Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου CGG-1K-24/28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου CGG-1K-24/28"

Transcript

1 Technik, die dem Menschen dient. Οδηγίες Εγκατάστασης Επίτοιχοι λέβητες αερίου CGG-1K-24/28 Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: Art.-Nr _0307 Änderungen vorbehalten 03/07 GR1

2 Περιεχόµενα Γενικές πληροφορίες Επισηµάνσεις ασφάλειας / Προδιαγραφές και κανονισµοί Χρήση Ρύθµιση / Λειτουργία / Χρήση... 5 Τοποθέτηση ιαστάσεις / Τοποθέτηση... 6 Κατασκευαστική διάταξη CGG-1K-24/ Κατασκευαστικές επισηµάνσεις / Τοποθέτηση... 9 Εγκατάσταση Εγκατάσταση πάνω από τον σοβά Εγκατάσταση κάτω από τον σοβά ιάφραγµα καυσαερίων / Αεραγωγός / Καπναγωγός Ηλεκτρολογική σύνδεση Έναρξη λειτουργίας Πλήρωση εγκατάστασης Έναρξη λειτουργίας / Έλεγχος πίεσης σύνδεσης αερίου Ρύθµιση και προσαρµογή συσκευής Ένδειξη / Αλλαγή παραµέτρων ρύθµισης Περιορισµός της µέγιστης ισχύος της θέρµανσης Επιλογή ταχύτητας κυκλοφορητή Πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας Έλεγχος και συντήρηση Έλεγχος και συντήρηση / Πρωτόκολλο συντήρησης Πρωτόκολλο συντήρησης Συντήρηση Επιπρόσθετες πληροφορίες Μετατροπή σε άλλους τύπους αερίων Μέτρηση καυσαερίων Ηλεκτρολογικό διάγραµµα Τεχνικά στοιχεία Βλάβη / Αιτία / Επιδιόρθωση ήλωση πιστότητας ΕΕ _0307

3 Σ' αυτή την περιγραφή θα χρησιµοποιούνται τα παρακάτω σύµβολα επισηµάνσεων. Αυτές οι σηµαντικές επισηµάνσεις αφορούν στην ασφάλεια των ατόµων και την ασφάλεια της τεχνικής λειτουργίας. Επισηµάνσεις ασφάλειας "Επισήµανση ασφάλειας" χαρακτηρίζει οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν ρητά για να αποφευχθούν κίνδυνοι ή τραυµατισµοί ατόµων καθώς και ζηµίες της συσκευής. Εικόνα: Πίνακας κλεµµών: Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση σε ηλεκτρικά εξαρτήµατα! Προσοχή: Πριν την αποσυναρµολόγηση του καλύµµατος κλείστε τον διακόπτη λειτουργίας. Μην επεµβαίνετε ποτέ µε ανοιχτό διακόπτη λειτουργίας στα ηλεκτρικά εξαρτήµατα και στις κλέµµες! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας µε αποτέλεσµα τις βλάβες υγείας ή ακόµα και τον θάνατο. Ακόµη και µε κλειστό τον διακόπτη λειτουργίας υπάρχει ηλεκτρική τάση στις κλέµµες της συσκευής. Προσοχή "Επισήµανση" χαρακτηρίζει τις τεχνικές ο- δηγίες οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη για να αποφευχθούν ζηµίες και βλάβες στην λειτουργία της συσκευής. Εικόνα: Ηλεκτρόδιο έναυσης υψηλής τάσης, καυστήρας, θάλαµος καύσης και σωλήνωση Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση, κίνδυνος εγκαυµάτων από θερµά εξαρτήµατα Εικόνα: Σύνδεση αερίου: Κίνδυνος δηλητηρίασης και έκρηξης από αέριο διαρροής Εικόνα: Μετασχηµατιστής έναυσης, διαφορική βαλβίδα αερίου Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση Κίνδυνος δηλητηρίασης και έκρηξης από αέριο διαρροής _0307 3

4 Επισηµάνσεις ασφ./προδιαγραφές, κανονισµοί Παρακαλούµε να ακολουθήσετε αυτές τις επισηµάνσεις ασφάλειας κατά γράµµα για να αποφευχθούν κίνδυνοι και ζηµίες για τους ανθρώπους και τις συσκευές. Κανονισµοί ασφάλειας - Πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισµοί ασφαλείας και οι προδιαγραφές εγκατάστασης. - Εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας, περιοδικοί έλεγχοι και συντήρηση πρέπει να γίνονται µόνο από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. - Όταν γίνονται εργασίες στη συσκευή θα πρέπει αυτή και η εγκατάσταση να µπορούν να αποµονωθούν από την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (π.χ. µε έναν ξεχωριστό ασφαλειοδιακόπτη ή έναν γενικό διακόπτη) και να εξασφαλιστεί η µη επανασύνδεση µε την παροχή ρεύµατος. - Αυτή η αποσύνδεση απο την παροχή ρεύµατος πρέπει να γίνεται µε ξεχωριστό ηλεκτρικό πίνακα. - Επεµβάσεις σε εξαρτήµατα που εξασφαλίζουν τεχνικά ασφαλή λειτουργία δεν επιτρέπονται. - Για ανταλλακτικά πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο γνήσια εξαρτήµατα ή ισάξια µε αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής. Πρώτη έναρξη λειτουργίας - Η πρώτη έναρξη λειτουργίας πρέπει να γίνεται από τον εγκαταστάτη. Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας πρέπει να γίνουν µετρήσεις από τον εγκαταστάτη και καταγραφούν στο πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας και να αρχειοθετηθούν µαζί µε αυτές τις οδηγίες. Εκπαίδευση του χρήστη της εγκατάστασης - Ο εγκαταστάτης υποχρεούται να παραδώσει στον χρήστη της εγκατάστασης τις οδηγίες χρήσης και να τον εκπαιδεύσει. Προδιαγραφές και κανονισµοί Κατηγορία: II2H3B/P, <PL> II2ELw3B/P, II2H3P Κατηγορία NOx: 3 Βαθµός απόδοσης: III (3 αστέρια σύµφωνα µε 92/42/EWG) Τύποι καπναγωγών: C12x, C32x, C42x, C52, B32 Τρόπος λειτουργίας: ανοιχτού θαλάµου / κλειστού θαλάµου σύνδεση σε: Καπνοδόχος / ιπλή καπνοδόχος αέρα - καυσαερίων / Αεραγωγός -Καπναγωγός Προδιαγραφές EN 297 EN 483 EN EN EN EN /-3 Οδηγίες 90/396/EWG 2004/108/EG 73/23/EWG 92/42/EWG - Πριν την εγκατάσταση του επίτοιχου λέβητα αερίου της Wolf πρέπει να ζητηθεί η έγκριση της τοπικής Ε.Π.Α. και των τοπικών υπηρεσιών. - Επίτοιχοι λέβητες αερίου ανοιχτού θαλάµου επιτρέπονται να εγκαθίστανται µόνο σε χώρους όπου πληρούν τις απαιτήσεις αερισµού _0307

5 Ρύθµιση / Λειτουργία / Χρήση ιακόπτης λειτουργίας ON/OFF Φωτεινός δακτύλιος για την ένδειξη κατάστασης Φωτεινός δακτύλιος Reset Ένδειξη Αναβοσβήνει πράσινο Επιλογή Θερµόµετρο θερµοκρασίας ζεστού νερού χρήσης Επιλογή θερµοκρασίας νερού θέρµανσης Κατάσταση Μανόµετρο Stand-by (συσκευή υπο τάση, ο καυστήρας off) Ανάβει µόνιµα πράσινο Απαίτηση θέρµανσης: κυκλοφορητής on, καυστήρας off Αναβοσβήνει κίτρινο Ανάβει µόνιµα κίτρινο Αναβοσβήνει κόκκινο Λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή Καυστήρας on, υπάρχει φλόγα Βλάβη Επιλογή θερµοκρασίας ζεστού νερού χρήσης Η επιλογή 1-9 αντιστοιχεί σε θερµοκρασία νερού χρήσης C. Σε συνδυασµό µε έναν θερµοστάτη για επίτοιχους λέβητες αερίου η επιλογή της θερµοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης δεν λαµβάνεται υπ όψη και ισχύει η επιλογή στον θερµοστάτη για επίτοιχους λέβητες αερίου Επιλογή θερµοκρασίας νερού θέρµανσης Η επιλογή 2-8 αντιστοιχεί σε θερµοκρασία νερού θέρµανσης C. Σε συνδυασµό µε έναν θερµοστάτη για επίτοιχους λέβητες αερίου η επιλογή της θερµοκρασίας του νερού θέρµανσης δεν λαµβάνεται υπ όψη και ισχύει η επιλογή στον θερµοστάτη για επίτοιχους λέβητες αερίου. Επιλογή Χειµερινή λειτουργία (επιλογή 2 έως 8) Ο κυκλοφορητής λειτουργεί στη θέρµανση. Καλοκαιρινή λειτουργία Ο διακόπτης στην επιλογή ο κυκλοφορητής είναι off (θέρµανση off), µόνο ζεστό νερό χρήσης, προστασία έναντι παγετού, προστασία κυκλοφορητή ενεργή, δηλ. κάθε 24 h ο κυκλοφορητής λειτουργεί για περίπου 30 sec. Λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή Γυρίζοντας τον διακόπτη στην επιλογή τότε η συσκευή λειτουργεί στη µέγιστη θερµική ισχύ. Ο φωτεινός δακτύλιος αναβοσβήνει κίτρινο για 15 λεπτά ή µέχρι να γίνει υπέρβαση της µέγιστης θερµοκρασίας προσαγωγής. C bar 1 2 Θερµόµετρο/µανόµετρο Πάνω φαίνεται η θερµοκρασία του νερού θέρµανσης και κάτω η πίεση του νερού της εγκατάστασης θέρµανσης. Επισήµανση: _0307 Σε συνδυασµό µε τους θερµοστάτες BM / AWT / ART οι επιλογές του ζεστού νερού χρήσης και του νερού θέρµανσης στη συσκευή δεν λαµβάνονται υπ όψη. 5

6 ιαστάσεις / Τοποθέτηση , Min Προσαγωγή θέρµανσης 2 Ζεστό νερό χρήσης 3 Κρύο νερό χρήσης 4 Επιστροφή θέρµανσης 5 Σύνδεση αερίου Min.40 Min Ελάχιστες αποστάσεις _0307

7 Κατασκευαστική διάταξη CGG-1K-24/28 Σύνδεση αεραγωγού/καπναγωγού µε διάφραγµα στραγγαλισµού καυσαερίων Βαλβίδα διαφορικής πίεσης Ανεµιστήρας καυσαερίων Περιοριστής θερµοκρασίας Συλλέκτης καυσαερίων Αισθητήριο προσαγωγής 2 Εναλλάκτης νερού θέρµανσης Θάλαµος καύσης Αισθητήριο προσαγωγής 1 Καυστήρας αερίου Ηλεκτρόδιο ιονισµού Ηλεκτρόδιο έναυσης οχείο διαστολής Εξαεριστικό Τρίοδη βάνα Βαλβίδα ασφαλείας Φίλτρο νερού θέρµανσης ιαφορική βαλβίδα αερίου Κυκλοφορητής Εσωτερική διάταξη πλήρωσης (optional) Αισθητήριο ροής και θερµοκρασίας ζεστού νερού χρήσης Bypass Βάνα εκκένωσης Φίλτρο κρύου νερού µε περιοριστή ροής _0307 7

8 Κατασκευαστική διάταξη Περιοριστής θερµοκρασίας Εναλλάκτης νερού θέρµανσης Αισθητήριο προσαγωγής 2 οχείο διαστολής Καυστήρας αερίου Αισθητήριο προσαγωγής 1 ιαφορική βαλβίδα αερίου Εξαεριστικό Κυκλοφορητής Τρίοδη βάνα Εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης Βαλβίδα ασφαλείας Αισθητήριο ροής και θερµοκρασίας ζεστού νερού χρήσης Βάνα Bypass Βαλβίδα υπερχείλισης Σετ υδραυλικών Βάνα εκκένωσης Φίλτρο κρύου νερού µε περιοριστή ροής Φίλτρο νερού θέρµανσης _0307

9 Κατασκευαστικές επισηµάνσεις/τοποθέτηση Γενικά - Καθορίστε την θέση τοποθέτησης της συσκευής και προσέξτε τις απαιτούµενες ελάχιστες αποστάσεις (βλέπε εικόνα δεξιά). - Στερεώστε το παραδιδόµενο πατρόν τοποθέτησης (χάρτινο) στον τοίχο. - Μαρκάρτε (π.χ. µε µε τρυπάνι) στον τοίχο τις θέσεις για την στήριξη της συσκευής και τις θέσεις των συνδέσεων που δείχνονται πάνω στο πατρόν. - Βγάλτε το πατρόν από τον τοίχο. - Κάντε δύο οπές ø12 mm, βάλτε τα ούπατ και βιδώστε µε τις βίδες την γωνία ανάρτησης χρησιµοποιώντας τις ροδέλες και τα περικόχλια που υπάρχουν στην συσκευασία. - Αποµακρύνετε το κάλυµµα της συσκευής γυρίζοντας το καπάκι του πίνακα ρυθµίσεων προς τα κάτω, βγάζοντας τον δεξί και αριστερό περιστροφικό σύρτη, ξεβιδώνοντας από κάτω το κάλυµµα και ξεκρεµώντας το από πάνω. - Αναρτήστε την συσκευή αερίου µε την ενίσχυση ανάρτησης στην γωνία ανάρτησης αριστερός περιστροφικός σύρτης Εικόνα: Ανοίξτε τους περιστροφικούς σύρτες δεξιός περιστροφικός σύρτης Ο λέβητας αερίου επιτρέπεται να τοποθετείται µόνο σε χώρους που προστατεύουν από παγετό. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στην αντοχή των τεµαχίων στήριξης. Επιπλέον πρέπει να δοθεί και η απαραίτητη προσοχή στην δοµή του τοίχου γιατί µπορεί να υπάρξει διαρροή νερού και αερίου και άρα κίνδυνος έκρηξης και πληµµύρας. Κατά την συναρµολόγηση της συσκευής θα πρέπει να προσέξετε να µην εισχωρήσουν ξένα Προσοχή υλικά µέσα στη συσκευή (π.χ. σκόνη κατά την διάτρηση οπών στον τοίχο) γιατί θα µπορούσαν να προξενήσουν βλάβες στη συσκευή. Ο αέρας που παρέχεται στη συσκευή για την καύση δεν θα πρέπει να περιέχει χηµικές ουσίες π.χ. φθόριο, χλώριο ή θείο. Τέτοιες ουσίες υπάρχουν στα σπρέι, στα διαλυτικά και στα διάφορα καθαριστικά. Αυτές οι ουσίες στη χειρότερη περίπτωση µπορούν να προκαλέσουν διάβρωση ακόµα και στην εγκατάσταση απαγωγής των καυσαερίων. Λέβητες ανοιχτού θαλάµου επιτρέπονται να εγκατασταθούν µόνο σε χώρους που πληρούν τις απαιτήσεις αερισµού γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας ή δηλητηρίσαης. ιαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης πριν τοποθετήσετε την συσκευή! Λάβετε υπ όψη και τις επισηµάνσεις της µελέτης εγκατάστασης. Εικόνα: Πατρόν τοποθέτησης Τοποθέτηση σε ντουλάπα Κατά την τοποθέτηση της συσκευής σε ντουλάπα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω: Μην αναρτήσετε την συσκευή πάνω στην πλάτη της ντουλάπας γιατί δεν επαρκεί η αντοχή της. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής αερίου και νερού και κατ επέκταση κίνδυνος έκρηξης και πληµµύρας. - Αφαιρέστε την πλάτη της ντουλάπας. Ελάχιστη απόσταση της συσκευής από τα πλαϊνά της ντουλάπας 25 mm _0307 9

10 Εγκατάσταση Σύνδεση αερίου Οι σωληνώσεις αερίου καθώς και η σύνδεση αερίου πρέπει να γίνονται από αδειούχο εγκαταστάτη αερίου. Κατά τον έλεγχο πίεσης της εγκατάστασης αερίου πρέπει η βάνα αερίου της συσκευής να είναι κλειστή. Καθαρίστε, ιδιαίτερα σε παλιές εγκαταστάσεις, τις σωληνώσεις θέρµανσης και αερίου πριν την σύνδεση της συσκευής. Πριν την έναρξη λειτουργίας ελέγξτε την στεγανότητα των σωληνώσεων και των συνδέσεων για διαρροή αερίου. Αν η εγκατάσταση δεν έγινε µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται ή έγινε χρήση ακατάλληλων εξαρτηµάτων, µπορεί να υπάρξει διαρροή αερίου µε κίνδυνο δηλητηρίασης ή έκρηξης. Η διαφορική βαλβίδα αερίου επιτρέπεται να δεχτεί µέγιστη πίεση 150 mbar. Σε µεγαλύτερες πιέσεις ελέγχου µπορεί να προκληθεί ζηµία στη βαλβίδα αερίου και υπάρχει περίπτωση κινδύνου έκρηξης, ασφυξίας και δηλητηρίασης. Κατά τον έλεγχο πίεσης της εγκατάστασης αερίου πρέπει η βάνα αερίου της συσκευής να είναι κλειστή. 3 Α Υδραυλικές συνδέσεις - Για την εγκατάσταση υπάρχουν οι επιλογές των σετ συνδέσεων της Wolf για κάτω ή πάνω από τον σοβά. Οι σωλήνες σύνδεσης είναι Cu 18x1. Συνδέσεις κρύου και ζεστού νερού χρήσης Στις συνδέσεις κρύου και ζεστού νερού χρήσης συνιστάται η εγκατάσταση να γίνεται σύµφωνα µε το DIN Εικόνα: Ρυθµιστής παροχής µε φίλτρο κρύου νερού Εγκατάσταση πάνω από τον σοβά 1 Προσαγωγή θέρµανσης 2 Ζεστό νερό χρήσης 3 Κρύο νερό 4 Επιστροφή θέρµανσης 5 Σύνδεση αερίου Αν η πίεση της παροχής του κρύου νερού από την ύδρευση είναι πάνω από την επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας των 10 bar, τότε πρέπει να τοποθετηθεί ένας µειωτής πίεσης. Εκκένωση Βαλβίδα ασφαλείας Βάνα Μανόµετρο Εκκένωση Μειωτής πίεσης Φίλτρο νερού Βάνα Παροχή κρύου νερού Εικόνα: Σύνδεση κρύου νερού κατά DIN 1988 Εικόνα: Πρόσοψη του σετ σύνδεσης για εγκατάσταση πάνω από τον σοβά(κωδικός ) _0307

11 Εγκατάσταση Εικόνα: Όψη από κάτω του σετ σύνδεσης για εγκατάσταση πάνω από τον σοβά (κωδικός ) Εγκατάσταση κάτω από τον σοβά Εικόνα: Πρόσοψη του σετ σύνδεσης για εγκατάσταση κάτω από τον σοβά (κωδικός ) Εικόνα: Όψη από κάτω του σετ σύνδεσης για εγκατάσταση κάτω από τον σοβά (κωδικός ) _

12 ιάφραγµα καυσαερίων / Αεραγωγός / Καπναγωγός Επιλογή του διαφράγµατος στραγγαλισµού καυσαερίων - Πριν την τοποθέτηση του συστήµατος καπναγωγού πρέπει να ελεγχθεί σύµφωνα µε τον πίνακα ποιό από τα παραδιδόµενα διαφράγµατα καυσαερίων σε συνδυασµό µε το µήκος του αεραγωγού/καπναγωγού είναι το κατάλληλο. εν πρέπει να γίνει υπέρβαση του µέγιστου µήκους που αναφέρεται στους πίνακες γιατί µπορεί η καύση να είναι ατελής. Αν η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO είναι πάνω από 300 ppm (χωρίς αέρα) πρέπει να γίνει επιδιόρθωση της αιτίας ειδάλλως δεν πρέπει να λειτουργεί η συσκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας ή δηλητηρίασης από την διαρροή των καυσαερίων. Οι συσκευές της Wolf είναι πιστοποιηµένες µαζί µε τα γνήσια συστήµατα αεραγωγών /καπναγωγών της Wolf. Χρησιµοποιήστε µόνο γνήσια εξαρτήµατα Wolf. Η χρήση άλλων εξαρτηµάτων µπορούν να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες χωρίς να αποκλείονται κίνδυνοι ή ζηµίες. Υπολογισµό του µήκους 60/100 mm ιάφραγµα καυσαερίων Υπολογισµένο µήκος = µήκος των ίσιων τεµαχίων + 1,0 m για κάθε 90 -γωνία ή ταύ + 0,5 m για κάθε 45 -γωνία Γενική επισήµανση: Για υπολογισµένο µήκος πάνω από 3m συνιστούµε την εγκατάσταση παγίδας συµπυκνωµάτων. Τύπος C12x Συσκευή Υπολογισµένο ιάφραγµα CGG-1K µήκος καυσαερίων Nr. Ø 24 3 m 1 (38,0 mm) > 3 m 2 (39,8 mm) 5 m 28 2 m 2 (39,8 mm) > 2 m 3 (42,5 mm) 5 m Σύνδεση µε τον εξωτερικό τοίχο (κλειστού θαλάµου) οριζόντιο οµοκεντρικό σύστηµα 60/100 mm υπολογισµένο µήκος min / max = 0,3 / 5,0 m Τύπος C32x Συσκευή Υπολογισµένο ιάφραγµα CGG-1K µήκος καυσαερίων Nr. Ø 24 3 m 1 (38,0 mm) > 3 m 2 (39,8 mm) 5 m 28 2 m 2 (39,8 mm) > 2 m 3 (42,5 mm) 5 m Σύνδεση µε την στέγη (κλειστού θαλάµου) κάθετο οµοκεντρικό σύστηµα 60/100 mm υπολογισµένο µήκος min / max = 0,3 / 5,0 m _0307

13 Αεραγωγός / Καπναγωγός Τύπος C42x Συσκευή Υπολογισµένο ιάφραγµα CGG-1K µήκος A + B καυσαερίων Nr. Ø 24 2 m 1 (38,0 mm) 28 2 m 2 (39,8 mm) Κατασκευή καπνοδόχου αέρα/καυσαερίων µε υπολογισµό κατά EN ή κατά των εθνικών κανονισµών σαν εγκατάσταση υποπίεσης µε πίεση εισόδου = 0 Pa Σύνδεση µε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων (κλειστού θαλάµου) οµοκεντρικό σύστηµα 60/100 mm Τύπος B32 Συσκευή Υπολογισµένο ιάφραγµα CGG-1K µήκος A + B καυσαερίων Nr. Ø 24 3 m 1 (38,0 mm) 28 2 m 2 (39,8 mm) Κατασκευή καπνοδόχου αέρα/καυσαερίων µε υπολογισµό κατά EN ή κατά των εθνικών κανονισµών σαν εγκατάσταση υποπίεσης µε πίεση εισόδου = 0 Pa Σύνδεση σε καπνοδόχο καυσαερίων; Αέρας άµεσα από το περιβάλλον ή µε οριζόντια οµοκεντρική σύνδεση (ανοιχτού θαλάµου) οµοκεντρικό σύστηµα 60/100 mm Τύπος C52 Συσκευή Υπολογισµένο ιάφραγµα CGG-1K µήκος A + B + C + D καυσαερίων Nr. Ø m 39,8 mm m 42,5 mm Κατασκευή καπνοδόχου αέρα/καυσαερίων µε υπολογισµό κατά EN ή κατά των εθνικών κανονισµών σαν εγκατάσταση υποπίεσης µε πίεση εισόδου = 0 Pa Σύνδεση σε καπνοδόχο καυσαερίων και προσαγωγή αέρα από τον εξωτερικό τοίχο (κλειστού θαλάµου) σύστηµα 80/80 mm _

14 Ηλεκτρολογική σύνδεση Η εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνεται µόνο από έναν εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο. Πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές καθώς και οι κανονισµοί της τοπικής επιχείρησης ηλεκτρισµού. Στις κλέµµες σύνδεσης του δικτύου ακόµα και µετά το κλείσιµο της συσκευής υπάρχει ηλεκτρική τάση. Αν δεν ακολουθηθούν τα παραπάνω υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας µε επιπτώσεις στην υγεία ή ακόµη και θάνατο! Επισήµανση εγκατάστασης Ηλεκτρολογική σύνδεση - Πριν ανοίξτε την συσκευή κόψτε την παροχή του ρεύµατος. - Γυρίστε τον πίνακα ρύθµισης στα πλάγια. - Ανοίξτε το κουτί ηλεκτρικών συνδέσεων. - Ξεβιδώστε τους στυπιοθλίπτες. - Βγάλτε την µόνωση από το καλώδιο σε µήκος περίπου 70mm. - Περάστε το καλώδιο µέσα από τους στυπιοθλίπτες και βιδώστε τους. - Συνδέστε τους αντίστοιχους κλώνους του καλωδίου στις αντίστοιχες κλέµµες. Κουτί ηλεκτρικών συνδέσεων - Σύνδεση εξωτερικού αισθητηρίου Το εξωτερικό αισθητήριο για ψηφιακό εξάρτηµα ρύθµισης (π.χ. BM) µπορεί να συνδεθεί κατ επιλογή στην κλέµµα της συσκευής ή στην κλέµµα του BM. - Σύνδεση ψηφιακού εξαρτήµατος ρύθµισης της Wolf (π.χ. ART, AWT, MM, BM) Επιτρέπονται να συνδεθούν µόνο εξαρτήµατα ρύθµισης από το πρόγραµµα εξαρτηµάτων της Wolf. Το σχέδιο σύνδεσης υπάρχει πάντα στη συσκευασία του εξαρτήµατος. Για την σύνδεση του εξαρτήµατος ρύθµισης και του λέβητα αερίου να χρησιµοποιείτε ένα δίκλωνο καλώδιο (διατοµή> 0,5mm²). - Σύνδεση θερµοστάτη χώρου 230 V Συνδέστε το καλώδιο του θερµοστάτη χώρου στην κλέµµα σύµφωνα µε το ηλεκτρολογικό διάγραµµα. Προηγουµένως αφαιρέστε στις αντίστοιχες κλέµµες την γέφυρα. Σύνδεση εξωτερικού αισθητιρίου Σύνδεση ψηφιακού εξαρτήµατος ρύθµισης Wolf Σύνδεση θερµοστάτη χώρου Σύνδεση παροχής ρεύµατος 230 VAC/50Hz _0307

15 Πλήρωση εγκατάστασης Πλήρωση εγκατάστασης Για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της συσκευής πρέπει να γίνει σωστή πλήρωση και πλήρης εξαέρωση της εγκατάστασης και της συσκευής. εν πρέπει να συµπληρώσετε στο νερό θέρµανσης βελτιωτικά ή αντιψυκτικά υγρά γιατί µπορεί να προξενηθεί διαρροή νερού. Εσωτερική διάταξη πλήρωσης (optional) Βάνα εκκένωσης - Το σύστηµα θέρµανσης πρέπει να ξεπλυθεί πριν την σύνδεση του επίτοιχου λέβητα αερίου για να αποµακρυνθούν τα υπολείµµατα από τις σωληνώσεις. - Κάντε πλήρωση του συστήµατος ζεστού νερού χρήσης της συσκευής µέχρι να βγεί νερό από µία βρύση. - Ξεβιδώστε 1 στροφή την τάπα στο αυτόµατο εξαεριστικό του κυκλοφορητή, Μην βγάλτε την τάπα. - Ανοίξτε όλους τους διακόπτες τον θερµαντικών σωµάτων και όλες τις βάνες στο κύκλωµα της θέρµανσης της συσκευής. ιαδικασία σε συσκευές µε εσωτερική διάταξη πλήρωσης - Κάντε πλήρωση όλης της εγκατάστασης θέρµανσης και της συσκευής µέσω µίας βάνας πλήρωσης-εκκένωσης στο σωλήνα της εγκατάστασης µέχρι την πίεση των περίπου 1,5 bar και παράλληλα κάντε εξαέρωση της εγκατάστασης. - Κλείστε όλες τις βάνες στο κύκλωµα θέρµανσης της συσκευής (προσαγωγή και επιστροφή). - Συνδέστε ένα λάστιχο στη βάνα εκκένωσης του υδραυλικού σετ. - Ξεπλύντε τον εναλλάκτη θερµότητας ανοίγοντας ταυτόχρονα την εσωτερική διάταξη πλήρωσης και της βάνας εκκένωσης στο υδραυλικό σετ. ιαδικασία σε συσκευές χωρίς εσωτερική διάταξη πλήρωσης - Κάντε πλήρωση όλης της εγκατάστασης θέρµανσης και της συσκευής µέσω µίας βάνας πλήρωσης-εκκένωσης στο σωλήνα της εγκατάστασης µέχρι την πίεση των περίπου 1,5 bar και παράλληλα κάντε εξαέρωση της εγκατάστασης. - Κλείστε όλες τις βάνες επιστροφής στο κύκλωµα θέρµανσης της συσκευής. - Συνδέστε ένα λάστιχο στη βάνα εκκένωσης του υδραυλικού σετ. - Ξεπλύντε τον εναλλάκτη θέρµανσης ανοίγοντας ταυτόχρονα την βάνα πλήρωσηςεκκένωσης στο σωλήνα της εγκατάστασης και της βάνας εκκένωσης στο υδραυλικό σετ. - Τραβήξτε το λάστιχο και ανοίξτε τις βάνες στο κύκλωµα θέρµανσης της συσκευής. - Κλείστε την βάνα αερίου. - Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία, επιλέξτε την θερµοκρασία του νερού θέρµανσης γυρίζοντας στη θέση 2 (ο κυκλοφορητής λειτουργεί, ο φωτεινός δακτύλιος ένδειξης κατάστασης είναι σταθερά πράσινος). - Κάντε εξαέρωση του κυκλοφορητή ξεβιδώνοτας για λίγο την βίδα και βιδώνοντάς την ξανά. Αν πέσει πολύ η πίεση της εγκατάστασης κάντε ξανά πλήρωση µε νερό. - Ανοίξτε την βάνα αερίου. Πατήστε το reset. - Κατά την µόνιµη λειτουργία γίνεται αυτόνοµα εξαέρωση στο κύκλωµα θέρµανσης µέσω του κυκλοφορητή _

16 Έναρξη λειτουργίας / Έλεγχος πίεσης σύνδεσης αερίου Η πρώτη έναρξη λειτουργίας και η χρήση της συσκευής καθώς και η εκπαίδευση του χρήστη πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι σε άτοµα ή ζηµίες στη συσκευή. Πριν την έναρξη λειτουργίας της συσκευής πρέπει να γίνει επιβεβαίωση οτι η συσκευή µπορεί να λειτουργήσει µε τηον τύπο του αερίου που πρόκειται να συνδεθεί. Τύπος αερίου είκτης Wobbe Ws kwh/m³ MJ/m³ Φυσικό αέριο H 12,7-15,2 45,7-54,7 Υγραέριο 20,3-24,3 72,9-87,3 Συνδέστε το όργανο µέτρησης - Θέστε την συσκευή εκτός λειτουργίας. Ανοίξτε την βάνα αερίου. - Βγάλτε το κάλυµµα. - Χαλαρώστε τη βίδα στο νίπελ µέτρησης Α. - Συνδέστε το σωληνάκι του οργάνου µέτρησης διαφορικής πίεσης στο νίπελ µέτρησης Α για µέτρηση της πίεσης σε σχέση µε την ατµοσφαιρική. - Θέστε την συσκευή σε λειτουργία και µετρήστε. - Καταχωρήστε την τιµή στο πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας. Τύπος αερίου Ονοµ. πίεση σύνδεσης επιτρεπ. περιοχή Φυσικό αέριο H 20 mbar 18*-25 mbar Υγραέριο B/P 50 mbar mbar Υγραέριο B/P 29 mbar mbar * 13 mbar στη Ρωσία, όπου µπορεί να προκληθεί µείωση της ισχύος της συσκευής µέχρι και 2 kw. Αν οι τιµές που µετρήθηκαν βρίσκονται εκτός αυτών των ορίων τότε δεν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής. Ειδοποιήστε την εταιρία παροχής αερίου (Ε.Π.Α.)! - Ανοίξτε τις βάνες - Στη συσκευή και την εγκατάσταση πρέπει να γίνει πλήρη εξαέρωση και να είναι στεγανά. - Ελέγξτε την καλή τοποθέτηση των εξαρτηµάτων καπναερίων. - Βγάλτε το κάλυµµα. - Χαλαρώστε τη βίδα στο νίπελ µέτρησης Α και εξαερώστε τις σωληνώσεις παροχής του αερίου. - Βιδώστε ξανά στεγανά το νίπελ µέτρησης. - Θέστε την συσκευή σε λειτουργία. - Ελέγξτε τακτικά την εικόνα της φλόγας του καυστήρα. Α Αποµακρύνετε το όργανο µέτρησης: - Θέστε την συσκευή εκτός λειτουργίας. Κλείστε την βάνα αερίου. - Τραβήξτε τα σωληνάκια και βιδώστε ξανά στεγανά το νίπελ µέτρησης. Ανοίξτε την βάνα αερίου. Ελέγξτε το νίπελ µέτρησης για στεγανότητα αερίου γιατί µπορεί να προκληθεί διαρροή αερίου και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, ασφυξίας και δηλητηρίασης. Ελέγξτε το νίπελ µέτρησης Α για στεγανότητα αερίου γιατί µπορεί να προκληθεί διαρροή αερίου και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, ασφυξίας και δηλητηρίασης. - Αν η πίεση νερού της εγκατάστασης πέσει κάτω από 1,5 bar, τότε κάντε πλήρωση µε νερό σε 1,5 έως µέγιστο 2,5 bar _0307

17 Ένδειξη / Αλλαγή παραµέτρων ρύθµισης Προσοχή Αλλαγές επιτρέπονται µόνο από αναγνωρισµένο και εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό για να αποφευχθούν κίνδυνοι σε άτοµα, ζηµίες στη συσκευή ή βλάβες στη λειτουργία της. Αν η παράµετρος A 09 (όριο προστασίας έναντι παγετού) γίνει µικρότερη από την τιµή της εργοστασιακής ρύθµισης, τότε δεν είναι εγγυηµένη η προστασία έναντι παγετού. Μπορεί να προκληθούν ζηµίες στην εγκατάσταση. Ρυθµίσεις στη στήλη 1 ισχύουν για τα εξαρτήµατα ρυθµίσεων ART, AWT Ρυθµίσεις στη στήλη 2 ισχύουν για συστήµατα ρυθµίσεων της Wolf µε modul χειρισµού ΒΜ 1 2 Παράµετρος Μονάδα Εργοστ. ρύθµ. ελαχ. µέγ. GB 01 HG 01 ιαφορά θερµοκρασίας για λειτουργία καυστήρα K HG 02 ελάχιστο ρεύµα διαφορισµού για θέρµανσης/ζ.ν.χ. % ελάχ. ρεύµα διαφορισ. της βαλβ. αερίου για θέρµαν./ζ.ν.χ. HG 03 µέγιστο ρεύµα διαφορισµού για ζ.ν.χ. % µέγιστο ρεύµα διαφορισµού της βαλβίδας αερίου για ζ.ν.χ. GB 04 HG 04 µέγιστο ρεύµα διαφορισµού για θέρµανση % µέγιστο ρεύµα διαφορισµού της βαλβ. αερίου για θέρµανση GB 06 HG 06 Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή > κυκλοφορητής on σε χειµερινή λειτουργία 1 > κυκλοφορητής on σε λειτουργία του καυστήρα GB 07 HG 07 Επιπρόσθετη λειτουργία κυκλοφορητή στη θέρµανση min Επιπρ. χρόνος λειτουργίας κυκλοφ. στη θέρµαν. σε λεπτά GB 08 HG 08 µέγιστη θερµοκρασία προσαγωγής C ισχύει στη θέρµανση GB 09 HG 09 Χρονοκαθυστέρηση min ισχύει στη θέρµανση HG 11 Θερµοκρασία γρήγορης λειτουργίας ζ.ν.χ. C Θερµοκρασία του πλακοειδή εναλλάκτη το καλοκαίρι HG 12 Τύπος αερίου > NG (φυσικό αέριο) 0 > LPG (υγραέριο) GB 05 A 09 Όριο προστασίας έναντι παγετού C όταν υπάρχει εξωτερικό αισθητήριο και θερµοκρ. κάτω από > κυκλοφορητής on HG 21 ελάχιστη θερµοκρασία προσαγωγής για την θέρµανση C _

18 Περιορισµός της µέγιστης ισχύος θέρµανσης Η µεταβολή της ισχύος µπορεί να γίνει µέσω της θύρας µεταφοράς δεδοµένων (ebus) που διαθέτουν οι πίνακες ρυθµίσεων της Wolf από την παράµετρο HG 04. Η ισχύς της θέρµανσης ρυθµίζεται από ρεύµα διαφορισµού της µαγνητικής βαλβίδας αερίου. Μείωση του ρεύµατος διαφορισµού σύµφωνα µε τον πίνακα γίνεται προσαρµογή της µέγιστης ισχύος θέρµανσης για φυσικό αέριο H και υγραέριο στους 80/60 C. Ισχύς [kw] 9, I Mod [%] Μεταβολή της ισχύος CGG-1K-24 G31 / G30 / G Ισχύς [kw] Ρεύµα διαφορισµού [%] Ισχύς [kw] 10, I Mod [%] Μεταβολή της ισχύος CGG-1K-28 G31 / G30 / G20 Ισχύς [kw] Ρεύµα διαφορισµού [%] _0307

19 Η συσκευή έχει κυκλοφορητή τριών (3) ταχυτήτων και παραδίδεται ρυθµισµένη στην δεύτερη (2η) ταχύτητα. Η ελάχιστη κυκλοφορία του κυκλοφορητή αξασφαλίζεται µε ένα σωληνάκι σύνδεσης της προσαγωγής µε την επιστροφή. Στο σωληνάκι σύνδεσης είναι τοποθετηµένη µία αυτόµατη βαλβίδα υπερχείλισης και µία χειροκίνητη ρυθµιζόµενη βαλβίδα Bypass. Επιλογή ταχύτητας κυκλοφορητή Η βαλβίδα του Bypass κατά την παράδοση της συσκευής είναι εντελώς ανοιχτή δηλ. στο MAX. Κλείνοντας την βαλβίδα αυξάνεται το υπόλοιπο µανοµετρικό ύψος του κυκλοφορητή (βλέπε διάγραµµα). Εικόνα: Ταχύτητες του κυκλοφορητή Βαλβίδα Bypass _

20 Επιλογή ταχύτητας κυκλοφορητή Η βαλβίδα του Bypass είναι εντελώς ανοιχτή (κατάσταση παράδοσης συσκευής) Υπόλοιπο µανοµετρικό ύψος [mbar] Παροχή [l/h] Η βαλβίδα του Bypass είναι κλειστή Υπόλοιπο µανοµετρικό ύψος [mbar] Παροχή [l/h] _0307

21 Πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας Εργασίες έναρξης λειτουργίας Τιµές µετρήσεων ή επιβεβαίωση 1.) Τύπος αερίου Φυσικό αέριο H Υγραέριο είκτης - Wobbe kwh/m³ Θερµογόνος δύναµη kwh/m³ 2.) Υπολογισµένο µήκος καπναγωγού m Τοποθετηµένο διάφραγµα στραγγαλισµού καυσαερίων Nr. / mm 3.) Έλεγχος πίεσης σύνδεσης αερίου; mbar 4.) Έλεγχος πίεση ακροφυσίων; (συµπληρώνεται µόνο σε µετατροπή τύπου αερίου): 5.) Έλεγχος στεγανότητας αερίου; 6.) Έλεγχος συστήµατος αεραγωγού/καπναγωγού; 7.) Έλεγχος στεγανότητας υδραυλικών; 8.) Εξαέρωση συσκευής και εγκατάστασης; 9.) Η πίεση της εγκατάστασης είναι 1,5-2,5 bar; 10.) Έλεγχος λειτουργίας της συσκευής; 11.) Τοποθετήθηκε το κάλυµµα της συσκευής; 12.) Έγινε εκπαίδευση του χρήστη; Του παραδόθηκαν οι οδηγίες; 13.) Επιβεβαιώθηκε η έναρξη λειτουργίας; Εταιρεία / Ονοµατεπώνυµο Ηµεροµηνία / Υπογραφή / _

22 Έλεγχος και συντήρηση / Πρωτόκολλο συντήρησης Προσοχή Για να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη και οικονοµική λειτουργία της εγκατάστασης θέρµανσης καθώς και για να αποφευχθούν ζηµίες και κίνδυνοι για τα άτοµα, πρέπει να γίνει επισήµανση στον χρήστη οτι θα πρέπει να αναθέσει τουλάχιστον µία (1) φορά τον χρόνο σε εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό να κάνει τον έλεγχο και τον καθαρισµό. Συνιστάται η σύναψη συµβολαίου συντήρησης. Πρωτόκολλο για εργασίες ελέγχου και συντήρησης Nr. Εργασίες πρέπει να γίνονται ΣυντήρησηΣυντήρηση πάντοτε αν χρειαστεί Κλείστε συσκευή και βάνα αερίου, αποσυνδέστε το ρεύµα X 2 Κλείστε τις βάνες του νερού και της θέρµανσης X 3 Βγάλτε τον καυστήρα και ελέγξτε για ακαθαρσίες X 4 Καθαρίστε τον καυστήρα και τα ακροφύσια X 5 Ελέγξτε για ακαθαρσίες τον εναλλάκτη νερού θέρµανσης X 6 Καθαρίστε τον εναλλάκτη νερού θέρµανσης X 7 Βάλτε πάλι τον καυστήρα X 8 Καθαρίστε τον εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης X 9 Καθαρίστε το φίλτρο κρύου νερού X 10 Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις X 11 Ελέγξτε την κατάσταση των ηλεκτροδίων έναυσης και ιονισµού X 12 Αλάξτε τα ηλεκτρόδια X 13 Ανοίξτε τις βάνες του νερού και της θέρµανσης X 14 Ελέγξτε την στεγανότητα των εξαρτηµάτων του υδραυλικού σετ X 15 Ανοίξτε τη βάνα αερίου και βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή X 16 Ελέγξτε την συµπεριφορά κατά την έναυση και την καύση X 17 Ελέγξτε την στεγανότητα των εξαρτηµάτων του σετ αερίου X 18 Επιβεβαίωση των ελέγχων και των συντηρήσεων X Εταιρεία Ονοµατεπώνυµο Ηµεροµηνία Υπογραφή _0307

23 Πρωτόκολλο συντήρησης Συντήρηση Συντήρηση Συντήρηση Συντήρηση Συντήρηση Συντήρηση Συντήρηση Συντήρηση Συντήρηση Συντήρηση _

24 Συντήρηση Καθαρισµός καυστήρα: - Κλείστε τη συσκευή µε τον διακόπτη λειτουργίας. Κόψτε την παροχή ρεύµατος από την συσκευή και κλείστε την βάνα αερίου. - Αποµακρύνετε το κάλυµµα της συσκευής γυρίζοντας το καπάκι του πίνακα ρυθµίσεων προς τα κάτω, βγάζοντας τον δεξί και αριστερό περιστροφικό σύρτη, ξεβιδώνοντας από κάτω το κάλυµµα και ξεκρεµώντας το από πάνω. - Σπρώξτε τα κλιπσάκια συγκράτησης του εµπρόσθιου καλύµ- µατος πάνω και κάτω και αποµακρύντε το. - Τραβήξτε τα καλώδια των ηλεκτροδίων έναυσης και ιονισµού. - Ξεβιδώστε τις 4 βίδες σταθεροποίησης του καυστήρα και βγάλτε τον καυστήρα µαζί µε τα ελάσµατα αέρα. - Πιθανά κατάλοιπα από την καύση αποµακρύντε τα µε µία βούρτσα (όχι ατσαλόβουρτσα). - Καθαρίστε τα ακροφύσια µε µία µαλακιά βούρτσα και φυσήξτε τα µε αέρα. - Αν οι ακαθαρσίες του καυστήρα είναι δύσκολες τότε βουτήξτε τον καυστήρα σε δοχείο µε σαπουνόνερο και ξεπλύντε τον µε καθαρό νερό. - Καθαρίστε τον εναλλάκτη του νερού θέρµανσης και επανατοποθετήστε τον καυστήρα ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά. Βίδες σταθεροποίησης Έλασµα αέρα Ηλεκτρόδιο Προσοχή: ιαβάστε αυτή τη σελίδα µαζί µε την επόµενη Καθαρισµός του εναλλάκτη νερού θέρµανσης: - Τραβήξτε το καλώδιο από τον ανεµιστήρα. - Ξεβιδώστε την βίδα σταθεροποίησης του ανεµιστήρα και βγάλτε τον. - Βγάλτε το εµπρόσθιο κάλυµµα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες σταθεροποίησης. - Τραβήξτε τον συλλέκτη καπναερίων προς τα εµπρός. - Καθαρίστε τον εναλλάκτη του νερού θέρµανσης από πάνω και από κάτω µε µία βούρτσα (όχι ατσαλόβουρτσα) και φυσήξτε τα µε αέρα. Προσέξτε µην στραβώσετε τα ελάσµατα. Σε περίπτωση που στραβώσουν ισιώστε τα µε µία πλατιά πένσα. - Η επανατοποθέτηση των εξαρτηµάτων γίνεται ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά. - Επανατοποθετήστε τον καυστήρα. - Επανατοποθετήστε το εµπρόσθιο κάλυµµα. Συλλέκτης καπναερίων Βίδες σταθεροποίησης Βίδες σταθεροποίησης ανεµιστήρα _0307

25 Συντήρηση Καθαρισµόςεναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης Συνιστάται ανάλογα µε την ποιότητα του κρύου νερού να γίνεται περιοδικά αφαλάτωση του εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης. - Κλείστε την παροχή του κρύου νερού στη συσκευή και ξεβιδώστε την σύνδεση στη συσκευή. Μαζέψτε το νερό που θα τρέξει. - Κλείστε τις βάνες στην προσαγωγή και επιστροφή της θέρµανσης. Αδειάστε το υδραυλικό σετ της συσκευής από την βάνα εκκένωσης. - Ξεβιδώστε τις δύο βίδες σταθεροποίησης του εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης και τραβήξτε τον πάνω από το υδραυλικό σετ προς τα έξω. - Καθαρίστε τον εναλλάκτη ζεστού νερού χρήσης µε ένα κοινό καθαριστικό αλάτων του εµπορίου. - Η επανατοποθέτηση των εξαρτηµάτων γίνεται ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά. - Για την πλήρωση της συσκευής µε νερό διαβάστε το αντίστοιχο κεφάλαιο. Η πλήρωση να γίνεται αφού καθαριστεί το φίλτρο στην είσοδο του κρύου νερού. Καθαρισµός του φίλτρου στην είσοδο του κρύου νερού - Κλείστε την παροχή του κρύου νερού στην εγκατάσταση. - Αφαιρέστε την βάνα παροχής κρύου νερού στη συσκευή και µαζέψτε το νερό που θα τρέξει. - Βγάλτε το φίλτρο και καθαρίστε το µε αέρα ή νερό. - Η επανατοποθέτηση των εξαρτηµάτων γίνεται ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά χρησιµοποιώντας καινούργιες φλάντζες. Εναλλάκτης Βίδες σταθεροποίησης Είσοδος κρύου νερού µε φίλτρο Βάνα εκκένωσης _

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης. GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου

Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης. GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου Οδηγίες Εγκατάστασης Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, Tel.: 08751/74-0, Fax 08751/741600, Internet:

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-K-20 CGB-24 CGB-K-24 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Wolf

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet:

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 CGB-K40-35 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Μάιος 2013 Περιεχόμενα Condens 3000 W ZWB 28-3 C Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπίκνωσης 28-42 kw Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Κεντρική μονάδα επίτοιχου λέβητα συμπύκνωσης αερίου με ηλιακό μποϊλερ CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28 Page 1 / 13 Θερμοστάτης χώρου 2734000 ART Αναλογικός ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου με ημερήσιο πρόγραμμα θέση ebus AWT Αναλογικός ρυθμιστής θερμοκρασίας με εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Ομάδες έκπτωσης: Επίτοιχοι λέβητες αερίου = 07 ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Τύπος CGB 11 20

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Pictor Condensing Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης KR 24 - KR 28 - KR 32 Λέβητες μόνο για θέρμανση BRAND NAME

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες λειτουργίας Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Για την ασφάλεια σας WR 275-3K..B.. WR 350-3K..B.. WR 400-3K..B.. Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ασφάλεια φλόγας µε ιονισµό 6 720 606 687 (03.09)

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi Οδηγίες λειτουργίας Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 CGB-K-24 CGB-K40-35 Λέβητες kombi Λέβητες kombi Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch

Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch Gaz 4000 W. Αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Ο επίτοιχος λέβητας Gaz 4000 W της Bosch είναι µικρός σε διαστάσεις, δυνατός σε

Διαβάστε περισσότερα

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr Ο όµιλος Viessmann Επιτοίχιοι λέβητες αερίου και πετρελαίου, συµβατικοί ή µε τεχνολογία συµπύκνωσης Συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την εκµετάλλευση της ενέργειας του περιβάλλοντος, της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 120 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα 3 3 - Υδραυλικές συνδέσεις...... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Λέβητας αερίου EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 GR (04.12) AL Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Ερµηνεία συµβόλων 3 1 Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Αυτές οι οδηγίες συναρμολόγησης πρέπει να φυλάσσονται από τον χρήστη! Απαιτήσεις υπηρεσιών εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχεδιασμού και οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες σχεδιασμού και οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες σχεδιασμού και οδηγίες συναρμολόγησης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-10 MGK-170 MGK-10 MGK-50 MGK-00 Αυτές οι οδηγίες συναρμολόγησης πρέπει να φυλάσσονται από τον χρήστη! Απαιτήσεις υπηρεσιών εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

/1 a. b c. d e. f g

/1 a. b c. d e. f g Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνοσ: Ηλεκτροπληξία! B Πριν αρχίσετε την εργασία διακüψτε οπωσδήποτε την παροχή ρεύµατοσ απü το δίκτυο (ασφάλεια, διακüπτησ LS). 4.2 Σύνδεση θερµοστατών B Κατεβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B...

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B... 6 720 607 607 GR (0503) JS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο WR11B WR14B WR18B Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και τριπλό σύστηµα ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από επιτήρηση φλόγας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύμβολα.... 3 1.1 Ερμηνεία συμβόλων..................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα ζεστού νερού χρήσης BSP - FW Μονάδα ανακυκλοφορίας BSP - ZP Σελίδα 49-56

Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα ζεστού νερού χρήσης BSP - FW Μονάδα ανακυκλοφορίας BSP - ZP Σελίδα 49-56 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FW Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FW Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Λειτουργίας και Εγκατάστασης

Οδηγός Λειτουργίας και Εγκατάστασης Οδηγός Λειτουργίας και Εγκατάστασης Χυτοσιδηροί Λέβητες με ή χωρίς Ανοξείδωτο Boiler 155/200 l Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 79. GB072 24 kw Σελ. 82. GB112 29-43 kw Σελ. 87. GB162 65-100 kw Σελ. 90

Κεφάλαιο 6. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 79. GB072 24 kw Σελ. 82. GB112 29-43 kw Σελ. 87. GB162 65-100 kw Σελ. 90 Logamax plus GB162 Κεφάλαιο 6 Buderus Logamax Επίτοιχοι λέβητες αερίου 24-100 kw U052 24-28 kw Σελ. 79 GB072 24 kw Σελ. 82 GB112 29-43 kw Σελ. 87 GB162 65-100 kw Σελ. 90 Bosch Tαχυθερμαντήρες / Αυτόνομοι

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 417 (2013/10) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 417 (2013/10) GR ZS/W 24-2 LH KE 23/31 [el] Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας........... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ- ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ TALIA GREEN EVO SYSTEM HP 45-65 kw Λέβητες µεγάλης ισχύος, σχεδιασµένοι για εγκατάσταση είτε μεμονωμένοι είτε σε συστοιχία Με ισχύ θέρμανσης από 45 kw έως 65

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Buderus Logano plus. GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7. GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8. GB kW (Πετρελαίου) Σελ.

Κεφάλαιο 1. Buderus Logano plus. GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7. GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8. GB kW (Πετρελαίου) Σελ. Logano plus GB102 Κεφάλαιο 1 Buderus Logano plus πετρελαίου/αερίου GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7 GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8 GB105 20-30kW (Πετρελαίου) Σελ. 9 GB125 18-49kW (Πετρελαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες ρυθμίσεων WRS της Wolf

Πίνακες ρυθμίσεων WRS της Wolf Πίνακες ρυθμίσεων WRS της Wolf Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R1 σελίδα 2 Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R2 σελίδα 3 Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R3 σελίδα 5 Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R21 για διβάθμια ή διαφορική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ceraclass ZS 24-2 LH KE 23 ZW 24-2 LH KE 23 ZS 24-2 LH KE 31 ZW 24-2 LH KE 31 ?????????? GR (2007.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ceraclass ZS 24-2 LH KE 23 ZW 24-2 LH KE 23 ZS 24-2 LH KE 31 ZW 24-2 LH KE 31 ?????????? GR (2007. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ceraclass ZS 24-2 LH KE 23 ZW 24-2 LH KE 23 ZS 24-2 LH KE 31 ZW 24-2 LH KE 31?????????? GR (2007.03) JS Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Οδηγίες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ. ΜΠΟϊΛΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΕΤ. Ηλεκτρικό σετ 15 kw Περιλαμβάνει: αντίσταση με φλάντζα 110 mm και θερμοστάτη διπλής δράσης - τριφασική

ΑΞΕΣΟΥΑΡ. ΜΠΟϊΛΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΕΤ. Ηλεκτρικό σετ 15 kw Περιλαμβάνει: αντίσταση με φλάντζα 110 mm και θερμοστάτη διπλής δράσης - τριφασική ΜΠΟΪΛΕΡ 166 ΜΠΟϊΛΕΡ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΕΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ celectic BdR MULTI Ηλεκτρικό σετ 15 kw Περιλαμβάνει: αντίσταση με φλάντζα 110 mm και θερμοστάτη διπλής δράσης - τριφασική Bc1S Bc2S BAc1S

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

10 Έλεγχος των τιμών καυσαερίων

10 Έλεγχος των τιμών καυσαερίων Έλεγχος των τιμών καυσαερίων 10 Έλεγχος των τιμών καυσαερίων 10.1 Πλήκτρο καπνοδοχοκαθαριστή Με το πάτημα του πλήκτρου μέτρησης καυσαερίων μέχρι να ανάψει μπορούν να επιλεγούν και οι ακόλουθες λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Boiler body made by aint och. ^Ütyà z. [ z{ ÉâàÑâà UxÄz tç ué ÄxÜá. Υψηλών αποδόσεων Βελγικοί λέβητες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Boiler body made by aint och. ^Ütyà z. [ z{ ÉâàÑâà UxÄz tç ué ÄxÜá. Υψηλών αποδόσεων Βελγικοί λέβητες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ^Ütyà z [ z{ ÉâàÑâà UxÄz tç ué ÄxÜá Υψηλών αποδόσεων Βελγικοί λέβητες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα 1. Πληροφορίες ασφαλείας 2. Γενικοί κανόνες 3. Συσκευασία 4. Τοποθέτηση καλυµµάτων 5. Τεχνικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG. από 16,6 εώς 280 kw. Καυστήρες αερίου

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG. από 16,6 εώς 280 kw. Καυστήρες αερίου Καυστήρες αερίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG από 16,6 εώς 280 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG από 16,6 εώς 280 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ τα κύρια χαρακτηριστικά των καυστήρων της σειράς BTG καταδεικνύουν πως οι συγκεκριµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα