Διπλωματική Εργασία. Θέμα ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική Εργασία. Θέμα ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Θέμα ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Παπαγεωργίου Γιάννης του Γεωργίου Επιβλέπων Καθηγητής : Γεωργόπουλος Νικόλαος ΑΘΗΝΑ 2006

2 Ευχαριστίες Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Γεωργόπουλο Νικόλαο, Αναπληρωτή Καθηγητή, για την ανάθεση και επίβλεψη του θέματος, καθώς και για την πολύτιμη βοήθειά του καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Παράλληλα, με τη δική του αρωγή και διδασκαλία εισέπραξα πλούτο γνώσης στο αντικείμενο των πληροφοριακών συστημάτων και του στρατηγικού μάνατζμεντ, στοιχεία απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διπλωματική μου εργασία. Το συγκεκριμένο σύγγραμμα είναι αποτέλεσμα της συγχώνευσης γνώσεων που αποκόμισα τόσο από το πρώτο μου πτυχίο (αυτό του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού εκ του Ε.Μ.Π) όσο και από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων που παρακολούθησα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η συγγραφή του ωστόσο δεν αποτέλεσε απλή καταγραφή των γνώσεων αυτών αλλά επιπρόσθετα λειτούργησε ως εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνα και μελέτη. Κυρίως όμως, η συγγραφή του παρόντος αποτέλεσε για εμένα προσωπικά ένα μεγάλο και όμορφο ταξίδι καθώς η ολοκλήρωσή του πραγματοποιήθηκε μέσα από διαφορετικά στάδια της ζωής μου. Οι πρώτες γραμμές αυτού γράφτηκαν ενώ ήμουν ακόμα φοιτητής, η συγγραφή του συνεχίστηκε ενόσω υπηρετούσα στον Ελληνικό στρατό για να ολοκληρωθεί όντας πλέον εργαζόμενος στον Ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό το μεγάλο ταξίδι, έχω μόνον όμορφες στιγμές να θυμάμαι και γι αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα τους γονείς μου αλλά και τα φιλικά πρόσωπα γύρω μου. I

3 Πρότυπα Ηλεκτρονικού «Επιχειρείν» Παπαγεωργίου Ιωάννης του Γεωργίου II

4 Σημαντικοί Όροι: Πρότυπα ηλεκτρονικού «επιχειρείν», μοντέλα ηλεκτρονικού «επιχειρείν», Ηλεκτρονικές Αγορές, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Διαδίκτυο, Στρατηγική ηλεκτρονικού «επιχειρείν», Ηλεκτρονικές Προμήθειες, Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες, Εικονικά Δίκτυα Συνεργασίας, Ηλεκτρονικά Καταστήματα, Αλυσίδα Αξίας, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας, Business 2 Business, Business 2 Consumer, e-commerce, e- business, Internet, Intranet, e-factors Περίληψη: Το βασικό θέμα με το οποίο καταπιάνεται το παρόν σύγγραμμα είναι τα πρότυπα ηλεκτρονικού «επιχειρείν». Γενικότερα ως επιχειρηματικό πρότυπο εννοείται ο μηχανισμός με τον οποίο μια επιχείρηση προσπαθεί να επιφέρει κέρδη και συνεπώς να διατηρήσει την παρουσία της στην αγορά. Σε αυτό περιλαμβάνεται η περιγραφή και η ανάλυση τόσο της ροής πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων, όσο και των ρόλων των διάφορων εμπλεκομένων μερών καθώς και των σχετικών οφελών τους. Ειδικότερα, στην εργασία αυτή, αναλύονται τα επιχειρηματικά πρότυπα που εφαρμόζονται στις ηλεκτρονικές αγορές και κυρίως στο Διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ένα πρώτο γνώρισμα με την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών που οδήγησαν στη γέννηση του Διαδικτύου. Παρουσιάζεται η σταδιακή υιοθέτησή αυτού από τους οργανισμούς ενώ III

5 αναφέρονται και περιπτώσεις διαδικτυακών εγχειρημάτων που επηρέασαν τη ζωή των ανθρώπων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, δίνεται αναλυτική περιγραφή και ερμηνεία των σημαντικότερων όρων στο ηλεκτρονικό «επιχειρείν». Αναλύεται τόσο η έννοια της Στρατηγικής όσο και η έννοια των επιχειρηματικών προτύπων και της ηλεκτρονικής επέκτασης αυτών. Επιπρόσθετα, σε αυτό το σημείο επιχειρείται να αποσαφηνιστεί ο ρόλος και η σημασία του Διαδικτύου. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, παρατίθενται οι διάφοροι τύποι προτύπων ηλεκτρονικού «επιχειρείν» όπως αυτοί προκύπτουν από τρεις διαφορετικούς ερευνητές (Timmers, Rappa, Tapscott). Στο τέταρτο κεφάλαιο, η ανάλυση μεταφέρεται σε επίπεδο στρατηγικής, όπου εφαρμόζοντας το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναζητούνται όλοι εκείνοι οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας που προκύπτουν από την εφαρμογή ενός προτύπου ηλεκτρονικού «επιχειρείν» και καθορίζουν την επιτυχία ή μη μιας επιχειρηματικής στρατηγικής. Στο σημείο αυτό έχει προσαρτηθεί ως παράρτημα το σχέδιο e-factors που στόχο του έχει την αναζήτηση των σπουδαιότερων παραγόντων επιτυχίας. Αξιοσημείωτη σε αυτό το κεφάλαιο είναι η περιγραφή της αντιπαράθεσης μεταξύ ερευνητών για την σημασία του Διαδικτύου στη στρατηγική και τη σπουδαιότητα αυτού ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Εν συνεχεία, στο πέμπτο κεφάλαιο, δίνεται μια εικόνα των κινδύνων που εγκυμονεί το Διαδίκτυο για τις επιχειρήσεις σήμερα, ενώ παρατίθενται και οι επικρατέστερες τάσεις της οικονομίας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού που ενδεχομένως να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των προτύπων ηλεκτρονικού «επιχειρείν». IV

6 Τέλος, για τη καλύτερη κατανόηση της αξίας και του αντίκτυπου που έχει η εφαρμογή ενός μοντέλου ηλεκτρονικού επιχειρείν» σε μια επιχείρηση, αναλύεται η μελέτη περίπτωσης οργανισμού που εφάρμοσε ένα αντίστοιχο μοντέλο. V

7 Πίνακας Περιεχομένων ο 1 Κεφάλαιο 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ... 9 ο 2 Κεφάλαιο 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ Βασικές έννοιες Η έννοια της Στρατηγικής Επιχειρηματικά μοντέλα (Business models) Ορισμός Εξέλιξη των επιχειρηματικών μοντέλων Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά μοντέλα Το Διαδίκτυο - Internet Το Internet από τη πλευρά του Καταναλωτή Το Internet από τη πλευρά της Επιχείρησης...32 Βιβλιογραφία 2 ου Κεφαλαίου ο 3 Κεφάλαιο 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχέση μεταξύ Επιχειρηματικών μοντέλων και Στρατηγικής Οι διαστάσεις του επιχειρηματικού μοντέλου ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Η προσέγγιση του Timmers Αλυσίδες αξίας και επιχειρηματικά μοντέλα Κατηγορίες μοντέλων ηλεκτρονικού «επιχειρείν» κατά Timmers Διαχωρισμός των μοντέλων Ο πίνακας του Timmers Η προσέγγιση του Rappa Κατηγορίες μοντέλων ηλεκτρονικού «επιχειρείν» κατά Rappa Η προσέγγιση του Tapscott Διαχωρισμός των διαφόρων μοντέλων ηλεκτρονικού «επιχειρείν» Διαστάσεις διαφοροποίησης των μοντέλων: Έλεγχος / Ολοκλήρωση αξίας Πέντε τύποι μοντέλων ηλεκτρονικού «επιχειρείν» ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

8 3.4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (E-MARKETPLACES) Βιβλιογραφία 3 ου Κεφαλαίου ο 4 Κεφάλαιο 4.1 ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ανίχνευση Περιβάλλοντος Σχεδιασμός στρατηγικής Υλοποίηση Στρατηγικής Έλεγχος και Αξιολόγηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (SWOT ANALYSIS) Μελέτη παραγόντων Εξωτερικού περιβάλλοντος της Επιχείρησης Ανάλυση Περιβάλλοντος Ανάλυση Κλάδου Μελέτη παραγόντων Εσωτερικού Περιβάλλοντος της Επιχείρησης Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα με εφαρμογές Ηλεκτρονικού «Επιχειρείν» Διαχείριση Αλυσίδας Αξίας Αλυσίδα αξίας και μοντέλα ηλεκτρονικού «επιχειρείν» SWOT Ανάλυση Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (Critical Success Factors) Το σχέδιο e-factors ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Ανταγωνιστική Στρατηγική του Porter και Συνεργατική Στρατηγική Αναλύοντας το Διαδίκτυο Κάθετη ολοκλήρωση ή Δίκτυα Συνεργασίας; Outsourcing: Ένας ορισμός με ημερομηνία λήξης; Διαδίκτυο και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Έξι λόγοι που υποδεικνύουν την ύπαρξη μιας Νέας Οικονομίας Βιβλιογραφία 4 ου Κεφαλαίου ο 4 Κεφάλαιο - Παράρτημα Π4.1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-FACTORS Π4.1.1 Στόχοι του Προγράμματος e-factors Π4.1.2 Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων Π Τεχνολογία Π Άτομο Π Οργανισμός Π Κλάδος Π Κοινωνία Π4.1.3 Τα Στάδια Ανάπτυξης του Προγράμματος Π Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Επιλογής των Περιπτώσεων

9 Π Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης των Περιπτώσεων Βιβλιογραφία 4 ου Κεφαλαίου - Παράρτημα ο 5 Κεφάλαιο 5.1 ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ Πέντε πηγές νέων μορφών διαδικτυακών κινδύνων Η ιδιαιτερότητα του Διαδικτύου Ο Διαδικτυακός χρόνος Ερευνώντας την Αγορά Η αναπόφευκτη παρουσία του ρίσκου Η μετατόπιση του ρίσκου Διαδικτυακές αστοχίες Ο διαδικτυακός τόπος ως κατάστημα πώλησης Εξωγενείς Κίνδυνοι ΤΑΣΕΙΣ Βιβλιογραφία 5 ου Κεφαλαίου ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΗΓΕΣ

10 Περιεχόμενα Γραφημάτων Σχήμα 2.1: Ιεραρχία της Στρατηγικής...25 Σχήμα 3.1:Σχέση επιχειρηματικού μοντέλου και στρατηγικής...35 Σχήμα 3.2:Επιχειρησιακή Αλυσίδα Αξίας...38 Σχήμα 3.3:Μοντέλο ηλεκτρονικού καταστήματος...41 Σχήμα 3.4:Μοντέλο ηλεκτρονικών προμηθειών...44 Σχήμα 3.5:Μοντέλο ηλεκτρονικών δημοπρασιών...46 Σχήμα 3.6:Μοντέλο ηλεκτρονικών Αγορών...47 Σχήμα 3.7:Μοντέλο ηλεκτρονικών αγορών τρίτης οντότητας...50 Σχήμα 3.8:Μοντέλο παροχής υπηρεσιών αλυσίδας αξίας...52 Σχήμα 3.9:Μοντέλο παροχής υπηρεσιών πληροφοριομεσίτευσης...54 Σχήμα 3.10:Μοντέλο Αγοράς κατά Tapscott...73 Σχήμα 3.11:Μοντέλο Συνάθροισης κατά Tapscott...75 Σχήμα 3.12:Μοντέλο Ενοποίησης Αλυσίδας Αξίας κατά Tapscott...76 Σχήμα 3.13:Μοντέλο Συμμαχίας κατά Tapscott...78 Σχήμα 3.14:Μοντέλο Δικτύου Διανομής κατά Tapscott...80 Σχήμα 4.1: Βήματα ολοκλήρωσης Στρατηγικής...92 Σχήμα 4.2: Το μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter Σχήμα 4.3: Τυπική Αλυσίδας Αξίας Κλάδου Σχήμα 4.4: Τυπική Αλυσίδα Αξίας Οργανισμού Σχήμα 4.5: e-factors Μεθοδολογία Σχήμα 5.1: Οι Διαδικτυακοί κίνδυνοι

11 Περιεχόμενα Πινάκων Πίνακας 2.1:Χαρακτηριστικά e-commerce και e-business...23 Πίνακας 2.2:Χαρακτηριστικά του Internet έναντι προγενέστερων καναλιών εκπομπής...30 Πίνακας 3.1:Διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την ταξινόμηση των μοντέλων...37 Πίνακας 3.2:Πίνακας Timmers...56 Πίνακας 3.3:Πίνακας του Tapscott...69 Πίνακας 3.4:Οι υπηρεσίες όπως αυτές παρέχονται συνδυαστικά από τα διάφορα μοντέλα ηλεκτρονικού «επιχειρείν»...86 Πίνακας 4.1: Ανάλυση SWOT Πίνακας 4.2: Πίνακας Αξιολόγησης Παραγόντων Πίνακας Π4. 1:Αναλυτικός Πίνακας Αξιολόγησης Περιπτώσεων Πίνακας ΜΠ. 1: Στόχος-Αποτέλεσμα Πίνακας 5.1: Αβεβαιότητα στα Πληροφοριακά Συστήματα Πίνακας 5.2: Κίνδυνοι κατά την ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικού "επιχειρείν"

12 Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κατώφλι του 21 ου αιώνα είναι αλήθεια πως οι καθημερινοί ρυθμοί των ανθρώπων δεν θυμίζουν σε τίποτα αυτούς του αιώνα που πέρασε. Ιδιαίτερα, στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών η τεχνολογία έχει πραγματοποιήσει τέτοια άλματα σε σημείο που οι νέες τεχνολογίες να διαδέχονται τις προγενέστερες προτού αυτές φτάσουν στο στάδιο της ωρίμανσης. Μερικές δεκαετίες πίσω, ο άνθρωπος είχε ως αποκλειστικό μέσο επικοινωνίας το σταθερό δίκτυο τηλεφωνίας, μια τεχνολογία που απέκλειε κάθε μορφής φορητότητα και ευελιξία, ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες ήταν περιορισμένες. Η τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας ήρθε να αλλάξει το σκηνικό, παρέχοντας την φορητότητα στο χρήστη, στοιχείο απαραίτητο αν αναλογιστεί κανείς τους σύγχρονους ρυθμούς των ανθρώπων. Επικοινωνία όμως πλέον δεν είναι μόνον η φωνή. Οι ανάγκες των σύγχρονων εταιρειών απαιτούσαν τη δημιουργία δικτύων μεταφοράς όχι μόνο φωνής αλλά και εικόνας (video) και κυρίως δεδομένων. Ο κόσμος άρχισε να δικτυώνεται, αγωγοί δεδομένων κατά μήκος των Ηπείρων αλλά και των Ωκεανών ένωσαν όλα τα κράτη προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο παγκόσμιο δίκτυο. Μέσω αυτού του δικτύου, οι εταιρείες είχαν την ικανότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε απομακρυσμένα υποκαταστήματά τους, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Παρ όλο που ο αρχικός στόχος αυτής της δικτύωσης ήταν η υποστήριξη και επέκταση των ιδιωτικών δικτύων για τις επιμέρους εταιρείες, μέσα από αυτή την υποδομή δημιουργήθηκε ο Παγκόσμιος 6

13 Ιστός, κοινώς Internet. Το Internet, ήταν δημιούργημα που απευθυνόταν στον απλό χρήστη, όχι στις εταιρείες, η εξάπλωση του δε, ήταν τέτοια που δεν άργησε να αφομοιωθεί από την πλειοψηφία των κατοίκων των ανεπτυγμένων χωρών. Οι χρήστες χρόνο με το χρόνο αυξάνονταν, χρήστες που αναζητούσαν κυρίως την ψυχαγωγική και επικοινωνιακή πλευρά αυτού του δημιουργήματος. Έννοιες όπως το e-chatting, e-gaming, και e-learning έτυχαν ταχύτατης αναγνώρισης. Ήταν προφανές ότι η δικτυακή υποδομή που αρχικά απευθυνόταν σε εταιρείες και οργανισμούς πέρασε στα χέρια των απλών χρηστών. Με τη χρήση ενός προσωπικού υπολογιστή και μιας απλής τηλεφωνικής γραμμής μπορούσε οποιοσδήποτε να εισέλθει στο Διαδίκτυο και να επικοινωνήσει με άλλους χρήστες του Διαδικτύου σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Παραφράζοντας τα λόγια του Έλληνα συγγραφέα και ποιητή Αντώνη Σαμαράκη: «ποτέ άλλοτε τα κράτη των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά.» Οι εταιρείες, από τη μεριά τους δεν έμειναν απλοί παρατηρητές αυτής της τάσης. Αντιθέτως, εντόπισαν μια ισχυρή πρόκληση σε αυτή τη νέα αγορά που μόλις είχε δημιουργηθεί. Προσεγγίζοντας τους καταναλωτές ακόμα και μέσα από τα ίδια τους τα σπίτια, το Internet φάνταζε ως το ιδανικό κανάλι πωλήσεων και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό που παρέβλεψαν ωστόσο, οι πρώτοι επιχειρήσαντες είναι το ιδιαίτερο του διαδικτύου καθώς θεώρησαν πως εφαρμόζοντας επιτυχημένες πρακτικές των παραδοσιακών καναλιών τους θα απολάμβαναν αντίστοιχα αποτελέσματα, μάταια όμως. 7

14 Το Διαδίκτυο είναι ένας ολόκληρος νέος κόσμος, μια αγορά που υπακούει σε δικούς της κανόνες, εισάγει νέους κινδύνους, ενώ παράλληλα παρέχει ιδιαίτερες ευκαιρίες σε αυτούς που λειτουργούν εντός αυτής. Για το λόγο αυτό γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για χαρτογράφηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του διαδικτύου, ενώ επιπρόσθετα επιχειρείται από αρκετούς μελετητές η κατηγοριοποίηση των επιχειρηματικών μοντέλων που εφαρμόζονται στο ηλεκτρονικό «επιχειρείν», προκειμένου οι σύγχρονες εταιρείες να αντιληφθούν σαφέστερα την έννοια της Ηλεκτρονικής Αγοράς. Ωστόσο, το να επιχειρεί κανείς να θέσει σε νόρμες και κανόνες ένα περιβάλλον που από τη φύση του είναι δυναμικό, ενώ χάρη στην τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται και μεταβάλλεται, προφανώς πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία. Στο συγκεκριμένο σύγγραμμα επιχειρείται να αποδοθεί με σαφήνεια η μέθοδος κατηγοριοποίησης καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σύγχρονων μοντέλων ηλεκτρονικού «επιχειρείν». Η παράθεση αυτών δεν πραγματοποιείται μόνον από πηγές ενός μελετητή αλλά αντιθέτως παρατίθενται οι επικρατέστερες απόψεις μελετητών και αυτό προκειμένου ο αναγνώστης να αποκομίσει μια σφαιρική άποψη επί του αντικειμένου. Επιπρόσθετα, η διείσδυση ενός οργανισμού στο ηλεκτρονικό «επιχειρείν» αναλύεται από στρατηγικής άποψης εφαρμόζοντας γνώριμα εργαλεία όπως είναι το μοντέλο δυνάμεων του Porter. Σε συνέχεια αυτού, το Διαδίκτυο μελετάται ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, καθώς μεταξύ ερευνητών οι απόψεις διίστανται ως προς τούτο. Σε γενικές γραμμές το παρόν σύγγραμμα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: 8

15 Ποιοι τύποι επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικού «επιχειρείν» υπάρχουν σήμερα; Ποιος ο ρόλος αυτών από Στρατηγικής άποψης; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα μοντέλα αυτά; Ποια κρίσιμα στοιχεία ορίζουν την επιτυχία ενός μοντέλου ηλεκτρονικού «επιχειρείν»; Ωστόσο, θα ήταν χρήσιμο σε αυτό το σημείο, προκειμένου να αναγνωριστεί η δυναμική του Διαδικτύου, να γίνει αναφορά σε ορισμένες επιτυχημένες ηλεκτρονικές πρακτικές που άλλαξαν σε ένα βαθμό τη καθημερινότητα των ανθρώπων. 1.2 ΔΕΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Πριν από την έκρηξη του Διαδικτύου, Amazon στα Αγγλικά ήταν απλώς το όνομα ενός ποταμού -του Αμαζονίου. Πλέον είναι το μεγαλύτερο online βιβλιοπωλείο. Ο Παγκόσμιος Ιστός, που έκλεισε τον Αύγουστο του 2006 τα 15 του χρόνια, κατάφερε μέσα σε αυτά να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, ψωνίζουν, επικοινωνούν, που ακούν μουσική, που οργανώνουν τις διακοπές τους κ.α. Ακολούθως περιγράφονται οι περιτπώσεις 9 ιστοσελίδων που άλλαξαν τους καθημερινούς ρυθμούς των ανθρώπων. 9

16 ebay.com Ιδρύθηκε: Το 1995 από τον Pierre Omidyar, ΗΠΑ Χρήστες: 168 εκατ. Περιγραφή: Ιστοσελίδα δημοπρασιών και online αγορών Στο ebay, το πρωτοπόρο site δημοπρασιών, πωλούνται αντικείμενα σχεδόν όλων των κατηγοριών με αγοραστές και προμηθευτές που προέρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου. Σήμερα, οι χρήστες του Διαδικτύου ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στο ebay απ' όσο σε οποιοδήποτε άλλο site και μόνο στη Βρετανία ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια. Το ebay όμως δεν είναι μόνο ένα παζάρι μεταχειρισμένων. Νέα προϊόντα πωλούνται από πολυεθνικές, ενώ πολλοί έχουν εγκαταλήψει τις παραδοσιακές δουλειές τους για να ασχοληθούν αποκλειστικά με αυτό. wikipedia.org Ιδρύθηκε: Το 2001 από τον Τζίμι Γουέλς, ΗΠΑ Χρήστες: επισκέψεις την ημέρα Περιγραφή: Online εγκυκλοπαίδεια Οι παραδοσιακές εγκυκλοπαίδειες έχουν τρία κύρια αδύνατα σημεία: είναι στη πλειοψηφία τους συντηρητικές, η αναζήτηση σε αυτές είναι μια σχετικά δύσκολή και χρονοβόρος διαδικασία, ενώ παράλληλα δεν ενημερώνονται για τις αλλαγές που συμβαίνουν κάθε στιγμή στον κόσμο. Ωστόσο, Με την ανάπτυξη 10

17 της ιστοσελίδας wikipedia.org, το 2001, οι ανωτέρω αδυναμίες φαίνεται να αντιμετωπίστηκαν. Η Wikipedia αποτελεί μια δωρεάν online εγκυκλοπαίδεια που είχε μια βασική διαφορά από τις προϋπάρχουσες: είναι προσβάσιμη σε όλους προκειμένου να τη διαβάσουν, αλλά και να την αλλάξουν ώστε να προσθέσουν πληροφορίες. Αν κάποιος έχει κάτι να προσθέσει -από μια απλή διόρθωση μέχρι μια ολόκληρη ανάλυση- είναι μια πολύ απλή διαδιακσία. Το λογισμικό της επιτρέπει να ενημερώνονται οι καταχωρήσεις μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Δεν υπάρχει κάτι που δεν δύναται να εντοπιστεί στη Wikipedia καθώς παρέχει πληροφορίες ακόμα και για τα πλέον απίθανα θέματα. Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος δέχεται πάνω από χτυπήματα το δευτερόλεπτο. blogger.com Ιδρύθηκε: Το 1999 από τον Εβαν Γουίλιαμς, ΗΠΑ Χρήστες: 18,5 εκατομμύρια επισκέπτες Περιγραφή: Σύστημα δημοσίευσης weblogs Κατά την ίδρυση της εταιρείας Pyra Labs το κύριο προϊόν αυτής ήταν η δημιουργία προγραμμάτων διαχείρισης έργων Πληροφορικής για εταιρείες. Ωστόσο, οι ιδρυτές ήταν εξοικιωμένοι με την έννοια του blogging, όπως αλλιώς ονομάζεται η διατήρηση προσωπικών στοιχείων, ημερολογίου, διηγήσεων, παρατηρήσεων και φωτογραφιών σε διαδικτυακή βάση. Η πολυπλοκότητα ωστόσο αυτης της τεχνικής περιόρισε, τουλάχιστον αρχικά, το blogging στους 11

18 κύκλους των τεχνολογικά εκπαιδευμένων καθώς απαιτούσε την υλοποίηση και συντήρηση ενός δικτυακού τόπου. Σε συνέπεια αυτου, ο Γουίλιαμς δημιούργησε ένα εργαλείο που έκανε την αυτο-δημοσίευση στον ιστό τόσο εύκολη και φιλική για το χρήστη όσο κι ένας απλός επεξεργαστής κειμένου. Μέχρι πρότινος, το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων το έφτιαχναν οι βιομηχανίες για μαζική κατανάλωση από τον κόσμο. Μετά το Blogger, ο κόσμος ήταν το περιεχόμενο. Κανένα συγκεκριμένο blog δεν είχε τεράστιο κοινό, αλλά όλα μαζί ξεπερνούσαν κάθε προηγούμενο. google.com Ιδρύθηκε: Το 1998 από τους Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, ΗΠΑ Χρήστες: Ενα δισεκατομμύριο αναζητήσεις την ημέρα Περιγραφή: Μηχανή αναζήτησης και εταιρεία media Αποτελεί σήμερα, τη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στον κόσμο και την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στην ιστορία. Η επιτυχία του Google οφείλεται κυρίως στη μέθοδο αναζήτησης που καθιέρωσαν οι Πέιτζ και Μπριν. Το πληροφοριακό σύστημα που κρύβεται πίσω από το google, αντί να ταξινομεί τα αποτελέσματα ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισης του όρου προς αναζήτηση στην κάθε σελίδα, το εν λόγω σύστημα συνυπολόγιζε και τη συχνότητα που το κάθε site αποτελούσε παραπομπή από άλλα sites για το συγκεκριμένο θέμα. Άλλο ένα στοιχείο «κλειδί» ήταν το γεγονός ότι ο σχεδιασμός του ήταν λιτός, πράγμα που το έκανε γρηγορότερο και πιο προσβάσιμο απ' ότι οι ανταγωνιστές του. 12

19 Από αυτά τα θεμέλια ξεπήδησε μια αυτοκρατορία η οποία αυτή τη στιγμή έχει επεκταθεί σε παροχή ποικίλων υπηρεσιών όπως, (Gmail), ειδησεογραφία (Google News), χαρτογράφηση (Google Maps), λογοτεχνία (Google Book Search), δωρεάν τηλεφωνία (Google Talk) καθώς και το εντυπωσιακό Google Earth, που αποτελεί μια εξαιρετικά λεπτομερή καταγραφή του πλανήτη από δορυφόρο. napster.com Iδρύθηκε: Το 1999 από τον Σον Φάνινγκ, ΗΠΑ Χρήστες: συνδρομητές Περιγραφή: Υπηρεσία ανταλλαγής αρχείων Ο Σον Φάνινγκ δημιούργησε το Napster το 1999 όταν σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, προκειμένου να μοιράζεται αρχεία μουσικής με τους συμφοιτητές του. Ένα χρόνο αργότερα, στο απόγειό της η υπηρεσία είχε παραπάνω από 70 εκατομμύρια χρήστες, που αντάλλασσαν μουσική δωρεάν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Φυσικά, κρίθηκε παράνομο και σύντομα η ιδέα του δέχθηκε επίθεση από τη μουσική βιομηχανία: η εταιρεία του αναγκάστηκε να πληρώσει εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις - μια κίνηση που την οδήγησε σε χρεοκοπία. Ο νέος Napster αποτελεί σήμερα μια υπηρεσία μέσω της οποίας ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται, ηλεκτρονικά, τραγούδια επί πληρωμή και ανήκει στην γερμανική εταιρεία Bertelsmann. 13

20 myspace.com Ιδρύθηκε: Το 2003 από τους Τομ Αντερσον και Κρις Ντε Γουλφ, ΗΠΑ Χρήστες: 100 εκατομμύρια Περιγραφή: Δίκτυο διαδραστικής επικοινωνίας Ξεκίνησε ως η ιδέα δύο φοιτητών για ένα κέντρο γνωριμιών, αλλά κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι σύντομα θα αποκτούσε 100 εκατομμύρια μέλη. Οι Αντερσον - Ντε Γουλφ οραματίστηκαν έναν δικτυακό τόπο που θα συνδύαζε τα προσόντα των ήδη υφισταμένων online κοινοτήτων, όπως το Friendster, με την προσθήκη αγγελιών και προγραμματισμό εκδηλώσεων. Η επιτυχία του MySpace φαίνεται από το γεγονός ότι αναπτύσσεται κατά μέλη τη μέρα και αποτελεί το τέταρτο σε επισκέψεις site στον κόσμο. Ένα από αυτά τα στοιχεία που έθελξαν τον κόσμο είναι και η δυνατότητα που έχει οποιοσδήποτε να «ανεβάζει» μουσική αλλά και να ακούει - γεγονός που τράβηξε 2,2 εκατομμύρια νέα συγκροτήματα και καλλιτέχνες στο site. easyjet.com Ιδρύθηκε: το 1995 από τον Στέλιο Χατζηιωάννου, Μεγ. Βρετανία Χρήστες: 30 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως Περιγραφή: Αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, η πρώτη που έκανε κρατήσεις της online 14

21 Το 1995, ο Στέλιος Χατζηιωάννου επενδύοντας ένα αρχικό κεφάλαιο αρκετών εκατομμυρίων λιρών, αγόρασε δύο μεταχειρισμένα Μπόινγκ με συνέπεια, η EasyJet να εκτελεί πτήσεις από Αγγλία προς Σκωτία με 29 λίρες. Η Easyjet ήταν η πρώτη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους που άρχισε να κάνει κρατήσεις μέσω του Διαδικτύου, παρ' ότι, όπως παραδέχεται ο κος Χατζηιωάννου, αρχικά δεν εστίασε τις λειτουργίες της επιχείρησής του σε αυτό. Το 1997 δημιουργήθηκε ο δικτυακός τόπος Easyjet.com όπου σταδιακά μετατράπηκε σε site κρατήσεων. Μεταφέροντας όλη τη δουλειά στον πελάτη, η εταιρεία απολάμβανε μικρά λειτουργικά έξοδα, γεγονός που της έδωσε τη δυνατότητα να παρέχει αρκετά φθηνές πτήσεις. yahoo.com Ιδρύθηκε: Το 1994 από τον Ντέιβιντ Φίλο και τον Τζέρι Γιάνγκ, ΗΠΑ Χρήστες: 400 εκατομμύρια Περιγραφή: Δικτυακή Πύλη και εταιρεία media Ο δικτυακός τόπος του Yahoo.com δέχεται κατά μέσον όρο 3,4 δισεκατομμύρια επισκέπτες τη μέρα, γεγονός που το καθιστά ωε το πλέον δημοφιλές site στο Διαδίκτυο, τα τελευταία χρόνια όμως έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα από το ανταγωνιστικό Google.com. Αποτέλεσε για αρκετά χρόνια την δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης στο Διαδίκτυο, στο απόγειό του επεκτάθηκε στην παροχή ποικιλόμορφων υπηρεσιών όπως, λαγαριασμούς , μετάδοση ειδήσεων, παιχνίδια, διαδικτυακές αγορές και instant messaging, ενώ άρχισε να εξαγοράζει άλλες εταιρείες, όπως το Geocities, το egroups κ.ά. 15

22 Στην εταιρεία πραγματοποιήθηκαν έντονες αλλαγές κατά τη διάρκεια του έτους 2001, όπου στη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η απειλή της χρεοκοπίας προσλήφθηκε ο πρώην διευθυντής της Warner Bros, Τέρι Σέμελ, προκειμένου να την επαναφέρει στις επιτυχίες του παρελθόντος. Ο Σέμελ επισήμανε την σημασία του να βγάζει κάποιος χρήματα από το Διαδίκτυο χωρίς να βασίζεται μόνο στα έσοδα από τη διαφήμιση. Παρά την ύπαρξη του Google, το Yahoo παραμένει σήμερα, μια ισχυρή εταιρεία. amazon.com Ιδρύθηκε: Το 1994 από τον Τζεφ Μπέζος, ΗΠΑ Χρήστες: Περισσότεροι από 35 εκατομμύρια πελάτες σε 250 χώρες Περιγραφή: Online κατάστημα, κυρίως βιβλίων, cd και dvd Ο Τζεφ Μπέζος διάλεξε το όνομα του ποταμού Αμαζονίου ως κάτι χειμαρώδες που κανείς δεν μπορεί να σταματήσει. Με ετήσιο τζίρο 8 δισ. δολάρια, το amazon αποδείχθηκε άξιο του ονόματός του. Η κυριαρχία του Amazon οφείλεται στις εξαιρετικές τιμές και στην αξιοπιστία του. Αν και ξεκίνησε αυστηρά με την πώληση βιβλίων πλέον μέσω αυτού πωλούνται σχεδόν τα πάντα σε μαζική κλίμακα, ενώ για την εταιρεία αποτελεί αυστηρή κατεύθυντήρια γραμμή η διατήρηση της οικειότητας με τους πελάτες. 16

23 Το Μέλλον myshape.com Οι on line αγορές δεν είναι κάτι καινούργιο. Αντίθετα κάνουν πωλήσεις των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Όμως η αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης αρνείται να «απογειωθεί» μέσω του Διαδικτύου: το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί κανείς να δοκιμάσει και να ελέγξει τις διαστάσεις ρούχων και υποδημάτων. Το MyShape όμως, που έχει εγγράψει συνδρομητές πριν καν ξεκινήσει το πλήρες λανσάρισμά του ενδεχομένως να μεταβάλλει αυτή τη κατάσταση. Εκτός του γεγονότος ότι παίρνει ακριβέστατες διαστάσεις βάσει των οποίων δημιουργεί στη συνέχεια τα ενδύματα, γίνεται και προσωπικός σύμβουλος αγορών, προτείνοντας και τα είδη των ρούχων που βολεύουν, ταιριάζουν και αναδεικνύουν τις συγκεκριμένες διαστάσεις. Φυσικά, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα θέλουν να πιάσουν το ρούχο, να το νιώσουν πάνω τους πριν το αγοράσουν και κάποιοι που όσο κι αν προσπαθήσει κανείς να τους πείσει για το τι τους ταιριάζει, εκείνοι δεν θα το αποδεχτούν. Παρ' όλα αυτά το MyShape, καθώς και το παρεμφερές Zafu.com, φαίνεται πως είναι η νέα επανάσταση στο Διαδίκτυο. Η Ελληνική Πραγματικότητα Στην Ελλάδα, όπου οι μετρήσεις συνεχίζουν να δίνουν χαμηλή διείσδυση των ελληνικών νοικοκυριών στο Διαδίκτυο αν υπάρχει πραγματικά ένα site που 17

24 άλλαξε την καθημερινότητα, αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το TAXISnet του υπουργείου Οικονομικών. Η λειτουργία του TAXIS ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 1998 στη ΔΟΥ Μοσχάτου. Έκτοτε, το έργο αναπτύχθηκε στις 282 ΔΟΥ της χώρας, με αποτέλεσμα σήμερα να εξυπηρετεί το σύνολο των φορολογικών συναλλαγών. Η πρώτη του υπηρεσία ήταν η ηλεκτρονική υποβολή πιστωτικών και μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, τον Μάιο του Ακολούθησαν γρήγορα άλλες υπηρεσίες, όπως η έκδοση φορολογικής ενημερότητας, η ηλεκτρονική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης του φόρου εισοδήματος και η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και των χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ υπερβαίνουν τους , ενώ συνολικά έχουν υποβληθεί περισσότερες από δηλώσεις. Για την κλίμακα του TAXIS και στα πλαίσια του e-government όμως μένουν πολλά ακόμα να γίνουν. Είναι χαρακτηριστικό πως οι περισσότεροι πολίτες αλλά και πολλοί λογιστές προτιμούν ακόμα την ζώσα επαφή με τους υπαλλήλους της Εφορίας από τα ψυχρά πλήκτρα του υπολογιστή τους. Στόχος είναι οι περισσότερες, αν όχι όλες οι συναλλαγές να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά όπως συμβαίνει με τις τραπεζικές συναλλαγές. 18

25 Κεφάλαιο 2 ο Ορισμοί 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε όλη τη διάρκεια αυτού του συγγράμματος, συχνά, θα αναφερθούν ορισμοί και ορολογίες που έχουν επικρατήσει στο χώρο του ηλεκτρονικού «επιχειρείν». Ο αποσαφηνισμός των εννοιών αυτών θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των όσων θα λεχθούν στη συνέχεια. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο λειτουργίας και εκτέλεσης των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων, με ολιγοετή μάλιστα παρουσία, καθώς εμφανίστηκε σαν όρος τα τελευταία δέκα χρόνια. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε και η ανάπτυξη του Διαδικτύου, κοινώς Internet, το οποίο εξαπλώθηκε και αναπτύχθηκε ευρέως τη δεκαετία αυτή (1995~2005). Αναπόφευκτα, λοιπόν, αρκετοί ορισμοί, αν και χρησιμοποιούνται εκτενώς, δεν έχουν παγιωμένη σημασιολογία με συνέπεια, διάφοροι συγγραφείς να επεξηγούν διαφορετικά τις ίδιες έννοιες. Αυτό αποτέλεσε και ένα πρώτο εμπόδιο στην ολοκλήρωση αυτού του συγγράμματος καθώς δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκαν μέχρι και αντιφατικές ερμηνείες για τις ίδιες ορολογίες. Για το λόγο αυτό, στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της επεξήγησης, αναφέρονται οι επικρατέστερες ερμηνείες όπως αυτές έχουν διατυπωθεί από άτομα καταξιωμένα στο χώρο των οικονομικών και τεχνολογικών επιστημών. Επίσης, θα ήταν άστοχο να επιχειρηθεί η μετάφραση κάθε όρου στον αντίστοιχο Ελληνικό, καθώς η πλειοψηφία των όρων έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται 19

26 στην Αγγλική σαν ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας της παγκόσμιας ηλεκτρονικής αγοράς. 2.2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ Βασικές έννοιες B2C (Business to Consumer): Αποτελεί τη διαδικασία της συναλλαγής μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών τελικών αποδεκτών της υπηρεσίας ή του προϊόντος που παρέχει η επιχείρηση. B2C e-commerce (Business to Consumer via e-commerce): Αν και οι συμβαλλόμενοι παραμένουν η επιχείρηση και ο καταναλωτής, αυτό που αλλάζει είναι το κανάλι μέσω του οποίου πραγματοποιείται η συναλλαγή, που στη προκειμένη περίπτωση είναι το Διαδίκτυο μιας και μιλάμε για ηλεκτρονικό εμπόριο (βλ. ορισμός e-commerce). Ο αρχικός αντίκτυπος που είχε η ανάπτυξη του Internet ήταν κυρίως εμφανής στο τομέα του Marketing. Το B2C ουσιαστικά αποτελεί την έναρξη πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών πολλών dot-com (βλ. ορισμός Dot-com) εταιρειών, στους τελικούς καταναλωτές, μέσω των διαφόρων δικτυακών τόπων Web sites (βλ. ορισμός Web site). [1] Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο δικτυακός τόπος του καταστήματος «ΠΛΑΙΣΙΟ» (www.plaisio.gr), όπου οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν ηλεκτρονικά τις αγορές μέσα από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους της εταιρείας. 20

27 B2B (Business to Business): Αποτελεί τη διαδικασία της συναλλαγής και /ή συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. B2Β e-business (Business to Business via e-business): Εκφράζει την ολοκλήρωση συναλλαγών και γενικότερα συνεργασιών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων μέσω του Διαδικτύου. Βασικά, το B2B αποτελεί την εξέλιξη του B2C, καθώς οι νεοεισερχόμενες εταιρείες στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου στη προσπάθεια τους να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές ώστε να αποσπάσουν ευνοϊκό μερίδιο αγοράς, δεν περιορίστηκαν στις ήδη εφαρμοσμένες B2C λύσεις αλλά εκμεταλλευτήκαν τις πρωτοποριακές δυνατότητες του Διαδικτύου ακόμα και στο επίπεδο συνεργασίας με τους προμηθευτές και τους διανομείς τους (μορφή συνεργασίας B2B). Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των B2B συστημάτων είναι η άμεση επικοινωνία, μέσω του Διαδικτύου, μεταξύ δύο εταιρειών που έχουν ή επιθυμούν να συνάψουν μιας κάποιας μορφής συνεργασία. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο δικτυακός τόπος μέσω του οποίου επιτυγχάνονται συνεργασίες μεταξύ ξενοδοχείων και προμηθευτών. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, αρκετοί δικτυακοί τόποι να παρέχουν B2B αλλά και Β2C υπηρεσίες. Παρ όλο που το B2B βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια εφαρμογής του, ο Hau Lee, συντονιστής του Διεθνούς Forum Διοίκησης της Τροφοδοτικής Αλυσίδας του Πανεπιστημίου του Stanford, ισχυρίζεται πως το B2B θα εξελιχθεί σε 4 διαδοχικά στάδια: 21

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ΔΕΟ45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ΔΕΟ45 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ΔΕΟ45 ΤΟΜΟΣ Α «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» πηγή: ibm.com Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διοίκησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. Καθηγητής Δ. Ασκούνης, Δ. Πανόπουλος

Συστήματα Διοίκησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. Καθηγητής Δ. Ασκούνης, Δ. Πανόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Καθηγητής Δ. Ασκούνης, Δ. Πανόπουλος Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 2017 Ορισμοί «Ηλεκτρονική Συναλλαγή» είναι οποιαδήποτε μορφή συναλλαγής που υποστηρίζεται σημαντικά από Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο. Ψηφιακή οικονομία επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου

Ηλεκτρονικό εμπόριο. Ψηφιακή οικονομία επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου Ηλεκτρονικό εμπόριο Ψηφιακή οικονομία επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου Ψηφιακή οικονομία Οικονομία που στηρίζεται στις ψηφιακές τεχνολογίες Απαιτεί ισχυρές τεχνολογικές υποδομές Κατάργηση γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

SPAMMING - ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

SPAMMING - ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ SPAMMING - ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Αποτελεί μειονέκτημα της διάδοσης του ηλεκτρονικού εμπορίου και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τις επιχειρήσεις και τους χρήστες του διαδικτύου. Τι είναι: H μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω ο τρόπος ανάπτυξης των ηλεκτρονικών καταστημάτων μπορεί να αναλυθεί με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύουμε διεξοδικότερα κάθε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

E-COMMERCE ΑΠΟΤΟ SITE ΣΤΟ ESHOP

E-COMMERCE ΑΠΟΤΟ SITE ΣΤΟ ESHOP E-COMMERCE ΑΠΟΤΟ SITE ΣΤΟ ESHOP Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Συνιδρυτής Εταιρείας Διαδικτυακών Υπηρεσιών { mkourg@immko.gr} Ενημερωτική Εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Στις μέρες μας υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν το συγκριτικό πλεονέκτημα που οι νέες τεχνολογίες παρέχουν μπορεί να παραμείνει,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Εισαγωγικές Έννοιες

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Εισαγωγικές Έννοιες Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Ορισμός e-επιχειρείν Ένα σύνολο από ενδο- και δι- επιχειρηματικές στρατηγικές και προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΑΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα Μάρω Βλαχοπούλου Εξεταστής:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι 8 η Διάλεξη Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Περιεχόμενα 8 η διάλεξη Ηλεκτρονικό εμπόριο Ορισμός Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ή ευρέως γνωστό ως e-commerce

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων Το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 1. Εισαγωγή Προς μια νέα θεώρηση Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 αναπτύχθηκαν κυρίως θεωρίες που συνέδεαν την στρατηγική με το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 2: Επιχειρηματική Ιδέα Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Παγκοσμιοποίηση Οικονομία της πληροφορίας Μετασχηματισμός της επιχείρησης Εμφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης Παγκοσμιοποίηση Διοίκηση και έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013)

Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013) Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013) To 73% των διαδικτυακών καταστημάτων στην Ελλάδα πραγματοποιούν ετήσιες πωλήσεις κάτω των 500.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το 83% των ελληνικών e-shops απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513. Ακαδημαϊκό Έτος Εαρινό Εξάμηνο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΜΣ 513 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Εαρινό Εξάμηνο Agenda για σήμερα Διδάσκοντες Διδασκαλία και Εξέταση μαθήματος Περιεχόμενο Μαθήματος Εισαγωγή στο Η-Εμπόριο Εφαρμογές Η-Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέμπτο Εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Ετος 2011-2012 Παραδόσεις: Δευτέρα 12:15-14:00 (αιθ. 202) & Τετάρτη 16:15-18:00 (αιθ. 201) Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν Ορισμοί και Βασικές Έννοιες

e-επιχειρείν Ορισμοί και Βασικές Έννοιες e-επιχειρείν Ορισμοί και Βασικές Έννοιες Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Εισαγωγή Σύμφωνα με την ECA (Electronic

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean. Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.gr Νέα οικονομία: επιτυχίες αλλά και αποτυχίες Νέα οικονομία υπάρχουν πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας EPIXEIREIN.GR Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας Εδώ θα βρείτε με απλά λόγια τι είναι η μέθοδος της SWOT Analysis, και δείχνουμε πως μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στην πράξη Πως θα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ. E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο - Ι

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο - Ι Το Επιχειρηματικό Σχέδιο - Ι Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και η Ελληνική Εμπειρία (ΠΤΔΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan

Σεμινάριο Startup Basics. Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο. Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Σεμινάριο Startup Basics Workshop 30 Μαρτίου 2016 μέρος 2ο Από το Βusiness Model Canvas στο Business Plan Τι παρουσιάσαμε μέχρι τώρα : Τα βασικά της Επιχειρηματικότητας (16/3) Τον Καμβά του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ. Πρόλογος των Συγγραφέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονη Επιχείρηση

Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ. Πρόλογος των Συγγραφέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονη Επιχείρηση Πρόλογος των Συγγραφέων... 21 Α ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα 1.1 Εισαγωγή... 29 1.2 Σύστημα... 29 1.3 Πληροφοριακά Συστήματα... 31 1.3.1 Ορισμός του Πληροφοριακού Συστήματος... 31 1.3.2 Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν e-επιχειρείν

e-επιχειρείν e-επιχειρείν Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση των εννοιών του (ebusiness) καθώς και του e-εμπορίου (ecommerce) Τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα (Business Models) Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Detailed Plan:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2000 Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος / Παροχή της υπηρεσίας Μέτρηση ανάλυση και βελτίωση Εισαγωγή στα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα είδη των Δικτύων Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα είδη των Δικτύων Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τα είδη των Δικτύων 1.1. Εισαγωγή Γενικότερα δεν υπάρχει κάποια ταξινόμηση των πιθανών δικτύων κάτω από την οποία να ταιριάζουν όλα τα δίκτυα. Παρόλα αυτά η ταξινόμηση τους είθισται να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 e-tourism και internet Β. Φερεντίνος από την πλευρά της επιχείρησης ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου που ονομάζουμε δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (business-to-business electronic commerce B2B B E.C), E ή πιο απλά δι- επιχειρησιακές συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές. Κοινωνική Δικτύωση

Εταιρική Παρουσίαση. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές. Κοινωνική Δικτύωση Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές Εταιρική Παρουσίαση Ιστοσελίδα: http://www.webgift.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810225611 Ε-mail: info@webgift.gr Κοινωνική Δικτύωση Facebook

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Καινοτομία στις Πωλήσεις μέσω Internet Social Media Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 27/03/09 1 Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Ομάδα Μαθητών: 1. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΙΟΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN-670DG Διοίκηση Παραγωγής και 7.5 Έλεγχος Ποιότητας (Operations and Quality Management) Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα