ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ CITRUS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ CITRUS"

Transcript

1 ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ CITRUS Όλγα Α. Τζάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών. To γένος Citrus (Κιτρέα ή Κίτρος) ανήκει στην οικογένεια Rutaceae και συγκεκριμένα στην υποοικογένεια Aurantioideae. Είδη του καλλιεργούνται στις θερμές χώρες και στα θερμότερα μέρη των εύκρατων χωρών. Τα είδη αυτά κατάγονται κυρίως από τη ΝΑ. Ασία. Η συστηματική τους κατάταξη παρουσιάζει πολλές δυσκολίες γιατί υπάρχουν αρκετές μεταλλαγές και υβρίδια.. To γένος Citrus, λόγω της μεγάλης οικονομικής σημασίας του, έχει μελετηθεί εντατικά για τα χημικά συστατικά του. Ανήκει σε μια οικογένεια φυτών με μεγάλη και ποικίλη συνθετική ικανότητα (λιμονοειδή, κουμαρίνες, φλαβονοειδή, κ.α.). Τα λιμονοειδή που απαντούν στα Rutaceae διαφέρουν κυρίως στη δομή του δακτυλίου Α και συνδέονται βιογενετικά με τη λιμονίνη. Η λιμονίνη, το κύριο λιμονοειδές στα σπέρματα των Citrus, είναι γνωστή από το Η παρουσία της είναι υπεύθυνη για την πικράδα που αναπτύσσεται σταδιακά στους χυμούς από τους καρπούς Citrus. H πικράδα σε φρεσκοφτιαγμένο χυμό δεν υπάρχει, αναπτύσσεται μόνο μετά από θέρμανση του χυμού ή αν παραμείνει ο χυμός h. Το λιμονoϊκό οξύ είναι σταθερό στο σχεδόν ουδέτερο ph των ιστών. Όταν τα τείχη των μεμβρανών διαρρηγνύονται (όταν φτιάχνουμε τον χυμό) η μορφή αυτή με τον ανοιγμένο δακτύλιο, το λιμονοϊκό οξύ κλείνει σε λιμονίνη στον όξινο χυμό με ph~3,5. limonoic acid limonin

2 Τα Citrus spp. και τα συγγενή τους γένη (υποοικ. Aurantioideae, 33 γένη) περιέχουν κυρίως λιμονίνη, τη βασική πρόδρομη ένωση όλων των λιμονοειδών των Citrus. Η λιμονίνη συνοδεύεται συνήθως από 3 πικρά συστατικά που βρίσκονται σε μικρότερες ποσότητες και αυτά είναι: obacunone nomilinate nomilin R=Ac deacetylnomilin R=H κύριο λιμονοειδές στα σπέρματα του Citrus limon Στα Citrus έχουν βρεθεί γλυκοσίδες λιμονοειδών μόνο στους καρπούς και στα σπέρματα, οι οποίοι βιοσυνθέτονται στα τελευταία στάδια ανάπτυξης και ωρίμανσης των καρπών. Λιμονίνη στο χυμό πορτοκαλιού Οι καρποί ειδών Citrus συνιστούν μια από τις πιο σημαντικές αγροτικές συγκομιδές στον κόσμο. Η παραγωγή είναι τουλάχιστον 45 εκ. τόνοι, από τους οποίους περίπου 45% μετατρέπεται σε μια ποικιλία κατεργασμένων προϊόντων. Μετά την παραλαβή του χυμού από καρπούς Citrus, ιδιαίτερα του χυμού πορτοκαλιού, πρόδρομες ενώσεις που υπάρχουν στο χυμό μετατρέπονται σε πικρά λιμονοειδή, πρωταρχικά σε λιμονίνη και σε μικρότερο βαθμό σε νομιλίνη. Η πικρή γεύση της λιμονίνης μπορεί να ανιχνευθεί σε συγκεντρώσεις κυμαινόμενες από 0,075 έως 5 ppm. Η βιοσύνθεση των λιμονοειδών δεν γίνεται στους καρπούς ή στα σπέρματα, παρά το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες λιμονίνης και ανάλογων ενώσεων βρίσκονται στα σπέρματα ώριμων καρπών. Η σύνθεση των λιμονοειδών γίνεται στα φύλλα και στη συνέχεια οι ενώσεις αυτές μεταφέρονται στους καρπούς. Στους ιστούς Citrus η φυσική πρόδρομη ένωση της λιμονίνης είναι ένα άλας του λιμονoϊκού οξέος με λακτόνη στον Α-δακτύλιο. Αυτή η άγευστη ένωση είναι σταθερή μόνο υπό τη μορφή άλατος. Με την παρουσία οξέος ή του ενζύμου citrus limonoate D-ring υδρολάση, ο D- δακτύλιος λακτονοποιείται σχηματίζοντας λιμονίνη. Με τη παστερίωση του χυμού επιταχύνεται η λακτονοποίηση του μορίου. Στους καρπούς η πρόδρομη ένωση εμφανίζεται να είναι εντοπισμένη σε διαμέρισμα του κυττάρου όπου το ph είναι ουδέτερο ή αλκαλικό, πιθανά στο κυτόπλασμα.

3 Ένας αριθμός μεθόδων έχουν αναπτυχθεί που εμποδίζουν το σχηματισμό λιμονίνης στο χυμό πορτοκαλιού. Έχουν αναφερθεί πέντε είδη βακτηρίων που έχουν την ικανότητα να μεταβολίζουν την λιμονίνη. Η χρήση κυττάρων Anthrobacter globiformis είναι αποτελεσματική σε κατάλληλο ph (όπου είναι ενεργά τόσο η limonin D-ring lactone υδρολάση όσο και η limonoate δεϋδρογονάση του βακτηρίου). Μετατρέπουν τη λιμονίνη σε μη πικρό δεϋδρο- παράγωγο. limonoic acid A-ring lactone 17-dehydrolimonoic acid A-ring lactone Μερικές από τις πιο ενθουσιώδεις εφαρμογές των λιμονοειδών, είναι η χρήση τους σε θεραπείες διαφόρων τύπων καρκίνου. Η λιμονίνη και η νομιλίνη, δύο λιμονοειδή συστατικά των Citrus, έδωσαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε in vitro βιοδοκιμές σε ανθρώπινες καρκινικές σειρές. Αυτά τα λιμονοειδή βρέθηκε ότι προάγουν την αύξηση της δραστικότητας του αντιτοξικού ενζύμου τρανσφεράση της S-γλουταθειόνης. Η αυξηθείσα δράση συνδυάστηκε με την ικανότητα αυτών των συστατικών να αναστέλλουν τη χημικά προκληθείσα καρκινογένεση σε πειραματόζωα. Η χορήγηση της νομιλίνης με καθετήρα σε ένα ειδικό στέλεχος μυός (ICR/Ha) ελάττωσε την εμφάνιση και τον αριθμό των όγκων ανά μυν, που είχε προκληθεί από βενζοπυρένιο, ένα ισχυρό εποξειδωτικό. Προσθήκη νομιλίνης στη δίαιτα των πειραματόζωων σε διάφορες συγκεντρώσεις, ανέστειλε το σχηματισμό πνευμονικών όγκων που είχαν προκληθεί με βενζοπυρένιο. Aυτό αποδόθηκε στην από το λιμονοειδές αναστολή του σχηματισμού μέσα στον πνεύμονα παραγώγων του βενζοπυρενίου με το DNA. Τοπική εφαρμογή των λιμονοειδών βρέθηκε να αναστέλλει τις φάσεις πρόκλησης και προαγωγής της καρκινογένεσης στο δέρμα των μυών [SENKAR]. Η νομιλίνη φάνηκε να είναι δραστικότερη κατά το στάδιο πρόκλησης των καρκινωμάτων, ενώ η λιμονίνη ήταν ισχυρότερη ως αναστολέας κατά τη φάση προαγωγής της καρκινογένεσης. Ως εκ τούτου μπορεί να λεχθεί ότι τα λιμονοειδή των Citrus μπορεί να είναι χρήσιμα ως χημειοπροστατευτικά. Μελέτες πάνω σε καρκίνους της στοματικής κοιλότητας σε hamsters

4 δείχνουν, ότι η λιμονίνη μπορεί να δράσει ως παγίδα χημικών ενώσεων, όπως είναι το βενζοπυρένιο και άλλα μεταλλαξιογόνα, προτού σχηματίσουν σύμπλοκα με τα κυτταρικά μακρομόρια. Λόγω του ότι οι καρκίνοι της στοματικής κοιλότητας τείνουν να αυξηθούν στους ανθρώπινους πληθυσμούς, η θεραπεία με ενώσεις που εύκολα απομονώνονται θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον στην ογκολογία. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι κουμαρίνες που απαντώνται στα Rutaceae υπάρχουν στο γένος αυτό. Η μπεργαπτόλη έχει αναφερθεί μόνο από είδη Citrus, η λιμεττίνη βρίσκεται σε 20 είδη Rutaceae και αναφέρθηκε στα περισσότερα είδη Citrus, αλλά η ξανθοτοξίνη δεν ανιχνεύθηκε σε κανένα Citrus, παρόλη την ευρεία παρουσία της στην οικογένεια. Το φύλλο ή το κίτρινο τμήμα του εξωκαρπίου έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κουμαρινών από ότι οι άλλοι ιστοί. bergaptol limettin Στο γένος Citrus μία ισορροπία μεταξύ της πικρότητας και γευστικότητας είναι σημαντική. Μεταξύ των φλαβονοειδών που προκαλούν πικρότητα -ναριγγίνη, νεοεσπεριδίνη και πονκιρίνη- η ναριγγίνη είναι η πλέον σημαντική. Η ναριγγίνη έχει το 1/5 της πικρότητας της κινίνης και προκαλεί μία έντονη πικρή γεύση. Στον 7-ρουτοσίδη της ναριγγενίνης, ένα ισομερές της ναριγγίνης, ο δισακχαρίτης ενέχει δεσμό 1 6 αντί 1 2. Περιέργως ο 7- ρουτινοσίδης της ναριγγενίνης είναι άγευστος. Η μετατροπή της ναριγγίνης στην αντίστοιχη διυδροχαλκόνη παράγει ένα προϊόν 500 φορές γλυκύτερο από το καλαμοσάκχαρο. Στους καρπούς περιέχονται τα ίδια φλαβονοειδή με τα φύλλα, όμως οι συγκεντρώσεις τους μπορεί να διαφέρουν πολύ. Σε πολλές καλλιεργητικές ποικιλίες εσπεριδοειδών βρίσκονται περισσότερες φλαβανόνες στους ιστούς των καρπών, από ότι στα φύλλα. Συνήθως οι υψηλότερες συγκεντρώσεις φλαβονών/ολών εμφανίζονται στα φύλλα των Citrus. Τα επίπεδα των φλαβονών/ολών στο κίτρινο τμήμα του εξωκαρπίου είναι ελαφρώς χαμηλότερα. Η συγκέντρωση των φλαβονών/ολών είναι πολύ λιγότερη στο εσωτερικό τμήμα (λευκό) του

5 εξωκαρπίου και στο χυμό τους. Η συγκέντρωση φλαβανονών είναι υψηλότερη στο λευκό τμήμα του εξωκαρπίου. Η χημική κατηγορία των φλαβονοειδών είναι ευρέως γνωστή ως φυτοχημικά αντιοξειδωτικά. Στις φλαβόνες ανήκουν αντικαρκινικά μόρια και πολλές φλαβανόνες έχουν αντιϊική, αντιμικροβιακή, μυκητοστατική ή μυκητοτοξική και αντιφλεγμονώδη δράση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις κάποιων από τα φλαβονοειδή των Citrus. Εσπεριδίνη (hesperitin): αντιαλλεργική δράση, σε περιπτώσεις στοματίτιδας, αντιοξειδωτική, χολερετική, αντιϊική, προστατευτική δράση των τριχοειδών αγγείων. Ναριγγίνη (naringin): κατά των δερματίτιδων, αντιφλεγμονώδης δράση, αντιοξειδωτική, αντιϊική, χημειοπροστατευτική δράση εναντίον του καρκίνου. Ναριγγενίνη (naringenin): αντιφλεγμονώδης δράση, αντιελκωτική, χολερετική, μυκητοστατική, χημειοπροστατευτική δράση εναντίον του καρκίνου. Ναριγγεν-5-γλυκοσίδης: αντιφλεγμονώδης δράση. Προυνίνη (prunin): υποχοληστεριναιμικό, υπογλυκαιμικό, υπολιπιδαιμικό. Νομπιλετίνη (nobiletin): αντιισταμινική δράση, αντιαναπαραγωγική, χοληνεργική, μυκητοστατική, μυκητοτοξική, χημειοπροστατευτική δράση εναντίον του καρκίνου. Διοσμίνη (diosmin): κατά της ευθραυστότητας των τριχοειδών αγγείων, αντιαιμορροϊδική δράση, αντιμητρορραγική. Ρουτίνη (rutin): αναστολέας της αλδορεδουκτάσης, κατά της αποπληξίας, εναντίον της αθηρογένεσης, κατά της ευθραυστότητας των τριχοειδών αγγείων, κατά του καταράκτη, για τις δερματίτιδες, αντιδιαβητικό, αντιοιδηματικό, αντιϊσταμινικό, αντιφλεγμονώδες, εναντίον των νεφρίτιδων, αντιοξειδωτικό, κατά της δημιουργίας θρόμβων, αντικαρκινικό, προστατευτικό των τριχοειδών αγγείων, υποτασικό, χημειοπροστατευτικό εναντίον του καρκίνου, αντιϊικό, σπασμολυτικό, αναστολέας της λιποξυγενάσης. ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Citrus sinensis Κιτρέα η σινική κν. πορτοκαλιά Didymin (neoponcinin; isosakuranetin 7-O-rutinoside; 5,7-dihydroxy-4 methoxy flavanone 7-O-rutinoside) Eriocitrin (eridictyol 7-O-rutinoside) Hesperidin (hesperetin 7-O-rutinoside) Narirutin (isonaringin; naringenin 7-O-rutinoside) Άγλυκα φλαβόνης 5 O Desmethyl nobiletin

6 3,5,6,7,8,3',4' Heptamethoxyflavone Nobiletin (5,6,7,8,3,4 -hexamethoxyflavone) Tangeritin (tangeretin 5,6,7,8,4 -pentamethoxyflavone Sinensetin (6-hydroxyluteolin 5,6,7,3,4 -pentamethylether) Isoscutellarein 5,7,8,4 -tetramethylether Gossypetin hexamethylether; (3,5,7,8,3,4 -hexamethoxyflavone) Γλυκοσίδες φλαβόνης Diosmin (luteolin 4 -methylether 7-rutinoside) Isorhoifolin (apigenin 7-rutinoside) Γλυκοσίδες φλαβονόλης Rutin (quercetin 3-rutinoside) C γλυκοσυλφλαβόνες Diosmetin 8 glucoside Vitexin 2" xyloside Citrus limon Κιτρέα η λεμονέα κν. λεμονιά Didymin Eriocitrin Hesperidin Naringin 4' glucoside (naringenin 7-neohesperidoside-4 -glucoside) Narirutin (isonaringin; naringenin 7-O-rutinoside) Narirutin 4' glucoside Neoeriocitrin (eridictyol 7-Ο-neohesperidoside; 5,7,3,4 -tetrahydroxyflavanone 7-Oneohesperidoside) Neohesperidin (hesperetin 7-O-neohesperidoside; 5,7,3 -trihydroxy-4 methoxyflavanone) Γλυκοσίδες φλαβόνης Chrysoeriol glycoside Diosmin Isolimocitrol 3 glucoside (3,5,7,3 -tetrahydroxy-6,8,4 -trimethoxyflavone 3- glucoside) Isorhamnetin glycoside Isorhoifolin Limocitrol 3 glucoside (3,5,7,4 - tetrahydroxy-6,8,3 - trimethoxyflavone 3- glucoside) Limocitrin 3 glucoside (gossypetin 8,3 -dimethylether 3-glucoside) Luteolin 7 O rutinoside Rutin C γλυκοσυλφλαβόνες Apigenin 6,8 diglucoside (vicenin 2) Diosmetin 6,8 diglucoside (5,7,3 -trihydroxy-4 -methoxyflavone 6,8-di-Cglucoside) Diosmetin 6 glucoside Diosmetin 8 glucoside Vitexin 2" xyloside Citrus deliciosa Κιτρέα η τρυφερή κν. μανταρινιά Didymin Eriocitrin

7 Hesperidin Narirutin Citrus aurantium Κιτρέα η νεραντζέα κν. νεραντζιά Didymin Eriocitrin Hesperidin Naringin Naringin 6" malonate Neoeriocitrin Neohesperidin Άγλυκα φλαβόνης 5 O Desmethyl nobiletin (demethylnobiletin) Isosinensetin (8-hydroxyluteolin 5,7,8,3,4 -pentamethylether) Νobiletin Sinensetin (6-hydroxyluteolin 5,6,7,3,4 -pentamethylether) Tangeritin (tangeretin 5,6,7,8,4 -pentamethoxyflavone) Isoscutellarein 5,7,8,4 -tetramethylether Scutellarein 5,6,7,4 -tetramethylether; 6-hydroxyapigenin 5,6,7,4 -tetramethylether) Γλυκοσίδες φλαβόνης Luteolin 7 O neohesperidoside Νeodiosmin Rhoifolin Citrus bergamia Κιτρέα η μπεργαμία κν. περγαμόντο Didymin Hesperidin Naringin Naringin 6" malonate Neoeriocitrin Neohesperidin Άγλυκα φλαβόνης Hypoaletin (8-hydroxyluteolin) Hypoaletin 7,8,3,4 -tetramethylether Citrus grandis Κιτρέα η μεγάλη κν. φράπα Hesperidin Naringin Naringin 4' glucoside Naringin 6" malonate Neoeriocitrin Neohesperidin Poncirin Άγλυκα φλαβόνης Honyucitrin (5,7,4 -trihydroxy-3,5 -diphenylflavone)

8 Γλυκοσίδες φλαβόνης Luteolin 7 O neohesperidoside Rhoifolin Citrus medica Κιτρέα η μηδική κν. κιτριά Eriocitrin Hesperidin Naringin 4' glucoside Άγλυκα φλαβόνης Tangeritin Quercetagetin 7,3,4 -trimethylether 3,5,6-trihydroxy-7,4 -dimethoxyflavone Γλυκοσίδες φλαβόνης Diosmin Γλυκοσίδες φλαβονόλης Rutin Citrus paradisi Κιτρέα η παραδείσιος κν. γρέιπ φρουτ Didymin Dihydrokaempferol glycoside Eriocitrin Hesperidin Naringin Naringin 4' glucoside Naringin 6" malonate Narirutin Narirutin 4' glucoside Neoeriocitrin Neohesperidin Poncirin (citrifolioside; isosakuranetin 7-O-neohesperidoside) Prunin (naringenin 7-O-glucoside) Άγλυκα φλαβόνης 3,5,6,7,8,3',4' Heptamethoxyflavone Nobiletin (5,6,7,8,3,4 -hexamethoxyflavone) Tangeritin Γλυκοσίδες φλαβόνης Diosmin (luteolin 4 -methylether 7-rutinoside) Isorhoifolin Kaempferol glycoside Rhoifolin (apigenin 7-neohesperidoside) Γλυκοσίδες φλαβονόλης Rutin

9 ΔΟΜΕΣ ΦΛΑΒΑΝΟΝΩΝ, ΦΛΑΒΟΝΩΝ, ΦΛΑΒΟΝΟΛΩΝ Flavanone 3-Hydroxyflavanone Flavone Flavonol Rutinoside (diglycoside) Neohesperidoside (diglycoside)

10

11 Κοινόχρηστο όνομα Χημική ονοματολογία R1 Υποκατάσταση R2 Flavanone aglycones: Naringenin 5,7,3' trihydroxyflavanone H Isosakuranetin 5,7 dihydroxy 3' O Me H methoxyflavanone Eriodictyol 5,7,3',4' tetrahydroxyflavanone Hesperetin 5,7,4' trihydroxy 3' O Me methoxyflavanone 3 Hydroxyflavanone aglycone: Dihydrokaempferol 3,5,7,4' H tetrahydroxyflavanone Flavone aglycones: Apigenin 5,7,4' trihydroxyflavone H Luteolin 5,7,3',4' tetrahydroxyflavone Diosmetin 5,7,4' trihydroxy 3' O Me methoxyflavone Flavonol aglycones: Kaempferol 3,5,7,3' tetrahydroxyflavone H Quercetin 3,5,7,3',4' pentahydroxyflavone Chrysoeriol 3,5,7,4' tetrahydroxy 3' O Me methoxyflavone Isorhamnetin 3,5,7,3' tetrahydroxy 4' O Me methoxyflavone Diglycoside groups: Rutinoside 6 O alpha l rhamnosyl beta D glucoside Neohesperidoside 2 O alpha l rhamnosyl beta D glucoside

12 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Albach, R.F., and G.H. Redman Composition and inheritance of flavanones in citrus fruit. Phytochemistry 8: Albach, R.F., G.H. Redman, and R.R. Cruse Annual and seasonal changes in naringin concentrations of ruby red grapefruit juice. Journal of Agricultural and Food Chemistry 29: Bagge D Limonoids: Pestcide to anticancer applications from secondary metabolites of the Rutaceae and Meliaceae. Berhow, M.A., C.H. Fong, and S. Hasegawa Limonoid and flavonoid composition in varieties of papeda and papedocitrus. Biochemical and Systematic Ecology 24: Duke J. A Handbook of Biologically active Phytochemicals and Their Activities, CRC Press. Kanes, K., B. Tisserat, M.A. Berhow, and C.E. Vandercook Phenolic composition of various tissues of Rutaceae species. Phytochemistry 32: Nishiura, M., S. Kamiya, and S. Esaki Flavonoids in citrus and related genera. Part III. Flavonoid pattern and citrus taxonomy. Agricultural and Biological Chemistry 35: Murray R.D.H., Mendez J., Brown S.A The Natural Coumarins. John Wiley. Harborne J.B., Baxter H The Handbook of Natural Flavonoids. Vol. 1, Vol.2. John Wiley. Horowitz, R.M., and B. Gentili Flavonoids of the Ponderosa lemon. Nature 185: Horowitz, R.M., and B. Gentili Phenolic glycosides of grapefruit: a relation between bitterness and structure. Archives of Biochemistry Biophysics 92: Horowitz, R.M., and B. Gentili Flavonoid constituents of Citrus. In S. Nagy, P.E. Shaw, and M.K. Veldhuis, eds., Citrus Science and Technology, vol. 1, pp Avi Publishers, Westport, CT.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Διευθυντής: Καθηγητής κ. Ανάργυρος Λουκής ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Με εκτίµηση, Παπαδοπούλου Ειρήνη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Με εκτίµηση, Παπαδοπούλου Ειρήνη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όπως γνωρίζουµε τα βότανα έχουν ευρεία χρήση στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν είναι κατανοητό να ασχοληθεί κανείς διεξοδικά µε τις χρήσεις αυτές αλλά και µε τα αποτελέσµατά τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο ρόλος της φυλλόσφαιρας στις αλληλεπιδράσεις των καλλιεργούμενων και αυτοφυών φυτών με το βιοτικό περιβάλλον

Α. Ο ρόλος της φυλλόσφαιρας στις αλληλεπιδράσεις των καλλιεργούμενων και αυτοφυών φυτών με το βιοτικό περιβάλλον Α. Ο ρόλος της φυλλόσφαιρας στις αλληλεπιδράσεις των καλλιεργούμενων και αυτοφυών φυτών με το βιοτικό περιβάλλον Οι αλληλεπιδράσεις φυτών μικροοργανισμών παίζουν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία των οικοσυστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης http://www.agrool.gr 1 of 130 Σαρρής Φ. Παναγιώτης Μοριακός Βιολόγος Κλινική Χηµεία-MSc, Φυτοµικροβιολογία-Βιοτεχνολογία-MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA VISCOSA

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA VISCOSA ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ DITTRICHIA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΟΜΗ & ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΟΜΗ & ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων φαρμακευτικών φυτών. Λάρισα 22/2/2013

Μελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων φαρμακευτικών φυτών. Λάρισα 22/2/2013 Μελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων φαρμακευτικών φυτών Λάρισα 22/2/2013 Κουρέτας Δημήτριος, PhD Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ. Χ. Πάσσαμ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2002

ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ. Χ. Πάσσαμ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2002 ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Χ. Πάσσαμ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2002 ΟΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Η διαθεσιμότητα του αζώτου Το άζωτο είναι από τα πιο διαδομένα στοιχεία στη φύση αφού υπάρχει στην ατμόσφαιρα σε ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος

1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δομή και λειτουργία του οικοσυστήματος 1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος Η δομή καθορίζει τις λειτουργίες οι οποίες επιτελούνται μέσα στο οικοσύστημα, αλλά και αντιστρόφως,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αλληλεπιδράσεις µεταξύ Πολυσακχαριτών που Έχουν Εκχυλιστεί από Φυτά και Γαστρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική Προσώπου Ι ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. της ύλης και κατ επέκταση των αγωγών.

Αισθητική Προσώπου Ι ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. της ύλης και κατ επέκταση των αγωγών. ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 1. Η στοιχειώδης μονάδα ηλεκτρικού φορτίου είναι το ηλεκτρόνιο (e). 2. Το ηλεκτρόνιο είναι αρνητικά φορτισμένο και αποτελεί συστατικό της ύλης και κατ επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

Η βαλεριάνα, ο λυκίσκος και η βρώμη ως παραδοσιακά βοτανικά φάρμακα για την αντιμετώπιση της αϋπνίας

Η βαλεριάνα, ο λυκίσκος και η βρώμη ως παραδοσιακά βοτανικά φάρμακα για την αντιμετώπιση της αϋπνίας Η βαλεριάνα, ο λυκίσκος και η βρώμη ως παραδοσιακά βοτανικά φάρμακα για την αντιμετώπιση της αϋπνίας Νίκος Κονταξής, Φωτεινή Ν. Λάμαρη Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών e-mail: nikontaxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα