ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-6 - 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 123948 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 33 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωματικά Μέλη 3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραμματέα 6. Νομική Υπηρεσία 7. Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεμάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/06/2013 και ώρα 12:00μ.μ., στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2013, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 450 ευρώ για οδοιπορικά κοινωνικών λειτουργών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε Νότιου Τομέα (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Δάγλα) 3. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Εργασίες συντήρησης βελτίωσης του οδικού άξονα επιβατικό λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) Δραπετσώνα - Λιμάνι Κερατσινίου- Σχιστός», προϋπολογισμού μελέτης ,00 ευρώ με Φ.Π.Α., αναδόχου ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Παναγιωτόπουλος) 4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» αναδόχου εταιρείας «Σ. ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΦΑΙΑΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Ε.Ε» 5. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ» αναδόχου εταιρείας «ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε» (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Αφραταίου) 6. Εκδίκαση της από 21/05/2013 ένστασης της εταιρείας «ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ» και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Ύδρας», προϋπολογισμού ,00 ευρώ με ΦΠΑ. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Μοσχολέας) 7. Α) Έγκριση τευχών δημοπράτησης, διενέργειας διαγωνισμού και περίληψης διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ-02/13:Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών

2 εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), Β) Έγκριση αποστολής περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση. 8. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για τα εξειδικευμένα έργα παροχής υπηρεσιών συντήρησης φωτεινής σηματοδότησης, εξοπλισμού συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού οδικού εξοπλισμού Περιφέρειας Αττικής, αρμοδιότητας Δ/νσης Οδικών Έργων (Δ9) & Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), για το έτος Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για την Τριμελή Γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ118/2007 και προσφυγών του Ν.3886/2010 για τα έργα παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ/νσης Οδικών Έργων (Δ9), Δ/νσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ), Δ/νσης Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ), Δ/νση Υδραυλικών Έργων (Δ10) & Δ/νση Κατασκευών Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ) για χρονικό διάστημα ενός έτους 10. Α) Έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Β) Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και Γ) Αποστολή περίληψης της διακήρυξης (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Πανάγου) 11. Άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της 231/2013 πράξης του Ε Κλιμακίου του Ελεκτικού Συνεδρίου για το έργο «Διάνοιξη Λεωφόρου Θηβών από οδό Αγίου Νικολάου έως Λεωφόρο Φυλής» και ορισμός Δικηγόρου για την κατάθεση της αίτησης ανάκλησης και εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής 12. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ Δ. ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ», προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Λυμπέρης) 13. Αποσφράγιση οικονομικών προφορών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) σκληρών δίσκων, προϋπολογισμού 1.200,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Β /θμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας. 14. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής: α) συνολικού ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ ( ) για τα ταχυδρομικά έξοδα της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, β) συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 ) για τα ταχυδρομικά έξοδα της Β/θμιας Εκπ/σης Γ Αθήνας και γ) συνολικού ποσού χιλίων ευρώ (1.000 ) για τα ταχυδρομικά έξοδα της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Δυτικού Τομέα Αθηνών». 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για επιστροφή παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων: α) 810,00 έτους 2013 των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών και Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών και β) 75,00 παρελθόντων ετών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Μπουραντά) 16. Αποσφράγιση προσφορών Πρόχειρου Διαγωνισμού με αντικείμενο την Ανάδειξη αναδόχου για την διοργάνωση της εκδήλωσης της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Δυτικής Αττικής «3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», Προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ και διαβίβασή τους στην τριμελή γνωμοδοτική Επιτροπή Πρόχειρων Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ για αξιολόγηση. 17. Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην επιχείρηση «ΤΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ» αντί του συνολικού ποσού των 1.101,23 με ΦΠΑ για την επισκευή και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων για την ΑΜΕΣΗ κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων για την ΑΜΕΣΗ κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Οικονομικών καθώς και άλλων υπηρεσιών του Κεντρικού Κτιρίου της Π.Ε.Δ.Α. λόγω του επείγοντος

3 18. Αποσφράγιση των Προσφορών που κατατέθηκαν για την εκτέλεση εργασιών απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας στα κτήρια της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής προϋπολογισμού 700,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19. Έγκριση των όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το πότισμα δενδρυλλίων που φυτεύθηκαν στη θέση Πέραμα Μεγάρων στα πλαίσια των αναδασωτικών εργασιών που υλοποιήθηκαν στις 06/03/2013 από την Π.Ε. Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηματικών ποσών από κατάθεση παραβόλων αρμοδιότητας της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕΔΑ. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Μακρής) 21. Αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν στο δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερής φυτικής βλάστησης από τα πρανή εκατέρωθεν του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α έτους 2013, διαβίβασή τους στην επιτροπή αξιολόγησης και έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ. 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,58, για πληρωμή Χερουβείμ Ζωής, Χατζηδημητρίου Ιωάννη-Μάριου (υιός της Χερουβείμ), Βλάμη Γαρυφαλλιάς (ατομικά) & Βλάμη Γαρυφαλλιάς (ως ασκούσα τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της Παπαδόπουλου Γρηγορίου), σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (υπόθεση ΡΙΚΟΜΕΞ). 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την κατεπείγουσα προμήθεια υλικών για το τμήμα Πληροφορικής Π.Ε.Α.Α (CPV «Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών»), με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 750,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την επείγουσα προμήθεια τριών (3) τροφοδοτικών SERVER για το τμήμα Πληροφορικής Π.Ε.Α.Α, με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 370,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την επείγουσα επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το τμήμα Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 950,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την άμεση προμήθεια μελανοταινιών για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α. που είναι απαραίτητες για την έκδοση αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 215,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια σφραγίδων της Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α. & της Δ/νσης Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής-Τμήμα Αλιείας ΠΕΑΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 28. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της προμήθειας δύο σφραγίδων της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων της ΠΕΑΑ,στην εταιρεία Αραβαντινός Α.Ε.,στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς,ύψους 36,90 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 450,92 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την πληρωμή ενός (1) τιμολογίου της εφημερίδος Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών για την δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης Σύμβασης για εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Αυλώνα», έργο της Π.Ε.Α.Α. 30. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ αρίθμ 15/2013 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. και κατακύρωσης στο μειοδότη, σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά αρχείων, πινακίδων και ανακυκλώσιμου χαρτιού από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕΑΑ. 31. Λήψη απόφασης περί αποδοχής του υπ αρίθμ 16/2013 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών

4 διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. και κατακύρωσης στο μειοδότη, σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου Avaya της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ,96, σε εκτέλεση των διατάξεων του αρθρ.5 του Ν.4071/2012 και του 2/80427/0026/ εγγράφου της Δ/νσης 26ης του Γ.Λ.Κ. 33. Την ανάθεση της εργασίας της φωτοαντιγραφής των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων για τη πληρωμή αποζημιώσεων δικαιούχων απαλλοτριώσεων του έργου: Βελτίωση Γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της ΕΟ 40 Παιανία-Λούτσα στον Ευαγγελογεώργο Κων/νο. 34. Διόρθωση της υπ αριθμ. 2011/2012 Απόφασης της περί ανάθεσης δρομολογίου στο 1ο ΕΠΑΛ Κορωπίου σε νέο μεταφορέα. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Δερμιτζάκης) 35. Α) Αποσφράγιση τριών οικονομικών προσφορών για την προμήθεια, με τίτλο: «Αγορά εξοπλισμού κινητής μονάδας οδικής σήμανσης για τη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.», προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάθεση στο μειοδότη και β) Την έγκριση του πρακτικού κλήρωσης της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Αγορά εξοπλισμού κινητής μονάδας οδικής σήμανσης για τη Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.» (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο κ. Μαυρογιαννίδης) 36. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση, χωρίς δημοπρασία, επιπλέον χώρου που καλύπτει τις ανάγκες επέκτασης σε μη μισθωμένα διαμερίσματα του μισθίου, των ήδη εγκατεστημένων Υπηρεσιών, στο ακίνητο επί της οδού Συγγρού στην Αθήνα». 37. Διαπραγμάτευση μισθώματος του ακινήτου που βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα Ασπροπύργου Αττικής. 38. Ακύρωση της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (Αρ. διακήρυξης 3/ )» 39. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96, που αφορά στην με αρ. πρωτ / διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής» (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η κα Μουρτζανού) 40. Απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.1γ του Ν.4071/2012 στην εταιρεία «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.» της προμήθειας ρυθμιστικών διαλυμάτων για την αυτόματη βαθμονόμηση των πεχαμέτρων με τα οποία μετράται η οξύτητα του αρδευτικού νερού σε περιοχές της επικράτειας δικαιοδοσίας της Περιφέρειας Αττικής, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, 172,20 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 41. Αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Ι. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που κατατέθηκε στον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιτελικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής και οι Διευθύνσεις της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 42. Έγκριση όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτύπωση των έντυπων προγραμμάτων της τελετής έναρξης και των τεσσάρων ειδικών φιλοσοφικών συνεδριών, προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. που απαιτούνται στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 10 Αυγούστου 2013 στην Αθήνα, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή. 43. Έγκριση όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παράθεση γεύματος (catering) για άτομα κατά την εκδήλωση της τελετής λήξης του 23ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 10 Αυγούστου 2013 στην Αθήνα, προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή. 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έργα Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

5 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή αμοιβής Ορκωτών Λογιστών Εκκαθάριση του ΚΕΚ Αθηνών. 46. Έγκριση πληρωμής εργοδοτικών εισφορών για την εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας του πρώην υπαλλήλου της Περιφέρειας Αττικής κ. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ευστράτιου (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο κ. Κάββαλος) 47. Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας Παρακαλείσθε, σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κα. Ντόβα Μαρία (τηλ ) ή κα. Τρουλάκη Άννα (τηλ ). Η Πρόεδρος της Βασιλάκου Λιλίκα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3. Αντιπεριφερειάρχες 4. Γραφεία Παρατάξεων 5. Εκτελεστικό Γραµµατέα 6. Νοµική Υπηρεσία 7. Νοµικό Γραφείο Περιφερειάρχη 8. Εισηγητές Θεµάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 24-09- 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 184110 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014.

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ.Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ.Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ.Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. Περιφερειάρχη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 15/3/2013 Αρ. Πρωτ : 17936/6673 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 7ης Σεπτέμβρη 2011 Αριθμός Πρακτικού 23 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 27 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 6//0 Αρ. Πρωτ : 558/97 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01-06-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2580 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/ 3 /2011 ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑ ΙΩΝ ΑριΟμ, Πρωτ.3953 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Βαθμός προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με κωδικό πρόσκλησης 2.12 για τη θεματική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743082 2015-04-30

15PROC002743082 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2014-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013 ΑΠ.ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ 1 Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ 2 Ανάθεση σε συµβολαιογράφο σύνταξης συµβολαίου αποδοχής κληρονοµίας ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/15-04-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 215-12/15-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα