Η αξία του περιεχοµένου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αξία του περιεχοµένου"

Transcript

1 Η αξία του περιεχοµένου ατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας σηµειώθηκε µία πραγµατική επανάσταση στον τρόπο πρόσβασης του ανθρώπου στο περιεχόµενο και την πληροφορία. Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών - ιδίως των ασύρµατων και της κινητής τηλεφωνίας (και των δικτύων) µε προεξάρχoντα το ρόλο του Internet - άλλαξαν το σκηνικό στην έως τότε δυσκίνητη ροή της πληροφορίας. Η διακίνηση του περιεχοµένου προϋπέθετε, βεβαίως, την ύπαρξή του σε ψηφιακή µορφή. Έτσι, ταυτόχρονα µε την παραγωγή ψηφιακού περιεχο- µένου παρατηρήθηκε και ένα κύµα ψηφιοποίησης των µέσων που υπήρχαν σε συµβατική µορφή, διαδικασία η οποία άλλωστε συνεχίζεται σε µεγάλο βαθµό και σήµερα. Παρά τα όσα βήµατα έχουν σηµειωθεί, η αγορά του online περιεχοµένου βρίσκεται ακόµη σε νηπιακό στάδιο, αν συγκριθεί µε το µέγεθος της αγοράς του offline περιεχοµένου. Παρόλα αυτά, όπως θα δούµε και στη συνέχεια, υπάρχουν σαφείς ανοδικές τάσεις και ορισµένες πολλά υποσχό- µενες αγορές. Στην παρούσα χρονική στιγµή τρεις είναι οι κυριότερες πλατφόρµες διανοµής online περιεχοµένου: τα PCs, η ψηφιακή τηλεόραση και οι ασύρµατες συσκευές. Παρά το γεγονός ότι πολλές φορές το ίδιο περιεχόµενο είναι διαθέσιµο σε περισσότερες από µία από τις προαναφερθείσες πλατφόρµες, συνήθως τα επιχειρηµατικά µοντέλα διάθεσης του περιεχοµένου αντιµετωπίζουν διακριτά τις πλατφόρµες. Από την άλλη µεριά, το online περιεχόµενο οργανώνεται σε τέσσερις κεντρικές κατηγορίες: ήχοι/µουσική, video, παιχνίδια και εκδόσεις. Ας δούµε αρχικά, σε γενικές γραµµές, τι είναι σήµερα διαθέσιµο στις κυριότερες πλατφόρµες. περιεχόµενο σε PCs Ήχοι/µουσική Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα καταστήµατα online µουσικής (όπου οι χρήστες έχουν κυριότητα του περιεχο- µένου που αγοράζουν) και οι αντίστοιχες συνδροµητικές υπηρεσίες. Video Όσον αφορά στο video, αυτήν τη στιγµή υπάρχουν διαθέσιµες υπηρεσίες για το "κατέβασµα" ή τη µετάδοση κινηµατογραφικών ταινιών (video on demand), φυσικά σε ώριµες, από πλευράς broadband Internet, αγορές. ιαθέσιµα είναι, επίσης, αρχεία βίντεο µε αθλητικό, ειδησεογραφικό και ψυχαγωγικό περιεχόµενο, αλλά και συνδροµητικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσµα περιεχοµένου που ποικίλλει από τηλεοπτικούς σταθµούς ως πορνογραφικό περιεχόµενο και περιεχό- µενο που αφορά στον επιχειρηµατικό χώρο. Παιχνίδια Στη συγκεκριµένη κατηγορία εντάσσονται τα multiplayer games τα οποία συνήθως είναι διαθέσιµα έναντι ενός µηνιαίου τιµήµατος, αλλά και οι υπηρεσίες που επιτρέπουν τη διανοµή των παιχνιδιών µε ηλεκτρονικό τρόπο. Εκδόσεις Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνεται όλο το online περιεχόµενο που βασίζεται σε κείµενο και εικόνα, όπως υπηρεσίες ειδήσεων και ενηµέρωσης για καταναλωτές και επιχειρήσεις, εκπαιδευτικό περιεχόµενο και επιστη- µονικές εκδόσεις, περιεχόµενο για ενηλίκους κ.ά. περιεχόµενο σε ψηφιακές τηλεοράσεις Μουσική Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιµες υπηρεσίες, αλλά αναµένεται στο µέλλον η παροχή δυνατότητας µουσικών downloads. Video Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ταινίες (video on demand), αλλά και video µε αθλητικό, παιδικό, µουσικό, πορνογραφικό περιεχόµενο κ.λπ. Παιχνίδια Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται τα multiplayer games των γνωστών παιχνιδοµηχανών ή παιχνίδια που βασίζονται σε set-top boxes. Εκδόσεις Η συγκεκριµένη κατηγορία στηρίζεται κυρίως στο teletext, αν και µελλοντικά αναµένεται να κάνουν την εµφάνισή τους και άλλες περισσότερο προηγµένες τεχνολογίες. περιεχόµενο σε mobile πλατφόρµες Ήχοι/µουσική Τα ιδιαίτερα δηµοφιλή ringtones κερδίζουν τη µερίδα του λέοντος στο συγκεκριµένο τοµέα. Ήδη σε κάποιες προηγµένες αγορές έχουν κάνει την εµφάνισή τους υπηρεσίες που επιτρέπουν το κατέβασµα µουσικών κοµµα- 38 IOYΛIΟΣ 2005 new economy observer

2 τιών, αλλά το επιχειρηµατικό µοντέλο χρειάζεται χρόνο για να δοκιµαστεί. Video Στον τοµέα του video παρέχονται clips αθλητικού, ειδησεογραφικού και ψυχαγωγικού κυρίως περιεχοµένου, ενώ προσφέρεται και η δυνατότητα παρακολούθησης τηλεοπτικού προγράµµατος. Παιχνίδια Στη συγκεκριµένη κατηγορία επιτρέπεται το "κατέβασµα" παιχνιδιών από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας ή από εξειδικευµένους παρόχους ανάλογων υπηρεσιών. Εκδόσεις Ειδικά διαµορφωµένες εκδόσεις των web σελίδων προβάλλονται και στις οθόνες των φορητών συσκευών µε περιεχόµενο που έχει κυρίως ειδησεογραφικό χαρακτήρα. Η σπουδαιότητα του περιεχοµένου Όπως είναι φανερό από τα προαναφερθέντα, τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί σηµαντική ανάπτυξη του online περιεχοµένου, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει µεγάλη απόσταση από το περιεχόµενο που υπάρχει σε παραδοσιακή µορφή. Αλλά, γιατί το online περιεχόµενο έχει αποκτήσει τελευταία τόση αξία; Ο κυριότερος ίσως λόγος είναι ότι θεωρείται ως το κλειδί για την ουσιώδη ανάπτυξη του broadband Internet και των ασύρ- µατων υπηρεσιών. Οι συγκεκριµένες αγορές βρίσκονται ήδη σε διάφορα στάδια εξελικτικής διαδικασίας. Στην αρχική φάση των εν λόγω αγορών το ζητούµενο ήταν η πρόσβαση. Η διείσδυση των broadband υπηρεσιών στο αρχικό στάδιο εµφάνισής τους ήταν περιορισµένη σε χρήστες οι οποίοι δεν ενδιαφέρονταν για το κόστος, αλλά ζητούσαν υψηλές ταχύτητες. Παρόλα αυτά, όταν η διείσδυση του broadband ξεπέρασε τη µικρή µερίδα των "πρωτοπόρων" και άγγιξε τη µαζική καταναλωτική αγορά, οι ανάγκες των χρηστών µεταβλήθηκαν. Γιατί καλό είναι να είσαι πάντα συνδεδεµένος στο Internet και να έχεις υψηλές ταχύτητες πρόσβασης, αλλά σε τι θα σου χρειαστεί, αν δεν υπάρχει διαθέσιµο περιεχόµενο; Εκ των πραγµάτων, λοιπόν, το περιεχόµενο αποκτά σταδιακά µεγαλύτερη σπουδαιότητα σε αντίθεση µε την broadband διασύνδεση η οποία αρχίζει να θεωρείται δεδοµένη (στις ώριµες, βεβαίως, αγορές...). Παράλληλα, µεταβολές παρατηρούνται και στα τιµολογιακά µοντέλα τα οποία κινούνται προς πιο σύνθετες µορφές, προσανατολισµένες στο χώρο των υπηρεσιών. Οι επιλογές πρόσβασης σε περιεχόµενο έχουν αρχίσει να εµφανίζονται ως υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας στις υπηρεσίες broadband πρόσβασης. Σταδιακά ενδέχεται να προστεθούν υπηρεσίες ψυχαγωγίας, υπηρεσίες που να σχετίζονται µε το ψηφιακό σπίτι κ.λπ. Έτσι, σταδιακά, ενώ ο αυξανόµενος ανταγωνισµός στο χώρο της broadband πρόσβασης στο Internet θα έχει ως αποτέλεσµα την περαιτέρω συρρίκνωση των τιµών, καλείται το περιεχόµενο να στηρίξει τα έσοδα στη συγκεκριµένη βιοµηχανία. Σήµερα οι χρήστες πληρώνουν για το always on και την ταχύτητα που προσφέρουν οι broadband συνδέσεις. Όταν τα χαρακτηριστικά αυτά θα θεωρούνται αυτονόητα, το περιεχό- µενο µε τη µορφή των ψυχαγωγικών εφαρµογών και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα οδηγήσει προς τα εµπρός τη βιοµηχανία του broadband Internet. Τόσο οι πάροχοι όσο και οι χρήστες βρίσκονται στην αρχή της διαδικασίας µετάβασης από την πρόσβαση στο περιεχόµενο. Όπως καταγράφουν οι έρευνες, οι τελικοί χρήστες έχουν σήµερα στις βασικές τους προτεραιότητες τα θέµατα της broadband σύνδεσης, αλλά δείχνουν αυξανόµενο ενδιαφέρον για συγκεκριµένες κατηγορίες περιεχοµένου. << Βασικές κατηγορίες περιεχοµένου Mouσική Παιχνίδια Video Eκδόσεις Kαταναλωτές Επιχειρήσεις Ψηφιακή Τηλεόραση Καταστήµατα Games, Interactive TV Video on demand Yπηρεσίες Πληροφόρησης Broadband PC Καταστήµατα PC Games Tαινίες, Video clips Eιδήσεις και πληροφορίες, εκπαίδευση, περιεχόµενο για ενηλίκους Mobile Βασικές πλατφόρµες πρόσβασης Ringtones, Moυσική Μοbile Games Video clips Eιδήσεις και πληροφορίες Προϊόντα και υπηρεσίες ανά κατηγορία περιεχοµένου και πλατφόρµα new economy observer IOYΛIΟΣ

3 Η αγορά του online περιεχοµένου M ία ιδιαίτερα αναλυτική καταγραφή της κατάστασης στην οποία βρίσκεται σή- µερα η αγορά του online περιεχοµένου στη υτική Ευρώπη, επιχειρεί µία έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την εταιρία Strategy Analytics σε συνεργασία µε την οµάδα εργασίας του EITO (ΕΙΤΟ Task Force) και την οικονο- µική στήριξη της Telecom Italia. Βασικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι η καταναλωτική αγορά του online περιεχοµένου βρίσκεται ακόµη στη νηπιακή της ηλικία, σε σύγκριση πάντα µε τα έσοδα που αποφέρει το offline περιεχόµενο. Για παράδειγµα, τα έσοδα από το online ψυχαγωγικό περιεχόµενο, όπως η µουσική, τα video και τα παιχνίδια επισκιάζονται από τα έσοδα που παράγονται από τα ανταγωνιστικά format όπως τα CDs και τα DVDs. Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια του 2004 εκτιµάται ότι το 16% των εσόδων από τα video games προήλθαν από τις online υπηρεσίες, σε σύγκριση µε το 2,7% στην περίπτωση του video και του 0,5% στην περίπτωση της µουσικής. Παράλληλα, τα έσοδα από την IPTV (τηλεόραση µε χρήση της υποδοµής του Internet) και το video µέσω PCs εκτιµάται ότι στο τέλος του 2004 ανήλθαν στα 166 εκατ., αντιστοιχώντας µόλις στο 7% των εσόδων από τις τηλεοπτικές συνδροµητικές υπηρεσίες. Όπως εκτιµά η έρευνα, η πλειοψηφία των εσόδων από το online περιεχό- µενο προέρχεται από τις υπηρεσίες επιχειρηµατικής πληροφόρησης. Η εν λόγω αγορά έχει ήδη πραγµατοποιήσει ένα σηµαντικό βήµα µετάβασης από την offline στην online διανοµή. Τα έσοδα από τις επιχειρηµατικές υπηρεσίες είναι εξαπλάσια από τα αντίστοιχα των καταναλωτικών υπηρεσιών ( 8,5 δισ. έναντι 1,7 δισ.). Αντιθέτως, η καταναλωτική αγορά η οποία κυριαρχείται από τις ψυχαγωγικές εφαρ- µογές, είναι στα πολύ αρχικά στάδια µετάβασης από την offline στην online διανοµή και παράδοση. Υπηρεσίες και έσοδα Στη συνέχεια αναλύεται η κατάσταση της αγοράς του online περιεχοµένου µε βάση τις τρεις σηµαντικότερες πλατφόρµες διανοµής του: τις φορητές συσκευές, τα PCs και την τηλεόραση. 40 IOYΛIΟΣ 2005 new economy observer

4 Περιεχόµενο για mobile συσκευές Το mobile περιεχόµενο κατέχει την πρωτιά στο καταναλωτικό πεδίο. Τα έσοδα από το ψηφιακό περιεχόµενο που διατίθεται στις φορητές συσκευές, ξεπερνούν κατά πολύ τα αντίστοιχα έσοδα από το περιεχόµενο για PCs και τηλεόραση. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ιδιαίτερα µεγάλη ζήτηση των ringtones και wallpapers για τα κινητά τηλέφωνα, που το 2003 απέφεραν έσοδα της τάξης των 2,4 δισ. Τα ringtones αντιστοιχούν στο 70% της εν λόγω αγοράς και σε ορισµένες περιοχές ξεπερνούν ακόµη και τις πωλήσεις των CD singles. Ακόµη, όµως, και αν εξαιρεθούν οι εν λόγω εφαρµογές, τα έσοδα από το mobile περιεχόµενο ξεπέρασαν το 2004 τα έσοδα από τις αντίστοιχες υπηρεσίες για PCs ( 692 εκατ. έναντι 255). Ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων τοµέας είναι αυτός των mobile games, που παράγει υψηλότερα έσοδα ( 254 εκατ.) από τα online παιχνίδια που παίζονται µέσω των παιχνιδοµηχανών ή των PCs. Θα πρέπει, βεβαίως, να σηµειωθεί ότι το 70% των εσόδων προέρχονται από το "κατέβασµα" παιχνιδιών και όχι από online παιχνίδια που παίζονται µέσω του Internet. Αντιθέτως, το επιχειρηµατικό mobile περιεχόµενο κινείται συγκριτικά σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η καταναλωτική βάση είναι πολύ ευρύτερη των επιχειρηµατικών χρηστών και ως εκ τούτου οι πάροχοι εστιάζουν σε αυτήν τη φάση στις εφαρµογές ψυχαγωγίας. Περιεχόµενο για PCs Σε αντίθεση µε την προηγούµενη κατηγορία, στον τοµέα του online περιεχοµένου για PCs κυριαρχεί το επιχειρηµατικό περιεχόµενο. Συγκεκριµένα, η αγορά του business περιεχοµένου αποφέρει έσοδα της τάξης των 8 δισ. έναντι µόλις 255 εκατ. που αποφέρουν τα έσοδα από τις καταναλωτικές υπηρεσίες. Οι επιχειρηµατικές υπηρεσίες ποικίλλουν από συνδροµές σε επιλεγµένες ενότητες ειδησεογραφικών web sites, έως online αγορές πληροφοριών που εκδίδονται από ερευνητικούς οίκους και εταιρίες αναλύσεων. Όσον αφορά στα έσοδα από περιεχό- µενο που απευθύνεται σε καταναλωτές, την πλειοψηφία κατέχουν οι εκδόσεις. Το πορνογραφικό περιεχόµενο κατέχει στη συγκεκριµένη περίπτωση µεγάλο µερίδιο αγοράς. Όσον αφορά στα µοντέλα τιµολόγησης, τόσο στον τοµέα του καταναλωτικού όσο και του επιχειρηµατικού περιεχοµένου, συνυπάρχουν το συνδρο- µητικό και το pay-per-use (πληρωµή ανά χρήση) µοντέλο. Τα online games αποτελούν την κύρια µορφή online ψυχαγωγίας στο χώρο των PCs, καθώς τα τελευταία χρόνια υπήρξε µία δραµατική αύξηση του αριθµού και της ποικιλίας των παιχνιδιών που είναι διαθέσιµα στους καταναλωτές. Η µεγαλύτερη ανάπτυξη προέρχεται από τα παιχνίδια που οι χρήστες κατεβάζουν και παίζουν πληρώνοντας κάποιο τίµηµα. Αντιθέτως, η αγορά των multiplayer games παρουσιάζει στατικότητα. Παράλληλα, η αγορά του online video παραµένει αρκετά µικρή µε περίπου broadband χρήστες να αγοράζουν περιεχόµενο µέσω του Internet. Όσον αφορά στο είδος του video, το πορνογραφικό υλικό βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ το ενδιαφέρον του κοινού στρέφεται επίσης και προς αθλητικά, ειδησεογραφικά και ψυχαγωγικά video clips. Όσον αφορά στο επιχειρηµατικό µοντέλο που ακολουθείται συνήθως, το online video δεν χρεώνεται απ' ευθείας, αλλά στα πλαίσια µίας ευρύτερης συνδροµής. Τηλεοπτικό περιεχόµενο Η αγορά του online τηλεοπτικού περιεχοµένου είναι η λιγότερο αναπτυγ- µένη στην Ευρώπη σε σύγκριση µε τις άλλες δύο. Προς το παρόν πρόκειται περισσότερο για πιλοτικές προσπάθειες οι οποίες σε ελάχιστες χώρες απέκτησαν πρόσφατα και εµπορική µορφή. Οι interactive τηλεοπτικές υπηρεσίες έχουν περιορισµένη διείσδυση, αλλά οι περισσότερες εξ αυτών περιλαµβάνουν ελάχιστη online δραστηριότητα. Σε γενικές γραµµές, στην ενότητα αυτή εντάσσονται εφαρµογές και υπηρεσίες και messaging, στοιχηµάτων, online games κ.ά. Η έρευνα εκτιµά ότι τα συνολικά έσοδα από τις interactive τηλεοπτικές υπηρεσίες ανήλθαν το 2004 στα 200 εκατ. Οι παίκτες της αγοράς Περιεχόµενο για PCs Στη υτική Ευρώπη, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι είναι οι σηµαντικότεροι παίκτες στη διανοµή new economy observer IOYΛIΟΣ

5 Έσοδα από το online περιεχόµενο στη. Ευρώπη Βασικές κατηγορίες περιεχοµένου Mouσική Παιχνίδια Video Eκδόσεις Kαταναλωτές Επιχειρήσεις Ψηφιακή Τηλεόραση million 166 million 0 Broadband PC 40 million 82 million 46 million 373 million 8,374 million Mobile 0,6 million 254 million 150 million 288 million 88 million Βασικές πλατφόρµες πρόσβασης Offline (σε δισ.) (% toυ συνόλου) Πηγή: Strategy Analytics Προϊόντα και υπηρεσίες ανά κατηγορία περιεχοµένου και πλατφόρµα 7,9 3,5 13, ,5 16 2,7 0,8 65 του online περιεχοµένου για τις σταθερές broadband συνδέσεις. Στην παρούσα φάση το µεγαλύτερο τµήµα του περιεχοµένου είναι προσβάσιµο στους χρήστες στα πλαίσια µίας συνδροµής πρόσβασης. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις (όπως, για παράδειγµα, στις µουσικές υπηρεσίες) το περιεχόµενο παράγει απ' ευθείας έσοδα. Η ωρίµανση της αγοράς του broadband στην Ευρώπη θα αναγκάσει, πάντως, τις telcos να αναζητήσουν σε άλλους τοµείς νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Η δεύτερη οµάδα παικτών στη συγκεκριµένη αγορά είναι τα µεγάλα portals τα οποία προσφέρουν συνδροµητικές υπηρεσίες, αλλά η κύρια πηγή εσόδων τους προέρχεται από τις διαφηµίσεις. Οι κάτοχοι περιεχοµένου παίζουν, επίσης, έναν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς του online περιεχοµένου, καθώς κατέχουν τα πνευµατικά δικαιώµατα της πλειοψηφίας του υπάρχοντος περιεχοµένου και έχουν καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή, διανοµή και προώθησή του. Τέλος, εµπλεκόµενες στη διαδικασία είναι οι εταιρίες που παρέχουν τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν την αγορά του online περιεχοµένου όπως την ψηφιακή κωδικοποίηση, τη διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων κ.ά. Τηλεοπτικό περιεχόµενο Στον τοµέα του τηλεοπτικού περιεχο- µένου εµπλεκόµενες είναι οι εταιρίες καλωδιακής, δορυφορικής και επίγειας τηλεόρασης. Προς το παρόν υπάρχει ελάχιστο περιεχόµενο που παρέχεται online και αφορά κυρίως στα παιχνίδια που παίζονται µέσω των παιχνιδοµηχανών και ορισµένα αλληλεπιδραστικά τηλεοπτικά παιχνίδια. Ανασταλτικός παράγοντας στη συγκεκριµένη αγορά είναι ο µεγάλος αριθµός των προτύπων που χρησιµοποιούνται στη δια- 42 IOYΛIΟΣ 2005 new economy observer

6 δραστική τηλεόραση. Προς το παρόν δεν υπάρχει µία κοινώς αποδεκτή πλατφόρµα για interactive ή online τηλεοπτικές εφαρµογές. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί περιεχοµένου θα πρέπει να προσαρµόσουν το περιεχόµενό τους στα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρµας κάθε παρόχου, διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα και ακριβή. Περιεχόµενο για mobile συσκευές Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και οι κάτοχοι του περιεχοµένου κυριαρχούν στην αγορά του mobile online περιεχοµένου. Στην παρούσα φάση, ο κύριος όγκος του mobile περιεχοµένου διανέµεται µέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και παρέχεται στους τελικούς χρήστες µέσω των εν λόγω εταιριών ή εταιριών παροχής υπηρεσιών. Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της αγοράς Η ανάπτυξη της αγοράς του online περιεχοµένου και ο ρυθµός που θα πραγµατοποιηθεί αυτή, εξαρτώνται από πληθώρα παραγόντων, οι σηµαντικότεροι των οποίων αναλύονται στη συνέχεια: Η ταχύτητα Το θέµα της ταχύτητας στα broadband δίκτυα γίνεται ολοένα και περισσότερο καθοριστικό για την ανάπτυξη της αγοράς του online περιεχοµένου. Στην παρούσα φάση η ευρωπαϊκή αγορά του broadband παρουσιάζει µεγάλη ποικιλότητα όσον αφορά στις ταχύτητες πρόσβασης και τις τιµές. Η τάση προς τη συρρίκνωση των τιµών και την αύξηση της απόδοσης είναι εµφανής, αλλά η εναρµόνιση της ευρωπαϊκής αγοράς απέχει αρκετά από την επίτευξή της. Παρά τις επιµέρους διαφορές στην ταχύτητα των broadband υπηρεσιών που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες, κατά µέσον όρο οι ταχύτητες που παρέχονται κυµαίνονται µεταξύ 512 Κbps και 1 Mbps. Ενώ οι ταχύτητες αυτές είναι µάλλον ικανοποιητικές για αρκετές υπηρεσίες online περιεχοµένου όπως η online µουσική, για περισσότερο προηγµένες υπηρεσίες όπως η IPTV και το online gaming όπου απαιτείται το κατέβασµα αρχείων µεγάλου µεγέθους, χρειάζονται υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης. Παράλληλα, η διαθεσιµότητα broadband περιεχοµένου αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για την άνοδο των ευρυζωνικών συνδέσεων, οπότε η όλη κατάσταση διαµορφώνει µία σχέση "κότας και αυγού" όπου το ένα συστατικό προωθεί το άλλο και αντιστρόφως. Ανταγωνισµός και ρύθµιση Η νοµοθεσία για τον ανταγωνισµό µπορεί να επηρεάσει εµµέσως την ανάπτυξη του online περιεχοµένου, καθώς το θέµα της διείσδυσης και της ταχύτητας των broadband συνδέσεων είναι, όπως προαναφέραµε, καθοριστικό. Ως εκ τούτου, η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ανταγωνισµού στην αγορά του broadband λειτουργεί ευεργετικά και στην αγορά του online περιεχοµένου. vs Οffline περιεχόµενο (2004) (σε δισ.) Video Παιχνίδια Μουσική Οnline Πηγή: Strategy Analytics Η πρόσβαση στο περιεχόµενο Πέραν του "αυθεντικού" online περιεχοµένου το οποίο δηµιουργείται για ψηφιακή διανοµή, στην παρούσα φάση αρκετές υπηρεσίες online περιεχοµένου στηρίζονται στο υπάρχον offline περιεχόµενο. Σε πολλές, µάλιστα, περιπτώσεις το περιεχόµενο που ελκύει το ενδιαφέρον των τελικών χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών, ανήκει στις εταιρίες media. Οι εν λόγω εταιρίες λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις ανασταλτικά, καθώς εστιάζουν κυρίως στο να προασπίσουν τα παραδοσιακά κανάλια εσόδων έναντι επιλογών που δεν έχουν ακόµη αποδείξει την επιχειρηµατική αξία τους. Οffline new economy observer IOYΛIΟΣ

7 Έσοδα από το online περιεχόµενο ανά τύπο πρόσβασης 16,000 Οnline περιεχόµενο για καταναλωτές Οnline περιεχόµενο για επιχειρήσεις 12,000 8,000 4, Πηγή: Strategy Analytics Τα επιχειρηµατικά µοντέλα Η πανσπερµία των επιχειρηµατικών µοντέλων και των µοντέλων πληρω- µής λειτουργεί ανασταλτικά για την προώθηση του online περιεχοµένου. Αναλόγως της µορφής του περιεχοµένου παρέχονται διαφορετικές δυνατότητες. Ενδεικτικά, ο χρήστης µπορεί: Να αγοράσει περιεχόµενο το οποίο και να κατέχει µε δικαίωµα επαναχρησιµοποίησής του µε λίγους ή µηδενικούς περιορισµούς. Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιείται σε µουσικά κοµµάτια που κατεβάζει κανείς από ένα online µουσικό κατάστηµα και µεταφέρει στο Internet το παραδοσιακό µοντέλο αγοράς. Να νοικιάσει ή να δανειστεί περιεχόµενο για ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα έναντι ενός τιµήµατος. Πρόκειται, ουσιαστικά, για το µοντέλο pay-per-view το οποίο ακολουθείται από εταιρίες καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης στην πώληση ταινιών. Να καταβάλει µία συνδροµή προκει- µένου να "κατεβάζει" ή να παρακολουθεί µέσω streaming περιεχόµενο όπως µουσική, video ή παιχνίδια. Να έχει δωρεάν πρόσβαση σε περιεχόµενο το οποίο, όµως, συνοδεύεται από διαφηµιστικό υλικό. Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιείται κυρίως από καθιερωµένα media µετάδοσης όπως το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, τα έσοδα των οποίων προέρχονται κυρίως από το διαφηµιστικό χώρο. Επειδή η αγορά του online περιεχοµένου είναι ακόµη µικρή, κατακερµατισµένη και απρόβλεπτη, οι περισσότερες εταιρίες στηρίζουν τα έσοδά τους σε κάποιο ή σε συνδυασµό από τα προαναφερθέντα µοντέλα. Η αγοραστική ζήτηση Η καταναλωτική συµπεριφορά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διάδοση του online περιεχοµένου. Καταρχάς η απόκτηση µίας broadband σύνδεσης δεν σηµαίνει αυτόµατα και την αλλαγή στον τρόπο χρήσης του Internet. Οι περισσότεροι χρήστες θεωρούν το broadband ως µία αναβάθµιση της dial-up σύνδεσης και ως εκ τούτου περιορίζονται στις ίδιες δραστηριότητες µε προηγουµένως. Παρόλα αυτά η έρευνα καταγράφει µία αλλαγή στην καταναλωτική συµπεριφορά. Ήδη το 1/3 των δυτικοευρωπαϊκών broadband κατοικιών "κατεβάζουν" σε τακτική βάση περιεχόµενο από το Internet. Συγκεκριµένα, περίπου 8 εκατ. broadband χρήστες "κατεβάζουν" συστηµατικά περιεχόµενο, γεγονός που δηµιουργεί σηµαντική δυναµική για την αγορά του νόµιµου περιεχοµένου, ακόµη και στην περίπτωση που δεν κερδίσουν την πλειοψηφία των χρηστών. Παράλληλα, όσον αφορά στο mobile περιεχόµενο δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ψυχαγωγικές εφαρµογές, αλλά για αυτές που τους προσφέρουν κάποιο πρακτικό ενδιαφέρον. Αναφορικά µε την ηλικιακή διαβάθ- µιση, όπως είναι αναµενόµενο, η πλειοψηφία των broadband χρηστών ανήκει στις µικρότερες ηλικίες. Οι ηλικίες αυτές, µάλιστα, είναι περισσότερο πρόθυµες να δαπανήσουν χρήµατα για online περιεχόµενο. Γενικώς, πάντως, η προθυµία για πληρωµή του online περιεχοµένου είναι ακόµη πολύ χαµηλή, καθώς οι περισσότεροι χρήστες θεωρούν το Internet ως µία πηγή δωρεάν περιεχοµένου. Στη µοναδική πάντως κατηγορία που οι χρήστες αποδέχονται την πληρωµή του περιεχοµένου, είναι για τις υπηρε- 44 IOYΛIΟΣ 2005 new economy observer

8 Έσοδα από το online περιεχόµενο για καταναλωτές και επιχειρήσεις 16,000 12,000 Mobile Τηλεόραση PC 8,000 4,000 0 (σε εκατ.) Πηγή: Strategy Analytics σίες µουσικής. Αυτό, βεβαίως, οφείλεται στο ότι ο χρήστης γνωρίζει (και ενδέχεται να έχει χρησιµοποιήσει) ήδη τις εν λόγω υπηρεσίες που διαθέτουν σαφή τιµολογιακή πολιτική. Η κατάσταση στην Ελλάδα... Η έρευνα, παρότι ενσωµατώνει τα ελληνικά δεδοµένα στα ευρωπαϊκά, δεν παρέχει συγκεκριµένα στοιχεία για την ελληνική αγορά του online περιεχοµένου. Σε γενικές, πάντως, γραµ- µές ότι αναφέρθηκε προηγουµένως σχετίζεται άµεσα και µε την ελληνική πραγµατικότητα του online περιεχο- µένου, το οποίο δείχνει να ισορροπεί µετά την ανορθόδοξη πορεία που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια. Η αγορά στιγµατίστηκε πάντως από τις υπερβολές της περιόδου 2000, όπου προωθήθηκαν επιχειρηµατικά σχέδια στη συγκεκριµένη αγορά τα οποία δεν άντεχαν σε οποιαδήποτε σοβαρή αξιολόγηση. Πώς, λοιπόν, θα µπορούσε να επιτύχει ένα portal το οποίο ξεκίνησε µε προσωπικό που ενδέχεται να µην διαθέτουν ούτε µεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία του εξωτερικού, και προϋπολογισµό που θα ζήλευαν καθιερωµένες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες; Από πού αντλούσαν την αισιοδοξία τους για τη συλλογή τόσων εσόδων σε µία τόσο νέα αγορά; Ας µην ξεχνάµε, βεβαίως, το κλίµα της εποχής το οποίο ήταν επηρεασµένο από τη διεθνή άνοδο των dot com εταιριών, αλλά και τη "χρυσή" εποχή του ελληνικού Χρηµατιστηρίου. Όσοι επένδυσαν µε αυτό τον τρόπο, στόχευαν προφανώς στις υπεραξίες που θα αποκόµιζαν από την εισαγωγή των εταιριών στο Χρηµατιστήριο. Τα σχέδιά τους, όµως, ναυάγησαν µε το χειρότερο τρόπο µετά τη φούσκα των dot com εταιριών και τη χρηµατιστηριακή βουτιά... Από εκεί και πέρα, τα πράγµατα ακολούθησαν την ακριβώς αντίθετη πορεία µε τον υπέρµετρο ενθουσιασµό να τον διαδέχεται η υπέρµετρη επιφυλακτικότητα. Από την εποχή όπου το χρήµα έρεε άφθονο και το ένα επιχειρηµατικό σχέδιο διαδεχόνταν το άλλο, περάσαµε στην εποχή που οι επενδύσεις γίνονταν µε το σταγονό- µετρο και η νέα οικονοµία θεωρούταν θέµα ταµπού, όσον αφορά στις επιχειρηµατικές επενδύσεις. Οι µεταπτώσεις αυτές είχαν αντίκρισµα και στο online περιεχόµενο, το οποίο γνώρισε περιόδους ακµής και παρακµής. Λίγα χρόνια µετά τo σοκ που υπέστη η αγορά, η κατάσταση φαίνεται πολύ πιο ισορροπηµένη. ηλαδή, όσοι επέζησαν της καταστροφής φαίνονται να πατάνε µε περισσότερη σιγουριά στα πόδια τους, ενώ η εµφάνιση νέων αξιόλογων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στον τοµέα του online περιεχοµένου αποτελεί σηµάδι ανάκαµψης της αγοράς. Επίσης, τα παραδοσιακά media στρέφονται εκ νέου στο χώρο του online περιεχοµένου µε αξιοση- µείωτες προσπάθειες. Έτσι, για το ση- µερινό Έλληνα χρήστη του Internet υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 web sites για κάθε θεµατική ενότητα που αξίζει να επισκεφτεί. Τέλος, στο χώρο του mobile περιεχοµένου όλες οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας προωθούν τις προτάσεις τους έχοντας αποκτήσει σηµαντική πελατειακή βάση. Το ζητούµενο για την ελληνική αγορά είναι το πόσο γρήγορα θα κινηθεί προς την εποχή του broadband Internet (ενσύρµατου ή ασύρµατου), γεγονός το οποίο θα κρίνει εν πολλοίς και την ανάπτυξη της αγοράς του online περιεχοµένου. << new economy observer IOYΛIΟΣ

9 Τα τεχνολογικά συστατικά τεχνολογία θεωρείται ως ένας καθοριστικός παράγοντας για την προώθηση του online περιεχοµένου σε όλες τις προαναφερθείσες πλατφόρµες. ύο είναι ουσιαστικά τα κύρια τεχνολογικά συστατικά: τα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου και τα συστήµατα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωµάτων. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η παρουσία µεγάλου όγκου πληροφορίας στο επιχειρηµατικό περιβάλλον θέτει αυτόµατα ένα βασικό ζήτηµα στην επιχείρηση: τον τρόπο που αυτή θα δοµηθεί και θα παρουσιαστεί στο χρήστη. Τη λύση στα προβλήµατα αυτά έρχεται να δώσει ένα σύστηµα content management. Η διαχείριση περιεχοµένου περιλαµβάνει το σύστηµα και τις διαδικασίες µε τις οποίες η πληροφορία δηµιουργείται, διαχειρίζεται, εκδίδεται και αρχειοθετείται. Η πληροφορία τυπικά διανύει κάποιο κύκλο ζωής σε πεπερασµένο χρονικό διάστηµα. Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (content management system - CMS) παρέχει την απαιτούµενη υποδοµή έτσι ώστε πολλοί χρήστες να δη- µιουργούν και να διαχειρίζονται το περιεχόµενο καθ' όλο τον κύκλο της ζωής του. Από τι αποτελείται Η συνοπτική περιγραφή που δώσαµε στο παραπάνω κοµµάτι όσον αφορά στο content management, ίσως αποκρύπτει τον πραγµατικά πολύτιµο ρόλο που µπορεί να παίξει ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Πριν προχωρήσουµε στην παράθεση των πλεονεκτηµάτων του, καλό θα είναι να εξετάσουµε τις βασικές αρχές λειτουργίας του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα σύστηµα content management απαρτίζεται από δύο βασικά συστατικά: την εφαρµογή, την οποία διαχειρίζεται ο χρήστης και αποτελεί το front end του συστήµατος, και µία κεντρική βάση δεδοµένων όπου και αποθηκεύονται επιµέρους στοιχεία, τα οποία αφορούν στις πληροφορίες που δηµοσιεύονται στo site, τις αλλαγές που γίνονται, το πολυµεσικό περιεχόµενο που χρησιµοποιείται, καθώς και άλλες πληροφορίες. Τα πρώτα συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου που έκαναν την εµφάνισή τους, ήταν σχετικά απλά στη φιλοσοφία τους. Με την εκρηκτική άνοδο του Internet, όµως, οι βασικές ανάγκες στον τοµέα της διαχείρισης περιεχοµένου αυξήθηκαν επίσης. Η πληροφορία που δηµοσιεύεται online, δεν µπορεί πλέον να παραµένει ανέπαφη. Σήµερα, η online πληροφορία πρέπει συνεχώς να αναθεωρείται και να ενηµερώνεται έτσι ώστε οι πελάτες του online περιεχοµένου, συµπερι- 46 IOYΛIΟΣ 2005 new economy observer

10 λαµβανοµένων των πελατών της επιχείρησης και των search engines, να έχουν διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή την πιο ενηµερωµένη έκδοση. Αν στην προ του Internet εποχή ήταν αποδεκτή η δηµοσίευση online πληροφοριών σε αραιά χρονικά διαστήµατα, τώρα απαιτείται η άµεση δηµοσίευση. Η εξέλιξη αυτή είχε τον αντίκτυπό της στις εφαρµογές διαχείρισης περιεχο- µένου οι οποίες ενσωµάτωσαν µια σειρά κοινών χαρακτηριστικών, προκειµένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες. Σε γενικές γραµµές, ένα σύστηµα CMS περιλαµβάνει ή επιτρέπει τις ακόλουθες διαδικασίες: Συνεργασία των χρηστών για το περιεχόµενο µε ταυτόχρονη µείωση της παροχής τεχνικής υποστήριξης. ικαιώµατα πρόσβασης στο περιεχόµενο για έλεγχο των διαδικασιών. Έγκριση του περιεχοµένου για τις δοµηµένες διαδικασίες ροής εργασιών. Αρχειοθέτηση και διατήρηση εκδόσεων του περιεχοµένου για τη διενέργεια back-ups. Χρήση templates περιεχοµένου για συνεχή παραγωγή πληροφοριών. Υπηρεσίες ελέγχου εισόδου/εξόδου για κατανεµηµένους χρήστες. Ένας τοµέας στον οποίο τα συστήµατα αυτά µπορούν να έχουν θεαµατικά αποτελέσµατα είναι τα ηλεκτρονικά περιοδικά. Για παράδειγµα, µια εφηµερίδα αποφασίζει να παρέχει ηλεκτρονικά όλα το περιεχόµενό της και γι' αυτό δηµιουργεί ένα σχετικό web site. Το προσωπικό της εφηµερίδας, το οποίο συµµετέχει συντακτικά και δηµοσιογραφικά στην ύλη του εντύπου, θα µπορεί µέσω του δικτύου να τοποθετεί το περιεχόµενο ηλεκτρονικά χωρίς κάποιον ενδιάµεσο. Μέσω του συστήµατος διαχείρισης περιεχο- µένου δηµιουργούνται οι κατηγορίες των χρηστών στους οποίους και αποδίδονται δικαιώµατα χρήσης και πρόσβασης. Για παράδειγµα, ένας απλός συντάκτης δεν έχει αρµοδιότητα στην αλλαγή της δοµής της σελίδας, µιας και αυτό αποτελεί καθήκον είτε του αρχισυντάκτη είτε του αντίστοιχου γραφίστα. Παράλληλα, όσες αλλαγές πραγµατοποιούνται καταγράφονται, µε αποτέλεσµα να παρέχονται περισσότερες ευκολίες ελέγχου και παραµετροποίησης. Οι δυνατότητες που παρέχονται µέσα από συστήµατα CMS, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε αρκετά πιο εξελιγµένα projects, όπως π.χ. στην ανάπτυξη intranets ή και extranets τα οποία αποτελούν κρίσιµες υπολογιστικές υποδοµές για µία εταιρία. Πώς ωφελεί την επιχείρηση Η διαχείριση περιεχοµένου παρέχει πολλά πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές µεθόδους επεξεργασίας της πληροφορίας. Πολλά από τα οφέλη προκύπτουν, όταν υπάρχουν κατανεµηµένες οµάδες χρηστών οι οποίες είναι υπεύθυνες για το συντονισµό και τη συνεργασία τους σε διαφορετικές πηγές πληροφοριών. Καλύτερη χρήση του περιεχοµένου Η υιοθέτηση ενός συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου προσφέρει καλύτερη χρήση της πληροφορίας, ενώ απλοποιεί τον έλεγχό της. Ειδικότερα, οι επιχειρηµατικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνουν ανά πάσα στιγµή τις online πληροφορίες µε γρήγορο και αποτελεσµατικό τρόπο. Η χρησιµοποίηση συστηµάτων CMS παρέχει τη δυνατότητα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, σε ένα µεγάλο αριθµό ατόµων να αποκτά πρόσβαση στο ίδιο περιεχόµενο. Αντί, λοιπόν, να χρησιµοποιηθεί η τακτική και πεπαλαιωµένη προσέγγιση - ένας χρήστης ανά φορά - η χρήση CMS παρέχει σε περισσότερους από έναν χρήστες να έχουν ταυτόχρονη χρήση και αξιοποίηση του ίδιου περιεχοµένου. Αυτοµατοποίηση των διαδικασιών Η χρησιµοποίηση ενός content management συστήµατος αυτοµατοποιεί σε πολύ µεγάλο βαθµό τις διαδικασίες δηµιουργίας, επεξεργασίας αλλά και δηµοσίευσης του περιεχο- µένου στο Internet. Η πλειοψηφία, µάλιστα, των διαδικασιών που επιτελούνται είναι αρκετά απλές και δεν απαιτούν από το χρήστη να κατέχει ιδιαίτερες τεχνολογικές γνώσεις ή να χρησιµοποιεί πολύπλοκα εργαλεία και διαδικασίες. Μείωση του κόστους Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου µειώνει τα κόστη που σχετίζονται new economy observer IOYΛIΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ιπλωματική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο.

Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή: Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα: Διαχείριση Πληροφοριών. Π τυ χ ιακ ή Ερ γασία Θέμα: Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο. Επιμέλεια εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ INTERNET BANKING ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 2.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ E-MARKETING...5 2.2.1.:Ε-MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...8 2.2.2.:Ε-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...9 2.2.3.:Ε-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της Διαδικτυακής Τραπεζικής στις Ελληνικές τράπεζες (e- banking)

Υιοθέτηση της Διαδικτυακής Τραπεζικής στις Ελληνικές τράπεζες (e- banking) ΙΔΡΥΜΑ: ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Υιοθέτηση της Διαδικτυακής Τραπεζικής στις Ελληνικές τράπεζες (e- banking) Φοιτήτριες: Τζανάκη Γλυκερία Α.Μ. 7519 Τριανταφυλλάκη Εμμανουέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ MARKETING ΑΠΌ ΤΟ THE MET HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπό της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Θέμα: «Η προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης στο διαδίκτυο» (World Wide Web Marketing & Promotion)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Θέμα: «Η προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης στο διαδίκτυο» (World Wide Web Marketing & Promotion) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Θέμα: «Η προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης στο διαδίκτυο» (World Wide Web Marketing & Promotion) ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κ ος. Χ. Κυτάγιας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ανύσης Ιωάννης Α.Μ: 7032

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ " ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα Ιούλιος 2009 Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κυριάκος Ρερρές - Ελεάνα Καφέζα Ιούλιος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα