Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ"

Transcript

1 Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Τα Εγκεφαλονωτιαία Γάγγλια Το Περιφερικό Νεύρο Δοµή του Περιφερικού Νεύρου Ταξινόµηση των Περιφερικών Ινών Τα Εγκεφαλικά Νεύρα Λειτουργική Οργάνωση & Τοπογραφία των Πυρηνών των Εγκεφαλικών Νεύρων Ανάδυση των Εγκεφαλικών Νεύρων από τον Εγκέφαλο Τα Νωτιαία Νεύρα Ταξηνόµηση των Νωτιαίων Νεύρων Δερµοτόµια (Τµηµατική Αισθητική Κατανοµή) Μυοτόµια (Τµηµατική Κινητική Κατανοµή) Μυϊκός Τόνος Εισαγωγή Το Περιφερικό Νευρικό Σύστηµα (ΠΝΣ) περιλαµβάνουν τα εγκεφαλονωτιαία νεύρα (εγκεφαλικά & νωτιαία νεύρα µαζί µε τις αποφυάδες τους) και τα εγκεφαλονωτιαία γάγγλια. Τα περιφερικά νεύρά περιλαµβάνει το σύνολο των νευρικών στελεχών µε τους κλάδους τους, που βρίσκονται εκτός του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Συνδέουν το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα µε τα διάφορα όργανα και ιστόυς του σώµατος. Χρησιµεύουν για την αγωγή των διεγέρσεων από τα νευρικά κέντρα προς τα περιφερικά όργανα και αντίστροφα. Τα αισθητικά γάγγλια των οπίσθιων ριζών και των στελεχών (µεικτών) εγκεφαλικών νεύρων έχουν την ίδια δοµή. Κάθε γάγγλιο περιβάλλεται από µια κάψα συνδετικού ιστού που συνεχίζεται µε το επινεύριο του νεύρου. Αποτελούνται από εµµύελες νευρικές ίνες (Κυρίως), εκτός από τα συµπαθητικά νεύρα που αποτελούνται κυρίως από αµύελες νευρικές ίνες. Ανάλογα µε τη λειτουργία τους διακρίνονται σε κινητικές ίνες οι οποίες νευρώνουν τους σκελετικούς µυς και αισθητικές ίνες. Επίσης µέσα στα νεύρα βρίσκονται φυγόκεντερες ίνες που νευρώνουν λείους µυς κ.λ.π. και ανήκουν στο φυτικό νευρικό σύστηµα. Τα νευρικά κύτταρα που σχηµατίζουν τα κινητικά νεύρα των γραµµωτών µυών είναι τα πολύπολοι α- και γ-νεύρωνες στο πρόσθιο κέρας της φαιάς ουσιάς του νωτιαίου µυελού. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 163

2 Τα νευρικά κύτταρα που σχηµατίζουν τα αισθητικά νεύρα εντοπίζονται στα γάγγλια των οπισθίων ριζών. Αποτελούν µονόπολοι νευρώνες µε αισθητικές (προσαγωγές) κεντρικές αποφυάδες που εισέρχονται στον οπίσθιο κέρας της φαιάς ουσίας µε τις οπίσθιες ρίζες. Τα Εγκεφαλονωτιαία ΓάγγλιαΕ Αποτελούνται από µικρά, συµπαγή συναρθροίσεις (σωµάτια) νευρικών κυττάρων τα οποία βρίσκονται στις οπίσθιες νευρικές ρίζες. Εντοπίζονται µέσα στα µεσοσπονδύλια τρµήµατα. (Έξαίρεση είναι τα γάγγλια των Α1 και Α2, τα οποία βρίσκονται στα οπίσθια τόξα των αντίστοιχων σπονδύλων, και τα ιερά και κοκκυγικά γάγγλια, τα οποία παραµένουν µέσα στον ιερό σωλήνα. Τα νωτίαια γάγγλια περιέχουν τα κυτταρικά σώµατα των πρωτοταγών αισθητικών νευρώνων. Το γάγγλιο βρίσκετα ολόκληρο µέσα σε µία κάψα από πυκνό στηρικτικό ιστό, ο οποίος αποτελεί τη συνέχεια του περινεύριου και επινεύριου των συνοδών περιφερικών νεύρων. Συνάπτονται: - µε τις οπίσθιες ρίζες των νωτιαίων νεύρων (νωτιαία γάγγλια) - µε τις αισθητικές ρίζες µερικών εγκεφαλικών νεύρων (εγκεφαλικά γάγγλια) [του τριδύµου, του προσωπικού, του ακουστικού, του γλωσσοφαρυγγικού, και του πνευµονογαστρικού νεύρου]. Τα νευρικά κύτταρα του γαγγλίου είναι: - ψευδοµονόπολα (70%) - µονόπολα - πολύπολα Η µοναδική αποφυάδα αποφυάδα των ψευδο-µονόπολων κυττάρων, γρήγορα αποσχίζεται σαν Τ ή V σε δύο κλάδους: - τον περιφερικό κλάδο: πιο παχύς δέχεται τις διεγέρσεις από την περιφέρεια - τον κεντρικό κλάδο: εισδύει στον εγκέφαλο ή στον νωτιαίο µυελό µεταβι-βάζει τις διεγέρσεις σε τελικούς πυρήνες Τα ψευδοµονόπολα κύτταρα ανάλογα µε την πορεία και την απόληξη του περιφερικού κλάδου διακρίνονται σε: Σωµατοαισθητικά: απολήγουν στην αισθητική ίνα περιφερικού οργάνου (δέρµα, µύες, τένοντες, αρθρώσεις, οστά κ.λ.π.) Σπλαχνοαισθητικά: φέρονται µε το συµπαθητικό στα όργανα της φυτικής ζώνης (σπλάχνα, αγγεία) Το Περιφερικό Νεύρο Ένα τυπικό περιφερικό νεύρο απτελείται από έναν αριθµό νευρικών ινών, οι οποίες µπορεί να είναι κεντροµόλες ή φυγόκεντρες σε σχέση µε το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα: Οι κεντροµόλες ίνες µεταφέρουν πληροφορίες από το εσωτερικό του σώµατος και το περιβάλλον (εξωτερικά), στα νευρικά κύτταρα. Νεύρα που έχουν µόνο κεντροµόλες ή αισθητικές ίνες ονοµάζονται αισθητικά νεύρα. Κάθε αισθητικό νεύρο εκφύεται από κάποιο εγκεφαλονωτιαίο γάγγλιο,τον αισθητικό εκφυτικό πυρήνα. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 164

3 Τα ψευδοµονόπολα κύτταρα (και τα δίπολα) των γαγγλίων εµφανίζουν έναν περιφερικό κλάδο που απολήγει στα υποδεκτικά όργανα (από τα οποία δέχεται τις διεγέρσεις) και έναν κεντρικό κλάδο. - Οι κεντρικές αποφυάδες των γαγγλίων σχηµατίζουν τις αισθητικές ρίζες που εισέρχονται στο εγκεφαλικό στέλεχος ή στο νωτιαίο µυελό και απολήγουν στους αισθητικούς τελικούς πυρήνες ή στους δεύτερους αισθητικούς πυρήνες. Οι φυγόκεντρες ίνες µεταφέρουν ώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα στα εκτελεστικά όργανα. - Νεύρα που έχουν φυγόκεντρες ή κινητικές ίνες ονοµάζονται κινητικά νεύρα. - Κάθε κινητικό νεύρο εκφύεται από οµάδα νευρικών κυττάρων, τον κινητικό εκφυτικό πυρήνα. - Οι πυρήνες των εγκεφαλικών νεύρων βρίσκονται στο στέλεχος του εγκεφάλου. - Οι πυρήνες των νωτιαίων νεύρων βρίσκονται στα πρόσθια κέρατα της φαιάς ουσίας του νωτιαίου µυελού. - Τα περισσότερα νεύρα έχουν και τους δύο τύπους ινών (αισθητικές και κινητικές) και ονοµάζονται µεικτά νεύρα. Όλα τα νωτιαία νεύρα και µερικά από τα εγκεφαλικά είναι µεικτά νεύρα. Δοµή του Περιφερικού Νεύρου Στο περιφερικό νευρικό σύστηµα, οι νευρικές ίνες συγκεντρώνονται σε δεµάτια, για να σχηµατίσουν νεύρα (που κυρίως έχουν µια λευκωπή εµφάνιση από τη µυελίνη που περιέχουν). Κάθε περιφερικό νεύρο (ή απλά νεύρο) απότελείται από µία ή περισσότερες παράλληλες δεσµίδες ινών (εµµύελων και αµύελων) που περιβάλλονται από έλυτρα συνδετικού ιστού. Οι δέσµες είναι είτε κεντροµόλες (αισθητικές) ή φυγόκεντρες (κινητικές). Τα περιφερικά νεύρα µπορεί να περιέχουν οποιοδήποτε συνδυασµό προσαγωγών ή απαγωγών νευρικών ινών είτε του σωµατικού είτε του αυτόνοπου νευρικού συστήµατος. Οι νευρώνες που συµµετέχουν στο σχηµατισµό των περιφερικών νεύρων εντοπίζονται κατά το ήµισυ στο ΚΝΣ. Στο εσωτερικό των δεµατίων κάθε µεµονωµένη νευρική ίνα, µαξί µε το κύτταρο Schwann που την επενδύει, περιβάλλεται από ένα λεπτό κάλυµα χαλαρού αγγειακού στηρικτικού ιστού, το ενδονεύριο. Το ενδονεύριο αποτελείται από µια πολύ λεπτή στιβάδα από χαλαρό συνδετικό ιστό και βρίσκεται σε στενή επαφή µε κάθε µία από τις νευρικές ίνες. Κάθε δεµάτιο περιβάλλεται από µία πυκνή στιβάδα ισχυρού κολλαγονώδους ιστού, το περινεύριο. Το επινεύριο βρίσκεται στα περιφερικά νεύρα τα οποία αποτελούνται από περισσότερα του ενός δεµάτια. Αποτελεί µία επιπλέον στιβάδα χαλαρού κολλαγονώδους ιστού το οποίο συνδέει τα δεµάτια µεταξύ τους. Περιφερικά το επινεύριο συµπυκνώεται για να σχηµατίσει ένα ισχυρό κυλινδρικό έλυτρο. Από αυτό, πυκνά διαφράγµατα µπαίνουν µέσα στο νεύρο και σχηµατίζουν το περινεύριο το οποίο περιβάλλει δεµάτια από νευρικές ίνες. Τα έλυτρα χρησιµεύουν για τη στήριξη των ινών, των αιµοφόρων και λεµφοφόρων αγγείων. Τα έλυτρα συνδετικού ιστού περιλαµβάνουν: - Επινεύριο: έλυτρο συνδετικού ιστού που περιβάλλει το νευρικό στέλεχος εξωτερικά - Περινεύριο: έλυτρο συνδετικού ιστού που περιβάλλει κάθε δέσµη νευρικών ινών. - Ενδονεύριο: χαλαρός συνδετικός ιστός µεταξύ κάθε νευρικής ίνας. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 165

4 Ταξινόµηση των Περιφερικών Ινών Ανάλογα µε το πάχος τους και την ταχύτητα αγωγής των νευρικών τους ώσεων, οι περιφερι-κές ίνες ταξινοµούνται στους ακόλουθους τύπους: (H ταχύτητα αγωγής µιας νευρικής ίνας είναι ανάλογη προς τη διάµετρο του άξονα). Τύπου Α Αποτελούν εµµύελες απαγωγές, σωµατο-κινητικές και προσαγωγές, σωµατοαι-σθητικές ίνες. Αποτελούνται από παχιές κινητικές ίνες και έχουν διάµετρο 1-20µm Έχουν ταχύτητα αγωγής µέτρων/-δευτερόλεπτο. Τύπου Β Αποτελούν εµµύελες απαγωγές, προγαγγλιακές ίνες του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος Έχουν διάµετρο 3-15 µm. Έχουν ταχύτητα αγωγής 3-15 µέτρων/-δευτερόλεπτο. Τύπου C Αποτελούν απαγωγές, µεταγαγγλιακές, σπλαγχνοκινητικές νευρικές ίνες του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος. Αποτελούνται από τις λεπτότερες αισθητικές ίνες Έχουν διάµετρο µm. Έχουν ταχύτητα αγωγής µέτρων/δευτερό-λεπτο. Τα Εγκεφαλικά Νεύρα Υπάρχουν 12 αµφοτερόπλευρά ζεύγη εγκεφαλικών νεύρων (εγκεφαλικές συζυγίες ή κρανιακά νεύρα). Αυτά µεταφέρουν προσαγωγές και απαγωγές ίνες µεταξύ του εγκεφάλου και διαφόρων περιφερικών δοµών, κυρίως της κεφαλής και του αυχένα. Αναδύονται από την κοιλιακή επιφάνεια του εγκεφάλου, µε εξαίρεση το τροχιλιακό νεύρο (τέταρτη εγκεφαλική συζυγία) το οποίο αναδύεται από τη ραχιαία επιφάνεια του εγκεφαλικού στελέχους. Όλα διανέµονται στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου (εκτός του πνευµονογαστρικού νεύρου (Χ) το οποίο νευρώνει επίσης όργανα του θώρακα και της κοιλίας). Λειτουργική Οργάνωση & Τοπογραφία των Πυρηνών των Εγκεφαλικών Νεύρων Ονοµάζονται και αριθµούνται σύµφωνα µε την από πάνω προς τα κάτω σειρά που συνδέονται στον εγκεφάλο. I. Το οσφρητικό II. Το οπτικό III. Το κοινό κινητικό IV. Το τροχιλιακό V. Το τρίδυµο VI. Το απαγωγό VII. Το προσωπικό VIII. Το στατικοακουστικό (ή ακουστικό) IX. Το γλωσσοφαρυγγικό Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 166

5 X. Το πνευµονογαστρικό XI. Το παραπληρωµατικό XII. Το υπογλώσσιο Στο νωτιαίο µυελό του ενήλικα οι γενικές σωµατικές και σπλαγχνικές κεντροµόλες ίνες (αισθητικές περιοχές) βρίσκονται στην οπίσθια φαιά στήλη και οι γενικές σωµατικές και σπλαγχνικές φυγόκεντρες ίνες (κινητικές περιοχές) βρίσκονται στην πρόσθια φαιά στήλη. [δηλαδή υπάρχει µια γενική οπισθοκοιλαική σχέση µεταξύ αισθητικών ινών (πρόσθια) και κινητικών ινών (οπίσθια)]. Κατά την προς τα πάνω µετάβαση του νωτιαίου µυελού σε εγκεφαλικό στέλεχος, λαµβάνουν χώρα δύο σηµαντικές ανατοµικές αλλαγές: - Το οπίσθιο τµήµα στρέφεται προς τα έξω (αριστερά και δεξιά), καθώς ο κεντρικός σωλήνας (της αυχενικής µοίρας του νωτιαίου µυελού και ανώτερα της κλειστής µοίρας του προµήκη µυελού) επεκτείνεται εντός της τέταρτης κοιλίας. Έτσι στο εγκεφαλικό στέλεχος η οπισθοκοιλιακή σχέση µετατρέπεται σε οριζόντια (κεντροπεριφεριακή) σχέση (δηλαδή, όλα τα κινητικά τµήµατα βρίσκονται κεντρικά προς τα έσω, και τα αισθητικά τµήµατα βρίσκονται περιφερικά, προς τα έξω, σε σχέση µε τη µέση γραµµή). - Ειδικές σπλαγχνικές κεντροµόλες (αισθητικές) ή φυγόκεντρες (κινητικές) περιοχές αναµιγνύονται µε τα γενικά λειτουργικά τµήµατα στο στέλεχος. Κατά την ανάπτυξη, ειδικές σπλαγχνικές, φυγόκεντρες (κινητικές) και γενικές, σωµατικές, κεντροµόλες (αισθητικές) νευρικές οµάδες µετακινούνται προς τα έξω και κοιλιακά. Έστι αναγνωρίζονται τέσσερις διακριτές κυτταρικές στήλες στη φαιά ουσία αµφοτερόπλευρα στο εγκεφαλικό στέλεχος. Είναι διαµερισµατοποιηµένες και δεν συµµετέχουν σε κάθε εγκεφαλικό νεύρο. Τα πρώτα δύο εγκεφαλικά νεύρα είναι άτυπα: το οσφρητικό νεύρο (Ι) σχηµατίζεται από αµύελες κεντρικές αποφυάδες των οσφρητικών αισθητικών κυττάρων και το οπτικό νεύρο (ΙΙ) αποτελεί µιά οδό η οποία εξέρχεται από τον εγκέφαλο κατά την εµωρυολογικής ανάπτυξης του οφθαλµού. Οι πυρήνς των.αµιγών εγκεφαλικών νεύρων βρίσκονται στο εγκεφαλικό στέλεχο Γενικές Σωµατικές Απαγωγές Στήλες Νευρώνουν τους γραµµωτούς µύες. Οι µύες του οφθαλµού νευρώνουνται κύριος µέσω του οφθαλµονκινητικού, του τροχιλιακού και του απαγωγού νεύρου. Η κινητική νεύρωση της γλώσσας γίνεται µέσω του υπογλώσσιου νεύρου. Οι πυρήνες της στήλης των σωµατικών κινητικών νεύρων βρίσκεται κοντά στη µέση γραµµή. Αποτελείται από τους πυρήνες των νεύρων ΙΙΙ, IV, VI και XII. - Ο πύρηνας του κοινού κινητικού (ΙΙΙ) εντοπίζεται στην κοιλαική µοίρα της φαιάς ουσίας γύρω από τον υδραγωγό στο µέσο εγκέφαλο, στο επίπεδο του άνω διδυµίου. Οι απαγωγές ίνες του νευρώνουν όλων των µυών του οφθαλµικού βολβού (εκτός του άνω λογού και έξω ορθού) και τον ανελκτήρα µυός του άνω βλεφάρου. - Ο πυρήνας του τροχιλιακού (IV) βρίσκεται στο µέσο εγκέφαλο στο επίπεδο του κάτων διδυµίου. Οι απαγωγές ίνες του νευρώνουν το άνω λοξού µυός του οφθαλµού. - Ο πυρήνας του απαγωγού (VI) βρίσκεται στο κάτω τµήµα της γέφυρας. Οι απαγωγές ίνες του νευρώνουν τον έξω ορθό µυ. - Ο πυρήνας του υπογλωσσίου (XII) βρίσκεται στον προµήκη. Οι απαγωγές ίνες του νευρώνουν τους αυτόχθονες και ετερόχθονες µυς της γλώσσας. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 167

6 Γενικές Σπλαγχνικές Απαγωγές Στήλες περιέχουν προγαγγλιακούς νευρώνες του παρασυµπαθητικού συστήµατος τα οποία καταλήγουν στο οφθαλµικό γάγγλιο, στο σφηνοϋπερώιο (ή πτερυγοϋπερώιο) γάγγλιο, ωτικό γάγγλιο και υπογνάθιο γάγγλιο της κεφαλής. Επίσης, καταλήγουν ίνες στα πνευµονογαστικά γάγγλια του θώρακα και της κοιλίας. Η πυρήνες της στήλης των παρασυµπαθητικών κυττάρων αποτελείται από προγαγγλιακούς παρασυµπαθητικόύς νευρώνες του ΙΙΙ, VII, ΙΧ και Χ εγκεφαλικό νεύρο. - Ο πυρήνας του Edinger-Westphal βρίσκεται κοντα στο κινητικό πυρήνα του κοινού κινητικού νεύρου και οι ίνες του τα οποία πορεύονται µε το κοινό κινητικό θα καταλήξουνστο ακτινωτό γάγγλιο. Μεταγαγγλιακές ίνες νευρώνουν το σφιγκήρα της κόρης και τον ακτινωτό µυ του οφθαλµού. - Οι άνω και κάτω σιαλογόνοι πυρήνες εντοπίζονται στην καλύπτρα της γέφυρας. Ο άνω σιαλογόνος πυρήνας χορηγεί προγαγγλιακές ίνες στο προσωπικό νεύρο, και οι οποίες απολήγουν στο πτερθγοϋπερώιο γάγγλιο για την νεύρωση στην συνέχεια το δακρυϊκό αδένα και τους βλεννογόνους του στόµατος και ρινος, και στο υπογνάθιο γάγγλιο για την νεύρωση τον υπογνάθιο και τον υπογλώσσιο σιαλογόνο αδένα. Ο κάτω σιαλογόνος πυρήνας χορηγεί προγαγγλιακές ίνες στο γλωσσοφαρυγγικό νεύρο οι οποίες καταλήγουν στο ωτιαίο γάγγλιο. Οι µεταγγαγλιακές ίνες θα καταλήξουν στην παρωτίδα. - Το ραχιαίο κιηντικό πυρήνα του πνευµονγαστρικού βρίσκεται κάτω από το έδαφος της τετάρτης κοιλίας στο προµήκη. Νευρώνει τα σπλάγχνα της κοιλίας και του θώρακα. Γενικές Σπλαχνικές Προσαγωγές Στήλες προσλαµβάνει προσαβγές ίνες από τα σπλαχνικές περιοχές του γλωσσοφαρυγγικού και του πνευµονογαστιρκού νεύρου. - Οι σπλαγχνικές προσαγωγές ίνες (πχ της γεύσης) απολήγουν στον µονήρη πυρήνα του προµήκους. Γενικές Σωµατικές Προσαγωγές Στήλες δέχονται πληροφορίες γινικής αισθητικότητας από το δέρµα και τους βλεννογόνους (κυρίως µέσω του τριδύµου νεύρου). Οι ίνες του τριδύµου νεύρου µεταφέρουν την κοινή αισθητικότητα (αφή, πίεση, άλγος, θερµοκρασία) στον εγκεφαλικό στέλεχο και καταλήγουν στον αισθητικό πυρήνα του τριδύµου. - Το αισθητικό πυρήνα του τριδύµου είναι ένα µεγάλο πυρήνα που εκτείνεται σε όλο το µήκος του εγκεφαλικούς στελέχους µέχρι τηνς αυχενική µοίρα του νωτιαίου µυελού. Οι ίνες του στατικοακουστικό νεύρο µεταφέρον την ειδική αίσθηση της ακοής και της ιδιοκεκτικότητα στον εγκεφαλικό στέλεχο και καταλήγουν στον αιθουσαίο και τον κοχλιακό πυρήνα, ατνίστοιχα. Ο αιθουσαίος και ον κοχλιακός πυρήνας εντοπίζονται στον προµήκη µυελό, κοντά στο έξω τµήµα του εδάφους της τέταρτης κοιλίας. Πυρήνες της Στήλης των Βραγχιακών Κινητικών Κυττάρων. Υπάρχουν επιπρόσθετες ειδικές σπλαγχνικές (βραγχιακές) κυτταρικές στήλες που νευρώνουν τα βραγχιακά τόξα των µύων του προσώπου, της γνάθου, της υπερώας, του λάρυγγα, και του φάρυγγα για να εξυπηρετήσουν σπλαγχνικές λειτουργίες σχετικές µε την σίτιση και εσπνοή. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 168

7 - Ο κινητικός πυρήνας του τριδύµου βρίσκεται στην καλύπτρα της γέφυρας και νευρώνει τους µασητήρες, το διατείνοντα το τύµπανο µυ, το διατείνοντα το υπερώιο ιστίο, το γναθοϋοειδή και την πρόσθια γαστέρα του διγάστορα της κάτω γνάθου. - Ο πυρήνας το προσωπικού βρίσκεται στη κάτω γέφυρα και νευρώνει τους µυς της έκρασης του προσώπου και το µυ του αναβολέος. - Ο µικτός πυρήνας βρίσκεται στο προµήκη. Μέσω του γλωσσοφαρυγγικό, το πνευµονογαστρικό και το εγκεφαλικό τµήµα του παραπληρωµατικού νεύρου νεύρωνει των µυών γου φάρυγγα και του λάρυγγα. Λειτουργική Οργάνωση των Εγκεφαλικών Νεύρων Ανάλογα µε τη λειτουργία τους τα εγκεφαλικά νεύρα ταξινοµούνται ως εξής: (Πίνακας 31-2) Αισθητικά εγκεφαλικά νεύρα (3 εγκεφαλικά νεύρα) περιέχουν αισθητικές ίνες - οσφρητικό - οπτικό - στατικοακουστικό ή ακουστικό Κινητικά εγκεφαλικά νεύρα (5 εγκεφαλικά νεύρα) περιέχουν κινητικές ίνες - κοινό κινητικό - τροχιλιακό - απαγωγό - παραπληρωµατικό - υπογλώσσιο Μεικτά εγκεφαλικά νεύρα (µόνο 4 εγκεφαλικά νεύρα) περιέχουν αισθητικές και κινητικές ίνες - τρίδυµο - προσωπικό - γλωσσοφαρυγγικό - πνευµονογαστρικό Ανάδυση των Εγκεφαλικών Νεύρων από τον Εγκέφαλο Τα δύο πρώτα εγκεφαλικά νεύρα (οσφρητικό και οπτικό) συνδέονται απευθείας µε τον προσθιο εγκέφαλο. Τα υπόλοιπα νέυρα συνδέονται µε το εγκεφαλικο στέλεχος. Οσφρητικό νεύρο Ι Είναι ένα από τα δύο εγκεφαλικά νεύρα που δεν έχουν πυρήνα στο εγκεφαλικό στέλεχος. Αποτελείται από οσφρητικά νηµάτια που συνάπτονται µε τον οσφρητικό βολβό (τελικός αισθητικός πυρήνας) και συνεχίζεται µε την οσφρητική ταινία. Οι ίνες του οσφρητικού νεύρου, αντίθετα µε άλλες σπλαχνικές προσαγωγές ίνες, είναι οι κεντρικές αποφυάδες των οσφρητικών κυττάρων και όχο των περιφερικών αποφυάδων µια κεντρικής οµάδας γαγγλιακών κυττάρων. Καταλήγει στον οσφρητικό φλοιό, στον µετωπιαίο λοβό (παροσφρητική άλως) και στον κροταφικό λοβό (περιαµυγδαλοειδής φλοιός), αντίστοιχα, διαµέσου της έσω και έξω οσφρητικής χορδής. Το οσφρητικό νεύρο έχει στενή ανατοµική και λειτουργική σχέση µε τµήµατα του πρόσθιου εγκεφάλου (µεταιχµιακό σύστηµα). Οπτικό νεύρο ΙΙ Δεν έχει πυρήνα στο εγκεφαλικό στέλεχος και αρχίζει στον οπίσθιο πόλο του οφθαλµικού βολβού. Μετά το χιασµό του στο οπτικό χίασµα, οι οπτικές ίνες διαµέσου των οπτικών ταινιών καταλήγουν κυρίως στο έξω γονατώδες σώµα. Οι οπτική ακτινοβολία στη συνέχεια φέρονται στον οπτικό φλοιό (ινιακός πόλος). Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 169

8 Κοινό κινητικό νεύρο ΙΙΙ Αναδύεται από την αύλακα του κοινού κινη-τικού νεύρου, στο έσω χείλος του εγκεφαλικού σκέλους. Τροχιλιακό νεύρο ΙV Είναι το µόνο εγκεφαλικό νεύρο το οποίο αναδύεται από τη ραχιαία επιφάνεια του εγκεφαλικού στελέχους και το ποίο χιάζεται. Αναδύεται από το χαλινό του πρόσθιου µυέλινου ιστίου, κάτω από τα οπίσθια διδύµια. Τρίδυµο νεύρο V Η αισθητική και κινητική ρίζα του νεύρου ανα-δύονται από την πλάγια επιφάνεια της γέφυρας. Απαγωγό νεύρο VΙ Αναδύεται από την οπίσθια γεφυρική αύλακα (ανάµεσα στη γέφυρα και την πυραµίδα). Προσωπικό νεύρο VΙΙΙ Οι δύο ρίζες αναδύονται µε κοινό στέλεχος (διάµεσο νεύρο) από το υπερελαϊκό βοθρίο ανάµεσα από την οπίσθια παρελαϊκή αύλακα (µεταξύ της ελαίας και του κάτω παρεγκεφαλιδικού σκέλους) και την οπίσθια γεφυρική αύλακα. Ακουστικό νεύρο VΙΙΙ (ή στατικοακουστικό) Εισδύει από το υπερελαϊκό βοθρίο επί τα εκτός της ανάδυσης του προσωπικού νεύρου. Γλωσσοφαρυγγικό νεύρο ΙΧ Αναδύεται από το άνω τριτηµόριο της οπίσθιας παρελαϊκής αύλακας. Πνευµονογαστρικό νεύρο Χ Αναδύεται από το µέσο τριτηµόριο της οπίσθιας παρελαϊκής αύλακας. Παραπληρωµατικό νεύρο ΧΙ Η προµηκική µοίρα του νεύρου αναδύεται από το κάτω τριτηµόριο της οπίσθιας παρελαϊκής αύλακας. Υπογλώσσιο νεύρο ΧΙΙ Αναδύεται από την πρόσθια παρελαϊκή αύλακα. Τα Νωτιαία Νεύρα Τα νωτιαία νεύρα συχνά αναφέρεται ως περιφερικά νεύρά και περιλαµβάνει το σύνολο των νευρικών στελεχών µε τους κλάδους τους, που βρίσκονται εκτός του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Χρησιµεύουν για την αγωγή των διεγέρσεων από τα νευρικά κέντρα προς τα περιφερικά όργανα και αντίστροφα. Αποτελούνται από εµµύελες νευρικές ίνες (Κυρίως), εκτός από τα συµπαθητικά νεύρα που αποτελούνται κυρίως από αµύελες νευρικές ίνες. Ανάλογα µε τη λειτουργία τους διακρίνονται σε κινητικές ίνες οι οποίες νευρώνουν τους σκελετικούς µυς και αισθητικές ίνες. Επίσης µέσα στα νεύρα βρίσκονται φυγόκεντερες ίνες που νευρώνουν λείους µυς κ.λ.π. και ανήκουν στο φυτικό νευρικό σύστηµα. Τα νωτιαία νεύρα αναδύονται από το νωτιαίο µυελό και σχηµατίζονται από την συνένωση των πρόσθιων και οπίσθιων νευρικών ρίζων στα σηµεία εξόδου από τον σπονδυλικό Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 170

9 σωλήνα. Μετά την ανάδυσή τους από το µεσοσπονδύλιο τρήµα, διαιρούνται σε πρόσθιους και οπίσθιους (πρωτεύοντα) κλάδους. Υπάρχουν 31 ζεύγη νωτιαίων νεύρων. Ο οπίσθιος πρωτεύων κλάδος πορεύεται όπισθεν, µεταξύ των εγκάρασιων αποφύσεων. Διαχάζεται σε έσω και έξω κλάδο και νευρώνει τους παρακείµενους σπονδυλικούς µύες και το υπερκείµενο δέρµα. Οι οπίσθιοι κλάδοι δεν διανέµονται στο άνω ή κάτω άκρο και δεν σχηµατίζουν πλέγµατα (αντίθετα µε τους πρόσθιους κλάδους). Έκτος απο το Α1 και Α2, κάθε οπίσθιος πρωτεύον κλάδος είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο πρόσθιο κλάδο. Κάθε οπίσιος κλάδος αποσχίζεται σε έσω και έξω κλάδο (εκτός από τους Α1, Ι4, Ι5 και το πρώτο κοκκυγικό) για την νεύρωση των µυών της ράχης. Ο έσω κλάδος χορηγεί δερµατική νεύρωση στα τµήµατα πάνω από τον Θ6, ενώ ο έξω κλάδος στα τµήµατα της ράχης από το Θ6 και κάτω. Οι Α1, Α6-8 και Ο4-5 δεν µεταφέρουν ίνες για τη νεύρωση του δέρµατος. Ο πρόσθιος πρωτεύων κλάδος συνδέεται µε τη συµπαθητική άλυσο µέσω αναστοµωτικών λευκών και φαιών κλάδων. Πορεύεται στο τοίχωµα του σώµατος και χωρηγεί έναν έξω δερµατικό κλάδο ο οποίος διχάζεται σε πρόσθιο και οπίσθιο κλάδο. Ο πρόσθιος πρωτεύων κλάδος νευρώνει τους µυς και το δέρµα της πρόσθιας και πλάγιας επιφάνειας του κορµού και των άκρων. Τα νωτιαία νεύρα αποδίδουν και ένα µικρό µηνιγγικό κλάδο σχεδόν αµέσως πριν διχάζεται στον πρόσθιο και οπίσθιο πρωτεύοντα κλάδο. Ο µηνιγγικός κλάδος επανεισέρχεται στον µεσοσπονδύλιο σωλήνα και νευρώνει τα παρακείµενα αιµοφόρα αγγεία και συνδέσµους. Κάθε νωτιαίο νεύρο συνδέεται µε το νωτιαίο µυελό µε δύο ρίζες: την πρόσθια και οπίσθια ρίζα. Οι πρόσθιες και οπίσθιες ρίζες φέρουν επιµηκύνσεις της χοριοειδούς µήνιγγας οι οποίες καταλήγουν στο σηµείο όπου οι ρίζες διαπερνούν τη σκληρή µήνιγγα χωριστά. Στη συνεχεία, ένας δακτύλιος σκληρής µήνιγγας καλύπτει τις ρίζες µέχρι την συµβολή τους στο σχηµατισµό του νωτιαίου νεύρου και συνενώνεται µε το περίβληµα του νεύρου. Η πρόσθια ρίζα: (ή κινητική ρίζα) Αποτελείται από ίνες που απάγουν νευρικές ώσεις από το ΚΝΣ. Οι ίνες αυτές αναφέρονται ως: απαγωγοί, φυγόκεντρες, κινητικές. Αναδύονται από την πρόσθια πλάγια αύλακα του νωτιαίου µυελού και φέρονται µε τα νωτιαία νεύρα στους σκελετικούς µυς. Η οπίσθια ρίζα: (ή αισθητική ρίζα) Αποτελείται από ίνες που προσάγουν νευρικές ώσεις στο ΚΝΣ. Οι ίνες αυτές αναφέρονται ως: προσα-γωγοί, κεντροµόλες, αισθητικές. Κατά τη διαδροµή της οπίσθιας ρίζας παρεµβάλλεται το νωτιαίο γάγλιο. Είναι παχύτερες από τις πρόσθιες ρίζες και σχηµατίζονται από τους κεντρικούς κλά-δους των ψευδοµονόπολων κυττάρων των νωτιαίων γαγγλίων. Οι περιφερικοί κλάδοι των ψευδοµονόπολων κυττάρων ενώνονται µε τις πρόσθιες ρίζες και σχηµατίζουν το στέλεχος των νωτιαίων νεύρων. Ταξηνόµηση των Νωτιαίων Νεύρων Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 171

10 Τα νωτιαία νεύρα διακρίνονται σε Αυχενικά νεύρα (8) Α1 αναδύεται ανάµεσα στο ινιακό οστούν και στον άτλαντα (µεταξύ του ινίου και του οπισθίου τόξου του άτλαντα). Ονοµάζεται υπινιακό νεύρο. Α2-Α7 αναδύονται πάνω από τους αντίστοιχους σπονδύλους τους. Α8 αναδύεται στο µεσοσπονδύλιο τρήµα µεταξύ 7 ου αυχενικού και 1 ου θωρακικού. (Κάτω από το επίπεδο αυτό, κάθε νωτιαίο νεύρο αναδύεται κάτω από τον αντίστοιχο σπόνδυλο.) Θωρακικά νεύρα (12) Θ1 αναδύεται στο µεσοσπονδύλιο τρήµα µεταξύ 1 ου και 2 ου θωρακικού σπονδύλου Θ12 αναδύεται µεταξύ 12 ου θωρακικού και 1 ου οσφυϊκού σπονδύλου Οσφυϊκά νεύρα (5) Ο1 περνά κάτω από τον 1 ο οσφυϊκό σπόνδυλο Ο5 περνά πάνω από τον 1 ο ιερό σπόνδυλο Ιερά νεύρα (5) Ι1-Ι4 περνούν από τα ιερά τρήµατα Ι5 περνά µεταξύ ιερού οστού και κόκκυγος Κοκκυγικό νεύρο (1) Φέρεται µεταξύ 1 ου και 2 ου κοκκυγικού σπονδύλου Μόλις περνούν το µεσοσπονδύλιο τρήµα, κάθε νεύρο (ή στέλεχος) αποσχίζονται σε δύο δευτερεύοντες κλάδους: - Οπίσθιοι κλάδοι: φέρονται προς τα πίσω προς τους ιδίως ραχιαίους µυς και το δέρ- µα της ράχης - Πρόσθιοι κλάδοι: (πολύ παχύτεροι) φέρονται προς τα εµπρός, προς τους µυς και το δέρµα της προσθιοπλάγιας επιφάνειας του κορµού, των άνω και κάτω άκρων Όλοι οι πρόσθιοι πρωτεύοντες κλάδοι των νωτιαίων νεύρων (εκτός από τα 12 θωρακικά) κοντά στη σπονδυλική στήλη αναστοµώνονται µεταξύ τους και σχηµατίζουν πολύπλοκα πλέγµατα. Από τα πλέγµατα εκφύονται στη συνέχεια πολλά περιφερικά νεύρα. Τα πλέγµατα αυτά είναι τα εξής: 1. Αυχενικό πλέγµα (Α1-Α4) 2. Βραχιόνιο πλέγµα (Α4-Θ2) 3. Οσφυϊκό πλέγµα (Ο1-Ι3) 4. Ιερό πλέγµα (Ο4-Ι3) 5. Αιδοικό πλέγµα (Ι3-Ι4) 6. Κοκκυγικό πλέγµα (Ι5-Κ1) Δερµοτόµια (Τµηµατική Αισθητική Κατανοµή) Κάθε νωτιαίο νεύρο µεταφέρι την αισθητική νεύρωση για ένα τµήµα της επιφάνειας του σώµατος. Δερµοτόµιο είναι µια περιοχή του δέρµατος που νευρώνεται από ένα νωτιαίο νεύρο (δηλαδή, από ένα νευροτόµιο). Σο έµβρυο, τα δερµοτόµια βρίσκονται εν σειρά. Με την εκφλάστηση των άκρων, όµως η σειρά αυτή διαταράσσεται. Τα δερµοτόµια υπερκαλύπτονται µεταξύ τους. Η έκταση υπερκάλυψης των νευρικών ινών του πόνου και της θερµοκρασίας είναι µεγαλύτερη από την υπερκάλυψη των ινών της αφής. Οι χάρατες των δερµοτοµίων δεν απεικονίζουν την αλληλοεπικάλυψη της δερµατικής κατανοµής. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 172

11 Προσβολή ενός νευροτοµίου ή της οπίσθιας ρίζας ή ενός νωτιαίου νεύρου συνεπάγεται απώλεια διαφορετική από αυτήν από προσβολή ενός περιφερικότερου νεύρου. Αυτό έχει σχέση µε τα πλέγµατα των νωτιαίων νευρών µε τα οποία ένα νευροτόµιο µπορεί να χορηγεί ίνες σε διάφορους κλάφους του πλέγµατος και στο ότι ένας κλάδος του πλέγµατος µπορεί να δέχεται ίνες από περισσότερα νωτιαία νεύρα. Η δερµοτοµιακή κατανοµή της νεύρωσης του δέρµατος (χάρτες δερµοτοµίων) είναι σηµαντική στην εξέταση της αισθητικής λειτουργίας ενός συγκεκριµένου νωτιαίου νεύρου (ή νευροτοµίου). Μυοτόµια (Τµηµατική Κινητική Κατανοµή) Μυοτόµια είναι οι σκελετικοί µύες (ή οµάδα των σκελετικών µυών) που νευρώνονται από ένα νωτιαίο νεύρο. (Οι περισσότεροι µύες νευρώνονται από περισσότερα από ένα νεύρα.) Δηλαδή, το τµήµα ενός σκελετικού µυός που νευρώνεται από ένα ορισµένο επίπεδο του νωτιαίου µευλού αποτελεί µυοτόµιο. Οι µύες που νευρώνονται από ένα νεύρο, συνήθως έχουν σχετικές λετιουργίες και έναι υπεύθυνοι για συγκεκριµένα κινήσης. Οι µύες που κινούν την άρθρωση του ώµου νευρώνονται κυρίως από το Α5 και Α6 επίπεδα του νωτιαίου µυελού. Οι µύες που κινούν τον αγκώνα νευρώνονται κυρίως από το Α6 και Α7. Οι µύες που κινούν το χέρι νευρώνονται κυρίως από το Α8 και Θ1. Οι µύες που κινούν το ισχίου νευρώνονται κυρίως από το Ο3 και Ο4. Οι µύες που κινούν το γόνατο νευρώνονται κυρίως από το Ο4 και Ο5. Οι µύες που κινούν την ποδοκνµική άρθωρση νευρώνονται κυρίως από το Ο4 και Ι1. Η νευροτοµιακή νεύρωση των κυρίων µυών που µπορούν να ελεγχθούν µε την πρόκληση απλών τενόντιων αντανακλαστικών. Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω: 1. Αντανακλαστικό της επιγονατίδας (ή του γόνατος): - Έκταση της κνήµης µε πλήξη του επιγονατιδικού συνδέσµου - Ο2, Ο3 και Ο4 2. Αντανακλαστικό του Αχιλλείου τένοντος: - Πελµατιαία κάµψη του ποδιού µε πλήξη του Αχιλλείου τένοντος - Ι1 και Ι2 3. Αντανακλαστικό του τένοντος του δικεφάλου: - Κάµψη του αγκώνα µε πλήξη του τένοντος του δικέφαλου βραχιονίου. - Α5 και Α6 4. Αντανακλαστικό του τένοντος του βραχιονοκερκιδικού: - Υπτιασµός του πήχη µε πλήξη του τένοντος του βραχιονοκερκιδικού - Α5, Α6 και Α7 5. Αντανακλαστικό του τένοντος του τρικεφάλου: - Έκταση του αγκώνα µε πλήξη του τένοντος του τρικεφάλου - Α6, Α7 και Α8 6. Επιπολής κοιλιακά αντανακλαστικά: Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 173

12 - Συστολή των κοιλιακών µυών µε ερεθισµό του δέρµατος µε συρρόµενη καρφίδα. - Θ6 Θ7 στο δέρµα του επιγαστρίου - Θ8 Θ9 στο δέρµα του µεσογαστρίου - Θ10 Θ12 στο δέρµα του υπογαστρίου Ενώ οι περισσότεροι µύες νευρώνονται από περισσότερα από ένα νεύρα, συνήθως ένα νευροτόµιο κυριαρχεί. Η νευροτοµιακή νεύρωση των κυρίων µυών είναι ως εξής: - Α4 Διάφραγµα - Α5 Δελτοειδής - Α6 Δικέφαλος βραχιόνιος - Α7 Τρικέφαλος - Α8 Καµπτήρας και εκτείνοντες τον καρπό - Θ1 Μικροί µύες του χεριού - Ο2 Ψοϊτης µυς - Ο3 Τετρακέφαλος µηριαίος µυς - Ο4 Πρόσθιος και οπίσθιος κνηµιαίος - Ο5 Μακρός και βραχύς περονιαίος - Ι1 Γαστροκνήµιος µυς - Ι2 Μικροί µύες του άκρου ποδιού Μυϊκός Τόνος - Είναι µια κατάσταση µερικής συστολής του µυός που βρίσκεται κάθε σκελετικός µυς σε ηρεµία Όµως ανά πάσα στιγµή µόνο λίγες µυϊκές ίνες συστέλλονται κάθε φορά σε ένα µυ. (Αυτό έχει σχέση µε το ότι µια µυϊκή ίνα βρίσκεται είτε σε ηρεµία ή σε πλήρη συστολή) - Έτσι, για να υπάρχει µερική συστολή του µυός χωρίς να γίνει µυϊκή κόπωση, διαφορετικές οµάδες µυϊκών ινών συστέλλονται κάθε φορά, γεγονός που πραγµατοποιείται µε τη σύγχρονη απελευθέρωση νευρικών ώσεων. Ο µυϊκός τόνος διατηρείται αντανακλαστικά. Γίνεται προσαρµογή ανάλογα µε τη θέση, σταση και κίνηση του σώµατος. Αντανακλαστικό τόξο του µυϊκού τόνου: - Υποδοχείς: µυϊκές και τενόντιες άτρακτοι - Ο νευροτενόντιος υποδοχέας: είναι ανασταλτικός (ελαττώνει τον τόνο). - Ο νευροµυϊκός υποδοχέας: είναι διεγερτικός (αυξάνει τον τόνο). - Κεντροµόλες ίνες: Παχειές, αισθητικές ίνες εκπορεύονται από τις νευροµυϊκές και νευροτενόντιες ατράκτους και καταλήγουν στο πρόσθιο κέρας του νωτιαίου µυελού. - Φυγόκεντρες ίνες: 1. Κινητικές ίνες, καταλήγουν στις µυϊκές ίνες. 2. Λεπτές γάµµα ίνες καταλήγουν στις µυϊκές ατράκτους για να ρυθµίσουν την απάντηση των µυϊκών ατράκτων. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 174

13 Εγκάρσια διατοµή του στελέχους ενός νεύρου. Η δοµή ενός περιφερικού νεύρου. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 175

14 Πρόσθια άποψη του εγκεφαλικού στελέχους όπου απεικονίζεται η εντόπιση των εγκεφαλικών νεύρων. Τοµή στο νωτιαίο µυελό και προµήκη. Απεικονίζονται η αλλαγές που γίνονται κατά την προς τα πάνω µετάβαση του νωτιαίου µυελού σε εγκεφαλικό στέλεχος. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 176

15 Απεικονίζεται η εντόπιση των πυρήνων των εγκεφαλικών νεύρων στο εγκεφαλικό στέλεχος. Εγκάρσια τοµή του νωτιαίου µυελού µε την σπονδυλική στήλη στη θωρακική µοίρα. Απεικονίζεται η πρόσθια και οπίσθια ρίζα. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 177

16 Τα νευρικά πλέγµατα. Η δερµοτοµική κατανοµή. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 178

17 Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 179

18 Η τµηµατική κινητική κατανοµή. Απεικονίζεται η νεύρωση των άκρων από τα νωτιαία νεύρα µε τις αντίστοιχες κινήσεις. Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 180

ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΖΛΞ. Fax: 213 1501501 Email: attiki@mou.gr

ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΖΛΞ. Fax: 213 1501501 Email: attiki@mou.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταµένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Πλαίσιο προδιαγραφών Ι. Δομή θεμάτων Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α Λυκείου προβλέπει τη δοκιμασία τους σε τρία θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας, καθένα από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 16(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Φεβρουαρίου 2015, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Φεβρουαρίου 2015, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Φεβρουάριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 3 Περιεχόμενα 5 Πρόλογος 6 Εισαγωγικές πληροφορίες 11 23 29 69

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014

H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014 H Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΑΠΘ 2010 2014 Αναθεωρημένη έκδοση / Ιούλιος 2014 Γενική Εποπτεία Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α. Β. Ε. Ε. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ: της ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΤΟΥ 2005

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΤΟΥ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ) ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71461/19.12.2014

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71461/19.12.2014 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71461/19.12.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 377/2014 ΘΕΜΑ Έγκριση απογραφής των ΝΠ ηµοτικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-ΡΡΡ. Fax :213 1501501 Email :attiki@mou.gr

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7Λ7-ΡΡΡ. Fax :213 1501501 Email :attiki@mou.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Ταχ. / νση :Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας :11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταµένου Τηλέφωνο :213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3834, 8/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Καθίδρυση Αστυνομίας Κύπρου. 4. Εξουσίες Υπουργού. 5. Συγκρότηση Αστυνομίας. 6. Εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean Μια έκθεση για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά. Ανδροµάχη Γκαζή Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ανάπτυξης µιας έκθεσης για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά και παρουσιάζει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Σκοπός - Να γνωρίσετε την κατασκευή και τη λειτουργία του µικροσκοπίου. - Να εξασκηθείτε στην προετοιµασία παρασκευασµάτων. - Να εξοικειωθείτε στη χρήση του µικροσκοπίου. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 16.5.2014 Πληροφορίες: Χ. Νούνης Α.Π. 839/379 Διευθυντής Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΡ. Απ. Ιωαννίδης ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Τηλ. 2310954220 Αρ.Μελετης: 45 / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. A. Ορίζουµε αναπληρωτές Προϊσταµένους των νεοσύστατων Τµηµάτων, τους παρακάτω υπαλλήλους:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε. A. Ορίζουµε αναπληρωτές Προϊσταµένους των νεοσύστατων Τµηµάτων, τους παρακάτω υπαλλήλους: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 5.3.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ.Πρωτ. 11757 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αριστοδήµου 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ : Ιντζέ Αθανασία ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

6.7.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 184/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2001/34/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαι ου

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζουµε ως αστικές οχλήσεις όλα εκείνα τα στοιχεία του αστικού ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου και τα οποία ενώ έχουν ως σκοπό:

Ορίζουµε ως αστικές οχλήσεις όλα εκείνα τα στοιχεία του αστικού ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου και τα οποία ενώ έχουν ως σκοπό: ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ Ορίζουµε ως αστικές οχλήσεις όλα εκείνα τα στοιχεία του αστικού ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου και τα οποία ενώ έχουν ως σκοπό: να καλύψουν διάφορες ανάγκες να ενηµερώσουν και να πληροφορήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Ιστορία ΙΙ». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας ηµητρακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ / ΚΥΣΠΕ Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Εύα Κασάπη Ηράκλειο Κρήτης 2-7-2008 Η διαχείριση προσβάσεων είναι πολιτικές τεχνικές οδηγίες διαδικασίες που αποσκοπούν στην: Βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση.Σ. Προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 29/8/2007 κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών

Έκθεση.Σ. Προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 29/8/2007 κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1025108/84/0013 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ:1047 Ταχ. /νση: Ερµού

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3218/5-3-12 ΑΡΙΘ. ΣΧΕ.: 2329 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014 Αθήνα, 10/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟ /ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υποχρεωτικά ικαιολογητικά :

Α. Υποχρεωτικά ικαιολογητικά : Α. Υποχρεωτικά ικαιολογητικά : Τα δικαιολογητικά της οµάδας αυτής αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και η έλλειψή τους από το φάκελο υποψηφιότητας αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού. 1.1. Φωτοτυπία αστυνοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου:

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου: Αφήγηση Αφήγηση µιας ιστορίας έχουµε όταν παρουσιάζουµε γεγονότα µε µια ορισµένη σειρά. Τα γεγονότα µπορεί να είναι πραγµατικά ή φανταστικά. Η αφήγηση µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Όταν η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση

Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Θέματα διαιτησίας- επικοινωνίαπληροφόρηση Αγαπητοί Συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. Σκεφτήκαμε να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία για να επιτύχουμε συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι στα σπήλαια

Κίνδυνοι στα σπήλαια Κίνδυνοι στα σπήλαια Κύρια αιτία ατυχηµάτων είναι το ανθρώπινο λάθος. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εκπαίδευση και εµπειρία Καλή φυσική κατάσταση (Ύπνος, φαγητό, νερό, ρουχισµός, άθληση. Όχι προηγούµενο ξενύχτι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί του 11 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22 ης Ιουνίου 2012 των Μετόχων κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Α Αισχύλος (68Θ200) Ικέτιδες: Ο Χορός στο προσκήνιο

Ενότητα 4: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Α Αισχύλος (68Θ200) Ικέτιδες: Ο Χορός στο προσκήνιο Ενότητα 4: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Α Αισχύλος (68Θ200) Ικέτιδες: Ο Χορός στο προσκήνιο Αικατερίνη (Καίτη) Διαµαντάκου Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Θεατρικών Σπουδών ΙΚΕΤΙΔΕΣ Εικόνα 1: «Εθνικό Θέατρο», 1964

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 69/18-7-08) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης Το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε ΥΠΠΥ), οι ήµοι

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013

Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013 Καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) ΦΕΚ 216/Β/5-2-2013 που δηµοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. αρ. Κ2-828/31-1-2013 ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στη Θεσσαλονίκη σήµερα στις πέντε του µηνός Μαίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής

Διαβάστε περισσότερα

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28 ης Οκτωβρίου Έναρξη ιαγωνισµών 2 ης Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθµός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι 30-9-2009 Αριθ. Πρωτ. 120641/Γ2 Βαθ. Προτερ...

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθµός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι 30-9-2009 Αριθ. Πρωτ. 120641/Γ2 Βαθ. Προτερ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι 30-9-2009 Αριθ. Πρωτ. 120641/Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ / ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛ. Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 Β ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 7/12-02-2013 (αρ. πρωτ. 17 11γ/ο/5/8/12.02.2013/ΦΕΚ363Β/19-02-2013) 1 ΟΜΑ Α 1: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 31ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Κ. Ε ΕΣΣΑΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙ ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Ι.Ε.Κ. Ε ΕΣΣΑΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙ ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ι.Ε.Κ. Ε ΕΣΣΑΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙ ΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γενικά για την Λογιστική Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Α 25 24 30 3 Β 38 35 40 4

Α 25 24 30 3 Β 38 35 40 4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ( ΛΠ 2) Το ΛΠ 2 ισχύει για τα αποθέµατα επιχειρήσεων που ετοιµάζουν καταστάσεις στα πλαίσια της λογιστικής ιστορικού κόστους. εν καλύπτει τα παρακάτω: (α) χρηµατοδοτικά εργαλεία (β) αποθέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στ. σήµερα την οι υπογραφόµενοι στο παρόν: α). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος του Α Τ.., µε ΑΦΜ. και OΥ β). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» Άρθρο Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3299/2004 1. Στο άρθρο 1 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης ιαχείρισης Απορριµµάτων Βλαχέρνας Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης

237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 237 Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός κύριος σκοπός του Χημικού Μηχανικού είναι να αναλύει, να σχεδιάζει, να βελτιστοποιεί και να ελέγχει όλες τις χημικές και φυσικές διεργασίες της χημικής βιομηχανίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΜ:4968 Hhhhhkjl;h;oiugtpi;uf ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 131: Θεωρία του αρβίνου Στο φυλογενετικό δέντρο των καµηλοπαρδάλεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΠ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΠ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α-?4^ 7 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ! 5Γ * 90 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΠ» Μέλι Ελάτης Μαίναλου

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική

Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης και του πειραµατισµού στην Ελληνιστική εποχή Παρά τους διαρκείς πολέµους και το κλίµα σχετικής ανασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 28/11/01 Αριθ. Πρωτ. : 16021 ιεύθυνση Εκτιµήσεων & Αποζηµιώσεων Πληροφορίες : Χ. Γάσπαρη Α. Συγγούνας Μεσογείων 45 11510 ΑΘΗΝΑ Τηλ : 010-7490449-441, fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002476995 2014-12-15

14PROC002476995 2014-12-15 Μεσσήνη 09-12 - 2014 Αρ. πρωτ.: 41834 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...2 Σελ. 1/7 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθ. µελ. 5/15 ΕΡΓΟ: «ιαµόρφωση ανακατασκευή πεζοδροµίων στην.ε. Έδεσσας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 Οκτωβρίου 2015 (Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές/διορθώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2.9 Προγραµµατισµός 2.9.1 Εισαγωγή Οργάνωση σηµαίνει να προγραµµατίζουµε, να ελέγχουµε και να αξιολογούµε την χρήση των Πόρων (ανθρώπινων και υλικών) που διαθέτουµε, για να πετύχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 48% (12,012 ώρες) 41% (2.996) 52% (12,828 ώρες) Πίνακας 1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πίνακας 2 59% (4.260)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΤΑΞΗ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... 2 2.1 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σελ.: 1 Από: 15 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ( Π.3.4.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της ιαδικασίας Προµηθειών που ακολουθεί η Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων

Διαβάστε περισσότερα