Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Αύγουστος 2008.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008."

Transcript

1 Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι σημειώσεις αυτές γράφτηκαν για την περαιτέρω διευκόλυνση των φοιτητών/τριών στα πλαίσια του «Προγράμματος Αναμόρφωσης Σπουδών» (ΕΠΕΑΕΚ-II) και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύγγραμμα εισαγωγής στην Αριθμητική Ανάλυση. Πρόκειται για την πρώτη τους έκδοση και επομένως υπάρχουν ελλείψεις, κυρίως σε παραδείγματα και σε αποδείξεις θεωρημάτων, ενώ απαιτούνται αρκετές βελτιώσεις. Σε σχέση με το υλικό που διδάχτηκε στο μάθημα οι περισσότερες ελλείψεις παρουσιάζονται στο 3 ο κεφάλαιο, δηλαδή στην επίλυση των συστημάτων γραμμικών εξισώσεων. Επομένως, οι σημειώσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο συμπληρωματικά με το επίσημο σύγγραμμα του μαθήματος, δηλαδή την «Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση» των Γ.Δ. Ακρίβη και Β.Α. Δουγαλή, 5 η αναθεωρημένη έκδοση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 6. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 8-9. Αύγουστος 8 Κώστας Χουσιάδας

2 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο : Εισαγωγή.. Κατηγορίες σφαλμάτων ή λαθών.. Προσέγγιση αριθμών με αποκοπή και στρογγυλοποίηση. Σημαντικά ψηφία. Κεφάλαιο : Αριθμητική υπολογιστή.. Αναπαράσταση αριθμών ως προς οποιαδήποτε βάση.. Αναπαράσταση των αριθμών στον υπολογιστή.3. Αριθμητικές πράξεις στον υπολογιστή και επιρροή των σφαλμάτων στρογγύλευσης στους υπολογισμούς.4. Σφάλματα στον υπολογισμό αθροισμάτων.5. Αριθμητική ευστάθεια αλγορίθμων.6. Κατάσταση προβλημάτων Κεφάλαιο : Αριθμητική επίλυση μη-γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων.. Εισαγωγή.. Μέθοδος Διχοτόμησης.3. Επαναληπτικές μέθοδοι.4. Θεώρημα σταθερού σημείου Baach (ή θεώρημα συστολής).5. Σύγκλιση και ταχύτητα σύγκλισης ακολουθιών.6. Ακολουθίες υψηλής τάξης σύγκλισης.7. Μέθοδος Newto-Raphso.8. Μέθοδος τέμνουσας (ή εφαπτομένης) Κεφάλαιο 3: Αριθμητική επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων 3.. Εισαγωγή 3.. Ο αλγόριθμος της πίσως αντικατάστασης 3.3. Ο αλγόριθμος της εμπρός αντικατάστασης 3.4. Απαλοιφή Gauss Απαλοιφή Gauss με οδήγηση 3.5. Aνάλυση LU 3.6. Ανάλυση Cholesky για συμμετρικούς και θετικά ορισμένους πίνακες 3.7. Τριδιαγώνια συστήματα 3.8. Επαναληπτικές μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων

3 3.8.. Η μέθοδος Jacob Η μέθοδος Gauss-Sedel Η μέθοδος διαδοχικής υπερχαλάρωσης (SOR) 3.9. Κριτήρια σύγκλισης των επαναληπτικών μεθόδων. Κεφάλαιο 4: Προσέγγιση συναρτήσεων και παρεμβολή 4. Εισαγωγή 4. Ύπαρξη και μοναδικότητα του πολυωνύμου παρεμβολής 4.3 Σφάλμα της πολυωνυμικής παρεμβολής 4.4 Κατασκευή του πολυωνύμου παρεμβολής 4.5. Οι κίνδυνοι της πολυωνυμικής παρεμβολής και η συνάρτηση του Ruge 4.6. Παρεμβολή Hermte 4.7. Παρεμβολή με κυβικές sples Κεφάλαιο 5: Αριθμητική διαφόριση 5.. Εισαγωγή 5.. Υπολογισμός παραγώγων με χρήση του πολυωνύμου παρεμβολής 5.3. Η μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών Τύποι πεπερασμένων διαφορών προς τα εμπρός Τύποι πεπερασμένων διαφορών προς τα πίσω Τύποι κεντρικών πεπερασμένων διαφορών. Κεφάλαιο 6: Αριθμητική ολοκλήρωση 6.. Εισαγωγή 6.. Μέθοδος ορθογωνίου 6.3. Μέθοδος τραπεζίου 6.4. Μέθοδος Smpso Βιβλιογραφία Παράρτημα Π. Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας Π. Νόρμες συναρτήσεων, διανυσμάτων και πινάκων 3

4 Κεφάλαιο Εισαγωγή Εφαρμοσμένα μαθηματικά: ένας τεράστιος και χαοτικός τομέας των μαθηματικών ο οποίος ασχολείται με τις μαθηματικές τεχνικές που αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται στις άλλες επιστήμες, στις εφαρμογές και την τεχνολογία. Τι είναι η Αριθμητική Ανάλυση: Ίσως ο βασικότερος κλάδος των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Η αριθμητική ανάλυση είναι σχεδόν συνώνυμη με τα υπολογιστικά μαθηματικά. Στόχος: Η προσεγγιστική επίλυση μαθηματικών προβλημάτων που συναντώνται σε όλες τις επιστήμες και την τεχνολογία. Συνήθως έχουμε μαθηματικά μοντέλα τα οποία περιγράφουν διάφορα φαινόμενα ή/και διεργασίες τα οποία εμπλέκουν συνεχείς συναρτήσεις και μεταβλητές. Επειδή η αναλυτική επίλυση είναι σπάνια δυνατή, επιλύουμε το πρόβλημα προσεγγιστικά αφού πρώτα το διακριτοποιήσουμε. Έτσι: από συνεχείς διαδικασίες σε διακριτές διαδικασίες (τονίζεται ότι ο Η/Υ μπορεί να χειρισθεί μόνο νούμερα) άπειρες διαδικασίες πεπερασμένες διαδικασίες (οι πρώτες απαιτούν άπειρο χρόνο για να διεκπεραιωθούν) Το διακριτό πρόβλημα που προκύπτει το ονομάζουμε αριθμητική μέθοδο. Κάθε διακριτό πρόβλημα (ή αριθμητική μέθοδος) για να εφαρμοσθεί (κυρίως στον ηλεκτρονικό υπολογιστή) απαιτεί μια πεπερασμένη, λογική σειρά καλά ορισμένων αριθμητικών πράξεων και λογικών εκφράσεων. Το σύνολο αυτών των βημάτων ονομάζεται αλγόριθμος. H αριθμητική ανάλυση χωρίζεται με δύο μέρη: I. Θεωρητικό μέρος: Κατασκευή αλγορίθμων και μελέτης της ακρίβειάς του και της ευστάθειάς του, δηλαδή ανάλυση των σφαλμάτων τους. II. Πρακτικό μέρος: Υλοποίηση των αλγορίθμων με τον βέλτιστο τρόπο ή με έναν τρόπο σχεδόν βέλτιστο (σε σχέση με την ταχύτητα εκτέλεσης του υπολογιστή και την απαιτούμενη μνήμη) Συνεπώς η διαδικασία επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήματος αριθμητικά έχει ως εξής: 4

5 Κατασκευάζουμε το μαθηματικό πρόβλημα το οποίο περιγράφεται με συνεχείς συναρτήσεις (Θεωρία) Κατασκευάζουμε το αντίστοιχο μαθηματικό πρόβλημα το οποίο περιγράφεται με διακριτές συναρτήσεις (αριθμητική μέθοδος) και το οποίο προσεγγίζει το αρχικό πρόβλημα (Θεωρία) Μελέτη της ακρίβειας και της ευστάθειας (Πράξη) Κατασκευή αλγορίθμου (Πράξη) Υλοποίηση αλγόριθμου (με βέλτιστο τρόπο). b Παράδειγμα: I = f d με [ ] a f:a,b Ανάπτυξη αριθμητικής μεθόδου-διακριτού σχήματος. Η μέθοδος του ορθογωνίου: ( ) b a b a I f = a+ k k = Η μέθοδος τραπεζίου: b a b a I f ( a) f a k f ( b) = + = + + = k = όπου ο αριθμός των υποδιαστημάτων (θετικός ακέραιος αριθμός). Θεωρητική μελέτη: Πόσο ακριβείς είναι οι παραπάνω μέθοδοι? Είναι ευσταθείς? (η έννοια της ευστάθειας θα εξηγηθεί παρακάτω) Πρακτική εφαρμογή: Ποιοι οι αντίστοιχοι αλγόριθμοι? Πως αυτοί οι αλγόριθμοι υλοποιούνται? Σχόλια πάνω στη θεωρία / πράξη: 5

6 I. Θεωρητικά μπορεί μια μέθοδος να είναι ακριβής/ευσταθής, πρακτικά όμως να είναι μη-υλοποιήσιμη. II. Πρακτικά ένας αλγόριθμος μπορεί να δίνει αποτελέσματα, αλλά χωρίς θεωρητική μελέτη δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορούμε να τα εμπιστευτούμε ή όχι. III. Οι αριθμητικές μέθοδοι για την επίλυση ενός προβλήματος μπορεί να είναι πολλές. Με βάση τα θεωρητικά και πρακτικά χαρακτηριστικά επιλέγουμε κάθε φορά ποια από τις διαθέσιμες θα εφαρμόσουμε. Μιλήσαμε για προσεγγιστική επίλυση ενός προβλήματος που σημαίνει ότι τα αποτελέσματά μας θα περιέχουν κάποιο σφάλμα σε σχέση με την ακριβή τους τιμή. Για να μετρήσουμε αυτό το σφάλμα, αλλά και άλλους λόγους, χρησιμοποιούμε δύο ποσότητες: (a) Το απόλυτο σφάλμα: E = πρ πρ (b) Το σχετικό σφάλμα: RE =, όπου η πραγματική τιμή του μεγέθους που μας ενδιαφέρει και πρ η χρησιμοποιούμενη προσεγγιστική του τιμή. Το σχετικό σφάλμα δίνεται συνήθως και πρ ως ποσοστό επί τις εκατό, δηλαδή: RE = %, Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ορισμοί μπορούν να συναντηθούν στην βιβλιογραφία χωρίς τις απόλυτες τιμές. Στο σημείο αυτό θέτουμε το παρακάτω ερώτημα: ποια ποσότητα αντιπροσωπεύει καλύτερα την προσέγγισή μας και γιατί? Η μελέτη μερικών παραδειγμάτων θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε. Παράδειγμα Ι: Έστω = 3. και = 3.. Τότε E = =., RE = = 3. = 3. %. 3. Παράδειγμα ΙΙ: Έστω πληθυσμός = και πρ =. Τότε E = και RE =. % Παράδειγμα ΙΙΙ: Έστω ποσότητα φαρμάκου που πρέπει να χορηγηθεί σε έναν ασθενή =. gr και =. 5 gr η ποσότητα που πραγματικά χορηγείται. Τότε E =. 5 πρ πρ και. 5 RE = = 5. = 5%.. 6

7 Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το RE είναι καλύτερος δείκτης ακρίβειας, σε σχέση με το E για την εκτίμηση μίας προσέγγισης... Κατηγορίες σφαλμάτων ή λαθών Διακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες σφαλμάτων: I. Λάθη λόγω μαθηματικού φορμαλισμού μη κατάλληλο σύστημα εξισώσεων ανακρίβειες στις τιμές παραμέτρων του προβλήματος (π.χ. g = 98. η σταθερά βαρύτητας) ή λάθη στα αρχικά δεδομένα. II. Λάθη κατά την αριθμητική επίλυση λάθη λόγω προσέγγισης των αριθμών (roud-off error) π.χ. π = , =. 333, δηλαδή όταν αγνοούμε πολλά από τα 3 ψηφία των αριθμών λάθη αποκοπής (trucato error) π.χ. 3 e = , δηλαδή όταν αντικαθιστούμε! 3! σφαλμα αποκοπης απειροσειρές με πεπερασμένες σειρές. Στόχος στο πρώτο κεφάλαιο αυτών των σημειώσεων είναι η μελέτη των λαθών λόγω προσέγγισης των αριθμών, ενώ στα επόμενα κεφάλαια εξετάζονται κυρίως τα λάθη αποκοπής και η επίδρασή τους στα αποτελέσματα των αλγορίθμων... Προσέγγιση αριθμών με αποκοπή και στρογγυλοποίηση. Σημαντικά ψηφία. Έστω ότι θέλουμε να κάνουμε πράξεις με αριθμούς που έχουν είτε άπειρα ψηφία (π.χ., π κ.τ.λ.) ή τόσα πολλά που πρακτικά είναι αδύνατο να τις πραγματοποιήσουμε. Τότε χρησιμοποιούμε προσεγγίσεις αυτού του αριθμού σε «k» σημαντικά ψηφία. Λέμε ότι ένας αριθμός πρ προσεγγίζει την ακριβή τιμή του αριθμού με k σωστά σημαντικά ψηφία όταν k είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος για τον οποίο ισχύει: 7

8 πρ k+ 5., (*) Η προσέγγιση πρ προκύπτει με δύο διαδικασίες: I. Αποκοπή: Ξεκινάμε από το πιο αριστερό μη-μηδενικό ψηφίο και μετράμε «k» ψηφία αγνοώντας τα υπόλοιπα. II. Στρογγυλοποίηση: Παρατηρούμε το «k +» ψηφίο του αριθμού. Αν είναι 5, τότε αυξάνουμε το «k» τελευταίο ψηφίο κατά και αγνοούμε τα υπόλοιπα. Παρατήρηση: η προσέγγιση ενός αριθμού γίνεται πιο εύκολα αν φέρουμε τον αριθμό στην κανονική μορφή κινητής υποδιαστολής (βλέπε παρακάτω). Παράδειγμα: Έστω π = και ότι ζητείται η προσέγγισή του με 5 σημαντικά ψηφία με αποκοπή και στρογγυλοποίηση. Άρα, ( 5) Αποκοπή: π = π απ. = ( 5) Στρογγυλοποίηση: π = π ο στρ = ' 6 ' -Το απόλυτο και το σχετικό σφάλμα στην αποκοπή είναι E. 4 απ. = και RE. 4 απ. = 9494, αντίστοιχα. Επομένως, από την (*), προκύπτει 5 k =. -Ομοίως, το απόλυτο και το σχετικό σφάλμα στην στρογγυλοποίηση είναι E. 5 στρ. = και RE. 5 στρ. = αντίστοιχα. Επομένως, από την (*), προκύπτει k = 6. Παρατήρηση: γενικά ισχύει ότι το απόλυτο σφάλμα στην στρογγυλοποίηση είναι μικρότερο ή ίσο του απολύτου σφάλματος στην αποκοπή, Eστρ. Eαπ. και το ίδιο ισχύει και για το σχετικό σφάλμα, REστρ. REαπ.. 8

9 Kεφάλαιο ο Αριθμητική του ηλεκτρονικού υπολογιστή.. Αναπαράσταση αριθμών ως προς οποιαδήποτε βάση Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε το -δικό σύστημα αναπαράστασης αριθμών. Η βάση είναι το και τα ψηφία τα,,,...,9. Κάθε αριθμός όμως μπορεί, χωρίς καμία δυσκολία, ως προς οποιαδήποτε βάση. Αυστηρά γράφουμε: ± a a a aa.a a a όπου a β, =,,N N N N 3 προσημο ακεραιο μερος κλασματικο μερος β Ο κάθε αριθμός έχει δύο μέρη: το ακέραιο μέρος, πριν την υποδιαστολή το κλασματικό μέρος, μετά την υποδιαστολή Το κάθε ένα από αυτά μπορεί να γραφεί σε μορφή σειράς Ακεραιο μερος= N k ak = a + a + a + + an k = N β β β β Κλασματικο μερος= k = k a kβ = a + a + a β β β Επομένως, ο αριθμός μπορεί να γραφεί ως εξής: N k N N k όπου ak β k = ± ( 3 ) = ± a a aa.a a a a β, k =, N Συνήθως ισχύει β 6 (αν και β > 6 είναι εφικτό, αλλά δεν προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα). Στους υπολογιστές β = 86,,. I. Μετατροπή ακεραίου από βάση β σε βάση ( ) aa aa = aβ β = 9

10 Άμεσος τρόπος Σχήμα Horer II. Μετατροπή κλασματικού αριθμού ( < < ) από βάση β σε βάση k kβ k = = ( 3 ) β =.a a a a a III. Μετατροπή ακεραίου από βάση σε βάση β σύμφωνα με τον αλγόριθμο της διαίρεσης (δείτε και σχήμα Horer) IV. Μετατροπή κλασματικού από βάση σε βάση β Παρατηρήσεις σχετικά με την μετατροπή αριθμών από το ένα σύστημα αριθμών σε ένα άλλο. η Παρατήρηση: Ο ακέραιος παραμένει πάντα ακέραιος σε οποιοδήποτε σύστημα και αν τον εκφράσουμε. Η μετατροπή ενός αριθμού σε βάση β βάση γίνεται χωρίς καμία δυσκολία. Παράδειγμα: Ο αριθμός ( 53473) = = ( 33) 8 Μετατροπή στον υπολογιστή Ο υπολογισμός της ποσότητας A( β ) N k = akβ, μπορεί να γίνει με δύο τρόπους k= a. Άμεσος τρόπος: A = a + a + a + + a N N β β β β έχουμε N όρους για τον υπολογισμό του ο N οστός όρος απαιτεί N πολλαπλασιασμούς ο N όρος απαιτεί N πολλαπλασιασμούς

11 ο ος όρος απαιτεί πολλαπλασιασμό ο ος όρος απαιτεί πολλαπλασιασμούς Άρα N + N + N + + = k = N k = ( + ) N N επιπλέον έχουμε N προσθέσεις και επομένως το σύνολο των πράξεων είναι ( + ) N N 3 + N = N + N + N = N + N προσθεσεις πιο σημαντικος ορος οι πολλαπλασιασμοι λιγοτερο σημαντικος b. Σχήμα Horer: ( ) ( β) = + β + β( + + β( N + Nβ) ) A a a a a a συνολο πολλαπλασιασμων: N Επομένως ο τρόπος (a) είναι O( N ), ενώ ο (b) είναι O( N ) και άρα το σχήμα Horer είναι πολύ πιο γρήγορο από ότι ο άμεσος τρόπος. Επεξήγηση του όρου O ( ) Ερώτηση: έχει πραγματικά αξία το γεγονός ότι η μία μέθοδος είναι τάξης O( N ) και η άλλη O( N )? Αλγόριθμος: p a N για = N,, p a + p β (a) Κώδικας Fortra:

12 p= a N Do = N,, () p= a + p*β Ed do (a), (b) flop (floatg pot operato) flop: η πιο συχνή πράξη που χρησιμοποιούμε/συναντούμε στα υπολογιστικά μαθηματικά και στους υπολογιστές. Για τον λόγο αυτό το flop έχει καθιερωθεί ως μονάδα μέτρησης των πράξεων στους αλγορίθμους. Η ταχύτητα ενός επεξεργαστή στους Η/Υ αλλά και των μεγάλων υπερυπολογιστικών συστημάτων μετράται σε αριθμό flops/μονάδα χρόνου. (b) η Παρατήρηση: Η μετατροπή ενός κλασματικού αριθμού, < <, από σύστημα με βάση το β σε σύστημα με βάση το δεν παρουσιάζει επίσης καμία δυσκολία. Επίσης, ένας κλασματικός παραμένει πάντα κλασματικός σε όποιο σύστημα και αν εκφραστεί, όμως το πλήθος ψηφίων μπορεί από πεπερασμένο να γίνει άπειρο. Παράδειγμα: (. ) = + = ( 5. ) + ( 5. ) = ( 75. ) 3 η Παρατήρηση: Η μετατροπή ενός ακεραίου με βάση το σε ακέραιο με βάση το β γίνεται σύμφωνα με τον αλγόριθμο της διαίρεσης. Πρώτα εκφράζουμε τον αριθμό στο νέο σύστημα: β β β β β = (... )... = a a aa = a = a + a + + a + a Στην συνέχεια τον εκφράζουμε σύμφωνα με το σχήμα Horer: ( ( ( ) ) ) = β... β β a β + a + a + a a 3

13 Αν διαιρέσουμε τον παραπάνω αριθμό με «β», το υπόλοιπο είναι το a. Αν τον νέο αριθμό που προκύψει τον διαιρέσουμε με «β», το υπόλοιπο είναι το a. Συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα διαίρεσης το οποίο να είναι αριθμός μικρότερος του «β», ο οποίος και είναι το ψηφίο a. Παράδειγμα: θέλουμε να εκφράσουμε τον αριθμό 9 στο σύστημα με β=4. Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα. () Διαιρούμε τον αριθμό με το 4. Το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος είναι 5 και το υπόλοιπο είναι, επομένως a =. () Διαιρούμε το 5 με το 4 οπότε έχουμε ως αποτέλεσμα το 3 και υπόλοιπο, επομένως a =. (3) Διαιρούμε το 3 με το 4 οπότε έχουμε ως αποτέλεσμα το 3 και υπόλοιπο, επομένως a =. Επιπλέον, εφόσον το αποτέλεσμα της διαίρεσης είναι 3 < β = 4, άρα αυτό είναι το τελευταίο ψηφίο του αριθμού στο νέο σύστημα, δηλαδή a 3 = 3. Συνολικά έχουμε: ( aaaa ) 9 = = η Παρατήρηση: Η μετατροπή ενός κλασματικού αριθμού, < <, από σύστημα με βάση το σε σύστημα με βάση β, ( a a a ) β.... β =, βασίζεται στην εξής διαδικασία: Γράφουμε τον αριθμό σύμφωνα με τον ορισμό του, στο νέο σύστημα: a a a a β 3 β β β β = 3 β =. a a... a = a = Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη με «β», έχουμε: (.... a a 3 )... a β = a a a = a β όπου είναι προφανές ότι το a είναι το β β β ακέραιο μέρος του β και (. a... a ) το κλασματικό μέρος του. Πολλαπλασιάζουμε β διαδοχικά με «β» το κλασματικό μέρος του αποτελέσματος και κάθε φορά, προσδιορίζουμε το επόμενο ψηφίο, σύμφωνα με το ορισμό που δίνεται παραπάνω. Έτσι αν έχουμε πολλαπλασιάσει φορές με «β» τότε θα έχουμε: 3

14 (....)... β = a a a a = a β + a β + + a β + a οπότε τελικά το κλασματικό + β + μέρος του αποτελέσματος είναι μηδέν. Τότε η διαδικασία τερματίζεται. Παράδειγμα: θέλουμε να εκφράσουμε τον κλασματικό αριθμό.965 στο σύστημα με β=, δηλαδή στο δυαδικό σύστημα. Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: () Πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό με το. Το αποτέλεσμα είναι.85, οπότε το ακέραιο μέρος είναι και το κλασματικό.85, επομένως a = () Πολλαπλασιάζουμε τον κλασματικό αριθμό.85 με το. Το αποτέλεσμα είναι.65, οπότε το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος είναι και το κλασματικό.65, επομένως a =. (3) Πολλαπλασιάζουμε τον κλασματικό αριθμό.65 με το. Το αποτέλεσμα είναι.5, οπότε το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος είναι και το κλασματικό είναι.5, επομένως a 3 =. (4) Πολλαπλασιάζουμε τον κλασματικό αριθμό.5 με το. Το αποτέλεσμα είναι.5, οπότε το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος είναι και το κλασματικό είναι.5, επομένως a 4 =. (5) Πολλαπλασιάζουμε τον κλασματικό αριθμό.5 με το. Το αποτέλεσμα είναι., οπότε το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος είναι και το κλασματικό είναι, επομένως a 5 =. Συνολικά έχουμε: ( a a a a ).965 =.... =.. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί 3 ότι υπάρχει η πιθανότητα η σειρά των δυαδικών ψηφίων a να μην τερματίζεται, δηλαδή να μην καταλήγουμε ποτέ σε μηδενικό κλασματικό μέρος. Σε αυτήν την περίπτωση η διαδικασία διακόπτεται όταν υπολογίσουμε όλα τα bts που είναι διαθέσιμα για την συγκεκριμένη μεταβλητή. Τότε ο αντίστοιχος πραγματικός αριθμός θα είναι αποθηκευμένος στον υπολογιστή με κάποιο σφάλμα στρογγύλευσης, κάτι βέβαια που δεν συνέβη με τον αριθμό.965, στο παραπάνω παράδειγμα... Αναπαράσταση των αριθμών στον υπολογιστή 4

15 Επειδή η μνήμη του υπολογιστή αποτελείται από εκατομμύρια διακόπτες οι οποίοι μπορούν (ο καθένας από αυτούς) να είναι σε δύο μόνο καταστάσεις, «κλειστός» ή «ανοιχτός», δηλαδή, σε ή κατάσταση και οι οποίοι ονομάζονται bts για αυτό ο κατάλληλος τρόπος αντιπροσώπευσης των αριθμών στον υπολογιστή είναι με βάση το, β =. Επίσης ισχύει: byte = 8 bts, word =,, ή 4 bytes. Αναπαράσταση ενός ακεραίου με χρήση byte: Ελάχιστος αριθμός = Μέγιστος αριθμός = = = Εφόσον σε κάθε θέση έχουμε μόνο δύο δυνατότητες, αν έχω γενικά θέσεις διαθέσιμες τότε προκύπτουν: = αριθμοί Επομένως ο ελάχιστος αριθμός είναι ο και μέγιστος ο. Άρα με byte μπορούμε να αναπαραστήσουμε συνολικά 8 = = 56 ακεραίους. Λόγω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη θετικούς και αρνητικούς αριθμούς, k,. Διάφοροι τρόποι έχουν προταθεί για την αναπαράσταση αριθμών στον υπολογιστή. Σήμερα όλοι οι υπολογιστές αναπαριστούν τους πραγματικούς αριθμούς με τους λεγόμενους αριθμούς κινητής υποδιαστολής (floatg pot umbers), δηλαδή με την μορφή: ( ) e epoet =±.ddd3 β matssa 5

16 όπου β η βάση του συστήματος, η οποία είναι πάντα ακέραια (συνήθως β = ) e εκθέτης ο οποίος είναι επίσης ακέραιος d β, = 3,,, Όταν d, η μορφή λέγεται κανονικοποιημένη και η αναπαράσταση κάθε αριθμού με τον τρόπο αυτό είναι μοναδική =. 598 Παράδειγμα : Παράδειγμα : 3. =.. 5 =. 5 Παράδειγμα 3: 3 Στο σημείο αυτό να τονισθεί ότι η προσέγγιση αριθμών σε «k» ψηφία, είτε με αποκοπή είτε με στρογγυλοποίηση, είναι ιδιαίτερα εύκολη αν ο αριθμός γραφεί στην κανονικοποιημένη μορφή κινητής υποδιαστολής. Απλά πρέπει να κρατήσουμε τα πρώτα «k» ψηφία του κλασματικού μέρους του αριθμού, να αγνοήσουμε τα υπόλοιπα ψηφία του και να αφήσουμε το εκθετικό μέρος του αριθμού ανέπαφο. Παράδειγμα : Ο αριθμός π = σε κανονικοποιημένη μορφή κινητής υποδιαστολής γίνεται ως εξής: π = Η προσέγγιση σε 5 σημαντικά ψηφία με αποκοπή και στρογγυλοποίηση αντίστοιχα είναι π =. 345 και π = αποκ στρ Παράδειγμα : Ο αριθμός = σε κανονικοποιημένη μορφή κινητής υποδιαστολής γίνεται =. Η προσέγγιση σε 5 σημαντικά ψηφία με αποκοπή και 6

17 στρογγυλοποίηση αντίστοιχα είναι o = απ κ. =. και 4 =. 39 = στρ 39.. Σε 3 δεκαδικά ψηφία είναι 4 =. 3 απ κ = 3 και o 4 =. 33 στρ = 33. Λόγω του γεγονότος ότι οι πραγματικοί αριθμοί μπορεί να απαιτούν άπειρα ψηφία για να αναπαρασταθούν είμαστε αναγκασμένοι στον Η/Υ να κρατάμε μόνο ένα πεπερασμένο πλήθος ψηφίων, t, δηλαδή μόνο τους ρητούς αριθμούς: e epoet =±.dd d 3...d t dt β matssa Οι αριθμοί μηχανής ενός υπολογιστή είναι ένα σύνολο ρητών αριθμών, γραμμένων σύμφωνα με την κανονικοποιημένη μορφή κινητής υποδιαστολής. Το σύνολο αυτό χαρακτηρίζεται από 4 παραμέτρους: a. Την βάση του αριθμητικού συστήματος, β b. Το πλήθος, t, των ψηφίων του κλάσματος των αριθμών c. Το κάτω φράγμα του εκθέτη, L (Lower) d. Το άνω φράγμα του εκθέτη, U (Upper) Όλοι οι παραπάνω παράμετροι είναι ακέραιοι. Ισχύει ότι m < και L e U. Φυσικά, επειδή το Μ είναι ένα πεπερασμένο σύνολο δεν υπάρχει η δυνατότητα να αναπαρασταθούν ακριβώς όλοι οι πραγματικοί αριθμοί. Χαρακτηριστικά του συνόλου Μ : t a. Πεπερασμένο πλήθος αριθμών ( β ) β ( U L ) = + + Σχόλιο: όσο αυξάνουν τα t, U, L τόσο μεγαλώνει το πλήθος των αριθμών που μπορούν να αναπαρασταθούν. Ερώτηση: Γιατί δεν τα αυξάνουμε? b. Έχει ελάχιστο, κατά απόλυτη τιμή, m m{ } L Μ, όπου m =. β t ψηφια 7

18 U Μ, όπου M = β t β d. τα στοιχεία του συνόλου δεν είναι ισαπέχοντα e. Κάθε πραγματικός αριθμός, με m< < M αναπαριστάται από την μηχανή με c. Έχει μέγιστο, κατά απόλυτη τιμή, M ma{ } τον πιο κοντινό του τον οποίο συμβολίζουμε με fl( ), δηλαδή με κάποιο σφάλμα. Ισχύει ότι fl u, όπου, t β, για στρογγυλοποιηση u = t β, για αποκοπη Απόδειξη για την περίπτωση της αποκοπής: e =.d d d d d β Έστω 3 t t+ και 3 e fl =.d d d d β, τότε έχουμε t t fl. d β.d d β = = =.ddd dd.ddd t t+ e t+ t+ t+ e 3 t t+ β 3 { t } { + }.d ma.d t+ d t+ β β β β.d d d d m. fl β t t t t+ = = t, για αποκοπη f. Δεν αποτελεί σώμα. Παράδειγμα : Μ Μ και Έστω σύνολο αριθμών κινητής υποδιαστολής = ( β =,t = 5,U =,L = ) έστω οι αριθμοί α, βγ Μ, με α =., αποτέλεσμα του αθροίσματος α β γ ος τρόπος, ( α + β) + γ : β 5 = 3, γ 5 = 3. Ζητείται το + +. Έχουμε, α β γ ( α β) γ α ( β γ) + + = + + = + +. Αρχικά γράφουμε τους αριθμούς σε μορφή κινητής υποδιαστολής. Δηλαδή ( α ) =, fl ( β ) =. 3, fl ( γ ). 3 fl. =. Έχουμε z = fl( fl( α) + fl ( β) ) =. = fl. 3 z =. 5 ψηφια

19 ( ( γ )) ος τρόπος, α + ( β + γ) : fl z + fl = fl =. ( ( α ) + ( ( β) + ( γ) )) fl fl fl fl fl ( β) ( γ) ( ( β) ( γ) ) ( α) ( α) fl + fl =. +. =. fl fl + fl =. =. = z fl + z = = =. 6 fl fl + z =. 4 Άρα στον υπολογιστή η πρόσθεση δεν ικανοποιεί την προσεταιριστική ιδιότητα ( α + β) + γ α + ( β + γ) Επομένως η σειρά που γίνονται οι πράξεις στον υπολογιστή έχουν σημασία. Παράδειγμα : Έστω β = και 5 t =. Ο αριθμός (, 5,L,U) Μ διότι 5 =.. Ο αριθμός (, 5,L,U) Μ διότι 5 4 =.. Άθροισμα: 5 + =. =. 6 ψηφια Μ διότι έχει 6 σημαντικά ψηφία. L Παράδειγμα 3: Έστω ο αριθμός. β Μ και το τετράγωνο αυτού: (. β L ) (. β L ) =. β L =. β L Προφανώς L < L και επομένως. β L Μ. Γενικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή απλά προσεγγίζουμε τους αριθμούς με άλλους αριθμούς πεπερασμένης ακρίβειας. Συναντάμε δύο είδη προβλημάτων: U > ma Μ β t overflow error (λάθος υπερχείλισης) β I. Αν { } L L < m Μ. β = β uderflow error (λάθος υπεκχείλισης) II. Αν { } 9

20 Πιο σημαντικό είναι το overflow error γιατί έτσι οι υπολογισμοί σταματάνε και η ροή του προγράμματος διακόπτεται. Στο uderflow error, αν δηλαδή m{ } συνήθως στους περισσότερους υπολογιστές, =. < Μ τότε, Παράδειγμα 4: Έστω οι αριθμοί = , y = Ζητείται το αποτέλεσμα του αθροίσματος σε υπολογιστή με β =, t = 5, U L προκύπτει με στρογγυλοποίηση. Άρα έχουμε Ο σε μορφή αριθμού κινητής υποδιαστολής 5 ψηφια προσεγγιση με 4 στρογγυλοποιηση f l = Ο y σε μορφή αριθμού κινητής υποδιαστολής προσεγγιση με f l y = στρογγυλοποιηση 5 ψηφια 4 fl + fl y = πραξη ακριβης προσέγγιση με στρογγυλοποίηση 4 ( ) 5894 z = fl f l + f l y =. Βρίσκουμε ότι: + y = , ακριβές άθροισμα 4 + = fl fl y. 4 ( ) 5894 fl fl + fl y =., άθροισμα στον υπολογιστή 4 ( + ) = 5893 fl y. = = με δεδομένο ότι το fl ( ) Παρατηρούμε ότι όλα τα παραπάνω αθροίσματα είναι διαφορετικά μεταξύ τους!!! Παράδειγμα 5: Η αυστηρά μαθηματική λύση της εξίσωσης + = είναι η =. Όμως, έστω 5 4 = 4 Μκαι το Μ. Εχουμε fl ( ) 4. = και ( ) fl. =.. Άρα. 4 + = και fl ( ) fl (. 4). + = =.

21 Προφανώς κάθε με < β t είναι λύση της εξίσωσης + =. Η ποσότητα t β ονομάζεται έψιλον της μηχανής και είναι ο μικρότερος αριθμός ο οποίος αν προστεθεί στην μονάδα δίνει αποτέλεσμα μεγαλύτερο του, δηλαδή είναι ο μικρότερος αριθμός για τον οποίο ισχύει + ε >. Αλγόριθμος προσεγγιστικού υπολογισμού του ε : ε εφόσον + ε > ε ε Αντίστοιχος κώδικας σε fortra-9 για το ε σε μεταβλητές διπλής ακρίβειας. eps =.d do y =.d + eps f( y >.d ) the eps = eps /.d elsef( y <=.d ) the et edf eddo prt*,.d*eps

22 Άσκηση: βρείτε όλους τους αριθμούς του συνόλου αριθμών κινητής υποδιαστολής, ( β,t 3,U,L ) M = M = = = = αναλυτικά. Είναι οι αριθμοί ισαπέχοντες? Ποιος είναι ο μέγιστος και ποιος ο ελάχιστος αριθμός αυτού του συνόλου? Υπόδειξη: Η μορφή των αριθμών που ανήκουν στο σύνολο αυτό είναι ±.ddd a, a, d =,. Υπολογίστε όλους τους θετικούς κλασματικούς αριθμούς (δηλαδή τους (.ddd ) ) και όλους τους αριθμούς της μορφής a και συνδυάστε τα αποτελέσματα..3. Αριθμητικές πράξεις στον υπολογιστή και επιρροή των σφαλμάτων στρογγύλευσης στους υπολογισμούς Έστω και ότι ζητάμε το αποτέλεσμα της πράξης Έχουμε ( ) fl fl fl y = z όπου z Μ, fl Μ, fl ( y) Μ. = +,,, y Παρατήρηση Έχουμε fl u, t β, στρογγυλευση u = t β, αποκοπη Η παραπάνω πρόταση είναι ισοδύναμη με την εξής:

23 = ( + ) όπου ε ε fl ε Απόδειξη: = με ε u fl fl fl = ( + ε) = ε ε = u ε u. Πολλαπλασιασμός: Έστω,y. Επιπλέον, ε, ε, ε3 με ε u, ε u, και ε3 u τέτοια ώστε: = ( + ), fl ( y) y ( ε ) fl ε = + ενώ για το γινόμενο στον υπολογιστή θα είναι ( ) ( ε) ( ε) ( ε3) z = fl fl fl y = + y + + ή ( ε ε ε εε εε εε εεε ) ( ε ε ε ) z = y y Το σχετικό σφάλμα, σ, θα είναι: Άρα z y y y ( ε ε ε ) y 3 σ = = ε+ ε + ε3 ε + ε + ε3 y z y y ε + ε + ε 3 με ε u 3 ε u ε 3u = ε u 3 Συνεπώς z y y 3 u σ 3u Διαίρεση: ( ε) ( ε)( ε3) ε3 ε ( ε ) fl : z = fl y fl = + = y + y + Άρα ( + ε)( + ε3) ( + ε)( + ε3) y ( + ε ) y ( + ε) σ = = y ( + ε )( + ε ) ( + ε ) ( 3)( 3 ) σ ε ε ε ε ε 3 3 = = = 3

24 ( ) + ε + ε ε +Ο ε ε + ε ε ε + ε + ε 3u Επομένως, όπως και προηγουμένως: σφαλμα 3 u σ 3u Υπενθυμίζεται ότι: = < , Πρόσθεση και αφαίρεση: ( ) ( ε) ( ε) ( ε3) + y : z = fl fl + fl y = + + y + + άρα το σχετικό σφάλμα σ θα δίνεται από την σχέση : ( + ε) + ( + ε) ( + ε3) ( + ) z + y y y σ = = + y + y ( + ) ε+ yε ε u y + y ε σ ε3+ ε3 + u + + y + y + y Επομένως όταν οι αριθμοί,y είναι ομόσημοι τότε + y = + y και άρα η παραπάνω σχέση διαμορφώνεται ως εξής: ε + yε σ ε + + y 3 Όταν όμως οι αριθμοί είναι ετερόσημοι και ταυτόχρονα ισχύει y + y τότε το άνω φράγμα στην σχέση (**) τείνει στο άπειρο! u (**) Παράδειγμα : Έστω = και y = και έστω σύνολο αριθμών M M. Έχουμε ότι: κινητής υποδιαστολής = ( β =,t = 5,U =,L = ) 3 z = fl( fl + fl( y) ) = fl ( ) =. 7 =. 7 Το σχετικό σφάλμα θα είναι ( + ) ( + y) z y σ = 88 4 ενώ το αντίστοιχο άνω φράγμα αν οι αριθμοί ήταν ομόσημοι θα ήταν u β σφάλμα στην αφαίρεση μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από το σφάλμα στην πρόσθεση (Άσκηση: βρείτε πόσο ακριβώς είναι το σχετικό σφάλμα αν οι αριθμοί και y ήταν πράγματι ομόσημοι). t 5 4 = = = (!!) που δείχνει ότι το 4

25 Παράδειγμα : Έστω = 4585 και y = 4585 και έστω σύνολο αριθμών M M. Έχουμε ότι + y =. κινητής υποδιαστολής = ( β =,t = 5,U =,L = ) Όμως στο σύνολο που δόθηκε θα είχαμε 9 9 ( ) z = fl fl + fl y = fl =!!!!! Το παράδειγμα δείχνει ότι όταν έχουμε αφαίρεση μεγάλων αριθμών δημιουργείται σημαντικό πρόβλημα. Παράδειγμα 3: Έστω = 789 και y = 789 και έστω σύνολο αριθμών κινητής M M. Έχουμε ότι υποδιαστολής = ( β =,t =,U =,L = ). = , y. = και y. = Τα μηδενικά στο τέλος του αποτελέσματος είναι ένδειξη της απώλειας ακρίβειας. Εναλλακτικά μπορούμε να υπολογίσουμε οποίο έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια. y y = = y το Παράδειγμα 4: Να υπολογιστεί η συνάρτηση f = s για πολύ μικρές τιμές του, δηλαδή για <<. Επειδή lm s = θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αφαίρεσης σχεδόν ίσων αριθμών. Έτσι κάνουμε ανάπτυγμα Taylor της συνάρτησης γύρω από το έχουμε: = και f = + + O( ) = + + O( ). Άρα για πολύ μικρές τιμές 3! 5! 7! 3! 5! 7! του μπορούμε να διατηρήσουμε μόνο τον ο ή και τον ο όρο της σειράς και να μην έχουμε πρόβλημα με τους υπολογισμούς (γιατί?). Άσκηση : Υπολογίστε την συνάρτηση f δηλαδή για + = l <<. Ομοίως για την συνάρτηση f για πολύ μικρές τιμές του, ( + ) l =. 5

26 Άσκηση : Αναδιαμορφώστε την έκφραση για μεγάλες τιμές του. Ποιο + πρόβλημα θα παρουσιασθεί στον υπολογισμό της αρχικής έκφρασης? Διορθώνεται με την εναλλακτική έκφραση και γιατί? Χρήσιμες σχέσεις (αναπτύγματα Taylor γύρω από το =) s O 3! 5! 7! 9 = + + cos 4 6! 4! 6! 8 = + + O ( ) ta O = ep O! 3! 4! 5 = l O ( + ) = Σφάλματα στον υπολογισμό αθροισμάτων Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε την σειρά S = + = + k + k k k+. Επειδή k= k= ισχύει = k + k k k+ έχουμε ότι S = , S = οπότε προκύπτει ότι S 9 = 9., S 99 = 99., S 999 = 999. κτλ, και φυσικά + lm S =. Ας αγνοήσουμε προς το παρόν ότι γνωρίζουμε τα παραπάνω και ας υποθέσουμε ότι προσπαθούμε να υπολογίσουμε την σειρά απευθείας. Ένας απλός αλγόριθμος για τον υπολογισμό του αθροίσματος είναι ο εξής: S =, Sk = Sk + k k ( + ) για k = 3,,,...,N. Διαφορετικά μπορούμε να γράψουμε: S Για k = 3,,,...,N κάνε: S S + k k ( + ) 6

27 Αν όμως ο αλγόριθμος αυτός εφαρμοσθεί σε έναν υπολογιστή με β =,t= τότε θα πάρουμε: S 9 =. 9 S 99 =. 993 S 999 = S = Έστω τώρα ότι αλλάζουμε την σειρά με την οποία υπολογίζουμε τους όρους του αθροίσματος. Δηλαδή: T = ( + ) T = T +, k = 3,,,..., για k = 3,,,...,N. k k T = T + ( k)( k+ ) Ο αντίστοιχος αλγόριθμος είναι: T ( + ) Για k = 3,,,...,, κάνε T T +. k k+ T T + Τότε το πρόβλημα εξαφανίζεται και ο υπολογισμός μέχρι και τον όρο S 9999 γίνεται με μηδενικό σφάλμα. Παρόλο που ξέρουμε ότι η πρόσθεση δεν έχει την προσεταιριστική ιδιότητα στον υπολογιστή, για πιο λόγο ο δεύτερος αλγόριθμος δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τον πρώτο? Ας δούμε το πρόβλημα λίγο πιο γενικά και ας υποθέσουμε ότι δίνονται στο πλήθος αριθμοί των οποίων θέλουμε να βρούμε το άθροισμά τους, s = a Για να απλοποιήσουμε την ανάλυση θα θεωρήσουμε ότι όλοι k = k οι όροι του αθροίσματος είναι αριθμοί μηχανής, δηλαδή ότι = = 3 fl a a, k,,,..., καθώς επίσης ότι οι αριθμοί είναι διατεταγμένοι σε αύξουσα σειρά. Για λόγους ευκολίας θα συμβολίζουμε fl( s ) k = s. Ο αλγόριθμος υπολογισμού του αθροίσματος s, δίνεται από τον αναδρομικό τύπο, s a, sk sk ak Επομένως στον υπολογιστή θα έχουμε: = = ( k) = ( ( k ) + ( k) ) k = ( k + k) k k = = + για k = 34,,,...,. fl s fl a a, fl s fl fl s fl a s fl s a για k = 34,,,...,. k 7

28 k = έχουμε: s = fl( s + a ) = fl( a + a ) = ( a + a )( + ε ) Για Για k = 3 έχουμε: (( ε ) ) ( ε ) ( ε ) s = fl s + a = fl a + a + + a = a + a + + a k = έχουμε: ( ) ( ε ) ( ε ) Για 4 s4 = fl s3+ a4 = fl a+ a + + a3 + + a4 = { ( a a )( ε) a3 ( ε) a4}( ε3) = Για λόγους ευκολίας θα σταματήσουμε στον 4 ο όρο χωρίς βλάβη της γενικότητας. Κάνοντας πράξεις στην τελευταία σχέση θα έχουμε: { ( ε ) ( ε ) }( ε ) { } ( ε ε ε ) ( ε ε ε ) ( ε ε ) ε s = a + a + + a + + a + = a + a + a + a + a a a + + a + O.Y.T Όμως s 4 = a + a + a 3 + a 4 οπότε έχουμε: s 4 = s4 + a ε+ ε + ε3 + a ε+ ε + ε3 + a3 ε + ε3 + a4ε4 + O.Y.T. s s = a ε + ε + ε + a ε + ε + ε + a ε + ε + a ε + O.Y.T s s a 3u+ a 3u+ a u+ a u Η τελευταία σχέση δείχνει ότι το άνω φράγμα για το απόλυτο λάθος του αθροίσματος ελαχιστοποιείται όταν οι αριθμοί είναι σε αύξουσα σειρά διότι σε αυτή την περίπτωση ο μικρότερος αριθμός (κατά απόλυτη τιμή) θα πολλαπλασιάζεται με το μέγιστο συντελεστή σφάλματος (στο συγκεκριμένο παράδειγμα με το 3u ). Άσκηση: Υλοποιήστε τους αλγορίθμους (*) και (**) χρησιμοποιώντας αρχικά μεταβλητές απλής ακρίβειας (real(4)) και στην συνέχεια μεταβλητές διπλής ακρίβειας (real(8)) και διαπιστώστε την συμπεριφορά τους όσον αφορά τα αποτελέσματα που δίνουν..5. Αριθμητική ευστάθεια αλγορίθμων Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα αλγόριθμο ονομάζουμε την πεπερασμένη σειρά καλά ορισμένων μαθηματικών πράξεων και λογικών εκφράσεων που υλοποιούν ένα διακριτό σχήμα (ή αριθμητική μέθοδο). Λόγω όμως των σφαλμάτων στρογγύλευσης, που πάντα υφίστανται, κάποιοι αλγόριθμοι είναι τέτοιοι ώστε τα σφάλματα αυτά να συσσωρεύονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι εντελώς ανακριβές. Ένας τέτοιος αλγόριθμος ονομάζεται αριθμητικά ασταθής αλγόριθμος. Διαφορετικά πρόκειται για έναν αριθμητικά ευσταθή αλγόριθμο. Αν ένας αλγόριθμος είναι ασταθής σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τα αποτελέσματά του. Ο τρόπος με τον οποίο 8

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα