ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 300 ΤΙΜΗ 0,10. σελ. 20. σελ. 5. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 300 ΤΙΜΗ 0,10. σελ. 20. σελ. 5. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου!"

Transcript

1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 300 ΤΙΜΗ 0,10 Δημόσια Διαβούλευση για τον προϋπολογισμό του Δήμου Γαλατσίου Πραγματοποιήθηκε η δημόσια διαβούλευση για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2013 του Δήμου Γαλατσίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δημαρχείου, με τη συμμετοχή μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και του κοινού, όπως προβλέπει ο νόμος για το σχέδιο «Καλλικράτης». σελ. 4 Πέντε ρυθμίσεις - ανάσα για τους δανειολήπτες... σελ. 20 σελ. 21 ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Την Κυριακή η 2 η διανομή τροφίμων χωρίς μεσάζοντες σελ. 3 ΜΠΗΚΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τηλεφωνήστε για όποιο μικρό ή μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζει η γειτονιά ή η περιοχή σας σελ. 5 Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! Πέθανε ο Μάκης Ρευματάς σελ. 11

2 2 Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν δια χειρός ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αδιάβαστη συνελήφθη να είναι η δημοτική σύμβουλος κα Αυλωνίτου (φαίνεται ότι κάνει παρέα με τον Χρυσοχοΐδη) στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν αναρωτήθηκε γιατί ο Δήμος Γαλατσίου δεν δημοσιεύει τις προκηρύξεις για τους διαγωνισμούς του σ όλο τον τοπικό τύπο. Θα την ενημερώσω εγώ - και μαζί με εκείνη και κάποιους άλλους - που θέλουν να το παίξουν θύματα και αντικαθεστωτικοί (τρομάρα τους!) τι λέει ο νόμος για τις δημοσιεύσεις του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ο Δήμος, ως οργανισμός του δημοσίου, έχει υποχρέωση να δημοσιεύει τις προκηρύξεις για τις προμήθειες και τα έργα μεταξύ άλλων και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, η οποία όμως πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου 3548/2007 και να συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο πίνακα με το αντίστοιχο ΦΕΚ με τις πιστοποιημένες εφημερίδες που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Ο νόμος 3548/2007 λέει ότι όποιος θέλει να μπει σ αυτή τη διαδικασία, πρέπει να εκδίδει εβδομαδιαία εφημερίδα για τρία (3) χρόνια συνεχώς και μετά θα αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματέας αν θα συμπεριληφθεί τελικώς ή όχι στον ετήσιο πίνακα. Και αυτή η αξιολόγηση, βέβαια, γίνεται κάθε χρόνο. Τα δικαιολογητικά δε τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στη Γενική Γραμματεία σύμφωνα με το νόμο είναι: Α. ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 2, παρ.3, στοιχ.β: «Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας, σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης και ασφαλιστική ενημερότητα από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των δημοσιογράφων που απασχολεί». Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παραπάνω στοιχείο, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προσκομίσουν: 1. Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του ιδιοκτήτη σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους. 2. Όσον αφορά τη βεβαίωση ασφάλισης, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να προσκομίσουν: α. Σε περίπτωση ασφάλισης δημοσιογράφου στο ΙΚΑ, λογαριασμό ασφαλισμένου. β. Σε περίπτωση ασφάλισης δημοσιογράφου στο ΤΑΙΣΥΤ ή στο ΤΣΠΕΑΘ, βεβαίωση ασφάλισης. γ. Σε περίπτωση ασφάλισης δημοσιογράφου στον ΟΑΕΕ, να προσκομίζεται η θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας σύμβαση εργασίας μεταξύ του δημοσιογράφου και της εφημερίδας καθώς και φωτοναντίγραφο των διάτρητων από την αρμόδια ΔΟΥ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για την παρεχόμενη δημοσιογραφική εργασία. 3. Πίνακα προσωπικού θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας. 4. Σε περίπτωση ημερήσιων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων που εκδίδονται σε νομούς κάτω των κατοίκων, σύμφωνα με όσα ορίζονται με το άρθρο 2, παρ. 1, στοιχ.ζ, προκειμένου ο ιδιοκτήτης εφημερίδας να καλύπτει τη νόμιμη απαίτηση για απασχόληση δημοσιογράφου, είναι αναγκαίο να αποδεικνύεται η δημοσιογραφική ιδιότητα του ιδιοκτήτη με την προσκόμιση ή ενυπόγραφων άρθρων του στην εφημερίδα ή της δημοσιογραφιής ταυτότητάς του ή υπεύθυνης δήλωσής του (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) όπου βεβαιώνεται ότι είναι ο συντάκτης συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων. Β. ΔΙΑΝΟΜΗ Άρθρο 2, παρ. 3, στοιχ. γ: «Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί καταβολής ΦΠΑ (επί των πωλούμενων αντιτύπων ή των ετήσιων συνδρομών), βεβαίωση του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ) σχετικά με τον αριθμό των πωλούμενων κατ έκδοσιν αντιτύπων κάθε εφημερίδας, τα νόμιμα παρασταστικά διανομής τύπου που αφορούν στις εκάστοτε εκδόσεις της. Σε περίπτωση διακίνησης της εφημερίδας με ίδια μέσα, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου διανομέα.» Γ. ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, όσον αφορά τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων που προσδιορίζονται με άρθρο 2, παρ. 1, στοιχ. θ, είναι αναγκαίο να επισυνάπτεται στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη όπου να αναφέρονται αναλυτικά το όνομα, το επώνυμο, το μητρώνυμο, το πατρώνυμο, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης όλων των αναφερομένων προσώπων στο στοιχ. θ, ώστε να είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων από την υπηρεσία μας. Δ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Όσον αφορά τη δυνατότητα διακοπής έκδοσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 2, στοιχ. γ, επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση διακοπής της έκδοσης της εφημερίδας πέρα από τα προβλεπόμενα, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών όπου να σημειώνονται οι λόγοι για τους οποίους έγινε διακοπή έκδοσης. Δικαιολογημένη θεωρείται η διακοπή της έκδοσης μόνο κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις τοπικές αργίες ή για λόγους ανωτέρας βίας. Τέλος, σε περίπτωση που ιδιοκτήτης εφημερίδας είναι Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε., είναι δυνατό τα μέλη να καλύπτουν την υποχρέωση της νόμιμης δημοσιογραφικής απασχόλησης εφόσον είναι ασφαλισμένοι ως δημοσιογράφοι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, ή αποδεικνύουν τη δημοσιογραφική ιδιότητα με την προσκόμιση ή ενυπόγραφων άρθρων τους στην εφημερίδα ή της δημοσιογραφικής ταυτότητάς τους ή υπεύθυνης δήλωσής του (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) όπου βεβαιώνεται ότι είναι συντάκτες συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων. Αυτοί, λοιπόν, που διαμαρτύρονται για τις δημοσιεύσεις του Δήμου, ας προχωρήσουν στην έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας - ή ακόμα καλύτερα ημερήσιας - για να έχουν την κατά το νόμο δυνατότητα καταχώρησης των δημοσιεύσεων του Δήμου. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν. ΤΗΛ FAX ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΛΟΣ Ε.Ι.Ε.Τ.Ε.Α. Αλκυόνης 10, Τ.Κ Γαλάτσι site: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 7938 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: Δικαιούχος Σήματος: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΚΙΤΣΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΟΥ * Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις της εφημερίδας. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΖΩΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΞΕΝΙΑ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Ιδιώτες ευρώ Δημόσιο, Οργανισμοί Δημοσίου, Δήμοι, Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Τράπεζες, Α.Ε ευρώ

3 Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 3 ΔËÓ ÚÈ Î 25/11 Ë 2 Ë È ÓÔÌ ÙÚÔÊ ÌˆÓ ˆÚ ÌÂÛ ÔÓÙ Αυτή την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη διανομή τροφίμων από την Κίνηση Αντίστασης και Αλληλεγγύης Γαλατσίου «Χωρίς Μεσάζοντες». Χώρος και πάλι το δεύτερο πάρκινγκ του Άλσους Βέικου (μπροστά από το θερινό σινεμά). Αλεύρι, σιμιγδάλι, πληγούρι, ρύζι, φακές, φασόλια, ρεβύθια, χυλοπίτες, τραχανάς, λαζάνια, λάδι και μέλι είναι τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη λίστα της δεύτερης κατά σειρά διανομής. Όπως μας ενημέρωσε ο Στέργιος Θεοδωρίδης, μέλος της Κίνησης, οι παραγγελίες αναμένεται να ξεπεράσουν τις και εκτιμάται ότι την Κυριακή θα διανεμηθούν πάνω από 40 τόνοι τρόφιμα. Επαναλαμβάνουμε πως πρόκειται για προϊόντα που διατίθενται σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν μεσολαβητές, αλλά το «πάρε - δώσε» γίνεται απευθείας από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Η Κίνηση Γαλατσίου «Χωρίς Μεσάζοντες» είναι μια ανοιχτή πρωτοβουλία ευαισθητοποιημένων πολιτών, οι οποίοι μέσω της εθελοντικής προσφοράς τους, δηλώνουν αποφασισμένοι να αντισταθούν στα φαινόμενα κοινωνικής διάλυσης, χτίζοντας παράλληλα ένα δίκτυο αλληλεγγύης για όλους. Εάν θέλετε κι εσείς να δηλώσετε συμμετοχή και να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τα μέλη της είτε καλώντας στα και είτε περνώντας από το Στέκι «Αμπάριζα», στην οδό Γαλακηδών 11 και Λυσίου, τηλ είτε στέλνοντας ένα e- mail στο Εκταμιεύτηκαν 150 εκατ. ευρώ για ΣΑΤΑ Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, εκταμιεύτηκαν 150 εκατ. ευρώ για επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων (ΣΑΤΑ), με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Ευ. Στυλιανίδη και κατανέμονται ευρώ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ και 10 εκατ. ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Το υπόλοιπο ποσό θα κατανεμηθεί με νέα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για αποπληρωμή έργων του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και άλλες δράσεις που καθορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ. Με αφορμή τα παραπάνω, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε: «Η κυβέρνηση, τηρώντας τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς κατά την πρόσφατη συνάντησή του με την ΚΕΔΕ, σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, προχωρά στη χρηματοδότηση των Δήμων με τα 150 εκατ. ευρώ της ΣΑΤΑ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν ημιτελή έργα και να ξεκινήσουν καινούρια. Η πολιτική μας αυτή συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και ενισχύει την κινητικότητα των τοπικών οικονομιών δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ρευστότητα σε μια εποχή όπου οι τοπικές κοινωνίες το έχουν ανάγκη». ΑΛΛΑ 35 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ Ο κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε την απόδοση στους Δήμους της χώρας, του ποσού των 35 εκατ. ευρώ, έναντι της δ δόσης των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους ύψους 213,875 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων - έργων των Δήμων της χώρας, όπως είχε ζητήσει και η ΚΕΔΕ. Στις περιπτώσεις των Δήμων που υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, τα ποσά που θα τους αποδοθούν, διατίθενται υποχρεωτικά για την εξόφλησή τους. Επίσης, ο υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε την επιχορήγηση των Δήμων με ποσό ,87 ευρώ για τη σίτιση των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας. Ειδοποιητήρια προς καταθέτες Εξηγήσεις θα κληθούν να δώσουν από την Παρασκευή στις τράπεζες καταθέτες για συναλλαγές άνω των ευρώ. Τον περασμένο Φεβρουάριο η Τράπεζα της Ελλάδος κατάρτισε λίστα με καταθέτες, οι οποίοι πραγματοποίησαν ύποπτες συναλλαγές άνω των ευρώ, χωρίς να μπορούν να δικαιολογηθούν από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην εφορία. Τα πρώτα ειδοποιητήρια θα φτάσουν στις 23 Νοεμβρίου και οι καταθέτες θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων. Αν δεν εμφανιστούν ή αν δεν δώσουν επαρκείς απαντήσεις, τότε θα παραπεμφθούν στην αρμόδια αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η προθεσμία για τις εξηγήσεις λήγει στις 31 Δεκεμβρίου ΔΡΑΣΗ για την κοινωνία, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Θεατρική Ομάδα της «Δράσης» ανεβάζει, σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Δαμήλου, τον «Ρινόκερο» του Ιονέσκο, το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα Auditorium (Σίνα 2-4, Αθήνα) και σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την παράσταση.

4 4 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Δημόσια Διαβούλευση για τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Γαλατσίου Πραγματοποιήθηκε η δημόσια διαβούλευση για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2013 του Δήμου Γαλατσίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δημαρχείου, με τη συμμετοχή μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και του κοινού, όπως προβλέπει ο νόμος για το σχέδιο «Καλλικράτης». Στο πάνελ των ομιλητών ήταν ο δήμαρχος Γαλατσίου και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Κυριάκος Τσίρος, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και υπεύθυνος σχεδιασμού του Προϋπολογισμού Κώστας Ζώμπος, η διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Χριστίνα Δαβέτα, ο διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Ιπποκράτης Λιαγούρης και η γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Παναγιώτα Παρασκευά, ενώ υπεύθυνη συντονισμού ήταν η Τζίνα Πανδρούλα. Από την πλευρά της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης συμμετείχαν τα μέλη Μπούλαξη - Τούντα Φανή από την Ένωση Γονέων, Ηλίας Γραμματόπουλος από τον Α.Ο.Γ., Ιωάννης Κουσαΐτης από το Σύλλογο Θεσσαλών, Ιωάννης Ζαβιτσάνος από το Σύλλογο Επτανησίων και ο Παναγιώτης Νεοφώτιστος από τους Προσκόπους Γαλατσίου. Παρά τη μειωμένη συμμετοχή τόσο των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, όσο και των δημοτών και κατοίκων, η αναλυτική παρουσίαση των έργων και των οικονομικών καταστάσεων του δήμου Γαλατσίου από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κώστα Ζώμπο ήταν κατατοπιστική και ενημερωτική για τα πεπραγμένα του δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί φορέα συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που αφορούν σε προγράμματα, θέματα, προβλήματα και αποφάσεις του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι οι εξής: α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου, καθώς και για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος. β) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Ο δήμαρχος Γαλατσίου Κυριάκος Τσίρος στην εισήγησή του ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δέχτηκε μεγάλο πλήγμα το έτος αυτό καθώς μειώθηκαν δραματικά οι ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι), λόγω της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα ο Δήμος μας - όπως και οι υπόλοιποι δήμοι - να έχει μειωμένους πόρους από την κρατική επιχορήγηση. Στόχος μας λοιπόν για το οικονομικό έτος 2013 είναι ένας προϋπολογισμός ισοσκελισμένος μεν αλλά λιτός, με σημαντικό περιορισμό στις δαπάνες που αφορούν εκδηλώσεις και δημόσιες σχέσεις και ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική πολιτική. Θα δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην αύξηση των κοινωνικών παροχών στο δήμο, όπως απαιτεί η εποχή που διανύουμε και αναλογιζόμενοι πάντα τις ανάγκες των κατοίκων όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου μας. Ωστόσο λόγω οικονομικών δυσχερειών θα προχωρήσουμε στις ακόλουθες περικοπές που θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρημάτων για κοινωνική πολιτική. Ειδικότερα, πρόκειται να καταργηθεί το 3ο ΚΕΠ, καθώς και η αίθουσα για τα ΚΑΠΗ που λειτουργεί στα Καραγιαννέικα, ενώ θα μειωθούν σημαντικά όλα τα έξοδα που αφορούν εκδηλώσεις και δημόσιες σχέσεις». Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Ζώμπος, ο οποίος προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού 2013 του Δήμου Γαλατσίου, ξεκινώντας από τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στο Δήμο Γαλατσίου μέχρι σήμερα, συνεχίζοντας με όσα έργα πρόκειται να ολοκληρωθούν στο άμεσο μέλλον και αναφέροντας μελέτες τις οποίες σκοπεύει να υποβάλλει ο δήμος σε αναπτυξιακά προγράμματα ώστε να χρηματοδοτηθούν. Ειδικότερα, όσον αφορά τις υποβληθείσες μελέτες ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών επικεντρώθηκε στο νέο βρεφονηπιακό σταθμό στο χώρο του πάρκιγκ δίπλα στο Δημαρχείο, στη «Βιοκλιματική ανάπλαση κέντρου πόλης του Δήμου Γαλατσίου». Επίσης, αναφέρθηκε και στις μελέτες προς ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι οποίες αφορούν στην ανακατασκευή παιδικών χαρών, στην επέκταση του ποδηλατόδρομου, στην επέκταση της βιοκλιματικής ανάπλασης του κέντρου πόλης και της πλατείας Λέσιγκ, καθώς και την ανακατασκευή της οδού Ναρκίσσου. Ο κ. Ζώμπος αναφέρθηκε αναλυτικά στα οικονομικά στοιχεία του δήμου, τονίζοντας κυρίως τη μείωση των εσόδων του δήμου από τους ΚΑΠ κατά 27% το 2012 σε σχέση με το 2011 και επεσήμανε ότι η ποσοστιαία συμμετοχή του δημοτικού ταμείου για έργα είναι μόλις 2,26%, καθώς το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από προγράμματα. Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης, μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και το κοινό έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το αν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ποσά από τον προϋπολογισμό για τον ποδηλατόδρομο που ολοκληρώνεται στη Λεωφόρο Βεϊκου και το πρόγραμμα Πράσινη ζωή στην πόλη σε άλλες δράσεις. Ο κ. Ζώμπος απάντησε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι υποχρέωση των δήμων να απορροφούν τα ποσά για τα συγκεκριμένα έργα. Επίσης, διευκρίνισε ότι είναι επιλογή της δημοτικής αρχής να ακολουθεί και να υποβάλλει μελέτες για όλα, ενώ δεν μπορεί να προτείνει έργα και κατά συνέπεια τη χρηματοδότησή τους με βάση τις πραγματικές ανάγκες του δήμου.

5 Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 5 Μπήκε πετρέλαιο σε όλα τα σχολεία του Γαλατσίου Κανένα πρόβλημα με τη θέρμανση δεν θα αντιμετωπίσουν τα σχολεία του Δήμου Γαλατσίου καθώς προχθές ολοκληρώθηκε η προμήθεια και διανομή του πολυπόθητου πετρελαίου σε όσα χρησιμοποιούν αυτό για τη θέρμανση ενώ για όσα έχουν φυσικό αέριο δεν υπάρχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή και η θέρμανση λειτουργεί ομαλά. Αυτό μας διαβεβαίωσε η αντιδήμαρχος Παιδείας κα Σοφία Λεπίδα - Ντάγλα, η οποία «κυνήγησε» και τελικώς απέσπασε έκτακτη επιχορήγηση ύψους ευρώ περίπου για τη δαπάνη προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Γαλατσίου. Η διανομή του πετρελαίου στα σχολεία ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε δύο μέρες μετά, την Τετάρτη 21 του μήνα. Είναι αλήθεια πως από τη μια η δραματική μείωση της κρατικής επιχορήγησης για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και από την άλλη η εξίσου δραματική αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, που δυστυχώς ισχύει ακόμα και για τα σχολεία, έχουν ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος της ισχνής επιχορήγησης να δαπανάται για τη θέρμανση. Προκειμένου, λοιπόν, να μην λείψουν χρήματα από άλλες λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, η κα Λεπίδα προσπάθησε και τελικώς κατάφερε να αποσπάσει έκτακτη επιχορήγηση αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη της δαπάνης του πετρελαίου για τα σχολεία. «Ανταποκρινόμενη με αίσθημα ευθύνης για την ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών μας και ιδιαίτερα των μαθητών, που είναι μια ευαίσθητη και πολύ σημαντική ομάδα της κοινωνίας μας, για θέρμανση τώρα το χειμώνα, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι κατά τη σχολική χρονιά όλα τα σχολεία του δήμου μας έχουν εφοδιαστεί με τις αναγκαίες ποσότητες πετρελαίου ώστε οι μαθητές να αισθάνονται ευχάριστα στις αίθουσες» δήλωσε στον «Παλμό» η κα Λεπίδα, απαντώντας σε ερώτησή μας τί γίνεται με την θέρμανση στα σχολεία της περιοχής μας. Η προμήθεια του πετρελαίου κόστισε περίπου ευρώ και αφορά κάτι παραπάνω από τα μισά σχολεία του Γαλατσίου καθώς τα υπόλοιπα λειτουργούν με φυσικό αέριο. Ως προς τα τελευταία, η αντιδήμαρχος Παιδείας μας ενημέρωσε πως όλες οι οφειλές έχουν εξοφληθεί και συνεπώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη θέρμανσή τους. Έκτακτο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 3/12 Στις 3 Δεκεμβρίου 2012 επανασυγκαλείται το Έκτακτο Συνέδριό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στην Αθήνα, προκειμένου οι αιρετοί της χώρας, να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των ραγδαίων εξελίξεων που υποβαθμίζουν και απαξιώνουν τον συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο της Αυτοδιοίκησης και οδηγούν τους δήμους στην ολική κατάρρευση. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Δυνατότητα σχηματισμού group. Τιμές ιδιαίτερα προσιτές. τηλ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ και ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙ- ΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕ- ΣΙΩΝ παραδίδονται σε μαθητές Γ Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. από καθηγήτρια Οικονομολόγο με μεταπτυχιακές σπουδές και άδεια διδασκαλίας. Δίνεται απόδειξη διδάκτρων στους γονείς. τηλ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου σε Μαθηματικά και Φυσική. Δυνατότητα group. Σημειώσεις και μεθοδολογία ασκήσεων. τηλ ,

6 6 Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Ήρθε ο καιρός οι Τράπεζες να καλύψουν το χρέος που οι ίδιες δημιούργησαν Γράφει ο ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΚΑΤΣΑΚΟΣ, Δημοσιογράφος 233 δισ. του χρέους πήγαν στις Τράπεζες. Σου λένε τώρα να τα πληρώσεις με το αίμα σου, Έλληνα πολίτη, και ως δανειολήπτης και ως φορολογούμενος. Καλό ε; Ούτε ο Οργουελ δεν το είχε σκεφτεί. Τo θέμα είναι βασικά απλό και ολέθριο. Όλα τα χρήματα που δεν είναι χρήματα αλλά ηλεκτρονικές λογιστικές εγγραφές, τα διαχειρίζονται οι Τράπεζες και μόνο αυτές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν δανείζει απευθείας τα κράτη αλλά τις ιδιωτικές Τράπεζες. Ιδιωτικές διότι δεν υπάρχει πλέον κρατική Τράπεζα. Υπάρχει πρόβλεψη στις εκάστοτε συνθήκες του διαβόλου ότι η ΕΚΤ μπορεί να δανείζει απευθείας τα κράτη αλλά αυτό προϋποθέτει ότι το συγκεκριμένο κράτος δεν έχει χρέος πάνω από το 60% του ΑΕΠ. Μόνο που δεν έχει φανεί μέχρι τώρα τέτοιο κράτος. Οι ιδιωτικές, λοιπόν, Τράπεζες δανείζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 0,5-1% και στην συνέχεια δανείζουν τα κράτη με επιτόκιο 3, 5, 6, 7% ανάλογα με τις αξιολογήσεις των διάφορων Οίκων οι οποίοι ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι κατέχουν και τις Τράπεζες. Μόλις έρθει το τοκογλυφικό χρήμα στο εκάστοτε κράτος, πάει κατευθείαν στις Τράπεζες. Έχουμε, λοιπόν, ένα μεγαλοφυές σχέδιο. Μια λογιστική εγγραφή κυκλοφορεί και αποφέρει τόκους και προμήθειες στους εκλεκτούς και γίνεται ταυτόχρονα ένα άριστο εργαλείο υποδούλωσης και αρπαγής πραγματικού πλούτου. Με τα χρήματα των κρατικών εγγυήσεων παίρνουν ρευστό από την ΕΚΤ με 1% και δανείζουν το ελληνικό δημόσιο με 4,80% με υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας. Και όλα αυτά διότι αν το κράτος πιάσει και κόψει το άτοκο, δωρεάν χρήμα που χρειάζεται, όπως γινόταν χιλιάδες χρόνια τώρα, θα πέσει ο ουρανός να μας πλακώσει. Έτσι έγινε στην Ελλάδα. Αφού ξεφτιλιστήκαμε ως εκεί που δεν πάει άλλο και κάναμε ό,τι μας διέταξαν, μας έστειλαν 233 δισ. τα οποία πού πήγαν; Στον κόσμο για ν ανασάνει και να ανακάμψει η οικονομία; Όχι βέβαια. Πήγαν στις - ιδιωτικές πάντα - Τράπεζες για ανακεφαλαίωση δηλαδή για κάλυψη του κεφαλαίου τους λόγω της ζημιάς που είχαν υποστεί από την «κρίση», οι οποίες Τράπεζες παραμένουν ιδιωτικές, περιλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος. Και τι έκαναν οι τράπεζες το ρευστό που πήραν και που όφειλαν να χρησιμοποιήσουν, όπως λένε τα ΦΕΚ, για χορήγηση δανείων στεγαστικών και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους. Έδωσαν δάνεια όπως όφειλαν; Ναι έδωσαν είναι η απάντηση. Αλλά όχι σύμφωνα με το νόμο. Αντί να δανείσουν την «αγορά», δάνεισαν παρανόμως το Κράτος για να υποθηκεύσουν και την Δημόσια Περιουσία. Και καλά το Κράτος που είχε νομοθετήσει για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, πώς αποδέχτηκε αυτόν τον δανεισμό; Θα πρέπει οι διαχειριστές της εξουσίας να μας πουν τι έγιναν τα τόσα δισ. ευρώ (περιουσία του ελληνικού λαού) που δόθηκαν μέσω Τραπέζης της Ελλάδος και των τραπεζών που επέβλεπε, για την ανάπτυξη της χώρας. Ας κάνει ο καθένας τους υπολογισμούς του για το συνολικό ποσόν και να διερωτηθεί τόσα δισ. ευρώ δόθηκαν ειδικά για την ανάπτυξη της χώρας από Βουλή και κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και ανάπτυξη δεν είδαμε. Περιμένουν τώρα τη δόση των 31,5 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη της χώρας. Και τα προηγούμενα δισ. ευρώ τι έγιναν; Τελικά, το μοντέλο χρήσης των ιδιωτικών τραπεζών ως μεσαζόντων για την ανάπτυξη της χώρας με την ενίσχυση αυτών με εγγυήσεις και τίτλους του Ελληνικού Κράτους, αποδεικνύεται ότι είναι μία καλοστημένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Λαού και της περιουσίας του. Η δομημένη οικονομική αφαίμαξη της ελληνικής κοινωνίας με συστηματική προπαγάνδα ότι οι ιδιωτικές τράπεζες πρέπει να διασωθούν γιατί βοηθούν στην ανάπτυξη της χώρας έχει τραβήξει αρκετά. Η τραπεζική απάτη είναι στο ζενίθ, ενώ το οικονομικό χάος κυριαρχεί πάνω από τη χώρα σε κάθε Έλληνα. Στο όνομα της ανάπτυξης και της σωτηρίας της χώρας, οι τράπεζες με τη συνεργασία Κυβερνήσεων και Βουλής, βύθισαν το καράβι της οικονομίας και τώρα ζητάνε από εμάς να πληρώσουμε τα σπασμένα. Τι να πληρώσουμε όμως; Όπως βλέπουμε, 233 δισ. από το δημόσιο χρέος το οποίο καλούμαστε να αποπληρώσουμε εμείς ως εγγυητές, είτε ιδιώτες είτε ως πολίτες αυτού του κράτους διότι αυτό σημαίνει εγγύηση του δημοσίου. Η τρικέφαλη τροϊκανή κυβέρνηση, με τα εξαπτέρυγά της, εξαπατά σήμερα τον κόσμο λέγοντας ότι η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, που θα προέλθει από την νέα δόση του δανείου από την Τρόικα, θα βοηθήσει στην τόνωση της οικονομίας (θα δοθούν δηλ. ως επιχειρηματικά δάνεια). Και φυσικά αυτό είναι ΨΕΜΑ, διότι όλα τα χρήματα αυτά θα πάνε για να συμπληρώσουν «την αρνητική κεφαλαιακή θέση των τραπεζών». Αυτό άλλωστε σημαίνει και η λέξη «ανακεφαλαιοποίηση». Αυτό σημαίνει απλά, ότι όλες οι τράπεζες τώρα βρίσκονται σε «αρνητική κεφαλαιακή θέση», ήτοι τα δάνεια που έχουν χορηγήσει υπερβαίνουν τα «ίδια κεφάλαιά των» (τα δικά τους πάγια κεφάλαια τα οποία οφείλουν να διατηρούνται ακέραια κι ανέπαφα, για εγγύηση των καταθέσεων και των δανείων των ίδιων των τραπεζών). Με λίγα λόγια οι τράπεζες ιδιωτικοποιούν τα κέρδη τους (υπέρ των μετόχων τους) και κοινωνικοποιούν τις ζημίες τους (εις βάρος όλου του λαού). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι πολίτες χρεώνονται δύο φορές το ίδιο ποσό, ως φορολογούμενοι και ως δανειολήπτες - οφειλέτες προς τις Τράπεζες με αποτέλεσμα την οικονομική, κοινωνική ή ακόμα και την φυσική τους εξόντωση. Οι ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες θα πρέπει να τεθούν άμεσα υπό δημόσιο έλεγχο και να αναλάβουν την κάλυψη τουλάχιστον των τόκων του δανείου του Ελληνικού Δημοσίου, που αντιστοιχούν στο ποσό της ανακεφαλαιοποίησής τους. Οι τράπεζες θα πρέπει αυτή τη φορά να αναλάβουν τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά και την διευκόλυνση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιτέλους να αναλάβουν την πραγματική ευθύνη που φέρουν για την διόγκωση του χρέους που οι ίδιες δημιούργησαν.

7 Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ 7 Την εβδομάδα που ακολούθησε την ψήφιση του νέου πακέτου μέτρων - σφαγής των εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων και του κρατικού προϋπολογισμού του 2013, εξαπολύθηκε ένα ενορχηστρωμένο σχέδιο μιας άθλιας - αλλά όχι πρωτοφανούς - προπαγάνδας ενάντια στο ΚΚΕ. Αυτό το σχέδιο αξιοποίησε «κλασικά» εργαλεία: τη διαστρέβλωση των θέσεων του ΚΚΕ ή την αποσπασματική προβολή τους. Εργαλεία τα οποία συχνά χρησιμοποιούν όλοι αυτοί, που από τη μία ή την άλλη πλευρά επιδιώκουν να διασώσουν το άδικο, ταξικό, εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε κρατώντας το λαό μακριά από την ταξική οργάνωση, τους αγώνες, μακριά από την εναλλακτική πρόταση διεξόδου που συμφέρει τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού και προβάλλει πλατιά και μαχητικά το ΚΚΕ. Œτσι, είδαμε - ακούσαμε - διαβάσαμε από μεριάς τύπου και παραγόντων που στηρίζουν την τρικομματική κυβέρνηση, να αναφέρονται για τη «νηφαλιότητα» και τη «θεσμικότητα» του ΚΚΕ και από μεριάς τύπου - παραγόντων - τηλεοπτικών αστέρων που στηρίζουν τον άλλο πόλο, το ΣΥΡΙΖΑ να αναπαράγουν ότι «το ΚΚΕ στηρίζει την κυβέρνηση» σαν να ακούμε το ΠΑΣΟΚικό παραμυθάκι των δύο προηγούμενων δεκαετιών που όταν στριμωχνόταν από την κριτική του ΚΚΕ το «κατηγορούσαν» ότι στηρίζει τη ΝΔ. Στο προηγούμενο τεύχος του «Παλμού» της 16ης Νοέμβρη, ο αρθρογράφος Πέτρος Κατσάκος, στο «πνεύμα των ημερών» επιχείρησε να συμβάλλει στην ενιαία αντι-κκε επίθεση παίζοντας και με τις δύο πλευρές, αναπαράγοντας το σύνολο των επιχειρημάτων και των υποστηρικτών της κυβέρνησης και των υποστηρικτών του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ως προς το δεύτερο σκέλος, με χρήση αντιγραμένων προτάσεων και φράσεων από σχετικά δημοσιεύματα της «Αυγής». Θυμίζουμε σε όλους τους εργαζόμενους, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους του Γαλατσίου, ότι τέτοιου είδους συντονισμένες επιθέσεις δε συνιστούν κάτι καινούριο. Είναι παλιό κόλπο να φέρνουν την πολιτική του ΚΚΕ στα μέτρα που υπηρετεί τους σκοπούς τους, να παίρνει ο καθένας αυτό που τον βολεύει από τις θέσεις του ΚΚΕ και από δήθεν διαφορετική σκοπιά να γίνεται ενιαία η αντικκε επίθεση. Στην προκειμένη περίπτωση στόχος τους είναι να μορφοποιηθεί με πιο στέρεα χαρακτηριστικά το νέο δίπολο ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - στη θέση του ΝΔ - ΠΑΣΟΚ των προηγούμενων δεκαετιών - που θα εκφράζει τα δύο κύρια μείγματα διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Πέρα, όμως, από τις απαραίτητες υπενθυμίσεις για το παρελθόν και τις τακτικές που χρησιμοποιούνται ενάντια στο ΚΚΕ, ας σταθούμε σε κάποια από τα ψέματα και τις διαστρεβλώσεις που αναπαράγει ο κ. Κατσάκος. Αναφέρει στο άρθρο του ότι το ΚΚΕ στέλνει χιλιάδες εργαζόμενους σε διαδηλώσεις - πασαρέλα στην Ομόνοια, μακριά από τη Βουλή και την πλατεία Συντάγματος... Είναι πασαρέλα οι δεκάδες χιλιάδες εργατοϋπαλλήλων, ανέργων, αυτοαπασχολούμενων στα μπλοκ του ΠΑΜΕ στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 6 και 7 Νοέμβρη; Είναι πασαρέλα οι μάχες που έδωσαν το ΠΑΜΕ και τα μέλη του ΚΚΕ για παράδειγμα στο λιμάνι του Πειραιά, για στήριξη στις απεργιακές apple Ú ÙËÙ apple ÓÙ ÛÂÈ... μάχες των ναυτεργατών που τσακίζονταν από την κυβέρνηση; Είναι πασαρέλα η πρωτοπόρα δράση σε δεκάδες εργασιακούς χώρους; Η οργάνωση και η πειθαρχία τους σε όλες τις κινητοποιήσεις ενάντια στα κρατικά κατασταλτικά σχέδια; Και κάτι ακόμα προς ενημέρωση: οι δυνάμεις του ΚΚΕ - τα μπλοκ των οποίων αποτελούσαν το συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα της πορείας του Πολυτεχνείου - καθώς και άλλα μπλοκ, έφτασαν συγκροτημένα και παρά την προσπάθεια κυβέρνησης και αστνομίας να εμποδιστούν ως την Πρεσβεία του Ισραήλ που μακελεύει τους Παλαιστίνιους εκ νέου. Αντίθετα, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ «δεν θεώρησαν απαραίτητες» τέτοιες «πασαρέλες»... Είναι βλέπεις και αυτή η συνάντηση Τσίπρα - Πέρεζ για την οποία δε μάθαμε ακόμα τί κουβεντιάστηκε... Ψέμα 2ο, που αναπαράγεται - χονδροειδές και πολυπαιγμένο αυτή την εβδομάδα: «...η ίδια η Α. Παπαρήγα... δίνει χέρι βοηθείας στην τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά αναπαράγοντας τα περίφημα σενάρια για το λόμπυ της δραχμής». Η ομιλία της Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, έκανε ολοκληρωμένη ανάλυση της καπιταλιστικής κρίσης και κριτική με στοιχεία και επιχειρήματα στη στρατηγική διαχείρισης τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της ΝΔ. Πληροφορούμε ότι μπορούν - όσοι θέλουν να εμφανίζονται ως αντικειμενικοί - να διαβάσουν ολόκληρη την ομιλία στο site του ΚΚΕ ή σε έντυπη μορφή σε υλικό που διακινούν οι οργανώσεις του ΚΚΕ και στο Γαλάτσι... Και δυο ερωτήσεις ακόμη: Ο σχολιογράφος του «Παλμού» δεν έχει υπόψη του για συγκεκριμένα τμήματα του κεφαλαίου - τα οποία κατονομάστηκαν κιόλας - που έχουν συμφέρον από επιστροφή στη δραχμή; Δεν έχει ακούσει πουθενά ότι τμήμα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ως λύση την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα αλλά χωρίς να αμφισβητούν την κυριαρχία των μονοπωλίων; Η τρίτη διαστρέβλωση που επιχειρείται, είναι η αναφορά ότι «με διαφορετικό λεξιλόγιο αλλά στο ίδιο μήκος κύματος» το ΚΚΕ ισχυρίζεται τα ίδια με την κυβέρνηση, ότι τα μέτρα είναι μονόδρομος και ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, δεν υπάρχει διέξοδος. Να μην έχει πετύχει πουθενά ο κ. Κατσάκος ποια είναι η πρόταση που έχει το ΚΚΕ; Να μην την έχει ακούσει καν; Να μην έχει δει ούτε μια αφίσα του; Αδύνατον!! Πάντως μας δίνει μια καλή ευκαιρία έστω και συνοπτικά να επαναλάβουμε τί λέει το ΚΚΕ σε αυτές τις συνθήκες όπου τα λαϊκά στρώματα υποφέρουν από την πολιτική Ε.Ε. - κυβέρνησης - επιχειρηματικών ομίλων: Δεν υπάρχει διέξοδος που να οφελεί τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μέσα στα πλαίσια της Ε.Ε. και με τη λειτουργία της οικονομίας με βάση το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων, όποιο μείγμα διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης και αν ακολουθηθεί. Είτε αυτό που προβάλλει η ΝΔ και οι δορυφόροι της είτε αυτό που προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δορυφόροι του. Και τα δύο οδηγούν το λαό στο γκρεμό από διαφορετικούς δρόμους. Διέξοδος υπέρ του λαού υπάρχει, είναι εφικτή και υλοποιήσιμη, αφενός γιατί εκφράζει τα συμφέροντα της πλειοψηφίας και αφετέρου γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα με σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα, έμπειρο και ικανό εργατικό δυναμικό, δυνατότητες για αμοιβαία επωφελείς διακρατικές σχέσεις. Αλλά πρέπει να αναζητηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση από τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Χρειάζεται, συνεπώς, ο λαός να κατευθύνει σήμερα την πάλη του ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, να οργανωθεί στα σωματεία του και τις Λαϊκές Επιτροπές στις γειτονιές για να παλέψει για μέτρα ανακούφισης από τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης δημιουργώντας μια ισχυρή λαϊκή συμμαχία που θα φοβίζει την εξουσία των μονοπωλίων ακριβώς γιατί θα υιοθετεί την εναλλακτική πρόταση διεξόδου: Αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μονομερής διαγραφή του χρέους και να γίνουν κοινωνική - λαϊκή περιουσία τα μονοπώλια ώστε να μπορεί να υπάρξει σχεδιασμός για το πώς θα κατανέμεται όλο το εργατικό δυναμικό και τί θα παράγεται με κριτήριο την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Ο κ. Κατσάκος μπορεί, αν πραγματικά ενδιαφέρεται για το αν έχει το ΚΚΕ εναλλακτική πρόταση, να το ψάξει περισσότερο. Αλλά εκτίθεται προς τους αναγνώστες του όταν ισχυρίζεται πράγματα τα οποία όλοι τα ξέρουν, ανεξάρτητα αν κάποιοι εργαζόμενοι ή άνεργοι ακόμα θεωρούν δύσκολα υλοποιήσιμη την πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ ή διαφωνούν με αυτήν. Εκτίθεται επίσης όταν προσπαθεί να εμφανίσει - όπως και άλλοι - το ΚΚΕ ως συστημικό, γιατί ο λαός ξέρει πολύ καλά ότι κάθε αγώνας, κάθε διεκδίκηση, κάθε λαϊκή κατάκτηση έχει τη σφραγίδα της δράσης των κομμουνιστών. Επιπλέον, μιας και πλέον τοποθετηθούνται όλοι ανοιχτά στην τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση, θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε τη γνώμη του σχολιογράφου για το ΣΥΡΙΖΑ που τόσο εγκωμίασε μετεκλογικά (βλέπε άρθρο σε «Παλμό» 11/5/2012) και την τελευταία συνέντευξη του κ. Τσίπρα στην εφημερίδα «6 μέρες» της 17ης Νοέμβρη. Είναι εναλλακτική λύση για το λαό αυτό που προβάλλεται ως κυβερνητική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ή μια παραλλαγή της διαχείρισης εντός του συστήματος; Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστούν οι φράσεις «το πρόβλημα είναι ότι η ανακεφαλαιοποίησή (των τραπεζών), με τους όρους που γίνεται σήμερα, δεν θα χει αποτέλεσμα» ή «σε ότι αφορά τον Ομπάμα είναι προφανές ότι υπάρχουν πτυχές της πολιτικής που ακολουθεί στις ΗΠΑ που βρίσκονται εν παραλληλία με τη βασική αντίληψη της δικής μας στρατηγικής για το χρέος» ή το «εμείς λέμε όχι δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά επεκτατική δημοσιονομική πολιτική». Μήπως θυμίζει κάτι η φράση «θα επιδιώξουμε συνεργασίες με όλες τις υγιείς πατριωτικές και δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και αν διαφωνούμε σε πολλά». Ή μήπως είναι αριστερής αντίληψης το κόμμα του κ. Καμένου για το οποίο ο πρόεδρος του ΣΥ- ΡΙΖΑ σε ερώτηση αν υπάρχει ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας, απαντά «πιθανώς»; ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΗΣ Γραμματέας ΚΟΒ Άνω Γαλατσίου του ΚΚΕ

8 8 Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Γράφει η ΖΩΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ÔÈ ÂÏÂ ıâú È Ï ÁÂÈ ; Δε νομίζω πως μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη σπουδαιότητα που το αίσθημα της ασφάλειας κατέχει για τον άνθρωπο. Ανεξάρτητα από πολιτικές, ιδεολογικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές προσεγγίσεις, είναι αλήθεια πως οι άνθρωποι πάντα χρειάζονταν και πάντα θα χρειάζονται να νιώθουν προφυλαγμένοι από οποιονδήποτε εχθρικό εξωτερικό παράγοντα. ÿσως άλλοτε να εστιάζουμε, εμείς μαζί με την κοινωνία ολόκληρη, στην προστασία του εσωτερικού κόσμου μας και άλλοτε, στοχευόμενα ή αυθόρμητα, στη διαφύλαξη της σωματικής ή περιουσιακής μας ακεραιότητας. Δεν θα ήθελα να επιχειρήσω να ξεκαθαρίσω, πρώτα στον εαυτό μου και ύστερα σε εσάς, ποια πολιτική σκεπή αγκαλιάζει το κάθε ένα από τα δύο παραπάνω κομμάτια της ανθρώπινης ασφάλειας, μιας και δεν είμαι ακόμα πεπεισμένη πως πράγματι, εσκεμμένα αφιερωνόμαστε τη μία στην ασφάλεια του πνευματικού μας ορίζοντα και των προσωπικών μας δικαιωμάτων και την άλλη στην εναντίωση στη βία και την εγκληματικότητα, με οικονομικές πάντα αφετηρίες. Μπορούμε, αναρωτιέμαι, να τα έχουμε και τα δύο ταυτόχρονα, χωρίς να ανησυχούμε αν ο κόσμος μας είναι δίκαιος, ή αν η εικόνα του προσεγγίζει σιγά σιγά φασιστικούς εφιάλτες του παρελθόντος; Προσωπικά, αν έπρεπε να διαλέξω μεταξύ δύο θλιβερών προοπτικών, δηλαδή να μην ξαναμπορέσω να εκφράσω δημόσια, με απόλυτη ειλικρίνεια, οτιδήποτε νιώθω και σκέφτομαι ή να μην ξαναμπορέσω να περπατήσω στο δρόμο χωρίς να φοβάμαι μια σωματική επίθεση, έχω την εντύπωση, αυτή τη στιγμή που γράφω τουλάχιστον, πως θα διάλεγα το δεύτερο. Ίσως για τη συγκεκριμένη επιλογή μου ευθύνεται το ότι νομίζω πως θα είχα κάποιον τρόπο να το αποφύγω, προσέχοντας παραπάνω ή κάτι τέτοιο. Πάντως το σίγουρο είναι πως δεν θα ήθελα να βρεθώ στη θέση μιας τέτοιας μη αναστρέψιμης επιλογής, κυρίως γιατί γνωρίζω αρκετά άτομα που θα έτειναν υπέρ της εξάλειψης της ελευθερίας της γνώμης και που όλο και συχνότερα η συμπεριφορά τους δείχνει πως έχουν ήδη αποφασίσει. Νέα παιδιά, σαν και εμένα, σαν τα παιδιά όλων σας. Έχουν αποφασίσει πως η κατάσταση τους επιβάλλει να διαλέξουν στρατόπεδο, να επιλέξουν: ασφάλεια του μυαλού ή του σώματος; Η ύπαρξη της κρίσιμης αντιπαράθεσης που φοβόμουν είναι δεδομένη για πολλούς. Ειδικά για όσους δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν καμία επιπλέον ευκαιρία στη δημοκρατία μας. Το σημαντικότερο ωστόσο κομμάτι της παραπάνω πρότασης, φοβάμαι πως είναι η λέξη «πολλούς». Πόσο πολλοί είναι, πόσο πολλοί μπορούν να γίνουν και πόση πιθανότητα υπάρχει αυτοί οι πολλοί να αποφασίσουν για όλους μας, πριν οι υπόλοιποι κατασταλάξουμε αν πρέπει, αν είναι σωστό, τελικά να αποφασίσουμε; Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα απέναντι σε σκηνές τρομοκρατίας, απειλής της ασφάλειας κάθε μορφής. Διέσχισα νύχτα στενά της Αθήνας κοντά στο κτήριο της νομικής, προσπάθησα να υπερασπιστώ το δικαίωμά μου να γίνει μάθημα, αντί για κατάληψη, στη σχολή μου και με έναν περίεργα όμοιο τρόπο και στις δύο περιπτώσεις εισέπραξα ένα συναίσθημα ανυπεράσπιστης μοναξιάς και κινδύνου. Έτσι, όταν το Σάββατο 17 Νοέμβρη περπάτησα το πρωί σε περιοχές του κέντρου γύρω από το Πολυτεχνείο και διασταυρώθηκα αναρίθμητες φορές με ομάδες αστυνομικών, η πρώτη μου συναισθηματική αντίδραση ήταν η ανακούφιση. Ωστόσο, η επόμενη στη σειρά αντίδραση ήταν η επανεμφάνιση ενός γεγονότος της μνήμης μου. Κάποιες ημέρες πριν λοιπόν, είχα έρθει αντιμέτωπη με ένα κείμενο, αναδημοσιευμένο από κάποιον συμφοιτητή μου, που εξυμνούσε κατά κύριο λόγο το έργο του Παπαδόπουλου και υποτιμούσε με τον ίδιο φυσικό τόνο την αξία των δικαιωμάτων του να αγοράζουμε όποιο έντυπο θέλουμε ή να ακούμε οποιοδήποτε τραγούδι. Το κείμενο βέβαια δεν υποβάθμιζε ανεδαφικά την πνευματική ασφάλεια, αλλά βάσιζε τα (εξοργιστικά κατά τη γνώμη μου, αφού ακόμα μπορώ να τη γράφω χωρίς συνέπειες) επιχειρήματά του στη σπουδαιότητα της απόλυτης σωματικής ασφάλειας του πολίτη, που, αντίθετα με εμένα αλλά σύμφωνα με το συγγραφέα, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς «μικρές», «ασήμαντες» θυσίες. Συσχετίζοντας υποσυνείδητα τα δεδομένα, όπως από πάντα έχω συνηθίσει να κάνω σε κάθε πρόβλημα, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ωθούμαστε από τις συνθήκες σε ακραίες αντιδράσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μας ωφελούν. Δεν συνειδητοποιούμε πως η ασφάλειά μας, ακόμα και αν είναι δυνατό να διαιρεθεί σε πολλά μέρη, είναι μία μοναδική έννοια και κάθε άτομο, γεγονός, ή κατάσταση που την εχθρεύεται είναι εξίσου επικίνδυνο. Με το να επικεντρωνόμαστε στην επιλογή μιας μόνο πλευράς της ανθρώπινης ασφάλειας ως τη σημαντικότερη να προστατευτεί, τελικά συνεισφέρουμε με τον αποτελεσματικότερο και το λιγότερο αιματηρό τρόπο στον ολοκληρωτικό της αφανισμό. Ο Φράνκλιν μάλλον ήταν πιο απόλυτος από εμένα, πάντως τα λόγια του μπορείτε να τα κρίνετε και εσείς: «όσοι θυσιάζουν στοιχειώδεις ελευθερίες για λίγη ασφάλεια, δεν αξίζουν ούτε ελευθερία ούτε ασφάλεια». Δράσεις Εκπαίδευσης Πολιτισμού Μία νέα μορφή υπηρεσιών προς τους δημότες, μικρούς και μεγάλους, διαμορφώνεται στο δήμο Γαλατσίου, στα πλαίσια της λειτουργίας της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στο Καμίνι. Συγκεκριμένα διοργανώνονται δωρεάν προγράμματα για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών που στόχο έχουν να ενεργοποιήσουν τη φαντασία και παράλληλα να αναπτύξουν κώδικες επικοινωνίας μέσα από τη δημιουργική απασχόληση. Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν σεμινάρια αγγλικής και τουρκικής γλώσσας για ενήλικες, με σκοπό τη γνωριμία και την εξοικείωση με την κουλτούρα και τον πολιτισμό των δύο χωρών. Για πληροφορίες και εγγραφές συμμετοχής στα προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα , καθημερινά από 8:00-18:00, ή στο Εναλλακτικά μπορούν να επισκεφθούν το χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Γαλατσίου «Καμίνι», για επιπλέον διευκρινίσεις και ξενάγηση στους χώρους. Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, στο Μουσείο Μπενάκη Εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Aids, διοργανώνει το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία», στο Μουσείο Μπενάκη. Την εκδήλωση, μεταξύ άλλων, θα χαιρετίσει ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης. - Μουσείο Μπενάκη, αμφιθέατρο, 2ος όροφος: Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου Διάρκεια εκδήλωσης: ΦΟΙΤΗΤΗΣ 4ετής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου παραδίδει μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου & Λυκείου. τηλ

9 Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 9 ÂÎ ÓËÛÂ ÙÔ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÔÏÈÙÒÓ Η Περιφέρεια Αττικής και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημιουργούν τον καινοτόμο θεσμό του «Πανεπιστημίου Πολιτών» και ανοίγονται στην κοινωνία, διοργανώνοντας σειρά διαλέξεων με ομιλητές κορυφαίους πανεπιστημιακούς καθηγητές. Το πρόγραμμα του «Πανεπιστημίου Πολιτών» μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι πολίτες, αφού η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Οι διαλέξεις ξεκινούν την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν συνολικά έξι μήνες. Η αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος του «Πανεπιστημίου Πολιτών» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου την περασμένη Τρίτη, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδ. Πελεγρίνη και του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού. Οι πέντε θεματικοί κύκλοι διαλόγου και προβληματισμού, βάσει των οποίων αναπτύσσεται το πρόγραμμα, είναι: Οικονομία, Κοινωνικά Ζητήματα, Τέχνη, Ιατρικά Θέματα και Πολιτική. Η καινοτόμος αυτή πρωτοβουλία αποτελεί μια συντονισμένη προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής και του Πανεπιστημίου Αθηνών και στόχο έχει μέσα από την ανάδειξη του θεσμού του Πανεπιστημίου των Πολιτών, οι πολίτες να ενημερώνονται με έγκυρο και επιστημονικό τρόπο για θέματα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητά τους, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η οικονομική κρίση, η δυνατότητα και εξόδου από αυτήν, η φορολογική μεταρρύθμιση, το τραπεζικό σύστημα, αλλά και άλλα θέματα όπως η παγκοσμιοποίηση, ο πολιτισμός, η επικοινωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πολιτισμός, σύγχρονα ιατρικά δεδομένα κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τηλέφωνα: Περιφέρεια Αττικής, τηλ.: και ( Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αίθουσα «Άλκης Αργυριάδης», Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, τηλ.: Φαρμακείο Αλληλεγγύης στα Πατήσια ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαζεύουμε φάρμακα και ιατρικό υλικό για τους άνεργους, τους άπορους και τους επαγγελματίες που έμειναν χωρίς ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη. Ó Ï ˆ & Ïapple ÛÙÈ 11 ÂÎÂÌ Ú Ô ÛÙÔ Συναυλία Ζωής και Ελπίδας για τα Παιδιά με τη συμμετοχή 21 αγαπημένων και νέων ταλαντούχων καλλιτεχνών διοργανώνουν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012, στις 8 μ.μ., στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του Ο.Α.Κ.Α. Τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν για τα ανασφάλιστα και παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες που στηρίζει πανελλαδικά το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής. Συμμετέχουν γνωστοί καταξιωμένοι καλλιτέχνες ενώ παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Γρηγόρης Βαλτινός. Πληροφορίες στον αριθμό: Γενική είσοδος για το κοινό: 5 ευρώ. Φάρμακα που μας έχουν χορηγηθεί αλλά δεν τα χρησιμοποιήσαμε - έστω και αν δεν είναι ολόκληρο το κουτάκι - κάποιος τα χρειάζεται! Τα φάρμακα μπορείτε να τα δίνετε: Στην ειδική ομάδα εθελοντών του Φαρμακείου Αλληλεγγύης. Ειδοποιήστε μας και θα έρθουμε σπίτι σας: - Αρναουτάκη Σταυρούλα , - Χριστοφοράτου Κική , - Σωτηροπούλου Ελένη , - Μήτρου Γεωργία ) καθώς και στο Στο Φαρμακείο της γειτονιάς σας αφού προηγούμενα μας ειδοποιήσετε τηλεφωνικά. Στην Έδρα του Φαρμακείου Αλληλεγγύης: Ταϋγέτου 60 (Είσοδος Πολιτιστικού Κέντρου Γκράβας) τηλ: Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα: 5.00 μ.μ. έως 7.00 μ.μ. Τρίτη: 9.30 π.μ. έως π.μ. Τετάρτη: 5.00 μ.μ. έως 7.00 μ.μ. και Παρασκευή: 5.00 μ.μ. έως 7.00 μ.μ. Το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ λειτουργεί στα Πατήσια και αφορά σε κάθε ανασφάλιστο πολίτη.

10 10 Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Μάχη εντυπώσεων με τις λίστες Οι λίστες είναι έτοιμες αλλά οι δήμοι δεν τις δίνουν. Αυτή είναι η κοινή διαπίστωση όλων όσων εμπλέκονται στο μεγάλο αλαλούμ με τις λίστες που ζητάει από τους δήμους το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Συνδικαλιστές, δήμαρχοι και Υπουργείο έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα εντυπώσεων που ανεβάζει του δήμους που έχουν δώσει την λίστα από 20 μέχρι 150. Όμως, οι λίστες μέσω του πληροφοριακού συστήματος είναι ήδη καταρτισμένες και συγκροτημένες. Συγκεκριμένα, ονόματα έχουν σταλεί ήδη στην τρόικα. Το είχε επισημάνει από την προηγούμενη εβδομάδα και ο δήμαρχος Αμοφιλοχίας και γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ κ. Απόστολος Κοιμήσης, όταν είχε πει ότι η κίνηση του να ζητηθούν λίστες από τους δήμους είναι κίνηση απαξίωσης και υποταγής, αφού οι λίστες είναι ήδη έτοιμες. Έτσι όλοι έχουν επιδοθεί σε μάχη εντυπώσεων. Στο μεταξύ, πολλοί προϊστάμενοι υπηρεσιών που διατείνονται ότι δεν δίνουν λίστες, λέγεται ότι τις έχουν ήδη αποστείλει εξω-υπηρεσιακώς για να είναι νομικά καλυμμένοι. Γι αυτό και υπάρχει αυτή η επιμονή στη μάχη των εντυπώσεων. Η ΠΟΕ ΟΤΑ γνωρίζει ότι έχουν δοθεί μόνο λίστες από τους δήμους, όμως το Υπουργείο υποστηρίζει πως έχει πρωτοκολλημένες στα αρχεία πάνω από 100. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών γνωρίζουν αυτό που είχε επισημάνει ο κ. Ζούτσος, δήμαρχος Παλλήνης, στην προηγούμενη συνεδρίαση της ΠΕΔ Αττικής: Ακόμη και με εντολή δημάρχου, δεν καλύπτεται νομικά ο υπάλληλος. Δεν μπορεί ο δήμαρχος να δώσει εντολή να παρανομήσει ο υπάλληλος. Απλά γίνεται συνένοχος και ο υπάλληλος διώκεται πειθαρχικά και ποινικά. Αν και πολλοί δήμαρχοι έχουν εκδώσει ανακοινώσεις που υποτίθεται ότι καλύπτουν πολιτικά τους προϊστάμενους τους, να μην δώσουν τις λίστες, εντούτοις όλοι γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Εν πάση περιπτώσει λέγεται ότι το Υπουργείο από την προηγούμενη εβδομάδα έχει καταρτίσει τις σχετικές λίστες και ετοιμάζεται να στείλει τις μεταθέσεις χωρίς διαπιστωτικές πράξεις από τους δημάρχους. Όσον αφορά το Δήμο Γαλατσίου, η προϊσταμένη διοικητικού κα Ρηγάκου δήλωσε στον «Παλμό» ότι στο Δήμο μας δεν υπάρχουν υπάλληλοι που να εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου. Υπάρχουν δηλαδή δύο υπάλληλοι ΔΕ διοικητικού - λογιστικού αλλά στην υπηρεσία αυτή δεν καλύπτεται ο αριθμητικός περιορισμός του νόμου. Περιφέρεια Αττικής: Απαραίτητοι όλοι οι υπάλληλοι, θα καλύψουμε τη μισθοδοσία τους Την πρότασή του να καλύψει η Περιφέρεια Αττικής έπειτα από τροποποίηση του προϋπολογισμού της - από το αποθεματικό της και όχι από χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού - το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας που εμπίπτουν στο καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής , κατέθεσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Σγουρός, σε ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, παρουσία αιρετών και εργαζομένων. Ταυτόχρονα, ο Περιφερειάρχης Αττικής ξεκαθάρισε ότι θα υπογράψει μόνο όσες διαπιστωτικές πράξεις ζητηθούν από τους ίδιους τους εργαζομένους και ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν θα προχωρήσει σε καμία κατάργηση οργανικής θέσης. Αναλυτικά το ψήφισμα αναφέρει τα εξής: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής δηλώνει ότι είναι αντίθετο στις απολύσεις υπαλλήλων και ειδικά της Περιφέρειας Αττικής, τη στιγμή που συνεχώς μεταβιβάζονται σε αυτή πρόσθετες αρμοδιότητες από το Κράτος χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και αποφασίζει ομόφωνα: Ζητά από την Κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της για τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων. Οι εργαζόμενοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα στην Περιφέρεια Αττικής είναι απαραίτητοι, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όταν μάλιστα υπάρχει και μεγάλη έλλειψη προσωπικού την οποία επέφερε ο Νόμος του Καλλικράτη. Η Περιφέρεια Αττικής θα παράσχει πλήρη νομική στήριξη στους εργαζομένους σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις. Η Περιφέρεια Αττικής δεν θα προχωρήσει σε καμία κατάργηση οργανικής θέσης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής δεν αποστέλλει στα αρμόδια Υπουργεία και κυβερνητικά όργανα καμία λίστα με ονόματα εργαζομένων που απειλούνται με διαθεσιμότητα και απόλυση. Ο Περιφερειάρχης Αττικής θα υπογράψει μόνο όσες διαπιστωτικές πράξεις ζητηθούν από τους ίδιους τους εργαζομένους. Ο Περιφερειάρχης Αττικής από το θεσμικό ρόλο του Προέδρου της ΕΝ.Π.Ε. να αναλάβει πρωτοβουλία για το συντονισμό ενεργειών με συλλογικά όργανα των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και τους εργαζομένους τους, ώστε να μην υπάρξουν απολύσεις. Ο Περιφερειάρχης Αττικής μαζί με διαπαραταξιακή επιτροπή θα ζητήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων. Στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής να κληθούν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Στυλιανίδης, καθώς και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανιτάκης, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ενημέρωση και διάλογος.»επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφασίζει κατά πλειοψηφία: Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει τη δέσμευση να καλύψει τις αποδοχές των υπό διαθεσιμότητα υπαλλήλων της για όσο χρόνο διαρκεί το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής όχι από ΚΑΠ αλλά από δικά της έσοδα και θα προχωρήσει άμεσα σε αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού της.» Στο τελευταίο θέμα ΚΑΤΑ ψήφισαν οι παρατάξεις Λαϊκή Συσπείρωση και «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή Ανταρσία σε κυβέρνηση - Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ.». Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από εκείνη που δείχνει την πόρτα εξόδου σε έναν εργαζόμενο. Η στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολη και πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι χωρίς όπλα, με ευχολόγια και κατάρες δεν λύνεται το πρόβλημα. Θα πολεμήσουμε το σύστημα της γραφειοκρατίας μέσα από τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συνοχής, της αξιοκρατίας, του διαλόγου και της νομιμότητας».

11 Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ 11 Στην Αθήνα η έκθεση φωτογραφίας «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 20Χ20» Ο «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» συμπληρώνει 20 χρόνια δράσης στα δάση και στα βουνά και επισκέπτεται 20 επαγγελματικούς και κοινωνικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου. Η γηραιότερη αρκούδα της Ευρώπης, ένας περήφανος λύκος, μία πανοραμική άποψη του Νυμφαίου την ώρα που δύει ο ήλιος, δασικά μονοπάτια, μία από τις εικόνες που οδήγησαν στην απαγόρευση των τσίρκων με ζώα, το πολύχρωμο δάσος της Ροδόπης, οι αλπικές λίμνες του Γράμμου, χιονισμένες κορυφές, μια επιχείρηση διάσωσης αρκούδας και άλλες αδημοσίευτες εικόνες είναι μερικές μόνο από τις 20 φωτογραφίες της έκθεσης που ξεδιπλώνουν την ψυχή του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ». Πρόκειται για μια συμβολική ενέργεια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού με την πεποίθηση ότι η άγρια ζωή είναι κομμάτι της ζωής μας. Ο εορτασμός των γενεθλίων του «ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ» θα εξελιχθεί σε δύο παράλληλες ενέργειες, στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τις περιβαλλοντικές δράσεις που ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ έχει υλοποιήσει αλλά και να δραστηριοποιηθεί σε προσεχείς περιβαλλοντικές δράσεις και ζητούμενα. Η Vodafone, με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων δράσης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ υποστηρίζει τη φωτογραφική επίσκεψη «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 20Χ20», στο πλαίσιο της πολύχρονης συνεργασίας της με την οργάνωση. Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και η Vodafone από το 2008 υλοποιούν το πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα για την προστασία της καφέ αρκούδας. Συγκεκριμένα, η επιστημονική ομάδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας κινητής επικοινωνίας της Vodafone, έχει συλλέξει πολύτιμα στοιχεία για τον πληθυσμό της καφέ αρκούδας. Τα σημεία που θα φιλοξενηθεί η έκθεση: 1. ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ (16/11-14/12), Σταυροπούλου 29, Αθήνα 2. Τεχνόπολις (20/11-28/11), Πειραιώς 100, Γκάζι 3. Tailor Made, Πλατεία Αγίας Ειρήνης 2, Μοναστηράκι 4. TAF, Νορμανού 5, Αθήνα, Μοναστηράκι (1-25 Νοεμβρίου) 5. ΙΑΣΩ, Λεωφόρος Κηφισίας 37-39,Μαρούσι 6. Ίδρυμα Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1 7. Ster Cinemas Ιλιον, Λεωφόρος Δημοκρατίας 67Α Ίλιον 8. Pierce College, Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή 9. Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών 10. Υγείας Μέλαθρον, Θερειανού 4, Πεδίον Άρεως 11. ΕΟΣ Αχαρνών, Φιλαδελφείας 126, Μενίδι 12. Καταφύγιο Μπάφι, Πάρνηθα 13. Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Αθήνα 14. Polis Park Ριζάρη, Ριζάρη & Βασιλέως Κων/νου, Αθήνα 15. Οργάνωση ΓΗ, Κέντρο της Γης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 67, Ίλιον 16. Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D'Arc, Ελευθερίου Βενιζέλου 12Α, Πειραιάς (η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μόνο για τους μαθητές και τους γονείς τους) 17. Μουσείο Γουλανδρή, Κέντρο Γαία, Όθωνος 100, Κηφισιά 18. Δήμος Αθηναίων 19. Hilton, Βασ. Σοφίας 46, Αθήνα 20. Διαδικτυακός Τόπος Protagon.gr Για την ενημέρωση όσων δεν γνωρίζουν τον «ΑΡΚΤΟΥΡΟ» αξίζει να αναφέρουμε ορισμένες μόνο από τις ποικίλες δράσεις του από το 1992 μέχρι και σήμερα. Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ λοιπόν: Έληξε το φαινόμενο της αρκούδας χορεύτριας. Συνέβαλε στην απαγόρευση λειτουργίας τσίρκων με ζώα στην Ελλάδα. Λειτουργεί πρότυπα καταφύγια άγριας ζωής για πρώην αιχμάλωτες αρκούδες και λύκους στο Νυμφαίο και την Αγραπιδιά της Φλώρινας. Αναπαράγει και διανέμει δωρεάν σε κτηνοτρόφους ελληνικούς ποιμενικούς σκύλους σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με παραδοσιακό και αποτελεσματικό τρόπο οι ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν οι αρκούδες και οι λύκοι στον άνθρωπο. Επεμβαίνει στη χάραξη μεγάλων οδών και στην κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων για την προστασία του περιβάλλοντος. Συμμετέχει σε μεσογειακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της χρήσης παράνομων δηλητηριασμένων δολωμάτων (φόλας). Λειτουργεί Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την προστασία άγριων ζώων. Έχει περιθάλψει μέχρι σήμερα περισσότερα από άγρια ζώα. Πέθανε ο ηθοποιός Μάκης Ρευματάς Πέθανε το περασμένο Σάββατο, σε ηλικία 77 ετών, ο ηθοποιός Μάκης Ρευματάς. Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος ζούσε για χρόνια στο Γαλάτσι, έπασχε από λέμφωμα πριν μερικούς μήνες είχε μιλήσει για την περιπέτεια της υγείας του. «Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ και πέρασα μεγάλη αγωνία, γιατί τρεις ολόκληρους μήνες ήμουν σε νοσοκομείο των βορείων προαστίων και δεν έβρισκαν τι έχω. Ήμουν ο πιο γερός ασθενής. Έκανα τόσες εξετάσεις, που δεν έχει κάνει άλλος και όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Ένα θετικό, να ξέρω τι έχω, τίποτα. Ώσπου πρήστηκε ένας αδένας πίσω από το αφτί. Απευθύνθηκα σε έναν καταπληκτικό αιματολόγο, τον πανεπιστημιακό Παναγιώτη Παναγιωτίδη, στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ο οποίος βρήκε ότι έχω λέμφωμα. Απλώς ήταν μπελαλίδικο, γιατί έπρεπε να κάνω οκτώ χημειοθεραπείες. Και επειδή φορτώνεται ο οργανισμός με κορτιζόνη, αισθάνεσαι κάποια μικροζάλη. Όταν οι λεμφαδένες παρουσιάζουν ένα είδος διόγκωσης εξωτερικό και εσωτερικό, ο θεράπων γιατρός σου πρέπει να έχει μια εμπειρία σαν του κ. Παναγιωτίδη, για να ανακαλύψει αμέσως με μια απλή εξέταση τι έχεις και να σου δώσει την κατάλληλη χημειοθεραπεία», είχε πει ο Μάκης Ρευματάς για την ασθένειά του. Η κηδεία του έγινε τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου από το νεκροταφείο Βριλησσίων. Πολλές οι ταινίες στις οποίες είχε παίξει ο Μάκης Ρευματάς. Μερικές από αυτές είναι «Μοιραία Σχέση» (2009), «Οι Αριθμημένοι» (1998), «Τα Πρόσωπα του Θεού» (1985), «Κατάσκοπος Νέλλη» (1981), «Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή!» (1971), «Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά» (1969), «Ο μπλοφατζής» (1969), «Η ώρα της οργής» (1968), «Κοντσέρτο για πολυβόλα» (1967). Εξίσου πολλές και οι τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έχει παίξει o Mάκης Ρευματάς: «Ανατομία ενός εγκλήματος», «Για μια θέση στον ήλιο», «Γιούγκερμαν», «Επικίνδυνες σχέσεις», «Εφιάλτης», «Κεκλεισμένων των θυρών», «Μαμά και γιός», «Μαύρος ωκεανός», «Μείνε δίπλα μου», «Ο άνθρωπος δίχως πρόσωπο», «Συνταγματάρχης Λιάπκιν», «Χρόνια πολλά γλυκιά μου».

12 12 Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 ΚΕΔΕ: Υπέρ της κινητικότητας Επιμένει στη στάση της η ΚΕΔΕ για μη αποστολή οιασδήποτε λίστας με ονόματα υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ για το μέτρο της διαθεσιμότητας και δηλώνει ευθέως πολέμια (σ.σ.: πολλώ δε μάλλον όταν «υποκρύπτει» απολύσεις υπαλλήλων). Ωστόσο τάσσεται - για πρώτη φορά επισήμως και ξεκάθαρα - υπέρ της... κινητικότητας. Αυτό δήλωσε το πρωί της περασμένης Τετάρτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης, προσθέτοντας, ωστόσο πως δε γνωρίζει πόσοι και ποιοι δήμαρχοι έχουν αποστείλει σχετικές λίστες στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. «Με το μέτρο της διαθεσιμότητας δημιουργείται εκρηκτική κατάσταση και απειλούνται δήμοι με διάλυση των υπηρεσιών τους και αποδιάρθρωση των οργανισμών τους», συμπλήρωσε. «Κάποιοι στην κεντρική διοίκηση αναζητούν άλλοθι και ενδεχομένως συνενόχους για την αδυναμία τους να προχωρήσουν σε ριζικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Υπενθύμισε μάλιστα, σε ερώτημα αν οι δήμοι θα αποστείλουν καταλόγους, ότι το υπουργείο έχει προχωρήσει σε απογραφή και επικαιροποίηση των στοιχείων των υπαλλήλων και κατά συνέπεια τα έχει στη διάθεσή του. Όπως είπε, τόσο ο ίδιος όσο και οι παριστάμενοι συνάδελφοί του στη συνέντευξη Τύπου (ο δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, β αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιάννης Κουράκης, ο δήμαρχος Αμφιλοχίας, γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Απόστολος Κοιμήσης και ο δήμαρχος Λαρισαίων, επικεφαλής της ΝΔ στο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ Κώστας Τζανακούλης) ούτε έστειλαν ούτε πρόκειται να αποστείλουν στοιχεία. Η Ένωση θεωρεί, υπογράμμισε ο Κ. Ασκούνης, πως «η αξιολόγηση του προσωπικού με προκαθορισμένα κριτήρια και η δυνατότητα κινητικότητας με κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη σοβαρών ελλείψεων των ΟΤΑ και του δημόσιου τομέα». «Αυτό αποτελεί τη μόνη ορθολογική και δίκαιη λύση του προβλήματος και όχι μία οριζόντια τυφλή πολιτική, που από τη μία στους δήμους με υπεράριθμο προσωπικό δε θα λύσει το πρόβλημα, ενώ από την άλλη στους δήμους με ελλειμματικό προσωπικό θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα», τόνισε και ανέφερε πως η ΚΕΔΕ, πολύ νωρίτερα από το Μεσοπρόθεσμο, είχε θέσει το ζήτημα της αντιμετώπισης των αντιφάσεων στην κατανομή του προσωπικού που καταγράφονται στους δήμους. (Πηγή: aftodoikisi.gr) Ó ÎÔ ÓˆÛË ÙÔ ˆÌ ÙÂ Ô ÚÁ ÔÌ ÓˆÓ ÁÈ ÙËÓ Î Ù ÏË Ë ÛÙÔ ËÌ Ú Â Ô Ï ÙÛ Ô Το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Γαλατσίου, μετά από ομόφωνη απόφασή του, καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο Γαλατσίου να πάρουν απόφαση ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης ώστε να μην αποσταλεί καμία λίστα εργαζομένων του δήμου μας που θα οδηγήσει στην κατάργηση οργανικών θέσεων και στη μείωση ή διακοπή της μισθοδοσίας τους και να μην διευκολυνθούν τα σχέδια που οδηγούν στην απόλυση και στην εξαθλίωση. Όλοι γνωρίζετε τις αυξημένες υποχρεώσεις των υπηρεσιών του δήμου και των νομικών προσώπων του. Όλοι γνωρίζετε ότι παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι, δεν επαρκεί το προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Οποιαδήποτε απόφαση - ενέργεια Δημάρχου - Δημοτικού Συμβουλίου - Διευθυντών που είναι σύμφωνη με τα επαχθέστατα μέτρα και αντίθετη προς το δικαίωμα στην εργασία του κάθε υπαλλήλου, δεν θα γίνεται δεκτή από το Σωματείο και θα μας βρίσκει απέναντι αντιδρώντας δυναμικά ώστε να μην εφαρμοστεί. Το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων προχώρησε σε κατάληψη του Δημαρχείου τη Δευτέρα 19 και την Τρίτη 20 Νοεμβρίου ως ένδειξη συμπαράστασης και διαμαρτυρίας προς τους συνάδελφους. Η κατάληψη θα συνεχιστεί έως ότου αρθούν τα μέτρα. Για το Δ.Σ. Σωμ. Εργαζομένων Ο Πρόεδρος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Ο Αναπλ. Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΣ

13 Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 13 ΔÈÌËÙÈÎ ÂΠψÛË ÙÔ 2 Ô.. Τον δήμαρχο Γαλατσίου Κυριάκο Τσίρο επέλεξε να τιμήσει η Περιβαλλοντική Ομάδα του 2ου ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου για την ευαισθησία που δείχνει για την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, στις αρχές του μήνα, αντιπροσωπεία του σχολείου αποτελούμενη από μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας και τους υπεύθυνους του προγράμματος, τον διευθυντή Κερασιώτη Σεραφείμ και την υποδιευθύντρια Τσεκούρα Σπυριδούλα, επισκέφθηκαν τον κ. Τσίρο στο γραφείο του στον 3ο όροφο του Δημαρχείου όπου και του απένειμαν τιμητικό δίπλωμα με το οποίο ορίζεται ως «επίτιμο μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Κατασκευής Ξύλινης Φωλιάς για Πουλιά» (εκδήλωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου) και του χάρισαν μια ξύλινη τεχνητή φωλιά, η οποία βραβεύτηκε στον 15ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Κατασκευής Ξύλινης Φωλιάς Για Πουλιά, το σχολικό έτος με το πρώτο βραβείο πρωτότυπης κατασκευής. Η τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της καλής συνεργασίας του σχολείου με το Δήμο Γαλατσίου στην υλοποίηση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και ειδικά των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ô.. ÛÙÔ appleâú ı Ù Το Σάββατο 17 Νοεμβρίου συνεδρίασε στην έδρα του στο Γαλάτσι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Απεραθίτικου Συλλόγου, το οποίο προέκυψε από τις εκλογές της 11ης Νοεμβρίου. Παρόντα ήταν όλα τα μέλη, τα οποία εξέλεξαν για τα όργανα του Δ.Σ τους εξής: Πρόεδρος: Μαργαρίτης Μάρκος (Δρ.Χημικός - Μηχανικός) Αντιπρόεδρος: Νικόλας Γιαννούλης (Γεωπόνος - Ζωοτέχνης) Γραμματέας: Μαρουδιά Σταυριανού (Φιλόλογος - Ειδικός παιδαγωγός) Ταμίας: Δημήτρης Σπυρόπουλος (Οικονομολόγος) Ειδικός Γραμματέας: Μανώλης Χατζηπέτρος (Τραπεζικός) Τα υπόλοιπα μέλη που συμπληρώνουν το 9μελές Δ.Σ. είναι: Αυγερινού Σεβαστή (Δικηγόρος), Ελευθερίου Ελευθέριος (Ηθοποιός), Τουμπακάρης Εμμανουήλ (Δάσκαλος), Φραγκίσκος Ιωάννης (Ηθοποιός). Κατά την πρώτη συνεδρίαση έγινε ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ των μελών για εκδηλώσεις και δραστηριότητες, με κοινό προσανατολισμό την ενότητα και τη συνεργασία με το απεραθίτικο ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με τον τοπικό Σύλλογο του χωριού και όλους τους φορείς, καθώς και σε νέα βάση η επαναπροσέγγιση με τη νεολαία. Τα Δ.Σ. θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στις 9 το βράδυ και θα είναι ανοικτά σε κάθε Απεραθίτη. Σύντομα θα ανακοινωθούν οι πρώτες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες. Αναγγελία Γάμου Ο ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου και της Θεοδώρας το γένος Γεωργοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει στην Αθήνα, και η ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου και της Κυριακής το γένος Κρασσά, που γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει στην Αθήνα, πρόκειται να παντρευτούν στο Γαλάτσι Αττικής. Το πείραμα με θύμα την πατρίδα Όσοι πίστευαν ότι το δράμα της Ελλάδας θα τελειώσει με τα τελευταία βάρβαρα μέτρα διαψεύστηκαν οικτρά. Οι τελευταίες εξελίξεις καθιστούν σαφές ότι το πείραμα που άρχισε στην Ελλάδα με το Μνημόνιο θα συνεχιστεί. Τη δόση μπορεί να μας την δώσουν κάποια στιγμή, αλλά οι δήθεν εταίροι είναι προφανές ότι δοκιμάζουν αντοχές. Θέλουν να καταλάβουν μέχρι που αντέχουν χώρες όπως η δική μας, που απειλείται με ανθρωπιστική καταστροφή. Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΟΥΠΗΣ* Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτός είναι ο λόγος που παίζουν με τον χρόνο και αρνούνται να δώσουν τα λεφτά. Χρέος των τριών πολιτικών αρχηγών, είναι να μιλήσουν καθαρά στο λαό και να εξηγήσουν τι πραγματικά συμβαίνει. Έχουν χρέος να πουν έως πότε θα συνεχίζεται ο εξευτελισμός της χώρας η οποία δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα. Οφείλουν να δώσουν μια πειστική απάντηση στο ερώτημα, γιατί η έννοια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης δε γίνεται πράξη. Οφείλουν να εξηγήσουν που πραγματικά το πάει η Γερμανία και γιατί, η κ. Μέρκελ αρνείται να βάλει το χέρι στην τσέπη. Πάνω απ όλα, όμως, να μας πουν γιατί οι ισχυροί της Ε.Ε. δανείζονται με σχεδόν μηδενικά επιτόκια και εμείς με τοκογλυφικά. Τα βρώμικα παιχνίδια σε βάρος της χώρας δεν μπορούν να συνεχιστούν στο όνομα της παραμονής της στην Ευρωζώνη. Είναι η ώρα να ειπωθεί όλη η αλήθεια, γιατί ο αφανισμού της πατρίδας θα εξαλειφθεί μόνο εάν κρατηθούμε ενωμένοι. * Ο Χρήστος Κιούπης είναι δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης στην εφημερίδα «ΝΙΚΗ».

14 14 Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Γράφει ο Λαμπεταίος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ ath.forthnet.gr Έχετε ακούσει το ανέκδοτο που κάμποσοι τύποι είχαν μπλέξει σε ένα πάρτι με ούζα και μέσα στο σκοτάδι ο ένας φώναζε «ρε παιδιά, να οργανωθούμε, να οργανωθούμε» γιατί μέσα στην αναμπουμπούλα, την είχε πατήσει και αυτός; Κάτι τέτοιο συμβαίνει και σήμερα με τα πολιτικά μας πράγματα. πλειοψηφία του κόσμου αντιπροσωπεύεται από αυτόν τον τύπο και βέβαια είναι μερικοί που περνάνε καλά γιατί, όπως έχω γράψει και σε άλλα φύλλα, υπάρχουν τέτοιοι. Είναι αυτοί που επωφελούνται από την κατάσταση και τα έχουν οικονομήσει. Για παράδειγμα, οι μειώσεις τιμών (όπως διαπίστωσα πρόσφατα σε μεγάλο πολυκατάστημα ηλεκτρονικών) δεν συμβιβάζονται με τις μειώσεις ημερομισθίων, οι οποίες έγιναν κάτω από την δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης, όπως μου είπε ένας υπάλληλος. Είναι αυτοί που τα οικονομούν και τα οικονόμησαν με τα spreads κ.τ.λ. Κάποια στιγμή θα αποδοθούν τα «του Καίσαρος τω Καίσαρι» και τότε θα δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος. Γι αυτό να είστε βέβαιοι. Γιατί να οργανωθούμε; Όλοι θα το έχετε διαισθανθεί ότι η χώρα βαδίζει χωρίς σχέδιο. Το σχέδιο εξαντλείται στο πώς θα εξασφαλίσουμε τη δόση παίρνοντας μέτρα που μας γυρίζουν τριάντα χρόνια πίσω. Δεν έχουμε φάρμακα. Το πρόβλημα το καταλαβαίνει αυτός που έχει την ανάγκη. Όταν βρεθεί κάποιος σε αυτή την ανάγκη - που το απεύχομαι - τότε θα καταλάβει «τι εστί βερίκοκο»! Μερικά παραδείγματα για να γίνω πιο σαφής. Ας πάρουμε, λοιπόν, την υγεία. Σήμερα ο ΕΟΠΥΥ, που πλέει σαν ακυβέρνητη βάρκα στο ακρωτήριο Μαλέας, δεν έχει να πληρώσει για τα φάρμακα, κάνει περικοπές στις παροχές υγείας γενικά, χρωστάει τα μαλλιοκέφαλά του σε φαρμακοποιούς, προμηθευτές παραϊατρικών προϊόντων, γιατρούς, ιδιωτικά θεραπευτήρια κ.τ.λ. Όλοι αυτοί χρηματοδοτούν κατά κάποιο τρόπο το κράτος. Η τρόικα λέει ότι το κόστος της νοσοκομειακής περίθαλψης είναι μεγάλο και πρέπει να μειωθεί δραστικά. Εκτός των μειώσεων που έγιναν με τα μνημόνια, νομίζω ότι θα γίνουν κι άλλες με το νέο μνημόνιο του 2013, το οποίο είναι σίγουρο ότι θα γίνει. ÔÚÁ ÓˆıÔ ÌÂ... Αναρωτηθήκαμε, όμως, γιατί το κόστος υγείας στην Ελλάδα είναι υψηλό; Το κόστος υγείας είναι υψηλό γιατί υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες: Είναι το αυξημένο νοσοκομειακό κόστος και ο μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων που προστρέχει στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να έχει τις περισσότερες επισκέψεις σε γιατρούς απ όλο τον δυτικό κόσμο. Ας ξεκινήσουμε από το νοσοκομειακό κόστος. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί και ένα νοσοκομείο να έχει και πλεόνασμα!! Όπως απέδειξε ο διοικητής του νοσοκομείου Βόλου. Τι χρειάζεται δηλαδή; Ένα σχέδιο χρειάζεται. Ένα σχέδιο που εφάρμοσε και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ που έκανε τον οργανισμό πλεονασματικό και όχι ελλειμματικό μέσα σε ένα χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων του. Δεν μπορούν οι άλλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις του δημοσίου και τα νοσοκομεία να πράξουν ανάλογα; Βεβαίως και μπορούν, αλλά θα πρέπει οι επικεφαλής να έχουν την ικανότητα να το πράξουν. Αυτοί που ανέλαβαν, όμως, είναι κομματόσκυλα και όχι άνθρωποι με ικανότητες και όρεξη για πραγματική δουλειά. Να έρθω τώρα στον δεύτερο παράγοντα που, όπως είπαμε, είναι η μεγάλη προσφυγή των Ελλήνων στις υπηρεσίες υγείας. Θα νομίζατε ότι αυτό γίνεται γιατί οι Έλληνες είναι υποχόνδριοι (νομίζουν ότι είναι μόνιμα άρρωστοι) ή ότι έχουν κάποιο άλλο ψυχολογικό πρόβλημα. Τίποτα δεν συμβαίνει από τα δύο. Απλώς υπάρχει μεγαλύτερη νοσηρότητα από τη μια μεριά και από την άλλη ανεξέλεγκτη προληπτική ιατρική. Από την ώρα, όμως, που θα πέσεις στα χέρια του γιατρού, αρχίζουν οι εξετάσεις που δεν χρειάζονται, ακόμα και εγχειρίσεις, πολυφαρμακία, υπερβολική χρήση αντιβιοτικών (είμαστε οι πρώτοι στην Ε.Ε.) και επαναληπτικές εξετάσεις στους γιατρούς. Το σύστημα πιέζεται ακόμη και από τους πολλούς γιατρούς, φαρμακοποιούς που υπάρχουν στη χώρα σε σχέση με άλλες χώρες. Αυτό βέβαια είναι το αποτέλεσμα ενός άλλου μεγάλου ασθενούς, της παιδείας, με τον οποίο θα ασχοληθούμε παρακάτω. Άρα το σχέδιο είναι να μειωθεί δραστικά η προσέλευση στο σύστημα υπηρεσιών υγείας και αυτό γίνεται με την προληπτική ιατρική. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός. Πόσο στοιχίζει μια προγραμματισμένη μαστογραφία και πόσο στοιχίζει μια θεραπεία καρκίνου του στήθους; Αν έλεγε το κράτος ότι θα πρέπει να κάνουν οι γυναίκες προληπτικά την εξέταση αυτή με έξοδα του ασφαλιστικού τους οργανισμού και αν κάποια αρρώσταινε από καρκίνο και δεν είχε τις απαιτούμενες εξετάσεις, δεν θα είχε δωρεάν περίθαλψη ακόμη και αν ήταν ασφαλισμένη; Δεν θα είχαμε λιγότερα περιστατικά και λιγότερα έξοδα το σύστημα υγείας; Αν εφαρμοζόταν το αγγλικό ή το βέλγικο σύστημα πρόσβασης στις ιατρικές υπηρεσίες, όπου πρέπει να έχεις παραπεμπτικό από παθολόγο για να δεις γιατρό άλλης ειδικότητας, δεν θα ήταν πιο οικονομικά; Τώρα κάνει ο καθένας ό,τι του καπνίσει. Δηλαδή πάει στον ειδικό γιατρό (τον σπεσιαλίστα που λένε και οι Αυστραλοέλληνες) και μπλέκει πιθανότατα σε εξετάσεις που δεν χρειάζονται. Άρα χρειάζεται ένα σχέδιο για μείωση εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όπου θα εξοικονομηθούν μόνιμα χρήματα για επιβίωση του ΕΟΠΥΥ και για καλύτερη νοσοκομειακή περίθαλψη. Ένα σχέδιο αναδόμησης όλου του συστήματος υγείας, των νοσοκομείων, του προσωπικού κ.τ.λ. Το σχέδιο είναι μακρόπνοο και θα πρέπει να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα θα έχει την εξουσία. Ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Το θέμα της παιδείας, όπως προανέφερα. Θα αρχίσω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το χάλι που επικρατεί. Έχουν δέσμιο ένα Πανεπιστήμιο οι υπάλληλοι καθαριότητας. Το Πανεπιστήμιο έχει γίνει χωματερή. Ο Πρύτανης δεν κάνει τίποτα και μαθήματα δεν γίνονται. Ό,τι και να συμβαίνει, ανικανότητα του Πρύτανη, σκοπιμότητα όπως λένε, ο κύριος αυτός πρέπει να αντικατασταθεί. Να καταγγελθεί η σύμβαση με τις εταιρείες καθαριότητας και, με τη βοήθεια της αστυνομίας, να γίνει καθαρισμός του Πανεπιστημίου και να γίνουν τα μαθήματα. Τι χρωστάει ο κάθε γονιός που πληρώνει για το παιδί του να σπουδάσει και αυτό να χασομεράει λόγω ανικανότητα της διοίκησης του Πανεπιστημίου; Ναι, ισχυρίζομαι ότι υπάρχει ανικανότητα και ευθυνοφοβία και αυτή δεν εξαντλείται στο Αριστοτέλειο, αλλά και σε πολλά άλλα Ιδρύματα. Πολλοί θα θυμάστε την πυρκαγιά πριν από χρόνια στο δεξί κτήριο του Πολυτεχνείου στην Πατησίων. Ο Πρύτανης δεν κάλεσε την Πυροσβεστική γιατί συγκαταλέγεται στα σώματα ασφαλείας και δεν είχε δικαίωμα να επέμβει λόγω - άκουσον άκουσον! - πανεπιστημιακού ασύλου και άφησε το κτήριο να καεί εντελώς! Αυτό το σύστημα της Παιδείας που έκανε τα ΤΕΙ τύποις ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με μόνο σκοπό να παίρνουν οι καθηγητές μισθό πανεπιστημιακού. Αυτή η παιδεία που μπορείς να τελειώσεις πανεπιστήμιο και να μην ξέρεις πού βρίσκεται αυτό. Να γίνεσαι γιατρός και να μην γνωρίζεις τι θα κάνεις άμα λιποθυμήσει κάποιος. Μην σας φαίνεται παράξενο. Έχει συμβεί και αυτό. Άρα τι χρειαζόμαστε; Ένα ξήλωμα όλου του συστήματος και ανακατασκευή του. Κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και στους άλλους τομείς της κοινωνίας και οικονομίας. Στη γλώσσα των υπολογιστών χρειαζόμαστε ένα restart. Χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο και μακροχρόνιο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε μόνιμα την κατάσταση σε όλους τους τομείς όπως π.χ. στην οικονομία, στο κοινωνικό κράτος, στην δημόσια διοίκηση κ.τ.λ. Θα πρέπει να σπάσουμε αυγά. Τώρα τι κάνει η κυβέρνηση; Απολύει όσους υπαλλήλους έπιασαν δουλειά εκτός ΑΣΕΠ και είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όλοι οι πολιτικοί μας κρύβονται πίσω από το νόμο και δεν έκαναν το αυτονόητο, να αξιολογήσουν τους υπαλλήλους. Υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα που ένας υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι κατά πολύ χειρότερος από έναν δευτεροβάθμιας. Η αξιολόγηση είναι εκείνη που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν το κάνουν, όμως, οι πολιτικοί γιατί φοβούνται το πολιτικό κόστος, αισθάνονται ότι δεν είναι αξιόπιστοι, όπως και πραγματικά είναι, και ότι θα αμφισβητηθούν οι μέθοδοι αξιολόγησης. Θα σκέπτεστε, όμως, είναι δυνατόν να εκπονηθεί ένα τέτοιο σχέδιο και να εφαρμοστεί αξιολόγηση; Όπως και σείς, λέω όχι γιατί το πολιτικό σύστημα είναι εκείνο που κρατά τα πράγματα πίσω στην Ελλάδα. Αυτό το σύστημα πρέπει να ξεδοντιαστεί. Πρέπει να εξαφανιστεί. Πρέπει να έρθουν νέες δυνάμεις που υπάρχουν μέσα στον Ελληνικό λαό. Δυνάμεις που σήμερα καταπνίγονται από τη διαπλοκή των συστημάτων εξουσίας που είναι το πολιτικό, τα ΜΜΕ και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Έχω μια λύση. Στις επόμενες εκλογές να κατέβουν όλα τα φωτισμένα άτομα ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι και όσοι εκλεγούν, να σχηματίσουν μετά μια πολιτική δύναμη μέσα στο Κοινοβούλιο. Είναι η μόνη μέθοδος να παρακάμψουμε τη σημερινή διαπλοκή του πολιτικού συστήματος και να φέρουμε ανανέωση στην Ελλάδα. Επί του τελευταίου θα επανέρχομαι τακτικά.

15

16 16 Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Στο Πνευματικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Ιλίου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «Η Αφήγηση ενός Μαχητή - Το ημερολόγιο του Ευθ. Κατσιάπη, Στρατιώτη των Βαλκανικών Πολέμων » των καθηγητών Γιάννη Γκιώνη και του γιού του Διονύσιου Γκιώνη. Με την ευκαιρία της παρουσίασης, είχαμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κ. Γιάννη Γκιώνη. Γεννήθηκε το 1938 στο Ψάρι Ηραίας Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας και σε ηλικία 14 ετών έφτασε στην Αθήνα όπου σπούδασε φιλολογία και νομική ενώ παράλληλα εργαζόταν. Διορίστηκε στη μέση εκπαίδευση όπου υπηρέτησε 36 χρόνια σε σχολεία της επαρχίας αλλά και της Αθήνας. Από το 2002 είναι δημοτικός σύμβουλος Ιλιού με αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας. Έχει επίσης συγγράψει τα «Μαθητικά Λόγια», «Μυθιστορία» και «Δρόμοι και Πλατείες με Ιστορία». ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΜΑΙΡΗ ΓΚΙΩΝΗ - ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ «ΠΑΛΜΟΣ»: Αγαπητέ κύριε Γκιώνη, είναι ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή για μένα για την παραχώρηση αυτής της συνέντευξης. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΩΝΗΣ: Μαίρη μου, ξέρεις ότι σε γνωρίζω καλά και δεν θα μπορούσα να σου αρνηθώ. Εξάλλου η συνέντευξη είναι για μένα σημαντική. Κατά συνέπεια, οφείλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την πρωτοβουλία σου αυτή. «Π»: Παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον και συγκίνηση την παρουσίαση του βιβλίου σας, στο καλλιτεχνικό καφενείο του Δήμου Ιλίου, όπου για 10 χρόνια είστε δημοτικός σύμβουλος με αρμοδιότητα στον τομέα της Παιδείας. Ποια είναι τα συναισθήματα που σας δημιουργήθηκαν από την αφήγηση του μαχητή Ευθύμιου Κατσιάπη; Ι.ΓΚ.: Στην αρχή έκπληξη και στη συνέχεια χαρά, που είχα στα χέρια μου ένα τέτοιο στοιχείο, δηλαδή τη συνοπτική αφήγηση των Βαλκανικών πολέμων και μάλιστα από έναν απλό και άσημο στρατιώτη, που μετείχε σε όλες τις φονικές μάχες του 12 και 13. «Π»: Όταν σας παρέδωσαν οι συγγενείς του μαχητή αυτό το ημερολόγιο, τι νιώσατε στην πρώτη ανάγνωση; Ι.ΓΚ.: Σεβασμό για τη γενιά εκείνη που με ηρωϊσμό και αυτοθυσία ξέπλυνε την κηλίδα που βάρυνε την πατρίδα μας μετά την ήττα του 1897 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΩΝΗΣ, Συγγραφέας «Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες κατακτήσεις» από τους Τούρκους αλλά και τη γενικότερη πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση που είχε διαμορφωθεί πριν από το κίνημα του 1909 και την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον εκ Κρήτης ορμώμενο χαρισματικό ηγέτη Ελευθέριο Βενιζέλο. Αποκατέστησαν, πέραν του διπλασιασμού της Ελλάδας σε έκταση και πληθυσμό, την αυτοπεποίθηση και την ελπίδα στο λαό. «Π»: Συνεργασθήκατε με τον γιο σας Διονύση Γκιώνη, ο οποίος έγραψε κάποια κεφάλαια του βιβλίου (Στρατιωτικές δυνάμεις των αντιπάλων, Ελληνικές απώλειες, η συμβολή του Ναυτικού και το Χρονολόγιο). Τι αίσθηση σας άφησε αυτή η συνεργασία; Ι.ΓΚ.: Ούτως ή άλλως οι σχέσεις μας με το Διονύση είναι κανονικές, όπως πρέπει να είναι μεταξύ γονιού και παιδιού. Η συνεργασία αυτή ήταν μια επιπλέον εμπειρία που είχε, απ ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πολύ καλά αποτελέσματα. Ωστόσο οφείλω να πω ότι ένιωσα ευτυχής ως πατέρας, από την απόδοση του Διονύση σε ζητήματα τόσο σοβαρά, όπως είναι η καταγραφή ιστορικών γεγονότων, έστω και αν δεν είναι πρωτογενή αλλά αλιεύονται από πλούσια βιβλιογραφία. «Π»: Οι εκδόσεις Historical Quest, ο εκδότης Γιάννης Χρονόπουλος, μαθητής σας, τίμησαν με την έκδοση του βιβλίου σας, την προσφορά των άδολων αγωνιστών και τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Τι γεννά τους ήρωες; Ι.ΓΚ.: Η τύχη και η ανάγκη. Η σύμπτωση να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες και η ανάγκη που θέτει το αμείλικτο ερώτημα: Υποτάσσεσαι στους αντιπάλους με ό,τι αυτό συνεπάγεται ή αντιδράς δυναμικά και μεταμορφώνεσαι από απλός άνθρωπος σε γίγαντα και απαράμιλλο αγωνιστή για εκείνα που υπηρετείς και που πιστεύεις ότι είναι όσια και ιερά; «Π»: Άλλαξε ο τρόπος που βλέπετε το χρέος μας προς την πατρίδα με την ανάγνωση του ημερολογίου; Ι.ΓΚ.: Όχι. Απλά ισχυροποίησε την άποψή μου ότι η ελευθερία και η αξιοπρέπεια, δυστυχώς δεν είναι αυτονόητες κατακτήσεις. Χρειάζεται διαρκής εγρήγορση και εντιμότητα. Και αυτό στην πράξη είναι ένα τραγικό στοιχείο. Αντί η ανθρώπινη παραγωγή να διατίθεται για τις ανθρώπινες ανάγκες, διατίθεται για τη διαμόρφωση αμυντικής θωράκισης προς απόκρουση ανεπιθύμητων εισβολέων. Εδώ πραγματώνεται η άποψη του φιλοσόφου ότι ο πόλεμος είναι «πατήρ πάντων». «Π»: Πόσο χρόνο σας πήρε η συγγραφή και από πού αναζητήσατε στοιχεία; Ι.ΓΚ.: Ξεκινήσαμε με το Διονύση με άλλο πλάνο. Ασχοληθήκαμε αρχικά με τη συγγραφή της ιστορίας των Βαλκανικών πολέμων. Είχαμε στη διάθεσή μας πλούσια βιβλιογραφία και κυρίως ημερολόγια ή απομνημονεύματα πολλών πρωταγωνιστών. Στην πορεία διαπιστώσαμε ότι όσο καλό να ήταν αυτό το βιβλίο, θα χανόταν στην κυριολεξία το ημερολόγιο του

17 Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η 17 Κατσιάπη. Γι αυτό αποφασίσαμε τελικά να περιοριστούμε στη δημοσίευση του κειμένου του Κατσιάπη, χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση και να δώσουμε κάποια ιστορικά στοιχεία προς πληρέστερη κατανόηση του αφηγήματος. Η όλη εργασία, από την αρχή ως την τελική μορφή του βιβλίου, ξεπέρασε σε χρονική διάρκεια τους 12 μήνες. «Π»: Γνωρίζουμε την ιστορία μας; Οι νέοι άνθρωποι δείχνουν ενδιαφέρον; Ποια η γνώμη σας για τους νέους; Ι.ΓΚ.: Σαφώς όχι. Αν γνωρίζαμε την ιστορία μας και κυρίως αν τη γνώριζαν οι ηγέτες μας, δεν θα φτάναμε σήμερα σε αυτή την κρίση που βιώνουμε. Και δεν λέω ότι δεν γνωρίζουμε ημερομηνίες και γεγονότα. Η ιστορία είναι και αίτια και αφορμές και αποτελέσματα. Οι πολιτικοί μας έλαβαν υπ όψιν τους τί έφερε την τρόικα το 1858 και τη Δ.Ο.Ε. το 1993; Φαντάζομαι ότι και αν το ήξεραν, δεν φρόντισαν έγκαιρα να μην υπάρχει η ίδια εξέλιξη. Δεν θέλω να πω περισσότερα εδώ γιατί είναι ένα θέμα που πονάει. Ως προς τους νέους. Τι περιμένουμε από τα παιδιά που ακόμα και στις εκπαιδευτικές εκδρομές (πενθήμερες κλπ), τους πάμε σε κοσμοπολίτικα μέρη που μόνο εκπαιδευτικές δεν είναι; Χαζά είναι τα παιδιά ώστε να επιδιώκουν τα δύσκολα, χωρίς παρότρυνση και πειθώ; Το σχολείο που διεύθυνα από το 1986 ως το 1994, οργάνωνε τις πενθήμερες με πρόγραμμα σύνθετο: ψυχαγωγικό - εκπαιδευτικό - μορφωτικό. Κάθε βράδυ διασκεδάζαμε. Την ημέρα όμως επισκεπτόμαστε ιστορικά και αρχαιολογικά μέρη με ξενάγηση. Στην Κύπρο, λοιπόν, όταν στο Μουσείο Αγώνος τους περιέγραφε η Ελένη Χριστοφορίδου, διευθύντρια του Μουσείου πώς συνελήφθει από τους Άγγλους και φυλακίσθηκε στις Γυναικείες φυλακές Λευκωσίας και πώς σκοτώθηκε ο Αυξεντίου, τα παιδιά (κορίτσια και αγόρια), έκλαιγαν με αναφιλητά από την έντονη συγκίνηση. Οφείλουμε όλοι (γονείς, εκπαιδευτικοί, πολιτεία), να τα ενημερώνουμε σωστά, για να ενεργούν κι αυτά σωστά. «Π»: Από το 1966 ως το 2002 εργαστήκατε ως καθηγητής φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση. Οι μαθητές σας είναι εκατοντάδες. Συναντιέστε; Πέτυχαν στη ζωή τους; Ι.ΓΚ.: Είχα την τύχει να έχω μαθήτριες και μαθητές πολύ καλούς. Με πάρα πολλούς από αυτούς έχω επικοινωνία. Όντως έχουν διακριθεί και στη χώρα μας και στο εξωτερικό και επιστήμονες και επιχειρηματίες. Κατά καιρούς με έχουν προσκαλέσει σε συγκεντρώσεις τους και στα Σέρβια και στην Πτολεμαΐδα και στο Αιγάλεω. Ομολογώ ότι η συγκίνησή μου ήταν απερίγραπτη, από τις περιποιήσεις που μου επιδαψίλευσαν. «Π»: Πώς σφυρηλατήθηκε η έντονη προσωπικότητά σας, η ενέργεια, το δόσιμο, η αγάπη σας στα κοινά; Ι.ΓΚ.: Κατ αρχήν θέλω να τονίσω ότι είμαι ένας συνηθισμένος καθημερινός άνθρωπος με ικανότητες και αδυναμίες. Όμως στη ζωή μου πέρασα από πολλά δύσβατα μονοπάτια. Το ότι αγαπώ τον κόσμο είναι δεδομένο! Όμως, μου ανταποδίδουν στο πολλαπλάσιο τη δική τους αγάπη. Στα κοινά, από άλλα βεβαίως μετερίζια, ασχολούμαι από φοιτητής. Με την τοπική αυτοδιοίκηση δεν είχα καν σκεφθεί να ασχοληθώ. Αιτία είναι ο πρώην δήμαρχος Ιλίου, μια εμβληματική μορφή της αυτοδιοίκησης με μεγάλη προσφορά, ο Βασίλης Κουκουβίνος. Μου ζήτησε να δεχθώ να κατέβω μαζί του. Αυτό και έγινε. Στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις (2002, 2006, 2010) εκλεγόμουν κάθε φορά με αυξημένους σταυρούς από την προηγούμενη. Είναι καλό να μετέχεις στα κοινά και είναι απερίγραπτο το αίσθημα ικανοποίησης από τα αποτελέσματα της δράσης σου, όταν αυτά είναι θετικά. «Π»: Οι νέοι έφυγαν και φεύγουν κατά χιλιάδες, είτε ως επιστήμονες είτε ως εργάτες. Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη; Ι.ΓΚ.: Έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επιχώρια ανάπτυξη. Τα παιδιά που φεύγουν το κάνουν από ανάγκη. Δεν ευδοκιμούν στον τόπο τους. Στο εξωτερικό διακρίνονται. Η πολιτική της χώρας μας δεν τους εξασφαλίζει το αυτονόητο. Την επαγγελματική αποκατάσταση. Ο Μινώταυρος της ÏÂÁ fiùè Â Ù Ò appleô apple Ú Ô Ó ÎfiÌ ÓıÚˆappleÔÈ, appleô appleëúâùô Ó ÙËÓ apple Ú ÔÛË Î È ÙÔÓ appleôïèùèûìfi. Ó È ÙÔ Û ÁÎÚÈÙÈÎfi Ì appleïâôó ÎÙËÌ, appleô ÌappleÔÚÂ Ó Ì ÎÚ Ù ÛÂÈ fiúıèô Î È Ó Ì Á ÏÂÈ applefi ÙËÓ ÎÚ ÛË. ªÂ ÙËÓ apple Ú ÔÛË ÂappleÈÙ Á ÓÂÙ È Ë ÙÔÁÓˆÛ, ÈÛ Úfi apple Ú ÁÔÓÙ ÂappleÈ ˆÛË ÙˆÓ Ï ÒÓ Î È ÙˆÓ ÂıÓÒÓ. γραφειοκρατίας, η καχυποψία, η ψυχολογία της καρέκλας, είναι η αιτία του φαινομένου που βλάπτει ανεπανόρθωτα τη χώρα και κάθε προσπάθεια ανασυγκρότησής της. «Π»: Ποια είναι η ανησυχία σας για το μέλλον του τόπου μας; Ι.ΓΚ.: Είμαι αισιόδοξος. Όχι από αφέλεια αλλά από τη γνώση του παρελθόντος. Περάσαμε πολέμους, κατοχές, εμφυλίους σπαραγμούς. Με αγώνα βγήκαμε δυνατότεροι από τις δοκιμασίες. Αρκεί να κάνουμε όλοι το καθήκον μας και να μην το περιμένουμε αυτό από τους άλλους. «Π»: Είναι η οικονομική κρίση η αιτία της διάλυσης; Ι.ΓΚ.: Παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Το κυρίαρχο είναι ότι κάνουμε έντονη κριτική, χωρίς όμως να κάνει κανείς μας αυτοκριτική. Εάν δεν αναλάβουμε τις ευθύνες μας όλοι, ο καθένας στο μερίδιο που του ανήκει, θα δούμε και χειρότερα. Η επιστροφή στις πατροπαράδοτες αξιακές αρχές και στο συγκερασμό των αντιθέσεων είναι αναγκαία γιατί διαφορετικά όσες προσπάθειες και αν γίνουν θα είναι μάταιες. Και ας μην εθελοτυφλούν κάποιοι και νομίζουν ότι, όταν επέλθει κατάρρευση, μπορεί να έρθει η δική τους ώρα. Όλοι πρέπει να συνεργαστούν πριν μεσολαβήσει καταστροφή. Κατόπιν θα είναι αργά για όλους μας. «Π»: Τι πόλεμο, κατά τη γνώμη σας, βιώνουμε; Ι.ΓΚ.: Όλοι οι πόλεμοι στοχεύουν στη διάλυση και στην υποταγή του αντιπάλου. Με όποια μορφή και να γίνεται, επιδίωξη είναι η επικράτηση του ενός απέναντι σε όλους τους άλλους. Η ιστορία είναι γεμάτη από ιστορικά γεγονότα, που επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή. Είναι κρίμα όμως τα παθήματα να μη γίνονται μαθήματα. «Π»: Τι καταστρέφουμε με την απάθεια και την αδιαφορία μας οι Έλληνες; Ι.ΓΚ.: Τα πάντα και κυρίως τους εαυτούς μας. «Π»: Κρατάμε την παράδοση και ποια η συμβολή της; Ι.ΓΚ.: Θα έλεγα ότι ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, όπως και συ, που υπηρετούν την παράδοση και τον πολιτισμό. Είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, που μπορεί να μας κρατήσει όρθιους και να μας βγάλει από την κρίση. Με την παράδοση επιτυγχάνεται η αυτογνωσία, ισχυρός παράγοντας επιβίωσης των λαών και των εθνών. «Π»: Οι γενιές φεύγουν. Διαδέχεται η μια την άλλη. Τι «χάνεται»; Ι.ΓΚ.: Πιστεύω ότι δεν χάνεται τίποτα, αφού οι διάδοχοι των αποχωρούντων από τη ζωή έχουν κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων της παραδόσεως και του πολιτισμού. Υπάρχει μια συνέχεια οργανική που εξακτινώνεται στο μέλλον. «Π»: Οι Βάρβαροι προ των πυλών; Ι.ΓΚ.: Όπως πάμπολλες φορές στο παρελθόν. Από μας εξαρτάται να φράξουμε τις Θερμοπύλες και να μην εντοπίσουν οι «Βάρβαροι» ούτε την Ανοπαία οδό του Καλλίδρομου ούτε την Κερκόπορτα της Βασιλεύουσας. Αν υπάρξουν Εφιάλτες και Νενέκοι, που δυστυχώς δεν λείπουν, τότε τα πράγματα θα είναι τραγικά. «Π»: Ποια είναι η αντίσταση εναντίον της Τυραννίας, της αδικίας, εναντίον της ταπείνωσης του ανθρώπου (βλ. μετανάστες); Ι.ΓΚ.: Πρώτον, να μην γινόμαστε εμείς Τύραννοι και να αποφεύγουμε την αδικία. Δεύτερον, να την καταδικάζουμε και να την καταπολεμούμε, όταν την εντοπίζουμε. Να μην ταλαιπωρούμε τους αδύναμους και απροστάτευτους. Να συνειδητοποιήσουμε ότι το μέλλον είναι άδηλον και η μοίρα απρόβλεπτη. «Π»: Έχετε γράψει τέσσερα βιβλία. Θα συνεχίσετε τη συγγραφή; Ι.ΓΚ.: Παρ ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου συγγραφέα, σας λέω ευθέως ναι. Θα συνεχίσω να γράφω. «Π»: Η λέξη «αγώνας» τι σημαίνει για σας; Ι.ΓΚ.: Τα πάντα. Θεωρώ ότι είναι το νόημα της ζωής. Χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Και οφείλουμε να μιμηθούμε τους πυθαγορείους, οι οποίοι αναρωτιόντουσαν κάθε βράδυ τι έκαναν την ημέρα. Και τι από αυτά που έκαναν δεν έπρεπε να κάνουν και τι από αυτά που δεν έκαναν, έπρεπε να τα κάνουν. Η ηθική τελείωση του ατόμου είναι ένα από τα δυσκολότερα ζητούμενα. Δεν ξέρω αν πρόκειται για ουτοπία. Αξίζει όμως και σαν προσπάθεια η επιδίωξη αυτή.

18 18 Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Παρασκευή 23 Νοεμβρίου Νοεμβρίου : Ο Ιμπραήμ φθάνει με τη στρατιά του στη Σούδα της Κρήτης, καθ οδόν προς την Πελοπόννησο : Ρουμελιώτικα στρατεύματα εισέρχονται στην Πελοπόννησο, κατόπιν προσκλήσεως των Κυβερνητικών : Εκδίδεται νόμος «Περί Τύπου» στην Ελλάδα και θεσπίζονται ποινές για τους παραβάτες : Τελετή λήξης των 3ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στον Άγιο Λουδοβίκο (St Louis) των ΗΠΑ. Οι πρώτοι αγώνες επί αμερικανικού εδάφους στέφθηκαν με παταγώδη αποτυχία. Η Ελλάδα κατέκτησε ένα χρυσό μετάλλιο, στην άρση βαρών με τον Περικλή Κακούση : Ο σταρ της όπερας Ενρίκο Καρούζο καταδικάζεται σε πρόστιμο 10 δολαρίων για σεξουαλική παρενόχληση μιας νεαρής κοπέλας στο ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο καλλιτέχνης με το αριστερό του χέρι άγγιξε τον δεξί μηρό της παθούσας Χάνα Γκρέιαμ : Οι αδελφοί Ράιτ ιδρύουν εταιρία για την εμπορική κατασκευή αεροσκαφών : Στον Ατλαντικό, το καταδρομικό «Ντόιτσλαντ» του Γ Ράιχ βυθίζει το βρετανικό πλοίο «Ραβαλπίντι», σκοτώνοντας 300 επιβάτες : Οι Σοβιετικοί αρχίζουν επίθεση στο Στάλινγκραντ εναντίον των Γερμανών : Με το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου η χορήγηση δελτίου τροφίμων στις ΗΠΑ σταματά, εκτός από την παροχή ζάχαρης, ενώ το εμπόριο της μαύρης αγοράς εξακολουθεί σε όλη την Ευρώπη : Το Βατικανό καταργεί τα λατινικά από επίσημη γλώσσα του : Ο αμερικανός καρδιοχειρουργός Μάικλ ΝτιΜπέικι πραγματοποιεί την πρώτη παράκαμψη στεφανιαίας αρτηρίας (μπάι-πας) : Η Yvonne Burke φέρνει στη ζωή την κόρη της και γίνεται το πρώτο μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου, που γίνεται μητέρα, όντας εν ενεργεία : Βγαίνει ένα από τα θρυλικά άλμπουμ της ροκ, το «The Wall» των Πινκ Φλόιντ και πουλάει μέσα σε δύο εβδομάδες 6 εκατομμύρια δίσκους : Στην Ιταλία, περίπου είναι οι νεκροί του σεισμού των 7,2 Ρίχτερ, του μεγαλύτερου, που συγκλονίζει την Ευρώπη από το : Ριζικά οικονομικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η «τεράστια κρίση», εξαγγέλλει ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου στη Βουλή, κατά την εκφώνηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης : Ψιλές, δασείες και περισπωμένες "εξαφανίζονται" από τα τετράδια των μαθητών, με την εφαρμογή στα σχολεία του μονοτονικού : Η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα στην Ελλάδα από ιδιωτικό κανάλι είναι το Ολυμπιακός - Οσέρ (1-1 Κovac, Αναστόπουλος) από το MEGA στο Στάδιο Καραϊσκάκη : ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Συνασπισμός συμφωνούν και ο Ξενοφών Ζολώτας σχηματίζει την οικουμενική κυβέρνησή του : Σε υπολογίζονται οι Έλληνες χρήστες ναρκωτικών : Στην Ιταλία, εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες διαδηλώνουν κατά των μεταρρυθμίσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΟΚ, οι οποίες τους υποχρεώνουν να μειώσουν την παραγωγή τους : Τριάντα νεκροί και 200 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιχειρήσεων των Αφγανών μουτζαχεντίν εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων στα βόρεια της χώρας : Η γερμανική κυβέρνηση αντιδρά με «οργή, πίκρα και θλίψη» στο φόνο τριών Τούρκων στην πόλη Μελν από εμπρηστικές επιθέσεις, για τις οποίες είναι ύποπτοι νεοναζί : Την ανάγκη αναθεώρησης ορισμένων θέσεων της τουρκοκυπριακής πλευράς, υπογραμμίζει στην έκθεσή του ο γ.γ του ΟΗΕ Μπούτρος Γκάλι : Στο Περού, οι τοπικές αρχές της πόλης Αρεκίπα εγκρίνουν την κατασκευή πολυτελούς οίκου ανοχής για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων : Την ικανοποίηση του για τις ελληνικές προσπάθειες προς την επίλυση του Μεσανατολικού, εκφράζει ο ΥΠΕΞ του Ισραήλ, Σιμόν Πέρες, μετά τις συναντήσεις που είχε στην Αθήνα με τον πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου και τον ΥΠΕΞ Θόδωρο Πάγκαλο : Ισόβια συν 21 χρόνια επιβάλει το Κακουργιοδικείο της Κορίνθου στον Μανόλη Δουρή, για το βιασμό και τη δολοφονία του 7χρονου γιου του : Στην Ινδονησία, 31 είναι οι νεκροί και πάνω από 280 οι τραυματίες, λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Μεράπι, στο κέντρο της Ιάβας : Επιστολή διαμαρτυρίας προς την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία, στέλνει το ελληνικό τμήμα της οικολογικής οργάνωσης «Greenpeace», λόγω της άρνησης της χώρας μας να καταδικάσει τις γαλλικές πυρηνικές δοκιμές στη Γ.Σ. του ΟΗΕ : Την άρση του εμπάργκο κατά της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, αποφασίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ : Η Ελληνίδα «Μις Ελλάς» Ειρήνη Σκλήβα εκλέγεται «Μις Κόσμος», στα καλλιστεία που πραγματοποιήθηκαν στην Ινδία : Η Αυστρία και η Ουγγαρία υπογράφουν συμφωνία βάσει της οποίας προτείνουν να αναλάβουν τη διοργάνωση της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (Euro) του : Ο 37χρονος ιδιόρρυθμος παίκτης των Chicago Bulls Dennis Rodman καταθέτει αίτηση διαζυγίου από την Carmen Electra (πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής σειράς «Baywatch») 9 μόλις ημέρες μετά τον γάμο τους, στις 14/11/98, με την αιτιολογία ότι ήταν μεθυσμένος κατά την τέλεση του μυστηρίου : Ο Λεωνίδας Σαμπάνης κερδίζει 2 αργυρά μετάλλια (145 κιλά στο ζετέ και 315 κιλά στο σύνολο) στην κατηγορία των 62 κιλών και η Ιωάννα Χατζηιωάννου το χάλκινο στο ζετέ με 127,5 κιλά (πανελλήνιο ρεκόρ) στην κατηγορία των 63 κιλών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών που διεξάγεται στο ΣΕΦ. ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ : Γεννιέται ο 14ος Πρόεδρος των ΗΠΑ Πιρς Φράκλιν : Ο Γουίλιαμ Μπόνεϊ, γνωστός ως Billy the Kid, διαβόητος φυγόδικος για το φόνο 27 ανθρώπων στην αμερικανική Δύση : Γεννιέται στο Καντίθ της Ισπανίας ο συνθέτης Manuel de Falla : Ο Βρετανός ηθοποιός Μπόρις Καρλόφ, ο πρώτος «Φραγκενστάιν» της μεγάλης οθόνης : Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Χάρπο Μαρξ, ένας εκ των τεσσάρων αδερφών Μαρξ : Ο Πολ Σελάν, ρουμανοεβραϊκής καταγωγής γάλλος ποιητής, που έγραψε στη γερμανική γλώσσα. Θεωρείται από τους σημαντικότερους ποιητές του 20ου αιώνα με πολλούς επιγόνους : Γεννιέται ο Πολωνός συνθέτης Κριστόφ Πεντερέσκι : Ο Γιώργος Κούδας, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ : Γεννιέται ο Σκωτσέζος Maxwell Caulfield, ηθοποιός της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ : Πεθαίνει σε ηλικία 88 ετών ο Ζορζ Κλεμανσό, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος, βουλευτής, γερουσιαστής, υπουργός και πρωθυπουργός στη Γαλλία : Ο Αντρέ Μαλρό, Γάλλος συγγραφέας, ιστορικός τέχνης και πολιτικός : Ο Ρόαλντ Νταλ, Βρετανός συγγραφέας παιδικών βιβλίων : Ο Λουί Μαλ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. ÓÈÁÌ Έρχομαι, φίλε, από μακριά, κι αν είναι ορισμός σου, θα χτίσω το καλύβι μου, κολλητά στο αρχοντικό σου. Τι είμαι; Απάντηση: Το χελιδόνι!

19 Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Σ Ο Φ Α Λ Ο Γ Ι Α 19 ΕΙΠΕ Ο... Αλμπέρ Καμύ ( ) σμό και το θάρρος δευτερεύουσες αξίες, αφού όμως πρώτα δώσετε αποδείξεις ηρωισμού και θάρρους. όλες οι σπουδαίες σκέψεις έχουν γελοίο ξεκίνημα. Η πραγματική γενναιοδωρία προς το μέλλον έγκειται στο να τα δίνουμε όλα στο παρόν. Το σχολείο μας προετοιμάζει για τη ζωή σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει. καιοσύνη και καταλήγει να περιμένει να φορέσει ένα στέμμα. Χωρίς δουλειά, η ζωή σαπίζει, αλλά όταν η δουλειά είναι άψυχη, η ζωή εκφυλίζεται και ξεψυχάει. Μπορείς να κρίνεις το χαρακτήρα ενός άντρα παρατηρώντας την όψη της γυναίκας του. Γάλλος συγγραφέας (Νόμπελ Λογοτεχνίας 1957) και φιλόσοφος που γεννήθηκε στην Αλγερία. Ιδρυτής του Théâtre du Travail (1935), όπου δούλεψε ως σκηνοθέτης, διασκευαστής και ηθοποιός. Χρωστά τη φήμη του στα μυθιστορήματά του «Ο Ξένος» και «Η Πανούκλα», στα θεατρικά του έργα «Καλιγούλας» και «Οι Δίκαιοι» και στα φιλοσοφικά του δοκίμια: «Ο Μύθος του Σίσυφου» και «Ο Επαναστατημένος Άνθρωπος». Συχνά κατατάσσεται στους υπαρξιστές, κάτι που ο ίδιος απέρριπτε. Πέθανε σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Δεν μου αρέσουν τα μυστικά των άλλων. Με ενδιαφέρουν όμως οι εξομολογήσεις τους. Μια από τις χειρότερες αιτίες εχθρότητας είναι η λύσσα και η ποταπή επιθυμία να δεις να υποκύπτει, αυτός που τολμάει να αντιστέκεται σ αυτό που σε συνθλίβει. Πρέπει να θεωρείτε τον ηρωι- Φαντάζομαι πως ο Σίσυφος ήταν ευτυχισμένος. Ελεύθερος είναι εκείνος που μπορεί να ζει χωρίς να λέει ψέματα. Η ανάγκη να έχεις πάντα δίκιο, είναι σφραγίδα ενός χυδαίου πνεύματος. Αυτοί που γράφουν ξεκάθαρα έχουν αναγνώστες. Αυτοί που γράφουν δυσνόητα, έχουν σχολιαστές. Το να δημιουργείς είναι σαν να ζεις δυο φορές. Είναι πιθανό να είναι κανείς ενάρετος, αλλά μόνο από ιδιοτροπία. Δεν μπορείς να αποκτήσεις εμπειρία κάνοντας πειράματα. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις εμπειρία. Πρέπει να την υποστείς. Στα τριάντα μου, σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη, γνώρισα τη φήμη. Τώρα ξέρω περί τίνος πρόκειται. Μικροπράγματα. Γοητεία είναι ένας τρόπος να παίρνεις την απάντηση «ναι», χωρίς να έχεις κάνει κάποια ξεκάθαρη ερώτηση. Ο ελεύθερος Τύπος μπορεί να είναι είτε καλός είτε κακός, αλλά χωρίς ελευθερία, είναι απόλυτα βέβαιο ότι ο Τύπος δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο από κακός. Όλες οι σπουδαίες πράξεις και Η ακεραιότητα δεν έχει ανάγκη από κανόνες. Οι άνθρωποι σπεύδουν να ασκήσουν κριτική για να μην κριθούν οι ίδιοι. Ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας. Για τους πιο πολλούς ανθρώπους, ο πόλεμος είναι το τέλος της μοναξιάς. Για μένα, είναι η οριστική μοναξιά. Για να είμαστε ευτυχισμένοι, πρέπει να μη μας απασχολούν πολύ οι άλλοι. Υπάρχουν στους ανθρώπους περισσότερα πράγματα να θαυμάσουμε παρά να περιφρονήσουμε. Η παγίδα του μίσους είναι ότι σε δένει με τον χειρότερο εχθρό σου. Υπάρχουν κάποια πάθη τόσο δυνατά, που δεν μπορεί παρά να είναι αρετές. Σε συγχωρούν για την ευτυχία σου και τα πλούτη σου μόνο αν τα μοιράζεσαι γενναιόδωρα. Η ζωή μπορεί να είναι υπέροχη και συνταρακτική, αυτή είναι όλη η τραγωδία της. Χωρίς ομορφιά, αγάπη ή κίνδυνο, θα ήταν σχεδόν εύκολο να ζεις. Ο σκλάβος ξεκινά ζητώντας δι- Πρέπει να έχει κανείς έναν έρωτα, ένα μεγάλο έρωτα, για να του εξασφαλίζει άλλοθι στις αδικαιολόγητες απελπισίες που κυριεύουν όλους μας. Προπαντός όταν οι μέρες φαίνονται ατέλειωτες, είναι που αρχίζουν τα χρόνια να περνάνε γρήγορα. Στην πραγματικότητα δεν ζούμε παρά μερικές ώρες της ζωής μας. Η αλήθεια, όπως και το φως, τυφλώνει. Ένας άντρας έχει πάντα δύο χαρακτήρες: τον δικό του και αυτόν που του δίνει η γυναίκα του. Στη μέση του χειμώνα, ανακάλυψα τελικά ότι μέσα μου υπάρχει ένα αόρατο καλοκαίρι. Θα σου πω ένα μυστικό φίλε μου. Μην περιμένεις την Ημέρα της Κρίσης. Έρχεται κάθε μέρα. Η πολιτική και η μοίρα της ανθρωπότητας διαμορφώνονται από ανθρώπους χωρίς ιδανικά και χωρίς μεγαλείο. Άνθρωποι που έχουν μεγαλείο μέσα τους δεν ασχολούνται με την πολιτική. Μη βαδίζεις μπροστά μου γιατί μπορεί να μην σε ακολουθήσω. Μη βαδίζεις πίσω μου γιατί μπορεί να μη σε οδηγήσω. Βάδιζε πλάι μου και γίνε ο σύντροφός μου. Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Νέα εφαρμογή του Facebook για εύρεση εργασίας Το Facebook επεκτείνεται και στην αγορά εύρεσης εργασίας, δημιουργώντας ειδική εφαρμογή, που θα περιλαμβάνει αγγελίες από υπηρεσίες όπως το Monster και το Branch Out. Η εφαρμογή έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου. Σε αυτήν, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε 1,7 εκατομμύρια αγγελίες για εύρεση εργασίας. Η πρωτοβουλία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στο Facebook και το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας, αλλά και με τρεις μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η εφαρμογή εύρεσης εργασίας αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στη γραμμή «πλεύσης» του Facebook, καθώς έως τώρα οι δραστηριότητές του ήταν επικεντρωμένες σχεδόν αποκλειστικά στην προσωπική δικτύωση μέσω Ίντερνετ. Αυτή η «στροφή» του Facebook, αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη διαδικτυακή πύλη LinkedIn, η οποία κατέχει τα πρωτεία παγκοσμίως στον τομέα της εύρεσης εργασίας με 187 εκατομμύρια χρήστες.

20 20 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 Οι πέντε ρυθμίσεις - «ανάσα» για χιλιάδες δανειολήπτες Περίοδο χάριτος τεσσάρων ετών και μειωμένο επιτόκιο δίνει σε χιλιάδες νοικοκυριά το νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Ανάπτυξης για τις ρυθμίσεις στεγαστικών και ενυπόθηκων καταναλωτικών δανείων. Πρόκειται για ρύθμιση που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους ανέργους στους οποίους δίνεται η δυνατότητα μη καταβολής χρημάτων για τέσσερα χρόνια. Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης πραγματοποίησε συνάντηση με εκπρόσωπους της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών στην οποία οι δύο πλευρές κατέληξαν στο βασικό κορμό των ρυθμίσεων, οι οποίες όμως τελούν υπό την αίρεση της τρόικας. Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης μετά το τέλος της συνάντησης, το σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνει πέντε άξονες και συγκεκριμένα: 1. Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής των στεγαστικών και ενυπόθηκων καταναλωτικών δανείων, με τετραετή περίοδο χάριτος και επιτόκιο 1,5%. Στις ρυθμίσεις αυτές θα μπορούν να υπαχθούν μισθωτοί, εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας (δελτίο παροχής υπηρεσιών) και συνταξιούχοι που έχουν οικογενειακό ετήσιο εισόδημα μέχρι ευρώ και έχουν υποστεί από την 1η Ιανουαρίου 2010 μείωση των εισοδημάτων τους κατά 35%. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις ευρώ. Στο διάστημα της τετραετίας οι δανειολήπτες θα πληρώνουν μόνο τους τόκους των δανείων ενώ η δόση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% των εισοδημάτων τους. Ωστόσο εάν το ποσό της τοκοπληρωμής υπερβαίνει το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, η μηνιαία καταβολή θα περιορίζεται στο ύψος του 30%. Η συμβατική διάρκεια του δανείου θα παρατείνεται ισόχρονα με την περί- οδο χάριτος και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής θα συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης. 2. Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση ανέργων, πολυτέκνων και χρονίως πασχόντων. Σε αυτή τη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν δανειολήπτες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Για τους ανέργους θα δίνεται περίοδος χάριτος 4 ετών στη διάρκεια των οποίων οι δα- νειολήπτες δεν θα πληρώνουν καθόλου δόση. Στην περίπτωση των πολυτέκνων η αντικειμενική αξία του ακινήτου θα φτάνει τις ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται ισόχρονα με την περίοδο χάριτος και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης. 3. Τροποποιείται με νομοθετική ρύθμιση ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Οι αλλαγές θα αφορούν τη διαδικασία για την ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Συγκεκριμένα, βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού συμβιβασμού με πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 51% των απαιτήσεων της οφειλής (όχι η πλήρης ομοφωνία, 100% που απαιτείτο. Η συμβατική διάρκεια του δανείου θα παρατείνεται ισόχρονα με την περίοδο χάριτος και η εξόφλησή του μετά το πέρας αυτής θα συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης Παράταση διάρκειας μέχρι σήμερα). Επίσης θα προβλέπεται ρύθμιση για καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο. Η ελάχιστη καταβολή ορίζεται στο 10% της τρέχουσας δόσης, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως. 4. Επεκτείνεται για ακόμη έναν χρόνο η αναστολή των πλειστηριασμών. Πιο συγκεκριμένα, με ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης παγώνουν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2013 οι πλειστηριασμοί που αφορούν την πρώτη κατοικία δανειοληπτών, αξίας έως και ευρώ. 5. Προβλέπεται η βελτίωση του υφισταμένου πλαισίου του Τειρεσία έτσι ώστε να αναγνωρίζονται οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου και να δίνεται η δυνατότητα μίας πιο ευέλικτης αντιμετώπισης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα, ανάλογα με το συνολικό τους προφίλ. Τέλος, θα υπάρξει συγκεκριμένο πρόγραμμα επιβράβευσης όσων αποπληρώνουν στην ώρα τους τα δάνειά τους. Το πρόγραμμα αυτό επεξεργάζονται ήδη οι τράπεζες. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε μετά το τέλος της συνάντησης ότι «θα ληφθούν υπόψη όλες οι προτάσεις των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση αλλά και κάθε άλλου κόμματος ή φορέα, προκειμένου η ρύθμισή μας να είναι όσο το δυνατόν πιο σφαιρική». Όπως είπε, οι τελικές ρυθμίσεις, θα τεθούν υπόψη της Τραπέζης της Ελλάδος αφενός και της τρόικας αφετέρου. ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑ- ΚΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ Πανεπιστημίου Αθήνας, παραδίδει μαθήματα Φυσικής και Μαθηματικών. Τιμές προσιτές. τηλ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Παρέχονται οργανωμένες σημειώσεις. Τιμές ιδιαίτερα προσιτές. τηλ , ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Τριάρι 2ου ορόφου στο Γαλάτσι (2 υ/δ, 2 wc, ενιαία κουζίνα - σαλόνι) με τζάκι, ηλιακό θερμοσίφωνα, δικό του λέβητα καλοριφέρ. τηλ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ- ΤΙΚΩΝ Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. παραδίδονται από καθηγήτρια με άδεια διδασκαλίας & φροντιστηριακή εμπειρία. Χαμηλές τιμές. Με απόδειξη παροχής υπηρεσιών. τηλ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ενενήντα ανέργους σελ.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ενενήντα ανέργους σελ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 266 ΤΙΜΗ 0,10 Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ενενήντα ανέργους σελ. 12 Τρίμηνη απασχόληση, 200 ώρες εργασίας, 1.200 ευρώ σύνολο αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 315 ΤΙΜΗ 0,10 Κατολισθήσεις στην οδό Έβρου μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις σελ. 9 Δωρεάν μελέτη από το ΕΜΠ για την αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Μειωμένος κατά 17% ο προϋπολογισμός του Δήμου Γαλατσίου ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο στη Λ. Βεΐκου

Μειωμένος κατά 17% ο προϋπολογισμός του Δήμου Γαλατσίου ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο στη Λ. Βεΐκου ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 303 ΤΙΜΗ 0,10 Μειωμένος κατά 17% ο προϋπολογισμός του Δήμου Γαλατσίου «Κουτσουρεμένος» κατά 17% σε σχέση με πέρσι είναι ο φετινός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός

Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 275 ΤΙΜΗ 0,10 Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης Ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Διαβάστε περισσότερα

Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι

Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 265 ΤΙΜΗ 0,10 Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι Και ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία Αχαρνές και Φυλή Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 12 χρόνια από τον φονικό σεισμό n σελ. 8 n σελ. 12-14, 19-22 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Σε ιδιώτες η διαχείριση των απορριμμάτων n σελ. 13 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ www.doxthi.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΧΑ. 300.000 για το Ευθύμειο Κέντρο από το Καζίνο. Να βάλουμε τον Δήμο σε τροχιά ανάπτυξης ΣΕΛ.

ΞΗΡΑΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΧΑ. 300.000 για το Ευθύμειο Κέντρο από το Καζίνο. Να βάλουμε τον Δήμο σε τροχιά ανάπτυξης ΣΕΛ. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 182 - Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

εκ. ευρώ στο ΕΣΠΑ 87.9 kappa Συνεχίζεται η αναβάθμιση Ημερίδα για την απασχόληση σελ. 13 Απολύσεις χωρίς υπογραφή δημάρχου radio

εκ. ευρώ στο ΕΣΠΑ 87.9 kappa Συνεχίζεται η αναβάθμιση Ημερίδα για την απασχόληση σελ. 13 Απολύσεις χωρίς υπογραφή δημάρχου radio 87.9 kappa radio Η Εβδομαδιαια ΕφΗμΕριδα της Κορινθιας - Ετος 9 ο - αρ. φύλλού 409 - ςαββατο 17 & ΚύριαΚΗ 18 νοεμβριού 2012 - τιμη: 0,50 συμφωνια στη μυστικη συναντηση υπουργου - κεδε στο ναυπλιο συνεδριασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 6ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 328 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30

ΕΤΟΣ 6ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 328 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΓΡΕΒΕΝΑ ΘΑΡΣΕΙΝ Τ ΑΛΗΘH ΛΕΓΩΝ ΕΤΟΣ 6ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 328 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα

Διαβάστε περισσότερα

Θα μας φάνε τα κουνούπια

Θα μας φάνε τα κουνούπια Μάιος 2011 - Αρ. φύλλου 1 Διανέμεται δωρεάν Δημοτικά τέλη φωτιά έφερε ο Καλλικράτης Αυξήθηκαν δραματικά τα δημοτικά τέλη στο Δήμο Θερμαϊκού. Αιτία, την οποία επικαλέστηκε η διοίκηση, είναι το μεγάλο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, 14 και 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 - Έναρξη Τακτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ.

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. 13 Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων 106 Kωδικός 2672 Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου 13 Δεκεμβρίου 2013 - Έτος ίδρυσης 1964 - Περίοδος Γ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση 10% στα δημοτικά τέλη

Μείωση 10% στα δημοτικά τέλη E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «Πριν να γεννηθώ» της Εύας Σολδάτου από τη Γωγώ Ατζολετάκη σελ. 30 Παραστάσεις Καραγκιόζη

Διαβάστε περισσότερα

εν τη ενώσει! Αγροτικός Σύλλογος Κορινθίας Ποιος είναι, τι προσδοκά, για τι αγωνίζεται;

εν τη ενώσει! Αγροτικός Σύλλογος Κορινθίας Ποιος είναι, τι προσδοκά, για τι αγωνίζεται; Σικυωνίων ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 90 Φεβρουάριος 2013 Η ισχύς Και του χρόνου! εν τη ενώσει! Η εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων στο Δήμο μας, οι επαφές με άλλους

Διαβάστε περισσότερα

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 180 - Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ. Χωρεμης. ΤΕΝΤΑ, ΠΕΡΓΚΟΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κόρινθος. Πατρών 73 Κιάτο. Ελ. Βενιζέλου 57 τηλ. 2742025520 και 2741075510

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ. Χωρεμης. ΤΕΝΤΑ, ΠΕΡΓΚΟΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κόρινθος. Πατρών 73 Κιάτο. Ελ. Βενιζέλου 57 τηλ. 2742025520 και 2741075510 ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Χωρεμης ΤΕΝΤΑ, ΠΕΡΓΚΟΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κόρινθος. Πατρών 73 Κιάτο. Ελ. Βενιζέλου 57 τηλ. 2742025520 και 2741075510 ζωντανό ραδιόφωνο γιατί τα καλύτερα, αρχίζουν από Κ www.kapparadio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έκλεισαν τα ιατρεία του ΙΚΑ Γαλατσίου

Έκλεισαν τα ιατρεία του ΙΚΑ Γαλατσίου ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 362 ΤΙΜΗ 0,10 Έκλεισαν τα ιατρεία του ΙΚΑ Γαλατσίου Το βράδυ της ευτέρας 17 Φεβρουαρίου δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές. Επεκτείνεται η ΔΗ.ΚΕ.Α λόγω μεγάλης προσέλευσης κόσμου. Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 167-0,02 Λεπτά

Αχαρνές. Επεκτείνεται η ΔΗ.ΚΕ.Α λόγω μεγάλης προσέλευσης κόσμου. Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 n Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 167-0,02 Λεπτά Αχαρνές ΔΗ.ΦΑ: στο πλευρό παιδιών και ηλικιωμένων n σελ. 18 Αχαρνές Επεκτείνεται η ΔΗ.ΚΕ.Α λόγω μεγάλης προσέλευσης κόσμου Κερδίζει τη «μάχη» για τα σχολεία ο δήμος Φυλής n σελ. 110 n σελ. 6 συγχρονοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η υτική Μακεδονία αποτελεί την «Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδας»

Η υτική Μακεδονία αποτελεί την «Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδας» ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. φύλλου 4182 Τιμή φύλ. : 0,15 Θεσσαλία Δυτική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

«Αόρατη» εφορία όλο το χρόνο για μισθωτούςσυνταξιούχους

«Αόρατη» εφορία όλο το χρόνο για μισθωτούςσυνταξιούχους ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Τρίτη 8 Απριλίου 2014 Αριθ. φύλλου 4554 Τιμή φύλ. : 0,15 Εγκριση πίστωσης και δημοπράσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σενάρια για τη χρήση

Νέα σενάρια για τη χρήση ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 367 ΤΙΜΗ 0,10 Νέα σενάρια για τη χρήση του Ολυµπιακού Παλαί Γαλατσίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ή ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Για «διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

για τον τουρισμό μας 87.9 kappa Με Οθέλλο από τη Metropolitan Opera σελ.19 Οι μαθητές φυτεύουν λαχανόκηπους σελ. 20

για τον τουρισμό μας 87.9 kappa Με Οθέλλο από τη Metropolitan Opera σελ.19 Οι μαθητές φυτεύουν λαχανόκηπους σελ. 20 87.9 kappa radio Η Εβδομαδιαια ΕφΗμΕριδα της Κορινθιας - Ετος 9 ο - αρ. φύλλού 406 - ςαββατο 27 & ΚύριαΚΗ 28 οκτωβριού 2012 - τιμη: 0,50 Θα ΖΗτΗσει ευθυνεσ και απο την ευρωπαϊκη επιτροπη στο λουτρακι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2675 Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Τιμή : 0,01 κ.2239 Σελ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ ένα κλικ. Ταξίδι µε πλοίο:... Αυτά είναι τα δικαιώµατά σας. Τηλεφωνήστε ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΚΚΕ - ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Μ ένα κλικ. Ταξίδι µε πλοίο:... Αυτά είναι τα δικαιώµατά σας. Τηλεφωνήστε ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΚΚΕ - ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 384 ΤΙΜΗ 0,10 Επιδότηση µητέρων για εγγραφή παιδιών σε Παιδικούς Σταθµούς Ξεκίνησε το Πρόγραµµα στο οποίο µπορούν να συµµετέχουν µητέρες

Διαβάστε περισσότερα

www.loveyourholidays.gr ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Αθήνα. Γούναρη 112-114 τ. 2109639391-2 φ. 2109639390 csofou@loveyourholidays.gr Καλός... Καλώς.

www.loveyourholidays.gr ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Αθήνα. Γούναρη 112-114 τ. 2109639391-2 φ. 2109639390 csofou@loveyourholidays.gr Καλός... Καλώς. www.loveyourholidays.gr ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Κόρινθος. Πατρών 128 τ. 2741028688, 22146, φ. 2741024073 Αθήνα. Γούναρη 112-114 τ. 2109639391-2 φ. 2109639390 csofou@loveyourholidays.gr Εβδομαδιαια Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολική κατάληψη Δημαρχείων Καταλήψεις και το Σαββατοκύριακο, αν ανακοινωθούν νέα μέτρα

Συμβολική κατάληψη Δημαρχείων Καταλήψεις και το Σαββατοκύριακο, αν ανακοινωθούν νέα μέτρα E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Μεγάλη επιτυχία της Δημοτικής Αστυνομίας σελ. 2 Ο Δήμος Γεροσκήπου βραβεύει την Όλγα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ IOYΛIOΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 10 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ IOYΛIOΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 10 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ IOYΛIOΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 10 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ / Ο Θ Ω Ν Ο Σ 3, Τ. Κ. 3 5 1 0 0 Λ Α Μ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 47 επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα χρήσιμα EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ www.korinthiacc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τραγική πρωτιά. στην εγκληματικότητα 87.9. kappa. Με την ασφάλεια της Λαρσινός Α.Ε. σελ. 15. Εργοστάσιο ενέργειας

Τραγική πρωτιά. στην εγκληματικότητα 87.9. kappa. Με την ασφάλεια της Λαρσινός Α.Ε. σελ. 15. Εργοστάσιο ενέργειας 87.9 kappa radio Η Εβδομαδιαια ΕφΗμΕριδα της Κορινθιας - Ετος 8 ο - αρ. φύλλού 382 - ςαββατο 7 & ΚύριαΚΗ 8 απριλιού 2012 - τιμη: 0,50 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ 85.000 ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΑΙΡΝΟυΝ ΟλΕΣ ΤΙΣ ΑΣΤυΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα