Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 25 Ιουνίου 2015 DOI: / (generated from ResearchGate)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 25 Ιουνίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate)"

Transcript

1 Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf Ο «Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας», ξεκίνησε το 2007 σαν µία προσπάθεια να συγκεντρωθεί όλο το επιστηµονικό υλικό που αφορά το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας. Στόχος του καταλόγου αυτού, είναι να αποτελέσει µία Βάση εδοµένων και ταυτόχρονα εργαλείο στην αναζήτηση και ανταλλαγή βιβλιογραφίας, απόψεων, θέσεων και εµπειρίας όλων των επιστηµόνων, αλλά και του απλού πολίτη, του κατοίκου, του εργαζόµενου και του επισκέπτη της περιοχής. Παρακαλούνται οι συγγραφείς: ιδακτορικών ιατριβών, ιπλωµατικών και Πτυχιακών Εργασιών, Επιστηµονικών ηµοσιεύσεων, Επιστηµονικών Ανακοινώσεων και Τεχνικών Εκθέσεων, οι εργασίες των οποίων δεν συµπεριλαµβάνονται στον «Κατάλογο Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο», να ενηµερώσουν για τα στοιχεία της εργασίας τους τον ρ Αναστάσιο Φ. Μαυράκη, στο έτσι ώστε αυτές να συµπεριληφθούν στο σχετικό κατάλογο. Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ήµων και Κοινοτήτων Θριασίου Πεδίου (ΑΣ ΚΘΠ), η λειτουργία του οποίου έληξε στις , και συνεχίζονται κάτω από την εποπτεία του Γραφείου Περιβάλλοντος του ήµου Ελευσίνας (ΓΠ Ε), αξιοποιούνται, εκτός των άλλων και για εκπόνηση ιδακτορικών ιατριβών, ιπλωµατικών και Πτυχιακών Εργασιών, ανακοινώσεων σε Ελληνικά και ιεθνή Επιστηµονικά Συνέδρια καθώς και δηµοσιεύσεων σε Επιστηµονικά Περιοδικά. Περιέχονται επίσης εργασίες από περιορισµένα δεδοµένα της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος ήµου Ασπροπύργου ( Π Α). 1

2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (πηγή: Οι µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος στην Ελευσίνα και γενικότερα στο Θριάσιο Πεδίο ξεκίνησαν από το ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (Σ.ΕΛΕ.Ρ). Ο σταθµός ελέγχου ρύπανσης (Σ.ΕΛΕ.Ρ. υγρά) δηµιουργήθηκε το 1983 από το ήµο Ελευσίνας (µελέτη, προδιαγραφές και εφαρµογή µεθόδων από τον αείµνηστο δήµαρχο Ελευσίνας ρ. Γιώργο Αµπατζόγλου Χηµικό Μηχανικό ΕΜΠ). Σκοπός της ίδρυσης του Σ.ΕΛΕ.Ρ. ήταν να καλύψει το κενό των κρατικών υπηρεσιών σε ότι αφορά το συνεχή έλεγχο των βιοµηχανιών και την παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, ώστε στη συνέχεια να ενηµερώνει τους κατοίκους του Θριασίου Πεδίου για την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Ο Σ.ΕΛΕ.Ρ. υγρά είχε τη δυνατότητα να µετράει πάνω από 40 παραµέτρους ρύπανσης σε πάσης φύσεως υγρό δείγµα (θάλασσα υπόγεια νερά πόσιµο νερό αστικά λύµατα βιοµηχανικά απόβλητα). Μεταξύ άλλων γίνονταν µετρήσεις: ph, ειδικής αγωγιµότητας, σκληρότητας, οξύτητας, αλκαλικότητας, διαλυµένου οξυγόνου, διαφάνειας, αλατότητας, νιτρωδών και νιτρικών ιόντων, αµµωνίας, φωσφορικών, πυριτικών και θειικών ιόντων, διαλυµένων και αιωρουµένων στερεών, βαρέων µετάλλων (Cu, Cd, Cr, Fe, Mn, Pb, Zn, Ni, Hg και As), BOD5, COD, οργανικού άνθρακα, λαδιών κ.λ.π. Το 1985 ο τότε Σύνδεσµος ήµων και Κοινοτήτων Θριασίου Πεδίου (τον οποίο ίδρυσαν το 1978 οι δήµοι Ελευσίνας, Μάνδρας, Ασπροπύργου και η κοινότητα Μαγούλας ο οποίος το 1988 µετεξελίχθηκε σε Αναπτυξιακό Σύνδεσµο ήµων και Κοινοτήτων Θριασίου Πεδίου µε κύριους σκοπούς τη δηµιουργία Νοσοκοµείου και την αντιµετώπιση της ρύπανσης περιβάλλοντος) προµηθεύτηκε τον πρώτο κινητό σταθµό µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (Σ.ΕΛΕ.Ρ. ατµόσφαιρα µελέτη και προδιαγραφές από τον αείµνηστο Γ. Αµπατζόγλου). Ο κινητός Σ.ΕΛΕ.Ρ διέθετε αυτόµατα όργανα για συνεχή µέτρηση και καταγραφή SO2 (διοξειδίου του θείου), NOx = NO + NO2 (οξειδίων του αζώτου), THC = CH4 + NMHC (υδρογονανθράκων), O3 (όζοντος), TSP (αιωρουµένων σωµατιδίων), και µετεωρολογικών συνθηκών WS, WD, T, RH (ταχύτητας και διεύθυνσης ανέµου, θερµοκρασίας, υγρασίας). Ο σταθµός αυτός αφού πραγµατοποίησε µετρήσεις σε πάνω από 20 περιοχές του Θριασίου Πεδίου, στη συνέχεια (1993) εγκαταστάθηκε µόνιµα στο ηµοτικό Parking Ελευσίνας), όπου βρίσκεται µέχρι σήµερα. Οι δύο Σ.ΕΛΕ.Ρ. (υγρά ατµόσφαιρα) ήταν οι πρώτοι, που δηµιουργήθηκαν σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και αποτέλεσαν στη συνέχεια πρότυπο για άλλους ήµους και Συνδέσµους. Το 1987 ο Σύνδεσµος απέκτησε 4 συσκευές High Volume για σταθµικό προσδιορισµό των αιωρουµένων σωµατιδίων και στη συνέχεια ανάλυση για νιτρικά και θειικά ιόντα, οργανικό κλάσµα διαλυτό σε κυκλοεξάνιο και βαριά µέταλλα (Cu, Cd, Cr, Fe, Mn, Pb, Zn, Ni) και ένα διαχωριστή πρόσκρουσης (cascade impactor) για τον προσδιορισµό του µεγέθους των σωµατιδίων (κοκκοµετρία). Το 1992 ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος Θριασίου Πεδίου απόκτησε δεύτερο κινητό σταθµό µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ο σταθµός αυτός µέχρι το 1998 πραγµατοποιούσε µετρήσεις σε διάφορα σηµεία του Θριασίου Πεδίου και από το 1999 εγκαταστάθηκε στο ήµο Μαγούλας. Το 2007 τερµατίστηκε η λειτουργία του λόγω παλαιότητας των οργάνων µέτρησης. Από το 1995, µε την κατάρτιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Συνδέσµου, δηµιουργήθηκε το Γραφείο Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (Γ.Ε.Ρ.Π.ΠΕ.). Το Γραφείο Ελέγχου Ρύπανσης & Ποιότητας Περιβάλλοντος διαθέτει και δύο όργανα µέτρησης και καταγραφής θορύβου, εκ των οποίων το ένα έχει δυνατότητα ανάλυσης συχνοτήτων. Τέλος το 2000 ο Αναπτυξιακός Σύνδεσµος απόκτησε για τις ανάγκες του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης & Ποιότητας Περιβάλλοντος δύο ακόµα σταθµούς µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (µελέτη προδιαγραφές του ρ. Αν. Χρηστίδη). Με τους σταθµούς αυτούς γίνονται µετρήσεις SO2 (διοξειδίου του θείου), NOx = NO + NO2 (οξειδίων του αζώτου), THC = CH4 + NMHC (υδρογονανθράκων), O3 (όζοντος), PM10 (αιωρουµένων σωµατιδίων µε διάµετρο µικρότερη από 10µm), και µετεωρολογικών συνθηκών WS, WD, T, RH (ταχύτητας και διεύθυνσης ανέµου, θερµοκρασίας, υγρασίας). Ο ένας από τους δύο σταθµούς εγκαταστάθηκε στις εργατικές κατοικίες Μάνδρας, έναντι εκκλησίας Αγ. Παρασκευής (3ος σταθµός) και ο άλλος στην Παραλία Ασπροπύργου (4ος σταθµός). Με την προµήθεια των δύο τελευταίων σταθµών αντικαταστάθηκαν τα όργανα SO2, NOx, THC και O3 του 1ου σταθµού ( ηµοτικό Parking Ελευσίνας) καθώς και ο αυτόµατος βαθµονοµητής. Υπεύθυνος του Σ.ΕΛΕ.Ρ. από το εκέµβρη 1985 και στη συνέχεια του Γ.Ε.Ρ.Π.ΠΕ. είναι ο ρ. Αναστάσιος Χρηστίδης Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, στενός συνεργάτης και φίλος του Γ. Αµπατζόγλου στα ζητήµατα µετρήσεων ποιότητας περιβάλλοντος. Στο Σ.ΕΛΕ.Ρ. (και στη συνέχεια Γ.Ε.Ρ.Π.Π.Ε.), εκτός από το ρ. Αν. Χρηστίδη (ο οποίος από 1/1/2012 ανήκει στο δήµο Ελευσίνας), απασχολήθηκαν ο Εργοδηγός Χηµικός ηµήτρης Μουρίκης υπάλληλος του δήµου Ελευσίνας από το 1986 µέχρι το 2009 (οπότε συνταξιοδοτήθηκε) και η Αναστασία Μυτιληναίου MSc. Χηµικός Μηχανικός από το 2001 µέχρι και το 2011, οπότε µεταφέρθηκε στο δήµο Ασπροπύργου. Λόγω της λύσης του Αναπτυξιακού Συνδέσµου Θριασίου Πεδίου (31/12/2011) και µετά την κατανοµή των περιουσιακών του στοιχείων στα µέλη του, περιέρχεται στην κυριότητα του δήµου Ελευσίνας όλος ο εξοπλισµός του Χηµικού Εργαστηρίου και ο ένας από τους σταθµούς µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ο οποίος εγκατασταθηκε από στο Parking ΟΣΕ (Πλησίον ηµαρχείου Ελευσίνας) και µετρά: SO2, NOx, THC, O3, PM10, BTEX, (Βενζόλιο, Τολουόλιο, Αιθυλοβενζόλιο και Ξυλόλια) και TRS (δύσοσµες ενώσεις θείου, όπως π.χ. υδρόθειο, µερκαπτάνες κτλ) 2

3 Α. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΒΕΣ 1. ΟΥΝΑΣ Α.: Η γεωλογία µεταξύ Μεγάρων και Ερυθρών. Πανεπιστήµιο Αθηνών, SKOULLOS M.: Chemical studies in the Gulf of Elefsis, Greece, PhD Thesis, Department of Oceanography, The University of Liverpool, 1979, UK 3. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Συµβολή στη µελέτη της εξέλιξης των ρυπαντικών φορτίων και του βαθµού ρύπανσης του Κόλπου της Ελευσίνας. ιδακτορική ιατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα Εκπονήθηκε εξ ολοκλήρου στο Χηµικό Εργαστήριο του ΓΕΡΠΠΕ, το οποίο οργανώθηκε από τον Γ. Αµπατζόγλου και λειτούργησε παράλληλα µε την εκπόνηση της διατριβής του. (http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/0909) 4. ΧΡΗΣΤΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Μελέτη κατανοµής αεροµεταφερόµενων ρύπων στο Θριάσιο Πεδίο, περιοχή Ελευσίνας. ιδακτορική ιατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα Εκπονήθηκε εξ ολοκλήρου στο Χηµικό Εργαστήριο του ΓΕΡΠΠΕ. (http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/5923) 5. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Γεωµορφολογική και περιβαλλοντική µελέτη του Θριασίου Πεδίου. ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1997 (http://thesis.ekt.gr/thesisbookreader/id/10874#page/1/mode/2up) 6. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Μελέτη αίτια και µηχανισµοί της φθοράς των δοµικών υλικών του Αρχαιολογικού Χώρου της Ελευσίνας σε σχέση µε την ατµοσφαιρική ρύπανση. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών/Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών, Αθήνα (http://thesis.ekt.gr/thesisbookreader/id/9939#page/2/mode/2up) 7. ΠΑΥΛΙ ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ: Μελέτη µορφών µετάλλων σε µικροπεριβάλλοντα του κόλπου της Ελευσίνας µε χρήση ανοδικής αναδιαλυτικής βολταµµετρίας. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Σχολή Θετικών Επιστηµών/Τµήµα Χηµείας, Αθήνα (http://thesis.ekt.gr/thesisbookreader/id/12307#page/2/mode/2up) 8. ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: Ανάλυση επικινδυνότητας βιοµηχανικών ατυχηµάτων ανάπτυξη υπολογιστικών συστηµάτων διαχείρισης κρίσεων. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας Ανάλυσης. Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ιεργασιών και Συστηµάτων, Αθήνα (http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/16665) 9. ΣΚΥΛΟ ΗΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Γεωµορφολογική και περιβαλλοντική µελέτη της παράκτιας ζώνης στην Νοτιοδυτική Αττική. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Γεωλογίας. Αθήνα, (http://thesis.ekt.gr/thesisbookreader/id/17035#page/1/mode/2up) 10. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ ΛΟΥΚΑΣ: Γεωχηµικές µελέτες στα λιµάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας και στον κόλπο της Ελευσίνας. Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, (http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/17190) 11. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Το ιερό της ήµητρας στην Κύθνο και το αττικό ελευσινιακό σκεύος. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τοµέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Αθήνα ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ: Οι µαρτυρίες για την χρήση µουσικής στα Ελευσίνια Μυστήρια. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Μουσικών Σπουδών, Κέρκυρα (http://thesis.ekt.gr/thesisbookreader/id/18725#page/1/mode/2up) 13. ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: ιερεύνηση της ρύπανσης από υδρογονάνθρακες στα υπόγεια νερά των νεοτεταρτογενών στρωµάτων του Θριασίου Πεδίου. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστηµών. Τµήµα 3

4 Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Τοµέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, Αθήνα (http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/23541) 14. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Μελέτη της χωρικής κατανοµής της αέριας ρύπανσης και η συσχέτισή της µε τις χρήσεις γης: Η περίπτωση του Θριασίου Πεδίου. ιδακτορική ιατριβή, Πάντειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ), Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου υναµικού (ΙΑΠΑ ) σε συνεργασία µε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος Μετεωρολογίας, Αθήνα (http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/17470) 15. PASTRAS PANTAZIS: The governance of tourism development in Athens: A strategic relational approach. University of Birmingham, for the degree of Doctor of Philosophy, 2012, 16. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π. ΛΕΩΝΙ ΑΣ: Μελέτη των επιπτώσεων των ρύπων σε οργανισµούς του εδάφους. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Αθήνα 2012, 17. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ: Πειραµατική και αριθµητική µελέτη της αιωρούµενης σωµατιδιακής ύλης (TSP, PM10, PM2.5, PM1) και της χηµικής της σύστασης πάνω απο την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος Μετεωρολογίας, Αθήνα (http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/28193) Β. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (Μ Ε) 1. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Συµβολή στη ιερεύνηση του Γενικότερου Περιβαλλοντικού Προβλήµατος στην Ευρύτερη Περιοχή του Θριασίου Πεδίου. ιπλωµατική Εργασία, Μ Ε Φυσικής Περιβάλλοντος Τµήµα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθήνα ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Μελέτη της διασποράς του τοξικού πλουµίου από φωτιά σε αποθήκη φυτοφαρµάκων, κάτω από διάφορες µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στον Ελλαδικό χώρο (Εφαρµογή της Μεθόδου στο Θριάσιο Πεδίο). ιπλωµατική Εργασία, Μ Ε Φυσικής Περιβάλλοντος Τµήµα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθήνα ΨΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ανάπτυξη µοντέλου για τον υπολογισµό των συγκεντρώσεων των οξειδίων του αζώτου και του όζοντος στο Κέντρο της Ελευσίνας. ιπλωµατική Εργασία, Μ Ε Συστήµατα Ενέργειας και Περιβαλλοντικής ιαχείρισης, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Αθήνα ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ Γ: Εκτίµηση τοξικότητας ιζηµάτων του κόλπου της Ελευσίνας. Μεταπτυχιακή Εργασία στο ΠΜΣ Υδατικών Πόρων, Αθήνα, ΠΟΓΚΑ ΝΕΣΤΩΡΙΑ: Θριάσιο Πεδίο Το περιβαλλοντικό πρόβληµα της περιοχής και οι τρόποι αντιµετώπισής του. Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης, Αθήνα ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Εκτίµηση Συµµετοχής Είδους Πηγών και Έκθεσης Πληθυσµού που Προέρχονται από Ρύπανση της Ατµόσφαιρας στο Λεκανοπέδιο Αττικής λόγω Αιωρούµενων Σωµατιδίων ΡΜ10/ΡΜ2.5. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Αθήνα

5 7. ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Α.: Προσδιορισµός βαρέων µετάλλων και φυσικών ραδιενεργών νουκλιδίων στα ιζήµατα του στενού Ψυτάλειας Κερατσινίου, Σαρονικός Κόλπος. Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Βιολογίας, Πάτρα ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Ο εµπορευµατικός σταθµός στο Θριάσιο πεδίο ως επέκταση στην ενδοχώρα του εµπορευµατικού λιµένα Πειραιά The freight terminal at Thriasio as an inland extension of the freight port of Piraeus. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (.Π.Μ.Σ.) "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη", Αθήνα ΧΕΛΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: Ανάπτυξη δείκτη ποιότητας ζωής µε την συνδυαστική χρήση δορυφορικών και επίγειων δεδοµένων. ιπλωµατική Εργασία, Μ Ε Φυσικής Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθήνα ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ: Περιβαλλοντικές αναπλάσεις παράκτιων αστικών ζωνών. Μελέτη περίπτωσης: Το ανατολικό τµήµα της Παραλίας Ασπροπύργου. ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Πόλεων και Κτιρίων, ΕΑΠ, Πάτρα, ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ: Τεχνητός εµπλουτισµός υπόγειων υδροφορέων µε επεξεργασµένα λύµατα περίπτωση εφαρµογής στο Θριάσιο Πεδίο. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, Αθήνα _eleni_full.pdf 12. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Μελέτη των περιβαλλοντικών συνθηκών έκλυσης του 222 Rn και η πιθανή συσχέτισή της µε την σεισµικότητα της περιοχής των Μεγάρων. Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Θετικών Επιστηµών ιατµηµατικό Πρόγραµµα Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήµες. Πάτρα, ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: Χωροχρονική µεταβολή της ρύπανσης από βαριά µέταλλα στα ιζήµατα του Κόλπου της Ελευσίνας. ιπλωµατική Εργασία, Μ Ε Φυσικής Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθήνα ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ: Οι σταθµοί διαλογής στο σύστηµα των εµπορευµατικών µεταφορών Βασικές αρχές σχεδιασµού και λειτουργίας Οι σταθµοί διαλογής στο Ελληνικό σιδηροδροµικό δίκτυο. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Σχεδιασµός, Οργάνωση και ιαχείριση των Συστηµάτων Μεταφορών ΜΕΤ.Μ, Θεσσαλονίκη, ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Αξιολόγηση πράσινου και σχεδιαστικές προτάσεις ανάπλασης σχολικών προαύλιων χώρων στη βιοµηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, µε στόχο την εκπαίδευση και την καλλιέργεια της επαφής των µαθητών µε την φύση. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική Τοπίου», Αθήνα 2010, ιαθέσιµη µέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης: QFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fdspace.aua.gr%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2 F10329%2F207%2FPartheniou_A.pdf%3Fsequence%3D1&ei=GCnUUdvoD8bUPPOTg VA&usg=AFQjCNFwI1sFFrVBm-dxeCIfXIVZu4hXvQ&sig2=_0WgEVos5wbntdT3_J8- xa&bvm=bv ,d.zwu 16. ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Μελέτη της χωροχρονικής κατανοµής µικροοργανισµών σε πρότυπο σύστηµα κοµποστοποίησης αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων. (Μελέτη σε σύστηµα αερόβιας κοµποστοποίησης (ecopod) Ag Bag / CT5, 5

6 τοποθετηµένο στο Κέντρο ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών του ήµου Ελευσίνας, σε χρονική κλίµακα 136 ηµερών ( έως )). Τµήµα Βιολογίας Τοµέας Βοτανικής: Μικροβιακή Βιοτεχνολογία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθήνα ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ: Εφαρµογή της Οδηγίας SEVESO στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίων στο Θριάσιο Πεδίο. Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτική Σειρά, Τµήµα Πολιτικής Προστασίας. Αθήνα ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ: ιερεύνηση της ικανότητας των φυτικών ειδών στη δέσµευση των αέριων ρύπων. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: Ο ρόλος των γεωµορφολογιών χαρακτηριστικών του υδρογραφικού δικτύου του Σαρανταποτάµου στον πληµµυρικό κίνδυνο του Θριάσιου πεδίου. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωγραφίας, «Εφαρµοσµένη Γεωγραφία και ιαχείριση του Χώρου», ιαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών, Αθήνα ΤΟΥΝΤΖΙΑΡΗ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ: Υλοποίηση Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Κατάρτιση Χαρτών Πληµµύρας. Εφαρµογή στο Σαρανταπόταµο Ελευσίνας. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, Αθήνα ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ: Μελέτη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο Θριάσιο Πεδίο. Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Χηµείας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών: Χηµεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθήνα ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΑΣ: Εκτίµηση του πληµµυρικού κινδύνου απορροής του Ρέµατος Γιαννούλας (Θριάσιο Πεδίο) µε τη χρήση Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Γεωγραφίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών: «Εφαρµοσµένη Γεωγραφία και ιαχείριση του Χώρου Κατεύθυνση: ιαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών» 1%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82,%20%CE%95% CF%80%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B 4%CE%B1%CF%82.pdf, Αθήνα 2015 Γ. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Αδαµόπουλος Νικόλαος: Μελέτη των παραµέτρων ρύπανσης των υδάτων του Κόλπου Ελευσίνας Κέντρο. ιπλωµατική Εργασία, ΕΜΠ, Αθήνα Καραντζής Κυριάκος: Μελέτη της ρύπανσης εδάφους του Θριασίου Πεδίου από τα στοιχεία: Μόλυβδος, Κάδµιο, Ψευδάργυρος, Μαγγάνιο. ιπλωµατική Εργασία, ΕΜΠ, Αθήνα ανέλλης Γεώργιος: Μελέτη της ρύπανσης εδάφους του Θριασίου Πεδίου από τα στοιχεία: Χαλκός, Χρώµιο, Σίδηρος, Νικέλιο. ιπλωµατική Εργασία, ΕΜΠ, Αθήνα Τηνιακός ηµήτριος: Μελέτη της ρύπανσης εδάφους του Θριασίου Πεδίου από τα στοιχεία: Κάδµιο, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος, Μαγγάνιο. ιπλωµατική Εργασία, ΕΜΠ, Αθήνα

7 5. Ζαϊρης Νικόλαος: Μελέτη ρύπανσης θαλάσσιας περιοχής Νέας Περάµου. ιπλωµατική Εργασία, ΕΜΠ, Αθήνα Τζανοκωστάκης Ιωάννης: Συµβολή στην υπόγεια υδραυλική και ποιότητα των υπόγειων νερών του ελεύθερου υδροφόρου ορίζοντα του Θριασίου Πεδίου. Πτυχιακή Εργασία, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα Μερτίκα Ευαγγελία: Μελέτη ρύπανσης υπόγειων νερών στο Θριάσιο Πεδίο. ιπλωµατική Εργασία, ΕΜΠ, Αθήνα Αλευράς Α.: Μελέτη της ρύπανσης των παράκτιων ιζηµάτων του Κόλπου της Ελευσίνας από τοξικά µέταλλα. ιπλωµατική εργασία, τµήµα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Ε.Μ.Π., Ρήγου ηµήτρη: Ολοήµερο εξαθέσιο δηµοτικό σχολείο στη Μαγούλα Αττικής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων, Αθήνα (http://courses.arch.ntua.gr/ html) 10. Σαϊτη Τατιάνα, Σέρεσλη Αντωνία, Ψαριώτη Καλλιόπη: Νέο αρχαιολογικό µουσείο και χώροι πολιτισµού στα πρώην εργοστάσια ΒΟΤΡΥΣ και ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ στην Ελευσίνα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων, Αθήνα (http://courses.arch.ntua.gr/ html) 11. Ηλιοπούλου Παρασκευή & Καράµπα Καλλιρόη: Ανάπλαση παραλιακού µετώπου στην Ελευσίνα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων, Αθήνα (http://courses.arch.ntua.gr/ html) 12. Λάσκος Χρήστος: Θριάσιο Πεδίο: ανάπτυξη και περιβάλλον. Πτυχιακή Εργασία, ΤΕΙ Κοζάνης, Μηλάκη Ιωάννη: Παιδική κατασκήνωση στην Αρχαία Ερένεια. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων, Αθήνα Αργυρόπουλος Χρήστος: Προσοµοίωση διασποράς τοξικών ρύπων και εκτίµηση επιπτώσεων στο περιβάλλον από πυρκαγιές σε δεξαµενές καυσίµων για την εφαρµογή της Οδηγίας SEVEZO II. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας Ανάλυσης, Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ιεργασιών και Συστηµάτων, Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοδυναµικής, Αθήνα Γιαννουλοπούλου Λυδία & Καµαριανάκη Στέλλα: Πολυχρηστική ανάπλαση οικόπεδα Ίρις Κρόνος στην Ελευσίνα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ιπλωµατική Εργασία, Αθήνα Ηλιοπούλου Παρασκευής & Καράµπα Καλλιρόης: Ανάπλαση παραλιακού µετώπου στην Ελευσίνα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ιπλωµατική Εργασία, Αθήνα Αθανασιάδη Ελένη: Παραγωγικότητα ναυπηγείου διαχείριση της επιχειρησιακής επίδοσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Τοµέας Θαλάσσιων Μεταφορών, Αθήνα (http://www.ecoeleusis.com/wpcontent/uploads/2012/11/athanasiadie_productivity.pdf) 18. Ηλιόπουλος Βασίλειος & Ορφανός Κωνσταντίνος: Υδρογεωλογική και περιβαλλοντική µελέτη του Θριάσιου Πεδίου. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Αθήνα Πέτρου Αριστείδης: ι_ελευσισ: Μια διαδροµή που µετουσιώνει το δράµα της φύσης αλλά και του τόπου. Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Αρχιτεκτόνων, Πάτρα CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91- %CE%91%CE%A1%CE%99-%CE%A0%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A WEB.pdf 7

8 20. Παπαδάκης Φαίδων & Τσολίγκας Παντελής: Συνδυασµένες µεταφορές στα πλαίσια των σύγχρονων logistics: νοµικό πλαίσιο, προοπτικές και πρακτική εφαρµογή στο έργο σύνδεσης λιµένα Πειραιά µε Θριάσιο πεδίο. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ΕΣΤΙΑ Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, Αθήνα (http://estia.hua.gr:8080/dspace/handle/ /774) 21. Βάσση Αυγή: Ο ρόλος του Θριασίου Πεδίου για την Αττική και της Ελευσίνας για το Θριάσιο Πεδίο. Μελέτη των προβληµάτων της πόλης της Ελευσίνας και προτάσεις για την ανάπλαση της. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, Αθήνα 2008, ιαθέσιµη µέσω του συνδέσµου: 22. Φιλίππου Αικατερίνη: Περιβαλλοντική Ανασυγκρότηση ήµου Ασπροπύργου. Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης, Αθήνα 2008, ιαθέσιµη µέσω του συνδέσµου: 23. Βάσση Αυγή: Προτάσεις ανάπλασης κεντρικών περιοχών της Ελευσίνας. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων, Αθήνα (http://www.ecoeleusis.com/wp-content/uploads/2012/11/vassia_elefsina.pdf) 24. Βάββας ηµήτριος: Συγκεντρώσεις των διαλυµένων βαρέων µετάλλων στον Κόλπο της Ελευσίνας. Πτυχιακή Εργασία, ΕΚΠΑ, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Αθήνα Παπαδάτος Πέτρος: Συγκεντρώσεις των βαρέων µετάλλων στα αιωρούµενα σωµατίδια στον Κόλπο της Ελευσίνας. Πτυχιακή Εργασία, ΕΚΠΑ, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Αθήνα Χάλαρη Μαργαρίτα: Μελέτη επένδυσης ειδικής τεχνολογίας βιοαντιδραστήρων άλγης για τη δέσµευση του CO2 για την τσιµεντοβιοµηχανία Τιτάν. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής, Αθήνα (http://dspace.lib.ntua.gr/handle/ /3110) 27. Λυµπεροπούλου Χαραλαµπία: Η συµβολή των γεοµορφολογικών χαρακτηριστικών του υδρογραφικού δικτύου του Σαρανταπόταµου και οι ανθρωπογενείς παρεµβάσεις στην εκδήλωση πληµµυρών. Πτυχιακή Εργασία, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα Βολικάκης, Γεώργιος: Η σηµασία και η ανάπτυξη εµπορευµατικών κέντρων στην Ευρώπη και οι προοπτικές στην Ελλάδα. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ΕΣΤΙΑ Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, Αθήνα, (http://estia.hua.gr:8080/dspace/handle/ /1519) 29. Ζωχιός Βασίλειος: Ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και θαλάσσιων ιζηµάτων στην θαλάσσια περιοχή της Ελευσίνας. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, (http://openarchives.gr/view/493561) 30. Χατζηπαυλή Μαριάννα: Επαναπροσδιορισµός της Ιστορίας στο χώρο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων, Αθήνα %84%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF% / %CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1-id Μιχαηλίδη, Ε.: ιερεύνηση προσοµοίωσης πληµµύρας για το σχεδιασµό σε λεκάνες χειµαρρικής δίαιτας - Εφαρµογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταµου. Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα Ζαρκαδούλας, Θ. Π.: Ανάπτυξη µοντέλου υδροµετεωρολογικής πρόγνωσης στη χειµµαρική λεκάνη του Σαρανταπόταµου. Τοµέας Υδατικών Πόρων και 8

9 Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

10 . ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ 1. Αµπατζόγλου Γ., Χρηστίδης Α., Μουρίκης., 1990: Η σκόνη στο Θριάσιο Πεδίο Α! µέρος. ελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών, No 87, 10 23, Μάρτιος Αµπατζόγλου Γ., Χρηστίδης Α., Μουρίκης., 1990: Η σκόνη στο Θριάσιο Πεδίο Β! µέρος. ελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών, No 88, 18 25, Απρίλιος Βαρίνου Μ., Λοιζίδου Μ., Βαρώτσος Κ., 1990: Μελέτη της συγκέντρωσης του όζοντος αστικής περιοχής σε σχέση µε το λόγο των συγκεντρώσεων των οξειδίων του αζώτου και των ολικών υδρογονανθράκων. Αναµνηστικός Τόµος Λ. Καραπιπέρη, 45 49, Ακαδηµία Αθηνών, Αθήνα. 4. Αµπατζόγλου Γ. & Ασηµακόπουλος., 1993: Στατιστική Ανάλυση Αερίων Ρύπων στο Θριάσιο Πεδίο: Α! Μέρος Κατανοµές και Ακραίες Τιµές. Β! µέρος Οµαδοποίηση Τιµών και Συσχετίσεις Φωτοχηµικών Ρύπων. Τεχνικά Χρονικά, Επιστηµονική Έκδοση ΤΕΕ, Περιοχή Γ, Τόµος 13, τεύχος 3-4, 7 22, Αθήνα, Abatzoglou G., Chaloulakou A., Assimacopoulos D., Lekkas T., 1996: Prediction of air pollution episodes: extreme value theory applied in Athens. Environmental Technology, 17, Mavrakis A., Theoharatos G., Asimakopoulos D., Christides A., 2004: Distribution of the Trace Metals in Sediments of Elefsis Gulf. Mediterranean Marine Science, 5, 1, , (Available via 7. Αµπατζόγλου Γ. & Χρηστίδης Α., 2007: Η κατάσταση του Κόλπου της Ελευσίνας σήµερα. ελτίο Πανελληνίου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών, 179, 62 63, Αθήνα, Σεπτέµβριος Οκτώβριος, Pantazidou M., Kapniaris S., Katsiri A., Christidis A., 2007: Pollutant trends and hazard ranking in Elefsis Bay, Greece. Desalination, 210, Lykoudis S., Psounis N., Mavrakis A., Christides A., 2008: Predicting photochemical pollution in an industrial area. Environmental Monitoring and Assessment, 142, 1-3, , DOI: /s Mavrakis A., Lykoudis S., Christides A., Dasaklis S., Tasopoulos A., Theoharatos G., Kyvelou S. and Verouti E., 2008: Air quality levels in a closed industrialized basin (Thriassion Plain, Greece). Fresenius Environmental Bulletin, 17, 4, , 11. Mavrakis A., Flocas H., Mavromatidis E., Kallos G., Theoharatos G., Christides A., 2010: A case of nighttime high ozone concentration over the Greater Athens Area. Meteorologische Zeitschrift, 19, 1, 35 45, DOI: / /2010/0428, Mavrakis A., Spanou A., Pantavou K., Katavoutas G., Theoharatos G., Christides A., Verouti E., 2012: Biometeorological and air quality assessment in an industrialized area of eastern Mediterranean Thriassion Plain Greece. International Journal of Biometeorology, 56, 1 11, DOI: /s , 13. Strogyloudi E., Angelidis M.O., Christides A., Papathanassiou E., 2012: Metal concentrations and metallothionein levels in Mytilus galloprovincialis from Elefsis bay (Saronikos gulf, Greece). Environmental Monitoring and Assessment, 184, 12, , 10

11 Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ε1. ΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ 1. Asimakopoulos D. & Abatzoglou G., 1989: Temporal and spatial distribution of pollutants in the Gulf of Elefsis. Proceedings of Congress of Environmental Science and Technology CEST, Vol. B, , Mitilini isl. Greece, September, Vougas G., Markatos N., Asimakopoulos D., 1989: On the mathematic modelling of pollution of lakes, rivers and seas, with application in the Gulf of Elefsis Proceedings of Congress of Environmental Science and Technology CEST, Vol. B, , Mitilini isl. Greece, September Mavrakis A., Theoharatos G., Lykoudis S., 2004: Ultraviolet Radiation and Surface Ozone Variation during the Solar Eclipse of 11 Aug. 1999, Over Attica, Greece. Proceedings of the XX Quadrennial Ozone Symposium QOS 2004, Vol. II, Session 6, Poster # 629, , Kos isl., Greece, 1 8 June 2004, organized by The International Ozone Commission (IOC) of the International Association for Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS). Available via 4. Mavrakis A., Lykoudis S., Theoharatos G., 2004: Air Temperature and Selected Air Pollutants Variation during the Partial Solar Eclipse of 11 Aug. 1999, Over the Greater Attica Area, Greece. Proceedings of the 12 th International Conference on Modeling, Monitoring and Management of Air Pollution Air Pollution XII, , DOI: /AIR040361, Rhodes isl. Greece, 30 June 2 July 2004, organized by Wessex Institute of Technology (WIT). 5. Katsiri A. & Tringali A., 2004: Natural attenuation of heavy metal contamination in the Elefsis Bay. Proceedings of the 7 th International Conference on Protection and Restoration of the Environment VII, Mykonos isl. Greece, (Available via 6. Mavrakis A., Theoharatos G., Makrigiannis G., 2005: Temporal evolution of SO 2 concentrations and fuel types for Thriassio Plain, Greece. Proceedings of the Second International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES 2), XV.187, p.101, Kos isl. Greece, 3 5 July Kapniaris S., Pantazidou M., Katsiri A., Christides A., 2005: Water and sediments pollutants in Elefsis Bay: Spatio-temporal trends and a risk-ranking approach. Proceedings of the 9 th International Conference on Environmental Science and Technology (9 th ICEST), Vol. A, , Rhodes isl. Greece, 1 3 September 2005, organized by Global NEST. (Available via 8. Christides A., Mitilineou A., Mourikis D., Mavrakis A., Theoharatos G., Lykoudis S., 2005: Noise level measurements in the center of Elefsis, Greece. Proceedings of the 9 th International Conference on Environmental Science and Technology (9 th ICEST), Vol. B, , Rhodes isl. Greece, 1 3 September 2005, organized by Global NEST. (Available via 9. Mavrakis A., Theoharatos G., Christides A., Asimakopoulos D., Verouti E., Lykoudis S., 2005: Air pollution level during snowfall days over Thriassio Plain, Greece. Proceedings of the 9 th International Conference on Environmental Science and 11

12 Technology (9 th ICEST), Vol. B, , Rhodes isl. Greece, 1 3 September 2005, organized by Global NEST. (Available via 10. Mavrakis A., Dasaklis S., Christides A., 2007: Study of the characteristics of the Thriassion Plain streams and their contribution to the degradation of the marine environment of the Elefsis Gulf. Proceedings of the 10 th International Conference on Environmental Science and Technology (10 th ICEST), Vol. B, , Kos isl. Greece, September 5 th 7 th, 2007, organized by Global NEST. (Available via 11. Mavrakis A., 2009: Ecosystems and urban planning in Thriassion Plain Greece: Existing problems and potential threats. Proceedings of the Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09 & SECOTOX Conference), Vol. I, , Mykonos isl., Greece, June 21 st 26 th, Mavrakis A. & Christides A., 2009: Frequency of occurrence of concentrations of air pollutants and their relationship to the established activities in Thriassion Plain Greece. Proceedings of the Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09 & SECOTOX Conference), Vol. II, , Mykonos isl., Greece, June 21 st 26 th, Mavrakis A., Tassopoulos A., Chiotini-Kyvelou S., Christides A., 2009: Established activities and land use classification in Thriassion Plain Greece with the assistance of satellite images, ground measurements and model results. Proceedings of Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09 & SECOTOX Conference), Vol. III, , Mykonos isl., Greece, June 21 st 26 th, Christides A., Mavrakis A., Sigalos G., Loukaidi V., Dasaklis S., Mitilineou A., Mourikis D., Makrygiannis G., 2009: Assessing saltwater front parameters of the aquifer of the Thriassion Plain, Greece. Proceedings of the 11 th International Conference on Environmental Science and Technology (11 th ICEST), Vol. B, , Chania Crete, Greece, September 3 rd 5 th, 2009, organized by Global NEST, available via 15. Sigalos G., Loukaidi V., Dasaklis S., Alexouli-Leivaditi A., Mavrakis A., 2009: Assessment of erocivity of geological formations and transferred materials production of the drainage of Thriassion Plain, Greece. Proceedings of the 11 th International Conference on Environmental Science and Technology (11 th ICEST), Vol. B, , Chania Crete, Greece, September 3 rd 5 th, 2009, organized by Global NEST, available via 16. Sigalos G., Loukaidi V., Dasaklis S., Mavrakis A., Alexouli-Leivaditi A., 2009: Assessment of the quantity of material transferred by a torrent at Thriassion Plain, Greece. Proceedings of the 11 th International Conference on Environmental Science and Technology (11 th ICEST), Vol. B, , Chania Crete, Greece, September 3 rd 5 th, 2009, organized by Global NEST, available via 17. Theoharatos G., Mavrakis A., Lykoudis S., Christides A., Verouti E., 2009: Variation of meteorological and air quality parameters over the Thriassion Plain during the partial solar eclipse of March 29 th Proceedings of the 11 th International Conference on Environmental Science and Technology (11 th ICEST), Vol. B, , Chania Crete, Greece, September 3 rd 5 th, 2009, organized by Global NEST. 18. Akritidis D., Zanis P., Pytharoulis I., Mavrakis A., Karacostas Th., 2009: A textbook case study of a deep stratospheric intrusion event down to Earth s surface of Athens. 1 st International Latsis Summer School, Environment: Climatology, Climate Change and 12

13 Impacts, July, , Athens, Greece. Paper available via e&id=63&itemid=73&lang=en 19. Christides A., Mavrakis A., Mitilineou A., 2011: A case of intense seawater intrusion to aquifer of the Thriassio Plain, Greece. Proceedings of the 12 th International Conference on Environmental Science and Technology (12 th ICEST), Vol B, , Rhodes, Greece, September 7 th 10 th, 2011, organized by Global NEST 20. Mavrakis A., 2011: Ecosystems and land use changes in Thriassio Plain Greece: Current situation and perspectives. Proceedings of the 12 th International Conference on Environmental Science and Technology (12 th ICEST), Vol B, , Rhodes, Greece, September 7 th 10 th, 2011, organized by Global NEST 21. Mavrakis A., Tasopoulos A., Kyvelou S., Christides A., 2011: Land use changes at Thriassio Plain: A road to nowhere? Proceedings of the 12 th International Conference on Environmental Science and Technology (12 th ICEST), Vol B, , Rhodes, Greece, September 7 th 10 th, 2011, organized by Global NEST 22. Mavrakis A., Christides A., Verouti E., 2014: A review of 26 years air quality monitoring program in the industrial area of Thriasio Plain Greece. Proceedings of the 10 th International Congress of the Hellenic Geographical Society, October 2014, Thessaloniki, Greece, Organized by Hellenic Geographical Society. 13

14 Ε2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΜΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1. Μαυράκης Α., Παπαδοπούλου Α., Θεοχαράτος Γ., Λυκούδης Σ., Ασηµακόπουλος., Καρτάλης Κ., Χρηστίδης Α., Πιτσιτάκης Ν., Τσαντίλας Χ., Ψούνης Ν.: Θερµική Νησίδα και η πορεία του είκτη υσφορίας (DI) και των Συγκεντρώσεων του Όζοντος στο Θριάσιο Πεδίο. Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου ( ιεθνούς) Συνεδρίου Μετεωρολογίας Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας, , Κύπρος, Σεπτεµβρίου ιοργάνωση: Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρία ΕΜΤΕ. 2. Μαυράκης Α., Θεοχαράτος Γ., Λυκούδης Σ., Χρηστίδης Α., Βερούτη Ε., Πιτσιτάκης Ν., Τσαντίλας Χ.: Οι Χιονοπτώσεις της περιόδου 4 7 Ιανουαρίου 2002: ιακυµάνσεις Μετεωρολογικών Παραµέτρων στο Θριάσιο Πεδίο. Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου ( ιεθνούς) Συνεδρίου Μετεωρολογίας Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας, , Κύπρος, Σεπτεβρίου ιοργάνωση: ΕΜΤΕ. 3. Μαυράκης Α., Θεοχαράτος Γ., Λυκούδης Σ., Χρηστίδης Α., Βερούτη Ε., Πιτσιτάκης Ν., Τσαντίλας Χ.: Μεταβολή των Συγκεντρώσεων του O 3, των PM 10, και του SO 2, στο Θριάσιο Πεδίο κατά την Μερική Έκλειψη Ηλίου της Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου ( ιεθνούς) Συνεδρίου Μετεωρολογίας Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας, , Κύπρος, Σεπτεµβρίου ιοργάνωση: ΕΜΤΕ. 4. Μαυράκης Α., Χρηστίδης Α., Λυκούδης Σ., Θεοχαράτος Γ., Τασόπουλος Α., Βερούτη Ε: Επίπεδα PM 10 στο Θριάσιο Πεδίο κατά το επεισόδιο µεταφοράς σκόνης της 17 ης Απριλίου Πρακτικά, 8 ου Πανελλήνιου ( ιεθνούς) Συνεδρίου Μετεωρολογίας Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας, Vol. B, , Αθήνα, Μαίου ιοργάνωση: ΕΜΤΕ. 5. Mavrakis A., Floka H., Theoharatos G., Dasaklis S., Christides A., 2006: A case of stratospheric ozone intrusion into the troposphere over Greece. Proceedings of the 8 th Pan Hellenic Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Vol. C, , Athens, May ιοργάνωση: ΕΜΤΕ. 6. Ακριτίδης., Ζάνης Π., Πυθαρούλης Ι., Μαυράκης Α., Καρακώστας Θ., 2008: Ένα έντονο επεισόδιο εισβολής στρατοσφαιρικού αέρα έως την επιφάνεια του εδάφους στην περιοχή της Αθήνας. Πρακτικά του 9 ου Πανελλήνιου ( ιεθνούς) Συνεδρίου Μετεωρολογίας Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας, 3 10, Θεσσαλονίκη, Μάιος ιοργάνωση: ΕΜΤΕ 7. Μαυράκης Α., 2008: Σύγκριση των επιπέδων ρύπανσης από SO 2, NO 2 και O 3 στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας και στο Θριάσιο Πεδίο. Πρακτικά, 9 ου Πανελλήνιου ( ιεθνούς) Συνεδρίου Μετεωρολογίας Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας, , Θεσσαλονίκη, Μάιος ιοργάνωση: ΕΜΤΕ. 14

15 Ε3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ 1. Μαυράκης Α., Θεοχαράτος Γ., Χρηστίδης Α., 2000: Μελέτη Παραµέτρων Θαλάσσιας Ρύπανσης στο Κόλπο της Ελευσίνας. Πρακτικά 6 ου Πανελλήνιου Συµποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Τόµος Ι, 19 24, Χίος, Μαίου ιοργάνωση: ΕΚΘΕ. ( ιαθέσιµη µέσω: 2. Μαυράκης Α., Θεοχαράτος Γ., Ασηµακόπουλος., Χρηστίδης Α., 2000: Η Ρύπανση από Βαριά Μέταλλα και Λάδια στα Ιζήµατα του Κόλπου της Ελευσίνας. 6 ου Πανελλήνιου Συµποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Τόµος Ι, , Χίος, Μαίου ιοργάνωση: ΕΚΘΕ. ( ιαθέσιµη µέσω: 3. Μαυράκης Α., Θεοχαράτος Γ., Χρηστίδης Α., Ασηµακόπουλος., 2000: Μεταβολή Μετεωρολογικών Παραµέτρων και Συγκεντρώσεων Αερίων Ρύπων στο Θριάσιο Πεδίο κατά την Έκλειψη Ηλίου της 11 ης Αυγούστου Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας, , Θεσσαλονίκη, Σεπτεβρίου ιοργάνωση: ΕΜΤΕ. 4. Μαυράκης Α., Θεοχαράτος Γ., Χρηστίδης Α., 2001: Χωρική και Χρονική Κατανοµή της Αέριας Ρύπανσης στο Θριάσιο Πεδίο. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Η Οικολογία µέσα από τις Φυσικές Επιστήµες», Σέρρες, Απριλίου ιοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ). 5. Μαυράκης Α., Θεοχαράτος Γ., Χρηστίδης Α., 2002: Κλιµατική Ταξινόµηση της Περιοχής του Θριασίου Πεδίου κατά E. de Martonne και Kerner. Τόµος Περιλήψεων 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας, p.55, Ιωάννινα, Σεπτεβρίου ιοργάνωση: ΕΜΤΕ. 6. Παπαδοπούλου Α., Μαυράκης Α., Θεοχαράτος Γ., Χρηστίδης Α., Τσαντίλας Χ., Ψούνης Ν., 2002: Μελέτη της Πορείας του είκτη Αισθητής Θερµοκρασίας (T eff ) σε Σχέση µε τις Συγκεντρώσεις των Οξειδίων του Αζώτου και του Όζοντος στην Ευρύτερη Περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Τόµος Περιλήψεων 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας, p.77, Ιωάννινα, Σεπτεµβρίου ιοργάνωση: ΕΜΤΕ. 7. Ψούνης Ν., Μαυρωτάς Γ., Χρηστίδης Α., Μαυράκης Α., 2002: Πρόβλεψη των Μεγίστων Συγκεντρώσεων των Οξειδίων του Αζώτου και του Όζοντος στο Κέντρο της Ελευσίνας. Τόµος Περιλήψεων 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας, p.131, Ιωάννινα, Σεπτεµβρίου ιοργάνωση: ΕΜΤΕ. 8. Μαυράκης Α., Θεοχαράτος Γ., Πιτσιτάκης Ν., 2002: Συµβολή στη Μελέτη του Κλιµατικού Χαρακτήρα της Περιοχής του Θριασίου Πεδίου κατά E. de Marton, Pinna, Kerner και Johanson. Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβάλλοντος: Περιβάλλον, Ενέργεια και Ανάπτυξη, 60 63, Ρόδος, 1 3 Νοεµβρίου ιοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ). 9. Μαυράκης Α., Θεοχαράτος Γ., Ασηµακόπουλος., Χρηστίδης Α., 2003: Κατανοµή των Βαρέων Μετάλλων στα Ιζήµατα του Κόλπου της Ελευσίνας. Τόµος Περιλήψεων 7 ου Πανελλήνιου Συµποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, p.315 A057, Χερσόνησος Κρήτης, 6 9 Μαίου ιοργάνωση: ΕΚΘΕ. ( ιαθέσιµη µέσω: 10. Μαυράκης Α., 2004: ορυφορικά και Επίγεια εδοµένα Ρύπανσης ( ), για την Περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Τόµος Περιλήψεων 10 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής, 60 67, Λουτράκι, 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2004,. ιοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ). 11. Μαυράκης Α., 2004: Η Μέση Μηνιαία Πορεία των Μεγίστων Συγκεντρώσεων του Όζοντος και Ορισµένων Κλιµατικών Παραµέτρων στο Θριάσιο Πεδίο. Τόµος 15

16 Περιλήψεων 10 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής, p.57, Λουτράκι, 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου ιοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ). 12. Μαυράκης Α., Θεοχαράτος Γ., Χρηστίδης Α., 2004: Ο Ευτροφισµός στον Κόλπο της Ελευσίνας. Τόµος Περιλήψεων 10 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής, p.88, Λουτράκι, 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου ιοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ). 13. Μακρυγιάννης Γ. & Μαυράκης Α., 2004: Πως Προσεγγίζονται τα Προβλήµατα Ανάπτυξης και Ρύπανσης Σήµερα; Το Παράδειγµα του Θριασίου Πεδίου. Τόµος Περιλήψεων 10 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής, p.107, Λουτράκι, 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου ιοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ). 14. Μαυράκης Α., Θεοχαράτος Γ., Πιτσιτάκης Ν., Χρηστίδης Α., Μακρυγιάννης Γ., 2004: Μετεωρολογικές Συνθήκες κατά την Εµφάνιση Ισχυρών Επεισοδίων Ρύπανσης στο Θριάσιο Πεδίο. Πρακτικά 7 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωγραφίας, Τόµος Ι, , Μυτιλήνη, Οκτωβρίου ιοργάνωση: Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 15. Μαυράκης Α., Θεοχαράτος Γ., Χρηστίδης Α., Βερούτη Ε., 2004: Χωρική Κατανοµή της Ταχύτητας του Ανέµου κατά την Ολιγόωρη Ανεµοθύελλα της 9ης Οκτωβρίου 2003, στο Θριάσιο Πεδίο. Πρακτικά 7 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωγραφίας, Τόµος Ι, , Μυτιλήνη, Οκτωβρίου ιοργάνωση: Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 16. Μαυράκης Α., 2004: Χρήση GIS για την εκτίµηση της ποσότητας φερτών υλικών ενός χειµάρρου. Πρακτικά υπό έκδοση 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβάλλοντος: Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Θεσσαλονίκη, 9 12 εκεµβρίου ιοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ). 17. Μαυράκης Α., Χρηστίδης Α., Θεοχαράτος Γ., 2004: Σχέση των επιπέδων των SO 2, NO 2 και του O 3 σε 4 περιοχές της Αττικής. Πρακτικά υπό έκδοση 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβάλλοντος: Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Θεσσαλονίκη, 9 12 εκεµβρίου ιοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ). 18. Μαυράκης Α., Χρηστίδης Α., Λυκούδης Σ., Τασόπουλος Α., Θεοχαράτος Γ., Βερούτη Ε., 2006: ιαχρονική εξέλιξη της ποιότητας του αέρα στο Θριάσιο Πεδίο. Τόµος Περιλήψεων 11 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής, p.111, Ref no a, Λάρισα, 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου ιοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ). 19. Μαυράκης Α., Λυκούδης Σ., Χρηστίδης Α., Θεοχαράτος Γ., Τασόπουλος Α., 2006: Πρώτα αποτελέσµατα των επιδράσεων της µερικής ηλιακής έκλειψης της 3 ης Οκτωβρίου 2005, σε µετεωρολογικές παραµέτρους, στην περιοχή του Αιγαίου. Τόµος Περιλήψεων 11 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής, p.103, Ref no , Λάρισα, 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου ιοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ). 20. Μαυράκης Α., Χρηστίδης Α., Λυκούδης Σ., Θεοχαράτος Γ., Τασόπουλος Α., Μυτιληναίου Α., Μουρίκης., 2006: είκτες Ευτροφισµού στον Κόλπο της Ελευσίνας. Πρακτικά 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Τόµος Περιλήψεων, p.65, Θεσσαλονίκη, 4 8 Ιουνίου ιοργάνωση ΕΛΚΕΘΕ. ( ιαθέσιµη µέσω: 21. Μαυράκης Α., Τασόπουλος Α., Κυβέλου Χιωτίνη Σ., 2008: Συσχέτιση της αστικοποίησης µε τις εγκατεστηµένες δραστηριότητες στο Θριάσιο Πεδίο. 8 ο Εθνικό Συνέδριο Αστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρωπαική Ένωση ERSA 2008, Οκτωβρίου 2008, Αθήνα. ιοργάνωση: Ελληνικό Τµήµα της Ευρωπαικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήµης. 22. Παπαδάτος Π., Βάββας., Θεοχαράτος Γ., Μαυράκης Α., Χρηστίδης Α., 2009: Συγκεντρώσεις των βαρέων µετάλλων στα αιωρούµενα σωµατίδια στον Κόλπο της Ελευσίνας. 9 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Τόµος Ι, , 13 16

17 16 Μαίου 2009, Πάτρα. ιοργάνωση: ΕΛΚΕΘΕ. ( ιαθέσιµη µέσω: 23. Βάββας., Παπαδάτος Π., Θεοχαράτος Γ., Μαυράκης Α., Χρηστίδης Α., 2009: Συγκεντρώσεις των διαλυµένων βαρέων µετάλλων στον Κόλπο της Ελευσίνας. 9 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Τόµος Ι, , Μαίου 2009, Πάτρα. ιοργάνωση: ΕΛΚΕΘΕ. ( ιαθέσιµη µέσω: 24. Ηλιάδης Β., Τσούνης Γ., Μαυράκης Α., Χρονοπούλου Χ., Φεργάδης Α., 2012: Η Λίµνη Κουµουνδούρου σαν αντικείµενο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 10 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, #

18 Ε4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ ΕΣ 1. ούνας Α., Παναγιωτίδης Γ.: Υδρογεωλογικαί συνθήκαι του Θριασίου Πεδίου. Ινστιτούτον Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους, Αθήνα Αµπατζόγλου Γ., Περδικούρης., Θεολόγου Ε.: Ποιότητα των υπογείων νερών του Θριασίου Πεδίου. Χηµικά Χρονικά 3. Κούνης Γ.. & Σιέµος Ν.Ε.: Επί της Ρυπάνσεως από Πετρελαιοειδή του Υπεδάφους των Ελληνικών ιυλιστηρίων Ασπροπύργου. ΙΓΜΕ Τεχνική έκθεση, Αθήνα 1987β 4. Κούνης Γ.. & Σιέµος Ν.Ε.: Σηµειακή υδρογεωλογική έρευνα των υδροφορέων του Θριασίου Πεδίου για την υδροδότηση των ΕΛ Α. ΙΓΜΕ Τεχνική έκθεση, Αθήνα 1991β 5. Σταµατιάδης.: Πολεοδοµική Οργάνωση Θριασίου Πεδίου. Αθήνα 1989, επικαιροποίηση ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ, Π. ΚΟΤΖΙΑΣ Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ: Μελέτη σκοπιµότητας υδροληψίας από τον χείµαρρο Γιαννούλα Φυλής. Απρίλιος Καµινάρη Μ. Α.: Γεωχηµική έρευνα pilot των εδαφών της ευρύτερης περιοχής Ελευσίνας (Θριάσιο Πεδίο) για τον εντοπισµό ρύπανσης από βαρέα µέταλλα. ΙΓΜΕ Τεχνική έκθεση, Αθήνα Poulovassilis, A., Mimides, T., Faltseta, S., Gianopoulos, P., Sgoumpopoulou, A., 1994: Hydrogeology of Lake Koumoundourou: Pollution sources and its protection. Agronomic University of Athens. 9. McCartney K., Uhler A., Naymik T., Gidarakos E., 1997: Identification of the subsurface hydrocarbon products at the Aspropyrgos Refinery. Hellenic Refineries S.A., Athens, Greece 10. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), 2000: Προστασία του Περιβάλλοντος από την Βιοµηχανική ραστηριότητα Πρόληψη Βιοµηχανικών Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης. ISBN: Παρασχούδης Β., 2002: Υδρογεωλογική µελέτη υτ. Αττικής (Πεδιάδας Μεγάρων Θριάσιου Πεδίου). Ιούνιος Paraschoudis, V., 2002: Hydrogeological study of Western Attica (Megara Thriasio Plains). Hellenic Ministry of Agriculture, Department of Geology Hydrology, Athens, HCMR, 2002: Study of the groundwater, the water of the Koumoundouros Lake and Elefsis Gulf, in relation to the landfill area of the Western part of Attika Region. Co- Ordinators: Pavlidou Dasenakis. 14. ΕΛΚΕΘΕ, 2002: Παρακολούθηση της ποιότητας των υπογείων νερών της λίµνης Κουµουνδούρου και του παρακείµενου Θαλάσσιου χώρου σε σχέση µε τον Χ.Υ.Τ.Α υτικής Αττικής. 15. Αναπτυξιακός Σύνδεσµος υτικής Αθήνας (ΑΣ Α), 2003: Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνηµεία Ποικίλου Όρους. Τεχνική Έκθεση. 16. Κοκκώσης Χ., ηµητρίου Κ., Πανταζής Π., Κάρκα Ε.: Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση της Παράκτιας Περιοχής του υτικού Σαρωνικού. Τεχνική Έκθεση 17. Zacharias, I., Sarantakos, K., Dimitriou, E., Koussouris, T., 2003: Hydrogeologic report for site selection of sampling wells in the hydrogeologic catchment of Lake Koumoundourou. 1 st Technical Report. HCMR/IIW, Athens. 18

19 18. Paraschoudis V., 2003: Hydrogeological study of Western Attica, Ministry of Agriculture (unpublished in Greek) 19. Πολύζος Γ., Μαντουβάλου Μ., Μπελαβίλας Ν., Τροβά Β., Αττάρτ Β., Βαταβάλη Φ., Ραφαηλάκη Ε., Λιώρη Α. Παπαγγελή Κ., 2004: Άξονες αναβάθµισης Πολεοδοµικού Κέντρου Ελευσίνας Hellenic Center for Marine Research, 2006: Study on the water and sediment quality in Lake Koumoundourou, Technical Report available at: Koumound_ no5.pdf 21. Sykianaki Kylika C., 2006: Analysis of approaches to the administration of Metropolitan areas in the European Capitals. Technical Report. 22. Papadaskalopoulos A., Palaskas T., 2006: Action Plan for the Spatial and Sectional Development of the Thriassion Plain in West Attica. Technical Report, conducted on behalf of the Organization of Athens (ORSA) by the Institute for Regional Development (IPA) and the Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE) 23. Study of water pollution by hydrocarbons and heavy metals in strata of the Thriasio field. ( , Funding: General Secretariat of Research and Technology, EU, Coordinator Prof. M. Scoullos) 24. HCMR, 2006: Μonitoring of ecological water quality of Koumoundourou Lake and designing management, restoration and developmental actions. 25. ηµητρίου Η., Σκουλικίδης Ν. Μουσούλης Η., Κολοµπαρη Ε., 2006: Μελέτη ποιότητας νερού και ιζήµατος στην λίµνη Κουµουνδούρου. Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΕΛΚΕΘΕ, Φορέας Ανάθεσης: ήµος Ασπροπύργου. 26. Πανδής Σ., 2007: Κριτική της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΕΛΠΕ ΒΕΕ Υποεκτίµηση των Εκποµπών VOCs και Επιπτώσεων στην Ατµοσφαιρική Ρύπανση ( ιαθέσιµη µέσω 27. Κριτική αποτίµηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Έργο «Εκσυγχρονισµός Αναβάθµιση ιυλιστηρίου Ελευσίνας», ( ιαθέσιµη µέσω 28. Καλλέργη Γ., 2008: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία και την επέκταση του διυλιστηρίου της ΑΕ ΕΛΠΕ ΒΕΕ Ελευσίνας (Τοµείς υδατικών πόρων εδάφους σεισµικής επικινδυνότητας). ήµοι Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας, Νέας Περάµου Αττικής ( ιαθέσιµη µέσω 29. Κατσίνης., 2008: Κριτική επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της αντίστοιχης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Εκσυγχρονισµός Αναβάθµιση ιυλιστηρίου Ελευσίνας» καθώς και παρατηρήσεις επί των συναφών µε το θέµα Εκθέσεων της Εταιρείας INTERGEO. ( ιαθέσιµη µέσω 30. Παπαδόπουλος Σ.Α., Βετσέρης Χ., Καρβούνης Γ., 2008: Μελέτη σκοπιµότητας εγκατάστασης συστηµάτων παρακολούθησης του έργου απορρύπανσης και ποιότητας υδροφόρου ορίζοντα της ακτογραµής ΕΑΣ (τ. ΠΥΡΚΑΛ). Εργοδότης Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ. ( ιαθέσιµη µέσω 31. Στεφάνου Γ.Ε., 2008: Γνωµοδοτική Αναφορά για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΕΛΠΕ ΒΕΕ. ( ιαθέσιµη µέσω 32. Χρηστίδης Α., 2008: Τεχνική Έκθεση για ορισµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα του Θριασίου Πεδίου. ( ιαθέσιµη µέσω 33. Χασιώτης Γ., 2009: Ένα τεχνικό σηµείωµα για την άδεια IPPC των ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ και τις Bέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές. ( ιαθέσιµη µέσω 19

20 34. Χρηστίδης Α., 2009: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας. Η κατάσταση του περιβάλλοντος σήµερα (Ατµόσφαιρα Θάλασσα), ιοργάνωση MedSOS, Ελευσίνα Μάρτιος Βάσση Αυγή, 2009: Ο χαρακτήρας του θαλάσσιου µετώπου της Ελευσίνας µέσα από την αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων, ΠΜΣ Πολεοδοµία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασµού στην Ελλάδα 2008/ Παρέµβαση Φορέων και Ευαισθητοποιηµένων Πολιτών, 2010: Το Οικοσύστηµα του Όρους Αιγάλεω Ποικίλου και της Λίµνης Κουµουνδούρου να χαρακτηριστεί Περιοχή Προστασίας της Φύσης από το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής. Πρόταση προς τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) 37. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΕΑΑ ΙΕΠΒΑ), 2010: Ρύπανση και θόρυβος στην περιοχή Χαιδαρίου Μια πρώτη προσέγγιση. Τεχνική Έκθεση, Μάρτιος Dimitriou E., 2011: Μonitoring of ecological water quality of Koumoundourou Lake and designing management, restoration and developmental actions. Funding: Hellenic Petroleum S.A. 39. Τράπεζα της Ελλάδος Επιτροπή Μελάτης Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής, 2011: Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά σώµατα του Ελλαδικού χώρου. 40. Metal Pollution monitoring of the Elefsis gulf by land based sources ( ), Funding Min. of Environment, Co-ordinator: Prof. M. Skoullos) 41. Pollution study of the Elefsis gulf. (Funding: Elliniki Etaireia/National Trust for Greece/WWF, Co-ordinator: Prof. M. Skoullos) 42. ΕΛΚΕΘΕ: Παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας της Λίµνης Κουµουνδούρου και σχεδιασµός δράσεων διαχείρισης, αποκατάστασης και ανάδειξης. Project, 43. Χρυσουλάκης Νεκτάριος: Ανάπτυξη συστήµατος υποστήριξης της διαχείρισης βιοµηχανικού κινδύνου, µε χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπισης και γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών. 44. Mouzakis Georgios and Pelekassi Katerina: The implementation of the SEVESO II Directive in Greece. Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works 45. Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works: Preliminary and definitive study of flood prevention projects at Thriasio Plain (Prefecture of Attica) 46. Athens Water Supply and Sewerage Company (EYDAP): Pre-study of torrents in the Eastern Thriasio Plain. 47. Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2014: Το ερευνητικό έργο ΕΥΚΑΛΙΩΝ: Ελληνικό και διεθνές πλαίσιο. 48. Dr. Sylvian Fachard, 2014: The Borders of Attica. Project is divided into two parts. The first is essentially focused on historical geography: it seeks to map out the successive boundaries of Attica. Using an interdisciplinary approach, the second part of the project describes and analyzes the landscape of the borderland. Dr Sylvian Fachard, Collaborateur scientifique, Département des sciences de l Antiquité, Université de Genève, Rue De-Candolle 2, CH-1211 Genève Λύτρας Τάσος, 2014: Το όρος Αιγάλεω Ποικίλο και η Λίµνη Ρειτών: εδοµένα Προβλήµατα Προπτικές. Εισήγηση στην Ηµερίδα: Περιβαλλοντικά Ζητήµατα της υτικής Αττικής. Οργάνωση Περιβαλλοντικός Σύλλογος Περιστερίου. 20

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate)

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate) Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf Ο «Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 6 Ιουλίου 2014. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο.

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 6 Ιουλίου 2014. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 25 Μαΐου 2013. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο.

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 25 Μαΐου 2013. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 15 Φεβρουαρίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate)

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 15 Φεβρουαρίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate) Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf Ο «Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 1 Φεβρουαρίου 2016 DOI: / (generated from ResearchGate)

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 1 Φεβρουαρίου 2016 DOI: / (generated from ResearchGate) Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf Ο «Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -272-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Παπαδάτος Π. 1, Βαββάς Δ. 1, Θεοχαράτος

Διαβάστε περισσότερα

concentration of DISSOLVED heavy metals at the elefsis gulf

concentration of DISSOLVED heavy metals at the elefsis gulf ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΕΝΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟν ΚΟΛΠΟ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Βαββάς Δ. 1, Παπαδάτος Π. 1, Θεοχαράτος Γ. 1, Μαυράκης Α.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 1 Σεπτεµβίου 2016 DOI: / (generated from ResearchGate)

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 1 Σεπτεµβίου 2016 DOI: / (generated from ResearchGate) Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf Ο «Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.σ.3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ Μαυράκης Αναστάσιος 1, Θεοχαράτος Γεώργιος 2, Πιτσιτάκης Νικόλαος 3, Χρηστίδης Αναστάσιος 4, Μακρυγιάννης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Τομέας Τμήμα Γραφείο Department Department Bureau ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Παπαδάτος Π., Βαββάς Δ., Θεοχαράτος Γ., Μαυράκης Α., Χρηστίδης Α. Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ANALYSIS OF AIR QUALITY MEASUREMENTS IN VOLOS, GREECE

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ANALYSIS OF AIR QUALITY MEASUREMENTS IN VOLOS, GREECE ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Καλαµπόκας Π.. 1, Σιδερής Γ. 2, Χριστόλης Μ.Ν. 2, Μαρκάτος Ν.Χ. 2 1 Ακαδηµία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατµοσφαίρας και Κλιµατολογίας 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ EUTROFICATION INDICES IN ELEFSIS GULF

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ EUTROFICATION INDICES IN ELEFSIS GULF 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 283 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μαυράκης Α. 1, Χρηστίδης Α. 2, Λυκούδης Σ 3, Θεοχαράτος Γ. 4, Τασόπουλος Α 1, Μυτιληναίου Α. 2, Μουρίκης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ SO 2, NO 2 KAI O 3

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ SO 2, NO 2 KAI O 3 9 O COMECAP 28, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 O COMECAP 28, PROCEEDINGS, THESSALONIKI, GREECE ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ SO 2, NO 2 KAI O 3 ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α 18.3.2005 «Ποιότητα της ατµόσφαιρας σε αστικές περιοχές Νέα δεδοµένα και προοπτικές» Αιωρούµενα Σωµατίδια (PM 10 /PM 2,5 ) και Ποιότητα της Ατµόσφαιρας στην Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1999

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1999 5 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Λεκανοπέδιο Αθηνών Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Περιεχόμενα Βασικοί αέριοι ρύποι Ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, 564 30 Παιδαγωγική Οµάδα Προγράµµατος: Γιαννουλάκης Θεολόγος Τεχνολόγος Τροφίµων (ΠΕ 18) Σπανοµήτσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μαυράκης Α. 1, Θεοχαράτος Γ. 1, Χρηστίδης Α. 2 1 Εργαστήριο Μετεωρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, E-mail:gtheohar@atlas.uoa.gr 2 Γραφείο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 Θεματικά αντικείμενα -Design and Implementation of scaled experiments and field measurements (Indoor and Outdoor areas) -Chemical Transport Modelling

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Κ. Ευαγγελίου Χηµικός ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας Εργαστήριο Ραδιενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εργαστήριο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΓΕΩΔΕΣΙΑ Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Παγοκάλυψη El-Nino

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4-7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4-7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4-7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 22: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ A. ΜΑΥΡΑΚΗΣ 1, Γ. ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ 2, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ 3, Α. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 4, Ε. ΒΕΡΟΥΤΗ 5, Ν. ΠΙΤΣΙΤΑΚΗΣ 6, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα Ο όρος βαρέα μέταλλα (heavy metals, trace metals, toxic metals, trace elements) χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Π.M.Σ. Ωκεανογραφίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Π.M.Σ. Ωκεανογραφίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Π.M.Σ. Ωκεανογραφίας Χημική συμπεριφορά και διακίνηση οργανικών ρύπων στο θαλάσσιο χώρο της βιομηχανικής ζώνης του ΒΔ Σαρωνικού Κόλπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 7: Εφαρμογές της Γεωχημείας στο Περιβάλλον Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη της σχεσης της επιφανειακης θαλασσιας θερμοκρασιας και των μετεωρολογικων παραμετρων σε συνθηκες ρηχων νερων: Γουβες Ηρακλειου Κρητης.

Μελετη της σχεσης της επιφανειακης θαλασσιας θερμοκρασιας και των μετεωρολογικων παραμετρων σε συνθηκες ρηχων νερων: Γουβες Ηρακλειου Κρητης. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 727 Μελετη της σχεσης της επιφανειακης θαλασσιας θερμοκρασιας και των μετεωρολογικων παραμετρων σε συνθηκες ρηχων νερων: Γουβες Ηρακλειου Κρητης. Π. Νάστος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

I.E.Π.B.A. E.A.A. Συνάντηση Στοχοθεσίας ΙΕΠΒΑ Ναύπλιο, Οκτώβριος Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας (EAX) Λιακάκου Ελένη, Ερευνήτρια Γ

I.E.Π.B.A. E.A.A. Συνάντηση Στοχοθεσίας ΙΕΠΒΑ Ναύπλιο, Οκτώβριος Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας (EAX) Λιακάκου Ελένη, Ερευνήτρια Γ I.E.Π.B.A. E.A.A. Συνάντηση Στοχοθεσίας ΙΕΠΒΑ Ναύπλιο, Οκτώβριος 2014 Λιακάκου Ελένη, Ερευνήτρια Γ Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας (EAX) Σταθμοί Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων (Πεντέλη Θησείο) Κινητός

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης»

στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης» «Πετρελαιοειδή στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης» Άγγελος Ντάντος Χημικός, PhD Cp Foodlab ltd Πετρέλαιο Πολύπλοκο μίγμα υδρογονανθράκων Αλειφατικοί Αρωματικοί Αλκάνια Αλκένια Αλκίνια n-αλκάνια Διακλαδισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Δρ. Αγγελική Καρανάσιου Επιβάρυνση της Ατμόσφαιρας Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.) Υπερβάσεις των θεσπισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Ζ Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών : 6 2 4 Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

heavy metals, sediments, gulf of Heraklion, Crete

heavy metals, sediments, gulf of Heraklion, Crete 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 739 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ Κοκκομετριας και των συγκεντρωσεων ΤΩΝ μεταλλων στα επιφανειακα ιζηματα του κολπου του ηρακλειου, κρητης. Γ. Αλεξανδράκης 1, Κ. Ντούνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Προπτυχιακά μαθήματα Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Μάθημα Στόχοι / Περιεχόμενο Εξάμηνο Υποχρ. /Επιλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α11 του Πιστοποιητικού Αρ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α11 του Πιστοποιητικού Αρ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α11 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της ΤΖΙΜΑΣ Σ. ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ Ε.Ε. (BIOLAB EPIRUS) στην Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Analysis and Decision Making in Oil Exploration and Production (1975) και Modern Refinery Technology (1976). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του

Analysis and Decision Making in Oil Exploration and Production (1975) και Modern Refinery Technology (1976). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του Σταμούλης Στούρνας Ο Καθηγητής Σταμούλης Στούρνας, Στάμος για όλους εμάς τους φίλους και συνεργάτες του, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943. Αμέσως μετά τις γυμνασιακές του σπουδές στο Κολλέγιο Αθηνών, ενεγράφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενου του θερμοκηπίου. 3/12/2009 Δρ. Ελένη Γουμενάκη

Το φαινόμενου του θερμοκηπίου. 3/12/2009 Δρ. Ελένη Γουμενάκη Το φαινόμενου του θερμοκηπίου Μέση θερμοκρασία σε παγκόσμια κλίμακα Ατμόσφαιρα ονομάζεται το αέριο τμήμα του πλανήτη, το οποίο τον περιβάλλει και τον ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών του Τα αέρια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Ευάγγελος 2. Επώνυμο: Ματζίρης 3. Ημερομηνία Γέννησης: 21/4/1965 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με πέντε παιδιά Τίτλοι σπουδών: 1. Βασικός τίτλος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα AGROSTRAT Ημερίδα, 20 Σεπτεμβρίου 2014, Αίγινα Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα Καθ. Κ. Κομνίτσας Δρ. Γ. Μπάρτζας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TA5440 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τέταρτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4 Μαρτίου Ελευσίνα

4 Μαρτίου Ελευσίνα Τεχνολογίες διαχείρισης θαλασσίων ιζημάτων Καθ. Κώστας Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης 4 Μαρτίου 2009 - Ελευσίνα Θαλάσσια ιζήματα Από βιομηχανικές εκπομπές (υγρά, στερεά, αέρια) Από αστικά

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 15/12/2005 sed12bstudme Ώρα: 09:55:30 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 30246 13991 16364 8682 13882 5309 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1366 615 833 441 533 174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1366 615

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη

1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη Η 1 η Συνάντηση Εργασίας στα πλαίσια το έργου APICE πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2012 στο Ξενοδοχείο Electra Palace, μεταξύ των Ελλήνων εταίρων και των φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Ιανουάριος 2016 1 Την 16.08.2015 με ευθύνη του συλλόγου του Χωριού Ζυγός Άρτας, έγινε δειγματοληψία νερού από: το δίκτυο ύδρευσης του χωριού (από

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Σταυρούλα Επώνυμο Γαλανοπούλου Οικογ. κατάσταση Έγγαμη, με ένα παιδί e-mail gs@teilam.gr Τηλ. +30 22370 25063 Φαξ +30 22370 24035 B. ΣΠΟΥΔΕΣ Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΡΟΣ B ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα