Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV"

Transcript

1 Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV O αύξον αριθμός του λέβητα φαίνεται στη πλακέτα που είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου είναι προσβάσιμος εφόσον αφαιρεθεί το μπροστινό κάλυμμα. Στο τμήμα «Οδηγίες Χειρισμού» θα βρείτε περιγραφή των κύριων λειτουργιών του λέβητα και οδηγίες για το πως να χειρίζεστε με ασφάλεια το λέβητα. Το τμήμα «Οδηγίες Εγκατάστασης» αφορά σε εξειδικευμένους τεχνικούς, μόνο. Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Διακόπτες και σημάνσεις 4 Επιλογή εφαρμογής ανάγνωσης (Read mode) 5 Επιλογή εφαρμογής ρύθμισης (Setup mode) 5 Σχεδιάγραμμα ελέγχου λέβητα 7 Κωδικοί σφάλματος 8 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του λέβητα 9 Έλεγχος λέβητα 10 Λειτουργίες προστασίας 12 Σέρβις και συντήρηση 13 Εγγύηση και κανονισμοί εγγύησης 14 Τεχνικές παράμετροι 15 Διαστάσεις σύνδεσης 18 Χρηστική πίεση στο σύστημα 19 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σχέδιο χειρισμού λέβητα 20 Εισαγωγή 21 Αποστάσεις εγκατάστασης 22 Παράδοση 23 Ειδική παράδοση 23 Ολοκλήρωση παράδοσης 23 Προετοιμασία εγκατάστασης 24 Εγκατάσταση του λέβητα 25 Σύστημα παροχής αέρα και εκκένωσης αερίων καύσης για λέβητες KKV 29 Ηλεκτρική καλωδίωση 33 Μετατροπή σε άλλο καύσιμο 34 Διάγραμμα συνδεσμολογίας 35 1

2 Εισαγωγή 1. Ο λέβητας και όλα τα σχετικά εξαρτήματα πρέπει να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν με βάση το σχεδιασμό εγκατάστασης, όλους τους εφαρμόσιμους νόμιμους κανονισμούς και τα τεχνικά πρότυπα καθώς και τις οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή. 2. Ο λέβητας πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε περιβάλλον για το οποίο είναι σχεδιασμένος. 3. Μετά την εγκατάσταση, ο λέβητας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο από εξουσιοδοτημένο οργανισμό της υπηρεσίας. 4. Ο λέβητας προσαρμόζεται με τους κανονισμούς της Σλοβακίας. Όταν χρησιμοποιείται σε συνθήκες άλλων χωρών, οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να εντοπιστούν και να αναφερθούν. 5. Σε περίπτωση βλάβης, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης του κατασκευαστή οποιαδήποτε μηεξουσιοδοτημένη παρέμβαση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο λέβητα (και πιθανόν στο σχετικό εξοπλισμό!). 6. Ο τεχνικός υπηρεσίας που θέτει σε λειτουργία το λέβητα για πρώτη φορά πρέπει να δείξει στο χρήστη τα διαφορετικά μέρη του λέβητα καθώς και πως να ελέγχει το λέβητα. 7. Ελέγξτε εάν η παράδοση είναι ολοκληρωμένη. 8. Ελέγξτε εάν το μοντέλο και ο τύπος του λέβητα είναι κατάλληλα για την απαιτούμενη χρήση του. 9. Όποτε δεν είστε σίγουροι για το πως να χειριστείτε το λέβητα, μελετήστε προσεκτικά τις απαραίτητες οδηγίες σε αυτό τον Οδηγό Χειρισμού και Εγκατάστασης και έπειτα εργαστείτε ανάλογα. 10 Ποτέ μην αφαιρείτε ή φθείρετε κανένα από τα σήματα και τις επισημάνσεις στο λέβητα. 11 Όταν κάνετε οποιαδήποτε επιδιόρθωση, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Απαγορεύεται να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην εσωτερική εγκατάσταση του λέβητα, ή να παρέμβετε με οποιονδήποτε τρόπο. 12. Όταν απενεργοποιείται ο λέβητας για μεγάλο χρονικό διάστημα, προτείνουμε να κλείσετε τη παροχή αερίου, το νερό θέρμανσης και το θερμό νερό και να αποσυνδέσετε το λέβητα από τη κεντρική τροφοδοσία. Αυτή η πρόταση είναι σχετική με τις γενικές συνθήκες που αναφέρονται σε αυτό τον Οδηγό Χειρισμού και Εγκατάστασης. 13. Μετά το τέλος του χρόνου ζωής τους, ο λέβητας ή τα μέρη του θα πρέπει να εξουδετερωθούν οικολογικά, για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε βλάβη στο περιβάλλον. 14. Ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για βλάβες που έχουν προκληθεί από αποτυχία συμμόρφωσης με: τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό τον Οδηγό Χειρισμού και Εγκατάστασης τους εφαρμόσιμους κανονισμούς και πρότυπα τις σωστές διαδικασίες εγκατάστασης και χρήσης τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Εγγύησης και το Βιβλίο Επισκευής. Ασφάλεια εξοπλισμού και ατόμων Σύμφωνα με πορίσματα του Εθνικού Ινστιτούτου Δοκιμών της Brno (National Testing Institute), ο λέβητας (καθώς και όλα τα προαιρετικά εξαρτήματά του) πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Διοίκησης, 90/396/EEC για εγκαταστάσεις που λειτουργούν με καύσιμα αερίων, της Ευρωπαϊκής Διοίκησης, 92/42/ EEC για απόδοση (οι οποίες είναι ισοδυναμούν με τη Πράξη Αρ. 22/1997 [κατά τη διατύπωση της Πράξης Αρ.71/2000] και του Κυβερνητικού Διατάγματος Αρ.177/1997 [κατά τη διατύπωση του Κυβερνητικού Διατάγματος Αρ. 287/2000]), και επιπλέον, υπακούει στα ČSN EN , ČSN EN 437, ČSN EN 483, ČSN EN 625 και ČSN EN υπακούει επίσης στα ČSN και Πράξη Αρ. 513/1991 τον Εμπορικό Κώδικα, Πράξη Αρ. 634/1992 και τη Δημόσια Αναγγελία του Υπουργείου 2

3 Υγείας του CSR Αρ.. 13/1997, καθώς και όλες τις μετέπειτα τροποποιήσεις του. Για να ενεργοποιηθεί και να λειτουργήσει ο λέβητας όσον αφορά στο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε σε πραγματικές προϋποθέσεις χρήσης (εφεξής, αναφέρεται μόνο ως χρήση), είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται και με τις επιπλέον προϋποθέσεις οι πιο σημαντικές από τις οποίες (δηλ. εκείνες που δεν πρέπει να παραβλεφθούν) βρίσκονται στις παρακάτω αναγγελίες κανονισμών: - στον τομέα σχεδιασμού: ČSN και ČSN (και για το μοντέλο KOV επίσης ČSN ), - στον τομέα ασφαλείας: ČSN , - για εγκατάσταση και προσαρμογή (και επιδιορθώσεις): ČSN EN 1775 ή ČSN (και για το μοντέλο KOV επίσης ČSN ), Δημόσια Αναγγελία Αρ.48/1982 και προσαρμογή στους κανονισμούς ασφαλείας και υγείας, - κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης και λειτουργίας: ČSN Επιπλέον, μαζί με τα παραπάνω έγγραφα είναι απαραίτητο, όταν χρησιμοποιείται ο λέβητας να υπάρχει συμφωνία με αυτόν τον Οδηγό Χειρισμού και Εγκατάστασης και τη συνοδευόμενη τεκμηρίωση του κατασκευαστή. Οποιαδήποτε παρέμβαση από παιδιά, άτομα υπό την επήρεια ναρκωτικών, άτομα πιστοποιημένων κλινικών περιπτώσεων, κ.τ.λ. για τη χρήση του λέβητα πρέπει να αποτραπούν. Καταστάσεις μπορεί να προκύψουν στη πράξη, όταν πρέπει να υιοθετηθούν βασικά μέτρα: προφυλάξτε το λέβητα από την (ακόμα και ακούσια) ενεργοποίηση ενώ γίνονται έλεγχοι ή κατά την εργασία πάνω στη διαδρομή του σωλήνα διαφυγής αερίων καύσης ή των σωλήνων διανομής αερίου και νερού, αποσυνδέοντας το λέβητα από τη κεντρική τροφοδοσία ή από άλλα μέσα, απ ότι να τον απενεργοποιήσετε από το κεντρικό διακόπτη. (π.χ. βγάζοντας το κεντρικό καλώδιο του ρευματολήπτη από τη πρίζα), απενεργοποιήστε το λέβητα κάθε φορά που υπάρχουν (ακόμα και προσωρινά) εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια κοντά στα σημεία όπου παρέχεται ο αέρας καύσης στο λέβητα (π.χ. από μπογιά, από συστατικά σπρέι, από διαρροές αερίων κ.τ.λ.) εάν είναι απαραίτητο να εκκενώσετε νερό από το λέβητα ή από ολόκληρο το σύστημα, το νερό δεν θα πρέπει να είναι επικίνδυνα καυτό, όταν το νερό τρέχει από το μέσο ανταλλαγής θερμότητας του λέβητα, ή όταν το μέσο ανταλλαγής μπλοκάρει λόγω πάγου, μην επιχειρήσετε να εκκινήσετε το λέβητα μέχρι να αποκατασταθούν οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας του. όταν εντοπιστεί διαρροή αερίου ή έχει αποτύχει η παροχή αερίου, ή εάν υπάρχει η υποψία ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε το λέβητα, κλείστε τη παροχή αερίου και καλέστε την εταιρία παροχής αερίου ή τον οργανισμό υπηρεσίας. 3

4 Οδηγίες Χειρισμού Διακόπτες και επισημάνσεις Κεντρικός διακόπτης Ο κεντρικός διακόπτης (Εικ.1, θέση 1) χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του λέβητα. Ο κεντρικός διακόπτης βρίσκεται στην κάτω άκρη, στη μέση του πίνακα ελέγχου. Σημαντικό: ο λέβητας πρέπει να τεθεί σε λειτουργία και να ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά από εξουσιοδοτημένο οργανισμό υπηρεσίας. Πίνακας ελέγχου Στον πίνακα ελέγχου του λέβητα μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες τιμές και να ρυθμίσετε τις απαιτούμενες παραμέτρους. Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει τα εξής στοιχεία ελέγχου (εικ.1): 2. LED (λυχνία) πίεσης νερού θέρμανσης υποδεικνύει την εμφάνιση της πίεσης στην οθόνη. 3. LED θερμού νερού υποδεικνύει την εμφάνιση της εφαρμογής στην οθόνη ή τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού θέρμανσης. 4. LED νερού θέρμανσης υποδεικνύει την εμφάνιση της εφαρμογής στην οθόνη ή τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού θέρμανσης. 5. LED θέρμανσης θερμού νερού εφαρμογή COMFORT 6. Κουμπί MODE εναλλαγή σε διαφορετικές εφαρμογές ανάγνωσης ή ρύθμισης τιμών και για επιβεβαίωση των ρυθμισμένων τιμών. 7. Κουμπί (-) χρησιμοποιείται για την μείωση της τιμής της ρυθμισμένης παραμέτρου. 8. Οθόνη που δείχνει τη πίεση, τη θερμοκρασία, τις παραμέτρους υπηρεσίας και τους κωδικούς σφάλματος. 9. Κουμπί (+) χρησιμοποιείται για την αύξηση της τιμής της ρυθμισμένης παραμέτρου. 10. Κουμπί RESET χρησιμοποιείται για την αλλαγή της κατάστασης σφάλματος F1 (περιορισμένο αέριο). 4

5 Επιλογή εφαρμογής ανάγνωσης (Read mode) Εμφάνιση θερμοκρασίας νερού θέρμανσης Αφού ενεργοποιηθεί ο λέβητας από τον κεντρικό διακόπτη, η τρέχουσα θερμοκρασία του νερού θέρμανσης θα φανεί στην οθόνη. Η κατάσταση υποδεικνύεται από το αναμμένο LED κάτω από το σύμβολο. Εμφάνιση ρύθμισης θερμοκρασίας θερμού νερού Όταν τρέχει θερμό νερό, εμφανίζεται μόνο η απαιτούμενη (ρυθμισμένη) θερμοκρασία στην οθόνη του πίνακα ελέγχου. Η κατάσταση υποδεικνύεται από το αναμμένο LED κάτω από το σύμβολο. Εμφάνιση πίεσης νερού θέρμανσης Πατώντας και το κουμπί MODE θα εμφανιστεί η πίεση (σε bar) του συστήματος του νερού θέρμανσης για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Το LED κάτω από το σύμβολο ανάβει. Προειδοποίηση χαμηλής πίεσης νερού Όταν η πίεση του νερού θέρμανσης πέσει κάτω από 1 bar ή ανέβει πάνω από 2.5 bar το LED κάτω από το σύμβολο ανάβει. Ο λέβητας παραμένει λειτουργήσιμος, αλλά η πίεση πρέπει να προσαρμοστεί στη προτεινόμενη τιμή των 1,2-2 bar. Επιλογή εφαρμογής Ρύθμισης (Setup mode) Ρύθμιση της θερμοκρασίας θερμού νερού Κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE συνεχόμενα μέχρι το LED κάτω από το σύμβολο να αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «+» και «-» ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θερμού νερού στην απαιτούμενη τιμή. Η διακύμανση της ρύθμισης είναι --, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60 C. Πατώντας ακόμη μια φορά το κουμπί MODE, η ρυθμισμένη τιμή θα αποθηκευτεί στη μνήμη. Εάν επιθυμείτε να καταστήσετε ανενεργή την εφαρμογή θέρμανσης θερμού νερού, ρυθμίστε τη τιμή σε --. Λειτουργία ΑΝΕΣΗΣ θερμού νερού (COMFORT) Κρατήστε πατημένο το κουμπί «+». Το LED κάτω από το σύμβολο θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Για να καταστήσετε ανενεργή την εφαρμογή COMFORT πατήστε άλλη μια φορά το κουμπί «+». Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλ. Σελ. 11. Ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης νερού Κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE συνεχόμενα μέχρι το LED κάτω από το σύμβολο να αρχίσει να αναβοσβήνει. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «+» και «-» ρυθμίστε τη θερμοκρασία θέρμανσης νερού στην απαιτούμενη τιμή. Η διακύμανση της τιμής είναι --, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 C. Για να ρυθμίσετε το λέβητα στην εφαρμογή SUMMER (μόνο θέρμανση θερμού νερού), ρυθμίστε τη τιμή σε (--). Επιστρέφοντας στις εργοστασιακές τιμές Χρησιμοποιώντας το κεντρικό διακόπτη (Εικ.1), απενεργοποιήστε το λέβητα. Έπειτα πατήστε το κουμπί «-» και ενεργοποιήστε ξανά το λέβητα από τον κεντρικό διακόπτη. Σημείωση: η εργοστασιακά ρυθμισμένες τιμές φαίνονται στην Εικ. 4. 5

6 Ισοθερμικός έλεγχος κλίση καμπύλης Πατήστε το κουμπί MODE- το γράμμα Ε μαζί με τους χαρακτήρες (-) και (1) έως (9) θα εμφανιστούν στην οθόνη. Πατώντας τα κουμπιά - +, επιλέξτε την απαιτούμενη ισοθερμική καμπύλη. Η κλίση της καμπύλης αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό αύξησης (Ε1<Ε9) - βλ. Εικ 2. Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τον ισοθερμικό έλεγχο, επιλέξτε (Ε-). Πατώντας το κουμπί MODE, η επιλογή αποθηκεύεται στη μνήμη και το σύστημα αλλάζει στην επόμενη εφαρμογή. Σημείωση: Ο ισοθερμικός έλεγχος απαιτεί τη σύνδεση εξωτερικού αισθητήρα με το λέβητα, ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι ρυθμισμένος στην εφαρμογή SUMMER. Εάν ο λέβητάς σας δεν διαθέτει εξωτερικό αισθητήρα, θα εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος F5 στην οθόνη! Ισοθερμικός έλεγχος παράλληλη μετατόπιση καμπύλης Πατήστε το κουμπί MODE- το γράμμα P μαζί με τους χαρακτήρες (-) και (1) έως (9) θα εμφανιστούν στην οθόνη. Πατώντας τα κουμπιά - +, επιλέξτε την απαιτούμενη μετατόπιση όπως περιγράφεται παρακάτω, ή απενεργοποιήστε την εφαρμογή επιλέγοντας (Ρ-). Οι τιμές με το σύμβολο μείον αφαιρούνται και εκείνες με το συν προστίθενται στη θερμοκρασία του νερού θέρμανσης (καθορισμένες από την ισοθερμική καμπύλη ως λειτουργία του εξωτερικού αισθητήρα). Πατώντας το κουμπί MODE αποθηκεύστε τη ρύθμιση στη μνήμη και επιστρέψτε στην αρχική θέση. Ρ- χωρίς μετατόπιση Ρ5 +3 Ρ1-15 Ρ6 +6 Ρ2-9 Ρ7 +9 Ρ3-6 Ρ8 +15 Ρ4-3 Ρ9 +21 Παράδειγμα: Έχετε επιλέξει τη κλίση καμπύλης Ε6 και η εξωτερική θερμοκρασία είναι -10 ο C. Η αντίστοιχη θερμοκρασία του νερού θέρμανσης είναι 73 ο C. Έχετε επιλέξει παράλληλη μετατόπιση P3-6 ο C, η επακόλουθη θερμοκρασία του νερού θέρμανσης θα είναι 73-6=67 ο C. 6

7 7

8 Κωδικοί σφάλματος Απώλεια πίεσης νερού θέρμανσης-f0 Απώλεια πίεσης νερού θέρμανσης (κάτω από 0,6 bar) στο σύστημα. Ο λέβητας απενεργοποιείται αυτόματα το LED κάτω από το σύμβολο αναβοσβήνει. Γεμίστε με νερό το σύστημα θέρμανσης ώστε να αυξηθεί η πίεση σε 1,2 2 bar. Αφού έχει γεμίσει με νερό, ο λέβητας θα επανεκκινήσει αυτόματα. Εάν επανεμφανιστεί η πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή πίεση του νερού θέρμανσης, καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Άνευ φλόγας-f1 Δεν υπάρχει φλόγα γιατί η παροχή αερίου έχει διακοπεί εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος F1. Ελέγξτε τη βαλβίδα αερίου κάτω από το λέβητα και επανεκκινήστε το λέβητα πατώντας το κουμπί RESET. (θέση 10, εικ. 1). Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Αισθητήρας νερού θέρμανσης F2 Ο κωδικός σφάλματος F2, αναφέρεται όταν έχει χαθεί η είσοδος από τον αισθητήρα του νερού θέρμανσης. Ο λέβητας απενεργοποιείται. Καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Υπερθέρμανση λέβητα F3 Ο λέβητας έχει υπερθερμανθεί προσωρινά. Ο λέβητας απενεργοποιείται αυτόματα και περιμένει μέχρι να πέσει η θερμοκρασία του νερού. Ο λέβητας θα επανεκκινήσει αυτόματα μόλις η θερμοκρασία πέσει στη κλίμακα της θερμοκρασίας λειτουργίας. Εάν ο κωδικός σφάλματος F3 συνεχίσει να επανεμφανίζεται, καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Εξωτερικός αισθητήρας F5 Ο κωδικός σφάλματος F5 εμφανίζεται μόνο εάν έχετε συνδεδεμένο κάποιον εξωτερικό αισθητήρα στο λέβητα, για ισοθερμικό έλεγχο. Εάν αναφερθεί αυτός ο κωδικός σφάλματος, σημαίνει είτε ότι η σύνδεση ανάμεσα στο λέβητα και τον αισθητήρα έχει βλάβη, είτε ότι ο αισθητήρας είναι προβληματικός. Ο λέβητας απενεργοποιείται. Καλέστε εξουσιοδοτημένο σέρβις. Μέχρι να επιδιορθωθεί η βλάβη, ο λέβητας μπορεί να λειτουργεί έχοντας εκτός λειτουργίας την εφαρμογή ισοθερμικού ελέγχου (βλ. Διακόπτες και επισημάνσεις, Στοιχεία ελέγχου λέβητα). 8

9 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του λέβητα Ενεργοποιώντας το λέβητα Σημαντικό: η θέση του λέβητα σε λειτουργία και η ενεργοποίησή του για πρώτη φορά πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο σέρβις μόνο. Εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε το λέβητα αφού έχει τεθεί σε λειτουργία, σιγουρευτείτε ότι: 1. ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με κεντρική τροφοδοσία 2. όλες οι βαλβίδες κάτω από το λέβητα (θερμό νερό, νερό θέρμανσης, αέριο) είναι ανοιχτές, 3. η πίεση του νερού θέρμανσης είναι ανάμεσα στη προτεινόμενη διακύμανση 1,2-2 bar. Γυρίστε το κεντρικό διακόπτη (Εικ.1) στο ON (θέση 1). Η οθόνη ανάβει. Σε περίπτωση τερματισμού εκτάκτου ανάγκης του λέβητα λόγω απώλειας φλόγας, αντίδραση του θερμοστάτη εκτάκτου ανάγκης ή του θερμοστάτη αερίων καύσης (στο λέβητα 24 KOV), ο κωδικός σφάλματος F.1 θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν η απενεργοποίηση προκλήθηκε λόγω απώλειας φλόγας, η απεμπλοκή του λέβητα γίνεται πατώντας το RESET. Εάν ο τερματισμός εκτάκτου ανάγκης εμφανιστεί ξανά μετά από μικρό χρονικό διάστημα, ή εάν δεν γίνεται απεμπλοκή του λέβητα πατώντας το RESET, καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Εάν ο τερματισμός εκτάκτου ανάγκης προκλήθηκε από τον θερμοστάτη εκτάκτου ανάγκης, τότε η απεμπλοκή του λέβητα γίνεται απλά πατώντας το RESET. Η απεμπλοκή του θερμοστάτη εκτάκτου ανάγκης θα πρέπει να γίνει από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό και η παρέμβαση αυτή δεν μπορεί να εκτιμηθεί ως επιδιόρθωση της εγγύησης. Σημαντικό: Ο λέβητας δεν θα πρέπει να λειτουργεί όταν είναι απενεργοποιημένος ο θερμοστάτης εκτάκτου ανάγκης ή αερίων καύσης και δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί κανείς από τους δύο με άλλη συσκευή εκτός αυτών που διευκρινίζονται από τον κατασκευαστή. Απενεργοποιώντας το λέβητα Γυρίστε το κεντρικό διακόπτη (Εικ.1) στο OFF (θέση 2). Εάν ο λέβητας μείνει απενεργοποιημένος για μεγάλο χρονικό διάστημα, κλείστε τη βαλβίδα παροχής αερίου κάτω από το λέβητα. Όταν απενεργοποιείτε το λέβητα, λάβετε υπόψη τη περιβάλλουσα πίεση ανάλογα με την εποχή. Εάν δεν έχει γεμίσει ο λέβητας με αντιψυκτικό (Alicol Termo) υπάρχει κίνδυνος βλάβης του λέβητα καθώς και του συστήματος. Σε αυτή τη περίπτωση αδειάστε εντελώς τους αγωγούς διανομείς ζεστού νερού. 9

10 Έλεγχος λέβητα Χρησιμοποιώντας το λέβητα χωρίς μονάδα ελέγχου θέρμανσης χώρου Όταν βρίσκεστε σε αυτή την εφαρμογή ο λέβητας διατηρεί τη ρυθμισμένη θερμοκρασία νερού θέρμανσης. Καμία μονάδα ελέγχου θέρμανσης χώρου δεν είναι συνδεδεμένη, οι ακροδέκτες για τη σύνδεσή του πρέπει να είναι διασυνδεδεμένοι με βραχυκυκλωτήρα (πρότυπη εργοστασιακή ρύθμιση). Διαδικασία ρύθμισης: γυρίστε το κεντρικό διακόπτη στη θέση (Ι) ON, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του νερού θέρμανσης στο πίνακα ελέγχου. Χρησιμοποιώντας το λέβητα με μονάδα ελέγχου θέρμανσης χώρου Ο λέβητας διατηρεί τη θερμοκρασία του νερού κυκλώματος θέρμανσης. Η σύνδεση της μονάδα ελέγχου θέρμανσης χώρου με ληκτικό βραχυκυκλωτήρα (jumper) θα πρέπει να αφαιρεθεί και η μονάδα ελέγχου να καλωδιωθεί με τους ακροδέκτες. Ο λέβητας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ώστε να διατηρηθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία δωματίου στο οποίο έχει εγκατασταθεί η μονάδα ελέγχου θέρμανσης χώρου. Τα θερμαντικά σώματα στο δωμάτιο αυτό δε θα πρέπει να διαθέτουν θερμοστατικές βαλβίδες. Όταν η μονάδα ελέγχου θέρμανσης χώρου ενεργοποιεί το λέβητα, η κατάσταση αυτή υποδεικνύεται από μία κουκκίδα μετά τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη. Σημαντικό: Θα πρέπει να ρυθμίσετε στον πίνακα ελέγχου του λέβητα, τη θερμοκρασία του νερού του κυκλώματος θέρμανσης (θερμοκρασία του νερού μέσα στο σύστημα) το οποίο θα μπορέσει να καλύψει τις θερμικές απώλειες του κτιρίου, ακόμη και σε πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Χρήση λέβητα με ισοθερμικό έλεγχο Ο λέβητας αλλάζει τη θερμοκρασία του νερού θέρμανσης καθώς αλλάζει η θερμοκρασία εξωτερικά. Σημαντικό: Ένας εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το λέβητα! Ο εξωτερικός αισθητήρας θα πρέπει να βρίσκεται στον πιο κρύο τοίχο του κτιρίου (βλέποντας βορειοδυτικά), περίπου 2,5 3 m πάνω από το έδαφος. Ο αισθητήρας δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειμένος σε κύματα πολύ ζεστού αέρα από ανοιχτά παράθυρα ή αεραγωγούς, ή στον ήλιο. Ο κανόνας που ισχύει για την επιλογή καμπύλης θέρμανσης είναι ότι οι καμπύλες χαμηλότερων τιμών είναι κατάλληλες για κτίρια με καλή θερμική μόνωση και μεγαλύτερη θερμική κλίση και αντίστροφα. Το διάγραμμα θερμικών καμπυλών χρησιμοποιείται ως βασική πηγή πληροφοριών. Το σύστημα θα πρέπει να είναι καλά συντονισμένο ελέγχοντας τις εσωτερικές και εξωτερικές θερμοκρασίες για μερικές μέρες. Για την πρώτη ρύθμιση του συστήματος επιλέξτε την καμπύλη Ε6. Όταν ρυθμίζετε το σύστημα, όλες οι βαλβίδες των θερμαντικών σωμάτων θα πρέπει να είναι τελείως ανοιχτές, οι θερμοστατικές βαλβίδες θα πρέπει να είναι ρυθμισμένες στη μέγιστη θερμοκρασία και θα πρέπει να έχετε κλείσει τις πόρτες και τα παράθυρα. Η ρύθμιση της κλίσης της καμπύλης καθώς και της παράλληλης μετατόπισης γίνεται σε μικρά βήματα, και μετά από κάθε βήμα είναι απαραίτητο να περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες και μετά να προσδιορίσετε την αλλαγή. Είναι καλύτερα να κάνετε την αλλαγή όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες αυξομειώνονται σημαντικά και η τελευταία ρύθμιση θα πρέπει να γίνει όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από το σημείο ψύξης. Διαδικασία εγκατάστασης: 1. Επιλέξτε την εφαρμογή heating water temperature και σιγουρευτείτε ότι η λειτουργία SUMMER δεν είναι επιλεγμένη (σύμβολο --). Θα πρέπει να ρυθμίσετε μια τιμή θερμοκρασίας (η τιμή αυτή δεν θα επηρεάζει καθόλου τον ισοθερμικό έλεγχο). 2. Επιλέξτε το equithermal mode-curve slope και επιλέξτε το σύμβολο Ε6 βλ. Σελ

11 3. Επιλέξτε το equithermal mode- parallel shift και επιλέξτε το σύμβολο (Ρ-). 4. Πατώντας το MODE, αποθηκεύστε τη ρύθμιση στη μνήμη και επιστρέψτε στην αρχική θέση. Μετά από μερικές μέρες (όταν θα έχουν ζεσταθεί οι χώροι), επαναπροσαρμόστε τη κλίση της καμπύλης όπως απαιτείται: 5. Εάν η εσωτερική θερμοκρασία δεν αλλάξει ενδεικτικά σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία, η επιλογή καμπύλης είναι σωστή. Η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει σε μεγαλύτερη ή μικρότερη τιμή αλλάζοντας το μέγεθος της παράλληλης μετατόπισης βλ. μέρος «Διακόπτες και σημάνσεις Ισοθερμικός έλεγχος παράλληλη μετατόπιση». Σημαντικό: Εάν η εσωτερική θερμοκρασία αλλάζει ενδεικτικά ανάλογα με τις εξωτερικές αλλαγές της θερμοκρασίας, με την εσωτερική θερμοκρασία να αυξάνεται με τη μείωση της εξωτερικής θερμοκρασίας, επιλέξτε χαμηλότερη τιμή καμπύλης και αντίστροφα. Χρησιμοποιώντας το λέβητα με ισοθερμικό έλεγχο και μονάδα ελέγχου θέρμανσης χώρου Η μονάδα ελέγχου θέρμανσης χώρου επεκτείνει την αντίστοιχη εφαρμογή ελέγχου (control mode) με εφαρμογή ελέγχου χρόνου (time control mode) και εφαρμογή οικονομικής θέρμανσης (heating economy mode) (π.χ. το βράδυ). Διαδικασία εγκατάστασης: Ρυθμίσετε τον αντίστοιχο έλεγχο όπως περιγράφεται παραπάνω. Συνδέστε τη μονάδα ελέγχου θέρμανσης χώρου με το λέβητα (αφού αφαιρεθεί ο ακροδέκτης-βραχυκυκλωτήρας) και ρυθμίστε την απαιτούμενη θερμοκρασία, κατά τη διάρκεια της περιόδου θερμοκρασίας άνεσης (Comfort), στη μονάδα ελέγχου σε περίπου 5 ο C υψηλότερη από τη θερμοκρασία που έχει επιτευχθεί από τον ισοθερμικό έλεγχο. Για την περίοδο της οικονομικής εφαρμογής (economy mode) (το βράδυ, όταν απουσιάζετε), ρυθμίστε τη μονάδα ελέγχου θέρμανσης χώρου στην πραγματική απαιτούμενη τιμή- θα πρέπει πάντα να είναι τουλάχιστον 3 ο C χαμηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία άνεσης. Παράδειγμα: Η εσωτερική θερμοκρασία (άνεσης) που επιτεύχθηκε από τον ισοθερμικό έλεγχο είναι 21 ο C. Ρυθμίστε τη μονάδα ελέγχου θέρμανσης χώρου για την περίοδο της θερμοκρασίας άνεσης στους 26 ο C και για τη περίοδο της οικονομικής εφαρμογής στην πραγματική απαιτούμενη θερμοκρασία, π.χ. 16 ο C. Ρύθμιση απόδοσης λέβητα Ο λέβητας είναι εργοστασιακά ρυθμισμένος για λειτουργία στη μέγιστη απόδοση του. Σημαντικό: η ρύθμιση απόδοσης του λέβητα μπορεί να αλλαχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Θέρμανση ζεστού νερού κατά την εφαρμογή COMFORT Σε αυτή την εφαρμογή ο λέβητας αυτομάτως διατηρεί το κύριο κύκλωμα προθερμασμένο. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία θα μπορείτε να έχετε ακόμα πιο γρήγορα ζεστό νερό στη διάθεσή σας. Δύο μέθοδοι ελέγχου είναι διαθέσιμες: 1. Μόνιμη λειτουργία η ρύθμιση περιγράφεται στο μέρος «Διακόπτες και σημάνσεις». Ο εναλλάκτης του ζεστού νερού είναι συνεχώς προθερμασμένος περίπου κοντά στη ρυθμισμένη τιμή της θερμοκρασίας του ζεστού νερού. Σημαντικό: Η λειτουργία προθέρμανσης του μόνιμου ζεστού νερού είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν το σύστημα βρίσκεται στην εφαρμογή SUMMER (με τη θέρμανση απενεργοποιημένη), ή κατά τη διάρκεια παύσεων όταν ο λέβητας είναι απενεργοποιείται από τη μονάδα ελέγχου θέρμανσης χώρου και η εφαρμογή ισοθερμικού ελέγχου είναι απενεργοποιημένη. 2. Απλή λειτουργία (single-action) η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται κατά τη βασική λειτουργία όταν ο λέβητας δεν θερμαίνει με το άνοιγμα του μέσου 11

12 εγκλωβισμού του ζεστού νερού για μικρό χρονικό διάστημα (ο χρόνος μεταξύ ανοίγματος και κλεισίματος του ζεστού νερού είναι 2-5 δευτερόλεπτα). Σημαντικό: Η απλή λειτουργία COMFORT εγκαθίσταται κατόπιν αιτήματος από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό υπηρεσίας, με το λέβητα να βρίσκεται στην εφαρμογή υπηρεσίας (service mode). Σημείωση: Στο μοντέλο 24 KOV, η ταχύτητα ψύξης του εναλλάκτη του προθερμασμένου Λειτουργίες προστασίας Προστασία κατά της ψύξης Ο λέβητας διαθέτει σύστημα αντιψυκτικής προστασίας το οποίο προστατεύει (αλλά όχι τα συστήματα διανομής ζεστού νερού και θέρμανσης)το λέβητα από τη ψύξη. Όταν η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης μέσα στο λέβητα πέσει κάτω από 10 ο C, η αντλία του λέβητα ανοίγει αυτόματα. Όταν η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης πέσει κάτω από 8 C, ο λέβητας ενεργοποιείται αυτόματα και θερμαίνει μέχρι η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης να φτάσει στους 25 ο C. Σημείωση: το σύστημα αντιψυκτικής προστασίας λειτουργεί ανεξάρτητα από τη μονάδα ελέγχου θέρμανσης χώρου και ενεργοποιείται ακόμα και όταν το σύστημα θέρμανσης είναι ανενεργό. (ρύθμιση σε --_. Σημαντικό: εάν ο λέβητας μείνει σε περιβάλλον με θερμοκρασία κάτω των 3 ο C, τότε ο λέβητας δεν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί γυρνώντας το κεντρικό διακόπτη στο ON. Προστασία αντλίας Όταν η αντλία παραμείνει ανενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενεργοποιήστε την κάθε 24 ώρες για λίγη ώρα (περίπου 30 δευτερόλεπτα) για να αποφύγετε το τερματισμό λειτουργίας της. Λειτουργία χρόνου επανεκκίνησης Αφού τερματίσει η λειτουργία του λέβητα κατά τη διάρκεια χειρισμού, δεν μπορεί να επανεκκινήσει πριν το σύστημα ελέγχου καταγράψει πτώση της θερμοκρασίας στους 8 ο C και ούτε να ανοίξει μέσα στα επόμενα 3 λεπτά από το τερματισμό λειτουργίας του. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη συγκεκριμένα ζεστού νερού επηρεάζεται από τους χώρους στους οποίους έχει εγκατασταθεί ο λέβητας (απωθήσεις καπνοδόχων, θερμοκρασία δωματίου). Επομένως προτείνουμε να επιλέξετε την «μόνιμη» ( permanent ) λειτουργία COMFORT μόνο εάν σας ενδιαφέρει περισσότερο η ταχύτητα παροχής του ζεστού νερού απ ότι η οικονομική λειτουργία. για συστήματα θέρμανσης όπου η μέγιστη απώλεια θερμότητας είναι στο επίπεδο του χαμηλότερου ορίου της διακύμανσης εκροής του λέβητα. Αποσυνδέοντας το λέβητα από τη κεντρική τροφοδοσία Εάν ο λέβητας είναι αποσυνδεδεμένος από τη κεντρική τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα (για ένα μήνα συνεχόμενα, ή παραπάνω), προτείνουμε να επανεκκινήσετε το λέβητα σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά το μήνα). Εάν η αντλία διακόψει τη λειτουργία, καλέστε εξουσιοδοτημένο σέρβις. Η επιδιόρθωση μιας αντλίας που έχει τερματίσει τη λειτουργία της λόγω σκόνης στο σύστημα θέρμανσης δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σημείωση: όταν ο λέβητας αποσυνδέεται από τη κεντρική τροφοδοσία, όλες οι λειτουργίες προστασίας του είναι ανενεργές. Αποτυχία τροφοδοσίας Η αποτυχία τροφοδοσίας θα απενεργοποιήσει το λέβητα. Όταν αποκατασταθεί η κεντρική τροφοδοσία, ο λέβητας θα επανεκκινήσει αυτόματα χωρίς να χάσει καμία από τις ρυθμισμένες παραμέτρους χειρισμού. Εάν μετά την αποκατάσταση εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος F1, εργαστείτε με βάση τις οδηγίες που δίνονται στο τμήμα «Διακόπτες και επισημάνσεις/ Κεντρικός διακόπτης». Ο λέβητας μπορεί να μπλοκαριστεί λόγω υπερθέρμανσης που έχει προκληθεί από την 12

13 απενεργοποίηση της αντλίας ως αποτέλεσμα της αποτυχίας τροφοδοσίας. Καθυστέρηση απενεργοποίησης αντλίας Η αντλία είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη να συνεχίσει να τρέχει μέχρι και 3 λεπτά από τη στιγμή που θα δεχθεί εντολή από τη μονάδα ελέγχου θέρμανσης χώρου να απενεργοποιηθεί ο λέβητας. Όταν ο λέβητας χρησιμοποιείται χωρίς μονάδα ελέγχου θέρμανσης χώρου, η αντλία είναι ανοιχτή μονίμως. Βαλβίδα ασφαλείας Ο λέβητας διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας η οποία έχει πίεση εκκίνησης 3 bar. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΑΙ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ! Εάν η βαλβίδα ασφαλείας ξεκινήσει να απελευθερώνει νερό θέρμανσης, πάντα να απενεργοποιείτε το λέβητα, να τον αποσυνδέετε από τη κεντρική τροφοδοσία και να καλείτε εξουσιοδοτημένο σέρβις. Εάν το σύστημα θέρμανσης χάνει επαναλαμβανόμενα πίεση, συμβουλευτείτε τον οργανισμό υπηρεσίας σας. Σημαντικό: Όλες οι αναφερόμενες λειτουργίες ηλεκτρονικής προστασίας είναι ενεργές μόνο όταν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με τη παροχή ρεύματος (το βύσμα του καλωδίου του ρευματολήπτη είναι μέσα στη πρίζα και ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση ΟΝ (Ι). Σέρβις και συντήρηση Γεμίζοντας με νερό το σύστημα θέρμανσης Στο σύστημα θέρμανσης μπορεί να προστεθεί νερό (σε μικρές ποσότητες) μέσω της κεντρικής βαλβίδας του λέβητα (Εικ.5). Όταν γεμίζετε το σύστημα με νερό, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1. η πίεση του νερού που παρέχεται πρέπει πάντα να είναι μεγαλύτερη από τη πίεση του νερού μέσα στο σύστημα θέρμανσης. 2. ο λέβητας πρέπει να είναι κρύος (η θερμοκρασία του νερού δε πρέπει να ξεπερνάει τους 30 ο C). 3. η προτεινόμενη πίεση νερού μέσα στο κρύο λέβητα (όχι πάνω από 30 ο C) είναι 1,2 με 2 bar. Σημαντικό: Εάν η πίεση στους αγωγούς του νερού είναι χαμηλότερη ή ίση με τη πίεση του νερού μέσα στο σύστημα θέρμανσης, το νερό του κυκλώματος θέρμανσης μπορεί να τρέξει στους αγωγούς νερού και αυτό απαγορεύεται. Ο κίνδυνος αυτός μειώνεται από μια εντοιχισμένη βαλβίδα επιστροφής, τοποθετημένη κάτω από τη βαλβίδα γεμίσματος. Ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη έχει προκληθεί από λανθασμένο χειρισμό της βαλβίδας γεμίσματος και αποτυχίας προσαρμογής στις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω. Τέτοιες βλάβες και φθορές δεν καλύπτονται από την εγγύηση του λέβητα. Διαδικασία γεμίσματος του λέβητα με νερό θέρμανσης: σιγουρευτείτε ότι ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με τη κεντρική τροφοδοσία και ο κεντρικός διακόπτης είναι στη θέση ΟΝ (Ι), όταν η πίεση του νερού θέρμανσης που εμφανίζεται στην οθόνη είναι κάτω από 0,6 bar, το LED κάτω από το σύμβολο ανάβει και εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος F0 στην οθόνη. Ανοίξτε τη μπλε βαλβίδα γεμίσματος (Εικ. 5) με το χέρι σας και παρακολουθήστε τη πίεση να αυξάνεται στην οθόνη του `πίνακα (για να δείτε τη τιμή της πίεσης στην οθόνη, πρέπει να πατήσετε το MODE). Όταν η θερμοκρασία φτάσει στην απαιτούμενη τιμή, κλείστε τη βαλβίδα γεμίσματος με το χέρι σας. Εξαερώστε εντελώς τα θερμαντικά σώματα (το νερό θα πρέπει να εκρέει με συνεχόμενη ροή, χωρίς φυσσαλίδες) Αφήστε ανοιχτή την αυτόματη τάπα της βαλβίδας εξαέρωσης ανοιχτή όλη την ώρα (ακόμα και όταν ο λέβητας βρίσκεται σε λειτουργία). Ελέγξτε εάν η πίεση που φαίνεται στην οθόνη είναι ανάμεσα σε 1,2 και 2 bar. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε περισσότερο νερό στο σύστημα. 13

14 Καθαρισμός Το κάλυμμα του λέβητα μπορεί να καθαριστεί με υγρό ύφασμα και αργότερα να στεγνώσει και να γυαλιστεί με στεγνό ύφασμα. Ποτέ να μην χρησιμοποιείται απορρυπαντικά ή γυαλιστικά. Σημαντικό: πριν καθαρίσετε το λέβητα, απενεργοποιήστε τον από το κεντρικό διακόπτη. Τακτικό σέρβις Για να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία του λέβητά σας, προτείνουμε να ελέγχετε το λέβητά σας κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι έλεγχοι αυτοί δεν καλύπτονται από την εγγύηση του λέβητα. Οι χειρισμοί που πρόκειται να γίνουν διευκρινίζονται στο Τεχνικό Εγχειρίδιο και πρέπει να πραγματοποιηθούν από εξουσιοδοτημένο σέρβις Εγγύηση και προϋποθέσεις εγγύησης Οι λέβητες αερίου Panther 24 KTV, 28 KTV και 24 KOV της PROTHERM καλύπτονται από εγγύηση που διευκρινίζεται στο Πιστοποιητικό Εγγύησης, το Τεχνικό Εγχειρίδιο (οδηγό σέρβις) και από άλλες προϋποθέσεις που διευκρινίζονται σε αυτό τον Οδηγό Χειρισμού και Εγκατάστασης (κεφάλαια Εισαγωγή και Εγκατάσταση λέβητα). 14

15 Τεχνικές διευκρινήσεις Μοντέλο 24 KOV Κατηγορία II 2H3P Έκδοση B 11ΒS Ανάφλεξη ηλεκτρονική Καύσιμο Φυσικό αέριο προπάνιο Μεγ.θερμική εισροή (ισχύς) [kw] 25,5 25 Ελάχ.θερμική εισροή (ισχύς) [kw] 11 10,5 Μεγ.θερμική εκροή (απόδοση) [kw] 23,5 22,5 Ελάχ.θερμική εκροή (απόδοση) [kw] 9,5 9 Απόδοση [%] 90,7 90 Κατανάλωση αερίων (Q μεγ./ Q ελαχ.) 2,7/1,1 [m 3 /h] 2,1/0,9[kg/h] Πίεση αερίων Πίεση παροχής [mbar] Πίεση ακροφυσίου [mbar] 2,2 / 12,2 7 / 35,7 Διάμετρος ακροφυσίου [mm] 1,2 0,7 Θέρμανση Μέγιστη πίεση χειρισμού [bar] 3 Ελάχιστη πίεση χειρισμού [bar] 0,8 Προτεινόμενη πίεση χειρισμού [bar] 1,2 2 Θερμική διακύμανση [ C] Δοχείο διαστολής [l] 5 Μέγιστη ποσότητα νερού θέρμανσης στο σύστημα [l] 70 Μέγιστη πίεση δοχείου διαστολής [bar] 3 Βοηθητικό θερμό νερό Μέγιστη πίεση παροχής [bar] 6 Ελάχιστη πίεση παροχής [bar] 1 Ελάχιστη ροή [l/min] 2,7 Προσαρμόσιμη θερμική διακύμανση (ανάλογη της ροής) [ C] Μέγιστη ροή βοηθητικού θερμού νερού σε - Δt 25 C [l/min] 12,8 - Δt 30 C [l/min] 10,8 - Δt 35 C [l/min] 9,1 Ηλεκτρικά δεδομένα Ηλ. τάση/ συχνότητα [V/Hz] 230/50 Ηλ. εκροή (μεγ.) [W] 105 Ηλ. προστατευτικό κάλυμμα IP45 Ηλ. ρεύμα [A] 0,5 Εκκένωση αερίων καύσης - Μέθοδος διαμέσου καπνοδόχου Διάμετρος σωλήνα διαφυγής καπναερίων [mm] 130 Θερμοκρασία αερίων καύσης [ ο C] Μάζα ροής αερίων καύσης [g/s] 20 Ελάχιστη απαιτούμενη σταθερή ώθηση καπνοδόχου [Pa] 2 Επίπεδο θορύβου (1 m από λέβητα ύψους 1,5 m) [db] μέχρι 55 Διαστάσεις - ύψος / μήκος / βάθος [mm] 740 / 410 / 320 Βάρος χωρίς νερό [kg] 33 15

16 Τεχνικές διευκρινήσεις Μοντέλο 24 KΤV Κατηγορία II 2H3P Έκδοση C 12, C 32, C 42, C 52, C 82 Ανάφλεξη ηλεκτρονική Καύσιμο Φυσικό αέριο προπάνιο Μέγιστη θερμική εισροή [kw] Ελάχιστη θερμική εισροή [kw] 11 10,5 Μέγιστη θερμική εκροή [kw] 24 22,6 Ελάχιστη θερμική εκροή [kw] 9,5 9 Απόδοση [%] 91,7 90,5 Κατανάλωση αερίων (Q μεγ./ Q ελαχ.) 2,7/1,1 [m 3 /h] 2,1/0,9[kg/h] Όγκος ροής αερίων καύσης [g/s] 18 Πίεση αερίων Πίεση παροχής [mbar] Πίεση ακροφυσίου [mbar] 2,2/12,2 7/35,7 Διάμετρος ακροφυσίου [mm] 1,2 0,7 Θέρμανση Μέγιστη πίεση χειρισμού [bar] 3 Ελάχιστη πίεση χειρισμού [bar] 0,8 Προτεινόμενη πίεση χειρισμού [bar] 1 2 Θερμική διακύμανση [ C] Δοχείο διαστολής [l] 5 Μέγιστη ποσότητα νερού θέρμανσης στο σύστημα [l] 70 Μέγιστη πίεση δοχείου διαστολής [bar] 3 Βοηθητικό θερμό νερό Μέγιστη πίεση παροχής [bar] 6 Ελάχιστη πίεση παροχής [bar] 1 Ελάχιστη ροή ζεστού νερού [l/min] 2,7 Προσαρμόσιμη θερμική διακύμανση (ανάλογη της ροής) [ C] Μέγιστη ροή βοηθητικού θερμού νερού σε - Δt 25 C [l/min] 12,8 - Δt 30 C [l/min] 10,8 - Δt 35 C [l/min] 9,1 Ηλεκτρικά δεδομένα Ηλ. τάση/ συχνότητα [V/Hz] 230/50 Ηλ. εκροή (μεγ.) [W] 145 Ηλ. προστατευτικό κάλυμμα IP 45 Ηλ. ρεύμα [A] 0,6 Εκκένωση αερίων καύσης - Μέθοδος turbo Διάμετρος σωλήνα διαφυγής καπναερίων [mm] 100/60 (80/80) Μέγ. μήκος ομόκεντρου σωλήνα διαφυγής καπναερίων 60/100 [Em] 9 Μέγ. μήκος ξεχωριστού σωλήνα διαφυγής καπναερίων [Em] 18 Θερμοκρασία αερίων καύσης [ ο C] Επίπεδο θορύβου (1 m από λέβητα ύψους 1,5 m) [db] μέχρι 55 Διαστάσεις - ύψος / μήκος / βάθος [mm] 740 / 410 / 320 Βάρος άνευ νερού [kg] 37 16

17 Τεχνικές διευκρινήσεις Μοντέλο 28 KΤV Κατηγορία II 2H3P Έκδοση C 12, C 32, C 42, C 52, C 82 Ανάφλεξη ηλεκτρονική Καύσιμο Φυσικό αέριο προπάνιο Μέγιστη θερμική εισροή [kw] 30,5 30,5 Ελάχιστη θερμική εισροή [kw] Μέγιστη θερμική εκροή [kw] 27,5 27,5 Ελάχιστη θερμική εκροή [kw] Απόδοση [%] 91,3 Κατανάλωση αερίων (μεγ Q./ ελαχ Q.) 3,2 1 /1,1 [m 3 /h] 2,49/1,07[kg/h] Όγκος ροής αερίων καύσης [g/s] 23 Πίεση αερίων Πίεση παροχής [mbar] Πίεση ακροφυσίου [mbar] 2/11,7 6,6/35,7 Διάμετρος ακροφυσίου [mm] 1,2 0,7 Θέρμανση Μέγιστη πίεση χειρισμού [bar] 3 Ελάχιστη πίεση χειρισμού [bar] 0,8 Προτεινόμενη πίεση χειρισμού [bar] 1 2 Θερμική διακύμανση [ C] Δοχείο διαστολής [l] 7 Μέγ. ποσότητα νερού θέρμανσης στο σύστημα [l] 70 Μέγ. πίεση δοχείου διαστολής [bar] 3 Βοηθητικό θερμό νερό Μέγιστη πίεση παροχής [bar] 6 Ελάχιστη πίεση παροχής [bar] 1 Ελάχιστη ροή [l/min] 2,7 Προσαρμόσιμη θερμική διακύμανση (ανάλογη της ροής) [ C] Μέγιστη ροή βοηθητικού θερμού νερού σε - Δt 25 C [l/min] 15,3 - Δt 30 C [l/min] 12,8 - Δt 35 C [l/min] 11 Ηλεκτρικά δεδομένα Ηλ. τάση/ συχνότητα [V/Hz] 230/50 Ηλ. εκροή (μεγ.) [W] 145 Ηλ. προστατευτικό κάλυμμα IP 45 Ηλ. ρεύμα [A] 0, 6 Εκκένωση αερίων καύσης - Μέθοδος turbo Διάμετρος σωλήνα διαφυγής καπναερίων [mm] 100/60 (80/80) Μέγ. μήκος ομόκεντρου σωλήνα διαφυγής καπναερίων 60 / 100 [Em] 5 Μέγ. μήκος ξεχωριστού σωλήνα διαφυγής [Em] 18 Θερμοκρασία αερίων καύσης [ ο C] Επίπεδο θορύβου (1 m από λέβητα ύψους 1,5 m) [db] μέχρι 55 Διαστάσεις - ύψος / μήκος / βάθος [mm] 800 / 450 / 330 Βάρος άνευ νερού [kg] 39 17

18 1. Εκροή νερού θέρμανσης G3/4" 2. Εκροή θερμού νερού G1/2" 3. Εισροή αερίων G3/4" 4. Eισροή θερμού νερού G1/2" 5. Εισροή νερού θέρμανσης G3/4" 18

19 19

20 1*. θερμοστάτης αερίων καύσης 1. μανόματρο αέρα 2*. εκτροπέας καυσαερίων 2. ανεμιστήρας 3. συλλέκτης καυσαερίων 4. εναλλάκτης νερού θέρμανσης 5. καυστήρας 6. βαλβίδα αερίων 7. δοχείο διαστολής 8. αντλία 9. εντοπιστής ζεστού νερού 10. αισθητήρας πίεσης 11. βαλβίδα εκκένωσης 12. εισροή νερού θέρμανσης 13. εισροή θερμού (ψυχρού) νερού 14. εισροή αερίου 15. εκροή θερμού νερού 16. εκροή νερού θέρμανσης 17. βαλβίδα επιστροφής 18. βαλβίδα ασφαλείας 19. βαλβίδα γεμίσματος 20. bypass 21. τρίοδος βαλβίδα 22. εναλλάκτης θερμότητας ζεστού νερού 23. αισθητήρας θερμοκρασίας νερού θέρμανσης 24. θερμοστάτης εκτάκτου ανάγκης 1. 20

Leopard. User and Installation Instructions. Wallhung gas boiler DHW preparation Power 9-24kW. 24 BTV / v.17 24 BOV / v.17 XXXX

Leopard. User and Installation Instructions. Wallhung gas boiler DHW preparation Power 9-24kW. 24 BTV / v.17 24 BOV / v.17 XXXX Leopard User and Installation Instructions 24 BTV / v.17 24 BOV / v.17 Wallhung gas boiler DHW preparation Power 9-24kW XXXX 24 BTV/*BOV Σημείωση: Ο αύξων αριθμός λεβήτων είναι γραμμένος στην ετικέτα που

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης λέβητα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης λέβητα 1 BLACK STAR και WOODY Λέβητες καύσης pellets Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης λέβητα Κατάσταση Μάιος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΥΠΟΙ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΒΗΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα