Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 5070 DG 5080 DG 5088 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. el - GR M.-Nr

2 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας... 5 Προστασία περιβάλλοντος... 9 Περιγραφή συσκευής Περιγραφή µερών συσκευής Συνοδευτικά εξαρτήµατα Πίνακας χειρισµού Περιγραφή λειτουργίας Πλήκτρα αφής Οθόνη ίσκος Εξάρτηµα ατµού Θερµοκρασία ιάρκεια (χρόνος µαγειρέµατος) Θόρυβοι Φάση προθέρµανσης Φάση µαγειρέµατος Μείωση ατµού ιατήρηση ζεστού Πριν από την αρχική χρήση Έναρξη λειτουργίας της συσκευής Αρχικός καθαρισµός Ρύθµιση θερµοκρασίας βρασµού Τρόποι λειτουργίας Βασικές αρχές χειρισµού Προετοιµασία Επιλογή τρόπου λειτουργίας Ρύθµιση θερµοκρασίας Ρύθµιση διάρκειας Μετά τη λήξη της διάρκειας Μετά τη χρήση

3 Πίνακας περιεχοµένων Χειρισµός Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Προσωρινή διακοπή λειτουργίας Αλλαγή Αποθήκευση Έλλειψη νερού Αυτοµατισµός Μαγείρεµα µενού Ατοµικά προγράµµατα Πρόσθετες λειτουργίες Ώρα έναρξης / Λήξη Προθέρµανση Χρονόµετρο Κλείδωµα συσκευής Ρυθµίσεις Γλώσσα J Ώρα Έναρξη Μείωση ατµού ιατήρηση ζεστού Προθέρµανση Προτεινόµενες θερµοκρασίες Σκληρότητα νερού Οθόνη Ένταση ήχου Ασφάλεια Μονάδες µέτρησης Εκθεσιακή επίδειξη Εργοστασιακή ρύθµιση Καθαρισµός και περιποίηση Γενικά Πρόσοψη συσκευής Θάλαµος φούρνου ίσκος, σχάρα, σκεύη µαγειρέµατος

4 Πίνακας περιεχοµένων Κουµπί αυτόµατου ανοίγµατος πόρτας Εξάρτηµα ατµού Μόνωση βαλβίδας εισόδου νερού Αφαίρεση αλάτων Αφαίρεση και τοποθέτηση της πόρτας φούρνου Τι πρέπει να κάνετε, όταν Αγορά πρόσθετων εξαρτηµάτων Σκεύη µαγειρέµατος Υλικά καθαρισµού και περιποίησης Άλλα εξαρτήµατα Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισµό ιαστάσεις συσκευής και εντοιχισµού Εντοιχισµός σε ένα κολονάτο ντουλάπι Εντοιχισµός σε ένα ντουλάπι δαπέδου Εντοιχισµός σε συνδυασµό µε ηλεκτρικό φούρνο Τοποθέτηση συσκευής Ηλεκτρική σύνδεση Σύστηµα 61 SuperVision υνατότητες σύνδεσης στη συσκευή ενδείξεων SuperVision: Περιγραφή ένδειξης SuperVision Ζήτηση ένδειξης του φούρνου ατµού / φούρνου ατµού kombi Ζήτηση ένδειξης SuperVision Ρυθµίσεις υνατότητες ενδείξεων Συνδεδεµένες συσκευές Ηχητικά σήµατα συνδεδεµένων συσκευών Σύνδεση µιας ακόµη συσκευής Ρύθµιση ώρας για όλες τις συσκευές Απενεργοποίηση SuperVision Ανωµαλίες και βλάβες Service, πινακίδα τύπου

5 Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Καµιά φορά όµως, η απρόσεκτη χρήση της µπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή, αλλά και να γίνει επικίνδυνη για τον χειριστή. ιαβάζετε τις οδηγίες χρήσης, πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Μέσα σ' αυτές υπάρχουν υποδείξεις για τον εντοιχισµό, την ασφάλεια, το χειρισµό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι, προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή. Φυλάσσετε και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής, µην παραλείψετε να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, και µόνο για τις διαδικασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται και είναι πιθανόν επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν από χρήση που δεν είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες. εν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτοµα, τα οποία λόγω της ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εµπειρίας ή λόγω ά- γνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν µε ασφάλεια. Επιτρέπεται µόνο υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου ατόµου. Προστασία για τα παιδιά Για λόγους ασφαλείας χρησιµοποιείτε το κλείδωµα της συσκευής, για να µην µπορούν τα παιδιά να θέσουν τη συσκευή σε λειτουργία. Όταν βρίσκονται µικρά παιδιά κοντά στη συσκευή, µην αποµακρύνεστε από κοντά τους. Μην τους επιτρέπετε επίσης ποτέ, να παίζουν µε τη συσκευή. Η χρήση της συσκευής από παιδιά µπορεί να γίνει, µόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα, ότι έχουν καταλάβει το χειρισµό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασµένου χειρισµού. Προσέχετε πάντα, ώστε τα παιδιά να µην ανοίγουν την πόρτα της συσκευής κατά το διάστηµα που βρίσκεται σε λειτουργία. Κρατάτε τα παιδιά µακριά από τη συσκευή, µέχρι να σιγουρευτείτε ότι µπορούν να αγγίξουν τη συσκευή χωρίς κανένα κίνδυνο εγκαύµατος. Αποτρέπετε τα παιδιά από κάθε προσπάθεια να ανέβουν, να κάτσουν ή να κρεµαστούν πάνω στην ανοικτή πόρτα της συσκευής. ιάφορα υλικά της συσκευασίας (π.χ. µεµβράνες, πεπιεσµένο αφρολέξ) µπορεί να αποβούν επικίνδυνα για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας! Κρατάτε τα υλικά αυτά µακριά από παιδιά και φροντίζετε το ταχύτερο για την αποκοµιδή τους. 5

6 Υποδείξεις ασφαλείας Τεχνική ασφάλεια Ελέγχετε τη συσκευή για τυχόν ορατές εξωτερικές ζηµιές, πριν από την τοποθέτησή της. Μια συσκευή που παρουσιάζει εξωτερικές ζηµιές, δεν επιτρέπεται να τοποθετείται στην τελική της θέση και να τίθεται σε λειτουργία. Πριν από τη σύνδεση της συσκευής, πρέπει να συγκρίνετε τα στοιχεία σύνδεσης που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής (τάση και συχνότητα) µε την τάση του δικτύου παροχής ρεύµατος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συµφωνούν, για να µην προκληθεί καµία βλάβη στη συσκευή. Σε περίπτωση τυχόν αµφιβολίας, ρωτάτε έναν ηλεκτρολόγο. Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, εφόσον συνδεθεί µε σύστηµα γείωσης σύµφωνο προς τις ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ σηµαντικό, να ελεγχθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ασφαλείας και σε περίπτωση αµφιβολίας, να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν σε περίπτωση απουσίας ή διακοπής της γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία). Αν αφαιρέσετε το φις από το ηλεκτρικό καλώδιο, ο εντοιχισµός και η σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνει από έναν ειδικό τεχνίτη-ηλεκτρολόγο. Αναθέτετε τις εργασίες αυτές σε έναν ειδικό τεχνίτη-ηλεκτρολόγο, ο οποίος θα τηρεί τις ισχύουσες προδιαγραφές α- σφάλειας της εκάστοτε χώρας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκύψουν από λανθασµένο εντοιχισµό ή σύνδεση της συσκευής. Για λόγους ασφαλείας θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, µόνο µετά τον ε- ντοιχισµό της, έτσι ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να αγγίξετε τα ηλεκτρικά της µέρη. Μην ανοίγετε σε καµιά περίπτωση το περίβληµα της συσκευής. Ένα ενδεχόµενο άγγιγµα στις συνδέσεις διέλευσης τάσης ή κάποια αλλαγή στους ηλεκτρικούς και µηχανικούς συνδυασµούς, µπορεί να αποβούν επικίνδυνα για το χειριστή ή να προκαλέσουν ανωµαλίες στη λειτουργία της συσκευής. Η εγκατάσταση, οι επισκευές και η συντήρηση των ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικευµένους τεχνίτες εξουσιοδοτηµένους από τον κατασκευαστή. Λανθασµένες επισκευές, µπορεί να δη- µιουργήσουν σηµαντικούς κινδύνους για τον χειριστή για τους οποίους καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής. 6

7 Υποδείξεις ασφαλείας Αν το ηλεκτρικό καλώδιο υποστεί φθορά, επιτρέπεται να το αντικαταστήσετε µόνο µε ένα ειδικό καλώδιο του τύπου H 05 V V-F (µονωµένο µε PVC) το οποίο µπορείτε να προµηθευτείτε από τον κατασκευαστή ή από το Miele Service). ιάφορα µέρη της συσκευής που έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να α- ντικατασταθούν µόνο µε γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι, µπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές ασφαλείας µε τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Σε περιπτώσεις επισκευών ή συντήρησης, αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η συσκευή αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό δίκτυο µόνο ό- ταν: κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό πίνακα. ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα. βγάζετε το φις της συσκευής από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα και όχι το καλώδιο. Επισκευές στη συσκευή κατά τη διάρκεια της ισχύος της εγγύησης, θα πρέπει να γίνονται, µόνο από ειδικούς τεχνικούς εξουσιοδοτηµένους από τον κατασκευαστή. ιαφορετικά για επόµενες βλάβες, δεν θα ισχύουν τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η εγγύηση. Για τη σύνδεση της συσκευής µε το ηλεκτρικό δίκτυο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί πολύπριζο ή επέκταση καλωδίου (µπαλαντέζα). Με το πολύπριζο ή την επέκταση καλωδίου δεν είναι εγγυηµένη η απαραίτητη ασφάλεια της συσκευής (π.χ. κίνδυνος υπερθέρ- µανσης). Σωστή χρήση Προστατεύετε τα χέρια σας, από τις υψηλές θερµοκρασίες της συσκευής, φορώντας γάντια µε θερµοµόνωση. Προσέχετε επίσης, ώστε τα γάντια αυτά να µη βραχούν ή υγρανθούν εν µέρει. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, αυξάνεται η θερ- µική αγωγιµότητά τους, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε έγκαυµα. Τοποθετώντας ή αφαιρώντας τα σκεύη ή το δίσκο από το θάλαµο, προσέχετε, να µη ξεχειλίσει το περιεχόµενό τους και να µην έρθετε σε επαφή, τόσο µε τον καυτό ατµό, όσο και µε τα εσωτερικά τοιχώµατα του θαλάµου φούρνου. Κίνδυνος εγκαύµατος! Χρησιµοποιείτε µόνο εκείνα τα σκεύη από πλαστικό που αντέχουν στη θερµοκρασία (ως 100 C) και στον καυτό ατµό. Άλλου είδους πλαστικά σκεύη µπορεί να λειώσουν, να γίνουν πορώδη, ακόµη και να παρουσιάσουν ραγίσµατα. 7

8 Υποδείξεις ασφαλείας εν επιτρέπεται να ζεσταίνετε µέσα στη συσκευή αυτή κλειστές κονσέρβες, καθώς και να κονσερβοποιείτε τροφές µέσα σε µεταλλικά βάζα. Η πίεση που αναπτύσσεται στα εσωτερικά τοιχώµατα των µεταλλικών βάζων, µπορεί να προκαλέσει την έκρηξή τους και στη συνέχεια βλάβες στο εσωτερικό της συσκευής. Εκτός αυτού, υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού και εγκαύµατος. Φροντίζετε, ώστε τα φαγητά να ζεσταίνονται πάντα µε τον κατάλληλο χρόνο και βαθµό θερµοκρασίας. Μικροοργανισµοί, που πιθανόν να υπάρχουν στα φαγητά, καταστρέφονται µόνο σε αρκετά υψηλές θερµοκρασίες και µε τον ανάλογο χρόνο. Μη διατηρείτε µαγειρεµένα φαγητά µέσα στο φούρνο και µη χρησιµοποιείτε µέσα στο φούρνο αντικείµενα που σκουριάζουν. Αυτό µπορεί να προκαλέσει σκουριά στη συσκευή. Η συσκευή είναι έτσι ρυθµισµένη, ώστε µετά τη χρήση, να παραµένει πάντα ένα υπόλοιπο νερού µέσα στο εξάρτηµα ατµού. Αν διαπιστώσετε ότι λείπει αυτό το υπόλοιπο νερού, σηµαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη. Απευθυνθείτε στο Miele Service. εν επιτρέπεται να βυθίσετε το ε- ξάρτηµα ατµού µέσα σε νερό ή να το καθαρίσετε σε πλυντήριο πιάτων, γιατί υπάρχει κίνδυνος, τοποθετώντας το πάλι στη θέση του µέσα στη συσκευή, να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Συνιστάται, να αδειάζετε το εξάρτηµα ατµού µετά από κάθε χρήση, τόσο για λόγους υγιεινής, όσο και για την αποφυγή δηµιουργίας σταγονιδίων από υ- δρατµούς µέσα στη συσκευή. Όταν βγάζετε το εξάρτηµα ατµού, προσέχετε, να µη γείρει και χυθεί πάνω σας το καυτό νερό. Κίνδυνος εγκαύµατος! Όταν χρησιµοποιείτε µια πρίζα, που βρίσκεται κοντά στη συσκευή, προσέχετε, ώστε το καλώδιο της συσκευής, που θα συνδέσετε, να µη µαγκωθεί στην πόρτα του φούρνου ατµού. Η µόνωση του καλωδίου καταστρέφεται και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στην ανοικτή πόρτα της συσκευής. Το µέγιστο φορτίο που µπορεί να αντέξει η πόρτα είναι 8 κιλά. Αν πρόκειται, να µη χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, την καθαρίζετε ακόµη µια φορά λεπτοµερώς, για να αποφύγετε τη δηµιουργία δυσάρεστων οσµών στο εσωτερικό της. Προσέχετε, ώστε το ε- ξάρτηµα ατµού να είναι άδειο. Τέλος, αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοικτή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που µπορεί να προκληθούν από χρήση που δεν είναι σύµφωνη µε τις υποδείξεις ασφαλείας του βιβλίου οδηγιών χρήσης. 8

9 Προστασία περιβάλλοντος Αξιοποίηση της συσκευασίας Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζηµιές κατά τη µεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί µε ειδικά κριτήρια, που υποστηρίζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριµµάτων. Αυτά τα υλικά µην τα πετάτε στα σκουπίδια, αλλά στον πιο κοντινό σας χώρο συγκέντρωσης απορριµµάτων προς ανακύκλωση. Έτσι, συµβάλλετε στην οικονοµία σε πρώτες ύλες και στην µείωση του όγκου απορριµµάτων. Αξιοποίηση των παλιών συσκευών Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διατηρούν ακόµη ορισµένα από τα υλικά τους σε καλή κατάσταση. Περιέχουν όµως και βλαβερές ουσίες που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία και την ασφάλεια τους. Στους κοινούς σκουπιδότοπους ή λόγω εσφαλµένης χρήσης, αυτές οι ουσίες µπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Μην πετάτε λοιπόν σε καµία περίπτωση την παλιά συσκευή σας στον πλησιέστερο σκουπιδότοπο, αλλά ενηµερωθείτε από τη διοίκηση του δήµου σας ή τον πλησιέστερο χώρο συγκέντρωσης παλιών αυτοκινήτων και µετάλλων για τις δυνατότητες παράδοσης και ανακύκλωσης των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Φροντίζετε, ώστε µέχρι την αποκοµιδή της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή µακριά από µικρά παιδιά. 9

10 Περιγραφή συσκευής Περιγραφή µερών συσκευής a Πίνακας χειρισµού b Κουµπί αυτόµατου ανοίγµατος πόρτας για τη µείωση του ατµού c Έξοδος υδρατµών d Μόνωση πόρτας e ίοδος ατµού f Θήκη για το εξάρτηµα ατµού g Εξάρτηµα ατµού (µε προσθήκη) h Επαφή εξαρτήµατος ατµού i Θέσεις για τα σκεύη j Είσοδος ατµού k Αυλάκι συλλογής νερού στο θάλαµο l Θερµαντικό σώµα δαπέδου m Αισθητήρας θερµοκρασίας n Έξοδος του αέρα από το θάλαµο 10

11 Περιγραφή συσκευής Συνοδευτικά εξαρτήµατα ίσκος DGGL 8 DGGL 1 Ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες σας, µπορείτε να παραγγείλετε εκ των υστέρων, όποιο από τα παρακάτω εξαρτήµατα θέλετε (βλέπε κεφ. "Αγορά πρόσθετων εξαρτηµάτων"). Για τη συλλογή ζωµού που ξεχειλίζει. Προδιαγραφές µεγέθους GN 2/3 Πλάτος x Βάθος x Ύψος (σε χιλιοστά): 325 x 350 x σκεύος τρυπητό DGGL 8, (συνολική χωρητικότητα 2,0 λίτρα / ωφέλιµη χωρητικότητα 1,7 λίτρα) Για µαγείρεµα στον ατµό Προδιαγραφές µεγέθους GN 1/2 Πλάτος x Βάθος x Ύψος (σε χιλιοστά): 325 x 265 x σκεύη τρυπητά DGGL 1 (συνολική χωρητικότητα 1,5 λίτρα / ωφέλιµη χωρητικότητα 0,9 λίτρα) Για µαγείρεµα στον ατµό Προδιαγραφές µεγέθους GN 1/3 Πλάτος x Βάθος x Ύψος (σε χιλιοστά): 325 x 175 x 40. Σχάρα Για τοποθέτηση σκευών µαγειρέµατος. Σιλικόνη Για τη λίπανση της µονωτικής βαλβίδας. 11

12 Περιγραφή συσκευής Ταµπλέτες αφαίρεσης αλάτων Για την αφαίρεση των αλάτων από το εξάρτηµα ατµού. Βιβλίο µαγειρικής για τους φούρνους ατµού Με τις καλύτερες συνταγές από τη δοκιµαστική κουζίνα της Miele. 12

13 Περιγραφή συσκευής Πίνακας χειρισµού a Πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής λειτουργίας της συσκευής b Πλήκτρα επιλογών c Πλήκτρα αφής ψηφίων d Χρονόµετρο e Πλήκτρο "Clear" f Οθόνη 13

14 Περιγραφή λειτουργίας Πλήκτρα αφής Για να χειριστείτε τη συσκευή, αρκεί να αγγίξετε ελαφρά το κάθε πλήκτρο. Με κάθε άγγιγµα ακούγεται ένα ηχητικό σήµα. Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου από το µενού "Ρυθµίσεις" (βλέπε κεφ. "Ρυθµίσεις / Ένταση ήχου"). Πλήκτρο Λειτουργία s Πλήκτρο λειτουργίας / διακοπής λειτουργίας της συσκευής. C "Ξεφύλλισµα" του µενού και επιλογή των σηµείων του µενού ή των τιµών που εµφανίζονται δίπλα τους στην οθόνη (Τα πλήκτρα φωτίζονται, όταν είναι δυνατή η επιλογή). 0, 1, 2, Ρύθµιση θερµοκρασίας. Ρύθµιση χρόνου. (Τα πλήκτρα φωτίζονται, όταν είναι δυνατή η ρύθµιση ή απαιτείται). < Επιστροφή στο προηγούµενο επίπεδο του µενού και ακύρωση της τελευταίας εισαγωγής στοιχείων ή ρύθµισης. l Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοµέτρου. Επιλογή χρονοµέτρου. 14

15 Περιγραφή λειτουργίας Οθόνη Στην οθόνη εµφανίζονται εκτός από το κείµενο και τα ακόλουθα σύµβολα: Σύµβολο Σηµασία ß Εµφανίζεται µαζί µε ένα σηµείο του µενού ή µια εντολή, π.χ. "συνέχεια" και βρίσκεται δίπλα σ' ένα πλήκτρο αφής. Επιλέγετε το επιθυµητό σηµείο του µενού, αγγίζοντας το πλήκτρο αφής που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Εµφανίζονται το πολύ 3 δυνατότητες επιλογής. p Αν είναι µεγαλύτερο το κείµενο, τότε εµφανίζονται τα βέλη Μετά την τελευταία δυνατότητα επιλογής, εµφανίζεται µια διακεκοµµένη γραµµή. Στη συνέχεια εµφανίζεται η αρχή της λίστας. + / - Ρύθµιση θερµοκρασίας. Ρύθµιση χρόνου. (εµφανίζονται µόνο, όταν είναι δυνατή η ρύθµιση ή απαιτείται). L ίπλα στην επίκαιρη επιλεγµένη ρύθµιση εµφανίζεται το σηµείο τσεκαρίσµατος. Στάθµη νερού στο εξάρτηµα ατµού γεµάτο < =? R O ) $ µισογεµάτο λίγο νερό Ώρα έναρξης Λήξη διαδικασίας Το κλείδωµα συσκευής έχει αλλάξει σε "επιτρεπτό": µη ενεργό = δυνατή η λειτουργία της συσκευής ενεργό = αδύνατη η λειτουργία της συσκευής 15

16 Περιγραφή λειτουργίας ίσκος Τοποθετείτε το δίσκο στον πάτο της συσκευής, όταν µαγειρεύετε σε τρυπητά σκεύη. Έτσι, µπορείτε να συλλέξετε και να α- ποµακρύνετε εύκολα τον ζωµό που ξεχειλίζει. Εξάρτηµα ατµού Η µέγιστη ποσότητα νερού ανέρχεται στα 1,2 λίτρα και η ελάχιστη στα 0,75 λίτρα. Μέσα και έξω στο εξάρτηµα ατµού υ- πάρχουν µαρκαρίσµατα. εν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να ξεπερνάτε το ανώτατο µαρκάρισµα. Η µέγιστη ποσότητα επαρκεί για µια διαδικασία µαγειρέµατος στους 100 C που διαρκεί περίπου 2 ώρες, ενώ η ελάχιστη ποσότητα για µια διαδικασία 30 λεπτών περίπου, και όταν δεν ανοίξει η πόρτα της συσκευής. Η στάθµη νερού στο εξάρτηµα ατµού εµφανίζεται στην οθόνη µε ένα σύµβολο. Θερµοκρασία Για κάποιες λειτουργίες προτείνονται θερµοκρασίες που εσείς µπορείτε να αλλάζετε είτε για µια µόνο διαδικασία µαγειρέµατος είτε συνέχεια (βλέπε κεφ. "Ρυθµίσεις / Προτεινόµενες θερ- µοκρασίες"). ιάρκεια (χρόνος µαγειρέµατος) Μπορείτε να ρυθµίσετε τη διάρκεια από 1 λεπτό (-:-1) έως και 10 ώρες (10:00). Αν ρυθµίσετε τη διάρκεια µε τα πλήκτρα α- φής ψηφίων, θα πρέπει να την ρυθµίσετε σε ώρες και λεπτά, αν υπερβαίνει τα 59 λεπτά. Παράδειγµα: διάρκεια 80 λεπτά = 1:20. Θόρυβοι Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, ακούγεται ο θόρυβος της τουρµπίνας. Κατά τη δηµιουργία ατµού, προκαλούνται θόρυβοι όµοιοι µε εκείνους ενός βραστήρα. 16

17 Περιγραφή λειτουργίας Φάση προθέρµανσης Κατά τη φάση προθέρµανσης ο θάλαµος φούρνου προθερµαίνεται σύµφωνα µε τη ρυθµισµένη θερµοκρασία. Η αυξανόµενη θερµοκρασία του θαλάµου εµφανίζεται στην οθόνη. Η διάρκεια της φάσης προθέρµανσης εξαρτάται από την ποσότητα και τη θερµοκρασία των τροφίµων. Γενικά η φάση προθέρµανσης ανέρχεται περίπου στα 7 λεπτά. Κατά το µαγείρεµα παγωµένων ή κατεψυγµένων τροφίµων, η διάρκεια της φάσης προθέρµανσης αυξάνεται. Μπορείτε να µειώσετε τη διάρκεια της φάσης προθέρµανσης, γεµίζοντας το εξάρτηµα ατµού µε καυτό νερό. Φάση µαγειρέµατος Όταν επιτευχθεί η ρυθµισµένη θερµοκρασία, αρχίζει η φάση µαγειρέµατος. Κατά το µαγείρεµα εµφανίζεται στην οθόνη ο χρόνος µαγειρέµατος που υπολείπεται. Μείωση ατµού Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη εκ κατασκευής και φροντίζει, ώστε να µην εξέρχεται πολύς ατµός από τη συσκευή, όταν ανοίγετε την πόρτα µετά τη λήξη της διάρκειας. Η λειτουργία αυτή µπορεί να ακυρωθεί (βλέπε κεφ. "Ρυθµίσεις / Μείωση ατµού"). ιατήρηση ζεστού Η συσκευή είναι εκ κατασκευής έτσι ρυθµισµένη, ώστε οι τροφές να διατηρούνται ζεστές για 15 λεπτά το ανώτερο σε µια θερµοκρασία των 70 C, αν µετά το τέλος της διαδικασίας δεν διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής. Η λειτουργία αυτή µπορεί να ακυρωθεί (βλέπε κεφ. "Ρυθµίσεις / ιατήρηση ζεστού"). Λάβετε υπόψη σας ότι οι ευαίσθητες τροφές, και ιδιαίτερα το ψάρι, µπορεί µε αυτό το ζέσταµα να ψηθούν λίγο παραπάνω. Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και πρακτικές συµβουλές σχετικά µε τη χρήση της συσκευής σάς παρέχει το ένθετο βιβλίο "Γενικές οδηγίες". 17

18 Πριν από την αρχική χρήση Έναρξη λειτουργίας της συσκευής Όταν η συσκευή συνδεθεί µε το ηλεκτρικό δίκτυο τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία. Ρύθµιση γλώσσας Στην οθόνη εµφανίζεται ο χαιρετισµός "Miele-καλώς ήλθατε". Στη συνέχεια σας ζητούνται κάποιες βασικές ρυθµίσεις, οι ο- ποίες χρειάζονται για τη λειτουργία της συσκευής. Ακολουθείτε τις υποδείξεις στην οθόνη. Μετά τον χαιρετισµό, θα σας ζητηθεί, να ρυθµίσετε τη γλώσσα: Αγγίζετε ένα από τα πλήκτρα αφής δίπλα από τα βέλη, µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή γλώσσα στην οθόνη. Αγγίζετε το πλήκτρο αφής αριστερά δίπλα από την επιθυµητή γλώσσα. ίπλα από την επιλογή σας εµφανίζεται ένα L. Αν κατά λάθος επιλέξατε µια γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε, µπορείτε να προσανατολιστείτε µε οδηγό το σύµβολο της ση- µαίας J, για να επανέλθετε στο υποµενού γλώσσα. Για επιβεβαίωση αγγίζετε το πλήκτρο αφής που βρίσκεται δίπλα στο "ΟΚ" (κάτω δεξιά δίπλα στην οθόνη). Μορφή ώρας Θα σας ζητηθεί να ρυθµίσετε τη µορφή µε την οποία θα εµφανίζεται η ώρα. Αρχικά έχει ρυθµιστεί η ώρα µε µορφή 24ωρου. Αγγίζετε το πλήκτρο αφής που βρίσκεται δίπλα στην επιθυ- µητή µορφή ώρας. Για επιβεβαίωση αγγίζετε το πλήκτρο αφής που βρίσκεται δίπλα στο "ΟΚ". 18

19 Πριν από την αρχική χρήση Ώρα Ένδειξη ώρας Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να ρυθµίσετε την ώρα. Για τη ρύθµιση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα πλήκτρα αφής που βρίσκονται δίπλα στο + και -, ή τα πλήκτρα αφής ψηφίων. Εισάγετε την ώρα µε 4 ψηφία, π.χ. πρωί 9 και 10 λεπτά = 09:10. Εισάγετε τις ώρες και τα λεπτά και επιβεβαιώνετε µε το "ΟΚ". Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να ρυθµίσετε, αν θέλετε να εµφανίζεται η ώρα: Ενεργό = η ώρα θα εµφανίζεται πάντα Ενεργό για 60 δευτερόλεπτα = η ώρα θα εµφανίζεται για ακό- µη 60 δευτερόλεπτα, αφού η συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας. Καµία ένδειξη = η ώρα εµφανίζεται, µόνο όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Επιλέγετε την επιθυµητή ρύθµιση. Αφού επιβεβαιώσετε µε το "ΟΚ", εµφανίζεται το µήνυµα ότι αυτή η συσκευή υποστηρίζει το σύστηµα το µήνυµα ότι η έναρξη λειτουργίας ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Επιβεβαιώνετε κάθε φορά µε το "ΟΚ". Μετά την επιβεβαίωση και του τελευταίου µηνύµατος, η συσκευή είναι έτοιµη προς χρήση. Κολλάτε την πινακίδα τύπου που θα βρείτε µαζί µε τα συνοδευτικά έγγραφα της συσκευής σας, στην ειδική θέση που βρίσκεται στο κεφάλαιο "Πινακίδα τύπου". 19

20 Πριν από την αρχική χρήση Αρχικός καθαρισµός Αφαιρείτε τις προστατευτικές µεµβράνες, αν υπάρχουν. Εξάρτηµα ατµού Βγάζετε το εξάρτηµα ατµού από τη συσκευή και αφαιρείτε την προσθήκη (βλέπει κεφ. "Καθαρισµός και περιποίηση / Εξάρτηµα ατµού"). Ξεπλένετε πολύ καλά το εξάρτηµα ατµού και την προσθήκη στο χέρι µε πολύ ζεστό νερό, χωρίς απορρυπαντικό. Μην πλένετε σε καµία περίπτωση το εξάρτηµα ατµού και την προσθήκη στο πλυντήριο πιάτων και επίσης µην βυθίζετε το εξάρτηµα ατµού σε νερό. Πρόσθετα εξαρτήµατα / Θάλαµος φούρνου 20 Αφαιρείτε όλα τα πρόσθετα εξαρτήµατα από το θάλαµο φούρνου. Τα πλένετε στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων. Στη συσκευή, πριν από την παράδοσή της, έχει γίνει επεξεργασία µε κάποιο υλικό περιποίησης. Καθαρίζετε λοιπόν το θάλαµο φούρνου µ' ένα καθαρό σφουγγάρι, υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι και ζεστό νερό, για να αφαιρέσετε το λεπτό στρώµα αυτού του υλικού περιποίησης. Ρύθµιση θερµοκρασίας βρασµού Γεµίζετε το εξάρτηµα ατµού µε νερό (βλέπε κεφ. "Βασικές αρχές χειρισµού / Προετοιµασία") και θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία µε τον τρόπο λειτουργίας µαγείρεµα γενικό στους 100 C για 15 λεπτά. Ενεργήστε, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Χειρισµός". Με αυτή τη διαδικασία η συσκευή προσαρµόζεται στη θερµοκρασία βρασµού του νερού, η οποία ποικίλει ανάλογα µε το υψόµετρο του χώρου τοποθέτησής της και ξεπλένονται τα µέρη της συσκευής απ' όπου περνά το νερό. Κατά τη διαδικασία αυτή παράγεται περισσότερος ατµός απ' ότι συνήθως. Ύστερα από µετακόµιση, θα πρέπει να προσαρµοστεί η συσκευή εκ νέου στη νέα θερµοκρασία βρασµού του νερού, αν ο νέος χώρος τοποθέτησης της συσκευής διαφέρει τουλάχιστο κατά 300 µέτρα υψόµετρο από τον παλιό. Γι' αυτό διεξάγετε µια διαδικασία αφαίρεσης αλάτων (βλέπε κεφ. "Καθαρισµός και περιποίηση / Αφαίρεση αλάτων").

21 Τρόποι λειτουργίας Σχετικά µε τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας, σας ενηµερώνει εκτενέστερα το ένθετο βιβλίο "Γενικές οδηγίες", που σας παρέχει επίσης και πρακτικές συµβουλές σχετικά µε τη χρήση της συσκευής σας. 2 Λειτουργία / Μενού Μαγείρεµα γενικό Μαγείρεµα όλων των τροφών, κονσερβοποίηση, α- φαίρεση υγρών, ειδικές χρήσεις, µαγείρεµα µενού Προτεινόµενη θερµοκρασία C: 100 F: 212 Μαγείρεµα ψαριών C: 85 F: 185 Μαγείρεµα λαχανικών C: 100 F: 212 Μαγείρεµα κρέατος C: 100 F: 212 ( Ζέσταµα C: 100 F: 212 ) Απόψυξη C: 60 F: 140 F Αφαίρεση αλάτων Αφαίρεση αλάτων από το εξάρτηµα ατµού Όρια ρυθµιζόµενης θερµοκρασίας C: F: C: F: C: F: C: F: C: F: C: F: c Αυτοµατισµός - 2 Μαγείρεµα µενού ταυτόχρονο µαγείρεµα διαφορετικών - - τροφών Ατοµικά προγράµµατα δηµιουργία και αποθήκευση - - διαδικασιών µαγειρέµατος Ρυθµίσεις Αλλαγή των εργοστασιακών ρυθµίσεων της συσκευής

22 Βασικές αρχές χειρισµού Προετοιµασία Γεµίζετε το εξάρτηµα ατµού το λιγότερο µέχρι το µαρκάρισµα "min". εν χρειάζεται να αφαιρέσετε την προσθήκη. Χρησιµοποιείτε µόνο νερό βρύσης. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιήσετε αποσταγµένο νερό, µεταλλικό νερό ή άλλα υγρά. Τοποθετείτε το εξάρτηµα ατµού µέσα στη συσκευή, µέχρι να εφαρµόσει καλά στη θέση του. Αν το εξάρτηµα ατµού δεν τοποθετηθεί σωστά, η συσκευή δεν θερµαίνεται και µετά από λίγη ώρα εµφανίζεται στην ένδειξη το F20 (βλέπε κεφ. "Τι πρέπει να κάνετε, όταν "). Τοποθετείτε το φαγητό που θέλετε να µαγειρέψετε. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή µε το πλήκτρο s. Αν δεν εµφανίζεται η ο επιθυµητός τρόπος λειτουργίας, αγγίζετε ένα από τα φωτιζόµενα πλήκτρα αφής που βρίσκονται δίπλα στα βέλη δεξιά στην οθόνη, µέχρι να εµφανιστεί ο τρόπος λειτουργίας. Επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας αγγίζοντας το πλήκτρο αφής που βρίσκεται δίπλα του. Ρύθµιση θερµοκρασίας Αν θέλετε να διατηρήσετε την προτεινόµενη θερµοκρασία, επιβεβαιώνετε µε το "ΟΚ", αν θέλετε να την αλλάξετε, εισάγετε µε τα - / + ή µε τα πλήκτρα αφής ψηφίων την επιθυµητή θερµοκρασία και επιβεβαιώνετε µε το "ΟΚ". Ρύθµιση διάρκειας Εισάγετε µε τα - / + ή µε τα πλήκτρα αφής ψηφίων την επιθυµητή διάρκεια, π.χ. 20 λεπτά. Επιβεβαιώνετε αγγίζοντας το "ΟΚ". Η συσκευή ξεκινά αυτόµατα µετά την επιβεβαίωση. 22

23 Βασικές αρχές χειρισµού Μετά τη λήξη της διάρκειας Μετά τη λήξη της διάρκειας ακούγεται ένα ηχητικό σήµα και στην οθόνη εµφανίζονται "Μείωση ατµού" και "λήξη διαδικασίας". Κατά τη διάρκεια της µείωσης ατµού, ανοίγει λίγο η πόρτα της συσκευής αυτόµατα. Περιµένετε, µέχρι να σβήσει το µήνυµα "Μείωση ατµού", πριν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής και βγάλετε τα τρόφιµα. ιακόπτετε τη λειτουργία της συσκευής. Η τουρµπίνα λειτουργεί για λίγο χρόνο ακόµη, αφού διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής. Μπορείτε να µειώσετε αυτήν την παράταση λειτουργίας της τουρµπίνας, αφαιρώντας το εξάρτηµα ατµού αµέσως µετά τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής. Αν δεν διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής, ξεκινά η λειτουργία διατήρησης ζεστού. Αφαιρώντας τα σκεύη από το θάλαµο προσέχετε, να µη ξεχειλίσει το περιεχόµενό τους και να µην έρθετε σε επαφή, τόσο µε τον καυτό ατµό όσο και µε τα εσωτερικά τοιχώµατα του θαλάµου φούρνου. Κίνδυνος εγκαύµατος! Μετά τη χρήση Αφαιρείτε και αδειάζετε το δίσκο. Αφαιρείτε και αδειάζετε το εξάρτηµα ατµού. Πιέζετε το εξάρτηµα ατµού ελαφρά προς τα πάνω, ενώ το αφαιρείτε. Πλένετε και στεγνώνετε ολόκληρη τη συσκευή µετά από κάθε χρήση, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισµός και περιποίηση". Αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή, όσο είναι ακόµη υγρός ο θάλαµος φούρνου. Η συσκευή είναι έτσι ρυθµισµένη, ώστε µετά τη χρήση, να παραµένει πάντα ένα υπόλοιπο νερού µέσα στο εξάρτηµα ατµού. Αν διαπιστώσετε ότι λείπει αυτό το υπόλοιπο νερού, σηµαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη. Απευθυνθείτε στο Miele Service. 23

24 Χειρισµός Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Προσωρινή διακοπή λειτουργίας Η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται αν ανοίξετε την πόρτα της. Η θέρµανση διακόπτεται, ενώ το υπόλοιπο χρόνου µαγειρέµατος παραµένει στη µνήµη της συσκευής. Ανοίγοντας την πόρτα της συσκευής, βγαίνει ατµός προς τα έξω. Πηγαίνετε ένα βήµα πιο πίσω και περιµένετε, µέχρι να διαλυθεί ο ατµός. Τοποθετώντας ή αφαιρώντας τα σκεύη από το θάλαµο προσέχετε, να µη ξεχειλίσει το περιεχόµενό τους και να µην έρθετε σε επαφή, τόσο µε τον καυτό ατµό όσο και µε τα εσωτερικά τοιχώµατα του θαλάµου φούρνου. Κίνδυνος ε- γκαύµατος! Για να συνεχίσετε πάλι τη διαδικασία µαγειρέµατος, κλείνετε την πόρτα της συσκευής. Όταν κλείσετε την πόρτα, ξεκινάει η εξισορρόπηση της πίεσης κατά την οποία µπορεί να δηµιουργηθεί ένα ήχος σφυρίγµατος. Ξεκινάει εκ νέου η φάση θέρµανσης και η αυξανόµενη θερµοκρασία του θαλάµου φούρνου εµφανίζεται στην οθόνη. Όταν επιτευχθεί και πάλι η θερµοκρασία που έχετε ρυθµίσει, αλλάζει η ένδειξη στην οθόνη και εµφανίζεται η αντίστροφη µέτρηση του υπόλοιπου χρόνου µαγειρέµατος. Αλλαγή Επιλέγετε "Αλλαγή". Επιλέγετε το σηµείο του µενού που θέλετε να αλλάξετε, π.χ. "θερµοκρασία" και κάνετε τις αλλαγές. Επιβεβαιώνετε µε το "ΟΚ". 24

25 Χειρισµός Αποθήκευση Έλλειψη νερού Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα διαδικασία µαγειρέ- µατος µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορείτε να την ανακτήσετε από το µενού "Ατοµικά προγράµµατα". Επιλέγετε "αλλαγή". Αγγίζετε τόσες φορές ένα πλήκτρο αφής δίπλα από τα βέλη, µέχρι να εµφανιστεί "αποθηκεύστε ως". Επιλέγετε "αποθηκεύστε ως". Στην οθόνη εµφανίζεται µια σύνοψη. Επιβεβαιώνετε µε το "συνέχεια". Στη συνέχεια ακολουθείτε τους χειρισµούς που περιγράφονται στο κεφ. "Ατοµικά προγράµµατα - αποθήκευση". Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής παρουσιαστεί έλλειψη νερού, ακούγεται ένα ηχητικό σήµα και στην οθόνη εµφανίζεται ένα µήνυµα που σας ειδοποιεί ότι πρέπει να συµπληρώσετε φρέσκο νερό. Αφαιρείτε το εξάρτηµα ατµού και το γεµίζετε νερό. Τοποθετείτε το εξάρτηµα ατµού στη συσκευή, µέχρι να ε- φαρµόσει καλά στη θέση του. Κλείνετε την πόρτα. Η λειτουργία της συσκευής συνεχίζεται. 25

26 Χειρισµός Αυτοµατισµός Τα στοιχεία που αφορούν το βάρος στο πρόγραµµα αυτοµατισµού αναφέρονται στο βάρος ανά τεµάχιο. Μπορείτε να µαγειρέψετε είτε ένα κοµµάτι σολοµό που ζυγίζει 250 γραµ. είτε 10 κοµµάτια σολοµό που ζυγίζουν 250 γραµ. Γεµίζετε το εξάρτηµα ατµού και το τοποθετείτε στη συσκευή. Αν χρειάζεται, τοποθετείτε το δίσκο στον πάτο της συσκευής. Τοποθετείτε το φαγητό στη συσκευή. Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή µε το πλήκτρο s. Επιλέγετε το επιθυµητό πρόγραµµα. Επιλέγετε το φαγητό που επιθυµείτε να µαγειρέψετε. Στη συνέχεια ακολουθούν ερωτήσεις για τον όγκο της τροφής και το βαθµό ψησίµατος που αφορούν το επιλεγµένο πρόγραµµα και το συγκεκριµένο φαγητό. Εκ κατασκευής έχει ρυθ- µιστεί ένας µέτριος βαθµός ψησίµατος. Στην αρχή διατηρείτε την ήδη ρυθµισµένη τιµή και ανάλογα µε τις ανάγκες, ψήνετε λίγο περισσότερο. Αν χρειάζεται, εισάγετε τις επιθυµητές τιµές και επιβεβαιώνετε µε το "συνέχεια". Ξεκινάτε τη διαδικασία µαγειρέµατος αµέσως ή εισάγετε την ώρα έναρξης και λήξης (βλέπε κεφ. "Ώρα έναρξης / Λήξη"). 26

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi. el - GR Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1142 SC, SCi ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Πλυντήρια πιάτων

Οδηγίες χρήσης Πλυντήρια πιάτων Οδηγίες χρήσης Πλυντήρια πιάτων Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης και το σχέδιο τοποθέτησης πριν από την τοποθέτηση -σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1222 SC, SCi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi

Οδηγίες χρήσης. Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων G 1162 SCVi G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο ρούχων T 8687 C. el - GR

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο ρούχων T 8687 C. el - GR Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήριο ρούχων T 8687 C ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 146 DA 156 DA 150 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήρια ρούχων ΡT 5135 C

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήρια ρούχων ΡT 5135 C Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήρια ρούχων ΡT 5135 C G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Συντηρητές κρασιών KWT 4154 UG-1 G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où

Διαβάστε περισσότερα

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης

Thermomix Tm31 instruction manual Guide d utilisation manual de instrucciones Οδηγίες Χρηςης Thermomix TM31 Instruction Manual Retain for future reference! Guide d utilisation A conserver pour consultation ultérieure! Manual de Instrucciones Consérvelo para futuras consultas! Οδηγίες Χρήσης Κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Φυλλάδιο οδηγιών ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση της παροχής νερού και ρεύματος Συμβουλές σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλυσίματος Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση του νερού και παροχή ρεύματος Συμβουλή σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλύσης Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT GR γαπητοί πελάτες μας: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 RENLIG GR NL FWM7D5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας 4 Περιγραφή προϊόντος 8 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 13 Προσαρμογή 13 Καθημερινή χρήση - Πλύση 14 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 7081 177-00

Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 7081 177-00 Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost ΕΛ 7081 177-00 CBNes 5167 Παρατηρήσεις για την απόρριψη συσκευασιών και παλαιών συσκευών Να διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά τα σακουλάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία Σελίδα 1 Εισαγωγή Διαδικασία Παραλαβής Αποσυσκευασία συσκευής Οδηγίες Ασφαλείας Χρήση Τοποθέτηση Ο ρουχισµός Για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ GR ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και την αγορά του πλυντηρίου μας. Το νέο πλυντήριο σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μικροκύματα

Οδηγίες χρήσης. Μικροκύματα Οδηγίες χρήσης Μικροκύματα Πίνακας περιεχομένων GR 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ... 4 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ - Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 5 3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 6 4 ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΑΣ... 9

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα