Παραδοτέο 1-1: Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Τήνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδοτέο 1-1: Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Τήνο"

Transcript

1 vic Deliverable 7-1:Minutes of the kick-off meeting of the project ISWM-TINOS ISWM-TINOS: Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα ISWM - TINOS Παραδοτέο 1-1: Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Τήνο Δράση 1: Προπαρασκευαστικές δράσεις Υποδράση 1-1: Έκθεση αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Τήνο Πρώτη έκδοση: Δεκέμβριος 2011 Επικαιροποιημένη έκδοση: Απρίλιος 2012 Εκπονήθηκε από: Δήμος Τήνου LIFE+ Environmental Policy & Governance Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Università degli studi di Verona Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας LIFE 10/ENV/GR/000610

2 Ευχαριστίες Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στo πλαίσιo του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα», με ακρωνύμιο ISWM-TINOS, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό μέσο για το Περιβάλλον (LIFE+). Η ομάδα του ISWM-TINOS εκφράζει τις ευχαριστίες της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό μέσο (LIFE+) για την εν λόγω οικονομική υποστήριξη. Αποποίηση ευθύνης Οι συντάκτες του παρόντος έχουν καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε οι πληροφορίες που εμπεριέχονται να είναι αληθείς και νόμιμες, καθ όσον πρόκειται για την αξιοποίηση και σύνθεση των πηγών που παρατίθενται και για τις οποίες οι συντάκτες ουδεμία ευθύνη φέρουν. i

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Έργο με ακρωνύμιο ISWM-TINOS είναι εντός του πλαισίου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων και στοχεύει στην ανάπτυξη, επίδειξη και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε μια επιλεγμένη περιοχή του Δήμου Τήνου. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη χωριστή συλλογή για επιλεγμένων υλικών στόχων (γυαλί, μέταλλο, χαρτί και πλαστικό) καθώς επίσης και του οργανικού φορτίου (κυρίως προερχόμενο από τα απόβλητα κουζίνας). Μέσω του έργου αυτού θα εξετασθεί η αποδοτικότητα της χωριστής συλλογής του οργανικού και των ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ επίσης θα διερευνηθεί και θα αξιολογηθεί η αερόβια και αναερόβια επεξεργασία του συλλεχθέντος οργανικού κλάσματος. Η αερόβια επεξεργασία θα υλοποιηθεί μέσω ενός πρότυπου κομποστοποιητή, ο οποίος θα σχεδιασθεί και θα κατασκευασθεί στα πλαίσια του έργου και τελικά θα εγκατασταθεί στην Τήνο. Αντίστοιχα, η αναερόβια διεργασία θα μελετηθεί σε υφιστάμενη μονάδα στο Πανεπιστήμιο της Βερόνας στην Ιταλία, στην οποία θα χρησιμοποιηθεί «συνθετικό» δείγμα ως υλικό τροφοδοσίας, το οποίο θα διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά των συλλεχθέντων για την επιλεγμένη περιοχή του Δήμου Τήνου. Η παρούσα έκθεση αφορά στην ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Τήνου στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΣΑ με σκοπό την αποτύπωση της αναγκών της περιοχής για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των παραγόμενων ΑΣΑ. Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής παρουσιάζεται αρχικά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής ενδιαφέροντος, ενώ στη συνέχεια προσδιορίζονται η προέλευση, η ποσότητα και η σύνθεση των ΑΣΑ (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ροών) καθώς και το υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης αυτών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τήνου. Διαπιστώνεται ότι η επί του παρόντος στο Δήμο Τήνου δεν λειτουργεί καμία εγκατάσταση επεξεργασίας ή ασφαλούς διάθεσης των ΑΣΑ και κρίνεται επιτακτική και μείζονος σημασία η ανάπτυξη ορθολογικών μεθόδων διαχείρισής τους. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα που προκύπτουν από την έκθεση σε συνδυασμό με την υφιστάμενη νομοθεσία που καλύπτει το πλαίσιο διαχείρισης των ΑΣΑ σε εθνικό επίπεδο θα αποτελέσουν τη βάση για την οργάνωση και την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των ΑΣΑ στην επιλεγμένη περιοχή όπου θα εφαρμοστεί πιλοτικά το προαναφερόμενο σχέδιο. ii

4 SUMMARY ISWM-TINOS project aims to promote the concept of Integrated Solid Waste Management (ISWM) and to develop, demonstrate and implement an ISWM system in a selected area of Tinos Island in Greece. The ISWM system will include the separate collection of dry recyclables (glass, metal, paper, plastic) as well as biowaste (mainly kitchen waste) and the subsequent treatment of the collected organic fraction using a pilot composting system that will be installed in Tinos Municipality. During the implementation and demonstration phase of the ISWM plan the effectiveness of the source separation scheme will be investigated whereas the operation of the aerobic and anaerobic (biological) treatment of biowaste shall be examined and evaluated. The aerobic composting treatment will be implemented through a prototype demonstration composting unit that will be established in Tinos Island, while the anaerobic digestion of the biowaste will be carried out at the operating unit at the premises of the University of Verona in Italy using biowaste which shall acquire the same characteristics with biowaste generated and collected in the selected area of Tinos Island. This report reviews the current situation in regard to MSW management in Tinos Island in order to identify the needs for an integrated and sustainable MSW management. Therefore this report incorporates information on the natural and human environment of the area under investigation and it specifies the sources, quantities and composition of MSW along with the existing management practices that are currently being employed in the wider area of Tinos Municipality. It is concluded that neither treatment facilities nor safe disposal sites of MSW are operating in Tinos Municipality and that the development of a rational integrated system is imperative and of most importance in order to contribute to the effective and sustainable management of MSW. The aggregated data and information presented within this report in conjunction with the existing MSW management policy framework will constitute the basis for organizing, planning and developing the integrated solid waste management plan in the selected area of Tinos Island. iii

5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ & ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΑΕΚΚ ΑΕΠ ΑΗΗΕ ΑΠΑ ΑΣΑ ΔΕ ΔΕΚΡ ΕΑΑ ΕΔΟΕ ΕΕΔΣΑ ΕΕΛ ΕΚΑ ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΕΜΠ ΕΜΥ ΕΟΚ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΣΔΚΝΑ ΕΣΠΑ ΕΣΥΕ ΕΤΕΚ ΖΕΠ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΚΥΑ ΝΑ ΟΣΜ ΟΤΑ ΠΔ ΠΔΕ Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Αστικά Στερεά Απόβλητα Δημοτική Ενότητα Δημόσια Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων Ελληνική Στατιστική Αρχή Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος Επιστημονικό τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Special Protected Area SPA) Ινστιτούτο Εργασίας, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος - Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων Κοινή Υπουργική Απόφαση Νοτιοανατολικός Οχήματα Συλλογής και Μεταφοράς Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προεδρικό Διάταγμα Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων iv

6 ΠΕΠ ΠΕΣΔΑ ΠΝΑ ΣΑΕΠ ΣΕΔΙΣ-Κ ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ ΤΕΕ ΤΙΦΚ ΤΚΣ ΤΜΠΑ ΥΑ ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ ΦοΔΣΑ ΧΑΔΑ ΧΥΤΑ ASTM HEC ISWM MSW OTKZ SCI SPA USEPA Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Συλλογική Απόφαση Έργων Πληροφορικής Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών μολύβδου οξέος Κρήτης Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών ΑΕ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους Τόπος Κοινοτικής Σημασίας Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Υπουργική Απόφαση Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων American Society for Testing and Materials Hellenic Environmental Centre Integrated Solid Waste Management Municipal Solid Waste Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Site of Community Importance Special Protected Areas United States Environmental Protection Agency v

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... ii SUMMARY... iii ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ & ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ... iv ΠΙΝΑΚΕΣ... viii ΕΙΚΟΝΕΣ... ix ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... x 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γεωγραφική Θέση Διοικητική Διαίρεση Τήνου Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Πρόγραμμα «Καποδίστριας» ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Έδαφος Γεωμορφολογία Κλιματολογία Μετεωρολογία Σεισμικότητα Υδρογεωλογία Χλωρίδα Πανίδα Φυσικά Τοπία - Προστατευόμενες περιοχές Λοιπά στοιχεία περιβάλλοντος και χώροι αρχαιολογικής σημασίας ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δημογραφικά στοιχεία Τήνου Οικονομικά στοιχεία Παραγωγικοί τομείς Απασχόληση ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Αστικά Στερεά Απόβλητα Παραγόμενες Ποσότητες Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ποιοτική Σύσταση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Υφιστάμενες Πρακτικές Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Έργα ασφαλούς διάθεσης Έργα αποκατάστασης Συλλογή και μεταφορά των ΑΣΑ vi

8 5.6 Διαχείριση Λοιπών Αστικών Αποβλήτων Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση ΑΗΗΕ Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση ΟΤΚΖ Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση ΑΕΚΚ Ιλύς από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση ιλύος Γεωργικά και κτηνοτροφικά υπολείμματα Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων Απόβλητα πλοίων Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση αποβλήτων των πλοίων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ vii

9 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 3-1 Ταυτότητα προστατευόμενων περιοχών νήσου Τήνου Πίνακας 4-1 Δημογραφική εξέλιξη νήσου Τήνου (Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π, 2011; ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011α) Πίνακας 4-2 Απογραφή μόνιμου πληθυσμού το 2011 σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011α) Πίνακας 4-3 Κατανομή πληθυσμού ανά μέγεθος οικισμού (Δήμος Τήνου, 2011) Πίνακας 4-4 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β) Πίνακας 4-5 Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β) Πίνακας 4-6 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (εκ. ευρώ) κατά τομέα παραγωγής το 2008 & 2009 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β) Πίνακας 4-7 Συνεισφορά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο ΑΕΠ της χώρας κατά τομέα παραγωγής (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β) Πίνακας 5-1 Κατηγοριοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων με βάση τον ΕΚΑ (ΚΥΑ 50910/2727/2003) Πίνακας 5-2 Κατηγοριοποίηση Υλικών Συσκευασίας με βάση τον ΕΚΑ (ΕΜΠ, 2010) Πίνακας 5-3 Εκτιμώμενες ποσότητες ΑΣΑ που παρήχθησαν στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (ΠΝΑ, 2008) Πίνακας 5-4 Συντελεστής απόκλισης παραγωγής απορριμμάτων από τη μέση ετήσια παραγωγή στο Δ. Τήνου λόγω εποχικότητας (ΠΝΑ, 2005) Πίνακας 5-5 Εκτιμώμενες ποσότητες ΑΣΑ της περιοχής του Ν. Αιγαίου για τα έτη (ΠΝΑ, 2008) Πίνακας 5-6 Μέση ποιοτική σύσταση ΑΣΑ στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (ΠΝΑ, 2008; 2005) Πίνακας 5-7 Σύσταση ΑΣΑ σε Δήμους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου καθώς και σε επίπεδο χώρας (ΠΝΑ, 2005, ΥΠΕΚΑ 2010) Πίνακας 5-8 Εύρος τιμών και μέση τιμή φυσικοχημικών παραμέτρων των ΑΣΑ της Κρήτης (ΕΜΠ, 2010) Πίνακας 5-9 Συχνότητα συλλογής ΑΣΑ στο Δήμο Τήνου Πίνακας 5-10 Κατηγοριοποίηση ΑΗΗΕ με βάση τον ΕΚΑ (ΕΜΠ, 2010) Πίνακας 5-11 Κατηγοριοποίηση Ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών με βάση την τεχνολογία, την εφαρμογή και τον ΕΚΑ (ΕΜΠ, 2010) Πίνακας 5-12 Διαχρονική εξέλιξη συλλεχθέντων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και δυναμικότητας κάδων συλλογής στις Κυκλάδες και στο Δήμο Τήνου (Δήμος Τήνου, 2011) Πίνακας 5-13 Κατηγοριοποίηση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους με βάση τον ΕΚΑ (ΕΜΠ, 2010) Πίνακας 5-14 Στοιχεία ανακυκλωθέντων ΟΤΚΖ ανά έτος στο Δ. Τήνου (ΕΔΟΕ, 2012) viii

10 Πίνακας 5-15 Σημεία νόμιμης απόσυρσης ΟΤΚΖ και αντίστοιχες ποσότητες στο Δ. Τήνου το 2011 (ΕΔΟΕ, 2012) Πίνακας 5-16 Κατηγοριοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών με βάση τον ΕΚΑ (ΕΜΠ, 2010) Πίνακας 5-17 Μονάδες επεξεργασίας ελαστικών εγκεκριμένα από την Ecoelastika ΑΕ (Ecoelastika, 2011) Πίνακας 5-18 Στοιχεία συλλεχθέντων ποσοτήτων μεταχειρισμένων ελαστικών ανά έτος στο Δήμο Τήνου (Ecoelastika, 2012) Πίνακας 5-19 Κατηγοριοποίηση ΑΕΚΚ με βάση τον ΕΚΑ (ΕΜΠ, 2010) Πίνακας 5-20 Κατηγοριοποίηση των ιλύων με βάση τον ΕΚΑ (ΕΜΠ, 2010) Πίνακας 5-21 Κατηγοριοποίηση Γεωργικών Αποβλήτων με βάση τον ΕΚΑ (ΕΜΠ. 2010) ΕΙΚΟΝΕΣ Εικόνα 2-1 Η θέση της Τήνου στην ΠΝΑ και χάρτης του νησιού (Δήμος Τήνου, 2011)... 2 Εικόνα 2-2 Διοικητική διαίρεση νήσου Τήνου σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης, 2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2012)... 3 Εικόνα 2-3 Γεωγραφική απεικόνιση διοικητικής διαίρεσης Τήνου βάσει σχεδίου «Καλλικράτης» (Δήμος Τήνου, 2011)... 3 Εικόνα 2-4 Διοικητική διαίρεση α) Επι Καποδίστρια ( ) και β) Προ Καποδίστρια (έως 1997) (Δήμος Τήνου, 2011)... 4 Εικόνα 3-1 Χάρτης σεισμικότητας Κυκλάδων για την περίοδο , με μεγέθη άνω των 3.0 (αριστερά) και άνω των 4.0 (δεξιά) βαθμών της κλίμακας Richter (Λεωνιδοπούλου, 2008)... 6 Εικόνα 3-2 Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας όπως αυτός έχει οριστεί για την Ελλάδα το 1999 (ΤΕΕ, 2011)... 7 Εικόνα 3-3 Υδρογραφικό δίκτυο του Δήμου Τήνου (Μαλάμος et al, 2008; Αναγνώστου et al, 2009)... 7 Εικόνα 3-4 (α), (β) Βιότοποι NATURA (GR & GR ), (γ) Βιότοπος CORINE (Α ), (δ) ΤΙΦΚ (ΑΤ & ΑΤ ) (ΕΜΠ, 2011) Εικόνα 5-1 Συστήματα προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ σε δημοτικές περιοχές (ΕΜΠ,2010) ix

11 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Διάγραμμα 3-1 Μέση θερμοκρασία ανά μήνα για την περίοδο (ΕΜΥ, 2010)... 5 Διάγραμμα 4-1 Κατανομή πληθυσμού ανά Δ.Κ/Τ.Κ. στο Δ. Τήνου (Δήμος Τήνου, 2011) Διάγραμμα 4-2 Η συμμετοχή των περιφερειών της χώρας στο ΑΕΠ για το έτος 2009 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β) Διάγραμμα 4-3 Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν έτους 2009 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β) Διάγραμμα 5-1 Ποσότητες συλλογής ΑΗΗΕ από την εφαρμογή του συλλογικού συστήματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο (Ανακύλωση Συσκευών Α.Ε., 2012) Διάγραμμα 5-2 Εξέλιξη συλλογής ΟΤΚΖ για την περίοδο στην Ελλάδα x

12 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση με τίτλο: «Έκθεση αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Τήνο» αποτελεί το πρώτο παραδοτέο (D 1-1) της Δράσης 1 του έργου LIFE10/ENV/GR/ ISWM-TINOS. Η έκθεση αυτή πραγματεύεται θέματα προέλευσης, ποιότητας, ποσότητας και τεχνολογιών/πρακτικών επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων στο νησί της Τήνου ενώ παράλληλα παρουσιάζει τις υφιστάμενες συνθήκες του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της εξεταζόμενης περιοχής. Το ως άνω παραδοτέο είναι αναπόσπαστο τμήμα των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων της Δράσης 1 του έργου ISWM-TINOS και έχει ως βασικό σκοπό τη συλλογή και αποτύπωση των απαιτούμενων στοιχείων για την ανάπτυξη του απαραίτητου υπόβαθρου που θα οδηγήσει στην υλοποίηση του σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων σε επιλεγμένη περιοχή του Δήμου Τήνου. Ειδικότερα η έκθεση επικεντρώνεται στην αναγνώριση των αναγκών και στην αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τις παραγόμενες ποσότητες και τα συστήματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο, θέτοντας τη βάση για την επιτυχή ολοκλήρωση και υλοποίηση των επακόλουθων δράσεων του έργου. Αναλυτικότερα, το κεφάλαιο 2 παρουσιάζει γενικά στοιχεία για το Δήμο Τήνου αναφορικά με τη γεωγραφική θέση στο Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και πληροφοριακά στοιχεία ως προς τη νέα διοικητική διαίρεση όπως αυτή έχει πλέον ορισθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα "Καλλικράτης". Το κεφάλαιο 3 και 4 περιγράφουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του Δήμου Τήνου αντίστοιχα, προκειμένου να αποτυπωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά αναφορικά με το έδαφος/γεωμορφολογία την κλιματολογία - μετεωρολογία, τη σεισμικότητα, την υδρογεωλογία, τη χλωρίδα-πανίδα καθώς και τα δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία του Δήμου. Στο κεφάλαιο 5 αποτυπώνονται τα απαιτούμενα δεδομένα της εξεταζόμενης περιοχής αναφορικά με την προέλευση την ποσότητα και τη σύνθεση των αστικών στερεών αποβλήτων αλλά και των ειδικών ροών αποβλήτων για το Δήμο Τήνου. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται ακόμη περιγραφεί των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης των απόβλητων περιλαμβάνοντας στοιχεία ως προς τη συλλογή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και τη διάθεσή τους. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα της έκθεσης, ενώ στα παρατήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ δίδονται επιπρόσθετες πληροφορίες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 1

13 2 Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1 Γεωγραφική Θέση Η Τήνος βρίσκεται στις βόρειες Κυκλάδες, νοτιοανατολικά (ΝΑ) της Άνδρου και βορειοδυτικά (ΒΔ) της Μυκόνου. Χωρίζεται από την πρώτη με το λεγόμενο στενό Άνδρου Τήνου, με πλάτος 0,5 μίλι, ενώ από τη δεύτερη απέχει περίπου 5 μίλια με το κανάλι του Τσικνιά, μεταξύ του Αγίου Ιωάννη Πόρτο και της Άκρας Αρμενιστή της Μυκόνου. Επιπλέον, νοτιοδυτικά (ΝΔ) σε απόσταση 12 μιλίων βρίσκεται η Σύρος. Είναι το τρίτο σε έκταση νησί των Κυκλάδων μετά την Άνδρο και τη Νάξο, καταλαμβάνοντας έκταση 197,04 τ.χλμ. Η ακτογραμμή της παρουσιάζει πλούσιο και βαθύ διαμελισμό, με πολλούς όρμους και ακρωτήρια και έχει συνολικό μήκος 114 χλμ. μαζί με τις βραχονησίδες Καλόγεροι στο βόρειο άκρο και τις νησίδες Δρακονήσι, Πλανήτης και Πρασονήσια στις βόρειες ακτές. Ο περίπλους των παραλιών της, σε κοντινή απόσταση από την ακτή, υπολογίζεται πως απαιτεί πλου 37 ναυτικών μιλίων. Πρωτεύουσα του Δήμου Τήνου είναι η πόλη της Τήνου (Χώρα), ενώ ιστορική του έδρα έχει κηρυχθεί ο οικισμός του Πύργου. Στα όριά του υπάγεται όλο το νησί της Τήνου και διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ). Στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 2-1) παρουσιάζεται η θέση της Τήνου στην ΠΝΑ, καθώς και ένας λεπτομερής χάρτης του νησιού, όπου σημειώνεται η πρωτεύουσα (Τήνος) και η ιστορική του έδρα (Πύργος) (http://www.tinosisland.gr; Εικόνα 2-1 Η θέση της Τήνου στην ΠΝΑ και χάρτης του νησιού (Δήμος Τήνου, 2011) 2

14 2.2 Διοικητική Διαίρεση Τήνου Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Σύμφωνα με τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση του Σχεδίου «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α' 87/ ) που τέθηκε σε ισχύ από και στόχο είχε τη βελτιστοποίηση της δημόσιας διοίκησης της χώρας, η Τήνος σήμερα περιλαμβάνει δύο δημοτικές ενότητες και μία κοινότητα (Εικόνα 2-2), οι οποίες και είναι: 1) Δημοτική Ενότητα Εξωμβούργου που καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της νήσου με έδρα την Ξινάρα. 2) Δημοτική Ενότητα Τήνου που καταλαμβάνει το νότιο τμήμα της νήσου με έδρα την Τήνο (Χώρα). 3) Κοινότητα Πανόρμου που καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα της νήσου με έδρα τον Πύργο. Εικόνα 2-2 Διοικητική διαίρεση νήσου Τήνου σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης, 2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2012) Η νέα διοικητική διαίρεση του Δήμου Τήνου παρουσιάζεται γεωγραφικά στην Εικόνα 2-3. Σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης δημιουργήθηκαν μία Δημοτική Κοινότητα και δώδεκα Τοπικές Κοινότητες, οι οποίες είναι οι εξής: Δημοτική Κοινότητα Τήνου Τοπικές Κοινότητες: - Αγάπης - Κώμης - Δύο Χωριών - Πάνορμου - Καλλονής - Στενής - Κάμπου - Τριαντάρου - Καρδιανής - Υστερνίων - Κτικάδου - Φαλατάδου Εικόνα 2-3 Γεωγραφική απεικόνιση διοικητικής διαίρεσης Τήνου βάσει σχεδίου «Καλλικράτης» (Δήμος Τήνου, 2011) 3

15 2.2.2 Πρόγραμμα «Καποδίστριας» Με το Νόμο Καποδίστρια (Ν. 2539/97, ΦΕΚ 244/τ.Α'/1997) η Τήνος, το 1997, χωρίστηκε σε τρεις αυτοδιοικούμενες περιφέρειες: 1) το Δήμο Τήνου, 2) το Δήμο Εξωμβούργου και 3) την Κοινότητα Πανόρμου. Ουσιαστική αλλαγή αποτέλεσε η συνένωση των 35 χωριών της ενδοχώρας, από την οποία προέκυψε ο Δήμος Εξωμβούργου. Σχεδόν με την ίδια δομή, προϋπήρχαν ο Δήμος Τήνου και η Κοινότητα Πανόρμου. 1) Δήμος Τήνου: Ο Δήμος Τήνου (Νόμος 2539/97) περιελάμβανε έκτος από τη Χώρα, που είναι πρωτεύουσα του νησιού και τα δημοτικά διαμερίσματα των Δυο Χωριών και του Τριαντάρου. 2) Δήμος Εξωμβούργου: Ο Δήμος Εξωμβούργου (Νόμος 2539/01) δημιουργήθηκε από τη συνένωση 9 πρώην κοινοτήτων, που πήραν τη μορφή δημοτικών διαμερισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, καταργήθηκαν οι κοινότητες των χωριών: Αγάπη, Κάμπου, Καρδιανής, Καλλονής, Κώμης, Κτικάδου, Υστερνίων, Στενής και Φαλατάδου, οι οποίες εγκαθιδρύθηκαν το Πριν από αυτήν τη χρονολογία, στην περιοχή υπήρχαν δύο δήμοι, οι Σωσθενίου και Περαίας. Ο νέος Δήμος Εξωμβούργου είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση. Απαρτίζεται από 30 χωριά και 5 παραλιακούς, θερινούς οικισμούς. Καταλαμβάνει από τα στρέμματα του νησιού, δηλαδή το 72% της συνολικής επιφάνειας του νησιού. 3) Κοινότητα Πανόρμου: Η Κοινότητα Πανόρμου αποτελείτο από τα χωριά που βρίσκονται στο βορειοανατολικό μέρος του νησιού (Εικόνα 2-4). Πιο συγκεκριμένα, στη μοναδική Κοινότητα της Τήνου, βάσει του σχεδίου Καποδίστρια, ανήκαν: ο Πύργος, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο χωριό της νήσου, τα μικρά χωριουδάκια που τον περιβάλλουν, δηλαδή τα Πλατειά, το Βεναρδάδο, το Μαρλά και το Μαμάδο, οι τρεις θερινοί οικισμοί Ρόχαρη, Κουμελάς, Μαλλί και ο Πάνορμος, επίνειο του Πύργου και παραθεριστικό θέρετρο (ΥΠΕΣ, 2011; Εικόνα 2-4 Διοικητική διαίρεση α) Επι Καποδίστρια ( ) και β) Προ Καποδίστρια (έως 1997) (Δήμος Τήνου, 2011) 4

16 3 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3.1 Έδαφος Γεωμορφολογία Το ανάγλυφο της Τήνου χαρακτηρίζεται ως ημιορεινό, με μέγιστο υψόμετρο τα 726 μ. Το 61% της συνολικής επιφάνειας βρίσκεται μεταξύ των ισοϋψών 100 και 400μ. Τα υψηλότερα βουνά είναι κατά σειρά ο Τσικνιάς (726 μ.) στο ΝΑ τμήμα του νησιού, ακολουθούν τα Μυροβίγλια (649 μ.) στο δυτικό τμήμα, το Κεχροβούνι (604 μ.) και τέλος το Ξώμπουργο (558 μ.) στο κεντρικό τμήμα της νήσου. Το νησί παρουσιάζει πολύ μικρό ποσοστό δασοκάλυψης και δεν υπάρχουν μεγάλες πεδινές εκτάσεις. Οι πεδινές εκτάσεις αποτελούν το 29% της επιφάνειας του νησιού και δημιουργούνται κυρίως στις εκβολές των μεγαλύτερων χειμάρρων. Στα βόρεια του νησιού συναντάται ο κάμπος της Κολυμπήθρας, όπου καλλιεργούνται εσπεριδοειδή και λαχανικά. Το έδαφος είναι πετρώδες, με χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και τα έντονα φαινόμενα διάβρωσης έχουν οδηγήσει στη μείωση της παραγωγικής ικανότητάς του. Στην υποβάθμιση του εδάφους συντελούν επίσης, τόσο το κλίμα της περιοχής με τις βροχές να έχουν συνήθως μορφή καταιγίδας, όσο και η φτωχή βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συγκρατηθεί το χώμα και το νερό. Χαρακτηριστικό του Δήμου Τήνου είναι το επικλινές του εδάφους στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού με πολυάριθμες τεχνητές αναβαθμίδες (πεζούλες) που στηρίζονται με χαμηλούς μανδρότοιχους. Αυτός ο τεχνητός μηχανισμός καταπολέμησης της διάβρωσης ονομάζεται «ξεροληθιά» και είναι ευρύτατα διαδεδομένος στις Κυκλάδες, ώστε να γίνεται δυνατή η καλλιέργεια προϊόντων στις άγονες και απόκρημνες πλαγιές των ορεινών όγκων. Το νησί, επιπλέον, διαθέτει αξιόλογο ορυκτό πλούτο. Στη μακριά και απότομη οροσειρά που έχει κατεύθυνση από τα βορειοδυτικά προς τα βορειοανατολικά, συναντάται σε μεγάλη αφθονία γρανίτης, σχιστόλιθος, μάρμαρα και σερπεντινίτης (Δήμος Τήνου, 2006; Μάρης & Μαρίνος, 2004, 3.2 Κλιματολογία Μετεωρολογία Στο Δήμο Τήνου το κλίμα είναι γενικά εύκρατο μεσογειακό και χαρακτηρίζεται από δροσερά καλοκαίρια, με τη θερμοκρασία σπάνια να ξεπερνά τους 37 ο C και ήπιους χειμώνες, με το θερμόμετρο σπάνια να κατεβαίνει στο μηδέν. Από μετεωρολογικής και κλιματικής άποψης, το έτος διαχωρίζεται σε δύο εποχές: την ψυχρή, η οποία διαρκεί από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάρτιο και τη θερμή, η οποία διαρκεί από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο αέρας στο νησί της Τήνου είναι ξηρότερος με τιμές σχετικής υγρασίας της τάξης του 65-70% έναντι του Διάγραμμα 3-1 Μέση θερμοκρασία ανά μήνα για την περίοδο (ΕΜΥ, 2010) 70-75% των υπολοίπων Κυκλάδων. Καθ ολη τη διάρκεια του χρόνου επικρατούν βόρειοι άνεμοι εντάσεως kt (EMY, 2010). Συγκεκριμένα, κατά την ψυχρή εποχή οι επικρατούντες άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, ενώ κατά τη θερμή εποχή επικρατούν οι 5

17 Ετήσιοι Άνεμοι που αποτελούν έντονο χαρακτηριστικό του Κυκλαδίτικου Συμπλέγματος (Θεοχαράτος, 1978, Κατσούλης, 1970; Λεωνιδοπούλου, 2008; Δήμος Τήνου, 2006; Επιπλέον, η μηνιαία βροχόπτωση κυμαίνεται από εκ. κατά τη θερινή περίοδο και εκ. τη χειμερινή, μεγέθη τα οποία δεν ευνοούν την ανάπτυξη επιφανειακών υδάτων και το σχηματισμό υπόγειων υδροφόρων (EMY, 2010). Στο Διάγραμμα 3-1 παρουσιάζεται η μέση, μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία για την εξεταζόμενη περιοχή από δεδομένα τα οποία προκύπτουν από το μετεωρολογικό σταθμό της Νάξου. 3.3 Σεισμικότητα Η Τήνος ανήκει σε μια περιοχή ασθενούς σεισμικότητας. Σύμφωνα με σχετικό χαρτη σεισμικότητας της περιοχής των Κυκλάδων που παρατίθεται στην Εικόνα 3-1, κατά την περίοδο , παρατηρήθηκαν πολυάριθμοι σεισμοί με μέγεθος άνω του 3,0 ανάμεσα από τη Σαντορίνη και την Αμοργό, πολλοί σεισμοί έχουν καταγραφεί στην περιοχή ανάμεσα στη Σύρο και την Κύθνο και λιγότεροι ανάμεσα στη Μήλο και την Κίμωλο (χάρτης στα αριστερά). Επιπλέον, η περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού συγκέντρωσε επίκεντρα με μέγεθος άνω του 4,0. Τα καταγεγραμμένα επίκεντρα στο δεξί χάρτη οφείλονται σε σεισμό μεγάλου μεγέθους (7,5 μονάδες της κλίμακας Richter) ο οποίος συνέβη στις 9 Ιουλίου 1956, στις 03:11. Πέραν τούτου, δεν έχει καταγραφεί έκτοτε άλλο γεγονός αξιοσημείωτης έντασης (Λεωνιδοπούλου, 2008). Εικόνα 3-1 Χάρτης σεισμικότητας Κυκλάδων για την περίοδο , με μεγέθη άνω των 3.0 (αριστερά) και άνω των 4.0 (δεξιά) βαθμών της κλίμακας Richter (Λεωνιδοπούλου, 2008) Με βάση τα δεδομένα του νέου εθνικού χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας των Νομών και Δήμων στην Ελλάδα, όπως αυτός έχει εγκριθεί με την Υ.Α. Δ17α/141/3/ΦΝ 275/1999 με τίτλο "Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού", προκύπτει ότι για την περίπτωση του Νομού Κυκλάδων οι δήμοι εντάσσονται στη Ζώνη Επικινδυνότητας Ι με εξαίρεση των Καλλικρατικών Δήμων Αμοργού, Θήρας, Ανάφης και Ιητών οι οποίοι εντάσσονται στη Ζώνη ΙΙ (Εικόνα 3-2). Η Ζώνη Ι και ΙΙ λαμβάνουν τιμή σεισμικής επικινδυνότητας "α" ίση με 0,16 και 0,24 αντίστοιχα ορίζοντας εν συνεχεία τη σεισμική επιτάχυνση του εδάφους "Α" από τη σχέση Α=α*g (g: επιτάχυνση βαρύτητας) (ΤΕΕ, 2011). 6

18 Εικόνα 3-2 Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας όπως αυτός έχει οριστεί για την Ελλάδα το 1999 (ΤΕΕ, 2011) 3.4 Υδρογεωλογία Το υδρογραφικό δίκτυο το οποίο χαρακτηρίζεται από τη θέση στο χώρο, το μέγεθος και το σχήμα του υδάτινου ρεύματος εξαρτάται από τα φυσιογραφικά γνωρίσματα (μορφολογικά, εδαφολογικά, φυτοκάλυψης) της λεκάνης απορροής του. Το υδρογραφικό δίκτυο του Δήμου Τήνου είναι σύνθετο ως προς τη μορφή του γεγονός το οποίο αποδίδεται στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι λεκάνες που αποστραγγίζει λόγω των γεωλογικών και τεκτονικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Οι επικρατούσες κατευθύνσεις του υδρογραφικού δικτύου, όπως αυτό αποτυπώνεται για το Νησί της Τήνου, είναι ΒΑ-ΝΔ και αποτελείται από 314 τμήματα, τα οποία με τη σειρά τους αντιστοιχούν σε 16 ποτάμια χείμαρρους, όπως αυτοί απεικονίζονται στο χάρτη της Εικόνας 3-3 (Μαλάμος et al, 2008; Αναγνώστου et al, 2009). Εικόνα 3-3 Υδρογραφικό δίκτυο του Δήμου Τήνου (Μαλάμος et al, 2008; Αναγνώστου et al, 2009) 7

19 3.5 Χλωρίδα Πανίδα Παρά τη φτωχή βλάστηση της Τήνου και ευρύτερα των Κυκλάδων, παρουσιάζεται πλούσια χλωρίδα με σπάνια και ενδιαφέρονται είδη φυτών. Τη χλωρίδα της υπό μελέτη περιοχής απαρτίζουν ποικίλα θαμνώδη φυτά όπως κέδροι (Cedrus), μυρτιές (Myrtus communis), πουρνάρια (Quercus coccifera L.), σπάρτα (Spartium junceum) και διάφορα θαμνολιβαδικά φυτά κατάλληλα για αφέψημα και μαγειρική όπως φασκόμηλο (Salvia officinalis), τσάι βουνού (Sideridis raeseri), άγριο χαμομήλι (Anthemis cotula), μάραθος (Foeniculum vulgare), αγριομέντα (Mentha spicata), ρίγανη (Origanum onites), κάππαρη (Capparis spinosa), θυμάρι (Thymus capitatus) κ.ά. Κάππαρη(Capparis spinosa) Στην πανίδα της Τήνου περιλαμβάνονται πολλά θηλαστικά, όπως αγριοκούνελα (Oryctolagus cuniculus), ασβοί (Meles meles), λαγοί (Lepus capensis), σκαντζόχοιροι (Erinaceus concolor), μεσογειακή φώκια (Monachus monachus*), διάφορα πτηνά, όπως αγριοπερίστερα (Columba livia), πέρδικες (Alectoris chukar), κοράκια (Corvus corax), γλάροι (Larus cacchinans/audouinii) καθώς και αμφίβια και ερπετά, όπως σαμιαμίδια (Cyrtopodion kotschyi), κροκοδειλάκια (Agama stellio mykonensis*), σπιτόφιδα (Elaphe situla*), νερόφιδα (Natrix natrix), νεροχελώνες (Mauremys caspisa rivulata*) και οχιές (Vipera ammadytes meridionallis*). Σπάρτο (Spartium junceum) Επιπλέον, στην περιοχή απαντώνται διάφορα αποδημητικά πουλιά (τρυγόνια, ορτύκια, αγριόπαπιες κ.ά), για τα οποία το νησί της Τήνου αποτελεί πέρασμα τους μήνες από Σεπτέμβριο μέχρι και Φεβρουάριο. (http://www.tinos.biz/; Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor) [*απειλούμενα με εξαφάνιση είδη CORINE 1988] Αγριοπερίστερο (Columba livia) Σαμιαμίδι (Cyrtopodion kotschyi) 8 (πηγή: ; )

20 3.6 Φυσικά Τοπία - Προστατευόμενες περιοχές Το νησί της Τήνου περιλαμβάνει περιοχές οι οποίες τελούν υπό καθεστώς προστασίας, η οποία καθορίζεται από σχετική τοπική, εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Από τις εν λόγω περιοχές τρεις (3) ορίζονται προστατευόμενες από διεθνή δίκτυα προστασίας (NATURA, CORINE) και δύο (2) χαρακτηρίζονται ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) (Εικόνα 3-4). Ειδικότερα, η Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 1992 «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» είναι αυτή σύμφωνα με την οποία ένας βιότοπος χαρακτηρίζεται ως περιοχή Natura Η Οδηγία έχει στόχο τη σύσταση ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου ειδικών ζωνών, ονομαζόμενο Natura Το δίκτυο περιλαμβάνει συγκεκριμένους τύπους βιοτόπων και φυσικών οικοτόπων ορισμένων ειδών, θηλαστικών ή πτηνών, που είναι σημαντικά σε εθνικό ή πανευρωπαϊκό επίπεδο και όπως αυτά εμφαίνονται στα αντίστοιχα παραρτήματα της Οδηγίας. Αρχή της Οδηγίας είναι η διασφάλιση της βιολογικής ποικιλομορφίας μέσω της προστασίας των φυσικών οικοτόπων. Τα κριτήρια βάσει των οποίων μια περιοχή θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας ώστε να ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 ορίζονται από την Οδηγία. Στα ευρωπαϊκά εδάφη όπου εφαρμόζεται η συνθήκη, τα κράτη μέλη καλούνται να διαχειριστούν τις περιοχές αυτές ή/και να λάβουν μέτρα για την αποκατάστασή τους. Το δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει δύο (2) κατηγορίες περιοχών (ΥΠΕΚΑ, 2011α): τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, οι οποίες ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» όπως αυτή κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ. τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής. Ο Κατάλογος ΤΚΣ για την περιοχή της Μεσογείου δημοσιεύτηκε στην Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2010/45. Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27 ης Οκτωβρίου 1997, Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 ης Σεπτεμβρίου 2003 και την Οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συμβουλίου της 20 ης Νοεμβρίου Επιπλέον, το Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) είναι ως ένας τόπος διακεκριμένης αισθητικής αξίας, ο οποίος παραμένει σε αξιόλογο βαθμό φυσικός, αν και συχνά είναι δομημένος. Η έκτασή του ορίζεται με ανθρώπινα μέτρα και δεν υπερβαίνει τη δυνατότητα πεζοπορίας μιας μέρας, εκτός ειδικών εξαιρέσεων. Στα ΤΙΦΚ περιλαμβάνονται παραδοσιακοί οικισμοί και χώροι ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας. Επίσης, τα ΤΙΦΚ επιλέγονται και αξιολογούνται χρησιμοποιώντας κριτήρια που σχετίζονται με φυσικά και οικολογικά χαρακτηριστικά, όπως το ανάγλυφο, η βλάστηση και η χλωρίδα, η παρουσία πανίδας, τα νερά, οι μετεωρολογικές συνθήκες, η πανοραμική θέα καθώς και με ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη μνημείων, η ιστορική αναφορά, ο παραδοσιακός χαρακτήρας, οι χρήσεις γης. Άλλες παράμετροι κριτήρια επιλογής είναι η διαχρονικότητα, η 9

21 αίσθηση φυγής ή απομόνωσης, η δημιουργία συναισθημάτων, η επαφή με τη φύση, η δυνατότητα κατανόησης φυσικών διεργασιών κλπ. Η παρουσία έντονων ανθρωπογενών παρεμβάσεων απειλεί με υποβάθμιση μεγάλο ποσοστό των ΤΙΦΚ. Η Ελλάδα έχει υπογράψει συνθήκη και έχει κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου (Νόμος 3827, ΦΕΚ Α30/ ) που υπεγράφη στη Φλωρεντία στις 20 Οκτωβρίου 2000 και κυρώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης την 1 η Μαρτίου 2004 (ΥΠΕΚΑ, 2010; Κασιούμης, 2005). Γενικά, παρά το ότι η σπουδαιότητα των προαναφερθέντων φυσικών οικοτόπων αναγνωρίστηκε με την ένταξή τους στο εθνικό και κοινοτικό περιβαλλοντικό πλαίσιο προστασίας, εξακριβώνεται η απουσία ολοκληρωμένης στρατηγικής και αειφόρου προσέγγισης για τη διασφάλιση και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του νησιού. Οι σημαντικότερες απειλές για τους βιότοπους προέρχονται από μια πληθώρα δραστηριοτήτων που ασκούν πιέσεις σε αυτά τα τοπικά οικοσυστήματα σημαντικής οικολογικής αξίας. Το σύγχρονο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που ακολουθείται, η εξάπλωση της οικιστικής ζώνης σε παράκτιες περιοχές, η τροποποίηση των τεχνικών καλλιέργειας, η συχνή εκδήλωση πυρκαγιών, οι πρακτικές εξόρυξης, η υπερεκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων καθώς και η επέκταση των θαλασσίων οδών μεταφοράς πετρελαίου και πετρελαιοειδών επιβαρύνουν το περιβάλλον. Άλλοι κίνδυνοι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, τη σεισμικότητα, την ανύψωση της θαλάσσιας στάθμης και τα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι). Σε περιοχές που λαμβάνουν χώρα περισσότερες της μιας παρέμβασης-δραστηριότητας, παρατηρούνται αθροιστικές και συνεργιστικές επιπτώσεις (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1999). Οι ονομασίες, οι κωδικοί αναφοράς, η έκταση και τα κύρια χαρακτηριστικά των προστατευόμενων περιβαλλοντικών στοιχείων που ανήκουν στο νησί της Τήνου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 3-1). (α) (β) (γ) (δ) Εικόνα 3-4 (α), (β) Βιότοποι NATURA (GR & GR ), (γ) Βιότοπος CORINE (Α ), (δ) ΤΙΦΚ (ΑΤ & ΑΤ ) (ΕΜΠ, 2011) 10

22 ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΣ NATURA ΒΙΟΤΟΠΟΣ NATURA ΤΟΠΙΟ (ΤΙΦΚ)*** ΤΟΠΙΟ (ΤΙΦΚ)*** ΒΙΟΤΟΠΟΣ CORINE ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ GR SCI * GR SPA ** ΤΗΝΟΣ: ΜΥΡΣΙΝΗ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ Πίνακας 3-1 Ταυτότητα προστατευόμενων περιοχών νήσου Τήνου ΕΚΤΑΣΗ (ha) Προτεραιότητα Προστασίας 1949,1-5055,95 - AT BΩΛΑΞ ΤΗΝΟΥ 485,14 Πρωτεύουσα AT ΧΩΡΑ ΤΗΝΟΥ 18,72 Δευτερεύουσα A ΕΞΩ ΜΕΡΙΑ & ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΗΝΟΣ 5578,01 Πρωτεύουσα Χαρακτηριστικά Ακατοίκητο τμήμα νησιού, χωρίς τουριστικές δραστηριότητες,, με στάσιμα και τρεχούμενα νερά, παρόχθια βλάστηση, δάσος με βελανιδιές και πλάτανους, φρύγανα, προστατευόμενα είδη: θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια Ακατοίκητο τμήμα νησιού, χωρίς τουριστικές δραστηριότητες,, με στάσιμα και τρεχούμενα νερά, παρόχθια βλάστηση, δάσος με βελανιδιές και πλάτανους, φρύγανα, προστατευόμενα είδη: θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αμφίβια Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα κτίσματα: Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας, θαμνότοποι, φρύγανα, χορτολίβαδα Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα κτίσματα, Ιστορικός Τόπος, Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας, Ακατοίκητο τμήμα νησιού, μεσογειακού χαρακτήρα, προστατευόμενα είδη: θηλαστικά, πτηνά, αμφίβια, ερπετά Χρώμα σκίασης στο χάρτη ΡΟΖ ΡΟΖ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ *SCI: Sites of Community Importance (ΤΚΣ Τόποι Κοινοτικής Σημασίας) (πηγές: ΕΜΠ (2011) Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Φιλότης **SPA: Special Protected Areas (ΖΕΠ Ζώνες Ειδικής Προστασίας) Βάση δεδομένων για την Ελληνική φύση; Kykladesnews.gr, 2011) ***ΤΙΦΚ: Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 11

23 3.7 Λοιπά στοιχεία περιβάλλοντος και χώροι αρχαιολογικής σημασίας Ακολούθως γίνεται παράθεση των σπουδαιότερων φυσικών μνημείων και χώρων αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας του νησιού της Τήνου. Φυσικά μνημεία: Μυγοσπηλιά ή Καμένη Σπηλιά, Σπήλαιο Γαστριάς, Σπήλαιο του Βρέκαστρου, Σπήλαιο Φουρνακίων, Σπήλαιο Βουλισμένων, Σπήλαιο Κιθάρας, Σπήλαιο Δρακόλακα, Σπήλαια Σπηλιάς, Σπήλαιο Μουρούνια, Σπήλαιο Κουφαγρέλι, Σπήλαιο Κρούφτρες, Σπήλαιο Πάνορμου, Σπήλαιο Καμάρας. Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία: Ιερό Ποσειδώνα και Αμφιτρίτης στα Κιόνια, Ξώμπουργο, Προϊστορικός οικισμός στο Βρυόκαστρο, Μυκηναϊκοί τάφοι κοντά στην Καρδιανή και στην Αγία Θέκλα, Περιστεριώνες. (Πηγή: Τσώνος & Μπαζίνη, 2005) 12

24 4 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4.1 Δημογραφικά στοιχεία Τήνου Σύμφωνα με την τελευταία Απογραφή Πληθυσμού του Μαΐου 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο μόνιμος πληθυσμός της Τήνου ανέρχεται σε κατοίκους. Ο Πίνακας 4-1 που ακολουθεί περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τη δημογραφική εξέλιξη του νησιού των τελευταίων εβδομήντα ετών. Ο Πίνακας 4-2 δίνει αναλυτικά δεδομένα της απογραφής 2011 για την ΠΝΑ και το Δήμο Τήνου που αποτελεί την περιοχή μελέτης του έργου. Επιπλέον, ο Πίνακας 4-3 και το Διάγραμμα 4-1 παρουσιάζουν στοιχεία αναφορικά με την κατανομή πληθυσμού ανά δημοτική/τοπική κοινότητα και το μέγεθος των οικισμών του νησιού. Παρατηρείται ότι η πληθυσμιακή πυκνότητα του Δήμου Τήνου είναι μικρότερη της αντίστοιχης εθνικής (44,17 έναντι 81,75 μόνιμων κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο). Πίνακας 4-1 Δημογραφική εξέλιξη νήσου Τήνου (Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π, 2011; ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011α) Έτος Πληθυσμός Μεταβολή (%) ,7 0,19 Πυκνότητα (άτομα/τ.χλμ.) ,32 42,02 44,17 Πίνακας 4-2 Απογραφή μόνιμου πληθυσμού το 2011 σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011α) Διοικητική Διαίρεση Σύνολο Άρρενες Θήλεις Πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού ανά τ. χλμ. Σύνολο χώρας ,75 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ,38 Δήμος Τήνου ,17 Πίνακας 4-3 Κατανομή πληθυσμού ανά μέγεθος οικισμού (Δήμος Τήνου, 2011) Μέγεθος σε κατοίκους Αριθμός οικισμών Ποσοστό πληθυσμού επί του συνόλου (%) Άνω των , , , , ,17 ΣΥΝΟΛΟ Βασιζόμενοι στα στοιχεία των επίσημων απογραφών πληθυσμού του ελληνικού κράτους μπορεί κανείς να εξάγει τα εξής συμπεράσματα. Ο πληθυσμός του νησιού της Τήνου είχε διαρκώς φθίνουσα πορεία από το 1940 έως το 1981, ενώ κατά το χρονικό διάστημα , παρατηρήθηκε ελάχιστη αύξηση. Από το 1991 έως το 2001 ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού ήταν της τάξης του 10,7%, ενώ κατά τη δεκαετία δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή (8590 κάτοικοι το 2011 έναντι των 8574 το 2001). Παρατηρείται ότι ο ρυθμός μείωσης του πληθυσμού ανακόπηκε με κύριο υπεύθυνο για αυτό την ταχύτατη ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου, αλλά και τη σημαντική βελτίωση των υποδομών του νησιού. 13

25 Διάγραμμα 4-1 Κατανομή πληθυσμού ανά Δ.Κ/Τ.Κ. στο Δ. Τήνου (Δήμος Τήνου, 2011) 4.2 Οικονομικά στοιχεία Παραγωγικοί τομείς Απασχόληση Στους Πίνακες 4-4 έως 4-6 παρουσιάζονται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (δείκτης αναπτυξιακού και βιοτικού επιπέδου) και η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κατά τομέα παραγωγής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην οποία ανήκει ο Δήμος Τήνου, καθώς και του συνόλου της χώρας. Τα παρατιθέμενα στοιχεία αφορούν στο χρονικό διάστημα Παρατηρείται πως η συμβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο ΑΕΠ παραμένει αμετάβλητη για το χρονικό διάστημα , στο 3,3% (βλ. Διάγραμμα 4-2). ΑΕΠ (εκατ., τρέχουσες τιμές) Πίνακας 4-4 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β) 2008 Συμμετοχή στο σύνολο χώρας (%) 2009 Συμμετοχή στο σύνολο της χώρας Περιφ. Νοτίου Αιγαίου , ,3 Σύνολο Χώρας Πίνακας 4-5 Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β) ΑΕΠ (, τρέχουσες τιμές) Μεταβολή (%) Νότιο Αιγαίο ,8 Σύνολο Χώρας ,2 Πίνακας 4-6 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (εκ. ευρώ) κατά τομέα παραγωγής το 2008 & 2009 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β) Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας Σύνολο Προστιθέμενης Αξίας ΑΠΑ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Σύνολο χώρας Μεταβολή (%) Μεταβολή (%) Μεταβολή (%) Μεταβολή (%) , , , , , ,4 14

26 Διάγραμμα 4-2 Η συμμετοχή των περιφερειών της χώρας στο ΑΕΠ για το έτος 2009 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β) Κατά το 2009, το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας ανήλθε σε , σημειώνοντας πτώση κατά 1,2%. Με βάση τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας ανήλθε στο 94,3% του αντίστοιχου μέσου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Eurostat, 2012). Αναλυτικότερα, σημειώνεται ότι το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφεται στην ΠΝΑ, το οποίο ανήλθε σε , ξεπερνώντας την τιμή του αντίστοιχου του συνόλου της χώρας. Ακολούθως, έρχονται οι Περιφέρειες Αττικής ( ) και Στερεάς Ελλάδας ( ), ενώ το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ εμφανίζεται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Επιπλέον, για τις τελευταίες αναφέρεται ότι βρίσκονται κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Οι διαφοροποιήσεις αυτού του σημαντικού δείκτη του παραγωγικού συστήματος της εκάστοτε περιφέρειας που υπολογίζει τον παραγόμενο σε αυτήν πλούτο παρουσιάζονται και στο Διάγραμμα 4-3. Διάγραμμα 4-3 Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν έτους 2009 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β) 15

Παραδοτέο 1-1: Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Τήνο

Παραδοτέο 1-1: Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Τήνο vic Deliverable 7-1:Minutes of the kick-off meeting of the project ISWM-TINOS ISWM-TINOS: Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣE ΠΥΡΓΟ & ΠΑΝΟΡΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣE ΠΥΡΓΟ & ΠΑΝΟΡΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣE ΠΥΡΓΟ & ΠΑΝΟΡΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ Δ. Μαλαμής 1, K. Μουστάκας 1, Αν. Βιδάλης 2 και Μ. Λοϊζίδου 1 1 Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης &

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) Δημήτρης Δερματάς Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες

Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) Παρούσα κατάσταση, επόµενες ενέργειες Η αιρετή περιφερειακή αρχή του Νοτίου Αιγαίου από την 1 η Ιουλίου 2011 ανάλαβε ως προεβλέπετο,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 26.10.2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 74567/ΑΦ 6.1.16.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.11 ΜΟΛ ΣΧΕΤ. 50998/15 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Εισηγητές Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Deliverable 6-24 (+): Web releases for the Raising Awareness Event in Tinos

Deliverable 6-24 (+): Web releases for the Raising Awareness Event in Tinos ISWM-TINOS: Development and implementation of a demonstration system on Integrated Solid Waste Management for Tinos in line with the Waste Framework Directive ISWM - TINOS Deliverable 6-24 (+): Web releases

Διαβάστε περισσότερα

Deliverable 6-24(+): Web releases before and after the Raising Awareness Event in Tinos

Deliverable 6-24(+): Web releases before and after the Raising Awareness Event in Tinos ISWM-TINOS: Development and implementation of a demonstration system on Integrated Solid Waste Management for Tinos in line with the Waste Framework Directive Deliverable 6-24 (+): Web releases before

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ Διαχείριση Αστικών Στερεών Απόβλητων στο Ν. Βοιωτίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ( ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ 07.05.2015 Δομή Παρουσίασης Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου

Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου Αικατερίνη Ασημακοπούλου Αντιδήμαρχος Προστασίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία του Αιγαίου

Οικονομία του Αιγαίου Για παραπομπή : Ιεραπετρίτης Δημήτριος,, 2005, Περίληψη : Χρονολόγηση Σύγχρονη εποχή Γεωγραφικός Εντοπισμός Αρχιπέλαγος του Αιγαίου 1. Εισαγωγή Το Αιγαίο περιλαμβάνει διοικητικά τις περιφέρειες Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΚΑ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. «Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΕΚΑ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. «Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ... 1 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ... 1 3. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ... 1 4. ΙΛΥΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 3 5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ... 3 6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου LIFE+ LIFE09 ENV/GR/000307 Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307) με τίτλο: "Ενεργειακή Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ0-4Ο3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ0-4Ο3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΑΦΝΗ 17.070 τ.χ. 179 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Δάφνης είχε 254, 200,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Μάρτιος 2009 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείμενο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Σκούρας Τάσος Ψαράκης Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΡΜΟΥΠΟΛΗ 9-06-205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 28 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τμ. Φαρμάκων και Φαρμακείων Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Φεβρουάριος 2013

Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 «Ανακύκλωση στο Σπίτι -Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού, καινοτόμου συστήματος για την οικιακή ανακύκλωση αποβλήτων» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000950 Παραδοτέο Ε.1.2.: 1 η Συνάντηση Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα