This i is the In I tern r et versio i n of the User r guid i e.. Pri r nt t only l for r pri r vate t us u e.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "This i is the In I tern r et versio i n of the User r guid i e.. Pri r nt t only l for r pri r vate t us u e."

Transcript

1 Οδηγός χρήστη F305

2 Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson F305. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε δωρεάν online αποθηκευτικό χώρο και ειδικές προσφορές στην ιστοσελίδα Για υποστήριξη προϊόντων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Σύµβολα οδηγιών Στον Οδηγό χρήστη εµφανίζονται τα παρακάτω σύµβολα: > Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για µετακίνηση και επιλογή Πιέστε το κέντρο του πλήκτρου πλοήγησης Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα πάνω Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα αριστερά Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα δεξιά Σηµείωση Υπόδειξη Προειδοποίηση Υποδηλώνει ότι µια υπηρεσία ή λειτουργία εξαρτάται από το δίκτυο ή από τη συνδροµή. Μπορεί να µην είναι διαθέσιµα όλα τα µενού ή λειτουργίες στο τηλέφωνό σας. Συµβουλευθείτε το λειτουργό του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες. 2

3 Προετοιµασία του τηλεφώνου Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM και την µπαταρία 1 Αφαιρέστε το κάλυµµα µπαταρίας και την µπαταρία, εφόσον είναι τοποθετηµένη. Περάστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της, µε τους ακροδέκτες στραµµένους προς τα κάτω. 2 Τοποθετήστε την µπαταρία µε την πλευρά της επιγραφής προς τα πάνω και τους ακροδέκτες να βλέπουν ο ένας τον άλλο. Τοποθετήστε ξανά το κάλυµµα µπαταρίας. Μην ασκείτε δύναµη όταν τοποθετείτε το κάλυµµα µπαταρίας. Τοποθετήστε το κάλυµµα µπαταρίας προσεκτικά στο τηλέφωνο και κλείστε το. 3

4 Κάρτα SIM Η κάρτα SIM (Subscriber Identity Module, Μονάδα Ταυτότητας Συνδροµητή), την οποία σας παρέχει ο λειτουργός του δικτύου σας, περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη συνδροµή σας. Πάντοτε να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, καθώς και να αποσυνδέετε το φορτιστή και να αφαιρείτε την µπαταρία, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε επαφές στην κάρτα SIM σας πριν την αφαιρέσετε από το τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε επαφές στη µνήµη του τηλεφώνου. είτε Επαφές στη σελίδα 26. Κωδικός PIN Για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών του τηλεφώνου σας, µπορεί να χρειαστείτε έναν PIN (Personal Identification Number, Προσωπικός Αριθµός Αναγνώρισης). Ο κωδικός PIN σάς παρέχεται από το λειτουργό του δικτύου σας. Κάθε ψηφίο του PIN εµφανίζεται στην οθόνη µε τη µορφή αστερίσκου (*) εκτός από την περίπτωση που ο PIN αρχίζει µε ψηφία ίδια µε αυτά ενός αριθµού έκτακτης ανάγκης, για παράδειγµα 112 ή 911. Μπορείτε να καλείτε αριθµούς έκτακτης ανάγκης χωρίς να πληκτρολογήσετε κωδικό PIN. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασµένα τον PIN σας τρεις φορές διαδοχικά, στην οθόνη του τηλεφώνου σας εµφανίζεται το µήνυµα PIN µπλοκαρ/µένο. Για να την ξεµπλοκάρετε, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK σας (Personal Unblocking Key ή Προσωπικό Κλειδί Ξεκλειδώµατος). Memory Stick Micro Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει Memory Stick Micro (M2 ). Μια κάρτα µνήµης προσθέτει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο στο τηλέφωνό σας για την αποθήκευση, για παράδειγµα, µουσικής, ήχων κλήσης, video clip και φωτογραφιών. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των αποθηκευµένων σας πληροφοριών, µετακινώντας ή αντιγράφοντάς τις σε άλλες συµβατές συσκευές µε κάρτες µνήµης. 4

5 Για να τοποθετήσετε ένα Memory Stick Micro (M2 ) Ανοίξτε το κάλυµµα και τοποθετήστε την κάρτα µνήµης. Για να αφαιρέσετε ένα M2 Ανοίξτε το κάλυµµα και πιέστε την άκρη της κάρτας µνήµης για να την απελευθερώσετε και να την αφαιρέσετε. Φόρτιση της µπαταρίας Η µπαταρία του τηλεφώνου έχει κάποια φόρτιση όταν αγοράζετε το τηλέφωνο. Χρειάζονται περίπου 2,5 ώρες για την πλήρη φόρτιση της µπαταρίας. Για να φορτίσετε την µπαταρία 1 Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο. Πιέστε ένα πλήκτρο για να φωτιστεί η οθόνη και να εµφανιστεί η κατάσταση φόρτισης. 2 Για να αποσυνδέσετε το φορτιστή, γείρετε το βύσµα του και τραβήξτε το προς τα πάνω. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε την µπαταρία για περισσότερο ή και για λιγότερο από 2,5 ώρες. Η διακεκοµµένη φόρτιση δεν προκαλεί ζηµιά στην µπαταρία. 5

6 Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο 1 Πιέστε παρατεταµένα. 2 Πληκτρολογήστε τον PIN της κάρτας SIM σας εάν σάς ζητηθεί. 3 Επιλέξτε Ναι για να χρησιµοποιήσετε τον οδηγό ρυθµίσεων για να διαµορφώσετε βασικές ρυθµίσεις του τηλεφώνου, όπως Ώρα & ηµ/νία, Γλώσσα τηλεφών., κλπ. Στη λειτουργία Flight mode οι ποµποδέκτες δικτύου και ραδιοφώνου απενεργοποιούνται προκειµένου να αποτραπούν ενδεχόµενες παρεµβολές σε ευαίσθητο εξοπλισµό. Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην πληκτρολόγηση του PIN σας, µπορείτε να πιέσετε για να διαγράψετε αριθµούς από την οθόνη. Κατάσταση αναµονής Αφού ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και πληκτρολογήσετε τον PIN σας, στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανίζεται το όνοµα του λειτουργού του δικτύου σας. Αυτό ονοµάζεται κατάσταση αναµονής. Τώρα µπορείτε να πραγµατοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο Πιέστε παρατεταµένα. 6

7 Κάλυψη δικτύου Κατάσταση µπαταρίας Κάλυψη δικτύου Οι γραµµές δικτύου δείχνουν την ισχύ του σήµατος του δικτύου GSM στην περιοχή σας. Εάν έχετε προβλήµατα κατά τις κλήσεις και η κάλυψη δικτύου είναι κακή, µετακινηθείτε σε ένα άλλο σηµείο. Η ένδειξη Εκτός λήψης στην οθόνη σηµαίνει ότι δεν βρίσκεστε εντός της εµβέλειας κάποιου δικτύου. = Καλή κάλυψη δικτύου = Μέτρια κάλυψη δικτύου Κατάσταση µπαταρίας = Η µπαταρία του τηλεφώνου είναι πλήρως φορτισµένη = Η µπαταρία του τηλεφώνου είναι άδεια 7

8 Εικονίδια οθόνης Αυτά τα εικονίδια µπορεί να εµφανιστούν στην οθόνη. Εικονίδιο Περιγραφή Αναπάντητη κλήση Έχει συνδεθεί ένα handsfree Το τηλέφωνο είναι ρυθµισµένο σε σιωπηλή λειτουργία Λήφθηκε µήνυµα SMS Λήφθηκε µήνυµα MMS Λήφθηκε µήνυµα Η µέθοδος προγνωστικής εισαγωγής κειµένου είναι ενεργοποιηµένη Λήφθηκε φωνητικό µήνυµα Κλήση σε εξέλιξη Το ραδιόφωνο FM είναι ενεργοποιηµένο Το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιηµένο Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιηµένη 8

9 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου 1 Πλήκτρο παιχνιδιών µε το σύµβολο κύκλου 2 Πλήκτρα επιλογής 3 Πλήκτρο κλήσης Υποδοχή φορτιστή, handsfree και καλωδίου USB Πλήκτρο συντόµευσης παιχνιδιών Πλήκτρο πλοήγησης, πλήκτρα κατεύθυνσης παιχνιδιών Πλήκτρο παιχνιδιών µε το σύµβολο Χ Πλήκτρο τερµατισµού, πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 9 Πλήκτρο C ( ιαγραφής) 10 Κεντρικό πλήκτρο επιλογής 11 Πλήκτρο σιωπηλής λειτουργίας 12 Κύρια κάµερα 13 Υποδοχή για λουράκι 14 Πλήκτρα έντασης ήχου 15 Πλήκτρο κάµερας 16 Υποδοχή κάρτας µνήµης 17 Στερεοφωνικά ηχεία 9

10 Πλοήγηση Τα κύρια µενού εµφανίζονται ως εικονίδια. Ορισµένα υποµενού περιλαµβάνουν καρτέλες. Για να πλοηγηθείτε στα µενού του τηλεφώνου 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού. 2 Χρησιµοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να µετακινηθείτε µέσα στα µενού. Για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις καρτέλες Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να επιστρέψετε ένα βήµα προς τα πίσω στο µενού Επιλέξτε Πίσω. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναµονής Πιέστε. Για να ρυθµίσετε το τηλέφωνο σε σιωπηλή λειτουργία Πιέστε παρατεταµένα. Για να καλέσετε την υπηρεσία τηλεφωνητή σας Πιέστε παρατεταµένα. Για να τερµατίσετε µια λειτουργία Πιέστε. Κεντρικό πλήκτρο επιλογής 10

11 Γενική επισκόπηση των µενού PlayNow * Internet* Ψυχαγωγία Κάµερα Μηνύµατα Αρχική σελίδα, Εισαγ. διεύθυνσ., Σελιδοδείκτες, Ιστορικό, Αποθ. σελίδες, Ρυθµίσ.Internet Παιχνίδια, TrackID, Video player, Ηχογράφηση Νέο µήνυµα, Εισερχόµενα, , Πρόχειρα, Εξερχόµενα, Σταλµένα, Κλήσ. τηλεφ/τή, Πρότυπα, Ρυθµίσεις Music player Μουσική, Άλµπουµ κάµερας, Εικόνες, ιαχείρ. αρχείων** Videos, ιάφορα Επαφές Νέα επαφή Ραδιόφωνο Κλήσεις** Όλες Εξερχόµενες Αναπάντητες Απαντηµένες Organizer Κανονικό, Εφαρµογές, Ηµερολόγιο, Εργασίες, Συγχρονισµός*, Χρονοδ/πτης, Χρονόµετρο, Αριθµοµηχανή 11

12 Ρυθµίσεις** Γενικές Προφίλ Ώρα & ηµ/νία Γλώσσα τηλεφών. Συντοµεύσεις Flight mode Ασφάλεια Κατάστ. τηλεφ. Επαναφορά όλων Ήχοι & ειδοπ. Έντασ. ήχου κλήσ. Ήχος κλήσης Σιωπηλό όνηση Ειδοπ. µηνύµατος Ήχος πλήκτρων Οθόνη Φόντο Θέµατα Οθόνη έναρξης Screen saver Φωτεινότητα Κλήσεις Ταχεία κλήση Προώθηση ιαχείρ. κλήσεων ιάρκ. & κόστος* Εµφ/Αποκρ. Αριθ. Handsfree Απάντ. µε άνοιγµα Τερµ.κλ. µε κλείσ. Συνδεσιµότητα Bluetooth USB Συγχρονισµός* ίκτυα κιν. τηλεφ. Ρυθµίσ.Internet * Ορισµένα µενού εξαρτώνται από το λειτουργό του δικτύου, το ίδιο το δίκτυο και τη συνδροµή. ** Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πλήκτρο πλοήγησης για να µετακινηθείτε ανάµεσα στις καρτέλες των υποµενού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Πλοήγηση στη σελίδα

13 Παιχνίδια Πλήκτρα παιχνιδιών Ειδικό πλήκτρο συντόµευσης παιχνιδιών Πλήκτρα παιχνιδιών µε τα σύµβολα κύκλου και Χ Πλήκτρα κατεύθυνσης παιχνιδιών προς τα πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και κεντρικό πλήκτρο επιλογής Για να παίξετε παιχνίδια Από την κατάσταση αναµονής πιέστε και επιλέξτε ένα παιχνίδι. Παιχνίδια κίνησης Εκτός από τα τυπικά παιχνίδια Java, στο τηλέφωνό σας υπάρχουν επίσης προεγκατεστηµένα ορισµένα παιχνίδια Java κίνησης. Σ' αυτά, ο έλεγχος του παιχνιδιού γίνεται περιστρέφοντας ή κατευθύνοντας το τηλέφωνο αντί πιέζοντας πλήκτρα. Το τηλέφωνο αναγνωρίζει και αποκρίνεται στις κινήσεις σας µέσω της κάµερας, εποµένως όταν παίζετε παιχνίδια κίνησης, δεν πρέπει να καλύπτετε την κάµερα. Φροντίστε οπωσδήποτε να φοράτε το λουράκι χεριού όταν παίζετε παιχνίδια κίνησης για να µη σας φύγει το τηλέφωνο από τα χέρια. Μπορεί να τραυµατιστούν άτοµα που βρίσκονται κοντά σας ή να προκληθούν ζηµιές σε αντικείµενα. Περισσότερα παιχνίδια Μπορείτε να δοκιµάσετε, να αγοράσετε και να "κατεβάσετε" περισσότερα παιχνίδια χρησιµοποιώντας το Internet, στο Μενού > Ψυχαγωγία > Παιχνίδια > Sony Ericsson. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από το λειτουργό του δικτύου, το ίδιο το δίκτυο και τη συνδροµή. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις Internet εγκατεστηµένες στο τηλέφωνό σας. είτε Internet στη σελίδα

14 Καλύµµατα Style-Up Ορισµένα κιτ µπορεί να περιλαµβάνουν επιπλέον καλύµµατα Style-Up. Για να αντικαταστήσετε το µπροστινό κάλυµµα 1 Βάλτε το νύχι σας µέσα στη σχισµή και ανασηκώστε και αφαιρέστε το κάλυµµα από το τηλέφωνο. 2 Ευθυγραµµίστε το νέο κάλυµµα µε το πάνω µέρος του τηλεφώνου. 3 Κουµπώστε το κάλυµµα στη θέση του πιέζοντάς το προς τα κάτω. Για να αλλάξετε το κάλυµµα µπαταρίας 1 Αφαιρέστε το κάλυµµα µπαταρίας. 2 Ευθυγραµµίστε το νέο κάλυµµα µπαταρίας µε το πάνω µέρος του τηλεφώνου. 3 Κουµπώστε το νέο κάλυµµα µπαταρίας στη θέση του. 14

15 Music Player Υποστηρίζονται οι παρακάτω τύποι αρχείων: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY και WAV (µέγιστος ρυθµός δειγµατοληψίας 16 khz). Για να κάνετε αναπαραγωγή µουσικής 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Music player > Επιλογ. > H µουσική µου > Κοµµάτια. 2 Μεταβείτε σε έναν τίτλο και επιλέξτε Αναπαρ. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή µουσικής Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο πλοήγησης. Μεταφορά µουσικής Μπορείτε να µεταφέρετε µουσική από τον υπολογιστή σας στη µνήµη του τηλεφώνου σας ή στο Memory Stick Micro (M2 ). Υπάρχουν δύο τρόποι για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας µε έναν υπολογιστή: χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο USB χρησιµοποιώντας την ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth Μπορείτε να µεταφέρετε αρχεία µε drag and drop ( σύρσιµο και απόθεση ) µεταξύ του τηλεφώνου ή της κάρτας µνήµης σας και ενός υπολογιστή στην Εξερεύνηση των Microsoft Windows (Windows Explorer). Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας µε έναν υπολογιστή χρησιµοποιώντας καλώδιο USB 1 Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιηµένο. 2 Συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνό σας και στον υπολογιστή. 3 Τηλέφωνο: επιλέξτε Μαζικ. αποθήκ.. 4 Υπολογιστής: Περιµένετε µέχρι να εγκατασταθούν τα προγράµµατα οδήγησης (drivers). Απαιτείται ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήµατα: Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP (Pro ή Home) Microsoft Windows Vista (Όλες οι εκδόσεις) 15

16 Για να κάνετε µεταφορά αρχείων σε λειτουργία Μαζικής αποθήκευσης 1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο και στον υπολογιστή. 2 Τηλέφωνο: Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > USB > Μαζικ. αποθήκ.. 3 Υπολογιστής: Περιµένετε µέχρι η µνήµη του τηλεφώνου και η κάρτα µνήµης να εµφανιστούν ως εξωτερικές µονάδες δίσκου στην Εξερεύνηση των Windows (Microsoft Windows Explorer). Μνήµη τηλεφώνου Κάρτα µνήµης 4 Υπολογιστής: Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής µου. 5 Υπολογιστής: Στο παράθυρο Ο Υπολογιστής µου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο που αναπαριστά το τηλέφωνό σας κάτω από την επικεφαλίδα Συσκευές µε αφαιρούµενους χώρους αποθήκευσης για να εµφανίσετε τους φακέλους µνήµης τηλεφώνου και κάρτας µνήµης. 6 Μεταφέρετε τα αρχεία σας, µε αντιγραφή και επικόλληση (copypaste) ή drag and drop, σε ένα φάκελο στον υπολογιστή, τη µνήµη τηλεφώνου ή την κάρτα µνήµης σας. 16

17 Μην αφαιρέσετε το καλώδιο USB από το τηλέφωνο ή από τον υπολογιστή κατά τη µεταφορά, καθώς αυτό µπορεί να αλλοιώσει το περιεχόµενο του Memory Stick και της µνήµης του τηλεφώνου. εν µπορείτε να δείτε τα αρχεία που έχουν µεταφερθεί στο τηλέφωνό σας εάν δεν αποσυνδέσετε το καλώδιο USB από το τηλέφωνο. Για να αποσυνδέσετε µε ασφάλεια το καλώδιο USB στη λειτουργία Μεταφοράς αρχείων, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Αφαιρούµενου ίσκου στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) και επιλέξτε Εξαγωγή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά αρχείων στο τηλέφωνό σας διατίθενται στην ιστοσελίδα Playlists Μπορείτε να δηµιουργήσετε playlists (λίστες αναπαραγωγής) για να οργανώσετε τα αρχεία πολυµέσων σας που έχετε αποθηκευµένα στο µενού ιαχείριση αρχείων. Για να δηµιουργήσετε µια playlist 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Music player > Επιλογ. > H µουσική µου > Οι playlists µου > Νέα playlist > Προσθ.. 2 Πληκτρολογήστε ένα όνοµα και επιλέξτε ΟΚ. 3 Μεταβείτε σε ένα κοµµάτι και επιλέξτε ΟΚ. 17

18 PlayNow Με το PlayNow µπορείτε να ακούσετε δοκιµαστικά, να αγοράσετε και να κατεβάσετε µουσική χρησιµοποιώντας το Internet. Μπορείτε να βρείτε το PlayNow στο Μενού > PlayNow. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις Internet εγκατεστηµένες στο τηλέφωνό σας. είτε Internet στη σελίδα 30. TrackID Το TrackID είναι µια υπηρεσία αναγνώρισης µουσικής. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για τίτλους τραγουδιών, καλλιτέχνες και τίτλους άλµπουµ. Για να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις Internet εγκατεστηµένες στο τηλέφωνό σας. είτε Internet στη σελίδα 30. Για να αναζητήσετε πληροφορίες για ένα τραγούδι Όταν ακούτε ένα τραγούδι που παίζεται από ένα µεγάφωνο, από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ψυχαγωγία > TrackID > Έναρξη. Όταν ακούτε ένα τραγούδι να παίζεται στο ραδιόφωνο, επιλέξτε Επιλογ. > TrackID. 18

19 Ραδιόφωνο Το τηλέφωνό σας διαθέτει ραδιόφωνο και το handsfree λειτουργεί ως κεραία. Για να ακούσετε ραδιόφωνο 1 Συνδέστε το handsfree στο τηλέφωνο. 2 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ραδιόφωνο. Μη χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας ως ραδιόφωνο σε µέρη όπου αυτό απαγορεύεται. Χειρισµός του ραδιοφώνου Πιέστε ή για να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθµούς FM. Για να αποθηκεύσετε έναν ραδιοφωνικό σταθµό FM 1 Επιλέξτε Επιλογ. > Αποθήκ.. 2 Πιέστε παρατεταµένα. Ο ραδιοφωνικός σταθµός FM αποθηκεύεται στο µενού Επιλογ. > Σταθµοί. Για να ακούσετε έναν αποθηκευµένο ραδιοφωνικό σταθµό FM Ενώ το ραδιόφωνο FM είναι ενεργό, πιέστε. Για να τερµατίσετε τη λειτουργία του ραδιοφώνου FM 1 Επιλέξτε Πίσω ή πιέστε. 2 Στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανίζεται το µήνυµα Ελαχιστοποίηση ραδιοφώνου;. Επιλέξτε Όχι. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM όταν είναι ελαχιστοποιηµένο 1 Επιλέξτε Μενού > Ραδιόφωνο. 2 Επιλέξτε Πίσω ή πιέστε. 3 Στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανίζεται το µήνυµα Ελαχιστοποίηση ραδιοφώνου;. Επιλέξτε Όχι. Για να εµφανιστούν οι επιλογές ραδιοφώνου FM Όταν είναι ενεργοποιηµένο το ραδιόφωνο FM, επιλέξτε Επιλογ.. 19

20 Απεικόνιση Κάµερα και εγγραφέας video Μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες και να γράψετε video clip για προβολή, αποθήκευση ή αποστολή τους. Θα βρείτε τις αποθηκευµένες σας φωτογραφίες και video clip στο µενού Μενού > ιαχείρ. αρχείων > Άλµπουµ κάµερας. 1 Λήψη φωτογραφιών/εγγραφή video clip 2 Μεγέθυνση ή σµίκρυνση Για να βγάλετε µια φωτογραφία 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε για να ενεργοποιήσετε την κάµερα. 2 Πιέστε ή για να µεταβείτε στο εικονίδιο. 3 Πιέστε για να βγάλετε µια φωτογραφία. 4 Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόµατα. Μην κάνετε λήψεις όταν υπάρχει µια έντονη φωτεινή πηγή στο φόντο. Χρησιµοποιείτε το χρονοδιακόπτη ή ένα στήριγµα, π.χ. ένα τρίποδο, για την αποφυγή θολών φωτογραφιών. 20

21 Για να γράψετε ένα video clip 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε για να ενεργοποιήσετε την κάµερα. 2 Πιέστε ή για να µεταβείτε στο εικονίδιο. 3 Πιέστε µέχρι το τέρµα για να ξεκινήσει η εγγραφή. Για να διακόψετε την εγγραφή Πιέστε. Το video clip αποθηκεύεται αυτόµατα. Για να κάνετε µεγέθυνση ή σµίκρυνση Πιέστε το πλήκτρο αύξησης ή µείωσης έντασης. Κατά τη λήψη φωτογραφιών, το zoom είναι διαθέσιµο µόνο στον τρόπο λήψης VGA. Μεταφορά φωτογραφιών Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth και το καλώδιο USB για να µεταφέρετε φωτογραφίες και video clip µεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου σας. είτε Ασύρµατη τεχνολογία Βluetooth στη σελίδα 29 και Για να κάνετε µεταφορά αρχείων σε λειτουργία Μαζικής αποθήκευσης στη σελίδα 16 για περισσότερες πληροφορίες. 21

22 Κλήσεις Πρέπει να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και να είστε εντός της εµβέλειας ενός δικτύου. Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση 1 Από την κατάσταση αναµονής πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής, εάν χρειάζεται, και τον αριθµό τηλεφώνου. 2 Πιέστε. Μπορείτε να καλέσετε αριθµούς από τις επαφές σας και από τη λίστα κλήσεων. είτε Επαφές στη σελίδα 26 και Λίστα κλήσεων στη σελίδα 23. Για να τερµατίσετε µια κλήση Πιέστε. Για να απαντήσετε µια κλήση Πιέστε. Για να απορρίψετε µια κλήση Πιέστε. Για να αλλάξετε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια µιας κλήσης Πιέστε το πλήκτρο αύξησης ή µείωσης έντασης. Για να ενεργοποιήσετε το µεγάφωνο (ανοικτή συνοµιλία) κατά τη διάρκεια µιας κλήσης Επιλέξτε ΜεγΝΑΙ. Μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας όταν χρησιµοποιείτε το µεγάφωνο. Μπορεί να προκληθούν βλάβες στην ακοή σας. Για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις από την κατάσταση αναµονής Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανιστεί το µήνυµα Aναπάντητες κλήσεις:, επιλέξτε Προβ.. 22

23 Για να πραγµατοποιήσετε διεθνείς κλήσεις 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε παρατεταµένα µέχρι να εµφανιστεί το σύµβολο +. 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (χωρίς µηδέν µπροστά) και τον αριθµό τηλεφώνου. 3 Πιέστε. Λίστα κλήσεων Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες κλήσεις. Για να καλέσετε έναν αριθµό από τη λίστα κλήσεων 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε. 2 Μεταβείτε σε ένα όνοµα ή έναν αριθµό και πιέστε. Για να διαγράψετε έναν αριθµό από τη λίστα κλήσεων 1 Από την κατάσταση αναµονής πιέστε. 2 Μεταβείτε σε ένα όνοµα ή έναν αριθµό και επιλέξτε Επιλογ. > ιαγραφή. Μπορείτε να πραγµατοποιείτε κλήσεις προς το διεθνή αριθµό έκτακτης ανάγκης 112, ακόµα κι όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωµένο. Κλήσεις έκτακτης ανάγκης Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τους διεθνείς αριθµούς έκτακτης ανάγκης, για παράδειγµα, 112 και 911. Αυτοί οι αριθµοί µπορούν συνήθως να χρησιµοποιηθούν για την πραγµατοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε χώρα, µε ή χωρίς κάρτα SIM, µε την προϋπόθεση ότι βρίσκεστε εντός της εµβέλειας ενός δικτύου GSM. Για να πραγµατοποιήσετε µία κλήση έκτακτης ανάγκης Από την κατάσταση αναµονής πληκτρολογήστε το διεθνή αριθµό έκτακτης ανάγκης, για παράδειγµα, 112 και πιέστε. 23

24 Μηνύµατα Μηνύµατα SMS Θα πρέπει να έχετε έναν αριθµό κέντρου υπηρεσιών, ο οποίος σάς παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας και είναι αποθηκευµένος στην κάρτα SIM. Ίσως να χρειάζεται να εισάγετε εσείς ο ίδιος τον αριθµό. είτε Εισαγωγή κειµένου στη σελίδα 32. Για να γράψετε και να στείλετε ένα SMS 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Νέο µήνυµα > SMS. 2 Γράψτε το µήνυµα και επιλέξτε Συνέχ.. 3 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. 4 Επιλέξτε ΟΚ > Αποστ.. Για να δείτε ένα SMS που λάβατε 1 Όταν εµφανιστεί το µήνυµα Νέο µήνυµα από:, επιλέξτε Προβ.. 2 Επιλέξτε το µη αναγνωσµένο µήνυµα. Για να δείτε µηνύµατα που είναι αποθηκευµένα στα Εισερχόµενα Επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Εισερχόµενα. Για να λαµβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση παράδοσης ενός σταλµένου µηνύµατος 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Ρυθµίσεις > SMS > Αναφορ. παράδ.. 2 Επιλέξτε Ενεργοποίηση. Θα ειδοποιηθείτε όταν το µήνυµα παραδοθεί µε επιτυχία. 24

25 Μηνύµατα MMS Τα MMS µπορεί να περιέχουν κείµενο, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, video clip και συνηµµένα. Θα πρέπει να ορίσετε ένα προφίλ MMS και τη διεύθυνση του διακοµιστή µηνυµάτων σας. Εάν δεν έχει καθοριστεί προφίλ MMS ή διακοµιστής µηνυµάτων στο τηλέφωνό σας, µπορείτε να λάβετε αυτόµατα όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις από το λειτουργό του δικτύου σας ή από την ιστοσελίδα Για να δηµιουργήσετε και να στείλετε ένα MMS 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Νέο µήνυµα > MMS. 2 Εισάγετε κείµενο. Για να προσθέσετε αντικείµενα στο µήνυµα, πιέστε, µετακινηθείτε και επιλέξτε ένα αντικείµενο. 3 Επιλέξτε Συνέχ.. 4 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. 5 Επιλέξτε ΟΚ > Αποστ.. Τόσο το τηλέφωνο αποστολής όσο και το τηλέφωνο λήψης θα πρέπει να διαθέτουν συνδροµή που να υποστηρίζει MMS. 25

26 Επαφές Οι επαφές µπορούν να αποθηκευτούν στη µνήµη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε επαφές από τη µνήµη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM ή από την κάρτα SIM στη µνήµη του τηλεφώνου. Προεπιλεγµένες επαφές Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες επαφών θα εµφανίζονται ως προεπιλεγµένες. Εάν επιλέξετε τις Επαφές τηλεφ. ως προεπιλεγµένες, οι επαφές σας θα εµφανίζουν όλες τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Εάν επιλέξετε τις Επαφές SIM ως προεπιλεγµένες, τότε οι επαφές σας θα εµφανίζουν µόνο τα ονόµατα και τους αριθµούς που είναι αποθηκευµένοι στην κάρτα SIM. Για να επιλέξετε τις προεπιλεγµένες επαφές 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές > Επιλογ. > Προηγµένες > Προεπιλ. επαφές. 2 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. Εάν επιλέξετε τις Τηλέφων. & SIM ως Προεπιλ. επαφές, θα σας ζητείται να επιλέξετε µεταξύ Τηλέφωνο ή Κάρτα SIM κάθε φορά που προσθέτετε µια νέα επαφή. είτε Εισαγωγή κειµένου στη σελίδα

27 Επαφές τηλεφώνου Για να προσθέσετε µία επαφή τηλεφώνου 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές > Νέα επαφή > Προσθ.. 2 Μεταβείτε στην επιλογή Επώνυµο: και επιλέξτε Προσθ.. 3 Πληκτρολογήστε το όνοµα και επιλέξτε ΟΚ. 4 Μεταβείτε στην επιλογή Όνοµα: και επιλέξτε Προσθ.. 5 Πληκτρολογήστε το όνοµα και επιλέξτε ΟΚ. 6 Μεταβείτε στην επιλογή Νέος αριθµός: και επιλέξτε Προσθ.. 7 Πληκτρολογήστε τον αριθµό και επιλέξτε ΟΚ. 8 Επιλέξτε µια επιλογή αριθµού. 9 Μετακινηθείτε ανάµεσα στις καρτέλες και επιλέξτε πεδία για να προσθέσετε πληροφορίες. 10 Επιλέξτε Αποθήκ.. Εισάγετε το σύµβολο + και τον κωδικό χώρας σε όλους τους αριθµούς του ευρετηρίου. Έτσι, θα µπορείτε να τις χρησιµοποιείτε τόσο στη χώρα σας όσο και στο εξωτερικό. είτε Για να πραγµατοποιήσετε διεθνείς κλήσεις στη σελίδα 23. Για να καλέσετε µια επαφή 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές. 2 Μεταβείτε στην επαφή ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράµµατα του ονόµατος της επαφής. 3 Πιέστε. Για να επεξεργαστείτε µια επαφή 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές. 2 Επιλέξτε µια επαφή. 3 Επιλέξτε Επιλογ. > Επεξ. επαφής. 4 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες και επιλέξτε Αποθήκ.. 27

28 Για να διαγράψετε µια επαφή 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές. 2 Μεταβείτε σε µια επαφή. 3 Επιλέξτε Επιλογ. > ιαγραφή. Για να αντιγράψετε µια επαφή στην κάρτα SIM 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές. 2 Μεταβείτε σε µια επαφή. 3 Επιλέξτε Επιλογ. > Πρόσθ. > Αντιγρ. στη SIM. Μνήµη επαφών Ο αριθµός των καταχωρήσεων που µπορούν να αποθηκευτούν στις Επαφές εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας SIM σας. Για να ελέγξετε την κατάσταση µνήµης για τις επαφές Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Επαφές > Επιλογ. > Κατάστ. µνήµης. 28

29 Άλλες λειτουργίες Ασύρµατη τεχνολογία Βluetooth Η ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρµατη σύνδεση µε άλλες Bluetooth συσκευές. Για παράδειγµα, µπορείτε: να συνδεθείτε µε συσκευές handsfree. να συνδεθείτε µε περισσότερες από µία συσκευές ταυτόχρονα. να κάνετε ανταλλαγή αντικειµένων. Για την επικοινωνία µέσω Bluetooth, συνιστούµε µια µέγιστη απόσταση 10 m (33 ft.) µεταξύ τηλεφώνου και Bluetooth συσκευής, χωρίς στερεά αντικείµενα ανάµεσά τους. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Ενεργό. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιηµένη στη συσκευή µε την οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνό σας και ότι η επιλογή Ανιχνεύσιµο της λειτουργίας Bluetooth είναι ρυθµισµένη σε Εµφάνιση τηλ.. Για να αντιστοιχίσετε µια συσκευή µε το τηλέφωνό σας 1 Για να κάνετε αναζήτηση για διαθέσιµες συσκευές, από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Οι Συσκευές µου > Νέα συσκευή. 2 Επιλέξτε µια συσκευή από τη λίστα. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό εάν σάς ζητηθεί. Για να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνό σας µε ένα Bluetooth handsfree 1 Για να κάνετε αναζήτηση για διαθέσιµες συσκευές, από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Οι Συσκευές µου > Νέα συσκευή. 2 Επιλέξτε µια συσκευή handsfree. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό εάν σάς ζητηθεί. 29

30 Για να λάβετε ένα αντικείµενο 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Συνδεσιµότητα > Bluetooth > Ενεργό. 2 Όταν λάβετε ένα αντικείµενο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για να στείλετε ένα αντικείµενο µέσω Bluetooth 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε, για παράδειγµα, Μενού > ιαχείρ. αρχείων > Άλµπουµ κάµερας. 2 Μεταβείτε σε µία φωτογραφία και επιλέξτε Επιλογ. > Αποστολή > Bluetooth. Internet Θα πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθµίσεις Internet εγκατεστηµένες στο τηλέφωνό σας. Εάν στο τηλέφωνό σας δεν υπάρχουν ρυθµίσεις εγκατεστηµένες, µπορείτε: Να τις λάβετε µε SMS από το λειτουργό του δικτύου σας. Να χρησιµοποιήσετε έναν υπολογιστή για να µεταβείτε στην ιστοσελίδα και να ζητήσετε να σταλεί στο τηλέφωνό σας ένα SMS µε τις ρυθµίσεις. Για να επιλέξετε ένα προφίλ Internet 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Internet > Ρυθµίσ.Internet > Λογαριασµοί. 2 Επιλέξτε ένα λογαριασµό. Για να ξεκινήσετε την περιήγηση 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Internet. 2 Επιλέξτε µια από τις διαθέσιµες επιλογές. Για να σταµατήσετε την περιήγηση Ενώ κάνετε περιήγηση, πιέστε παρατεταµένα. 30

31 Θέµατα και ήχοι κλήσης Μπορείτε να αλλάξετε την εµφάνιση της οθόνης σας επιλέγοντας θέµατα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ήχους κλήσης. Για να επιλέξετε ένα θέµα Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Οθόνη > Θέµατα και επιλέξτε ένα θέµα. Για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Ήχοι & ειδοπ. > Ήχος κλήσης και επιλέξτε έναν ήχο κλήσης. Ώρα και ηµεροµηνία Για να ρυθµίσετε την ώρα και την ηµεροµηνία 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ώρα & ηµ/νία > Ώρα. 2 Εισάγετε την ηµεροµηνία και επιλέξτε ΟΚ. 3 Εισάγετε την ώρα και επιλέξτε ΟΚ. Γλώσσα Για να αλλάξετε τη γλώσσα του τηλεφώνου Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Γλώσσα τηλεφών. και επιλέξτε µια γλώσσα. ιαχείριση αρχείων Μπορείτε να διαχειριστείτε τα αρχεία που έχετε αποθηκευµένα στη µνήµη του τηλεφώνου ή σε µια κάρτα µνήµης. Μπορείτε να δηµιουργήσετε υποφακέλους για να µεταφέρετε αρχεία σ' αυτούς. 31

32 Για να µετακινήσετε ένα αρχείο που περιέχεται στη ιαχείριση αρχείων 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > ιαχείρ. αρχείων. 2 Μεταβείτε σε ένα αρχείο και επιλέξτε Επιλογ. > Μετακ. σε φάκ.. 3 Ανοίξτε ένα φάκελο και επιλέξτε Επικόλ.. Εισαγωγή κειµένου Υπάρχουν δύο µέθοδοι που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να εισάγετε κείµενο: η µέθοδος εισαγωγής κειµένου µε πολλαπλή πίεση πλήκτρων (multitap) και η µέθοδος προγνωστικής εισαγωγής κειµένου. Όταν χρησιµοποιείτε τη µέθοδο προγνωστικής εισαγωγής κειµένου, πιέζετε κάθε πλήκτρο µόνο µια φορά. Συνεχίστε να γράφετε µια λέξη ακόµα κι αν φαίνεται ότι είναι λάθος. Το τηλέφωνο χρησιµοποιεί το ενσωµατωµένο λεξικό του για να αναγνωρίσει τη λέξη µόλις εισαχθούν όλα τα γράµµατα. Για να εισάγετε κείµενο χρησιµοποιώντας τη µέθοδο προγνωστικής εισαγωγής κειµένου 1 Για παράδειγµα, για να γράψετε τη λέξη Jane, πιέστε,,,. 2 Τώρα έχετε διάφορες επιλογές: Εάν η λέξη που εµφανίζεται στην οθόνη είναι αυτή που θέλετε, πιέστε για να την αποδεχτείτε και να προσθέσετε κενό διάστηµα. Για να αποδεχτείτε µία λέξη χωρίς να προσθέσετε κενό διάστηµα, πιέστε. Εάν η λέξη που εµφανίζεται δεν είναι αυτή που θέλετε, πιέστε επανειληµµένα ή για να εµφανιστούν εναλλακτικές λέξεις. Για να εισάγετε τελείες και κόµµατα, πιέστε και κατόπιν πιέστε επανειληµµένα ή. 32

33 Για να εισάγετε κείµενο χρησιµοποιώντας τη µέθοδο εισαγωγής κειµένου µε πολλαπλή πίεση πλήκτρων (multitap) Πιέστε µέχρι να εµφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Πιέστε για να προσθέσετε κενό διάστηµα. Πιέστε για να εισάγετε τελεία και κόµµα. Πιέστε για εναλλαγή µεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων. Πιέστε παρατεταµένα για να εισάγετε αριθµούς. Για να αλλάξετε µέθοδο εισαγωγής κειµένου Ενώ γράφετε ένα µήνυµα, πιέστε παρατεταµένα. Για να διαγράψετε χαρακτήρες Πιέστε. Για να αλλάξετε γλώσσα γραφής Ενώ γράφετε ένα µήνυµα, πιέστε παρατεταµένα. Τηλεφωνητής Τα άτοµα που σας καλούν µπορούν να αφήνουν µηνύµατα στον τηλεφωνητή σας όταν δεν µπορείτε να απαντήσετε. Μπορείτε να λάβετε τον αριθµό τηλεφωνητή σας από το λειτουργό του δικτύου σας. Για να εισάγετε τον αριθµό της υπηρεσίας τηλεφωνητή σας 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Μηνύµατα > Ρυθµίσεις > Αριθµός τηλεφ/τή. 2 Μεταβείτε στον αριθµό τηλεφωνητή και επιλέξτε ΟΚ. 3 Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφωνητή σας και επιλέξτε ΟΚ. Για να καλέσετε την υπηρεσία τηλεφωνητή σας Από την κατάσταση αναµονής πιέστε παρατεταµένα. 33

34 Κλειδώµατα Κλείδωµα κάρτας SIM Τους κωδικούς ΡΙΝ και PUK σας τους παρέχει ο λειτουργός του δικτύου σας. Εάν στην οθόνη του τηλεφώνου σας εµφανιστεί το µήνυµα Λάθος PIN Προσπάθειες που απέµειναν: όταν αλλάζετε τον PIN σας, αυτό σηµαίνει ότι έχετε πληκτρολογήσει λανθασµένα το νέο PIN ή PIN2. Για να ξεµπλοκάρετε την κάρτα σας SIM 1 Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου εµφανιστεί το µήνυµα PIN µπλοκαρ/µένο, επιλέξτε Ξεκλείδ.. 2 Πληκτρολογήστε τον PUK σας και επιλέξτε ΟΚ. 3 Πληκτρολογήστε ένα νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. 4 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωµα κάρτας SIM 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία SIM > Προστασία. 2 Πληκτρολογήστε τον PIN σας και επιλέξτε ΟΚ. 3 Επιλέξτε Ενεργοποίηση. Για να αλλάξετε τον PIN σας 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία SIM > Aλλαγή PIN. 2 Πληκτρολογήστε τον PIN σας και επιλέξτε ΟΚ. 3 Πληκτρολογήστε ένα νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. 4 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. 34

35 Κλείδωµα τηλεφώνου Μπορείτε να εµποδίσετε τυχόν µη εξουσιοδοτηµένη χρήση του τηλεφώνου σας. Αλλάξτε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 0000) µε οποιονδήποτε προσωπικό κωδικό τεσσάρων έως οκτώ ψηφίων. Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωµα τηλεφώνου 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία τηλ. > Προβ. κωδικού. 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου και επιλέξτε ΟΚ. 3 Επιλέξτε Ενεργό. Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία τηλ. > Αλλαγή κωδικού. 2 Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό σας και επιλέξτε ΟΚ. 3 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό και επιλέξτε ΟΚ. 4 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό και επιλέξτε ΟΚ. Εάν τυχόν ξεχάσετε το νέο κωδικό σας, θα πρέπει να παραδώσετε το τηλέφωνό σας στον τοπικό εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της Sony Ericsson. Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο 1 Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Ασφάλεια > Κλειδώµατα > Προστασία τηλ. > Προβ. κωδικού. 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώµατος τηλεφώνου και επιλέξτε ΟΚ. 3 Επιλέξτε Μη ενεργό. 35

36 Αντιµετώπιση προβληµάτων Κάποια προβλήµατα απαιτούν να καλέσετε το λειτουργό του δικτύου σας. Για περισσότερα θέµατα υποστήριξης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Ολική επαναφορά ρυθµίσεων Εάν αντιµετωπίζετε προβλήµατα µε το τηλέφωνό σας, όπως τρεµόπαιγµα ή πάγωµα της οθόνης και προβλήµατα στην πλοήγηση, τότε θα πρέπει να κάνετε επαναφορά ρυθµίσεων του τηλεφώνου σας. Εάν επιλέξετε Επαναφορά όλων, όλα τα δεδοµένα χρήστη, όπως επαφές, µηνύµατα, φωτογραφίες και ήχοι, διαγράφονται. Για να κάνετε επαναφορά όλων των ρυθµίσεων Από την κατάσταση αναµονής επιλέξτε Μενού > Ρυθµίσεις > καρτέλα Γενικές > Επαναφορά όλων > Συνέχ. > Συνέχ.. Μηνύµατα σφαλµάτων PIN µπλοκαρ/µένο Έχετε πληκτρολογήσει λανθασµένα τον κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά. Η κάρτας σας SIM είναι τώρα κλειδωµένη. Ξεκλειδώστε την κάρτα σας SIM µε τον κωδικό PUK σας, ο οποίος παρέχεται µαζί µε τον κωδικό PIN σας από το λειτουργό του δικτύου σας. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM 1 Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK σας και επιλέξτε ΟΚ. 2 Πληκτρολογήστε ένα νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. 3 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο PIN και επιλέξτε ΟΚ. Εισάγετε SIM εν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας ή ίσως την έχετε τοποθετήσει λανθασµένα. οκιµάστε να κάνετε τα εξής: Αφαιρέστε την κάρτα SIM και τοποθετήστε την σωστά. Καθαρίστε τις επαφές της κάρτας SIM και του τηλεφώνου µε ένα µαλακό βουρτσάκι, πανί ή µπατονέτα. 36

37 Ελέγξτε µήπως η κάρτα SIM έχει κάποια ζηµιά. Επικοινωνήστε µε το λειτουργό του δικτύου σας για να προµηθευτείτε µια νέα κάρτα SIM. εν µπορώ να ενεργοποιήσω το τηλέφωνο οκιµάστε να φορτίσετε το τηλέφωνο µέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση. Συνδέστε το φορτιστή (βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο τροφοδοσίας του φορτιστή είναι στραµµένο προς τα πάνω) και φορτίστε το τηλέφωνο για 2,5 ώρες. Το εικονίδιο µπαταρίας στην οθόνη µπορεί να µην εµφανιστεί µέχρι να συµπληρωθούν 30 λεπτά φόρτισης του τηλεφώνου. εν µπορώ να χρησιµοποιήσω το Internet ή τα MMS Βεβαιωθείτε ότι έχετε µία τηλεφωνική συνδροµή η οποία υποστηρίζει µετάδοση δεδοµένων, και επίσης ότι το τηλέφωνό σας έχει τις σωστές ρυθµίσεις. εν µπορώ να στείλω µηνύµατα SMS Βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν έγκυρο αριθµό κέντρου υπηρεσίας στο τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνο δεν µπορεί να εντοπιστεί από άλλες συσκευές µέσω της ασύρµατης τεχνολογίας Bluetooth εν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η ορατότητα του τηλεφώνου είναι ρυθµισµένη σε Εµφάνιση τηλ.. είτε Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth στη σελίδα 29. Το τηλέφωνο απενεργοποιείται µόνο του Εάν το τηλέφωνό σας απενεργοποιείται µόνο του όταν το µεταφέρετε, τότε θα έχει πιεστεί το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης από κάποιο αντικείµενο στην τσέπη ή την τσάντα σας. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το αυτόµατο κλείδωµα πληκτρολογίου. 37

38 Declaration of conformity for F305 We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAC BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, May 2008 Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS Πληρούµε τις απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE (1999/5/EC). FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user s authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 38

39 This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Sony Ericsson F305 GSM 850/900/1800/1900 Αυτός ο Οδηγός χρήστη εκδίδεται από την Sony Ericsson Mobile Communications AB ή από τις κατά τόπους προσκείµενες σ' αυτήν εταιρείες, χωρίς καµία εγγύηση. Βελτιώσεις και αλλαγές σ' αυτό τον Οδηγό χρήστη λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακριβειών των τρεχόντων στοιχείων, ή βελτιώσεων προγραµµάτων και/ή εξοπλισµού, µπορούν να γίνουν από την Sony Ericsson Mobile Communications AB οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς καµία προειδοποίηση. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωµατώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του Oδηγού χρήστη. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Παρακαλούµε σηµειώστε: Ορισµένες από τις υπηρεσίες που περιγράφονται σ' αυτό τον Oδηγό χρήστη δεν υποστηρίζονται από όλα τα δίκτυα. Αυτό ισχύει και για τον GSM ιεθνή Αριθµό Έκτακτης Ανάγκης 112. Στην περίπτωση που δεν είστε σίγουρος εάν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια συγκεκριµένη υπηρεσία ή όχι, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το λειτουργό του δικτύου σας ή τον παροχέα υπηρεσιών σας. 39

40 Παρακαλούµε διαβάστε αυτές τις Σηµαντικές πληροφορίες πριν χρησιµοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. Όλες οι εικόνες χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για την παρουσίαση του τηλεφώνου και ίσως να µην απεικονίζουν µε ακρίβεια το τηλέφωνο όπως είναι στην πράξη. Το κινητό σας τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα λήψης (download), αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχοµένου, π.χ. ήχους κλήσης. Η χρήση τέτοιου περιεχοµένου µπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από δικαιώµατα τρίτων, συµπεριλαµβανοµένου όλως ενδεικτικά του περιορισµού που απορρέει από την ισχύουσα νοµοθεσία περί προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων (copyright). Εσείς, και όχι η Sony Ericsson, είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για οποιοδήποτε πρόσθετο περιεχόµενο που κατεβάζετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή προωθείτε από αυτό. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχοµένου, παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε κατάλληλη άδεια ήοποιουδήποτε άλλου είδους εξουσιοδότηση για τη χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Η Sony Ericsson δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ήτην ποιότητα οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχοµένου ή περιεχοµένου που παρέχεται από τρίτους. Σε καµία περίπτωση, η Sony Ericsson δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για µη ενδεδειγµένη χρήση εκ µέρους σας πρόσθετου περιεχοµένου ή περιεχοµένου που παρέχεται από τρίτους. Οι ονοµασίες Sony, M2 και Memory Stick Micro είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sony Corporation. Η ονοµασία Ericsson είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Η Τεχνολογία Προγνωστικής Εισαγωγής Κειµένου χρησιµοποιείται κατόπιν αδείας από την Zi Corporation. Η ονοµασία Bluetooth είναι εµπορικό σήµα ή σήµα κατατεθέν της Bluetooth SIG Inc. και κάθε χρήση αυτού του σήµατος από τη Sony Ericsson γίνεται κατόπιν αδείας. Το χαρακτηριστικό λογότυπο της Sony Ericsson, καθώς και οι ονοµασίες Style-Up, PlayNow και TrackID είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sony Ericsson Mobile Communications AB. Η µουσική του TrackID παρέχεται µε τη δύναµη της Gracenote Mobile. Οι ονοµασίες Microsoft, Windows, Outlook και Vista είναι σήµατα κατατεθέντα ή εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. Το παρόν προϊόν προστατεύεται από ορισµένα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Η χρήση ή διανοµή της εν λόγω τεχνολογίας εκτός του πλαισίου του εν λόγω προϊόντος απαγορεύεται χωρίς σχετική άδεια από τη Microsoft. Η ονοµασία Java και όλα τα εµπορικά σήµατα και λογότυπα µε βάση το Java είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Σύµβαση αδείας τελικού χρήστη για το Sun Java J2ME. Κανονισµοί Εξαγωγών: Το παρόν προϊόν, περιλαµβανοµένου κάθε λογισµικού ή τεχνικών δεδοµένων που περιέχονται ή συνοδεύουν το προϊόν, ενδέχεται να υπόκειται σε νόµους των Η.Π.Α. περί ελέγχου των εξαγωγών, όπως η αµερικανική Πράξη ιαχείρισης των Εξαγωγών και οι συναφείς κανονισµοί της και τα αµερικανικά προγράµµατα κυρώσεων που διευθύνει το Γραφείο 40

41 Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ και, επιπρόσθετα, ενδέχεται να υπόκειται σε κανονισµούς περί εξαγωγών ή εισαγωγών που ισχύουν σε άλλες χώρες. Ο χρήστης και οποιοσδήποτε κάτοχος του προϊόντος συµφωνεί ότι θα συµµορφώνεται αυστηρά µε όλους τους εν λόγω κανονισµούς και αναγνωρίζει ότι είναι δική του ευθύνη η απόκτηση κάθε απαιτούµενης άδειας για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του παρόντος προϊόντος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για το παρόν προϊόν, περιλαµβανοµένου κάθε λογισµικού που περιέχεται σε αυτό, δεν θα υπάρχει δυνατότητα λήψης, ή εξαγωγής ή επανεξαγωγής µε άλλο τρόπο (i) σε υπήκοο ή κάτοικο ή νοµικό πρόσωπο στην Κούβα, στο Ιράκ, στο Ιράν, στη Βόρεια Κορέα, στο Σουδάν, στη Συρία (όπως ενδέχεται ενίοτε να αναθεωρείται ο εν λόγω κατάλογος) ή σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία οι ΗΠΑ έχουν κηρύξει εµπορικό αποκλεισµό ή (ii) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που περιλαµβάνεται στον κατάλογο των Ειδικά Προσδιορισµένων Υπηκόων του αµερικανικού Υπουργείου Οικονοµικών ή (iii) σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σε οποιονδήποτε άλλο κατάλογο απαγόρευσης εξαγωγών που ενδεχοµένως τηρείται ενίοτε από την Κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών, περιλαµβανοµένου, όχι περιοριστικά, του Καταλόγου των Απορριφθέντων Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων του αµερικανικού Υπουργείου Εµπορίου ή του Καταλόγου Κυρώσεων για τη ιάδοση των Πυρηνικών Όπλων του αµερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Περιορισµένα ικαιώµατα: Η χρήση, η αντιγραφή ή η αποκάλυψη του Λογισµικού από την κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών υπόκειται στις διατάξεις που εκτίθενται στα ικαιώµατα των Άρθρων περί Τεχνικών εδοµένων και Λογισµικών Υπολογιστή (Technical Data and Computer Software Clauses) των DFARS (c) (1) (ii) και FAR (c) (2), ανάλογα µε την περίπτωση. Για το παρόν προϊόν παραχωρείται άδεια χρήσης στα πλαίσια της άδειας χαρτοφυλακίου ευρεσιτεχνιών MPEG-4 visual και AVC (MPEG-4 visual and AVC patent portfolio licenses) αναφορικά µε την προσωπική και µη εµπορική χρήση από έναν καταναλωτή για (i) την κωδικοποίηση εικόνας σύµφωνα µε το οπτικό πρότυπο MPEG-4 visual ( εικόνα MPEG-4 ) ή το πρότυπο AVC ( εικόνα AVC ) και/ή (ii) την αποκωδικοποίηση εικόνας MPEG-4 ή AVC που κωδικοποιήθηκε από έναν καταναλωτή που επιδιδόταν σε προσωπική και µη εµπορική δραστηριότητα και/ή αποκτήθηκε από έναν πάροχο εικόνας που διέθετε άδεια από την MPEG LA για παροχή εικόνας MPEG-4 και/ή AVC. Καµία άδεια δεν παραχωρείται ούτε συνεπάγεται σιωπηρά ως παραχωρηθείσα για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Περισσότερες πληροφορίες όπως σε σχέση µε τη διαφηµιστική, εσωτερική και εµπορική χρήση και παραχώρηση άδειας χρήσης µπορείτε να πάρετε από την MPEG LA, LLC. είτε Παραχώρηση άδειας χρήσης για την τεχνολογία αποκωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 από Fraunhofer IIS και Thomson. Όλες οι άλλες εµπορικές ονοµασίες και copyright αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. 41

42 Sony Ericsson Mobile Communications AB SE Lund, Sweden Printed in XXX

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W350i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε.

Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W350i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε. Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το Sony Ericsson W350i. Απολαύστε τη µουσική σας όπου κι αν πάτε. Για περισσότερο περιεχόµενο για το τηλέφωνό σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sonyericsson.com/fun. Εγγραφείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia E3 D2202/D2203/D2206

Οδηγός χρήστη. Xperia E3 D2202/D2203/D2206 Οδηγός χρήστη Xperia E3 D2202/D2203/D2206 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης...6 Πληροφορίες για τον Οδηγό χρήστη...6 Επισκόπηση...6 Συναρμολόγηση...7 Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά...9 Γιατί χρειάζομαι

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 9 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης Aρ.Μητρώου Μ.Π.Α 27156 Σκρά 10, 163 46 Ηλιούπολη Ηλιούπολη 12 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 10 ο ηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης Μυκόνου 34, Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ `ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ : Ελαιοχρωµατισµοί 4 ου & 50 ου ηµοτικών Σχολείων στην περιοχή ΤΑΛΩΣ ήµου Ηρακλείου /ΝΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες

Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες Οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες Κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει, την Λυκοπουλική Υπόσχεση του και ανάλογα µε τις προσωπικές του ικανότητες και κλίσεις µπορεί, µετά από ενασχόληση σε ένα η περισσότερα αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

4 5 6 Δεκεμβρίου 2015 Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

4 5 6 Δεκεμβρίου 2015 Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 7o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΟΥ & ΜΕΛΙΣΣΑΣ 4 5 6 Δεκεμβρίου 2015 Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Το σταθερό μας ραντεβού για άλλη μια χρονιά θα δοθεί στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας την πρώτη εβδομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (Οδηγίες χρήσης και λειτουργιών) Έκδοση 1.0 01/10/2008

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (Οδηγίες χρήσης και λειτουργιών) Έκδοση 1.0 01/10/2008 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ (Οδηγίες χρήσης και λειτουργιών) Έκδοση 1.0 01/10/2008 1. Εισαγωγή. Το παρών έντυπο είναι ένας οδηγός χρήσης στον οποίο αναλύονται οι δυνατότητες και οι λειτουργίες των ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

«Παιχνίδι» Εικονικών Επιχειρήσεων: Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή

«Παιχνίδι» Εικονικών Επιχειρήσεων: Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Πράξη: «ηµιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ» Μέτρο 2.3 «Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» του ΕΠΕΑΕΚ ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το Νοσοκομείο Σητείας ως Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο ιδρύθηκε με Β. Δ/γμα στις 09-04-1947. Στεγάστηκε εκεί όπου λειτουργούσε πριν λίγα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 19, Οκτώβριος 2012 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ 1. Τα πρώτα Βήματα στην αναζήτηση εργασίας Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων επισημαίνουν ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. Μέγαρα 1 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: 3287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28 ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

http://keimena.ece.uth.gr Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

http://keimena.ece.uth.gr Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Σελ. 1/10 Τελικά, τα αγόρια κλαίνε; Έµφυλες ταυτότητες στη λογοτεχνία για µικρές ηλικίες: µία πρώτη προσέγγιση Αναστασία Οικονοµίδου Λέκτορας στην Παιδική Λογοτεχνία Τ.Ε.Ε.Π.Η., ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59. Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα Οκτώβριο, στις χώρες της

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο.

Συνταξιοδοτικός ΠΟΕΔΗΝ. Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015. Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Δημόσιο. Συνταξιοδοτικός οδηγός Μετά την εφαρμογή των νόμων Ν.4336/2015, Ν.4337/2015 Πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας Δημόσιο ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΠΟΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Τοπικών Προϊόντων. του Δήμου Σητείας. «Σητείας Γη»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Τοπικών Προϊόντων. του Δήμου Σητείας. «Σητείας Γη» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ο Φεστιβάλ Προώθησης και Ανάδειξης των Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Σητείας «Σητείας Γη» Ο δήμος Σητείας σε συνεργασία με το Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης και την Περιηγητική Λέσχη Σητείας, στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας.

ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ολοήµερο σχολείο ΘΕΜΑ: Η κοινωνικοποίηση του παιδιού στα πλαίσια του ολοήµερου σχολείου και της οικογένειας. ηµαράς Σεραφείµ Α.Μ. 3811 Θεοχάρης Θωµάς Α.Μ. 3818 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΙΝ. 6972495042 ofiii@yahoo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΙΝ. 6972495042 ofiii@yahoo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εκλεγμένος με την Ανεξάρτητη Κίνηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ. 6944285669 dapostolak@sch.gr ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΙΝ. 6972495042 ofiii@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001]

[Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975/1986/2001 [Σηµ: Ο ένας αστερίσκος σηµειώνει τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και οι δύο, αυτά που αναθεωρήθηκαν το 2001] Άρθρο 2 (αξία του ανθρώπου, διεθνείς σχέσεις) 1. Ο σεβασµός και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.10.2009 COM(2009) 583 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία επιτρέπεται στη ηµοκρατία της Αυστρίας να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση αυτή προσφέρει την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ :) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ) ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Εισαγωγή στη Λογιστική/Στ όχοι της επιχείρησης Να

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 Διαταράξεις της µνήµης στην Ακρόπολη Στην Ακρόπολη των Αθηνών, την άνοιξη του 1936, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ διαπίστωνε έκπληκτος ότι η πόλη πράγµατι υπήρχε και ότι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)

Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου 2014 Κανονισµός και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης σχέδιο Αίτησης για διενέργεια Εργατικής Διαφοράς στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ύπαρξη εργαζομένων άνευ αμοιβής.

Επίσης σχέδιο Αίτησης για διενέργεια Εργατικής Διαφοράς στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ύπαρξη εργαζομένων άνευ αμοιβής. Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 1236 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ.: 1205/7-11-2014 και 1228/11-11-2014 εγγράφων μας σας στέλνουμε το από 10-11-2014 Γνωμοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα.

ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα. ΥΗΕ - Ιλαρίωνα: Τα σηµαντικότερα γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπισε η µελέτη και η κατασκευή µέχρι τώρα. Κ. Καραπαντελάκης, Γ. Εµµανουηλίδης,, Β. Καραγιαννάκη Γεωλόγοι Μελετητές Χ. Μινόπετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ-ΚΡΗΝΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ - ΚΡΗΝΩΝ Φυσική πηγή στον ποταµό Νέστο, στους Τοξότες Για πολλούς αιώνες οι φυσικές πηγές των λιµνών και των ποταµών αποτέλεσαν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τις ανάγκες των μαθημάτων: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Διδακτικός Σχεδιασμός) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση για το έτος 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ζ. ΧΡ. ΣΩΖΟΥ 29 & 31 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση για το έτος 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ζ. ΧΡ. ΣΩΖΟΥ 29 & 31 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ετήσια Έκθεση για το έτος 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ζ. ΧΡ. ΣΩΖΟΥ 29 & 31 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Πρόεδρος Πανίκος Πούρος Εκπρόσωπος Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 Περιεχόμενα Πλήκτρα και Λυχνία Ελέγχου...2 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Pairing Λειτουργία...3 Ενδεικτική Λυχνία...4 Δημιουργία συνεργασίας με κινητό τηλέφωνο...5

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση της συνεργατικής τάξης Ένα παράδειγμα από ένα Δημοτικό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη

Διαμόρφωση της συνεργατικής τάξης Ένα παράδειγμα από ένα Δημοτικό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη Διαμόρφωση της συνεργατικής τάξης Ένα παράδειγμα από ένα Δημοτικό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη Πέτρος Κλιάπης 2005 Στοιχεία της τάξης Στ Τάξη Μαθητές 18 (8Α + 10 Κ) Αλλοδαποί παλινοστούντες 3 (1Α +2Κ) Προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 Το 32 ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πραγματοποιείται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την κορύφωση της πολυδιάστατης

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ISBN - Αναδημοσίευση μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Συνέδριο ΕΕΤΤ Συνέδριο ΕΕΤΤ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 01-03/06/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Υποδείγματα των ψηφοδελτίων που ακολουθούν αναγράφηκαν προς διευκόλυνση των συνδυασμών. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Ελίνα Ρέπα Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες Μαρία Σταυρακίδου Φυσικοθεραπεύτρια Εξωτερική Συνεργάτης ΠΑΡΚΑ A Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ NOIAZOMAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ www.noiazomai.net ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 26/11/2007 ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΡΩΣΙΑΣ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης: Τύπος Ελέγχου 1001549 / Rev.0 Αρχικός Περιοδικός Πελάτης: Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία Αίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας Ενημερωτικό σημείωμα Ένα πρόγραμμα ριζικών τομών και ανατροπών Το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) της Ελλάδας είναι ο οδικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α.Π.Ε ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α.Π.Ε ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α.Π.Ε ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενημέρωση Για Το Νέο Λύκειο. Φροντιστήρια Πρόοδος. Εσπερίδων 104, Καλλιθέα. Τηλ. 210 9514517 Αιγαίου 109, Νέα Σμύρνη. Τηλ.

ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενημέρωση Για Το Νέο Λύκειο. Φροντιστήρια Πρόοδος. Εσπερίδων 104, Καλλιθέα. Τηλ. 210 9514517 Αιγαίου 109, Νέα Σμύρνη. Τηλ. Ενημέρωση Για Το Νέο Λύκειο Φροντιστήρια Πρόοδος Εσπερίδων 104, Καλλιθέα. Τηλ. 210 9514517 Αιγαίου 109, Νέα Σμύρνη. Τηλ. 210 9355996 Οι κυριότερες αλλαγές Φορτωμένο πρόγραμμα στο Νέο Λύκειο Αναλυτικά το

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετέχει ο Ψαραντώνης. Ερωτόκριτος

Συμμετέχει ο Ψαραντώνης. Ερωτόκριτος ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαΐνηδες Κι όμως κινείται Συμμετέχει ο Ψαραντώνης Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου Μια ανάγνωση του Ερωτόκριτου διαφορετική από τις συνηθισμένες προτείνουν οι Χαΐνηδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γιώργος Βλαχόπουλος Παύλος Κλεπετσάνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εφαρμογές στις Επιστήμες Υγείας και στην Επεξεργασία δεδομένων ΤΟΜΟΣ Α Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 σελ 13 Κεφάλαιο 2 σελ 79 Κεφάλαιο 3...σελ 143

Διαβάστε περισσότερα

2014 www.akel.org.cy

2014 www.akel.org.cy 2014 www.akel.org.cy Στις Ευρωεκλογές στις 25 του Μάη Ψηφίζουµε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες υνάµεις ύναµη Αντίστασης Αξιοπρέπειας Προοπτικής Στις 25 του Μάη στις Ευρωεκλογές η παρουσία όλων στις κάλπες επιβάλλεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. -Συνημμένα 14 Ψηφίσματα: Ψήφισμα 1: Για τη Χρηματοδότηση των ΑΕΙ. Ψήφισμα 2: Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. -Συνημμένα 14 Ψηφίσματα: Ψήφισμα 1: Για τη Χρηματοδότηση των ΑΕΙ. Ψήφισμα 2: Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Επτά μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011, η Σύνοδος των Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι τα προβλήματα των Πανεπιστημίων έχουν οξυνθεί, ενώ αντίστοιχα, παρά τις πρόσφατες προσπάθειες,

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός.

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός. Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισµός» Παρόντες: Αντώνης Πρωτοπαπάς, πρόεδρος Χριστόφορος Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2011 1 Γενικά Εδώ και πολλά χρόνια, οι ανασκαφικές έρευνες δέχονται τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σαιξπηρικά µοτίβα. Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο

Σαιξπηρικά µοτίβα. Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο Σαιξπηρικά µοτίβα Στάθης Λιβαθηνός, σκηνοθέτης, Εθνικό Θέατρο Σηµειώσεις από το Εργαστήριο κατέγραψαν η Ειρήνη Μιχαηλίδου, ο Απόστολος Μπάρλος και η Μαίρη Καλδή Το εργαστήριο «Σαιξπηρικά µοτίβα» έγινε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση. Καθηγητής B. Ασημακόπουλος

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση. Καθηγητής B. Ασημακόπουλος Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση Καθηγητής B. Ασημακόπουλος Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Η έννοια της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» δεν ηχεί πια ούτε καινούργια ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8 ΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Η ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκδρομές Ιουνίου 2014

Εκδρομές Ιουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ 01/06/2014 ΤΗΝΟΣ - ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 50 17 ΣΑΒΒΑΤΟ 07/06/2014 ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΚΑΛΑΜΟΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ) Αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό το λιμάνι της Ραφήνας για να επιβιβαστούμε στο καράβι.

Διαβάστε περισσότερα

323 Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

323 Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 323 Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός To τμήμα Φυτικής Παραγωγής έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών του στον τομέα της Γεωπονίας, καθιστώντας τους ικανούς για την ποιοτική και ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Πρακτικές Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ενδοσχολικής Βίας- Σχολική Διαμεσολάβηση

Καλές Πρακτικές Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ενδοσχολικής Βίας- Σχολική Διαμεσολάβηση Καλές Πρακτικές Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ενδοσχολικής Βίας- Σχολική Διαμεσολάβηση Χρηστίδου Χριστίνα Κοινωνική Λειτουργός-Ψυχολόγος MSc Κοιν.Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής Σήμερα στο σχολείο : Τα θύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα