ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΗΜΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ Σπουδάστρια: Βεζύρη Μαρία Μαριάννα Α.Μ: 4914 Εισηγήτρια: Βερνάρδου ήµητρα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σημασία εξοικονόμησης ενέργειας Η ανάγκη της ενεργειακής αποθήκευσης Διατάξεις ενεργειακής αποθήκευσης Τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά διατάξεων ενεργειακής αποθήκευσης Αποθήκευση ενέργειας σε χημική μορφή τεχνολογία μπαταριών Οξείδιο Βαναδίου Βιβλιογραφία...11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Πειραματική διάταξη Περιγραφή πειραματική διαδικασίας...14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 o :ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΥΑΛΙΟΥ FTO Καμπύλες ρεύματος-τάσης (I-V) Καμπύλες φορτίου-χρόνου (Q-t) Καμπύλες ρεύματος-χρόνου (I-t)...20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ Mesh Καμπύλες ρεύματος-τάσης (I-V) Καμπύλες φορτίου-χρόνου (Q-t) Καμπύλες ρεύματος-χρόνου (I-t)...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o : ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ Zn Καμπύλες ρεύματος-τάσης (I-V) Καμπύλες ρεύματος-χρόνου (I-t)...31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 o : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...32 Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 2

3 ABSTRACT Today, the lack of energy is a major worldwide problem which encouraged the development of Renewable Energy Sources ( RES ). Their use in current grids presents minimize the threat has caused global warming and climate change. However, as the amount of power generated by the RES contrary demand creates the need for energy storage, which is obtained through the battery and particularly the lithium battery, which has the ability to absorb and release the electricity for a long period. Based on the above, this thesis will attempt to create a material, through electrochemical deposition, while analyzing the properties for this application in lithium batteries. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σήµερα, η έλλειψη ενέργειας έχει αποτελέσει σηµαντικό πρόβληµα σε παγκόσµιο επίπεδο πράγµα που ενθάρρυνε την ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η χρήση τους στα σηµερινά ηλεκτρικά δίκτυα παρουσιάζει ελαχιστοποίηση της απειλής που έχει προκαλέσει το φαινόµενο του θερµοκηπίου και της κλιµατικής αλλαγής. Ωστόσο, καθώς η ποσότητα ισχύος που παράγεται από τις ΑΠΕ αντίκειται της ζήτησης, δηµιουργείται η ανάγκη για ενεργειακή αποθήκευση, η οποία επιτυγχάνεται µέσω της µπαταρίας, και συγκεκριµένα της µπαταρίας λιθίου, η οποία έχει την ικανότητα να απορροφά και να αποδεσµεύει την ηλεκτρική ενέργεια για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα γίνει προσπάθεια δηµιουργίας ενός υλικού, µέσω της ηλεκτροχηµικής εναπόθεσης, ενώ παράλληλα θα αναλυθούν οι ιδιότητες αυτού για εφαρµογή στις µπαταρίες λιθίου. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σηµασία εξοικονόµησης ενέργειας Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα για το µέλλον της ανθρωπότητας αποτελεί η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, καθώς ιδιαίτερα κατά τους δύο τελευταίους αιώνες, η ανθρώπινη παρέµβαση έχει προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες σε αυτό. Αυτό οφείλεται στις µεγάλες ποσότητες ενέργειας που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη κοινωνία και της παραγωγής αγαθών που στηρίζονται στην ενέργεια (βιοµηχανία, βιοτεχνία, γεωργία, ορυκτός πλούτος). Έτσι, η αναγνώριση της ενεργειακής κρίσης από πλευράς κρατών, τους οδήγησε στη θέσπιση µέτρων, ικανών να επιτύχουν σε βάθος χρόνου µια βιώσιµη ενεργειακή ανάπτυξη µε εξοικονόµηση ενέργειας [1], απαλλαγµένη από περιβαλλοντικές απειλές. Η αξιοποίηση της εξοικονόµησης ενέργειας, αφενός µεν θα ελαχιστοποιήσει την εφαρµογή ακριβής εισαγόµενης ενέργειας, αφετέρου θα ενδυναµώσει τις προσπάθειες για επίτευξη του στόχου της αύξησης της ασφάλειας του εφοδιασµού, και τέλος, θα µειώσει τις εκποµπές των αερίων θερµοκηπίου προς το περιβάλλον. 1.2 Η ανάγκη της ενεργειακής αποθήκευσης Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 5

6 Η ανάγκη αποθήκευσης ενέργειας έχει προκύψει εξαιτίας του γεγονότος, ότι οι θερµικές µονάδες δεν είναι ευέλικτες, µε αποτέλεσµα σε συγκεκριµένα τµήµατα ενός 24ώρου, για παράδειγµα την νύχτα, η ενέργεια που παράγουν να είναι µεγαλύτερη της ζήτησης. Έχει, επίσης, παρατηρηθεί ότι η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά ή τις ανεµογεννήτριες (ενεργειακά συστήµατα ΑΠΕ) διαφέρει σηµαντικά σε ηµερήσια, ωριαία και εποχιακή βάση, λόγω της µεταβολής στη διαθεσιµότητα του ήλιου, του ανέµου και των άλλων ανανεώσιµων πηγών. Συµπεραίνεται, λοιπόν, ότι η αποθήκευση ενέργειας είναι απαραίτητη, αφού επιφέρει σηµαντικά οφέλη στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην ανθρωπότητα. Γενικότερα, τα σηµαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από την ενεργειακή αποθήκευση [2] είναι τα ακόλουθα: Η εφαρµογή των διατάξεων των ανανεώσιµων πηγών σε συνδυασµό µε τα συστήµατα ενεργειακής αποθήκευσης, παρέχουν ευελιξία εγκατάστασης στις ανανεώσιµες πηγές, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ως παραγωγική πηγή, η αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να επιφέρει εξοικονόµηση στις λειτουργικές δαπάνες ή την επένδυση κεφαλαίων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η στρεφόµενη εφεδρεία για την προσωρινή υποστήριξη της παραγωγής, η ρύθµιση της συχνότητας για τις αυτόνοµες µονάδες, η αναβολή εγκατάστασης νέων µονάδων παραγωγής. Τέλος, η ενεργειακή αποθήκευση µπορεί να βοηθήσει τους πελάτες στον έλεγχο διαχείρισης της ζήτησης, µε αποτέλεσµα την παραγωγή ανταποδοτικών υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων της ποιότητας ισχύος σε βυθίσεις ή κυµατισµούς που διαρκούν λιγότερο από πέντε δευτερόλεπτα, της αδιάλειπτης τροφοδοσίας µε ηλεκτρικό ρεύµα σε διακοπές λειτουργίας που διαρκούν για περίπου δέκα λεπτά, και τη µείωση της ζήτησης αιχµής ώστε να µειωθούν οι λογαριασµοί του ηλεκτρισµού. 1.3 ιατάξεις ενεργειακής αποθήκευσης Οι διατάξεις [3] περί ενεργειακής αποθήκευσης επικεντρώνονται κυρίως στην αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς την χαρακτηρίζει η εύκολη µεταφορά της σε µεγάλες αποστάσεις. Αν και η αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατικά, εντούτοις η διαδικασία µετατροπής της σε άλλη Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 6

7 µορφή, µε σκοπό την απευθείας αποθήκευση, την καθιστά οικονοµικά ανέφικτη. Παρακάτω είναι οι µορφές στις οποίες µπορεί να αποθηκευτεί η ηλεκτρική ενέργεια: Σε χηµική µορφή (µπαταρίες). Σε µηχανική µορφή υπό την µορφή κινητικής ενέργειας σε σφόνδυλο. Υπό µορφή ηλεκτροστατικού πεδίου, λόγω διαφορετικού ηλεκτρικού φορτίου στους οπλισµούς (υπερ-πυκνωτές). Υπό µορφή µαγνητικού πεδίου (υπεραγώγιµο µαγνητικό σύστηµα ενεργειακής αποθήκευσης). Υπό µορφή πεπιεσµένου αέρα (συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας συµπιεσµένου αέρα). Σε υδραυλική µορφή (συστήµατα αντλησιοταµίευσης). Υπό µορφή υδρογόνου (κυψέλες καυσίµου). 1.4 Τεχνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά διατάξεων ενεργειακής αποθήκευσης Η ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να αποθηκευτεί σε διαφορετικές µορφές, µε βάση την διάταξη ενεργειακής αποθήκευσης που χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, εξαιτίας της διαφορετικότητας των ενεργειακών µορφών αποθήκευσης, οι σχετικές διατάξεις εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές τεχνικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών. Συνεπώς, για την βέλτιστη επιλογή τεχνολογίας, απαιτείται η σύγκριση των τεχνολογιών αποθήκευσης, που στηρίζεται στα εκάστοτε χαρακτηριστικά. Ορισµένοι όροι που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή των χαρακτηριστικών των διατάξεων ενεργειακής αποθήκευσης, περιγράφονται ως ακολούθως: Αποθηκευτική ικανότητα (storage capacity). Ορίζεται η ποσότητα της διαθέσιµης ενέργειας στο σύστηµα αποθήκευσης µετά τη φόρτιση. Συχνά η εκφόρτιση δεν είναι πλήρης, και για το λόγο αυτό, η αποθηκευτική ικανότητα καθορίζεται βάσει της συνολικής ενέργειας που αποθηκεύεται, η οποία είναι µεγαλύτερη από αυτή που αποδίδεται, λόγω των αποθηκευτική ικανότητα εκφράζεται συνήθως σε MWh. ενεργειακών απωλειών. Η Εκτιµώµενη ενέργεια. Η εκτιµώµενη ενέργεια καθίσταται σηµαντική στον καθορισµό του χρονικού διαστήµατος. για το οποίο η διάταξη αποθήκευσης µπορεί να παρέχει ενέργεια και εκφράζεται σε kwh ή MWh. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 7

8 Ενεργειακή απόδοση (energy efficiency) της διάταξης αποθήκευσης ενέργειας ορίζεται ως ο λόγος της ενέργειας που αποδίδεται προς την ενέργεια που αποθηκεύεται. Κατά τη διαδικασία αποθήκευσης της ενέργειας και εν συνεχεία της εναπόδοσής της στην κατανάλωση, δηµιουργούνται απώλειες, µε αποτέλεσµα η ενέργεια που αποδίδεται να είναι µικρότερη από την ενέργεια που αποθηκεύεται. Έχει παρατηρηθεί, ότι τα συστήµατα ενεργειακής αποθήκευσης εµφανίζουν απώλειες φόρτισης, αυτό-εκφόρτισης, καθώς και απώλειες λόγω απουσίας φορτίου, ενώ απώλειες εµφανίζονται, επίσης, και κατά τη µεταφορά της ενέργειας στον τόπο κατανάλωσης, αλλά και την µετατροπή του ηλεκτρικού ρεύµατος προκειµένου να µπορεί να εκµεταλλευτεί µε ασφάλεια και αξιοπιστία από τα φορτία. Γενικά, για την βέλτιστη λειτουργία της αποθήκευσης ενέργειας, κρίνεται σκόπιµο να περιορίζονται οι ενεργειακές απώλειες. Ο χρόνος εκφόρτισης (discharge time). Ορίζεται ως η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας µια διάταξη ενεργειακής αποθήκευσης αποδεσµεύει την ενέργεια που έχει αποθηκεύσει. Η αυτό-εκφόρτιση (self-discharge). Ορίζεται ως το ποσοστό της ενέργειας που αποθηκεύτηκε αρχικά στη διάταξη ενεργειακής αποθήκευσης και παρέµεινε τελείως αναξιοποίητο. Εκφράζεται συνήθως σε ποσοστό % ανά ώρα ή σε ποσοστό % ανά ηµέρα. Η διάρκεια ζωής (life-time). Αναφέρεται στον χρόνο λειτουργίας που ορίζει η διάταξη ενεργειακής αποθήκευσης, και εκφράζεται σε έτη ή κύκλους. Εκφραζόµενη σε κύκλους, αναφέρεται στο µέγιστο αριθµό των κύκλων (Ν) που η µονάδα αποθήκευσης µπορεί να αποδεσµεύσει την ποσότητα της ενέργειας για την οποία σχεδιάστηκε, µετά από κάθε επαναφόρτιση. Κάθε κύκλος αντιστοιχεί σε µια φόρτιση και µια εκφόρτιση. Τα κόστη (costs) των διατάξεων ενεργειακής αποθήκευσης. Αναγράφονται συνήθως ως κόστος/kwh ή κόστος/kw. Τα κόστη σχετίζονται συνήθως µε τις εφαρµογές για τις οποίες προορίζονται οι διατάξεις. 1.5 Αποθήκευση ενέργειας σε χηµική µορφή τεχνολογία µπαταριών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 8

9 Η εξέλιξη της τεχνολογίας αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, σήµερα, εστιάζει το ενδιαφέρον της κυρίως σε όσα αναφέρονται περί αποθήκευσης µπαταριών. Μια µπαταρία [4] (ή αλλιώς συσσωρευτής) είναι µια χηµική πηγή ρεύµατος, ικανή να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια, αφού τη µετατρέψει σε χηµική, και όταν χρειαστεί να την αποδώσει σε εξωτερικό κύκλωµα (Εικόνα 1.1). Σχηµατίζεται από ένα ή περισσότερα ηλεκτρικά στοιχεία συνδεδεµένα σε σειρά ή παράλληλα ή και τα δύο, ανάλογα µε την επιθυµητή παραγόµενη τάση. Το ηλεκτρικό στοιχείο αποτελείται από δύο πλάκες, φτιαγµένες από διαφορετικά µέταλλα και βυθισµένες σε ένα δοχείο µε υγρό. Οι πλάκες, οι οποίες πρέπει να είναι αγώγιµες, ονοµάζονται ηλεκτρόδια, ενώ το υγρό είναι και αυτό αγώγιµο και καλείται ηλεκτρολύτης. Τα ηλεκτρόδια αντιδρούν χηµικά µε τον ηλεκτρολύτη και η αντίδραση περιλαµβάνει τη µεταφορά ηλεκτρονίων από το ένα ηλεκτρόδιο στο άλλο µέσω ενός εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώµατος/φορτίου. ηλαδή, η σύνδεση των ηλεκτροδίων σε εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωµα προκαλεί σε αυτό διέλευση ρεύµατος (εκφόρτιση της ηλεκτρικής µπαταρίας). Η εκφορτισµένη ηλεκτρική µπαταρία φορτίζεται όταν περάσει από αυτήν συνεχές ρεύµα από άλλη πηγή, ενώ ταυτόχρονα αντίστροφες χηµικές διεργασίες µετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε χηµική. Εικόνα 1.1. Σχηµατική αναπαράσταση µπαταρίας. Ωστόσο, παρόλο που, πλέον, παρατηρείται αύξηση χρησιµοποίησης των τεχνολογιών ενεργειακής αποθήκευσης µπαταρίας, οι εµπορικά διαθέσιµες µπαταρίες είναι οι εµβάπτισης µολύβδου-οξέος, καθώς επίσης και µερικές αλκαλικές (NiCd, NiMH), ενώ οι µπαταρίες που βρίσκονται ακόµη στο στάδιο της ανάπτυξης είναι οι ψευδαργύρου-βρωµιδίου, οι λιθίου, οι νατρίου-θείου (NaS) και οι µετάλλου-αέρα. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 9

10 Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα εργασία θα γίνει παρασκευή υλικών καθόδου µέσω ηλεκτροχηµικής εναπόθεσης, ενώ ταυτόχρονα θα παρατεθούν τα χαρακτηριστικά των ιδιοτήτων τους για µπαταρίες λιθίου. 1.6 Οξείδιο Βαναδίου Το οξείδιο βαναδίου είναι µια χηµική ένωση οξυγόνου και βαναδίου µε µοριακό τύπο V 2 O 5, γνωστό και ως πεντοξείδιο βαναδίου [5]. Είναι µια πορτοκαλί σκόνη (Εικόνα 1.2) και είναι η πιο συνηθισµένη και σταθερή χηµική ένωση του βαναδίου. Γενικά βρίσκει εφαρµογές σε αισθητήρες, µπαταρίες, καταλύτες και ηλεκτροχρωµικά παράθυρα. Εικόνα 1.2. Πεντοξείδιο βαναδίου Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 10

11 1.7 Βιβλιογραφία [1] [2] [3] [4]http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF %81%CE%AF%CE%B1 [5] Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ 2.1 Πειραµατική διάταξη Η πειραµατική διάταξη (Εικόνα 2.1) της κυκλικής βολταµµετρίας που χρησιµοποιήθηκε για την ηλεκτροχηµική εναπόθεση και τις µετρήσεις των δειγµάτων αποτελείται από τα εξής µέρη: Σύστηµα Autolab Σύστηµα τριών ηλεκτροδίων (Εικόνα 2.2) Ηλεκτρονικό υπολογιστή Εικόνα 2.1. Πειραµατική διάταξη. Εικόνα 2.2. Σύστηµα τριών ηλεκτροδίων Σύστηµα Autolab Το σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε για τον καθορισµό της τάσης σε κάθε µέτρηση είναι το µοντέλο PGSTAT302N potentiostat galvanostat της εταιρείας AUTOLAB (Εικόνα 2.3). Η ηλεκτροχηµική κυψελίδα συνδέεται µε το Autolab, το οποίο µε την σειρά του συνδέεται µε έναν Η/Υ όπου του έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο λογισµικό έτσι ώστε να καταγράφονται και να αποθηκεύονται σε αυτό οι τιµές ρεύµατος για συγκεκριµένο εύρος τάσης, όπως επίσης και οι τιµές ρεύµατος και φορτίου συναρτήσει χρόνου κάτω από διαδικασίες φόρτισης-εκφόρτισης. Το σύστηµα αυτό αποτελεί τη βάση των σύγχρονων ηλεκτροχηµικών ερευνών για µηχανισµούς Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 12

13 αντίδρασης που σχετίζονται µε την οξειδοαναγωγική χηµεία και άλλα χηµικά φαινόµενα Σύστηµα τριών ηλεκτροδίων Εικόνα 2.3. Autolab. Η ηλεκτροχηµική κυψελίδα αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 1. Το ηλεκτρόδιο αναφοράς (reference electrode) Είναι ηλεκτρόδιο, το οποίο έχει ένα σταθερό και γνωστό δυναµικό. Η υψηλή σταθερότητα του δυναµικού συνήθως επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας ένα οξειδοαναγωγικό µέσο µε σταθερές συγκεντρώσεις του κάθε στοιχείου. Το ηλεκτρόδιο αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε στο δικό µας πείραµα ήταν τύπου Ag- AgCl (Εικόνα 2.4). Εικόνα 2.4. Ηλεκτρόδιο αναφοράς. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 13

14 2. Το ηλεκτρόδιο µέτρησης (counter electrode) Το ηλεκτρόδιο µέτρησης χρησιµοποιείται για βολταµµετρικές αναλύσεις ή για άλλες αντιδράσεις όπου υπάρχει ροή ρεύµατος. Το ηλεκτρόδιο µέτρησης συχνά κατασκευάζεται από ηλεκτροχηµικά αδρανές υλικά, όπως χρυσός ή πλατίνα. Στο ηλεκτρόδιο που χρησιµοποιήσαµε υπάρχει στην άκρη του ένα πλακίδιο, το οποίο είναι κατασκευασµένο από πλατίνα µέσω του οποίου ρέει το ρεύµα (Εικόνα 2.5). Εικόνα 2.5. Ηλεκτρόδιο µέτρησης. 3. Το ηλεκτρόδιο εργασίας (working electrode) Το ηλεκτρόδιο εργασίας είναι το υλικό προς µελέτη. Συγκρατείται µε τη βοήθεια ενός ηλεκτροδίου όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.6. Εικόνα 2.6. Ηλεκτρόδιο εργασίας. 2.2 Περιγραφή πειραµατική διαδικασίας Παράµετροι εναπόθεσης Αρχικά, γίνεται η παρασκευή 0.06 Μ διαλύµατος ammonium metavanadate σε νερό. Στη συνέχεια, το διάλυµα µεταφέρεται σε ένα ποτήρι Pyrex και τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στην ηλεκτροχηµική κυψελίδα µε το υπόστρωµα γυαλιού στο ηλεκτρόδιο εργασίας. Η εναπόθεση επιτυγχάνεται διατηρώντας σταθερή την ένταση ρεύµατος στα 40 ma cm -2 για χρόνους εναπόθεσης 600, 1200 και 2000 s. Μετά την ολοκλήρωση της εναπόθεσης, πραγµατοποιείται ξήρανση των δειγµάτων στον αέρα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 14

15 Οι εναποθέσεις έγιναν σε γυαλί µε επίστρωση FTO (Fluorine doped Tin Oxide) εξαιτίας των εξαιρετικών οπτικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων του. Συγκεκριµένα, έχει υψηλή διαπερατότητα και δεν επηρεάζει σηµαντικά τους οπτικούς χαρακτηρισµούς των δειγµάτων. Επιπλέον, είναι αγώγιµο στο ηλεκτρικό ρεύµα, αναγκαία προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση εναπόθεσης και χαρακτηρισµού µε την µέθοδο της κυκλικής βολταµµετρίας. Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν εναποθέσεις οξειδίου βαναδίου πάνω σε mesh και Zn Παράµετροι µέτρησης Οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των µετρήσεων ήταν οι ακόλουθοι: Το εύρος τάσης ήταν V. Ο ηλεκτρολύτης ήταν ένα διάλυµα 1 Μ, LiClO 4 διαλυµένο σε polycarbonate. Ο ρυθµός σάρωσης ήταν 10 mv s -1. Ο αριθµός των σαρώσεων που πραγµατοποιήθηκαν για κάθε δείγµα ήταν 1, 100, 250 και 500. Τέλος, η επιφάνεια του ηλεκτροδίου που είχε εµβαπτιστεί µέσα στον ηλεκτρολύτη ήταν 1 cm 2. Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις ρεύµατος-τάσης, φορτίου-χρόνου και ρεύµατοςχρόνου για να αξιολογηθεί η αντιστρεψιµότητα και η επαναληψιµότητα όλων των δειγµάτων σε συνεχείς κύκλους εισαγωγής-εξαγωγής κατιόντων λιθίου. Τέλος, η ηλεκτροχηµική αντιστρεψιµότητα υπολογίστηκε µέσω του τύπου: Ηλεκτροχηµική αντιστρεψιµότητα = Q i -Q di /Q i Όπου Q i : η µέγιστη κατά απόλυτη τιµή εισαγόµενου φορτίου. Q di : η απόλυτη τιµή του εξερχόµενου φορτίου. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 o :ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΥΑΛΙΟΥ FTO Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σειρά κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν ηλεκτροχηµικές µετρήσεις σε δείγµατα οξειδίου βαναδίου εναποθετηµένα πάνω σε FTO µε ηλεκτροεναπόθεση. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η µελέτη της επαναληψιµότητας, της αντιστρεψιµότητας και ο υπολογισµός του χρόνου απόκρισης και του φορτίου των δειγµάτων σε συνεχείς κύκλους εισαγωγήςεξαγωγής κατιόντων λιθίου. Οι µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό ήταν ρεύµατος-τάσης, φορτίου-χρόνου και ρεύµατος-χρόνου. 3.1 Καµπύλες ρεύµατος-τάσης (I-V) Στο διάγραµµα 3.1 παρουσιάζονται οι καµπύλες ρεύµατος-τάσης των δειγµάτων οξειδίου βαναδίου για διαφορετικούς χρόνους εναπόθεσης 600 και 2000 s αντίστοιχα. Παρατηρείται ότι το δείγµα στα 600 s δεν παρουσιάζει επαναληψιµότητα λόγω γήρανσης ή αποµάκρυνσης του οξειδίου στον ηλεκτρολύτη µε την πάροδο των σαρώσεων και η πυκνότητα ρεύµατος είναι αρκετά χαµηλή µε εξαίρεση το Β εξαιτίας της µεγαλύτερης κάλυψης του υποστρώµατος από το οξείδιο. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 16

17 Current density / x 10-5 A cm scan 100 scan 250 scan 500 scan (Α) Potential / mv Current density / x 10-5 A cm scan 100 scan 250 scan 500 scan (Β) Potential / mv ιάγραµµα 3.1. Καµπύλες ρεύµατος-τάσης δειγµάτων οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένο µε ηλεκτροεναπόθεση για 600 (A) και 2000 s (Β). Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 17

18 3.2 Καµπύλες φορτίου-χρόνου (Q-t) Στο διάγραµµα 3.2 (Α) και (Β) παρουσιάζονται οι καµπύλες φορτίου-χρόνου δειγµάτων οξειδίου βαναδίου για χρόνο εναπόθεσης 600 και 2000 s αντίστοιχα. Το φορτίο που εισάγεται είναι πολύ µικρότερο από το φορτίο που εξάγεται και η ηλεκτροχηµική αντιστρεψιµότητα είναι σχετικά χαµηλή. Επίσης, παρουσιάζεται αυξητική τάση εξερχόµενου φορτίου σε κάθε σάρωση. Εισερχόµενο φορτίο Εξερχόµενο φορτίο Charge density / x 10-3 Cb cm t / s 1 scan 100 scan 250 scan 500 scan (Α) Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 18

19 Charge density / x 10-3 Cb cm scan 100 scan 250 scan 500 scan t / s (Β) ιάγραµµα 3.2. Καµπύλες φορτίου-χρόνου δειγµάτων οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένων µε ηλεκτροεναπόθεση για 600 (Α) και 2000 s (Β). Παρακάτω φαίνεται η µεταβολή του εισερχόµενου φορτίου συναρτήσει του αριθµού σαρώσεων για όλα τα δείγµατα ( ιάγραµµα 3.3). Το φορτίο παρουσιάζει αυξοµειώσεις τόσο στο δείγµα των 600 όσο και στο δείγµα των 2000 s, το οποίο δηλώνει την παρουσία µετασταθούς (meta-stable) κατάστασης οξειδίου βαναδίου. Σε αντίθεση µε τα δυο δείγµατα, εκείνο στα 1200 s παρουσιάζει αύξηση στα 100 scan εξαιτίας της παρουσίας της ίδιας κατάστασης όπως στα άλλα δείγµατα και µετά παραµένει σταθερό µέχρι και τα 500 scan. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 19

20 Εισερχόµενο φορτίο / x 10-3 Cb cm Αριθµός σαρώσεων 600 s 1200 s 2000 s ιάγραµµα 3.3. Καµπύλες εισερχόµενου φορτίου-αριθµού σαρώσεων, δειγµάτων οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένων µε ηλεκτροχηµική εναπόθεση για 600 και 2000 s. 3.3 Καµπύλες ρεύµατος-χρόνου (I-t) Παρακάτω παρουσιάζεται η µεταβολή ρεύµατος µε το χρόνο για τα δείγµατα στα 600 και 2000 s σε διάφορες σαρώσεις ( ιάγραµµα 3.4). Η µεταβολή του ρεύµατος µε το χρόνο είναι η ίδια µε εκείνη του φορτίου µε το χρόνο. Επίσης και εδώ παρατηρείται ότι η πυκνότητα ρεύµατος είναι µεγαλύτερη για το δείγµα στα 2000 s. Αυτό οφείλεται στην µεγαλύτερη κάλυψη του υποστρώµατος από το οξείδιο, το οποίο ευνοεί την εισαγωγή κατιόντων λιθίου καθώς υπάρχει περισσότερο ενεργό υλικό. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 20

21 Current density / x 10-4 A cm scan 100 scan 250 scan 500 scan t / s (Α) Current density / x 10-4 A cm scan 100 scan 250 scan 500 scan t / s (B ) ιάγραµµα 3.4. Καµπύλες ρεύµατος-χρόνου δειγµάτων οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένων µε ηλεκτροχηµική εναπόθεση για 600 (Α) και 2000 s (Β). Ο παρακάτω πίνακας 3.1 παραθέτει τον χρόνο απόκρισης εισαγωγήςεξαγωγής κατιόντων λιθίου όλων των δειγµάτων για διαφορετικές σαρώσεις. Γενικά παρατηρείται ότι ο χρόνος απόκρισης εξαγωγής κατιόντων λιθίου είναι πιο σύντοµος εξαιτίας της παραµονής κάποιων ιόντων στο πλέγµα του οξειδίου βαναδίου. Αυτό Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 21

22 δηλώνει ότι η διαδικασία δεν είναι αντιστρέψιµη κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις µετρήσεις φορτίου-χρόνου. Πίνακας 3.1. Χρόνος απόκρισης εισαγωγής-εξαγωγής κατιόντων λιθίου για τα δείγµατα οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένα για 600, 1200 και 2000 s σε αριθµό σαρώσεων 1, 100, 250 και 500. Χρόνος Εναπόθεσης ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 1 scan 100 scan 250 scan 500 scan εισαγωγή εξαγωγή εισαγωγή εξαγωγή εισαγωγή εξαγωγή εισαγωγή εξαγωγή 600 s s s Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 22

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ Mesh Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται οι µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε δείγµατα οξειδίου βαναδίου εναποθετηµένα πάνω σε σύρµα (mesh) µε ηλεκτροεναπόθεση. Οι µετρήσεις που έγιναν ήταν ρεύµατος-τάσης, φορτίου-χρόνου και ρεύµατος-χρόνου για την αξιολόγηση της ηλεκτροχηµικής τους συµπεριφοράς. 4.1 Καµπύλες ρεύµατος-τάσης (I-V) Στο διάγραµµα 4.1 παρουσιάζονται οι καµπύλες ρεύµατος-τάσης των δειγµάτων οξειδίου βαναδίου για διαφορετικούς χρόνους εναπόθεσης 600, 1200 και 2000 s αντίστοιχα. Το δείγµα Α παρουσιάζει θόρυβο πράγµα που δεν επιτρέπει την περαιτέρω σάρωση του δείγµατος. Παρόµοια συµπεριφορά έχουν και τα δείγµατα Β και Γ. Αυτό οφείλεται στην κακή πρόσφυση του οξειδίου πάνω στο υπόστρωµα σε όλες τις συνθήκες εναπόθεσης. Ωστόσο, το δείγµα στα 600 s έχει µεγαλύτερη πυκνότητα ρεύµατος σε σχέση µε τα άλλα, το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε ότι παρατηρήθηκε στα οξείδια πάνω σε FTO. Ίσως λοιπόν το οξείδιο πάνω σε mesh διαλύεται σε µεγαλύτερους χρόνους εναπόθεσης. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 23

24 2 Current density / x 10-5 A cm Potential / mv (Α) 2 Current density / x 10-4 A cm Potential / mv (Β) Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 24

25 2 Current density / x 10-4 A cm Potential / mv (Γ) ιάγραµµα 4.1. Καµπύλες ρεύµατος-τάσης δειγµάτων οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένο µε ηλεκτροεναπόθεση για 600 s (Α), 1200 s (Β) και 2000 s (Γ). 4.2 Καµπύλες φορτίου-χρόνου (Q-t) Στο διάγραµµα 4.2 παρουσιάζονται οι καµπύλες φορτίου-χρόνου δειγµάτων οξειδίου βαναδίου για χρόνο εναπόθεσης 600 s, 1200 s και 2000 s αντίστοιχα. Το µεγαλύτερο εισερχόµενο φορτίο παρατηρείται για το δείγµα στα 600 s, το οποίο συµφωνεί µε το συµπέρασµα που προκύπτει από τις παραπάνω καµπύλες. Επιπλέον, όλα τα δείγµατα δεν παρουσιάζουν καλή αντιστρεψιµότητα όπως επίσης και εκείνα πάνω σε FTO. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 25

26 0 Charge density / x 10-4 Cb cm t / s (Α) Charge density / x 10-3 Cb cm t / s (Β) Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 26

27 Charge density / x 10-3 Cb cm t / s (Γ) ιάγραµµα 4.2. Καµπύλες φορτίου-χρόνου δειγµάτων οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένο µε ηλεκτροεναπόθεση για 600 s (Α), 1200 s (Β) και 2000 s (Γ). 4.3 Καµπύλες ρεύµατος-χρόνου (I-t) Στο διάγραµµα 4.3 παρουσιάζονται οι καµπύλες ρεύµατος-χρόνου δειγµάτων οξειδίου βαναδίου για χρόνο εναπόθεσης 600 s, 1200 s και 2000 s αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε τις παραπάνω καµπύλες. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 27

28 1.0 Current density / x 10-4 A cm t / s (Α) 1.0 Current density / x 10-3 A cm t / s (Β) Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 28

29 1.0 Curent density / 10-3 A cm t / s (Γ) ιάγραµµα 4.3. Καµπύλες ρεύµατος-χρόνου δειγµάτων οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένων µε ηλεκτροχηµική εναπόθεση για χρόνο 600 s (Α), 1200 s (Β) και 2000 s (Γ). Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 29

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o : ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΥ Zn Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η σειρά στην οποία πραγµατοποιήθηκαν ηλεκτροχηµικές µετρήσεις σε δείγµατα οξειδίου βαναδίου εναποθετηµένα πάνω σε υπόστρωµα ψευδάργυρου. Πραγµατοποιήθηκε η µελέτη της επαναληψιµότητας, της αντιστρεψιµότητας και ο υπολογισµός του χρόνου απόκρισης καθώς και του φορτίου των δειγµάτων σε συνεχείς κύκλους εισαγωγής-εξαγωγής κατιόντων λιθίου. 5.1 Καµπύλες ρεύµατος-τάσης (I-V) Στο διάγραµµα 5.1 παρουσιάζεται η καµπύλη ρεύµατος-τάσης του δείγµατος οξειδίου βαναδίου για χρόνο εναπόθεσης 600 s. Το δείγµα δεν παρουσίασε επαναληψιµότητα καθώς το οξείδιο αποµακρύνθηκε µέσα στον ηλεκτρολύτη µε την πάροδο των σαρώσεων. Επίσης, δεν προέκυψαν αντίστοιχες καµπύλες για τα άλλα δείγµατα διότι δεν ήταν εφικτή η εναπόθεση οξειδίου σε µεγαλύτερους χρόνους εναπόθεσης. 4.5 Current density / x 10-3 A cm Potential / mv ιάγραµµα 5.1. Καµπύλη ρεύµατος-τάσης δείγµατος οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένο µε ηλεκτροεναπόθεση για 600 s. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 30

31 5.2 Καµπύλες ρεύµατος-χρόνου (I-t) Στο διάγραµµα 5.2 παρουσιάζεται η καµπύλη ρεύµατος-χρόνου του δείγµατος οξειδίου βαναδίου για χρόνο εναπόθεσης 600 s. Παρατηρείται ότι υλικό αποµακρύνεται από το υπόστρωµα µε την πάροδο των κύκλων καθώς µετά τα 1200 s, η πυκνότητα ρεύµατος µειώνεται σηµαντικά. 9.0 Current density / x 10-3 A cm t / s ιάγραµµα 5.2. Καµπύλη ρεύµατος-χρόνου δείγµατος οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένο µε ηλεκτροχηµική εναπόθεση για 600 s. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 31

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 o : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρασκευή δειγµάτων οξειδίου βαναδίου πραγµατοποιήθηκε µε ηλεκτροχηµική τεχνική πάνω σε υποστρώµατα γυαλιού FTO, σύρµατος Mesh και Zn, για χρόνο εναπόθεσης 600, 1200 και 2000 s. Σκοπός των µετρήσεων ήταν η σύγκριση της ηλεκτροχηµικής συµπεριφοράς των δειγµάτων οξειδίου στα διάφορα υποστρώµατα. Η επαναληψιµότητα και αντιστρεψιµότητα των δειγµάτων µελετήθηκαν σε συνεχής κύκλους εισαγωγής-εξαγωγής κατιόντων λιθίου καθώς και το φορτίο και ο χρόνος απόκρισης υπολογίστηκαν στις διαφορετικές σαρώσεις. Βρέθηκε ότι τα οξείδια παρουσίασαν διαφοροποιήσεις στις ιδιότητες τους ανάλογα µε το υπόστρωµα FTO > mesh > Zn. Αυτό µπορεί να οφείλεται αφενός στην καλύτερη πρόσφυση του υλικού και αφετέρου στις δοµές που αναπτύχθηκαν. Φάνηκε ότι οι εναποθέσεις πάνω σε Zn δεν ευνοούνται για χρόνο > 600 s. Ίσως το οξείδιο αποµακρύνεται µέσα στον ηλεκτρολύτη αντί να εναποτίθεται πάνω στο υπόστρωµα εξαιτίας της κακής πρόσφυσης του. Οι ιδιότητες του οξειδίου βαναδίου µπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω είτε αλλάζοντας το αντιδραστήριο βαναδίου είτε την συγκέντρωση του ήδη υπάρχοντος διαλύµατος. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 32

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων/ΕΚΕΤΑ & Τμήμα Χημείας/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα