ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΗΜΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ Σπουδάστρια: Βεζύρη Μαρία Μαριάννα Α.Μ: 4914 Εισηγήτρια: Βερνάρδου ήµητρα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σημασία εξοικονόμησης ενέργειας Η ανάγκη της ενεργειακής αποθήκευσης Διατάξεις ενεργειακής αποθήκευσης Τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά διατάξεων ενεργειακής αποθήκευσης Αποθήκευση ενέργειας σε χημική μορφή τεχνολογία μπαταριών Οξείδιο Βαναδίου Βιβλιογραφία...11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Πειραματική διάταξη Περιγραφή πειραματική διαδικασίας...14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 o :ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΥΑΛΙΟΥ FTO Καμπύλες ρεύματος-τάσης (I-V) Καμπύλες φορτίου-χρόνου (Q-t) Καμπύλες ρεύματος-χρόνου (I-t)...20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ Mesh Καμπύλες ρεύματος-τάσης (I-V) Καμπύλες φορτίου-χρόνου (Q-t) Καμπύλες ρεύματος-χρόνου (I-t)...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o : ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΒΑΝΑΔΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ Zn Καμπύλες ρεύματος-τάσης (I-V) Καμπύλες ρεύματος-χρόνου (I-t)...31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 o : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...32 Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 2

3 ABSTRACT Today, the lack of energy is a major worldwide problem which encouraged the development of Renewable Energy Sources ( RES ). Their use in current grids presents minimize the threat has caused global warming and climate change. However, as the amount of power generated by the RES contrary demand creates the need for energy storage, which is obtained through the battery and particularly the lithium battery, which has the ability to absorb and release the electricity for a long period. Based on the above, this thesis will attempt to create a material, through electrochemical deposition, while analyzing the properties for this application in lithium batteries. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σήµερα, η έλλειψη ενέργειας έχει αποτελέσει σηµαντικό πρόβληµα σε παγκόσµιο επίπεδο πράγµα που ενθάρρυνε την ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η χρήση τους στα σηµερινά ηλεκτρικά δίκτυα παρουσιάζει ελαχιστοποίηση της απειλής που έχει προκαλέσει το φαινόµενο του θερµοκηπίου και της κλιµατικής αλλαγής. Ωστόσο, καθώς η ποσότητα ισχύος που παράγεται από τις ΑΠΕ αντίκειται της ζήτησης, δηµιουργείται η ανάγκη για ενεργειακή αποθήκευση, η οποία επιτυγχάνεται µέσω της µπαταρίας, και συγκεκριµένα της µπαταρίας λιθίου, η οποία έχει την ικανότητα να απορροφά και να αποδεσµεύει την ηλεκτρική ενέργεια για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα γίνει προσπάθεια δηµιουργίας ενός υλικού, µέσω της ηλεκτροχηµικής εναπόθεσης, ενώ παράλληλα θα αναλυθούν οι ιδιότητες αυτού για εφαρµογή στις µπαταρίες λιθίου. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σηµασία εξοικονόµησης ενέργειας Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα για το µέλλον της ανθρωπότητας αποτελεί η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, καθώς ιδιαίτερα κατά τους δύο τελευταίους αιώνες, η ανθρώπινη παρέµβαση έχει προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες σε αυτό. Αυτό οφείλεται στις µεγάλες ποσότητες ενέργειας που είναι απαραίτητες στη σύγχρονη κοινωνία και της παραγωγής αγαθών που στηρίζονται στην ενέργεια (βιοµηχανία, βιοτεχνία, γεωργία, ορυκτός πλούτος). Έτσι, η αναγνώριση της ενεργειακής κρίσης από πλευράς κρατών, τους οδήγησε στη θέσπιση µέτρων, ικανών να επιτύχουν σε βάθος χρόνου µια βιώσιµη ενεργειακή ανάπτυξη µε εξοικονόµηση ενέργειας [1], απαλλαγµένη από περιβαλλοντικές απειλές. Η αξιοποίηση της εξοικονόµησης ενέργειας, αφενός µεν θα ελαχιστοποιήσει την εφαρµογή ακριβής εισαγόµενης ενέργειας, αφετέρου θα ενδυναµώσει τις προσπάθειες για επίτευξη του στόχου της αύξησης της ασφάλειας του εφοδιασµού, και τέλος, θα µειώσει τις εκποµπές των αερίων θερµοκηπίου προς το περιβάλλον. 1.2 Η ανάγκη της ενεργειακής αποθήκευσης Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 5

6 Η ανάγκη αποθήκευσης ενέργειας έχει προκύψει εξαιτίας του γεγονότος, ότι οι θερµικές µονάδες δεν είναι ευέλικτες, µε αποτέλεσµα σε συγκεκριµένα τµήµατα ενός 24ώρου, για παράδειγµα την νύχτα, η ενέργεια που παράγουν να είναι µεγαλύτερη της ζήτησης. Έχει, επίσης, παρατηρηθεί ότι η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά ή τις ανεµογεννήτριες (ενεργειακά συστήµατα ΑΠΕ) διαφέρει σηµαντικά σε ηµερήσια, ωριαία και εποχιακή βάση, λόγω της µεταβολής στη διαθεσιµότητα του ήλιου, του ανέµου και των άλλων ανανεώσιµων πηγών. Συµπεραίνεται, λοιπόν, ότι η αποθήκευση ενέργειας είναι απαραίτητη, αφού επιφέρει σηµαντικά οφέλη στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην ανθρωπότητα. Γενικότερα, τα σηµαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από την ενεργειακή αποθήκευση [2] είναι τα ακόλουθα: Η εφαρµογή των διατάξεων των ανανεώσιµων πηγών σε συνδυασµό µε τα συστήµατα ενεργειακής αποθήκευσης, παρέχουν ευελιξία εγκατάστασης στις ανανεώσιµες πηγές, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ως παραγωγική πηγή, η αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να επιφέρει εξοικονόµηση στις λειτουργικές δαπάνες ή την επένδυση κεφαλαίων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η στρεφόµενη εφεδρεία για την προσωρινή υποστήριξη της παραγωγής, η ρύθµιση της συχνότητας για τις αυτόνοµες µονάδες, η αναβολή εγκατάστασης νέων µονάδων παραγωγής. Τέλος, η ενεργειακή αποθήκευση µπορεί να βοηθήσει τους πελάτες στον έλεγχο διαχείρισης της ζήτησης, µε αποτέλεσµα την παραγωγή ανταποδοτικών υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων της ποιότητας ισχύος σε βυθίσεις ή κυµατισµούς που διαρκούν λιγότερο από πέντε δευτερόλεπτα, της αδιάλειπτης τροφοδοσίας µε ηλεκτρικό ρεύµα σε διακοπές λειτουργίας που διαρκούν για περίπου δέκα λεπτά, και τη µείωση της ζήτησης αιχµής ώστε να µειωθούν οι λογαριασµοί του ηλεκτρισµού. 1.3 ιατάξεις ενεργειακής αποθήκευσης Οι διατάξεις [3] περί ενεργειακής αποθήκευσης επικεντρώνονται κυρίως στην αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς την χαρακτηρίζει η εύκολη µεταφορά της σε µεγάλες αποστάσεις. Αν και η αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατικά, εντούτοις η διαδικασία µετατροπής της σε άλλη Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 6

7 µορφή, µε σκοπό την απευθείας αποθήκευση, την καθιστά οικονοµικά ανέφικτη. Παρακάτω είναι οι µορφές στις οποίες µπορεί να αποθηκευτεί η ηλεκτρική ενέργεια: Σε χηµική µορφή (µπαταρίες). Σε µηχανική µορφή υπό την µορφή κινητικής ενέργειας σε σφόνδυλο. Υπό µορφή ηλεκτροστατικού πεδίου, λόγω διαφορετικού ηλεκτρικού φορτίου στους οπλισµούς (υπερ-πυκνωτές). Υπό µορφή µαγνητικού πεδίου (υπεραγώγιµο µαγνητικό σύστηµα ενεργειακής αποθήκευσης). Υπό µορφή πεπιεσµένου αέρα (συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας συµπιεσµένου αέρα). Σε υδραυλική µορφή (συστήµατα αντλησιοταµίευσης). Υπό µορφή υδρογόνου (κυψέλες καυσίµου). 1.4 Τεχνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά διατάξεων ενεργειακής αποθήκευσης Η ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να αποθηκευτεί σε διαφορετικές µορφές, µε βάση την διάταξη ενεργειακής αποθήκευσης που χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, εξαιτίας της διαφορετικότητας των ενεργειακών µορφών αποθήκευσης, οι σχετικές διατάξεις εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές τεχνικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών. Συνεπώς, για την βέλτιστη επιλογή τεχνολογίας, απαιτείται η σύγκριση των τεχνολογιών αποθήκευσης, που στηρίζεται στα εκάστοτε χαρακτηριστικά. Ορισµένοι όροι που χρησιµοποιούνται για την περιγραφή των χαρακτηριστικών των διατάξεων ενεργειακής αποθήκευσης, περιγράφονται ως ακολούθως: Αποθηκευτική ικανότητα (storage capacity). Ορίζεται η ποσότητα της διαθέσιµης ενέργειας στο σύστηµα αποθήκευσης µετά τη φόρτιση. Συχνά η εκφόρτιση δεν είναι πλήρης, και για το λόγο αυτό, η αποθηκευτική ικανότητα καθορίζεται βάσει της συνολικής ενέργειας που αποθηκεύεται, η οποία είναι µεγαλύτερη από αυτή που αποδίδεται, λόγω των αποθηκευτική ικανότητα εκφράζεται συνήθως σε MWh. ενεργειακών απωλειών. Η Εκτιµώµενη ενέργεια. Η εκτιµώµενη ενέργεια καθίσταται σηµαντική στον καθορισµό του χρονικού διαστήµατος. για το οποίο η διάταξη αποθήκευσης µπορεί να παρέχει ενέργεια και εκφράζεται σε kwh ή MWh. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 7

8 Ενεργειακή απόδοση (energy efficiency) της διάταξης αποθήκευσης ενέργειας ορίζεται ως ο λόγος της ενέργειας που αποδίδεται προς την ενέργεια που αποθηκεύεται. Κατά τη διαδικασία αποθήκευσης της ενέργειας και εν συνεχεία της εναπόδοσής της στην κατανάλωση, δηµιουργούνται απώλειες, µε αποτέλεσµα η ενέργεια που αποδίδεται να είναι µικρότερη από την ενέργεια που αποθηκεύεται. Έχει παρατηρηθεί, ότι τα συστήµατα ενεργειακής αποθήκευσης εµφανίζουν απώλειες φόρτισης, αυτό-εκφόρτισης, καθώς και απώλειες λόγω απουσίας φορτίου, ενώ απώλειες εµφανίζονται, επίσης, και κατά τη µεταφορά της ενέργειας στον τόπο κατανάλωσης, αλλά και την µετατροπή του ηλεκτρικού ρεύµατος προκειµένου να µπορεί να εκµεταλλευτεί µε ασφάλεια και αξιοπιστία από τα φορτία. Γενικά, για την βέλτιστη λειτουργία της αποθήκευσης ενέργειας, κρίνεται σκόπιµο να περιορίζονται οι ενεργειακές απώλειες. Ο χρόνος εκφόρτισης (discharge time). Ορίζεται ως η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας µια διάταξη ενεργειακής αποθήκευσης αποδεσµεύει την ενέργεια που έχει αποθηκεύσει. Η αυτό-εκφόρτιση (self-discharge). Ορίζεται ως το ποσοστό της ενέργειας που αποθηκεύτηκε αρχικά στη διάταξη ενεργειακής αποθήκευσης και παρέµεινε τελείως αναξιοποίητο. Εκφράζεται συνήθως σε ποσοστό % ανά ώρα ή σε ποσοστό % ανά ηµέρα. Η διάρκεια ζωής (life-time). Αναφέρεται στον χρόνο λειτουργίας που ορίζει η διάταξη ενεργειακής αποθήκευσης, και εκφράζεται σε έτη ή κύκλους. Εκφραζόµενη σε κύκλους, αναφέρεται στο µέγιστο αριθµό των κύκλων (Ν) που η µονάδα αποθήκευσης µπορεί να αποδεσµεύσει την ποσότητα της ενέργειας για την οποία σχεδιάστηκε, µετά από κάθε επαναφόρτιση. Κάθε κύκλος αντιστοιχεί σε µια φόρτιση και µια εκφόρτιση. Τα κόστη (costs) των διατάξεων ενεργειακής αποθήκευσης. Αναγράφονται συνήθως ως κόστος/kwh ή κόστος/kw. Τα κόστη σχετίζονται συνήθως µε τις εφαρµογές για τις οποίες προορίζονται οι διατάξεις. 1.5 Αποθήκευση ενέργειας σε χηµική µορφή τεχνολογία µπαταριών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 8

9 Η εξέλιξη της τεχνολογίας αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, σήµερα, εστιάζει το ενδιαφέρον της κυρίως σε όσα αναφέρονται περί αποθήκευσης µπαταριών. Μια µπαταρία [4] (ή αλλιώς συσσωρευτής) είναι µια χηµική πηγή ρεύµατος, ικανή να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια, αφού τη µετατρέψει σε χηµική, και όταν χρειαστεί να την αποδώσει σε εξωτερικό κύκλωµα (Εικόνα 1.1). Σχηµατίζεται από ένα ή περισσότερα ηλεκτρικά στοιχεία συνδεδεµένα σε σειρά ή παράλληλα ή και τα δύο, ανάλογα µε την επιθυµητή παραγόµενη τάση. Το ηλεκτρικό στοιχείο αποτελείται από δύο πλάκες, φτιαγµένες από διαφορετικά µέταλλα και βυθισµένες σε ένα δοχείο µε υγρό. Οι πλάκες, οι οποίες πρέπει να είναι αγώγιµες, ονοµάζονται ηλεκτρόδια, ενώ το υγρό είναι και αυτό αγώγιµο και καλείται ηλεκτρολύτης. Τα ηλεκτρόδια αντιδρούν χηµικά µε τον ηλεκτρολύτη και η αντίδραση περιλαµβάνει τη µεταφορά ηλεκτρονίων από το ένα ηλεκτρόδιο στο άλλο µέσω ενός εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώµατος/φορτίου. ηλαδή, η σύνδεση των ηλεκτροδίων σε εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωµα προκαλεί σε αυτό διέλευση ρεύµατος (εκφόρτιση της ηλεκτρικής µπαταρίας). Η εκφορτισµένη ηλεκτρική µπαταρία φορτίζεται όταν περάσει από αυτήν συνεχές ρεύµα από άλλη πηγή, ενώ ταυτόχρονα αντίστροφες χηµικές διεργασίες µετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε χηµική. Εικόνα 1.1. Σχηµατική αναπαράσταση µπαταρίας. Ωστόσο, παρόλο που, πλέον, παρατηρείται αύξηση χρησιµοποίησης των τεχνολογιών ενεργειακής αποθήκευσης µπαταρίας, οι εµπορικά διαθέσιµες µπαταρίες είναι οι εµβάπτισης µολύβδου-οξέος, καθώς επίσης και µερικές αλκαλικές (NiCd, NiMH), ενώ οι µπαταρίες που βρίσκονται ακόµη στο στάδιο της ανάπτυξης είναι οι ψευδαργύρου-βρωµιδίου, οι λιθίου, οι νατρίου-θείου (NaS) και οι µετάλλου-αέρα. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 9

10 Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα εργασία θα γίνει παρασκευή υλικών καθόδου µέσω ηλεκτροχηµικής εναπόθεσης, ενώ ταυτόχρονα θα παρατεθούν τα χαρακτηριστικά των ιδιοτήτων τους για µπαταρίες λιθίου. 1.6 Οξείδιο Βαναδίου Το οξείδιο βαναδίου είναι µια χηµική ένωση οξυγόνου και βαναδίου µε µοριακό τύπο V 2 O 5, γνωστό και ως πεντοξείδιο βαναδίου [5]. Είναι µια πορτοκαλί σκόνη (Εικόνα 1.2) και είναι η πιο συνηθισµένη και σταθερή χηµική ένωση του βαναδίου. Γενικά βρίσκει εφαρµογές σε αισθητήρες, µπαταρίες, καταλύτες και ηλεκτροχρωµικά παράθυρα. Εικόνα 1.2. Πεντοξείδιο βαναδίου Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 10

11 1.7 Βιβλιογραφία [1] [2] [3] [4]http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF %81%CE%AF%CE%B1 [5] Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ 2.1 Πειραµατική διάταξη Η πειραµατική διάταξη (Εικόνα 2.1) της κυκλικής βολταµµετρίας που χρησιµοποιήθηκε για την ηλεκτροχηµική εναπόθεση και τις µετρήσεις των δειγµάτων αποτελείται από τα εξής µέρη: Σύστηµα Autolab Σύστηµα τριών ηλεκτροδίων (Εικόνα 2.2) Ηλεκτρονικό υπολογιστή Εικόνα 2.1. Πειραµατική διάταξη. Εικόνα 2.2. Σύστηµα τριών ηλεκτροδίων Σύστηµα Autolab Το σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε για τον καθορισµό της τάσης σε κάθε µέτρηση είναι το µοντέλο PGSTAT302N potentiostat galvanostat της εταιρείας AUTOLAB (Εικόνα 2.3). Η ηλεκτροχηµική κυψελίδα συνδέεται µε το Autolab, το οποίο µε την σειρά του συνδέεται µε έναν Η/Υ όπου του έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο λογισµικό έτσι ώστε να καταγράφονται και να αποθηκεύονται σε αυτό οι τιµές ρεύµατος για συγκεκριµένο εύρος τάσης, όπως επίσης και οι τιµές ρεύµατος και φορτίου συναρτήσει χρόνου κάτω από διαδικασίες φόρτισης-εκφόρτισης. Το σύστηµα αυτό αποτελεί τη βάση των σύγχρονων ηλεκτροχηµικών ερευνών για µηχανισµούς Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 12

13 αντίδρασης που σχετίζονται µε την οξειδοαναγωγική χηµεία και άλλα χηµικά φαινόµενα Σύστηµα τριών ηλεκτροδίων Εικόνα 2.3. Autolab. Η ηλεκτροχηµική κυψελίδα αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 1. Το ηλεκτρόδιο αναφοράς (reference electrode) Είναι ηλεκτρόδιο, το οποίο έχει ένα σταθερό και γνωστό δυναµικό. Η υψηλή σταθερότητα του δυναµικού συνήθως επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας ένα οξειδοαναγωγικό µέσο µε σταθερές συγκεντρώσεις του κάθε στοιχείου. Το ηλεκτρόδιο αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε στο δικό µας πείραµα ήταν τύπου Ag- AgCl (Εικόνα 2.4). Εικόνα 2.4. Ηλεκτρόδιο αναφοράς. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 13

14 2. Το ηλεκτρόδιο µέτρησης (counter electrode) Το ηλεκτρόδιο µέτρησης χρησιµοποιείται για βολταµµετρικές αναλύσεις ή για άλλες αντιδράσεις όπου υπάρχει ροή ρεύµατος. Το ηλεκτρόδιο µέτρησης συχνά κατασκευάζεται από ηλεκτροχηµικά αδρανές υλικά, όπως χρυσός ή πλατίνα. Στο ηλεκτρόδιο που χρησιµοποιήσαµε υπάρχει στην άκρη του ένα πλακίδιο, το οποίο είναι κατασκευασµένο από πλατίνα µέσω του οποίου ρέει το ρεύµα (Εικόνα 2.5). Εικόνα 2.5. Ηλεκτρόδιο µέτρησης. 3. Το ηλεκτρόδιο εργασίας (working electrode) Το ηλεκτρόδιο εργασίας είναι το υλικό προς µελέτη. Συγκρατείται µε τη βοήθεια ενός ηλεκτροδίου όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.6. Εικόνα 2.6. Ηλεκτρόδιο εργασίας. 2.2 Περιγραφή πειραµατική διαδικασίας Παράµετροι εναπόθεσης Αρχικά, γίνεται η παρασκευή 0.06 Μ διαλύµατος ammonium metavanadate σε νερό. Στη συνέχεια, το διάλυµα µεταφέρεται σε ένα ποτήρι Pyrex και τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στην ηλεκτροχηµική κυψελίδα µε το υπόστρωµα γυαλιού στο ηλεκτρόδιο εργασίας. Η εναπόθεση επιτυγχάνεται διατηρώντας σταθερή την ένταση ρεύµατος στα 40 ma cm -2 για χρόνους εναπόθεσης 600, 1200 και 2000 s. Μετά την ολοκλήρωση της εναπόθεσης, πραγµατοποιείται ξήρανση των δειγµάτων στον αέρα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 14

15 Οι εναποθέσεις έγιναν σε γυαλί µε επίστρωση FTO (Fluorine doped Tin Oxide) εξαιτίας των εξαιρετικών οπτικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων του. Συγκεκριµένα, έχει υψηλή διαπερατότητα και δεν επηρεάζει σηµαντικά τους οπτικούς χαρακτηρισµούς των δειγµάτων. Επιπλέον, είναι αγώγιµο στο ηλεκτρικό ρεύµα, αναγκαία προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση εναπόθεσης και χαρακτηρισµού µε την µέθοδο της κυκλικής βολταµµετρίας. Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν εναποθέσεις οξειδίου βαναδίου πάνω σε mesh και Zn Παράµετροι µέτρησης Οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των µετρήσεων ήταν οι ακόλουθοι: Το εύρος τάσης ήταν V. Ο ηλεκτρολύτης ήταν ένα διάλυµα 1 Μ, LiClO 4 διαλυµένο σε polycarbonate. Ο ρυθµός σάρωσης ήταν 10 mv s -1. Ο αριθµός των σαρώσεων που πραγµατοποιήθηκαν για κάθε δείγµα ήταν 1, 100, 250 και 500. Τέλος, η επιφάνεια του ηλεκτροδίου που είχε εµβαπτιστεί µέσα στον ηλεκτρολύτη ήταν 1 cm 2. Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις ρεύµατος-τάσης, φορτίου-χρόνου και ρεύµατοςχρόνου για να αξιολογηθεί η αντιστρεψιµότητα και η επαναληψιµότητα όλων των δειγµάτων σε συνεχείς κύκλους εισαγωγής-εξαγωγής κατιόντων λιθίου. Τέλος, η ηλεκτροχηµική αντιστρεψιµότητα υπολογίστηκε µέσω του τύπου: Ηλεκτροχηµική αντιστρεψιµότητα = Q i -Q di /Q i Όπου Q i : η µέγιστη κατά απόλυτη τιµή εισαγόµενου φορτίου. Q di : η απόλυτη τιµή του εξερχόµενου φορτίου. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 o :ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΥΑΛΙΟΥ FTO Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σειρά κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν ηλεκτροχηµικές µετρήσεις σε δείγµατα οξειδίου βαναδίου εναποθετηµένα πάνω σε FTO µε ηλεκτροεναπόθεση. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η µελέτη της επαναληψιµότητας, της αντιστρεψιµότητας και ο υπολογισµός του χρόνου απόκρισης και του φορτίου των δειγµάτων σε συνεχείς κύκλους εισαγωγήςεξαγωγής κατιόντων λιθίου. Οι µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό ήταν ρεύµατος-τάσης, φορτίου-χρόνου και ρεύµατος-χρόνου. 3.1 Καµπύλες ρεύµατος-τάσης (I-V) Στο διάγραµµα 3.1 παρουσιάζονται οι καµπύλες ρεύµατος-τάσης των δειγµάτων οξειδίου βαναδίου για διαφορετικούς χρόνους εναπόθεσης 600 και 2000 s αντίστοιχα. Παρατηρείται ότι το δείγµα στα 600 s δεν παρουσιάζει επαναληψιµότητα λόγω γήρανσης ή αποµάκρυνσης του οξειδίου στον ηλεκτρολύτη µε την πάροδο των σαρώσεων και η πυκνότητα ρεύµατος είναι αρκετά χαµηλή µε εξαίρεση το Β εξαιτίας της µεγαλύτερης κάλυψης του υποστρώµατος από το οξείδιο. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 16

17 Current density / x 10-5 A cm scan 100 scan 250 scan 500 scan (Α) Potential / mv Current density / x 10-5 A cm scan 100 scan 250 scan 500 scan (Β) Potential / mv ιάγραµµα 3.1. Καµπύλες ρεύµατος-τάσης δειγµάτων οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένο µε ηλεκτροεναπόθεση για 600 (A) και 2000 s (Β). Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 17

18 3.2 Καµπύλες φορτίου-χρόνου (Q-t) Στο διάγραµµα 3.2 (Α) και (Β) παρουσιάζονται οι καµπύλες φορτίου-χρόνου δειγµάτων οξειδίου βαναδίου για χρόνο εναπόθεσης 600 και 2000 s αντίστοιχα. Το φορτίο που εισάγεται είναι πολύ µικρότερο από το φορτίο που εξάγεται και η ηλεκτροχηµική αντιστρεψιµότητα είναι σχετικά χαµηλή. Επίσης, παρουσιάζεται αυξητική τάση εξερχόµενου φορτίου σε κάθε σάρωση. Εισερχόµενο φορτίο Εξερχόµενο φορτίο Charge density / x 10-3 Cb cm t / s 1 scan 100 scan 250 scan 500 scan (Α) Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 18

19 Charge density / x 10-3 Cb cm scan 100 scan 250 scan 500 scan t / s (Β) ιάγραµµα 3.2. Καµπύλες φορτίου-χρόνου δειγµάτων οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένων µε ηλεκτροεναπόθεση για 600 (Α) και 2000 s (Β). Παρακάτω φαίνεται η µεταβολή του εισερχόµενου φορτίου συναρτήσει του αριθµού σαρώσεων για όλα τα δείγµατα ( ιάγραµµα 3.3). Το φορτίο παρουσιάζει αυξοµειώσεις τόσο στο δείγµα των 600 όσο και στο δείγµα των 2000 s, το οποίο δηλώνει την παρουσία µετασταθούς (meta-stable) κατάστασης οξειδίου βαναδίου. Σε αντίθεση µε τα δυο δείγµατα, εκείνο στα 1200 s παρουσιάζει αύξηση στα 100 scan εξαιτίας της παρουσίας της ίδιας κατάστασης όπως στα άλλα δείγµατα και µετά παραµένει σταθερό µέχρι και τα 500 scan. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 19

20 Εισερχόµενο φορτίο / x 10-3 Cb cm Αριθµός σαρώσεων 600 s 1200 s 2000 s ιάγραµµα 3.3. Καµπύλες εισερχόµενου φορτίου-αριθµού σαρώσεων, δειγµάτων οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένων µε ηλεκτροχηµική εναπόθεση για 600 και 2000 s. 3.3 Καµπύλες ρεύµατος-χρόνου (I-t) Παρακάτω παρουσιάζεται η µεταβολή ρεύµατος µε το χρόνο για τα δείγµατα στα 600 και 2000 s σε διάφορες σαρώσεις ( ιάγραµµα 3.4). Η µεταβολή του ρεύµατος µε το χρόνο είναι η ίδια µε εκείνη του φορτίου µε το χρόνο. Επίσης και εδώ παρατηρείται ότι η πυκνότητα ρεύµατος είναι µεγαλύτερη για το δείγµα στα 2000 s. Αυτό οφείλεται στην µεγαλύτερη κάλυψη του υποστρώµατος από το οξείδιο, το οποίο ευνοεί την εισαγωγή κατιόντων λιθίου καθώς υπάρχει περισσότερο ενεργό υλικό. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 20

21 Current density / x 10-4 A cm scan 100 scan 250 scan 500 scan t / s (Α) Current density / x 10-4 A cm scan 100 scan 250 scan 500 scan t / s (B ) ιάγραµµα 3.4. Καµπύλες ρεύµατος-χρόνου δειγµάτων οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένων µε ηλεκτροχηµική εναπόθεση για 600 (Α) και 2000 s (Β). Ο παρακάτω πίνακας 3.1 παραθέτει τον χρόνο απόκρισης εισαγωγήςεξαγωγής κατιόντων λιθίου όλων των δειγµάτων για διαφορετικές σαρώσεις. Γενικά παρατηρείται ότι ο χρόνος απόκρισης εξαγωγής κατιόντων λιθίου είναι πιο σύντοµος εξαιτίας της παραµονής κάποιων ιόντων στο πλέγµα του οξειδίου βαναδίου. Αυτό Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 21

22 δηλώνει ότι η διαδικασία δεν είναι αντιστρέψιµη κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις µετρήσεις φορτίου-χρόνου. Πίνακας 3.1. Χρόνος απόκρισης εισαγωγής-εξαγωγής κατιόντων λιθίου για τα δείγµατα οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένα για 600, 1200 και 2000 s σε αριθµό σαρώσεων 1, 100, 250 και 500. Χρόνος Εναπόθεσης ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 1 scan 100 scan 250 scan 500 scan εισαγωγή εξαγωγή εισαγωγή εξαγωγή εισαγωγή εξαγωγή εισαγωγή εξαγωγή 600 s s s Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 22

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ Mesh Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται οι µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε δείγµατα οξειδίου βαναδίου εναποθετηµένα πάνω σε σύρµα (mesh) µε ηλεκτροεναπόθεση. Οι µετρήσεις που έγιναν ήταν ρεύµατος-τάσης, φορτίου-χρόνου και ρεύµατος-χρόνου για την αξιολόγηση της ηλεκτροχηµικής τους συµπεριφοράς. 4.1 Καµπύλες ρεύµατος-τάσης (I-V) Στο διάγραµµα 4.1 παρουσιάζονται οι καµπύλες ρεύµατος-τάσης των δειγµάτων οξειδίου βαναδίου για διαφορετικούς χρόνους εναπόθεσης 600, 1200 και 2000 s αντίστοιχα. Το δείγµα Α παρουσιάζει θόρυβο πράγµα που δεν επιτρέπει την περαιτέρω σάρωση του δείγµατος. Παρόµοια συµπεριφορά έχουν και τα δείγµατα Β και Γ. Αυτό οφείλεται στην κακή πρόσφυση του οξειδίου πάνω στο υπόστρωµα σε όλες τις συνθήκες εναπόθεσης. Ωστόσο, το δείγµα στα 600 s έχει µεγαλύτερη πυκνότητα ρεύµατος σε σχέση µε τα άλλα, το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε ότι παρατηρήθηκε στα οξείδια πάνω σε FTO. Ίσως λοιπόν το οξείδιο πάνω σε mesh διαλύεται σε µεγαλύτερους χρόνους εναπόθεσης. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 23

24 2 Current density / x 10-5 A cm Potential / mv (Α) 2 Current density / x 10-4 A cm Potential / mv (Β) Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 24

25 2 Current density / x 10-4 A cm Potential / mv (Γ) ιάγραµµα 4.1. Καµπύλες ρεύµατος-τάσης δειγµάτων οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένο µε ηλεκτροεναπόθεση για 600 s (Α), 1200 s (Β) και 2000 s (Γ). 4.2 Καµπύλες φορτίου-χρόνου (Q-t) Στο διάγραµµα 4.2 παρουσιάζονται οι καµπύλες φορτίου-χρόνου δειγµάτων οξειδίου βαναδίου για χρόνο εναπόθεσης 600 s, 1200 s και 2000 s αντίστοιχα. Το µεγαλύτερο εισερχόµενο φορτίο παρατηρείται για το δείγµα στα 600 s, το οποίο συµφωνεί µε το συµπέρασµα που προκύπτει από τις παραπάνω καµπύλες. Επιπλέον, όλα τα δείγµατα δεν παρουσιάζουν καλή αντιστρεψιµότητα όπως επίσης και εκείνα πάνω σε FTO. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 25

26 0 Charge density / x 10-4 Cb cm t / s (Α) Charge density / x 10-3 Cb cm t / s (Β) Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 26

27 Charge density / x 10-3 Cb cm t / s (Γ) ιάγραµµα 4.2. Καµπύλες φορτίου-χρόνου δειγµάτων οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένο µε ηλεκτροεναπόθεση για 600 s (Α), 1200 s (Β) και 2000 s (Γ). 4.3 Καµπύλες ρεύµατος-χρόνου (I-t) Στο διάγραµµα 4.3 παρουσιάζονται οι καµπύλες ρεύµατος-χρόνου δειγµάτων οξειδίου βαναδίου για χρόνο εναπόθεσης 600 s, 1200 s και 2000 s αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε τις παραπάνω καµπύλες. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 27

28 1.0 Current density / x 10-4 A cm t / s (Α) 1.0 Current density / x 10-3 A cm t / s (Β) Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 28

29 1.0 Curent density / 10-3 A cm t / s (Γ) ιάγραµµα 4.3. Καµπύλες ρεύµατος-χρόνου δειγµάτων οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένων µε ηλεκτροχηµική εναπόθεση για χρόνο 600 s (Α), 1200 s (Β) και 2000 s (Γ). Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 29

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 o : ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΙ ΙΟΥ ΒΑΝΑ ΙΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΥ Zn Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η σειρά στην οποία πραγµατοποιήθηκαν ηλεκτροχηµικές µετρήσεις σε δείγµατα οξειδίου βαναδίου εναποθετηµένα πάνω σε υπόστρωµα ψευδάργυρου. Πραγµατοποιήθηκε η µελέτη της επαναληψιµότητας, της αντιστρεψιµότητας και ο υπολογισµός του χρόνου απόκρισης καθώς και του φορτίου των δειγµάτων σε συνεχείς κύκλους εισαγωγής-εξαγωγής κατιόντων λιθίου. 5.1 Καµπύλες ρεύµατος-τάσης (I-V) Στο διάγραµµα 5.1 παρουσιάζεται η καµπύλη ρεύµατος-τάσης του δείγµατος οξειδίου βαναδίου για χρόνο εναπόθεσης 600 s. Το δείγµα δεν παρουσίασε επαναληψιµότητα καθώς το οξείδιο αποµακρύνθηκε µέσα στον ηλεκτρολύτη µε την πάροδο των σαρώσεων. Επίσης, δεν προέκυψαν αντίστοιχες καµπύλες για τα άλλα δείγµατα διότι δεν ήταν εφικτή η εναπόθεση οξειδίου σε µεγαλύτερους χρόνους εναπόθεσης. 4.5 Current density / x 10-3 A cm Potential / mv ιάγραµµα 5.1. Καµπύλη ρεύµατος-τάσης δείγµατος οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένο µε ηλεκτροεναπόθεση για 600 s. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 30

31 5.2 Καµπύλες ρεύµατος-χρόνου (I-t) Στο διάγραµµα 5.2 παρουσιάζεται η καµπύλη ρεύµατος-χρόνου του δείγµατος οξειδίου βαναδίου για χρόνο εναπόθεσης 600 s. Παρατηρείται ότι υλικό αποµακρύνεται από το υπόστρωµα µε την πάροδο των κύκλων καθώς µετά τα 1200 s, η πυκνότητα ρεύµατος µειώνεται σηµαντικά. 9.0 Current density / x 10-3 A cm t / s ιάγραµµα 5.2. Καµπύλη ρεύµατος-χρόνου δείγµατος οξειδίου βαναδίου παρασκευασµένο µε ηλεκτροχηµική εναπόθεση για 600 s. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 31

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 o : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρασκευή δειγµάτων οξειδίου βαναδίου πραγµατοποιήθηκε µε ηλεκτροχηµική τεχνική πάνω σε υποστρώµατα γυαλιού FTO, σύρµατος Mesh και Zn, για χρόνο εναπόθεσης 600, 1200 και 2000 s. Σκοπός των µετρήσεων ήταν η σύγκριση της ηλεκτροχηµικής συµπεριφοράς των δειγµάτων οξειδίου στα διάφορα υποστρώµατα. Η επαναληψιµότητα και αντιστρεψιµότητα των δειγµάτων µελετήθηκαν σε συνεχής κύκλους εισαγωγής-εξαγωγής κατιόντων λιθίου καθώς και το φορτίο και ο χρόνος απόκρισης υπολογίστηκαν στις διαφορετικές σαρώσεις. Βρέθηκε ότι τα οξείδια παρουσίασαν διαφοροποιήσεις στις ιδιότητες τους ανάλογα µε το υπόστρωµα FTO > mesh > Zn. Αυτό µπορεί να οφείλεται αφενός στην καλύτερη πρόσφυση του υλικού και αφετέρου στις δοµές που αναπτύχθηκαν. Φάνηκε ότι οι εναποθέσεις πάνω σε Zn δεν ευνοούνται για χρόνο > 600 s. Ίσως το οξείδιο αποµακρύνεται µέσα στον ηλεκτρολύτη αντί να εναποτίθεται πάνω στο υπόστρωµα εξαιτίας της κακής πρόσφυσης του. Οι ιδιότητες του οξειδίου βαναδίου µπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω είτε αλλάζοντας το αντιδραστήριο βαναδίου είτε την συγκέντρωση του ήδη υπάρχοντος διαλύµατος. Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σελίδα 32

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ TiO 2, WO 3 ΚΑΙ V 2 O 5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ Υ ΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Οι κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές οι οποίες μέσω ηλεκτροχημικών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από τι αποτελείται ένας πυκνωτής

Από τι αποτελείται ένας πυκνωτής Πυκνωτές Οι πυκνωτές είναι διατάξεις οι οποίες αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο. Xρησιµοποιούνται ως «αποθήκες ενέργειας» που µπορούν να φορτίζονται µε αργό ρυθµό και µετά να εκφορτίζονται ακαριαία, παρέχοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας»

«Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ «Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός υπολογισμός του πρότυπου δυναμικού ενός οξειδοαναγωγικού ημιστοιχείου.

Εργαστηριακός υπολογισμός του πρότυπου δυναμικού ενός οξειδοαναγωγικού ημιστοιχείου. Εργαστήριο Φυσικής Χηµείας Π. Δ. Γιαννακουδάκης Εργαστηριακός υπολογισμός του πρότυπου δυναμικού ενός οξειδοαναγωγικού ημιστοιχείου. 1. κατηγορίες ημιστοιχείων Ένα ημιστοιχείο αποτελείται πάντα από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ -ΣΗΜΜΥ-Α. Κλαδάς. IENE: Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» - Workshop G: Hλεκτρικά και Υβριδικά Αυτοκίνητα

ΕΜΠ -ΣΗΜΜΥ-Α. Κλαδάς. IENE: Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» - Workshop G: Hλεκτρικά και Υβριδικά Αυτοκίνητα «Τεχνολογικές εξελίξεις συστηµάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτρικά οχήµατα» Καθηγητής Αντώνιος Γ. Κλαδάς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Χημεία ΙΙ. Ηλεκτροχημικά. στοιχεία. Κεφ.6 ηλεκτρολυτικά. στοιχεία. Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π.

Φυσική Χημεία ΙΙ. Ηλεκτροχημικά. στοιχεία. Κεφ.6 ηλεκτρολυτικά. στοιχεία. Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. Σημειώσεις για το μάθημα Φυσική Χημεία ΙΙ Ηλεκτροχημικά στοιχεία Κεφ.6 ηλεκτρολυτικά στοιχεία Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. Ni 2+ 2 e- Ni 2+ Τμήμα Χημείας ΑΠΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημιο Πειραιώς, Τμημα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. OFF V/dc. A/ac A/dc V/Ω + γέφυρα άλατος. κίνηση κατιόντων.

Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. OFF V/dc. A/ac A/dc V/Ω + γέφυρα άλατος. κίνηση κατιόντων. Σημειώσεις για το μάθημα Φυσική Χημεία ΙΙ Ηλεκτροχημικά στοιχεία Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. m OFF V/dc V/ac Ω Ω A/ac A/dc V/Ω A com I e e- - I γέφυρα άλατος Cu(s) κίνηση κατιόντων - Zn(s)

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας Heriot-Watt University Technological Education Institute of Piraeus Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας 3 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα Περίληψη Εισαγωγή Δημιουργία πλέγματος & μοντελοποίηση CFD Διακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ» ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΨΕΛΙ ΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Χημεία ΙΙ. Ηλεκτροχημικά στοιχεία. Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση. Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π.

Φυσική Χημεία ΙΙ. Ηλεκτροχημικά στοιχεία. Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση. Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. Σημειώσεις για το μάθημα Φυσική Χημεία ΙΙ Ηλεκτροχημικά στοιχεία Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. Τμήμα Χημείας ΑΠΘ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 1.1 των µετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας

Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας Λοιπά Αποθηκευτικά Μέσα Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας-Άλλα µέσα 1 ιατάξεις µεγαλύτερης δυνατότητας παροχής ισχύος Ειδαµε ότι οι µπαταρίες είναι αρκέτά ικανοποιητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας Ηλεκτροχηµικές ιδιότητες επιστρώσεων TiO 2 και ZnO παρασκευασµένων µε χηµική τεχνική στους 95 o C Όνοµα/επώνυµο σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

5.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ 5.1 ΑΣΚΗΣΗ 5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΙΟΝΤΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ Α' ΜΕΡΟΣ: Ηλεκτρόλυση του νερού. ΘΕΜΑ: Εύρεση της μάζας οξυγόνου και υδρογόνου που εκλύονται σε ηλεκτρολυτική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η αποθήκευση ενέργειας είναι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μέρος όλων των γεγονότων και της φύσης και των διεργασιών, που προκαλεί ο άνθρωπος. Υπάρχουν ποικίλα είδη συστημάτων αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑ ΕΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ζορµπάς

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑ ΕΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ζορµπάς ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 14 Πυκνωτές Διηλεκτρικά

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα. ΔΙΑΛΕΞΗ 14 Πυκνωτές Διηλεκτρικά Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 14 Πυκνωτές Διηλεκτρικά ΦΥΣ102 1 Πυκνωτές Ένας πυκνωτής αποτελείται από δύο αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ. Κλάδος Χημείας που ασχολείται με τις αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής, που είτε παράγουν είτε χρησιμοποιούν ενέργεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ. Κλάδος Χημείας που ασχολείται με τις αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής, που είτε παράγουν είτε χρησιμοποιούν ενέργεια. ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Κλάδος Χημείας που ασχολείται με τις αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής, που είτε παράγουν είτε χρησιμοποιούν ενέργεια. Αυτές οι αντιδράσεις λέγονται ηλεκτροχημικές αντιδράσεις αναγωγή (+ 2e-)

Διαβάστε περισσότερα

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Οι μονάδες ενεργειακής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της ΑΒΒ και οι τεχνολογίες ευφυών δικτύων στηρίζουν το όραμα μιας νέας εποχής για τον κλάδο των μετακινήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα Νησιωτικά Συστήµατα Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Μηχ.-Ηλεκ., Μέλος της ΜΕΕ/ΤΕΕ

Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα Νησιωτικά Συστήµατα Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Μηχ.-Ηλεκ., Μέλος της ΜΕΕ/ΤΕΕ Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα Νησιωτικά Συστήµατα Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Μηχ.-Ηλεκ., Μέλος της ΜΕΕ/ΤΕΕ 1. Εισαγωγή Η διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα νησιά υστερεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα Αιωρήματα & Γαλακτώματα Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2014-15 Μάθημα 2ο 25 February 2015 Αιωρήματα Γαλακτώματα 1 Παρασκευή αιωρημάτων Οι μέθοδοι παρασκευής αιωρημάτων κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Υ πάρχει µεγάλη διαφορά σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση εναλλασσόµενου (AC) ρεύµατος µεταξύ των αντιστάσεων στο συνεχές ρεύµα (DC) των διαφόρων κυκλωµάτων ηλεκτρικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ρ ε υ ν α Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται ότι θα διπλασιασθούν

ρ ε υ ν α Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται ότι θα διπλασιασθούν Οργανικά Φωτοβολταϊκά Τμήμα Ηλεκτρολογίας & Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Λέιζερ, ΤΕΙ Κρήτης των Δρ. Εμμανουήλ Κουδουμά, Δρ. Εμμανουηλ Κυμάκη Οι ανάγκες για ενέργεια παγκοσμίως αυξάνονται συνεχώς και εκτιμάται

Διαβάστε περισσότερα

Αν βάλουμε δίκτυο (αριστερά) Αν προσθέσουμε γεννήτρια (δεξιά) και συνδυασμό με ΑΠΕ κάτω... Εικόνα 1 Προσθαφαίρεση συνιστωσών

Αν βάλουμε δίκτυο (αριστερά) Αν προσθέσουμε γεννήτρια (δεξιά) και συνδυασμό με ΑΠΕ κάτω... Εικόνα 1 Προσθαφαίρεση συνιστωσών Προσθαφαίρεση Συνιστωσών. Πατάμε Add-remove και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα φορτίο και 1 τουλάχιστον πηγή ενέργειας (έστω το δίκτυο) Εικόνα 1 Προσθαφαίρεση συνιστωσών Αν

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας 3.9. Κριτήρια αξιολόγησης Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας ΟΜΑ Α Α Αντικείµενο εξέτασης: Οξέα - βάσεις (ιδιότητες - ονοµατολογία) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο:... Όνοµα:... Τάξη:... Τµήµα:...Μάθηµα:...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία Ιωάννης Πούλιος Αθανάσιος Κούρας Ευαγγελία Μανώλη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54124

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡIΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Ir KAI Ir-Ru ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πατρών, 26504, Πάτρα.

ΣΥΓΚΡIΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Ir KAI Ir-Ru ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πατρών, 26504, Πάτρα. 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη ΣΥΓΚΡIΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Ir KAI Ir-Ru ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Α. Γκούσεβ 1, Α. Κατσαούνης 1 και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα TEI Πειραιά Sealab Carport 5 Μαρτίου 2015. Αυτόνομο Σύστημα Παροχής Ενέργειας Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από ΑΠΕ & Συσσωρευτές

Ημερίδα TEI Πειραιά Sealab Carport 5 Μαρτίου 2015. Αυτόνομο Σύστημα Παροχής Ενέργειας Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από ΑΠΕ & Συσσωρευτές Ημερίδα TEI Πειραιά Sealab Carport 5 Μαρτίου 2015 Αυτόνομο Σύστημα Παροχής Ενέργειας Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από ΑΠΕ & Συσσωρευτές Γραμμική απεικόνιση συστήματος [ 1 / 2 ] = ΑΠΕ & Η/Ζ Ρυθμιστής φόρτισης

Διαβάστε περισσότερα

2-1. I I i. ti (3) Q Q i. όπου Q το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο που μεταφέρεται και είναι: (4)

2-1. I I i. ti (3) Q Q i. όπου Q το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο που μεταφέρεται και είναι: (4) 2-1 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΟΝΤΩΝ Θέμα ασκήσεως: Προσδιορισμός αριθμού μεταφοράς ιόντων με την μέθοδο Horf. Θεωρία Κατά την εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου σε ιοντικό διάλυμα, ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται από αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο της φυσικοχημείας που ερευνά τις διεργασίες που. και οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρόνια, ιόντα).

Κεφάλαιο της φυσικοχημείας που ερευνά τις διεργασίες που. και οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρόνια, ιόντα). ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Κεφάλαιο της φυσικοχημείας που ερευνά τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε διαλύματα ή τήγματα, όπου συμμετέχουν και οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρόνια, ιόντα). Πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2 ο. Δίνεται Κ ηλ = Ν m 2 /C 2 και επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης 10 m/s 2.

Θέμα 2 ο. Δίνεται Κ ηλ = Ν m 2 /C 2 και επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης 10 m/s 2. Γ Γυμνασίου 7 Μαρτίου 2015 Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο Α. Ένας μαθητής φορτίζει θετικά μια μεταλλική σφαίρα. Η μάζα της σφαίρας i. παραμένει σταθερή, ii. αυξάνεται, iii. μειώνεται Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. Μελέτης: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ»

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» Τα χαρακτηριστικά του τόξου Πλάσματος Το Πλάσμα ορίζεται ως «το σύνολο από φορτισμένα σωματίδια, που περιέχει περίπου ίσο αριθμό θετικών ιόντων και ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ Ως διάβρωση ορίζεται η διεργασία που επισυμβαίνει στην επιφάνεια μεταλλικών κατασκευών και οδηγεί σε ποικίλου βαθµού καταστροφή τους. Όταν ένα μέταλλο έρθει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ Σε συνεργασία με την OLITER Η NanoDomi σας προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά αυτόνομου φωτισμού για δρόμο ή κήπο. Ένα σύστημα ηλιακής ενέργειας για φωτισμό δεν είναι συνδεδεμένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περίληψη Πολλά στάδια εργασίας σε ένα εργαστήριο απαιτούν τη χρήση κενού. Για τη δηµιουργία κενού αφ ενός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια υδραεραντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Εργαστήριο Φυσικοχηµείας και Χηµικών ιεργασιών ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Γ. Γούλα, Θ. Παπαδάµ, Ι. Γεντεκάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Νόμος του Coulomb Έστω δύο ακίνητα σημειακά φορτία, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Τα φορτία αυτά αλληλεπιδρούν μέσω δύναμης F, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr Επιταχυνόμενες μέθοδοι μελέτης της φθοράς: Μέθοδος Tafel και μέθοδος ηλεκτροχημικής εμπέδησης Αντώνης Καραντώνης, και Δημήτρης Δραγατογιάννης 1 Σκοπός της άσκησης Στην άσκηση αυτή θα μελετηθεί η διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Φίλε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έρευνα για την αλατότητα του νερού

Θέμα: Έρευνα για την αλατότητα του νερού Τίτλος: Έρευνα για την αλατότητα του νερού Θέμα: Έρευνα για την αλατότητα του νερού Χρόνος: 90 λεπτά (2 μαθήματα) Ηλικία: μαθητές 14 15 χρονών Διαφοροποίηση: Οι χαρισματικοί μαθητές καλούνται να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

(1) i mig,k = z 2 kf 2 u k c k (2) i mig = i mig,k = z 2 kf 2 u k c k. k=1. k=1

(1) i mig,k = z 2 kf 2 u k c k (2) i mig = i mig,k = z 2 kf 2 u k c k. k=1. k=1 Αριθμοί μεταφοράς Α. Καραντώνης 1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός των αριθμών μεταφοράς με τη μέθοδο Hittorf. Ειδικότερα, προσδιορίζονται ο αριθμοί μεταφοράς κατιόντων υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο 18 / 06 / 2015 Προµήθεια µπαταριών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη

Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη Ένα από τα βασικά εξαρτήματα σε ένα αυτοκίνητο είναι η μπαταρία. Ίσως θα έλεγα και το σπουδαιότερο αφού χωρίς αυτήν δεν μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν τίποτα. Τι γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

4. Παρατηρείστε το ίχνος ενός ηλεκτρονίου (click here to select an electron

4. Παρατηρείστε το ίχνος ενός ηλεκτρονίου (click here to select an electron Τα ηλεκτρόνια στα Μέταλλα Α. Χωρίς ηλεκτρικό πεδίο: 1. Τι είδους κίνηση κάνουν τα ηλεκτρόνια; Τα ηλεκτρόνια συγκρούονται μεταξύ τους; 2. Πόσα ηλεκτρόνια περνάνε προς τα δεξιά και πόσα προς τας αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ :

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ : ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 5 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Θεωρητική Ανάλυση Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε αναλογία με την ανάπτυξη που προέκυψε από την ψηφιοποίηση των επικοινωνιών, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν ανάλογο μετασχηματισμό στην παροχή ηλεκτρική ενέργειας Τα έξυπνα δίκτυα αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Ένα πρωτόνιο και ένας πυρήνας ηλίου εισέρχονται σε οµογενές

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Χημεία

Περιβαλλοντική Χημεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Περιβαλλοντική Χημεία Ενότητα 8.2: Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand, COD) Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυψέλες καυσίμου με απευθείας τροφοδοσία φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της περιοχής λειτουργίας και της τάσης εργασίας του απαριθµητή Geiger-Müller

Εύρεση της περιοχής λειτουργίας και της τάσης εργασίας του απαριθµητή Geiger-Müller AΣΚΗΣΗ 1 Εύρεση της περιοχής λειτουργίας και της τάσης εργασίας του απαριθµητή Geiger-Müller 1. Εισαγωγή Ο ανιχνευτής Geiger-Müller, που είναι ένα από τα πιο γνωστά όργανα µέτρησης ιονίζουσας ακτινοβολίας,

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό Διαφορά Δυναµικού-Δυναµική Ενέργεια Σχέση Ηλεκτρικού Πεδίου και Ηλεκτρικού Δυναµικού Ηλεκτρικό Δυναµικό Σηµειακών Φορτίων Δυναµικό Κατανοµής Φορτίων Ισοδυναµικές Επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές εναλλακτικές στην Πτολεμαΐδα V

Καθαρές εναλλακτικές στην Πτολεμαΐδα V ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Καθαρές εναλλακτικές στην Πτολεμαΐδα V Eναλλακτικές λύσεις στη σχεδιαζόμενη μονάδα της ΔΕΗ Πτολεμαΐδα V ΣΥΝΟΨΗ Το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία 8 Ηλεκτρικό κύκλωµα Ηλεκτρικό κύκλωµα Βασική θεωρία Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς αγώγιμους «δρόμους», μέσω των οποίων μπορεί να διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα. Κλειστό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 24 Χωρητικότητα, Διηλεκτρικά, Dielectrics, Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 24 Χωρητικότητα, Διηλεκτρικά, Dielectrics, Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 24 Χωρητικότητα, Διηλεκτρικά, Dielectrics, Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιεχόµενα 24 Πυκνωτές Προσδιορισµός Χωρητικότητας Πυκνωτή Παράλληλη και σε σειρά σύνδεση πυκνωτών Αποθήκευση Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Ι. Μπρίζας Εργ. Οργανικής Χημείας και ΔιΧηΝΕΤ, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικές οδηγίες για το ρυθμιστή φόρτισης...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Οδηγίες ρύθμισης αισθητήρα νυκτός...6 Ενδείξεις σφαλμάτων...7 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέµατος Μέλος Ε.Π. Σύντοµη Περιγραφή Προαπαιτούµενα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα