ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας" σημαίνει κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα δημιουργού, εφεύρεση, δικαίωμα δημιουργού βάσης δεδομένων, δικαίωμα επί σχεδίου, κατοχυρωμένο σχέδιο, εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, σήμα, λογότυπο, σήμα υπηρεσιών, τεχνογνωσία, υπόδειγμα χρησιμότητας, μη κατοχυρωμένο σχέδιο ή, ενδεχομένως, οποιαδήποτε αίτηση για ένα τέτοιο δικαίωμα, τεχνογνωσία, εμπορική ή εταιρική επωνυμία, όνομα τομέα (με οποιαδήποτε κατάληξη, για παράδειγμα.com,.gr,.fr,.eu, κ.λπ.) ή άλλο παρόμοιο δικαίωμα ή υποχρέωση, είτε αυτά είναι καταχωρημένα είτε όχι ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που υφίσταται σε οποιοδήποτε έδαφος ή δικαιοδοσία στον κόσμο. "Εγγύηση Καλύτερης Τιμής" σημαίνει την εγγύηση που δίδεται για λογαριασμό του Καταλύματος από την Vervendo (που εμφανίζεται με αυτό ή οποιοδήποτε παρόμοιο όνομα) και δηλώνει ότι η Vervendo προσφέρει για λογαριασμό του Καταλύματος την καλύτερη τιμή για ένα δωμάτιο και ότι δεν υπάρχει χαμηλότερη online τιμή για το ίδιο δωμάτιο κατά τις ίδιες ημερομηνίες check-in και check-out και με τους ίδιους όρους κράτησης. Επισκέπτης ή Πελάτης σημαίνει τον επισκέπτη της Πλατφόρμας/-ων ή τον πελάτη ενός Καταλύματος. Κατάλυμα σημαίνει το αναφερόμενο στην παρ. ΙΙ του Συμφωνητικού Καταλύματος κατάλυμα. Κράτηση σημαίνει την κράτηση του δωματίου του Καταλύματος που πραγματοποιείται από τον Πελάτη μέσω της Πλατφόρμας της Vervendo. συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων και/ή προσωποποιημένων υπηρεσιών που τυχόν ζητούνται από τον Πελάτη και παρέχονται από το Κατάλυμα. "Πάγια Εντολή" σημαίνει την εντολή που δίνει το Κατάλυμα στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται για να εξουσιοδοτήσει την Vervendo ώστε να εκταμιεύσει απευθείας οποιοδήποτε ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό του Καταλύματος. Πλατφόρμα της Vervendo σημαίνει τον/τους ιστοχώρο/-ους, τις εφαρμογές, τα εργαλεία, τις πλατφόρμες ή/και άλλα μέσα της Vervendo στα οποία είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία. Πλατφόρμες σημαίνει τον/τους ιστοχώρο/-ους, τις εφαρμογές, τα εργαλεία, τις πλατφόρμες ή/και άλλα μέσα της Vervendo και των συνεργαζόμενων εταιρειών και εν γένει επιχειρηματικών εταίρων της, μέσω των οποίων ή στις οποίες γίνεται διαθέσιμη η Υπηρεσία. Συμβάν Ανωτέρας Βίας σημαίνει ότι μεταξύ άλλων, κάποιο από τα ακόλουθα συμβάντα έχουν επηρεάσει πολλούς Πελάτες και πολλά ξενοδοχειακά καταλύματα: ανωτέρα βία, ηφαιστειακή έκρηξη, (φυσική) καταστροφή, πυρκαγιά, πράξεις πολέμου, εχθροπραξίες ή οποιαδήποτε τοπική ή εθνική έκτακτη ανάγκη, εισβολή, συμμόρφωση με οποιαδήποτε διάταξη ή αίτημα εθνικών, περιφερειακών, λιμενικών ή άλλων δημοτικών αρχών, κυβερνητικών ρυθμίσεων ή παρεμβάσεων, στρατιωτική δράση, εμφύλιος πόλεμος ή τρομοκρατία, (βιολογική, χημική ή πυρηνική) έκρηξη, εξέγερση, απεργία, εμφύλια ταραχή (ή υλική ή σημαντική απειλή ή δικαιολογημένος φόβος σχετικά με τα προαναφερθέντα γεγονότα), παρακώλυση των μέσων συγκοινωνίας, κλείσιμο αεροδρομίων ή άλλα έκτακτα και καταστροφικά γεγονότα, έκτακτη ανάγκη, που καθιστά αδύνατο ή παράνομο ή δεν επιτρέπει στους Πελάτες να ταξιδέψουν προς το Κατάλυμα ή να διαμείνουν σε αυτό. "Υπηρεσία" σημαίνει το online σύστημα της Vervendo για κρατήσεις καταλυμάτων, μέσω του οποίου τα Καταλύματα μπορούν να διαθέσουν τα δωμάτιά τους για κράτηση, και μέσω του οποίου οι Πελάτες μπορούν να κάνουν κρατήσεις σε αυτά τα Καταλύματα. "Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών" σημαίνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Vervendo με την οποία μπορεί κανείς να επικοινωνήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση τυχόν αναφέρεται στο παρόν Συμφωνητικό, όπως κάθε φορά ισχύει, ή γνωστοποιείται εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο από τη Vervendo (ακόμη και δι αναρτήσεως στον ιστότοπο Χρέωση Ακύρωσης ή Ακυρωτικά σημαίνει τη χρέωση που υπάρχει από το Κατάλυμα εφόσον η ακύρωση της Κράτησης πραγματοποιηθεί μετά την προθεσμία που αναγράφεται στους όρους κράτησης για ακύρωση χωρίς χρέωση και ελλείψει αυτών, στην τιμολογιακή πολιτική εκάστου Καταλύματος. Εφόσον δεν ορίζεται τέτοια ημερομηνία, το Κατάλυμα υποχρεούται να μην χρεώνει τον Πελάτη με Χρέωση Ακύρωσης. "Extranet" σημαίνει το online σύστημα στο οποίο κάθε Κατάλυμα έχει πρόσβαση (μετά από αναγνώριση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του) μέσω του ιστοχώρου ή σε οποιοδήποτε σύνδεσμο (link) τυχόν γνωστοποιηθεί εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο από τη Vervendo (ακόμη και δι αναρτήσεως στον ιστότοπο για ανάρτηση αρχείων, πραγματοποίηση αλλαγών, έλεγχο δεδομένων, ανανέωση ή/και τροποποίηση κλ.π. των παρεχόμενων πληροφοριών του Καταλύματος (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας, δωματίων) και κρατήσεων. 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2.1 Πληροφορίες Καταλύματος Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα Καταλύματα για να συμπεριληφθούν στις Πλατφόρμες θα περιέχουν υλικό σχετικά με το Κατάλυμα (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών και περιγραφών αυτού), τις παροχές του και τις υπηρεσίες και τα δωμάτια που είναι διαθέσιμα προς κράτηση, τυχόν πρόσθετες ή προσωποποιημένες υπηρεσίες που τυχόν παρέχονται από το Κατάλυμα και αντίστοιχες χρεώσεις αυτών, λεπτομέρειες για τις τιμές (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων φόρων, των εισφορών, των πρόσθετων επιβαρύνσεων και των τελών) και τη διαθεσιμότητα, την πολιτική για ακύρωση και μη εμφάνιση και τις άλλες πολιτικές και περιορισμούς (εφεξής οι "Πληροφορίες Καταλύματος") και θα συμμορφώνονται με τη μορφή και τα πρότυπα που παρέχονται από την Vervendo. Οι Πληροφορίες Καταλύματος δεν θα περιέχουν κανέναν αριθμό τηλεφώνου ή φαξ ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (συμπεριλαμβανομένων του skype) ή ιστοχώρο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης/εφαρμογή/πλατφόρμα συμπεριλαμβανομένου του twitter και του Facebook), με άμεση αναφορά στο Κατάλυμα ή στον ιστοχώρο/-ους, εφαρμογές, πλατφόρμες, εργαλεία ή/και άλλα μέσα, ή σε ιστοσελίδες, εφαρμογές, εργαλεία ή/και άλλα μέσα τρίτων μερών. Η Vervendo διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί, να διαγράψει ή να αποκλείσει οποιαδήποτε πληροφορία εφόσον αντιληφθεί ότι είναι ανακριβής ή ελλιπής ή ότι παραβαίνει τους όρους και τις διατάξεις του Σελίδα 1 από 10

2 παρόντος Συμφωνητικού Το Κατάλυμα δηλώνει ρητώς και αναλαμβάνει την υποχρέωση οι Πληροφορίες Καταλύματος να είναι κατά πάντα χρόνο αληθείς, ακριβείς και όχι παραπλανητικές. Το Κατάλυμα είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνο για την ορθή και ενημερωμένη κατάσταση των Πληροφοριών Καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων της πρόσθετης διαθεσιμότητας δωματίων για ορισμένες περιόδους ή οποιωνδήποτε έκτακτων (δυσμενών συνθηκών) γεγονότων ή καταστάσεων (π.χ. κατά την κατασκευή ή την ανακαίνιση στους χώρους του ή πλησίον αυτών). Το Κατάλυμα θα ενημερώνει τις Πληροφορίες Καταλύματος σε καθημερινή βάση (ή σε τόσο συχνή βάση, όσο αυτό είναι απαραίτητο) και μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει τροποποιήσεις μέσω του Extranet (i) στο ποσοστό και την τιμή των δωματίων που είναι διαθέσιμα προς κράτηση, (ii) στον αριθμό ή τον τύπο των διαθέσιμων δωματίων, και (iii) στις πρόσθετες ή προσωποποιημένες υπηρεσίες που δύναται να παράσχει το Κατάλυμα Οι πληροφορίες που παρέχονται από το Κατάλυμα για εμφάνιση στις Πλατφόρμες παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία του Καταλύματος. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το Κατάλυμα μπορεί να υποστούν επεξεργασία ή να τροποποιηθούν από την Vervendo και στη συνέχεια να μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες, οι μεταφράσεις όμως αυτές παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Vervendo. Το επεξεργασμένο και μεταφρασμένο κείμενο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την Vervendo στις Πλατφόρμες και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί (με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε άλλη μορφή) από το Κατάλυμα για κανενός άλλου είδους διανομή ή κανάλι πώλησης ή άλλους σκοπούς. Δεν επιτρέπονται αλλαγές ή τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των περιγραφικών πληροφοριών του Καταλύματος, εκτός εάν έχει δοθεί προηγουμένως γραπτή έγκριση από την Vervendo Εκτός εάν υπάρξει διαφορετική συμφωνία με την Vervendo, όλες οι αλλαγές, ενημερώσεις ή/και τροποποιήσεις των Πληροφοριών Καταλύματος (συμπεριλαμβανομένων των τιμών, της διαθεσιμότητας, των δωματίων) θα πρέπει να γίνονται απευθείας από το Κατάλυμα και online μέσω του Extranet ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο συστήσει η Vervendo. Ενημερώσεις και αλλαγές όσον αφορά εικόνες, φωτογραφίες και περιγραφές θα τυγχάνουν επεξεργασίας από την Vervendo όσο είναι ευλόγως δυνατό πιο γρήγορα. 2.2 Εγγύηση Διατήρησης (Καλύτερης) Τιμής Το Κατάλυμα θα δίνει στην Vervendo εγγύηση για τη διατήρηση της τιμής (εφεξής η "Εγγύηση Διατήρησης (Καλύτερης) Τιμής"). Η Εγγύηση Διατήρησης Τιμής αναφέρεται στις ίδιες ή και καλύτερες τιμές που τα Καταλύματα θα παρέχουν στη Vervendo. για το ίδιο Κατάλυμα, ίδιο τύπο δωματίου, ίδιες ημερομηνίες, ίδιο τύπο κρεβατιού, ίδιο αριθμό πελατών, ίδιες πρόσθετες υπηρεσίες, ίδιους ή λιγότερους περιορισμούς και πολιτικές, και ενδεικτικά, σχετικά με το πρωινό, με αλλαγές στην κράτηση ή ακύρωση της κράτησης, όπως τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα από τους ιστοχώρους, τις εφαρμογές ή από τα τηλεφωνικά κέντρα του Καταλύματος (συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος εξυπηρέτησης πελατών για κρατήσεις), ή απευθείας από το Κατάλυμα, οι οποίες τιμές θα είναι ίδιες ή καλύτερες σύμφωνα με τα ανωτέρω εν συγκρίσει με κάθε ανταγωνιστή της Vervendo (στους οποίους περιλαμβάνεται οποιαδήποτε υπηρεσία online ή offline κρατήσεων ή γραφείο κρατήσεων ή άλλοι μεσάζοντες) ή/και με οποιοδήποτε άλλο (online ή offline) τρίτο μέρος το οποίο θα μπορούσε να είναι ένας επιχειρηματικός εταίρος αυτού ή το οποίο σχετίζεται με αυτό ή συνδέεται με το Κατάλυμα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 2.3 Προμήθεια Για κάθε κράτηση που γίνεται μέσω των Πλατφορμών από έναν Πελάτη για ένα Δωμάτιο, το Κατάλυμα θα καταβάλλει στην Vervendo μια προμήθεια (εφεξής η "Προμήθεια"). Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.4. Η συνολική Προμήθεια ανά κράτηση είναι ίση με το γινόμενο των: (i) αριθμού των διανυκτερεύσεων που ο Πελάτης πραγματοποίησε στο Κατάλυμα, επί (ii) την τιμή στην οποία πραγματοποιήθηκε η κράτηση ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση [συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, των φόρων επί των πωλήσεων, καθώς και άλλων ισχυόντων εθνικών, κυβερνητικών, επαρχιακών, κρατικών, δημοτικών ή τοπικών φόρων ή εισφορών και άλλων φόρων και τελών (εφεξής οι "Φόροι")], καθώς και άλλων πρόσθετων, τελών και προσαυξήσεων που περιλαμβάνονται στην τιμή που προσφέρεται κατά τη στιγμή της κράτησης του δωματίου από τον Πελάτη στις Πλατφόρμες (όπως ενδεικτικά χρέωση για πρωινό, για γεύματα (ημιδιατροφή ή πλήρη διατροφή), για ενοικίαση ποδηλάτου, για αργοπορημένο check out ή για check in νωρίτερα, για επιπλέον άτομο, για κρεβάτι με τροχούς, για εισιτήρια θεάτρου, για παροχή προσθέτων κάθε είδους υπηρεσιών, κ.λπ.), επί (iii) τον αριθμό των δωματίων για τα οποία έκανε κράτηση ο Πελάτης, επί (iv) το αντίστοιχο ποσοστό της Προμήθειας όπως ορίζεται στο Συμφωνητικό. Η Vervendo θα χρεώνει Προμήθεια στο Κατάλυμα επί των εκάστοτε χρεωθέντων στον Πελάτη και εισπραχθέντων υπό του Καταλύματος διανυκτερεύσεων. Για την αποφυγή αμφιβολίας, Προμήθεια θα χρεώνεται και στην περίπτωση υπερκράτησης ή μη εμφάνισης (εκτός εάν το Κατάλυμα έχει ενημερώσει την Vervendo για τη μη εμφάνιση Πελάτη εντός 2 εργασίμων ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης του εν λόγω Πελάτη) ή της χρέωσης ακύρωσης (σε περίπτωση ακύρωσης καθ υπέρβαση της προθεσμίας που τυχόν αναγράφεται στους όρους κράτησης του Καταλύματος για ακύρωση χωρίς χρέωση και μόνο εφόσον έχουν χρεωθεί Ακυρωτικά από το Κατάλυμα σύμφωνα με την παράγραφο του παρόντος) και υπολογίζεται σύμφωνα με την επιβεβαιωμένη κράτηση Το ποσοστό της Προμήθειας δύναται να υπόκειται σε αλλαγή, μεταξύ άλλων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Συμφωνητικό Καταλύματος, όταν το Κατάλυμα είναι επιλέξιμο και συμμετέχει στο Πρόγραμμα Προτεινόμενων όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4, κ.α Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί άλλως στο Συμφωνητικό, η τιμή που εμφανίζεται στον Πελάτη στις Πλατφόρμες θα περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, τους Φόρους, τους φόρους επί των πωλήσεων, χρεώσεις, καθώς και όλους τους άλλους (εθνικούς, κυβερνητικούς, επαρχιακούς, κρατικούς, δημοτικούς ή τοπικούς κ.α.) φόρους, τέλη, χρεώσεις ή εισφορές Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, τους κανόνες και τη νομοθεσία που εφαρμόζεται σε ένα Κατάλυμα, οι τιμές πρέπει να εμφανίζονται στους Πελάτες συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του φόρου επί των πωλήσεων, καθώς και όλων των άλλων (εθνικών, κυβερνητικών, επαρχιακών, κρατικών, δημοτικών ή τοπικών κ.α.) φόρων, τελών ή εισφορών, τα Καταλύματα θα αναπροσαρμόζουν τις τιμές μέσω του Extranet σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων και 2.1.4, το συντομότερο δυνατόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από (i) την τροποποίηση ή τη θέση σε ισχύ του σχετικού δικαίου, των κανόνων και της νομοθεσίας που εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση στο εν λόγω Κατάλυμα, ή (ii) την κοινοποίηση αυτής από την Vervendo Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί της πληρωμής της Προμήθειας στην Vervendo θα προστίθεται στην Προμήθεια, όπου αυτό ισχύει Το σύστημα Extranet εμφανίζει λεπτομέρειες για όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται στο Κατάλυμα μέσω των Πλατφορμών καθώς και για την αντίστοιχη Προμήθεια. Την 1η κάθε μήνα, στο σύστημα Extranet διατίθεται online κατάσταση κρατήσεων (η Online Σελίδα 2 από 10

3 Κατάσταση Κρατήσεων ), η οποία εμφανίζει τις κρατήσεις όλων των Πελατών, των οποίων η ημερομηνία αναχώρησης ήταν εντός του προηγούμενου μήνα. 2.4 Πληρωμή Προμήθειας Η Προμήθεια των κρατήσεων για έναν ημερολογιακό μήνα που περιλαμβάνει την (προγραμματισμένη) ημερομηνία αναχώρησης του Πελάτη εντός του τοιούτου μηνός τιμολογείται (εκτός από τις δωρεάν ακυρώσεις που πραγματοποιούνται μέσω της Vervendo και σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης του Καταλύματος) και εξοφλούνται τον αμέσως επόμενο μήνα στον τραπεζικό λογαριασμό που θα κοινοποιείται εγγράφως στα Καταλύματα από τη Vervendo, σύμφωνα με τους εξής όρους: (α) Τα τιμολόγια υποβάλλονται σε επεξεργασία σε μηνιαία βάση και αποστέλλονται στο Κατάλυμα μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή . (β) Η προμήθεια που τιμολογείται για κάθε μήνα καταβάλλεται από το Κατάλυμα μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. (γ) Η πληρωμή πραγματοποιείται απευθείας από το Κατάλυμα στην Vervendo μέσω Πάγιας Εντολής ή, σε περίπτωση που αυτό δεν υποστηρίζεται από την τράπεζα από όπου γίνεται η πληρωμή, με ηλεκτρονικό έμβασμα (στον τραπεζικό λογαριασμό που προσδιορίζεται από την Vervendo) ή μέσω πιστωτικής κάρτας. Για την αποφυγή αμφιβολιών, άλλα μέσα πληρωμής (π.χ. με επιταγή ή μέσω "πρακτορείων μεταφοράς χρημάτων") δε γίνονται δεκτά από την Vervendo.. Όλα τα τραπεζικά έξοδα, προμήθειες, φόροι, τέλη κλ.π. για την μεταφορά των χρημάτων βαρύνουν το Κατάλυμα. (δ) Όλες οι πληρωμές Προμήθειας που πρόκειται να πραγματοποιηθούν δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού, θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε καθαρά ποσά, χωρίς καμία μείωση, έκπτωση ή συμψηφισμό εξαιτίας τυχόν φόρων, εισφορών, εισαγωγών, δασμών, χρεώσεων, τελών και παρακρατήσεων οιασδήποτε φύσεως, που επιβάλλονται τώρα ή τυχόν θα επιβληθούν στο μέλλον από οποιαδήποτε κυβερνητική, δημόσια, δημοτική, δημοσιονομική, φορολογική ή άλλη αρχή και ανεξάρτητα από το ποιος είναι υπόχρεος κατά Νόμο για την τυχόν καταβολή τους. Αν το Κατάλυμα είναι ή καταστεί υπόχρεο να προβεί σε μία τέτοια μείωση, έκπτωση ή παρακράτηση, τότε αυτό υποχρεούται να καταβάλει στην Vervendo τα επιπλέον ποσά που θα πρέπει να καταβληθούν για την είσπραξη από την Vervendo του συνολικού (καθαρού) ποσού, το οποίο η Vervendo θα είχε λάβει χωρίς την τοιαύτη μείωση ή έκπτωση. Το Κατάλυμα είναι υπεύθυνο και αρμόδιο για την εξόφληση τυχόν φόρων, εισφορών, εισαγωγών, δασμών, χρεώσεων, τελών και παρακρατήσεων πέραν του συνολικού (καθαρού) ποσού Προμήθειας που το Κατάλυμα οφείλει στην Vervendo. (ε) Η προμήθεια που τιμολογείται για κάθε μήνα θα πρέπει να καταβάλλεται από το Κατάλυμα στο εκάστοτε νόμισμα που προσδιορίζεται στο τιμολόγιο (και, όπου ισχύει, στην αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία). Η Vervendo μπορεί, κατά την απόλυτη ευχέρειά της, να καταρτίσει τιμολόγια είτε σε σκληρό νόμισμα (π.χ. EUR/USD) ή στο αντίστοιχο τοπικό νόμισμα του Καταλύματος και στη συνέχεια να μετατρέψει το σχετικό τελικό ποσό στο τοπικό νόμισμα ή σε σκληρό νόμισμα, βάσει της συναλλαγματικής ισοτιμίας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του εκάστοτε μήνα για τον οποίο εκδόθηκε το τιμολόγιο (και όχι της ημέρας του check-out). Η τιμή μετατροπής (συναλλαγματική ισοτιμία) θα είναι η διατραπεζική ισοτιμία (τιμή κλεισίματος όπως αυτή διαμορφώνεται στις 4μ.μ. EST (Ανατολική Επίσημη Ώρα ΗΠΑ) όπως αυτή ανακοινώνεται από την Thomson Reuters Ltd (ή, σε περίπτωση που η πληροφόρηση δεν είναι διαθέσιμη μέσω της Thomson Reuters Ltd, από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ή εταιρία παροχής υπηρεσιών κρίνει κατάλληλη η Vervendo Το αυτοματοποιημένο σύστημα της Σειράς Εμφάνισης (όπως θα αποκαλείται εφεξής) χρησιμοποιεί ως κριτήριο εμφάνισης, μεταξύ άλλων, και την έγκαιρη πληρωμή, έτσι η μη έγκαιρη πληρωμή της Προμήθειας έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλότερη κατάταξη στη Σειρά Εμφάνισης Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της Vervendo και του Καταλύματος (π.χ. για το ύψος της Προμήθειας), το ποσό της Προμήθειας που δεν αμφισβητείται θα πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, ανεξάρτητα από την κατάσταση ή τη φύση της διαφοράς Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, το Κατάλυμα υποχρεούται να καταβάλει τόκους υπερημερίας και η Vervendo δικαιούται, μεταξύ άλλων, να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών της στα πλαίσια του παρόντος Συμφωνητικού (π.χ. αναστέλλοντας την προβολή του Καταλύματος από τις Πλατφόρμες), ή/και να αξιώσει τραπεζική εγγύηση ή άλλης μορφής χρηματοοικονομική εξασφάλιση από το Κατάλυμα. 2.5 Κράτηση, Κράτηση Πελάτη, Παράπονα και Εγγύηση Καλύτερης Τιμής Το Κατάλυμα λαμβάνει επιβεβαίωση για κάθε κράτηση που πραγματοποιείται μέσω της Vervendo. Η Vervendo δε φέρει ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πιστωτικών καρτών) και τις ημερομηνίες που γνωστοποιούνται από τον εκάστοτε Πελάτη και η Vervendo δεν έχει καμία υποχρέωση και/ή ευθύνη για την πληρωμή των σχετικών με την (online) κράτηση οφειλών του Πελάτη. Για την αποφυγή αμφιβολίας, το Κατάλυμα πρέπει τακτικά (τουλάχιστον καθημερινώς) να ελέγχει και να επαληθεύει στο Extranet την κατάσταση των κρατήσεων που έχουν γίνει Με την πραγματοποίηση μιας κράτησης μέσω της Πλατφόρμας, συνάπτεται σύμβαση (και ως εκ τούτου, έννομη σχέση) αποκλειστικά μεταξύ του Καταλύματος και του Πελάτη (η "Κράτηση Πελάτη") η οποία διέπεται από τους όρους κράτησης του εκάστοτε Καταλύματος για τη συγκεκριμένη Κράτηση και η Vervendo καμία ευθύνη δεν έχει για τη διαμόρφωση και/ή τροποποίηση των εν λόγω όρων κράτησης του Καταλύματος. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο, το Κατάλυμα εξουσιοδοτεί ρητώς τη Vervendo και της χορηγεί με το παρόν ρητώς την άδεια να πραγματοποιεί για λογαριασμό του τις Κρατήσεις Πελατών, που προκύπτουν από τις online κρατήσεις για το Κατάλυμα που πραγματοποιούνται από τους Πελάτες μέσω των Πλατφορμών. Κατά συνέπεια, καμία ευθύνη δε φέρει η Vervendo για τις πραγματοποιηθείσες Κρατήσεις αφού η σύμβαση συνάπτεται μεταξύ Πελάτη και Καταλύματος και σύμφωνα με τους όρους που θέτει το τελευταίο και αποδέχεται ο Πελάτης με τη διενέργεια της Κράτησης Το Κατάλυμα είναι υποχρεωμένο να δέχεται τον Πελάτη ως συμβαλλόμενο μέρος και να διαχειρίζεται τις online κρατήσεις, σύμφωνα με τις Πληροφορίες Καταλύματος που περιέχονται στις Πλατφόρμες κατά τη στιγμή που γίνεται η κράτηση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών και/ή επιθυμιών που γνωστοποιούνται από τον Πελάτη Εκτός από τέλη, επιπλέον χρεώσεις και πρόσθετα έξοδα, όπως εμφανίζονται στην επιβεβαιωμένη κράτηση, το Κατάλυμα υποχρεούται να μην χρεώσει τον Πελάτη με οποιαδήποτε κόστη διεκπεραίωσης/διαχείρισης της συναλλαγής ή χρέωση για χρήση οποιουδήποτε μέσου Σελίδα 3 από 10

4 πληρωμής (για παράδειγμα, χρέωση πιστωτικής κάρτας) Τα παράπονα ή οι απαιτήσεις σχετικά με (τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή που παρέχονται από) το Κατάλυμα ή τα ειδικά αιτήματα των Πελατών θα τα διαχειρίζεται αποκλειστικώς το Κατάλυμα, χωρίς τη μεσολάβηση ή παρέμβαση της Vervendo. H Vervendo δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τυχόν απαιτήσεις των Πελατών συνδεόμενες καθ οιονδήποτε τρόπο με τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από κάποιο Κατάλυμα, το οποίο (Κατάλυμα) και ρητώς αναγνωρίζει ότι εκείνο ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση ή απαίτηση τυχόν εγερθεί από Πελάτη. Η Vervendo μπορεί ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση της (α) να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης πελατών σε Πελάτη, (β) να λειτουργήσει ως μεσάζων μεταξύ Καταλύματος και Πελάτη, (γ) να παράσχει με έξοδα του Καταλύματος εναλλακτικό κατάλυμα ίδιου ή ανώτερου επιπέδου σε περίπτωση υπερκράτησης ή άλλων ουσιωδών προβλημάτων ή παραπόνων αναφορικά με το Κατάλυμα ή (δ) να βοηθήσει τον Πελάτη με την επικοινωνία ή ενέργειές του κατά ενός Καταλύματος Στην περίπτωση βάσιμης αξίωσης Πελάτη σχετικά με την Εγγύηση Καλύτερης Τιμής, η Vervendo πρέπει να γνωστοποιήσει άμεσα στο Κατάλυμα την εν λόγω αξίωση και να παράσχει στο Κατάλυμα κάθε σχετική με την τοιαύτη αξίωση πληροφορία. Το Κατάλυμα πρέπει αμέσως να προσαρμόσει αντίστοιχα τις τιμές που διατίθενται στη Πλατφόρμα της Vervendo έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη η χαμηλότερη τιμή για περαιτέρω κρατήσεις. Επιπλέον, το Κατάλυμα πρέπει αμέσως να αναπροσαρμόσει την τιμή της κράτησης που έγινε από τον εν λόγω Πελάτη ούτως ώστε αυτή να ισούται με την χαμηλότερη τιμή. Κατά το check out του Πελάτη, το Κατάλυμα υποχρεούται να προσφέρει τη δυνατότητα χρέωσης του δωματίου στη χαμηλότερη τιμή και πρέπει είτε (i) να αφαιρέσει τη διαφορά μεταξύ της τιμής της κράτησης και της χαμηλότερης τιμής, χρεώνοντας τον Πελάτη με τη χαμηλότερη τιμή, ή (ii) να επιστρέψει στον Πελάτη τη διαφορά μεταξύ των δύο τιμών (σε μετρητά). 2.6 Υπερκράτηση, ακύρωση και μη εμφάνιση Τα Καταλύματα πρέπει να παρέχουν τα δωμάτια (και τις τυχόν πρόσθετες και/ή προσωποποιημένες υπηρεσίες) για τα οποία έχει γίνει κράτηση και σε περίπτωση που ένα Κατάλυμα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος Συμφωνητικού, για οποιονδήποτε λόγο, το σχετικό Κατάλυμα υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως εγγράφως τη Vervendo μέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών στο ή σε οποιοδήποτε σύνδεσμο (link) τυχόν γνωστοποιηθεί εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο από τη Vervendo (ακόμη και δι αναρτήσεως στον ιστότοπο αναγράφοντας "υπερκράτηση" στο θέμα κάθε τοιούτου . Το Κατάλυμα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση εναλλακτικών διευθετήσεων ίσης ή ανώτερης ποιότητας με την πραγματοποιηθείσα Κράτηση, επιβαρυνόμενο το ίδιο (Κατάλυμα) με την αντίστοιχη δαπάνη και σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο Δωμάτιο κατά την άφιξη, το Κατάλυμα θα πρέπει: (α) να βρει κατάλληλο εναλλακτικό κατάλυμα ισοδύναμων ή καλύτερων προδιαγραφών εν συγκρίσει με το Κατάλυμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εγγυημένη κράτηση του Πελάτη, (β) να παράσχει δωρεάν ιδιωτική μεταφορά προς το εναλλακτικό κατάλυμα για τον Πελάτη και τα υπόλοιπα πρόσωπα που αναφέρονται στην εγγυημένη κράτηση του Πελάτη και (γ) να επιστρέψει τα χρήματα και να αποζημιώσει την Vervendo ή/και τον Πελάτη για όλα τα εύλογα κόστη και έξοδα (π.χ. κόστος εναλλακτικού καταλύματος, μεταφοράς, τηλεφωνικής επικοινωνίας), τα οποία προέκυψαν, κατέβαλε ή υπέστη ο Πελάτης ή/και η Vervendo λόγω ή εξαιτίας της υπερκράτησης. Οποιοδήποτε ποσό τυχόν χρεώνεται από την Vervendo σε σχέση με το αναφερόμενο στο παρόν άρθρο γεγονός, θα πληρώνεται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου Το Κατάλυμα δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε online κράτηση Για τις ακυρώσεις που πραγματοποιούνται από τον Πελάτη πριν από την ώρα και την ημερομηνία για τις οποίες ισχύει Χρέωση Ακύρωσης, δε χρεώνεται προμήθεια. Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται από τον Πελάτη μετά την ώρα και την ημερομηνία για τις οποίες ισχύει Χρέωση Ακύρωσης, χρεώνεται προμήθεια σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. Εφόσον δεν ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία για τη Χρέωση Ακύρωσης, θα οφείλεται σε κάθε περίπτωση Προμήθεια στη Vervendo. 2.7 Εγγύηση Πιστωτικής Κάρτας Η εγγύηση της Κράτησης βασίζεται στα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, τα οποία παρέχονται από τον Πελάτη ή το άτομο που φέρει την ευθύνη για την Κράτηση. Το Κατάλυμα υποχρεούται να δέχεται πάντα όλες τις διαδεδομένες πιστωτικές κάρτες (συμπεριλαμβανομένων των Master Card, Visa και American Express) ως εγγύηση για την Κράτηση. Το Κατάλυμα είναι υπεύθυνο για την εξακρίβωση της εγκυρότητας όλων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, την (προ)έγκριση της πιστωτικής κάρτας και του πιστωτικού ορίου κατά την ημερομηνία για την οποία έχει γίνει η κράτηση. Το Κατάλυμα υποχρεούται, όταν λαμβάνει μια κράτηση, να ελέγχει, επαληθεύει και να προ εγκρίνει αμέσως την πιστωτική κάρτα. Σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση, το Κατάλυμα υποχρεούται να ενημερώσει πάραυτα τη Vervendo, η οποία στη συνέχεια θα ζητήσει από τον Πελάτη να δώσει με άλλον τρόπο εγγύηση για την Κράτηση. Αν ο Πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα ή δεν επιθυμεί να το κάνει, η Vervendo μπορεί να ακυρώσει την Κράτηση κατόπιν αιτήματος του Καταλύματος. Σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα (ή η όποια εναλλακτική εγγύηση από τον Πελάτη) δεν ισχύει για οποιονδήποτε λόγο, τον κίνδυνο και την ευθύνη γι αυτό φέρει αποκλειστικά το Κατάλυμα. Για τις κρατήσεις που ακυρώνονται από την Vervendo σύμφωνα προς την Παράγραφο δεν θα χρεώνεται Προμήθεια Το Κατάλυμα το οποίο επιθυμεί να πληρωθεί με πιστωτική κάρτα πριν από την ημερομηνία του check-in θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι όροι προπληρωμής [συμπεριλαμβανομένων (ειδικών) περιορισμών στις τιμές, όρων και συνθηκών για ή σχετικά με την προπληρωμή] έχουν διευκρινιστεί στους Πελάτες στις πληροφορίες που δίνονται στον Πελάτη πριν από την πραγματοποίηση της Κράτησης και αναφέρονται στις Πληροφορίες Καταλύματος Το Κατάλυμα είναι υπεύθυνο για τη χρέωση του Πελάτη για τη διαμονή του, για τη μη εμφάνιση ή την ακύρωση που υπόκειται σε χρέωση (συμπεριλαμβανομένων των επιβαλλομένων φόρων οι οποίοι επιβάλλονται στο Κατάλυμα ή για την εξόφληση των οποίων ευθύνεται το Κατάλυμα και τους οποίους θα καταβάλει στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες). Οι πιστωτικές κάρτες θα πρέπει να χρεώνονται στο νόμισμα που έχει εμφανιστεί στην κράτηση του Πελάτη. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, το Κατάλυμα μπορεί να χρεώσει την πιστωτική κάρτα του Πελάτη σε διαφορετικό νόμισμα σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Σελίδα 4 από 10

5 2.7.4 Σε περίπτωση προσφοράς δωματίων έναντι πληρωμής αποκλειστικά σε μετρητά, δεν θα διατίθενται στοιχεία πιστωτικής κάρτας στο Κατάλυμα ως εγγύηση της κράτησης. 2.8 Προστασία Στοιχείων Πιστωτικής Κάρτας Η Vervendo λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία των στοιχείων του κατόχου της πιστωτικής κάρτας καθώς και των στοιχείων της ίδιας της πιστωτικής κάρτας που κάθε φορά θα γνωστοποιούνται στο Κατάλυμα για τη διενέργεια της Κράτησης και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να έχει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με υποκλοπή και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών. Για τη διασφάλιση των εν λόγω στοιχείων η Vervendo χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια συμμόρφωσης και τις διαδικασίες επιβεβαίωσης, όπως διατυπώνονται στο πρότυπο Payment Card Industry ("PCI") Data Security Standard και SSL ή σε άλλο πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς και/ή διαχείρισης πληροφοριών, όπως αυτά τυχόν τροποποιούνται και κοινοποιούνται κατά περιόδους από τις μείζονες εταιρείες πιστωτικών καρτών, με τα οποία κάθε Κατάλυμα υποχρεούται πάντα να συμμορφώνεται το ίδιο, και να υποχρεώνει τους συνεργάτες του να συμμορφώνονται με Το Κατάλυμα αναγνωρίζει ότι είναι υπεύθυνο για την προστασία των στοιχείων του κατόχου της πιστωτικής κάρτας καθώς και των στοιχείων της ίδιας της πιστωτικής κάρτας που κάθε φορά θα έχει στη διάθεσή του στα πλαίσια κράτησης δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού. 2.9 Άμεση Προώθηση (Μάρκετινγκ) προς τους Πελάτες Το Κατάλυμα συμφωνεί να μην απευθύνεται ειδικώς σε Πελάτες που έχει αποκτήσει μέσω της Vervendo με online ή offline προσφορές προώθησης πωλήσεων (μάρκετινγκ), αλληλογραφία κ.λπ Extranet H Vervendo θα παράσχει στο Κατάλυμα έναν κωδικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που επιτρέπει στο Συνεργαζόμενο Κατάλυμα να έχει πρόσβαση στο Extranet. Το Κατάλυμα υποχρεούται να διαφυλάξει και να διατηρήσει τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης απόρρητα και αποθηκευμένα με ασφάλεια και να μην τα αποκαλύψει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στο Extranet. Το Κατάλυμα θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως την Vervendo για όποια (πιθανή) παραβίαση ασφαλείας ή εσφαλμένη χρήση Συμβάν Ανωτέρας Βίας Σε περίπτωση Συμβάντος Ανωτέρας Βίας, το Κατάλυμα δε θα επιβάλλει (ή θα επιστρέψει) στους Πελάτες που επηρεάζονται από το Συμβάν Ανωτέρας Βίας κάθε ποσό, χρέωση (συμπεριλαμβανομένων αμοιβής, εξόδων ή άλλο ποσό), όπως και τα μη επιστρεφόμενα ποσά ή χρεώσεις για μη εμφάνιση, για τροποποίηση της κράτησης ή για Ακυρωτικά, (i) για ακύρωση ή τροποποίηση της κράτησης που έγινε από τους Επισκέπτες, ή (ii) για το μέρος της κράτησης που ακυρώθηκε λόγω Ανωτέρας Βίας. Στην περίπτωση εύλογων και δικαιολογημένων αμφιβολιών, το Κατάλυμα μπορεί να ζητήσει από τον Πελάτη αποδεικτικό της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του Συμβάντος Ανωτέρας Βίας και της ακύρωσης, μη εμφάνισης ή τροποποίησης της κράτησης (και στη συνέχεια να παράσχει στην Vervendo αντίγραφο του εν λόγω αποδεικτικού). Προκειμένου να γίνει δεκτή από τη Vervendo. μια ακύρωση, μη εμφάνιση ή τροποποίηση της Κράτησης λόγω Ανωτέρας Βίας, το Κατάλυμα πρέπει να ενημερώσει την Vervendo για τις ημέρες της πραγματοποιθείσας διαμονής στο Κατάλυμα εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από (α) την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης ή τη μη εμφάνιση ή ακύρωση, ή (β) το check out. Σε περίπτωση αποδεκτής από τη Vervendo μη εμφάνισης ή ολικής ή μερικής ακύρωσης, η Vervendo δε θα χρεώσει προμήθεια για όλη ή για μέρος της κράτησης που δεν πραγματοποιήθηκε αντίστοιχα λόγω Συμβάντος Ανωτέρας Βίας. 3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ VERVENDO 3.1 Παραχώρηση δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης Με το παρόν, το Κατάλυμα χορηγεί στην Vervendo μη αποκλειστικό, ελεύθερο δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties) και παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια χρήσης (ή παραχώρησης περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης όπου απαιτείται): (α) να κάνει χρήση, να αναπαράγει, να διανέμει, να επικοινωνεί και να διαθέτει με οποιαδήποτε μέθοδο και παρουσίαση και να παραχωρεί περαιτέρω τα στοιχεία των Πνευματικών Δικαιωμάτων των Καταλυμάτων, όπως έχουν διατεθεί στην Vervendo από τα Καταλύματα δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού και τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να ασκήσει η Vervendo τα δικαιώματά της και να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού (β) να κάνει χρήση, να αναπαράγει, να διανέμει και να χρησιμοποιεί τις Πληροφορίες Καταλύματος (συμπεριλαμβανομένης της χωρίς περιορισμούς δημόσιας εκτέλεσης, τροποποίησης, προσαρμογής, κοινοποίησης, αναπαραγωγής, αντιγραφής και διάθεσης στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο των εν λόγω Πληροφοριών Καταλύματος). 3.2 Πνευματικά διακαιώματα Η Vervendo μπορεί να παραχωρήσει περαιτέρω άδεια εκμετάλλευσης, να διαθέσει, να γνωστοποιήσει και να προσφέρει τις Πληροφορίες Καταλύματος (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών Πνευματικών Δικαιωμάτων) του Καταλύματος και ειδικές προσφορές που γίνονται από το Κατάλυμα στις Πλατφόρμες μέσω ή σε συνεργασία με (τους ιστοχώρους, τις εφαρμογές, τα εργαλεία ή άλλα μέσα από) συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες εταιρείες ή/και τρίτα μέρη (εφεξής οι "Πλατφόρμες Τρίτων"). 3.3 Ευθύνη της Vervendo Σε καμία περίπτωση δεν φέρει η Vervendo ευθύνη έναντι του Καταλύματος για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις εκ μέρους των Πλατφορμών Τρίτων. Το Κατάλυμα, όσον αφορά τις Πλατφόρμες Τρίτων, δικαιούται μόνον να ζητήσει από την Vervendo (η οποία έχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση) (i) να απενεργοποιήσει και να αποσυνδεθεί από συγκεκριμένη Πλατφόρμα Τρίτων, ή (ii) να καταγγείλει αυτό το Συμφωνητικό, σύμφωνα πάντοτε με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. 3.4 Στοιχεία Πελατών και σχόλια πελατών Η Vervendo θα διαβιβάσει στο Κατάλυμα την κράτηση που πραγματοποιήθηκε από τον Πελάτη τα στοιχεία της οποίας (κράτησης) θα Σελίδα 5 από 10

6 περιλαμβάνουν την ημερομηνία άφιξης, τον αριθμό διανυκτερεύσεων, τον τύπο δωματίου [συμπεριλαμβανομένης της προτίμησης σχετικά με δωμάτιο καπνιζόντων ή μη (αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα)], την τιμή δωματίου, το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη (εφεξής από κοινού τα "Στοιχεία Πελάτη") καθώς και άλλα ειδικά αιτήματα που τυχόν υπεβλήθησαν ή πρόσθετες υπηρεσίες που τυχόν ζητήθηκαν από τον Πελάτη Η Vervendo δικαιούται να ζητήσει από τους Πελάτες που έχουν διαμείνει στο Κατάλυμα να υποβάλουν σχόλια σχετικά με τη διαμονή τους στο Κατάλυμα και να βαθμολογήσουν τη διαμονή τους ή επιμέρους στοιχεία αυτής Η Vervendo δικαιούται να δημοσιεύσει αυτά τα σχόλια και τις βαθμολογίες στις Πλατφόρμες. Το Κατάλυμα αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται ότι η Vervendo είναι απλώς διανομέας και όχι εκδότης ή συντάκτης των εν λόγω σχολίων (χωρίς καμία υποχρέωση να επιβεβαιώσει, αμφισβητήσει, διαψεύσει κ.λπ. αυτά) Η Vervendo αναλαμβάνει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των Σχολίων Πελατών σε σχέση με την προσβολή των ηθών ή την αναφορά ονόματος συγκεκριμένου προσώπου. Η Vervendo δικαιούται να απορρίψει, να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει δυσμενή σχόλια σε περίπτωση που τέτοια σχόλια περιλαμβάνουν προσβολή των ηθών ή την αναφορά ονόματος συγκεκριμένου ατόμου, για τα οποία σημειωτέον η Vervendo σε κάθε περίπτωση δε φέρει καμία ευθύνη Η Vervendo δεν θα συμμετέχει σε καμία συζήτηση, επικοινωνία, διαπραγμάτευση ή αλληλογραφία με το Κατάλυμα σε σχέση με τα σχόλια των πελατών (ή το περιεχόμενο ή συνέπειες από τη δημοσίευση ή τη διανομή αυτών) Η Vervendo δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης και υποχρέωσης για το περιεχόμενο και τις συνέπειες (από τη δημοσίευση ή διανομή) τυχόν παρατηρήσεων ή σχολίων για οτιδήποτε, οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο. Το Κατάλυμα διά του παρόντος παραιτείται ρητώς του δικαιώματος να εγείρει αξιώσεις κατά της Vervendo σχετικά με τη δημοσίευση ή διανομή παρατηρήσεων ή σχολίων Πελάτη στο 3.5 Online μάρκετινγκ και διαφήμιση PPC H Vervendo δικαιούται να προωθήσει το Κατάλυμα, χρησιμοποιώντας το όνομα (ή ονόματα) του Καταλύματος σε online μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ μέσω ή/και pay-per-click (PPC) διαφήμισης. Η Vervendo διεξάγει online καμπάνιες μάρκετινγκ με δικά της έξοδα και κατά την απόλυτο κρίση της Το Κατάλυμα έχει επίγνωση των μεθόδων εργασίας των μηχανών αναζήτησης, όπως η ανάκτηση ιστοσελίδων (spidering of content) και η ιεράρχηση (ranking) των URL. Η Vervendo συμφωνεί ότι εάν το Κατάλυμα ανακαλύψει συμπεριφορές από Πλατφόρμες Τρίτων που παραβιάζουν τα Πνευματικά Δικαιώματα του Καταλύματος, τότε το Κατάλυμα θα ενημερώσει την Vervendo εγγράφως με λεπτομέρειες για το γεγονός αυτό και η Vervendo θα καταβάλει κάθε προσπάθεια χρησιμοποιώντας κάθε εμπορικά εύλογο μέσο ή μέτρο ώστε να διασφαλίσει ότι το εν λόγω τρίτο μέρος θα λάβει μέτρα για να αποκαταστήσει την παράβαση Το Κατάλυμα συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το εμπορικό σήμα της Vervendo απευθείας αγοράζοντας λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούν τα Πνευματικά Δικαιώματα της Vervendo. 4 ΣΕΙΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 4.1 Σειρά Εμφάνισης Η αρχική σειρά, με την οποία το Κατάλυμα εμφανίζεται στις Πλατφόρμες (εφεξής η "Σειρά Εμφάνισης"), καθορίζεται αυτόματα και μονομερώς από την Vervendo. Η σειρά εμφάνισης βασίζεται σε και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες και/ή κριτήρια, που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην αναλογία του αριθμού των κρατήσεων με τον αριθμό των επισκέψεων στη σχετική ιστοσελίδα του Καταλύματος (εφεξής η "Αναλογία Πελατών/Κρατήσεων"), τον όγκο που πραγματοποιείται από το Κατάλυμα, την αναλογία των ακυρώσεων, τη βαθμολογία στα σχόλια πελατών, το ποσοστό προμήθειας που καταβάλλεται από το Κατάλυμα, ιστορικό της εξυπηρέτησης πελατών, τον αριθμό και το είδος των καταγγελιών από Πελάτες και το ιστορικό εμπρόθεσμων πληρωμών από το Κατάλυμα προς τη Vervendo. Όλα τα κριτήρια και οι παράμετροι που διαμορφώνουν τη Σειρά Εμφάνισης των Καταλυμάτων και ο βαθμός επιρροής εκάστου κριτηρίου στη Σειρά Εμφάνισης θα ισχύουν για όλα τα Καταλύματα σε κάθε δεδομένη στιγμή, θα διαμορφώνονται κατά την απόλυτο κρίση της Vervendo και θα γνωστοποιούνται εγγράφως στα Καταλύματα με οποιονδήποτε τρόπο από τη Vervendo (ακόμη και δι αναρτήσεως στο Extranet του ιστότοπου Το Κατάλυμα έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη δική του σειρά εμφάνισης τροποποιώντας και βελτιώνοντας συνεχώς μεταξύ άλλων, τα κριτήρια και παραμέτρους των προσφερόμενων Κρατήσεων. Το Κατάλυμα διά του παρόντος παραιτείται ρητώς του δικαιώματος να εγείρει αξιώσεις κατά της Vervendo σχετικά με τη Σειρά Εμφάνισης των Καταλυμάτων. 4.2 Πρόγραμμα Προτεινόμενων Στην Πλατφόρμα της Vervendo, η Vervendo δύναται να λειτουργεί και να προσφέρει ένα πρόγραμμα για συγκεκριμένα καταλύματα που πληρούν και διατηρούν ορισμένα κριτήρια (εφεξής το "Πρόγραμμα Προτεινόμενων Καταλυμάτων"). Το Πρόγραμμα Προτεινόμενων Καταλυμάτων λειτουργεί με πρόσκληση της Vervendo σε επιλέξιμα Καταλύματα (εφεξής τα "Επιλέξιμα Καταλύματα"), τα οποία πληρούν τα ακόλουθα 6 κριτήρια επίδοσης (εφεξής τα "Απαιτούμενα Κριτήρια Επίδοσης") ή όποια άλλα τυχόν καθορίσει αποκλειστικά η Vervendo κατά την απόλυτο κρίση της στο βαθμό που το Πρόγραμμα Προτεινόμενων είναι διαθέσιμο για έναν προορισμό: α. αναλογία Πελατών/Κρατήσεων υψηλότερη από το μέσο όρο σε σύγκριση με όλα τα καταλύματα που εξυπηρετούνται από την Vervendo σε κάθε προορισμό καταλύματος β. ποσοστό διαθεσιμότητας υψηλότερο από το μέσο όρο σε σύγκριση με όλα τα καταλύματα που εξυπηρετούνται από την Vervendo σε κάθε προορισμό καταλύματος γ. ποσοστό ακύρωσης χαμηλότερο από το μέσο όρο σε σύγκριση με όλα τα καταλύματα που εξυπηρετούνται από την Vervendo σε κάθε προορισμό καταλύματος Σελίδα 6 από 10

7 δ. μέσο όρο βαθμολογίας στα Σχόλια Πελατών ίσο ή μεγαλύτερο του 7 στην κλίμακα του 10 ε. αδιάλειπτο ιστορικό εξόφλησης Προμηθειών εμπροθέσμως και ολικώς, και στ. συνεχές ιστορικό Διατήρησης Τιμών Το Κατάλυμα μπορεί να κληθεί για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Προτεινόμενων Καταλυμάτων, μόνο εάν λαμβάνει ήδη κρατήσεις από Πελάτες μέσω της Vervendo για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών. Επιλέξιμα Καταλύματα που αποδέχονται την πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Προτεινόμενων Καταλυμάτων θα διαφημίζονται ως "Προτεινόμενα Καταλύματα" στην Πλατφόρμα της Vervendo (εφεξής τα Προτεινόμενα Καταλύματα ) Εάν ένα Προτεινόμενο Κατάλυμα δεν είναι πια επιλέξιμο για το Πρόγραμμα Προτεινόμενων Καταλυμάτων θα καταχωρηθεί ως κανονικό Κατάλυμα και η προμήθεια θα προσαρμοστεί ανάλογα με την καθιερωμένη τοπικώς από τη Vervendo προμήθεια για τη χώρα αυτή. 5 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 5.1 Το Κατάλυμα δηλώνει ρητώς και εγγυάται στην Vervendo ότι κατά τη διάρκεια του παρόντος Συμφωνητικού: (i) το Κατάλυμα διαθέτει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, ισχύ και εξουσία να χρησιμοποιήσει, να εξουσιοδοτήσει και να επιτρέψει στην Vervendo να διαθέσει στις Πλατφόρμες τα σχετικά Πνευματικά Δικαιώματα, όπως ορίζονται ή αναφέρονται στις Πληροφορίες Καταλύματος που διατίθενται στις Πλατφόρμες, (ii) το Κατάλυμα διαθέτει και έχει συμμορφωθεί με όλες τις άδειες, εγκρίσεις του Ε.Ο.Τ. και οποιασδήποτε άλλης αστυνομικής, δημοτικής, υγειονομικής, δημόσιας ή άλλης Αρχής τυχόν απαιτούνται για τη λειτουργία του και την επιχειρηματική του δραστηριοποίηση, και (iii) οι τιμές για τα δωμάτια που διαφημίζονται στις Πλατφόρμες αντιστοιχούν στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή για ισοδύναμη διαμονή στο Κατάλυμα και δεν προσφέρεται καλύτερη τιμή στον Πελάτη που θα κάνει κράτηση απευθείας στο Κατάλυμα ή μέσω άλλου (τρίτου) μέρους ή με κάποιο άλλο μέσο ή τρόπο. 5.2 Κάθε Μέρος δηλώνει και εγγυάται προς το άλλο Μέρος ότι κατά τη διάρκεια του παρόντος Συμφωνητικού: (i) έχει την πλήρη εταιρική ισχύ και εξουσία να συνάψει το παρόν και να εκτελεί τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος Συμφωνητικού, (ii) έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, σε εταιρικό επίπεδο, που απαιτούνται για να είναι νόμιμη και δυνατή η υπογραφή, εφαρμογή και εκτέλεση του παρόντος Συμφωνητικού, (iii) το παρόν Συμφωνητικό δημιουργεί δεσμεύσεις και υποχρεώσεις για τα Μέρη σύμφωνα με τους όρους του, και (iv) κάθε Μέρος συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κώδικες, κανονισμούς, διατάγματα και κανόνες της χώρας, κράτους ή δήμου στη δικαιοδοσία ή αρμοδιότητα των οποίων το εν λόγω Μέρος υπάγεται σε σχέση με τα προϊόντα που (θα) προσφέρονται ή/και τις υπηρεσίες που (θα) παρέχονται από το εν λόγω Μέρος. 5.3 Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στο παρόν Συμφωνητικό, κανένα Μέρος δεν θα κάνει καμία δήλωση ή εγγύηση ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος Συμφωνητικού και αποποιείται με το παρόν οιασδήποτε και όλων των σιωπηρών εγγυήσεων, όπως και όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό που αφορούν στο εν λόγω θέμα. 5.4 Η Vervendo δε φέρει οιανδήποτε ευθύνη έναντι του Καταλύματος εν σχέσει με τυχόν (προσωρινή ή/και μερική) βλάβη, διακοπή λειτουργίας, «νεκρό» χρόνο, προσωρινή διακοπή ή μη διαθεσιμότητα των Πλατφορμών, της Υπηρεσίας ή/και του Συστήματος Extranet και/ή της ιστοσελίδας της συνολικά ή εν μέρει. 6 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 6.1 Κάθε Μέρος (εφεξής ο Αποζημιώνων ) υποχρεούται να αποζημιώσει και να αποκαταστήσει κάθε ζημία τυχόν υποστεί ο αντισυμβαλλόμενός του στο παρόν (εφεξής ο Αποζημιούμενος ) απορρέουσα από ή συνδεόμενη (ζημία) με: (i) την παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού από τον Αποζημιώνοντα ή (ii) οποιαδήποτε απαίτηση τυχόν εγείρει οποιοδήποτε τρίτο μέρος βασισμένη σε οποιαδήποτε (υποτιθέμενη) προσβολή των Πνευματικών Δικαιωμάτων του Αποζημιώνοντα. 6.2 Το Κατάλυμα θα αποζημιώσει πλήρως τη Vervendo, για κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αμοιβών και δαπανών πληρεξουσίων δικηγόρων), απώλειες κερδών, θετική ή αποθετική ζημία, υποχρεώσεις, κάθε είδους απαιτήσεις, διαφέρον, τόκους, κυρώσεις και νομικές διαδικασίες που έχουν καταβληθεί, υποστεί ή προκληθεί από την Vervendo σε σχέση με: (i) αξιώσεις που τυχόν εγερθούν από τους Πελάτες σχετικά με τις ανακριβείς, παραπλανητικές ή εσφαλμένες πληροφορίες του Καταλύματος στις Πλατφόρμες (ii) αξιώσεις που τυχόν εγερθούν από Πελάτες σχετικά με την διαμονή στο Κατάλυμα, την υπερκράτηση ή (μερική) ακύρωση ή λανθασμένες κρατήσεις (iii) αξιώσεις που τυχόν εγερθούν από τον Πελάτη σχετικά με τη Εγγύηση Καλύτερης Τιμής εφόσον ή στο βαθμό που οποιεσδήποτε τέτοιες αξιώσεις μεταξύ του Πελάτη και του Καταλύματος κατά το check out του Πελάτη δεν επιλύονται (με την εξόφληση της χαμηλότερης τιμής) (iv) κάθε άλλη αξίωση των Πελατών για την έγερση της οποίας υπεύθυνο είναι το Κατάλυμα για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων σχετικά με υπηρεσίες που παρέχονται ή προϊόντα που προσφέρονται από το Κατάλυμα ή την έλλειψη αυτών) ή αξιώσεων εξ αδικοπραξίας, απάτης, δόλου, αμέλειας ή παράβασης όρων της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της κράτησης του Πελάτη) και οι οποίες όλες αποδίδονται στο Κατάλυμα συνδεόμενες με τον Πελάτη ή την ιδιοκτησία του (v) όλες οι αξιώσεις κατά της Vervendo σε σχέση με ή ως αποτέλεσμα αδυναμίας του Καταλύματος να πληρώσει ή να παρακρατήσει φόρους που έχουν επιβληθεί ή βασίζονται σε υπηρεσίες ή άλλες χρεώσεις δυνάμει του παρόντος στη σχετική δικαιοδοσία. 6.3 Εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί στο παρόν Συμφωνητικό, η μέγιστη ευθύνη ενός Μέρους προς τον εδώ αντισυμβαλλόμενό του για όλες τις αξιώσεις που τυχόν εγερθούν κατά του εν λόγω μέρους στα πλαίσια ή σχετικά με το παρόν Συμφωνητικό δεν δύναται να υπερβεί κατ Σελίδα 7 από 10

8 ανώτατο ανά έτος τη συνολική προμήθεια που έλαβε ή κατέβαλε το τοιούτο Μέρος κατά το προηγούμενο έτος, εκτός από την περίπτωση αδικοπραξίας, απάτης, βαριάς αμέλειας. Τα μέρη συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι κανένας από τους περιορισμούς ευθύνης που διατυπώνονται στον Όρο 6 δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε από τις αποζημιώσεις σε σχέση με αξιώσεις τρίτου μέρους (π.χ. αιτήματα Πελατών όπως περιγράφονται στον Όρο 6.2) ή ευθύνη τρίτου. 6.4 Σε περίπτωση αξίωσης τρίτου μέρους, τα Μέρη θα ενεργήσουν καλόπιστα και θα χρησιμοποιήσουν την εμπορική τους λογική για να συμβουλεύσουν, να συνεργαστούν και να βοηθήσουν το ένα το άλλο στην υπεράσπιση και/ή τη διευθέτηση αυτής. 6.5 Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται οποιοδήποτε Μέρος έναντι του εδώ αντισυμβαλλομένου του για έμμεσες, ειδικές, ποινικές, τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων απώλειας παραγωγής, απώλειας κέρδους, απώλειας εισοδήματος, απώλειας συμβολαίου, απώλειας ή ζημίας στη φήμη και την πελατεία, απώλειας αξίωσης, εάν οι εν λόγω ζημιές (φέρονται να) είναι αποτέλεσμα της παράβασης όρου της σύμβασης, αδικοπραξίας ή άλλως. 7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ 7.1 Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί, η διάρκεια του παρόντος Συμφωνητικού ξεκινά σήμερα και έχει αόριστη διάρκεια, εκτός εάν καταγγελθεί εγγράφως από κάποιο από τα Μέρη προ δεκατεσσάρων 14 ημερών. 7.2 Κάθε Μέρος μπορεί να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό με άμεση ισχύ και χωρίς ειδοποίηση η οποία είναι απαραίτητη σε περίπτωση: (α) Ουσιώδους παραβίασης από το εδώ αντισυμβαλλόμενο Μέρος οποιουδήποτε όρου του παρόντος Συμφωνητικού (π.χ. καθυστέρηση πληρωμής, αφερεγγυότητα, παροχή λανθασμένων πληροφοριών ή λήψη ενός σημαντικού αριθμού καταγγελιών Πελατών κ.α.) ή (β) Πτώχευσης ή υποβολής αιτήσεως Πτώχευσης ή αναστολής πληρωμών (ή άλλης παρόμοιας πράξης ή γεγονότος) του εδώ αντισυμβαλλομένου. 7.3 Μετά την καταγγελία, το Κατάλυμα υποχρεούται να τηρήσει τυχόν εκκρεμείς κρατήσεις για Πελάτες και να πληρώσει το συνολικό ποσοστό προμήθειας (συν τους τόκους εάν υπάρχουν) σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. 7.4 Η Vervendo έχει το δικαίωμα να αναστείλει άμεσα την παροχή των υπηρεσιών της (συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης ή της διαθεσιμότητας του Καταλύματος, ή του σχετικού εργαλείου κρατήσεων στις Πλατφόρμες) για ή σε σχέση με ένα Κατάλυμα, μεταξύ άλλων, και σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, ήτοι εάν: (i) το Κατάλυμα αδυνατεί να καταβάλει Προμήθειες το αργότερο μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες (ii) το Κατάλυμα δημοσιεύει ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το Κατάλυμα στο Extranet, ή πληροφορίες που κατά την απόλυτο κρίση της Vervendo μπορούν να θεωρηθούν δυσφημιστικές ή να βλάψουν τη Vervendo καθ οιονδήποτε τρόπο (iii) το Κατάλυμα αδυνατεί να παρέχει Πληροφορίες στο Extranet με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν υπερκρατήσεις στο Κατάλυμα (iv) το Κατάλυμα αδυνατεί να αποδεχθεί μία Κράτηση στην τιμή που εμφανίζεται στην εν λόγω κράτηση (v) το Κατάλυμα υπερχρεώνει έναν ή περισσότερους Πελάτες (vi) το Κατάλυμα χρεώνει την πιστωτική κάρτα του Πελάτη πριν από την άφιξη του πελάτη, χωρίς ρητή συμφωνία εκ μέρους του τελευταίου (ο Πελάτης εκφράζει τη ρητή συμφωνία του, εφόσον επιλέξει κράτηση με μη επιστρέψιμη χρέωση ή χρέωση δωματίου με προεξόφληση) (vii) η Vervendo λαμβάνει ένα ή περισσότερα βάσιμο(α) και σοβαρό(ά) παράπονο(α) από έναν ή περισσότερους Πελάτες που πραγματοποίησαν κράτηση στο Κατάλυμα (viii) γίνεται κατάχρηση της διαδικασίας Σχολίων Πελατών σε περίπτωση που κάποιο σχόλιο Πελάτη που εμφανίζεται στις Πλατφόρμες δεν αποτελεί ειλικρινή έκφραση μιας πραγματικής διαμονής ενός πραγματικού Πελάτη στο Κατάλυμα (ix) το Κατάλυμα εκδηλώσει ακατάλληλη ή αντιεπαγγελματική συμπεριφορά προς του Πελάτες ή το προσωπικό της Vervendo (x) το Κατάλυμα αρνείται να συμφωνήσει με οποιαδήποτε άλλη θεμιτή αναθεώρηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος Συμφωνητικού. 7.5 Με την καταγγελία και εκτός εάν άλλως ορίζεται, το παρόν Συμφωνητικό θα λήξει και θα πάψει να έχει ισχύ, με επιφύλαξη σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του άλλου Μέρους σε σχέση με την αποζημίωση ή για παραβίαση από το Μέρος που κατήγγειλε. Τα άρθρα 6, 8, 9 και 10 θα ισχύουν και μετά την καταγγελία. 8 ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα συστήματα, βιβλία και στοιχεία της Vervendo (συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Extranet, της Online Κατάστασης Κρατήσεων, των φαξ και/ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θεωρούνται αποδείξεις για την ύπαρξη και την παραλαβή από το Κατάλυμα των Κρατήσεων που πραγματοποίησε ο Πελάτης και το ποσό της προμήθειας των Καταλυμάτων που δικαιούται η Vervendo δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού. Τα αντίγραφα του/των ή τα αποσπάσματα από τα εμπορικά βιβλία ή στοιχεία της Vervendo που εμφανίζουν τις συναλλαγές που αφορούν το αντικείμενο του παρόντος, τα οποία εκδίδονται από την Vervendo. ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της αποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων της Vervendo. κατά του Καταλύματος και έγγραφα κατάλληλα για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα αυτά συνομολογείται ότι είτε θα εξάγονται ως φωτοαντίγραφα είτε θα αναπαράγονται με μηχανογραφική μέθοδο κατ αποτύπωση των δεδομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συστημάτων της Vervendo. είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνηθίζει στις συναλλαγές της η Vervendo, του Καταλύματος παραιτουμένου από κάθε δικαίωμα αμφισβητήσεώς τους. 9 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 9.1 Τα Μέρη κατανοούν και συμφωνούν ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, το κάθε Μέρος μπορεί να έχει πρόσβαση ή μπορεί να εκτεθεί άμεσα ή έμμεσα, σε εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου Μέρους (τις "Εμπιστευτικές Πληροφορίες"). Στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες περιλαμβάνονται τα Στοιχεία Πελατών, ο όγκος συναλλαγών, το μάρκετινγκ και τα επιχειρηματικά σχέδια, επιχειρηματικές, οικονομικές, τεχνικές, λειτουργικές και άλλες τέτοιες μη δημόσιες πληροφορίες που είτε το μέρος που τις αποκαλύπτει χαρακτηρίζει ως ιδιωτικού ή εμπιστευτικού χαρακτήρα, ή για τις οποίες κάποιο από τα Μέρη που είναι αποδέκτης τους πρέπει να γνωρίζει εύλογα ότι θα Σελίδα 8 από 10

9 πρέπει να εκλαμβάνονται ως ιδιωτικές και εμπιστευτικές. 9.2 Το κάθε Μέρος συμφωνεί ότι: (α) όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα παραμείνουν στην αποκλειστική κυριότητα του Μέρους που αποκαλύπτει και το μέρος που λαμβάνει γνώση της πληροφορίας δεν πρέπει να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εκτέλεση του παρόντος Συμφωνητικού (β) θα διατηρήσει και θα χρησιμοποιήσει κάθε επιμέλεια προκειμένου οι εργαζόμενοι, τα στελέχη, οι εκπρόσωποι, τα συμβαλλόμενα μέρη και προστηθέντες του (εφεξής τα "Επιτρεπόμενα Πρόσωπα") να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών (γ) θα γνωστοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο στα Επιτρεπόμενα Πρόσωπα που πρέπει να γνωρίζουν τις πληροφορίες αυτές στα πλαίσια της εκτέλεσης του παρόντος Συμφωνητικού (δ) δεν θα προβεί το ίδιο και θα χρησιμοποιήσει κάθε επιμέλεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα Επιτρεπόμενα Πρόσωπα δεν θα προβούν σε αντιγραφή, δημοσίευση, γνωστοποίηση σε τρίτους ή θα χρησιμοποιήσουν (παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος) τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και (ε) θα επιστρέψει ή θα καταστρέψει όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες (καθώς και τα αντίγραφα αυτών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) έπειτα από γραπτό αίτημα του εδώ αντισυμβαλλομένου του. 9.3 Επιπροσθέτως, (α) οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες στο βαθμό που αυτές (i) είναι ή γίνονται δημόσιες χωρίς πράξεις ή παραλείψεις του λαμβάνοντος μέρους, (ii) βρίσκονταν στην κατοχή του λαμβάνοντος μέρους πριν από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού (iii) αποκαλύφθηκαν στο λαμβάνον μέρος από τρίτο μέρος, το οποίο δεν είχε υποχρέωση να τις διατηρήσει εμπιστευτικές, ή (iv) απαιτείται η δημοσιοποίησή τους σύμφωνα με το νόμο, δικαστική εντολή ή απόφαση, κλήτευση ή Δημόσια Αρχή και (β) τίποτε στο παρόν Συμφωνητικό δεν περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο Μέρος από το να αποκαλύπτει αυτό το Συμφωνητικό (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε στοιχείων σχετικά με τεχνικά, λειτουργικά, χρηματοοικονομικά στοιχεία και στοιχεία απόδοσης (εξαιρουμένων οποιωνδήποτε στοιχείων αφορούν Πελάτες) εμπιστευτικά και σε συνδεδεμένη εταιρία, η οποία ελέγχεται από ή ελέγχει το εν λόγω Μέρος (μια εταιρία ή άλλη οντότητα θεωρείται ότι ελέγχει κάποια άλλη εφόσον κατέχει ή ελέγχει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή άλλου ιδιοκτησιακού συμφέροντος της εταιρίας ή οντότητας). 9.4 Τα Μέρη θα χρησιμοποιούν εμπορικά εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ιδιωτικότητας των Δεδομένων Πελατών και την προστασία τους από παράνομη χρήση ή κοινοποίηση. Τα Μέρη συμφωνούν να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες 95/46/EC και 2002/58/EC σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικότητας. 10 ΔΙΑΦΟΡΑ 10.1 Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει, μεταφέρει, παρακωλύσει κάποιο από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους, δεδομένου ότι η Vervendo μπορεί να αναθέσει, μεταφέρει, παρακωλύσει κάποιο από τα δικαιώματα και τις / ή τις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας συμφωνίας (στο σύνολό τους ή εν μέρει ή περιοδικά) σε κάποια επιχείρηση που αποτελεί online συνεργάτη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των Καταλυμάτων Όλες οι ενημερώσεις και ανακοινώσεις πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, έγγραφες και να αποστέλλονται με φαξ ή με αναγνωρισμένη σε εθνικό επίπεδο υπηρεσία ταχυμεταφορών με παράδοση την επόμενη ημέρα στον ισχύοντα αριθμό φαξ ή τη διεύθυνση που ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία Το παρόν Συμφωνητικό (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων, παραρτημάτων και προσαρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Συμφωνητικού), συνιστά το σύνολο της συμφωνίας των Μερών (συμπεριλαμβανομένων των Καταλυμάτων) σε ό,τι αφορά το αντικείμενό της και υπερισχύει και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, ρυθμίσεις, ((μη) δεσμευτικές) προσφορές, αναλήψεις ή δηλώσεις που αφορούν το εν λόγω θέμα (καθώς και έναντι των Καταλυμάτων) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος Συμφωνητικού είναι ή καθίσταται άκυρος ή μη δεσμευτικός, τα Μέρη θα εξακολουθήσουν να δεσμεύονται από τους λοιπούς όρους της παρούσης. Στην περίπτωση αυτή, τα Μέρη θα αντικαταστήσουν τον άκυρο ή μη δεσμευτικό όρο από όρους που να ισχύουν και να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και οι οποίοι, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα με τον άκυρο ή μη δεσμευτικό όρο, βάσει του περιεχομένου και του σκοπού της παρούσας Συμφωνίας Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Συμφωνητικό, το παρόν Συμφωνητικό θα διέπεται αποκλειστικά και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδος. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Συμφωνητικό, τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με το παρόν Συμφωνητικό πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά και να εξετάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδος Τα Μέρη συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι τίποτε στο παρόν Συμφωνητικό δεν περιορίζει το δικαίωμά της Vervendo. να εκκινήσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία ή να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα ή (συγκεκριμένες) ενέργειες ενώπιον οποιουδήποτε αρμοδίου δικαστηρίου, όπου βρίσκεται ή έχει την έδρα του το Κατάλυμα βάσει της νομοθεσίας της εκάστοτε δικαιοδοσίας όπου βρίσκεται ή έχει την έδρα του το Κατάλυμα και για το σκοπό αυτό, το Κατάλυμα παραιτείται του δικαιώματός του να προβάλει οποιαδήποτε ένσταση είτε για τη δικαιοδοσία ή αρμοδιότητα των δικαστηρίων ή για το εφαρμοστέο δίκαιο Το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο των παρόντων Όρων ενδέχεται να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μετάφραση των ελληνικών Όρων αποτελεί μόνο διευκόλυνση και μετάφραση για εταιρική χρήση και το Κατάλυμα δεν αντλεί κανένα δικαίωμα από τη μετάφραση. Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία των παρόντων όρων του παρόντος Συμφωνητικού ή σε περίπτωση αντίφασης ή αμφισημίας, ασυνέπειας ή ασυμφωνίας μεταξύ του ελληνικού κειμένου και του μεταφρασμένου σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα των παρόντων Όρων, το ελληνικό κείμενο θα υπερισχύει, θα εφαρμόζεται και θα είναι δεσμευτικό και οριστικό. Το ελληνικό κείμενο είναι αυτό που θα χρησιμοποιείται στις δικαστικές διαδικασίες. Το ελληνικό κείμενο είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο ή σε οποιοδήποτε σύνδεσμο (link) τυχόν γνωστοποιηθεί εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο από τη Vervendo (ακόμη και δι αναρτήσεως στον ιστότοπο και μπορεί να αποσταλεί κατόπιν γραπτού αιτήματος Αναφορικά με την εκτέλεση, παράδοση, επικύρωση, καταχώρηση, υποβολή του ή/και την εκτέλεση ή παράδοση κατά το ή σύμφωνα με το Συμφωνητικό (ή ως αμοιβή για τα προηγούμενα), το Κατάλυμα (περιλαμβανομένων των υπαλλήλων, διευθυντών, στελεχών, πληρεξουσίων ή άλλων εκπροσώπων του) (i) ούτε άμεσα ούτε έμμεσα (α) δεν θα προσφέρει, υπόσχεται ή δίνει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κυβερνητικού στελέχους ή πολιτικού κόμματος (περιλ. στελεχών, εκπροσώπων ή υποψηφίων αυτού)) και (β) δεν θα επιζητά, δέχεται ή αποδέχεται υποσχέσεις για λογαριασμό του ή για άλλο μέρος, οποιοδήποτε δώρο, πληρωμή, αμοιβή, τίμημα Σελίδα 9 από 10

10 ή όφελος οποιουδήποτε είδους το οποίο συνιστά ή θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως δωροδοκία ή μη νόμιμη πράξη ή πράξη διαφθοράς και (ii) θα συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και των πράξεων διαφθοράς Κάθε τροποποίηση των παρόντων Όρων θα γνωστοποιείται στα Καταλύματα εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο από τη Vervendo (ακόμη και δι αναρτήσεως στον ιστότοπο τυχόν χρήση δε των Πλατφορμών και/ή του Extranet από κάποιο Κατάλυμα συνιστά αποδοχή όλων των όρων, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σελίδα 10 από 10

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Copyright. HSBC Bank plc 07//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 WorldVentures Marketing, LLC Πολιτικές και Διαδικασίες Πίνακας περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Η αποστολή της Εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ Όροι και προϋποθέσεις - edreams ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Η χρήση της ιστοσελίδας 2 Λειτουργία της ιστοσελίδας 3 Όροι αγοράς 3.1. Ακυρώσεις και αλλαγές 3.2. Τιµές και όροι πληρωµής 3.3. Επιστροφές χρηµάτων 3.4. Διαβατήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα