ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (COOPETITION STRATEGY) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (COOPETITION STRATEGY) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (COOPETITION STRATEGY) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΚΑΡΜΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (COOPETITION STRATEGY) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΚΑΡΜΗ Διπλωματική Εργασία Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Γεωργόπουλος ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

3 Στον σύζυγό μου Πέτρο, για την προτροπή και τη συμπαράστασή του

4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (COOPETITION STRATEGY) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μέσα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, το πολύπλοκο και ανταγωνιστικό και όλο και περισσότερο εξαρτώμενο από την πληροφορία και τη γνώση (know-how), οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν την ανάγκη να συνεργαστούν συχνά με ανταγωνιστές με στόχο να διατηρήσουν ή και να διευρύνουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Η παραδοχή αυτή τεκμηριώθηκε επιστημονικά και διαμόρφωσε την επιχειρηματική θεωρία του Συνανταγωνισμού. Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας θα γίνει μία θεωρητική προσέγγιση της στρατηγικής του Συν-ανταγωνισμού, βασισμένη κυρίως στην ανάλυση των εισηγητών της, Adam Brandenburg και Barry Nalebuff. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν τρόποι εφαρμογής της στρατηγικής στην περιοχή των τραπεζικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αφού δε παρατεθούν τα ισχύοντα δεδομένα στο χώρο, θα κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίηση του Συν-ανταγωνισμού στην επέκταση της αγοράς των υπηρεσιών αυτών. Από τη συγκεκριμένη μελέτη συνάγεται ότι η θεωρία του Συν-ανταγωνισμού είναι δυνατόν να βρει εφαρμογή στο χώρο των τραπεζικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, να δώσει στις τράπεζες μία εναλλακτική πρόταση απέναντι στις στρατηγικές επιλογές που οδηγούν στον επιζήμιο και συχνά καταστρεπτικό άκρατο ανταγωνισμό και να τις συνδράμει, τόσο στην επέκταση των

5 υφιστάμενων αγορών των τραπεζικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών όσο και στην ανακάλυψη νέων (π.χ. Βαλκανικές χώρες). Σημαντικοί όροι: συνεργασία, ανταγωνισμός, συν-ανταγωνισμός, παίκτες, δίκτυο αξιών, τραπεζικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ II ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ III Κεφάλαιο 1 ο - Εισαγωγή Αντικείμενο εργασίας Κύριοι στόχοι Σκοπός εργασίας Συνοπτική παρουσίαση της δομής της εργασίας 6 ΜΕΡΟΣ Α. - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (COOPETITION STRATEGY) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 9 Κεφάλαιο 2 ο - Αναφορά στους Εισηγητές του Συν-ανταγωνισμού 10 Κεφάλαιο 3 ο - Ανάλυση της Στρατηγικής του Συν-ανταγωνισμού Βασικές αρχές του Συν-ανταγωνισμού Θεωρία των παιγνίων Συστατικά μέρη του επιχειρηματικού παιχνιδιού - Το «Δίκτυο Αξιών» Η Στρατηγική Π.Α.Κ.Τ.Ε. 21 ΜΕΡΟΣ Β. - CASE STUDY. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30 Κεφάλαιο 4 ο - Εισαγωγή 31 Κεφάλαιο 5 ο - Περιγραφή Οριοθέτηση των Τραπεζικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Παίκτες Προϊόντα Υπηρεσίες 36

7 Κεφάλαιο 6 ο - Υφιστάμενη Κατάσταση ως προς τη Χρήση και Απόδοση των Τραπεζικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Αιτίες χαμηλής διείσδυσης των τραπεζικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο ελληνικό κοινό 49 Κεφάλαιο 7 ο - Εφαρμογή Στρατηγικής Συν-ανταγωνισμού στις Τραπεζικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πλεονεκτήματα για τις τράπεζες Επιχειρηματικές κινήσεις στο πλαίσιο μίας στρατηγικής Συν-ανταγωνισμού _58 Α. Ίδρυση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) 59 Β. Ίδρυση του «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» 61 Γ. Ίδρυση «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ» 62 Δ. Δημιουργία διατραπεζικών συστημάτων συναλλαγών 62 Κεφάλαιο 8 ο - Προτάσεις 70 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 86

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Νίκο Γεωργόπουλο για την καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. I

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας Δικτυακοί τόποι τραπεζών Πίνακας 5.2.1α - Προσφερόμενες τραπεζικές υπηρεσίες μέσω ΑΤΜs Πίνακας 5.2.1β - Κατανομή Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών Πίνακας Προσφερόμενες τραπεζικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου Πίνακας 5.2.4α - Προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου Πίνακας 5.2.4β - Τράπεζες που προσφέρουν υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου Πίνακας Κυριότεροι λόγοι μη χρήσης του Διαδικτύου II

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα Δίκτυο Αξιών Διάγραμμα 7.2.1α - Δίκτυο Αξιών «προ ΔΙΑΣ» Διάγραμμα 7.2.1β - Δίκτυο Αξιών «μετά ΔΙΑΣ» Διάγραμμα 8.1.α - Δίκτυο Αξιών ηλεκτρονικής τράπεζας «ΠΡΙΝ» Διάγραμμα 8.1.β - Δίκτυο Αξιών ηλεκτρονικής τράπεζας «ΜΕΤΑ» III

11 Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1.1 Αντικείμενο εργασίας Το πεδίο της διοίκησης των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σήμερα μια σειρά νέων προκλήσεων που αντλούν τις ρίζες τους στη δυναμική των εξελίξεων και αλλαγών που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ως συνέπεια, στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο δεν αρκεί πλέον οι παίκτες να υιοθετούν τις υπάρχουσες εφαρμοσμένες και δοκιμασμένες θεωρίες, αλλά απαιτείται να στραφούν στη μελέτη και υιοθέτηση εντελώς καινούριων. Υπό αυτό το πρίσμα εισήχθη το 1996 η έννοια του Συν-ανταγωνισμού με σκοπό να επεκτείνει τις νέες απαιτήσεις του «ανταγωνίζεσθαι», μέσω του «συνεταιρίζεσθαι». Τη στιγμή που στην πραγματικότητα οι δεκαετίες του 80 και 90 χαρακτηρίστηκαν από εξελίξεις και στις δύο θεωρήσεις, τη θεώρηση του ανταγωνισμού και τη θεώρηση της συνεργασίας που αντιμετωπίστηκαν ως ξεχωριστές στρατηγικές, η αυγή της νέας χιλιετίας μάς εξέθεσε σε μία νέα και ίσως παράδοξη στρατηγική συμπεριφορά. Όταν οι επιλογές ήταν ανάμεσα στα ανταγωνιστικά μοντέλα και τις συνεργατικές στρατηγικές, ο Συν-ανταγωνισμός σπρώχνει τις επιχειρήσεις να μάθουν νέους και μη αναμενόμενους τρόπους για να αντιδράσουν στρατηγικά και να αναζητήσουν νέες πηγές εσόδων. 4

12 Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση των βασικών αρχών της στρατηγικής του Συν-ανταγωνισμού, καθώς και την εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής της στο πεδίο των τραπεζικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ο Συν-ανταγωνισμός ωθεί τις επιχειρήσεις πέραν της στρατηγικής της συμβατικής, συνεργατικής προσέγγισης και, θεωρώντας την αγορά ως μία πιο σύνθετη δομή από αυτή που μέχρι σήμερα έχει επικρατήσει, προτείνει μία νέα στρατηγική, όπου η συνεργασία και ο ανταγωνισμός συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μία νέα προοπτική. Ο Συν-ανταγωνισμός προκαλεί το παραδοσιακό πλαίσιο και εισάγει ως θεμελιώδες στοιχείο την πολυπλοκότητα των ρόλων των παικτών, των στρατηγικών και των επιχειρηματικών στόχων. Ωστόσο, δέκα χρόνια μετά την εισαγωγή της έννοιας στο θεωρητικό πεδίο της στρατηγικής διαπιστώνεται ότι λίγη έρευνα έχει γίνει και ότι ο Συν-ανταγωνισμός ως θεωρητική προσέγγιση είναι ακόμα στα αρχικά του στάδια. 1.2 Κύριοι στόχοι Σκοπός εργασίας Η εργασία αποτελείται από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται η στρατηγική του Συν-ανταγωνισμού μέσα από την εκτενή ανάλυση των θεμελιωδών εννοιών της όπως αυτές προσδιορίστηκαν από τους εμπνευστές της θεωρίας Adam Brandenburg και Barry Nalebuff. Στο πρακτικό μέρος αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά των τραπεζικών 5

13 ηλεκτρονικών υπηρεσιών και παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις για την εφαρμογή του Συν-ανταγωνισμού από τις τράπεζες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών τους. Συμπερασματικά, απώτερος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης μία πρώτη γνωριμία με τη στρατηγική αυτή θεωρία και να δει πώς η εν λόγω θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη Συνοπτική παρουσίαση της δομής της εργασίας Η διάρθρωση της εργασίας ακολουθεί την ανάλυση από το γενικό προς το ειδικό και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χωρίζεται στο θεωρητικό και στο πρακτικό μέρος. Αναλυτικά, τα θέματα που μελετώνται σε κάθε κεφάλαιο είναι τα παρακάτω. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή στην εργασία και περιλαμβάνει τους κύριους στόχους και το αντικείμενο εργασίας της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Με το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινάει η θεωρητική παρουσίαση του θέματος, με αναφορά στους εισηγητές της στρατηγικής. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της στρατηγικής του Συνανταγωνισμού, γίνεται αναφορά στη θεωρία των παιγνίων και πώς αυτή αποτέλεσε τη θεωρητική βάση της στρατηγικής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 6

14 τα συστατικά μέρη του επιχειρηματικού παιχνιδιού τα οποία αποτελούν κατά τους συγγραφείς το «Δίκτυο Αξιών». Τέλος, αναλύεται διεξοδικά η στρατηγική Π.Α.Κ.Τ.Ε., όπως ονομάζονται από τους συγγραφείς τα σημεία του επιχειρηματικού παιχνιδιού (Παίκτες Προστιθέμενη Αξία Κανόνες Τακτικές Εμβέλεια) στα οποία οι επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας τη στρατηγική του Συνανταγωνισμού μπορούν να παρέμβουν διαμορφώνοντας τις εξελίξεις προς όφελός τους. Με το τέταρτο κεφάλαιο ξεκινά το πρακτικό μέρος της εργασίας. Γίνεται μία εισαγωγική αναφορά στα χαρακτηριστικά της αγοράς των τραπεζικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενώ στο επόμενο, πέμπτο κεφάλαιο οριοθετείται η αγορά με την παρουσίαση των παικτών και των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση ως προς τη χρήση και απόδοση των τραπεζικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον ελληνικό χώρο, με παράθεση στοιχείων από ελληνικές και διεθνείς έρευνες. Αναφορά γίνεται και στους παράγοντες και τις αιτίες που διαμορφώνουν την υφιστάμενη κατάσταση στην εν λόγω αγορά. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να καταδειχθεί κατά πόσο είναι προς το συμφέρον των τραπεζών να επενδύσουν στην επέκταση της χρήση των τραπεζικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και με ποιο τρόπο η εφαρμογή μίας στρατηγικής Συν-ανταγωνισμού θα τους επιτρέψει να επιτύχουν τους στόχους τους. Παρουσιάζονται τα δυνητικά οφέλη για τις τράπεζες καθώς και 7

15 συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρηματικών κινήσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο του Συν-ανταγωνισμού, τόσο σε επίπεδο τραπεζικού κλάδου όσο και σε επίπεδο συνεργασιών μεταξύ δύο ή τριών παικτών του κλάδου. Η εργασία ολοκληρώνεται στο όγδοο κεφάλαιο με την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, η υιοθέτηση των οποίων από τις τράπεζες είναι δυνατόν να συμβάλει στην επέκταση της αγοράς υπό εξέταση, που είναι ο κύριος στόχος κάθε στρατηγικής Συν-ανταγωνισμού. 8

16 How to cooperate without being a saint, how to compete without killing the opposition... ΜΕΡΟΣ Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (COOPETITION STRATEGY) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Adam Brandenburg, Barry Nalebuff 9

17 Κεφάλαιο 2 ο Αναφορά στους Εισηγητές του Συν-ανταγωνισμού Ο Συν-ανταγωνισμός εισήχθη ως έννοια από τον Adam Brandenburg του Harvard Business School και τον Barry Nalebuff του Yale School of Management. Οι δύο επιστήμονες ισχυρίστηκαν ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να κερδίσουν πλεονεκτήματα μέσω του συνδυασμού των στοιχείων του ανταγωνισμού και της συνεργασίας. Υποστήριξαν ότι η συνεργασία με προμηθευτές, πελάτες και επιχειρήσεις που παράγουν συμπληρωματικά ή παρόμοια προϊόντα μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση της αγοράς, σε διαμόρφωση νέου τύπου επιχειρηματικών σχέσεων, ίσως ακόμα και στη δημιουργία νέων τύπων επιχειρήσεων. Οι συγγραφείς επέλεξαν τον όρο Συνανταγωνισμό γι αυτή την έννοια (μείγμα συνεργασίας και ανταγωνισμού), τον οποίο χρησιμοποίησαν στο ομώνυμο βιβλίο 1 [Α.Brandenburg, B. Nalebuff, 1999], όπου παρέθεσαν τις απόψεις τους. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι ήταν ο Ray Noorda, ο ιδρυτής της Novell που δημιούργησε τη λέξη. Τόσο η έννοια όσο και η λέξη φαίνεται ότι έγιναν αποδεκτές με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από την επιχειρηματική κοινότητα, κυρίως δε από τη βιομηχανία των ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου οι στρατηγικές συμμαχίες είναι συχνές με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και αγορών. 10

18 Οι A. Brandenburg και B. Nalebuff διαμόρφωσαν τη θεωρία τους βασιζόμενοι στις αρχές της θεωρίας των παιγνίων. Όπως οι ίδιοι σημειώνουν η μαθηματική θεωρία των παιγνίων βρήκε από τότε πολλές σημαντικές εφαρμογές στην οικονομική επιστήμη, στην πολιτική, στη στρατιωτική στρατηγική, στο δίκαιο, στην επιστήμη των υπολογιστών και στη βιολογία. Οι συγγραφείς βασίζονται στη θεωρία των παιγνίων προκειμένου να αποδείξουν την αξία της συνεργασίας και τη δυνατότητα λύσεων του τύπου «κερδίζω-κερδίζεις» (win-win strategy). 11

19 Βιβλιογραφία 1 Ελληνική έκδοση: ΣΥΝ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, Άνταμ Μπράντενμπεγκερ, Μπάρυ Νέιλμπαφ, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα

20 Κεφάλαιο 3 ο Ανάλυση της Στρατηγικής του Συν-ανταγωνισμού 3.1 Βασικές αρχές του Συν-ανταγωνισμού Η θεωρητική τεκμηρίωση της στρατηγικής του Συν-ανταγωνισμού όπως αναπτύχθηκε από τους A. Brandenburg και B. Nalebuff δομήθηκε πάνω στις παρακάτω αρχές: Στο επιχειρηματικό παιχνίδι δεν υπάρχουν κανόνες και αν υπάρχουν, αλλάζουν. Στο παιχνίδι λαμβάνουν μέρος σε σχέση με κάθε επιχείρηση και άλλες τέσσερις κατηγορίες παικτών: οι Πελάτες, οι Προμηθευτές, οι Ανταγωνιστές και οι Προμηθευτές των συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι σχέσεις των παικτών στο επιχειρηματικό παιχνίδι διαμορφώνουν το λεγόμενο «Δίκτυο Αξιών». Στο επιχειρηματικό παιχνίδι δεν υπάρχει ένας νικητής και πολλοί ηττημένοι. Ο τελικός στόχος είναι να βρεθούν πρακτικές με βάση τις οποίες να είναι δυνατή τόσο η συνεργασία (χωρίς οι παίκτες να είναι «άγιοι»), όσο και ο ανταγωνισμός (χωρίς την εξολόθρευση των αντιπάλων). Η επιτυχία προέρχεται και από τη διεξαγωγή του σωστού παιχνιδιού. 13

21 Οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της αλλαγής σε ένα από τα παρακάτω πέντε στοιχεία: στο Παιχνίδι, στην Προστιθέμενη Αξία, στους Κανόνες, στην Τακτική ή στην Εμβέλεια του παιχνιδιού, σε ένα δηλαδή από τα στοιχεία αυτού που οι συγγραφείς ονομάζουν εν συντομία στρατηγική Π.Α.Κ.Τ.Ε Θεωρία των παιγνίων «Everything is a game. Business is a game». Για την ανάπτυξη της θεωρίας του Συν-ανταγωνισμού οι συγγραφείς βασίστηκαν στη θεωρία των παιγνίων, την οποία αναγνώρισαν ως αποφασιστικής σημασίας εργαλείο για την κατανόηση του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου. Η θεωρία των παιγνίων αναπτύχθηκε από τον μαθηματικό John von Neumann και τον οικονομολόγο Oskar Morgenstern στο βιβλίο τους «Theory of Games and Economic Behavior» («Θεωρία των παιγνίων και οικονομική συμπεριφορά»). Η γέννηση της θεωρίας των παιγνίων τοποθετείται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η ανάπτυξή της κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η νοοτροπία της εποχής ήθελε νικητές και χαμένους, ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Η σύγχρονη θεωρία των παιγνίων εφαρμόζεται το ίδιο επιτυχημένα και σε παίγνια θετικού αθροίσματος, ή «κερδίζω κερδίζεις» (winwin strategy). 14

22 Η θεωρία των παιγνίων εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι παίρνουν αλληλοεξαρτώμενες αποφάσεις, οι συνέπειες των οποίων εξαρτώνται από τις αποφάσεις που παίρνουν οι άλλοι. Η θεωρία μελετά περιβάλλοντα στα οποία μετέχουν πολλοί παίκτες. Η έκβαση του παιχνιδιού εξαρτάται από τις στρατηγικές επιλογές όλων των παικτών. Κεντρική έννοια αυτής της θεωρίας είναι η «στρατηγική ισορροπία Nash», κατά την οποία οι παίκτες είναι ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα υπό την έννοια ότι αν αλλάξουν από μόνοι τους στρατηγική δεν πρόκειται να βελτιώσουν των κέρδος τους. Με βάση τη θεωρία των παιγνίων οι καλές αποφάσεις βασίζονται, συχνά, στις προβλέψεις για τις αποφάσεις των άλλων και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι και οι άλλοι μπορεί να σκέπτονται με τον ίδιο τρόπο. Με μία φράση, η βασική συμβολή της θεωρίας των παιγνίων στο πεδίο των επιχειρηματικών στρατηγικών έγκειται στην εισαγωγή ενός συστηματικού τρόπου για το σχεδιασμό τακτικών σε περιπτώσεις όπου η τύχη μίας επιχείρησης εξαρτάται από τις πράξεις των συμπαικτών της στο επιχειρηματικό παιχνίδι. Οι A. Brandenburg και B. Nalebuff εντοπίζουν στη δική τους θεωρία των παιγνίων πέντε θεμελιώδη μέρη κάθε παιχνιδιού: τους Παίκτες, την Προστιθέμενη Αξία, τους Κανόνες, τις Τακτικές και την Εμβέλεια (ΠΑΚΤΕ) 2 [P.A.R.T.S.], τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια της εργασίας. 15

23 3.3 Συστατικά μέρη του επιχειρηματικού παιχνιδιού - Το «Δίκτυο Αξιών» «If business is a game, then who are the players?» Πριν από την ανάλυση της στρατηγικής του Συν-ανταγωνισμού θα πρέπει να προσδιοριστούν οι παίκτες που λαμβάνουν μέρος στο επιχειρηματικό παιχνίδι και οι ρόλοι που κάθε παίκτης είναι δυνατό να λαμβάνει την ίδια στιγμή. Συν-ανταγωνισμός σημαίνει καταρχήν ότι ένας παίκτης δεν έχει έναν μοναδικό ρόλο στο επιχειρηματικό παιχνίδι. Για μία επιχείρηση, οι άλλοι παίκτες είναι οι πελάτες της, οι προμηθευτές της, οι ανταγωνιστές της και επιπλέον, οι προμηθευτές των συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών της. Η ίδια όμως επιχείρηση μπορεί ταυτόχρονα να είναι πελάτης μίας άλλης επιχείρησης, προμηθευτής μίας τρίτης και ανταγωνιστής μία τέταρτης. Επειδή λοιπόν ακριβώς οι παίκτες και οι ρόλοι τους στο επιχειρηματικό παιχνίδι δεν είναι τόσο προφανείς, οι συγγραφείς παρουσιάζουν αυτή την πολυπλοκότητα των σχέσεων και την αλληλεξάρτησή τους σχηματικά στο «Δίκτυο Αξιών». 16

24 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΞΙΩΝ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΗΓΗ: «ΣΥΝ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», Άνταμ Μπράντενμπεγκερ, Μπάρυ Νέιλμπαφ, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1999 ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΕΣ Διάγραμμα 3.2 Δίκτυο Αξιών Με την έννοια «Δικτυο Αξιών» οι A. Brandenburg και B. Nalebuff παρουσιάζουν τον ισχυρισμό τους ότι το επιχειρηματικό παιχνίδι στοχεύει στη δημιουργία αξίας. Πρόκειται για ένα σχηματικό χάρτη που παρουσιάζει όλους τους παίκτες του επιχειρηματικού παιχνιδιού καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ αυτών. Οι αλληλεπιδράσεις λαμβάνουν χώρα σε δύο διαστάσεις: Στην κάθετη διάσταση τοποθετούνται οι πελάτες (customers) και οι προμηθευτές (suppliers) της επιχείρησης, παίκτες με τους οποίους η επιχείρηση συναλλάσσεται. Στις οριζόντιες διαστάσεις βρίσκονται οι παίκτες με τους οποίους η επιχείρηση αλληλεπιδρά αλλά δεν συναλλάσσεται. Οι παίκτες αυτοί είναι είτε ανταγωνιστές (competitors) της είτε «συμπληρωτές» (complementors) της. 17

25 Ανταγωνιστές μίας επιχείρησης ή «όσοι μπορούν να την υποκαταστήσουν», είναι εναλλακτικοί παίκτες από τους οποίους οι πελάτες της επιχείρησης μπορούν να προμηθευτούν προϊόντα ή στους οποίους οι προμηθευτές της μπορούν να διαθέσουν πρώτες ύλες. «Στο εύρος που οι παραγωγοί ενός αγαθού και οι παραγωγοί ενός άλλου αγαθού έχουν τους ίδιους προμηθευτές και τους ίδιους πελάτες, είναι ανταγωνιστές στην ίδια αγορά» 3 [Burt, R. 1988]. «Συμπληρωτές» της επιχείρησης είναι παίκτες από τους οποίους οι πελάτες αγοράζουν υποκατάστατα προϊόντα ή στους οποίους οι προμηθευτές πωλούν υποκατάστατα πρώτων υλών. Ανταγωνιστές και «Συμπληρωτές» από την οπτική του πελάτη: Ένας παίκτης είναι «συμπληρωτής» μίας επιχείρησης, αν οι πελάτες αποτιμούν το προϊόν της επιχείρησης περισσότερο όταν κατέχουν και το προϊόν του άλλου παίκτη, παρά όταν έχουν μόνο το δικό της προϊόν. Ένας παίκτης είναι ανταγωνιστής μίας επιχείρησης, αν οι πελάτες αποτιμούν το προϊόν της λιγότερο όταν έχουν το προϊόν του άλλου παίκτη, παρά όταν έχουν το δικό της προϊόν. Ανταγωνιστές και «συμπληρωτές» από την οπτική του προμηθευτή: Ένας παίκτης είναι «συμπληρωτής» μίας επιχείρησης, αν είναι περισσότερο ελκυστικό για έναν προμηθευτή να παρέχει πρώτες ύλες 18

26 στην επιχείρηση όταν προμηθεύει ταυτόχρονα και τον άλλο παίκτη, παρά όταν προμηθεύει μόνο την επιχείρηση. Ένας παίκτης είναι ανταγωνιστής μίας επιχείρησης αν είναι λιγότερο ελκυστικό για έναν προμηθευτή να παρέχει πρώτες ύλες στην επιχείρηση όταν προμηθεύει ταυτόχρονα και τον άλλο παίκτη, παρά όταν προμηθεύει μόνο την επιχείρηση. Δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς τους συμπληρωτές από τους ανταγωνιστές. Όπως επίσης, οι ίδιοι παίκτες μπορεί να είναι συγχρόνως ανταγωνιστές και συμπληρωτές. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγήσει παραδείγματος χάριν την επιμονή των επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται στον ίδιο κλάδο, να εγκαθίστανται στις ίδιες περιοχές, κυριολεκτικά η μία δίπλα στην άλλη. Αν οι επιχειρήσεις επέλεγαν να δραστηριοποιηθούν σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ανταγωνιστές τους, θα ακολουθούσαν αποκλειστικά ανταγωνιστική στρατηγική, στοχεύοντας στην προσέλκυση περισσότερων πελατών οι οποίοι δεν θα είχαν δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων. Οι επιχειρήσεις όμως επιλέγουν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά η μία στην άλλη και συγκεντρώνονται χωροταξικά δημιουργώντας μικρές ή μεγαλύτερες αγορές. Παρέχουν έτσι στους πελάτες τους δυνατότητα σφαιρικότερης ενημέρωσης, καλύτερης εξυπηρέτησης και επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές ποιότητες και τιμές. Η ευκολία πραγματοποίησης συναλλαγών ευνοεί την προσέλκυση πελατών και την αύξηση των πωλήσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι το «Δίκτυο Αξιών» των A. Brandenburg και B. Nalebuff είναι μία διαφορετική θεώρηση του Υποδείγματος των Πέντε Δυνάμεων του 19

27 Porter, όπου επίσης αναγνωρίζεται η σημασία των συμπληρωματικών και των ανταγωνιστικών προϊόντων. Το μοντέλο εστιάζει στις κύριες ομάδες οι οποίες επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον της επιχείρησης. Οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι ανταγωνιστές περιγράφονται με παρόμοιους όρους στο υπόδειγμα του Porter: οι ανταγωνιστές είναι ένας περιεκτικός όρος που περιλαμβάνει τον υφιστάμενο ανταγωνισμό («Existing Rivals»), τους νεοεισερχόμενους («New Entrants») και την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα («Substitutes»). Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών τα πιθανά οφέλη της συνεργασίας με έναν ανταγωνιστή έχουν γίνει κατανοητά και αυτό έχει οδηγήσει με τη σειρά του σε μεγάλο αριθμό συμμαχιών όπως και ανεπίσημων συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστών. Όταν οι ανταγωνιστές συνεργάζονται υπάρχει μία συνεχής τάση μεταξύ ανταγωνισμού και συνεργασίας. Αυτή η τάση και αυτός ο τύπος επιχειρηματικής σχέσης περιγράφεται με τον όρο Συν-ανταγωνισμός. Η μέχρι σήμερα έρευνα 4 [Bengsson, M. And Kock, S 2000] έχει δείξει ότι οι επιχειρήσεις τείνουν να συνεργάζονται στα πεδία που βρίσκονται μακριά από τον πελάτη και να ανταγωνίζονται σε δραστηριότητες που βρίσκονται πολύ κοντά του. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο ανταγωνιστές ή αντίπαλοι κατά την παραδοσιακή έννοια, αλλά ταυτόχρονα και συνεταίροι που συνεργάζονται. Συμπερασματικά, οι συγγραφείς καταλήγουν ότι οι επιχειρήσεις είναι «συμπληρωτές» όσον αφορά τη δημιουργία τα αγοράς και ανταγωνιστές όσον αφορά την κατανομή της. 20

28 3.4 Η Στρατηγική Π.Α.Κ.Τ.Ε. Μία από τις κύριες αρχές της στρατηγικής του Συν-ανταγωνισμού είναι ότι η επιτυχία μπορεί να προέλθει και από τη διεξαγωγή του σωστού παιχνιδιού. Έτσι, μετά την ανάλυση του «Δικτύου Αξιών» οι συγγραφείς στρέφονται στην παρουσίαση των πέντε στοιχείων του επιχειρηματικού παιχνιδιού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για να μεταβάλουν τις εξελίξεις προς όφελός τους: οι Παίκτες, η Προστιθέμενη Αξία, η Κανόνες, οι Τακτικές και η Εμβέλεια Μεταβολή στους Παίκτες (Players) Μία επιχείρηση μπορεί να προσπορίσει κέρδη αν επιτύχει να προσαρμόσει το παιχνίδι στις δυνατότητές της. Από μόνη της η συμμετοχή της επιχείρησης στο επιχειρηματικό παιχνίδι επιφέρει σε αυτό αλλαγές. Τα δεδομένα αλλάζουν με την είσοδό της, επομένως είναι σημαντικό να διερευνάται και να εκτιμάται το όφελος και η ζημία που προκύπτει όχι μόνο για την ίδια την επιχείρηση, αλλά και για τους άλλους παίκτες από τη συμμετοχή της στο παιχνίδι. Η είσοδος ή η έξοδος μίας επιχείρησης από το παιχνίδι μεταβάλλει τις ισορροπίες της αγοράς. Εκτός δε από την περίπτωση της δικής της συμμετοχής ή αποχώρησης από το παιχνίδι, μία επιχείρηση μπορεί να δράσει συνανταγωνιστικά προσελκύοντας άλλους παίκτες να μπουν στο παιχνίδι, είτε αυτοί είναι πελάτες της είτε προμηθευτές είτε συμπληρωτές της, ακόμα και ανταγωνιστές της. Αυτό που ζητείται είναι να αναγνωρισθούν δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στους υφιστάμενους παίκτες, αλλά και συνεννόησης με νέους παίκτες τους οποίους η επιχείρηση θα είχε συμφέρον να προσελκύσει 21

29 στο παιχνίδι. Οι A. Brandenburg και B. Nalebuff καταλήγουν με τη σύσταση «ο ανταγωνισμός είναι πολύτιμος. Γι αυτό ποτέ μην τον χαρίζετε. Ζητήστε να σας πληρώσουν για να παίξετε» Μεταβολή στην Προστιθέμενη Αξία (Added value) Το επιχειρηματικό παιχνίδι μπορεί να αλλάξει αν η επιχείρηση μεταβάλλει την προστιθέμενη αξία που φέρει κατά τη συμμετοχή της στο παιχνίδι. Η προστιθέμενη αξία είναι το αποτέλεσμα της δράσης της επιχείρησης στο παιχνίδι, δηλαδή η οριακή συνεισφορά της στο συνολικό κέρδος όλων των παικτών. Είναι δύσκολο για έναν παίκτη να αποσπάσει κέρδος μεγαλύτερο από την οριακή συνεισφορά του. Έτσι η προστιθέμενη αξία ορίζει το μέγιστο πιθανό όφελος που μπορεί να προσδοκά μία επιχείρηση από ένα επιχειρηματικό παιχνίδι, ιδίως όταν η οριακή συνεισφορά της είναι γνωστή και στους άλλους παίκτες. Αν οι απόψεις για την προστιθέμενη αξία της επιχείρησης διαφέρουν, τότε είναι καλό να προσπαθήσει κανείς να μπει στη θέση των άλλων παικτών για να εκτιμήσει αν και κατά πόσο τους είναι πολύτιμος. Η προστιθέμενη αξία μίας επιχείρησης δεν είναι πάντα δεδομένη και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αυξηθεί μέσα στο παιχνίδι. Πολλές επιχειρήσεις πέτυχαν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία σε μονοπωλιακούς και ανταγωνιστικούς κλάδους και να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους προμηθευτές τους. Οι ανταγωνιστές αυτών των επιχειρήσεων μπορούν να μιμηθούν επιτυχημένες προσπάθειες αύξησης της προστιθέμενης αξίας. Στην περίπτωση αυτή αναπτύσσεται η αποκαλούμενη από τους συγγραφείς «υγιής μίμηση», που βοηθά όλους τους παίκτες μεγαλώνοντας το 22

30 μέγεθος της συνολικής πίτας και διακρίνεται από την «ανθυγιεινή μίμηση» που μειώνει το συνολικό κέρδος και βλάπτει όλους τους παίκτες Μεταβολή στους Κανόνες (Rules) Οι κανόνες υφίστανται σε ένα παιχνίδι και γίνονται αποδεκτοί από όλους τους παίκτες με στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι πρακτικές συναλλαγές θα είναι δίκαιες, ότι οι αγορές θα συνεχίσουν να λειτουργούν και ότι τα συμβόλαια θα τιμώνται. Οι συγγραφείς προφανώς δεν αναφέρονται σε αυτούς τους κανόνες, όταν προτείνουν στις επιχειρήσεις να τους ανα-διαμορφώσουν προκειμένου το παιχνίδι να γείρει προς όφελός τους. Η διαφοροποίηση έγκειται στους κανόνες με βάση τους οποίους συνάπτονται οι συμφωνίες ανάμεσα στους παίκτες. Σχετικά μικρές αλλαγές στους κανόνες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μπορούν να επιφέρουν τεράστιους μετασχηματισμούς στο παιχνίδι. Μεταβολές στους κανόνες μπορούν να επιτευχθούν στις διαπραγματεύσεις της επιχείρησης τόσο με τους πελάτες της όσο και με τους προμηθευτές της. Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει κανόνες που ισχύουν στη σχέση της με τους πελάτες της και να εξετάσει αν αυτοί έχουν εφαρμογή στη σχέση για παράδειγμα με τους προμηθευτές της ή και το αντίστροφο. Έτσι, κατά τη σύναψη συμβολαίων με τους πελάτες της η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της τεχνικές όπως η ρήτρα του «περισσότερο ευνοημένου πελάτη», με την οποία εγγυάται στους πελάτες της την καλύτερη τιμή που μπορεί να δώσει. Αν η ρήτρα εφαρμοστεί ανάμεσα στην επιχείρηση και τον προμηθευτή της (B2B) εξασφαλίζει ότι θα λάβει την καλύτερη τιμή από αυτόν και έτσι δεν 23

31 πρόκειται να βρεθεί σε μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της που προμηθεύονται από τον ίδιο προμηθευτή. Επιτρέπει όμως και στην επιχείρηση που έχει το ρόλο του προμηθευτή να δράσει ανελαστικά στις απαιτήσεις που θέτουν οι επιχειρήσεις-πελάτες της για μείωση της τιμής ή βελτίωση των όρων της συμφωνίας. Αντίστοιχα, υπάρχει η ρήτρα «του περισσότερου ευνοημένου προμηθευτή» όπου η επιχείρηση εγγυάται ότι θα καταβάλλει στον προμηθευτή ποσό τουλάχιστον ίσο με εκείνο που δίνει σε οποιονδήποτε άλλο προμηθευτή της ίδιας πρώτης ύλης, με την προϋπόθεση όμως ότι ο προμηθευτής θα συνεχίσει να προμηθεύει την επιχείρηση. Υπάρχει επίσης η ρήτρα «προσφοράς αντιπροσφοράς», η οποία έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που ένας ανταγωνιστής της επιχείρησης επιτίθεται στο πελατολόγιό της. Είναι μία συμβατική ρύθμιση μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της που δίνει στην πρώτη την ευκαιρία να κρατήσει τους πελάτες της αν καταθέσει καλύτερη προσφορά από τον ανταγωνιστή της. Οι κανόνες μπορούν να μεταβληθούν ακόμα και όταν το επιχειρηματικό παιχνίδι διαδραματίζεται ανάμεσα στην επιχείρηση και όχι σε έναν, αλλά σε πολλούς παίκτες ταυτόχρονα. Πρόκειται για τους «κανόνες μαζικής αγοράς». Ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων αλλάζει δραστικά το παιχνίδι. Η επιχείρηση μπορεί να καθορίσει η ίδια τους κανόνες χωρίς να τους φέρει σε διαπραγμάτευση με τους πελάτες της. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση, οι ρήτρες που 24

32 αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν να εφαρμοστούν δεδομένου ότι θα κάνουν την προσφορά της πιο ελκυστική για δύσπιστους ή αναβλητικούς πελάτες. Συμπερασματικά αναφέρεται ότι, ακόμα και αν ένας κανόνας φαίνεται καθιερωμένος, δεν είναι αδύνατο να τεθεί σε αναδιαπραγμάτευση. Ωστόσο, μέσα στο επιχειρηματικό παιχνίδι όλοι οι παίκτες έχουν το ίδιο δικαίωμα να παρέμβουν στους κανόνες, επομένως οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να θεωρούν δεδομένο ότι οι δικοί τους κανόνες θα επικρατήσουν Μεταβολή στις Τακτικές (Tactics) Οι τακτικές αφορούν τις αντιλήψεις των άλλων παικτών και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των διαφορετικών αντιλήψεων που πιθανώς να έχουν οι άλλοι παίκτες ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για μία επιχείρηση στη διαπραγμάτευση μαζί τους. Το τι πιστεύει και τι ακριβώς γνωρίζει κάθε παίκτης δεν είναι συνήθως γνωστό σε άλλους. Γι αυτό έχει σημασία να χρησιμοποιήσει κανείς τη σωστή τακτική για να τους κάνει να πιστέψουν αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς του. Συγκεκριμένες τακτικές θα χρησιμοποιήσει μία επιχείρηση για να αποκτήσει αξιοπιστία: για παράδειγμα, θα οργανώσει μία επίδειξη δυνατοτήτων μέσω της οποίας θα πείσει τους πελάτες της και θα διαφωτίσει τους αντιπάλους της, μεταβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις αντιλήψεις των παικτών για την ίδια. Σωστές τακτικές απαιτούνται και για επιτυχημένες διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις σκοπό έχουν να οδηγήσουν τους παίκτες σε συμφωνία, 25

33 χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι αντιλαμβάνονται τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Το παιχνίδι μπορεί να αλλάξει με την αλλαγή των αντιλήψεων. Αυτό είναι το πεδίο των τακτικών. Όλα όσα διαδραματίζονται σε ένα παιχνίδι και όσα παραλείπονται διαμορφώνουν τις αντιλήψεις των ατόμων για το παιχνίδι και αυτό που θεωρούν, συλλογικά, τα άτομα ότι είναι το παιχνίδι, αυτό και είναι τελικά το παιχνίδι. Κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό μία επιχείρηση να γνωρίζει τις αντιλήψεις των άλλων παικτών για να έχει επίγνωση και συνολική εικόνα της κατάστασης στην οποία συμμετέχει και να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει πώς θα την αλλάξει προς όφελός της Μεταβολή στην Εμβέλεια (Scope) Το επιχειρηματικό παιχνίδι θεωρητικά δεν έχει όρια. Στην πράξη όμως, επειδή ακριβώς είναι πολύπλοκο και δυσνόητο, για να αναλυθεί με μεγαλύτερη ευχέρεια και να ληφθούν επιτυχημένες αποφάσεις υπάρχει ανάγκη να χαραχθούν νοητά όρια στην εμβέλειά του και να εντοπιστούν επιμέρους παιχνίδια. Αυτό ακριβώς πιστεύουν και οι συγγραφείς της θεωρίας του Συνανταγωνισμού: ο καλύτερος τρόπος να γίνει κατανοητό σε όλο του το εύρος το επιχειρηματικό παιχνίδι είναι να τμηματοποιηθεί, να διαχωριστούν τα επιμέρους παιχνίδια που φαίνεται ότι λαμβάνουν χώρα την ίδια στιγμή και η επιχείρηση να οριοθετήσει το παιχνίδι στο οποίο θα εμπλακεί. Όμως, οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των παιχνιδιών είναι πολλές και πολύπλοκες. Κάθε παιχνίδι συνδέεται με τα άλλα: ένα παιχνίδι που διεξάγεται σε μία περιοχή 26

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA BANK EUROBANK Από 159 έως 429 + ΦΠΑ αγορά, 2-4 + ΦΠΑ μηνιαίο κόστος. Ελάχιστη διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ TOY M-BANKING ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΤΜ PHONE BANKING INTERNET BANKING

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ αδράνεια ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,20,40 Έξοδα ιαχειρίσεως: 9/εξάµηνο εφόσον το µέσο ηµερήσιο υπόλοιπο εξαµήνου < 300 Έξοδα Κινήσεως: Για κάθε κίνηση στα ταµεία πέραν των πέντε κάθε µήνα υφίσταται επιβάρυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ I.

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ I. ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ I. Γενικά Σε μαθήματα όπως η επιχειρησιακή έρευνα και ή λήψη αποφάσεων αναφέραμε τις αποφάσεις κάτω από συνθήκες βεβαιότητας, στις οποίες και εφαρμόζονται κυρίως οι τεχνικές της επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί στα μέλη του ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ότι την 31/12/12 λήγει

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εφαρμογή της Natech, Banking @nywhere, είναι ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Συνανταγωνισμός, ως Μέθοδος Στρατηγικού Μάνατζμεντ, με την Υποστήριξη Νέων Τεχνολογιών

Συνανταγωνισμός, ως Μέθοδος Στρατηγικού Μάνατζμεντ, με την Υποστήριξη Νέων Τεχνολογιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνανταγωνισμός, ως Μέθοδος Στρατηγικού Μάνατζμεντ, με την Υποστήριξη Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας. www.thessbonus.gr

Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας. www.thessbonus.gr Δώστε εκπτώσεις & bonus στους πελάτες σας, κέρδη στην επιχείρηση σας www.thessbonus.gr Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά του να παρέχει στις εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης μας τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 04/03/2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6355 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση Σεμινάριο ενημέρωσης 14 17 Νοεμβρίου 2007 Η καταναλωτική πίστη είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εμπορικών τραπεζών, δεδομένου ότι συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση της κερδοφορίας τους.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων - Ορισμός. Αν οι επιλογές μιας επιχείρησης εξαρτώνται από την αναμενόμενη αντίδραση των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, τότε υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Καινοτομία στις Πωλήσεις μέσω Internet Social Media Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αγορές με κάρτες Chip & PIN

Οδηγίες για αγορές με κάρτες Chip & PIN Η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και μαζί της εξελίσσονται και οι συναλλαγές μας. Για την καλύτερη, ευκολότερη και κυρίως ασφαλέστερη χρήση τους, οι κάρτες έγιναν πιο έξυπνες. Ενσωματώνοντας την υπερσύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 7η: Marketing και Διαδίκτυο Το «προϊόν» της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΔΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣ : Προς Διευθυντές Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης Υποκαταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστής οικονομικής προσφοράς. για την ανάδειξη Πιστωτικού Οργανισμού Τράπεζας για την τήρηση

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστής οικονομικής προσφοράς. για την ανάδειξη Πιστωτικού Οργανισμού Τράπεζας για την τήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 16-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΔΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣ : Προς Διευθυντές Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης Υποκαταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Γεώργιος Πανηγυράκης Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σάντυ Χειλαδάκη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Οικιακών Πελατών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Σταθερής & Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΛΩΝ ΑΡΗ.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΛΩΝ ΑΡΗ. ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. Μέλος... Διαρκείας ΘΥΡΑ TIMH 2011-2012 ΤΙΜΗ 2012-2013 ΘΥΡΕΣ 1-3 165 100 ΘΥΡΑ 2 265 160 ΘΥΡΑ 9 380 230 ΘΥΡΑ 7 660 400 VIP 2430 1000 * ΣΟΥΙΤΑ Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης - Οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται μόνο ως προς τις τιμές στις οποίες επιλέγουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. - Ο μη-τιμολογιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΣΚΗΣΗ 3

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΣΚΗΣΗ 3 ΑΣΚΗΣΗ 1 Δύο επιχειρήσεις Α και Β, μοιράζονται το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Καθεμία σχεδιάζει τη νέα της στρατηγική για τον επόμενο χρόνο, προκειμένου να αποσπάσει πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα