ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Εγκρίθηκε στις

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ α/α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Β.Ε β Ειδικά θέματα Εκπαιδεύσεων Ειδικότητας Ν/Π 2 Β.Ε β Δομή της Εκπαίδευσης Ναυτοπροσκόπων 3 Β.Ε β Δικαίωμα Συμμετοχής Βαθμοφόρων στη Σχολή Λεμβάρχου 4 Ανακοίνωση β Αναθεώρηση κύκλου Αρχικής Σχολής 5 Ανακοίνωση β, γ, ια Προσωπικό εκπαίδευσης 6 Ανακοίνωση γ, ε Διοικητικά όργανα 7 Ανακοίνωση α, β, γ, δ, Εκπαίδευση Βαθμοφόρων ε, στ, ζ, η 8 Ανακοίνωση β, ε, στ Προσωπικό εκπαίδευσης 9 Ανακοίνωση γ Συνέδριο Εκπαιδευτών 10 Απόφαση ΔΣ Εκπαίδευση Ναυτοπροσκόπων 11. Απόφαση ΔΣ Εκπαίδευση Ναυτοπροσκόπων 12 Απόφαση ΔΣ Μέρος ΙΙ Εκπαίδευση Ναυτοπροσκόπων 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ...17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ...25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Ο ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ...28 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Σ.Ε.Π ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

4 2.1 Δομή Εκπαίδευσης Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Αξιολόγηση Απόδοσης Σχολών Προϋποθέσεις συμμετοχής Εκπαιδευτών στην Εκπαίδευση Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Διαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου...40 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

5 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της αποστολής της Προσκοπικής Κίνησης είναι η συνεχής εκπαίδευση και προσωπική βελτίωση των ενήλικων μελών της, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Κάθε ενεργό ενήλικο μέλος του ΣΕΠ οφείλει να ενημερώνεται, να εκπαιδεύεται και να βελτιώνει το προσωπικό του επίπεδο συστηματικά και σε όλη την διάρκεια της άσκησης των εκάστοτε καθηκόντων του Σκοπός της Εκπαίδευσης των ενηλίκων μελών του ΣΕΠ είναι η παροχή, με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο, ιδεολογικής, παιδαγωγικής, διοικητικής και τεχνικής κατάρτισης, ανάλογης της αποστολής και της προσωπικής τους ανάπτυξης, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τον Σκοπό της Προσκοπικής Κίνησης, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την Προσκοπική Μέθοδο και να υποστηρίξουν το Προσκοπικό Πρόγραμμα Γενικά η εκπαίδευση πρέπει να παρέχει ευκαιρίες για την απόκτηση κατάλληλων βιωμάτων και εμπειριών, ώστε να επιτυγχάνεται η ποιοτική βελτίωση των ενηλίκων μελών. Ειδικότερα στα πλαίσια της εκπαίδευσης αποκτώνται γνώσεις, αναπτύσσονται ικανότητες και καλλιεργούνται συμπεριφορές με την μελέτη της θεωρίας και της πράξης του Προσκοπισμού και την πρακτική άσκηση στην προσκοπική τεχνική. 1.2 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση και η προσωπική ανάπτυξη των Βαθμοφόρων είναι συνεχής και διαρκεί δια βίου Η Εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του ΣΕΠ διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης, τις εξελίξεις στην εκπαιδευτική μεθοδολογία, τα ιδιαίτερα πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της Ελλάδος, τις δυνατότητες και ανάγκες του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων καθώς και τις παραδόσεις της Ελληνικής Προσκοπικής Εκπαίδευσης Η εκπαίδευση που παρέχεται στα πλαίσια του ΣΕΠ είναι πολύπλευρη, καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες που καταγράφονται συστηματικά με την βοήθεια όλων των κλιμακίων, υλοποιείται σύμφωνα με εγκεκριμένα προγράμματα και αξιοποιεί για την επίτευξη των εκάστοτε εκπαιδευτικών στόχων ανάλογες εκπαιδευτικές μεθόδους και μέσα Τα επί μέρους εκπαιδευτικά προγράμματα διαμορφώνονται ως προς τη μορφή και τη διάρκεια, ανάλογα με το αντικείμενο, τον αριθμό και την σύνθεση των Εκπαιδευομένων, τις ιδιαίτερες τοπικές προσκοπικές συνθήκες, τις δυνατότητες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και 5

6 υλική υποδομή κ.α. ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή του προσκοπικού προγράμματος σε όλη τη χώρα Η εκπαίδευση σε κάθε της μορφή προβάλλει την Προσκοπική Μέθοδο σαν την κοινή για τους Κλάδους μέθοδο διαπαιδαγώγησης και χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές μεθόδους που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, δηλαδή : παρέχουν ευκαιρίες έμπρακτης εφαρμογής του Νόμου και της Υπόσχεσης του Προσκόπου, αξιοποιούν την δυναμική των μικρών ομάδων στην εκπαιδευτική διαδικασία, με κατάλληλες εργασίες και δράσεις παρέχουν γνώσεις και ικανότητες μέσα από την πράξη και το παιχνίδι αξιοποιούν το φυσικό περιβάλλον (ύπαιθρος, θάλασσα, αέρας) σαν χώρο εκπαίδευσης και δράσης στοχεύουν στην προοδευτική προσωπική ανάπτυξη των Εκπαιδευομένων και την κλιμάκωση της εκπαίδευσης από τα απλά στα σύνθετα στηρίζονται στο προσωπικό παράδειγμα των Εκπαιδευτών αξιοποιούν τον προσκοπικό τρόπο ζωής και το προσκοπικό πνεύμα για τη δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού κλίματος (δηλ. Πνεύμα Σχολής ). 1.3 ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του ΣΕΠ ανάλογα με το περιεχόμενο της διακρίνεται σε επτά Κύκλους Εκπαιδεύσεως : Αρχική Εκπαίδευση Βασική Εκπαίδευση Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους Εκπαίδευση Ηγεσίας Ενηλίκων Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων Ειδική Εκπαίδευση Επιμόρφωση - Μετεκπαίδευση Κάθε Κύκλος Εκπαίδευσης αποτελείται από αυτοτελείς Εκπαιδευτικές Ενότητες με ιδιαίτερο κατά περίπτωση θεματολόγιο. Το περιεχόμενο και η σειρά παρακολούθησης κάθε Κύκλου και Ενότητας καθορίζονται με τρόπο που να εξασφαλίζεται η προοδευτική απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη ικανοτήτων, που κατά περίπτωση είναι αναγκαίες σε κάθε Βαθμοφόρο, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου, Μέλος Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης ή Εκπαιδευτή Βαθμοφόρων Η δομή, τα θεματολόγια, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και επιτυχούς παρακολούθησης, οι διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας των Εκπαιδεύσεων καθορίζονται από το ΔΣ μετά από εισήγηση του Εφόρου Εκπαίδευσης προς τον Γενικό Έφορο. Όσον αφορά στις Ειδικές Εκπαιδεύσεις, όλα τα ανωτέρω προσδιορίζονται πρώτα από τις αρμόδιες Εφορείες της Γενικής Εφορείας σε συνεργασία με την Εφορεία Εκπαίδευσης. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ 2.1 ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι Εκπαιδεύσεις που λειτουργούν στα πλαίσια του ΣΕΠ διακρίνονται ως προς τη μορφή τους σε : α. Σχολές, οι οποίες λειτουργούν με ευθύνη της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. σύμφωνα με εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του ΣΕΠ θεματολόγιο και β. Εκπαιδευτικές Συναντήσεις, που οργανώνουν όλα τα κλιμάκια του ΣΕΠ, με ειδικό κατά περίπτωση θεματολόγιο, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε Όλες οι Εκπαιδεύσεις οργανώνονται και πραγματοποιούνται από καθορισμένα διοικητικά κλιμάκια σύμφωνα με εγκεκριμένα θεματολόγια, προγράμματα και εκπαιδευτικά βοηθήματα Το διάγραμμα της ύλης των εκπαιδεύσεων καταρτίζει ο Έφορος Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και εισηγείται ο Γενικός Έφορος στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση Για να λειτουργήσει μία Σχολή θα πρέπει να υπάρχει ικανός αριθμός Εκπαιδευομένων ανάλογα με το είδος της Εκπαίδευσης. Οι συνθήκες και προϋποθέσεις παρατίθενται στο Μέρος 2 παράγραφο Ζ. Η Γενική Εφορεία μπορεί να εκδίδει περεταίρω οδηγίες οργάνωσης και λειτουργίας μιας Εκπαίδευσης, όπως τυχόν απαιτείται Για τις Επιμορφωτικές Συναντήσεις δεν υφίστανται περιορισμοί ως προς τον αριθμό των Εκπαιδευομένων, αρκεί να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας Οι επί μέρους διαδικασίες, διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των Εκπαιδεύσεων και των Εκπαιδευτικών Συναντήσεων (έγκριση, ευθύνη λειτουργίας, εποπτεία, διαχείριση, αρχειοθέτηση των στοιχείων κ.α. μιας Εκπαίδευσης) καθορίζονται από τον Έφορο Εκπαίδευσης Γ.Ε. 2.2 ΚΥΚΛΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ Ο Κύκλος της Αρχικής Εκπαίδευσης σκοπό έχει : Να προσφέρει μια γενική εισαγωγική γνώση στους νέους Βαθμοφόρους για την Προσκοπική Κίνηση και για το σημαντικό ρόλο των Βαθμοφόρων σ αυτήν. Να επιβεβαιώσει την πληρότητα των γνώσεων των νέων Βαθμοφόρων σε θέματα προσκοπικής τεχνικής, γνώσεις και ικανότητες που καθιστούν τη ζωή στο ύπαιθρο ελκυστική, άνετη και ασφαλή. 7

8 Απευθύνεται σε Βαθμοφόρους και Μέλη Προσκοπικού Δικτύου και η επιτυχής παρακολούθησή της, αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στους υπόλοιπους Κύκλους της Εκπαίδευσης. Παρέχει Βεβαιωτικό σε όσους παρακολουθήσουν με επιτυχία τις προβλεπόμενες ενότητες του Κύκλου. Οι επιτυχόντες φέρουν στο Προσκοπικό Μαντήλι τους μονόκλωνο κρίκο. Αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης Οριστικής Εντολής Διοίκησης Υπαρχηγού Τμήματος. Παρέχεται σε δύο εκπαιδευτικές ενότητες : Ι. Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Προσκοπικής Τεχνικής ΙΙ. Αρχική Σχολή Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Προσκοπικής Τεχνικής α. Σκοπός Οι Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Προσκοπικής Τεχνικής, έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους Βαθμοφόρους να βελτιώσουν την ικανότητα τους να χρησιμοποιούν σωστά και αποτελεσματικά τις βασικές Προσκοπικές Γνώσεις και Ικανότητες Ζωής Υπαίθρου και ιδιαίτερα εκείνες που είναι απαραίτητες για τη διαβίωση στο ύπαιθρο. β. Οργάνωση και λειτουργία 1. Η παρακολούθηση των συναντήσεων αυτών για τους νέους Βαθμοφόρους που δεν έχουν ονομαστεί ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΘΝΟΥΣ είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή τους στην Αρχική Σχολή. 2. Οι συναντήσεις αυτές έχουν μορφή εργαστηρίων και οργανώνονται από τις Περιφερειακές Εφορείες σύμφωνα με τις Οδηγίες της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. με ευθύνη του Αρχηγού της Σχολής Αρχική Σχολή Η Αρχική Σχολή περιλαμβάνει δύο Ενότητες: Ενότητα Ι: Εισαγωγική Εκπαίδευση Ενότητα ΙΙ: Προσκοπική Τεχνική α. Σκοπός Να ενημερώσει τους νέους βαθμοφόρους για την Αποστολή της Προσκοπικής Κίνησης και να τους ενθουσιάσει, υπογραμμίζοντας το σημαντικό ρόλο που έχουν ως ενήλικα στελέχη της. Να αξιολογήσει μέσα από μία πρακτική δοκιμασία την ικανότητα των Εκπαιδευομένων να χρησιμοποιούν σωστά και αποτελεσματικά τις Προσκοπικές Γνώσεις και Ικανότητες της Ζωής Υπαίθρου και να φροντίζουν για την ασφαλή, άνετη και ελκυστική διαβίωση του Τμήματός τους στο ύπαιθρο Οργάνωση και λειτουργία 8

9 Η Αρχική Σχολή οργανώνεται και λειτουργεί από την Περιφερειακή Εφορεία. Τα αποτελέσματα της Σχολής ανακοινώνονται από τη Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας. Διευθύνεται από Εκπαιδευτή ή Αρχηγό Εκπαιδευτή Ενότητα Ι: Εισαγωγική Εκπαίδευση Περιλαμβάνει ένα 4ωρο βασικών εισαγωγικών γνώσεων στον Προσκοπισμό, την Αποστολή, την Οργάνωση και τη Λειτουργία του ΣΕΠ. Τα θέματα και το περιεχόμενο τους καθορίζονται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. Οι Βαθμοφόροι που έχουν ονομαστεί «ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΘΝΟΥΣ», θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση αυτή, εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς την Ενότητα Ι της Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Ενότητα ΙΙ: Προσκοπική Τεχνική α. Λειτουργεί με τη μορφή διήμερης εξερεύνησης με έντονα στοιχεία περιπέτειας και υποχρεωτική διανυκτέρευση στο ύπαιθρο, εκτός Προσκοπικών Κέντρων ή άλλων οργανωμένων χώρων. Στην εξερεύνηση αυτή συμμετέχουν Βαθμοφόροι που έχουν παρακολουθήσει τις Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Προσκοπικής Τεχνικής και δεν είναι Πρόσκοποι Έθνους. Στη διάρκεια της εξερεύνησης οι Εκπαιδευόμενοι, που είναι οργανωμένοι σε μικρές Εξερευνητικές Ομάδες, 3 5 ατόμων, έχουν την ευκαιρία να δείξουν ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σωστά στην πράξη όλες τις Προσκοπικές γνώσεις και τεχνικές ασφαλούς και άνετης διαβίωσης στο ύπαιθρο, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εγκόλπιο του Προσκόπου. β. Κάθε μία Εξερευνητική Ομάδα συνοδεύεται από Παραστάτη, μέλος του Αρχηγείου της Σχολής, ο οποίος έχει την ευθύνη της συνεχούς υποστήριξης και παρακολούθησης της επίδοσης των μελών της Εξερευνητικής Ομάδας στις προαναφερθείσες γνώσεις και ικανότητες. γ. Στο τέλος της δοκιμασίας ο Αρχηγός της Σχολής και οι Παραστάτες αξιολογούν σε συνεργασία με τον κάθε Εκπαιδευόμενο, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε., σε τι βαθμό κατέχει ο Εκπαιδευόμενος τις προβλεπόμενες γνώσεις και ικανότητες και αποφασίζουν αν παρακολούθησε με επιτυχία ή όχι τη Σχολή. δ. Παραστάτης μιας Εξερευνητικής Ομάδας μπορεί να είναι ένας Βοηθός Εκπαιδευτής, Εκπαιδευτής ή οποιοσδήποτε Βαθμοφόρος ο οποίος έχει επιβεβαιωμένα πολύ καλή γνώση, ευχέρεια χρήσης και ικανότητα μετάδοσης όλων των προσκοπικών γνώσεων που περιλαμβάνει η εξερεύνηση - δοκιμασία της Αρχικής Σχολής και έχει βοηθήσει με επιτυχία σε τρεις τουλάχιστον Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Προσκοπικής Τεχνικής. ε. Για να λειτουργήσει η Ενότητα ΙΙ: Προσκοπική Τεχνική απαιτούνται τουλάχιστον δυο εξερευνητικές ομάδα τριών ατόμων. 2.3 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σκοπός Ο Κύκλος της Βασικής Εκπαίδευσης απευθύνεται στους Βαθμοφόρους των Τμημάτων, στους Αρχηγούς των Συστημάτων και τους Εφόρους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον Κύκλο της 9

10 Αρχικής Εκπαίδευσης. Η Βασική Εκπαίδευση σκοπό έχει να μάθουν οι Βαθμοφόροι των Τμημάτων, οι Αρχηγοί Συστημάτων και οι Έφοροι ΠΩΣ να εφαρμόζουν στην πράξη και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά το Προσκοπικό Πρόγραμμα, λειτουργεί με τη μορφή σχολής και διακρίνεται σε: α. Βασική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων β. Βασική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων γ. Βασική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων Κλάδου Ανιχνευτών δ. Βασική Εκπαίδευση Βαθμοφόρων & Μελών Προσκοπικού Δικτύου ε. Βασική Εκπαίδευση Αρχηγών Συστημάτων ζ. Βασική Εκπαίδευση Εφόρων Η Βασική Εκπαίδευση των Βαθμοφόρων των Τμημάτων σκοπό έχει : Να θεμελιώσουν την ιδεολογική, παιδαγωγική, διοικητική και τεχνική κατάρτισή τους. Να γνωρίσουν τη μεθοδολογία του Κλάδου και να την εφαρμόσουν στο Τμήμα τους. Να εξοικειωθούν στην πράξη με το πρόγραμμα και τη ζωή του Τμήματος που υπηρετούν Η Βασική Εκπαίδευση Ηγεσίας Ενηλίκων σκοπό έχει : Να γνωρίσουν οι Εκπαιδευόμενοι την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος και των Εφορειών. Να θεμελιώσουν την ιδεολογική, διοικητική και τεχνική τους κατάρτιση Να εξοικειωθούν στην πράξη με τη ζωή του Συστήματος ή της Εφορείας που υπηρετούν Οργάνωση και λειτουργία Ανεξάρτητα από τον Κλάδο που καλύπτει κάθε Σχολή οι παρουσιάσεις των θεμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία σύγκρισης με τη μεθοδολογία των υπολοίπων Κλάδων, ώστε να μπορέσουν οι Εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν ότι και στους τέσσερις Κλάδους εφαρμόζεται η ίδια παιδαγωγική μέθοδος, η Προσκοπική Μέθοδος, η οποία προσαρμόζεται κατάλληλα στα χαρακτηριστικά της ηλικίας των νέων που απασχολεί κάθε Κλάδος. Η Βασική Εκπαίδευση Αρχηγών Συστημάτων απευθύνεται στους Αρχηγούς Συστήματος και εκτός από τα θέματα που σχετίζονται με την ιδεολογική, παιδαγωγική, διοικητική και τεχνική κατάρτισή των Εκπαιδευομένων, περιλαμβάνει και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της Προσκοπικής Μεθόδου σε κάθε Κλάδο και την πρακτική εκμάθηση των βασικών στοιχείων Προγραμματισμού Δράσης, Οργάνωσης και Διοίκησης Συστήματος Η Βασική Εκπαίδευση Εφόρων απευθύνεται στους Εφόρους και περιλαμβάνει και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της Προσκοπικής Μεθόδου σε κάθε Κλάδο και την πρακτική εκμάθηση των βασικών στοιχείων Προγραμματισμού Δράσης, Οργάνωσης και Διοίκησης της Εφορείας που ανήκουν. Για να συμμετέχει Εκπαιδευόμενος στη Βασική Εφόρων πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς την Βασική Αρχηγών Συστημάτων Όσοι Βαθμοφόροι παρακολουθήσουν με επιτυχία οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες Εκπαιδεύσεις λαμβάνουν Βεβαιωτικό Παρακολούθησης και φέρουν στο Προσκοπικό Μαντήλι τους δερμάτινο δίκλωνο κρίκο. 10

11 Η επιτυχής παρακολούθηση του Κύκλου Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων αποτελεί προϋπόθεση πρώτης ανανέωσης Οριστικής Εντολής Διοίκησης Υπαρχηγών Τμημάτων και χορήγησης Οριστικής Εντολής Διοίκησης για τους λοιπούς Βαθμοφόρους Όλες τις Σχολές Βασικής Εκπαίδευσης διευθύνει Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων ή Αρχηγός Εκπαιδευτής. 2.4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Σκοπός Ο Κύκλος της Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους, αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της ατομικής εκπαιδευτικής διαδικασίας κάθε Βαθμοφόρου, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τον Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης του Κλάδου του και λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα της αναγνωρισμένης διεθνώς εκπαίδευσης Wood Badge Training. Η Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους εξειδικεύεται κατά Κλάδο και ολοκληρώνεται σε τρία στάδια ως εξής : Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής και Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου Ανιχνευτών. Σχολή Διακριτικού Δάσους. Στάδιο Μελέτης & Εφαρμογής του Προσκοπικού Προγράμματος Οργάνωση και λειτουργία Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής και Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου Ανιχνευτών α. Απευθύνεται σε Βαθμοφόρους και παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης κατάλληλων γνώσεων και ικανοτήτων, για την επιτυχή οργάνωση και πραγματοποίηση κατασκηνώσεων και μεγάλων δράσεων υπαίθρου των Τμημάτων κάθε Κλάδου. Ακόμη συμβάλλει στην εντατική άσκηση στις απαιτήσεις της Προσκοπικής Υπαίθριας Ζωής, όπως απαιτούν οι ανάγκες και το πρόγραμμα κάθε Κλάδου. β. Η Σχολή λειτουργεί με τη μορφή μιας πρότυπης κατασκήνωσης Αγέλης Λυκοπούλων ή Ομάδας Προσκόπων ή μιας Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου Κοινότητας Ανιχνευτών και διαρκεί όσο χρόνο απαιτείται για να έχουν οι Εκπαιδευόμενοι ενδεικτικές εμπειρίες από όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες μεγάλες δράσεις υπαίθρου κάθε Κλάδου. γ. Όσοι Εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν με επιτυχία τη Σχολή λαμβάνουν Πτυχίο, το οποίο αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί ένας Βαθμοφόρος για να ηγηθεί της Κατασκήνωσης ή της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου του Τμήματός του και φέρουν στη στολή τους το ειδικό διακριτικό της Εκπαίδευσης αυτής. Την Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου Ανιχνευτών διευθύνει Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων ή Αρχηγός Εκπαιδευτής Σχολή Διακριτικού Δάσους α. Απευθύνεται σε όλους τους Βαθμοφόρους, λειτουργεί κατά Κλάδο και παρέχει στους Εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στις Θεμελιώδεις Αρχές και τον Παιδαγωγικό Σκοπό της Προσκοπικής Κίνησης, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές 11

12 Επικοινωνίας, Ενθάρρυνσης και καθοδήγησης των νέων, να κατανοήσουν την παιδαγωγική σκοπιμότητα των στοιχείων που συνιστούν τη μεθοδολογία κάθε Κλάδου και να συμπληρώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο πρακτικής εφαρμογής της μεθοδολογίας του Κλάδου στο Τμήμα τους. β. Η εκπαίδευση αυτή λειτουργεί κατά Κλάδο ως μία συνεχόμενη Σχολή και περιλαμβάνει ειδικά τεχνικά και θεωρητικά θέματα που αποσκοπούν στο να καταστεί σαφές στους Εκπαιδευόμενους η παιδαγωγική σκοπιμότητα των κυριοτέρων στοιχείων του προγράμματος κάθε Κλάδου Δεν προβλέπεται ιδιαίτερη Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους για Εφόρους και Αρχηγούς Συστημάτων, οι οποίοι όμως δύνανται να αποκτήσουν το Πτυχίο Διακριτικού Δάσους οποιουδήποτε Κλάδου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι Βαθμοφόροι των Τμημάτων. γ. Τη Σχολή Διακριτικού Δάσους διευθύνει Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων. δ. Οι Σχολές Διακριτικού Δάσους εκτός από τα θεωρητικά θέματα περιλαμβάνουν και πρότυπες δραστηριότητες του αντίστοιχου Κλάδου, υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους Εκπαιδευτές και τους Εκπαιδευόμενους. ε. Όσοι Εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν με επιτυχία τη Σχολή αυτή λαμβάνουν σχετικό βεβαιωτικό παρακολούθησης Μελέτη και Εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος α. Απευθύνεται ατομικά σε κάθε Βαθμοφόρο και δίνει τη δυνατότητα στους Εκπαιδευόμενους να προσεγγίσουν με τη βοήθεια ενός Εκπαιδευτή Συμβούλου διάφορα θεωρητικά και πρακτικά θέματα, που από κοινού επιλέγουν, με κριτήριο τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ελλείψεις κάθε Εκπαιδευομένου. β. Τα θέματα που προσεγγίζει ο Εκπαιδευόμενος στα πλαίσια αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας προσδιορίζονται αριθμητικά και ποιοτικά από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. κατά τρόπο που να εξασφαλίζουν τη σύμμετρη ενασχόληση του Εκπαιδευομένου με όλα τα ιδεολογικά, παιδαγωγικά, μεθοδολογικά και διοικητικά θέματα που σχετίζονται με την υποδειγματική λειτουργία του Τμήματός του. γ. Τα προς μελέτη θέματα περιγράφονται σε ειδικούς πίνακες θεμάτων που έχει καταρτίσει για κάθε Κλάδο ο Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε. και έχει εγκρίνει το Συμβούλιο Εκπαίδευσης. δ. Ο Εκπαιδευόμενος προσεγγίζει τα θέματα με δύο τρόπους : θεωρητικά, με τη γραπτή παράθεση προσωπικών θέσεων και απόψεων στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης μελέτης των θεμάτων που έχει επιλέξει μαζί με τον Εκπαιδευτή Σύμβουλο και πρακτικά με την υλοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο Τμήμα του με την βοήθεια του Συμβούλου Εκπαιδευτή στα πλαίσια της αξιολόγησης της ικανότητάς του να εφαρμόζει σωστά στην πράξη την μεθοδολογία του Κλάδου που εργάζεται. ε. Όταν ο Σύμβουλος Εκπαιδευτής κρίνει ότι ο Εκπαιδευόμενος έχει ικανοποιητική ιδεολογική κατάρτιση και είναι σε θέση να εφαρμόζει αποτελεσματικά στην πράξη τη μεθοδολογία του Κλάδου και τις τεχνικές Επικοινωνίας και Ηγεσίας που 12

13 χρησιμοποιούνται στην προσκοπική κίνηση ενημερώνει τον Έφορο Εκπαίδευσης Γ.Ε., ο οποίος χορηγεί στον Εκπαιδευόμενο Βεβαιωτικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης του Σταδίου αυτού Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους α. Οι Βαθμοφόροι δύνανται να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές ενότητες της Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους, με όποια σειρά εξυπηρετεί καλύτερα τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. β. Οι Εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα τρία προαναφερθέντα στάδια της Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους λαμβάνουν το Πτυχίο Διακριτικού Δάσους του Κλάδου τους που υπογράφεται από τον Έφορο Εκπαίδευσης Γ.Ε., τον Γενικό Έφορο και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και απονέμεται σε ειδική τελετή κατά την ετήσια Συνάντηση των Πτυχιούχων Δ.Δ. Η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας εάν το κρίνει απαραίτητο μπορεί να οργανώσει και εκτός της Συνάντησης των Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους τελετή για την απονομή Πτυχίων Διακριτικού Δάσους. γ. Οι Πτυχιούχοι Διακριτικού Δάσους δύνανται να φέρουν το ειδικό Προσκοπικό Μαντήλι του "Δ.Δ." και τα διεθνώς καθιερωμένα διακριτικά αυτού του Πτυχίου, δηλαδή δερμάτινο ιμάντα με δύο ξύλινα αναρτήματα. δ. Ο δερμάτινος ιμάντας φοριέται πάντοτε στη στολή με μαντήλι ή με γραβάτα ενώ το ειδικό Προσκοπικό Μαντήλι του "Δ.Δ." φοριέται μόνον σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα και συναντήσεις χων Διακριτικού Δάσους. ε. Πτυχίο Διακριτικού Δάσους που απονεμήθηκε από άλλο εθνικό Σώμα κατατίθεται σε αντίγραφο στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και αναγνωρίζεται από το ΣΕΠ. 2.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σκοπός Ο Κύκλος αυτός προσφέρει τη δυνατότητα στους Εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν σε βάθος τεχνικές Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Συντονισμού του Προσκοπικού Έργου, μεθόδους επικοινωνίας και τρόπους προβολής του προσκοπικού έργου Οργάνωση και λειτουργία. α. Ο Κύκλος της Εκπαίδευσης Ηγεσίας Ενηλίκων αποτελεί την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης των Βαθμοφόρων Ενηλίκων και προϋποθέτει την απόκτηση του Πτυχίου Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Εφόρων. Η Εκπαίδευση Ηγεσίας Ενηλίκων καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Προγραμματισμός - Οργάνωση Προσκοπικού Έργου Επικοινωνία - Δυναμική Ομάδων Ηγεσία Ενηλίκων Τεχνικές Παρουσίασης β. Οι ανωτέρω ενότητες δύνανται να λειτουργήσουν αυτοτελώς ή ενοποιημένες σε μία ενιαία Εκπαίδευση. 13

14 γ. Την Εκπαίδευση Ηγεσίας Ενηλίκων διευθύνει Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων. δ. Την ενότητα που αναφέρεται στις Τεχνικές Παρουσίασης δύνανται να παρακολουθήσουν και Βαθμοφόροι Τμημάτων, που είναι Πτυχιούχοι Διακριτικού Δάσους. ε. Μετά την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης αυτής οι Εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν Βεβαιωτικό Παρακολούθησης. στ. Η Εκπαίδευση των Αρχηγών Συστημάτων και των Εφόρων ολοκληρώνεται με την απόκτηση από τον Βαθμοφόρο του Διακριτικού Δάσους ενός Κλάδου. ζ. Στον Αρχηγό Συστήματος ή τον Έφορο προκειμένου να χορηγηθεί Οριστική Εντολή Διοίκησης, πρέπει αυτός να έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τη Βασική Εκπαίδευση. Για να ανανεωθεί Εντολή Διοίκησης στα καθήκοντα αυτά θα πρέπει να έχει επιτυχώς ολοκληρώσει την Εκπαίδευση Ηγεσίας Ενηλίκων. 2.6 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σκοπός Η Ειδική Εκπαίδευση υλοποιείται κατά κύριο λόγο με την οργάνωση Εκπαιδεύσεων που δίνουν την ευκαιρία σε Βαθμοφόρους και Μέλη Προσκοπικού Δικτύου να αποκτήσουν : α. Ειδική τεχνική κατάρτιση σε θέματα της Ειδικότητας τους β. Γνώσεις σε ειδικά αντικείμενα που εμπλουτίζουν το Προσκοπικό Πρόγραμμα γ. Ιδιαίτερη εξειδίκευση σε γνώσεις και ικανότητες των θεμάτων που αναπτύσσονται στις Εκπαιδεύσεις των Βαθμοφόρων Οργάνωση και λειτουργία α. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ειδικής Εκπαίδευσης διακρίνονται με βάση : (1) Την Ειδικότητα, σε Εκπαιδεύσεις Βαθμοφόρων Ναυτοπροσκόπων και Αεροπροσκόπων (2) Το αντικείμενο και εξειδικευμένο περιεχόμενο που καλύπτουν, όπως Εκπαιδεύσεις Περιβάλλοντος, Παιχνίδι Τραγούδι, Σκαπανικής, Μετεωρολογίας, Πρώτων Βοηθειών, Τοπογραφίας κ.λπ. β. Στις Ειδικές Εκπαιδεύσεις οι Εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κατανοούν ότι οποιοδήποτε τεχνικό θέμα εισάγεται στο πρόγραμμα των Τμημάτων μόνον με την εφαρμογή της Προσκοπικής Μεθόδου. γ. Με ειδικές ανακοινώσεις της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. καθορίζονται η δομή, τα θεματολόγια, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και επιτυχούς παρακολούθησης, οι διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας των Ειδικών Εκπαιδεύσεων. Ειδικότερα όλα τα ανωτέρω προσδιορίζονται από τις αρμόδιες Εφορείες της Γενικής Εφορείας σε συνεργασία με την Εφορεία Εκπαίδευσης. 14

15 δ. Τα θεματολόγια των Ειδικών Εκπαιδεύσεων αφού συζητηθούν στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης εισάγονται από τον Γενικό Έφορο στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Π. για έγκριση και εντάσσονται στον παρόντα Κανονισμό Εκπαίδευσης. ε. Για κάθε Ειδική Εκπαίδευση χορηγείται ιδιαίτερο Βεβαιωτικό ή Πτυχίο Επιτυχούς Παρακολούθησης και διακριτικό σήμα που κατά περίπτωση φέρεται στη στολή. 2.7 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σκοπός Η Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση των Βαθμοφόρων και των Μελών Ε.Κ.Σ. αποβλέπει στην επιμέρους ενημέρωσή τους σε θέματα Διοικητικά, Μεθοδολογίας Κλάδων, Γνώσεων προσκοπικής Τεχνικής, Ειδικοτήτων, Πνευματικής Καλλιέργειας, Τεχνικών Δεξιοτήτων, Σωματικής Αγωγής, Κοινωνικής Συνεργασίας, Περιβάλλοντος, Οικονομικής Διαχείρισης κ.α Οργάνωση και λειτουργία. Ο Κύκλος της Επιμόρφωσης - Μετεκπαίδευσης υλοποιείται με Εκπαιδευτικές Συναντήσεις, οι οποίες: έχουν αντικείμενο που παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον και έχουν αξιολογηθεί από τον Έφορο Εκπαίδευσης Γ.Ε. και το Συμβούλιο Εκπαίδευσης ως αναγκαίες για τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των Βαθμοφόρων, των Μελών των ΕΚΣ και των Εκπαιδευτών του ΣΕΠ λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την οργάνωση και λειτουργία των Εκπαιδεύσεων Εκπαίδευση Μελών Ε.Κ.Σ. Η Εκπαίδευση των Μελών Ε.Κ.Σ. πραγματοποιείται με τη λειτουργία Εκπαιδευτικής Συνάντησης με θεματολόγιο που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. Σκοπός της Εκπαίδευσης είναι τα μέλη των Ε.Κ.Σ. να αποκτήσουν γνώσεις για τον Προσκοπισμό, τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των Ε.Κ.Σ., καθώς και το ρόλο και το έργο των Προσκοπικών Κλιμακίων, των οποίων το έργο υποστηρίζουν. Η Εκπαιδευτική Συνάντηση είναι διάρκειας έξι (6) ωρών και πραγματοποιείται είτε συνεχόμενα, είτε σε δύο απογεύματα. Την Εκπαίδευση διευθύνει Εκπαιδευτής και την ευθύνη υλοποίησης έχει η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας. Η Εκπαιδευτική Συνάντηση εντάσσεται στον ετήσιο Προγραμματισμό Εκπαιδεύσεων της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. κατόπιν πρότασης των υφιστάμενων κλιμακίων. Την Εκπαιδευτική Συνάντηση μπορούν να παρακολουθήσουν μέλη των Ε.Κ.Σ., Αρχηγοί Συστήματος και Έφοροι. 2.8 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Την Αρχική Εκπαίδευση παρακολουθούν, με πρόταση του Αρχηγού Συστήματος, Βαθμοφόροι με Προσωρινή Εντολή Διοίκησης και Μέλη Προσκοπικού Δικτύου. 15

16 2.8.2 Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων του Κλάδου τους, παρακολουθούν με πρόταση του Αρχηγού Συστήματος, Βαθμοφόροι ή Μέλη Προσκοπικού Δικτύου που έχουν ολοκληρώσει την Αρχική τους Εκπαίδευση και οπωσδήποτε πριν από την ανανέωση της πρώτης Οριστικής Εντολής Διοίκησης Μέσα σε τρία χρόνια από την ολοκλήρωση της Βασικής Εκπαίδευσης οι Βαθμοφόροι του ΣΕΠ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την Εκπαίδευση του Διακριτικού Δάσους Ειδικές Εκπαιδεύσεις Βαθμοφόρων κατά Ειδικότητες παρακολουθούν, με αίτησή τους, Βαθμοφόροι και Μέλη Προσκοπικού Δικτύου που έχουν ολοκληρώσει τη Βασική Εκπαίδευση του Κλάδου τους., Ιδιαίτερα όσο αφορά τις Ειδικές Εκπαιδεύσεις: Σχολή Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους,, Σχολή Βασικών Αεροπροσκοπικών Γνώσεων (Σ.Β.Α.Γ) και Ειδικές Εκπαιδεύσεις που παρέχουν γνώσεις σε αντικείμενα που εμπλουτίζουν το Προσκοπικό Πρόγραμμα, Μπορούν να τις παρακολουθήσουν Βαθμοφόροι ή Μέλη Προσκοπικού Δικτύου, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς την Αρχική Σχολή Προσκοπικής Τεχνικής Εκπαιδευτικές Συναντήσεις του Κύκλου Επιμόρφωσης - Μετεκπαίδευσης μπορούν να παρακολουθούν Βαθμοφόροι με Εντολή Διοίκησης, και Μέλη Ε.Κ.Σ. που πληρούν τις ειδικότερες για κάθε συνάντηση προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής Ειδικές Εκπαιδεύσεις κατά αντικείμενο και εξειδικευμένο περιεχόμενο (άρθρο α.2.) μπορούν να παρακολουθήσουν χωρίς προαπαιτούμενη συμμετοχή σε Προσκοπική Εκπαίδευση άτομα που δεν είναι ενεργά μέλη του ΣΕΠ, αλλά έχουν τα προσόντα του Βαθμοφόρου και πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα Βαθμοφόρου. 2.9 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η Αξιολόγηση των Εκπαιδευομένων γίνεται από τους Εκπαιδευτές που συμμετείχαν σ' όλη τη διάρκεια της Εκπαίδευσης και γνώρισαν τους Εκπαιδευόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: Επίδειξη Προσκοπικού Πνεύματος: Οι Εκπαιδευόμενοι σε όλη τη διάρκεια της Εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις Αρχές του ΣΕΠ και να επιδεικνύουν Προσκοπικό Πνεύμα. Ενεργός Συμμετοχή: Οι Εκπαιδευόμενοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της Εκπαίδευσης. 16

17 Κατανόηση αντικειμένου της Εκπαίδευσης: Οι Εκπαιδευτές πρέπει να βεβαιώνονται πως οι Εκπαιδευόμενοι απέκτησαν τις γνώσεις και ικανότητες που η συγκεκριμένη εκπαίδευση είχε ως στόχο να μεταδώσει. Τακτική Παρουσία: Η παρακολούθηση όλων των συγκεντρώσεων και των δράσεων κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι υποχρεωτική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Αρχηγός της Εκπαίδευσης μπορεί να επιτρέψει ολιγόωρη απουσία Εκπαιδευόμενου. Εμπειρία στο Αντικείμενο της Εκπαίδευσης : Η προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση των Εκπαιδευομένων ιδιαίτερα στις Ειδικές Εκπαιδεύσεις των Ειδικοτήτων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1. Σε όλες τις Εκπαιδεύσεις χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα θεματολόγια, προγράμματα, εκπαιδευτικά εγχειρίδια και βοηθήματα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση θεματολογίου και του περιεχομένου θέματος από Εκπαιδευτή ή τον Αρχηγό της Εκπαίδευσης. 2. Οι έντυπες εκδόσεις (βιβλία) εγκρίνονται από το ΔΣ. Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια - Βοηθήματα καταρτίζονται από την Εφορεία Εκπαίδευσης με τη σύμφωνη γνώμη των Εφόρων των αντίστοιχων Κλάδων και Ειδικοτήτων της Γενικής Εφορείας και εγκρίνονται από τον Γενικό Έφορο. 3. Πρόσθετα εκπαιδευτικά έντυπα εργασίας-σημειώσεις μπορούν να διανεμηθούν σε Σχολές μόνο μετά από έγκριση του Εφόρου Εκπαίδευσης Γ.Ε. Ειδικότερα για τις Ειδικές Εκπαιδεύσεις πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Εφόρου της Γενικής Εφορείας. 4. Αλλαγή στον Κανονισμό γίνεται μόνο με έγκριση του ΔΣ μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου. Η αναγκαιότητα για αλλαγές μπορεί να προκύπτει από: Αξιολογήσεις εκπαιδευομένων Διαπιστώσεις-Προτάσεις των Αρχηγών των Εκπαιδεύσεων Προτάσεις των Εφόρων στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει μια Εκπαίδευση Προτάσεις του Συμβουλίου Εκπαίδευσης ή του Συμβουλίου αρχηγών Εκπαιδευτών. 5. Οι αλλαγές του Κανονισμού: α. Μετά την έκκριση του ΔΣ, οι αλλαγές τίθενται άμεσα στον Κανονισμό (στον ιστότοπο του Σ.Ε.Π.) με ευθύνη της Εφορείας Διοίκησης της Γενικής Εφορείας και ο Γενικός Έφορος ενημερώνει σχετικά τους Βαθμοφόρους με ανακοίνωση. β. Για αλλαγές που πρέπει πρώτα να περάσουν από δοκιμαστική εφαρμογή εκδίδεται Εγκύκλιος από τον Γενικό Έφορο. Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον η δοκιμαστική περίοδος έδειξε θετικά αποτελέσματα, με απόφαση της Εφορείας Εκπαίδευσης η εγκύκλιος παύει να ισχύει και η αλλαγή, τοποθετείται στον Κανονισμό. 17

18 γ. Οι αλλαγές εμφανίζονται αριθμημένες στην «επιφυλλίδα αλλαγών» αμέσως μετά τη σελίδα τίτλου του Κανονισμού. Στη σελίδα που επήλθε κάποια αλλαγή αναγράφεται κάτω δεξιά η λέξη «Αλλαγή» και ο αύξων αριθμός της (όπως αναφέρεται στην επιφυλλίδα). Η παρούσα έκδοση, επειδή είναι η πρώτη με Πιστοποίηση θεωρείται ως «Αρχική». δ. Προτού τεθεί «αλλαγή» το μέχρι τότε ισχύον κείμενο αποθηκεύεται σε αρχείο που τηρούνται όλες οι εκδόσεις του Κανονισμού αυτού. δ. Ο Κανονισμός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρων που ονομάζετε και Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας Εκπαίδευσης είναι μια έκδοση που ακολουθεί τις προδιαγραφές που επιβάλει το πρότυπο ISO 9001 και τηρείται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π. και σε μορφή pdf ώστε να έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι πρόσβαση στο εγκεκριμένο κείμενο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ένας Βαθμοφόρος με Ο.Ε.Δ. ή Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για να γίνει μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης του ΣΕΠ και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εκπαίδευση των Βαθμοφόρων ως Εκπαιδευτής θα πρέπει να πληροί τις εξής γενικές προϋποθέσεις : α. Να ασκεί με επιτυχία για τρία τουλάχιστον χρόνια τα Προσκοπικά του καθήκοντα στο Τμήμα, το Σύστημα ή την Εφορεία του. β. Να έχει Πτυχίο Διακριτικού Δάσους γ. Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δ. Να είναι ηλικίας τουλάχιστον 23 ετών ε. Να έχει υποβάλει αίτηση για συμμετοχή του στο προσωπικό εκπαίδευσης στ. Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου του Εφόρου και για τα Μέλη του Δ.Σ. / Σ.Ε.Π. η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Εφόρου ζ. Να έχει προηγηθεί συνάντηση με τον Έφορο Εκπαίδευσης ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του η. Να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία την ενότητα Τεχνικές Παρουσίασης της Εκπαίδευσης Ηγεσίας Ενηλίκων Για να συμμετάσχει Βαθμοφόρος ως Εκπαιδευτής σε Ειδική Εκπαίδευση, θα πρέπει επιπλέον να έχει: α. Πτυχίο του αντικειμένου της Ειδικής Σχολής, και β. Τη σύμφωνη γνώμη του Εφόρου της Ειδικότητας Γ.Ε. ή του αρμόδιου κατά αντικείμενο Εφόρου Γ.Ε. Πρόσθετα προσόντα των Εκπαιδευτών σε Σχολές Ειδικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων μπορούν να ορισθούν ανάλογα με τη φύση και την έκταση του αντικειμένου τους μετά από πρόταση των Εφόρων Ειδικοτήτων της Γενικής Εφορείας προς τον Έφορο Εκπαίδευσης και έγκριση του Γενικού Εφόρου Συμμετοχή εκπαιδευτών εκτός του Προσωπικού Εκπαίδευσης ΣΕΠ: 18

19 Μετά από έγκριση του Εφόρου Εκπαίδευσης Γ.Ε. σε Εκπαιδεύσεις του ΣΕΠ, μπορούν να προσκληθούν, για ν' αναπτύξουν θέματα επίτιμοι Εκπαιδευτές του ΣΕΠ, καθώς και πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις, που δεν ανήκουν στο Προσωπικό Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ΣΕΠ. 3.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι Εκπαιδευτές εξελίσσονται ανάλογα με το εκπαιδευτικό έργο που προσφέρουν στα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Η εξέλιξή τους, είναι η εξής: α. Βοηθός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων β. Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων γ. Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων Βοηθός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων Βαθμοφόρος ο οποίος πληροί όλες τις γενικές προϋποθέσεις εισδοχής στο Προσωπικό Εκπαίδευσης του ΣΕΠ και : α. Έχει συμμετάσχει ως Παραστάτης Εξερευνητικής Ομάδας σε τρεις τουλάχιστον Σχολές Αρχικής Εκπαίδευσης Προσκοπικής Τεχνικής. β. Έχει 3 χρόνια εντολή διοίκησης σε κάποιο Κλάδο, δύναται να γίνει Βοηθός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων του Κλάδου που ανήκει Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων είναι δυνατόν να ονομασθεί ένας Βοηθός Εκπαιδευτής ο οποίος : έχει εργαστεί συνέχεια και μ' επιτυχία ως Βοηθός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων για δύο τουλάχιστον χρόνια είναι σε θέση να παρουσιάσει όλα τα θέματα του Κύκλου της Βασικής Εκπαίδευσης του Κλάδου του, των Αρχηγών Συστημάτων, των Εφόρων, καθώς και της Σχολής Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων του Κλάδου του έχει παρουσιάσει με επιτυχία ικανό αριθμό θεμάτων του Κύκλου της Βασικής Εκπαίδευσης του Κλάδου του, των Αρχηγών Συστημάτων, των Εφόρων, καθώς και της Σχολής Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων του Κλάδου του έχει συμμετάσχει στο επιτελείο τριών τουλάχιστον Σχολών Βασικής Εκπαίδευσης με συνεχή παρουσία έχει συμμετάσχει δύο φορές στο Επιτελείο Σχολής Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων του Κλάδου του με συνεχή παρουσία έχει συμμετάσχει, ενεργά, στο επιτελείο Εκπαιδεύσεων που έχουν υλοποιηθεί εκτός της Περιφέρειας που δραστηριοποιείται έχει παρακολουθήσει με επιτυχία την Σχολή Εκπαιδευτών που ασχολείται με Τεχνικές Οργάνωσης και Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ασκεί αποτελεσματικά τα Προσκοπικά καθήκοντά του έχει πτυχίο Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης άλλου Κλάδου από εκείνον του Πτυχίου Δ.Δ. που κατέχει. έχει εργαστεί σε μία τουλάχιστον Σχολή επιτυχώς ως διαχειριστής έχει ηλικία 25 χρόνων τουλάχιστον. 19

20 Διεύθυνση Σχολής: Ένας Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων αποκτά το δικαίωμα της διεύθυνσης μιας Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης ή Σχολής Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων του Κλάδου του εφόσον έχει διευθύνει τουλάχιστον μια (1) Σχολή Αρχικής Εκπαίδευσης και έχει διατελέσει Υπαρχηγός Προγράμματος με συνεχή παρουσία σε μία (1) τουλάχιστον Σχολή του Κύκλου της Βασικής Εκπαίδευσης του Κλάδου του ή των Αρχηγών Συστημάτων ή Εφόρων ή σε μία (1) Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων του Κλάδου του Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων είναι δυνατόν να ονομασθεί ένας Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων ο οποίος : έχει εργαστεί συνέχεια και με επιτυχία ως Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων για τρία τουλάχιστον χρόνια έχει συμμετάσχει με συνεχή παρουσία σε 3 τρείς τουλάχιστον Εκπαιδεύσεις Διακριτικού Δάσους ως Βασικό Στέλεχος του Επιτελείου της Σχολής έχει αναπτύξει με επιτυχία ικανό αριθμό θεμάτων από το θεματολόγιο της Σχολής Δ.Δ. του Κλάδου του έχει παρακολουθήσει με επιτυχία την Σχολή Εκπαιδευτών που ασχολείται με θέματα σχετικά με τον Συντονισμό της Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας έχει πτυχίο Ειδικής Εκπαίδευσης ή έχει οργανώσει με επιτυχία Εκπαιδευτικές Συναντήσεις του Κύκλου της Επιμόρφωσης έχει συμμετάσχει, ενεργά, ως Εκπαιδευτής στο επιτελείο Εκπαίδευσης που έχει υλοποιηθεί εκτός του γεωγραφικού διαμερίσματος που δραστηριοποιείται. έχει διευθύνει μ' επιτυχία ως Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων τρεις τουλάχιστον Εκπαιδεύσεις εκ των οποίων τουλάχιστον μία ή δύο Βασικές Σχολές και δύο ή μια (αντίστοιχα) Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων (σύνολο τρείς) έχει αναλάβει ως Σύμβουλος Εκπαιδευτής την παρακολούθηση τριών τουλάχιστον εκπαιδευομένων στο Στάδιο Μελέτης και Εφαρμογής Διακριτικού Δάσους. έχει ηλικία 30 τουλάχιστον χρόνων και όχι μεγαλύτερη από 60 χρόνων. ασκεί αποτελεσματικά τα προσκοπικά καθήκοντά του. Διεύθυνση Σχολής Διακριτικού Δάσους: Ένας Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων αποκτά το δικαίωμα της διεύθυνσης μιας Σχολής Διακριτικού Δάσους εφόσον: έχει διατελέσει Υπαρχηγός με συνεχή παρουσία σε μία τουλάχιστον Σχολές Διακριτικού Δάσους και έχει συνεισφέρει καθ οιονδήποτε τρόπο στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 3.3 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Στα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΣΕΠ παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο Ειδική Εντολή Εκπαιδευτή η οποία παύει να ισχύει τρεις μήνες μετά τη λήξη της Εντολής Διοίκησης Βαθμοφόρων ή αμέσως μετά την ανάκλησή της Τη χορήγηση ή άρση της εντολής προτείνει στο Δ.Σ. ο Γενικός Έφορος μετά από σχετική εισήγηση του Εφόρου Εκπαίδευσης και του Συμβουλίου Εκπαίδευσης. Η 20

21 εισήγηση διαμορφώνεται μετά από αξιολόγηση του προτεινόμενου Εκπαιδευτή από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης, το οποίο λαμβάνει υπόψη του : τις ετήσιες εκπαιδευτικές ανάγκες σχετική πρόταση της αρμόδιας Περιφερειακής Εφορείας, των Εκπαιδευτών και των Αρχηγών Εκπαιδευτών Εκπαιδευτής που είχε διακόψει την εκπαιδευτική δραστηριότητα για προσωπικούς λόγους μπορεί να επανενταχθεί στο Προσωπικό Εκπαίδευσης μετά από πρόταση της αρμόδιας Περιφερειακής Εφορείας στην Εφορεία Εκπαίδευσης και έγκριση του Δ.Σ. με την διαδικασία της παραγράφου Οι Αρχηγοί Εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι Εντολής Διοίκησης ή έχουν αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις, διαθέτουν τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό προϋποθέσεις και έχουν προσφέρει ευδόκιμο έργο τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην Εκπαίδευση και επιθυμούν, μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου αναγκαίου για την προαγωγή της προσκοπικής Εκπαίδευσης αναλαμβάνοντας συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο από πίνακα που καταρτίζει κατ έτος η Εφορεία Εκπαίδευσης ΓΕ και εγκρίνει ο Γενικός Έφορος. Τα αναφερόμενα έργα έχουν περιγραμμένο σκοπό, περιεχόμενο, πρόγραμμα υλοποίησης, παραδοτέο καθώς και χρονικό ορίζοντα για την ολοκλήρωση τους. Ο πίνακας των εκπαιδευτικών έργων θα ανακοινώνεται εντός των μηνών Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου εκάστου έτους. Οι ενδιαφερόμενοι Αρχηγοί Εκπαιδευτές εφόσον επιθυμούν την συνέχιση της ισχύος της Εκπαιδευτικής Εντολής τους θα πρέπει εντός δύο εβδομάδων από την γνωστοποίηση του πίνακα έργων να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους σχετικά με τα αναφερόμενα εκπαιδευτικά έργα. Τα έργα και τις σχετικές αναθέσεις ανά ενδιαφερόμενο Αρχηγό Εκπαιδευτή με πρόταση του Εφόρου Εκπαίδευσης ΓΕ εγκρίνει ο Γενικός Έφορος Ειδικότερα για τις Σχολές Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους και Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, καθώς και για την Εκπαίδευση Επιθεωρητών Αξιοπλοΐας Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους απαιτείται η συμμετοχή επαγγελματία ως εκπαιδευτή για τα θέματα Ναυτιλίας, Ναυτικής Μετεωρολογίας, Α Βοηθειών, Έρευνας και Διάσωσης και Ναυπηγικής. Η επιλογή γίνεται από κατάλληλα πρόσωπα με πρόταση του Αρχηγού της Εκπαίδευσης σύμφωνη γνώμη του Εφόρου Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. και έγκριση του Εφόρου Εκπαίδευσης Γ.Ε. 3.4 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Την Οργάνωση, Ηγεσία και Λειτουργία όλων των μορφών εκπαίδευσης αναθέτει η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ανάλογα με τα εκπαιδευτικά τους προσόντα και όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο 2 ο Μέρος του Παρόντος Κανονισμού Η συμμετοχή των Εκπαιδευτών στην Εκπαίδευση καθορίζεται από το Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε., το οποίο κοινοποιείται εγκαίρως στους Εκπαιδευτές προκειμένου να δηλώσουν σε ποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες επιθυμούν και δύνανται να συμμετάσχουν. Στη συνέχεια ο Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε. συγκροτεί το επιτελείο κάθε Εκπαίδευσης και 21

22 οριστικοποιούν τη λειτουργία της, με τη συνεργασία των αρμοδίων Εφόρων της Γενικής Εφορείας και των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε Τα ειδικότερα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες ή τις ευθύνες των Εκπαιδευτών για την οργάνωση, τη λειτουργία και την εφαρμογή του προγράμματος κάθε Εκπαίδευσης καθορίζει βάσει οδηγιών της Εφορείας Εκπαίδευσης, ο Αρχηγός της Εκπαίδευσης. 3.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Οι Εκπαιδευτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση : Κάθε χρόνο να συμμετέχουν το λιγότερο σε μία τουλάχιστον Εκπαίδευση και εφ' όσον τους ζητηθεί να διευθύνουν μέχρι δύο Εκπαιδεύσεις Να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Κύκλου της Επιμόρφωσης - Μετεκπαίδευσης των Βαθμοφόρων, καθώς και κάθε άλλης μορφής εκπαίδευσης Να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για παροχή βοήθειας σε κάθε Βαθμοφόρο, εντός και εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να βελτιώνεται διαρκώς η ποιότητα του προσκοπικού προγράμματος Να μετέχουν σε εκπαιδευτικές ομάδες που συντονίζουν οι Έφοροι Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Εφορειών Να ενημερώνονται συνεχώς σε θέματα, αντικείμενα και γνώσεις που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο τους Ειδικότερα οι Αρχηγοί Εκπαιδευτές πρέπει να αναλαμβάνουν ειδικούς ρόλους στήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης ομάδας Εκπαιδευτών, όπως επίσης και το έργο συγκεκριμένων Συμβούλων Εκπαιδευτών, που η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. τους αναθέτει. 3.6 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Οι Σύμβουλοι Εκπαιδευτές της Ενότητας Μελέτη και Εφαρμογή Προγράμματος του Κύκλου Διακριτικού Δάσους επιλέγονται μεταξύ των Αρχηγών Εκπαιδευτών, Εκπαιδευτών και Επίτιμων Εκπαιδευτών από σχετικό Πίνακα Συμβούλων Εκπαιδευτών που καταρτίζεται από τον Έφορο Εκπαίδευσης Γ.Ε. και το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και εγκρίνεται από τον Γενικό Έφορο. Απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει ένας Εκπαιδευτής Σύμβουλος είναι να έχει πραγματοποιήσει μια Βασική Εκπαίδευση και να έχει τη θετική αξιολόγηση της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. 3.7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Σκοπός 22

23 Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών έχει σκοπό να προετοιμάσει κατάλληλα τον Εκπαιδευτή σε θέματα αποδοτικής παρουσίασης Θέματος και σε θέματα οργάνωσης Σχολής. Πραγματοποιείται σε τρία διαδοχικά στάδια: Σχολή Εκπαιδευτικών Μεθόδων και Τεχνικών Παρουσίασης, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους Εκπαιδευόμενους να συνθέτουν και να παρουσιάζουν ένα θέμα με τρόπο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό, αξιοποιώντας τις μεθόδους της διδακτικής επικοινωνίας και με τη βοήθεια κάθε πρόσφορου οπτικοακουστικού μέσου Σχολή Οργάνωσης και Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους Εκπαιδευόμενους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν το πρόγραμμα οποιασδήποτε εκπαιδευτικής δραστηριότητας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις τεχνικές συμβουλευτικής, ενθάρρυνσης και υποστήριξης του έργου των Εκπαιδευομένων Σχολή Συντονισμού Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους Εκπαιδευόμενους να καταγράφουν και να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες μιας γεωγραφικής περιοχής και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ειδικότερα θεωρητικά θέματα ανάλογα αυτών που διαπραγματεύονται οι Σχολές Διακριτικού Δάσους Οργάνωση και Λειτουργία Για κάθε μία από τις ανωτέρω εκπαιδεύσεις η Εφορεία Εκπαίδευσης καταρτίζει σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εκπαίδευσης Ειδικό Αναλυτικό Θεματολόγιο Οι Σχολές του Κύκλου της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών διευθύνονται από Αρχηγό Εκπαιδευτή Βαθμοφόρων Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. μπορεί ανάλογα με τις εξελίξεις της Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, την ανανέωση του Προσκοπικού Προγράμματος ή διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες να καλεί τους εκπαιδευτές για πρόσθετη εκπαίδευση ή ενημέρωση, ώστε αυτοί να είναι πάντα ενήμεροι και γνώστες των νεώτερων εξελίξεων Εκπαιδευτές που δεν συμπληρώνουν συστηματικά τις γνώσεις τους θεωρείται ότι παύουν να έχουν ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και αίρεται η εντολή εκπαίδευσης που τους έχει χορηγηθεί. 3.8 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Οι Εκπαιδευτές φέρουν με τη στολή τους τα ακόλουθα διακριτικά: Ο Βοηθός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων φέρει στη στολή του το διακριτικό σήμα της Εκπαίδευσης (κορμός δένδρου με τον πέλεκυ), εξ υφάσματος ή μεταλλικό. 23

24 3.8.2 Ο Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων φοράει ιμάντα με τρία ξύλινα αναρτήματα και το διακριτικό σήμα της Εκπαίδευσης Ο Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων φοράει ιμάντα με τέσσερα ξύλινα αναρτήματα και το διακριτικό σήμα της Εκπαίδευσης. 3.9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Την εξέλιξη του Προσωπικού Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων παρακολουθεί η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. με "ΦΥΛΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ", το οποίο περιλαμβάνει τα προσόντα, την εκπαιδευτική κατάρτιση και την εκπαιδευτική δραστηριότητα κάθε Εκπαιδευτή. Το Φύλλο Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας ενημερώνεται με βάση τα στοιχεία που τηρεί για κάθε εκπαιδευτή η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και αφορούν στις σχολές που έχει συμμετάσχει κάθε Εκπαιδευτής, τα θέματα που έχει αναπτύξει, τις δραστηριότητες που έχει οργανώσει στα πλαίσια κάθε Σχολής, τη συμβολή του στο πρόγραμμα Επιμόρφωσης - Μετεκπαίδευσης, τον τρόπο άσκησης των διοικητικών του καθηκόντων και την αξιολόγηση της απόδοσης του από τον Αρχηγούς και τους Εκπαιδευόμενους κάθε Εκπαίδευσης Η Αξιολόγηση του Προσωπικού Εκπαίδευσης είναι συνεχής και οι Εκπαιδευτές προάγονται όταν αποκτήσουν τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εκπαίδευσης Αξιολόγηση του Προσωπικού Εκπαίδευσης γίνεται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης Ο Εκπαιδευτής κάθε χρόνο πρέπει να υποβάλει στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. συμπληρωμένο ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ που περιλαμβάνει τις Εκπαιδευτικές συμμετοχές του και τις προτάσεις και απόψεις του γι' αυτές Το Συμβούλιο Εκπαίδευσης με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τα «κριτήρια αξιολόγησης», τις προτάσεις των Εκπαιδευτών και Αρχηγών Εκπαιδευτών, των Εφόρων Κλάδων και Ειδικοτήτων της Γ.Ε. και των Περιφερειακών Εφόρων, αξιολογεί το Προσωπικό Εκπαίδευσης και προτείνει μέσω του Γενικού Εφόρου στο Δ.Σ., την εξέλιξη, σε Εκπαιδευτές και Αρχηγούς Εκπαιδευτές ή την αιτιολογημένη άρση της Εκπαιδευτικής Εντολής κάθε μέλους του ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τα κριτήρια αξιολόγησης του Προσωπικού Εκπαίδευσης γενικά, είναι: α) Η αξιολόγηση των προσόντων και της απόδοσης του Εκπαιδευτή από τους Αρχηγούς Σχολών στις οποίες συμμετείχε. β) Η εκπαιδευτική του δραστηριότητά και η απόδοσή του ως Εκπαιδευτή. γ) Η γνώμη του Προϊσταμένου Εφόρου προς τον Έφορο Εκπαίδευσης Γ.Ε. για την εν γένει Προσκοπική του δραστηριότητα και το έργο του ως Βαθμοφόρου. δ) Κατά την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτών εκτός των άλλων εκτιμάται και η άποψη των Εκπαιδευόμενων, για την μεταδοτικότητα, τη συνεργασία τη συμπεριφορά και το προσωπικό παράδειγμα του Εκπαιδευτή, εντός και εκτός της Εκπαίδευσης. ε) Η ενημέρωση του εκπαιδευτή στις νεώτερες εξελίξεις της Εκπαίδευσης και του 24

25 Προσκοπικού Προγράμματος. στ) Η σχετική εισήγηση του Περιφερειακού Εφόρου, μετά από πρόταση του υπεύθυνου Εφόρου Εκπαίδευσης της Π.Ε. για τον αξιολογούμενο Εκπαιδευτή της Εφορείας του. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικών εντύπων της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Οι Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων και οι Αρχηγοί Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων που εργάστηκαν τουλάχιστον 10 χρόνια και αποχωρούν οικειοθελώς από την ενεργό εκπαιδευτική δράση, ονομάζονται Επίτιμοι και τους απονέμεται ως αναγνώριση των υπηρεσιών τους στην Εκπαίδευση Βαθμοφόρων, το "Διακριτικό Εκπαίδευσης" (κορμός δένδρου με τον πέλεκυ) σε μεταλλική καρφίτσα αργυρού χρώματος στους Εκπαιδευτές και χρυσού χρώματος στους Αρχηγούς Εκπαιδευτές. Οι Επίτιμοι Εκπαιδευτές εφόσον επιθυμούν μπορούν να φοράνε τα ξύλινα αναρτήματα, τρία ή τέσσερα αναλόγως, που τους έχουν απονεμηθεί Οι Εκπαιδευτές που έχουν συμπληρώσει το 65 έτος της ηλικίας τους ονομάζονται αυτοδίκαια Επίτιμοι Εκπαιδευτές Οι Επίτιμοι Εκπαιδευτές σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με αιτιολογημένη πρόταση του Εφόρου Εκπαίδευσης ΓΕ προς τον Γενικό Έφορο και έγκριση του, μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη διεύθυνσης Σχολής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 4.1 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Υπεύθυνος απέναντι του Δ.Σ. για την εφαρμογή του Κανονισμού Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης, καθώς και για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης των Βαθμοφόρων του ΣΕΠ, είναι ο Γενικός Έφορος. 4.2 Ο ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ Αρμόδιος για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων, είναι ο Έφορος Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας, ο οποίος κατ εξουσιοδότηση του Γενικού Εφόρου εκπροσωπεί το ΣΕΠ για θέματα Εκπαιδεύσεως. Ο Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε. πρέπει να είναι Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων με αξιόλογη εκπαιδευτική πείρα και δράση Ο Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε. προΐσταται για εκπαιδευτικά θέματα όλων των Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων. Για τα λοιπά θέματα, οι Εκπαιδευτές υπάγονται στους προϊσταμένους Εφόρους τους Ο Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε. σε συνεργασία με τους Εφόρους Κλάδων, Ειδικοτήτων και το Προσωπικό Εκπαίδευσης, προετοιμάζουν τα Εγχειρίδια και τα άλλα εκπαιδευτικά βοηθήματα και τα παρουσιάζει για έγκριση στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης. 25

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη 2/6/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη 2/6/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη 2/6/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:279 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» Ταχ.Δ/νση: Κουντουριώτη 10-12 Ταχ.Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ"

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ" ΑΘΗΝΑ 1997 1 Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Οι Αρχαιολογικοί Χώροι και οι Διαδρομές που οδηγούς σ' αυτούς αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην Πάτρα σήμερα την 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΕΪΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006

ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 1 of 8 14/05/2009 9:03 πμ ΟΣΜΑΕΣ Γεν. Γραμματέας Τηλ.(Εξωτ) 6438598 Φ.127/1/5262 Σ.1550 Αθήνα 12 Δεκ. 2006 ΘΕΜΑ: Γενική Ενημέρωση Έτους 2006 Για την ενημέρωση των Συνεταίρων επί των δραστηριοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Η Εκπαίδευση έχει σκοπό την παροχή κατάλληλων και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την κατασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α.) Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ α) Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.ΕΚ.Α)», πρώην «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηματολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η σύνταξη του παρόντος κανονισμού βασίζεται στις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του Νόμου 2725/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία 455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 12 / 2004. ΘΕΜΑ : «Αποφάσεις του Δ.Σ. για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 12 / 2004. ΘΕΜΑ : «Αποφάσεις του Δ.Σ. για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη» AΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 45136 ΑΘΗΝΑ 27/09/ 2004 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Προς Τα Πολυϊατρεία Αθήνας & Θεσσαλονίκης Τις Τοπικές Υγειονομικές Επιτροπές Καταστημάτων Α.Τ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 12 / 2004 ΘΕΜΑ : «Αποφάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αρθρο 17. Επιβολή φόρου Ν.1676/1986 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία «φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-11-2007 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣH ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λευκάδα 31-10-2007 Αριθ. Πρωτ: Δ.Διοικ. 2490 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΦΕΛΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε: 33177/62/Β/95/96 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. σελ.29 3.10 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ σελ. 30 3.11 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ σελ. 31

Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. σελ.29 3.10 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΛΑΧΕΙΑ σελ. 30 3.11 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ σελ. 31 Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 3 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ σελ 4 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ σελ. 4 2.2 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ σελ. 4 2.3 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ σελ.4 2.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ «ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7 ΟΥ & 22 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 24210-28517 Βόλος, 4-7-2014 Αριθ. Πρωτ.300 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια Άρθρο 1 Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ.22. «Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΪΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4039 (ΦΕΚ Α 15/02/02/2012) Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/296 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ

ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Δομή Συνάντησης 1 Εμπέδωση Βασικές αρχές 2 3 Πλαίσιο οργάνωσης Διαχείρισης τάξης Καλές πρακτικές 4 Εργαστήρια καλών πρακτικών 1. Εμπέδωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ. Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών α) Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών α.1. α.2. α.3. Ανταπόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΙΟΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα τηλ.213

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 26 και 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 16 / 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο κανονισμός 14 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 311/2005 αναφέρεται επί λέξει: Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑ ΛΑΚΚΟΙ Τηλ. 2842024282, 22248 Fax: 2842026263 Enosi1@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 24/01/2014 ΤΚ 72200 Αρ.Πρωτ. 1939

ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑ ΛΑΚΚΟΙ Τηλ. 2842024282, 22248 Fax: 2842026263 Enosi1@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 24/01/2014 ΤΚ 72200 Αρ.Πρωτ. 1939 1 ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑ ΛΑΚΚΟΙ Τηλ. 2842024282, 22248 Fax: 2842026263 Enosi1@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 24/01/2014 ΤΚ 72200 Αρ.Πρωτ. 1939 Προς: Μ.Μ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Δρ. Νικόλαος Καραϊβάζογλου Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Σερρών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Σερρών) 1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Καρδίτσα, 25 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 3039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TMHMA ΕΚΛΟΓΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Πληροφορίες : Χρήστος Ράντης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-34/2008

ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-34/2008 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-34/2008 ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθμός και Ημερ/νία Δγής Τροποποίησης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα