ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Αρ. Μητρώου:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών. Αρ. Μητρώου: 083316"

Transcript

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Mobile learning: Μάθηση μέσω κινητών συσκευών Του φοιτητή Λάζαρου Δεβετζή Επιβλέπων καθηγητής Δημήτριος Κλεφτούρης Αρ. Μητρώου: Θεσσαλονίκη, 2014

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται το θέμα της κινητής μάθησης (m- Learning), έναν νέο τρόπο μάθησης μέσω κινητών συσκευών (PDAs, smartphones, iphones, tablets κ.α.) ευρέως διαδεδομένο στις μέρες μας. Στην εργασία θα αναπτυχθεί το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από την κινητή μάθηση (τι είναι, πως εφαρμόζεται, τρέχουσα κατάσταση, χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα μειονεκτήματα, σχέση με την περιρρέουσα νοημοσύνη κλπ). Στην συνέχεια θα γίνει μια εκτενής αναφορά στις σημερινές κινητές συσκευές (κατηγορίες, χαρακτηριστικά, υπηρεσίες, εκπαιδευτικές χρήσεις κλπ) που εξυπηρετούν αυτόν τον τρόπο μάθησης. Επίσης θα γίνει λόγος για την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τις μελέτες και τις μεθόδους μάθησης μέσω κινητών συσκευών. Ακόμη θα γίνει αναφορά και σύγκριση των mobile λειτουργικών συστημάτων. Επιπλέον θα γίνει μια νύξη στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης που υποστηρίζουν την κινητή ηλεκτρονική μάθηση. Επιπρόσθετα θα γίνει λόγος για το Podcasting, μια προσπάθεια ενίσχυσης της κινητής μάθησης. Στο πρακτικό μέρος θα παρουσιαστούν δυο δημοφιλή εργαλεία για το m- Learning: τα podcasts και τα quiz ερωτήσεων. Ουσιαστικά θα κατασκευαστούν κάποια εκπαιδευτικά podcasts και μια εκπαιδευτική quiz εφαρμογή υλοποιημένη με το εργαλείο Εclipse, για συσκευές smartphone στην πλατφόρμα Android. 2 από 224

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση βελτιώνει την διδασκαλία και την μάθηση. Σημαντικό ρόλο σε αυτό, έπαιξε η ανάπτυξη του Διαδικτύου και οι εφαρμογές του. Τα τελευταία χρόνια, η πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό δεν περιορίζεται στους υπολογιστές αλλά περιλαμβάνει κάθε είδους κινητή συσκευή. Στις αναπτυσσόμενες χώρες ο αριθμός των μαθητών που κατέχουν κινητές συσκευές είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αυτών που κατέχουν υπολογιστές. Τα παραπάνω γεγονότα έχουν ως επακόλουθο την δημιουργία και ανάπτυξη ενός νέου τρόπου μάθησης: την κινητή μάθηση (m-learning) η οποία βασίζεται στην μάθηση μέσω κινητών συσκευών, πάντοτε και από παντού. Η κεντρική ιδέα του m-learning είναι απλή. Κάθε μαθητής διαθέτει μια κινητή συσκευή (smartphone, iphone, ένα PDA κ.α.) η οποία έχει δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες και να αποθηκεύει άμεσα το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υλικό των μαθημάτων που υπάρχει σε έναν απομακρυσμένο server, στην κινητή συσκευή τους. Επίσης η ασύρματη κινητή συσκευή επιτρέπει την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ μαθητών-καθηγητή αλλά και μαθητών μεταξύ τους. 3 από 224

4 ABSTRACT The integration of the Information and Communication Technologies (ICT) in the field of education, improves the teaching methods and learning. In this, important role played the development of the Internet and its applications. At last years, the Web access is not limited to computers but includes all types of mobile devices. In developing countries the number of users that have mobile devices is larger than the number of users that have computers. As a natural consequence of the above facts a new kind learning has emerged and been developed ever since: Mobile Learning, based on the idea of learning with mobile devices anywhere at any time. The central idea of m-learning is simple. Each student has a mobile device (smartphone, iphone, PDA, etc.) which can be connected to the Internet. This means that can access the services and store directly the educational content and course material that exists on a remote server, at the mobile device. Also, the wireless mobile device allows interaction and communication between studentteacher and student together. 4 από 224

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Δημήτριο Κλεφτούρη για την δυνατότητα που μου έδωσε να εκπονήσω την παρούσα πτυχιακή εργασία καθώς και για το πολύτιμο χρόνο που διέθεσε για την περάτωση της. Οι σημαντικές υποδείξεις και συμβουλές του με κατεύθυναν σ ένα ορθό και σαφή τρόπο σκέψης. Στην συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους του καθηγητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης για τις πολύτιμες γνώσεις που μου προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος θέλω να εκφράσω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια μου, για την στήριξη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε κατά την διάρκεια των σπουδών μου. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μου έδωσαν όλα τα εφόδια ώστε να γίνω ένας σωστός άνθρωπος. Αυτό είναι κάτι που δεν μαθαίνεται αλλά μεταδίδεται. Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι αφιερωμένη στην μητέρα μου Ευγενία. 5 από 224

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ABSTRACT... 4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Πρόλογος Η έννοια της μάθησης Εκπαίδευση και μάθηση εξ αποστάσεως H έννοια της εκπαίδευσης Ορισμός της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως Διαφορά εκπαίδευσης και μάθησης από απόσταση Χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης H έννοια της τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Μορφές τηλεκπαίδευσης Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Ορισμός Κατηγορίες ηλεκτρονικής μάθησης Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικής μάθησης Μειονεκτήματα ηλεκτρονικής μάθησης Τεχνολογίες e-learning Πρότυπα E-learning Επίλογος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (M-LEARNING) Πρόλογος Η μετάβαση από την ηλεκτρονική μάθηση στην κινητή μάθηση Ορισμοί Η εξέλιξη της κινητής μάθησης Η τρέχουσα κατάσταση της κινητής μάθησης Προϋποθέσεις ανάπτυξης της κινητής μάθησης Τα κριτήρια της κινητής μάθησης από 224

7 2.7. Παράγοντες δημιουργίας του m-learning Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του m-learning Τα επίπεδα σχεδιασμού της ασύρματης και κινητής μάθησης Οι τεχνολογίες του m-learning Τα πλεονεκτήματα του m-learning Τα μειονεκτήματα του m-learning Διαφορές μεταξύ m-learning και e-learning H σχέση του m-learning με την περιρρέουσα νοημοσύνη H σχέση μεταξύ καθηγητή-μαθητών στο περιβάλλον κινητής μάθησης Οι περιορισμοί της κινητής μάθησης Τρόποι υποστήριξης της κινητής μάθησης Σχεδιασμός δραστηριοτήτων κινητής μάθησης Το μέλλον της κινητής μάθησης Επίλογος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Πρόλογος Υπηρεσίες κινητών συσκευών Περιγραφή Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Ασύρματη δικτύωση κινητών συσκευών (Wi-Fi) Bluetooth GSM WAP GPRS QR κώδικας SMS-MMS Χαρακτηριστικά κινητών συσκευών Περιγραφή Ο εξωτερικός σχεδιασμός Η μπαταρία Η διεπαφη χρήστη (εισαγωγή κειμένου) Οι αποθηκευτικές ικανότητες Το μέγεθος οθόνης Οθόνες αφής Ιδιότητες των κινητών συσκευών από 224

8 3.4. Η χρήση των κινητών συσκευών στην μάθηση Επίλογος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Πρόλογος Έξυπνα τηλέφωνα (Smartphones) Περιγραφή Η χρήση των smartphones στην εκπαίδευση Υπέρ-Φορητά PC (UMPCs) Περιγραφή Η χρήση των UMPCs στην εκπαιδευτική διαδικασία E-book readers Υπολογιστές τσέπης (Pocket PCs) Περιγραφή Η χρήση των Pocket PCs στην εκπαιδευτική διαδικασία Portable media players (PMPs) Περιγραφή Η χρήση των PMPs στην εκπαιδευτική διαδικασία Προσωπικοί Ψηφιακοί Βοηθοί (PDAs) Περιγραφή Η χρήση των PDAs στην εκπαίδευση ipods Περιγραφή Η χρήση των ipods στην εκπαίδευση iphones Περιγραφή Η χρήση των iphones στην εκπαίδευση ipads και Tablets Περιγραφή Η χρήση των ipads και των tablets στην εκπαίδευση Συσκευές παιχνιδιών Περιγραφή Η χρήση των συσκευών παιχνιδιών στην εκπαίδευση Επίλογος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Πρόλογος από 224

9 5.1. Εισαγωγή Μάθηση, διδασκαλία και τεχνολογία Προϋποθέσεις για την χρήση των ΤΠΕ στον εκπαιδευτικό χώρο Μέθοδοι και μελέτες μάθησης μέσω κινητών συσκευών Μαθησιακά παιχνίδια Πειραματικές ασκήσεις και έρευνα Επικοινωνία και απόκριση στην τάξη Επιμορφωτικά σενάρια Συστάσεις σε «κινητούς» μαθητές Παράδοση εκπαιδευτικού υλικού Μέθοδοι προσαρμογής περιεχομένου μέσω κινητών συσκευών Σχεδιασμός εφαρμογών για την κινητή μάθηση Είδη εφαρμογών για την κινητή μάθηση Επίλογος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Πρόλογος Ιστορική αναδρομή Προβολή της αγοράς Λειτουργικά Συστήματα κινητών συσκευών Σύγκριση κινητών λειτουργικών συστημάτων στην εκπαίδευση Επίλογος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόλογος Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Κατηγορίες Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης Τρέχουσα κατάσταση Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Κινητά Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης Χρήση modules για τις κινητές συσκευές Μέσω εγκατάστασης εφαρμογών στις κινητές συσκευές Επίλογος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο : PODCASTING Πρόλογος Περιγραφή To podcasting ως νέο μέσο έκφρασης από 224

10 8.3. Η χρήση του Podcasting Η λειτουργία του Podcasting Η τεχνολογία RSS Ο εξοπλισμός δημιουργίας των Podcasts Τα στάδια δημιουργίας των Podcasts H χρήση και τα οφέλη του Podcasting στην εκπαίδευση Επίλογος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο : H ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PODCASTS ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Πρόλογος Περιγραφή Εγκατάσταση της εφαρμογής Audacity Εγκατάσταση της εφαρμογής LAME MP Εγγραφή της φωνής Ανέβασμα των Podcast αρχείων στον server Aetos Επίλογος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ANDROID ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ QUIZTEST Πρόλογος Περιγραφή Πλατφόρμα και εργαλεία ανάπτυξης Απαιτήσεις σχεδιασμού εφαρμογής Η δομή της εφαρμογής Η υλοποίηση της εφαρμογής Κλάση WelcomeActivity.java Κλάση InstructionsActivity.java Κλάση AboutActivity.java Κλάση MathimataActivity.java Κλάση LevelActivity.java Κλάση Question.java Κλάση DbHelper.java Κλάση QuizActivity.java Κλάση ResultActivity.java Κλάση SendActivity.java Μελλοντικές προσθήκες της εφαρμογής Διανομή της εφαρμογής Επίλογος από 224

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ από 224

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο στόχος της πτυχιακής είναι να μελετήσει και να αναπτύξει εφαρμογή για τo m-learning, τις υπάρχουσες κινητές συσκευές, τα mobile λειτουργικά συστήματα, τα κινητά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης και τα δυο δημοφιλή εργαλεία κινητής μάθησης (εκπαιδευτική Αndroid quiz εφαρμογή και Podcasting). Το 1 ο κεφάλαιο ασχολείται με την τηλεκπαίδευση (ορισμός, περιγραφή, διαφορά με την μάθηση, χρήση, μορφές) και την ηλεκτρονική μάθηση (ορισμός, κατηγορίες, μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα, τεχνολογίες, πρότυπα). Το 2 ο κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά την μάθηση μέσω κινητών συσκευών (ορισμοί, τρέχουσα κατάσταση, προϋποθέσεις, παράγοντες δημιουργίας, χαρακτηριστικά, τεχνολογίες, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, μέλλον κ.α.). Το 3 ο κεφάλαιο αναφέρει στα χαρακτηριστικά, στις υπηρεσίες, στις ιδιότητες και στις χρήσεις των κινητών συσκευών. Το 4 ο κεφάλαιο επικεντρώνει στις κατηγορίες, στις δυνατότητες και στις εκπαιδευτικές χρήσεις των κινητών συσκευών (smartphones, PDAs, ipods, iphones, tablets κ.α). Το 5 ο κεφάλαιο αναφέρεται στην χρήση των ΤΠΕ, στις μεθόδους μάθησης και προσαρμογής περιεχομένου μέσω κινητών συσκευών, στον σχεδιασμό και στα είδη των m-learning εφαρμογών Το 6 ο κεφάλαιο παρουσιάζει τα mobile Λ/Σ (ιστορική αναδρομή, προβολή στην αγορά, είδη, σύγκριση ως προς την εκπαιδευτική χρήση). Το 7 ο κεφάλαιο εξετάζει τα υπάρχοντα κινητά ΣΔΜ (κατηγορίες, είδη ΣΔΜ, ηλεκτρονικά ΣΔΜ, modules και mobile apps). Το 8 ο κεφάλαιο αναφέρεται στο Podcasting (ορισμός, λειτουργία, τεχνολογία, στάδια και εξοπλισμός δημιουργίας, εκπαιδευτική χρήση). To 9 ο κεφάλαιο ασχολείται με την δημιουργία εκπαιδευτικών podcasts. To 10 ο κεφάλαιο αφoρά την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής Android εφαρμογής μέσω του εργαλείου Εclipse (περιγραφή, δομή, υλοποίηση, επεκτάσεις, διανομή). 12 από 224

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Πρόλογος Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια εισαγωγή σε θέματα εκπαίδευσης και μάθησης. Αρχικά γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην σχέση της με την μάθηση. Στην συνέχεια γίνεται μικρή ανάλυση σχετικά με την τηλεκπαίδευση. Στο τέλος γίνεται αναλυτική περιγραφή στην πιο δημοφιλή μορφή τηλεκπαίδευσης: την ηλεκτρονική μάθηση (E-Learning) Η έννοια της μάθησης Είναι καθολικά αποδεκτό ότι οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν διεισδύσει στην καθημερινότητα των χρηστών και χρησιμοποιούνται επιτυχώς σε πολλούς τομείς της σημερινής σύγχρονης εποχής. Η είσοδος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση άλλαξε τις κλασικές θεωρίες μάθησης και βελτίωσε τις διαδικασίες διδασκαλίας, μάθησης, απόκτησης γνώσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Κατά καιρούς διάφοροι επιστήμονες και ερευνητές προσπάθησαν να δώσουν τον δικό τους ορισμό σχετικά την έννοια της μάθησης. Για παράδειγμα σύμφωνα με τον Bigge, «η μάθηση είναι η αλλαγή στην συμπεριφορά, στις ιδέες, στις γνώσεις και στα κίνητρα του ατόμου, ως αποτέλεσμα εμπειρίας, επανάληψης, εκπαίδευσης και παρατήρησης». Η μάθηση διέπεται από διάφορες θεωρίες μάθησης δηλαδή οργανωμένα σύνολα αρχών που ερμηνεύουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα μαθαίνουν, αναπτύσσουν ικανότητες και αποκομίζουν νέα γνώση. Οι βασικότερες θεωρίες μάθησης είναι οι συμπεριφοριστικές, οι γνωστικές, οι κοινωνικοπολιτισμικές και οι ψυχολογικές, καθεμία από οποίες εξετάζει την μάθηση από άλλη οπτική γωνία (Keegan D.,1996) Εκπαίδευση και μάθηση εξ αποστάσεως H έννοια της εκπαίδευσης Η εκπαίδευση ορίζεται ως μια οργανωμένη, συλλογική προσπάθεια παροχής πληροφορίας με στόχο την απόκτηση γνώσης μέσω των διάφορων 13 από 224

14 μαθησιακών δραστηριοτήτων. Οι θεσμοθετημένοι φορείς του εκπαιδευτικού συστήματος είναι τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα πανεπιστήμια κ.α Ορισμός της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως Με την πάροδο του χρόνου (1900-σημερα) εμφανίστηκε μία μέθοδος εκπαίδευσης που εξαπλώθηκε διεθνώς: η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ή αλλιώς Τηλεκπαίδευση. Πρόκειται για μία φιλοσοφία μετάδοσης γνώσης από απόσταση στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, η οποία καταργεί τους περιορισμούς της παραδοσιακής διδασκαλίας. Χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες προσφέροντας έμμεση πληροφόρηση και καινοτόμες υπηρεσίες, καλύπτοντας έτσι τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Με άλλα λόγια, είναι μια μορφή εκπαίδευσης στην οποία δεν απαιτείται η άμεση διαπροσωπική επαφή μεταξύ μαθητών και καθηγητή στον ίδιο χώρο. Ο μαθητής διδάσκεται πως να μαθαίνει και να λειτουργεί αυτόνομα στα πλαίσια της ανεξάρτητης γνώσης από απόσταση. Στην σημερινή τεχνολογική εποχή υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις για εξειδίκευση, κατάρτιση και επίκαιρη γνώση. Δυστυχώς τα παραδοσιακά μέσα εκπαίδευσης κρίνονται ανεπαρκή. Για αυτό τον λόγο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα άρχισαν να εφαρμόζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επανασχεδιάζοντας το πρόγραμμα σπουδών, υιοθετώντας νέες μεθόδους διδασκαλίας και επικοινωνίας και χρησιμοποιώντας προηγμένο υλικό και λογισμικό. Σε όλα αυτά συνέβαλε αρκετά η άνθιση των ΤΠΕ, του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μέσων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (d-learning) αποτελείται από 3 συντελεστές: τον καθηγητή, τον μαθητή και το εκπαιδευτικό υλικό. Οι συντελεστές αυτοί δημιουργούν μεταξύ τους μια τριαδική αλληλένδετη σχέση κατά την οποία ο μαθητής μελετά το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και ο καθηγητής καλείται να το υποστηρίξει και να λειτουργήσει καθοδηγητικά και συμβουλευτικά σε αυτόν. (Λιοναράκης, 2001) Διαφορά εκπαίδευσης και μάθησης από απόσταση Πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και η μάθηση εξ αποστάσεως είναι ταυτόσημες έννοιες. Ωστόσο με την πάροδο του χρόνου έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις από ειδικούς που διαχωρίζουν αυτές τις δυο έννοιες μεταξύ τους. Παρακάτω παρατίθενται μερικές απόψεις: 14 από 224

15 "Βλέπουμε ότι το επίκεντρο στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως παλαιότερα ήταν ο καθηγητής. Τώρα μπορεί να μετατραπεί σε μάθηση εξ αποστάσεως και το επίκεντρο της να γίνει ο μαθητής. Αντί να είναι παθητικοί αποδέκτες της γνώσης, οι μαθητές αποκτούν μόνοι τους τις δικές τους γνώσεις, με την καθοδήγηση του καθηγητή. Ένα μέρος από τις οδηγίες του καθηγητή παρέχονται μέσα σε περιβάλλον με πηγές πληροφοριών όπου οι μαθητές μπορούν να τις εξερευνούν και να επιλέγουν ανεξάρτητα τις πληροφορίες που χρειάζονται. Η στάση των μαθητών γίνεται ενεργητική διότι εξερευνώντας τις πληροφορίες αποκτούν μόνοι τους τις γνώσεις που πρέπει να έχουν. Έτσι μαθαίνουν να λύνουν διάφορα προβλήματα όμοια με αυτά που θα συναντήσουν στην πραγματική ζωή τους ως επαγγελματίες" (Berge & Collins, 1995). "Η εκπαίδευση από απόσταση δίνει περισσότερη έμφαση στην μάθηση και λιγότερη στην διδασκαλία. Η θεωρία μάθησης που εφαρμόζεται, προκαλεί μεταβολές στη φύση της μάθησης και στις προοπτικές που έχει ο μαθητής. Η γνώση θεωρείται ότι κατασκευάζεται μέσα από κοινωνική δραστηριοποίηση, επικοινωνία και ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Η συνηθισμένη μορφή της διδασκαλίας ως προφορική παρουσίαση μαθημάτων στον πίνακα, έχει μεταβληθεί σε μοντέλο πρακτικής εξάσκησης και η μάθηση έρχεται μέσα από διαλογικές συζητήσεις που διαπραγματεύονται τις έννοιες" (Peraya, 1994). Σύμφωνα με τις παραπάνω απόψεις, ο όρος Distance Education σημαίνει διδασκαλία από απόσταση ενώ ο ορος Distance Learning σημαίνει μάθηση από απόσταση. Αν αποδοθούν οι οροι αυτοί στα ελληνικά, γίνεται η εξής σημαντική διαπίστωση: H διδασκαλία και η μάθηση εξ αποστάσεως, περιλαμβάνονται στον όρο "εκπαίδευση εξ αποστάσεως Χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Η εξέλιξη των ΤΠΕ, η αυξανομένη ανάγκη για μάθηση και εξειδικευμένη γνώση, η κοινωνική απαξίωση, η ανεργία κ.α. οδήγησαν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης από απόσταση η οποία παρέχει την κατάλληλη πληροφορία, στα κατάλληλα άτομα, την κατάλληλη στιγμή. Για αυτό τον λόγο ενσωματώθηκε στα συμβατικά και ευέλικτα προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων. Αυτό οδήγησε στην υιοθέτηση της συνεργατικής, εξατομικευμένης, εποικοδομητικής και ενεργητικής μάθησης. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως και απευθύνεται: 15 από 224

16 Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και σε όλους τους ενήλικους: Η εκπαίδευση από απόσταση αφορά τόσο τους ενήλικους όσο και τους μαθητές σχολείων (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο κ.α.) που αναζητούν την γνώση, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής τάξης και γνωστικού επίπεδου. Εδώ και αρκετά χρόνια, έγιναν πολυάριθμες επιτυχείς προσπάθειες ώστε τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης να συνδέονται στο Διαδίκτυο. Η εκπαίδευση από απόσταση μέσω του Internet είναι πλέον προσιτή παγκόσμια σε όλους. Οι συμμετέχοντες που παρακολουθούν συνειδητά τα μαθήματα από απόσταση, κατά πλειοψηφία είναι ώριμοι και έμπειροι ενήλικες που έχουν οικογενειακές ή εργασιακές υποχρεώσεις και περιορισμένο χρόνο. Στην εκπαίδευση από απόσταση οι σειρές μαθημάτων παραδίδονται στο χώρο και στο χρόνο που επιλέγει ο μαθητής και ο ενήλικος, μαθαίνοντας έτσι με ανεξάρτητο τρόπο μέσω των ηλεκτρονικών μέσων.(rogers A., 1999) Σε περίπτωση που η εκπαίδευση απευθύνεται σε μαθητές χρησιμοποιούνται μέθοδοι προσομοίωσης της πραγματικής διδασκαλίας. Οι μαθητές επικοινωνούν με άλλα σχολεία της περιοχής ή με μαθητές από όλο τον κόσμο και συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες. Τα σχολεία απομακρυσμένων περιοχών παρακολουθούν μαθήματα από καθηγητές που βρίσκονται σε κεντρικές πόλεις και δεν μπορούν να επισκεφθούν τις περιοχές αυτές. Έτσι αυξάνονται οι ευκαιρίες επικοινωνίας, η ενεργή συμμετοχή, η συλλογικότητα και η αλληλεπίδραση των δυο πλευρών. Σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ): Η εκπαίδευση από απόσταση απευθύνεται και σε κατηγορίες μαθητών με κινητικά προβλήματα που αδυνατούν να βγουν εκτός σπιτιού και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Για αυτό τον λόγο δημιουργούνται ειδικές υπηρεσίες χειρισμού Η/Υ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανίχνευση της κίνησης των ματιών του χρήστη-μαθητή από την ενσωματωμένη κάμερα στον Η/Υ και η αυτόματη ενεργοποίηση των εντολών χωρίς την χρήση mouse ή πληκτρολογίου. (Steiner,1996) 1.3. H έννοια της τηλεκπαίδευσης 16 από 224

17 1.3.1 Περιγραφή Αναμφίβολα η τηλεκπαίδευση έφερε επανάσταση στον εκπαιδευτικό χώρο. Μέχρι σήμερα, η κλασσική μορφή εκπαίδευσης και διδασκαλίας ήταν η λεγόμενη δασκαλοκεντρική (Εικόνα 1). Σύμφωνα με αυτήν, η διδασκαλία του μαθήματος ήταν προσανατολισμένη στις ανάγκες του καθηγητή και οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να προσαρμοστούν σε αυτές. Εικόνα 1: Παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας Η εξέλιξη των Η/Υ και του Διαδικτύου οδήγησε σε μια νέα μορφή εκπαίδευσης, την λεγόμενη μαθητοκεντρική (Εικόνα 2). Σύμφωνα με αυτήν η σχέση του μαθητή με τον καθηγητή είναι πλέον αντίστροφη. Η διδασκαλία του μαθήματος επικεντρώνει στον μαθητή και τις μαθησιακές ανάγκες του. Η τηλεκπαίδευση υποστηρίζει και προωθεί αυτό το μοντέλο διδασκαλίας. Εικόνα 2: Μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας στην τηλεκπαίδευση Μορφές τηλεκπαίδευσης Η τηλεκπαίδευση μέσω ειδικών φορέων (ανοικτά και συμβατικά πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί εξ αποστάσεως) άλλαξε αρκετά την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Οι βασικότερες μορφές της είναι οι εξής: 17 από 224

18 Tηλεκπαίδευση σε εξατομικευμένο ρυθμό: Ο μαθητής έχει από την αρχή στην διάθεση του ένα συνδυασμένο διδακτικό υλικό για τα μαθήματα (βιβλία, διαδικτυακές πηγές, μαγνητοσκοπημένα μαθήματα, σημειώσεις κ.α.). Ο κάθε μαθητής μπορεί να αποφασίζει πότε και που θα το χρησιμοποιήσει, μαθαίνοντας με τον δικό του ρυθμό. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει σημαντική επικοινωνία του μαθητή είτε με τον καθηγητή είτε με τους άλλους μαθητές. Aσύγχρονη τηλεκπαίδευση: Ο μαθητής έχει την δυνατότητα να μελετήσει αυτόνομα, να επεξεργαστεί το διδακτικό υλικό και να επικοινωνήσει με τον καθηγητή και τους μαθητές μέσω ή forum, από παντού κάθε χρονική στιγμή δηλαδή ασύγχρονα λόγω της φυσικής απουσίας του καθηγητή. Το πλούσιο υλικό διδασκαλίας και οι διάφορες ασκήσεις δημιουργούνται μέσω εργαλείων δημιουργίας και διαχείρισης περιεχομένου και προσφέρονται από τον καθηγητή στον μαθητή κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Ο ρυθμός εργασιών και το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καθορίζεται από τον καθηγητή σε συνεργασία με τον μαθητή. Όλες αυτές οι δυνατότητες συνήθως παρέχονται από ένα σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS). Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων συστημάτων αποτελούν το Μoodle, το Blackboard κ.α. Σύγχρονη τηλεκπαίδευση: Το μάθημα πραγματοποιείται ζωντανά σε προκαθορισμένο χρόνο. Ουσιαστικά ο καθηγητής και οι μαθητές βρίσκονται ταυτόχρονα σε διαφορετικούς χώρους αλλά χρησιμοποιώντας την βιντεοδιάσκεψη μπορούν να βρίσκονται σε μια εικονική αίθουσα διδασκαλίας και να επικοινωνούν πρόσωπο με πρόσωπο. Το μάθημα γίνεται με άμεση αλληλεπίδραση και πλήρη έλεγχο από τον καθηγητή. EΤσι οι μαθητές παρακολουθούν online το μάθημα στον εικονικό ηλεκτρονικό πίνακα, επιλύουν τις απορίες τους σε πραγματικό χρόνο μέσω chat room και χρησιμοποιούν κοινές εφαρμογές και αρχεία. Σήμερα έγινε δυνατή η μετατροπή της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε ασύγχρονη. Μεικτή τηλεκπαίδευση: Είναι ο συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα τους και χρησιμοποιείται ευρέως στην σημερινή εκπαίδευση. (Μηλιου Α., 2004) 18 από 224

19 1.4. Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) Ορισμός Η σημερινή εποχή θεωρείται μια περίοδος μετάβασης από την Κοινωνία της πληροφορίας στην Κοινωνία της γνώσης. Οι μαθητές θέλουν να αποκτούν την νέα γνώση και δεξιότητες γρήγορα και αποτελεσματικά. Σε αυτό συνέβαλε η εξέλιξη των ΤΠΕ που παρέχουν ευέλικτα και φορητά μέσα υποστήριξης της μάθησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αρχή μίας νέας σύγχρονης εκπαίδευσης, όπου οι διάφορες μορφές της μάθησης (d-learning, e-learning, m-learning, g-learning) εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς αποτελώντας μια πολλά υποσχόμενη λύση για την επιτυχή μάθηση. Στα πρώτα χρόνια ( ) η τηλεκπαίδευση υλοποιούνταν μέσω αλληλογραφίας και έντυπου υλικού. Αργότερα ( ) υλοποιούνταν μέσω της μαζικής χρήσης πολυμέσων (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κασέτες κ.α). Τις τελευταίες δεκαετίες (1990-σημερα), υλοποιείται κυρίως με ηλεκτρονικά μέσα (συνήθως Η/Υ) και κινητές συσκευές (PDAs, tablets, smartphones κ.α.) σε ένα φιλικό δικτυακό περιβάλλον με σκοπό την διευκόλυνση της εξατομικευμένης μάθησης. Αυτό οδήγησε στην εμφάνιση της ηλεκτρονικής και κινητής εκπαίδευσης και κατ επέκταση στην ηλεκτρονική και κινητή μάθηση. Η Ηλεκτρονική μάθηση (E-learning) αφορά οποιαδήποτε μορφή τηλεκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται με την χρήση του Διαδικτύου και των υπολογιστών, στοχεύοντας στην μεταφορά γνώσης και στην on demand μάθηση. Αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης σύμφωνα με τον οποίο ο μαθητής χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού, μέσω του υπολογιστή μπορεί να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος από παντού και οποιαδήποτε χρονική στιγμή. (Μηλιου Α., 2004) Το περιεχόμενο του μαθήματος δεν εμπεριέχει μόνο κείμενο αλλά και στοιχεία πολυμέσων (ήχος, εικόνα, βίντεο, animation). Σε συνδυασμό και με τις μεθόδους αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια του μαθήματος, ο καθηγητής κάνει την διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα. Έτσι βοηθά τον μαθητή να αφομοιώνει διάφορες έννοιες, να μαθαίνει με τον δικό του ρυθμό και να αξιολογεί την απόδοση του π.χ. μέσω κουΐζ ερωτήσεων και άλλων ασκήσεων. 19 από 224

20 Επιπλέον οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν με τον καθηγητή και τους συμμαθητές τους είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιλύουν τις απορίες τους, να ανταλλάσσουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν σε ομάδες συζητήσεων, σε δωμάτια συνομιλίας καθώς και στην ζωντανή παράδοση του μαθήματος. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικονική αίθουσα διδασκαλίας. (Laurillard, 2002) Κατηγορίες ηλεκτρονικής μάθησης Η ολοένα και αυξανόμενη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου οδήγησε στην αλλαγή της εκπαίδευσης. Σήμερα όπως έχει πλέον διαμορφωθεί, θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί στις εξής κατηγορίες: (Rosenberg J.,2000) Εκπαίδευση βασισμένη στους υπολογιστές (CBT): Αναπτύχτηκε πριν την εμφάνιση του Internet και βασίζεται στην τεχνολογία και την χρήση των Η/Υ. Αφορά κυρίως την αυτό-εκπαίδευση και περιλαμβάνει διάφορες τεχνολογίες που υποστηρίζουν την χρήση πολυμέσων στην διδασκαλία του μαθήματος. Ο κάθε μαθητής χρησιμοποιεί ως αποθηκευτικά μέσα κυρίως CD-ROM και DVD- ROM προκειμένου να παρακολουθήσει μια σειρά από μαθήματα μέσω του προσωπικού του υπολογιστή. Επίσης ο μαθητής μαθαίνει κυρίως μέσα από ασκήσεις και τυποποιημένες ερωτήσεις. Ωστόσο το περιβάλλον μάθησης δεν παρέχει στον μαθητή βοήθεια σε πραγματικό χρόνο αλλά μόνο με χρήση e- mail και άλλων συμβατικών τρόπων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απουσία αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητή-καθηγητή. Εκπαίδευση βασισμένη στον παγκόσμιο ιστό ή το διαδίκτυο (WBT): Αποτελεί την εξέλιξη της CBT εκπαίδευσης η οποία προήλθε από την ραγδαία ανάπτυξη του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού. Ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει διαδικτυακά μέσω του H/Y του μια σειρά ηλεκτρονικών μαθημάτων με streaming τεχνολογίες που επιτρέπουν την συνεχή ροη πληροφοριών. Επίσης ο μαθητής μπορεί να μαθαίνει μέσα από ένα ευρύ σύνολο ασκήσεων και τυποποιημένων ερωτήσεων. Το περιβάλλον μάθησης είναι φιλικό και παρέχει στον μαθητή βοήθεια και απαντήσεις για τυχόν απορίες σε πραγματικό χρόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητή-καθηγητή. 20 από 224

21 Εκπαίδευση βασισμένη στη τεχνολογία (TBT): Αποτελεί συνδυασμό των παραπάνω κατηγοριών και βασίζεται στον εμπλουτισμό του μαθήματος με τη χρήση διάφορων ηλεκτρονικών μέσων. Ο μαθητής συνδέεται σε ένα δίκτυο, αλληλεπιδρά ζωντανά με τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές και παρακολουθεί ευχάριστα το μάθημα είτε βρίσκεται στην τάξη είτε σε άλλο χώρο. Έχει την ικανότητα να διατυπώνει ελεύθερα τις απορίες του και να συμμετέχει στο μάθημα μέσω εργασιών, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες, βελτιώνοντας τις δεξιότητες επικοινωνίας και τις μαθησιακές του ικανότητες. Για αυτόν τον σκοπό άρχισε από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η ανάπτυξη των κοινοτήτων και των συστημάτων διαχείρισης μάθησης όπως το Moοdle, το e-class κ.α Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικής μάθησης Η διείσδυση της ηλεκτρονικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία έφερε έναν καινοτόμο, εναλλακτικό και ευχάριστο τρόπο μάθησης. Τα πλεονεκτήματα της είναι πολλά. Τα κυριότερα από αυτά αναλύονται παρακάτω: Η ηλεκτρονική μάθηση ελαττώνει τις δαπάνες: Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μάθησης από άποψη κόστους και χρόνου. Εξυπηρετεί απεριόριστο αριθμό μαθητών-καθηγητών ελαττώνοντας το κόστος των μετακινήσεων τους, μειώνει το χρόνο επιμόρφωσης των μαθητών και περιορίζει την ανάγκη για την δημιουργία τάξης αφού η δικτυακή επικοινωνία επιτρέπει την ελεύθερη διανομή του υλικού χωρίς κάποιο κόστος. Τα μηνύματα είναι κοινά για όλους ή προσωποποιημένα, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών: Η ηλεκτρονική μάθηση παρέχει ένα περιβάλλον που κατευθύνεται προς τον μαθητή. O μαθητής μπορεί να καθορίσει το ρυθμό μάθησης και να διαμορφώσει το πρόγραμμα του σε σχέση με τα μαθήματα ανάλογα με τον χρόνο του, έχοντας άμεσα έλεγχο επάνω στη όλη διαδικασία. Η εκπαίδευση είναι αποτελεσματική και απευθύνεται ταυτόχρονα σε μεγάλο αριθμό μαθητών με διαφορετικά στυλ μάθησης, προτιμήσεων και αναγκών. Το περιεχόμενο είναι πάντοτε επίκαιρο και έγκυρο: O μαθητής χρησιμοποιώντας τις διαδικτυακές υπηρεσίες έχει πρόσβαση σε πλούσιο πληροφοριακό υλικό που προέρχεται από επίσημες πηγές (διεθνή 21 από 224

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

σγκοιςική μελέςη εταομξγόμ πξσ ανιξπξιξϋμ ςευμξλξγίεπ κιμηςόμ ρσρκεσόμ & ανιξλϊγηρη ςξσπ χπ ποξπ ςιπ εκπαιδεσςικέπ ςξσπ δσμαςϊςηςεπ (Ιιμηςή

σγκοιςική μελέςη εταομξγόμ πξσ ανιξπξιξϋμ ςευμξλξγίεπ κιμηςόμ ρσρκεσόμ & ανιξλϊγηρη ςξσπ χπ ποξπ ςιπ εκπαιδεσςικέπ ςξσπ δσμαςϊςηςεπ (Ιιμηςή ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σγκοιςική μελέςη εταομξγόμ πξσ ανιξπξιξϋμ ςευμξλξγίεπ κιμηςόμ ρσρκεσόμ & ανιξλϊγηρη ςξσπ χπ ποξπ ςιπ εκπαιδεσςικέπ ςξσπ δσμαςϊςηςεπ (Ιιμηςή Ζλεκςοξμική Λάθηρη - Mobile e-learning) Κόοδαπ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Ζ Γούλιας Νίκος Σκούρτης Τάσος Πινήτας Γιώργος Λαζαρίδης Λάζαρος Πεχλιβανίδου Κατερίνα Μαρμαροκόπος Γιώργος Σταγκοπούλου Αλεξάνδρα «Μαθαίνοντας Έξω από την Τάξη» Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σας απασχολεί το Φ.Π.Α.;

Σας απασχολεί το Φ.Π.Α.; Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευση Εκπαίδευση Γραφιστικές Εφαρμογές Κατασκευή Ιστοσελίδων Σας απασχολεί το Φ.Π.Α.; ανησυχείτε για τη νέα σεζόν... Φ.Π.Α. Η διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση των ελλήνων και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ημερίδα ΕΚΤ Αθήνα 29/10/2015 Κωνσταντίνος Τσιμπάνης k.tsibanis@noc.uoa.gr άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons. χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, M.Sc. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διευθύνουσα Σύμβουλος, INTE*LEARN Θέματα παρουσίασης.. Γενικά για την εταιρία και την εμπειρία της

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών - Μάστερ (ΜΑ) στα Διαδραστικά Πολυμέσα 1. Εισαγωγή 1 2. Όραμα και Στόχοι του τμήματος 1 3. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS. Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη CMS, LMS, LCMS Τάσος Παπάς Επιμορφωτής Β Επιπέδου Ορολογία CMS (Content Management System) Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ Τίτλος κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης Στόχος της κατεύθυνσης Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E.

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Κάλυψη σημαντικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ Λάζαρος Μεράκος ΤμήμαΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet περιεχόμενα Ανοικτά ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα