επιβολή του νόμου), όπως: Είναι δυνατόν να διατεθούν για την προστασία των πολιτών, περισσότεροι στρατιωτικοί πόροι και ιδίως πέραν από το πλαίσιο ΚΕΠΠΑ; Τα κράτη μέλη είναι έτοιμα ή πρόθυμα να εξετάσουν τον συνδυασμό των δυνατοτήτων εντός της Επιτροπής για πολιτική προστασία με την χρησιμοποίηση των δομών και στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΚΕΠΠΑ; Θα επηρεάσει, και σε πιο βαθμό, η ρήτρα αλληλεγγύης την αναθεώρηση του πρωταρχικού στόχου 2010 και του μη στρατιωτικό πρωταρχικού στόχου 2010; 44 Πως θα διαμορφωθούν οι σχέσεις μεταξύ των δυνατοτήτων πολιτικής προστασίας της Επιτροπής με αυτές των μηχανισμών που διαθέτει το Συμβούλιο για τη μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων; /779/ΕΚ, Ευρατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2007, περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας ΕΕ L 314 της , σ /162/ΕΚ, Ευρατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2007, για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας ΕΕ L 71 της , σ. 9. Ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης στην αντιμετώπιση καταστροφών COM/2008/130. Ανακοίνωση της Επιτροπής - Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών COM/2009/82. Ανακοίνωση της Επιτροπής - Στρατηγική της ΕΕ για την υποστήριξη της μείωσης των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες COM/2009/ Οι οποίοι υιοθετήθηκαν το 2004 (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17/18 Ιουνίου 2004). Βλ. ιδίως Ψήφισμα του Κοινοβουλίου της σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας και την ΕΠΑΑ: ΕΕ 2010/C 76 E/13. ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 25

17 Η εμβέλεια, η δεσμευτικότητα και το επίπεδο των στόχων Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με τις νέες διατάξεις της Συνθήκης της Λισσαβώνας, στοχεύεται ένα επίπεδο δράσης, η εμβέλεια του οποίου θα είναι σαφώς ανώτερη και αποτελεσματικότερη από την ισχύουσα βάσει του προηγούμενου συστήματος των Συνθηκών. Στο πλαίσιο θα πρέπει να τονισθεί ότι η ρήτρα αλληλεγγύης δεν προβλέπει απλά και μόνο, μια πολιτικής φύσεως δέσμευση των κρατών μελών για αλληλοϋποστήριξη σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης, παρέχοντάς τους το δικαίωμα να αποφασίσουν, κάθε ένα από αυτά, την κατάλληλη οδό ή πρόσφορο μέσο για να ανταποκριθούν σε αίτημα ενός άλλου κράτους μέλους. 45 Η μελλοντική απόφαση που θα περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της ρήτρας αλληλεγγύης, θα πρέπει να περιέχει στοιχεία οριοθέτησης των δεσμεύσεων που προβλέπονται στη Συνθήκη καθώς και της διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών για επιλογή των κατάλληλων μέσων. Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί απάντηση είναι αυτό της αξιολόγησης της απειλής, του κινδύνου, και του θεσμικού πλαισίου που θα πραγματοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν όχι μόνο να δρουν αλλά να βρίσκονται και σε ετοιμότητα (υποχρέωση της κατάλληλης προετοιμασίας) Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της Ένωσης Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της Ένωσης, θα προσδιορισθεί από το εύρος των αρμοδιοτήτων τους όπως αυτές προβλέπονται από τις Συνθήκες και το παράγωγο δίκαιο της Ένωσης. Έχοντας υπόψη ότι οι αρμοδιότητες αυτές είναι στενά αλληλένδετες αλλά και ότι τα μεταξύ τους όρια δεν είναι σαφώς καθορισμένα, 46 είναι απόλυτα απαραίτητο κατά την προετοιμασία της μελλοντικής απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 222 ΣΛΕΕ, να καταβληθεί η καλύτερη δυνατότατα προσπάθεια ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την αποτελεσματικότερη συνέργεια και λειτουργίας της διακυβερνητικής και κοινοτικής μεθόδου που ενυπάρχουν στο σύστημα της ρήτρας αλληλεγγύης. Στη συνέχεια η δυναμική της πράξης στο πλαίσιο του συνολικού συστήματος της Ένωσης, θα συγκεκριμενοποιήσει τους κανόνες συμπεριφοράς. Μια πρώτη ανάλυση, πάντως, των τομέων οι οποίοι θα εμπλέκονται κατά την 45. Υπενθυμίζεται ότι για το ζήτημα αυτό, η σχετική υπ. αριθ. 37 Δήλωση όσον αφορά το άρθρο 222 ΣΛΕΕ, δίνει ορισμένες, αλλά, ασαφείς ενδείξεις. Σύμφωνα με τη Δήλωση: Με την επιφύλαξη των μέτρων που θεσπίζονται από την Ένωση στο πλαίσιο της υποχρέωσής του αλληλεγγύης προς κράτος μέλος που υπήρξε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης ή επλήγη από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, καμία από τις διατάξεις του άρθρου 222 δεν επιδιώκει να θίξει το δικαίωμα άλλου κράτους μέλους να επιλέξει το πλέον πρόσφορο μέσον για να εκπληρώσει τη δική του υποχρέωση αλληλεγγύης έναντι του κράτους μέλους αυτού. 46. Βλ. για μια συνοπτική οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και ένα προβληματισμό για τις μελλοντικές εξελίξεις: Π. Παναγιωτόπουλος, Οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδ. Σάκκουλα, 2008, σελ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

18 εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης, δείχνει ότι περισσότεροι ανήκουν στη σφαίρα της κοινοτικής μεθόδου. Μια συνοπτική ανάλυση των εξουσιών καθώς και ένας πρώτος προβληματισμός παρουσιάζεται στη συνέχεια όσον αφορά την Επιτροπή, τον Ύπατο Εκπρόσωπο, την ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή, ο Ύπατος Εκπρόσωπος, η ΕΥΕΔ. Καταρχάς, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 222 ΣΛΕΕ, οι λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή από την Ένωση της ρήτρας αλληλεγγύης καθορίζονται με απόφαση που εκδίδεται από το Συμβούλιο, μετά από κοινή πρόταση της Επιτροπής και του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Η Συνθήκη δεν περιέχει άλλα στοιχεία όσον αφορά τον ρόλο της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής της ρήτρας αλληλεγγύης. Όσον αφορά την ΕΥΕΔ, υπενθυμίζεται ότι με την πρόσφατη απόφαση για τη σύσταση αυτής 47 το Κέντρο SitCen έχει ενσωματωθεί στις υπηρεσίες αυτής. Ενδεχόμενα θα είναι αυτό που θα αποκτήσει τις σχετικές εξουσίες. Πάντως ένα modus vivendi (operandi) πρέπει να προβλεφθεί όσον αφορά τον Ύπατο Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και άλλα αρμόδια μέλη αυτής καθώς και των υπηρεσιών τους. 48 Το Συμβούλιο. Όπως προαναφέρθηκε το Συμβούλιο είναι αυτό που θα υιοθετήσει την αναγκαία απόφαση για την εφαρμογή του άρθρου 222 ΣΛΕΕ μετά από κοινή πρόταση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπρόσωπου. Η Συνθήκη περιέχει επίσης ορισμένα στοιχεία όσον αφορά τον ρόλο του Συμβουλίου και των προπαρασκευαστικών δομών αυτού σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής της ρήτρας αλληλεγγύης: Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, ενόψει της παροχής της σχετικής βοήθειας, τα κράτη μέλη συντονίζονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Ερωτήματα: ποια σύνθεση του Συμβουλίου θα είναι αρμόδια (το ΣΓΥ; 49 ); ποιος θα έχει την πρωτοβουλία συντονισμού (η Προεδρία; η Επιτροπή; ο ΥΑ;); Στο πλαίσιο της διαδικασίας εφαρμογής της ρήτρας αλληλεγγύης, το Συμβούλιο θα επικουρείται από τη Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, με τη στήριξη των δομών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, καθώς και από την επιτροπή του άρθρου 71 ΣΛΕΕ, οι οποίες υποβάλλουν στο Συμβούλιο, ενδεχομένως, κοινές γνώμες. 50 Ερωτήματα: ορισμένες από τις δομές αυτές θα /427/: Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ΕΕ L 201 της , σ Στους τομείς: 1) Δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια, 2) Εσωτερικές υποθέσεις, και 3) Διεθνής συνεργασία, ανθρωπιστική βοήθεια και αντιμετώπιση κρίσεων. 49. Το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ή το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων; 50. Σημειώνεται πάντως ότι στο πλαίσιο του Συμβουλίου οι συζητήσεις δεν είναι ενθαρρυντικές όσον αφορά την ακολουθητέα προσέγγιση για τις εξουσίες που θα δοθούν ή θα αναγνωρισθούν στην ΕΠΑ και στην COSI όσον αφορά τον αντίστοιχο ρόλο τους για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας (εσωτερική και εξωτερική διάσταση), για τις εξουσίες της COSI στο τομέα των καταστροφών ή της ρήτρας αλληλεγγύης. ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 27

19 αναλάβουν και επιχειρησιακές εξουσίες; πως θα συντονίζεται το έργο και ενέργειές τους σε σχέση και με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Επιτροπής (ειδικότερα Πολιτική Προστασία) και της ΕΥΕΔ; ποιος θα είναι ο ρόλος του ευρωπαίου συντονιστή για την τρομοκρατία; 51 Το Κοινοβούλιο. Με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, για ορισμένους τομείς (πολιτική προστασία, τρομοκρατία), από τους οποίους εξαρτάται άμεσα η αποτελεσματική εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης, το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης με το Συμβούλιο. Αντίθετα, το Κοινοβούλιο ενημερώνεται απλώς σχετικά με την εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης. Αυτή η διαφοροποίηση θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Οι σχέσεις με τις διατάξεις για την κοινή άμυνα και το ΝΑΤΟ Η ρήτρα αλληλεγγύης προβλέπει ότι η Ένωση κινητοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μέσων που θέτουν στη διάθεσή της τα κράτη μέλη, ενώ όσον αφορά τις ανάλογες ενέργειες των κρατών μελών, τα περιθώρια για την επιλογή των μέσων, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών, είναι ευρύτατα. Οι δυνατότητες αυτές, καθιστούν αναγκαία μια συζήτηση και διατύπωση συμπερασμάτων σχετικά με την εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ.4 ΣΕΕ και, ενδεχόμενα, του άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑ- ΤΟ. Υπενθυμίζεται ότι η ρήτρα αλληλεγγύης, στην αρχική της μορφή 52 είχε διατυπωθεί ως μια παράλληλη και ανάλογη ρύθμιση του άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, και με πεδίο εφαρμογής την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας (στη συνέχεια προστέθηκε και ο τομέας των ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών) Προοπτικές εξελίξεων. Οι συνέργειες Το περιεχόμενο της απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 222 ΣΛΕΕ που προβλέπεται να ληφθεί κατά το 2011, 54 θα είναι καθοριστικό για την εμβέλεια και την αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων, από την Συνθήκη, δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι θα είναι καθοριστικό πως θα απαντηθούν σειρά ερωτημά- 51. Βλ. γενικά για την τρομοκρατία: EU s Crisis Co-ordination Arrangements (CCA) 52. Ομάδα Άμυνα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης. 53. Ψήφισμα του Κοινοβουλίου της σχετικά με το ρόλο του ΝΑΤΟ στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της ΕΕ: ΕΕ2010/C 76 E/ Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί, πάντως, να υποβάλει κατά τις αρχές του 2011, από κοινού με την Ύπατη Εκπρόσωπο, σχετική πρόταση στο Συμβούλιο. 28 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

20 των, ορισμένα από τα οποία τέθηκαν προηγουμένως, κατά την προετοιμασία και την εξέταση της σχετικής πρότασης ενόψει της τελικής υιοθέτησής της. Το κεντρικό πάντως ζήτημα που τίθεται έχει σχέση με τη φύση και την εμβέλεια του ρόλου της ρήτρας αλληλεγγύης σε σχέση με τα ήδη ισχύοντα στην Ένωση. Θα πρέπει οι ρυθμίσεις αυτές να είναι πλήρεις και λεπτομερείς, και να προβλέπουν δυνατότητες για πρωτοβουλίες χάραξης πολιτικής καθώς και πλαίσια λήψης σχετικών αποφάσεων ή να είναι συνοπτικές και ασαφείς, με αναφορές στο περιεχόμενο της ρήτρας αλληλεγγύης χωρίς να πηγαίνουν πιο πέρα; Η απάντηση, φαίνεται, πάντως ότι θα εξαρτηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό από τον συσχετισμό δυνάμεων εντός της Επιτροπής και του Συμβουλίου ανάμεσα σε τρεις ομάδες, 55 με διαφορετικές προσεγγίσεις. 1. Γενικά θετική στάση ως προς τη ρήτρα αλληλεγγύης, υποστήριξη σφαιρικής προσέγγισης βάσει αυτής και συντονισμού των ήδη διαθέσιμων μέσων ώστε να διασφαλισθεί η συνοχή, καθώς και ανάγκη διευρυμένης εμβέλειας προληπτικής δράσης. 2. Ευέλικτη στάση, χωρίς να υπάρχει σαφής θέση, 3. Γενικά αρνητική στάση ως προς τη ρήτρα αλληλεγγύης (είτε γιατί θεωρείται ότι δεν είναι αναγκαία είτε γιατί εκτιμάται ότι ορισμένα κράτη θα επωφεληθούν περισσότερο), υποστήριξη ενός περιορισμένου, όσο το δυνατό, πεδίου εφαρμογής και εν πάση περιπτώσει υπέρ του να αποφευχθεί η δρομολόγηση ευρέων δυνατοτήτων προληπτικής δράσης. Πέραν από το περιεχόμενο της προαναφερθείσας απόφασης και της πολιτικής βούλησης των κρατών μελών κατά την εφαρμογή της, η εφαρμογή των διατάξεων της ρήτρας αλληλεγγύης, αναμένεται να επηρεασθεί στο άμεσο μέλλον και από τις εξελίξεις στους κατωτέρω πέντε τομείς. 1. Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. H στρατηγική αυτή, στην οποία γίνεται συχνή αναφορά στην αρχή της αλληλεγγύης, θα υλοποιηθεί άμεσα μέσω σειράς δράσεων (νομοθετικών και άλλων), και αναμένεται να δημιουργηθεί μια άμεση διασύνδεση της ρήτρας αλληλεγγύης με τις νέες αυτές διατάξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ορισμό και την αξιολόγηση των νέων κινδύνων. 2. Τα πρόσφατα γεγονότα μεγάλων φυσικών καταστροφών. Ο σεισμός στην Αϊτή, η έκρηξη στην εξέδρα άντλησης πετρελαίου στον κόλπο του Μεξικού καθώς και η ηφαιστειακή τέφρα στην Ισλανδία αποτελούν τρία πρόσφατα σημαντικά γεγονότα τα οποία οδήγησαν σε ένα νέο προβληματισμό σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά την το μέγεθος των ενδεχόμενων καταστροφών και την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων, για την αντιμετώπισή τους, μέσων, που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες αξιολογήσεις και προτάσεις. 3. Η νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση αντιμετώπισης των καταστροφών. Με την πρό- 55. Το Κοινοβούλιο, χωρίς να έχει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του τελικού κειμένου της εκτελεστικής αποφασης, μπορεί, εμμέσως, να επηρεάσει την ακολουθητέα κατεύθυνση, έχοντας ήδη, με ψηφίσματά του, υποστηρίξει μια ευρεία προσέγγιση. ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 29

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1940-1974 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ 1340200400332 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:ΚΑΘ. Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ.ΚΑΘ.Θ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:Ε.Κ.Π.Α ΣΧΟΛΗ:Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό

1932, πτώχευση. Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό 1932, πτώχευση Οι πολίτες κλήθηκαν από πατριωτικό καθήκον να δώσουν τα κοσμήματά για να ενισχυθούν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό τους Τέτοιες μέρες, τον Απρίλιο του 1932, η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /26-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 907/2013 ΘΕΜΑ 16 ο Εισήγηση για την οικονομική ενίσχυση δράσεων της Αστικής μη κερδοσκοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ LIFE NATURE «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ & ΖΑΖΑΡΗΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «Διαχείριση υδατικών πόρων Διαχείριση καλαμώνων» ΜΑΪΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ όσους, ατομικά ή συλλογικά επανακτούν αυτά που νόμιμα μας κλέβουν οι εξουσιαστές. Εγώ καταληστεύω καθημερινά τον πολίτη αυτής της χώρας. Εγώ τον φέρνω κάθε τέλος του μήνα σε απόγνωση, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Εγώ τον αναγκάζω

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ Μηχαήλ Κ. Νομικός Ο Μιχαήλ Νομικός με καταγωγή από την Αμοργό, αρχικά υπήρξε ιδιοκτήτης τυπογραφείου και εκδότης της εφημερίδας στην Αίγυπτο σε διάσημη εφημερίδα. Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα το 1882 αγόρασε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13

Θεσσαλονίκη: 177 πινακίδες σε 26 κόμβους... για να μη χανόμαστε στο Πανόραμα - Daveti Home Brok Thursday, 01 November 2012 12:13 Λύση στο πρόβλημα του προσανατολισμού που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και κυρίως επισκέπτες στην περιοχή του Πανοράματος επιχειρεί να δώσει ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, μέσω συγκοινωνιακής μελέτη που εκπόνησε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2014. Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ λυκείου κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις 2014. Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ λυκείου κατεύθυνσης Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2014 Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ λυκείου κατεύθυνσης Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Σαλασίδου Δ. Σαλασίδου

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Πανελλήνιες 2014 Ενδεικτικές απαντήσεις στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Α1 Είναι γνωστό ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ πεζογραφίας και δραματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1. Ποια είναι η μόνη παρηγοριά σου, στη ζωή και στο θάνατο;

Ερώτηση 1. Ποια είναι η μόνη παρηγοριά σου, στη ζωή και στο θάνατο; Η ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗΣ 1η Κυριακή Ερώτηση 1. Ποια είναι η μόνη παρηγοριά σου, στη ζωή και στο θάνατο; Απάντηση: Ότι ανήκω σώμα και ψυχή, στη ζωή και στο θάνατο όχι στον εαυτό μου αλλά στον πιστό μου

Διαβάστε περισσότερα

*Απόσπασμα από το βιβλίο των Σέργιου Δημητριάδη και Αλεξίας Μ. Τζωρτζάκη, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές, εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2010.

*Απόσπασμα από το βιβλίο των Σέργιου Δημητριάδη και Αλεξίας Μ. Τζωρτζάκη, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές, εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2010. *Απόσπασμα από το βιβλίο των Σέργιου Δημητριάδη και Αλεξίας Μ. Τζωρτζάκη, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές, εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 2010. 1 / 7 Ως επιστημονικός χώρος, το μάρκετινγκ εμφανίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Οδηγός Εκπαιδευτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα, η άγνοια και η σκοπιμότητα. Νομοθεσία Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδ.β και της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση για το έτος 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ζ. ΧΡ. ΣΩΖΟΥ 29 & 31 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση για το έτος 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ζ. ΧΡ. ΣΩΖΟΥ 29 & 31 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ετήσια Έκθεση για το έτος 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ζ. ΧΡ. ΣΩΖΟΥ 29 & 31 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Πρόεδρος Πανίκος Πούρος Εκπρόσωπος Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου Η εξέγερση του Πολυτεχνείου Του Βαλάντη Αθανασίου, ιστορικού Η εξέγερση που άρχισε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις 14 Νοεμβρίου 1973 ήταν η μαζικότερη δημόσια εκδήλωση εναντίον των δικτατόρων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού.

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού. 1. Ταυτότητα ενότητας 1.Θέμα: Ρατσισμοί και διακρίσεις 2. Προτεινόμενες τάξεις: Γ -ΣΤ 3. Δημιουργός/οί: Άγγελος Χατζηνικολάου. Επεξεργασία: Τριανταφυλλιά Κωστούλη 4. Διάρκεια (σε διδακτικές ώρες): 8-10

Διαβάστε περισσότερα

3. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: Μία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα (εκδόσεις Gutenberg ).

3. Βιτσιλάκη Χ., Γουβιάς Δ. (2007). ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ: Μία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα (εκδόσεις Gutenberg ). Βιβλία Μελέτες 2007-2010 1. Βιτσιλάκη, Χ. (2007). Κοινωνιολογική, Γνωστική και Εκπαιδευτική Θεμελίωση του Θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. 2. Βιτσιλάκη, Χ., Γκασούκα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση προς τιμήν της Θρακιώτισσας ηρωίδας Δόμνας Βισβίζη

Εκδήλωση προς τιμήν της Θρακιώτισσας ηρωίδας Δόμνας Βισβίζη Εκδήλωση προς τιμήν της Θρακιώτισσας ηρωίδας Δόμνας Βισβίζη 24 η Μαρτίου 2014 Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου στο πλαίσιο του εορτασμού της 25 ης Μαρτίου 2014 διοργάνωσε σε συνεργασία με το Σύλλογο μας, εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 16ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΕΤΟΣ 16ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 88 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΕΡΗΜΩΝΟΥΝ Ένας επισκέπτης του χωριού μας, ήρθε στο χωριό αφού πέρασαν δύο χρόνια. Όταν μας βρήκε και αρχίσαμε την κουβέντα, μας είπε

Διαβάστε περισσότερα

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες.

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Του Σταύρου Καλλώνη.* Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Ο χώρος τα πρόσωπα και το κατηγορητήριο. Η δίκη της ηγεσίας του ΚΚΕ, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνηθίζεται να λέγεται ως δίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Συγκέντρωση και αδειοδότηση επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Επί της αρχής. Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Στη βάση του περίτεχνου ανδριάντα του Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, υπάρχει το εξής έμμετρο επίγραμμα: «Σε άτι γοργό καβαλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ) ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ) ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ) ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ANTIKEIMENO

Διαβάστε περισσότερα

Του νεκρού αδελφού. δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 18 σχολικού βιβλίου) που ανήκει στην κατηγορία των παραλογών (βλ. σ. 20 σχολικού βιβλίου)

Του νεκρού αδελφού. δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 18 σχολικού βιβλίου) που ανήκει στην κατηγορία των παραλογών (βλ. σ. 20 σχολικού βιβλίου) Του νεκρού αδελφού δημοτικό τραγούδι (βλ. σ. 18 σχολικού βιβλίου) που ανήκει στην κατηγορία των παραλογών (βλ. σ. 20 σχολικού βιβλίου) Κωνσταντίνος Παρθένης, Του νεκρού αδελφού Το τραγούδι του Νεκρού αδελφού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 24/11/2007

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 24/11/2007 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 24/11/2007 Η υποστήριξη και εξασφάλιση της πρόσβασης των κοριτσιών στο σχολείο είναι το κλειδί για την ενδυνάμωσή τους, την οικονομική τους ανεξαρτησία και τη σεξουαλική τους αυτονομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ Επιθ. Κοιγ. Ερευνών, 103, Γ' 2000, 170-174 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Θεόδωρο Π. Οικονόμου Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Δημοσίευση: 12/06/2011, 05:45 Αθήνα «Κατακλυσμός» έρχεται στην ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κληρονομικό Δίκαιο -> ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις του ατόμου μετά το θάνατό του και ιδίως στην τύχη της περιουσίας του. Καταλαμβάνει το πέμπτο βιβλίο του ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση Κυπριακής Φιλοξενίας. Πρότυπο κάτω από το εθνικό σήμα: «φ»

Ταυτοποίηση Κυπριακής Φιλοξενίας. Πρότυπο κάτω από το εθνικό σήμα: «φ» Ταυτοποίηση Κυπριακής Φιλοξενίας Πρότυπο κάτω από το εθνικό σήμα: «φ» 1 Στόχος του «φ» Εξαίρετος φιλοξενιακός προορισμός Πολύ καλός παραδοσιακός προορισμός 2 Σκοπός της πρότασης Ταυτοποίηση της «Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.12.2000 _ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας)_: Εδώ ήταν. Μισό λεπτό, κύριε Μπασιάκο, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας Διδακτική πρόταση H διδασκαλία της ενότητας «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας Η οικονομία» με τη βοήθεια του Eκπαιδευτικού Λογισμικού «Το 21 εν πλω» Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό υλικό Το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A

ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A "ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ A Δρ Μιχάλης Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το τείχος του είναι πολυγωνικού σχήματος, με πέντε πύργους και πολλές μικρές πολεμίστρες. Το κάστρο είναι χωρισμένο σε τρία διαζώματα.

Το τείχος του είναι πολυγωνικού σχήματος, με πέντε πύργους και πολλές μικρές πολεμίστρες. Το κάστρο είναι χωρισμένο σε τρία διαζώματα. «ΒΑΡΟΥΣΙ. ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΟΝΕΙΡΟ;» Τα Τρίκαλα έγιναν γνωστά στο Πανελλήνιο, χάρη στην ιστορία του Σαρκαφλιά που περιγράφει σε κάποιο από τα τραγούδια του ο Βασίλης Τσιτσάνης: «Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, σκοτώσανε

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση.

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση. Πορεία ργασίας Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών πιμόρφωση Μάχιμων κπαιδευτικών Δήμητρα Πίττα Πανταζή Ρίτα Παναούρα Μάριος Πιττάλης 1 η συνάντηση Νοέμβριος Δεκέμβριος 2010 Σύσταση συντονιστική επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ :) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ) ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Εισαγωγή στη Λογιστική/Στ όχοι της επιχείρησης Να

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση.

Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 11 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί θεωρεί ότι είναι μια ευκαιρία για να κάνει επίδειξη της τέχνης του και να εντυπωσιάσει (σ. 103, ΥΑΠ).

Γιατί θεωρεί ότι είναι μια ευκαιρία για να κάνει επίδειξη της τέχνης του και να εντυπωσιάσει (σ. 103, ΥΑΠ). ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ-Κεφ. Η Θέμα: Συνάντηση Σωκράτη-Πρωταγόρα Προπαρασκευή συζήτησης Σωκράτης Πώς παρουσιάζει τον Ιπποκράτη: -είναι ντόπιος -είναι από πλούσιο και μεγάλο σπίτι -δεν έχει λιγότερα προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001. Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής. Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001. Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής. Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001 Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών Της ΜΑΙΡΗΣ ΠΙΝΗ Ξεκίνησαν τη ζωή τους γεµάτες όνειρα. Ήθελαν

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ Προς το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ Α. Απολογισμός δραστηριότητας ακαδημαϊκού έτους 2012-13 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 1

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 1 Σταματοπούλου Νικολίνα Ωδείο Σύγχρονης Τέχνης Αγρινίου, nistamato@yahoo.gr Περίληψη Για το παρόν άρθρο επιλέχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 41/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 41/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας Τ.Κ. 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α. Π. : 3279 / 311 Ιωάννινα, 02-11-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 41/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:50, συνεδρίασε στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223), η Διαρκής

Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:50, συνεδρίασε στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223), η Διαρκής ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 15.12.2011 AADY1215.AD1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Όπως αναφέρθηκε, παραδοσιακά οι πολιτικοί ηγέτες στην Ελλάδα αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό την ανακίνηση του Κυπριακού, που μοιραία θα έφερνε τη χώρα μας σε αντιπαράθεση με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Εκπαιδευτήρια Δούκα Δημοτικό Ιούνιος 2013 Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιμέλεια : Γ. Τσούκας ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 1. Εννοιολογική Οριοθέτηση 8. Κριτική θεώρηση Σύνοψη Διαθεματικότητα Διεπιστημονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Καϊσίδου Βασιλική. Άρης Αλεξάνδρου, Το κιβώτιο: Μια μεταμοντέρνα, δια του λόγου άρνηση των μεγάλων αφηγήσεων.

Καϊσίδου Βασιλική. Άρης Αλεξάνδρου, Το κιβώτιο: Μια μεταμοντέρνα, δια του λόγου άρνηση των μεγάλων αφηγήσεων. Καϊσίδου Βασιλική Άρης Αλεξάνδρου, Το κιβώτιο: Μια μεταμοντέρνα, δια του λόγου άρνηση των μεγάλων αφηγήσεων. Ο Άρης Αλεξάνδρου λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Αριστοτέλη Βασιλειάδη υπήρξε μεταφραστής, ποιητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. λίτρα νερό. Πόσο νερό χρειάζεται ακόμα για να γεμίσει το δοχείο;

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. λίτρα νερό. Πόσο νερό χρειάζεται ακόμα για να γεμίσει το δοχείο; 1. Οι μαθητές ενός σχολείου είναι περισσότεροι από 283 και λιγότεροι από 293. Είναι δυνατό να παραταχθούν σε τριάδες ή πεντάδες χωρίς να περισσεύει κανένας. Πόσοι είναι οι μαθητές του σχολείου αυτού; 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Ομιλία κ. Κωνσταντίνου Δ. Πυλαρινού, Βόλος, 28/1/2013

ΜΝΗΜΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Ομιλία κ. Κωνσταντίνου Δ. Πυλαρινού, Βόλος, 28/1/2013 1 ΜΝΗΜΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ομιλία κ. Κωνσταντίνου Δ. Πυλαρινού, Βόλος, 28/1/2013 Κλήθηκα με την τιμητική πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δημητριάδος, κ.κ. Ιγνατίου να μιλήσω στη σημερινή συγκινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι ΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι ΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι ΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Υπόγεια ύδατα Ελλάδας Ποιότητα - Νομοθεσία - Πολιτική - Διαχείριση σε ορεινές περιοχές ΑΝΤΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 Ο δρόµος της αρετής. Του Αγίου ιαδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας;

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 66 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Τρεις Δήμοι στο Νομό της Φλώρινας Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; Οι αποκαλυφθείσες εκτάσεις της λίμνης Βεγορίτιδας δ ι χ ά ζ ο υ ν τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ Γ> ϊ 'ϋ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου

Θερινά ΔΕΝ 2011 ακολουθώντας τη ροή - η ματιά μου 1/5 Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011- Άννη Βασιλείου, Υπεύθυνη δράσης Δ.Ε.Ν. Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου Μέρη του όλου - Τι ζωγράφισες; ρώτησε η εμψυχώτρια το κορίτσι. - Το όλον. απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουν και δεν φτάνουν οι αγρότες

Τρέχουν και δεν φτάνουν οι αγρότες ΚΩΔΙΚΟΣ 1906 Έτος 20ο Αριθ.φύλλου 5376 Τιμή Φυλλου 0.15 Τηλ.24620/28924 e-mail:tsaknaki@otenet.gr Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011 Σχέδια Βελτίωσης Τρέχουν και δεν φτάνουν οι αγρότες "Αδήριτη ανάγκη η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το Article 27 αναφέρεται στο κομμάτι του Καταστατικού των Η.Ε. κατά το οποίο δίνεται το δικαίωμα του βέτο στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το Article 27 αναφέρεται στο κομμάτι του Καταστατικού των Η.Ε. κατά το οποίο δίνεται το δικαίωμα του βέτο στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν είναι εύκολο να είσαι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά εσείς έχετε γεννηθεί για την πρόκληση αυτή. Η χώρα σας, σας έχει επιλέξει για να προστατεύσετε τα συμφέροντά της. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ Λυκείου

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ Λυκείου Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ Λυκείου Διαγώνισμα Προσομοίωσης 20/01/2014 Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-4 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : 775. ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής. τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας

ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : 775. ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής. τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 775 ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για την καταστροφή του πρασίνου των οδικών αξόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ Στην Τρίπολη σήμερα 31-3 - 2012, εμείς οι αντιπρόσωποι - σύνεδροι των Σωματείων μελών του Ε.Κ.Αρκαδίας, που πήραμε μέρος στις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

έκφραση έκθεση γενικό λύκειο

έκφραση έκθεση γενικό λύκειο έκφραση έκθεση γενικό λύκειο β τεύχος Τόμος 1 ος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έκθεση έκφραση για το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα

Πάνω Λεύκαρα. Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη Τιμόθεος-Χαραλάμπους Γιώργος-Χατζηγιάγκου Δήμητρα Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Σύγχρονοι Προβληματισμοί-ΑΡΗ 311 Διδάσκουσα: Δρ. Μαρία Φιλοκύπρου Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Πάνω Λεύκαρα Αγαπίου Αθανασία-Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονική γνώση και ενοποιημένη Απάντηση, δηλαδή: Ηθική Ψυχολογική Λογική Πολιτική Κοσμολογική

Διεπιστημονική γνώση και ενοποιημένη Απάντηση, δηλαδή: Ηθική Ψυχολογική Λογική Πολιτική Κοσμολογική Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 Διεπιστημονική γνώση και ενοποιημένη Απάντηση, δηλαδή: Ηθική Ψυχολογική Λογική Πολιτική Κοσμολογική Δίνεται μία ενιαία απάντηση που συνδέει μεταξύ τους διαφορετικά ζητήματα με λογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ - ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Ελευθερία και

Διαβάστε περισσότερα

Πόθεν Έσχες των Δημοσίων Λειτουργών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. «Πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Πόθεν Έσχες των Δημοσίων Λειτουργών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. «Πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων. Προπτυχιακή Εργασία Κλαδιά Ελεωνόρα Πόθεν Έσχες των Δημοσίων Λειτουργών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων «Πόθεν έσχες των δημοσίων λειτουργών και προστασία προσωπικών δεδομένων.» Ονοματεπώνυμο: Κλαδιά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Νίκου Ιωάννου (Ψωμά)

Μαρτυρία Νίκου Ιωάννου (Ψωμά) 122 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ (1955-1959) Μαρτυρία Νίκου Ιωάννου (Ψωμά) ΟΝΟΜΑ: Νίκος Ιωάννου (Ψωµάς) ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 Οκτωβρίου 1933 ΗΜΕΡΟΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚΑ: 15 Νοεµβρίου 1954 ΨΕΥ ΩΝΥΜΟ: Κολοκοτρώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 04/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 56/2011 ΘΕΜΑ : Ανασύσταση Επιτροπής Γνωμοδότησης για την χρήση και διαμόρφωση των κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 136 Εισαγωγή Αυτό το τμήμα της ύλης αποσκοπεί να εξοικειώσει τον σπουδαστή με τις εφαρμογές του Εργατοασφαλιστικού Δικαίου. Να καταδείξει

Διαβάστε περισσότερα

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε.

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε. ΖΟΥΛΟΥ 13 1 «ΦΟΒΑΣΑΙ, ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ;... Για λέγε, φοβάσαι;» Ο Άλι δεν απαντούσε πολλά φίδια στο στόμα. «Βλέπεις τι συμβαίνει, μικρέ Ζουλού; Βλέπεις;» Όχι, δεν έβλεπε τίποτα. Τον είχαν αρπάξει από τα μαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα