SB MB /15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SB MB 59638780 08/15"

Transcript

1 SB MB /15

2 2

3 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ ! Πίνακας περιεχομένων Σχετικά με τον παρόν εγχειρίδιο οδηγιών DE 1 Προστασία περιβάλλοντος.... DE 1 Υποδείξεις ασφαλείας DE 1 Χειρισμός DE 2 Άνοιγμα της εγκατάστασης... DE 4 Ρυθμίσεις DE 5 Πλήρωση με υλικά λειτουργίας DE 13 Χειροκίνητες λειτουργίες..... DE 14 Ένδειξη τζίρου DE 15 Αντιπαγετική προστασία..... DE 16 Απενεργοποίηση DE 17 Διακοπή της λειτουργίας..... DE 17 Λειτουργία DE 18 Τεχνικά χαρακτηριστικά DE 25 Φροντίδα και συντήρηση..... DE 28 Αντιμετώπιση βλαβών DE 40 Εξαρτήματα DE 51 Εγγύηση DE 51 Μεταφορά DE 51 Αποθήκευση DE 51 Εγκατάσταση του μηχανήματος (μόνο για τεχνίτες) DE 52 Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ DE 58 Πρωτόκολλο ελέγχου υψηλής πίεσης DE 59 Σχετικά με τον παρόν εγχειρίδιο οδηγιών Οι οδηγίες αυτές απευθύνονται σε Όλους τους χρήστες: Οι χρήστες είναι το ενημερωμένο βοηθητικό προσωπικό, ο κάτοχος και το εξειδικευμένο προσωπικό. Εξειδικευμένο προσωπικό: Εξειδικευμένο προσωπικό είναι τα άτομα, τα οποία είναι σε θέση χάρη στην επαγγελματική τους εκπαίδευση, να τοποθετούν και να θέτουν σε λειτουργία μονάδες. Ορολογία Η γνώση των ακόλουθων όρων είναι απαραίτητη για την κατανόηση του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών. Στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι με έντονους χαρακτήρες. Καθαρό νερό Ακατέργαστο νερό, νερό βρύσης, νερό πόλης Εναλλάκτης βάσεων Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης Αποσκληρυμένο νερό Μαλακό νερό Αντίστροφη όσμωση (συντόμευση: ΑΟ) Αντίστροφη όσμωση Συμπύκνωμα Απόβλητα αντίστροφης όσμωσης με περιεκτικότητα σε άλατα και μέταλλα Διήθημα Νερό όσμωσης, αφαλατωμένο νερό, πλήρως αφαλατωμένο νερό Νερό χρήσης Νερό από μια βιολογική μονάδα επεξεργασίας νερού. Προστασία περιβάλλοντος Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής. Το μηχανέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης, το ντίζελ και η βενζίνη δεν πρέπει να καταλήγουν στο περιβάλλον. Προστατέψτε το έδαφος και αποσύρετε τα χρησιμοποιημένα λάδια με οικολογικό τρόπο. Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH) Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: Υποδείξεις ασφαλείας Γενικά Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή κατάχρησης, κίνδυνοι απειλούν τον χρήστη και άλλα άτομα λόγω υψηλής πίεσης του νερού, καυτού νερού, καυτών καυσαερίων της υψηλής ηλεκτρικής τάσης, του απορρυπαντικού, βλαβών στο στομάχι και στον πεπτικό σωλήνα από την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων συμπυκνώματος. Προκειμένου να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους για άτομα, ζωά και αντικείμενα, διαβάστε τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε την εγκατάσταση: τις οδηγίες χρήσης όλες τις υποδείξεις ασφαλείας τους εκάστοτε εθνικούς κανονισμους και νόμους τις υποδείξεις ασφαλείας που συνοδεύουν τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιείτε (κατά κανόνα στην ετικέτα συσκευασίας). Βεβαιωθείτε ότι: έχετε κατανοήσει όλες τις υποδείξεις όλοι οι χρήστες της εγκατάστασης είναι ενήμεροι για τις υποδείξεις και τις έχουν κατανοήσει. Όλα τα άτομα που συμμετέχουν στην εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας, την συντήρηση, την διατήρηση και τον χειρισμό της συσκευής οφείλουν να διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα, να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους σχετικούς κανονισμούς. Κατά την λειτουργία αυτόματου χειρισμού, ο χειριστής πρέπει να φροντίζει να υπάρχουν σαφείς και ορατές πινακίδες υποδείξεων για πιθανούς κινδύνους, μηχανισμούς ασφαλείας, τον χειρισμό της εγκατάστασης. Σε περίπτωση λειτουργίας της εγκατάστασης σε κλειστό χώρο τα καυσαέρια πρέπει να αποβάλλονται μέσω των κατάλληλων σωλήνων ή καπνοδόχων, να εξασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός του χώρου. Κίνδυνος! Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω των καυτών εξατμίσεων, μην αγγίζετε το στόμιο της εξάτμισης. Μην αγγίζετε το κάλυμμα της καπνοδόχου. Κ ίνδυνος εγκαυμάτων λόγω των καυτών εξαρτήμάτων, π.χ. αντλιών και κινητήρων. Προσοχή κατά το άνοιγμα της εγκατάστασης, αφήστε τα εξαρτήματα να κρυώσουν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε την εγκατάσταση κοντά σε ανθρώπους, εκτός εάν φορούν προστατευτικό ρουχισμό. Μην στρέφετε τη ριπή πάνω σε άλλους ή σε εσάς τους ίδιους, για να καθαρίσετε ρούχα ή παπούτσια. Οι εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης, τα εξαρτήματα και οι συμπλέκτες είναι σημαντικά για την ασφάλεια της συσκευής. Να χρησιμοποιούνται μόνο οι εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης, τα εξαρτήματα και οι συμπλέκτες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, εάν κάποιο καλώδιο σύνδεσης ή σημαντικά τμήματα της μονάδας, π.χ. διατάξεις ασφαλείας, εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης, πιστόλι ψεκασμού χειρός, έχουν υποστεί βλάβη. Κανονισμοί και οδηγίες Δώστε προσοχή στις εκάστοτε προδιαγραφές της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές υγρών. Κατά την ηλεκτρική εγκατάσταση, να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε εθνικοί κανονισμοί του νομοθέτη. Δώστε προσοχή στις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την αποτροπή ατυχημάτων Οι συσκευές εκπομπής υγρών θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο σε τακτικά διαστήματα και τα αποτελέσματα του ελέγχου θα πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσσονται. Η διάταξη θέρμανσης της συσκευής είναι μια μονάδα καύσης. Οι μονάδες καύσης θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικά σε έλεγχο, σύμφωνα με τις εκά- EL - 1 3

4 στοτε προδιαγραφές της εθνικής νομοθεσίας. Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης σε κλειστούς χώρους να προβλέπεται η ακίνδυνη αποβολή των καυσαερίων (σωλήνας καυσαερίων χωρίς διακοπή έλξης). Περαιτέρω, να υπάρχει επαρκής προσαγωγή καθαρού αέρα. Οι ρυθμίσεις, οι εργασίες συντήρησης και οι επιδιορθώσεις του καυστήρα μπορούν να εκτελούνται μόνον από εκπαιδευμένους τεχνικούς εγκατάστασης της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της Kärcher. Κατά τη σχεδίαση μιας καμινάδας, να τηρούνται οι ισχύουσες τοπικές οδηγίες. Καυστήρας αερίου (προαιρετικό) Πριν την εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να έρθετε σε συνεννόηση με την εταιρεία παροχής αερίου και τον υπεύθυνο καθαρισμού καμινάδων της περιοχής σας. Κατά την εγκατάσταση λάβετε υπόψη τους οικοδομικούς και εμπορικούς κανονισμούς, καθώς και τους κανονισμούς προστασίας από εκπομπές. Εφιστούμε την προσοχή στους ακόλουθους κανονισμούς, οδηγίες και νόρμες: Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται μόνον από εξειδικευμένη εταιρεία και σύμφωνα με τους εκάστοτε εθνικούς κανονισμούς. Η εγκατάσταση αγωγών παροχής αερίου, καθώς και οι συνδέσεις αερίου της συσκευής πρέπει να εκτελούνται μόνον από μια εγκεκριμένη από την υπηρεσία αερίου και υδροδότησης και εξειδικευμένη εταιρεία. Οι ρυθμίσεις, οι εργασίες συντήρησης και οι επιδιορθώσεις του καυστήρα αερίου μπορούν να εκτελούνται μόνον από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς του κατασκευαστή του καυστήρα. Επίπεδα ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημίες. Σύμβολα στην εγκατάσταση Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Εργασίες στα εξαρτήματα της εγκατάστασης μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους ή εξουσιοδημένο προσωπικό. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος τραυματισμού από τη ριπή υψηλής πίεσης. Μην στρέφετε τη ριπή υψηλής πίεσης προς ανθρώπους ή ζώα.κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία. Μην στρέφετε τη ριπή υψηλής πίεσης προς ηλεκτρικές συσκευές, καλώδια και προς τη μονάδα. Ωτοασπίδες Η στάθμη ηχητικής ισχύος της εγκατάστασης ανέρχεται σε 65 db(a). Κατά τον ψεκασμό εξαρτημάτων, τα οποία παράγουν αυξημένο θόρυβο (π.χ. μεγάλα ελάσματα), είναι δυνατό να προκύψουν ακουστικοί κίνδυνοι. Στην περίπτωση αυτή φοράτε ωτοασπίδες. Συμπεριφορά σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος του πίνακα χειρισμού στη θέση "STOP". Αρμόζουσα χρήση Η παρούσα εγκατάσταση πλυντηρίου SB χρησιμεύει για τον καθαρισμό οχημάτων και ρυμουλκούμενων με νερό και πρόσθετα απορρυπαντικά. Στους σκοπούς της εγκατάστασης δεν περιλαμβάνεται, και κατά συνέπεια απαγορεύεται, ο καθαρισμός ατόμων και ζώων. Σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού από την δέσμη υψηλής πίεσης. ελεύθερων αντικειμένων. Η δέσμη υψηλής πίεσης μπορεί να εκτινάξει αυτά τα τεμάχια μακριά και να προκαλέσει σωματικές ή υλικές βλάβες. Για το διαχωρισμό από το δίκτυο πόσιμου νερού πρέπει να τοποθετηθεί ένας διαχωριστής συστήματος τύπου ΒΑ, κατηγορίας 4, μεταξύ της εγκατάστασης και του δικτύου πόσιμου νερού. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τοπικοί κανονισμοί. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος βλάβης στη μονάδα από την τροφοδοσία με ακατάλληλο νερό. Για την τροφοδοσία της μονάδα να χρησιμοποιείται μόνο πόσιμο νερό. Η εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποβολή προϊόντων καύσης μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Σε περίπτωση τοποθέτησης κάτω από σκέπαστρο ή σε κλειστό χώρο, η εγκατάσταση πρέπει να συνδεθεί με καπνοδόχο για την διοχέτευση των καυσαερίων. Σε περίπτωση σύνδεσης με καπνοδόχο, ο καυστήρας πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου και να ελεγχθούν οι τιμές εκπομπών καυσαερίων από τον αρμόδιο καπνοδοχοκαθαριστή. ΠΡΟΣΟΧΗ Η μονάδα είναι προστατευμένη από τον παγετό σε θερμοκρασίες έως -20 C σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ενότητας "Αντιπαγετική προστασία" και πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας σε περίπτωση χαμηλότερης θερμοκρασίας. Τόπος εργασίας Στον πίνακα χειρισμού εισάγονται κέρματα και επιλέγεται το πρόγραμμα πλύσης. Ο καθαρισμός εκτελείται με το πιστολέτο χειρός. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος τραυματισμού, κίνδυνος εγκαυμάτων. Λειτουργία πλύσης μόνο σε κλειστή μονάδα. Το εσωτερικό της εγκατάστασης είναι προσβάσιμο μόνο για εργασίες συντήρησης από το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. Κατά την χρήση της εγκατάστασης, η πόρτα πρέπει να είναι κλειστή. Χειρισμός Απενεργοποίηση σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος του πίνακα χειρισμού στη θέση "STOP". 4 EL - 2

5 Προγράμματα πλυσίματος Προσφέρονται τα ακόλουθα προγράμματα πλυσίματος: Βασικά προγράμματα 1.Stop Διακοπή του προγράμματος. Αρχική θέση, εργαλεία πλύσης στην υποδοχή εργαλείων. Η λειτουργία "STOP" είναι ενεργή σε όλες τις θέσεις του διακόπτη χωρίς πρόγραμμα πλύσης. Πλύσιμο με υψηλή πίεση Απομάκρυνση μεγάλων ρύπων. Ζεστό νερό με σαμπουάν. Απόσταση ψεκασμού υψηλής πίεσης τουλ. 30 cm. 3.Aφρός Βαθύς καθαρισμός με ενεργό αφρό. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα αφρού μόνο κατά τη διάρκεια του προγράμματος και μόνο μετά την πλύση υψηλής πίεσης. 4.Ξέβγαλμα Για τo ξέβγαλμα του σαπουνιού και του αφρού. Απόσταση ψεκασμού υψηλής πίεσης τουλ.50 cm. Καυτό κερί Ζεστό νερό με προστασία χρώματος. Να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά το ξέβγαλμα. Απόσταση δέσμης υψηλής πίεσης τουλ. 80 cm. Άριστη φροντίδα Στέγνωμα χωρίς λεκέδες. Απιονισμένο νερό με γυαλιστικό-στεγνωτικό. Απόσταση δέσμης υψηλής πίεσης τουλ. 80 cm. Πρόσθετα προγράμματα (προαιρετικά) Απομάκρυνση ρύπων Για την απομάκρυνση δύσκολων ρύπων. Ζεστό νερό με προσθήκη ειδικού απορρυπαντικού. Απόσταση ψεκασμού υψηλής πίεσης τουλ. 30 cm. Μικρογαλάκτωμα, παραλλαγή Α Για την απομάκρυνση δύσκολων ρύπων. Ζεστό νερό με προσθήκη ειδικού απορρυπαντικού. Απόσταση ψεκασμού υψηλής πίεσης τουλ. 30 cm. Μικρογαλάκτωμα, παραλλαγή Β με εξωτερική αντλία υψηλής πίεσης Απομάκρυνση υπολειμμάτων ασφάλτου σε εργασίες οδοποιίας. Ψεκασμός ειδικού απορρυπαντικού. Απομάκρυνση εντόμων Απομάκρυνση υπολειμμάτων εντόμων. Ζεστό νερό με σαπούνι. Απόσταση ψεκασμού υψηλής πίεσης τουλ. 30 cm. Καθαρισμός ζαντών, παραλλαγή Α, με δοσομετρική αντλία Απομάκρυνση υπολειμμάτων πέδησης. Ζεστό νερό με ειδικό απορρυπαντικού ή αυξημένη δόση απορρυπαντικού. Μόνο αλκαλικό απορρυπαντικό. Απόσταση ψεκασμού υψηλής πίεσης τουλ. 30 cm. Εφαρμογή πριν το πλύσιμο του αυτοκινήτου και μόνο σε ζάντες με επίστρωση ή βαφή. Καθαρισμός ζαντών, παραλλαγή Β με εξωτερική αντλία υψηλής πίεσης και δεξαμενή ανάμειξης Απομάκρυνση υπολειμμάτων πέδησης. Κρύο νερό με ειδικό απορρυπαντικό σε υψηλή δόση και ανάμειξη με χρήση πεπιεσμένου αέρα. Εφαρμογή πριν το πλύσιμο του αυτοκινήτου και μόνο σε ζάντες με επίστρωση ή βαφή. Εντατικός αφρός Απομάκρυνση επίμονων ρύπων. Αφρός με προσθήκη ειδικού απορρυπαντικού. Απόσταση ψεκασμού υψηλής πίεσης τουλ.30 cm Υποδαπέδια πλύση Απομάκρυνση μεγάλων ρύπων από το κάτω μέρος του οχήματος. Η διαδικασία πλύσης ξεκινά με καθυστέρηση 10 sek. Μετακινήστε το όχημα εμπρόςπίσω για το πλύσιμο του κάτω μέρους. Διαδικασία χειρισμού 1 Ένδειξη υπολειπόμενης αξίας 2 Διακόπτης επιλογής προγράμματος 3 Υποδοχή νομισμάτων 1 Ένδειξη υπολειπόμενης αξίας 2 Διακόπτης επιλογής προγράμματος 3 Υποδοχή νομισμάτων Επιλέξτε το πρόγραμμα πλυσίματος με τον διακόπτη επιλογής προγράμματος. Εισάγετε το κέρμα. Έκδοση με 1 εργαλείο 1 Βούρτσα πλυσίματος 2 Μοχλός ασφάλισης 3 Πιστολέτο χειρός 4 Σκανδάλη πιστολέτου εκτόξευσης 5 Μοχλός ασφαλείας Για πλύσιμο με δέσμη υψηλής πίεσης, πατήστε το μοχλό ασφάλισης, τραβήξτε τη βούρτσα πλυσίματος προς τα πίσω και ασφαλίστε την. Για πλύσιμο με βούρτσα πλυσίματος, πατήστε το μοχλό ασφάλισης, τραβήξτε τη βούρτσα πλυσίματος προς τα εμπρός και ασφαλίστε την. Απασφαλίστε το πιστολέτο χειρός και πατήστε τη σκανδάλη. Έκδοση με 2 εργαλεία (προαιρετικό) Περιλαμβάνει το πιστολέτο χειρός και τη βούρτσα πλυσίματος ως ξεχωριστά εργαλεία. Πιστολέτο ψεκασμού: Απασφαλίστε το πιστολέτο χειρός και πατήστε τη σκανδάλη. Βούρτσα πλυσίματος: Καθαρίστε τη βούρτσα πλυσίματος πριν τη χρήση με το πιστολέτο χειρός. Επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης με αφρό και καθαρίστε το όχημα. Χρόνος πλύσης Ο χρόνος πλύσης αρχίζει να τρέχει μετά την εισαγωγή του κέρματος. Η ένδειξη υπολειπόμενης αξίας εμφανίζει το πιστωτικό υπόλοιπο σε μονάδες πλύσης. Ο χρόνος πλύσης τρέχει, ακόμα και όταν ο διακόπτης επιλογής προγράμματος βρίσκεται στην θέση "STOP". Εάν στην διάρκεια του χρόνου πλύσης εισάγετε περισσότερα κέρματα, αυτά καταγράφονται και προστίθενται στον υφιστάμενο χρόνο πλύσης. EL - 3 5

6 Άνοιγμα της εγκατάστασης 1 Απασφάλιση θύρας ελεγκτή κερμάτων Τραβήξτε προς τα κάτω για να απασφαλιστεί. 2 Απασφάλιση θυρών εμπρός Σηκώστε προς τα πάνω για να απασφαλιστεί. 3 Απασφάλιση θύρας πίσω, αριστερά Σηκώστε προς τα πάνω για να απασφαλιστεί. 4 Απασφάλιση θύρας πίσω, δεξιά Σηκώστε προς τα πάνω για να απασφαλιστεί. 6 EL - 4

7 Ρυθμίσεις 1 Σταθμός ξηρού αφρού 2 Οθόνη συστήματος ελέγχου 3 Κιβώτιο οργάνων χειρισμού 4 Κύριος διακόπτης 5 Δοσομετρική αντλία σταθμού ξηρού αφρού 6 Αερόθερμο 7 Δοσομετρικές αντλίες 8 Αντιπαγετική προστασία με διαφυγόν ύδωρ (προαιρετικό), σημείο εγκατάστασης 2 9 Αντιπαγετική προστασία με διαφυγόν ύδωρ (προαιρετικό), σημείο εγκατάστασης 1 10 Έκτακτη αντιπαγετική προστασία (προαιρετικό) 11 Απορρυπαντικό ζαντών (προαιρετικό) 12 Εναλλάκτης θερμότητας θέρμανσης χώρου πλύσης 13 Κεφαλή του εναλλάκτη βάσεων 14 Διάταξη ανάμιξης (προαιρετικό) Γενικός διακόπτης Θέση 1 Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία. Η αντιπαγετική προστασία (προαιρετικό) είναι ενεργή. 0 Ολόκληρη η μονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας (και οι διατάξεις αντιπαγετικής προστασίας). Ρύθμιση συμπιεστή 1 Πιεζοδιακόπτης αέρα 2 Μανόμετρο 3 Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα για εργασίες σέρβις 4 Μειωτήρας πίεσης Ρυθμίστε το μειωτήρα πίεσης στα 0,4...0,5 MPa (4...5 bar). Ρύθμιση δοσομετρικής αντλίας 1 Δοσομετρική αντλία πλύσης υψηλής πίεσης (DP 1) 2 Δοσομετρική αντλία καυτού κεριού (DP 2) 3 Δοσομετρική αντλία Άριστης φροντίδας (DP 3) 4 Δοσομετρική αντλία προαιρετική (DP 4), για πρόσθετα προγράμματα Με τις δοσομετρικές αντλίες ρυθμίζεται η δοσολογία των απορρυπαντικών στο νερό, σύμφωνα με το πρόγραμμα πλύσης και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης. Η ποσότητα δοσολογίας ρυθμίζεται στα ιδανικά επίπεδα από τον υπεύθυνο συναρμολόγησης κατά την τοποθέτηση της εγκατάστασης. Κατά κανόνα δεν απαιτείται αργότερα νέα ρύθμιση. Τυχόν ρυθμίσεις ακριβείας πραγματοποιούνται στο σύστημα ελέγχου (βλ. Ρυθμίσεις/Χειρισμός). Η βασική ρύθμιση των δοσομετρικών αντλιών δεν αλλάζει. EL - 5 7

8 Βασική ρύθμιση Απορρυπαντικό ζαντών/εντατικός αφρός (προαιρετικό) 1 Μοχλος εξαέρωσης 2 Πλήκτρο εξαέρωσης 3 Κουμπί ρύθμισης δόσης Τραβήξτε προς τα έξω το κουμπί ρύθμισης δόσης. Πιέστε και αφήστε πολλές φορές το πλήκτρο απαέρωσης, περιστρέφοντας ταυτόχρονα το κουμπί ρύθμισης στην επιθυμητή τιμή. Καθαριστήρας Εντατικός ζα-αφρόντών Απορρυπαντικό RM 801 RM 838 Χρώμα ακροφυσίου μπλε κίτρινο Αναλογία ανάμειξης 10:1 38:1 Εισάγετε το βύσμα ως το τέρμα στην είσοδο απορρυπαντικού. Περάστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης. Απορρυπαντικό Θέση κουμπιού ρύθμισης (%) Πλύση RM υψηλής πίεσης Υγρός αφρός RM (προαιρετικό) Ξηρός αφρός RM (προαιρετικό) Καυτό κερί RM Άριστη φροντίδα RM Απομάκρυνση RM ρύπων (προαιρετικό) Απομάκρυνση RM εντόμων (προαιρετικό) Αφήστε το πλήκτρο εξαέρωσης. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης δόσης. Σταθμός ξηρού αφρού 1 Έξοδος νερού/ απορρυπαντικού 2 Δοσομετρική βαλβίδα νερού/απορρυπαντικού 3 Είσοδος νερού/απορρυπαντικού 4 Δοσομετρική βαλβίδα αέρα 5 Έξοδος αέρα 6 Μανόμετρο πεπιεσμένου αέρα 7 Μειωτήρας πίεσης αέρος 8 Μανόμετρο νερού 9 Μειωτήρας πίεσης νερού 1 Δοσομετρική αντλία ξηρού αφρού Βασική ρύθμιση νερού Ανοίξτε την προσαγωγή φρέσκου νερού. Εκτελέστε το πρόγραμμα πλύσης Πλύση με αφρό σε μια θέση πλύσης. Ρυθμίστε το μειωτήρα πίεσης νερού στα 0,25 MPa (2,5 bar). Βασική ρύθμιση νερού/χημικών Ρυθμίστε την δοσομετρική αντλία του σταθμού ξηρού αφρού στο 20%. Για τον τρόπο δράσης, βλ. "Ρύθμιση δοσομετρικών αντλιών". Ανοίξτε την προσαγωγή φρέσκου νερού. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα στην έξοδο του μπλοκ διανομής νερού/χημικών και αντικαταστήστε τον με ένα τεμάχιο ελαστικού σωλήνα περ. 400 mm (ελαστικός σωλήνας από PVC 6/4). Εκτελέστε το πρόγραμμα πλύσης Πλύση με αφρό σε αυτή τη θέση πλύσης. Ρυθμίστε τη ροή υγρού από το τεμάχιο ελαστικού σωλήνα με προσαρμογή της δοσομετρικής βαλβίδας νερού/χημικών στα 300 ml/min (μετρήστε με δοκιμαστικό σωλήνα). Τερματίστε το πρόγραμμα πλύσης "Πλύση με αφρό". Αφαιρέστε το τεμάχιο ελαστικού σωλήνα και συνδέστε ξανά τον ελαστικό σωλήνα προς τη θέση πλύσης. Επαναλάβετε τη ρύθμιση των δοσομετρικών βαλβίδων νερού/χημικών για τις υπόλοιπες θέσεις πλύσης. Βασική ρύθμιση αέρα Ρυθμίστε το μειωτήρα πίεσης αέρα στα 0,25 MPa (2,5 bar). Τοποθετήστε το εργαλείο σέρβις ανάμεσα στην έξοδο αέρα και τον ελαστικό σωλήνα προς τη θέση πλύσης. Εκτελέστε το πρόγραμμα πλύσης Πλύση με αφρό σε αυτή τη θέση πλύσης. Ρυθμίστε τη δοσομετρική βαλβίδα αέρα έτσι, ώστε το μανόμετρο του εργαλείου σέρβις να δείχνει 0,15 MPa (1,5 bar). Τερματίστε το πρόγραμμα πλύσης "Πλύση με αφρό". Αφαιρέστε το εργαλείο σέρβις και συνδέστε ξανά τον ελαστικό σωλήνα προς τη θέση πλύσης στο μπλοκ διανομής αέρα. Επαναλάβετε τη ρύθμιση των δοσομετρικών βαλβίδων για τις υπόλοιπες θέσεις πλύσης. Μετά την εκτέλεση της βασικής ρύθμισης, πρέπει να γίνει αλλαγή της σύστασης του αφρού μόνον με επαναρρύθμιση των δοσομετρικών βαλβίδων αέρος. 1 Είσοδος απορρυπαντικού 2 Εξάρτημα σύνδεσης ακροφυσίου 3 Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού Τραβήξτε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης. Επιλέξτε το ακροφύσιο για την επιθυμητή αναλογία ανάμειξης. Χρώμα ακροφυσίου Νερό/ απορρυπαντικό Απορρυπαντικό ζαντών Εντατικός αφρός χωρίς ακροφύσιο 1:1 4:1 γκρίζο 1,2:1 5:1 μαύρο 2:1 6:1 μπεζ 4:1 8:1 κόκκινο 6:1 17:1 λευκό 9:1 23:1 μπλε 10:1 25:1 ανοικτό καφέ 13:1 36:1 πράσινο 21:1 48:1 Πορτοκαλί 26:1 64:1 καφέ 30:1 75:1 κίτρινο 38:1 90:1 βιολετί 50:1 120:1 ροζ 100:1 240:1 Βασική ρύθμιση νερού/χημικών 8 EL - 6

9 1 Κοχλίας ρύθμισης Ρυθμίστε την πίεση στο ρυθμιστικό κοχλία: Καθαριστήρας ζαντών Εντατικός αφρός 5,5...6,5 bar 8,0...8,5 bar Βασική ρύθμιση αέρα Ρυθμίστε το μειωτήρα πίεσης αέρος: Καθαριστήρας ζαντών Εντατικός αφρός 2,5...3,0 bar 3,0 bar ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από όξινο απορρυπαντικό. Για τον καθαρισμό ζαντών να χρησιμοποιούνται μόνο αλκαλικά απορρυπαντικά. Μετά την εκτέλεση της βασικής ρύθμισης, πρέπει να γίνει αλλαγή του τρόπου ψεκασμού με ρύθμιση του μειωτήρα πίεσης αέρος. Απορρυπαντικό ζαντών: Η ομοιόμορφη εφαρμογή στη ζάντα διευκολύνεται, εάν προστεθεί στο συμπυκνωμένο απορρυπαντικό ζαντών μια κατάλληλη χρωστική. Μικρογαλάκτωμα (προαιρετικό) 1 Κοχλίας ρύθμισης Ρυθμίστε την πίεση του μικρογαλακτώματος κατά περίπτωση, περιστρέφοντας τον κοχλία. Διάταξη ανάμιξης (προαιρετικό) Ο ταχυθερμοσίφωνας τροφοδοτείται εν μέρει με αποσκληρυμένο νερό με βαθμό σκληρότητας 7 dh. Για το σκοπό αυτόν, η διάταξη ανάμιξης αναμιγνύει καθαρό με αποσκληρυμένο νερό. 1 Κρουνός δειγματοληψίας 2 Βαλβίδα εκροής (προς τον ταχυθερμοσίφωνα) 3 Ρυθμιστικός κοχλίας, ρύθμιση ακριβείας 4 Ρυθμιστικός κοχλίας, ρύθμιση κατά προσέγγιση 5 Βαλβίδα εισροής καθαρού νερού Βαλβίδα εκροής και βαλβίδα εισροής πλήρως ανοιχτές. Κλείστε τους δύο ρυθμιστικούς κοχλίες (περιστροφή προς τα δεξιά). Ενεργοποιήστε την παροχή νερού προς το δοχείο ζεστού νερού. Ανοίξτε τον κρουνό δειγματοληψίας. Ανοίξτε λίγο το ρυθμιστικό κοχλία ρύθμισης κατά προσέγγιση. Συλλέξτε νερό από τον κρουνό δειγματοληψίας και μετρήστε τη σκληρότητα του νερού. Ρυθμίστε τη βαλβίδα παράκαμψης, τιμή έως 7 dh. Ρυθμίστε με ακρίβεια τη σκληρότητα του νερού στα 7 dh μέσω του ρυθμιστικού κοχλία. Κλείστε τον κρουνό δειγματοληψίας. Σύστημα ελέγχου 1 Πλήκτρο "1/ON" 2 Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λειτουργίας 3 Ένδειξη οθόνης 4 Πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5 Πλήκτρο ΔΕΞΙΑ 6 Πλήκτρο "ΟΚ" 7 Πλήκτρο "ESC" Στην κανονική λειτουργία, η οθόνη του συστήματος ελέγχου εμφανίζει διαδοχικά τις ακόλουθες ενδείξεις: Ημέρα της εβδομάδας (A=Δευτέρα...G=Κυριακή), ημερομηνία, ώρα, θερινή ώρα (M10/Som)/χειμερινή ώρα (M11/Wint) M209: Διάρκεια λειτουργίας Διάρκεια λειτουργίας της μονάδας την τρέχουσα ημερομηνία Εκκρεμείς εργασίες συντήρησης από την υπηρεσία εξυπηρέτησης (παράδειγμα). M101: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 1 M102: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 2 M103: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 3 M104: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 4 M105: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 5 M106: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 6 M107: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 7 M108: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 8 M109: Καυστήρας M110: Ανεμιστήρας καυστήρα M111: Αντλία ζεστού νερού M112: Αντλία αντιπαγετικής προστασίας M113: Αντλία όσμωσης M114: Αντλία θέρμανσης θέσης πλύσης M115: Θέρμανση ελαστικών σωλήνων M116: Αντλία μικρογαλακτώματος/καθαριστικό ζαντών M117: Αντλία υποδαπέδιας πλύσης M118: Αντλία προπίεσης όσμωσης Εάν υπάρχουν περισσότερες εκκρεμείς εργασίες συντήρησης, αυτές εμφανίζονται διαδοχικά. Εάν δεν υπάρχουν προθεσμίες συντήρησης, η ένδειξη αυτή δεν εμφανίζεται. EL - 7 9

10 Παρουσιαζόμενη βλάβη (παράδειγμα). Fault: Σφάλμα Εάν υπάρχουν περισσότερες βλάβες, αυτές εμφανίζονται διαδοχικά. Ο αριθμός των παρενθέσεων αντιπροσωπεύει το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων βλαβών. Εάν δεν υπάρχουν βλάβες, η ένδειξη αυτή δεν εμφανίζεται. Για την ακύρωση των βλαβών, ανατρέξτε στη "Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης". Εμφάνιση μενού "Ρυθμίσεις πελάτη" Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ" για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. M1: Πληροφορίες M2: Ρυθμίσεις Πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ. P1002: Ρυθμίσεις πελάτη Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ". P1004: Χρόνοι λειτουργίας Έχετε εισέλθει στο μενού ρυθμίσεων πελάτη (βλ. επόμενη σελίδα). 10 EL - 8

11 1 Στοιχείο μενού 2 Παράμετροι EL

12 1 Στοιχείο μενού 2 Παράμετροι 12 EL - 10

13 Επιλογή της υπό ρύθμισης παραμέτρου Επιλέξτε το στοιχείο μενού με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Ανοίξτε την ομάδα παραμέτρων με το πλήκτρο "ΟΚ". Επιλέξτε την υπό ρύθμιση παράμετρο με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Ρύθμιση παραμέτρου με μια μεταβλητή Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ". Η υπό ρύθμιση μεταβλητή αναβοσβήνει. Ρυθμίστε την τιμή της μεταβλητής με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Για ταχεία αλλαγή της μεταβλητής κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο. Αποθηκεύστε την τιμή με πίεση του πλήκτρου "ΟΚ". ή Διακόψτε την αλλαγή με πίεση του πλήκτρου "ΕSC". Ρύθμιση παραμέτρου με περισσότερες μεταβλητές Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ". Η υπό ρύθμιση μεταβλητή αναβοσβήνει. Ρυθμίστε την τιμή της μεταβλητής με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Για ταχεία αλλαγή της μεταβλητής κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο. Αποθηκεύστε την τιμή με σύντομη πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" και μεταβείτε ταυτόχρονα στην επόμενη μεταβλητή. Αποθηκεύστε τις ρυθμισμένες τιμές με παρατεταμένη πίεση (1 δευτερόλεπτο) του πλήκτρου "ΟΚ". ή Διακόψτε την αλλαγή με πίεση του πλήκτρου "ΕSC". Έξοδος από το μενού Μπορείτε να επιστρέψετε προς τα πάνω στο μενού με το πλήκτρο "ESC". Χρόνοι λειτουργίας Η εγκατάσταση είναι ανοικτή στη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας. Η εγκατάσταση είναι κλειστή εκτός του χρόνου λειτουργίας. 24 ώρες ανοικτή: Ρυθμίστε την έναρξη και τη λήξη του χρόνου λειτουργίας στην ίδια τιμή. 24 ώρες κλειστή: Ρυθμίστε τη λήξη του χρόνου λειτουργίας σε μια προγενέστερη ώρα από την ώρα έναρξης του χρόνου λειτουργίας. Χρόνος φωτισμού Κατά τη διάρκεια του χρόνου φωτισμού, ο φωτισμός των θέσεων πλύσης μπορεί να ενεργοποιηθεί με ένα βραδινό διακόπτη. Σταθερές αργίες Οι σταθερές αργίες έχουν την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο. Για τις αργίες που ρυθμίζονται ισχύουν ο καταχωρημένος χρόνος λειτουργίας για τις αργίες. Για τις μη απαραίτητες αργίες εισαγάγετε την ημερομηνία XX. Κινητές αργίες Οι κινητές αργίες αλλάζουν ημερομηνία κάθε χρόνο και πρέπει να ρυθμίζονται εκ νέου για κάθε χρονιά. Για τις αργίες που ρυθμίζονται ισχύουν ο καταχωρημένος χρόνος λειτουργίας για τις αργίες. Για τις μη απαραίτητες αργίες εισαγάγετε την ημερομηνία Ημερομηνία / Ώρα Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και αλλαγής θερινής/χειμερινής ώρας. Αυτόματη ρύθμιση θερινής-χειμερινής ώρας = YES: Αυτόματη προσαρμογή ενεργή. Έναρξη της θερινής ώρας την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου στις 2:00. Έναρξη της κανονικής ώρας (χειμερινής) την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 3:00. Αυτόματη ρύθμιση θερινής-χειμερινής ώρας = ΝΟ Χωρίς αυτόματη αλλαγή ώρας. Εάν η αυτόματη ρύθμιση είναι ενεργή, στην κανονική λειτουργία, στην ένδειξη ημερομηνίας και ώρας, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη "Som" ή "Wint". Αξία κερμάτων Η αξία κερμάτων εμφανίζει τον τρόπο υπολογισμού των κερμάτων, τα οποία εκχωρούνται σε κάθε κανάλι του ελεγκτή κερμάτων. M256: Πρόσβαση M257: Κωδικός πρόσβασης Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, ο κωδικός πρόσβασης είναι "1111". Για λόγους ασφαλείας συνιστούμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης κατά την πρώτη χρήση (βλ. "Αλλαγή κωδικού πρόσβασης" στο τέλος του κεφαλαίου). Ρυθμίστε το σημείο του κωδικού πρόσβασης του αναβοσβήνει με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Επιβεβαιώστε την τιμή με σύντομη πίεση του πλήκτρου "ΟΚ". Ρυθμίστε τις υπόλοιπες θέσεις του κωδικού πρόσβασης με τον ίδιο τρόπο. Ολοκληρώστε τον κωδικό πρόσβασης με παρατεταμένη πίεση (1 δευτερόλεπτο) του πλήκτρου "ΟΚ". Επιλέξτε το στοιχείο μενού με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Αξία: Αξία κέρματος στη μονάδα πλυσίματος. Αφ.: Αξία σε μονάδες νομίσματος (π.χ. ευρώ). M301: Υποδαπέδια πλύση: Ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων μονάδων πλυσίματος για την εκτέλεση του προγράμματος υποδαπέδιας πλύσης. Διάρκεια προγραμμάτων Εδώ ρυθμίζεται η διάρκεια των επιμέρους προγραμμάτων πλυσίματος ανά μονάδα πλυσίματος. Εάν υπάρχουν διάφορα τμήματα υψηλής πίεσης στην εγκατάσταση, μπορούν να ρυθμιστούν διαφορετικές διάρκειες για κάθε τύπο αντλίας. Επιλογή τύπου αντλίας: M317: Επιλογή τύπου αντλίας Για κάθε πρόγραμμα μπορούν να ρυθμιστούν δύο χρόνοι πλυσίματος: T1: Τυπικός χρόνος πλύσης T2: Ειδικός χρόνος πλύσης, ισχύει για συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας ή για μια συγκεκριμένη ημερομηνία M278: Ημέρα εβδομάδας M279: Διάρκεια Το Τ2 αφορά τις ημέρες της εβδομάδας, οι οποίες φέρουν τη σήμανση "*". 1=Δευτέρα,,,7=Κυριακή. Για τις υπόλοιπες ημέρες ισχύει το Τ1. M280: Ημερομηνία Επιπλέον, το Τ2 ισχύει για τη ρυθμισμένη ημερομηνία. EL

14 P1034: Εξωτερικός χρόνος λειτουργίας YES: Ο χρόνος λειτουργίας και ο χρόνος φωτισμού ελέγχονται από εξωτερική συσκευή βάσει των ρυθμισμένων κανόνων του συστήματος ελέγχου. Οι ρυθμίσεις αργίας είναι ανενεργές. NO: Η μονάδα πλύσης λειτουργεί με βάση τις ρυθμίσεις του συστήματος ελέγχου. 1 Προγράμματα πλυσίματος 2 Τυπικός χρόνος πλύσης Τ1 ανά μονάδα πλύσης 3 Ειδικός χρόνος πλύσης Τ2 ανά μονάδα πλύσης M119: Διακοπή M120: Πλύσιμο με υψηλή πίεση M121: Πλύσιμο με αφρό M123: Έκπλυση M124: Καυτό κερί M125: Άριστη φροντίδα M127: Διάλυση ρύπων P1020: Ρυθμίσεις μονάδων P1022: Επιλογή γλώσσας Γλώσσα στην οθόνη. P1028: Καυστήρας νυκτερινής κατάστασης λειτουργίας YES: Ο καυστήρας απενεργοποιείται μετά το πέρας της λειτουργίας και ενεργοποιείται εκ νέου 10 λεπτά πριν την έναρξη της λειτουργίας. Εάν ενεργοποιηθεί η αντλία κυκλοφορίας της διάταξης θέρμανσης θέσης πλυντηρίου ως μέτρο αντιπαγετικής προστασίας, ο καυστήρας τίθεται σε λειτουργία παρά τη νυκτερινή κατάσταση λειτουργίας. NO: Ο καυστήρας διατηρεί το δοχείο με πλωτήρα ζεστού νερού στη θερμοκρασία αναφοράς ακόμη και πέραν του χρόνου λειτουργίας. P1030: Θέρμανση ελαστικών σωλήνων νυκτερινής κατάστασης λειτουργίας YES: Η θέρμανση ελαστικών σωλήνων απενεργοποιείται μετά το πέρας της λειτουργίας και ενεργοποιείται εκ νέου πριν την έναρξη λειτουργίας. NO: Η θέρμανση ελαστικών σωλήνων είναι ενεργή ακόμη και πέραν του χρόνου λειτουργίας. P1038: Νυκτερινή τιμή M6: Πραγματική τιμή M7: Τιμή αναφοράς πραγματική: Τρέχουσα μετρούμενη νυκτερινή τιμή. αναφοράς: Ρυθμιζόμενη νυκτερινή τιμή ενεργοποίησης του φωτισμού δαπέδου και θέσης πλύσης εντός του ρυθμισμένο χρόνου φωτισμού. Ρύθμιση δοσομετρικών αντλιών Δυνατότητα ρύθμισης από 1% έως 100%. Off = Χρονισμός ανενεργός (0%) Η ρύθμιση των δοσομετρικών αντλιών πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στην αρχή του κεφαλαίου (βλ. "Ρύθμιση παραμέτρου με μια μεταβλητή"). Σύστημα Αυτό το στοιχείο μενού δεν χρησιμοποιείται. Αερόθερμο Δύο αερόθερμα θερμαίνουν το εσωτερικό της μονάδας για προστασία από τον παγετό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης του αερόθερμου. Οι οπές εισόδου και εξόδου του αέρα δεν πρέπει να είναι καλυμμένες. P1024: Πρόγραμμα έκπλυσης με ζεστό νερό. YES: Το πρόγραμμα "Έκπλυση" εκτελείται με ζεστό νερό. NO: Το πρόγραμμα "Έκπλυση" εκτελείται με κρύο νερό. P1026: Θερμοκρασία ζεστού νερού Θερμοκρασία στο δοχείο με πλωτήρα ζεστού νερού. Ρυθμιζόμενη μεταξύ 30 και 60 C. Εάν η αντλία κυκλοφορίας της διάταξης θέρμανσης θέσης πλυντηρίου βρίσκεται σε λειτουργία, το νερό θερμαίνεται αυτόματα στους 60 C. M5: Θέση πλύσης P1033: φραγή Οι θέσεις πλύσης που φέρουν τη σύμβαση "*" είναι αποκλεισμένες. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή κερμάτων σε αυτές τις θέσεις πλύσης. Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνον για τις εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης. 1 Ελεγκτής απόδοσης 2 Ελεγκτής θερμοστάτη Αερόθερμο SB MB Αερόθερμο 0 C C -10 C C επάνω Ελεγκτής απόδοσης II II Ελεγκτής θερμοστάτη I II κάτω Ελεγκτής απόδοσης II II Ελεγκτής θερμοστάτη * I 14 EL - 12

15 Θέρμανση θέσης πλύσης Έκτακτη αντιπαγετική προστασία Η έκτακτη αντιπαγετική προστασία ενεργοποιείται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Οι αγωγοί υψηλής πίεσης και τα πιστολέτα χειρός γεμίζουν καθαρό νερό, ώστε να προστατευτούν από την ψύξη. Πλήρωση με υλικά λειτουργίας 1 Βαλβίδα ανάμειξης θερμοστάτη Η βαλβίδα ανάμειξης θερμοστάτη ρυθμίζει τη θερμοκρασία πρόωσης ανάλογα με τη θερμοκρασία ανάστροφης ροής. Βασική ρύθμιση: 22 C=τιμή κλίμακας 3 Εάν απαιτείται, διορθώστε τη ρύθμιση σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Κλίμακα Επιστροφή. C Κλίμακα Επιστροφή. C Αντιπαγετική προστασία με διαφυγόν ύδωρ Αυτή η διάταξη αντιπαγετικής προστασίας ενεργοποιείται σε περίπτωση κινδύνου παγετού από το σύστημα ελέγχου. Οι αγωγοί υψηλής πίεσης και τα πιστολέτα χειρός γεμίζουν καθαρό νερό, ώστε να προστατευτούν από την ψύξη. 1 Μειωτήρας πίεσης Ενεργοποιήστε την αντλία αντιπαγετικής προστασίας (βλ. κεφάλαιο "Χειροκίνητες λειτουργίες"). Ρυθμίστε το μειωτήρα πίεσης, έτσι ώστε να ρέει τουλάχιστον 0,5 l/min νερό από όλα τα πιστολέτα χειρός. Απενεργοποιήστε την αντλία αντιπαγετικής προστασίας. 1 Μειωτήρας πίεσης Περιστρέψτε το γενικό διακόπτη στη θέση "0". Ρυθμίστε το μειωτήρα πίεσης, έτσι ώστε να ρέει τουλάχιστον 0,5 l/min νερό από όλα τα πιστολέτα χειρός. Εξωτερικός θερμοστάτης Ο εξωτερικός θερμοστάτης ενεργοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις αντιπαγετικής προστασίας ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία: κάτω των +3 C: Θέρμανση ελαστικών σωλήνων ξηρού αφρού (προαιρετικό) Φυσίγγιο θέρμανσης και συμπληρωματική θέρμανση ABS δεξαμενής πετρελαίου θέρμανσης (προαιρετικό) κάτω των +1 C: Αντλία κυκλοφορίας της θέρμανσης θέσεων πλύσης Αντλία κυκλώματος αντιπαγετικής προστασίας Η θερμοκρασία ενεργοποίησης του εξωτερικού θερμοστάτη μπορεί να ρυθμιστεί από την υπηρεσία εξυπηρέτησης. 1 Αποσκληρυντικό άλας 2 Απορρυπαντικό Διάθεση απορρυπαντικού ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν το δοχείο απορρυπαντικού είναι άδειο, η αντλία υψηλής πίεσης αναρροφά αέρα και μπορεί να υποστεί βλάβη. Ελέγχετε τακτικά το δοχείο απορρυπαντικού. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος από βλαβερά για την υγεία υλικά. Όλα τα απορρυπαντικά της KÄRCHER συνοδεύονται από υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης. Πριν από την χρήση διαβάστε και λάβετε υπόψη τις υποδείξεις. Φοράτε τα προστατευτικά ενδύματα/εξοπλισμό που αναφέρονται εκεί. Χρησιμοποιείτε μόνον απορρυπαντικά εγκεκριμένα από την KÄRCHER. Απορρυπαντικό Πλύση με υψηλή πίεση / RM 806 υγρός αφρός Ξηρός αφρός RM 812 Καυτό κερί RM 820 Άριστη φροντίδα RM 821 Καθαριστήρας ζαντών RM 801 (παραλλαγή B) Εντατικός αφρός RM 838 Στην εγκατάσταση αυτή χρησιμοποιούνται μη αραιωμένα απορρυπαντικά. Κρεμάστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού στο δοχείο απορρυπαντικού. EL

16 Εξαερισμός της δοσομετρικής αντλίας 1 Μοχλος εξαέρωσης 2 Πλήκτρο εξαέρωσης 3 Κουμπί ρύθμισης δόσης Η παροχή πεπιεσμένου αέρα της εγκατάστασης πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία. Περιστρέψτε προς τα αριστερά το μοχλό εξαερισμού ως το τέρμα. Ρυθμίστε τη δόση στο 100%. Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο εξαερισμού, ώσπου να εξέρχεται απορρυπαντικό χωρίς φυσαλίδες από τον αγωγό εξαερισμού στο κάτω μέρος της δοσομετρικής αντλίας. Ρυθμίστε ξανά τη δόση στην επιθυμητή τιμή. Περιστρέψτε προς τα δεξιά το μοχλό εξαέρωσης ως το τέρμα. Πλήρωση με καύσιμο ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος πυρκαγιάς. Λάβετε υπόψη τους τοπικούς κανονισμούς χειρισμού καυσίμων. Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα καύσιμα, επειδή μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν το δοχείο καυσίμων είναι κενό, η αντλία καυσίμων ξηραίνεται και μπορεί να υποστεί βλάβη. Ελέγχετε τακτικά το δοχείο καυσίμων. Το λανθασμένο καύσιμο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στον καυστήρα και κακή καύση. Χρησιμοποιείτε μόνον το καύσιμο που αναγράφεται στο τμήμα "Τεχνικά Χαρακτηριστικά". Εάν υφίσταται κίνδυνος παγετού, χρησιμοποιείτε πετρέλαιο θέρμανσης με πρόσθετα (βελτιωτικά ροής) για τη χειμερινή λειτουργία. Το καύσιμο διαστέλλεται κατά τη θέρμανση και μπορεί να υπερχειλίσει. Μην γεμίζετε το δοχείο καυσίμου ως επάνω. Ξεβιδώστε το κάλυμμα του στομίου πλήρωσης. Γεμίστε με καύσιμο έως ότου η ένδειξη στάθμης πλήρωσης δείξει την ανώτατη στάθμη. Φροντίστε να μην υπερχειλίσει το καύσιμο και εισέλθει στο άνοιγμα επιθεώρησης. Σε περίπτωση μεταγενέστερης επιθεώρησης, αυτό το καύσιμο μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένα ως διαρροή. Κλείστε το στόμιο πλήρωσης. Γεμίστε με αποσκληρυντικό άλας ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος λειτουργικών βλαβών. Κατά την πλήρωση του αποσκληρυντικού άλατος, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το αποσκληρυντικό άλας σε ταμπλέτες που αναφέρεται στο κεφάλαιο "Παρελκόμενα". Ανοίξτε την δεξαμενή αλάτων. Γεμίστε με αποσκληρυντικό άλας ως επάνω. Κλείστε την δεξαμενή άλατος. Η άδεια δεξαμενή άλατος μπορεί να προκαλέσει βλάβη! Γεμίστε την δεξαμενή άλατος, το αργότερο όταν το νερό στην δεξαμενή άλατος είναι ορατό, αφού αφαιρέσετε το καπάκι. Η κατανάλωση άλατος δεν αυξάνεται, όταν η δεξαμενή άλατος είναι εντελώς γεμάτη. Κατά την σωστή λειτουργία της μονάδας, η κατανάλωση άλατος παραμένει ίδια σε σύγκριση με την κατανάλωση νερού. Συνιστούμε να καταγράφετε την κατανάλωση άλατος και νερού σε ένα πρωτόκολλο λειτουργίας. Χειροκίνητες λειτουργίες Στην κανονική λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ" του συστήματος ελέγχου για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Πιέστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Πιέστε 2 φορές το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ. Μενού χειροκίνητων λειτουργιών Επιλέξτε το στοιχείο μενού με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. M254: Πιστωτικό υπόλοιπο M5: Θέση πλύσης Κάθε πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" αυξάνει το πιστωτικό υπόλοιπο πλύσης της επιλεγμένης θέσης πλύσης (Box) κατά μία μονάδα πλύσης. M252: Δοκιμή λυχνίας Η πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" ενεργοποιεί το φωτισμό της θέσης πλύσης για 3 λεπτά. Εάν πιεστεί εκ νέου το πλήκτρο "ΟΚ" πριν τη λήξη του χρόνου, η λειτουργία διακόπτεται. M262: Παραγωγή όσμωσης Η πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" ενεργοποιεί την παραγωγή διηθήματος στο ABS WSO. Η παραγωγή διηθήματος τερματίζεται, όταν γεμίσει το διαχωριστικό δοχείο διηθήματος. Εάν το διαχωριστικό δοχείο είναι ήδη γεμάτο κατά την εκκίνηση της παραγωγής διηθήματος, η παραγωγή διηθήματος τερματίζεται έπειτα από 3 λεπτά. Εάν πιεστεί εκ νέου το πλήκτρο "ΟΚ" πριν τη λήξη του χρόνου, η λειτουργία διακόπτεται. 1 Ένδειξη στάθμης πλήρωσης 2 Στόμιο πλήρωσης 3 Άνοιγμα επιθεώρησης M140: Χειροκίνητες λειτουργίες Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ". 16 EL - 14

17 Ένδειξη τζίρου Στην κανονική λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ" του συστήματος ελέγχου για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Ο συνολικός τζίρος από την ενεργοποίηση της μονάδας πλυντηρίου. M265: Ανανέωση εναλλάκτη βάσεων Η πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" ενεργοποιεί την ανανέωση του εναλλάκτη βάσεων στο ABS WSO. Η ανανέωση δεν μπορεί να διακοπεί. Πιέστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ. M112: Αντλία αντιπαγετικής προστασίας Η πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" ενεργοποιεί την αντλία κυκλοφορίας αντιπαγετικής προστασίας για 3 λεπτά. Εάν πιεστεί εκ νέου το πλήκτρο "ΟΚ" πριν τη λήξη του χρόνου, η λειτουργία διακόπτεται. Πιέστε 3 φορές το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ. M255: Τζίρος M5: Θέση πλύσης Ο τζίρος ανά θέση πλύσης από την ενεργοποίηση της μονάδας πλυντηρίου. M142: Τζίρος Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ". M260: Ο ημερήσιος τζίρος συνολικά Ο συνολικός τζίρος από την αρχή της ημέρας (ώρα 0:00). M114: Αντλία θέρμανσης θέσης πλύσης Η πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" ενεργοποιεί τη θέρμανση θέσης πλύσης για 3 λεπτά. Εάν πιεστεί εκ νέου το πλήκτρο "ΟΚ" πριν τη λήξη του χρόνου, η λειτουργία διακόπτεται. M115: Θέρμανση ελαστικών σωλήνων Η πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" ενεργοποιεί τη θέρμανση ελαστικών σωλήνων για 3 λεπτά. Εάν πιεστεί εκ νέου το πλήκτρο "ΟΚ" πριν τη λήξη του χρόνου, η λειτουργία διακόπτεται. M256: Πρόσβαση M257: Κωδικός πρόσβασης Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, ο κωδικός πρόσβασης είναι "1111". Για λόγους ασφαλείας συνιστούμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης κατά την πρώτη χρήση (βλ. "Αλλαγή κωδικού πρόσβασης" στο τέλος του κεφαλαίου). Ρυθμίστε το σημείο του κωδικού πρόσβασης του αναβοσβήνει με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Επιβεβαιώστε την τιμή με σύντομη πίεση του πλήκτρου "ΟΚ". Ρυθμίστε τις υπόλοιπες θέσεις του κωδικού πρόσβασης με τον ίδιο τρόπο. Ολοκληρώστε τον κωδικό πρόσβασης με παρατεταμένη πίεση (1 δευτερόλεπτο) του πλήκτρου "ΟΚ". Επιλέξτε το στοιχείο μενού με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. M261: Ημερήσιος τζίρος M5: Θέση πλύσης Ο τζίρος ανά θέση πλύσης από την αρχή της ημέρας (ώρα 0:00). M258: Συνολικός τζίρος EL

18 M247: Τζίρος χειροκίνητος M5: Θέση πλύσης Τζίρος των χειροκίνητων μονάδων πλύσης ανά θέση πλυντηρίου (βλ. "Χειροκίνητες λειτουργίες"). M233: Αλλαγή κωδικού πρόσβασης M213: Επιβεβαίωση Για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ". M318, M319: αποθήκευση CSV YES: Η καθημερινή αποθήκευση σε στικ USB περιλαμβάνει τα δεδομένα τζίρου. NO: Η καθημερινή αποθήκευση δεν περιλαμβάνει δεδομένα τζίρου. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Διακόψτε την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης με πίεση του πλήκτρου "ΕSC". Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, ο κωδικός πρόσβασης είναι "1111". Για λόγους ασφαλείας συνιστάται να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης κατά την πρώτη χρήση. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αλλάξει μόνο από τον υπεύθυνο για λόγους ασφαλείας. M270: νέο M257: Κωδικός πρόσβασης Ρυθμίστε το σημείο του κωδικού πρόσβασης του αναβοσβήνει με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Επιβεβαιώστε την τιμή με σύντομη πίεση του πλήκτρου "ΟΚ". Ρυθμίστε τις υπόλοιπες θέσεις του κωδικού πρόσβασης με τον ίδιο τρόπο. Ολοκληρώστε τον κωδικό πρόσβασης με παρατεταμένη πίεση (1 δευτερόλεπτο) του πλήκτρου "ΟΚ". M271: νέος κωδικός πρόσβασης M272: Επιβεβαίωση Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης όπως περιγράφεται παραπάνω για επιβεβαίωση. M225: Κωδικός πρόσβασης M230: αλλάχθηκε Επιβεβαιώνεται η επιτυχής αλλαγή του κωδικού πρόσβασης. Αντιπαγετική προστασία Η διάταξη αντιπαγετικής προστασίας αποτελείται από: Εξαεριστήρα Αερόθερμο Κύκλωμα αντιπαγετικής προστασίας ή αντιπαγετική προστασία με διαφυγόν ύδωρ Θέρμανση θέσης πλύσης Έκτακτη αντιπαγετική προστασία Φυσίγγιο θέρμανσης στη δεξαμενή λαδιού ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ατυχήματος λόγω της ολισθηρότητας του πάγου. Εάν έχει δημιουργηθεί πάγος, η μονάδα πρέπει να κλείσει για να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα λόγω της ολισθηρότητας του πάγου. Παρέχεται εγγύηση για τις ακόλουθες ιδιότητες: Απεριόριστη λειτουργία πλύσης με το σωλήνα ψεκασμού υψηλής πίεσης έως τους -15 C. Σε μονάδες με 4 θέσεις πλυντηρίου συνιστάται να κλείσει η μία θέση πλυντηρίου, όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από-10 C (για μονάδες με 4 συγκροτήματα υψηλής πίεσης τύπου 908, αυτό συνιστάται και σε υψηλότερες θερμοκρασίες). Περιορισμένη πλύση με τη βούρτσα πλύσης σε θερμοκρασίες κάτω από τους 0 C. Σε περίπτωση περιορισμένης λειτουργίας πλύσης, όλες οι βούρτσες πλύσης πρέπει να ελέγχονται τακτικά για το σχηματισμό πάγου. Το πλύσιμο με αφρό, όταν η βούρτσα πλύσης είναι παγωμένη, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο όχημα. Εάν παγώσει η βούρτσα πλύσης, θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: Η μονάδα είναι προστατευμένη από τον παγετό σε θερμοκρασίες έως -20 C. Κάτω από τους -20 C, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί, όπως περιγράφεται στο τμήμα "Απενεργοποίηση λόγω παγετού". Προϋποθέσεις αντιπαγετικής προστασίας: Ο γενικός διακόπτης πρέπει να βρίσκεται στη θέση 1. Οι θύρες της μονάδας πρέπει να είναι κλειστές. Η συνεχής παροχή ρεύματος και η συνεχής τροφοδοσία με νερό και καύσιμο πρέπει εξασφαλιστούν χωρίς διακοπή. Το σύστημα τροφοδοσίας νερού πρέπει να διαθέτει αντιπαγετική προστασία. Το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου πρέπει να διαθέτει αντιπαγετική προστασία (π.χ. φυσίγγιο θέρμανσης στη δεξαμενή, συμπληρωματική θέρμανση). Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το κεφάλαιο "Τοποθέτηση της μονάδας". Τα αερόθερμα είναι σωστά ρυθμισμένα. Όλες οι εργασίες συντήρησης σύμφωνα με το κεφάλαιο "Συντήρηση και περιποίηση" έχουν εκτελεστεί σωστά. Όλα τα εργαλεία καθαρισμού έχουν τοποθετηθεί στο δοχείο φύλαξης. Τα πιστόλια ψεκασμού της μονάδας με οπή αντιπαγετικής προστασίας είναι εγκατεστημένα. Θέρμανση θέσης πλύσης Προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της θέρμανσης θέσης πλυντηρίου είναι η διαμόρφωση της θέσης πλυντηρίου σύμφωνα με τις συστάσεις της KÄRCHER. Η απόδοση του συστήματος θέρμανσης επαρκεί για μια θέση πλυντηρίου με εμβαδόν 50/60* m 2. Εάν ο θερμαινόμενος χώρος υπερβαίνει αυτή την τιμή, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αντιπαγετική προστασία. Το στρώμα χιονιού και τα μεγάλα κομμάτια πάγου που πέφτουν από τα οχήματα απαιτούν πολύ υψηλή θερμαντική απόδοση. Είναι απαραίτητο να απομακρύνετε αυτά τα κομμάτια. * 50 m 2 για καυστήρα αερίου (64 kw). 60 m 2 για καυστήρα πετρελαίου (72 kw). Για 4 μονάδες υψηλής πίεσης τύπου 908 πρέπει να μικρύνει περισσότερο το εμβαδόν της θέσης πλυντηρίου. Εργασίες συντήρησης πριν και κατά την διάρκεια της περιόδου παγετού Πριν την έναρξη της περιόδου παγετού εκτελέστε τις εργασίες συντήρησης "ετησίως πριν την έναρξη της περιόδου παγετού" του τμήματος "Φροντίδα και συντήρηση". Για τη διατήρηση της αντιπαγετικής προστασίας εκτελέστε τις ακόλουθες εργασίες. Οι εργασίες συντήρησης που δεν εκτελούνται έγκαιρα ή σωστά έχουν ως συνέπεια την ακύρωση της εγγύησης σε περίπτωση βλάβης λόγω παγετού. 18 EL - 16

19 Χρονική στιγμή πολλές φορές καθημερινά ημερησίως 1 Βαλβίδα διακοπής Ενέργεια Σχετικό συγκρότημα Εκτέλεση από έλεγχος Βούρτσα πλυσίματος Εκτελέστε έλεγχο για ρύπους και πάγο και διακόψτε την πλύση με αφρό, εάν είναι απαραίτητο. καθαρισμός στην αρχή έλεγχος ημερησίως, αργότερα εμπειρικά εβδομαδιαίως έλεγχος μηνιαίως ή έλεγχος έπειτα από 200 ώρες λειτουργίας ή συχνότερα, εάν απαιτείται 1 Στραγγαλιστικό πηνίο με σήτα (κόκκινη σήμανση), έκδοση με 1 εργαλείο 1 Φίλτρο αντλίας αντιπαγετικής προστασίας Φίλτρο αντλίας αντιπαγετικής Καθαρίστε το φίλτρο και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του προστασίας Περιστρέψτε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση "0". Αφήστε το γενικό διακόπτη στη θέση "1". Διακόψτε το χρόνο λειτουργίας στο σύστημα ελέγχου. Γεμίστε τη δεξαμενή καυσίμου. Αν η λειτουργία της εγκατάστασης διακοπεί και δεν υφίσταται κίνδυνος παγετού, κλείστε την παροχή νερού, κλείστε την παροχή ρεύματος. Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας νερού και τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Αφαιρέστε την μεμβράνη ΑΟ και τοποθετήστε την σε μέρος που δεν πλήττεται από τον παγετό. Αδειάστε όλα τα δοχεία με πλωτήρα, αφαιρέστε τους ελαστικούς σωλήνες και αφήστε το νερό να εκρεύσει. Αδειάστε το διαχωριστικό δοχείο διηθήματος. Αποσυνδέστε τον αγωγό νερού μεταξύ του εναλλάκτη βάσεων και του δοχείου με πλωτήρα ζεστού νερού. Ξεπλύνετε την εγκατάσταση (χωρίς τον εναλλάκτη βάσεων) με διάλυμα αντιπαγετικής προστασίας. Ξεπλύνετε τον εναλλάκτη βάσεων με συμπυκνωμένο αλατούχο διάλυμα. έλεγχος Αερόθερμο Λειτουργούν τα αερόθερμα (και για δεξαμενή καυσίμων ABS, προαιρετική); Εξαεριστήρα Ελέγξτε τη λειτουργία. Στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής καυσίμου Θέρμανση ABS δεξαμενής καυσίμου (προαιρετικό) Ποσότητα νερού αντιπαγετικής προστασίας στο κύκλωμα αντιπαγετικής προστασίας Επαρκεί το απόθεμα πετρελαίου θέρμανσης έως τον επόμενο έλεγχο; Λάβετε υπόψη την αυξημένη κατανάλωση λόγω των διατάξεων αντιπαγετικής προστασίας. Η έλλειψη καυσίμου προκαλεί διακοπή λειτουργίας και βλάβη στη μονάδα. Κάτω από τους 3 C ελέγξτε εάν η συμπληρωματική θέρμανση του αγωγού θερμαντικού λαδιού μεταξύ της δεξαμενής θερμαντικού λαδιού και του SB MB είναι ζεστή. Τιμή αναφοράς: περ. 0,5 l/min ανά εργαλείο πλύσης Μεγαλύτερη ποσότητα νερού: Αλλάξτε τον αρμό στο πιστολέτο χειρός. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης. Εάν η ποσότητα νερού αντιπαγετικής προστασίας είναι μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη τιμή, το εργαλείο καθαρισμού μπορεί να κινείται ανεξέλεγκτα εξαιτίας της εξερχόμενης ριπής νερού. Εάν η ποσότητα νερού αντιπαγετικής προστασίας είναι υπερβολικά μεγάλη, αντικαταστήστε οπωσδήποτε το σύνδεσμο του πιστολιού ψεκασμού χειρός. Μικρότερη ποσότητα νερού: Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας αντιπαγετικής προστασίας, καθαρίστε τη σήτα του στραγγαλιστικού πηνίου, ξεπλύνετε τον αγωγό και ελέγξτε την κατεύθυνση περιστροφής της αντλίας. Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση σε περίπτωση κινδύνου από παγετό Διακοπή της λειτουργίας Απενεργοποίηση σε παγετό Ξεβιδώστε τους δύο ελαστικούς σωλήνες κάτω από τον λέβητα συνεχούς λειτουργίας και αφήστε το νερό να εκρεύσει. Καθαρίστε όλα τα τμήματα μεταφοράς μερού με πεπιεσμένο αέρα χωρίς λάδια. Κατά τις παρατεταμένες περιόδους αδράνειας, η μονάδα πρέπει να ξεπλένεται με διάλυμα αντιπαγετικής προστασίας με την εξαίρεση του εναλλάκτη βάσεων για προστασία από τη διάβρωση. Αν έχετε αμφιβολίες, αναθέστε την απενεργοποίηση στην υπηρεσία εξυπηρέτησης. EL

20 Λειτουργία Σχεδιάγραμμα ροής της μονάδας με υγρό αφρό Οι θέσεις πλύσης 3 και 4 δεν απεικονίζονται. 1 Λεπτό φίλτρο φρέσκου νερού ( μm, προαιρετικό) 2 Βαλβίδα διακοπής φρέσκου νερού 3 Βαλβίδα διακοπής φρέσκου νερού για αποσκλήρυνση 4 Βαλβίδα διακοπής αποσκληρυμένου νερού 5 Δεξαμενή άλατος 6 Αισθητήρας σκληρότητας 7 Κεφαλή ελέγχου εναλλάκτη βάσεων 8 Φιάλη εναλλάκτη βάσεων 9 Μεμβράνη ΑΟ 10 Μετρητής ροής διηθήματος 11 Μπλοκ διανομής 12 Πεταλούδα 13 Δοχείο με πλωτήρα κρύου νερού 14 Διακόπτης στάθμης ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΗΡΕΣ 15 Διακόπτης στάθμης ΑΝΤΛΙΑ ΑΟ ΕΝΕΡΓΗ 16 Διακόπτης στάθμης ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΕΝΟ 17 Βαλβίδα σφράγισης δοχείου διηθήματος 18 Διαχωριστικό δοχείο διηθήματος 19 Διακόπτης πίεσης έλλειψης νερού ΑΟ 20 Μανόμετρο πίεσης εργασίας 21 Αντλία ΑΟ 22 Βαλβίδα λήψης αποσκληρυμένου νερού 23 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 24 Πολύ λεπτό φίλτρο 25 Βαλβίδα άλμης στη δεξαμενή άλατος 26 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κρύου νερού 27 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διηθήματος 28 Αντλία υψηλής πίεσης 29 Βαλβίδα υπερχείλισης 30 Πιστολέτο χειρός με βούρτσα πλυσίματος 31 Δοσομετρική αντλία 32 Πιεζοδιακόπτης αέρα 33 Συμπιεστής 34 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού 35 Φίλτρο απορρυπαντικού, βαλβίδα ποδός 36 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ζεστού νερού 37 Βαλβίδα εκκένωσης 38 Ασφάλεια έλλειψης νερού 39 Δοχείο με πλωτήρα ζεστού νερού 40 Αντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού 41 Αισθητήρας θερμοκρασίας ζεστού νερού 42 Σύστημα παρακολούθησης ροής 43 Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου καυστήρα 44 Καυστήρας με θερμαντήρα διαρκείας 45 Δεξαμενή καυσίμου (προαιρετικό) 46 Ανεμιστήρας καυστήρα με αντλία καυσίμου 47 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 48 Θερμοστάτης καυσαερίων 49 Σύστημα παρακολούθησης φλόγας 50 Βαλβίδα παράκαμψης μισού φορτίου με στραγγαλιστικό πηνίο, μόνο για μονάδα υψηλής πίεσης τύπου Διάταξη ανάμιξης (προαιρετικό) Έκδοση με 2 εργαλεία (προαιρετικό) A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα υψηλής πίεσης B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αφρού C το πιστολέτο χειρός ψεκασμού με σωλήνα εκτόξευσης D Βούρτσα πλυσίματος 20 EL - 18

21 Σχεδιάγραμμα ροής της μονάδας με ξηρό αφρό Οι θέσεις πλύσης 3 και 4 δεν απεικονίζονται. 1 Λεπτό φίλτρο φρέσκου νερού ( μm, προαιρετικό) 2 Βαλβίδα διακοπής φρέσκου νερού 3 Βαλβίδα διακοπής φρέσκου νερού για αποσκλήρυνση 4 Βαλβίδα διακοπής αποσκληρυμένου νερού 5 Δεξαμενή άλατος 6 Αισθητήρας σκληρότητας 7 Κεφαλή ελέγχου εναλλάκτη βάσεων 8 Φιάλη εναλλάκτη βάσεων 9 Μεμβράνη ΑΟ 10 Μετρητής ροής διηθήματος 11 Μπλοκ διανομής 12 Πεταλούδα 13 Δοχείο με πλωτήρα κρύου νερού 14 Διακόπτης στάθμης ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΟ- ΧΕΙΟ ΠΛΗΡΕΣ 15 Διακόπτης στάθμης ΑΝΤΛΙΑ ΑΟ ΕΝΕΡΓΗ 16 Διακόπτης στάθμης ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΟ- ΧΕΙΟ ΚΕΝΟ 17 Βαλβίδα σφράγισης δοχείου διηθήματος 18 Διαχωριστικό δοχείο διηθήματος 19 Διακόπτης πίεσης έλλειψης νερού ΑΟ 20 Μανόμετρο πίεσης εργασίας 21 Αντλία ΑΟ 22 Βαλβίδα λήψης αποσκληρυμένου νερού 23 Φίλτρο ενεργού άνθρακα 24 Πολύ λεπτό φίλτρο 25 Βαλβίδα άλμης στη δεξαμενή άλατος 26 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κρύου νερού 27 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διηθήματος 28 Αντλία υψηλής πίεσης 29 Βαλβίδα υπερχείλισης 30 Επίμηκες ακροφύσιο αφρού (έκδοση με 2 εργαλεία) 31 Θάλαμος ανάμειξης αφρού (έκδοση 2 εργαλείων) 32 Πιστολέτο χειρός (έκδοση με 2 εργαλεία) 33 Δοσομετρική αντλία 34 Πιστολέτο χειρός με βούρτσα πλυσίματος (έκδοση με 1 εργαλείο) 35 Θάλαμος ανάμειξης αφρού (έκδοση 1 εργαλείου) 36 Εκτόνωση πίεσης ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 37 Πιεζοδιακόπτης αέρα 38 Συμπιεστής 39 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού 40 Φίλτρο απορρυπαντικού, βαλβίδα ποδός 41 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ζεστού νερού 42 Βαλβίδα εκκένωσης 43 Ασφάλεια έλλειψης νερού 44 Δοχείο με πλωτήρα ζεστού νερού 45 Αντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού 46 Αισθητήρας θερμοκρασίας ζεστού νερού 47 Σύστημα παρακολούθησης ροής 48 Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου καυστήρα 49 Καυστήρας με θερμαντήρα διαρκείας 50 Δεξαμενή καυσίμου (προαιρετικό) 51 Ανεμιστήρας καυστήρα με αντλία καυσίμου 52 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 53 Θερμοστάτης καυσαερίων 54 Σύστημα παρακολούθησης φλόγας 55 Μειωτήρας πίεσης αέρος 56 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 57 Μπλοκ διανομής αέρα 58 Δοσομετρική βαλβίδα αέρα 59 Μειωτήρας πίεσης νερού 60 Δοσομετρική αντλία 61 Δοχείο χημικών 62 Διανομέας νερού/απορρυπαντικού 63 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού/χημικών 64 Δοσομετρική βαλβίδα νερού/χημικών 65 Βαλβίδα παράκαμψης μισού φορτίου με στραγγαλιστικό πηνίο, μόνο για μονάδα υψηλής πίεσης τύπου Διάταξη ανάμιξης (προαιρετικό) EL

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Εισαγωγή Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενικές έννοιες Πραγματική Παραγωγική μιας παραγωγικής μονάδας είναι η μέγιστη ικανότητα παραγωγής της όταν αυτή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) 16/01/2011 Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) Επιχειρηματολογία με την οποία καταβάλλεται προσπάθεια να αντικρουστούν εισηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας]

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας] ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο [Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας] Ως ψυχαγωγία θεωρείται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που επιτρέπει στους ανθρώπους να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε 01.01.24. Έκδοση 1.0 / 21-10-2009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 01.01.24. Έκδοση 1.0 / 21-10-2009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 01.01.24 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 21-10-2009 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 24 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. 4.335.320/21-10-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο... Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο.. Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου... Οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2014 2014 Α1. Ο δοκιµιογράφος αναφέρεται στην έννοια του ανθρωπισµού. Αρχικά, παραδίδει τον ορισµό της έννοιας επιχειρώντας και µια διαχρονική προσέγγιση του όρου. Στη συνέχεια, περιγράφει τις ιδιότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 83/ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 83/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Κλάδεμα δένδρων» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 83/ 2015 Κ.Α.Ε : Υ - 0746-15 Κ.Α : 35.7332.14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Η μεταλλευτική είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Όμιλος Λογοτεχνίας Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων/νος Καραμανλής» Δράκογλου Αναστασία, adrakogl@yahoo.gr Κιννά Πασχαλίνα, kinpash@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Kεντρικός συντονισμός πολιτικών, μόνιμοι υφυπουργοί, μείωση ειδικών συμβούλων, κατάργηση αναπληρωτών.

Kεντρικός συντονισμός πολιτικών, μόνιμοι υφυπουργοί, μείωση ειδικών συμβούλων, κατάργηση αναπληρωτών. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αν η παρούσα Βουλή διαλυθεί χωρίς προηγουμένως να κινήσει την διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, θα έχουμε άλλη μια απόδειξη ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ AΣΦΑΛΕΙΑ - OHSAS 18001

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ AΣΦΑΛΕΙΑ - OHSAS 18001 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ AΣΦΑΛΕΙΑ - OHSAS 18001 Γεωργίου Ιωσήφ (1) Φλώρος Βασίλειος (2), Φορλίδας Ιωάννης Οδυσσέας (2), (1) Επιστημονικός Συνεργάτης (2) Φοιτητές Τμήματος Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/15-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/15-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/15-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 654-33/15-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΝΤΑ Μηχαήλ Κ. Νομικός Ο Μιχαήλ Νομικός με καταγωγή από την Αμοργό, αρχικά υπήρξε ιδιοκτήτης τυπογραφείου και εκδότης της εφημερίδας στην Αίγυπτο σε διάσημη εφημερίδα. Αφού επέστρεψε στην Ελλάδα το 1882 αγόρασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης.

II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. II.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ II.7.1 Ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μιας Πράξης. Προκειμένου μια ενταγμένη σε ένα Ε.Π. Πράξη να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ)

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ) Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα (Κομφούκιος, 551-479 πχ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παιχνίδι αυτό, κάθε παίκτης έχει το ρόλο ενός Κινέζου πρίκγιπα, προσπαθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 1 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 1. Εισαγωγή Γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών είναι να αποκτήσουν οι μαθητές και μαθήτριες τις αναγκαίες επικοινωνιακές δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε)

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) θεωρούνται ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και τα απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκηνωτικές Σκέψεις

Κατασκηνωτικές Σκέψεις Κατασκηνωτικές Σκέψεις Αγαπητοί Γερόλυκοι, Στον καθένα και καθεµία Αρχηγό ξεχωριστά αξίζει ένα µεγάλο µπράβο γιατί για ένα ακόµα καλοκαίρι όπως τα τελευταία 101 χρόνια Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Τρίτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούνιος 2011) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόγραμμα Αλφαβητισμός, που λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Σκοπός Απαιτούμενες Γνώσεις Μορφή της Εκπαίδευσης Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3 Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Τι είναι άμεση και έμμεση ρύπανση του νερού. Πώς προκαλείται η ρύπανση του νερού. Επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα !"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )!

Περιεχόμενα !#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! Περιεχόμενα!"#$%&%'(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( )! *+",',"-+.-"/'0$.-$".1$/!1"#,'0"+(((((((((((((((((((((((23! 14+,$%0$ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()5!

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Πτυχιακή εργασία Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Ονοματεπώνυμο: Νταμπο Αρτεμίσια Αρ. Μ ητρώου:2007058 Επιβλέπουσα κ αθη γή τρια: Ρόη Γεωργιλά \Ί\6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ.. (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αναφέρεται μόνο για φορολογικούς λόγους) Στ.. (τόπος υπογραφής), σήμερα. (ημερομηνία υπογραφής) οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο Ενότητα 1.3 Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1/9 Δεν εξελίσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού Οι 99 θέσεις του Ποταμιού 1. Πνεύμα αλλαγών Οι κοινωνίες μπορούν και πρέπει να εξελίσσουν τους θεσμούς τους. Μέσα από αυτή την αλλαγή αλλάζουν οι άνθρωποι, ο κόσμος και η εικόνα των ανθρώπων για τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ. 168 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Δράση 4.1/10 - «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος

Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος 1 Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος 1 ) Ετερογενές μείγμα δύο στερεών: * Με διαλογή με το χέρι π.χ μείγμα από φακές και φασόλια * Με διαλογή με μαγνήτη π.χ μείγμα από ρινίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει την τραγικότητα του σημερινού ανθρώπου, η οποία οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011 3 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ επανέρχεται το αφορολόγητο πλεόνασμα διευκολύνονται οι συγχωνεύσεις συμπράξεις, αναγκαστικοί και δασικοί συνεταιρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο

ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ για τη διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ANATOMIA ΨΑΡΙΟΥ Α γυμνασίου Υλικά για ανατομία Λιμνίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15 ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Συνέδριο Περιφέρειας - Πορίσματα Αγαπητοί βαθμοφόροι Σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 4076 Αθήνα, 21/03/2012 Διεκπ.: 3290 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 2 με τίτλο: «Έρευνα για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 6/28-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2011 Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω νέου ΝΠΔΔ. Σήμερα, στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική

5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική Στρατηγική Διοίκηση και Διαχείριση της Απόδοσης 5 η Ενότητα Κουλτούρα και στρατηγική ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Έως τώρα έχουμε μιλήσει Κεφάλαιο 2: Σημαντική επιρροή του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Το κωμικό και η σημασία του γέλιου

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Το κωμικό και η σημασία του γέλιου ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο Το κωμικό και η σημασία του γέλιου Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από αξιόλογους φιλόσοφους, όπως ο Νίτσε ή ο Κάντ, να οριστεί το κωμικό, η κωμωδία

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Να εξηγηθεί η σειριακή αναζήτηση. Η λειτουργία της αναζήτησης σε πίνακα είναι η εύρεση της θέσης στην οποία υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή που ενδιαφέρει το χρήστη. Οι πιο γνωστές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση ζεύγους Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Αρδανίου στο τµήµα 15.8 της Εγνατίας Οδού» Μάιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\2010_Αρδάνιο_4862\Tefhi\MAPS_4862.doc

Διαβάστε περισσότερα

Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος!

Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος! Βρήκαμε πολλά φυτά στο δάσος, αλλά και ήλιο, νερό, αέρα, έδαφος! 27 28 3.1 Γνωρίζουμε τα μέρη των φυτών Αναγνώριση των διαφορετικών μερών των φυτών, ανάδειξη του ρόλου τους. Προτεινόμενα μέσα & υλικά:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2003 ^ γν^»: O i: o ' ΙΙ^νΛ W - h I ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ G

Διαβάστε περισσότερα