ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Απριλίου 0 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις ερωτήσεις έως 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.. Α.. Α.. Σε ποια από τις παρακάτω ενώσεις ο αριθµός οξείδωσης του οξυγόνου είναι +: α. Ο β. Cu Ο γ. H O δ. ΟF ίνεται η αντίδραση: Fe (s) + 4 H O (g) Fe O 4(s) + 4 H (g), Η<0 Ποια από τις παρακάτω µεταβολές δεν επηρεάζει την απόδοση της αντίδρασης. α. Αύξηση του όγκου του δοχείου β. Ελάττωση της θερµοκρασίας γ. Προσθήκη ποσότητας Η δ. Προσθήκη αφυδατικού µέσου Σε ποια από τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις ισχύει K c =K p.rt: α. NO (g) + O (g) NO (g) β. C (s) + CO (g) CO (g) γ. NH (g) N (g) + H (g) δ. CaCO (s) CaO (s) + CO (g) ÈÅÌÁÔÁ 0 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: ΑΠΟ 6

2 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΧλΘ(ε) Α.4. Α.5. ΘΕΜΑ Β Β.. Σε µια αντίδραση µηδενικής τάξης ισχύει: α. Οι συγκεντρώσεις των αντιδρώντων είναι σταθερές. β. Η σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης είναι µηδέν. γ. Η ταχύτητα της αντίδρασης είναι σταθερή. δ. Η ταχύτητα επηρεάζεται από τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράµµα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, για κάθε σωστή πρόταση και τη λέξη ΛΑΘΟΣ, για κάθε λανθασµένη. α. Στην αντίδραση SO + Mg MgO + S το SO λειτουργεί ως οξειδωτικό σώµα. β. Η σταθερά της ταχύτητας αντίδρασης δεν εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων. γ. Η ταχύτητα στην απλή αντίδραση Α (g) + Β (g) ΑΒ (g) αυξάνεται περισσότερο µε επιπλέον προσθήκη mol Α απ ότι µε την προσθήκη mol Β(µε V, T σταθερά). δ. Τα δοχεία που είναι κατασκευασµένα από ψευδάργυρο είναι ιδανικά για την αποθήκευση αραιών διαλύµατων οξέων, επειδή ο Zn είναι πιο αναγωγικός από το υδρογόνο. ε. Ο σχηµατισµός ενός mol Η Ο(s) από τα συστατικά του στοιχεία απελευθερώνει µεγαλύτερο ποσό θερµότητας από τον αντίστοιχο σχηµατισµό ενός mol υδρατµών (Η Ο(g)). Η µεταβολή της ενθαλπίας ( Η) µιας αντίδρασης είναι -0kJ και η ενέργεια ενεργοποίησής της (Ε a ) είναι 40 kj. α. Η αντίδραση είναι ενδόθερµη ή εξώθερµη; Μονάδa ÈÅÌÁÔÁ 0 β. Ποια από τις παρακάτω καµπύλες παριστάνει πώς µεταβάλλεται η ενέργεια του συστήµατος σε συνάρτηση µε την πορεία της αντίδρασης; ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: ΑΠΟ 6

3 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΧλΘ(ε) Β.. Καµπύλη Καµπύλη Μονάδες γ. Με χρήση καταλύτη η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης µειώθηκε κατά 5kJ. i. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας το διάγραµµα που επιλέξατε στο προηγούµενο ερώτηµα και επάνω σε αυτό να σχεδιάσετε την καινούργια καµπύλη που παριστάνει τη µεταβολή της ενθαλπίας του συστήµατος σε συνάρτηση µε την πορεία της αντίδρασης µε τη χρήση του καταλύτη. Μονάδες ii. Η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίθετης αντίδρασης, παρουσία του καταλύτη είναι: α. 5 kj β. 55 kj γ. 5 kj Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Μονάδες Σε δοχείο όγκου V και στους θ o C περιέχονται σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας x mol N O 4 και y mol NO σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: N O 4 (g) NO (g) Να εξετάσετε προς ποια κατεύθυνση θα µετατοπιστεί η ισορροπία µε την προσθήκη επιπλέον x mol N O 4 και y mol NO. Μονάδα ικαιολογήστε την απάντησή σας. Μονάδες 4 Β.. Β.4. ÈÅÌÁÔÁ 0 Να υπολογίσετε τον αριθµό οξείδωσης του αζώτου στα παρακάτω σώµατα: + α) N O 5 β) Fe(ΝΟ ) γ) ΝΗ 4 ίνεται η αµφίδροµη αντίδραση: Ποια θα είναι η επίδραση: CO (g) + H (g) CH OH (g), Η<0 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: ΑΠΟ 6

4 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΧλΘ(ε) ΘΕΜΑ Γ α) Στην απόδοση της αντίδρασης και β) Στην ταχύτητα της αντίδρασης Κάθε µιας από τις ακόλουθες µεταβολές: Μείωση της θερµοκρασίας Προσθήκη αερίου Ηλίου (He) µε V, T σταθερά. Προσθήκη καταλύτη. Τα συστατικά Α και Β αντιδρούν προς σχηµατισµό Γ και (οµογενής αντίδραση στην αέρια φάση). Η µέση ταχύτητα της αντίδρασης συνδέεται µε τις ταχύτητες ως προς κάθε συστατικό που συµµετέχει σ αυτήν µε την ακόλουθη σχέση: Γ.. Γ.. [ Α] [ B] [ Γ] [ ] υ = = = = t t t Ποια είναι η χηµική εξίσωση που περιγράφει την αντίδραση; ÈÅÌÁÔÁ 0 t Η αντίδραση µελετήθηκε κινητικά σε σταθερή θερµοκρασία θ ο C και προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα: πείραµα [Α] ο (mol. L - ) [Β] ο (mol. L - ) υ ο (mol. L -. min - ) 0, 0,. 0-0, 0, ,4 0, Αξιοποιώντας τα πειραµατικά δεδοµένα, απαντήστε στα ερωτήµατα που ακολουθούν: α. Ποιος είναι ο νόµος της ταχύτητας της αντίδρασης; β. Ποια είναι η τάξη της αντίδρασης; γ. Ποια είναι η σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης; ++ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 4 ΑΠΟ 6

5 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΧλΘ(ε) Γ.. Σε δοχείο όγκου V στους θ ο C εισάγονται ισοµοριακές ποσότητες Α και Β και η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης είναι υ ο. i. Στο διάγραµµα που ακολουθεί παριστάνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης του συστατικού B σε συνάρτηση µε το χρόνο. ii. ΘΕΜΑ C B Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας το παραπάνω διάγραµµα και να σχεδιάσετε σε αυτό τις καµπύλες και των υπόλοιπων συστατικών A, Γ και. Αν ο όγκος του δοχείου διπλασιαστεί, υπό σταθερή θερµοκρασία, η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης θα γίνει: α. υ = υο β. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. ικαιολογήστε την απάντησή σας. υο υο υο υ= γ. υ= δ. υ= 4 8 t Μονάδα Μονάδες 4 ÈÅÌÁÔÁ 0 Σε κενό δοχείο που κλείνει µε έµβολο εισάγονται mol CO και mol Cl στους θ ο C και αποκαθίσταται η ισορροπία που περιγράφεται από την ακόλουθη εξίσωση: COCl (g) CO(g) + Cl (g) Στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας η πίεση στο δοχείο είναι 5 Atm και η ποσότητα του COCl 0,5 mol. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 5 ΑΠΟ 6

6 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΧλΘ(ε) Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης και την τιµή της σταθεράς της χηµικής ισορροπίας τη σχετική µε τις µερικές πιέσεις (Κ p ). Μονάδες 4+5 Υπολογίστε το ποσό της θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται µέχρι την επίτευξη της χηµικής ισορροπίας. Μονάδες 7 ιατηρώντας τη θερµοκρασία σταθερή µεταβάλλουµε τον όγκο του δοχείου και στη νέα κατάσταση χηµικής ισορροπίας το αέριο µείγµα περιέχει,5 mol Cl. α. Να εξηγήσετε πώς µεταβλήθηκε ο όγκος (αυξήθηκε ή ελαττώθηκε). β. Να υπολογίσετε την πίεση στο δοχείο στη νέα χηµική ισορροπία. ίνονται: Οι ενθαλπίες σχηµατισµού H f (COCl )= 0 kj/mol και H f (CO)= 0 kj/mol Μονάδες +6 ÈÅÌÁÔÁ 0 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 6 ΑΠΟ 6

7 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ο.. Η πρότυπη ενθαλπία ( Η ) της αντίδρασης: NH + Cl N + 6HCl µπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: α) β) γ) δ).. Για την αντίδραση (g) (g) (g) (g) H = 6 H ( HCl ) H ( NH ) o o o f f H = H ( NH ) 6 H ( HCl ) o o o f f H = H ( NH ) + H ( C l ) + H ( N ) + 6 H ( HC l ) o o o o o f f f f H = H ( HCl ) H ( NH ) o o o f f A + B Γ + (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; α) [ Β ] υ= t υ= υ [ Α] υ= t [ Γ ] υ= t β) Γ γ) δ) ÈÅÌÁÔÁ 0.. Σε ποια από τις ακόλουθες χηµικές εξισώσεις το S οξειδώνεται: Zn + H SO ZnSO + H C + H SO CO + SO + H O S + O SO SO + H O H SO α) 4 4 β) 4 γ) δ) 4 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ)

8 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0.4. Η σταθερά Kp για την ισορροπία: δίνεται από τη σχέση: α) β) γ) δ) K K K K p p p p = = = = P P CO CO ( P ) P CO CO ( P ) P P CO CO CO + C CO P C ( P ) CO CO + P C (g) (s) (g).5 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι Σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι Λανθασµένη. ΘΕΜΑ ο α) Για την ισορροπία CO (g) + C l ( g ) COC l (g), η σχέση που συνδέει τις σταθερές Kc και Kp είναι: Kc = Kp ( RT ). β) Η οξείδωση ενός στοιχείου συνοδεύεται πάντα από αποβολή ηλεκτρονίων. γ) Η θερµότητα που εκλύεται κατά την πραγµατοποίηση µιας εξώθερµης αντίδρασης, σε ορισµένες συνθήκες, είναι πάντα ίδια, είτε η αντίδραση γίνει παρουσία καταλύτη είτε χωρίς. δ) Σε µία αντίδραση, ο ρυθµός µε τον οποίο µεταβάλλεται η συγκέντρωση ενός προϊόντος, αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου. ε) Η ενθαλπία σχηµατισµού ( Η f ) του CH 6 δεν επηρεάζεται από µεταβολές της θερµοκρασίας. ÈÅÌÁÔÁ 0.. Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 4HCl + O H O + Cl, Η < 0 (g) (g) (g) (g) Ποια επίδραση θα έχουν στη θέση της παραπάνω ισορροπίας και στην ποσότητα του Cl που υπάρχει στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας, οι επόµενες µεταβολές: Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ)

9 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 α) Αύξηση της θερµοκρασίας (V = σταθερός). β) Προσθήκη ποσότητας O (V,T = σταθερά). γ) Αφαίρεση ποσότητας Cl (V,T = σταθερά). δ) Ελάττωση του όγκου του δοχείου (T = σταθερή). ε) Προσθήκη αφυδατικού µέσου (V,T = σταθερά). στ) Προσθήκη αδρανούς αερίου π.χ He (V,T = σταθερά)... Ένας µαθητής µελετώντας την αντίδραση: A + 4B X + Y ( g ) ( s ) ( g ) ( g ) πραγµατοποίησε πείραµα, αλλά µπέρδεψε στις σηµειώσεις του τις γραφικές παραστάσεις των συγκεντρώσεων των ουσιών που συµµετέχουν στην αντίδραση σε συνάρτηση µε το χρόνο: C /(M) 0, 0 C /(M) 0, 0 I III t / (min) t / (min) C /(M) 0, 0 C /(M) t / (min) α) Ποια από τις καµπύλες αυτές αντιστοιχεί στην ουσία A, ποια στη X και ποια στη Y ; Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. Μονάδες ÈÅÌÁÔÁ 0 β) Αν στην ίδια αντίδραση το στερεό B έχει λεπτότερο διαµερισµό, χωρίς καµιά άλλη µεταβολή στις ποσότητες και τις συνθήκες του πειράµατος, πως θα επηρεαστεί η ταχύτητα της αντίδρασης; Να δικαιολογηθεί η απάντηση. Μονάδες γ) Ποια είναι η ταχύτητα της αντίδρασης στο τέλος του ου λεπτού; Να δικαιολογηθεί η απάντηση. Μονάδες 0,5 0, 0 II IV t / (min) Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ)

10 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 4 δ) Αν η ίδια αντίδραση πραγµατοποιηθεί παρουσία καταλύτη, χωρίς καµιά άλλη µεταβολή στις ποσότητες και τις συνθήκες του πειράµατος, πως θα επηρεαστεί η ταχύτητα της αντίδρασης; Να δικαιολογηθεί η απάντηση. Μονάδες.. ίνονται οι παρακάτω θερµοχηµικές εξισώσεις σε πίεση P και θερµοκρασία T ΘΕΜΑ ο C + O CO, H = 400 kj ( s ) ( g ) ( g ) H ( g ) + O ( g ) H O ( l ), H = 90kJ H O H O, H = + 50 kj ( l ) ( g ) C + H C H, H = 60 kj ( s ) ( g ) 6( g ) 4 Να υπολογιστεί, στις παραπάνω συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας: α) η ενθαλπία σχηµατισµού του HO (g). Μονάδες 7 β) η ενθαλπία της αντίδρασης: CH6(g) + O( g ) CO(g) + H O(g). Για την αντίδραση A (g) + B (g) Γ (s) υπάρχουν τα παρακάτω πειραµατικά δεδοµένα σε θερµοκρασία T. Πείραµα [A] (M) [B] (M) - Αρχική ταχύτητα ( M sec ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0,5 0 0 α) Να βρεθεί ο νόµος της ταχύτητας για την παραπάνω αντίδραση και να υπολογιστεί η συνολική τάξη αυτής. Μονάδες 7 ÈÅÌÁÔÁ 0 β) Να υπολογιστεί η τιµή και οι µονάδες της σταθεράς ταχύτητας k στους T. Μονάδες 4 γ) Να εξηγηθεί αν η αντίδραση πραγµατοποιείται µε απλό µηχανισµό και αν όχι να προταθεί ένας πιθανός µηχανισµός. Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 4

11 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 5 δ) Σε δοχείο όγκου V = 5 L, σε θερµοκρασία T, εισάγονται 6 mol Α και 4 mol B. Μετά την πάροδο min βρέθηκε ότι στο δοχείο περιέχονται mol Γ. Να βρεθεί η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης και η ταχύτητα στο τέλος του δεύτερου λεπτού. Μονάδες 8 ΘΕΜΑ 4 ο Σε δοχείο όγκου V= L και σε θερµοκρασία T= 500 K βρίσκονται σε ισορροπία mol αερίου AB, mol αερίου A και αέριο B µε συγκέντρωση 0,5 M, σύµφωνα µε την χηµική εξίσωση: A( g ) + B( g ) AB( g ). α) Προσθέτουµε στο δοχείο στην κατάσταση της ισορροπίας επιπλέον mol αερίου AB, διατηρώντας σταθερό τον όγκο και την θερµοκρασία του δοχείου. Να εξηγήσετε προς ποια κατεύθυνση θα υπάρξει µετατόπιση της χηµικής ισορροπίας και να προσδιοριστούν οι νέες συγκεντρώσεις σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας. Μονάδες 8 β) Στην αρχική ισορροπία υποδιπλασιάζουµε τον όγκο του δοχείου διατηρώντας την θερµοκρασία του συστήµατος σταθερή. Να εξηγήσετε αν θα υπάρξει µετατόπιση της χηµικής ισορροπίας και να προσδιοριστούν οι νέες συγκεντρώσεις σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας. γ) Στην αρχική ισορροπία θερµαίνουµε το σύστηµα στους T= 800 K, διατηρώντας σταθερό τον όγκο του δοχείου ( V = L ), και στην νέα κατάσταση χηµικής ισορροπίας προσδιορίστηκε νέα συγκέντρωση του αερίου AB ίση µε,5 M. Να εξηγήσετε αν η αντίδραση σχηµατισµού του αερίου AB είναι ενδόθερµη ή εξώθερµη, και να προσδιοριστούν οι νέες συγκεντρώσεις σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας. δ) Σε άλλο δοχείο όγκου V και σε θερµοκρασία T= 500 K εισάγουµε ταυτόχρονα 4 mol αερίου AB, mol αερίου A και mol αερίου B. Να υπολογιστούν οι µερικές πιέσεις στην θέση χηµικής ισορροπίας, αν η πίεση στο δοχείο, στη θέση ισορροπίας, είναι 5atm. ÈÅÌÁÔÁ 0 Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) 5

12 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ισοµοριακό µίγµα τριών αερίων ασκεί σε κλειστό δοχείο πίεση 6atm. Το γραµµοµοριακό κλάσµα του κάθε αερίου είναι : α) 6 β) γ) /6 δ) /. Αν κατά την τέλεια καύση 0, mol γραφίτη (C (s) γραφίτης ) σε πρότυπη κατάσταση εκλύονται 40κJ θερµότητας συµπεραίνουµε ότι: α) Η 0 f (CO (g)) = kj/mol. β) Η 0 f (CO (g)) = kj/mol. γ) Η 0 c (C (s)γραφίτης ) = - 40 KJ. δ) Η 0 c (C (s)γραφίτης )= +40KJ.. Βρέθηκε ότι η σταθερά της ταχύτητας της χηµικής αντίδρασης Α(g) Β(g)+Γ(g) είναι k = 0,4M s Η παραπάνω χηµική αντίδραση στις συνθήκες µέτρησης της k, είναι: α) µηδενικής τάξης β) πρώτης τάξης γ) δεύτερης τάξης δ) τρίτης τάξης ÈÅÌÁÔÁ 00.4 Στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας ενός χηµικού συστήµατος στο οποίο συµµετέχουν αέριες χηµικές ουσίες και σε ορισµένες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας, ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει: α) η πίεση του συστήµατος διατηρείται σταθερή. β) η θερµοκρασία του συστήµατος διατηρείται σταθερή. γ) η µάζα του συστήµατος διατηρείται σταθερή. δ) δεν πραγµατοποιείται καµία αντίδραση.

13 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι Σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι Λανθασµένη. ΘΕΜΑ ο α) Κατά τη διάρκεια της χηµικής αντίδρασης Ν (g) + Η (g) ΝΗ (g) ο ρυθµός σχηµατισµού της ΝΗ είναι διπλάσιος του ρυθµού κατανάλωσης του Ν. β) Σε οποιαδήποτε αντίδραση εξουδετέρωσης οξέος µε βάση, το o Η = -57,kJ/mol. n γ) Η σταθερά της χηµικής ισορροπίας K c της αµφίδροµης χηµικής αντίδρασης A(g)+B(g) AB(g), Η>0, δεν επηρεάζεται από την πίεση και τη µεταβολή των συγκεντρώσεων των σωµάτων που συµµετέχουν. δ) Η θεωρία της προσρόφησης ερµηνεύει ικανοποιητικά την ετερογενή κατάλυση. ε) Στη χηµική εξίσωση Br +KI KBr + I το Br είναι το αναγωγικό σώµα... α. Να γράψετε στο τετράδιό σας µε τους σωστούς συντελεστές τις χηµικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων οξειδοαναγωγής: α....kmno H S+...H SO 4...MnSO K SO S+...H O α....al+...hno...al(no ) +...NO +...H O Μονάδες ( x ) β. Στην παρακάτω χηµική αντίδραση να προσδιορίστε τα A και Β και να τη µεταφέρετε στο τετράδιό σας συµπληρωµένη µε τους σωστούς συντελεστές και τις χηµικές ουσίες που την περιγράφουν. Zn + HNO (αραιό) Α + Β + Η Ο Μονάδες 4.. Να προβλέψετε την επίδραση που θα έχουν οι ακόλουθες µεταβολές (α, β, γ, δ) στην αρχική ταχύτητα της απλής χηµικής αντίδρασης: A (g) + B(g) Γ(g) ÈÅÌÁÔÁ 00 α. Αύξηση της συγκέντρωσης του Α υπό σταθερό όγκο και θερµοκρασία. β. Αύξηση του όγκου του δοχείου υπό σταθερή θερµοκρασία. γ. Μείωση της θερµοκρασίας υπό σταθερό όγκο. δ. Αποµάκρυνση από το δοχείο ποσότητας Β υπό σταθερό όγκο και θερµοκρασία. Μονάδες (4 x ).. Σε ένα κλειστό δοχείο τοποθετούµε ορισµένη ποσότητα S και Ο και το σύστηµα καταλήγει σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση:

14 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00 ΘΕΜΑ ο ίνονται: S(s) + O (g) SO (g) Η<0 Α. Πως θα µεταβληθούν η απόδοση της αντίδρασης καύσης, η τιµή της σταθεράς χηµικής ισορροπίας και η µερική πίεση του οξυγόνου στη χηµική ισορροπία, αν επιφέρουµε ξεχωριστά καθεµιά από τις παρακάτω µεταβολές: α) χρησιµοποιήσουµε µικρότερα τεµάχια θείου (S(s)) ίσης µάζας, χωρίς µεταβολή της θερµοκρασίας και του όγκου του δοχείου. β) αυξήσουµε τη θερµοκρασία, χωρίς µεταβολή του όγκου του δοχείου γ) µειώσουµε τον όγκο του δοχείου, χωρίς µεταβολή της θερµοκρασίας. Μονάδες Β. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. o c 8 o f o f 8 Η (C H (g))= -00kJ/mol Η (CO (g))= - 94kJ/mol Η (C H (g))= -kj/mol α) Να γραφούν οι αντίστοιχες θερµοχηµικές εξισώσεις β) Σε θερµιδόµετρο τύπου βόµβας, περιέχονται.500g νερού θερµοκρασίας 0 C. Στο θερµιδόµετρο εισάγονται και καίγονται πλήρως,g προπανίου (C H (g)). Να υπολογιστεί η τελική θερµοκρασία του νερού. 8 γ) Να υπολογιστεί η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του νερού (HO(l)) Μονάδες 8 δ) Στο δοχείο εισάγεται ορισµένος όγκος αερίου υδρογόνου, µετρηµένος σε πρότυπες συνθήκες (stp), και περίσσεια οξυγόνου. Το µίγµα αναφλέγεται, οπότε εκλύονται 78kJ µετρηµένα σε πρότυπη κατάσταση. Να υπολογιστεί ο όγκος του αερίου υδρογόνου που αντέδρασε, µετρηµένος σε πρότυπες συνθήκες (stp). ÈÅÌÁÔÁ 00 i ίνονται: o Η ειδική θερµότητα του νερού c = 4,kJ Kg C. Η θερµοχωρητικότητα του θερµιδόµετρου θεωρείται αµελητέα. Οι σχετικές ατοµικές µάζες: Ar(C) =, Ar(H) =

15 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00 4 ΘΕΜΑ 4 ο α. Σε δοχείο σταθερού όγκου 0L και θερµοκρασίας 450 ο C περιέχονται,4 mol ΗΙ, 0,mol Ι και 0,mol Η. Στη θερµοκρασία αυτή, για τη χηµική αντίδραση: Η (g) + I (g) HI(g) η σταθερά της χηµικής ισορροπίας Kc είναι 9. α. α. α. Να προσδιορίσετε αν οι ποσότητες των τριών παραπάνω χηµικών ουσιών βρίσκονται σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας. Μονάδες Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Να προσδιορίσετε τις ποσότητες όλων των χηµικών ουσιών στην κατάσταση χηµικής ισορροπίας. β. Σε δοχείο όγκου L περιέχονται σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας 5mol του Α, 4mol του Β και mol του Γ, στους θ ο C, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Α(s) + xb(g) Γ(g) Η σταθερά της παραπάνω ισορροπίας στους θ ο C είναι Κc= 4. β. β. Να προσδιορίσετε την τιµή του συντελεστή x στην παραπάνω χηµική εξίσωση, που περιγράφει τη χηµική ισορροπία των Α, Β και Γ. Μονάδες 7 Αν η πίεση του µίγµατος σε αυτές τις συνθήκες είναι ίση µε atm να υπολογίσετε τις µερικές πιέσεις των αέριων συστατικών του µίγµατος και τη σταθερά Κ p της χηµικής ισορροπίας στους θ ο C. Σας ευχόµαστε επιτυχία στο διαγώνισµα της ΟΕΦΕ και στις σχολικές σας εξετάσεις. ÈÅÌÁÔÁ 00 4

16 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις. έως και.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της... Μεταξύ των µορίων του υδροβρωµίου HBr ασκούνται: α. δεσµοί υδρογόνου β. δεσµοί δίπολου - δίπολου γ. δυνάµεις δίπολου - ιόντος δ. οµοιοπολικοί δεσµοί.. Η πρότυπη ενθαλπία Η της αντίδρασης Η + / Ο Η Ο εξαρτάται: α. από τις συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης του συστήµατος β. από τις µάζες των αντιδρώντων και τη φυσική κατάσταση των προϊόντων γ. από τις µάζες και τη φύση των σωµάτων που αντιδρούν δ. είναι σταθερή και δεν εξαρτάται από κανέναν από τους παραπάνω παράγοντες... Η Κ c της αντίδρασης: Ν (g) + H (g) NH (g), Η < 0 αυξάνεται αν: α. µειωθεί η πίεση των αερίων στο δοχείο της αντίδρασης β. αυξηθεί ο όγκος του δοχείου της αντίδρασης γ. προστεθεί ποσότητα ΝΗ στο δοχείο της αντίδρασης δ. µειωθεί η θερµοκρασία των σωµάτων που συµµετέχουν στην ισορροπία. ÈÅÌÁÔÁ Αύξηση της θερµοκρασίας κατά 0 C θεωρούµε ότι διπλασιάζει την ταχύτητα της αντίδρασης: A B + Γ ( g ) (g) (g) Αν σε θερµοκρασία 0 C η αρχική ταχύτητα είναι υ, σε θερµοκρασία 60 C και για σταθερή συγκέντρωση του Α η ταχύτητα θα είναι:

17 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 α. 8υ β. 6υ γ. 4υ δ. 60υ.5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. ΘΕΜΑ ο α. Η απλή αντίδραση C ( s ) + O ( g ) CO ( g ), είναι πρώτης τάξης. β. Η ταχύτητα των χηµικών αντιδράσεων σε όλη τη διάρκειά τους παραµένει σταθερή. γ. Αν το ροµβικό θείο (S) αποτελεί τη σταθερότερη µορφή του θείου στους 5 ο 0 C, τότε ισχύει: Η f (ροµβικού S) 0. δ. Ρινίσµατα σιδήρου ορισµένης µάζας, σκουριάζουν ταχύτερα από ένα ίσης µάζας σιδερένιο καρφί. ε. Ανάµεσα στις ουσίες υδροφθόριο (ΗF) και υδροχλώριο (HCl) οι οποίες έχουν ίσες περίπου σχετικές µοριακές µάζες, µεγαλύτερο σηµείο ζέσεως έχει το υδροφθόριο... Να δώσετε τους παρακάτω ορισµούς: α. Τι ονοµάζεται τάση ατµών ενός υγρού; β. Τι ονοµάζεται πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης;.. ίνεται η ισορροπία: CO(g) + H (g) CH OH(g), Η< 0 Μονάδες Μονάδες i. Πως επηρεάζουν την ταχύτητα και πώς την απόδοση της αντίδρασης οι παρακάτω µεταβολές: α. Αύξηση της θερµοκρασίας. β. Προσθήκη καταλύτη. γ. Αύξηση του όγκου µε σταθερή θερµοκρασία. δ. Αύξηση της ποσότητας του CO (g) µε σταθερό τον όγκο και τη θερµοκρασία. ιευκρινίζεται ότι στο νόµο της ταχύτητας παραγωγής της CH OH συµµετέχουν οι συγκεντρώσεις και των δύο αερίων αντιδρώντων µε τάξη αντίδρασης ως προς το καθένα. ii. ικαιολογήστε τις παραπάνω επιλογές σας. Μονάδες (4x+4x) ÈÅÌÁÔÁ 009

18 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Για την αντίδραση: A(g) + B(g) Γ(g) βρίσκουµε ότι διπλασιάζοντας τη συγκέντρωση του Α και του Β, η ταχύτητα οκταπλασιάζεται, ενώ αν διπλασιάσουµε µόνο τη συγκέντρωση του Β, η ταχύτητα απλώς διπλασιάζεται. ΘΕΜΑ ο α. Ποιος είναι ο νόµος της ταχύτητας της αντίδρασης; β. Ποια είναι η τάξη της αντίδρασης; γ. Ποιες είναι οι µονάδες της σταθεράς κ της ταχύτητας της αντίδρασης;.. Υπολογίστε την πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης: CO(g) + H (g) CH 4(g) + H O (g) Μονάδες 7 (++) Μονάδες0.. Ισοµοριακό µίγµα CO και Η όγκου 4,4L σε S.T.P συνθήκες χρησιµοποιείται για τον σχηµατισµό CH 4 σύµφωνα µε την πιο πάνω αντίδραση.να υπολογίσετε: i. Την µάζα του CH 4 που σχηµατίστηκε. ii. Το ποσό θερµότητας που εκλύεται... Την θερµότητα που εκλύεται κατά την πλήρη καύση της παραπάνω ποσότητας CH 4, όταν όλα τα προϊόντα βρίσκονται σε αέρια κατάσταση. ίνονται: ArC=, ArH=, ArO= 6 Η ο f (Η O) = - 58Kcal/mol, Η ο f (CO) = - 6Kcal/mol, Η ο f (CΗ 4 ) = - 0Kcal/mol Η ο f (CO ) = - 94Kcal/mol. ÈÅÌÁÔÁ 009

19 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΘΕΜΑ 4 ο Σε ένα δοχείο σταθερού όγκου V περιέχονται mol του αερίου Α και mol του αερίου Β. Το µείγµα θερµαίνεται στους θ, και αποκαθίσταται η ισορροπία: Α (g) + Β (g) ΑΒ (g) Για την παραπάνω ισορροπία δίνεται η σταθερά K c =64 στους θ C. α) Να υπολογίσετε τον αριθµό mol κάθε συστατικού του µείγµατος στην κατάσταση ισορροπίας. β) Να προσδιορίσετε την απόδοση της αντίδρασης γ) Μειώνουµε τη θερµοκρασία του συστήµατος στους θ C χωρίς µεταβολή του όγκου του δοχείου. Μετά την αποκατάσταση της νέας χηµικής ισορροπίας βρέθηκαν στο δοχείο mol ΑΒ. γ. Η αντίδραση σύνθεσης του ΑΒ από τα Α και Β είναι εξώθερµη ή ενδόθερµη; Μονάδες γ. ικαιολογείστε την απάντησή σας. δ) ίνονται οι παρακάτω απλές αντιδράσεις: Α (g) + Β (g) ΑΒ (g) Μονάδες 7 µε σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης κ = 4Μ - s - στους θ C και η ΑΒ (g) Α (g) + Β (g) µε σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης κ στους θ C. Να προσδιορίσετε τη σταθερά της ταχύτητας κ στους θ C. ÈÅÌÁÔÁ 009 4

20 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις..5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Ποια από τις παρακάτω ενώσεις που έχουν παραπλήσιες σχετικές µοριακές µάζες, έχει το µεγαλύτερο σηµείο βρασµού: α. CO β. CHCHOH. γ. CHOCH. δ. CHCHCH... Με βάση την θερµοχηµική εξίσωση o N + H NH H = Kcal, συµπεραίνουµε ότι : (g ) (g) (g) α. Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού της NH (g ) είναι Kcal / mol. β. Η πρότυπη ενθαλπία καύσης του N (g) είναι Kcal / mol. γ. Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού της NH (g ) είναι 44 Kcal / mol. NH είναι Kcal / mol. δ. Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού της (g ).. Η ταχύτητα της αντίδρασης Fe(s) + HCl (aq) FeCl (aq) + H(g ) δεν επηρεάζεται από: α. Την συγκέντρωση του διαλύµατος HCl β. Την θερµοκρασία. γ. Την πίεση. δ. Την επιφάνεια επαφής του Fe. µονάδες 4 µονάδες 4 ÈÅÌÁÔÁ 008 µονάδες 4

21 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Το NO παράγεται σύµφωνα µε την χηµική εξίσωση: o N + O NO H < 0 (g ) (g ) (g) Αν αυξήσουµε την θερµοκρασία, διατηρώντας σταθερό τον όγκο του δοχείου: α. Αυξάνεται η ποσότητα του N. β. Η πίεση παραµένει σταθερή. γ. Αυξάνεται η τιµή της Kc. δ. Αυξάνεται η απόδοση της αντίδρασης..5. Πρότυπη κατάσταση µιας ουσίας είναι η πιο σταθερή µορφή της σε: α. κανονικές συνθήκες β. θ = 5 C και P = atm γ. συνθήκες όπου η ουσία είναι στερεό. δ. θ = 0 C και P = atm.6. α. ιατυπώστε την αρχή Le Chatelier. β. Να δοθεί ο ορισµός της µερικής πίεσης αερίου. ΘΕΜΑ Α. ίνεται η ισορροπία: N + H NH Η = Kcal (g ) (g) (g) µονάδες 4 µονάδες 4 µονάδες 5 Να γίνουν αντιστοιχήσετε την κάθε µεταβολή που περιγράφεται στην στήλη Α, µε τις επιδράσεις που αναφέρονται στις στήλες Β και Γ: Στήλη Α Στήλη Β Στήλη Γ Ποσότητα (mol) του Μεταβολές στη κατάσταση Μεταβολή της σταθεράς υδρογόνου στη νέα της χηµικής ισορροπίας. χηµικής ισορροπίας. χηµική ισορροπία. Α. Αύξηση της θερµοκρασίας. Αύξηση Ι. Αύξηση Β. Ελάττωση του όγκου του δοχείου, σε σταθερή θερµοκρασία. Γ. Προσθήκη καταλύτη.. Προσθήκη ποσότητας αζώτου. Ε. Ελάττωση της πίεσης µε σταθερή την θερµοκρασία. ΣΤ. Προσθήκη µικρής ποσότητας HCl (V, T σταθερά) ÈÅÌÁÔÁ 008. Μείωση. ΙΙ. Μείωση.. Σταθερή ΙΙΙ. Σταθερή Μονάδες 9

22 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 Β. α) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; ) Μια φιάλη που περιέχει αέριο άζωτο σε ισορροπία µε υγρό άζωτο N (g) ) σε υψηλή πίεση και σταθερή θερµοκρασία. Η πίεση ( N( l ) αυτή µειώνεται συνεχώς µε την κατανάλωσή του αερίου αζώτου. ) Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του H O (s) είναι µεγαλύτερη από την πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του H O (g ). ) Αν στην αντίδραση NO(g) + H(g) N(g) + H O(g) διπλασιάσουµε την συγκέντρωση του NO (g ), διατηρώντας τον όγκο και την θερµοκρασία σταθερή, η ταχύτητα της αντίδρασης τετραπλασιάζεται. Kc 4) Για την αµφίδροµη αντίδραση A (g ) + B(g) Γ(g ) ισχύει Kp= RT µονάδες 4 β) Να δικαιολογηθούν οι απαντήσεις σας. µονάδες 8 Γ. Σε δοχείο σταθερού όγκου περιέχονται α mol PCl 5, β mol PCl και γ mol Cl, σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας, που περιγράφεται µε την χηµική εξίσωση: PCl PCl + Cl H> 0 5(g ) (g ) (g ) Προς ποια κατεύθυνση µετατοπίζεται η ισορροπία όταν προστεθεί επί πλέον αέριο µίγµα που περιέχει α mol PCl 5, β mol PCl και γ mol Cl διατηρώντας την θερµοκρασία σταθερή. Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. µονάδες 4 ΘΕΜΑ Σε δοχείο, σταθερού όγκου V και σε σταθερή θερµοκρασία θ C πραγµατοποιείται η αντίδραση: ÈÅÌÁÔÁ 008 A + B + Γ + Ε (g) (g) (s) (g) (g)

23 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Με πειραµατικές µετρήσεις προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα: Ταχύτητα Συγκέντρωση Συγκέντρωση Πείραµα αντίδρασης αερίου Α αερίου Β u (M s ) (Μ) (Μ) 0,0 0, 0, 0,04 0, 0, 0,08 0, 0, α) Να βρεθεί η τάξη της αντίδρασης ως προς το κάθε αντιδρών σώµα Α, Β, Γ. µονάδες 7 β) Να βρεθεί ο νόµος ταχύτητας της αντίδρασης, και να δικαιολογηθεί αν γίνεται µε µηχανισµό. µονάδες 6 γ) Να βρεθεί η τιµή και οι µονάδες της σταθεράς της ταχύτητας της αντίδρασης. µονάδες 6 δ) Τι είδους µεταβολή θα έχουµε στην ταχύτητα της αντίδρασης αν το στερεό σώµα Γ τεµαχιστεί σε µικρότερα κοµµάτια; Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. µονάδες ε) Τι είδους µεταβολή θα έχουµε στην ταχύτητα της αντίδρασης αν στο δοχείο προστεθεί επί πλέον αδρανές αέριο (V, T σταθερά). Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. µονάδες ΘΕΜΑ 4 Σε δοχείο σταθερού όγκου V = L και σε θερµοκρασία 7 C περιέχονται σε κατάσταση χηµικής ισορροπίας 0,8 mol SO, 0,8 mol SO και 0, mol O σύµφωνα µε την χηµική εξίσωση: SO SO + O (g) (g) (g) Θερµαίνουµε το µίγµα στους 57 C οπότε µετά την αποκατάσταση της νέας χηµικής ισορροπίας διαπιστώνουµε ότι στο δοχείο περιέχονται συνολικά mol αερίων. α. Να υπολογίσετε την Kc της αντίδρασης στους 7 C. µονάδες 4 ÈÅÌÁÔÁ 008 β. Να υπολογίσετε την Kc της αντίδρασης στους 57 C. µονάδες 0 γ. Η αντίδραση διάσπασης του SO είναι εξώθερµη ή ενδόθερµη; Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. µονάδες 5 4

24 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ δ. Στη αρχική κατάσταση χηµικής ισορροπίας (σε θερµοκρασία 7 C) προσθέτουµε ποσότητα O οπότε µετά την αποκατάσταση της νέας χηµικής ισορροπίας διαπιστώνουµε ότι στο δοχείο περιέχονται mol SO. Να υπολογιστεί η ποσότητα του O που προσθέσαµε. µονάδες 6 ÈÅÌÁÔÁ 008 5

25 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η κατάταξη κατά σειρά αυξανόµενου σηµείου βρασµού ισχύει µόνο στην τριάδα: α. σ.β.(co ) <σ.β.(hcl) <σ.β.(η Ο) β. σ.β.(η Ο) <σ.β.(h S) <σ.β.(h Se) γ. σ.β.(f ) <σ.β.(hf) <σ.β.(ηι) δ. σ.β.(nacl) <σ.β.(hbr) <σ.β.(ν ). Για την απλή αντίδραση Α (g) +Β (s) Γ (g), η σταθερά ταχύτητας k έχει µονάδες: α. L. mol -. s - β. mol. L -. s - γ. L. mol -. s - δ. s -. Η αντίδραση που περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση C (s) +O(g) CO(g) α. είναι σύνθεσης β. καύσης γ. και τα δυο παραπάνω δ. τίποτε απ' τα προηγούµενα Ερώτηση συµπλήρωσης κενού.4 α. Η καταλυόµενη από ένα προϊόν της, αντίδραση, είναι γνωστή ως Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η.. σιδερένιου αντικειµένου, η οποία επιταχύνεται από το ίδιο το προϊόν της, δηλαδή, τη (Fe O. xh O) β. Η καταλυτική δράση των πρωτεϊνικής φύσης ενζύµων επηρεάζεται από τη.. και την τιµή του.. ÈÅÌÁÔÁ 007 Ερώτηση αντιστοίχησης.5 Οι πρότυπες ενθαλπίες σχηµατισµού του Η Ο (g), του CO (g) και του CO (g) είναι 4kJ/mol, kj/mol και 94kJ/mol αντίστοιχα. Να αντιστοιχίσετε τις θερµοχηµικές εξισώσεις της στήλης (Ι) µε τις πρότυπες ενθαλπίες αντίδρασης της στήλης (ΙΙ).

26 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 (Ι). CO (g) + O(g) CO(g) α.. C (s) +CO(g) CO(g) β.. CO(g) CO (g) +O(g) γ. 4. C (s) +H O(g) CO (g) +H(g) δ. 5. C (s) +O(g) CO(g) ε. ΘΕΜΑ ο (ΙΙ) o Η = -kj/mol o Η = -8kJ/mol o Η = +kj/mol o Η 4 = +7kJ/mol o Η 5= +566kJ/mol Ερωτήσεις τύπου σωστό-λάθος. Να αιτιολογηθεί κάθε απάντηση.. Η υγρή αιθανόλη (CH CH OH) και ο υγρός διµεθυλαιθέρας (CH OCH ), στην ίδια θερµοκρασία, εµφανίζουν την ίδια τάση ατµών. Μονάδες 4. Για το µονοκλινές θείο, που δεν είναι η σταθερότερη µορφή του θείου, θα ισχύει Η o f(sµονοκλινες) 0. Μονάδες 4. Η σταθερά K c της χηµικής ισορροπίας C (s) +CO(g) CO(g) ελαττώνεται µε την ελάττωση της πίεσης. Μονάδες 4.4 Η αντίδραση Α+Β Γ βρέθηκε ότι ακολουθεί τον παρακάτω µηχανισµό δύο στοιχειωδών αντιδράσεων: Α+Β (αργή) +Β Γ (γρήγορη) α. Να γράψετε το νόµο της ταχύτητας της αντίδρασης και να καθορίσετε την τάξη της αντίδρασης. Μονάδες β. Πόσο θα µεταβληθεί η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης αν διπλασιάσουµε τη συγκέντρωση του Β; Μονάδες 4 ÈÅÌÁÔÁ 007 γ. Επιθυµούµε να ελαττώσουµε την αρχική ταχύτητα της αντίδρασης κατά 7 φορές. Με ποιο τρόπο και κατά πόσο πρέπει να µεταβάλλουµε τον όγκο του δοχείου;

27 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 ΘΕΜΑ ο Σε µεταλλικό θερµιδόµετρο, θερµοχωρητικότητας 6,04kJ/ o C, περιέχονται kg νερού θερµοκρασίας 0 ο C. Στο θάλαµο καύσης (αντιδραστήρας) του θερµιδοµέτρου εισάγονται 4mL υγρής µεθανόλης (CH OH). Μετά την πλήρη καύση τους η θερµοκρασία του νερού του θερµιδοµέτρου ανέρχεται τελικά σε 5 ο C. α. Να γραφεί η θερµοχηµική εξίσωση καύσης της µεθανόλης. β. Να υπολογιστεί το ποσό της θερµότητας που ελευθερώθηκε από την καύση. Μονάδες 0 γ. Να υπολογιστεί η ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού σε kj/kg. o C. ίνονται: ΘΕΜΑ 4 ο ενθαλπία καύσης της µεθανόλης, Η= -70kJ/mol πυκνότητα µεθανόλης, ρ=0,8g/ml σχετικές ατοµικές µάζες, C:, H:, O:6 Μονάδες 0 6 mol SO διαβιβάζονται µαζί µε ισοµοριακή ποσότητα Ο σε κενό δοχείο και τελικά αποκαθίσταται χηµική ισορροπία, που περιγράφεται από την εξίσωση SO (g) +O(g) SO(g), Η<0 Το µίγµα ισορροπίας έχει πίεση atm και περιέχει ισοµοριακές ποσότητες SO και O. α. Να υπολογιστεί η σταθερά ισορροπίας Kp και οι µερικές πιέσεις στην Χ.Ι Μονάδες 0 β. Να υπολογιστεί η απόδοση παραγωγής SO Μονάδες 8 γ. Να προταθεί, η κατάλληλη µεταβολή της θερµοκρασίας, ώστε η απόδοση αυτή να αυξηθεί. Μονάδες 7 ÈÅÌÁÔÁ 007

28 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 005 ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Ο Στις ερωτήσεις. έως.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.. Υψηλότερο Σ.Ζ. εµφανίζει η ένωση: α) CHCH CH CH β) CHCHCHCHCH CH CH γ) CHCHCH δ) CH C CH CH Μονάδες 4. Ο αριθµός οξείδωσης του S στις χηµικές ενώσεις HSO 4, HS, HSO, είναι αντίστοιχα: α) +6, +, +4 β), -, +4 γ) +6, -, +4 δ) +6, 0, +4. Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης: N (g) + H(g) NH(g) ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του N είναι υ και της NH είναι λόγος υ : υ είναι ίσος µε : α) β) γ) ½ δ).4 Σε δοχείο σταθερού όγκου V έχει αποκατασταθεί η ισορροπία : υ. Ο Α (g) + Β (g) Γ(g). Προσθέτουµε στο δοχείο ταυτόχρονα mol A και 4mol του Γ, τι θα συµβεί; α) Θα αυξηθεί η ποσότητα του Α β) Θα αυξηθεί η ποσότητα του Γ γ) Θα έχω Χ.Ι. δ) Εξαρτάται από την τιµή της K c. OEΦE ΘEMATA 005

29 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Η πίεση P 0 των υδρατµών που βρίσκονται σε ισορροπία µε υγρό νερό σε κλειστό δοχείο εξαρτάται: α. από τον όγκο που καταλαµβάνουν οι υδρατµοί και από τη θερµοκρασία β. από την ποσότητα του υγρού νερού γ. από τη θερµοκρασία και το είδος του υγρού δ. µόνο από τη θερµοκρασία. ΘΕΜΑ ο. Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερµοκρασία τοποθετούµε ισοµοριακές ποσότητες των Α και Β οπότε πραγµατοποιείται η αντίδραση: Α (g) + B(g) Γ(g) + 4 (g) Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι οι σωστές (σηµειώστε Σ) και ποιες λανθασµένες (σηµειώστε Λ). Να αιτιολογηθεί κάθε επιλογή. α) Στο τέλος της αντίδρασης η [Α] µηδενίζεται. Μονάδες 4 β) Η ταχύτητα κατανάλωσης του Α είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα κατανάλωσης του Β (ρυθµός µεταβολής της ). Μονάδες 4 γ) Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης η Ρ ολ παραµένει σταθερή. Μονάδες 4. Να συµπληρωθούν οι αντιδράσεις που ακολουθούν και για κάθε µία να σηµειωθεί ποιο σώµα δρα ως οξειδωτικό και ποιο ως αναγωγικό. α) Cu + HNO (πυκνό) Μονάδες 4 β) FeSO 4 + KMnO 4 + H SO 4 γ) H S + HNO (αραιό) ΘΕΜΑ ο Μονάδες 4 Σε δοχείο L και σε σταθερή θερµοκρασία θ πραγµατοποιείται η αντίδραση: A (g) + B(g) Γ(g) τοποθετώντας στο δοχείο 8mol του Α και mol του Β. α) Ποια η µέση ταχύτητα της αντίδρασης αν αυτή ολοκληρώνεται σε 0sec; β) Ποιοι οι ρυθµοί κατανάλωσης-παραγωγής των Α, Β, Γ; γ) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των συγκεντρώσεων συναρτήσει του χρόνου για τα Α, Β, Γ. OEΦE ΘEMATA 005 δ) Αν η αντίδραση πραγµατοποιηθεί σε θερµοκρασία θ θ να γίνουν οι νέες γραφικές παραστάσεις των c-t µε ελεύθερη εκτίµηση όσον αφορά το χρόνο ολοκλήρωσης της αντίδρασης.

30 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 005 ΘΕΜΑ 4 ο Σε κενό δοχείο 4L εισάγονται 8mol C H 6 τα οποία θερµαίνονται στους ο θ C οπότε πραγµατοποιείται η αντίδραση: C H 6(g) C H 4(g) + H (g). Όταν αποκατασταθεί η χηµική ισορροπία στο δοχείο ανιχνεύονται 8g H (A r,h =). α) Ποια η απόδοση της αντίδρασης και η Κ c ; β) Τι ποσό θερµότητας εκλύεται ή απορροφάται µέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία; γ) Ενώ βρισκόµαστε σε Χ.Ι. µειώνουµε τον όγκο του δοχείου στα L και ταυτόχρονα προσθέτουµε στο δοχείο 4mol C H 6. Προς ποια κατεύθυνση θα εκδηλωθεί αντίδραση; ίνονται οι ενθαλπίες καύσης: C H 6(g) = -560KJ/mol, C H 4(g) = -40KJ/mol και H (g) = -85KJ/mol OEΦE ΘEMATA 005

Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ ο ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω προτάσεις 1.1 και µέχρι 1.3 να σηµειώσετε ποιες είναι οι σωστές.

Για τις παρακάτω προτάσεις 1.1 και µέχρι 1.3 να σηµειώσετε ποιες είναι οι σωστές. Θέµα ο Για τις παρακάτω προτάσεις και µέχρι να σηµειώσετε ποιες είναι οι σωστές Η ισχύς του δεσµού Η : Α Βρίσκεται µεταξύ της ισχύος του δεσµού διπόλου-διπόλου και του δεσµού ιόντος-διπόλου Β είναι µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοχημεία Κεφάλαιο 2 ο

Θερμοχημεία Κεφάλαιο 2 ο Θερμοχημεία Κεφάλαιο 2 ο Επιμέλεια: Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 13 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 14 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

β) ψ τάξης ως προς Β,

β) ψ τάξης ως προς Β, 3.3 Νο μος ταχυ τητας - Μηχανισμο ς αντι δρασης αντιδράσεις ονοµάζονται απλές ή στοιχειώδεις; αντιδράσεις ονοµάζονται πολύπλοκες; Τι ονοµάζεται νόµος ταχύτητας µιας χηµικής Πως προσδιορίζεται ο νόµος της

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις προτάσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως.

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως. 1 Αθλητικό παράπτωµα Αθλητικός χώρος «Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013

Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013 Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013 ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στη Θεσσαλονίκη σήµερα στις πέντε του µηνός Μαίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛ. Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 Β ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 7/12-02-2013 (αρ. πρωτ. 17 11γ/ο/5/8/12.02.2013/ΦΕΚ363Β/19-02-2013) 1 ΟΜΑ Α 1: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α 1. Ηµεροµηνία: Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το κείµενο πραγµατεύεται τη µαθητική επιθετικότητα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014 Αθήνα, 10/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟ /ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' -

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/10 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚEΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΜΕ Αγαπητή/αγαπητέ Συνάδελφε, Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 131 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 91. Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελο ποννήσου Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου 1 Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου 2 ο Κεφάλαιο... Θέμα 1 ο... 1.1. Να συμπληρωθούν τα κενά... Η εξωτερική στιβάδα ενός ατόμου δε μπορεί να περιέχει περισσότερα από... ηλεκτρόνια. Ειδικότερα αν αυτή είναι

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Η χηµική ενέργεια οφείλεται:

2.1. Η χηµική ενέργεια οφείλεται: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ 2.1 Μεταβολή ενέργειας κατά τις χηµικές µεταβολές Ενδόθερµες - εξώθερµες αντιδράσεις Θερµότητα αντίδρασης - ενθαλπία Η χηµική ενέργεια 1.Τι ονοµάζουµε χηµική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 Ε ιβλέ ων Καθηγητής :Φράγκος Κων/νος Σχολικό Έτος : 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 18/05/2006 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, κα ΖΩΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Η 2005-2006 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους

ΘΕΜΑ: Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους Αθήνα, 27.2.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα 1: Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µια από τις επόµενες ερωτήσεις: 1) Η τάση ατµών ενός υγρού εξαρτάται από : α. Τη φύση του υγρού και τη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 5 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 172. Εφαρμογή της υπ αριθμ. 1637 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1 ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1 η ΟΜΑ Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1 η ΟΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β ΟΜΑ Α) ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.060,00 (µε Φ.Π.Α) ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

πτυχιακή εργασία θέαα:

πτυχιακή εργασία θέαα: Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΠΣΤΙΚΗΣ πτυχιακή εργασία θέαα: Διαχρονική και Διεπιχεφησιακή ανά/.υση των Ισολογισμών των επιχειρήσεων EL VE Α.Ε. και ΜΑΝΤΩΝΙΑ Α.Ε. που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...i ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ...7 1. Επιχειρήσεων των ΟΤΑ µέχρι τον Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων του 1954...7 Α. Νοµική µορφή των επιχειρήσεων...7

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 198.396,00 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (I) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ MAΘHMA : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Α. Αγαπητοί συµµαθητές, Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο αρθρογράφος περιγράφοντας το αγχωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε το περιεχόµενο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 20ουΑΙΩΝΑ Διπλωματική Εργασία για το Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18-03-2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα