ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ Β ) 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α.) 2. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3. ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - 1 -

2 Στο Τεύχος Β του απολογισµού των πεπραγµένων έτους 2014 του ήµου Αµαρουσίου περιλαµβάνονται για κάθε Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου τα ακόλουθα: Πεπραγµένα. Οικονοµικός απολογισµός. Ι. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 Το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ήµου Αµαρουσίου «Αµαρυσία Αρτεµις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α.)», συστάθηκε µετά από συγχώνευση των Ν.Π... «Παιδικοί Σταθµοί ήµου Αµαρουσίου» και «Κ.Α.Π.Η. ήµου Αµαρουσίου» (ΦΕΚ 1414/Β/ ). Με τη λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλληλεγγύης και Πρόληψης ήµου Αµαρουσίου (Κ.Ε.Α.Π..Α), το Νοµικό Πρόσωπο συµπεριέλαβε τις υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και προστασίας ευπαθών κοινωνικών οµάδων που υλοποιούσε η Κ.Ε.Α.Π..Α. Σκοπός του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α είναι, η εφαρµογή και υλοποίηση των προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής του ήµου Αµαρουσίου. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α. περιλαµβάνει τις κάτωθι Υπηρεσίες: 1. ιοικητικές Οικονοµικές Υπηρεσίες 1.1. Γραφείο Εθελοντισµού 2. Παιδικοί Σταθµοί 3. Κ.Α.Π.Η. 4. Υπηρεσίες Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας 4.1 ηµοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο 4.2 ηµοτικό Κοινωνικό Φαρµακείο 4.3 ηµοτικό Ασθενοφόρο 4.4. Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 4.5. Εθελοντική Αιµοδοσία ηµοτική Τράπεζα Αίµατος 4.6 Κέντρο Ηµέρας Alzheimer 4.7. ΚΕΠ Υγείας Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας 5.1. Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης (& δοµές Κοινωνικό Παντοπωλείο, Γεύµα Αγάπης, Γωνιά προσφοράς & αλληλεγγύης, Τράπεζα Χρόνου, Γραφείο ιαµεσόλαβησης) 5.2. Προγράµµατα Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνική Μέριµνα 5.3. Κ ΑΠ µεα

3 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ιεξαγωγή των απαραίτητων ενεργειών σχετικά µε τη συµµετοχή του Νοµικού Προσώπου στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επαγγελµατικής ζωής» (ΕΣΠΑ) σχολικού έτους µε τη συµµετοχή των Παιδικών Σταθµών & Κ ΑΠ µεα και τελική έγκριση 286 νηπίων και ΑµεΑ. Επικοινωνία, συνεργασία µε την Ε.Ε.Τ.Α.Α και συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης του προγράµµατος καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου. Συνεχής παρακολούθηση της οµαλής ροής της χρηµατοδότησης του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», αποστολή στοιχείων και επικοινωνία µε Ε.Ε.Τ.Α.Α, τήρηση χρονοδιαγραµµάτων. Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του Ν.Π. και της ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π. «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» για την υποστήριξη της λειτουργίας των κοινωνικών δοµών (βρεφονηπιακών σταθµών) του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α. ηµοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισµού 2014 και επιµέλεια αναµορφώσεων. Σύνταξη και προώθηση προς έγκριση ετησίου προγράµµατος δράσης και επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του Ν.Π. Έγκριση οικονοµικού απολογισµού του Ν.Π... Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α οικ. έτους Σύνταξη και υποβολή Προϋπολογισµού 2015 και ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης στο Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας για τον έλεγχο νοµιµότητας. Υλοποίηση διαδικασίας υποβολής αίτησης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για δωρεάν διάθεση τροφίµων από την Ε.Ε. στα σιτιζόµενα άτοµα των υπηρεσιών Πρόνοιας του Νοµικού Προσώπου. ιεξαγωγή & ολοκλήρωση διαδικασίας για την υλοποίηση προγράµµατος θαλάσσιων µπάνιων µε επιδότηση (συνεισφορά Ν.Π.) σε χαµηλοσυνταξιούχους και ωφελούµενους του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης. Υλοποίηση διαδικασιών οµαδικής ασφάλισης αστικής ευθύνης παιδιών, προσωπικού του Ν.Π. και τρίτων. Στήριξη και επικοινωνία µε τον υπεύθυνο παρακολούθησης του συστήµατος διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίµων (HACCP) στους Παιδικούς Σταθµούς.

4 Υλοποίηση διαδικασιών για την πρακτική άσκηση σπουδαστών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στους Παιδικούς Σταθµούς και στα ΚΑΠΗ, καθώς και πρακτικών από ΤΕΙ και ΙΕΚ. Συµφωνητικό συνεργασίας εκτέλεσης πρακτικής άσκησης του Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. και του Νοµικού Προσώπου στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωµένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων του ήµου Αµαρουσίου», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Υλοποίηση διαδικασίας πιστοποιήσεων των ανελκυστήρων στα κτίρια του Ν.Π. σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Υλοποίηση των καθιερωµένων ετήσιων προµηθειών και επισκευών για όλες τις υπηρεσίες του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α. όπως ιµατισµός, εποπτικό υλικό, ψυχαγωγικό υλικό, φαρµακευτικό υλικό, ηλεκτρολογικό - υδραυλικό υλικό, αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων, παιχνιδιών, κλινοστρωµνών, επίπλων (για εξοπλισµό του νέου 6 ου Παραρτήµατος ΚΑΠΗ), ηλεκτρικών συσκευών, διαφόρων σκευών, προµήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτου εξοπλισµού κουζίνας στον Παιδικό Σταθµό Κέντρου, προµήθεια απολυµαντικού µηχανήµατος, καθώς και συντηρήσεων κτιρίων όπως ελαιοχρωµατισµοί κ.ά. Έλεγχος και παρακολούθηση διαδικασίας προµηθειών. ιοικητική στήριξη στη διαδικασία οργάνωσης εθελοντικών αιµοδοσιών, εκδηλώσεων, ηµερίδων, σεµιναρίων κλπ. Σύνταξη Απολογισµού πεπραγµένων του Νοµικού Προσώπου για το Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών για τη συµµετοχή του Νοµικού Προσώπου στη διεξαγωγή των Ευρωεκλογών και ηµοτικών - Περιφερειακών εκλογών. Υλοποίηση διαδικασίας µίσθωσης ακινήτων στο 6 ο Π.Π. ΚΑΠΗ και 4 ου Πολυδρόσου Υλοποίηση διαδικασίας εκµίσθωσης κυλικείων του 4 ου ΚΑΠΗ και του 6 ου ΚΑΠΗ. Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτηµάτων για προσλήψεις Ι ΟΧ στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» Παραχώρηση ακινήτου Σουρή και Πλαστήρα για τη λειτουργία των δοµών Κοιν. Παντοπωλείου και της Παροχής Συσσιτίων στο Ε...Υ.Π.Π.Υ. Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 υλοποιήθηκαν 19 ιοικητικά Συµβούλια και πάρθηκαν 75 αποφάσεις ιοικητικού Συµβουλίου.

5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υπογραφή παράτασης συµβάσεων 6 υπαλλήλων του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι». Ολοκλήρωση των διαδικασιών σύνταξης του Ο.Ε.Υ. του Νοµικού Προσώπου και έγκρισής του από το.σ. του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α., το ηµοτικό Συµβούλιο, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής και δηµοσίευσή του σε ΦΕΚ (3382/τ.Β / ). Έναρξη διαδικασίας κατάταξης του προσωπικού του Νοµικού Προσώπου στις θέσεις του Ο.Ε.Υ. ιενέργεια ελέγχου νοµιµότητας των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού µητρώου των υπαλλήλων του Νοµικού Προσώπου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Υλοποίηση διαδικασιών µετάταξης έντεκα (11) υπαλλήλων Ι..Α.Χ. του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α. σε άλλους ήµους, στο πλαίσιο του προγράµµατος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας (το 2014 ολοκληρώθηκαν δέκα µετατάξεις εκκρεµεί η ολοκλήρωση µιας µετάταξης ακόµα το 2015). Υλοποίηση διαδικασίας αναγνώρισης συνάφειας µεταπτυχιακών διπλωµάτων τριών υπαλλήλων του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α. Έναρξη διαδικασίας µετατάξεων 2 υπαλλήλων σε ανώτερο κλάδο. Οργάνωση διαδικασιών και προώθηση ενεργειών επιµόρφωσης του προσωπικού. Συµµετοχή εργαζοµένων διαφόρων υπηρεσιών του ΟΚΟΙΠΑ Α σε σεµινάρια του Ινστιτούτου Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης, συµµετοχή εργαζοµένων των Οικονοµικών υπηρεσιών/ ιοικητικών Υπηρεσιών σε δύο σεµινάρια σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση (το κόστος κάλυψε το Ν.Π.), συµµετοχή εργαζοµένων διαφόρων υπηρεσιών σε ηµερίδες και σε συνέδρια διαφόρων φορέων ( ηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών, ΕΚΠΑ, Συλ.& Σωµ. Βοήθεια στο σπίτι & ΤΕΙ Αθήνας, /νση Ψυχικής Υγείας & Κοιν Πρόνοιας του Ινστ. Υγείας του Παιδιού, Συµβ. Κέντρο Γυναικών ήµου Χαλανδρίου, Ελλην. Εταιρεία Συστηµικής σκέψης & Ψυχοθεραπείας Οικογένειας κ.ά.). Συνεχής ενηµέρωση και υποβολή αρχείων µισθοδοσίας του Προσωπικού στην Ενιαία Αρχή Πληρωµών (µονίµων Ι ΑΧ, Ι ΟΧ, Προέδρου- Αντιπροέδρου) και εφαρµογή του συστήµατος. Συνεχής ενηµέρωση και επικαιροποίηση στοιχείων που αφορούν το προσωπικό στο Μητρώο Μισθοδοτούµενων Ελληνικού ηµοσίου.

6 ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ιεξαγωγή όλων των υπηρεσιακών υποθέσεων που αφορούν θέµατα του τακτικού και του µε σχέση εργασίας Ιδ. ικαίου προσωπικού του Νοµικού Προσώπου. Σύνταξη των απαιτούµενων πιστοποιητικών, συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις αναγκαίες ενέργειες για την απονοµή σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο και την καταβολή εφάπαξ βοηθήµατος υπαλλήλων. Παρακολούθηση και έλεγχος παρουσιών προσωπικού, άδειες κλπ. Τήρηση και ενηµέρωση φακέλων προσωπικού. Σύνταξη µισθοδοτικών καταστάσεων για όλο το προσωπικό και µέριµνα για την τακτική & έγκαιρη πληρωµή των κάθε είδους αποδοχών του προσωπικού του Νοµικού Προσώπου. Αποστολή τριµήνων στο Ι.Κ.Α. Έκδοση Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών, βεβαιώσεων για δάνεια, βεβαιώσεων φόρου εισοδήµατος κ.α ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ: Κοπή πίτας των εργαζοµένων στον Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α., την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στην «Συναστρία», µε τη συµµετοχή όλου του προσωπικού και την κλήρωση πολλών δώρων, ευγενική προσφορά τοπικών επιχειρήσεων. Την εκδήλωση τίµησαν ο ήµαρχος Αµαρουσίου και µέλη του ιοικητικού και ηµοτικού Συµβουλίου. Συνέχιση του προγράµµατος κοινωνικής δράσης «Σπιτική Κουζίνα» υπό την αιγίδα του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α. µε διάθεση ζεστού ποιοτικού σπιτικού φαγητού σε ιδιαίτερα χαµηλή τιµή, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο στην Πλατεία Εργατικών Κατοικιών. Υποστήριξη των εκδηλώσεων όλων των υπηρεσιών του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : Παρακολούθηση, ενηµέρωση και συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τον ΟΚΟΙΠΑ Α στην ιστοσελίδα του ήµου σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου. Επιµέλεια - υποστήριξη διαφόρων εντύπων για τις εκδηλώσεις - δράσεις των Υπηρεσιών του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α.

7 1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Το Γραφείο Εθελοντισµού, ενηµερώνει, κινητοποιεί και συντονίζει τους εθελοντές που συµµετέχουν και υποστηρίζουν τα προγράµµατα που καταρτίζονται από τις Υπηρεσίες και το Νοµικό Πρόσωπο του ήµου. Σε σύνολο 524 εθελοντών εγγεγραµµένων στο µητρώο µας οι 325 είναι ενεργοί και κατανέµονται στους 5 τοµείς δράσης του γραφείου µας, ως εξής : Κοινωνική Μέριµνα Υγεία και Πρόνοια (254) Περιβάλλον Πράσινο (177) Αθλητισµός- Πολιτισµός (151) Πολιτική Προστασία (συµµετέχουν εκτός από µεµονωµένους εθελοντές και οι σύλλογοι του δήµου) Φύλαξη Κοινόχρηστων Χώρων (συµµετέχουν εκτός από µεµονωµένους εθελοντές και οι σύλλογοι του δήµου) Συνοπτικά αναφέρονται κατωτέρω οι δράσεις του Γραφείου Εθελοντισµού για το 2014: Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Στήριξη από εθελοντές του γραφείου δοµών δράσεων του ήµου όπως ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ, Κ ΑΠ- ΜΕΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ, Κ.Α.Π.Η., Κ.Ψ.Υ., κ.ά. Συγκεκριµένα: Υποστήριξη στο Γεύµα Αγάπης του ήµου µε βοηθό στην κουζίνα τραπεζοκόµο και συµµετοχή στη διανοµή φαγητού κατ οίκον, καθηµερινά) Παροχή υπηρεσιών στο Κέντρο ηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία (Κ ΑΠ- ΜΕΑ) ιανοµή φυλλαδίων, ενηµέρωση /ευαισθητοποίηση κοινού για την ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ ιδασκαλία Αγγλικών Γαλλικών, ζωγραφικής, ραπτικής από εθελοντές καθηγητές, στις οµάδες εργοθεραπείας του ΚΑΠΗ, υποστήριξη στη λειτουργία του παραρτήµατος Αγ.Φιλοθέης. Τακτοποίηση ρούχων για την ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ του ήµου Υποστήριξη από εθελοντές Ψυχολόγους στο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ από εθελοντές καθηγητές σε µαθητές οικογενειών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες - κατ οίκον ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (σε συνεργασία µε την Πρόνοια)

8 Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΕΙΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (στήριξη στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, πραγµατοποίηση σεµιναρίων από ειδικούς εθελοντές του γραφείου). FUTURE LIBRARIES (συµµετοχή στην υλοποίηση του προγράµµατος εξειδικευµένων εθελοντριών -ψυχολόγοι, νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί ως εµψυχωτές για παιδιά). Συµµετοχή εθελοντών στη υλοποίηση του Μαραθώνιου για τον Σπύρο Λούη. 2. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Το 2014 λειτούργησαν στο ήµο µας 13 Παιδικοί Σταθµοί και φιλοξενήθηκαν 750 παιδιά (Από το Σεπτέµβριο 2014 λειτούργησαν 11 Παιδικοί Σταθµοί καλύπτοντας τον ίδιο αριθµό νηπίων). Οι Παιδικοί Σταθµοί στελεχώνονται από εξειδικευµένο προσωπικό των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόµων, Κοινωνικών Λειτουργών, ιοικητικών, Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων, Μαγείρων και Καθαριστριών του Ο.ΚΟΙ.ΠΑ..Α. και υποστηρίζεται από 1 εµψυχωτή θεατρικού παιχνιδιού, 2 δασκάλες χορού, 2 µουσικούς. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πραγµατοποίηση µαθηµάτων µουσικοκινητικής αγωγής, ρυθµικής γυµναστικής, θεατρικού παιχνιδιού από εξειδικευµένους δασκάλους. Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο των Παιδικών Σταθµών (θεατρικές παραστάσεις, καραγκιόζης, κουκλοθέατρο, κινούµενα σχέδια κλόουν) Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκτός των Παιδικών Σταθµών: Με γνώµονα την αναβάθµιση των Παιδικών Σταθµών και την παροχή ποιοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών ξεκίνησε η υλοποίηση, εκπαιδευτικών, βιωµατικών, ψυχαγωγικών δράσεων, εκτός των Παιδικών Σταθµών προσαρµοσµένων στην ηλικία και τις ανάγκες των παιδιών (των προνηπίων), σε συσχέτιση πάντα µε τη διδαχθείσα ύλη. Η διεξαγωγή των δράσεων αυτών, άρχισε πιλοτικά από τον Νοέµβριο του 2014 µε επισκέψεις στα Μουσεία της πόλης µας και συγκεκριµένα: στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο Λαογραφικό Μουσείο, καθώς και στο Μουσείο Οίνου Παλλήνης, όπου συµµετείχαν όλοι οι Παιδικοί Σταθµοί. Από 22/9/2014 έως 2/10/2014 Αγιασµοί σ όλους τους Π.Σ. για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

9 Από 11/3/2014 έως 1/4/2014 και από 15/9/2014 έως 26/9/2014 πραγµατοποιηθήκαν ατοµικές συναντήσεις ψυχολόγου του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης µε όσους γονείς χρειάστηκαν συµβουλευτική για θέµατα των παιδιών τους. Από 2/5/2015 έως 15/5/2014 πραγµατοποιήθηκε πρόγραµµα προληπτικής στοµατικής υγιεινής στα παιδιά, µε στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων. Το πρόγραµµα περιελάµβανε οδοντιατρικό έλεγχο µε γάντια και γλωσσοπιέστρα µιας χρήσης και λεπτοµερή ενηµέρωση για την στοµατική κατάσταση των παιδιών µε ειδικό έντυπο. Στα πλαίσια της συνεργασίας µας µε το Μητροπολιτικό Κολέγιο το διάστηµα (Απρίλιος Μάιος 2014) διεξήχθησαν αξιολογήσεις λόγου και οµιλίας από καθηγητές και φοιτητές του προγράµµατος λογοθεραπείας. Νοέµβριος - εκέµβριος 2014 δωρεάν θεραπευτική αξιολόγηση σε όλα τα παιδιά άνω των τριών ετών και αξιολόγηση σχολικής ετοιµότητας και µαθησιακών δυσκολιών για τα παιδιά άνω των 5 ετών, από κέντρο ψυχολογικής και συµβουλευτικής υποστήριξης «Ροή». Η ενηµέρωση στους γονείς γίνεται καθ ολη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς κατά τις ώρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 12/2/ /2/2014: Αποκριάτικες εκδηλώσεις στους Παιδικούς Σταθµούς µε την συµµετοχή κλόουν µε κέφι χορό και διασκέδαση. 24/3/2014: Εορτασµός της 25 ης Μαρτίου σε όλους τους Π.Σ. µε απαγγελία ποιηµάτων, τραγουδιών, εµβατηρίων Συµµετοχή προνηπιακών τµηµάτων στην µαθητική παρέλαση. 10/5/2014: Ετήσια γιορτή στο κλειστό γυµναστήριο Αγίου Θωµά µε θέµα «Παλιός Ελληνικός Κινηµατογράφος». Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία, οι µικροί πρωταγωνιστές ενθουσίασαν το κοινό παρουσιάζοντας µουσικοκινητικό δρώµενο αφιερωµένο στον παλιό ελληνικό κινηµατογράφο, τραγουδώντας και χορεύοντας αποσπάσµατα από αγαπηµένες ταινίες. 27/10/2014: Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου σε όλους τους Παιδικούς Σταθµούς. Συµµετοχή προνηπιακών τµηµάτων στην µαθητική παρέλαση του δήµου µας. 15/12/ /12/2014: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στους χώρους των Παιδικών Σταθµών µε τη συµµετοχή γονέων.

10 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7/11/2014 Σεµινάριο από το ηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών. Ενηµέρωση για τις «Σύγχρονες µορφές υποστήριξης και πλαισίωσης του Παιδαγωγικού έργου που υλοποιείται, στους Παιδικούς Σταθµούς για την οργάνωση λειτουργία και χρηµατοδότηση της προσχολικής αγωγής». Το σεµινάριο παρακολούθησαν υπεύθυνες των Παιδικών Σταθµών. 6-7/12/2014 Παρακολούθηση του 4 ου Πανελληνίου Επιστηµονικού Συνεδρίου προσχολικής αγωγής «Σύγχρονα θέµατα Παιδαγωγικής, Ψυχοπαιδαγωγικής και Παιδιατρικής» στο Αµφιθέατρο του Υπουργείου Παιδείας. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων των Παιδικών Σταθµών. Γενική απεντόµωση και απολύµανση, µυοκτονία (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων και αύλειων χώρων). ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, πρακτική εξάσκηση φοιτητών: λογοθεραπείας, προσχολικής αγωγής και διαιτολογίας. Από το τµήµα προσχολικής αγωγής των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και από ΙΕΚ. Από το Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο - Τµήµα ιαιτολογίας & ιατροφής ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Συγκέντρωση παραγγελιών, συντονισµός, εποπτεία για την προµήθεια: ειδών παιδαγωγικού-εποπτικού υλικού, γραφικής ύλης, ειδών κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, ιχθυοπωλείου, αρτοποιείου, παντοπωλείου, είδη υγιεινής και καθαριότητας, καυσίµων.

11 3. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) µεριµνά για την υποστήριξη των ατόµων της 3ης ηλικίας ώστε να παραµείνουν, αυτόνοµα, ενεργά και ισότιµα µέλη του κοινωνικού συνόλου και παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και αντιµετώπισης βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ηλικιωµένων, οι λειτουργίες των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων παρέχονται από το Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. και 6 Περιφερειακά Παραρτήµατα ώστε κάθε Κ.Α.Π.Η. να εξυπηρετεί και µια διαφορετική περιοχή της Περιφέρειας του ήµου. Για το έτος 2014 η δυναµικότητα των εγγεγραµµένων µελών αυξήθηκε κατά 360 άτοµα. Το σύνολο των εγγεγραµµένων µελών για το ίδιο έτος είναι µέλη. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 2014 Κ.Α.Π.Η. ΚΕΝΤΡΙΚΟ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 6 ο ΣΥΝΟΛΟ Π.Π. Π.Π. Π.Π. Π.Π. Π.Π. Π.Π. ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΤΥΠΑ: Το Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. είχε την ευθύνη της επιµέλειας, έκδοσης εκτύπωσης και προώθησης του µηνιαίου προγράµµατος εκδηλώσεων εκδροµών. ιακινήθηκαν περίπου έντυπα. Τα έντυπα αυτά διακινήθηκαν στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η., στα 6 Περιφερειακά παραρτήµατα, στο ηµαρχείο Αµαρουσίου, στο κτίριο του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α., στο σηµείο έκδοσης εισιτηρίων της ηµοτικής Συγκοινωνίας κ.ά. Το µηνιαίο πρόγραµµα εκδηλώσεων και δράσεων του ΚΑΠΗ αναρτάται κάθε µήνα στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου Αµαρουσίου, στον ειδικό σύνδεσµό για το ΚΑΠΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Σε συνεργασία µε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, συνεχίστηκε το επιτυχηµένο πρόγραµµα λογοθεραπείας για ενήλικες µε στόχο την εξατοµικευµένη βελτίωση δεξιοτήτων γλώσσας και µνήµης. Παράλληλα απευθύναµε ανοιχτό κάλεσµα µέσω του µηνιαίου προγράµµατος σε όποιον ενδιαφέρεται να ελέγξει τη µνήµη του µε ειδικά τεστ ανίχνευσης. Στο πλαίσιο του

12 προγράµµατος παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες αξιολόγησης και λογοθεραπείας σε ενήλικες µε άνοια, νευρολογικές παθήσεις, δυσαρθρία ή που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Εξυπηρετήθηκαν 34 άτοµα και έγιναν 181 συνεδρίες. Τον Μάρτιο του 2014, η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Aγγειακά Nοσήµατα (Ε.Μπα.Κ.Α.Ν.), σε συνεργασία µε το Κ.Α.Π.Η., υλοποίησε πρόγραµµα καταγραφής καρδιοµεταβολικών παραγόντων κινδύνου και συνηθειών τρόπου ζωής σε άτοµα τρίτης ηλικίας µε την ονοµασία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ». Υλοποιήθηκε από εξειδικευµένο προσωπικό (ιατρό, επισκέπτες υγείας και νοσηλευτικό προσωπικό) και περιλάµβανε ευρύ κλινοεργαστηριακό έλεγχο (µέτρηση αρτηριακής πίεσης σακχάρου, ALC λιπιδαιµικού προφίλ και άλλων κλινοεργαστηριακών παραµέτρων). Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. και στα 5 Περιφερειακά Παραρτήµατα κατόπιν ραντεβού και τέθηκε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 91 άτοµα. Συνεχίστηκε και για το έτος 2014 στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. και σε 4 Παραρτήµατα η συνεργασία µε το Ιατρείο Μνήµης του Κέντρου Ηµέρας Alzheimer Αµαρουσίου άνω των 60 ετών. Το πρόγραµµα συνεχίζεται και για το έτος Πρόγραµµα υλοποίησης δωρεάν µικροβιολογικών εξετάσεων για τα µέλη των 7 Κ.Α.Π.Η. σε συνεργασία µε διαγνωστικά κέντρα της πόλης µας. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του Συµµετέχοντες 243 άτοµα. Με απόφαση του.σ. του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α., δόθηκε η δυνατότητα στα µέλη να συµµετέχουν στις µονοήµερες εκδροµές, τα θέατρα και τους περιπάτους µε τα εγγόνια τους (ηλικίας άνω των 8 ετών) τα οποία µπορούν να συνοδεύονται και από τους γονείς τους, µε σκοπό την ενίσχυση του θεσµού της οικογένειας και των δεσµών των µελών της. Σε συνεργασία µε το Γραφείο Παιδείας του ήµου και τη Γενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, το Κ.Α.Π.Η. ξεκίνησε την υλοποίηση προγράµµατος εκπαίδευσης για ενήλικες Πρόγραµµα εκµάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών µε θεµατική ενότητα «Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία». Υποβλήθηκαν στο Κεντρικό Κ.ΑΠ.Η. 258 έντυπες αιτήσεις συµµετοχής µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Το πρώτο τµήµα 20 ατόµων ξεκίνησε τον Νοέµβριο του Το πρόγραµµα συνεχίζεται και για το 2015 καθώς και οι αιτήσεις συµµετεχόντων. Σε συνεργασία µε την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών πραγµατοποιήθηκε ΩΡΕΑΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ στα µέλη του Κ.Α.Π.Η. καθώς και προσφορά ΩΡΕΑΝ προϊόντων στοµατικής φροντίδας. Το πρόγραµµα

13 υλοποιήθηκε στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. κατόπιν ραντεβού από 15/10/2014 έως και 5/12/2014 µε αριθµό συµµετεχόντων 200 άτοµα. Έναρξη λειτουργίας του 6 ου Περιφερειακού παραρτήµατος Κ.Α.Π.Η. στην περιοχή του Παραδείσου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ανθρώπων της 3 ης Ηλικίας, της συγκεκριµένης πολεοδοµικής ενότητας του ήµου Αµαρουσίου. Τα εγκαίνια πραγµατοποιήθηκαν στις 10/4/2014. Τον Ιανουάριο του 2014 έως και τον Μάιο του 2014 υλοποιήθηκε κατόπιν απόφασης του.σ. του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α. πρόγραµµα για τους χαµηλοσυνταξιούχους επιδότησης κατά 50% στις µονοήµερες εκδροµές. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν 238 άτοµα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ/ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ Πρόγραµµα θαλάσσιων µπάνιων 10 ηµερών στον Μαραθώνα επιδοτούµενα κατά 80% για τα µέλη του Κ.Α.Π.Η. και τους επωφελούµενους της υπηρεσίας Πρόνοιας. Συµµετείχαν στο πρόγραµµα 96 άτοµα σε 2 αποστολές. Πρόγραµµα καλοκαιρινών ιαµατικών διακοπών στην ΑΙ ΗΨΟ (8ήµερα). Για το έτος 2014 δεν υπήρξε επιδότηση του προγράµµατος. Το κόστος της συµµετοχής επιβάρυνε κατά 100% τα µέλη. Συµµετείχαν 188 άτοµα σε 3 αποστολές. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κατόπιν συνεργασίας του ήµου Αµαρουσίου µε το Υπουργείο Παιδείας, για την υλοποίηση του προγράµµατος «Ο ΥΣΣΕΑΣ» το οποίο αφορά την εκπαίδευση των µεταναστών στην Ελληνική γλώσσα, δωρεάν διάθεση χώρου των Κ.Α.Π.Η. για τη πραγµατοποίηση του. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε στο 2 Ο Περιφερειακό Παράρτηµα Εργατικών Πολυκατοικιών και συνεχίζεται και το Στις 15 & 16 Μαΐου 2014 πραγµατοποιήθηκε δωρεάν κούρεµα και χτένισµα, σε άνδρες και γυναίκες µέλη του Κεντρικού Κ.Α.Π.Η. και του 5 ου Περιφερειακού παραρτήµατος Νέας Φιλοθέης, στα πλαίσια πρακτικής άσκησης φοιτητών σχολής κοµµωτικής. Συµµετείχαν 47 άτοµα. Στις 23 Μαΐου 2014 πραγµατοποιήθηκε απογευµατινός περίπατος στην Πεντέλη προσφορά της οµάδας Αγάπης για τους φιλοξενούµενους του ιδρύµατος «ΗΠΙΟΝΗ». Συµµετείχαν 48 άτοµα.

14 Στις 8 εκεµβρίου 2014 πραγµατοποιήθηκε γεύµα αγάπης προσφορά στους φιλοξενούµενους του Ιδρύµατος «ΗΠΙΟΝΗ» σε ταβέρνα του Αµαρουσίου προσφορά της οµάδας Αγάπης. Συµµετείχαν 23 επωφελούµενοι του ιδρύµατος. Στις 16 εκεµβρίου 2014 πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη της οµάδας Αγάπης και Χορωδίας στο Οικοτροφείο ψυχικά ασθενών «ΕΠΑΨΗ» σε µια Χριστουγεννιάτικη γιορτή αγάπης και προσφοράς. Συµµετείχαν 54 άτοµα. Προσφέρθηκαν τρόφιµα, είδη καθαριότητας και υγιεινής. Στις 19 εκεµβρίου 2014 πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη της οµάδας Αγάπης και χορωδίας στο Γηροκοµείο Αθηνών σε µια Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Συµµετείχαν 48 άτοµα. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Κ.Α.Π.Η. Στο Κ.Α.Π.Η. υλοποιήθηκε πρακτική άσκηση: Φοιτητών Νοσηλευτικής από το ΤΕΙ Αθηνών Φοιτητών Λογοθεραπείας από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο Αθηνών. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 16 Ιανουαρίου 2014: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας Κεντρικού Κ.Α.Π.Η. και Παραρτηµάτων στο ηµαρχείο Αµαρουσίου. 20,21,22,23,24 & 27 Ιανουαρίου 2014: Οµιλίες συναντήσεις Προέδρου Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α. µε θέµα «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΣΗΜΕΡΑ» στο Κεντρικό και στα 5 παραρτήµατα. Ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση µε προτάσεις των µελών του Κ.Α.Π.Η. 27 Φεβρουαρίου 2014: το Κ.Α.Π.Η. και η Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών ιαταραχών Αθηνών πραγµατοποίησαν ενηµερωτική οµιλία για τη ΝΟΣΟ ALZHEIMER. Οµιλητές της εκδήλωσης ήταν η κα Ελένη Μαργιώτη, Κλινική Νευροψυχολόγος, Συντονίστρια Κέντρου Ηµέρας Alzheimer Αµαρουσίου, η κα Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Πρόεδρος της Εταιρείας νόσου Alzheimer Αθηνών και ο κ. Νίκος Σκαρµέας, Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Τµήµατος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών. 28 Φεβρουαρίου 2014: Αποκριάτικο γλέντι µελών του Κ.Α.Π.Η. στη Χασιά. Συµµετείχαν 538 άτοµα. 14 Μαρτίου 2014: Εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας µε θέµα «Ο ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία» στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. 21 Μαρτίου 2014: Εορταστική εκδήλωση για την Εθνική επέτειο της 25 η ς Μαρτίου. Τον πανηγυρικό της ηµέρας απήγγειλε ο Πρόεδρος του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α.. Ακολούθησαν

15 απαγγελίες ποιηµάτων των µελών, τραγούδια από την χορωδία και παραδοσιακοί χοροί από τα τµήµατα του Κ.Α.Π.Η. 10 Απριλίου 2014: Εγκαίνια του 6 ου Περιφερειακού παραρτήµατος στην περιοχή του Παραδείσου. Το 6 ο Π.Π. εγκαινίασε ο ήµαρχος Αµαρουσίου, κ. Γιώργος Πατούλης, παρουσία της ιοίκησης του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α., ηµοτικών Συµβούλων και πολλών µελών και φίλων του Κ.ΑΠ.Η. 11 Απριλίου 2014: Πασχαλινό παζάρι του τµήµατος ηµιουργικής απασχόλησης και της οµάδας Αγάπης στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. Τα έσοδα διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 28 Απριλίου 2014: Παρουσίαση προγράµµατος εκµάθησης χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τα άτοµα της 3 ης ηλικίας στο ηµαρχείο Αµαρουσίου. 30 Απριλίου 2014: Εορταστική εκδήλωση για τα « , 30 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ». Στην εκδήλωση τιµήθηκαν Πρόεδροι και µέλη.σ., πρώτοι εργαζόµενοι και πρωτοεγγεγραµµένα µέλη εν ζωή, ενώ απονεµήθηκαν τιµητικές πλακέτες, αναµνηστικά διπλώµατα και λουλούδια στους παρευρισκόµενους. Παράλληλα λειτουργούσε σχετική έκθεση µε έντυπο και φωτογραφικό υλικό και ταυτόχρονη προβολή σε γιγαντοοθόνες ενός βίντεο από τη δράση του Κ.Α.Π.Η. όλα αυτά τα χρόνια. 17 Οκτωβρίου 2014: Εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας 3 ης ηλικίας στη Χασιά. Συµµετείχαν 358 άτοµα. 24 Οκτωβρίου 2014: Εκδήλωση για τον εορτασµό της 28 ης Οκτωβρίου. Την εκδήλωση πλαισίωσαν η χορωδία του Κ.Α.Π.Η. και οι απαγγελίες ποιηµάτων από τα µέλη. 30 Οκτωβρίου 2014: Εγκαίνια έκθεσης της ΟΜΑ ΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Κ.Α.Π.Η. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ηµαρχείου Αµαρουσίου. Η έκθεση διήρκησε από 30/10/2014 έως 1/11/2014 και συµµετείχαν 64 µέλη µε 234 έργα. 4 Νοεµβρίου 2014: Ενηµερωτική οµιλία στο Κ.Α.Π.Η., σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, µε θέµα «Σωστή χρήση φαρµάκων στην Τρίτη ηλικία». Στους συµµετέχοντες µοιράσθηκε ενηµερωτικό υλικό και ελαφρύ γεύµα µε την χορηγία της Interamerican. 27 Νοεµβρίου 2014: Απογευµατινό τσάι της οµάδας Αγάπης στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. µε ζωντανή µουσική. Συµµετείχαν 110 άτοµα. 18 εκεµβρίου 2014: Χριστουγεννιάτικη έκθεση-παζάρι της οµάδας ηµιουργικής απασχόλησης και Αγάπης στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. 20 εκεµβρίου 2014: Χριστουγεννιάτικη γιορτή των µελών του 6 ου Π.Π. Παραδείσου µε ζωντανή µουσική και φαγητό.

16 22 εκεµβρίου 2014: Χριστουγεννιάτικη γιορτή των µελών στο 5 ο Π.Π. µε µουσική και φαγητό. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Συνταγογράφηση ασφαλισµένων ΕΟΠΥΥ (µελών Κ.Α.Π.Η.) για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η., στο 1 ο 2 ο 3 ο και 4 ο Περιφερειακό παράρτηµα. Εξυπηρετήθηκαν 194 άτοµα. ωρεάν εξέταση από ειδικό Παθολόγο µε εξειδίκευση στο Σακχαρώδη ιαβήτη 2 φορές το µήνα. Το πρόγραµµα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 έως και σήµερα. Εξυπηρετήθηκαν 34 άτοµα κατόπιν ραντεβού. Σε καθηµερινή βάση πραγµατοποιείται µέτρηση αρτηριακής πίεσης των µελών στο Κεντρικό και στα 5 παραρτήµατα. Μέτρηση σακχάρου 2 φορές το µήνα για το κάθε µέλος του Κ.Α.Π.Η. στο Κεντρικό και στα παραρτήµατα. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. παρέχονται ΩΡΕΑΝ υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας στα µέλη του Κ.Α.Π.Η. Πραγµατοποιήθηκαν από την Φυσικοθεραπεύτρια φυσικοθεραπευτικές πράξεις, µετρήσεις ζαχάρου και αρτηριακής πίεσης σε καθηµερινή βάση. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Από τον Νοέµβριο του 2014 λειτούργησε στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. από την Κοινωνική Λειτουργό ΟΜΑ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, 2 φορές την εβδοµάδα. Συµµετέχοντες 10 άτοµα. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Το Γραφείο Εργοθεραπείας του Κ.Α.Π.Η. καθοδηγεί τα µέλη σε επιλεγόµενες δραστηριότητες λειτουργικού, κοινωνικού ή ψυχολογικού χαρακτήρα και επιµελείται την οργάνωση και υλοποίηση των οµάδων Εργοθεραπείας. ΟΜΑ Α ΑΓΑΠΗΣ, συµµετοχή 24 ατόµων. Η οµάδα πραγµατοποίησε εκδηλώσεις ψυχαγωγικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, µε απώτερο σκοπό την ανακούφιση αναξιοπαθούντων οικογενειών και ιδρυµάτων του ήµου Αµαρουσίου. ΟΜΑ Α ΑΓΓΛΙΚΩΝ, συµµετοχή 84 ατόµων. Λειτούργησαν 3 τµήµατα αρχαρίων και προχωρηµένων 2 φορές την εβδοµάδα. ΟΜΑ Α ΓΑΛΛΙΚΩΝ, συµµετοχή 21 ατόµων σε τµήµατα αρχαρίων και προχωρηµένων.

17 ΟΜΑ Α ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, συµµετοχή 34 ατόµων, χωρισµένα σε δυο τµήµατα πρωινό και απογευµατινό. ΟΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, συµµετοχή 123 ατόµων. Λειτούργησαν 9 τµήµατα στο Κεντρικό και στα παραρτήµατα. ΟΜΑ Α ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ, συµµετοχή 136 ατόµων, 7 τµήµατα στο Κεντρικό και στα παραρτήµατα. ΟΜΑ Α ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ, συµµετοχή 49 ατόµων, 3 τµήµατα στο Κεντρικό, στο 1 ο 4 ο και 5 ο Περιφερειακό Παράρτηµα. ΟΜΑ Α ΧΟΡΩ ΙΑΣ, συµµετοχή 74 ατόµων, 5 τµήµατα στο Κεντρικό, 1 ο 4 ο 5 ο και 6 ο Περιφερειακό Παράρτηµα. ΟΜΑ Α ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, συµµετοχή 18 ατόµων. Οργανώνει και επιµελείται Χριστουγεννιάτικο και Πασχαλινό παζάρι. ΟΜΑ Α ΡΑΠΤΙΚΗΣ, συµµετοχή 14 ατόµων σε 2 οµάδες πρωινή και απογευµατινή. ΟΜΑ Α ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Η/Υ. Η υπηρεσία έχει δεχθεί 258 έντυπες αιτήσεις συµµετοχής. Το πρόγραµµα ξεκίνησε τη δράση του σε συνεργασία µε το Γραφείο Παιδείας του ήµου και τη Γενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας στις 10 Νοεµβρίου στο χώρο του Κεντρικού Κ.Α.Π.Η. µε φορητούς υπολογιστές σε τµήµατα των 20 ατόµων µε 30 ώρες εκµάθησης σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Από τα τµήµατα εκµάθησης εξυπηρετήθηκαν 60 άτοµα έως το τέλος του Το πρόγραµµα συνεχίζεται και το ΟΜΑ Α ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ & ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ, συµµετοχή 14 ατόµων. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από τον Μάρτιο 2014 έως και Μάιο 2014 στο Άλσος Συγγρού µε εθελοντή γυµναστή. ΟΜΑ Α ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, συµµετοχή 14 ατόµων. Το πρόγραµµα υλοποιείται στο 5 ο Περιφερειακό Παράρτηµα 2 φορές το µήνα ΟΜΑ Α ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ, συµµετοχή 12 ατόµων. Το πρόγραµµα υλοποιείται στο 5 ο Περιφερειακό Παράρτηµα µια φορά την εβδοµάδα ΟΙ ΟΜΑ ΕΣ: Ζωγραφικής, Αγγλικών, Γαλλικών, Λογοτεχνίας, ηµιουργικής Απασχόλησης, Ζωγραφικής, Ραπτικής και Πεζοπορίας λειτουργούν µε ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ: α. από τα µέλη του Κ.Α.Π.Η. αξιοποιώντας τις γνώσεις τους αλλά και β. από την κοινότητα σε συνεργασία µε το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α. Η συµµετοχή των µελών στις οµάδες αυτές δεν έχει οικονοµική επιβάρυνση για τα µέλη του Κ.Α.Π.Η.

18 Από τον Οκτώβριο του 2014 έως και σήµερα η συµµετοχή των µελών που υποστηρίζεται από το ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του ήµου και αφορά τις οµάδες γυµναστικής, παραδοσιακών και µοντέρνων χορών έχει οικονοµική επιβάρυνση 40 το χρόνο ανά δραστηριότητα και 20 η έκδοση της κάρτας αθλούµενου. Στις ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ συµµετείχαν συνολικά 593 άτοµα στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. και στα Παραρτήµατα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ, ΕΚΔΡΟΜΩΝ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά: 26 µονοήµερες εκδροµές, πρωινοί και απογευµατινοί περίπατοι µε συµµετοχή ατόµων 23 επισκέψεις σε θέατρα και µουσικές σκηνές µε συµµετοχή ατόµων 3 επισκέψεις σε µουσεία µε την συµµετοχή 195 ατόµων 14 πολυήµερες εκδροµές εσωτερικού και εξωτερικού µε 261 συµµετέχοντες. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν από τις υπηρεσίες του Κ.Α.Π.Η άτοµα για την εγγραφή τους σε εκδροµές εσωτερικού και εξωτερικού, θέατρα, µουσεία, µουσικές σκηνές και κρουαζιέρες. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η υπηρεσία του Κ.Α.Π.Η. συνεργάζεται µε: Το ηµοτικό Πολυϊατρείο. Τους Παιδικούς Σταθµούς σε κοινές εκδηλώσεις: για την 25 η Μαρτίου & το πρόγραµµα «τα παραµύθια από τον παππού και την γιαγιά στα παιδιά από τα µέλη του Κ.Α.Π.Η.» Το Γραφείο Εθελοντισµού για την υποστήριξη των οµάδων του Κ.Α.Π.Η. Τα προγράµµατα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ». Το Γραφείο Στήριξης Ευπαθών οµάδων (καλοκαιρινά µπάνια, ιµατιοθήκη, τρόφιµα, βοήθεια σε ανήµπορους από την οµάδα Αγάπης). Το Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων του ήµου Αµαρουσίου (διακίνηση ενηµερωτικών εντύπων και αφισών για την ενηµέρωση των µελών των Κ.Α.Π.Η. σχετικά µε τις εκδηλώσεις των υπηρεσιών του ήµου και του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισµού).

19 ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Πραγµατοποίηση διαδικασίας εγγραφής νέων µελών, ελέγχου απαιτούµενων δικαιολογητικών, έκδοσης νέας κάρτας µέλους και ανανεώσεων µελών Κεντρικού και Παραρτηµάτων. Τήρηση και ενηµέρωση ηλεκτρονικού και χειρόγραφου αρχείου µελών Κ.Α.Π.Η. ανά παράρτηµα. Συγκέντρωση παραγγελιών των έξι παραρτηµάτων και του Κεντρικού ΚΑΠΗ και κοινοποίηση τους στην αρµόδια υπηρεσία του Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α. προς εκτέλεση, για την προµήθεια: Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού, φαρµακείου, ηλεκτρολογικού υλικού, γραφικής ύλης, υδραυλικού υλικού, πετρελαίου θέρµανσης. Έλεγχος και συνεργασία µε τα αρµόδια συνεργεία του ήµου Αµαρουσίου για την επισκευή και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζονται οι µονάδες των Κ.Α.Π.Η

20 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 4.1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Το ηµοτικό Πολυιατρείο έχει σαν στόχο την πρόληψη και την καλύτερη πρόσβαση στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας του πολίτη και απευθύνεται σε άπορους και ανασφάλιστους πολίτες οι οποίοι είναι δηµότες ή κάτοικοι Αµαρουσίου. Στελεχώνεται από ιοικητικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό. Στο ηµοτικό Πολυιατρείο, προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους 36 γιατροί 23 ειδικοτήτων. ΔΡΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Συνεργασία µε το ηµοτικό Κοινωνικό Φαρµακείο για την συνταγογράφηση της φαρµακευτικής αγωγής στους ανασφάλιστους, άπορους και χαµηλοσυνταξιούχους, κατόχους της κάρτας ανασφάλιστου πολίτη. Παροχή βεβαιώσεων για την εγγραφή των παιδιών στα σχολεία και στις αθλητικές δραστηριότητες του δήµου. Παροχή βεβαιώσεων για τις αθλητικές δραστηριότητες και παραπεµπτικών για φυσικοθεραπείες από γιατρούς του πολυιατρείου για τα µέλη του Κ.Α.Π.Η. Συνεργασία µε πολιτιστικούς συλλόγους, εκκλησίες και άλλους φορείς της πόλης µας για την πραγµατοποίηση µετρήσεων οστικής πυκνότητας και εκτίµηση από εθελοντή ορθοπαιδικό. Πραγµατοποίηση δωρεάν προληπτικών εξετάσεων από το ήµο Αµαρουσίου και την οργάνωση S.O.S ιατροί. Σε αυτό το πρόγραµµα έγιναν: α) Έλεγχος διαβήτη µε µέτρηση σακχάρου γλυκοζηλιωµένη αιµοσφαιρίνη και εκτίµηση από παθολόγο. β) προληπτικό test µνήµης µε εκτίµηση από νευρολόγο ή ψυχίατρο γ) µέτρηση οστικής πυκνότητας µε εκτίµηση από ορθοπαιδικό δ) µετρήσεις καρδιαγγειακού κινδύνου µε εκτίµηση από καρδιολόγο Πραγµατοποίηση προγράµµατος «Υ ΡΙΑ». Στοχευόµενη δράση για την υγεία και την διατροφή του Ελληνικού πληθυσµού. Σε συνεργασία µε το Ε...Υ.Π.Π.Υ και το κέντρο πρόληψης καρκίνου µαστού γίνονται ψηφιακές µαστογραφίες σε ευπαθείς οµάδες γυναικών. Υλοποίηση του ετήσιου προληπτικού οδοντιατρικού έλεγχου στα παιδιά των δηµοσίων δηµοτικών σχολείων και παιδικών σταθµών µε έγγραφη συγκατάθεση των γονέων σε συνεργασία µε την κινητή µονάδα του «Χαµόγελου του παιδιού» και εθελοντές οδοντιάτρους του πολυιατρείου.

21 Υλοποίηση αντιφυµατικού εµβολιασµού από εθελοντές παιδιάτρους του Πολυιατρείου και επισκεπτριών υγείας στους µαθητές της πρώτης τάξεως των δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Υλοποίηση έλεγχου οπτικής οξύτητας στα νήπια των παιδικών σταθµών από εθελοντές οφθαλµιάτρους και την κινητή οφθαλµολογική µονάδα «Το χαµόγελο του παιδιού». Πραγµατοποίηση προγράµµατος προληπτικής εξέτασης των νηπίων των παιδικών σταθµών (µε την συγκατάθεση των γονέων τους) από Εθελοντή παιδίατρο, µε υποστήριξη από προσωπικό του δηµοτικού πολυιατρείου. Παροχή δωρεάν συµβουλών και διαιτολόγιου σε δηµότες µε προβλήµατα παχυσαρκίας, σακχαρώδους διαβήτη και εγκυµοσύνης από Εθελοντές διαιτολόγους του Πολυιατρείου. Στο Πολυιατρείο πραγµατοποιούνται καθηµερινά µετρήσεις σακχάρου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, stick ούρων και ενεσοθεραπεία σε ευπαθείς οµάδες από βοηθό µικροβιολόγου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ άτομα ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ, ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ,ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ, STICK ΟΥΡΩΝ, ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (πρόγραμμα Ε...Υ.Π.Π.Υ ) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 567 άτομα μετρήσεις 75 άτομα 80 άτομα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ TOY ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ παιδιά 500 παιδιά 528 εμβολιασμοί (mantoux + BCG) 342 εμβολιασμοί (mantoux+ BCG) 305 νήπια

22 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ SOS ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ «ΥΔΡΙΑ» 53 άτομα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Το ηµοτικό Κοινωνικό Φαρµακείο είναι µια πρότυπη κοινωνική δοµή του ήµου Αµαρουσίου µε την οποία ενισχύεται το δίχτυ κοινωνικής προστασίας προς τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Μέσα από τη λειτουργία του οι αδύναµοι οικονοµικά πολίτες, οι ανασφάλιστοι ή χρόνια πάσχοντες έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν δωρεάν τα φάρµακα που χρειάζονται για τη θεραπεία τους, µε την επίδειξη της Κάρτας Ανασφάλιστου Πολίτη την οποία χορηγεί το Κοινωνικό Φαρµακείο και κατόπιν παραπεµπτικού από τους εθελοντές ιατρούς του ηµοτικού Κοινωνικού Πολυιατρείου. Το Κοινωνικό Φαρµακείο απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες που κατοικούν εντός των ορίων του ήµου Αµαρουσίου, αντιµετωπίζουν οικονοµικές και κοινωνικές δυσκολίες και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: µονογονεϊκές, πολύτεκνες οικογένειες, άνεργοι, άποροι, µοναχικά άτοµα, ΑµεΑ, λοιπές ευπαθείς οµάδες. Τα κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος στο µητρώο των δικαιούχων είναι εισοδηµατικά και κοινωνικά και ισχύουν τα ίδια για όλους τους πολίτες χωρίς καµία διάκριση. ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ιερεύνηση των αναγκών ψυχοκοινωνικής στήριξης των ωφελουµένων. ιευκόλυνση και διασύνδεση µε αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ατόµων και των οικογενειών τους. Ενηµέρωση για παροχές, επιδόµατα, προγράµµατα απασχόλησης, κατάρτισης κ.τ.λ ιερεύνηση των αιτηµάτων των ατόµων και των οικογενειών τους. Προσέλκυση εθελοντών για την συµµετοχή τους σε όλες τις κοινωνικές δοµές. Έκδοση της «Κάρτας ανασφαλίστου πολίτη» για δωρεάν πρόσβαση σε ιατροφαρµακευτικές παροχές ανασφάλιστων, υπερήλικων ασφαλισµένων του ΟΓΑ & κατόχων βιβλιαρίου απορίας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014 Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ωφελουμένων (από την έναρξη λειτουργίας) 410

23 Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ωφελουμένων το Πλήθος ωφελουμένων που έλαβαν φάρμακα (σε τακτά χρονικά διαστήματα) 1686 Ποσότητα φαρμάκων (τεμάχια) Αριθμός συνεδριών 400 Αριθμός Καρτών Ανασφάλιστου Πολίτη που εκδόθηκαν 212 ΔΡΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Συνεργασία µε Εκκλησίες του ήµου (δράσεις και εκδηλώσεις) για συγκέντρωση φαρµάκων και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Επικοινωνία µε φαρµακοβιοµηχανίες και τοπικά φαρµακεία προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχής τροφοδοσία της δοµής µε φάρµακα. Συγκέντρωση και επικοινωνία µε πολίτες νοικοκυριά που θέλουν να συνεισφέρουν µε φάρµακα στη συλλογικό έργο του Κοινωνικού Φαρµακείου. ιασύνδεση µε σχολεία (δηµόσια και ιδιωτικά) µε στόχο την εξασφάλιση φαρµακευτικών προϊόντων. Σταθερή συνεργασία µε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το Φιλανθρωπικό Οργανισµό «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο πλαίσιο της δράσης του ΣΚΑΙ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ». Ενηµέρωση των ωφελουµένων για τυχόν συµµετοχή τους σε εκστρατείες πρόληψης κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου, του µαστού, του διαβήτη και δωρεάν συµµετοχή τους σε αιµατολογικές και ουρολογικές εξετάσεις Συνεργασία µε το Πολυιατρείο του ήµου Αµαρουσίου και παραποµπή των εξυπηρετούµενων µε στόχο την πρόληψη και την καλύτερη πρόσβαση στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ωρεά αντικαρκινικών σκευασµάτων και υγειονοµικού υλικού στο Νοσοκοµείο Άγιοι Ανάργυροι ιασύνδεση και στενή συνεργασία µε Κοινωνικά Φαρµακεία εντός Αττικής. Ειδικά διαµορφωµένος χώρος συγκέντρωσης φαρµάκων. Πολίτες που επισκέπτονταν την «HELEXPO PALACE» εναπόθεσαν στο συγκεκριµένο χώρο τα φάρµακα τα οποία συλλέγονταν και κατόπιν διατίθονταν σε ανασφάλιστους πολίτες.

24 Συµµετοχή στην εκδήλωση για την αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης και της σκελετικής υγείας στο ηµαρχείο Αµαρουσίου στις 6/12/2014 µε θέµα «Φάρµακα για την αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης και της σκελετικής υγείας». Συµµετοχή στη ιάλεξη µε θέµα «Μύθοι και Αλήθειες για τα αντιβιοτικά» που πραγµατοποιήθηκε στο ηµαρχείο Αµαρουσίου 10/3/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ Το ηµοτικό Ασθενοφόρο βρίσκεται στην διάθεση των κατοίκων του Αµαρουσίου που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, κινητικά προβλήµατα αλλά και µοναχικά άτοµα µε προβλήµατα Υγείας. Επίσης το ηµοτικό Ασθενοφόρο επικουρικά ενισχύει τη λειτουργία των προγραµµάτων «Βοήθεια στο σπίτι» και «Κοινωνική Μέριµνα» και των ωφελούµενών τους όταν υπάρχει ανάγκη ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης πραγµατοποιεί διαγνωστικό και συµβουλευτικό έργο σε επίπεδο ατόµου, ζεύγους, γονέων και οικογένειας, µε στόχο την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας των κατοίκων της πόλης. Απευθύνεται σε δηµότες και κατοίκους του ήµου Αµαρουσίου, κάθε ηλικίας. Απαραίτητη η προσκόµιση της artemis card. Το Κ.Ψ.Υ. µέχρι και τον Νοέµβριο του 2014 στελεχωνόταν από 1 Κοινωνική Λειτουργό, 1 Σχολική Ψυχολόγο, 2 Ψυχολόγους. Τον εκέµβριο του 2014, η Κοινωνική Λειτουργός και η Σχολική Ψυχολόγος µετακινήθηκαν σε άλλο ήµο, µέσω του προγράµµατος της Εθελοντικής Κινητικότητας. Ενώ σε διαδικασία µετακίνησης σε άλλο ήµο, βρίσκεται και η 1 Ψυχολόγος, η οποία διαδικασία θα ολοκληρωθεί µέσα στο Το έργο του Κ.Ψ.Υ υποστηρίζεται εθελοντικά και από ειδικούς επιστήµονες που παρέχουν - τις 24 - υπηρεσίες τους, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις ώρες που διαθέτουν, και συγκεκριµένα από: 1 Ψυχολόγο, 1 Λογοπεδικό, 1 Ειδική Παιδαγωγό. Έως τον Αύγουστο του 2014 παρείχε εθελοντικά τις υπηρεσίες του ψυχίατρος από τους «Συµµάχους Υγείας». ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αξιολόγηση ψυχολογικών και συναισθηµατικών δυσκολιών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων Συµβουλευτική και υποστήριξη σε επίπεδο ατόµου, ζεύγους και οικογένειας. Συµβουλευτική γονέων. Αξιολόγηση δυσκολιών στη µάθηση και στο λόγο.

25 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΨΥ Αριθμ. Γενικό Ιστορικό 119 Ατομική Συμβουλευτική 304 Γονεϊκή Συμβουλευτική 82 Συμβουλευτική ζεύγους 23 Οικογενειακή Συμβουλευτική 11 Ψυχομετρική & Μαθησιακή Αξιολόγηση 41 Ενημέρωση Καθοδήγηση (Παραπομπή) 12 Αξιολόγηση λόγου 7 Διερευνητική συνάντηση 42 Αξιολόγηση εφήβου 8 Ψυχιατρική εκτίμηση 23 Συμβουλευτική Εφήβου 17 Κοινή διερευνητική συνεδρία με Πρόνοια 2 Κατ οίκον διερεύνηση- παρέμβαση 15 Ακύρωση 111 Δεν προσήλθαν 76 Άμεση συμβουλευτική - κατεύθυνση 201 Σύνολο Συνεδριών Εντός ΚΨΥ 1094 Συνεδρίες από Προγράμματα στην Κοινότητα 187 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1281 AΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1. Συµβουλευτική στους ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς. Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία από τους ειδικούς του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης τα εξής προγράµµατα και δράσεις, τα οποία αφορούσαν τους Παιδικούς Σταθµούς του ήµου Αµαρουσίου: Άµεση συνεργασία µε τους Παιδικούς Σταθµούς. Συνεχίστηκε η συνεργασία ειδικών του Κ.Ψ.Υ. µε τις νηπιαγωγούς και τους γονείς, µετά από αίτηµά τους. Ακόµα υπήρχε η δυνατότητα άµεσης παρέµβασης σε παιδικούς σταθµούς, που αφορούσε το

26 χειρισµό συγκεκριµένων παιδιών και την επικοινωνία µε τους γονείς, µετά από αίτηµα των νηπιαγωγών. Παραποµπές παιδιών και οικογενειών, στο Κ.Ψ.Υ. Πραγµατοποιούνται από τις νηπιαγωγούς απευθείας παραποµπές στο Κ.Ψ.Υ., παιδιών και οικογενειών οι οποίοι χρειάζονται αξιολόγηση και συµβουλευτική από ειδικούς. Ατοµικές συναντήσεις µε γονείς στο χώρο των Παιδικών Σταθµών. Ειδικοί του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, βρίσκονταν στους σταθµούς συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν ατοµικές συναντήσεις µε όσους γονείς το επιθυµούσαν και χρειάζονταν συµβουλευτική για θέµατα που αφορούσαν την συµπεριφορά των παιδιών τους. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε σε 2 φάσεις: α) Από 11/3/14 1/4/14 Αριθµός χρηστών: 73 γονείς. β) Από 15/9/14 26/9/14 Αριθµός χρηστών: 93 γονείς. 2. Απολογισµός Προγράµµατος στα σχολεία Α Βάθµιας & Β Βάθµιας Εκπαίδευσης. Πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση όλων των ιευθυντών για τις υπηρεσίες και τα προγράµµατα που παρέχει η υπηρεσία µας στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί για οποιοδήποτε θέµα προέκυπτε στο σχολείο τους επικοινωνούσαν τηλεφωνικά µε ειδικούς της υπηρεσίας ή έρχονταν από την υπηρεσία. Επίσης οι εκπαιδευτικοί ενηµέρωναν για την υπηρεσία µας µαθητές και γονείς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έκαναν παραποµπή της οικογένειας στο Κ.Ψ.Υ. Α Βάθµια Εκπαίδευση 6ο ηµοτικό Πρόγραµµα Βιωµατικών συναντήσεων δασκάλων µέσα στο χώρο του σχολείου µε θέµα: «Αντιµετώπιση επιθετικής συµπεριφοράς µαθητών και στήριξη δασκάλων στο ρόλο τους». Πραγµατοποιήθηκαν 10 εβδοµαδιαίες συναντήσεις. 10ο ηµοτικό Οµιλία προς τους γονείς σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων. Θέµα: «Εθισµός και κίνδυνοι στο ιαδίκτυο. Πού σταµατάει η χρήση και αρχίζει η κατάχρηση».

27 18ο ηµοτικό Πρόγραµµα Βιωµατικών συναντήσεων δασκάλων µέσα στο χώρο του σχολείου για θέµατα σχολικού εκφοβισµού, βίας, επιθετικότητας µαθητών και τρόπων χειρισµού τους από τους δασκάλους. Πραγµατοποιήθηκαν 4 µηνιαίες συναντήσεις. Β Βάθµια Εκπαίδευση 3ο Γυµνάσιο, 6ο Γυµνάσιο, 4ο Λύκειο Συνάντηση µε τους διευθυντές των σχολείων, µετά από αίτηµά τους, για παροχή συµβουλευτικής και καθοδήγησης. 7ο Γυµνάσιο Οµιλία προς τους γονείς σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων. Θέµα: «Παράγοντες που επηρεάζουν την οµαλή προσαρµογή των εφήβων στο σχολείο. Ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών». 8ο Λύκειο Οµιλία προς τους γονείς σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων. Θέµα: «Προετοιµασία και υποστήριξη των µαθητών για τις εξετάσεις. Ο ρόλος των γονέων». 3. Πρόγραµµα Συµβουλευτικής στα ΚΑΠΗ Το Πρόγραµµα Συµβουλευτικής πραγµατοποιήθηκε στα µέλη του ΚΑΠΗ από 5/2/14 έως και 30/5/2014. Ψυχολόγος της υπηρεσίας µας βρισκόταν σε εβδοµαδιαία βάση, στο χώρο του κεντρικού ΚΑΠΗ, παρέχοντας ατοµικές συνεδρίες συµβουλευτικής σε ηλικιωµένους. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Συµµετοχή στο σεµινάριο του Ε.Κ...Α. µε θέµα: «Επιµόρφωση Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέµατα Ισότητας Φύλων». Συµµετοχή στο σεµινάριο του Ε.Κ...Α. µε θέµα: «ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού στις Υπηρεσίες Υγείας». ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης συνεργάζεται µε: ηµόσια νοσοκοµεία, Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, υπηρεσίες και φορείς ψυχικής υγείας κ.α. το ηµοτικό Πολυιατρείο το Γραφείο Στήριξης Ευπαθών Οµάδων

28 το Κοινωνικό Φαρµακείο τους ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς το Γραφείο Εθελοντισµού τα Προγράµµατα «Βοήθεια στο σπίτι» & «Κοινωνική Μέριµνα» το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Το 2014 οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 3 Εθελοντικές Αιµοδοσίες και συγκεντρώθηκαν συνολικά 542 µονάδες αίµατος. Η ηµοτική Τράπεζα Αίµατος δέχθηκε 532 αιτήσεις για κάλυψη µονάδων αίµατος οι οποίες ικανοποιήθηκαν στο σύνολό τους. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Φεβρουάριος 2014 Ιούνιος 2014 Οκτώβριος 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ 2014 Αναλυτικά στοιχεία ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 197 φιάλες 178 φιάλες 167 φιάλες 532 φιάλες ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Για την υλοποίηση των Αιµοδοσιών πραγµατοποιήθηκαν ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού που περιλάµβαναν διανοµή φειγ - βολάν, αφισών και προβολή σχετικού σποτ σε τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εµβέλειας. Το 2014 το Γραφείο της «Εθελοντικής αιµοδοσίας ηµοτικής τράπεζας αίµατος» Αµαρουσίου συµµετείχε στην «12 η Πανελλήνια Λαµπαδηδροµία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών» και διοργάνωσε την εκδήλωση για την άφιξη της φλόγας στο ήµο Αµαρουσίου στις 22/09/2014 µε µεγάλη συµµετοχή των δηµοτών, κατοίκων και εθελοντών αιµοδοτών - του 28 - ήµου µας ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ALZHEIMER Η Εταιρεία νόσου Alzheimer & Συναφών ιαταραχών Αθηνών σε συνεργασία µε τον ήµο Αµαρουσίου λειτουργεί από 1/11/2012 το Κέντρο Ηµέρας για ανοϊκούς ασθενείς, το οποίο βρίσκεται στην οδό Ζήνωνος Ελεάτου 8, στο Μαρούσι. Το Κέντρο Ηµέρας Αµαρουσίου, συγχρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» -ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-Υπουργείο Υγείας), το

29 οποίο καλύπτει το κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, ενώ η κτιριακή υποδοµή καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από το ήµο Αµαρουσίου Ν.Π... Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α. Το Κέντρο Ηµέρας Alzheimer λειτουργεί ως µονάδα ηµι-ηµερήσιας παραµονής, απασχόλησης και θεραπευτικής φροντίδας ατόµων που πάσχουν από κάποια ανοϊκή συνδροµή ή βρίσκονται στο στάδιο της Ήπιας Νοητικής ιαταραχής. Σκοπός του Κέντρου Ηµέρας είναι κυρίως η οργάνωση και εφαρµογή οµαδικών και ατοµικών µη φαρµακευτικών προγραµµάτων για τα άτοµα µε διαγνωσµένη νόσο Alzheimer ή άλλες µορφές άνοιας, που βρίσκονται στα αρχικά, µεσαία ή πιο προχωρηµένα στάδια της νόσου, εµφανίζουν διαταραχές συµπεριφοράς και λειτουργική έκπτωση. Στις οµάδες εφαρµόζονται µη φαρµακευτικές παρεµβάσεις, που στόχο έχουν τη νοητική ενδυνάµωση των ασθενών, την κινητοποίησή τους και τη διατήρηση των δεξιοτήτων και των επικοινωνιακών ικανοτήτων τους για όσο το δυνατό µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, παράλληλα µε τη φαρµακευτική αγωγή. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ Ιατρική παρακολούθηση των ασθενών Τακτική εκτίµηση των νοητικών τους λειτουργιών Θεραπείες ενδυνάµωσης νοητικών λειτουργιών (µνήµης, προσοχής κ.λ.π.) Θεραπείες τέχνης Ατοµική και οµαδική δηµιουργική απασχόληση Προγράµµατα Γυµναστικής Άλλες ειδικές θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.ά.) Η διεπιστηµονική οµάδα του Κέντρου αποτελείται από Νευρολόγο, 2 Ψυχολόγους, Κοινωνική λειτουργό, Φυσικοθεραπευτή και µια εκπαιδευµένη οµάδα εθελοντών. Όλες οι παροχές του Κέντρου Ηµέρας είναι δωρεάν. Συνολικά για το έτος 2014 στις οµάδες του Κέντρου Ηµέρας εξυπηρετήθηκαν 72 άτοµα που πραγµατοποίησαν συνολικά επισκέψεις στις οµάδες του Κέντρου Ηµέρας Alzheimer, οι οποίες πραγµατοποιούνται κάθε ευτέρα Τετάρτη, Τρίτη Πέµπτη και Τρίτη Παρασκευή ανάλογα µε ατοµικό θεραπευτικό πρόγραµµα των εξυπηρετούµενων. Στο Ιατρείο Μνήµης εξυπηρετήθηκαν συνολικά 703 άτοµα.

30 Παράλληλα, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην εκπαίδευση και την ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των ανοϊκών ασθενών, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και στην µείωση της ψυχολογικής, οικονοµικής και κοινωνικής επιβάρυνσης τους. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην πρόληψη, την ενηµέρωση και στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέµατα σχετικά µε την Άνοια. Για το σκοπό αυτό το Κέντρο Ηµέρας Κέντρο βρίσκεται σε στενή διασύνδεση µε την κοινότητα και τους φορείς του ήµου Αµαρουσίου: υγείας, κοινοτικούς, επιστηµονικούς και άλλους προκειµένου η παροχή υπηρεσιών του να παραµένει πολύπλευρη και στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αθηνών και ο ήµος Αµαρουσίου σε συνεργασία µε την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, πραγµατοποιούν µελέτη µε τίτλο «Νευροεκφυλιστικές και άλλες νευρολογικές νόσοι στον Ελληνικό πληθυσµό Συχνότητες και Παράγοντες κινδύνου». Η επιδηµιολογική µελέτη είναι εγκεκριµένη από την Εφορεία του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η µελέτη περιλαµβάνει: ιατρική νευρολογική εξέταση, νευροψυχολογική αξιολόγηση και βασικές εργαστηριακές εξετάσεις αίµατος. Όλες οι εξετάσεις παρέχονται δωρεάν και πραγµατοποιούνται στο χώρο του Κέντρου Ηµέρας για ανοϊκούς ασθενείς Αµαρουσίου και σε χώρους των ΚΑΠΗ του ήµου Αµαρουσίου. Μέχρι στιγµής έχουν εξεταστεί 520 άτοµα. Εκδηλώσεις διασύνδεσης µε την κοινότητα Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 Κοπή πίτας στο χώρο του Κέντρου Ηµέρας Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 Παράσταση από τη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου «Τα ρόδινα ακρογιάλια» στα πλαίσια του προγράµµατος «Θέατρο κατ οίκον». Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 Επίσκεψη στα πλαίσια των οµάδων του Κέντρου Ηµέρας στο Μουσείο Αφής. Σάββατο 22 Μαρτίου Πολεµικό Μουσείο: «Η ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών» για έκτη συνεχή χρονιά η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών ιαταραχών Αθηνών διοργάνωσε εκδήλωση µε την ευκαιρία της «Ηµέρας Φροντιστή» µε στόχο την εκπαίδευση και ενηµέρωση των φροντιστών ατόµων µε νόσο Αλτσχάιµερ. Στις διαλέξεις πήραν µέρος 405 φροντιστές, ενώ παράλληλα, σε διαφορετική αίθουσα 100 ασθενείς

31 συµµετείχαν στις οµάδες δηµιουργικής απασχόλησης και νοητικής ενδυνάµωσης, τις οποίες συντόνιζαν επαγγελµατίες υγείας της Εταιρείας και εθελοντές. ευτέρα 14, Τρίτη 15, Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 Πασχαλινό Bazaar στο χώρο του Κέντρου Ηµέρας. ευτέρα 28, Τρίτη 29, Τετάρτη 30 Απριλίου Συνεργασία µε την εταιρεία Leroy Merlin (κατάστηµα του αεροδροµίου), ενηµέρωση και δωρεάν τεστ µνήµης στους υπαλλήλους και τους οικείους του. ευτέρα 12 Μαΐου Επίσκεψη στα πλαίσια των οµάδων του Κέντρου Ηµέρας στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Τέταρτη 21 Μαΐου 2014 Ηµερήσια εκδροµή στη Λίµνη Ηραίου για τους χρήστες του Κέντρου Ηµέρας και τους φροντιστές τους Σεπτεµβρίου Στο πλαίσιο του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας νόσου Alzheimer, πραγµατοποιήθηκαν δωρεάν τεστ µνήµης σε άτοµα άνω των 60 ετών, µε στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιµερ. Συνολικά, στο Κέντρο Ηµέρας Αµαρουσίου εξετάσθηκαν 86 άτοµα. Τετάρτη 17 και Παρασκευή 19 εκεµβρίου Χριστουγεννιάτικη γιορτή & Bazaar στο χώρο του Κέντρου Ηµέρας. Σάββατο 20 εκεµβρίου Χριστουγεννιάτικο Bazaar στον κεντρικό πεζόδροµο (Ερµού) του Αµαρουσίου ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Το Κέντρο Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ) του ήµου Αµαρούσιου είναι µια νέα δηµοτική δοµή που έχει σκοπό την πρόληψη, την προαγωγή της υγείας και την ενηµέρωση των κατοίκων του ήµου για προληπτικές εξετάσεις βάσει διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών για την έγκαιρη διάγνωση συγκεκριµένων νοσηµάτων. Τα ΚΕΠ Υγείας που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους αρχικά σε 14 ήµους, έχουν ως στόχο µέσα από προγράµµατα πρόληψης και προαγωγής της υγείας να τροποποιήσουν ορισµένες βλαβερές συµπεριφορές του πληθυσµού (πχ. ιατροφικές συνήθειες, κάπνισµα κλπ), αλλά και να γνωστοποιήσουν ευρύτερα ακόµη και να παροτρύνουν τους πολίτες να υποβληθούν στον αναγκαίο συµπτωµατικό έλεγχο ώστε να προλάβουν εγκαίρως ενδεχόµενα θανατηφόρα νοσήµατα. Το πρόγραµµα ηµιουργία και δικτύωση δηµοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας για την ανάπτυξη προγραµµάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ, Ανάπτυξη Ανθρωπινού υναµικού

32 ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 12/5/2014: Εγκαίνια του ΚΕΠ Υγείας. Πραγµατοποιήθηκαν τη ευτέρα 12 Μάιου 2014, παρουσία του ήµαρχου Αµαρουσίου κου Γεώργιου Πατούλη και πλήθος κόσµου. 6/2014 έως 11/2014: Στελέχωση του ΚΕΠ Υγείας από υπάλληλους. 2/12/2014: Εντάχθηκε στο ΚΕΠ Υγείας το προληπτικό Πρόγραµµα Καρδιαγγειακού Κίνδυνου µέσω της European Society of Cardiology. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΗ 18/7/2014: Πρόσληψη των υπάλληλων του HELP DESK (κ. Αραµπατζή και κ. Χατζηκωνσταντίνου) και του Επιστηµονικού Υπεύθυνου (κ. Κορµά). 1/10/2014: Πρόσληψη των ιατρών (health coaches) και συνεργατών. 2/10/2014: Πρώτη συνάντηση ιατρών (health coaches) και συνεργατών στο ηµαρχείο Αµαρουσίου. 4/11/2014: Συνάντηση ιατρών (health coaches) και συνεργατών στο ηµαρχείο Αµαρουσίου. 22/12/2014: Οµιλία στο ηµαρχείο Αµαρουσίου, κάλεσµα προς όλους τους Ιατρούς στο πρόγραµµα των ΚΕΠ Υγείας, από τον Πρόεδρο, ήµαρχο κ. Πατούλη στην εκδήλωση αυτή αναλύθηκαν οι άξονες του προγράµµατος καθώς και ο πρωταγωνιστικός ρόλος των Ιατρών

33 5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης δραστηριοποιείται µε κύριο στόχο τον εντοπισµό, την καταγραφή και την αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων, την εξασφάλιση ισότιµης πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες για τους πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, την προαγωγή ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης τους και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για κοινωνικά ζητήµατα. Το Γραφείο απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες που κατοικούν εντός των ορίων του ήµου Αµαρουσίου, αντιµετωπίζουν οικονοµικές και κοινωνικές δυσκολίες και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: µονογονεϊκές, πολύτεκνες οικογένειες, άνεργοι, άποροι, µοναχικά άτοµα, ΑµεΑ, λοιπές ευπαθείς οµάδες. Τα κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος στη λίστα των δικαιούχων είναι εισοδηµατικά και κοινωνικά και ισχύουν τα ίδια για όλους τους πολίτες χωρίς καµία διάκριση. ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ: Συµβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη. ιενέργεια κοινωνικών ερευνών για τη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης. ιεκπεραίωση εισαγγελικών παραγγελιών. Καθοδήγηση και διασύνδεση µε φορείς και υπηρεσίες σε τοπικό και υπερ-τοπικό επίπεδο. Ενηµέρωση για παροχές, επιδόµατα, προγράµµατα απασχόλησης, κατάρτισης κ.τ.λ. ιάθεση τροφίµων µακράς διαρκείας µέσω του θεσµού του «Κοινωνικού Παντοπωλείου». Σίτιση µέσω του «Γεύµατος Αγάπης» ιάθεση ειδών ένδυσης και υπόδησης, λευκών ειδών, παιχνιδιών, ειδών βρεφανάπτυξης, σχολικών ειδών κ.τ.λ. µέσω της «Γωνιάς Προσφοράς & Αλληλεγγύης». ωρεάν φοίτηση σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών και µέσης εκπαίδευσης ιάφορες άλλες έκτακτες δράσεις. Καταγραφή, συλλογή και διανοµή επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών από πολίτες του Αµαρουσίου σε ωφελούµενους του Γραφείου µέσω του «Κοινωνικού Ανταλλακτηρίου». ίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών, προϊόντων που υποστηρίζεται από τη δική της µονάδα συναλλαγής, το Χρόνο, µέσω της δοµής «Τράπεζα Χρόνου».

34 Πληροφόρηση και προώθηση των πολιτών στις κοινωνικές δοµές αντιµετώπισης της φτώχειας, διασύνδεση των ωφελουµένων µε κρατικούς και άλλους φορείς, επαγγελµατική συµβουλευτική ανέργων και ψυχοκοινωνική υποστήριξης µέσω του Γρ. ιαµεσολάβησης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 ΔΡΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Εγγεγραμμένοι στο γενικό μητρώο 402 οικογένειες ωφελουμένων 1015 άτομα Περιστατικά 1 συνάντησης 52 (έως 10/2014) Εισαγγελικές παραγγελίες 14 Καταγραφή νέων αιτημάτων 366 Κατ οίκον επισκέψεις & επιτόπιες αυτοψίες 176 Γεύμα Αγάπης Κοινωνικό παντοπωλείο 1200 μερίδες φαγητού (κατά μέσο όρο) διανέμονταν μηνιαίως Διάθεση γευμάτων από ιδιώτη: 17 οικογένειες Το κοινωνικό παντοπωλείο διένειμε, καθ όλη τη διάρκεια του έτους τρόφιμα μακράς διάρκειας, κατά μέσο όρο σε 240 οικογένειες/μήνα. Πάσχα: 291 οικογένειες Χριστούγεννα: 277 οικογένειες Επιπλέον έκτακτη διάθεση: Δωρεάν Αποσυρόμενα Προϊόντα: 1)Ροδάκινα:388 οικογένειες 2)Πορτοκάλια: 419 οικογένειες Παροχές σε φοιτητές: 56 άτομα 1)Τρόφιμα (3 φορές) )Απορρυπαντικά 3)Πορτοκάλια 4)Ροδάκινα Χριστουγεννιάτικο καλάθι τροφίμων από ΑΒ Βασιλόπουλο μέσω της ΜΚΟ «Μπορούμε»:35 οικογένειες Τρόφιμα σε απολυμένους εργαζόμενους του Δήμου Αμαρουσίου:11 οικογένειες Κατεψυγμένα ψάρια:30 οικογένειες Τυριά: 35 οικογένειες Διανομή φέτας:49 οικογένειες Παιδικές Πάνες:23 οικογένειες

35 Διάθεση πακέτων τροφίμων μέσω του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής Υλοποίηση προγράμματος διάθεσης τροφίμων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης-ΟΠΕΚΕΠΕ Διάθεση ειδών από τη Γωνιά Προσφοράς & Αλληλεγγύης Πρόγραμμα δωρεάν φοίτησης σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης Κοινωνικό Ανταλλακτήριο Κρεατικά:34 οικογένειες Παιδικά γάλατα:16 οικογένειες Ωποροκηπευτικά:33 οικογένειες Αυγά:48 οικογένειες Ροφήματα(καφέ):185 οικογένειες Πασχαλινές λαμπάδες: 74 παιδιά Σχολικά βοθήματα:15 παιδιά Σχολικές τσάντες:14 παιδιά Πακέτα με προϊόντα Nestle: 130 οικογένειες Διατέθηκαν πακέτα τροφίμων σε 182 οικογένειες /μήνα έως τον Αύγουστο 2014 Παρελήφθησαν τα κάτωθι προϊόντα τα οποία διατέθηκαν σε 182 οικογένειες δικαιούχων (Ιανουάριο και Μάρτιο 2014) : 1) 1554kg ζυμαρικά 2) 623kg γραβιέρα 3) 475kg κασέρι 4) 335kg φέτα 5) 959lt ελαιόλαδο 520 καταγεγραμμένοι δωρητές-μεμονωμένοι πολίτες (είδη ένδυσης, υπόδησης, σχολικά, κλινοσκεπάσματα, παιχνίδια, μικροέπιπλα) Διατέθηκαν συνολικά 4631 τμχ: 1) 2850τμχ ειδών ενδύσης 2) 210τμχ ειδών υπόδησης 3) 420τμχ λευκών ειδών 4) 850τμχ παιχνιδιών 5) 277τμχ σχολικών ειδών 6) 15τμχ μικροέπιπλα & μικροοικοσυσκευές 7) 74τμχ λαμπάδων (Πάσχα) 8) 2 παιδικά καθίσματα για αυτοκίνητο Καταγράφηκαν 57 αιτήματα Ικανοποιήθηκαν 43 Δεν ικανοποιήθηκαν 4 (λόγω μη εύρεσης θέσης) Αρνήθηκαν τη θέση 5 Βρήκαν θέση μόνοι τους 5 Συνεργάστηκαν: 22 φροντιστήρια 41 πολίτες διέθεσαν έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές 28 εξυπηρετούμενοι του Γραφείου έλαβαν έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές

36 Ενημέρωση και παραπομπή στο ΚΑΠΗ για συμμετοχή στα καλοκαιρινά θαλάσσια μπάνια Ενημέρωση και παραπομπή για ιατρικές εξετάσεις(πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφίας) στο Δημοτικό Πολυιατρείο Ενημέρωση και παραπομπή για επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, θέσεις εργασίας, προγράμματα ΟΑΕΔ (μέσω του γραφείου Διαμεσολάβησης) Τράπεζα Χρόνου Επιμόρφωση προσωπικού Εκδήλωση Αγάπης και Αλληλεγγύης στο The Mall Athens, «Αυτό το Πάσχα γίνε κι εσύ νονός», στο πλαίσιο πρωτοβουλίας «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ και την Εθνική Τράπεζα Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της Φτώχειας Εκδήλωση Προσφοράς & Αλληλεγγύης στο Δημαρχείο Αμαρουσίου Πρόγραμμα Δωρεάν Συμμετοχής σε κατασκήνωση του ΟΑΕΔ Σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεργασία με το κολέγιο «ALBA Graduate Business School» (νέο) 41 άτομα 25 ανασφάλιστες γυναίκες 250 άτομα-άνεργοι ευπαθών ομάδων 100 χρήστες Σεμινάρια Ε.Κ.Δ.Δ με θέμα: «Επιμόρφωση στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας των φύλων» & «Ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών» Εν όψει του εορτασμού του Πάσχα συγκεντρώθηκαν πασχαλινά είδη(λαμπάδες, πασχαλινά αυγά κ.α.) καθώς και παιχνίδια Συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας και φαρμάκων και διανομή σε ωφελουμένους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου Συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων, λευκών ειδών, παιχνιδιών και δώρων για τα παιδιά εν όψει των Χριστουγέννων 63 οικογένειες ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα και καθοδηγήθηκαν για τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης μαθητές λυκείου ενημερώθηκαν και 9 παρακολούθησαν το συγκεκριμένο σεμινάριο

37 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ.Κ.Ο. Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Κέντρο Ημέρας ΕΠΑΨΥ ΕΨΥΠΕ Μ.Κ.Ο. «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» Σχολεία Αμαρουσίου ΔΕΘ HELEXPO Διάθεση 182 πακέτων τροφίμων μηνιαίως Πρόγραμμα κατ οίκον παρέμβασης για υποστήριξη της παραμονής στην κοινότητα ψυχικά ασθενών Πρόγραμμα μακροχρόνιας ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων Διαμεσολάβηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης προκειμένου να δοθούν τρόφιμα μέσω εταιρείας Συγκέντρωση τροφίμων από μαθητές των σχολείων με σκοπό την κινητοποίησή τους για την πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς Διάθεση επίπλων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ΧΟΡΗΓΟΙ Α. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΧΟΝ ΑΣΣΙΟΥΡΑ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ΚΑΛΟΒΡΕΝΤΗ ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΝΑ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΛΦΑ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ e-δραση ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΣΠΟΥΔΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΘΗΣΗ

38 Β. Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ε Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Φ Ο Ρ Ε Ι Σ NESTLE ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ FRESH LINE GAMBLE HELLAS NOVARTIS ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΚΛΕΟΣ Ε-LANGUAGE ΜΜC COSMETICS ΡΟΜΒΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΛΕΣΧΗ ΛΑΙΟΝΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ» ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ» ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΚΦΡΑΣΗ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΘΜΟΝΕΩΝ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ «Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΙΔΙΩΤΕΣ ΡΑΜΠΑΟΥΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

39 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΕΛΦΕΣ ΣΧΟΙΝΑ ΚΑΘΟΜΠΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 9 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 11 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 12 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 18 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 4 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 6 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 7 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 16 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 18 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 7 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 7 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 8 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 Ο ΛΥΚΕΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ 6 Ο ΛΥΚΕΙΟ 9 Ο ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» & «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» Α. «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Το ''Βοήθεια στο σπίτι'' είναι ένα πρόγραµµα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή συστηµατικής και οργανωµένης Πρωτοβάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας στα ηλικιωµένα άτοµα και άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Υλοποιείται στο ήµο Αµαρουσίου από το 2003.

40 Το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" απευθύνεται σε άτοµα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτοµα µε κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήµατα, µε προτεραιότητα αυτούς που ζουν µόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδηµά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Οι υπηρεσίες παρέχονται µε περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι των εξυπηρετηµένων ανάλογα µε τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές τους. Το πρόγραµµα στελεχώνεται από: 1 Κοινωνική λειτουργό, 1 Νοσηλεύτρια και 4 Οικιακούς βοηθούς. Μέσω του προγράµµατος εξασφαλίζεται στενή συνεργασία µε τους αρµόδιους τοπικούς φορείς, το ιατρικό προσωπικό, τα νοσοκοµεία και τις άλλες υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014 Σύνολο εξυπηρετούμενων Περιστατικών 95 Καινούρια περιστατικά έτους Έκτακτα περιστατικά 11 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 65 4 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ». Το πρόγραµµα ''Κοινωνική Μέριµνα'' είναι ένα πρόγραµµα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή συστηµατικής και οργανωµένης Πρωτοβάθµιας Κοινωνικής Φροντίδας στα ηλικιωµένα άτοµα και άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Υλοποιείται στο ήµο Αµαρουσίου από το Η λειτουργία του προγράµµατος "Κοινωνική Μέριµνα" είναι αντίστοιχη του «Βοήθεια στο Σπίτι» και στελεχώνεται από: 1 Κοινωνική λειτουργό, 1 Νοσηλευτή, 2 Οικιακούς βοηθούς & 1 Οδηγό.

41 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014 Σύνολο εξυπηρετούμενων 95 Περιστατικών Καινούρια περιστατικά έτους Έκτακτα περιστατικά 8 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 50 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 150 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) Στο Κέντρο ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων µε αυτισµό και νοητική στέρηση, πραγµατοποιούνται οµαδικά προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης, προσαρµοσµένα κατά το δυνατόν, στο επίπεδο λειτουργικότητας κάθε παιδιού. Για το λόγο αυτό, τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες µε βάση τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, διαφορετικής δυναµικότητας. Λαµβάνοντας όµως υπόψη και τις εξειδικευµένες ατοµικές ανάγκες του κάθε µέλους ακολουθούνται ατοµικές εκπαιδευτικές συνεδρίες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ατοµικές συναντήσεις πραγµατοποιούνται και µε τους γονείς των παιδιών µε ψυχολόγο- εθελοντή, κατόπιν επιθυµίας των ίδιων, αξιολογώντας την εξέλιξη ή µη του παιδιού τους Στο Κέντρο υλοποιούνται δραστηριότητες όπως: µουσικοκινητική αγωγή κατασκευές και δηµιουργία µε πηλό θεατρικό παιχνίδι άθληση & σωµατική αγωγή εργοθεραπευτικό πρόγραµµα εξωτερικές δραστηριότητες εξοικείωσης.

42 Επιπλέον, κατά περίπτωση πραγµατοποιείται: o ατοµική θεραπευτική παρέµβαση (µε τη σύµφωνη γνώµη των κηδεµόνων τους) στο θέµα της ατοµικής υγιεινής των παιδιών και o στο θέµα της βελτίωσης της κινητικότητας τους µε φυσιοθεραπευτικό πρόγραµµα από εθελόντρια φυσιοθεραπεύτρια. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως σκοπό την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική τους ένταξη, την αύξηση ή διατήρηση της λειτουργικότητάς τους, τη βελτίωση των ατοµικών τους δεξιοτήτων καθώς και την στήριξη της οικογένειας ώστε να αποφεύγεται η χρήση ιδρυµατικής φροντίδας. Επίσης οργανώθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις µε την ενεργό συµµετοχή των παιδιών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, του Καλοκαιριού και ειδικές εορτές µε αφορµή την ηµέρα της µητέρας και την Αποκριά. Επιπλέον το προσωπικό του Κ ΑΠ οργάνωσε δύο bazaar (Χριστούγεννα & Πάσχα) µε είδη κατασκευασµένα από το προσωπικό και τα παιδιά-µέλη του Κέντρου, συγκεντρώνοντας ένα χρηµατικό ποσό για αγορά ειδικού εκπαιδευτικού υλικού. Το εξειδικευµένο προσωπικό που µε πολύ αγάπη φροντίζει για την εξέλιξη των παιδιών σε όλα τα επίπεδα, αποτελείται από: Κοινωνική λειτουργό- υπεύθυνη του Κέντρου, εργοθεραπεύτρια, ειδική παιδαγωγό, µουσικό µε ειδίκευση στην ειδική αγωγή, διοικητικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό. Το σύνολο των παιδιών που είναι εγγεγραµµένα στο Κέντρο είναι 28. Καθηµερινά όµως προσέρχονται σταθερά παιδιά. Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου είναι 14:00-22:00, για τα παιδιά όµως είναι ανοικτό 15:30-21:

43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/ /12/2014) I. ΕΣΟ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Τελικά Προϋπ/σθέντα µε Τελικά Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα Αναµ/σεις Βεβαιωθέντα Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21) , , ,95 0,00 Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22) , , ,91 0,00 Εισπράξεις από ΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων , , ,67 0,00 Χρηµατικό Υπόλοιπο , , ,02 0,00 Σύνολο Εσόδων , , ,55 0,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ Προϋπ/σθέντα µε Ενταλθέντα Πληρωθέντα µέχρι Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις Αναµ. Πληρωτέα II. ΕΞΟ Α Σύνολο Εξόδων , , ,24 0, ,32 0,00 Αποθεµατικό ,78 0,00 0,00 0, ,78 0,00 Σύνολο Εξόδων , , ,24 0, ,10 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Γενικός Λογαριασµός Υπόλοιπο Έναρξης Σύν. Εισπράξεων Σύν. Πληρωµών Ταµειακό Υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,96 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΑ , , , ,90 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ , , , , , , , ,31 ALFAWARE Πληροφορική Παρασκευή, 19 Ιουνίου

44 2. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Έκθεση Πεπραγµένων 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 103 της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Τ.Α ) και λαµβάνοντας υπόψη τη µε αριθ 11/4569/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνηση µε θέµα «θέµατα συγχωνεύσεων και προσωπικού νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήµων» ΚΑΙ τη µε αριθ. 8440/ απόφαση του ΥΠΕΣΑ & Η µε θέµα «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών», Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Αµαρουσίου έλαβε: 1. την υπ αριθµό 71/2011 απόφαση, που αφορά στην συγχώνευση των υφιστάµενων σχολικών επιτροπών στη νέα Σχολική Επιτροπή και τον ορισµό των µελών αυτής, 2. την υπ αριθµό 138/2011 απόφαση, που αφορά στη συγχώνευση σύσταση των Ν.Π... Σχολικών Επιτροπών Α /θµίας Εκπαίδευσης ήµου Αµαρουσίου σε ενιαίο Ν.Π... µε την επωνυµία "Σχολική Επιτροπή Α'/βάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Αµαρουσίου" (ΦΕΚ 1318/2011 τ.β ), 3. την υπ αριθµό 140/2011 απόφαση, που αφορά στην συµπλήρωση της µε αριθµό 71/2011 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου σχετικής µε τον ορισµό µελών του ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.. "Σχολική Επιτροπή Α'/βάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Αµαρουσίου", 4. την υπ αριθµό 380/2013 απόφαση, που αφορά στην τροποποίησης της µε αρ. 140/2013 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου του Ν.Π.. "Σχολική Επιτροπή Α'/βάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Αµαρουσίου", την υπ αριθµό 230/2013 απόφαση, που αφορά στη συµπλήρωση της µε αριθ. 380/2011 Α..Σ. και ανανέωση της θητείας των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.. "Σχολική Επιτροπή Α'/βάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Αµαρουσίου". 6. την υπ αριθµό 422/2014 απόφαση, που αφορά στον ορισµό µελών ιοικητικού Συµβουλίου. του Ν.Π.. "Σχολική Επιτροπή Α'/βάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Αµαρουσίου Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και ορισµός της θητείας αυτών. Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α /θµίας Εκπαίδευσης ήµου Αµαρουσίου ορίστηκε ο κύριος Νικόλαος Παπαδάκος και Αντιπρόεδρος ο κύριος ηµήτριος Σµυρνής (Α..Σ. 71/2011), µέχρι την

45 17 η εκεµβρίου 2014 όπου και αντικαταστάθηκε από την κυρία Ελένη Βλάχου Σταµατάκη (Α..Σ. 422/2015). Την περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014, πραγµατοποιήθηκαν δεκαέξι (16) συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπή; και εκδόθηκαν εκατόν πενήντα τέσσερις (159) αποφάσεις (παράρτηµα). Στην συνεδρίαση της 30 ης Μαρτίου 2014, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Σχολικής Επιτροπής, τα απολογιστικά στοιχεία της περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014, τα όποια έχουν ως εξής: ΕΣΟ Α 1 Έσοδα από επιχορηγήσεις - ΚΑΠ ,30 2 Έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας 969,30 3 Λοιπά έσοδα ,12 4 Χρηµατικά υπόλοιπα προηγούµενου έτους (2013) ,47 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,20 ΕΞΟ Α 1 Συντηρήσεις επισκευές ,82 2 Αµοιβές τρίτων ,32 3 Παροχές τρίτων (ενοίκια, ρεύµα, τηλ/νίες κ.λ.π.) ,06 4 Θέρµανση ,67 5 Λοιπές δαπάνες (γραφική ύλη αναλώσιµα κ.λ.π.) ,60 6 Αγορές παγίων ,94 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,41 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,

46 - 46 -

47 - 47 -

48 - 48 -

49 - 49 -

50 - 50 -

51 - 51 -

52 - 52 -

53 - 53 -

54 - 54 -

55 - 55 -

56 - 56 -

57 - 57 -

58 2. ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Έκθεση Πεπραγµένων 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 103 της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Τ.Α ) και λαµβάνοντας υπόψη τη µε αριθ 11/4569/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνηση µε θέµα «θέµατα συγχωνεύσεων και προσωπικού νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήµων» ΚΑΙ τη µε αριθ. 8440/ απόφαση του ΥΠΕΣΑ & Η µε θέµα «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών», Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Αµαρουσίου έλαβε: 1. την υπ αριθµό 72/2011 απόφαση, που αφορούσε στην συγχώνευση των υφιστάµενων σχολικών επιτροπών στη νέα Σχολική Επιτροπή και τον ορισµό των µελών αυτής. 2. την υπ αριθµό 139/2011 απόφαση, που αφορά στη συγχώνευση σύσταση των Ν.Π... Σχολικών Επιτροπών B /θµίας Εκπαίδευσης ήµου Αµαρουσίου σε ενιαίο Ν.Π... µε την επωνυµία "Σχολική Επιτροπή B'/βάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Αµαρουσίου" (ΦΕΚ 1318/2011 τ.β ), 3. την υπ αριθµό 142/2011 απόφαση, που αφορά στην συµπλήρωση της µε αριθµό 72/2011 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου σχετικής µε τον ορισµό µελών του ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.. "Σχολική Επιτροπή B'/βάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Αµαρουσίου", 4. την υπ αριθµό 381/2013 απόφαση, που αφορά στην τροποποίησης της µε αρ. 142/2013 απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου του Ν.Π.. "Σχολική Επιτροπή B'/βάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Αµαρουσίου", την υπ αριθµό 231/2013 απόφαση, που αφορά στη συµπλήρωση της µε αριθ. 142/2013 Α..Σ. και ανανέωση της θητείας των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.. "Σχολική Επιτροπή B'/βάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Αµαρουσίου" και 6. την υπ αριθµό 423/2014 απόφαση, που αφορά στον ορισµό µελών ιοικητικού Συµβουλίου. του Ν.Π.. "Σχολική Επιτροπή Β'/βάθµιας Εκπαίδευσης ήµου Αµαρουσίου Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και ορισµός της θητείας αυτών.

59 Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β /θµίας Εκπαίδευσης ορίστηκε ο κύριος Στέλιος Μάρκου και Αντιπρόεδρος η κυρία Ελένη Λέκκα (Α..Σ. 72/2011), µέχρι την 17 η εκεµβρίου 2014 όπου και αντικαταστάθηκε από τον κύριο Επαµεινώνδα Κατσιγιάννη (Α..Σ. 423/2014). Την περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014, πραγµατοποιήθηκαν δέκα έξι (17) συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής και εκδόθηκαν εκατόν ογδόντα επτά (187) αποφάσεις (παράρτηµα). Στην συνεδρίαση της 24 ης Φεβρουαρίου 2014, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Σχολικής Επιτροπής, τα απολογιστικά στοιχεία της περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014, τα όποια έχουν ως εξής: ΕΣΟ Α 1 Έσοδα από επιχορηγήσεις - ΚΑΠ ,88 2 Έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας ,99 3 Λοιπά έσοδα 2.082,04 4 Χρηµατικά υπόλοιπα προηγούµενου έτους ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,20 ΕΞΟ Α 1 Συντηρήσεις επισκευές ,38 2 Αµοιβές τρίτων ,68 3 Παροχές τρίτων (ενοίκια, ρεύµα, τηλ/νίες κ.λ.π.) ,04 4 Θέρµανση ,32 5 Λοιπές δαπάνες (γραφική ύλη αναλώσιµα κ.λ.π.) ,90 6 Αγορές παγίων ,33 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,

60 - 60 -

61 - 61 -

62 - 62 -

63 - 63 -

64 - 64 -

65 - 65 -

66 - 66 -

67 - 67 -

68 - 68 -

69 - 69 -

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Για δεύτερη χρονιά, διοργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται www.maroussi.gr 1 Η ανάδειξη του ανθρώπινου και κοινωνικού προφίλ του Δήμου Αμαρουσίου αποτελεί προτεραιότητα. Κεντρική στρατηγική μας επιλογή, είναι να στηρίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΚΟΙΩΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΜΗΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩ Σκοπός: Εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής στους Τομείς της Πρόνοιας, της Παιδείας και της Υγείας. ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΤΙΚΕΙΜΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός: Εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής στους Τομείς της Πρόνοιας, της Παιδείας και της Υγείας. Συντονισμός Συναντήσεις Συνεργασία Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΤΕΥΧΟΣ Β ) 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) 2. ΣΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ( ΟΚΟΙΠΠ)

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ( ΟΚΟΙΠΠ) Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ( ΟΚΟΙΠΠ) ράσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας ( ΟΚΟΙΠΠ) Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΟΚΟΙΠΠ διαθέτει ειδική διεπιστηµονική οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δραστηριοτήτων AYΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αντιδημαρχίας ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Απολογισμός δραστηριοτήτων AYΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αντιδημαρχίας ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ Απολογισμός δραστηριοτήτων AYΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αντιδημαρχίας ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ Ευαγγελία Σαρρή Αντιδήμαρχος Βρεφονηπιακών Σταθμών και Μέριμνας Υπερηλίκων Koυντουριώτου 98-100 3ος όροφος τηλ.επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2015 Χαραλαµπία Ζηλάκου Εντεταλµένη ηµοτική Σύµβουλος Βρεφονηπιακών Σταθµών ήµου Πειραιά ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2015 Χαραλαµπία Ζηλάκου Εντεταλµένη ηµοτική Σύµβουλος Βρεφονηπιακών Σταθµών ήµου Πειραιά ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2015 Χαραλαµπία Ζηλάκου Εντεταλµένη ηµοτική Σύµβουλος Βρεφονηπιακών Σταθµών ήµου Πειραιά ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σε συνεργασία µε τον Ο.Α.Σ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α»

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» 12.04.2014 Κυρίες και κύριοι, Οι μέρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Η εποχή που βιώνουμε δεν είναι εύκολη για κανέναν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.Π.Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Κ.Α.Π.Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Ν.Π... Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α. (Π.Σταθμοί-Κ.Α.Π.Η.-Πρόνοια) ιεύθυνση : Παλαιολόγου 9, Μαρούσι Τηλέφωνο: 213-2031947 Τηλέφωνο Κ.Α.Π.Η.: 210 6142248 & 210 6127703 Email: okoipada@maroussi.gr Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2015 Χαραλαµπία Ζηλάκου Εντεταλµένη ηµοτική Σύµβουλος Βρεφονηπιακών Σταθµών ήµου Πειραιά ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2015 Χαραλαµπία Ζηλάκου Εντεταλµένη ηµοτική Σύµβουλος Βρεφονηπιακών Σταθµών ήµου Πειραιά ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2015 Χαραλαµπία Ζηλάκου Εντεταλµένη ηµοτική Σύµβουλος Βρεφονηπιακών Σταθµών ήµου Πειραιά ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σε συνεργασία µε τον Ο.Α.Σ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού.

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ.. Αποδέκτες ~ 400 γονείίς = 800 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε θέµατα «Επικοινωνία στην οικογένεια» ή «Γονέας και Έφηβος»

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.Π.Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Κ.Α.Π.Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Ν.Π... Ο.ΚΟΙ.Π.Α..Α. (Π.Σταθµοί-Κ.Α.Π.Η.-Πρόνοια) ιεύθυνση : Παλαιολόγου 9, Μαρούσι Τηλέφωνο: 213-2031947 Τηλέφωνο Κ.Α.Π.Η.: 210 6142248 & 210 6127703 Email: okoipada@maroussi.gr Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΑ Σ.Π.Μ.Π.& Ε ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Π.Ε.Δ.Υ. 3 Η ΥΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ψαχνά, 28/7/2016 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ ΜΥΤΑΛΑ ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ. Ψαχνά, 28/7/2016 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ ΜΥΤΑΛΑ ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ , 227 ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών (ΚΑΠΗ, Παιδικός Σταθμός) (παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού για την υποστήριξη των Κοινωνικών Δομών της Δημοτικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Χαϊδαρίου, για την περίοδο

Απολογισμός Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Χαϊδαρίου, για την περίοδο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι, 10/09/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Απολογισμός Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Χαϊδαρίου, για την περίοδο 2010-2013 Σε μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Αύγουστος-Σεπτέμβριος Οκτώβριος Αύγουστος-Σεπτέμβριος ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 25/08/2016 ΠΕΜΠΤΗ 01/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Κοινωνική Αρωγή & Υποστήριξη Έκδοση αποφάσεων για 2.935 επιδόµατα κοινωνικής προστασίας, για τα οποία προηγήθηκε κοινωνική έρευνα όπως και

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου Τα παιδιά, είναι το μέλλον. O Δήμος Αμαρουσίου επενδύει στο μέλλον της πόλης και στηρίζει στην πράξη τις ανάγκες της εργαζόμενης μητέρας, της κάθε οικογένειας. Μέσα από την υποδειγματική λειτουργία των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΡΙΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τριετής Απολογισμός Έργου, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς,

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς, Το Σχολείο μας έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές!!! Από όλους τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του Σχολείου μας πολλές ευχές για Καλό Καλοκαίρι σε όλους!!! Θα τα ξαναπούμε την 1η Σεπτεμβρίου!!!!

Διαβάστε περισσότερα

103 Φορέας: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

103 Φορέας: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 27/09/2006 Επίσκεψη των γονέων των παιδιών του νηπιαγωγείου στο σταθμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από την Κίνηση του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου

Από την Κίνηση του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου 24 Οκτωβρίου 2012 Από την Κίνηση του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Διαδραματίζοντας ένα σημαντικό ρόλο στα κοινωνικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής, το Αννουσάκειο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.

Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); Εργαζόμενοι στα Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α. Τι είναι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α.); - Θεσμός κοινωνικής πρόνοιας συχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 26/4/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 26/4/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 26/4/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. /νση: Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ: 71202 Τηλ.: 2813 409111 E-mail : dsyggelaki@heraklion.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.30ΜΜ Παρόντες: 1. κ. Γιώργος Πατούλης ήµαρχος Αµαρουσίου, Πρόεδρος 2. κ.

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σχολείου που αφορά την παροχή ευκαιριών μάθησης

Πολιτική σχολείου που αφορά την παροχή ευκαιριών μάθησης Πολιτική σχολείου που αφορά την παροχή ευκαιριών μάθησης Δραστηριότητες Υπευθυνότητες Χρονοδιάγραμμα Μέσα / πηγές Αξιολόγηση 1. Αξιοποίηση εκδρομών όχι μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς αλλά κυρίως για εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποίησε την Πράξη «Λειτουργία Ολοκληρωµένης Μονάδας Αντιµετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας ΑΝΙΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης του ήµου Τανάγρας Α) Γενικά στοιχεία για το / τη ηµότη ηµοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο : Γυναίκα Άνδρας Ηλικία : Εθνικότητα : Ανήκετε

Διαβάστε περισσότερα

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα Αθηνά ελλαπόρτα ιεύθυνση Λάσσης 18, Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλέφωνα 2671022849 6979244774 Υπηκοότητα Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 12/06/1978

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου».

Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους: η εμπειρία από τη λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Αθανασοπούλου Ευαγγελινή Παιδοψυχίατρος, Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 27-08-2013

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 27-08-2013 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 27-08- ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι Είµαστε και που Στοχεύουµε

Ποιοι Είµαστε και που Στοχεύουµε Ποιοι Είµαστε και που Στοχεύουµε Η Ανοιχτή Αγκαλιά των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής / Ιατρικής δηµιουργήθηκε στην Αθήνα το 1994 από µία Οµάδα Εθελοντών, µε βασικό στόχο τη Στήριξη µε κάθε τρόπο του Παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα Εκπαιδευτικά προγράμματα Η βελτίωση της επικοινωνίας και η προώθηση της δηµιουργικής συνεργασίας Η ενηµέρωση σχολικής ζωής Το σχολικό υλοποιήθηκαν προαιρετικά προγράµµατα: σε θέµατα της Η γνώση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Λέκκα Στυλιανή Ημερομηνία γέννησης : 24/6/1976 Τόπος γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Βόλος έγγαμη Τέκνα: 2 Διεύθυνση κατοικίας Αναγνωστοπούλου 30β, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Επετειακό έμβλημα Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Επετειακό έμβλημα Επετειακό έμβλημα και λογότυπος Επετειακός

Διαβάστε περισσότερα

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Σύλλογος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Μή κερδοσκοπικός Σύλλογος Στο Ηράκλειο, από το 1999 Μέλη: εθελοντές, κυρίως επαγγελµατίες υγείας, αλλά και από κάθε τάξη της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση. Εισηγήσεις σε Συνέδρια

Εκπαίδευση. Εισηγήσεις σε Συνέδρια Αικατερίνη Σκαπέτη Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση: Μυκηνών 19, Καλλιθέα Ημερομηνία Γέννησης: 05/05/1986 Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμη Τόπος Γέννησης: Αθήνα Τηλέφωνο: 2130345556-6947597995 Εκπαίδευση Master

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2016-2017 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1 1/9/2015 2 1/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ)

Α. ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8501 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών)

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών) (α) Αρµοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Πρόνοιας. (Γενικές Αρμοδιότητες) 1. Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ποιότητας Ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΤΜΗΜΑ Παιδιών και Εφήβων του ΙΕΘΣ Γλάδστωνος 10, (5 ος ορ.), Πλ. Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα Τηλ. 210 3840129 Fax 210 3840803 http://www.ibrt.gr, e-mail: ibrt@ibrt.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ανθρωπιστική βοήθεια σε ακριτικά νησιά του Ανατ. Αιγαίου

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ανθρωπιστική βοήθεια σε ακριτικά νησιά του Ανατ. Αιγαίου Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ανθρωπιστική βοήθεια σε ακριτικά νησιά του Ανατ. Αιγαίου Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό,

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς

Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς Το Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2004 με πρωτοβουλία του Δήμου Λεμεσού και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του κράτους και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/21-11-2016 πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Αρ. Αποφ. 30/2016 «Περί συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Σχέδιο Λειτουργίας και ράσεων ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Με πρωτοβουλία του ήµου Καρδίτσας Υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής /νσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Συντονιστές ικτύου: Παρατηρητήριο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων γίνεται με βάση τον αριθμό μητρώου (αύξουσα σειρά). Πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270 γονείς ~ 530 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270 γονείς ~ 530 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 270 γονείς ~ 530 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 17/04/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015 Διήμερο Πρακτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ + ΔΕΠΥ & Συννοσηρότητα με Μαθησιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια»

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια» Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας και οι Δήμος Νεάπολης-Συκεών, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου.

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου. The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014 - Τεύχος 44 8 Νοεμβρίου Ο Στέλιος Μιχαηλίδης, διακρίνεται με έπαινο στον επαρχιακό ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Ζηκοπούλου Όλγα Ψυχολόγος Υπ. Διδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη»

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Η Στήριξη» Δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα και για την πόλη της Πάτρας η συμμετοχή στη σημερινή συνεδρίαση του Κογκρέσου των Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών.

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα και για την πόλη της Πάτρας η συμμετοχή στη σημερινή συνεδρίαση του Κογκρέσου των Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών. Καταπολέμηση Κοινωνικού Αποκλεισμού: δράσεις στο Δήμο Πατρέων 20 Μαρτίου 2013 Στρασβούργο (24 η συνεδρίαση του Κογκρέσου Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών) Ομιλία Αντιδημάρχου «Υποστήριξης Ισότητας Φύλων &

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα. Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης

Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα. Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης www.torapaizoume.gr Xαίρετε!! Είμαστε ένας νέος κοινωνικός συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 13, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310810411, 2310909000 ΛΕΩΦ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310351451-5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Οι δράσεις μας πανελλαδικά 2013: ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα