ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 Ο ήµος Καλαµάτας προκηρύσσει κανονικό ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α /93, για την ανάδειξη µειοδότη, προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του, σε ότι αφορά σε εκτυπώσεις-εκδόσεις διαφόρων εντύπων κ.λ.π., για το έτος 2011, µε κριτήριο κατακύρωσης την µικρότερη τιµή. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των ,99 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 20/12/2010 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 πρωινή στο κτίριο του κεντρικού ηµαρχείου του ήµου Καλαµάτας Αριστοµένους 28 (Τµήµα Προµηθειών & Αποθήκης). Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται εγγυητική επιστολή ίση µε το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (άρθρο 26 παρ. 1 α Υ.Α.11389/93). Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι ενδιαφερόµενοι για πληροφορίες και παραλαβή της σχετικής διακήρυξης (καθώς και της σχετικής µελέτης), µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλ Κο Λαγωνικάκο Σπύρο. Ο ΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κων/νος Αθανασόπουλος

2 «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2011»

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ήµος Καλαµάτας προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο κανονικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τις εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων κ.λ.π., για τις ανάγκες του ήµου Καλαµάτας έτους 2011, προϋπολογισµού ,99 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους µέχρι τις 20/12/2010 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. στο Τµήµα Προµηθειών και Αποθήκης του ήµου Καλαµάτας, Αριστοµένους 28. Προσφορές θα είναι δεκτές και αυτές που θα καλύπτουν µέρος του σύνολο των εκτυπώσεων. Το είδος είναι διαιρετό και µειοδότης θα αναδειχθεί ο προµηθευτής που προσφέρει τη χαµηλότερη συνολική τιµή. (δηλ. µπορεί να αναδειχθούν περισσότεροι από έναν µειοδότες). Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί από ηµοτικούς Πόρους. Σελίδα 1

4 Άρθρο 1 ο Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση στον τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ αρ /93 Υπ. Απόφ. «Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α» Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισµού και να λαµβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού, µετά την δηµοσίευση της περίληψής της, όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες από το Τµήµα Προµηθειών και Αποθήκης του ήµου Καλαµάτας, Αριστοµένους 28 (τηλέφωνο επικοινωνίας ). Η δαπάνη για την δηµοσίευση της περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον τύπο βαρύνει τον µειοδότη. Άρθρο 2 ο Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών (Ε...) στο Τµήµα Προµηθειών και Αποθήκης του ήµου Καλαµάτας, Αριστοµένους 28, Καλαµάτα, την 20/12/2010 και από ώρα 9:00 (έναρξη παραλαβής προσφορών) µέχρι 10:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) εκτός και αν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά από την ώρα αυτή. Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του ήµου - µε ευθύνη του προσφέροντος - από την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. Σε περίπτωση µη διενέργειας του διαγωνισµού στην παραπάνω ηµεροµηνία ή ακύρωσής του, ισχύει το άρθρο 22 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. Άρθρο 3 o Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: i) Η παρούσα διακήρυξη ii) Η Υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ / Ενιαίος Κανονισµός iii) Προµηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ Τ. Β αρ. 185/ ) Ο Ν.2286/95 Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση µε τα παραπάνω, ισχύουν τα αναφερόµενα στα παραπάνω (ii), και (iii). Τα συµβατικά στοιχεία είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής: Η σύµβαση Η παρούσα διακήρυξη Η υπ αρ 16/2010 µελέτη του ήµου Καλαµάτας Η προσφορά του αναδόχου Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : Άρθρο 4o ( ικαιούµενοι Συµµετοχής) Σελίδα 2

5 1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί) 2. Όλα τα νοµικά πρόσωπα 3. Συνεταιρισµοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 4. Ενώσεις προµηθευτών εφόσον : 4.1 Ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στην διαµόρφωση του προσφερόµενου προϊόντος. 4.2 Στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιµής προσφοράς. 4.3 Κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (2) και (3) της παρ. 9α του άρθρου 6 της παρούσης. 4.4 Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 4.5 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 4.6 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. Άρθρο 5 ο (Φάκελος Προσφοράς) Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 1. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική, και µόνον γλώσσα. 2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αρµόδια Ε... του ήµου Καλαµάτας µέσα σε (σφραγισµένο) κυρίως φάκελο, όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα : i) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2011» ii) Αριθµός Απόφασης έγκρισης όρων διακήρυξης (296/2010 Απόφαση.Ε.) iii) Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού (20/12/2010) iv) Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό. Σελίδα 3

6 Ο κυρίως φάκελος θα περιλαµβάνει : 1. Σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟ- ΧΗΣ, καθώς και όλα τα προηγούµενα στοιχεία (2.i, 2.ii, 2.iii, 2.iv). Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής που ζητούνται στο επόµενο άρθρο 6 ο. Καλό είναι αυτά να βρίσκονται µε την σειρά που ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ, ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα απώλειάς τους. 2. Καλά σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, καθώς και όλα τα προηγούµενα στοιχεία (2.i, 2.ii, 2.iii, 2.iv). Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για κάθε συγκεκριµένο είδος σε (ευρώ). Στην τιµή αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των αναλώσιµων στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή που προσφέρει ο µετέχων στον διαγωνισµό, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της ηµαρχιακής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά µπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. Άρθρο 6 ο (Στοιχεία ικαιολογητικά Συµµετοχής) Τα δικαιολογητικά συµµετοχής πρέπει να ακολουθούν την σειρά µε την οποία αναγράφονται παρακάτω, επί ποινή αποκλεισµού κατατίθενται µαζί µε τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής: 1. ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. 2. ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να παραδώσει τα είδη στο ήµο σύµφωνα µε την παρούσα. Στη δήλωση αυτή θα αναφέρεται σαφώς ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης από την ειδοποίησή του από το ήµο Καλαµάτας, δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. 3. ήλωση ότι θα αναλάβει ο διαγωνιζόµενος την διεκπεραίωση κάθε εργασίας απαιτούµενης για την παράδοση των υλικών στον ήµο ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση ή διαδικασία. Σελίδα 4

7 4. Η κατά το άρθρο 8 εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 5. Για ανώνυµες εταιρείες-συνεταιρισµούς, σε περίπτωση µη ταχυδροµικής κατάθεσης, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του θα προσκοµίσει πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας-Συνεταιρισµού, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτών, στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισµού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο). Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι επί ποινή αποκλεισµού παρίστανται αυτοπροσώπως µε την επίδειξη της ταυτότητάς τους. 6. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης : Εδάφιο α - Οι Έλληνες πολίτες : 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει αν τελούν ή όχι υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης αν τελούν ή όχι υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει αν είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 4. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Εδάφιο β - Αλλοδαποί 1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α. της παραγράφου αυτής. Σελίδα 5

8 3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. Εδάφιο γ - Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. Εδάφιο δ - Συνεταιρισµοί 1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα, 2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α. της παραγράφου αυτής. Εδάφιο ε - Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 8. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 9. Εφόσον από τα προηγούµενα επιτρέπεται, οι προµηθευτές να συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου. 10. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφο. Άρθρο 7 ο Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού χωρίς καµιά αλλαγή ή αναθεώρηση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα ή Σελίδα 6

9 οποιαδήποτε άλλη αιτία, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. Άρθρο 8 ο (Εγγύηση Συµµετοχής) (παρ. 1 άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 5% συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ επί του προϋπολογισµού µελέτης για το σύνολο αναλωσίµων που περιλαµβάνει στην προσφορά του ο κάθε διαγωνιζόµενος και θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Τ. Π. &. ή του ΤΣΜΕ Ε ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας. 2. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τους προµηθευτές στους οποίους κατακυρώθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) µέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: i) Την ηµεροµηνία έκδοσης ii) Τον εκδότη iii) Να απευθύνεται στον ήµο iv) Τον αριθµό της εγγύησης v) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση vi) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. vii) Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού viii) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως. ix) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. x) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. xi) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Πρέπει να έχει πεντάµηνο τουλάχιστον ισχύ, από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) xii) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας του ήµου. 4. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. Άρθρο 9 ο (Τρόπος ιενέργειας Του ιαγωνισµού) Σελίδα 7

10 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 2 της παρούσας, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς µετά το πέρας του εν λόγου χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν την λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων καθώς και των φακέλων των «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» µονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο καθώς και τον σφραγισµένο φάκελο της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αναγράφοντας περιληπτικά στο πρακτικό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, ενώ συγχρόνως τα διαβάζει µεγαλοφώνως έτσι ώστε να ενηµερώνονται όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επ αυτού ο ίδιος αύξων αριθµός µε εκείνον του κυρίως φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι µέσα στην αίθουσα του διαγωνισµού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων, αποφασίζει δε γι αυτούς που τυχόν αποκλεισθούν. Στην συνέχεια δηµόσια ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος αποκλεισµού τους. Εφόσον το αρµόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σ αυτό. Ήτοι στην παραπάνω περίπτωση εφαρµόζεται το άρθρο 19 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών στο πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται από την παραπάνω επιτροπή, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού καθώς επίσης και οι σφραγισµένοι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών παραδίδονται µε απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των λοιπών στοιχείων από την αρµόδια επιτροπή επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί σε σχετική πρόσκληση η οποία κοινοποιείται στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση του οργάνου αυτού. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Ανακήρυξη µειοδότη Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής από την αρµόδια επιτροπή ο φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για τον έλεγχο και την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που έχει οριστεί σε σχετική πρόσκληση η οποία έχει κοινοποιηθεί στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. Σελίδα 8

11 Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται δηµόσια. Η Ε... αφού αποσφραγίσει και µονογράψει κατά φύλλο τις οικονοµικές προσφορές προβαίνει στην καταχώριση αυτών σε πρακτικό το οποίο και υπογράφει. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κατόπιν των παραπάνω, το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, υποβάλλει σχετική γνωµοδότηση µε τις προτάσεις του προς τη ηµαρχιακή Επιτροπή (σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) η οποία και αποφασίζει για την κατακύρωση της προµήθειας µε απόφασή της η οποία στη συνέχεια υποβάλλεται στην ιεύθυνση ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, για έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. Άρθρο 10 ο (Ενστάσεις) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη µέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την ηµαρχιακή Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιµες µέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω τροποποιείται όρος της διακήρυξης, η.ε. µεταθέτει µε απόφασή της την ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού ισόχρονα µε την αρχική, µετά την δηµοσίευση της σχετικής τροποποιηµένης διακήρυξης στις ίδιες εφηµερίδες που δηµοσιεύτηκε η αρχική διακήρυξη. 2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για τους λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή, καθώς και η ένσταση επί της οικονοµικής προσφοράς, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού καθώς και µετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών από την Ε.Α. η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην ηµαρχιακή Επιτροπή η οποία αποφαίνεται τελικά. 3. Οι αποφάσεις της ηµαρχιακής Επιτροπής επί των ενστάσεων καθώς και η απόφαση που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την Σελίδα 9

12 νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην περιφερειακή διοίκηση κατά τις διατάξεις του.κ.κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 11 ο Το πρακτικό της ηµαρχιακής Επιτροπής, µετά της απόφασής της επί τυχόν ενστάσεων, υποβάλλονται στην Περιφερειακή ιεύθυνση ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προς έγκριση. Εν συνεχεία προχωράει στη σύναψη της σύµβασης µε τον ανάδοχο, όπως µε λεπτοµέρεια φαίνεται στο άρθρο 12 της παρούσης. Σε περίπτωση ακύρωσης ή µη διενέργειας του διαγωνισµού χωρίς να τροποποιηθεί κάποιος όρος της διακήρυξης αλλά για οποιαδήποτε άλλη αιτία τότε ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 2 της παρούσης. Άρθρο 12 o Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις ο ανάδοχος καλείται (άρθρο 24 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, πάντως όχι µικρότερο των πέντε (5) και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύµβαση (η οποία συντάσσεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Αν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει την σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 & 35 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. Άρθρο 13 o (Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Της Σύµβασης Και Καλής Λειτουργίας - Ρήτρες) Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης και καλής λειτουργίας, ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς το Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: i. Την ηµεροµηνία έκδοσης ii. Τον εκδότη iii. Τον ήµο στον οποίο απευθύνεται iv. Τον αριθµό της εγγύησης v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση vi. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. vii. viii. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και ο προς προµήθεια εξοπλισµός Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως Σελίδα 10

13 ix. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. x. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. x1. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 1 χρόνο τουλάχιστον. x2. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του ήµου Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. x3. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ αυτόν, της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση του ήµου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί ότι µε την υπογραφή της σύµβασης τα είδη που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών της προσφοράς. Κατά το χρόνο της εγγύησης ο προµηθευτής είναι επίσης υποχρεωµένος να κάνει µε δικές του δαπάνες την άµεση αντικατάσταση κάθε υλικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας. Σε αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή ή θα γίνουν µε άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από τη ηµαρχιακή Επιτροπή. Η ποινική αυτή ρήτρα θα επιβάλλεται µε απόφαση ηµάρχου και το σύνολό της θα εκπίπτει από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η παράδοση των ειδών πραγµατοποιηθεί εκπρόθεσµα (µετά την προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ειδοποίησή τους) ισχύουν οι κυρώσεις του άρθρου 33 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Άρθρο 14 o (Έξοδα Κρατήσεις Εισφορές) Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τα έξοδα της σύµβασης, µε κάθε είδους νόµιµες κρατήσεις και φόρους. Ο ήµος επιβαρύνεται µόνο µε τον Φ.Π.Α. που ο προµηθευτής αναγράφει στην προσφορά του ότι επιβαρύνονται τα αναλώσιµα είδη. Σε περίπτωση ένταξης των ειδών σε ανώτερη από της προσφοράς κλίµακα του Φ.Π.Α., τη διαφορά την επιβαρύνεται ο προµηθευτής και µόνο σε περίπτωση αλλαγής εν τω µεταξύ του καθεστώτος των κρατήσεων ή του Φ.Π.Α. κ.λ.π. θα εφαρµοσθεί η αντίστοιχη για το θέµα νοµοθεσία ή οι αντίστοιχες οδηγίες των αρµοδίων Υπουργείων. Άρθρο 15 o Σελίδα 11

14 (Παράδοση παραλαβή) 1. Η παράδοση των ειδών θα πραγµατοποιείται τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες του ήµου Καλαµάτας και στους χώρους που θα υποδεικνύονται από την υπηρεσία µε ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ειδοποίησή τους (συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας παραγγελίας). 2. Η παραλαβή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα αναλώσιµα ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης και είναι απολύτως σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση που τα υπό παραλαβή είδη δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς τότε αυτά δε θα παραληφθούν, και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαφορές, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και της προσφοράς, εκτός αν η επιτροπή παραλαβής µετά και από γνώµη της επιτροπής αξιολόγησης, κρίνει ότι τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά υπερκαλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της αρχικής σύµβασης και είναι µέσα στα πλαίσια της εξέλιξης και της βελτίωσης. Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή εφόσον απαιτηθεί η αντικατάσταση των ειδών µε άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύµβασης και της προσφοράς, οι εγγυήσεις του ανάδοχου θα εκπέσουν υπέρ του ήµου και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα στοιχεία της προσφοράς του. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 34 και 35 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. 3. Ο ήµος Καλαµάτας διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης της ποσότητας κατά 30%. Άρθρο 16 ο (Πληρωµές) Η πληρωµή θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής µετά την έκδοση των νόµιµων παραστατικών (τιµολόγια) από των προµηθευτή και την παραλαβή των ειδών από την αρµόδια επιτροπή του ήµου. Η καθαρή αξία των ειδών θα υπόκειται σε κράτηση υπέρ Τ.Α..Κ.Υ. ΤΕΑ Υ 1,5% & Τ.Α..Κ.Υ. ΤΠ Υ 0,5%. Θα γίνεται παρακράτηση φόρου προµηθειών 4%. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το ήµο. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ Σελίδα 12

15 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 16/2010 ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2011 Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,99 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4. ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Εκτυπώσεις ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείµενο της παρούσας οικονοµικής µελέτης είναι η κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ήµου Καλαµάτας σε εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων κ.λ.π. για το οικονοµικό έτος Συγκεκριµένα προβλέπεται, εντός του έτους 2011 ο ήµος Καλαµάτας να προβεί σε προµήθεια διαφόρων σφραγίδων, προµήθεια και εκτύπωση φακέλων διαφόρων διαστάσεων µε το σήµα και την φίρµα του, υπηρεσιακών µπλοκ, εκτυπώσεις βιβλίων, καρτέλες διάφορες, κάρτες στάθµευσης, αφίσες, µουσαµάς-µπάνερ, διάφορες προσκλήσεις και επιστολόχαρτα. Στον προϋπολογισµό της µελέτης προβλέπονται περιγράφονται το σύνολο των αναγκών του ήµου Καλαµάτας, σε εκτυπώσεις εκδόσεις κ.λ.π. µε το εκτιµώµενο κόστος ανά είδος όπως αναλυτικά αυτά περιγράφονται στο τιµολόγιο - προϋπολογισµό της παρούσας µε συνολικό προβλεπόµενο κόστος ,99 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Για την σύνταξη της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν τιµές του εµπορίου. Το σύνολο των προµηθειών, όπως περιγράφονται χρηµατοδοτούνται από το ήµο Καλαµάτας. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Η /ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μυλωνάς Παναγιώτης Λαγωνικάκος Σπύρος Ηλιοπούλου Γεωργία 2

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Εκτυπώσεις ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κ.Α ΕΙ ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΞΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΑΛ ΚΕΙΜΕΝΟ Χ ΡΥ/ΠΙΑ-ΣΗΜΑ ΗΜΟΥ 11Χ22. ΤΕΜ ,13 260,00 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 14,5Χ19. ΤΕΜ 500 0,10 50,00 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 14Χ21,5. ΤΕΜ 250 0,11 27,50 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 16Χ22. ΤΕΜ 250 0,13 32,50 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ18Χ26. ΤΕΜ 250 0,14 35,00 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 14Χ22 ΤΕΜ 250 0,15 37,50 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟ ΧΡΥΣΟ ΣΗΜΑ 2ΧΡΩΜΙΑ 18,7Χ26 ΤΕΜ 500 0,17 85,00 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟ ΣΗΜΑ ΧΡΥΣΟΜΠΛΕ 23Χ32. ΤΕΜ ,12 192,00 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 11,5 Χ 23 ΠΡΩΤΟΚ. ΤΕΜ , ,10 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 12,5Χ24. ΤΕΜ ,08 300,00 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ18Χ26. ΤΕΜ 250 0,08 20,00 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΑΛ ΜΠΕΖ. ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΜ ,15 300,00 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΣΗΜΑ ΜΠΛΕ 23Χ32. ΤΕΜ 250 0,15 37,50 ΣΦΡΑΓΙ Α ΞΥΛΟ, 5,8 χ2,2 ΧΑΡΑΞ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 46 12,00 552,00 ΣΦΡΑΓΙ Α ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ, ΙΑΣΤ. 3Χ9. ΤΕΜ 21 15,00 315,00 ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΕ ΞΥΛΟ, 4Χ8 ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡ ΤΕΜ 24 16,00 384,00 3

18 ΣΦΡΑΓΙ Α ΜΕΓΑΛΗ,ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ & ΚΕΙΜΕΝΟ, ΙΑΣΤ. 4,5 ΤΕΜ 42 20,00 840,00 ΣΦΡΑΓΙ Α ΞΥΛΟ, ΣΤΡΟΓ. ΙΑΜ 4,5.ΕΚ ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΤΕΜ 26 17,00 442,00 ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΕ ΞΥΛΟ,4,5Χ2 ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙ ΤΕΜ 12 10,00 120,00 ΣΦΡΑΓΙ Α ΜΕΣΑΙΑ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4Χ5. ΤΕΜ 21 12,00 252,00 ΣΦΡΑΓΙ Α ΜΕΣΑΙΑ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4Χ8,5. ΤΕΜ 16 16,00 256,00 ΣΦΡΑΓΙ Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΑΡΧΟΥ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3Χ5. ΤΕΜ 3 14,00 42,00 ΣΦΡΑΓΙ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ 3,8Χ1,4.ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕ ΝΗ ΤΕΜ 8 14,00 112,00 ΜΠΛΟΚ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΚΡΟΥ 2Η ΣΕΛΙ Α ΦΥΛΛΟ 500 0,04 20,00 ΜΠΛΟΚ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΚΡΟΥ, ΣΗΜΑ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ, ΓΡΑΜ. ΓΚΡΙ. ΦΥΛΛΟ ,08 120,00 ΜΠΛΟΚ 3ΠΛΟΤΥΠΟ 20Χ26 ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ 70 8,00 560,00 ΜΠΛΟΚ "ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ"ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡ 17Χ20 100Φ ΜΠΛΟΚ 20 8,00 160,00 ΜΠΛΟΚ "ΑΙΤΗΣΗ ΓΡ. ΠΡΟΣΟ ΩΝ "ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΜΑ 17Χ25 100Φ ΜΠΛΟΚ 20 3,00 60,00 ΜΠΛΟΚ "ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ"ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ 14,5Χ20,5 100Φ ΜΠΛΟΚ 42 2,50 105,00 ΜΠΛΟΚ "ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΣΗΣ"14,5Χ20,5.ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ 100Φ ΜΠΛΟΚ 627 3, ,00 ΜΠΛΟΚ 3ΠΛΟΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15Χ20 50Φ ΜΠΛΟΚ 20 6,00 120,00 ΜΠΛΟΚ ΕΛΤ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟ 33Χ24 5ΠΛΟ.50 ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ 35 10,00 350,00 ΜΠΛΟΚ "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ" ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΤΡΙΝ 29Χ24,5 50Φ 2ΠΛΟ ΜΠΛΟΚ 31 10,00 310,00 ΜΠΛΟΚ ΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡ. & ΕΛΤΙΟ ΚΙΝ. ΧΗΜ. 2ΠΛΟ 21Χ29,7 2ΠΛΟ ΜΠΛΟΚ 100 3,20 320,00 ΜΠΛΟΚ 3ΠΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 16Χ24,5 50Φ ΜΠΛΟΚ 100 5,00 500,00 4

19 ΜΠΛΟΚ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑ 26Χ19,5 100Φ ΜΠΛΟΚ 55 3,00 165,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ ΛΕΥΚΟ 21Χ14,5 100Φ ΜΠΛΟΚ 20 1,50 30,00 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ.ΛΕΥΚΟ 21Χ24,5ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΨΑΡΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ, ΜΠΛΟΚ 250 1,50 375,00 ΜΠΛΟΚ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙ 15Χ20 50Φ ΜΠΛΟΚ 600 7, ,00 ΒΙΒΛΙΟ 100 Φ 2 ΟΨΕΩΝ 25Χ34 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝ ΦΥΛΛΟ 800 0,10 80,00 ΒΙΒΛΙΟ 100 Φ 2 ΟΨΕΩΝ 25Χ34 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ ΦΥΛΛΟ 400 0,15 60,00 ΑΦΙΣΑ 4ΧΡΩΜΙΑ 150GR 50Χ70 IΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ, ΗΜΙΟΥΡΓ. ΤΕΜ , ,00 ΑΦΙΣΑ 4ΧΡΩΜΙΑ 150GR 35Χ50 IΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ, ΗΜΙΟΥΡ ΤΕΜ , ,00 ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΕΥΡ/ΚΟΣ 6ΧΡΩΜΙΑ ΨΗΦ. ΕΚΤ. 8 ΠΑΣΑ ΗΜΙΟΥΡΓ Τ.Μ 88 50, ,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 23Χ20 260GR ΓΚΟΦ 4ΣΧ 4ΧΡ ΤΕΜ , ,00 ΜΠΙΛΙΕΤΟ 9,5Χ5,5 ΓΚΟΦΡΕ ITALY ΓΡΑΜ. ΑΝ/ΦΑ- ΧΡΥΣΟΤΥΠ ΤΕΜ ,25 875,00 ΚΑΡΤΑ ΕΥΧΩΝ 20Χ10 ΓΚΟΦΡΕ 300ΓΡ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ ΤΕΜ ,40 600,00 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 18Χ25 ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΜΠΛΟΚ 66 1,70 112,20 ΕΜΒΛΗΜΑ ΗΜΟΥ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,5 CM. ΧΡΥΣΟ ΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΕΜ 200 0,30 60,00 ΕΜΒΛΗΜΑ ΗΜΟΥ 4,5 CM ΧΡΥΣΟ ΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΕΜ 150 0,40 60,00 ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΑΝΙΛΛΑ ΚΙΤΡΙΝΟ, 33,5Χ26 Α3 2 ΟΨΕΩΝ ΤΕΜ , ,00 ΜΠΛΟΚ ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧ ΕΠΙ/ΣΗΣ Χ/ΚΟ 3ΠΛΟ 21Χ29 50 Φ ( ΜΠΛΟΚ 20 4,00 80,00 ΒΙΒΛΙΟ 100 Φ 2 ΟΨΕΩΝ 25Χ34 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝ ΦΥΛΛΟ 700 0,10 70,00 ΒΙΒΛΙΟ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 100 ΦΥΛΛΩΝ 2 ΟΨΕΩΝ 37Χ37 ΛΕΥΚΟ ΦΥΛΛΟ 500 0,13 65,00 5

20 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 60Χ Φ 2ΟΨΕΩΝ, ΦΥΛΛΟ 300 0,70 210,00 ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 35Χ Φ 2 ΟΨΕΩΝ ΦΥΛΛΟ 300 0,70 210,00 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΩΝ 35Χ Φ 2ΟΨΕΩΝ ΦΥΛΛΟ 300 0,50 150,00 ΚΑΡΤΕΛΑ 20Χ14, 1 ΟΨΗ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΝΙΛΛΑ, ΚΙΤΡ ΤΕΜ , ,00 ΒΙΒΛΙΟ 25Χ Φ 2 ΟΨΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΦΥΛΛΟ 200 0,50 100,00 ΜΠΛΟΚ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠ/ΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2ΠΛΟ 50 Φ 17Χ24 ΜΠΛΟΚ 20 7,00 140,00 ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΗΛ. ΗΜΟΥ 6Χ ΓΡ ΤΕΜ 200 0,35 70,00 ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΑΡΤΙ 200GR ΙΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ ΤΡΙΠΛΗΣ ΤΕΜ , ,00 ΒΙΒΛΙΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞ. 33Χ25 100Φ ΕΣΩΤ. ΙΕΚ. ΦΥΛΛΟ , ,00 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ & ΚΕΙΜΕΝΟ 11,5 Χ 23 ΤΕΜ , ,00 ΜΠΛΟΚ 4ΠΛΟ 20Χ26 ΧΗΜΙΚΟ ΜΠΛΟΚ 50 9,00 450,00 ΒΙΒΛΙΟ ΣΚΛ. ΕΞΩΦ. 28,5Χ Φ ΑΠΟ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΛΛΟ 200 0,40 80,00 ΒΙΒΛΙΟ ΣΚΛ. ΕΞΩΦ. 20Χ Φ ΙΕΚ/ΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙ ΦΥΛΛΟ 200 0,40 80,00 ΣΥΝΟΛΟ ,30 Φ.Π.Α ,69 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ,99 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Η /ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μυλωνάς Παναγιώτης Λαγωνικάκος Σπύρος Ηλιοπούλου Γεωργία 6

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Εκτυπώσεις ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κ.Α. ΕΙ ΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΞΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΑΛ ΚΕΙΜΕΝΟ Χ ΡΥ/ΠΙΑ-ΣΗΜΑ ΗΜΟΥ 11Χ22. ΤΕΜ 2000 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 14,5Χ19. ΤΕΜ 500 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 14Χ21,5. ΤΕΜ 250 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 16Χ22. ΤΕΜ 250 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ18Χ26. ΤΕΜ 250 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 14Χ22 ΤΕΜ 250 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟ ΧΡΥΣΟ ΣΗΜΑ 2ΧΡΩΜΙΑ 18,7Χ26 ΤΕΜ 500 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟ ΣΗΜΑ ΧΡΥΣΟΜΠΛΕ 23Χ32. ΤΕΜ 1600 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 11,5 Χ 23 ΠΡΩΤΟΚ. ΤΕΜ ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 12,5Χ24. ΤΕΜ 3750 ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ18Χ26. ΤΕΜ 250 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΑΛ ΜΠΕΖ. ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΜ 2000 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΣΗΜΑ ΜΠΛΕ 23Χ32. ΤΕΜ 250 ΣΦΡΑΓΙ Α ΞΥΛΟ, 5,8 χ2,2 ΧΑΡΑΞ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 46 ΣΦΡΑΓΙ Α ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ, ΙΑΣΤ. 3Χ9. ΤΕΜ 21 ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΕ ΞΥΛΟ, 4Χ8 ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΚΡ ΤΕΜ 24 ΣΦΡΑΓΙ Α ΜΕΓΑΛΗ,ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ & ΚΕΙΜΕΝΟ, ΙΑΣΤ. 4,5 ΤΕΜ 42 ΣΦΡΑΓΙ Α ΞΥΛΟ, ΣΤΡΟΓ. ΙΑΜ 4,5.ΕΚ ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΤΕΜ 26 7

22 ΣΦΡΑΓΙ Α ΣΕ ΞΥΛΟ,4,5Χ2 ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (ΛΑΣΤΙ ΤΕΜ 12 ΣΦΡΑΓΙ Α ΜΕΣΑΙΑ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4Χ5. ΤΕΜ 21 ΣΦΡΑΓΙ Α ΜΕΣΑΙΑ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4Χ8,5. ΤΕΜ 16 ΣΦΡΑΓΙ Α ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΑΡΧΟΥ, ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3Χ5. ΤΕΜ 3 ΣΦΡΑΓΙ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗ 3,8Χ1,4.ΑΥΤΟΜΕΛΑΝΟΥΜΕΝΗ ΤΕΜ 8 ΜΠΛΟΚ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΚΡΟΥ 2Η ΣΕΛΙ Α ΦΥΛΛΟ 500 ΜΠΛΟΚ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΚΡΟΥ, ΣΗΜΑ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ, ΓΡΑΜ. ΓΚΡΙ. ΦΥΛΛΟ 1500 ΜΠΛΟΚ 3ΠΛΟΤΥΠΟ 20Χ26 ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ 70 ΜΠΛΟΚ "ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ"ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡ 17Χ20 100Φ ΜΠΛΟΚ 20 ΜΠΛΟΚ "ΑΙΤΗΣΗ ΓΡ. ΠΡΟΣΟ ΩΝ "ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΜΑ 17Χ25 100Φ ΜΠΛΟΚ 20 ΜΠΛΟΚ "ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ"ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ 14,5Χ20,5 100Φ ΜΠΛΟΚ 42 ΜΠΛΟΚ "ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΣΗΣ"14,5Χ20,5.ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ 100Φ ΜΠΛΟΚ 627 ΜΠΛΟΚ 3ΠΛΟΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15Χ20 50Φ ΜΠΛΟΚ 20 ΜΠΛΟΚ ΕΛΤ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟ 33Χ24 5ΠΛΟ.50 ΦΥΛΛΩΝ ΜΠΛΟΚ 35 ΜΠΛΟΚ "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ" ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΤΡΙΝ 29Χ24,5 50Φ 2ΠΛΟ ΜΠΛΟΚ 31 ΜΠΛΟΚ ΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡ. & ΕΛΤΙΟ ΚΙΝ. ΧΗΜ. 2ΠΛΟ 21Χ29,7 2ΠΛΟ ΜΠΛΟΚ 100 ΜΠΛΟΚ 3ΠΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 16Χ24,5 50Φ ΜΠΛΟΚ 100 ΜΠΛΟΚ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑ 26Χ19,5 100Φ ΜΠΛΟΚ 55 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ ΛΕΥΚΟ 21Χ14,5 100Φ ΜΠΛΟΚ 20 8

23 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ.ΛΕΥΚΟ 21Χ24,5ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΨΑΡΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ, ΜΠΛΟΚ 250 ΜΠΛΟΚ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΧΑΡΤΙ ΧΗΜΙ 15Χ20 50Φ ΜΠΛΟΚ 600 ΒΙΒΛΙΟ 100 Φ 2 ΟΨΕΩΝ 25Χ34 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝ ΦΥΛΛΟ 800 ΒΙΒΛΙΟ 100 Φ 2 ΟΨΕΩΝ 25Χ34 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ ΦΥΛΛΟ 400 ΑΦΙΣΑ 4ΧΡΩΜΙΑ 150GR 50Χ70 IΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ, ΗΜΙΟΥΡΓ. ΤΕΜ 1700 ΑΦΙΣΑ 4ΧΡΩΜΙΑ 150GR 35Χ50 IΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ, ΗΜΙΟΥΡ ΤΕΜ 2100 ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΕΥΡ/ΚΟΣ 6ΧΡΩΜΙΑ ΨΗΦ. ΕΚΤ. 8 ΠΑΣΑ ΗΜΙΟΥΡΓ Τ.Μ 88 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 23Χ20 260GR ΓΚΟΦ 4ΣΧ 4ΧΡ ΤΕΜ 3000 ΜΠΙΛΙΕΤΟ 9,5Χ5,5 ΓΚΟΦΡΕ ITALY ΓΡΑΜ. ΑΝ/ΦΑ-ΧΡΥΣΟΤΥΠ ΤΕΜ 3500 ΚΑΡΤΑ ΕΥΧΩΝ 20Χ10 ΓΚΟΦΡΕ 300ΓΡ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ ΤΕΜ 1500 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 18Χ25 ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ ΛΕΥΚΟ ΜΠΛΟΚ 66 ΕΜΒΛΗΜΑ ΗΜΟΥ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,5 CM. ΧΡΥΣΟ ΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΕΜ 200 ΕΜΒΛΗΜΑ ΗΜΟΥ 4,5 CM ΧΡΥΣΟ ΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΕΜ 150 ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΑΝΙΛΛΑ ΚΙΤΡΙΝΟ, 33,5Χ26 Α3 2 ΟΨΕΩΝ ΤΕΜ 1050 ΜΠΛΟΚ ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧ ΕΠΙ/ΣΗΣ Χ/ΚΟ 3ΠΛΟ 21Χ29 50 Φ ( ΜΠΛΟΚ 20 ΒΙΒΛΙΟ 100 Φ 2 ΟΨΕΩΝ 25Χ34 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝ ΦΥΛΛΟ 700 ΒΙΒΛΙΟ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 100 ΦΥΛΛΩΝ 2 ΟΨΕΩΝ 37Χ37 ΛΕΥΚΟ ΦΥΛΛΟ 500 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 60Χ Φ 2ΟΨΕΩΝ, ΦΥΛΛΟ 300 ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 35Χ Φ 2 ΟΨΕΩΝ ΦΥΛΛΟ 300 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΩΝ 35Χ Φ 2ΟΨΕΩΝ ΦΥΛΛΟ 300 ΚΑΡΤΕΛΑ 20Χ14, 1 ΟΨΗ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΝΙΛΛΑ, ΚΙΤΡ ΤΕΜ 2500 ΒΙΒΛΙΟ 25Χ Φ 2 ΟΨΕΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΦΥΛΛΟ 200 9

24 ΜΠΛΟΚ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠ/ΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2ΠΛΟ 50 Φ 17Χ24 ΜΠΛΟΚ 20 ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΗΛ. ΗΜΟΥ 6Χ ΓΡ ΤΕΜ 200 ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΑΡΤΙ 200GR ΙΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ ΤΡΙΠΛΗΣ ΤΕΜ ΒΙΒΛΙΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞ. 33Χ25 100Φ ΕΣΩΤ. ΙΕΚ. ΦΥΛΛΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ & ΚΕΙΜΕΝΟ 11,5 Χ 23 ΤΕΜ ΜΠΛΟΚ 4ΠΛΟ 20Χ26 ΧΗΜΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΒΙΒΛΙΟ ΣΚΛ. ΕΞΩΦ. 28,5Χ Φ ΑΠΟ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΛΛΟ 200 ΒΙΒΛΙΟ ΣΚΛ. ΕΞΩΦ. 20Χ Φ ΙΕΚ/ΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙ ΦΥΛΛΟ 200 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Υπογραφή, σφραγίδα 10

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013

Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013 Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013 ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στη Θεσσαλονίκη σήµερα στις πέντε του µηνός Μαίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 169 & Κουτσούµπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3227244 Fax: 210 3224244 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 52 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα Ημερομηνία :26/01/2011 Α.Π :38774 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 Αρ. πρωτ. 4213 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας Αριθ. απόφασης 260/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 16 / 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 18.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 18.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ) Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ - - -

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ - - - Παλλήνη, 1 /04/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1025108/84/0013 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ:1047 Ταχ. /νση: Ερµού

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου Εύοσµος 12/10/201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Π. Μελά 24, 6224 Εύοσµος Τηλ: 2313-302.100

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») «Απαγορευτικοί όροι για την άσκηση δικαιώµατος ένταξης στο πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου, έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προµήθειας µε τίτλο: Προµήθεια Υπηρεσιών ηµοσιότητας του Συστήµατος "Γεωπύλη ΕΓΝΑΤΙΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-09-2015 Αριθμ. Απόφασης 194/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 55.994 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Εγκρίθηκε την 20η Μαΐου 1994 Αναθεωρήθηκε την 29η Οκτωβρίου 1999 Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1999 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κανονισµός Ηθικών Αµοιβών και Τιµητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σιάτιστα 08-04-2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. -505- ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΙΟΥ ( Η.Κ.Ε.ΒΟ.) ΠΛ.ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Τ.Κ. 50300, ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην ιστοσελίδα του: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV003644163 2016-01-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

16SYMV003644163 2016-01-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στην Καρδίτσα σήμερα, 18/01/2016 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Στίλπωνος Κυριακίδη 17 69100 Κομοτηνή Κομοτηνή, 8/04/2014 Πληροφορίες : Μίχος Νικόλαος/Καραλίδου Φωτεινή Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας ηµητρακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ / ΚΥΣΠΕ Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛ. Ρήγα Φεραίου αρ.1 Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκο Τηλέφωνο: 2421350106 Fax:2421097610 Ηλεκτρονική δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ 4/2015 (Για 169 δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Πρέβεζας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ σελίδα 1 από 13 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142 Αναρτητέα στο µητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδικός : 104 42 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδικός : 104 42 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και ευπρεπισμού για το έτος 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 31/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, Msc Αγροτικής Οικονομίας Βουλευτής Ν. Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2012 1 ΣΤΟΧΟΙ: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΜΕΧΡΙ 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40 του 1964 70 του 1964 77 του 1965

Διαβάστε περισσότερα

26 / 01 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

26 / 01 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 / 01 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. :136367 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά, 31-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 35 /2012 Αρ. Πρωτ.:45414 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ(ΓΑΛΑ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 2 Δ. Προγράμματα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 2/7/2014 4/7/2014 7 9/7/2014. Ημέρα Τετάρτη 27/8/2014 11:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 2/7/2014 4/7/2014 7 9/7/2014. Ημέρα Τετάρτη 27/8/2014 11:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 2/7//2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 67071/4229 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

KAI : 15.422,80 2 - 15.422,80

KAI     : 15.422,80 2 -  15.422,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/06/202 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ: 74770 Α..Α. Β4ΛΧΟΡΕ- 0 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗς ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ.Δ/νση : Λ.Ειρήνης 65, 48100 Πρέβεζα Πληροφορίες: A.Γάτσιος Τηλ. 2682024768

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aμαρούσιο:20-9-2013 Αριθ.Πρωτ. Δ/2510 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11 /2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των Εθελοντικών Οµάδων 1 Κανονισµοί Λειτουργίας Εθελοντικών Οµάδων του ήµου Λακατάµιας Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΛΒΩΕ5-Τ5Α ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 31 η Μαΐου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία. Ημερομηνία. Δημοσίευσης στον. Ημερήσιο και. Οικονομικό Τύπο 22.4.2010 23.4.2010 23.4.2010 16.6.2010

Ημερομηνία. Ημερομηνία. Δημοσίευσης στον. Ημερήσιο και. Οικονομικό Τύπο 22.4.2010 23.4.2010 23.4.2010 16.6.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1770 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες: Τμ. Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα