Η ψηφιακή πρόκληση της Ευρώπης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ψηφιακή πρόκληση της Ευρώπης"

Transcript

1 Η ψηφιακή πρόκληση της Ευρώπης Συμβολή της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί στις Οκτωβρίου 2013

2 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Οι σύγχρονες ηλεκτρονικές επικοινωνίες και οι επιγραμμικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης, αποτελούν σημαντικούς μοχλούς αλλαγής για τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Συμβάλλουν στην προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, της παραγωγικότητας, της εξοικονόμησης δημοσίων δαπανών, της ευημερίας των καταναλωτών και προσφέρουν νέες ευκαιρίες για προσωπική έκφραση. Είναι, επίσης, από μόνες τους σημαντικοί οικονομικοί τομείς. Η ψηφιακή οικονομία μπορεί να βοηθήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία να αναπτυχθεί, να παράσχει υποδομές για τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να τονώσει την ανάπτυξη καινούργιων νεοσύστατων επιχειρήσεων. Ακόμη και σε μια περίοδο υψηλής ανεργίας, το διαδίκτυο δημιουργεί πέντε θέσεις εργασίας για κάθε δύο θέσεις που χάνονται 1. Μέχρι το 2020, η Ευρώπη θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της κατά 4%, ενισχύοντας την ταχεία ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ενώ οι δημόσιες αρχές μας θα μπορούσαν να επιτύχουν μείωση του κόστους κατά 15-20%, μέσω της μετάβασης στην ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση 2. Η ενιαία αγορά και η ψηφιακή οικονομία αλληλοενισχύονται. Η αγορά αγαθών και υπηρεσιών γίνεται πολύ ευκολότερη επιγραμμικά - αλλά είναι επίσης ευκολότερο να εντοπιστούν οι τομείς στους οποίους η ενιαία αγορά δεν λειτουργεί και να διαπιστωθεί το κόστος του κατακερματισμού. Η αγορά τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Σε αντίθεση με την ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Κίνα διαθέτουν μια ενοποιημένη αγορά τηλεπικοινωνιών με 315 και εκατομμύρια πελάτες αντιστοίχως, οι οποίοι εξυπηρετούνται από 3 ή 4 φορείς που δραστηριοποιούνται εντός ενιαίου πλαισίου. Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές αγορές τηλεπικοινωνιών παραμένουν κατακερματισμένες λόγω των εθνικών συνόρων. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν είναι μεγάλοι παίκτες στο διαδίκτυο. Οι μη ευρωπαϊκές διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως η Google, η Apple, η Amazon και η Baidu κατέχουν ηγετική θέση στην οικονομία του διαδικτύου και συγκαταλέγονται, επίσης, μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο. Η Ευρώπη κατείχε ηγετική θέση στο παρελθόν και διαθέτει πολλές παγκόσμιες βιομηχανίες στον τομέα των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Έχει καινοτομήσει σε εφαρμογές υγείας, στις έξυπνες αστικές τεχνολογίες, στις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες και στα ανοικτά δεδομένα. Η Ευρώπη έχει μεγάλες δυνατότητες να προωθήσει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά της, αλλά προς το παρόν υστερεί σε σχέση με χώρες που κατέχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στον εν λόγω τομέα. Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως αποφασιστική δράση για να ανακτήσει τη δυναμική της σε αυτόν τον εξαιρετικά σημαντικό τομέα. Κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2013 τονίστηκε η σημασία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για την ανάπτυξη και κλήθηκε η Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα για τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς όσο το δυνατόν νωρίτερα. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, πρέπει να εγκριθούν νομοθετικά μέτρα πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Η Επιτροπή έχει προτείνει έναν κανονισμό για την άρση πολλών από τους φραγμούς της ενιαίας αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Για αρκετές άλλες νομοθετικές προτάσεις που έχουν άμεση σχέση με την ψηφιακή οικονομία - από τις επιγραμμικές υπηρεσίες πληρωμών έως τους κανόνες προστασίας των δεδομένων αναμένεται επίσης η απόφαση των συννομοθετών. Οι εν λόγω προτάσεις παρατίθενται στο 1 "Internet Matters" («Ζητήματα Διαδικτύου»), McKinsey "Public Services Online"(«Δημόσιες επιγραμμικές υπηρεσίες»), έκθεση επισκόπησης της συγκριτικής αξιολόγησης της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης) ISBN

3 παράρτημα του παρόντος κειμένου. Οι προτάσεις συνολικά έχουν εκπονηθεί με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ελλείψεων στον τομέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, που περιγράφονται παρακάτω. 1. Προώθηση της αποδοχής του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν στο διαδίκτυο σαν να επρόκειτο για τις τοπικές αγορές τους και ότι όλες οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες, οι διοικητικές διατυπώσεις και το δημιουργικό περιεχόμενο είναι προσβάσιμα επιγραμμικά. Το δυναμικό των επιγραμμικών υπηρεσιών πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ηλεκτρονικό εμπόριο Το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς σε ορισμένα κράτη μέλη. Κατά μέσο όρο, αυξήθηκε κατά 20% σε αξία τη διετία Ωστόσο, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθεί να υστερεί σε ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ το 45% των καταναλωτών πραγματοποίησαν επιγραμμικές αγορές το 2012, μόνο το 11% προέβη σε διασυνοριακές αγορές 4. Αυτό αποτελεί έναν ολοένα και σοβαρότερο φραγμό για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς γενικά, καθώς η οικονομία καθίσταται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενη από το διαδίκτυο. Για τις ΜΜΕ, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια ευκαιρία να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πέραν των περιφερειακών και των εθνικών τους συνόρων, αλλά επίσης αυξάνει τις προκλήσεις και την ανταγωνιστική πίεση. Οι έμποροι λιανικής πώλησης αναφέρουν δυσκολίες και υψηλότερο κόστος λόγω των διαφορετικών φόρων και του δικαίου περί συμβάσεων, υψηλότερα διασυνοριακά έξοδα αποστολής και περιορισμούς που επιβάλλονται στις διασυνοριακές συναλλαγές από τους προμηθευτές 5. Η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου θα αποφέρει κέρδη στους καταναλωτές ύψους περίπου 204 δισεκατ. ευρώ (1,7% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ) εάν το ηλεκτρονικό εμπόριο ανέλθει στο 15% των λιανικών πωλήσεων και εάν εξαλειφθούν οι φραγμοί της ενιαίας αγοράς 6. Στο σχέδιο δράσης της για το ηλεκτρονικό εμπόριο 7 του 2012, η Επιτροπή έθεσε πέντε προτεραιότητες για να αντιμετωπίσει τους εναπομείναντες φραγμούς στην ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών: Εκπόνηση νομικών κανόνων για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών προσφορών επιγραμμικών προϊόντων και υπηρεσιών. Βελτίωση της ενημέρωσης των φορέων και προστασία των καταναλωτών. 3 Europe B2C E-Commerce and Online Payment Report 2013, Ecommerce Europe, («Έκθεση του 2013 για το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στην Ευρώπη και τις επιγραμμικές πληρωμές», Ηλεκτρονικό εμπόριο και Ευρώπη), παρατίθεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής The consumer conditions scoreboard. Consumers at home in the single market («Πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες. Καταναλωτές στο σπίτι στην ενιαία αγορά»), έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (2013) 291 τελικό, Ιούλιος Eurostat Community Survey on ICT usage in households by individuals (Έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στα νοικοκυριά από τα επιμέρους άτομα). 5 Flash Eurobarometer 359 (Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 359). 6 "Consumer market study on the functioning of e-commerce (Μελέτη της αγοράς καταναλωτικών αγαθών σχετικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου») Civic Consulting (2011) μελέτη που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές εξ ονόματος της ΓΔ SANCO. 7 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» COM (2011)942 τελικό. 2

4 Διασφάλιση αξιόπιστων και αποτελεσματικών συστημάτων πληρωμών και παράδοσης. Καταπολέμηση των καταχρήσεων και αποτελεσματικότερη επίλυση διαφορών. Ανάπτυξη δικτύων υψηλών ταχυτήτων και εξεύρεση προηγμένων τεχνολογικών λύσεων. Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους υποβλήθηκε έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του σχεδίου δράσης. Ειδικές δράσεις για την αύξηση της προσφοράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρουσιάστηκαν στο σχέδιο δράσης για το επιχειρηματικό πνεύμα Στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην ψηφιακή εποχή και στην ενθάρρυνση των διαδικτυακών επιχειρηματιών. Ηλεκτρονικές πληρωμές Οι ηλεκτρονικές πληρωμές είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Το κόστος, η ευκολία και η ασφάλεια της πραγματοποίησης επιγραμμικής πληρωμής αποτελούν βασικούς παράγοντες για να ληφθεί απόφαση αγοράς μέσω ιστοτόπου. Το 2009, το 35% των χρηστών του διαδικτύου δεν πραγματοποιούσαν επιγραμμικές αγορές λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των πληρωμών 8. Οι πληρωμές αποτελούν επίσης έναν αυτοτελή, πολλά υποσχόμενο οικονομικό τομέα. Η ανεκμετάλλευτη ζήτηση για πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου στην ΕΕ εκτιμάται σε περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ το Σημειωτέον ότι η χρήση μεθόδων πληρωμής χωρίς μετρητά βοηθά στην πρόληψη της απάτης και της φοροδιαφυγής, όπως παραδέχονται τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει την υποχρέωση πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα (μεταφορά πιστώσεων, άμεση χρέωση, κάρτες), πάνω από ορισμένα ποσά. Ωστόσο, η αγορά πληρωμών στην ΕΕ είναι κατακερματισμένη και δαπανηρή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι κοινωνικές και ιδιωτικές δαπάνες των πληρωμών στην ΕΕ ισοδυναμούν με το 1,2% του ΑΕΠ ή 156 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως 10. Μετά την Πράσινη Βίβλο για πληρωμές με κάρτα, μέσω του διαδικτύου και μέσω κινητών τηλεφώνων» 11, η Επιτροπή πρότεινε μια νέα οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών και υπέβαλε πρόταση για πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες (ΠΔΠ). Οι προτάσεις καλύπτουν τους εναπομείναντες φραγμούς, όπως η ανεπαρκής εναρμόνιση, ο περιορισμένος ανταγωνισμός σε ορισμένους τομείς όπως οι κάρτες και οι διαδικτυακές πληρωμές, καθώς και η έλλειψη κινήτρων για τεχνική τυποποίηση, για παράδειγμα για πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. Εισάγουν υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας για όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, ιδίως για τις επιγραμμικές συναλλαγές. Η έγκριση των προτάσεων επείγει και πρέπει να γίνει τάχιστα από τους συννομοθέτες με σκοπό την έγκριση αμφοτέρων το πρώτο εξάμηνο του Επιπλέον, η Επιτροπή θα δρομολογήσει την αναθεώρηση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό χρήμα, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάληψη περαιτέρω δράσεων για τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου για τις πληρωμές. 8 Έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νοικοκυριά (2009), παρατίθεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 9 The Outlook for Mobile Payment (mobile Money) Services in Africa, Europe & the Middle East («Οι προοπτικές των υπηρεσιών πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου (χρήμα μέσω κινητού) για την περίοδο στην Αφρική, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή»), Icon Group International (2011), τα στοιχεία σε δολάρια ΗΠΑ έχουν μετατραπεί σε ευρώ με βάση την ισοτιμία 1 ευρώ/1,3 δολάρια ΗΠΑ. 10 The social and private costs of retail payment instruments. A European perspective («Το κοινωνικό και ιδιωτικό κόστος των μέσων λιανικών πληρωμών. Μια ευρωπαϊκή προοπτική»), Heiko Schmiedel, Gergana Kostova και Wiebe Ruttenberg, European Central Bank Occasional Paper Series (2012), παρατίθεται στην εκτίμηση επιπτώσεων για την πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών του 2013 και την πρόταση κανονισμού για τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες του 2013 (ΠΔΠ). 11 COM(2011)

5 Η οδηγία για τις υπηρεσίες Η αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των επιγραμμικών αγορών στην Ευρώπη. Ειδικότερα, τα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) έχουν δυνατότητες που εκτείνονται πολύ πέραν των διατάξεων της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Οι εν λόγω «θυρίδες ενιαίας εξυπηρέτησης» παρέχουν πληροφορίες για τις νομικές και διοικητικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στους παρόχους υπηρεσιών που επιθυμούν να ασκήσουν δραστηριότητα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα ΚΕΕ προκειμένου να ολοκληρώσουν όλες τις επίσημες διατυπώσεις επιγραμμικά μέσω ενός σημείου εισόδου. Τα κράτη μέλη πρέπει πλέον να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αναβάθμιση των οικείων ΚΕΕ ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης στις επιχειρήσεις. Έτσι θα εξοικονομηθεί χρόνος και χρήμα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις δημόσιες αρχές. Οι εύκολα προσβάσιμες και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με το πώς να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά αποτελούν ένα από τα δομικά στοιχεία των αποτελεσματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης. Τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν στις ηλεκτρονικές πύλες που αποτελούν θυρίδες ενιαίας εξυπηρέτησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και να τις συνδέσουν με τις αντίστοιχες πύλες της ΕΕ, όπως «Η Ευρώπη σου» (Your Europe). Πρόσφατα εγκρίθηκαν επίσης δύο ακόμη ανακοινώσεις από την Επιτροπή στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες: η μία αφορά τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα και η άλλη τα πορίσματα της αξιολόγησης από ομοτίμους σχετικά με τη νομική μορφή και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση Η έξυπνη χρήση των ΤΠΕ από δημόσιους φορείς μπορεί να μειώσει το κόστος των δημόσιων διοικήσεων κατά 15-20%. Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε μια περίοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης απαιτεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και οι νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού νέφους, μπορούν να στηρίξουν αυτή την αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ πρέπει να κάνει πλήρη μετάβαση στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις έως το 2018, όπως απαιτείται από τις νέες οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η έγκριση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούσε να εξοικονομήσει 2,3 δισ. ευρώ 12. Αναμένεται ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η αρχική επένδυση θα αποσβεσθεί σε 2 χρόνια. Ορισμένα κράτη μέλη (Δανία, Σουηδία και Φινλανδία 13 ) χρησιμοποιούν ήδη ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ωστόσο, αυτά βασίζονται σε εθνικά πρότυπα, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είναι διαλειτουργικά. Η Επιτροπή έχει υποβάλει μια οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις για να διευκολύνει την αποδοχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Αυτή πρέπει να εγκριθεί σύντομα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή εθνικά σχέδια δράσης για την προώθηση των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων από αρχής μέχρι τέλους, όπως συνιστά η Επιτροπή. 12 Συμπέρασμα της Επιτροπής που παρατίθεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις από αρχής μέχρι τέλους για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης», COM(2013) Η Αυστρία και η Ιταλία από το

6 Τα πρότυπα των ΤΠΕ αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και υπηρεσιών ΤΠΕ. Η Επιτροπή έχει πρόσφατα εκσυγχρονίσει το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης, ώστε να το καταστήσει ταχύτερο και περιεκτικότερο. Έχει επίσης δημιουργήσει την ευρωπαϊκή πολυσυμμετοχική πλατφόρμα για την τυποποίηση των ΤΠΕ. Επιγραμμικό περιεχόμενο και άδειες Η πρόσβαση σε μουσική, ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα, βιβλία και στον ηλεκτρονικό τύπο αποτελεί σήμερα ένα τεράστιο κομμάτι του τρόπου με τον οποίο παντού οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Στον δημιουργικό τομέα η Ευρώπη διαθέτει πρωτοπόρους παγκοσμίου κλάσεως και αυτό το τμήμα της οικονομίας αντιπροσώπευε το 2010 ποσό ύψους 280 δισ. ευρώ στην ΕΕ και απασχολεί περίπου 6,7 εκατομμύρια άτομα 14. Ωστόσο, ακριβώς σε αυτόν τον τομέα τα υφιστάμενα όρια της ενιαίας αγοράς είναι ιδιαιτέρως εμφανή. Οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν μπορούν να έχουν νόμιμα πρόσβαση σε επιγραμμικό δημιουργικό περιεχόμενο οπουδήποτε στην Ευρώπη. Το γεωγραφικό μπλοκάρισμα του περιεχομένου, που τους ειδοποιεί ότι βρίσκονται σε λάθος δρόμο για πρόσβαση σε αυτό που θέλουν να δουν, καταδεικνύει σαφώς ότι σε αυτόν τον τομέα δεν λειτουργεί η ενιαία αγορά. Αυτοί οι φραγμοί στο πεδίο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να αρθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων, την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνουν κατά προτεραιότητα. Η Επιτροπή δρομολόγησε επίσης διάλογο με τους ενδιαφερόμενους («άδειες για την Ευρώπη») για να εξεύρει και να εφαρμόσει λύσεις με βιομηχανικό προσανατολισμό που μπορούν να συμβάλουν στην άρση των φραγμών της ενιαίας αγοράς στην ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από διανοητικά δικαιώματα. Παράλληλα, η Επιτροπή ολοκληρώνει την εν εξελίξει αναθεώρηση του πλαισίου των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, με βάση μελέτες της αγοράς, εκτίμηση των επιπτώσεων και εργασίες σύνταξης νομικών πράξεων, με σκοπό τη λήψη απόφασης το 2014 για το εάν θα προτείνει την προκύπτουσα νομοθετική μεταρρύθμιση. Παρά το γεγονός ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι πλήρως ενσωματωμένες στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν, εργάζονται και πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές, δεν αξιοποιούνται πλήρως στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για μια «Ανοικτή εκπαίδευση» με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, προκειμένου να παρασχεθούν οι ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται στην ψηφιακή κοινωνία μας. Θα αναληφθεί συγκεκριμένη δράση για την προώθηση περιβαλλόντων ανοικτής μάθησης που ενθαρρύνουν την καινοτομία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, διδασκόντων και διδασκομένων, αξιοποιούν το δυναμικό των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και βελτιώνουν τις ψηφιακές υποδομές, ιδίως τη συνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα, και δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 14 Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Έκθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα το 2010», SEC(2010) 1276, παρατίθεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για μια ενιαία αγορά για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, COM(2011)

7 Εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και προστασία δεδομένων Για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των χρηστών στις επιγραμμικές υπηρεσίες οι συννομοθέτες πρέπει να εγκρίνουν τάχιστα τις προτάσεις της Επιτροπής για πλήρη εκσυγχρονισμό και ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Οι καταναλωτές και οι πολίτες της ΕΕ σε γενικές γραμμές θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στις ψηφιακές συσκευές και υπηρεσίες, όπως το υπολογιστικό νέφος, και προς τούτο είναι ανάγκη να ισχύουν εκσυγχρονισμένοι και αποτελεσματικότεροι κανόνες προστασίας των δεδομένων. Οι προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των δεδομένων θα διασφαλίσουν ότι, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται ο διακομιστής ή σε ποιο υπολογιστικό νέφος είναι αποθηκευμένα τα προσωπικά δεδομένα, οι κανόνες της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων εφαρμόζονται κάθε φορά που γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι σημαντική τόσο για τους παραδοσιακούς κρίσιμους τομείς των υποδομών (π.χ. ενέργεια), όσο και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι επιχειρηματικές δραστηριότητες εξαρτώνται από το διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες είναι απρόθυμοι επί του παρόντος να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες, επειδή αμφιβάλλουν για το κατά πόσον είναι ασφαλείς. Η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αντιμετωπίζει πολλά από τα σχετικά θέματα και η οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ΑΔΠ) σε ολόκληρη την ΕΕ αναμένεται να εγκριθεί από τους συννομοθέτες. Το ίδιο και η πρόταση κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. Όσον αφορά το δίκαιο των καταναλωτών, η προσφάτως εκδοθείσα οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών θα επιτρέψει στους καταναλωτές να στραφούν σε ποιοτικούς φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για τις συμβατικές διαφορές που έχουν με εμπόρους, ανεξαρτήτως του εάν πραγματοποίησαν αγορές επιγραμμικά ή συμβατικά, εγχώρια ή διασυνοριακά. Επιπλέον, ο κανονισμός για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών προβλέπει μια πανευρωπαϊκή επιγραμμική πλατφόρμα για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τις επιγραμμικές συναλλαγές. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν τη φιλόδοξη και έγκαιρη υλοποίηση των εν λόγω δύο μέσων. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να δημιουργήσει ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον για το υπολογιστικό νέφος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παρουσίασε μια στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος η οποία περιλαμβάνει δράσεις για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ασφάλειας όσον αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη. Η ΕΕ πρέπει επίσης να συνεχίσει να συμμετέχει στον ευρύτερο διάλογο για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου παγκοσμίως. Συνεχίζονται οι εργασίες για την ενωσιακή στρατηγική προσέγγιση των πολιτικών που αφορούν το διαδίκτυο με στόχο την υποβολή ενός σχεδίου για ένα παγκόσμιο μοντέλο που θα βασίζεται στον διάλογο, στον σεβασμό της διαφορετικότητας και στη συνεργασία σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το διαδίκτυο. 6

8 Φορολογία Η στροφή στην ψηφιακή οικονομία θέτει επίσης προκλήσεις στη φορολογία. Παραδοσιακά, τα κέρδη φορολογούνταν στη χώρα φυσικής εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, η οποία συνήθως συνέπιπτε με τον τόπο διαμονής του πελάτη. Με τη μετάβαση στην επιγραμμικότητα, χρειάζονται νέες προσεγγίσεις για να αποφευχθούν τα κενά της φορολογικής νομοθεσίας και η διαιτησία. Η υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης ΦΠΑ για επιγραμμικές υπηρεσίες θα αρχίσει τη λειτουργία της το 2015 και θα παρέχει ένα απλό και φιλικό για τις επιχειρήσεις εργαλείο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται στον τόπο διαμονής του πελάτη. Οι ψηφιακές εταιρείες είναι επίσης ευκολότερο να εφαρμόσουν επιθετικές τεχνικές φορολογικού σχεδιασμού που να είναι διαθέσιμες σε όλες τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η ΕΕ συμβάλλει ενεργά στις εργασίες του ΟΟΣΑ κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς των κερδών (BEPS), και κυρίως στις εξελίξεις όσον αφορά τις λύσεις για την ψηφιακή οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει στον συντονισμό και εμπλουτισμό της συζήτησης με τεχνική ανάλυση και πιθανές λύσεις, και να προωθήσει τις θέσεις που έχουν συμφωνηθεί εντός του ΟΟΣΑ. Εντός της ΕΕ, οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την πάταξη της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, το οποίο περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στην ψηφιακή οικονομία. Πρόκειται κυρίως για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των επιχειρήσεων («ΚΕΦΒΕ») και την αναθεώρηση των οδηγιών για τη φορολόγηση των εταιρειών. Η πρόταση για επικαιροποίηση της οδηγίας περί τόκων και δικαιωμάτων θα πρέπει να εγκριθεί κατά προτεραιότητα και η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα πρόταση οδηγίας για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την αντιμετώπιση των υβριδικών δομών. 2. Προώθηση των επενδύσεων Για να παρασχεθούν στην Ευρώπη οι υπηρεσίες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές της στη ψηφιακή εποχή οι επενδύσεις σε υποδομές και δίκτυα επικοινωνιών αιχμής πρέπει να επιταχυνθούν. Η μέση ταχύτητα των κινητών ευρωπαϊκών δεδομένων είναι η μισή εκείνης των ΗΠΑ. 15 Στην Ευρώπη, οι επενδύσεις σε ασύρματες επικοινωνίες τέταρτης γενιάς (4G) εμποδίζονται από ρυθμιστικούς φραγμούς και από βραδεία και ασυνεπή εκχώρηση συχνοτήτων. Τα δίκτυα στις ΗΠΑ, στην Κορέα και στην Ιαπωνία κατέχουν από κοινού το 88 % των παγκόσμιων συνδρομών κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς (4G), ενώ η Ευρώπη κατέχει μόνο το 6%. Για τα σταθερά δίκτυα επίσης, η ανάπτυξη των οπτικών ινών στην Ευρώπη και οι μέσες ευρυζωνικές ταχύτητες υπολείπονται των διεθνών ανταγωνιστών μας. Στην Κορέα, το 58% των νοικοκυριών συνδέονται με οπτικές ίνες, στην Ιαπωνία το 43%, αλλά μόνο το 5% στην Ευρώπη. Τούτο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό δεδομένου ότι οι νέες ψηφιακές εξελίξεις απαιτούν γρήγορη, αξιόπιστη και εκτεταμένη συνδεσιμότητα. Έχουμε ήδη μεταβεί από έναν κόσμο ηλεκτρονικών μηνυμάτων και απλών ιστοσελίδων στη διαδικτυακή και ευρυζωνική τηλεφωνία, στην ανταλλαγή αρχείων, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στα βίντεο. Η επόμενη γενιά τεχνολογίας (υπολογιστικό νέφος, τρισδιάστατη εκτύπωση 3D, ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση, έξυπνες πόλεις, τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και τηλεπαρουσία, μεγάλοι όγκοι δεδομένων, συνδεδεμένα αυτοκίνητα, κλπ) θα απαιτήσει ακόμη μεγαλύτερο εύρος 15 The state of the Internet («Η κατάσταση του διαδικτύου»), Akamai (Q4 2012), Cisco VNI Mobile Forecast (2013). 7

9 ζώνης και αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την ήπειρο. Όπως διαπιστώνουν ήδη πολλά νοικοκυριά, οι ανάγκες εύρους ζώνης αυξάνονται και η ποιότητα επιδεινώνεται σοβαρά όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές υπηρεσίες. Το ρυθμιστικό περιβάλλον πρέπει να προσφέρει ευνοϊκούς όρους για επενδύσεις σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων από ολόκληρο τον τομέα, με παράλληλη ενίσχυση του ανταγωνισμού για τη μετάβαση από την παραδοσιακή τεχνολογία (χαλκού) στις οπτικές ίνες. Η Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα σύσταση, στο πλαίσιο του σημερινού νομικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες, η οποία αποσκοπεί 1) να προωθήσει σταθερές τιμές πρόσβασης βασιζόμενες στο κόστος για τα «παραδοσιακά» δίκτυα χαλκού, 2) να αυξήσει τον ανταγωνισμό για τους αιτούντες πρόσβαση, προσφέροντάς τους αντίστοιχη πρόσβαση στα δίκτυα των κατεστημένων φορέων, και 3) να άρει τις κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τον έλεγχο των τιμών στα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων διαδικτύου, υπό τους κατάλληλους όρους (ιδίως αυστηρή τήρηση της αρχής μη εισαγωγής διακρίσεων όταν πρόκειται για εισροές πρόσβασης και σημαντικό ανταγωνισμό από εναλλακτικές υποδομές). Η παρούσα σύσταση, από κοινού με τον προτεινόμενο κανονισμό για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελεί μια δέσμη ισόρροπων μέτρων που αποσκοπούν στην τόνωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και στην ενίσχυση των επενδύσεων. Στις αρχές του 2013 η Επιτροπή υπέβαλε επίσης πρόταση κανονισμού για τη μείωση του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 16 ώστε να αντιμετωπιστούν τέσσερα βασικά ζητήματα: Να διασφαλιστεί ότι τα νέα ή τα ανακαινισμένα κτίρια είναι έτοιμα για ευρυζωνική σύνδεση υψηλών ταχυτήτων. Να δοθεί πρόσβαση σε παθητική υποδομή όπως πρόσβαση σε αγωγούς, ιστούς, πυλώνες και εγκαταστάσεις κεραιών. Να δοθεί τέλος στον ανεπαρκή συντονισμό των έργων πολιτικού μηχανικού. Να απλοποιηθεί η περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία χορήγησης αδειών. Αναμένονται σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού (που καλύπτουν το 80% του κόστους ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων). Ως εκ τούτου, οι συννομοθέτες πρέπει επίσης να τον εγκρίνουν κατά προτεραιότητα. Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές τηλεπικοινωνιών πρέπει να γίνουν ελκυστικότερες, κυρίως για τους θεσμικούς επενδυτές. Οι οικονομίες που θα προκύψουν για τις δημόσιες αρχές, τις εταιρείες και τα νοικοκυριά θα πρέπει να διοχετευθούν αποτελεσματικά και αποδοτικά. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους ενδιάμεσους φορείς (π.χ. τράπεζες, ασφαλιστές και συνταξιοδοτικά ταμεία) και με απευθείας πρόσβαση σε κεφαλαιουχικές αγορές. Η προσέλκυση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης είναι κομβικής σημασίας για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και για την επιστροφή στη μακροπρόθεσμη τάση οικονομικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή ενέκρινε μια Πράσινη Βίβλο για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας στις 20 Μαρτίου Η συνέχεια που θα δοθεί σε αυτή θα αποτελέσει μοχλό για τις μελλοντικές επενδύσεις στο δίκτυο που θα συμβάλουν επίσης στην υλοποίηση του ευρύτερου στόχου ενθάρρυνσης της οικονομικής ανάκαμψης. 16 COM(2013)147 8

10 Ο συνδυασμός της ενίσχυσης που παρέχει η ΕΕ με τις δημόσιες ή ιδιωτικές επενδύσεις θα επιτρέψει τη χορήγηση μεγαλύτερων ποσών σε σημαντικά έργα. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» καθορίζει το πλαίσιο για την ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέσων τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υστερούν. Σε μεμονωμένα έργα, η πρωτοβουλία για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα προσελκύσει θεσμικούς επενδυτές να χρηματοδοτήσουν νέα δίκτυα. Τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία θα συμπληρώσουν περαιτέρω αυτές τις επενδύσεις. 3. Διασφάλιση ανοικτού διαδικτύου Η ανοικτή και άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε υπηρεσίες είναι ουσιαστικής σημασίας στο διαδίκτυο. H «ουδετερότητα των δικτύων» απαιτεί όλοι οι τελικοί χρήστες να έχουν ανοικτή πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ όλα τα δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διέρχονται από ένα δίκτυο πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Μια πρόσφατη έκθεση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) καταδεικνύει ότι πολλοί καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με μπλοκάρισμα ορισμένων υπηρεσιών του διαδικτύου. Οι πάροχοι περιεχομένου ανησυχούν επίσης λόγω του γεγονότος ότι πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο κάνουν διακρίσεις υπέρ του δικού τους περιεχομένου. Κατά συνέπεια, πολλά κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν ή έχουν ήδη θεσπίσει εθνικά μέτρα σχετικά με την δικτυακή ουδετερότητα (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Σλοβενία). Εντούτοις, οι διαφορετικές προσεγγίσεις αυτού του ζητήματος μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κατακερματισμό της αγοράς. Ο προτεινόμενος κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 17 παρέχει λύσεις για να διασφαλιστεί η ουδετερότητα των δικτύων, ιδίως με στόχο: να τηρηθεί η αρχή της ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους τελικούς χρήστες να απαγορευθούν το μπλοκάρισμα ή ο περιορισμός υπηρεσιών και/ή εφαρμογών, με εξαίρεση σε πολύ λίγες, αντικειμενικά αιτιολογημένες περιστάσεις (π.χ. απόφαση δικαστηρίου, εγκληματικές δραστηριότητες) να διασφαλιστεί η διαφάνεια ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν το εύρος ζώνης και τις ταχύτητες που λαμβάνουν και να μπορούν να αλλάζουν εύκολα πάροχο να εξασφαλιστεί ότι οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές θα μπορούν να γίνουν συνδρομητές σε προσφορές υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (π.χ. εύρος ζώνης για τηλεοπτικές υπηρεσίες) στον βαθμό που αυτές δεν παρακωλύουν τις διαδικτυακές ταχύτητες που προσφέρονται σε άλλους πελάτες. 4. Αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς τηλεπικοινωνιών Κατά τη δεκαετία του 90, η Ευρώπη κατείχε ισχυρή θέση στον τομέα των ΤΠΕ - χάρη σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο τηλεπικοινωνιών που ευνοούσε τον ανταγωνισμό και ενισχυόταν από επενδύσεις σε καινοτομία και πρότυπα. Αλλά με την πάροδο του χρόνου αυτό το προβάδισμα διεκόπη για διάφορους λόγους: οι πολιτικές δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν, οι βιομηχανικοί κλάδοι δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις διαδικτυακές ευκαιρίες, ενώ δεν καταβλήθηκαν 17 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (ΕΕ) αριθ. 531/2012, COM(2013)

11 πολλές προσπάθειες για την άρση των φραγμών εντός της ενιαίας αγοράς μας. Ενώ διαθέτουμε μια εσωτερική αγορά 500 εκατ. ατόμων, συχνά οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις της ΕΕ έρχονται αντιμέτωποι, λόγω του κατακερματισμού των ρυθμίσεων, με 28 ξεχωριστές αγορές. Το κόστος που αντιστοιχεί στην έλλειψη μιας ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπολογίζεται σε 110 δισεκατ. ευρώ ετησίως (0,9 % του ΑΕΠ) 18. Για τους καταναλωτές, η έλλειψη μιας ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών γίνεται ιδιαίτερα αισθητή όταν καταβάλλουν τα τέλη περιαγωγής για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων τους μετά τη διέλευση των εθνικών συνόρων εντός της ΕΕ Η έλλειψη διαφάνειας και ανταγωνισμού περιορίζει την επιλογή του φορέα εκμετάλλευσης για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και αυξάνει περαιτέρω το κόστος. Από την πλευρά των φορέων εκμετάλλευσης, η κατακερματισμένη αγορά εμποδίζει τον τομέα των τηλεπικοινωνιών να αναπτύξει έτοιμες για λειτουργία σε δίκτυο υπηρεσίες επόμενης γενιάς («NGN-ready») σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αναγκάζονται να λειτουργούν με πολύ διαφορετικά καθεστώτα χρήσης ραδιοφάσματος. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, τόσο σταθερών όσο και κινητών, αντιμετωπίζουν διαφορετικές ερμηνείες της νομοθεσίας της ΕΕ. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να εξασφαλιστούν διασυνοριακές τηλεπικοινωνίες υψηλής ποιότητας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, οι φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών πρέπει να λειτουργούν σε μια ανοικτή και απρόσκοπτη ενιαία αγορά. Για να επενδύσουν σε δίκτυα ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων, χρειάζονται βεβαιότητα, συνέπεια και ανταγωνισμό. Και θα πρέπει να καταστεί ευκολότερο γι αυτούς να εργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο διαθέτοντας, μεταξύ άλλων, ενιαίο σύστημα αδειών, περισσότερο εναρμονισμένους κανόνες για την εκχώρηση συχνοτήτων, μεγαλύτερη συνέπεια στην πρόσβαση σε σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα και διασυνδέσεις που εγγυώνται σταθερή ποιότητα. Στο εσωτερικό αυτής της ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην αντιμετωπίζουν αθέμιτες επιβαρύνσεις όταν τηλεφωνούν ή χρησιμοποιούν την περιαγωγή διερχόμενοι τα σύνορα - και θα πρέπει να προστατεύονται με κανόνες δικτυακής ουδετερότητας που διασφαλίζουν ένα ανοικτό και καινοτόμο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει κανονισμό για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών 19. Αυτός ο νέος κανονισμός στηρίζεται στο υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ και προβλέπει ιδίως τα εξής: Ενιαία άδεια για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Επί του παρόντος, οι φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών χρειάζονται χωριστές άδειες για κάθε κράτος μέλος στο οποίο δραστηριοποιούνται και συχνά αναγκάζονται να εφαρμόζουν διαφορετικούς εθνικούς κανόνες. Συντονισμό της εκχώρησης συχνοτήτων για κινητές/ασύρματες υπηρεσίες, ειδικότερα για να εναρμονιστούν οι προθεσμίες και οι ειδικοί όροι αδειοδότησης, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να λειτουργούν ευκολότερα σε πολλές χώρες ταυτόχρονα. Μεγαλύτερη συνέπεια στον τρόπο λειτουργίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, με αυξημένη ευρωπαϊκή διάσταση ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή της ενιαίας αγοράς. 18 «Βήματα προς την κατεύθυνση μιας γνήσια εσωτερικής αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών» 2011, έκθεση της Ecorys NL για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 19 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και κανονισμοί (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (ΕΕ) αριθ. 531/2012, COM(2013)

12 Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων: Κατάργηση των αδικαιολόγητων διακρίσεων στις τιμές των εθνικών και «διεθνών» (εντός της ΕΕ) κλήσεων. Κατάργηση των επιβαρύνσεων κατά τη λήψη κλήσεων με περιαγωγή και μέτρα που θα αποβλέπουν στη σταδιακή εξάλειψη όλων των προσαυξήσεων επί των τελών περιαγωγής. Ελευθερία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αγοράζουν υπηρεσίες, όπου και εάν βρίσκονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός και επιλογή για τον μέσο χρήστη τηλεπικοινωνιών. Θα πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην έγκριση της παρούσας πρότασης. Παράλληλα, η εφαρμογή του υπάρχοντος πλαισίου θα πρέπει να βελτιωθεί (ειδικότερα με καλύτερη διοικητική συνεργασία με τα κράτη μέλη). Παραρτήματα: Παράρτημα 1 - Βασική υπό θέσπιση νομοθεσία ΕΕ Παράρτημα 2 - Βασικά γεγονότα και αριθμοί 11

13 Παράρτημα 1 Βασική υπό θέσπιση νομοθεσία ΕΕ Δράση Συμβολή της Επιτροπής Ποιο είναι το επόμενο βήμα; ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μέτρα για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών Μέτρα για τη μείωση του κόστους ευρυζωνικών υποδομών υψηλών ταχυτήτων Νομοθετική πρόταση (09/2013) Απαιτείται επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μέχρι τον Μάρτιο του 2014 Νομοθετική πρόταση (03/2013) Απαιτείται επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μέχρι τον Μάρτιο του 2014 Μέτρα για την ασφάλεια δικτύου και πληροφοριών Νομοθετική πρόταση (02/2013) Απαιτείται επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μέχρι τον Μάρτιο του 2014 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» Νομοθετική πρόταση (10/2011) Η πολιτική συμφωνία αναμένεται σύντομα Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίες καταπιστευματοδόχου Νομοθετική πρόταση (06/2012) Απαιτείται επίτευξη πολιτικής συμφωνίας (μέρος της Πράξης Ι για την Ενιαία Αγορά) Διαχείριση συλλογικών δικαιωμάτων Νομοθετική πρόταση (07/2012) Αναμένεται πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος του 2013 Ηλεκτρονική τιμολόγηση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων Νομοθετική πρόταση (06/2013) Απαιτείται επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μέχρι τον Μάρτιο του 2014 (μέρος της Πράξης ΙΙ για την Ενιαία Αγορά) Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων Νομοθετική πρόταση (01/2012) Απαιτείται επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μέχρι τον Μάρτιο του 2014 Πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες Νομοθετική πρόταση (07/2013) Απαιτείται επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μέχρι τον Μάρτιο του 2014 (μέρος της Πράξης ΙΙ για την Ενιαία Αγορά) Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών Νομοθετική πρόταση (07/2013) Απαιτείται επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μέχρι τον Μάρτιο του 2014 (μέρος της Πράξης ΙΙ για την Ενιαία Αγορά) Συνολική περιγραφή της κατάστασης εντός του χρονοδιαγράμματος περισσότερες προσπάθειες ουδεμία/ελάχιστη πρόοδος

14 Παράρτημα 2 Βασικά γεγονότα και αριθμοί * 1. Ψηφιακή οικονομία: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης Σημαντικό μέρος της παγκόσμιας οικονομίας είναι πλέον ψηφιακό Μερίδιο των ΤΠΕ στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (2011 ή τελευταίο διαθέσιμο έτος), ΟΑΣΑ Όλοι οι τομείς εξαρτώνται από τις ΤΠΕ Δαπάνες ΤΠΕ ανά κατηγορία φορέων (% συνολικών δαπανών ΤΠΕ το 2012) Κατασκευές Ενέργεια & επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Φυσικοί πόροι Εκπαιδευτικές υπηρεσίες Ξενοδοχοεστίαση και αναψυχή Χονδρικό εμπόριο & διανομή Λιανικό εμπόριο Υγειονομική περίθαλψη Καταναλωτές Μεταφορές Μεταποίηση Υπηρεσίες Κυβέρνηση Τηλεπικοινωνίες Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Πηγή: ΟΟΣΑ * Τα δεδομένα για την Κροατία, εάν υπάρχουν, περιλαμβάνονται στα δεδομένα ΕΕ.

15 εκατομ. θέσεις εργασίας Οι θέσεις εργασίας ΤΠΕ αυξάνονται διαρκώς Αριθμός εργαζομένων στις ΤΠΕ στην ΕΕ (εκατ.) Κατασκευή ΤΠΕ Υπηρεσίες ΤΠΕ Σε τομείς μη-τπε Στις ΤΠΕ αντιστοιχεί μεγάλο μέρος της διαφοράς παραγωγικότητας με τις ΗΠΑ Αύξηση παραγωγικότητας εργασίας σε ΕΕ και ΗΠΑ (ετήσιος μέσος όρος σε δύο περιόδους) Συμβολή ΤΠΕ (επενδύσεις, παραγωγή και χρήση ΤΠΕ, %) Άλλες συνεισφορές (%) ,7 0,9 1,1 0,9 0,3 0,5 0,6 0,7 ΕΕ ΗΠΑ ΕΕ ΗΠΑ Πηγή: The Conference Board

16 Δείκτης 2000=100 Το μερίδιο των ΤΠΕ στην οικονομία της ΕΕ αυξάνει διαρκώς Εξέλιξη ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των ΤΠΕ στην ΕΕ (δείκτης 2000=100) Τομέας ΤΠΕ Σύνολο οικονομίας Το μερίδιο αυτό ποικίλλει ανά κράτος μέλος Μερίδιο κατασκευής ΤΠΕ και υπηρεσιών ΤΠΕ επί συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ (2011) Υπηρεσίες ΤΠΕ Κατασκευή ΤΠΕ

17 ΑΕΠ της ΕΕ Δείκτης 2010=100 Νέες τεχνολογίες σημαίνει νέες ευκαιρίες Δυναμικό του υπολογιστικού νέφους για την ευρωπαϊκή οικονομία έως το 2020 ΑΕΠ της ΕΕ σωρευτικός αντίκτυπος 940 δισεκατ. ευρώ την περίοδο Δημιουργία επιχειρήσεων= νέες ΜΜΕ έως το 2016 Υπολογιστικό νέφος Το 80% των οργανισμών που υιοθετούν το υπολογιστικό νέφος μειώνει τις δαπάνες κατά 10-20% Πηγές: IDC και F. Etro Η ψηφιακή οικονομία μπορεί να αυξήσει κατά 4% τουλάχιστον το ΑΕΠ της ΕΕ έως το 2020 Αύξηση ΑΕΠ της ΕΕ λόγω ψηφιακής οικονομίας Πηγή: Copenhagen Economics

18 2. Δυναμικός τομέας σε περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις Οι κορυφαίες εταιρείες ΤΠΕ ανά κύκλο εργασιών (2012)

19 Η εκτίναξη του Διαδικτύου αυξάνει τα έσοδα, αλλά οι επιχειρήσεις της ΕΕ υστερούν Συνολικός κύκλος εργασιών παγκόσμιου Top 50 εταιρειών ΤΠΕ (εκατ. ευρώ) Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική Αμερική Ασία, Ειρηνικός Πηγή: Bloomberg Τηλεπικοινωνίες: φθίνον σχετικό μερίδιο ΕΕ Εξέλιξη εσόδων στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως ανά γεωγραφική περιοχή ΕΕ ΗΠΑ Ιαπωνία Κίνα Υπόλοιπος κόσμος 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Πηγή: European Information Technology Observatory

20 Ανάπτυξη 4G: η ΕΕ ασθμαίνει... συνδρομές 4G παγκοσμίως (2013) Λατινική Αμερική Αφρική-Μέση Ανατολή Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη Δυτική Ευρώπη Βόρεια Αμερική Ασία/Ειρηνικός Πηγή: IDATE...ενώ έχει μείνει πίσω στο Web 2.0 Αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για Web 2.0* ( ) *δεύτερη γενιά Διαδικτύου, επικεντρώνεται στην ικανότητα των χρηστών να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και περιεχόμενο επιγραμμικώς ΗΠΑ US Canada Καναδάς 6 Bahamas Μπαχάμες 1 Korea 12 Νότιος Κορέα 12 Japan 8 Ιαπωνία 8 Australia 3 Αυστραλία 3 Singapore 2 Σιγκαπούρη 2 China Κίνα 11 India Ινδία 1 1 Finland Φινλανδία 8 8 France Γαλλία 4 4 Σουηδία 3 Sweden Ελβετία 3 Switzerland 3 Ιταλία 2 UK 1 ΗΒ 1 Italy 2 Γερμανία 1 Germany 1

21 % ατόμων 3. Χρήση Διαδικτύου: η κάλυψη και η ποιότητα είναι το κλειδί Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, αλλά υπάρχουν διαφορές εντός της ΕΕ Χρήση Διαδικτύου από τους πολίτες της ΕΕ (2012) χρήση Διαδικτύου κινητή χρήση Διαδικτύου Χαμηλότερη διείσδυση γραμμών ινών υψηλών ταχυτήτων στην Ευρώπη από ό,τι σε άλλες περιοχές Διείσδυση βασικών και υψηλής ταχύτητας γραμμών ινών (τέλη 2012) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Βασικές ευρυζωνικές γραμμές Γραμμές ινών υψηλών ταχυτήτων ΕΕ Ιαπωνία ΗΠΑ Νότια Κορέα, ΟΑΣΑ

22 SE DK UK LU DE NL FI FR AT IE BE SK EU MT SI CZ ES PL LV HU EE HR PT CY EL LT IT BU RO % ατόμων % ατόμων Πολύ διαφορετικά επίπεδα διείσδυσης στην ΕΕ Ευρυζωνική διείσδυση στην ΕΕ (συνδρομές ανά 100 κατοίκους, 2013) RO PL BG SK IT PT HU LV EL IE AT ES CZ CY LT SI EE EU FI LU MT SE BE UK DE FR DK NL Αύξηση χρήσης ηλεκ/νικού εμπορίου αλλά τα επίπεδα ποικίλλουν Εξέλιξη χρήσης* ηλεκ/νικού εμπορίου στην ΕΕ Χρήση* ηλεκ/νικού εμπορίου στην ΕΕ (2012) * Χρήση τους τελευταίους 12 μήνες

23 % επιχειρήσεων % επιχειρήσεων Αύξηση πωλήσεων μέσω Διαδικτύου, με διαφορές στα κράτη μέλη Μερίδιο εταιρειών ΕΕ που πωλούν επιγραμμικά (2012) Οι ΜΜΕ λιγότερο συνηθισμένες να πωλούν επιγραμμικά Μερίδιο ΜΜΕ της ΕΕ και μεγάλων εταιρειών που πωλούν επιγραμμικά ΜΜΕ Μεγάλες επιχειρήσεις Μερίδιο πωλήσεων μέσω Διαδικτύου σε κύκλο εργασιών για ΜΜΕ που πωλούν επιγραμμικά στην ΕΕ (2011) Σημαντικό Κυρίαρχο Πολύ χαμηλό Χαμηλό

24 4. Κατακερματισμός: μείζον εμπόδιο για την ΕΕ Η ΕΕ δεν αποτελεί ακόμη ενιαία ψηφιακή αγορά Κύρια χαρακτηριστικά ψηφιακών αγορών ΗΠΑ, ΕΕ, Κίνας Πελάτες*: 330 Πελάτες*: 510 Πελάτες*: 1400 Κύριοι φορείς εκμετάλλευσης: Ρυθμιστικά πλαίσια: 6 1 Κύριοι φορείς εκμετάλλευσης: Ρυθμιστικά πλαίσια: +/ Κύριοι φορείς εκμετάλλευσης: Ρυθμιστικά πλαίσια: 3 1 * εκατομμύρια Διαφορές στις τιμές επικοινωνιών ασχέτως διαφορών στα γενικά επίπεδα τιμών Δείκτες επιπέδων τιμών: υπηρεσίες επικοινωνιών σε σύγκριση με μέσες τιμές (2012, EΕ=100, ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης) Μέσα επίπεδα τιμών Τιμές υπηρεσιών επικοινωνιών (σταθερών, κινητών, Διαδικτύου)

25 % αγοραστών μέσω Διαδικτύου Οι φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ εστιάζονται ακόμη στις εγχώριες αγορές τους Έσοδα μεγαλύτερων φορέων τηλεπικοινωνιών ΕΕ σε εθνικές αγορές, αγορές ΕΕ και εκτός ΕΕ (Q3 2012) Εθνική αγορά Αγορά ΕΕ (μη εθνική) Αγορά εκτός ΕΕ 100% 80% 60% 40% 20% 0% βάσει οικονομικών εκθέσεων φορέων εκμετάλλευσης Πολίτες ΕΕ: δύσκολα κάνουν διασυνοριακές αγορές Αγορές των πολιτών ΕΕ μέσω Διαδικτύου αναλόγως έδρας του πωλητή (2012) Εγχώριοι πωλητές Πωλητές από άλλα κράτη ΕΕ Πωλητές από τρίτες χώρες

26 % ατόμων 5. Καίριος ο ρόλος των δημόσιων αρχών στον καθορισμό των κατάλληλων συνθηκών Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση όλο και πιο συνήθης Ηλεκτρονική επικοινωνία πολιτών με δημόσιες αρχές* % ατόμων που χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο τους τελευταίους 12 μήνες, το 2012 Πολλαπλά τα οφέλη από πιο ανοικτή διακυβέρνηση Οι συνέπειες της ανοικτής διακυβέρνησης Αύξηση παραγωγικότ ητας Εξοικονόμησ η: 15-20% μείωση δαπανών δημοσίων διοικήσεων Φιλική προς τον πολίτη Ανοικτή διακυβέρνη ση Λιγότερη γραφειοκρατ ία Μεγαλύτερη ανάπτυξη: αύξηση κατά 40 δισ. ευρώ ετησίως λόγω πληροφοριώ ν που αφορούν το Δημόσιο Πηγή: Mc Kinsey, E. Brynjolfsson, L. Hitt, H. Kim

27 Η ευρύτερη χρήση ηλεκτρ. διαγωνισμών θα φέρει σημαντικά κέρδη Μέσο επίπεδο εφαρμογής ηλεκτρ. διαγωνισμών ανά κράτος μέλος (εάν υπάρχουν, 2011)* *Πηλίκο αξίας ηλεκτρονικών δημόσιων διαγωνισμών διά συνολικής αξίας δημοσίων διαγωνισμών AT BE CY CZ DE DK EE ES FI BG FR EL IT IE HU PT MT LU SE PL SI UK LT RO 0% 0-10% 10-50% Above Άνω του 50% Level Επίπεδο of up-take εφαρμογής Απαραίτητη η ασφάλεια για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας Οι πολίτες στην ΕΕ διστάζουν να χρησιμοποιούν κάποιες επιγραμμικές υπηρεσίες (2010) Για λόγους ασφάλειας, ορισμένοι δεν δηλώνουν προσωπικές πληροφορίες σε επιγραμμικές κοινότητες Για λόγους ασφάλειας, ορισμένοι δεν παραγγέλλουν/αγοράζουν ιδιωτικώς αγαθά/υπηρεσίες Για λόγους ασφάλειας, ορισμένοι δεν πραγματοποιούν τραπεζικές συναλλαγές Για λόγους ασφάλειας, ορισμένοι δεν τηλεφορτώνουν επιγραμμικό περιεχόμενο Για λόγους ασφάλειας, ορισμένοι δεν επικοινωνούν με δημόσιες διοικήσεις % χρηστών Διαδικτύου

28 Οι νέες θέσεις εργασίας χρειάζονται νέες δεξιότητες, και υπάρχουν πολλές τέτοιες θέσεις Ψηφιακές θέσεις εργασίας: κενές θέσεις εργασίας και απόφοιτοι (αριθμοί) Κενές θέσεις εργασίας Νέοι απόφοιτοι ΤΠΕ Πηγή: Empirica Η διάδοση των δεξιοτήτων ΤΠΕ στον πληθυσμό παραμένει προτεραιότητα Επίπεδο γνώσης υπολογιστών στην ΕΕ (2012, % ατόμων ηλικίας 16-74) Υψηλ ό 26% Μηδενικό 33% Μέτριο 25% Χαμηλό επίπεδ ο 16%

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΒΔΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ EL Το 2010 σε όλες τις εκδόσεις της ΕΚΤ απεικονίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ. ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ Έκδοση 1 η Φεβρουάριος 2012 1 Περιεχόμενα Κείμενο Εργασίας Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Συνεισφορά της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2012 COM(2012) 183 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) P6_TA(2009)0049 ιεθνές εµπόριο και ιαδίκτυο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε το ιεθνές εµπόριο και το ιαδίκτυο (2008/2204(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 330 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια {SWD(2014) 330 final}

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013 1 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια γενική εξέταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν (α) στις μεταφορές και (β) στην εδαφική (ή χωρική) συνοχή. Συμπληρωματικά, παρουσιάζονται συνοπτικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Διαβάστε περισσότερα