Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.13/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.13/18-11-2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.13/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού σήμερα την 18η Noεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΔΡ, έπειτα με την αρ.πρωτ.2169/ πρόσκληση του κ.προέδρου επιδοθείσα στον κάθε ένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία επειδή στο σύνολο ένδεκα (11)μελών βρέθηκαν παρόντες εννέα (9).- ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1)Tσιριγωτάκης Μιλτιάδης-Πρόεδρος, 2) Καραντιλιόν Ζωή Αντιπρόεδρος,3) Μπόνη Μαρίνα, 4) Αναπολιτάνος Αθανάσιος 5)Κουμνάκης Νικόλαος, 6)Τριανταφύλλου Βάνα, 7)Δανιηλίδου Σταματία, 8)Τέλλης Ηλίας 9)Αρβανίτης Γεώργιος AΠΟΝΤΕΣ: 1)Καραγιάννης Σακελλάριος, 2)Νικολάου Μιχαήλ. ΑΠΟΥΣΑ από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας η κα. Κολιάδη Λυδία (χωρίς δικαίωμα ψήφου). Θέμα 1 ο <<Απευθείας ανάθεση για την εγκατάσταση λογισμικού στα τμήματα του Οργανισμού και σύνδεσής του με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δ.Ροδίων.>> Το Δ.Σ. πήρε μετά από διαλογική συζήτηση την παρακάτω απόφαση κατά πλειοψηφία με αριθμό 92/2010. Αριθμός απόφασης. 92/10 Περίληψη << Έγκριση για απ ευθείας ανάθεση προμήθειας νέου λογισμικού, ιδίου με το λογισμικό του Δήμου Ροδίων για τα τμήματα του Π.Ο.Δ.Ρ. και συγκεκριμένα για : Α)ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, Β)ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, Γ)ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ και Δ)ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και ψήφιση σχετικής πίστωσης >> To λόγο πήρε ο κ.αρβανίτης Γεώργιος, Αναπληρωτής Δ/νσης και ανέφερε το έχουμε ξαναφέρει το θέμα και θέλουμε την έγκριση για την απευθείας ανάθεση θα κοστίσει από ότι μας είπε ο κύριος της εταιρείας αυτής στο συμφωνητικό που θα υπογράψουμε θα περιλαμβάνει το λογιστικό δηλαδή έσοδα έξοδα ισοζύγια κλπ θα είναι και μισθοδοσίες προσωπικού και κάναμε μία συμφωνία extra για το πρωτόκολλο και το γραφείο Προσωπικού του Οργανισμού μας. Ο κ.πρόεδρος εισηγείται ο ίδιος θετικά και ανέφερε ότι εγκρίνει την προμήθεια του νέου λογισμικού για τα τμήματα του Οργανισμού. Tο νέο Μηχανογραφικό σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει α) ολοκληρωμένο Διαχειριστικό Οικονομικό σύστημα β) εφαρμογές μισθοδοσίας, γ) Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, με την προϋπόθεση της συνεχούς εκπαίδευσης των χρηστών των προγραμμάτων, την κάλυψη του θεσμικού πλαισίου και την ανταπόκριση στις λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση θα πρέπει να είναι η on line σύνδεση με την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ροδίων και η συμβατότητα του με αυτήν, καθώς και 1

2 η παραγωγή αρχείων xml για τις μισθοδοσίες ώστε να υπάρχει συμβατότητα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει κατά πλειοψηφία μειοψηφώντας τρία (3) μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα: α) η κα.μαρίνα Μπόνη δηλώνοντας ότι ενόψει της νέας αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης και της ενοποίησης ή κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ. θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να αγοραστεί λογισμικό πρόγραμμα που από την πρώτη του έτους δεν θα χρησιμοποιηθεί και να ξοδευτούν ,00, β) ο κ.αθανάσιος Αναπολιτάνος και γ) ο κ.ηλίας Τέλλης, ενώ η κα.βάνα Τριανταφύλλου δήλωσε παρούσα. 1)Εγκρίνει την προμήθεια νέου λογισμικού,όπως περιγράφεται παραπάνω όπου το νέο Μηχανογραφικό σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει α) ολοκληρωμένο Διαχειριστικό Οικονομικό σύστημα β) εφαρμογές μισθοδοσίας, γ) Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, με την προϋπόθεση της συνεχούς εκπαίδευσης των χρηστών των προγραμμάτων, την κάλυψη του θεσμικού πλαισίου και την ανταπόκριση στις λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση θα πρέπει να είναι η on line σύνδεση με την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ροδίων και η συμβατότητα του με αυτήν, καθώς και η παραγωγή αρχείων xml για τις μισθοδοσίες ώστε να υπάρχει συμβατότητα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και 2) Ψηφίζει την διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ από τον Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 για το σκοπό αυτό. Θέμα 2.-<< Εκπτωση στα δίδακτρα Ωδείου-Εργαστηρίων διαφόρων κατηγοριών και συνεργατών (δάσκαλοι)>> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση κατά πλειοψηφία με αριθμό 93/2010. Αριθμός απόφασης. 93/10 Περίληψη <<Έγκριση για μειωμένη καταβολή διδάκτρων και για δωρεάν παρακολούθηση στα εργαστήρια του Οργανισμού μας >> O Πρόεδρος αναφέρθηκε στην απόφαση του Δ.Σ. με αριθμό 177/09, η οποία τροποποιήθηκε μεν μέρει με την υπ.αριθμ.88/2010 απόφαση του Δ.Σ. και αφορούν έγκριση μείωσης καταβολής διδάκτρων και δωρεάν φοίτηση στο Ωδείο μας για υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (πλήρης η μερικής απασχόλησης). Στη συνέχεια ανέφερε ότι για μειώσεις στη καταβολή των διδάκτρων των εργαστηρίων του Οργανισμού δεν υπάρχει παρόμοια απόφαση ενώ ο ίδιος πρότεινε να καταργηθούν όλες οι εκπτώσεις στα δίδακτρα τόσο για το Ωδείο και για τα εργαστήρια πλην των τρίτεκνων, των πολύτεκνων οικογενειών και των άπορων οικογενειών, για τις οποίες θεωρεί ότι πρέπει να τους παρέχονται εκπτώσεις στα δίδακτρα τόσο του Ωδείου όσο και των εργαστηρίων μας και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 2

3 Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ ά σ ι σ ε κατά πλειοψηφία, μειοψηφώντας ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ.μιλτιάδης Τσιριγωτάκης όσο αφορά την δωρεάν φοίτηση των μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Π.Ο.Δ.Ρ. στα εργαστήρια του, 1)Εγκρίνει : α)την δωρεάν φοίτηση όλων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (πλήρης ή μερικής απασχόλησης) του Πολιτιστικού Οργανισμού καθώς και των τέκνων τους σε όλα τα εργαστήρια του Οργανισμού, β)την παροχή έκπτωσης 50% στα δίδακτρα των εργαστηρίων του Οργανισμού μας για τα τέκνα των πολύτεκνων οικογενειών, τα μέλη και τα αδέλφια της ίδιας οικογένειας, γ)την παροχή έκπτωσης 20% στα δίδακτρα των εργαστηρίων του Οργανισμού μας για τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών, δ)οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (πλήρης ή μερικής απασχόλησης) του Δήμου Ροδίων και των επιχειρήσεων του Δήμου Ροδίων εξαιρούνται και θα πληρώνουν κανονικά τα δίδακτρα στα εργαστήρια του Οργανισμού μας. 2) H παρούσα απόφαση καθώς και οι αποφάσεις Δ.Σ. με αριθμ.177/09 και 88/2010 που αφορούν εγκρίσεις μειώσεων διδάκτρων και δωρεάς φοίτησης στο Ωδείο και στα εργαστήρια του Οργανισμού μας θα έχουν ισχύ μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς ) Οι μειώσεις των διδάκτρων και δωρεάς φοίτησης στο Ωδείο και στα εργαστήρια του Οργανισμού που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και στις υπ.αριθμ.177/09 και 88/2010 αποφάσεις του Δ.Σ. θα αφορούν υπαλλήλους του Π.Ο.Δ.Ρ. και του Δήμου Ροδίων πριν από την αναδιάρθρωση της τοπικής αυτ/σης σύμφωνα με το σχέδιο του Νόμου ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ. Θέμα 3.-<<Συζήτηση- λήψη απόφασης για ακύρωση προηγούμενης απόφασης Δ.Σ., σχετικά με τις εκδηλώσεις του ECOKID S ECOFILM S 2010>> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 94/2010. Αριθμός απόφασης. 94/10 Περίληψη <<Ακύρωση της προηγούμενης απόφασης Δ.Σ.του ΠΟΔΡ με αριθμ.56/2010 που αφορά την απόρριψη της πραγματοποίησης του <<ΕCOFILM 2010 και λήψη καινούργιας απόφασης σχετικά για την πραγματοποίηση <<ΕCOFILM 2010 >>. O Πρόεδρος ανέφερε ότι με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού μας, με αριθμ.36/2010, έγινε αποδοχή της επιχορήγησης στον Οργανισμό μας ποσού ,00 από το Δήμο Ροδίων σύμφωνα με την απόφαση με αριθμ.165/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Ροδίων για την πραγματοποίηση των ΕΚΟΚΙDS ΚΑΙ ECOFILM έτους Επίσης ανέφερε ότι με την απόφαση Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ. με αριθμό 37/2010 προέγκρινε κατά πλειοψηφία την πραγματοποίηση α)προφεστιβαλικών Προβολών ECOkids 2010 για τους μαθητές των σχολείων στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ ECOFILMS και β)του διεθνούς Φεστιβάλ kινηματογραφικών Ταινιών και Εικαστικών Τεχνών 3

4 Ρόδου ECOFILM 2010, ενώ στη συνέχεια με την απόφαση Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ.με αριθμό 56/2010, απορρίφτηκε η πραγματοποίησή του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΡΟΔΟΥ <<ΕCOFILM 2010>>.Η παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ. με αριθμό 56/2010 πάρθηκε κατά πλειοψηφία, εκτός του κ.αθανασίου Αναπολιτάνου ο οποίος ψήφισε θετικά για την πραγματοποίηση του <<ΕCOFILM 2010>>. Στη συνέχεια το λόγω πήρε ο κ.γιώργος Αρβανίτης, αναπληρωτής Δ/νσης, ο οποίος ανέφερε ότι : Η σχετική απόφαση του Δ.Σ 56/2010,είναι αρνητική ως προς την πραγματοποίηση του ECOFILM S. H εταιρεία ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ επανέρχεται με αίτημά της για την αποζημίωση του πραγματοποιηθέντος φεστιβάλ. Υπενθυμίζω ότι,με πρωτοβουλία του κου Δημάρχου, την αμοιβή θα την αναλάμβανε εξ ολοκλήρου ο ΟΠΑΠ. Δυστυχώς κατά δήλωση της εταιρείας εισπράχθηκαν μόνο ,00 και ως εκ τούτου επανέρχεται στο να διεκδικήσει το υπόλοιπο της αμοιβής. Ζητείται η ακύρωση της 56/2010,αρνητική ως προς το Φεστιβάλ,την λήψη νέας θετικής και παραλαβή -καλή εκτέλεση του Φεστιβάλ για να συνταχθεί το ανάλογο συμφωνητικό και τιμολόγηση του ποσού. Τέλος δήλωσε ο κ.γιώργος Αρβανίτης ότι εμμένει στην άποψη του που δήλωσε στην υπ.αριθμ.56/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ. ότι δηλαδή είναι αρνητικός και ψηφίζει για την μη πραγματοποίηση του ECOFILMS Το λόγο πήρε η κα.μπόνη και δήλωσε ότι στην απόφαση της προέγκρισης η ίδια δεν ήταν παρούσα και εμμένει στις απόψεις της που δήλωσε τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο (αρ.απόφασης 165/2010)όσο και στην απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ.με αριθμ.56/2010 στη μη πραγματοποίηση του μεγάλου θεσμού ECOFILMS για το 2010, λόγω έλλειψης χρημάτων. Ο κ.αθανάσιος Αναπολιτάνος ότι εμμένει στην άποψη του που δήλωσε στην απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ.με αριθμ.56/2010, ότι δηλαδή ψηφίζει θετικά για την πραγματοποίηση του ECOFILMS Ο κ.πρόεδρος του Οργανισμού Τσιριγωτάκης Μιλτιάδης,η κα.ζωή Καραντιλίον- Αντιπρόεδρος του Οργανισμού, ο κ. Νικόλαος Κουμνάκης, ο κ.ηλίας Τέλλης, η κα.βάνα Τριανταφύλλου και η κα.σταματία Δανιηλίδου, δήλωσαν να μεταφερθεί το θέμα ακύρωσης της απόφασης Δ.Σ. του ΠΟΔΡ με αριθμό 56/2010 και σχετική έγκριση πραγματοποίησης του ECOFILMS 2010 και ψήφισης σχετικής πίστωσης στο νέο Δ.Σ. της νέας Δημοτικής Αρχής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ ά σ ι σ ε κατά πλειοψηφία, Εκτός από τους α) κα.μπόνη Μαρίνα, η οποία εμμένει στις απόψεις της που δήλωσε τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο (αρ.απόφασης 165/2010)όσο και στην απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ.με αριθμ.56/2010 στη μη πραγματοποίηση του μεγάλου θεσμού ECOFILMS για το 2010 λόγω έλλειψης χρημάτων, β)κ.αθανάσιο Αναπολιτάνο, ο οποίος εμμένει στην άποψη του που δήλωσε στην απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Ρ.με αριθμ.56/2010, ότι δηλαδή ψηφίζει θετικά για την πραγματοποίηση του ECOFILMS και γ) κ.γεώργιο Αρβανίτη, ο οποίος εμμένει στην άποψή του που δήλωσε στην απόφαση του Δ.Σ. του ΠΟΔΡ με αριθμ.56/2010 στη μη πραγματοποίηση του ΕCOFILMS λόγω έλλειψης χρημάτων. 4

5 Να μεταφερθεί το θέμα ακύρωσης σχετικά με την υπ.αριθμ.56/2010 απόφαση του Δ.Σ. του ΠΟΔΡ και την αποπληρωμή του ECOFILMS έτους 2010, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της νέας Δημοτικής Αρχής. Θέμα 5-<<Έγκριση με απ ευθείας ανάθεση προμηθειών παρελθόντων ετών >> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 95/2010. Αριθμός απόφασης.95/10 Περίληψη << Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών για απ ευθείας προμήθειες>> Ο κ.πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: Εγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών με απευθείας ανάθεση και κάλεσε τα μέλη να την εγκρίνουν. Τέλος αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό του Π.Ο.Δ.Ρ παρελθόντων οικονομικών ετών σύμφωνα με τον οποίο στον Κ.Α έχει γραφτεί σχετική πίστωση για οφειλές προηγουμένων ετών και ζήτησε την έγκριση όλων των εν λόγω δαπανών. Το συμβούλιο αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, εκτός από την κα Μαρίνα Μπόνη η οποία δήλωσε παρούσα διότι δεν μπορεί σήμερα να πάρει απόφαση για δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών με απευθείας ανάθεση, ως εξής: 1. ΦΩΤΗΣ Α.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ , ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓ.& ΣΙΑ 1709/09 666,70 Ο.Ε 3. ΣΕΗΔ /09 110,62 4. ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΟΡΦΩΠΟΣ & ΣΙΑ 14984/09 991,46 Ο.Ε 5. Ε.ΦΟΡΟΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 2035/09 67,80 6. ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18547/09 14,99 7. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ 15586/09 352,90 8. ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 018/09 56,50 9. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΙΩΑΝ.ΖΑΙΡΗΣ 663/ , ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ Ν.ΑΤΤΙΤΗΣ 3661/09 925/ ΡΟΔΟΣ ΑΙΡ ΕΠΕ 705/09 67, ΡΟΔΟΣ ΑΙΡ ΕΠΕ 538/09 6, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1859/09 381, Β.Α ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ /08 118,00 ΕΠ. 15. ΡΟΔΟΣ ΠΑΛΑΣ Α.Ε 5990/09 848,00 5

6 16. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΙΤSΙS 26017/ ,00 COMPANY A.E 17. EMM.ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ 400/ , ΚΑΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ &ΣΙΑ Ο.Ε / , ΚΑΖΑΝΤΖΙΑΝ ΖΑΝ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 323/ , ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ Ι.ΣΕΒΑΣΤΗ 63/09 678, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , / ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΟΡΦΩΠΟΣ & ΣΙΑ 14917/09 795,73 Ο.Ε 23. OFFICE SERVICE ΑΕΒΕ 7934/09 133, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε /09 866, ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ , / ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ,04 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ / RODOS AIR ΕΠΕ / , / ΛΥΚΟΠΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 93/ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΕΒΕ 59/09 305, ΦΩΤΕΙΝΟΣ Γ.ΑΤΤΙΤΗΣ 883/09,840/09 680, ΡΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ,00 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 33. ΡΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 952/ / / , , ΝΙΚΗΤΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 34. ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΛ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / , ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.ΚΑΤΣΑΜΟΥΝΔΗΣ / , ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α.ΚΑΤΣΑΜΟΥΝΔΗΣ ,35 16/ ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΛ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / , ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ /08 593, /09 107, ΔΙΑΜΑΝΤ.Α.Ε 6067/06 320,00 6

7 41. ΘΩΜΑΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ 10114/09 36,19 Α.Ε.Β.Ε 42. ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ,53 417/ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ 1683/08 926,60 Ε.Ε 44. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ , / ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 99485/09-140,00 ΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε / Σ.Χ ΑΓΑΠΙΟΥ& Ι.ΠΛΕΥΝΙΩΤΗΣ / ,53 ΕΠΕ 47. Σ.Ε.Η.Δ , / ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 214/08 604, ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ /08 119, ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ , / ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΛΑΤΗΣ 2907/08 316, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ /09 339, ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε 22774/09 101, ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΛ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 130/08 983, ΣΕΗΔ , / ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 02/ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 493/ ,00 ΔΗΜ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 58. ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΤΕΣ 155/09 634, ΜΕΙΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 156/09 573, ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 200/09 280, SPIELEUTE EYGENARI-DARIO ,00 JANA CASTRO 62. WOLGEMUT-CLAUS CONRAD ,00 ZIEME 63. ANNA M.AXIOΛA 17/ , ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛ 14/09 625, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 151/09 375, ΕΜΙΛ ΠΟΛΥΜΕΝΩΦ 89,90/09 615, ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Γ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 35/09 375, ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16/09 847, ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗ 7/09 312, ΧΑΣΑΠΗΣ Α.ΝΙΚΟΛΑΟΣ / , ΜΕΙΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 158/ , ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32/ , ΕΜΙΛ ΠΟΛΥΜΕΝΩΦ 108/09 175, ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛ 16/09 450, ΜΕΙΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 152/ , ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , / ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1752/08 309, NEOTEX ΡΟΔΟΣ Α.Ε 3629/06 295,53 7

8 79. RODOS AIR EΠΕ 59/ , RODOS AIR ΕΠΕ / , /2006, / ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 42/07 224, Σ.ΔΡΑΗΣ-Β.ΜΑΛΙΑΚΚΑΣ Ο.Ε 23/09 120, ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ 179/09 56, ΜΙΧΑΗΛ Γ.ΜΑΚΡΗΣ / , ΚΟΥΛΑΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛ , / ΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 4620/08 78, ΚΟΥΛΑΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛ , / ΜΙΧΑΗΛ Γ.ΜΑΚΡΗΣ / , ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , / ΑΝΤΩΝΗΣ Α.ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ ,49 8

9 / ΑΝΤΩΝΗΣ Α.ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ / ΜΙΧΑΗΛ Γ.ΜΑΚΡΗΣ / ΚΟΥΛΑΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛ / ΚΟΥΛΑΣ Γ.ΜΙΧΑΗΛ / ΡΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / , ,70 424, , ,00 9

10 , / ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-ΦΕΣΑΚΗΣ ,23 ΑΡ.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε / ΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε / ,00 Θέμα 4-<<Εγκριση δικαιολογητικών για δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή (494,16 ).>> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 96/2010. Αριθμός απόφασης.96/2010 Περίληψη << Έγκριση δικαιολογητικών των δαπανών συνολικού ποσού τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (494,16 ) που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή έτους 2010 του Οργανισμού» O Πρόεδρος ανάφερε στο Δ.Σ. ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 173 παρ.2 του Ν.3463/06 και 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 <<τα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή αφού ελεγχθούν από τη λογιστική υπηρεσία, υποβάλλονται για έγκριση στη δημαρχιακή επιτροπή ή στο κοινοτικό συμβούλιο>>, στη προκειμένη περίπτωση, οι δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή θα πρέπει να εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού μας και αναλυτικά οι δαπάνες αυτές είναι : A/A/ ONOM/MO ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΣΟ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ 89, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 Ν.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 5, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε 3 ΕΛΤΑ 35, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 4 Α.ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ- 50, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η.ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ Ο.Ε 5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ 5, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΜΗΧ/ΚΙΟΥ. 6. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΙΚΑΣ ΚΑΙ 19, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 7. ΔΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ 88, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 8. ΛΥΡΙΟΥ Γ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 77, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ 9. ΛΥΡΙΟΥ Γ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 123, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜ.ΣΕΡΒΙΣ Σύνολο ποσό τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (494,16 ), και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 10

11 Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει τα δικαιολογητικά των δαπανών συνολικού ποσού τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (494,16 ) που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή έτους 2010 του Οργανισμού και συγκεκριμένα τα εξής: A/A/ ONOM/MO ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΣΟ ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ 89, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 Ν.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 5, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε 3 ΕΛΤΑ 35, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 4 Α.ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗΣ- 50, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η.ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ Ο.Ε 5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ 5, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΜΗΧ/ΚΙΟΥ. 6. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΙΚΑΣ ΚΑΙ 19, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 7. ΔΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ 88, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΑ Ο.Ε ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 8. ΛΥΡΙΟΥ Γ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 77, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ 9. ΛΥΡΙΟΥ Γ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 123, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜ.ΣΕΡΒΙΣ Θέμα 8-<<Σύσταση τριών πενταμελών επιτροπών για την διενέργεια εξετάσεων του Ωδείου>> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 97/2010. Αριθμός απόφασης. 97/10 Περίληψη <<Έγκριση σύστασης τριών πενταμελών επιτροπών για την διενέργεια πτυχιακών εξετάσεων για τις σχολές Ανώτερων Θεωρητικών και πιάνου του Ωδείου του 0ργανισμού μας >> Ο κ.πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του κ.παναγιώτη Κουβαρά,Δ/ντή του Ωδείου του Οργανισμού, με αριθμ.πρωτ. 2039/ , με την οποία μας γνωρίζει στο έτος 2010 θα πραγματοποιηθούν πτυχιακές εξετάσεις στις σχολές Ανώτερων Θεωρητικών και πιάνου. Ειδικότερα αναφέρει ότι θα πρέπει να συσταθούν τρεις πενταμελείς επιτροπές για τα τμήματα Ειδικού Αρμονίας, Φυγής και πιάνου. Στη συνέχεια ο κ.πρόεδρος ανέφερε ότι τα ονόματα των καθηγητώνεξεταστών που θα απαρτίζουν τις τρεις ανωτέρω πενταμελείς επιτροπές θα βεβαιώνονται από τον Δ/ντή του Ωδείου κ.παν. Κουβαρά και κάλεσε το Δ.Σ. να εγκρίνει σχετικά. Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει ομόφωνα 11

12 Εγκρίνει τη σύσταση των τριών πενταμελών επιτροπών για την διενέργεια των πτυχιακών εξετάσεων στις σχολές Ανώτερων Θεωρητικών (τμήματα Ειδικού Αρμονίας, Φυγής ) και πιάνου σύμφωνα με την αναφερόμενη εισήγηση του Δ/ντού του Ωδείου κ.παναγιώτη Κουβαρά. Θέμα 9-<<Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010>> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 98/2010 και την 99/2010. Αριθμός απόφασης.98 /2010 Περίληψη << Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.» Ο κ.πρόεδρος του Οργανισμού έδωσε το λόγο στον κ.γιώργο Αρβανίτη, αναπληρωτή Διεύθυνσης να κάνει τη σχετική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους Το λόγο πήρε ο κ.γιώργος Αρβανίτης και ανέφερε ότι ζητάει από τα μέλη του Δ.Σ να εγκρίνουν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους Η αναμόρφωση περιλαμβάνει αυξομειώσεις κωδικών στο σκέλος των εξόδων. Ανέφερε επίσης ότι ο ΠΟΔΡ προϋπολογίζοντας τα οικονομικά μεγέθη μέχρι 31/12/2010,κάποιοι κωδικοί μειώνονται με αντίστοιχη αύξηση όσων χρειάζονταν ενίσχυση. Στη συνέχεια έκανε την εισήγηση και αναφέρθηκε στην τροποποίηση προϋπολογισμού 2010 όπως αναφέρεται παρακάτω: EΞΟΔΑ Α.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ. ΣΤΟ ΤΠΔΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΤΕΑΔΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ/ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 12

13 ΕΡΓ/ΚΗ ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ , , ,00 ΤΕΑΔΥ Π.Ο.Ε ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ , , ,00 ΤΠΔΥ Π.Ο.Ε 8228 AΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ , , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8229 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ , , ,00 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 8236 ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ , , ,00 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) ,00 Β.ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(100,00)+Α= ,00. Γ.ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜ.ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔ/ΣΕΩΝ ECOFILMS ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 3.000, , , , , , , , , , , , , , , ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ 3.000, , ,00 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 8221 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ , , ,00 ΜΟΝΙΜΩΝ 8222 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ 5.300, , ,00 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 8225 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ 2.700,00 500, ,00 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8231 ΑΠΟΔΟΣΗ , , ,00 ΕΙΣΦ.ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΩΝ- ΤΕΑΔΥ 8232 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦ.ΣΤΟ 3.600, , ,00 ΤΠΔΥ 8233 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦ.ΣΤΟ , , ,00 ΤΥΔΚΥ 8234 AΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦ.ΣΤΟ , , ,00 13

14 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 8235 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ , ,00 ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΣΕΩΝ , , ,00 ΣΤΟ ΤΠΔ ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 Δ) ΠΟΣΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ,00 ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΣΤΟΝ ,00 Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Εγκρίνει την αναμόρφωση της τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους Αριθμός απόφασης.99/10 Περίληψη << Διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2010>> Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ.2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 236 παρ.1 και του άρθρου 158 παρ.3, 4 και 5 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06), να προέλθει στη διάθεση των σχετικών πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του προϋπολογισμού του Οργανισμού οικ. έτους 2010, οι οποίοι και είχαν αναμορφωθεί μετά την απόφαση του Δ.Σ. με αριθμό 98/2010 και για τις οποίες έχουν αναληφθεί οι σχετικές υποχρεώσεις και έχουν ως εξής: Α.ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΤΠΔΥ 7.100, ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΤΕΑΔΥ , ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 1.000, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΕΠΙ 5.000, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1.000, ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΟΝ ΔΗΜΟΣ/ΣΕΩΝ 1.000, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ/ , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε ΕΡΓ/ΚΗ ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ Π.Ο.Ε , ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ Π.Ο.Ε , ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 4.000,00 14

15 Δ.Σ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ 4.000, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ , ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 6.000, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔ/ΣΕΩΝ ECOFILM S ,00 Το Δ.Σ., αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του την εισήγηση και την σχετική νομοθεσία,μετά από διαλογική συζήτηση α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Προέρχεται στη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού του Οργανισμού οικονομικού έτους 2010 ως εξής: ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΤΠΔΥ 7.100, ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΤΕΑΔΥ , ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 1.000, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΕΠΙ 5.000, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1.000, ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΟΝ ΔΗΜΟΣ/ΣΕΩΝ 1.000, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ/ , ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε ΕΡΓ/ΚΗ ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ Π.Ο.Ε , ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ Π.Ο.Ε , ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 4.000, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ 4.000, ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ , ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 6.000, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔ/ΣΕΩΝ ECOFILM S ,00 Θέμα 6-<<Εκδηλώσεις Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς >> Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 100/2010. Αριθμός απόφασης.100/10 Περίληψη <<Προέγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων εορταστικού προγράμματος Χριστουγέννων 2010 Πρωτοχρονιάς 2011 και προέγκριση για την κάλυψη εξόδων που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίησή τους >> 15

16 Στη λήψη της παρούσας απόφασης η κα.δανιηλίδου Σταματία δεν ήταν παρούσα λόγω του ότι είχε αποχωρήσει από το Δ.Σ. Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε στο συμβούλιο ότι υπάρχουν προτάσεις για εκδηλώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των εορτών Χριστουγέννων 2010 Πρωτοχρονιάς 2011, οι οποίες είναι οι εξής: Α) Πρόταση από την ΝΑDIA WEINBERG για μία συναυλία με θέμα <<Χριστούγεννα από όλο τον Κόσμο>> με γνωστές και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ύμνους και κάλαντα από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα καθώς και μεγάλες επιτυχίες του Θεοδωράκη και Χατζηδάκη και γνωστά τραγούδια του Διεθνούς κιν/γράφου και θεάτρου. Η ορχήστρα αποτελείται από δέκα μουσικά όργανα και το καθαρό κόστος της συναυλίας είναι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (όπου περιλαμβάνει την αμοιβή για τους μουσικούς, σολίστ, ηχολήπτη). Ζητάει επίσης να αναλάβουμε την μεταφορά του συγκροτήματος και την διαμονή τους σε ξενοδοχείο με φαγητό όπου θα χρειαστούν 5 δίκλινα και 2 μονόκλινα δωμάτια. Στη συνέχεια ο κ.πρόεδρος ανέφερε ότι έχει συνεννοηθεί με την κεντρική Ταμεία του Δήμου Ροδίων η οποία του υποσχέθηκε ότι θα βρεθούν τα χρήματα για την αμοιβή του συγκροτήματος εφ όσον πρόκειται για 5.500,00 μόνο και επίσης ανέφερε ότι ήλθε σε τηλεφωνική επαφή με τον Δ/ντή της Ενωσης Ξενοδόχων, ο οποίος του υποσχέθηκε ότι θα φροντίσει να αναλάβει εξ ολοκλήρου την διαμονή του συγκροτήματος η Ενωση Ξενοδόχων, όσο για τα έξοδα της μετακίνησής τους στη Ρόδο μετά επιστροφής είναι σε συνεννόηση εάν μπορεί να τα αναλάβει η Ισραηλινή Κοινότητα ΚΟΕΜ και Β)Πρόταση της κας.ελένης Τσικριτσάκη, με την οποία προτείνει να πραγματοποιήσει τις παρακάτω τρεις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 1.- ο <<Κύκλος DUM>>, μία χριστουγεννιάτικη δράση με τραγούδια και παιχνίδια, και χρειάζονται για την δράση 1 πιανίστας, 1 μαντολίνο,1 διασκεδαστής και 1 τραγουδιστής. Η ώρα διάρκειας είναι 1.30 ώρα και το κόστος της δράσης για τα 4 άτομα είναι 400., 2.- ο <<Κύκλος DUM>> Χριστουγεννιάτικη δράση όπου τα άτομα που χρειάζονται για αυτή την δράση είναι 1 ντραμίστας, 1 σαξόφωνο, και 1 διασκεδαστής, η διάρκεια είναι 1.30 ώρα και το κόστος της δράσης αυτής για τα 3 άτομα είναι 300, και 3.- Μία συναυλία από σπουδαίους καλλιτέχνες σε ένα μαγευτικό πρόγραμμα από Χριστουγεννιάτικα τραγούδια ελληνικά και ξένα, Χατζηδάκη, Πλέσσα, Ξένο Κινηματογράφο κ.α., όπου θα συμμετέχουν 4 άτομα και το κόστος θα είναι 480, και χρειάζεται μικροφωνική. Στη συνέχεια ο κ.πρόεδρος εισηγήθηκε θετικά για την πραγματοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων και ανέφερε ότι η πραγματοποίηση τόσο της συναυλίας με την κα.ναdia WEINBERG όσο και της κας.τσικριτσάκης θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό κιν/τρο λόγω του ότι το Εθνικό παραμένει ακόμη λόγω επισκευών κλειστό και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω: Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, 16

17 μειοψηφώντας α) ο κ.νίκος Κουμνάκης και β) ο κ.αθανάσιος Αναπολιτάνος όσο αφορά την πραγματοποίηση της συναυλίας με την κα.ναdia WEINBERG, λόγω του ότι ο χώρος του Δημοτικού Κιν/τρου θεωρεί ότι είναι ακατάλληλος για να πραγματοποιηθεί μία τέτοιου είδους συναυλία, I) Προεγκρίνει την πραγματοποίηση, στα πλαίσια των εορτών Χριστουγέννων 2010 Πρωτοχρονιάς 2011, των παρακάτω εκδηλώσεων: α)της συναυλίας με την κα. ΝΑDIA WEINBERG με τους όρους: 1)εφ όσον εξασφαλιστούν τα χρήματα για την αμοιβή της των 5.500,00 2) εφ όσον αναλάβει η Ενωση Ξενοδόχων την διαμονή και διατροφή του συγκροτήματός και 3) εφ όσον αναλάβει η Ισραηλινή Κοινότητα ΚΟΕΜ τα έξοδα της μετακίνησής τους μετά επιστροφής του συγκροτήματος, και β)των τριών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της κας.ελένης Τσικριτσάκη όπως αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου. ΙΙ) Προεγκρίνει την κάλυψη των παραπάνω εξόδων που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίησή τους, με κόστη των οποίων η ψήφιση πίστωσης από τον Κ.Α του προϋπολογισμού του Οργανισμού οικονομικού έτους 2010 θα εγκριθούν σε επόμενο Δ.Σ.. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Στα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 101/2010. Αριθμός απόφασης.101/2010 Περίληψη <<Έγκριση συγκρότησης τριμελών επιτροπών και την απογραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας του Π.Ο.Δ.Ρ. >> Ο κ.πρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε ότι θα πρέπει να συσταθεί τριμελής επιτροπή για να απογράψει την κινητή και ακίνητη περιουσία του Π.Ο.Δ.Ρ. λόγω του ότι θα ζητηθούν ενόψει ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένη όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Οργανισμού μας. Στη συνέχεια πρότεινε να δημιουργηθούν διάφορες τριμελής επιτροπές που να απαρτίζονται από :1)τον Πρόεδρο του Π.Ο.Δ.Ρ. κ.μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, 2)τον κ.γιώργο Αρβανίτη αναπληρωτή Δ/νσης και 3)ένα αρμόδιο υπάλληλο για το κάθε τμήμα του Π.Ο.Δ.Ρ., όπου θα απογράψουν και θα υπογράψουν τις σχετικές απογραφές κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού. Συγκεκριμένα οι τριμελής επιτροπές είναι οι εξής: Α)ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ/ΝΣΗΣ η τριμελής επιτροπή θα απαρτίζεται από τους κ.κ.: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)τη μόνιμη υπάλληλο κα.μαρία Βασούκου, 17

18 Β)ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Δ.Σ., και Γραφείο Προσωπικού) η τριμελής επιτροπή θα απαρτίζεται από τους κ.κ.: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)το μόνιμο υπάλληλο κ.κων/νο Διάκου, αναπληρωτή Προισταμένης Διοικητικών υπηρεσιών Γ)ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γραφείο Λογιστηρίου, Γραφείο Προμηθειών, Γραφείο Ταμιακής Υπηρεσίας) η τριμελής επιτροπή θα απαρτίζεται από τους κ.κ.: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)τη μόνιμη υπάλληλο κα.μαρία Βασούκου, αναπληρώτρια Προισταμένης Τμήματος Οικονομικού Δ)ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΕΣ(Μικτή και Παιδική-Νεανική-Πειραματική), Εργαστήρια Κινηματοθέατρα, Ιματιοθήκη ) οι τριμελής επιτροπές θα απαρτίζονται ως εξής: όσο αφορά τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ από τους κ.κ.: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)το μόνιμο υπάλληλο κ.χρήστο Τερνέζη όσο αφορά τα Εργαστήρια, Φιλαρμονική και τις Χορωδίες (Μικτή και Παιδική-Νεανική-Πειραματική) από τους κ.κ.: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)το μόνιμο υπάλληλο κ.μιχάλη Βαλέριο, αναπληρωτή Προισταμένης τμήματος Πολιτιστικού όσο αφορά τα Κινηματοθέατρα από τους κ.κ.: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)το μόνιμο υπάλληλο κ.σταμάτιο Αγκά, όσο αφορά την Ιματιοθήκη από τους κ.κ.: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)την μόνιμη υπάλληλο κα.ασημένη Παπαεμμανουήλ, Προισταμένη Τμήματος Πολιτιστικού. Ειδικά για την απογραφή της Ιματιοθήκης τα μέλη του Δ.Σ. πρότειναν να κληθεί και η πρώην υπεύθυνη της Ιματιοθήκης κα.καθολική Καστρουνή, η οποία έχει συνταξιοδοτηθεί. E)ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΩΔΕΙΟΥ η τριμελής επιτροπή θα απαρτίζεται ως εξής: 1)Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη, Πρόεδρο Π.Ο.Δ.Ρ., 2)Γεώργιο Αρβανίτη, Αναπληρωτή Δ/ντή και 3)τον Δ/ντή του Ωδείου κ.παναγιώτη Κουβαρά. Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση 18

19 α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Εγκρίνει την συγκρότηση τριμελών επιτροπών όπως αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση του Προέδρου για να απογράψει την κινητή και ακίνητη περιουσία του Π.Ο.Δ.Ρ. και να υπογράψει υπεύθυνα τις σχετικές απογραφές. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1)Καραντιλιόν Ζωή 2)Μπόνη Μαρίνα 3)Αναπολιτάνος Αθανάσιος Tσιριγωτάκης Μιλτιάδης 4)Κουμνάκης Νικόλαος 5)Δανιηλίδου Σταματία 6)Τριανταφύλλου Βάνα 7)Τέλλης Ηλίας 8)Γιώργος Αρβανίτης 19

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΑΣ 1. ΜΙΧΑΗΛ Γ.ΜΑΚΡΗΣ 299,60 10-6613 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΜΕΛΑΝΙΑ 2. ΕΛΤΑ 18,44 00-6221 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 3.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΑΣ 1. ΜΙΧΑΗΛ Γ.ΜΑΚΡΗΣ 299,60 10-6613 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΜΕΛΑΝΙΑ 2. ΕΛΤΑ 18,44 00-6221 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 3. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.15/14-12-2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

<< Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.»

<< Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό με αριθμ.11/20-08-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Για τα παραπάνω θέματα το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 102/2010.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Για τα παραπάνω θέματα το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση πήρε την παρακάτω απόφαση με αριθμό 102/2010. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.14/30-11-2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.6/31-03-2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.6/31-03-2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.6/31-03-2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθµ.3/28-02-2011 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου (Π.Ο..Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.9/30-07-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό με αριθμ.9/30-07-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό με αριθμ.9/30-07-10 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ρόδου (Π.Ο.Δ.Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 99/2011 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 24/06/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 24/06/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Δημοτικό Συμβούλιο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 24/06/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8811 /23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 91/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ 20-01-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 07/2016 Περίληψη: «Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-26 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 271.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-26 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 271. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 24 09-2015 Αριθ. Πρωτ.: 25887 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-26 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 271 Περίληψη Εισήγηση προς το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 5-3-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 62/2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 22/06/2016 6 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της πρώτης τακτικής συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους - Μυκηνών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της πρώτης τακτικής συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους - Μυκηνών. Σελίδα 1 από 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 38 η ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 290 /2016 ΘΕΜΑ : 3o ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 27-12-2016 πρώτης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10828/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10828/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10828/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ 15-06-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 237/2016 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα Δήμου Βόλου»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Μουσείου Αλεξάνδρου Κ. Δάμτσα Δήμου Βόλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Μουσείου Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1/4/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Πρακτικό της με αριθ. 9/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

www.neafiladelfeia.gr

www.neafiladelfeia.gr www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 849-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:4380/3-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 43/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης «ΚΑΛΥΨΩ»

Σελίδα 1 από 6 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης «ΚΑΛΥΨΩ» Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΛΥΨΩ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 8/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Απόφαση αποδοχής των Π.Α.γ.Ο. και πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής

Δ10. Απόφαση αποδοχής των Π.Α.γ.Ο. και πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής Δ10 Απόφαση αποδοχής των Π.Α.γ.Ο. και πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής 108 Λογότυπο & στοιχεία φορέα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. ΔΗΜΟΥ.. Διεύθυνση: Τηλ:. Fax:. E- mail: /../ Αρ.Πρωτ: ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ. / 20..

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 12/08/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 30/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3451/16-3-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3451/16-3-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3451/16-3-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 22/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 122/2014 Περί: Δ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 122/2014 Περί: Δ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 7 ης 17/4/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 122/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 8 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 202 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 8/202 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 129 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 9/2014 απόφαση Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Σύσταση και χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Κωνσταντέας, Σόφης, Τσατσούλη και Μαργαρώνης)

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου, Κωνσταντέας, Σόφης, Τσατσούλη και Μαργαρώνης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα 21 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

Σελίδα 1 από 6 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ. Αριθ. Πρακτικού 2/18-2 -2010 Στην Ρόδο σήμερα ημέρα Πέμπτη 18-2-2010 και ώρα 11:30, στα γραφεία του Αντδημάρχου κ. Γιαννακάκη Ιωάννη.

Διαβάστε περισσότερα

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.227/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 266

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21/2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 266 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ----------------------- ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 55, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. 26510 83940. 83950. FAX 26510 75784 www.pkdi.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 17 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 258/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 20 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013

«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013 «ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 882/Δ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013 Στην Καλαμάτα σήμερα 29 Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε στα γραφεία της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ, Ασίνης 11 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 27 του

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2015 από (15-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗΖ-ΡΝΡ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 26/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 315/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 10/04-07-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 123/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 171/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπ όψη τα εξής:

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπ όψη τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦ/ΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ.10 ης /15-12-2009 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3 η (ΕΙΔΙΚΗ) ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Της 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10502/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΚΑ-Γ3Ρ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΚΑ-Γ3Ρ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17068/ Αριθμός Απόφασης 181/12 Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17068/ Αριθμός Απόφασης 181/12 Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17068/20-7-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 3/3/2011 Αριθ. Πρωτ. : 2596 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 21/2012 από 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα