ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, Τµήµα ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (είσοδος στο ΚΥΤ Φιλίππων) ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ Ι. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΙV. ΜΕΡΟΣ V. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ, ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2 ΜΕΡΟΣ Ι : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 3. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3 1. Γενικά Χαρακτηριστικά του Έργου 2. Αυτή η Τεχνική Περιγραφή καλύπτει την πλήρη κατασκευή της Γραµµής Μεταφοράς 400kV «ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α - ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ», της οποίας η όδευση φαίνεται στους ενδεικτικούς χάρτες και της παραλλαγής της Γραµµής Μεταφοράς 400kV «ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ», στο τµήµα «ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ» είσοδος στο ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, όπως φαίνεται στο σχέδιο µε αριθµό φυλ. 37 από Γ.Μ. 400kV «ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α - ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ» Το µήκος της Γραµµής είναι περίπου 110 km και οι πύργοι που θα ανεγερθούν είναι της Σειράς «5» (309 πύργοι). Οι πύργοι της Σειράς «5» είναι διπλού κυκλώµατος σε κατακόρυφη διάταξη φάσεων µε δύο κορυφές και δύο αγωγούς προστασίας. Ο αγωγός φάσεως θα είναι δίδυµος µε δύο υποαγωγούς ACSR τύπου CARDINAL διαµέτρου 30,42 mm και σε απόσταση 40 cm. Από τους δύο αγωγούς προστασίας : ο αριστερός θα είναι επτάκλωνος χαλύβδινος διαµέτρου 12,6 mm, ενώ ο δεξιός θα είναι αγωγός ειδικού τύπου µε ενσωµατωµένες Οπτικές Ίνες (OPGW). Στην παραπάνω Γ.Μ., οι µονωτήρες θα είναι δισκοειδείς (cap and pin) βήµατος 170 mm, κανονικού τύπου. Στους πύργους ανάρτησης, οι αγωγοί θα αναρτώνται µε απλή κατακόρυφη αλυσίδα 18 µονωτήρων. Στους πύργους τέρµατος, κάθε φάση θα τερµατίζει σε οριζόντια διάταξη, µε απλή ή διπλή αλυσίδα τάνυσης µε 1Χ19 ή 2Χ19 µονωτήρες αντίστοιχα. Το µέσο άνοιγµα µεταξύ δύο διαδοχικών πύργων θα είναι περίπου 350 m. Η εργασία που θα γίνει από τον Ανάδοχο µε την επίβλεψη της Εταιρείας, περιλαµβάνει την προµήθεια των υλικών, την θεµελίωση των πύργων, την πλήρη ανέγερση αυτών, την εγκατάσταση πρόσθετων γειώσεων (όπου απαιτηθεί), καθώς και την πλήρη ενσυρµάτωση αυτών. 1.2 Γ.Μ. 400kV «ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (είσοδος στο ΚΥΤ Φιλίππων) Το µήκος της παραλλαγής της παραπάνω Γ.Μ. είναι περίπου 306 m και θα ανεγερθεί ένας πύργος της Σειράς «7». Οι πύργοι της Σειράς «7» είναι απλού κυκλώµατος σε οριζόντια διάταξη φάσεων µε δύο κορυφές και δύο αγωγούς προστασίας. Ο αγωγός φάσεως θα είναι τρίδυµος σε διάταξη ανεστραµένου τριγώνου πλευράς 40 cm, µε τρείς υποαγωγούς ACSR τύπου CARDINAL διαµέτρου 30,42 mm. Οι δύο αγωγοί προστασίας θα είναι επτάκλωνοι χαλύβδινοι, διαµέτρου 12,6 mm. Στην παραπάνω Γ.Μ., οι µονωτήρες θα είναι δισκοειδείς (cap and pin) βήµατος 170 mm, κανονικού τύπου. Στους πύργους τέρµατος, κάθε φάση θα τερµατίζει σε οριζόντια διάταξη φάσεων µε απλή ή τριπλή αλυσίδα τάνυσης, µε 1Χ19 ή 3Χ19 µονωτήρες αντίστοιχα. Η εργασία που θα γίνει από τον Ανάδοχο µε την επίβλεψη της Εταιρείας, περιλαµβάνει την προµήθεια των υλικών, την θεµελίωση του πύργου, την πλήρη ανέγερση αυτού, την εγκατάσταση πρόσθετων γειώσεων (όπου απαιτηθεί), την καθαίρεση των αγωγών στα ανοίγµατα Π.366 Π.367 και Π.367 έως το ικρίωµα της Γ.Μ. 400kV «ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ» ΤΜΗΜΑ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (είσοδος στο ΚΥΤ Φιλίππων), την αποξήλωση του παλαιού πύργου Π.367, την µεταφορά των αποξηλωθέντων υλικών στις αποθήκες του Περιφεριακού Τοµέα

4 Βορείου Ελλάδος της ΣΣΜ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και την πλήρη ενσυρµάτωση των ανοιγµάτων Π Π.367Ν και 367Ν - Ικρίωµα. 2. Προµήθεια Υλικών 2.1. Ο υπολογισµός και η προµήθεια του χάλυβα πύργων γενικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνουν: τον έλεγχο της ορθότητας της επιλογής των σκελών των πύργων της µελέτης, τον υπολογισµό του αριθµού των πύργων τύπου S, G, R, T, Z, τον υπολογισµό του αριθµού των πλαισίων, επιµηκύνσεων, αντίστοιχων σκελών και επιµηκύνσεων θεµελιώσεων καθε πύργου, την διεξαγωγή των δοκιµών, όπου αυτές προβλέπονται, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις δοκιµαστικές ανεγέρσεις κάθε τύπου πύργου νέου προµηθευτή (προµηθευτής που δεν έχει κατασκευάσει πύργους σειράς «5» και σειράς «7») σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές Η µελέτη και η προµήθεια των αγωγών φάσεως, του αγωγού προστασίας (χαλύβδινος), του αγωγού προστασίας (OPGW), του Υπογείου καλωδίου οπτικών ινών και του αντίστοιχου εξοπλισµού τους γενικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνουν : τον υπολογισµό του απαραίτητου συνολικού µήκους κάθε αγωγού, σύµφωνα µε τη µελέτη της Γ.Μ., τον προσδιορισµό των ποσοτήτων των απαραίτητων εξαρτηµάτων για την πρόσδεση των αγωγών στους πύργους, των αποσβεστών ταλάντωσης και των διαχωριστών, την µελέτη και προµήθεια όλων των απαραίτητων αγωγών, εξαρτηµάτων, συνδέσµων οπτικών ινών (F.O. closure systems splices) και των υπόλοιπων υλικών που είναι αναγκαία για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου οπτικών ινών, την µελέτη και προµήθεια του αναγκαίου υπογείου καλωδίου οπτικών ινών µε το απαιτουµενο ODF για τον τερµατισµό του, την διεξαγωγή των προβλεπόµενων δοκιµών (τύπου, σειράς, αποδοχής) για όλα τα υπό προµήθεια υλικά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις σχετικές προδιαγραφές και επιπλέον τις δοκιµές µετά την εγκατάσταση για το σύστηµα οπτικών ινών. 3. Περιγραφή Εργασιών Κατασκευής 3.1. Οι εργασίες της πλήρους ανέγερσης των πύργων περιλαµβάνουν: την κατασκευή των οδών προσπέλασης στις θέσεις των πύργων όπου απαιτείται και την συντήρηση αυτών κατά την διάρκεια του Έργου, την διευθέτηση του εδάφους στο χώρο του πύργου, την επαλήθευση των προβλεπόµενων από τη µελέτη σκελών των πύργων, την εκσκαφή, οπλισµό και σκυροδέτηση των θεµελίων, την συναρµολόγηση και ρύθµιση-οριζοντίωση της βάσης, την ανέγερση του κορµού του πύργου (ο τρόπος ανέγερσης περιγράφεται εκτενώς στις Τεχνικές Προδιαγραφές), την τελική διευθέτηση του εδάφους γύρω από τα σκέλη καθώς και το βάψιµο των σκελών όπου αυτό απαιτηθεί από την Α ΜΗΕ Α.Ε., µε ειδικό υλικό που περιγράφεται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την αντισκωριακή προστασία των σκελών.

5 3.2. Η εργασία εγκατάστασης αγωγού εδάφους, περιλαµβάνει: την µέτρηση των αντιστάσεων όλων των πύργων του Έργου µετά την ανέγερση των βάσεων και πριν την ενσυρµάτωση, µε προσωπικό και µέσα του Αναδόχου, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές Κατασκευής, την εκσκαφή σε γαιώδη ή πετρώδη εδάφη και σε βάθος που καθορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την τοποθέτηση του αγωγού εδάφους, την επανεπίχωση της εκσκαφής και την σύνδεση του αγωγού εδάφους στον πύργο, την εγκατάσταση κατάλληλων συνδέσµων, όπου το αυτοτελές µήκος του αγωγού εδάφους δεν επαρκεί Η εργασία της ενσυρµάτωσης περιλαµβάνει: την συναρµολόγηση και εγκατάσταση των αλυσίδων των µονωτήρων, των τροχαλιών κύλισης, των οδηγών συρµατόσχοινων για την έλξη των αγωγών φάσης, προστασίας (χαλύβδινος) και προστασίας (OPGW). Οποιαδήποτε διευθέτηση, κατασκευή ή έργο απαιτείται για την εκτύλιξη των παραπάνω αγωγών πάνω από λεωφόρους, οδούς, κτίρια, σιδηροδροµικές, τηλεφωνικές, τηλεγραφικές ή ηλεκτρικές γραµµές ( ιανοµής ή Μεταφοράς), γέφυρες, ποταµούς κ.λ.π. είναι επίσης ευθύνη του Αναδόχου, τη γεφύρωση των Γραµµών ιανοµής µέχρι 20kV µε υπόγεια καλώδια σε θέσεις διασταύρωσης µε τις Γραµµές Μεταφοράς του Έργου, την προσωρινή επιτόνηση των χαλύβδινων πύργων Γ.Μ.400kV όπου θα απαιτηθεί ή θα ζητηθεί από την Α ΜΗΕ Α.Ε., την εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή αγκύρωση οδηγών συρµατόσχοινων και αγωγών φάσης, προστασίας (χαλύβδινος) και προστασίας (OPGW), στις διασταυρώσεις των αγωγών µε τις Γραµµές ιανοµής & Μεταφοράς, τη ρύθµιση και πρόσδεση (τερµατική ή ανάρτησης κατά περίπτωση) των αγωγών, την αφαίρεση των τροχαλιών κύλισης, την εγκατάσταση των διατάξεων σύνδεσης οπτικών ινών (F. O. closure systems splices) και το αναγκαίο ODF, την εγκατάσταση των συνδετήρων συµπίεσης ευθυγραµµίας και τερµατικών, χιτωνίων επισκευής, αποσβεστών ταλάντωσης, διαχωριστών, ράβδων οπλισµού, αντιβάρων και αντιαναρριχητικών πλεγµάτων πύργων, την εγκατάσταση εξαρτηµάτων πύργων (επιµηκύνσεις αλυσίδων τάνυσης, δοκοί αποµάκρυνσης αλυσίδων τάνυσης, κ.λ.π.) και επίσης την τοποθέτηση γεφυρωτών σε πύργους τανύσεως, την εκσκαφή καναλιών για την τοποθέτηση των υπογείων καλωδίων οπτικών ινών, την τοποθέτηση των υπογείων καλωδίων οπτικών ινών και σύνδεσής τους µε τον αντίστοιχο αγωγό προστασίας (ΟPGW), στους τερµατικούς πύργους της εναέριας Γ.Μ., καθώς και τις εργασίες τερµατισµού τους στα ODF, την εκκαθάριση του χώρου των πύργων και της ζώνης δουλείας διέλευσης, τις εργασίες τελικής επιθεώρησης των Γραµµών, και γενικά όλες τις συναφείς εργασίες και υπηρεσίες που απαιτούνται για την πλήρη ενσυρµάτωση των Γραµµών Μεταφοράς του Έργου σύµφωνα µε τους όρους και τα τεύχη της Σύµβασης Οι εργασίες της καθαίρεσης των αγωγών και αποξήλωσης των πύργων περιλαµβάνουν: την απαιτούµενη αποξήλωση των συναρµογών ανάρτησης ή τάνυσης, την εγκατάσταση τροχαλιών κύλισης αγωγών, την καθαίρεση των αγωγών,

6 την αποξήλωση όλων των χαλύβδινων στοιχείων των πύργων και την ταξινόµηση και δεµατοποίηση αυτών. 4. Τρόπος Ανάθεσης του Έργου Ο τρόπος ανάθεσης του Έργου είναι µε το κλειδί στο χέρι (turn key) και σύµφωνα µε τη µελέτη των εν λόγω Γ.Μ. που θα δοθεί από την Α ΜHΕ Α.Ε. στον Ανάδοχο. Ο εξοπλισµός των Γ.Μ. θα είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α ΜΗΕ Α.Ε.

7 ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2. ΠΥΡΓΟΙ 3. ΑΓΩΓΟΙ ΦΑΣΕΩΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & Ε ΑΦΟΥΣ 4. ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ 5. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το µέρος αυτό των προδιαγραφών καλύπτει την περιγραφή των Θεµελιώσεων, των Πύργων, των Αγωγών Φάσεως, του Αγωγού Προστασίας (χαλύβδινος), του Αγωγού Εδάφους, καθώς και όλων των µικροϋλικών της ενσυρµάτωσης. 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Κάθε πύργος στηρίζεται σε τέσσερα ανεξάρτητα θεµέλια από σκυρόδεµα. Τα χαλύβδινα στελέχη θεµελιώσεων, (προεκτάσεις των ορθοστατών των σκελών) είναι εγκιβωτισµένα στο σκυρόδεµα των θεµελιώσεων. Το προεξέχον από την κεφαλή τµήµα των στελεχών θεµελιώσεων, θα περιβάλλεται και αυτό από σκυρόδεµα πάχους cm, αναλόγως του τύπου του πύργου και εάν χρειαστεί µε οπλισµό. Οι θεµελιώσεις µπορεί να είναι οπλισµένες ή βασικά άοπλες (µε ελάχιστο οπλισµό). Κάθε σίδερο του οπλισµού πρέπει να επικαλύπτεται µε 5 cm σκυρόδεµα τουλάχιστον. 1.1 Τύποι θεµελιώσεων : ΤΥΠΟΣ R: Αγκύρωση σε βράχο Αυτές οι θεµελιώσεις χρησιµοποιούνται σε βράχο, µε επιτρεπόµενη τάση εδάφους σ εδ 6,0 kgr/ cm 2 και βασίζονται στην αγκύρωση µε χυτούς πασσάλους, όπως δείχνουν τα σχέδια της Εταιρείας. Η κεφαλή της θεµελίωσης σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, δε θα εξέχει περισσότερο από 10 cm από το έδαφος. Στην περίπτωση που ο βράχος καλύπτεται από γαιώδες στρώµα, η κεφαλή πρέπει να εδράζεται 30 cm τουλάχιστον µέσα στον βράχο, για όλους τους τύπους των πύργων των Γ.Μ. 400kV. Οι γενικές παραδοχές µελέτης είναι: επιτρεπόµενη τάση εδάφους σ = 6,0 kg/cm 2 συντελεστής τριβής τ = 2,4 kg/cm 2 σκυρόδεµα πασσάλου C20/25 ( Β300 ειδική σύνθεση σκυροδέµατος) σκυρόδεµα κεφαλής C16/20 ( Β225 ) οπλισµός S400 ( St III ) & S220 ( St I ) διάµετρος πασσάλου D = 13 cm αδρανή (Θραυστό Χαλίκι) 10 mm ΤΥΠΟΣ RA: Αγκύρωση σε ηµίβραχο Αυτές οι θεµελιώσεις θα χρησιµοποιούνται σε ηµίβραχο ή πετρώδη εδάφη, µε επιτρεπόµενη τάση εδάφους σ εδ 4,0 kgr/ cm 2 και βασίζονται στην αγκύρωση µε χυτούς πασσάλους, σύµφωνα µε τα σχέδια της Εταιρείας. Η κεφαλή της θεµελίωσης, σχήµατος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, δε θα εξέχει περισσότερο από 10 cm από το έδαφος. Στην περίπτωση που ο ηµίβραχος καλύπτεται από γαιώδες στρώµα, η κεφαλή πρέπει να εδράζεται 30 cm τουλάχιστον µέσα στον ηµίβραχο, για όλους τους τύπους των πύργων των Γ.Μ. 400kV.

9 Οι γενικές παραδοχές µελέτης είναι: επιτρεπόµενη τάση εδάφους σ= 4,0 kg/cm 2 συντελεστής τριβής τ = 1,5 kg/cm 2 σκυρόδεµα πασσάλου C20/25 (Β300 ειδική σύνθεση σκυροδέµατος) σκυρόδεµα κεφαλής C16/20 ( Β225 ) οπλισµός S400 ( St III ) & S220 ( St I ) διάµετρος πασσάλου D = 13 cm αδρανή (Θραυστό Χαλίκι) 10 mm ΤΥΠΟΣ Α: Αγκύρωση σε χώµα Οι θεµελιώσεις είναι του ίδιου τύπου µε τις προηγούµενες, µόνο που εφαρµόζονται σε ξηρά γαιώδη εδάφη, µε επιτρεπόµενη τάση εδάφους σ εδ 2 kg/cm 2 και σε υγρά γαιώδη εδάφη, µε επιτρεπόµενη τάση εδάφους σ εδ 0,80 kg/cm 2. Η κεφαλή και αυτών των θεµελιώσεων δεν θα εξέχει περισσότερο από 10 cm από το έδαφος. Οι θεµελιώσεις αυτές διακρίνονται σε δύο τύπους: α. τύπου Α2: επιτρεπόµενη τάση εδάφους σ= 2,0 kg/cm 2 συντελεστής τριβής τ = 1,1 kg/cm 2 σκυρόδεµα C16/20 (Β225) οπλισµός S400(St III)& S220(St I) διάµετρος πασσάλου D = 30 cm. β. τύπου Α08: επιτρεπόµενη τάση εδάφους σ= 0,8 kg/cm 2 συντελεστής τριβής τ = 0,55 kg/cm 2 σκυρόδεµα C16/20 (Β225) οπλισµός S400(St III)& S220(St I) διάµετρος πασσάλου D = 30 cm ΤΥΠΟΣ Ρ: Πέδιλο (PAD) Οι θεµελιώσεις αυτές θα χρησιµοποιούνται όπως και οι προηγούµενες σε εδάφη µε επιτρεπόµενη τάση εδάφους σ εδ 2 kg/cm 2 σε ξηρά γαιώδη εδάφη και σ εδ 0,80 kg/cm 2 σε υγρά γαιώδη εδάφη. Η τυπική µορφή αυτής της θεµελίωσης, είναι το κλασικό πέδιλο µε κόλουρο τετραγωνική πυραµίδα και µε πλάκα ( ή βαθµιδωτές πλάκες έδρασης) και υποστύλωµα κάλυψης του στελέχους θεµελίωσης, το οποίο θα είναι οπλισµένο. ιακρίνονται σε δύο τύπους: α. τύπου Ρ2: επιτρεπόµενη τάση εδάφους σ= 2,0 kg/cm 2 σκυρόδεµα C16/20 (Β225) οπλισµός S 220 (St I) οπλισµός S 400 (St III) β. τύπου P08: επιτρεπόµενη τάση εδάφους σ= 0,8 kg/cm 2 σκυρόδεµα C16/20 (Β225) οπλισµός S 220 (St I) οπλισµός S 400 (St III)

10 Οι θεµελιώσεις αυτές θα χρησιµοποιούνται µετά από έγκριση της Εταιρείας µόνο στις θέσεις εκείνες που είναι αδύνατη η εφαρµογή της θεµελίωσης "Α", "R" ή "RA". TYΠΟΣ S : Ειδικές θεµελιώσεις Οι θεµελιώσεις αυτές θα χρησιµοποιούνται µετά από έγκριση της Εταιρείας, σε εδάφη χαλαρά (µε επιτρεπόµενη τάση µικρότερη από 0,8 kg/cm 2 ) ή σε εδάφη όπου κατά την εκσκαφή εµφανίζονται νερά και δεν είναι δυνατή η κατασκευή ενός από τους προηγούµενους τύπους. Οι θεµελιώσεις αυτές έχουν την ίδια µορφή µε τις προηγούµενες, τύπου "Ρ", µε τη διαφορά ότι έχουν συνήθως µια πλάκα έδρασης, τοποθετούνται σε µικρότερο βάθος µέσα στο έδαφος, έχουν µεγαλύτερη επιφάνεια έδρασης και οπλίζονται. Σε περίπτωση που η µορφή αυτή ειδικής θεµελίωσης δεν µπορεί να εφαρµοσθεί για διάφορους αντικειµενικούς λόγους όπως π.χ. ανεπαρκής επιφάνεια απαλλοτρίωσης, ύπαρξη νερών και ασταθούς εδάφους θεµελίωσης κ.λ.π. είναι δυνατό να µελετηθεί διαφορετική µορφή θεµελίωσης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει αυτή τη νέα µορφή θεµελίωσης, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Σύµβασης και µε τις τιµές µονάδας του «Πίνακα Β» για ειδικές θεµελιώσεις. Οι ειδικές θεµελιώσεις θα γίνονται βάσει σχεδίων που θα παρέχει η Εταιρεία. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος, αφού κάνει παρουσία της Εταιρείας τις απαραίτητες δοκιµαστικές εκσκαφές ή γεωτρήσεις, θα συντάσσει και θα παραδίδει στην Εταιρεία, κατάσταση των θέσεων στις οποίες, κατά τη γνώµη του ή και την σύµφωνη γνώµη της Εταιρείας, απαιτούνται ειδικές θεµελιώσεις. Στην κατάσταση αυτή θα περιλαµβάνονται και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως π.χ. επιτρεπόµενη τάση εδάφους, µέγιστο βάθος εκσκαφής, ύψος επανεπίχωσης, ύπαρξης υπογείου υδροφόρου ορίζοντα, πρόβλεψη µέγιστης στάθµης υδάτων, πρόβλεψη λοξής απόληξης στην πλάκα έδρασης (undercut) ή όχι κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο που θα του ζητήσει η Εταιρεία για τη µελέτη της θεµελίωσης. Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα, αν δεν συµφωνεί να καταργήσει ή να προσθέσει όσες ειδικές θεµελιώσεις θέλει και να τροποποιήσει στοιχεία της κατάστασης του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να δώσει µία κατάσταση για όλες τις ειδικές θεµελιώσεις ή µέρος αυτών, κατά διάφορα χρονικά διαστήµατα, µε µια ή περισσότερες θεµελιώσεις κάθε φορά. Σε κάθε όµως περίπτωση χωριστά, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να προβεί στις απαραίτητες µελέτες και να παραδώσει τα σχετικά σχέδια σε ένα µήνα µετά την υποβολή κάθε κατάστασης από τον Ανάδοχο. Οι γενικές παραδοχές µελέτης για τις παραπάνω θεµελιώσεις είναι : 1. Σκυρόδεµα C12/16 B Σκυρόδεµα C16/20 B Οπλισµός S220 (St I) 4. Οπλισµός S400 (St III)

11 1.2 Μορφές θεµελιώσεων : Όλες οι προηγούµενες θεµελιώσεις έχουν την τυπική και την τροποποιηµένη µορφή. ΤΥΠΙΚΗ ΜΟΡΦΗ είναι εκείνη µε την οποία εµφανίζονται στα αρχικά σχέδια της Εταιρείας. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ είναι η µορφή που παίρνει µια τυπική θεµελίωση, µετά από αλλαγές οι οποίες θα έχουν σαν αποτέλεσµα : α. µεγαλύτερη κατασκευαστική ευχέρεια και τυποποίηση της εργασίας, β. προσαρµογή σε περιορισµούς απαλλοτριώσεων εδαφολογικές συνθήκες και αντιµετώπιση φυσικών εµποδίων, Η τιµή της τροποποιηµένης µορφής θεµελίωσης, είναι η ίδια µε την τιµή της αντίστοιχης τυπικής µορφής θεµελίωσης. Είναι δυνατή η χρησιµοποίηση τυπικής ή τροποποιηµένης θεµελίωσης βαρύτερου τύπου πύργου, αν από την Εταιρεία κρίνεται αυτή κατάλληλη και επαρκής. Ως τιµή µονάδας θα ισχύει φυσικά, η τιµή µονάδας της εφαρµοζόµενης θεµελίωσης. Οι τιµές των θεµελιώσεων R, RA, A2 & P2 θεωρούνται ίσες. Επίσης η τιµή της θεµελίωσης Α08 θεωρείται ίση µε την τιµή της θεµελίωσης P08. Κάθε σκέλος πύργου συνοδεύεται από χαλύβδινη γαλβανισµένη ράβδο γείωσης διαµέτρου 20 mm και µήκους 200 cm. H ράβδος γείωσης, θα συνδέεται µε καλή ηλεκτρική σύνδεση µε την άκρη του σκέλους του πύργου, µέσω γαλβανισµένου µονόκλωνου χαλύβδινου αγωγού διαµέτρου 10 mm. Για κάθε πύργο θα εγκατασταθούν 4 ράβδοι γείωσης, µία για κάθε σκέλος. Για θεµελίωση τύπου S, τα στελέχη επαρκούς µήκους, θα κόβονται και θα τρυπιούνται κατάλληλα από τον Ανάδοχο, µε δική του φροντίδα και έξοδα. Τροποποιούµενες θεµελιώσεις, που θα υποβληθούν ενδεχοµένως από τον Ανάδοχο για έγκριση, θα βασίζονται πάνω στα χαρακτηριστικά (µήκος, πτερύγια, κλπ) των στελεχών θεµελιώσεων της Εταιρείας, τα οποία δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, παρά µόνο µετά από έγκριση της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να ζητήσει ή να εγκρίνει, µετά από πρόταση του Αναδόχου, την κατασκευή µικτών θεµελιώσεων, δηλ. θεµελιώσεων διαφορετικών σε κάθε σκέλος ενός πύργου, χωρίς κανένα περιορισµό στο είδος της θεµελίωσης που θα εφαρµοστεί σε κάθε σκέλος. Στην περίπτωση αυτή η θεµελίωση κάθε σκέλους, θα επιµετρείται ως το 1/4 της αντίστοιχης θεµελίωσης ολόκληρου του πύργου, ανεξάρτητα από τον τύπο του πύργου που θεµελιώνεται, χωρίς να τροποποιούνται από τον λόγο αυτό οι σχετικές τιµές του τιµολογίου. Ειδικά για τις ειδικές θεµελιώσεις ισχύουν οι τιµές µονάδος του «Πίνακα Β» του τιµολογίου. Οι θεµελιώσεις R, RA, A, P και S θα πρέπει να γίνονται σε φυσικό έδαφος. Αν από υπαιτιότητα του Αναδόχου, γίνει εκσκαφή σε µεγαλύτερο βάθος από το προβλεπόµενο στα σχέδια, τότε είναι υποχρεωµένος να καλύψει µε δαπάνες του την επιπλέον εκσκαφή, µε ισχνό σκυρόδεµα. Απαγορεύεται σύνδεση ράβδων οπλισµού µε συγκόλληση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες θα συµφωνεί και η Εταιρεία.

12 2. ΠΥΡΓΟΙ 2.1. Γενικά Στοιχεία : Στην κατασκευή των Γ.Μ. 400 ΚV χρησιµοποιούνται πύργοι της Σειράς «5» και «7». Οι πύργοι της Σειράς «5» είναι διπλού κυκλώµατος, µε κατακόρυφη διάταξη των φάσεων και µε δύο αγωγούς προστασίας συµµετρικά τοποθετηµένους ως προς τον άξονα του πύργου. Οι πύργοι της Σειράς «7» είναι απλού κυκλώµατος, µε οριζόντια διάταξη των φάσεων και µε δύο αγωγούς προστασίας συµµετρικά τοποθετηµένους ως προς τον άξονα του πύργου. Για τις παραπάνω σειρές χαλύβδινων δικτυωτών πύργων υπάρχουν οι εξής τύποι: Ευθυγραµµίας S (Σειρά 5, 7) Ευθυγραµµίας µεγάλων ανοιγµάτων G (Σειρά 5, 7) Μικρής γωνίας R (Σειρά 5, 7) Γωνίας 45 Τ (Σειρά 5, 7) Γωνίας 75 Ζ (Σειρά 5, 7) Κάθε πύργος αποτελείται από τα εξής µέρη : α. Βάση του πύργου, που περιλαµβάνει τα στελέχη θεµελιώσεων, τα σκέλη του πύργου και όλα τα άλλα στοιχεία του πύργου µέχρι και το πρώτο οριζόντιο πλαίσιο. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σηµειώνεται εδώ ότι η βάση του πύργου, όπως αναφέρεται στα σχέδια των πύργων στους πίνακες παραγγελιών χάλυβα και στον πίνακα βαρών των προδιαγραφών αυτών, δεν περιλαµβάνει τα στελέχη των θεµελιώσεων ούτε τα σκέλη του πύργου. β. Επιµήκυνση του κανονικού κορµού του πύργου, που τοποθετείται σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις, για αύξηση του ύψους του πύργου και που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία πάνω από το πρώτο οριζόντιο πλαίσιο της βάσης και κάτω από τον κανονικό κορµό του πύργου. γ. Κανονικό κορµό του πύργου, που περιλαµβάνει τα υπόλοιπα στοιχεία του πύργου πάνω από το οριζόντιο πλαίσιο της βάσης ή το τελευταίο οριζόντιο πλαίσιο της επιµήκυνσης του κανονικού κορµού του πύργου. Για την συναρµολόγηση των πύργων, χρησιµοποιούνται µετρικοί κοχλίες υψηλής αντοχής, ελάχιστης διαµέτρου 12 mm και το πολύ τέσσερις (4) διάµετροι κοχλιών ανά τύπο πύργου. Κατά την τοποθέτηση των κοχλιών θα δίνεται προσοχή ώστε: α. να µην αναπτύσσονται διατµητικές δυνάµεις στο κοχλιοτοµηµένο τµήµα των κοχλιών, β. να µένουν δύο (2) τουλάχιστον σπείρες ακάλυπτες, µετά την τοποθέτηση παράκυκλου, παράκυκλου ασφαλείας και περικοχλίου. Η διάµετρος των οπών στα χαλύβδινα στοιχεία των πύργων, είναι το πολύ 1,5 mm µεγαλύτερη της διαµέτρου του αντίστοιχου κοχλία. Στην περίπτωση που θα χρειασθεί να ανοιχθούν οπές, αυτές θα ανοιχθούν µε τρυπανισµό ή συµπίεση, εφόσον γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές AISC για Μελέτη Βιοµηχανοποίηση και Ανέγερση οµικού Χάλυβα. ύο ορθοστάτες κάθε πύργου διαγώνια τοποθετηµένοι, θα είναι εφοδιασµένοι µε βαθµίδες ανόδου (step bolt), που θα αρχίζουν από ύψος 3

13 m από το έδαφος για όλες τις επιµηκύνσεις και τα σκέλη και θα είναι τοποθετηµένες ανά 40 cm περίπου. Στο υλικό των πύργων περιλαµβάνονται και τα εξαρτήµατα πρόσδεσης των συναρµογών εξάρτησης πάνω στον πύργο, όπως δίχαλα, στελέχη σχήµατος U κ.λ.π. Σε κάθε πύργο, τοποθετείται µία επισµαλτωµένη πινακίδα κινδύνου σύµφωνα µε το σχέδιο: SD 054. Ορισµένοι πύργοι, φέρουν αντιαναρριχητικά πλέγµατα για να παρεµποδίζεται το ανέβασµα αναρµόδιων προσώπων στους πύργους Χαρακτηριστικά των Πύργων : Οι πύργοι, διατίθενται µε επιµηκύνσεις κορµών, για αύξηση του ύψους τους και µε σκέλη διαφόρων υψών για χρήση σε ανισοϋψές έδαφος. Για όλους τους τύπους των πύργων προβλέπονται τα παρακάτω σκέλη και επιµηκύνσεις κορµών: Σειρά «5» 1. Επιµήκυνση κορµού πύργου κατά 8 m 2. Επιµήκυνση κορµού πύργου κατά 18 m (για πύργους τύπου Τ) 3. Σκέλη κοντύτερα 3 m από το κανονικό ( - 3,0) 4. Σκέλη κοντύτερα 2 m από το κανονικό ( - 2,0) 5. Σκέλη κοντύτερα 1 m από το κανονικό ( - 1,0) 6. Σκέλη κανονικά ( ± 0,0) 7. Σκέλη µακρύτερα 1 m από το κανονικό (+ 1,0) 8. Σκέλη µακρύτερα 2 m από το κανονικό (+ 2,0) 9. Σκέλη µακρύτερα 3 m από το κανονικό (+ 3,0) 10. Σκέλη µακρύτερα 4 m από το κανονικό (+ 4,0) Σκέλη µε την ίδια διαβάθµιση τους τα υπ αριθ. 3 έως 11 προβλέπονται και για τους πύργους µε επιµήκυνση κορµού 4µ, 8µ και 18µ. Σειρά «7» 1. Επιµήκυνση κορµού πύργου κατά 4 µέτρα 2. Επιµήκυνση κορµού πύργου κατά 8 µέτρα 3. Επιµήκυνση κορµού πύργου κατά 18 µέτρα (για πύργους τύπου R&Τ) 4. Σκέλη κανονικά (± 0,0) 5. Σκέλη κοντύτερα 3 µέτρα από το κανονικό (- 3,0) 6. Σκέλη κοντύτερα 2 µέτρα από το κανονικό (- 2,0) 7. Σκέλη κοντύτερα 1 µέτρο από το κανονικό (- 1,0) 8. Σκέλη µακρύτερα 1 µέτρο από το κανονικό (+1,0) 9. Σκέλη µακρύτερα 2 µέτρα από το κανονικό (+2,0) 10. Σκέλη µακρύτερα 3 µέτρα από το κανονικό (+3,0) 11. Σκέλη µακρύτερα 4 µέτρα από το κανονικό (+4,0) Σκέλη µε την ίδια διαβάθµιση τους τα υπ αριθ. 4 έως 11 προβλέπονται και για τους πύργους µε επιµήκυνση κορµού 4µ, 8µ και 18µ.

14 3. ΑΓΩΓΟΙ Αυτό το τµήµα καλύπτει την περιγραφή των Αγωγών Φάσης και Προστασίας (χαλύβδινος). 3.1 Αγωγός Φάσης : Ο αγωγός φάσης που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ACSR τύπου CARDINAL του οποίου τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά θα είναι απόλυτα σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή TR-2 και το παράρτηµα «Α» αυτής. Οι αγωγοί φάσης είναι του τύπου των συγκεντρικά συνεστραµµένων συρµατιδίων και είναι κατασκευασµένοι από συρµατίδια σκληρού αλουµινίου, ενώ η χαλύβδινη ψυχή αποτελείται από συρµατίδια επιψευδαργυρωµένου χάλυβα. Τα συρµατίδια της χαλύβδινης ψυχής καλύπτονται από λιπαντικό. Χρησιµοποιούνται δύο ή τρείς υποαγωγοί για κάθε φάση : - Σειρά 5 δύο υποαγωγοί - Σειρά 7 τρείς υποαγωγοί Χαρακτηριστικά: Κωδική ονοµασία ACSR CARDINAL Ισοδύναµη διατοµή χαλκού 296 mm² ιάµετρος εξωτερική 30,42 mm Συρµατίδια αλουµινίου 54X3,38 mm Συρµατίδια χάλυβα 7X3,38 mm Ελάχιστη αντοχή θραύσης kg ή 148,96 kn Αυτοτελές µήκος τυµπάνου m Αριθµός µηκών ανά τύµπανο 1 Μοναδιαίο βάρος kg/km Αυτοτελές µήκος τυµπάνου Το προδιαγραφόµενο "αυτοτελές µήκος τυµπάνου" είναι προσεγγιστικό. Η επιτρεπόµενη ανοχή είναι συν ή πλην πέντε τοις εκατό (5%). Όχι περισσότερο από πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού βάρους του αγωγού µπορεί να παραδοθεί σε τυχαία µήκη, όµως κανένα απ' αυτά δεν µπορεί να είναι µικρότερο από εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του αυτοτελούς µήκους τυµπάνου. Τυχαίο µήκος δεν πρέπει να είναι τυλιγµένο στο ίδιο τύµπανο µε ένα αυτοτελές µήκος. Επίσης τα τύµπανα είναι κατάλληλα επισηµασµένα µε το µήκος και το καθαρό βάρος του τυλιγµένου αυτοτελούς µήκους Τύµπανα Τα τύµπανα στα οποία είναι τυλιγµένος ο αγωγός έχουν τις εξής βασικές διαστάσεις: Μεγ. ιάµετρος D max : 2,6 m Μεγ. Πλάτος L max : 1,35 m 3.2 Αγωγός Προστασίας (χαλύβδινος): Ο αγωγός προστασίας (χαλύβδινος) που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι διαµέτρου 12,6mm απόλυτα σύµφωνος µε τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στην προδιαγραφή TR-3 και το παράρτηµα Α αυτής. Ο αγωγός προστασίας (χαλύβδινος) είναι του τύπου των συγκεντρικά συνεστραµµένων συρµατιδίων και αποτελείται από επτά συρµατίδια χάλυβα µε επιψευδαργύρωση κλάσης Α Χαρακτηριστικά ιάµετρος Συρµατίδια χάλυβα 12,6 mm 7 Χ 4,19 mm

15 Ελάχιστη αντοχή θραύσης kg ή 117,72 kn Αυτοτελές µήκος τύµπανου m Μοναδιαίο βάρος 770 kg /km Τύµπανα Οι διαστάσεις του τυµπάνου είναι οι εξής: Μέγιστη ιάµετρος Dmax : Μέγιστο Πλάτος Lmax : 3.3 Αγωγός Εδάφους : 1,3 m 1 m Ο αγωγός εδάφους είναι χαλύβδινος µονόκλωνος διαµέτρου 10 mm και απόλυτα σύµφωνος µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προδιαγραφής TR Χαρακτηριστικά ιάµετρος 10 mm Ελάχιστη αντοχή θραύσης kg Αυτοτελές µήκος τύµπανου 200 m Μοναδιαίο βάρος 620 kg /km 4. ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ 4.1 Αυτό το τµήµα καλύπτει την περιγραφή των µονωτήρων, κατασκευασµένων από πορσελάνη µε την υγρή µέθοδο ή από σκληρυµένο γυαλί, που θα χρησιµοποιηθούν στις Γ.Μ. 4.2 Στους πύργους ( αναρτήσεως και τερµατικούς ), της σειράς «5», θα χρησιµοποιηθούν µονωτήρες 16 tn κανονικού τύπου ή οµίχλης όπου προβλέπεται, ενώ στους πύργους αναρτήσεως της σειράς 7 θα χρησιµοποιηθούν αντίστοιχα µονωτήρες 21 tn κανονικού τύπου ή οµίχλης και στους τερµατικούς πύργους θα χρησιµοποιηθούν µονωτήρες κανονικού τύπου 16 tn ή 21 tn αντίστοιχα, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Χαρακτηριστικά Είδος Κανονικού τύπου Τύπου οµίχλης ιάµετρος ( mm) ~ 330 Μήκος ( mm) Ελάχιστη µηχανική ηλεκτρική αντοχή (kn) Αριθµός τεµαχίων ανά κιβώτιο Τα µηχανικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των µονωτήρων αυτών, θα είναι απόλυτα µε τις απαιτήσεις της προδιαγραφής της ΝΕΜ TR-1 και του παραρτήµατος Β αυτής για τη σειρά 5 και σειράς 7.

16 5. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Το τµήµα αυτό καλύπτει την περιγραφή των συναρµογών ανάρτησης και τάνυσης καθώς και άλλων εξαρτηµάτων. 5.1 Συναρµογές για Πύργους µε ίδυµο Αγωγό : Συναρµογή απλής ανάρτησης διδύµου Αγωγού Φάσης Στους πύργους σειράς «5», τύπου G5, R5 και S15, οι αγωγοί (δίδυµοι) θα αναρτηθούν από τον πύργο µέσω µιας απλής αλυσίδας που αποτελείται από 18 µονωτήρες βήµατος 170mm κανονικού τύπου ή τύπου οµίχλης και περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τη σύνδεση του αγωγού στο εξάρτηµα του πύργου. Κάθε σφιγκτήρας αναρτήσεως θα φέρει έναν υποαγωγό καλυµµένο από ράβδους οπλισµού. Η µηχανική αντοχή σε θραύση της συναρµογής είναι τουλάχιστον 165kN (βλ. σχέδιο TR-5/00-2, TR-5/00-3) Συναρµογή ανάρτησης γεφυρωτού δίδυµου Αγωγού Φάσης Η συναρµογή ανάρτησης γεφυρωτού θα είναι ίδια µε την συναρµογή απλής ανάρτησης αγωγού φάσης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο , αλλά ο σφιγκτήρας αναρτήσεως της συναρµογής θα φέρει ένα γυµνό υποαγωγό, χωρίς τη χρήση ράβδων οπλισµού (βλ. σχέδιο TR-5/00-4) Συναρµογή απλής τάνυσης διδύµου Αγωγού Φάσης Στους πύργους σειράς «5», τύπου T5 και Z5, κάθε αγωγός φάσης (δίδυµος), στην περίπτωση χαλαρού ανοίγµατος πρέπει να αγκυρωθεί µέσω µιας αλυσίδας µονωτήρων σε οριζόντια θέση, που αποτελείται από 19 δίσκους βήµατος 170mm και την συναρµογή εξαρτηµάτων. Η συναρµογή περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την αγκύρωση του αγωγού στο εξάρτηµα του πύργου. Η µηχανική αντοχή σε θραύση της συναρµογής είναι τουλάχιστον 165 kn. Σηµειώνεται ότι ο σφιγκτήρας τέρµατος είναι εξαγωνικού τύπου (βλ. σχέδιο TR-5/00-7) Συναρµογή διπλής τάνυσης διδύµου Αγωγού Φάσης Στους πύργους σειράς «5», τύπου T5 και Z5, κάθε αγωγός φάσης (δίδυµος) πρέπει να αγκυρωθεί µέσω µιας συναρµογής που αποτελείται από δύο παράλληλες και οριζόντιες αλυσίδες µονωτήρων από 19 δίσκους βήµατος 170mm η καθεµία και την συναρµογή των αντίστοιχων εξαρτηµάτων. Η συναρµογή περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την αγκύρωση των δύο υποαγωγών στο εξάρτηµα του πύργου. Η µηχανική αντοχή σε θραύση της συναρµογής είναι τουλάχιστον 330kN. Σηµειώνεται ότι ο σφιγκτήρας τέρµατος είναι εξαγωνικού τύπου (βλ. σχέδιο TR-5/00-8) Συναρµογή ανάρτησης Αγωγού Προστασίας (χαλύβδινος) Κάθε αγωγός προστασίας (χαλύβδινος) θα αναρτάται στους πύργους ανάρτησης από µια συναρµογή που περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την ανάρτηση του αγωγού προστασίας στο εξάρτηµα

17 του πύργου. Επίσης στη συναρµογή αυτή περιλαµβάνονται ένας σύνδεσµος παραλλήλων αυλάκων και ένας σφιγκτήρας γειώσεως για να εξασφαλίζεται άµεση σύνδεση µεταξύ αγωγού προστασίας και πύργου µέσω ενός µήκους αγωγού προστασίας. Η µηχανική αντοχή σε θραύση της συναρµογής είναι τουλάχιστον 70kN (βλ. σχέδιο TR-5/00-9) Συναρµογή τανύσεως Αγωγού Προστασίας (χαλύβδινος) Κάθε αγωγός προστασίας θα αγκυρωθεί στους πύργους τέρµατος µέσω µιας συναρµογής, που περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την αγκύρωση του αγωγού προστασίας στο εξάρτηµα του πύργου. Επίσης η συναρµογή περιλαµβάνει ένα σύνδεσµο παραλλήλων αυλάκων και ένα σφιγκτήρα γειώσεως, ώστε µε ένα µήκος από αγωγό προστασίας να εξασφαλίζεται άµεση σύνδεση µεταξύ του αγωγού προστασίας και του πύργου. Η µηχανική αντοχή σε θραύση της συναρµογής είναι τουλάχιστον 120 kn. Σηµειώνεται ότι ο σφιγκτήρας τέρµατος είναι εξαγωνικού τύπου (βλ. σχέδιο TR-5/00-10). 5.2 Συναρµογές για Πύργους µε Τρίδυµο Αγωγό : Συναρµογή απλής ανάρτησης τριδύµου Αγωγού Φάσης Στους πύργους σειράς «7», τύπου R7, G7 και S7, στις δύο ακραίες φάσεις, οι αγωγοί (τρίδυµοι) θα αναρτηθούν από τον πύργο µέσω µιας απλής αλυσίδας που αποτελείται από 18 µονωτήρες βήµατος 170mm κανονικού τύπου ή τύπου οµίχλης και περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τη σύνδεση του αγωγού στο εξάρτηµα του πύργου. Κάθε σφιγκτήρας αναρτήσεως θα φέρει έναν υποαγωγό καλυµµένο από ράβδους οπλισµού. Η µηχανική αντοχή σε θραύση της συναρµογής είναι τουλάχιστον 210 kn (βλ. σχέδιο TR-16/2) Συναρµογή ανάρτησης τριδύµου Αγωγού Φάσης τύπου «V» Στη µεσαία φάση στους πύργους της σειράς «7», τύπου S7, G7 και R7, οι αγωγοί (δίδυµοι) θα αναρτηθούν από τον πύργο µέσω µιας συναρµογής ανάρτησης «V». Οι άξονες των µονωτήρων θα σχηµατίζουν γωνία 87 ο σε πύργους τύπου S7 και G7, και γωνία 110 ο σε πύργους τύπου R7. Η κάθε συναρµογή θα περιλαµβάνει δύο αλυσίδες µονωτήρων µε 18 µονωτήρες βήµατος 170mm κανονικού τύπου ή τύπου οµίχλης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την σύνδεση του αγωγού στο εξάρτηµα του πύργου. Κάθε σκέλος της αλυσίδας V θα περιλαµβάνει ένα εξάρτηµα που θα µπορεί να αντικατασταθεί από 6 µονωτήρες ώστε να µπορεί να αυξηθεί ο αριθµός των µονωτήρων από 18 σε 24. Η µηχανική αντοχή σε θραύση κάθε σκέλους δεν θα είναι µικρότερη από 165kN, δύναµη που εφαρµόζεται στους σφιγκτήρες αναρτήσεως στο επίπεδο της αλυσίδας «V» και µέσα στη γωνία που σχηµατίζεται αν προτείνουµε τα σκέλη της αλυσίδας «V»(βλ. σχέδιο TR-16/3, TR- 16/4) Συναρµογή ανάρτησης γεφυρωτού τριδύµου Αγωγού Φάσης Η συναρµογή ανάρτησης γεφυρωτού θα είναι ίδια µε την συναρµογή απλής ανάρτησης αγωγού φάσης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.2.1, αλλά και ο κάθε σφιγκτήρας αναρτήσεως της

18 συναρµογής θα φέρει ένα γυµνό υποαγωγό, χωρίς τη χρήση ράβδων οπλισµού (βλ. σχέδιο TR-16/2) Συναρµογή απλής τάνυσης τριδύµου Αγωγού Φάσης Στους πύργους σειράς «7», τύπου T7 και Z7, κάθε αγωγός φάσης (τρίδυµος), στην περίπτωση χαλαρού ανοίγµατος πρέπει να αγκυρωθεί µέσω µιας αλυσίδας µονωτήρων σε οριζόντια θέση, που αποτελείται από 19 δίσκους βήµατος 170mm και την συναρµογή εξαρτηµάτων. Η συναρµογή περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την αγκύρωση του αγωγού στο εξάρτηµα του πύργου. Η µηχανική αντοχή σε θραύση της συναρµογής δεν θα είναι µικρότερη από 165kN. Σηµειώνεται ότι ο σφιγκτήρας τέρµατος είναι εξαγωνικού τύπου (βλ. σχέδιο TR-16/5) Συναρµογή τριπλής τάνυσης τριδύµου Αγωγού Φάσης Στους πύργους σειράς «7», τύπου T7 και Z7, κάθε αγωγός φάσης (τρίδυµος) πρέπει να αγκυρωθεί µέσω µιας συναρµογής που αποτελείται από τρείς παράλληλες και οριζόντιες αλυσίδες µονωτήρων από 19 δίσκους βήµατος 170mm η καθεµία και την συναρµογή των αντίστοιχων εξαρτηµάτων. Η συναρµογή περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την αγκύρωση των τριών υποαγωγών στο εξάρτηµα του πύργου. Η µηχανική αντοχή σε θραύση της συνολικής συναρµογής δεν θα είναι µικρότερη από 480kN. Σηµειώνεται ότι ο σφιγκτήρας τέρµατος είναι εξαγωνικού τύπου. (βλ. σχέδιο TR-16/5) Συναρµογή ανάρτησης Αγωγού Προστασίας (χαλύβδινος) Κάθε αγωγός προστασίας θα αναρτάται στους πύργους ανάρτησης από µια συναρµογή που περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την ανάρτηση του αγωγού προστασίας στο εξάρτηµα του πύργου. Επίσης στη συναρµογή αυτή περιλαµβάνονται ένας σύνδεσµος παραλλήλων αυλάκων και ένας σφιγκτήρας γειώσεως για να εξασφαλίζεται άµεση σύνδεση µεταξύ αγωγού προστασίας και πύργου µέσω ενός µήκους αγωγού προστασίας. Η µηχανική αντοχή σε θραύση της συναρµογής είναι τουλάχιστον 70kN (βλ. σχέδιο TR-5/00-9 & TR-16/6) Συναρµογή τανύσεως Αγωγού Προστασίας (χαλύβδινος) Κάθε αγωγός προστασίας θα αγκυρωθεί στους πύργους τέρµατος µέσω µιας συναρµογής, που περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την αγκύρωση του αγωγού προστασίας στο εξάρτηµα του πύργου. Επίσης η συναρµογή περιλαµβάνει ένα σύνδεσµο παραλλήλων αυλάκων και ένα σφιγκτήρα γειώσεως, ώστε µε ένα µήκος από αγωγό προστασίας να εξασφαλίζεται άµεση σύνδεση µεταξύ του αγωγού προστασίας και του πύργου. Η µηχανική αντοχή σε θραύση της συναρµογής είναι τουλάχιστον 120 kn. Σηµειώνεται ότι ο σφιγκτήρας τέρµατος είναι εξαγωνικού τύπου (βλ. σχέδιο TR-5/00-10 & TR-16/6).

19 5.3 Άλλα εξαρτήµατα : ιαχωριστές Αυτό το εξάρτηµα θα τοποθετηθεί στους αγωγούς φάσης (δίδυµους) µε σκοπό να εξασφαλιστεί η απόσταση των 40 cm µεταξύ των υποαγωγών. Θα τοποθετηθούν στους αγωγούς σε θέσεις που θα προσδιορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια (βλέπε Προδιαγραφή TR-19) Αποσβέστες Αποσβέστες ταλαντώσεων τύπου STOCKBRIDGE τοποθετούνται στους αγωγούς φάσης (διδύµους) και αγωγούς προστασίας, σε θέσεις πύργων που προσδιορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια (βλέπε Προδιαγραφή TR-18) Αποσβέστες- ιαχωριστές τριδύµου Αγωγού Φάσης Οι Αποσβέστες ιαχωριστές χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στον τρίδυµο αγωγό φάσεως (τύπος «7»), για να διατηρούν τον διαχωρισµό µεταξύ των υποαγωγών και αφετέρου για να απορροφούν τις ταλαντώσεις των αγωγών. Θα τοποθετηθούν στους αγωγούς σε θέσεις που θα προσδιορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια (βλέπε Προδιαγραφή TR-16) Ράβδοι οπλισµού Προδιαµορφωµένοι ράβδοι οπλισµού, από κράµα αλουµινίου, χρησιµοποιούνται για ενίσχυση του αγωγού φάσης, στο σφιγκτήρα ανάρτησης, στους πύργους ανάρτησης τύπου " S ", " G " & " R " (βλέπε TR-5/35) Συνδετήρες συµπίεσης Οι συνδετήρες συµπίεσης, χρησιµοποιούνται για να συνδέουν ανεξάρτητα µήκη αγωγού φάσης ή αγωγού προστασίας (χαλύβδινος). Οι συνδετήρες αυτοί θα έχουν µετά την συµπίεση, εξαγωνική διατοµή και θα αποτελούνται εσωτερικά από ένα χαλύβδινο και εξωτερικά από ένα αλουµινένιο χιτώνιο (βλέπε TR-5/32 & TR-5/33) Χιτώνια επισκευής Τα χιτώνια επισκευής είναι από αλουµίνιο και χρησιµοποιούνται για την επισκευή βλαβέντων συρµατιδίων αλουµινίου του αγωγού φάσης. Τα χιτώνια αυτά είναι του τύπου συµπίεσης (βλέπε TR- 5/34) Αντίβαρα Αντίβαρα σε βάρη πολλαπλάσια των 50 kg χρησιµοποιούνται σε πύργους ανάρτησης ή τάνυσης σύµφωνα µε τις οδηγίες της Εταιρείας. Τα βάρη αυτά αναρτώνται µέσω κατάλληλης συναρµογής κάτω από τον σφιγκτήρα ανάρτησης του αγωγού ή από τον αγωγό, όπου αυτό απαιτείται (βλέπε Τεχνική Περιγραφή Χυτοσιδηρών Αντιβάρων & Συνηµµένα Σχέδια) Αντιαναρριχητικά πλέγµατα Το αντιαναρριχητικό πλέγµα αποτελείται από γωνιακά σιδηρά στοιχεία και από αγκαθωτό συρµατόπλεγµα σύµφωνα µε σχετικό σχέδιο της Εταιρείας και τοποθετείται σε ορισµένους πύργους, που ορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια, για να εµποδίζεται η αναρρίχηση στους πύργους αναρµόδιων προσώπων(βλέπε σχέδιο ΟΑ1797).

20 ΜΕΡΟΣ IIΙ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Μ.400 kv ΑΠΛΟΥ ΚΑΙ ΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ Ι ΥΜΟ ΑΓΩΓΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ Γ.Μ.400 kv ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΡΙ ΥΜΟ ΑΓΩΓΟ 3. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 9 : ΑΓΩΓΟΣ Ε ΑΦΟΥΣ 4. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 2 : ΑΓΩΓΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΧΑΛΥΒ ΙΝΗ ΨΥΧΗ 5. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 3 : ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 6. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 5 : ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 kv 7. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 16 : ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 kv ΜΕ ΤΡΙ ΥΜΟ ΑΓΩΓΟ 8. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 1 : ΙΣΚΟΕΙ ΕΙΣ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ 9. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 19 : ΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ Γ.Μ. 400 kv 10. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 18 : STOCKBRIDGE TYPE VIBRATION DAMPERS FOR OVERHEAD T.L. PHASE CONDUCTORS AND SHIELD WIRES 11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ 25 kg ΚΑΙ 50 kg ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ Γ.Μ.150 kv ΚΑΙ 400 kv 12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ TECHNICAL SPECIFICATION FOR OPTICAL GROUND WIRE ON TRANSMISSION LINES TECHNICAL DESCRIPTION OF FULLY DIELECTRIC LOOSE TUBE OPTICAL DUCT CABLE ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟ ΑΓΩΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΣΕ Γ.Μ.150 kv ΚΑΙ 400 kv TECHNICAL DESCRIPTION OF OPTICAL FIBRES TECHNICAL SPECIFICATION OPGW OPTICAL FIBRES CLOSURE SYSTEM OPTICAL DESTRIBUTION FRAMES, ANCILLARY EQUIPMENT AND ACCESSORIES FOR FIBRE OPTICAL CABLES TECHNICAL SPECIFICATIONS TESTING REQUIREMENTS OF OPTICAL CABLES FORMING THE PPC NET TELECOMUNICATION SYSTEM

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 2. ΠΥΡΓΟΙ 3. ΙΣΤΟΙ 4. ΑΓΩΓΟΙ ΦΑΣΕΩΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τ-1 Θεμελιώσεις πύργων. Τ- S Ειδική θεμελίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-40813 ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ιακήρυξη ΥΠΜ-40813 0 Τεύχος 6 «Πίνακες» ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α (ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41505 ΕΡΓΟ : «Εργασίες Ενσυρμάτωσης τμήματος της Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (από Πύργο 280 έως ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41505 ΕΡΓΟ : «Εργασίες Ενσυρμάτωσης τμήματος της Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (από Πύργο 280 έως ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41505 ΕΡΓΟ : «Εργασίες Ενσυρμάτωσης τμήματος της Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (από Πύργο 280 έως ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ Ι : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Μ Ε Ρ Ο Σ ΙV : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τ-19 Καθαίρεση αγωγών υφιστάμενης Γ.Μ..

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α (ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΩΤΗΡΑ Μ.Τ. ΑΠΛΟ ΞΥΛΙΝΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΧΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ GR-47A Α/Α ΑΡ.ΤΙΜ ΚΩΔ.ΥΛΙΚ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ Η X Ψ (kg) 1 3126 430014006 1Α 210 160 55 2,315 2 3133 430016519 3Β 280 55 45 2,3 3 3130 430014043

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 5 η Αναθεώρηση Στο Τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της Σύμβασης βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής 2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Οι ράβδοι οπλισµού πρέπει να έχουν η µία από την άλλη τέτοιες αποστάσεις, ώστε να περνά ανάµεσά τους και το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ AΘΗΝΑ - ΕΛΛΑ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR - 5 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 3: ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΩ ΙΑΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤR 3 ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 3: ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ TR - 3 ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αναθεώρηση Φεβρουάριος 2015 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ Σελίδα 1 από 8 TR-3 Αναθεώρηση Φεβρουάριος 2015 1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93 Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής Άµεσο, τετράποδο καβαλέτο. Είναι προκατασκευασµένο προϊόν από λεπτή χαλύβδινη ράβδο, ενώ τα στηρίγµατα του είναι εµβαπτισµένα σε πλαστικό υλικό, για να µην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 1 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΕΔΔΗΕ / ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» Τ Ι Μ Ο Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR - 4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤR 2 Αναθεώρηση Νοέμβριος 2015 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ Τεχνική Προδιαγραφή TR 2 1. ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την μελέτη, κατασκευή και δοκιμή των αγωγών αλουμινίου με χαλύβδινη ψυχή,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η (οι αλλαγές επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα)

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η (οι αλλαγές επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα) Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες : Κεντρικός Προβλήτας : 382 21 ΒΟΛΟΣ : Φυτιλής Σπύρος Τηλέφωνο : 24210-25281 Τηλεομοιοτυπία : 24210-31115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 06 Μόνιµη περίφραξη οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 06 Μόνιµη περίφραξη οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 06 Μόνιµη περίφραξη οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών»

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών» Π Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ54600022 Πάτρα 10/10/2016 «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Ο ηλεκτρικός αντιπαγετικός ανεμιστήρας είναι μέσον προστασίας των καλλιεργειών από παγετούς ακτινοβολίας. Η χρησιμοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

1260. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1260. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1260. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1260.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί Το τμήμα αυτό αναφέρεται στα υλικά στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης αντικεραυνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Διογκούμενος κάλυκας 15,0

Διογκούμενος κάλυκας 15,0 08/2011 Οδηγίες κατασκευής 999415009 el Διογκούμενος κάλυκας 15,0 Κωδικός 581120000 Περιγραφή προϊόντος Ο διογκούμενος κάλυκας 15,0 χρησιμεύει για την μονόπλευρη αγκύρωση ξυλότυπων στο μπετόν. ασικά απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: 24327300-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.600,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Τεχνική Έκθεση - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση 02 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών 00 -

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Ο Γ Ε Φ Υ Ρ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ω Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ Αριθµός Μελέτης: 26/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ Κείμενο παρουσίασης (poster) για το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις 1 Μάθημα 3 1. Γενικά Στο προηγούμενο μάθημα (παράγραφος 2) είδαμε ότι η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από, αλλά και προσδιορίζει, τη δομή του δικτύου στην περιοχή που κάνουμε προστασία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Μέτρα κατά της ηλεκτροπληξίας Αποφυγή της άμεσης επαφής με: Ισχυρή μόνωση Φράγματα ή περιβλήματα Εμπόδια Χωροθέτηση σε απρόσιτη θέση Χώρους με αγώγιμο δάπεδο Χώρους με ισοδυναμικές συνδέσεις Αγείωτα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Προϋπολογισµός: 807.985,00 A.M.: 1/2016 ΕΤΕΠ & ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΔΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΔΑ ΣΧΕΤ.: ΕΠ Φ. 900/26/325111/Σ. 111/28 Απρ 15/ΓΕΝ/Γ4-ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ _ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 2132023978 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ K.X. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 10.500.000 ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A4513-0410-0420\cons\tefhi\MAPS.doc Α4513-0410-0420/5180 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγνατία Οδός: Τοποθέτηση ενισχυµένης υπερυψηλής περίφραξης στο τµήµα «Σιάτιστα Κοροµηλιά (45.1-3)» του Κάθετου Άξονα 45 «Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή» και σε τµήµατα του κυρίου άξονα της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΧΡΗΣΗ:2015 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41628

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41628 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41628 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Εργασίες αντικατάστασης του αγωγού προστασίας σε αγωγό προστασίας OPGW της Γ.Μ 150kV Παλλήνη Λαύριο» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα