SF 14 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ. Ταχυθερµαντήρας αερίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SF 14 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ. Ταχυθερµαντήρας αερίου"

Transcript

1 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ συµβατότητα συσκευής σελ Τεχνικά χαρακτηριστικά 2.1 τεχνικές πληροφορίες σελ ολικές διαστάσεις σελ σχέδια λέβητα σελ υδραυλικό κύκλωµα σελ ηλεκτρονική πλακέτα σελ πίνακας ελέγχου σελ Εγκατάσταση (εξειδικευµένος τεχνικός) 3.1 σχετική νοµοθεσία σελ άνοιγµα συσκευασίας σελ τοποθέτηση ταχυθερµαντήρα σελ υδραυλικές συνδέσεις σελ σύνδεση αερίου σελ ηλεκτρολογικές συνδέσεις σελ συστήµατα απαγωγής καυσαερίων σελ Αρχική έναυση (εξειδικευµένος τεχνικός) 4.1 γενικές επισηµάνσεις (καθαρισµός εγκατάστασης) σελ προκαταρκτικές εργασίες σελ Ρύθµιση ταχυθερµαντήρα (εξειδικευµένος τεχνικός) 5.1 εντολές ρύθµισης σελ ρύθµιση πίεσης αερίου σελ προγραµµατιζόµενες λειτουργίες σελ µετατροπή τύπου αερίου σελ. 27

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. Συντήρηση (εξειδικευµένος τεχνικός) 6.1 γενικές επισηµάνσεις σελ έλεγχος της συσκευής σελ πρόσβαση στο λέβητα σελ άδειασµα της εγκατάστασης σελ ηλεκτρολογικό σχέδιο σελ δυσλειτουργίες σελ πίνακας βασικών εξαρτηµάτων σελ. 32

5 INFORMAZIONI GENERALI 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικές επισηµάνσεις Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και πάντα από εξειδικευµένο προσωπικό. Ως εξειδικευµένο προσωπικό νοείται το προσωπικό που είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο στον τοµέα της εγκατάστασης, συντήρησης των εξαρτηµάτων των συσκευών θέρµανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για οικιακή και βιοµηχανική χρήση σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από το νόµο n 46 της 5 Μαρτίου 1990 Η πρώτη έναυση του λέβητα καθώς και κάθε µετέπειτα επέµβαση στη συσκευή πρέπει να γίνεται από Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης εφοδιασµένο µε σχετική εξουσιοδότηση της RADIANT BRUCIATORI S.p.A. διαφορετικά παύει να ισχύει η εγγύηση της συσκευής (βλέπε πιστοποιητικό πρώτης έναυσης). Η συγκεκριµένη συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για τον οποία κατασκευάστηκε, δηλαδή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Κακοτεχνίες στην εγκατάσταση ή κακή χρήση της συσκευής µπορεί να έχουν δυσάρεστες επιπτώσεις σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείµενα για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη. Το εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης είναι αναπόσπαστο τµήµα της συσκευής και πρέπει πάντα να την συνοδεύει. Εάν η συσκευή πουληθεί ή µεταβιβαστεί σε άλλον ιδιοκτήτη, βεβαιωθείτε ότι το παρόν εγχειρίδιο ευρίσκεται εντός της συσκευής ούτως ώστε να µπορεί να το συµβουλευτεί ο επόµενος ιδιοκτήτης ή εγκαταστάτης. Οι επισηµάνσεις του παρόντος κεφαλαίου απευθύνονται και στον χρήστη αλλά και στον τεχνικό που θα φροντίσει για την εγκατάσταση και συντήρηση της συσκευής. Ο χρήστης θα βρει πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία και χρήση της συσκευής στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευή το οποίο και συνιστούµε να διαβάσει προσεκτικά. Η παρούσα συσκευή θα πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά σε κλειστό κεντρικό σύστηµα θέρµανσης εφοδιασµένο µε δοχείο διαστολής. Αφού αφαιρέσετε την συσκευασία βεβαιωθείτε της ακεραιότητας του περιεχοµένου. Σε περίπτωση αµφιβολιών µην χρησιµοποιήσετε την συσκευή και απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας. Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα και θα πρέπει να φυλάσσονται µακριά από τα παιδιά. Πρίν αρχίσετε εργασίες καθαρισµού ή συντήρησης της συσκευής διακόπτετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και αερίου. Μην παρεµποδίζετε την εισαγωγή αέρα ή τις περσίδες εξαερισµού. Σε περίπτωση βλάβης και / ή κακής λειτουργίας της συσκευής, απενεργοποιείστε την και µην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε. Απευθυνθείτε αποκλειστικά σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. Οποιεσδήποτε επισκευές θα πρέπει να γίνονται από το εξουσιοδοτηµένο κέντρο συντήρησης του κατασκευαστή και µόνο µε γνήσια ανταλλακτικά. Η µη συµµόρφωση µε τα ως άνω υποθάλπει την ασφάλεια της συσκευής. Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι απαραίτητη η περιοδική συντήρηση της από εξειδικευµένο προσωπικό και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Οποτεδήποτε η συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας, ασφαλίστε όλα τα επικίνδυνα µέρη ούτως ώστε να προληφθούν ατυχήµατα ή ζηµιές. Για τις συσκευές που προβλέπονται optionals ή kit (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρικών) θα πρέπει να χρησιµοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε µυρωδιά αερίου στον χώρο που είναι εγκατεστηµένος λέβητας µην ανοίξετε ηλεκτρικούς διακόπτες, τηλεφωνικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που µπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Ανοίξτε αµέσως πόρτες και παράθυρα ώστε να προκληθεί ρεύµα αέρος και να καθαρίσει ο χώρος από το αέριο. Κλείστε το κεντρικό ρουµπινέτο του αερίου (στο µετρητή) ή εκείνον της φιάλης, και απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο τεχνικό. Μην επεµβαίνετε εσείς προσωπικά στην συσκευή. 1

6 INFORMAZIONI GENERALI Σε συστήµατα θέρµανσης µε θερµοστατικούς διακόπτες, στα σώµατα θα πρέπει να εγκατασταθεί σύστηµα παράκαµψης (by-pass). Όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισµούς, οι συσκευές αυτές θα πρέπει να εγκαθίστανται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο θα εφαρµόσει απόλυτα τους κανονισµούς UNI-CIG 7129 και 7131 και τις αναθεωρήσεις τους καθώς επίσης τους κανονισµούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τον εκάστοτε τοπικών αρχών. Πριν εγκαταστήσετε τον λέβητα βεβαιωθείτε ότι οι απαιτήσεις σε θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης είναι συµβατές µε τις αποδόσεις του λέβητα. Ο χώρος που θα εγκατασταθεί ο λέβητας θα πρέπει να αερίζεται µόνιµα µέσω ανοίγµατος (βλέπε UNI 7129/92 και UNI 7129/95 FA). Το άνοιγµα για τον αερισµό θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο του δαπέδου σε σηµείο που να µην παρεµποδίζεται και να προστατεύεται από περσίδα η οποία να µην µειώνει την ωφέλιµη ροή αέρα. Η χρήση ροής αέρα από παρακείµενους χώρους επιτρέπεται εφόσον τέτοιοι χώροι βρίσκονται σε υποπίεση σε σχέση µε τον εσωτερικό χώρο και εφόσον δεν υπάρχει εκεί κάποιο τζάκι ή εξαεριστήρας. Εάν ο λέβητας τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο (π.χ. σε µπαλκόνι ή σε δώµα) θα πρέπει να προστατευθεί από ατµοσφαιρικούς παράγοντες για να µην πάθουν ζηµιά τα εξαρτήµατα του και για να ισχύει η εγγύηση του. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστούµε την κατασκευή µίας ντουλάπας ή ειδικού καλύµµατος για την προστασία του λέβητα από τις άσχηµες καιρικές συνθήκες. Μελετήστε τα τεχνικά στοιχεία των ετικετών που βρίσκονται στον λέβητα. Επιβεβαιώστε ότι ο καυστήρας είναι συµβατός για χρήση µε τον τύπο του διαθεσίµου αερίου. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σωληνώσεις και οι συνδέσεις είναι απόλυτα στεγανές και ότι δεν υπάρχουν διαρροές αερίου. Συνιστούµε τον καθαρισµό των σωλήνων πριν την αρχική εκκίνηση γιατί οι σκόνες επιδρούν αρνητικά στην λειτουργία του λέβητα. Η ηλεκτρολογική ασφάλεια επιτυγχάνεται µόνο µε την σωστή γείωση τη ς συσκευής. (IEC 64-8 Electrical Part). Η θεµελιώδης αυτή απαίτηση ασφαλείας θα πρέπει να ελεγχθεί αυστηρά. Σε περίπτωση αµφιβολίας θα πρέπει να γίνει έλεγχος από εξειδικευµένο προσωπικό. Ο κατασκευαστής δεν φέρει απολύτως καµία ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκληθούν λόγω κακής γείωσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η διατοµή του καλωδίου είναι κατάλληλη σύµφωνα µε την απορροφούµενη ισχύ της συσκευής. Μην χρησιµοποιήσετε πολύπριζα, ταφ ή προεκτάσεις για την τροφοδοσία της συσκευής. Η τροφοδότηση της συσκευής θα γίνεται από µόνιµη γραµµή κατάλληλα ασφαλισµένη από τον ηλεκτρικό πίνακα διανοµής. Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής συνεπάγεται την τήρηση ορισµένων βασικών κανόνων όπως: Μην αγγίζετε την συσκευή µε βρεγµένα χέρια. Μην τραβάτε τα ηλεκτρικά καλώδια. Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειµένη στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος, κ.λ.π.) εκτός και αν αυτό προβλέπεται ρητώς. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε ανειδίκευτα άτοµα να χρησιµοποιούν την συσκευή. Ο χρήστης δεν πρέπει ποτέ να αντικαθιστά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής µε πρωτοβουλία του. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, απενεργοποιείστε την συσκευή και για την αντικατάσταση του απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο προσωπικό. Αν σκοπεύετε να µην χρησιµοποιήσετε την συσκευή για κάποιο χρονικό διάστηµα, προτείνεται το κλείσιµο του διακόπτη τροφοδοσίας σε όλα τα µέρη της εγκατάστασης που χρησιµοποιούν ηλεκτρικό ρεύµα (αντλίες, καυστήρας, κ.λ.π) 2

7 INFORMAZIONI GENERALI 1.2 Συµβατότητα της συσκευής Αντικείµενο: δήλωση του άρθρου 7 του νόµου n 46 της 05/04/90. Η RADIANT BRUCIATORI S.p.A. δηλώνει ότι όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες καλής κατασκευής του αναφερόµενου άρθρου καθώς επίσης και του άρθρου 5 του κανονισµού πραγµατοποίησης (D.P.R. n 447/97) Όλοι οι λέβητες RADIANT έχουν την πιστοποίηση CE (D.M. 2 Απριλίου 1998 κανονισµός πραγµατοποίησης άρθρο 32 του νόµου 10/91) και ευθυγραµµίζονται µε τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις : UNI-CIG 7271 (Απρίλιος 1988) UNI-CIG 9893 ( εκέµβριος 1991 ) UNI EN 297 για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ B ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 70 kw EN 483 για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ C ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 70 kw UNI EN 677 για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 70 kw Αποδόσεις στο 100% Pn και 30% (µερικό φορτίο Pn) - D.P.R. 412/93 (κανονισµός πραγµατοποίησης Νόµος10/91 άρθρο 4, παράγραφος 4) και µετέπειτα τροποποιήσεις. Οι λέβητες αερίου ευθυγραµµίζονται επίσης µε τις εξής διατάξεις : DIRETTIVA ΑΕΡΙΟΥ 90/396 ΕΟΚ για τη συµβατότητα CE DIRETTIVA ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 73/23 ΕΟΚ DIRETTIVA ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 89/336 ΕΟΚ DIRETTIVA ΑΠΟ ΟΣΕΩΝ 92/42 ΕΟΚ Όλοι οι λέβητες RADIANT κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις U.N.I. - C.I.G. (CE) και τα υλικά που χρησιµοποιούνται όπως χαλκός, µπρούτζος, ανοξείδωτο ατσάλι, δηµιουργούν ένα συµπαγές και οµογενές σύνολο, µα ως επί το πλείστον λειτουργικό, εύκολης εγκατάστασης και χρήσης. Παρά την απλότητα που διακρίνει τον επίτοιχο λέβητα, είναι εξοπλισµένος µε όλα τα απαραίτητα κατά τις διατάξεις εξαρτήµατα που τον καθιστούν µία ανεξάρτητη θερµική µονάδα, για την οικιακή θέρµανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Όλοι οι λέβητες περνούν από τελικό έλεγχο και συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας υπογεγραµµένο από ελεγκτή και από πιστοποιητικό εγγύησης. Αυτό το φυλλάδιο πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να συνοδεύει πάντα τον λέβητα. Η RADIANT BRUCIATORI S.p.A. δεν φέρει καµία ευθύνη από τυχόν µεταφράσεις του παρόντος φυλλαδίου από τις οποίες µπορεί να προκύψουν λανθασµένες ερµηνείες. Η RADIANT BRUCIATORI S.p.A. δεν φέρει καµία ευθύνη για την µη τήρηση των οδηγιών του παρόντος φυλλαδίου ή για τις συνέπειες του οποιουδήποτε χειρισµού που δεν περιγράφεται σε αυτό. 3

8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.1 Τεχνικές πληροφορίες Μοντέλο SF 14 Πιστοποίηση CE n 0694BO3954 Κατηγορία II 2H3+ Τύπος B 22 C 12 C 32 C 42 Προσδιδόµενη θερµική ισχύς kw 27.5 Ελάχιστη προσδιδόµενη θερµική ισχύς kw 10 Αποδιδόµενη θερµική ισχύς kw Ελάχιστη αποδιδόµενη θερµική ισχύς kw 8.5 Απόδοση µε 100% φορτίο προσδιδόµενης θερµικής ισχύος % 87.5 Απόδοση µε 30% φορτίο προσδιδόµενης θερµικής ισχύος % 86 Κύκλωµα νερού χρήσης Ρυθµιζόµενη θερµοκρασία νερού χρήσης (min-max) C Μέγιστη πίεση λειτουργίας κυκλώµατος νερού χρήσης bar 6 Ελάχιστη δυναµική πίεση κυκλώµατος νερού χρήσης bar 0.5 Παροχή ζεστού νερού χρήσης µε t 30 C litri/min 11.5 ιαστάσεις Πλάτος mm 390 Ύψος mm 710 Βάθος mm 245 Βάρος kg 22 Υδραυλικές συνδέσεις Κρύο Ø 1/2 Ζεστό Ø 1/2 Σύνδεση αερίου ταχυθερµαντήρα Ø 1/2 Συνδέσεις απαγωγής καυσαερίων Οµοαξονικό οριζόντιο σύστηµα Ø mm 100/60 Μέγιστο µήκος οµοαξονικού οριζόντιου συστήµατος m 3 ιπλό οριζόντιο σύστηµα Ø mm 80/80 Μέγιστο µήκος κάθετου οµοαξονικού συστήµατος m 30 Οµοαξονικό κάθετο σύστηµα Ø mm 125/80 Μέγιστο µήκος κάθετου οµοαξονικού συστήµατος m 3 Τροφοδοσία αερίου Φ.Αέριο G20 Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar 20 Κατανάλωση καυσίµου m3/h 2.83 Ακροφύσια n 13 Βουτάνιο G30 Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar 30 Κατανάλωση καυσίµου kg/h 2.17 Ακροφύσια n 13 Προπάνιο G31 Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar 37 Κατανάλωση καυσίµου kg/h 2.14 Ακροφύσια n 13 Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής ενέργειας Ηλεκτρική τροφοδοσία V/Hz 230/50 Απορροφούµενη ηλεκτρική ισχύς W 85 Βαθµός ηλεκτρικής προστασίας IP X4D 4

9 ON ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.2 Ολικές διαστάσεις C G F G ΑΕΡΙΟ Ø1/2 116 F ΚΡΥΟ Ø1/2 C ΖΕΣΤΟ Ø1/

10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.3 Σχέδια ταχυθερµαντήρα ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΛΙΠ 3. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ 4. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ 5. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ 6. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 7. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 70 C 8. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 9. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ 10. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 11. ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ 12. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 6

11 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.4 Υδραυλικό κύκλωµα C G F ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 2. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΛΙΠ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΉΣΗΣ 5. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ 6. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ 7. ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ 8. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ 9. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΦΛΟΓΑΣ 11. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 7

12 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.5 Ηλεκτρονική πλακέτα Τεχνικά χαρακτηριστικά Βασικές λειτουργίες Λειτουργία κατά του χτυπήµατος του κριαριού Αυτοδιάγνωση βλαβών ταχυθερµαντήρα µε διαλείπουσα λυχνία Συνεχής αναλογική ρύθµιση της φλόγας κυκλώµατος νερού χρήσης Ρύθµιση ισχύος (MIN- MAX) Ρυθµίσεις για τεχνικούς Βήµα εκκίνησης Ελάχιστη ισχύς αερίου Μέγιστη ισχύς αερίου Ρυθµίσεις για τον χρήστη Έναυση Ρύθµιση ισχύος Ρύθµιση θερµοκρασίας νερού χρήσης C Συναγερµός εµπλοκής 2.6 Πίνακας ελέγχου ΥΠΟΜΝΗΜΑ : 1 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 2 ΚΟΜΒΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ & ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 3 ΚΟΜΒΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 4 ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΩΣ: ΕΝ ΕΙΞΗ ΤΑΣΗΣ ΙΑΛΕΙΠΟΝ ΦΩΣ: ΦΛΟΓΑ ΑΝΑΜΜΕΝΗ 5 ΙΑΛΕΙΠΟΝ ΦΩΣ: ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ 6 ΙΑΛΕΙΠΟΝ ΦΩΣ: ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΛΟΓΑΣ 7 ΙΑΛΕΙΠΟΝ ΦΩΣ: ΕΜΠΛΟΚΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8 ΙΑΛΕΙΠΟΝ ΦΩΣ: ΒΛΑΒΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΗΛΙΑΚΟΥ 9 ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ ON

13 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1 Σχετική νοµοθεσία - Νόµος n 46 ιατάξεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων - D.P.R n 447 Κανονισµός εφαρµογής του νόµου 5/3/1990, n 46 που αφορά στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων - Νόµος 6 εκεµβρίου 1971 N ιατάξεις για την ασφαλή χρήση αερίου καυσίµου. - Νόµος n 10 ιατάξεις για την εφαρµογή του εθνικού ενεργειακού πλάνου που αφορά στην λογική χρήση της ενέργειας, της εξοικονόµησης της ενέργειας και της ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών αυτής. - D.P.R n 412 Κανονισµός για τον σχεδιασµό, την εγκατάσταση και την συντήρηση των κτιριακών θερµικών εγκαταστάσεων µε σκοπό τον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας σε εφαρµογή του άρθρου 4, κόµµα 4, του νόµου 9/1/1991 n 10 - Συνηµµένο G D.P.R n 412 Φυλλάδιο εγκατάστασης - D.P.R n 551 Κανονισµός τροποποιήσεων του D.P.R n 412, σχετικά µε τον σχεδιασµό, εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση των κτιρίων µε σκοπό τον περιορισµό κατανάλωσης της ενέργειας. - ιάταξη εγκατάστασης UNI CIG 7129/01 Εγκαταστάσεις αερίου για οικιακή χρήση τροφοδοτούµενες από δίκτυο διανοµής. - ιάταξη εγκατάστασης UNI CIG 7131/99 Εγκαταστάσεις υγροποιηµένων αερίων από πετρέλαιο για οικιακή χρήση µη τροφοδοτούµενες από δίκτυο διανοµής. - ιάταξη για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις CEI Υπουργική Απόφαση Έγκριση τεχνικών κανόνων πρόληψης πυρκαγιάς για τον σχεδιασµό, την κατασκευή και την λειτουργία θερµικών εγκαταστάσεων τροφοδοτούµενων µε αέρια καύσιµα. - Τεχνικοί κανόνες εγκατάστασης προερχόµενοι από την τοπική αρµόδια αρχή του Πυροσβεστικού Σώµατος, την τοπική Εταιρεία Παροχής Αερίου και το αρµόδιο Υγειονοµικό Τµήµα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 9

14 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.2 Άνοιγµα της συσκευασίας Προτείνεται το άνοιγµα της συσκευασίας λίγο πριν την εγκατάσταση της συσκευής. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζηµιές στην συσκευή που οφείλονται στην ακατάλληλη αποθήκευση της. Η συσκευασία αποτελείται από υλικά (χαρτόνι, πλαστικό) που ανακυκλώνονται. Όλα τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, προστατευτικά από πολυστερίνη, καρφιά κ.λ.π.) είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και θα πρέπει να µην είναι προσιτά στα παιδιά. A. Τοποθετείστε τον πακεταρισµένο λέβητα στο δάπεδο. Σιγουρευτείτε ότι το βέλος δείχνει προς τα επάνω. Βγάλτε την ταινία και ανοίξτε τα τέσσερα φύλλα της κούτας προς τα έξω (εικ. 1). B. Γυρίστε την κούτα 90 κρατώντας τον λέβητα από κάτω µε τα χέρια σας. C. Τραβήξτε προς τα πάνω την κούτα και αφαιρέστε τα προστατευτικά από πολυστερίνη. Σηκώστε τον λέβητα κρατώντας τόν από κάτω και συνεχίστε µε την εγκατάσταση του. A C B Εικ. 1 10

15 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.3 Τοποθέτηση του ταχυθερµαντήρα Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται αποκλειστικά επάνω σε κάθετο και συµπαγή τοίχο που να υποστηρίζει το βάρος της. Για να υπάρχει πρόσβαση στον λέβητα για συντήρηση θα πρέπει να τηρηθούν οι ελάχιστες αποστάσεις που φαίνονται δίπλα (εικ.1.) A H X L Y B DISTANZA IN mm X Y L H A B Για εύκολη εγκατάσταση ο λέβητας συνοδεύεται από ένα στάµπο (σε φυσικό µέγεθος) µε το περίγραµµα του στο οποίο υπάρχουν οι τρύπες που θα στηριχτεί και φαίνονται τα δίκτυα των σωληνώσεων στα οποία θα συνδεθεί. Εικ. 1 Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε απλά να στηρίξετε τον λέβητα αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της τοιχοποιίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω (εικ.2). Για εγκατάσταση κάνετε τα ακόλουθα (εικ. 2): 1 Με ένα αλφάδι χαράξατε µία γραµµή στον τοίχο στην θέση που θα τοποθετηθεί ο λέβητας (ελάχιστο µήκος 25 cm). 2 Τοποθετείστε την κορυφή από το στάµπο στη γραµµή που ήδη χαράξατε µε το αλφάδι. Κατόπιν σηµαδέψτε τα σηµεία που θα γίνουν οι τρύπες ανάρτησης του λέβητα και τα σηµεία που θα εκκινούν τα δίκτυα νερού και αερίου. 3 Αποµακρύνατε το στάµπο και πραγµατοποιήσατε τις συνδέσεις των παροχών του ζεστού, κρύου νερού και των δικτύων του αερίου µε τους ειδικούς υποδοχείς που συνοδεύουν τον ταχυθερµαντήρα. 4 Αναρτήσατε τον ταχυθερµαντήρα από τα αγκύρια και κάντε τις συνδέσεις. Εικ. 2 11

16 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.4 Υδραυλικές συνδέσεις Σιγουρευτείτε ότι οι σωληνώσεις του κυκλώµατος ύδρευσης δεν χρησιµοποιούνται ως γείωση του ηλεκτρικού κυκλώµατος. εν είναι κατάλληλες για αυτή την χρήση. Προς αποφυγήν δονήσεων και θορύβων στην εγκατάσταση µην χρησιµοποιείτε σωληνώσεις µειωµένων διαµέτρων ή γωνίες µικρής ακτίνας Για µεγαλύτερη αξιοπιστία λειτουργίας καθώς επίσης για αποφυγή µόνιµων βλαβών, στην περίπτωση υψηλών πιέσεων στο δίκτυο του νερού χρήσης άνω των 6 bar είναι απαραίτητη η εγκατάσταση βαλβίδας ασφαλείας (6 bar) και ρυθµιστή πίεσης. Ο ταχυθερµαντήρας είναι εφοδιασµένος µε ένα kit συνδέσεων του νερού ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτηση του. (εικ. 2). Εικ C G F ΑΕΡΙΟ GAS ΚΡΥΟ FREDDA ΖΕΣΤΟ CALDA Εικ. 2 Κύκλωµα νερού χρήσης Προς αποφυγή επικαθίσεων αλάτων και κατά συνέπεια βλαβών στον ενσωµατωµένο εναλλάκτη, το νερό που τροφοδοτεί τον ταχυθερµαντήρα δεν πρέπει να είναι σκληρότερο των 25 F. Συνιστάται λοιπόν ο έλεγχος της ποιότητας του νερού και η εγκατάσταση κατάλληλων συσκευών για την επεξεργασία του. Η πίεση του κρύου νερού κατά την είσοδο του στο σύστηµα πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των 0.5 και 6 bar. Αν η πίεση είναι µεγαλύτερη της προβλεπόµενης τότε είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ρυθµιστή πίεσης στην είσοδο του ταχυθερµαντήρα. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του νερού τροφοδοσίας συνιστάται η εγκατάσταση κατάλληλων συσκευών επεξεργασίας του ενώ για τυχόν επικαθίσεις προτείνεται η χρήση φίλτρου. 12

17 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.5 Σύνδεση αερίου Η σύνδεση πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νόµο n 46 της 5 Μαρτίου 1990 και κατόπιν εξουσιοδότησης από την Radiant Bruciatori. Η σύνδεση του αερίου του ταχυθερµαντήρα µε το δίκτυο τροφοδοσίας πρέπει να πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας την κατάλληλη φλάντζα καθώς και τα κατάλληλα υλικά για συνδέσεις αερίου και σε καµία περίπτωση χρησιµοποιώντας κάνναβη, ταινία τεφλόν ή παρόµοια υλικά. Πριν την εγκατάσταση του ταχυθερµαντήρα βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: οι σωληνώσεις θα πρέπει να έχουν ικανή διατοµή για την απαιτούµενη παροχή καθώς και όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις και εξαρτήµατα που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισµούς η γραµµή παροχής του αερίου πρέπει να ικανοποιεί τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις ελέγξατε την στεγανότητα του δικτύου παροχής αερίου είναι απαραίτητη η εγκατάσταση µιας βάνας αερίου στον λέβητα στο δίκτυο παροχής αερίου θα πρέπει να τοποθετηθεί µία βάνα κοντά στον λέβητα, και η διάµετρος της θα πρέπει να είναι ίση µε την διάµετρο του δικτύου παροχής αερίου πριν την έναυση βεβαιωθείτε ότι ο τύπος του αερίου που θα χρησιµοποιηθεί είναι κατάλληλος για την συσκευή (βλέπε ετικέτα στο εσωτερικό του λέβητα) βεβαιωθείτε ότι η πίεση του αερίου είναι εντός των προτεινόµενων ορίων (βλέπε ετικέτα στο εσωτερικό του λέβητα) πριν την εγκατάσταση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός του αερίου είναι ελεύθερος από κατάλοιπα των εργασιών η µετατροπή του λέβητα για χρήση από Υγραέριο σε Φυσικό αέριο ή αντίστροφα θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο τεχνικό. 13

18 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.6 Ηλεκτρολογικές συνδέσεις Γενικές επισηµάνσεις Η σύνδεση πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νόµο n 46 της 5 Μαρτίου 1990 και κατόπιν εξουσιοδότησης από την Radiant Bruciatori. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή διαθέτει ικανοποιητική γείωση. Αυτό συµβαίνει µόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε ικανοποιητική εγκατάσταση γείωσης όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας, η οποία εκτελείται από εξειδικευµένο προσωπικό. Η συγκεκριµένη προϋπόθεση ασφαλείας είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Σε περίπτωση αµφιβολίας, απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο τεχνικό ο οποίος θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες δοκιµές και εξακριβώσεις διότι ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκληθούν εξαιτίας της έλλειψης γείωσης. ο ταχυθερµαντήρας λειτουργεί µε εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα 230 V και 50 Hz και µε µέγιστη απορρόφηση 180 W. Η σύνδεση του λέβητα µε το δίκτυο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται στο πάνω µέρος της συσκευής χρησιµοποιώντας πολυπολικό διακόπτη µε άνοιγµα τουλάχιστον 3 χιλιοστών µεταξύ των επαφών. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση φάσης και ουδέτερου συµφωνεί µε το ηλεκτρικό σχέδιο ο εξειδικευµένος τεχνικός πρέπει να πιστοποιήσει ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι επαρκής σε σχέση µε την µέγιστη απορροφούµενη ισχύ από τη συσκευή και συγκεκριµένα πρέπει να εξακριβωθεί ότι η διατοµή των καλωδίων είναι συµβατή µε την προαναφερθείσα ισχύ η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τον χρήστη αλλά από εξειδικευµένο τεχνικό σε περίπτωση αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να χρησιµοποιείτε καλώδιο ίδιων προδιαγραφών (HO5 VV-F) 3x1 µε εξωτερική διάµετρο Ø 1,5 mm Η χρήση της οποιαδήποτε ηλεκτρικής συσκευής που τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια προϋποθέτει την τήρηση ορισµένων βασικών κανόνων ασφαλείας όπως: µην ακουµπάτε τη συσκευή µε µέρη του σώµατος που είναι βρεγµένα ή υγρά ή µε γυµνά πόδια µην τραβάτε τα ηλεκτρικά καλώδια µην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή,ήλιος κ.λ.π.) εκτός και αν αυτό προβλέπεται ρητώς. µην αφήνετε τα παιδιά είτε άτοµα χωρίς προηγούµενη εµπειρία να χρησιµοποιούν τη συσκευή. 14

19 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ηλεκτρική τροφοδοσία Κάνετε τις συνδέσεις στην κλεµοσειρά που βρίσκεται στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου κατά τον ακόλουθο τρόπο: a. Αποσυνδέετε από την τροφοδοσία του ρεύµατος τον γενικό διακόπτη b. Αφαιρείτε το εµπρόσθιο κάλυµµα του ταχυθερµαντήρα. c. Ξεβιδώνετε τις βίδες και αφαιρείτε τη πλάκα A (βλέπε εικ. 1). d. Αφού αφαιρέσετε την πλάκα κάνετε τις ακόλουθες συνδέσεις στη κλεµοσειρά B: Το καλώδιο κίτρινου / πράσινου χρώµατος στην κλέµα µε την ένδειξη της γείωσης. Το καλώδιο χρώµατος θαλασσί στην κλέµα που φέρει ως ένδειξη το γράµµα N. Το καλώδιο χρώµατος καφέ στην κλέµα που φέρει ως ένδειξη το γράµµα L. Αφού τελειώσετε τις εργασίες σας επανατοποθετείστε την πλάκα A" στην αρχική της θέση και κατόπιν το µπροστινό κάλυµµα. B A ON L N ΜΠΛΕ blu giallo/verde ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΦΕ marrone Εικ. 1 15

20 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.7 Σύνδεση συστήµατος απαγωγής καυσαερίων Για την τέλεια λειτουργία και απόδοση της συσκευής είναι απαραίτητο η σύνδεση του συστήµατος απαγωγής καυσαερίων να γίνει χρησιµοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Για την καλή λειτουργικότητα και αποδοτικότητα της συσκευής πρέπει να φροντίσουµε ώστε τα κανάλια εισαγωγής φρέσκου αέρα και απαγωγής των καυσαερίων να παρουσιάζουν µια ελάχιστη κατωφέρεια του 2% στα οριζόντια τµήµατα τους µε κλίση από την συσκευή προς τα έξω (εικ. 1). Τα συστήµατα εισαγωγής φρέσκου αέρα και απαγωγής των καυσαερίων πρέπει να προστατεύονται από την διείσδυση ξένων σωµάτων και ατµοσφαιρικών παραγόντων. Εικ. 1 ΚΑΜΙΝΑ Α Ή ΚΑΠΝΟ ΟΧΟΣ Σύνδεση στη καπνοδόχο Για τη σύνδεση του καπναγωγού στην καπνοδόχο ακολουθείστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες και τις αναθεωρήσεις τους: UNI-CIG 7129/01, 7131/99 και D.P.R. 412/03. κατά την εισαγωγή του καπναγωγού στην καπνοδόχο σταµατήστε µόλις φτάσετε στο επίπεδο της εσωτερικής επιφάνειας της δεύτερης Εικ. 2 ΟΧΙ ΝΑΙ ο καπναγωγός πρέπει να είναι κάθετος ως προς το εσωτερικό τοίχωµα της καπνοδόχου (εικ. 2) Κατηγορίες απαγωγής καυσαερίων Η κατάταξη ακολουθεί το ευρωπαϊκό κριτήριο κατηγοριοποίησης των συσκευών αερίου ανάλογα µε τη µέθοδο η οποία χρησιµοποιείται για την εισαγωγή φρέσκου αέρα για την καύση και την απαγωγή των καυσαερίων από τη συσκευή. Η εν λόγω κατηγοριοποίηση εφαρµόζεται γενικότερα σε όλες τις συσκευές αερίου. C 12 C 52 C 32 Οι συσκευές στεγανού θαλάµου καύσης και βεβιασµένης απαγωγής των καυσαερίων ταυτοποιούνται µε το γράµµα C. Η πρόσθεση αστερίσκων στα προαναφερόµενα γράµµατα υποδεικνύει άλλες ιδιαίτερες παραµέτρους στο εσωτερικό της κατηγορίας. C 42 C 82 Συσκευές τύπου C Συσκευές στις οποίες η διαδικασία της καύσης (εισαγωγή φρέσκου αέρα, θάλαµος καύσης, εναλλάκτης θερµότητας και εξαγωγή των προϊόντων της καύσης) είναι στεγανή σε σχέση µε το χώρο στον οποίο είναι εγκατεστηµένη η συσκευή. Η εισαγωγή φρέσκου αέρα και η εξαγωγή των προϊόντων της καύσης λαµβάνει χώρα έξω από το χώρο εγκατάστασης. Εικ. 3 Εικ. 3 16

21 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ Φυσική απαγωγή Βεβιασµένη απαγωγή Posizionamento del terminale Από 4 ως 7 KW Από 7 ως 16 KW Από 16 ως 35 KW Από 4 (3) ως 7 KW Από 7 ως 16 KW Από 16 ως 35 KW Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσετε στην πράξη ότι τα αέρια της καύσης που βγαίνουν από το άκρο της καµινάδας δεν µπορούν να ξαναµπούν στο κτίριο, ή σε κάποιο άλλο γειτονικό κτίριο µέσω εξαεριστήρων, παραθύρων ή άλλων πηγών φυσικού ή τεχνικού εξαερισµού και συστηµάτων κλιµατισµού. Αν συµβαίνει κάτι από τα παραπάνω, απενεργοποιείστε τον ταχυθερµαντήρα και καλέστε τον εγκαταστάτη. NOTE (*)Μειώνοντας σε 400 mm για συσκευές θέρµανσης που είναι εγκατεστηµένες κάτω από το παράθυρο. (1) Τα τερµατικά που είναι τοποθετηµένα κάτω από µπαλκόνι στο οποίο έχουν πρόσβαση άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε η συνολική διαδροµή των καυσαερίων από την άκρη του τερµατικού ως την έξοδο τους από την εξωτερική περίµετρο του µπαλκονιού να είναι κατώτερη των 2 µέτρων (2) Σε περίπτωση παρουσίας υλικών ευαίσθητων στην δράση των προϊόντων της καύσης (για παράδειγµα πλαστικές υδρορροές, κ.λ.π), η ελάχιστη απόσταση από το τερµατικό είναι 1,5 µέτρο εκτός και αν υιοθετηθούν τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία αυτών των υλικών. (3) Σε αυτή την περίπτωση τα τερµατικά πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε διασκορπιστή ο οποίος να δίνει στα προϊόντα της καύσης κατεύθυνση όσο το δυνατόν παράλληλη στον τοίχο καθώς και να προστατεύει από την θερµότητα. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ A κάτω από ανοιγόµενο παράθυρο 1000* B κάτω από άνοιγµα εξαερισµού 1000* C κάτω από µαρκίζες D κάτω από µπαλκόνια (1) E από παράπλευρο παράθυρο F από παράπλευρο άνοιγµα εξαερισµού G από κάθετες σωλήνες οµβρίων ή σωλήνων αποχέτευσης (2) H από γωνία του κτιρίου I από εσοχή του κτιρίου L από τελική στάθµη εδάφους, οροφής ή µπαλκονιού (4) 1500 (4) 2500 M µεταξύ δύο κάθετων τερµατικών N µεταξύ δύο οριζόντιων τερµατικών mm (4) Σε αυτή την περίπτωση τα τερµατικά πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε η ροή των προϊόντων της καύσης να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοδική και να προστατεύονται από την θερµότητα. Τοποθέτηση των τερµατικών απαγωγής καυσαερίων 17

22 1.20 m min. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εξαγωγή στη στέγη Οι καµινάδες UNI 7129/01 Το τερµατικό της καµινάδας αποτελεί το σηµείο εξαγωγής των καυσαερίων που προέρχονται από ένα ή από διακλαδισµένο καπναγωγό. Αν και δύναται να έχει διάφορες µορφές και διαστάσεις πρέπει παρ όλα αυτά να τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - να έχει ωφέλιµη διατοµή τουλάχιστον διπλάσια από αυτή του µονού ή του διακλαδισµένου καπναγωγού µε τον οποίο συγκοινωνεί - να έχει το κατάλληλο σχήµα ώστε να εµποδίζεται η εισαγωγή της βροχής ή του χιονιού στην καµινάδα ή στον καπναγωγό - να είναι φτιαγµένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή των καυσαερίων ακόµα και όταν φυσάει άνεµος από όλες τις πιθανές γωνίες και κατευθύνσεις Για την αποφυγή δηµιουργίας αντίθετων πιέσεων που θα εµπόδιζαν την ελεύθερη εξαγωγή των καυσαερίων είναι απαραίτητη η τήρηση του ελάχιστου ύψους ως εξής: 1. Επίπεδη στέγη Αν το τερµατικό της καµινάδας βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 5 µέτρων από το πιο ψηλό σηµείο της στέγης τότε πρέπει να ξεπερνά σε ύψος το επίπεδο της στέγης τουλάχιστον κατά 0.5 µέτρο Αν το τερµατικό της καµινάδας βρίσκεται σε απόσταση ίση ή µικρότερη των 5 µέτρων από το πιο ψηλό σηµείο της στέγης τότε πρέπει να ξεπερνά σε ύψος το εν λόγω σηµείο τουλάχιστον κατά 0.5 µέτρο 2. Στέγη µε κλίση 15 µοίρες Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 1.85 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος το επίπεδο της στέγης τουλάχιστον κατά 1 µέτρο Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση ίση ή µικρότερη των 1.85 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος την κορυφή της στέγης τουλάχιστον κατά 0.5 µέτρο 3. Στέγη µε κλίση 30 µοίρες Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 1.30 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος το επίπεδο της στέγης τουλάχιστον κατά 1.2 µέτρα Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση ίση ή µικρότερη των 1.30 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος την κορυφή της στέγης τουλάχιστον κατά 0.5 µέτρο 4. Στέγη µε κλίση 45 µοίρες Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 1.50 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος το επίπεδο της στέγης τουλάχιστον κατά 1.2 µέτρα Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση ίση ή µικρότερη των 1.50 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος την κορυφή της στέγης τουλάχιστον κατά 0.5 µέτρο 5. Στέγη µε κλίση 60 µοίρες Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 1.20 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος το επίπεδο της στέγης τουλάχιστον κατά 2.6 µέτρα Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση ίση ή µικρότερη των 1.20 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος την κορυφή της στέγης τουλάχιστον κατά 0.5 µέτρο. 2 1 m min m 3 2 m min. Distanza > 1.20 m 2.60 m min m Distanza > 5 m Distanza > 1.85 m Distanza > 1.30 m 0.80 m Distanza 1.85 m Distanza 1.30 m Distanza > 1.50 m 1.30 m Distanza 1.50 m 2.10 m Volume tecnico Distanza 1.20 m 60 Distanza 5 m m oltre il colmo m oltre il colmo 0.50 m oltre il colmo 0.50 m oltre il colmo Zona di reflusso 0.50 m Zona di reflusso Zona di reflusso Zona di reflusso 18

23 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κατηγορίες συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων - kit A Οµοαξονικό οριζόντιο σύστηµα απαγωγής καυσαερίων Ø100/60 περιστρεφόµενο σε 360. Επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων και την εισαγωγή φρέσκου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον Είναι κατάλληλο µόνο για λέβητες στεγανού θαλάµου καύσης βεβιασµένης απαγωγής καυσαερίων Επιτρέπει την απαγωγή των αερίων της καύσης καθώς και την εισαγωγή φρέσκου αέρα για την καύση διαµέσου δύο οµοαξονικών αγωγών, τον εξωτερικό Ø100 για εισαγωγή φρέσκου αέρα και τον εσωτερικό από αλουµίνιο Ø60 για την απαγωγή των καυσαερίων. Ο εν λόγω αγωγός δύναται να καταλήγει κατευθείαν στο εξωτερικό περιβάλλον ή µπορεί να συνδεθεί σε κατάλληλη καµινάδα. ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ: 3 MΕΤΡΑ Το µέγιστο µήκος απαγωγής (γραµµικό µήκος αναφοράς) προκύπτει προσθέτοντας το µήκος της γραµµικής σωλήνωσης µε το µήκος που αντιστοιχεί σε κάθε γωνία που προστίθεται στο σύστηµα. Ως γραµµικό µήκος αναφοράς νοείται το συνολικό µήκος της σωλήνωσης ξεκινώντας από τη σύνδεση στο στεγανό θάλαµο καύσης της συσκευής εξαιρουµένης της πρώτης γωνίας. Κάθε περαιτέρω εισαγωγή γωνίας ισοδυναµεί µε αύξηση του γραµµικού µήκους όπως : γωνία Ø100/60 των 90 = 0.8 µέτρα γωνία Ø100/60 των45 = 0.5 µέτρα. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ RADIANT. ΤΟ Ι ΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ (Οι ταµπέλες ρύθµισης συνοδεύουν όλα τα kit απαγωγής καυσαερίων) = =

24 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κατηγορίες συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων - kit B ιπλό σύστηµα εισαγωγής φρέσκου αέρα / απαγωγής καυσαερίων περιστρεφόµενο σε 360. Το σύστηµα δύο σωλήνων επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων στην καµινάδα και την εισαγωγή φρέσκου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.. Είναι κατάλληλο µόνο για λέβητες στεγανού θαλάµου καύσης βεβιασµένης απαγωγής καυσαερίων. Επιτρέπει την απαγωγή των αερίων της καύσης καθώς και την εισαγωγή φρέσκου αέρα για την καύση διαµέσου δύο αγωγών Ø80. ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ: Ø80/80: 30 µέτρα Το µέγιστο µήκος απαγωγής (γραµµικό µήκος αναφοράς) προκύπτει προσθέτοντας το µήκος της γραµµικής σωλήνωσης µε το µήκος που αντιστοιχεί σε κάθε γωνία που προστίθεται στο σύστηµα. Ως γραµµικό µήκος αναφοράς νοείται το συνολικό µήκος της σωλήνωσης (απαγωγή + εισαγωγή) ξεκινώντας από τη σύνδεση στο στεγανό θάλαµο καύσης της συσκευής εξαιρουµένης της πρώτης γωνίας. Κάθε περαιτέρω εισαγωγή γωνίας ισοδυναµεί µε αύξηση του γραµµικού µήκους όπως : γωνία Ø80 των 90 = 1.5 µέτρα γωνία Ø80 των 45 = 1.2 µέτρα ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ RADIANT. ΤΟ Ι ΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ (Οι ταµπέλες ρύθµισης συνοδεύουν όλα τα kit απαγωγής καυσαερίων) = 390 =

25 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κατηγορίες συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων - kit C2 Sistema di scarico fumi coassiale verticale. Permette lo scarico dei fumi e l immissione dell aria direttamente dal tetto. E adatto per lo scaldabagno camera stagna tiraggio forzato. Permette di scaricare i gas della combustione e di aspirare l aria per la combustione a tetto per mezzo di due condotti coassiali, quello esterno Ø125 per l aspirazione dell aria, quello interno Ø80 per lo scarico dei fumi. LUNGHEZZA MASSIMA DI SCARICO: 3 m La lunghezza massima di scarico (sviluppo lineare di riferimento) si ottiene sommando la misura della tubazione lineare a quella equivalente di ogni curva in aggiunta alla prima. Per sviluppo lineare di riferimento si intende la lunghezza totale della tubazione a partire dall attacco sulla camera stagna dell apparecchio con esclusione della prima curva. L inserimento ulteriore di una curva equivale ad uno sviluppo lineare di: curva Ø125/80 a 90 = 0.8 m. curva Ø125/80 a 45 = 0.5 m. N.B.: PER LO SCARICO DEI FUMI E L ASPIRAZIONE DELL ARIA MONTARE SOLTANTO SISTEMI DI SCARICO OMOLOGATI RADIANT. PER LA REGOLAZIONE ADOTTARE SOLTANTO I DIAFRAMMI REGOLABILI OMOLOGATI RADIANT (Le schede tecniche di regolazione sono inserite nei singoli kit fumi). Ø80 Ø125 = = 710 max 3 m Ø80 Ø

26 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ρύθµιση διαγραγµάτων Kit A Οριζόντιο οµοαξονικό σύστηµα Ø100/60 Kit C2 κάθετο οµοαξονικό σύστηµα Ø125/80 INDICE RIFERIMENTO DISCO SUPERIORE INDICE GRADUATO DISCO INFERIORE ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ (Γραµµικό µήκος αναφοράς) ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ από 0.5 ως 1 m Premarcature από 1 ως 2 m από 2 ως 3 m N.B.: LE PREMARCATURE SONO PRESENTI NEI DIAFRAMMI SUPERIORE E INFERIORE ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ 3 m. DIAFRAMMA SUPERIORE DIAFRAMMA INFERIORE kit B ιπλό οριζόντιο σύστηµα Ø80/80 INDICE DI RIFERIMENTO INDICE GRADUATO DISCO INFERIORE ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα µήκη υπολογίζονται ως εισαγωγή αέρα+απαγωγή καυσαερίων. Το µέγιστο µήκος του αγωγού απαγωγής δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 2/3 του επιτρεπόµενου συνολικού µήκους σύµφωνα µε τα µέγιστα µήκη απαγωγής. ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ (Γραµµικό µήκος αναφοράς) ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ DIAFRAMMA SUPERIORE DI REGOLAZIONE από 1 ως 10 m από 10 ως 20 m από 20 ως 30 m DIAFRAMMA INFERIORE ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ 30 m 22

27 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4 ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΥΣΗ 4.1 Γενικές επισηµάνσεις οι εργασίες που περιγράφονται στη συνέχεια πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νόµο n. 46 της 5 Μαρτίου 1990 το οποίο θα έχει σχετική εξουσιοδότηση από την Radiant Bruciatori s.p.a. ο ταχυθερµαντήρας βγαίνει από το εργοστάσιο έχοντας υποστεί ρυθµίσεις και δοκιµές µε τροφοδοσία από φυσικό αέριο ή υγραέριο. Στη φάση της πρώτης έναυσης πρέπει να επαληθεύεται η αντιστοιχία µεταξύ των στοιχείων της ετικέτας και του τύπου του αερίου που τροφοδοτεί το ταχυθερµαντήρα. µε την ολοκλήρωση των εργασιών πλήρωσης και ρύθµισης φροντίστε να σφίξετε καλά τις βίδες στα σηµεία µέτρησης της πίεσης της βαλβίδας αερίου και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου στο σηµείο µέτρησης της πίεσης του δικτύου καθώς και από το σύνδεσµο που βρίσκεται πάνω από τη βαλβίδα αερίου. 4.2 Προκαταρκτικές εργασίες Προχωρήστε ως εξής: σε περίπτωση νέας εγκατάστασης αερίου πριν θέσετε το ταχυθερµαντήρα σε λειτουργία θα πρέπει να γίνει εξαέρωση του δικτύου τροφοδοσίας βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της ετικέτας ανταποκρίνονται σε εκείνα του δικτύου τροφοδοσίας ύδρευσης και ηλεκτρικής ενέργειας βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος είναι εκείνη που υποδεικνύεται (230 V 50 Hz) και ότι οι συνδέσεις φάσης, ουδέτερου και γείωσης είναι σωστές ( η φάση στο L και το ουδέτερο στο N ) ανοίγετε το διακόπτη του αερίου και επαληθεύετε την στεγανότητα των συνδέσεων του ελέγχοντας τον µετρητή ο οποίος δεν πρέπει να ανιχνεύει ροή αερίου. Επίσης ελέγχετε για τυχόν απώλειες από τις σωληνώσεις χρησιµοποιώντας σαπουνόνερο. Ο έλεγχος σύνδεσης αερίου µε τον καυστήρα γίνεται µε τον ταχυθερµαντήρα σε λειτουργία βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση τροφοδοσίας αερίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λέβητα καθώς επίσης ότι είναι εφοδιασµένη µε τα κατάλληλα συστήµατα ασφαλείας & ελέγχου που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση απαγωγής των καυσαερίων καθώς και η σύνδεση της µε την καπνοδόχο έχουν γίνει σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία βεβαιωθείτε ότι οι τυχόν γρίλιες για τη προσαγωγή φρέσκου αέρα είναι όλες ανοικτές βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται εισαγωγή των προιόντων της καύσης στο χώρο της χρήσης (κατοικία) Βεβαιωθείτε ότι κοντά στον λέβητα δεν υπάρχουν υγρά ή εύφλεκτα υλικά 23

28 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5. ΡΥΘΜΙΣΗ 5.1 Εντολές ρύθµισης ON PANNELLO ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ COMANDI 1 2 ΒΑΛΒΙ Α VALVOLA ΑΕΡΙΟΥ GAS MIN RLA ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ΚΟΜΒΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ MIN 2. ΚΟΜΒΙΟ ΒΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ RLA 3. ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΞΟ ΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 4. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ) 5. ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 6. ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΩΣ: ΕΝ ΕΙΞΗ ΤΑΣΗΣ - ΙΑΛΕΙΠΟΝ ΦΩΣ: ΦΛΟΓΑ ΑΝΑΜΜΕΝΗ 7. ΙΑΛΕΙΠΟΝ ΦΩΣ: ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ 8. ΙΑΛΕΙΠΟΝ ΦΩΣ: ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΛΟΓΑΣ 9. ΙΑΛΕΙΠΟΝ ΦΩΣ: ΕΜΠΛΟΚΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10. ΙΑΛΕΙΠΟΝ ΦΩΣ: ΒΛΑΒΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΗΛΙΑΚΟΥ 24

29 60 60 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5.2 Ρύθµιση πιέσεων αερίου Μέγιστη ρύθµιση αερίου Ξεβιδώνετε τη βίδα του σηµείου µέτρησης της πίεσης του αερίου 3 (βλέπε παράγραφο 5.1) στη βαλβίδα και εισάγετε το µανόµετρο Ρυθµίζετε στο µέγιστο τα κοµβία ρύθµισης ισχύος και ρύθµισης θερµοκρασίας νερού Ανοίγετε το διακόπτη του νερού στο µέγιστο φορτίο Εκκινείτε το ταχυθερµαντήρα Το µανόµετρο στο σηµέιο 3 θα δείξει την πίεση του αερίου, αν η πίεση είναι διαφορετική από εκείνη της ετικέτας (βλέπε πίνακα ρύθµισης πιέσεων αερίου, παράγραφος 5.2) τότε διαµέσου της βίδας ρύθµισης της βαλβίδας αερίου 4 (βλέπε παράγραφο 5.1) περιστρέφοντας δεξιόστροφα η πίεση αυξάνεται ενώ αριστερόστροφα µειώνεται µέχρι να συµπέσει µε την πίεση της ετικέτας. Ελάχιστη ρύθµιση αερίου Ρυθµίζετε το κοµβίο ρύθµισης της ισχύος στο ελάχιστο και αφαιρείτε το κοµβίο Για να ορίσετε στην ελάχιστη τιµή της ετικέτας θα πρέπει µε ένα σταυρωτό κατσαβίδι Ø2.5 3 mm, να περιστρέψετε το κοµβίο ελάχιστης αερίου MIN 1 (βλέπε παράγραφο 5.1) δεξιόστροφα για να αυξήσετε και αριστερόστροφα για να µειώσετε µέχρι να φτάσετε στη πίεση της ετικέτας (βλέπε πίνακα ρύθµισης πιέσεων αερίου, παράγραφος 5.2) Αφού τελειώσετε επανατοποθετείτε το κοµβίο ρύθµισης ισχύος στη θέση του Ρύθµιση θερµοκρασίας νερού χρήσης Η ρύθµιση της θερµοκρασίας γίνεται περιστρέφοντας το κοµβίο ρύθµισης θερµοκρασίας νερού χρήσης οποίου ο δείκτης µπορεί να τοποθετηθεί στην επιθυµητή θερµοκρασία επιλέγοντας από την κλίµακα των τιµών που φαίνονται γύρω από το κοµβία. Το πεδίο ρύθµισης της θερµοκρασίας νερού χρήσης είναι από 35 C ως το µέγιστο των 60 C. Απεµπλοκή φλόγας και υπερθέρµανση του Σε περίπτωση εµπλοκής της φλόγας (λυχνία 8, βλέπε παράγραφο 5.1) και υπερθέρµανσης (λυχνία 9, βλέπε παράγραφο 5.1), για να ξεµπλοκάρετε κλείνετε το διακόπτη, περιµένετε 5 δευτερόλεπτα και τον ξανανοίγετε. Ρυθµίσεις πίεσης Φ.ΑΕΡΙΟ G 20 ΥΓΡΑΕΡΙΟ G30/G31 SF 14 min. max. min. max mbar

30 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5.3 Προγραµµατιζόµενες λειτουργίες SW 1C O N SW 1H ON O FF O FF Εικ. 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ STANDARD / ΗΛΙΑΚΟΥ Με τον επιλογέα SW1H (εικ.1) επιλέγετε το τύπο λειτουργίας του ταχυθερµαντήρα : SW1H = ON ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ + ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ (κατόπιν ζήτησης µε αισθητήρα απαφής Κωδ LA) SW1H = OFF ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ STANDARD ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ Με τον επιλογέα SW1C (εικ.1) ενεργοποιείται η λειτουργία κατά του χτυπήµατος του κριαριού. SW1C = ON ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ SW1C = OFF ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 26

31 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5.4 Μετατροπή τύπου αερίου Εικ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ 2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ 3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΕΞΟ ΟΥ 4. ΒΙ Α ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5. ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 6. ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 7. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 13 ΡΑΜΠΩΝ 8. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 9. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΕΝΑΥΣΗΣ 10. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΦΛΟΓΑΣ 11. ΒΙ ΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 8 Η µετατροπή αερίου από φυσικό αέριο σε υγραέριο ή αντίστροφα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευµένο προσωπικό και εξουσιοδότηση από τη Radiant Bruciatori s.p.a. Για τη µετατροπή τύπου αερίου ακολουθείστε τα εξής (βλέπε εικόνα 1): 1. διακόπτετε την ηλεκτρική τροφοδοσία του λέβητα 2. κλείνετε το διακόπτη του αερίου 3. ξεβιδώνετε το σύνδεσµο του αερίου (5) µε 24άρι κλειδί και χωρίζετε το συλλέκτη καυστήρα (6) από τη ράµπα 7 του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις βίδες αντικαθιστάται τα ακροφύσια 8 στο συλλέκτη µε σωληνωτό κλειδί ν.7. Τα ακροφύσια τοποθετούνται χρησιµοποιώντας καινούργιες φλάντζες. επανατοποθετείτε το συλλέκτη (6) στον καυστήρα και βιδώνετε το σύνδεσµο (5). Μετά από κάθε αφαίρεση και επανατοποθέτηση των συνδέσεων του αερίου πρέπει να ελέγχετε να µην υπάρχουν διαρροές αερίου. 5. Κάνετε τη ρύθµιση ελάχιστης και µέγιστης πίεσης για τον τύπο του αερίου που χρησιµοποιείτε (βλέπε παράγραφο 5.2, Ρυθµίσεις πίεσης). Αντικαταστήστε την ετικέτα των στοιχείων αερίου και ονοµαστικής πίεσης τροφοδοσίας. Πίνακας στοιχείων αερίου Παράµετρος του Wobbe ελάχιστη (15 C, 1013 mbar) Φ.ΑΕΡΙΟ G 20 ΥΓΡΑΕΡΙΟ G30 ΥΓΡΑΕΡΙΟ G31 MJ/Nm Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar Ελάχιστη πίεση τροφοδοσίας mbar Καυστήρας n 13 ακροφύσια Ø ακροφύσιο mm Καταναλώσεις (15 C; 1013 mbar) m 3 /h Καταναλώσεις (15 C; 1013 mbar) kg/h

32 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6.1 Γενικές επισηµάνσεις Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις UNI-CIG 7129/01 και αναθεωρήσεις των και αποκλειστικά από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε το νόµο ν. 46 της 5 Μαρτίου 1990, εξουσιοδοτηµένο από τη Radiant Bruciatori s.p.a. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του D.P.R. 412/93 και αναθεωρήσεις του οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται κάθε δώδεκα µήνες. Για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σωστή λειτουργία της συσκευής χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά. Πριν αρχίσετε την οποιαδήποτε εργασία στο λέβητα πρέπει να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία και να κλείσετε το διακόπτη του αερίου. 6.2 Έλεγχος της συσκευής Για τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια της συσκευής συνιστάται η επιθεώρηση της από εξειδικευµένο τεχνικό στο τέλος κάθε περιόδου λειτουργίας (θέρµανσης). Μία φορά το χρόνο πρέπει να γίνονται τα ακόλουθα: έλεγχος των φλαντζών και της στεγανότητας του κυκλώµατος του αερίου έλεγχος των φλαντζών και της στεγανότητας του κυκλώµατος του ζεστού νερού χρήσης οπτικός έλεγχος της φλόγας και της κατάστασης του θαλάµου καύσης ελέγχετε ότι η καύση είναι σωστά ρυθµισµένη και ενδεχοµένως ακολουθείστε τα όσα περιγράφονται στη παράγραφο Ρύθµιση πίεσης αερίου αφαιρείτε και καθαρίζετε τον καυστήρα από τις οξειδώσεις επιβεβαιώνετε ότι η φλάντζα στεγανότητας του θαλάµου καύσης βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είναι σωστά τοποθετηµένη ελέγχετε τον εναλλάκτη και ενδεχοµένως τον καθαρίζετε ελέγχετε τις ελάχιστες και τις µέγιστες πιέσεις ελέγχετε την κατάσταση και τη λειτουργία των συστηµάτων έναυσης και ασφάλειας αερίου. Αν κρίνεται απαραίτητο καθαρίζετε τα ηλεκτρόδια σπινθήρα και ιονισµού από τυχόν κατάλοιπα, επανατοποθετώντας τα στη κατάλληλη απόσταση από τον καυστήρα ελέγχετε τα συστήµατα ασφαλείας της θέρµανσης : θερµοστάτης ασφαλείας οριακής θερµοκρασίας, ασφάλεια οριακής πίεσης ελέγχετε τη πίεση του δοχείου διαστολής ελέγχετε ότι οι µόνιµες εισαγωγές αερισµού και εξαερισµού είναι σωστά τοποθετηµένες σε σχέση µε τις εγκατεστηµένες συσκευές και ότι πληρούν τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις ελέγχετε κατά περιόδους την καλή λειτουργία του συστήµατος απαγωγής καυσαερίων ελέγχετε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία πληροί τα όσα προβλέπονται από το εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής ελέγχετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου ελέγχετε το φορτίο και τη θερµοκρασία του ζεστού νερού χρήσης ελέγχετε ότι η ροή του υγρού δεν εµποδίζεται και ότι δεν υφίστανται παλινδροµήσεις των προϊόντων της καύσης στην εγκατάσταση 28

33 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.3 Πρόσβαση στο ταχυθερµαντήρα Για εργασίες ελέγχου και συντήρησης είναι απαραίτητη η αφαίρεση του καλύµµατος του ταχυθερµαντήρα. Για να αφαιρέσετε το κάλυµµα του λέβητα ακολουθείστε τα εξής: a. κλείνετε την ηλεκτρική τροφοδοσία. b. ξεβιδώστε τις βίδες όπως περιγράφετε στην εικ. 1 c. αφαιρέστε το κάλυµµα τραβώντας το προς την πλευρά σας Για να επέµβετε στις ηλεκτρολογικές συνδέσεις του πίνακα ελέγχου προχωρήστε ως εξής: αφαιρείτε το κάλυµµα (βλέπε εικ. 1); κρατείστε ταυτόχρονα τα πλαϊνά που στηρίζουν τον πίνακα ελέγχου και τραβώντας τα προς τα έξω (εικ. 2) αναποδογυρίστε τον πίνακα ελέγχου µε φορά προς τα κάτω ξεβιδώνετε τις τέσσερις βίδες στερέωσης (εικ. 2) και αφαιρείτε το κάλυµµα Εικ Εικ Άδειασµα του κυκλώµατος νερού χρήσης Κάθε φορά που λόγω κινδύνου παγώµατος παρουσιάζεται η ανάγκη αδειάσµατος το κυκλώµατος νερού χρήσης ακολουθείτε τα εξής: κλείνετε το γενικό διακόπτη ύδρευσης ανοίγετε όλους τους διακόπτες κρύου και ζεστού νερού αφού τελειώσετε κλείνετε όλους τους διακόπτες παροχής νερού που είχατε ανοίξει προηγουµένως 29

34 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.5 Ηλεκτρολογικό σχέδιο SCHEDA MODULAZIONE - MIR7VD6FLC cod.76704la M13 M3 M12 M11 M4 M8 M5 LEGENDA ΥΠΟΜΝΗΜΑ L ΓΡΑΜΜΗ - LINEA N ΟΥ ΕΤΕΡΟ - NEUTRO IG ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ IG - INTERRUTTORE GENERALE SS ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Ζ.Ν.Χ. SS TS ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ - SONDA SANITARIO ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TS MF ΜΙΚΡΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ - TERMOSTATO SICUREZZA ΡΟΗΣ PA ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ M.F. - MICROFLUSSOSTATO EV ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ PA VG ΒΑΛΒΙ Α - PRESSOSTATO ΑΕΡΙΟΥ ARIA EV EA ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ - ELETTROVENTILATORE ΕΝΑΥΣΗΣ ER ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ VG - VALVOLA GAS TR ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ EA SP ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ - ELETTRODO ACCENSIONE ΗΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΛ ER (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) - ELETTRODO RIVELAZIONE TR - TRASFORMATORE SP - SONDA PANNELLO SOLARE (OPTIONAL) M2 M9 M10 (OPTIONAL) SP blu 2 rosso VG bianco verde celeste TS VG nero grigio marrone M9 230V 50 Hz ER M3 M13 nero SS rosso/nero nero rosso/nero nero MF nero M5 L 230V 50 Hz N PA EV EA TR celeste marrone M8 marrone celeste L N M11 celeste marrone N L N L M12 arancione IG arancione M2 30

35 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.7 υσλειτουργίες ΕΝ ΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 5 ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ a. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ b. ΑΓΩΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ Ή ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΣ c. VENTURI ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΒΡΟΜΙΚΟ Ή ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ d. ΚΑΛΩ ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ a. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ b. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ c. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ENTURI d. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ 6 ΕΜΠΛΟΚΗ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΓΑ e. ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΕΡΙΟΥ f. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ Ή ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ g. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ h. ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ i. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (ΣΤΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ) Ή ΑΡΓΗ ΕΝΑΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ j. ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ,ΜΕΓΙΣΤΗ 50 mbar ) e. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ f. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ g. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ h. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ i. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΡΓΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ j. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΦΛΟΓΑ k. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΣΗ-ΟΥ ΕΤΕΡΟ l. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ m. ΚΑΛΩ ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ k. ΣΥΝ ΕΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ l. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ m. ΣΥΝ ΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩ ΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ n. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 ΕΜΕΜΒΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ (70 C) n. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ o. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ Ή ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ p. ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ (ΚΑΛΩ ΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ) o. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ p. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ 8 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Ζ.Ν.Χ. q. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ Ή ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ (ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10KOHM ΣΤΟΥΣ 25 C) r. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟΣ Ή ΒΡΕΓΜΕΝΟΣ q. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ r. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ 31

36 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.7 Πίνακας βασικών εξαρτηµάτων ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 21001LA 21002LA 35007LA 35009LA 36071LA 37016LA 58011LA 59001LA 73507LA 76704LA ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 13 ΡΑΜΠΩΝ 1.25 Φ.ΑΕΡΙΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 13 ΡΑΜΠΩΝ 0.75 ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΛΙΠ ΓΙΑ TUBO 13/15 mm ΜΠΛΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ SF LA ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΟΡΙΟΥ 70 C 88018LA 96007LP ΜΕΤΑΣΧΗΑΜΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ ZYTEL 32

37

38 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ. 1 1.2 συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

RSA 32/25 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης

RSA 32/25 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RSA 32/25 Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης CE 0694 RSA 32.25 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1303.1 - DIGITECH TR - MIAH6 Documentazione

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE GAS P 450/M CE - GAS P 550/M CE - GAS P 650/M CE ΤΥΠΟΣ : GAS P 190/ΜCE GAS P 250/ΜCE 073027_1J

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ESR 28. Επίτοιχος λέβητας αερίου άμεσης παραγωγής

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ESR 28. Επίτοιχος λέβητας αερίου άμεσης παραγωγής ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ESR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άμεσης παραγωγής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ. 1 1.2 συµβατότητα συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

RSA 24/8 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης

RSA 24/8 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RSA 24/8 Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης CE 0694 RSA 24.8 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1307.1 - DIGITECH TR - MIAH6 Documentazione

Διαβάστε περισσότερα

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RS 32 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

RBS 24 ENERGY RAIN CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µε ενσωµατωµένο εναλλάκτη

RBS 24 ENERGY RAIN CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µε ενσωµατωµένο εναλλάκτη Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RBS 24 ENERGY RAIN Επίτοιχος λέβητας αερίου µε ενσωµατωµένο εναλλάκτη Για εγκατάσταση σε εξωτερικό προστατευµένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων 0694-100 - RAD - MON.TEC - 1105A - DIGITECH 2 Technical specification RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RKA 34/20. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RKA 34/20. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης. µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RKA 34/20 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 RKA 34.20 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1306.1 - DIGITECH

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr Ο όµιλος Viessmann Επιτοίχιοι λέβητες αερίου και πετρελαίου, συµβατικοί ή µε τεχνολογία συµπύκνωσης Συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την εκµετάλλευση της ενέργειας του περιβάλλοντος, της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

RK 34 - ΧΡΗΣΤΗΣ 1402.1 - DIGITECH CS MIAH4

RK 34 - ΧΡΗΣΤΗΣ 1402.1 - DIGITECH CS MIAH4 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RK 34 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter Μόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης RHR 34. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694

Eγχειρίδιο χρήσης RHR 34. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RHR 34 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100%

Predisposizione. Solare. Low NOx. Funzione CALDO SUBITO. Pompa MODULANTE 100% Predisposizione Solare Low NOx Funzione CALDO SUBITO Pompa MODULANTE 100% άνεση και οικονομία μειωμένη κατανάλωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Smile Solar Balturella 1986 Genio C 1996 Smile Sola r 2012 Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις

Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Επίτοιχοι λέβητες Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι λέβητες Brava DGT HE, Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχες μονάδες περιορισμένων διαστάσεων, ιδιαιτέρως κατάλληλοι για χρήση στους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 25. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 25. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 25 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch

Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch Gaz 4000 W. Αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Ο επίτοιχος λέβητας Gaz 4000 W της Bosch είναι µικρός σε διαστάσεις, δυνατός σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694

Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RKA 28/20 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς BT καταδεικνύουν οτι οι καυστήρες αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Format DGT Metropolis DGT Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχοι λέβητες, οι οποίοι χάρη στις μειωμένες διαστάσεις τους, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200 Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC TO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

CE 0694 SM 30001 RBC 24 - RBS 24 R 20 E - R 24 E - RS 20 E- RS 24 E- RS 30 E TA01E009.E0605

CE 0694 SM 30001 RBC 24 - RBS 24 R 20 E - R 24 E - RS 20 E- RS 24 E- RS 30 E TA01E009.E0605 Εγχειρίδιο λειτουργίας και ρύθµισης για λέβητες µε ηλεκτρονική πλακέττα MINIO SM 3000 Μοντέλα: R 4 - RS 4 R 0 - R 4 - RS 0 - RS 4 - RS 30 0694 ocumentazione Tecnica RINT RUITORI S.p.. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: EUROGAS Snc Apparecchiature a gas industriali e domestiche 0051-06 IT 25015 Desenzano del Garda (Brescia) - Via Ticino 10/A Tel. (030) 9990471 / Fax (030) 9990481 PIN 51AR1013 www.eurogasitaly.it - info@eurogasitaly.it

Διαβάστε περισσότερα

Montage- und Gebrauchsanweisung Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης. ECW 977 ECW 977 απέδου. Konvektorwand Θερµοποµπός

Montage- und Gebrauchsanweisung Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης. ECW 977 ECW 977 απέδου. Konvektorwand Θερµοποµπός Montage- und Gebrauchsanweisung Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης ECW 977 ECW 977 απέδου Konvektorwand Θερµοποµπός Οδηγίες χρήσεως και εγκατάστασης ECW 977, ECW 977T ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ INKCEWECW9 453320.66.78

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα