Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22"

Transcript

1 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Λέβητα ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ Θέρµο Υούνιτ (Weishaupt Thermo Unit) WTU 15-S WTU 25-S WTU 35-S WTU 50-S WTU 20-S WTU 30-S WTU 43-S WTU 55-S /2000 -weishaupt-

2 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 Επιβεβαίωση από: ιεύθυνση: Προϊόν: Τύπος: Max Weishaupt GmbH Max Weishaupt Strasse D Schwendi Germany Συµπαγές σύστηµα θέρµανσης WTU-S µε καυστήρα πετρελαίου Οι ανωτέρω λέβητες συµφωνούν µε Με τις προδιαγραφές :. EN 303 EN 267 EN EN EN Σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες 90/396/EC 73/23/EC 89/336/EC GAD LVD MC Τα ανωτέρω προϊόντα φέρουν την σήµανση ως κάτωθι: Είναι πιστοποιηµένοι από έναν ανεξάρτητο οργανισµό (TΰV Bau und Betriebstechnik Mϋnchen) σύµφωνα µε το DIN CERTCO Αριθµός εγγραφής 3R237/99 Το προϊόν είναι πιστοποιηµένο µε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9001 Στο πλαίσιο αυτής της πιστοποίησης, διαπιστώθηκε ότι ο χρησιµοποιούµενος θερµοστάτης ασφαλείας του λέβητα αντιστοιχεί στην λειτουργία µε ένα σύστηµα ελέγχου έλλειψης ύδατος σύµφωνα µε το DIN Επίσης από έναν περαιτέρω έλεγχο από ένα ανεξάρτητο εργαστήριο επιβεβαιώθηκε ότι η απόσταση µεταξύ της µόνωσης των αξεσουάρ και του µη µονωµένου καπναγωγού µπορεί να µειωθεί στα 3 εκατοστά. Συχνή συντήρηση εξοικονοµεί καύσιµα και προστατεύει το περιβάλλον Συνιστούµε συχνή συντήρηση όλων των συσκευών θέρµανσης. Εξοικονοµεί καύσιµα και εξασφαλίζει σταθερά καλά αποτελέσµατα καύσης. Βέλτιστη ποιότητα καύσης είναι προϋπόθεση για φιλική λειτουργία για το περιβάλλον 2

3 Περιεχόµενα 1. Γενικές πληροφορίες 4 2. Πληροφορίες ασφαλείας 5 3. Τεχνική περιγραφή Επιτρεπόµενες εφαρµογές Βασική λειτουργία Πίνακας ελέγχου 7 4. Εγκατάσταση Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την εγκατάσταση Παράδοση, µεταφορά και αποθήκευση Προετοιµασία για την συναρµολόγηση Συναρµολόγηση λέβητα Συνδέσεις πλευράς νερού Συνδέσεις πλευράς καυσαερίου Συναρµολόγηση καυστήρα Συναρµολόγηση του συστήµατος ρύθµισης, 14 συνδέσεις και ηλεκτρολογικό διάγραµµα 4.9 Συναρµολόγηση εξωτερικής επένδυσης Ρύθµιση και παράδοση Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την πρώτη 20 εκκίνηση 5.2 Μέτρα πριν την πρώτη εκκίνηση Πρώτη εκκίνηση και ρυθµίσεις Περίοδοι διακοπής λειτουργίας Αιτίες και αποκατάσταση βλαβών Συντήρηση Σηµειώσεις ασφαλείας για την συντήρηση Πρόγραµµα συντήρησης Καθαρισµός Θέσεις για την συντήρηση Τεχνικά στοιχεία Τεχνικά στοιχεία Επιτρεπόµενες συνθήκες περιβάλλοντος Ηλεκτρικά στοιχεία Στοιχεία για τον προσδιορισµό της απαγωγής 30 των καυσαερίων 8.5 ιαστάσεις Βάρη Πτώση πίεσης Παράρτηµα Πίνακας σηµείων ελέγχου 32 3

4 1. Γενικές πληροφορίες Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες συναρµολόγησης και θέσης σε λειτουργία WTU-S. Οδηγίες χρήσης του WTU-S. Οδηγίες συναρµολόγησης και θέσης σε λειτουργία καυστήρα. Πρόσθετο φύλλο καυστήρα πετρελαίου. Οδηγίες για τον εγκαταστάτη του WRS. Οδηγίες για τον χρήστη του WRS. Απλές οδηγίες για το WRS. Οδηγίες συναρµολόγησης µονάδας επέκτασης WRS- EM (Αξεσουάρ). Αυτές οι οδηγίες: Αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του εξοπλισµού και πρέπει να διατηρείται σε ασφαλές µέρος της εγκατάστασης. Περιέχει τις απαιτούµενες οδηγίες για την ασφαλή συναρµολόγηση, πρώτη εκκίνηση και συντήρηση του εξοπλισµού Είναι για χρήση µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό. Είναι για την ενηµέρωση του προσωπικού που χειρίζεται τον εξοπλισµό Επεξήγηση των σηµειώσεων και συµβόλων Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν σαν αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρές ζηµιές. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν θάνατο λόγω ηλεκτρικού πλήγµατος. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν την καταστροφή του εξοπλισµού ή περιβαλλοντολογικές ζηµιές. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν. Παράδοση και οδηγίες χρήσης Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την µεταβίβαση του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης στον χρήστη της εγκατάστασης. Επίσης πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη, ότι το εγχειρίδιο µε τις οδηγίες χρήσης πρέπει να παραµένουν πλησίον της θερµαντικής συσκευής. Η διεύθυνση και το τηλέφωνο του κοντινότερου κέντρου συντήρησης πρέπει να αναφέρεται στο πίσω µέρος του φυλλαδίου. Πρέπει να γίνει γνωστό στον χρήστη, ότι τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο πρέπει να ελέγχεται η εγκατάσταση από τον αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Η Weishaupt γι αυτό, προτείνει την σύναψη ετησίου συµβολαίου µε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. Ο εργολάβος πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη για τα λειτουργικά της εγκατάστασης πριν την παράδοση της εγκατάστασης και τυχόν άλλων ελέγχων που πρέπει να γίνονται κατά την διάρκεια της χρήσης. Εγγύηση και υποχρεώσεις Βασικά ισχύουν οι όροι τις πώλησης. Η Weishaupt δεν θα δεχθεί υποχρεώσεις ή διεκδίκηση εγγύησης για τραυµατισµό ή ζηµίες που προκύπτουν λόγω ενός ή πλέον του ενός λόγων που αναφέρονται κατωτέρω : Κακή χρήση του λέβητα. Σε µη ορθή συναρµολόγηση, πρώτη ρύθµιση, λειτουργία ή συντήρηση της συσκευής. Την λειτουργία του λέβητα µε ελαττωµατικές διατάξεις ασφαλείας, ή µε µη συνιστώµενες ή µη λειτουργικές διατάξεις ασφαλείας ή προστασίας. Μη ανταπόκριση στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Ανεπάρκεια στην χρήση του εξοπλισµού όπως προτείνετε. Μετασκευών που έκανε ο χρήστης στα κατασκευαστικά στοιχεία της συσκευής. Την τοποθέτηση προσθέτων εξαρτηµάτων τα οποία δεν δοκιµάσθηκαν ή εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή. Μετασκευών που έκανε ο χρήστης στον εξοπλισµό. Μετασκευών στον θάλαµο καύσης, που κατασκευαστικά παρεµποδίζουν την διαµόρφωση της φλόγας. Ανεπαρκή έλεγχο στα εξαρτήµατα τα οποία υπόκεινται σε φθορά. Σε µη ορθές επισκευές. Θέληµα θεού Ζηµίας που επήλθε µετά από συνεχείς επαναφορές λόγω βλάβης καυστήρα. Λόγω χρήσης ακαταλλήλου καυσίµου. Βούλωµα ή φράξιµο στις γραµµές καυσίµου ή στην ηλεκτρική παροχή. Την χρήση µη γνησίων ανταλλακτικών της weishaupt. 1. Οι διαδικασίες πλέον της µιας αριθµούνται Αυτό το σύµβολο αναφέρεται όταν πρέπει να γίνει ένας έλεγχος. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται σε αναφορά σηµείων. Συντοµεύσεις Πιν. Πίνακας Κεφ. Κεφάλαιο 4

5 2. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνοι από την χρήση του λέβητα Τα προϊόντα της weishaupt κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχετικά υπάρχοντα πρότυπα, κατευθυντήριες οδηγίες και ανεγνωρισµένων κανόνων ασφαλείας. Ωστόσο, η µη κανονική χρήση του εξοπλισµού µπορεί να θέση σε κίνδυνο τον χρήστη ή τρίτους ή να προκαλέσει ζηµιές στη εγκατάσταση. Για την αποφυγή τέτοιων κινδύνων, η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο : Για την προτεινόµενη χρήση. Υπό πλήρεις συνθήκες ασφαλείας. Με την αναφορά σε όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης και λειτουργίας. Σύµφωνα µε τις οδηγίες ελέγχου και συντήρησης. Βλάβες, οι οποίες επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία του λέβητα, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα. Εκπαίδευση προσωπικού Μόνο αρµόδια προς τούτο άτοµα, µπορούν να κάνουν εργασίες επί της συσκευής. Αρµόδια άτοµα θεωρούνται, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο, άτοµα που είναι εξοικειωµένα µε την εγκατάσταση, συναρµολόγηση, ρύθµιση και παράδοση των προϊόντων και έχουν την εξειδίκευση σε : Εκπαίδευση, οδηγίες ή εξουσιοδότηση για την εκκίνηση ηλεκτρικών κυκλωµάτων και συσκευών, την γείωση και σήµανση αυτών, σύµφωνα µε τους κανόνες. Μέτρα οργάνωσης Πρέπει να παίρνουν και να φέρουν όλα τα προστατευτικά µέσα τα άτοµα που εργάζονται στην εγκατάσταση. Πρέπει να ελέγχονται συχνά όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις. Ενηµερωτικά µέτρων ασφαλείας Επί πρόσθετα µε τα µέτρα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν και οι τοπικοί κανόνες πρακτικής. Πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στις σχετικές διατάξεις και κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια και εγκατάσταση. Όλες οι οδηγίες ασφαλείας και κινδύνου πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Μέτρα ασφαλείας κατά την κανονική λειτουργία Χρησιµοποιείται τον εξοπλισµό µόνο εάν όλα τα εξαρτήµατα ασφαλείας λειτουργούν κανονικά. Τουλάχιστον ετήσια, ο εξοπλισµός και τα συστήµατα ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται οπτικά και λειτουργικά. Μπορεί να απαιτείται συχνότερος έλεγχος εάν απαιτείται από την φύση της εγκατάστασης. Ηλεκτρολογική ασφάλεια Οι εργασίες ηλεκτρολογικής παροχής πρέπει να γίνουν από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο. Τα ηλεκτρολογικά εξαρτήµατα πρέπει να ελέγχονται κατά την συντήρηση. Τυχόν λασκαρισµένες συνδέσεις και καµένα καλώδια πρέπει να επισκευάζονται άµεσα. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να είναι κλειδωµένος. Η εργασία στον πίνακα πρέπει να γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα, τα οποία θα έχουν το κατάλληλο κλειδί ανοίγµατος. Εάν απαιτηθεί εργασία υπό τάση, πρέπει να υπάρχει και δεύτερο άτοµο για ασφάλεια, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διακόψει άµεσα την γενική παροχή ρεύµατος. Συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης Οι εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης πρέπει να εκτελούνται τον κατάλληλο χρόνο. Ενηµερώστε τον χρήστη πριν την εκκίνηση των εργασιών συντήρησης. Σε όλες τις εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης ή επισκευής, αποµονώστε ηλεκτρικά τον εξοπλισµό και ασφαλίστε τον γενικό διακόπτη, ώστε να µην τεθεί τυχαίως εντός. ιακόψτε την παροχή καυσίµου. Εάν κατά την διάρκεια της συντήρησης ή ελέγχου, απαιτηθεί άνοιγµα συνδέσεων, κατά την συναρµολόγηση επιθεωρείστε για την καθαρότητα των επιφανειών και παρεµβυσµάτων. Εάν διαπιστωθεί φθορά το παρέµβυσµα πρέπει να αντικατασταθεί. Ελέγξτε την στεγανότητα. Συσκευές ελέγχου σήµατος φλόγας, ορίου, εξαρτήµατα διόρθωσης και όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις πρέπει να παραδίδονται και αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Αποσυνδεδεµένες βιδωτές συνδέσεις πρέπει να ξανασυνδέονται αφού αντικατασταθεί το στεγανωτικό υλικό. Με την λήξη των εργασιών πρέπει να ελεγχθούν όλες οι διατάξεις ασφαλείας εάν λειτουργούν ορθά. Μετασκευές στα κατασκευαστικά στοιχεία του εξοπλισµού εν πρέπει να γίνονται µετασκευές χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή. Όλες οι µετασκευές στον καυστήρα πρέπει να έχουν την έγγραφη αποδοχή της Max Weishaupt GmbH. Εξαρτήµατα τα οποία δεν είναι σε πλήρη λειτουργική κατάσταση πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα. εν πρέπει να προστίθενται επιπλέον εξαρτήµατα στην εγκατάσταση, εάν δεν έχουν εγκριθεί µε τον λέβητα. Χρησιµοποιείται µόνο γνήσια ανταλλακτικά και συνδετικά εξαρτήµατα της Max Weishaupt. Εξαρτήµατα άλλων κατασκευαστών δεν είναι εγγυηµένα για την καταλληλότητά τους να προσαρµόζονται µε τις λειτουργικές και απαιτήσεις ασφαλείας. Καθαρισµός και διάθεση των αποβλήτων Όλα τα προϊόντα καθαρισµού πρέπει να διατεθούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον. 5

6 3. Τεχνική περιγραφή 3.1 Επιτρεπόµενες εφαρµογές Οι λέβητες weishaupt Thermo Unit είναι προσαρµοσµένες για την συναρµολόγηση σε εγκαταστάσεις θερµού νερού σύµφωνα µε το DIN 4751 σε θερµοκρασίες προσαγωγής µέχρι 75 C. Σε χειροκίνητη λειτουργία µπορεί να ρυθµιστούν θερµοκρασίες προσαγωγής µέχρι 80 C. Όλοι οι αυλοί καυσαερίων πρέπει να έχουν στροβιλιστήρες καυσαερίων. Ο λέβητας δεν πρέπει να λειτουργεί σε εξωτερικό περιβάλλον. Είναι κατασκευασµένος για λειτουργία σε στεγασµένο χώρο. Ο λέβητας πρέπει να λειτουργήσει µόνο στις επιτρεπόµενες συνθήκες περιβάλλοντος (δες κεφ. 8). Ο λέβητας δεν πρέπει να λειτουργεί εκτός του εύρους λειτουργίας του, που αναφέρεται στην πινακίδα του.. Οι λέβητες weishaupt Thermo Unit πρέπει να λειτουργούν µε τους καυστήρες αερίου ή πετρελαίου που αναφέρονται πιο κάτω: Χώρα προορισµού DE, CH, AT, IT BE, FR, IT, GR DE, CH, AT, IT, BE, FR, GR 1 CH: όχι Τύπος λέβητα WTU 15-S WTU 20-S WTU 25-S WTU 30-S WTU 35-S WTU 43-S WTU 50-S WTU 55-S Καυστήρας πετρελαίου WL5-A-H WL5-A-H WL5-A-H WL5-A-H WL20-A-H WL20-A-H WL20-A-H1 - Εκδ. 1LN Εκδ. 1LN Εκδ. 1LN Εκδ. 1LN Εκδ. 1LN Εκδ. 1LN Εκδ. 1LN WL5-A-H WL5-A-H WL5-A WL5-A WL5-A WL20/2-A - WL20/2-A Καυστήρας αερίου WG5N/1-A WG5N/1-A Εκδ. LN Εκδ. LN WG5F/1-A WG5F/1-A Εκδ. LN Εκδ. LN WG5N/1-A Εκδ. LN WG5F/1-A Εκδ. LN WG5N/1-A Εκδ. LN WG5F/1-A Εκδ. LN WG5N/1-A Εκδ. LN WG5F/1-A Εκδ. LN WG20N/1-A Εκδ. LN WG20F/1-A Εκδ. LN - WG20N/1-A Εκδ. LN - WG20F/1-A Εκδ. LN 3.2 Βασική λειτουργία Σύστηµα θέρµανσης σύµφωνα µε EN 303 και EN 304, αποτελούµενο από καυστήρα πετρελαίου ή αερίου, και λέβητα. Λέβητας χαµηλών θερµοκρασιών σύµφωνα µε την ντιρεκτίβα 92/427/CEE (επίπεδο: 3 αστέρων για WTU 15- S µέχρι WTU 50-S). Μονοβάθµια λειτουργία καυστήρα. Σώµα λέβητα Χαλύβδινος λέβητας. Υδραυλικό σύστηµα για την µείωση συµπυκνώσεων. Λειασµένοι αυλοί καυσαερίων για τον εύκολο καθαρισµό. Κατακόρυφη αρχή λειτουργίας για την µεγίστη µετάδοση της θερµότητας και µεγάλη διάρκεια ζωής. Υδρόψυκτος πάτος λέβητα, θερµική µόνωση και κατακόρυφη αρχή λειτουργίας (θερµικός σιφωνισµός από την πλευρά των καυσαερίων) για την µείωση των απωλειών κατά την παύση λειτουργίας του καυστήρα. Καυστήρας Ο καυστήρας πετρελαίου είναι προρυθµισµένος για την διευκόλυνση της εκκίνησης του συστήµατος. Ο καυστήρας πετρελαίου ή αερίου είναι αθόρυβος και µε χαµηλές εκποµπές. Εξωτερικός µανδύας Απλοποιηµένης συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης µε γρήγορες συνδέσεις. Ρύθµιση Η συναρµολόγηση και οι συνδέσεις είναι απλοποιηµένες µε την βοήθεια κωδικοποιηµένων φις και προεγκατεστηµένες συνδέσεις. Ηλεκτρικές συνδέσεις βάσει επιλογής αριστερά µπροστά ή πίσω δεξιά. Μονάδα εντολών αποσπώµενη για απλοποιηµένο προγραµµατισµό και χρήσης σαν αισθητήριο χώρου µε επίτοιχη βάση (αξεσουάρ). Στροβιλιστήρες για την προσαρµογή τις θερµοκρασίας καυσαερίων. 6

7 3.3 Πίνακας ελέγχου Μετωπικός ηλεκτρικός πίνακας Κουµπί επαναφοράς βλάβης Βλάβη καυστήρα ιακόπτης λειτουργίας/ σταµατήµατος Ο διακόπτης επιτρέπει την εκκίνηση (ενδεικτική λυχνία αναµµένη) και σταµάτηµα της εγκατάστασης. Πρέπει να προβλεφθεί και ένας εξωτερικός διακόπτης. Θερµοστάτης ελέγχου λέβητα Αυτόµατη λειτουργία ή χειροκίνητη λειτουργία µε επιλογή της θερµοκρασίας. Κουµπί ελέγχου του θερµοστάτη ασφαλείας. Εάν κρατήσουµε πατηµένο το κουµπί ελέγχου του θερµοστάτη ασφαλείας, µπορούµε να ελέγξουµε την λειτουργικότητα του. Θερµοστάτης ασφαλείας. Ο θερµοστάτης ασφαλείας χρειάζεται για την προστασία έναντι τυχαίων υπερθερµάνσεων λόγω κακών ρυθµίσεων. Η αποσυµπλοκή του φαίνεται µε µία λυχνία πράσινου χρώµατος. Ανταλλακτική ηλεκτρική ασφάλεια. Ασφάλεια 6,3 A am. Αφαιρούµενο τµήµα για την τοποθέτηση ενός θερµοµέτρου (αξεσουάρ). Μονάδα εντολών Η περιγραφή της µονάδας εντολών WRS ευρίσκεται σε δύο ξεχωριστά φυλλάδια οδηγιών. 7

8 4. Εγκατάσταση 4.1 Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την εγκατάσταση Αποµονώστε ηλεκτρικά την εγκατάσταση Πριν την έναρξη της εγκατάστασης, αποµονώστε ηλεκτρικά από τον γενικό διακόπτη ή διακόπτη ασφαλείας. Η µη συµµόρφωση µπορεί να δηµιουργήσει σαν αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό από ηλεκτροπληξία. 4.2 Παράδοση, µεταφορά και αποθήκευση Ελέγξτε την παράδοση Ελέγξτε την παράδοση εάν είναι πλήρης και ότι δεν υπάρχουν εµφανείς ζηµιές λόγω της µεταφοράς. Εάν η παράδοση είναι ελλιπής ή µε ζηµιά επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή ή µεταφορέα. Αποθήκευση Προσοχή στις συνθήκες αποθήκευσης (δες Κεφ. 8.2). Μεταφορά Για το βάρος του καυστήρα (δες Κεφ. 8.6). Αποστολή του προϊόντος Σώµα λέβητα µε προτοποθετηµένη µόνωση και πίσω πλάτη. Ρυθµιζόµενα πόδια λέβητα. Πλάκα λέβητα και καπνοθάλαµου. Στροβιλιστήρες. Αποστάτης για την τοποθέτηση του CPU του WRS. Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του WTU-S. Απλοποιηµένες οδηγίες WTU-S. Κάρτα ελέγχου. Πίνακας λέβητα WRS-KF µε καλώδιο σύνδεσης και φις. Ελεγκτής WRS-BE. Μονάδα βάσης WRS-CPU. Αισθητήριο εξωτερικής θερµοκρασίας. Αισθητήριο θερµοκρασίας προσαγωγής (µόνο για WRS- CPU B3). Οδηγίες χρήσης WRS. Οδηγίες θέσης σε λειτουργία του WRS. Απλοποιηµένες οδηγίες WRS. Καυστήρας. Καπάκι. Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του καυστήρα. Πρόσθετο φύλλο για τον καυστήρα πετρελαίου. Πρόσθετο φύλλο για τον καυστήρα πετρελαίου ή αερίου. Μανδύας. Βούρτσες καθαρισµού. Θήκη εγγράφων. 8

9 4.3 Προετοιµασία για την συναρµολόγηση Εγκατάσταση Βάση των τοπικών κανονισµών, η εγκατάσταση πρέπει να δηλωθεί ή να ζητηθεί η άδεια εγκατάστασης. Αποστάσεις εγκατάστασης Λεβητοστάσιο Το λεβητοστάσιο πρέπει να είναι σε θέση ώστε να αποφεύγεται τυχόν πάγωµα της. Προτείνουµε έναν κατελάχιστον αερισµό 100 cm 2. Η εγκατάσταση του λέβητα δεν πρέπει να γίνεται: Σε χώρους µε ύπαρξη συστατικών αλογόνων, αεροζόλ, υλικών καθαρισµού ή απολίπανσης ή καταστροφικών υλικών. Σε χώρους πλυντηρίων ή υγρούς. Σε χώρους µε πολλή σκόνη. Απαιτήσεις χώρου Ο λέβητας πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να έχει τον απαιτούµενο χώρο για την συντήρηση, και έλεγχο του λέβητα και καπνοδόχου. Την πρόβλεψη του απαιτούµενου χώρου για την εγκατάσταση τυχόν αξεσουάρ (WHS). Την λήψη µετρήσεων και ανοιγµάτων για τον καθαρισµό (καπναγωγών, καµινάδας). Στην ένωση λέβητα καµινάδας να προβλεφθεί χώρος, ώστε εάν απαιτηθεί να µπορεί να τοποθετηθεί ηχοπαγίδα ή ένα WKN (αξεσουάρ). Ο ελάχιστος χώρος από αριστερά µπορεί να είναι και από δεξιά εάν το άνοιγµα της µετώπης του λέβητα είναι από δεξιά. *Απαιτούµενο ύψος για τον καθαρισµό του λέβητα. 4.4 Εγκατάσταση του λέβητα 1. Μεταφέρατε τον λέβητα στον χώρο εγκατάστασης µε την παλέτα του µε ένα παλετοφόρο. Αλφάδιασµα του λέβητα 2. Ξεσφίξατε τις βίδες (κλειδί 19 χιλ.) κάτω από την παλέτα και αφαιρέστε τις πλάκες στερέωσης. Μην αφαιρέστε τις βίδες. 3. Ανυψώστε το σώµα του λέβητα. 4. Χρησιµοποιείστε τις βίδες για το αλφάδιασµα του λέβητα. Σηµείωση: Προτείνεται η χρήση αντικραδασµικών κάτω από τις βίδες της βάσης (αξεσουάρ). 9

10 4.5 Συνδέσεις πλευράς νερού Σωληνώσεις Το κύκλωµα θέρµανσης να εκκενωθεί από λάσπες και από όλα τα σωµατίδια. Οι επικαθίσεις µπορούν να προκαλέσουν υπερθερµάνσεις και θόρυβο. Πριν την συναρµολόγηση του λέβητα, το κύκλωµα θέρµανσης πρέπει καθαριστεί. Σε ακραία περίπτωση µπορεί να τοποθετηθεί ένα προσωρινό φίλτρο για την συλλογή τους. Υδραυλικές συνδέσεις Συνδέσεις G 3/4 εξωτερικό π.χ. για την σύνδεση αισθητηρίου. G 3/8 εσωτερικό για την σύνδεση αυτόµατου εξαεριστικού. G 1 1/2 εξωτερικό προσαγωγή προς δίκτυο (Επίπεδη ένωση). G 1 1/2 εξωτερικό επιστροφή από δίκτυο (Επίπεδη ένωση). G 3/4 εξωτερικό άδειασµα και σύνδεση δοχείου διαστολής (σετ σύνδεσης weishaupt WHE 2.0, αξεσουάρ). Καµία επιστροφή δεν πρέπει να συνδεθεί σε αυτήν την σύνδεση. Συναρµολογείστε το γκρουπ βάσης WHB 2.0 (αξεσουάρ) στην προσαγωγή και επιστροφή του λέβητα. Γι αυτό δες την σηµείωση WHS. Συναρµολογείστε όλα τα υπόλοιπα αξεσουάρ του συστήµατος WHS. ες αντίστοιχες οδηγίες. 10

11 4.6 Συνδέσεις πλευράς καυσαερίου Αγωγός καυσαερίων ια την εξασφάλιση µίας σίγουρης και αποδοτικής λειτουργίας της εγκατάστασης η διαστασιολόγηση της καµινάδας πρέπει να είναι ορθή. Οι διαστάσεις της καµινάδας πρέπει να ανταποκρίνονται καλώς µε τους κανόνες. Σχεδιάγραµµα αρχής αγωγού καυσαερίων Οι θερµοκρασίες των καυσαερίων του λέβητα έχουν προβλεφθεί να είναι χαµηλότερα από 160 C σαν στάνταρ. Γι αυτόν τον λόγο, η καµινάδα πρέπει να προβλεφθεί αντίστοιχα. Σηµειώσεις: Προσδιορίστε την καµινάδα όσον το δυνατότερο συντοµότερης διαδροµής. Χρησιµοποιείστε έναν αγωγό τον λεπτότερο δυνατόν. Στις αλλαγές διαδροµής του αγωγού χρησιµοποιείτε εάν είναι δυνατόν καµπύλες 30 µε 45. Μειώστε στο ελάχιστον τις καµπύλες 90. Μονώστε κατάλληλα τον αγωγό. Τα µη µονωµένα στοιχεία πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 3 εκατοστά από την µόνωση των αξεσουάρ σύνδεσης WAG. Το εξάρτηµα σύνδεσης λέβητα µε καµινάδα πρέπει να κατασκευασθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µην µεταφέρονται τυχόν κραδασµοί στο κτήριο. Γι αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθεί υλικό που απορροφάει τους παλµούς και να στεγανοποιεί την σύνδεση. Το εξάρτηµα σύνδεσης λέβητα µε καµινάδα πρέπει να κατασκευασθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε εάν απαιτηθεί να µπορέσει να αντικατασταθεί µε µία ηχοπαγίδα. Η αύξηση της θερµοκρασίας καυσαερίων από 150 σε 180 C µε την ρύθµιση των στροβιλιστήρων επιτρέπει την προσαρµογή της καµινάδας (δες Κεφ. 5.3) Συµβουλή Η Weishaupt προτείνει την τοποθέτηση ενός ανεµιστήρα τεχνητού ελκυσµού (αξεσουάρ). Ο ελκυσµός της καµινάδας θα παραµένει σταθερός και θα απορροφά τυχόν νερά της καµινάδας. Από κατασκευής ενός τεχνητού ελκυσµού δηµιουργεί µικρή αύξηση θορύβου στο λεβητοστάσιο. Αυτή η παράµετρος πρέπει να ληφθεί υπ όψιν. Συναρµολογείστε τυχόν επιπλέον αξεσουάρ: Ηχοπαγίδα WKN Θα αναφερθούµε σχετικά στις αντίστοιχες σηµειώσεις συναρµολόγησης και θέσης σε λειτουργία. 11

12 4.7 Συναρµολόγηση καυστήρα Συναρµολόγηση καυστήρα πετρελαίου (εδώ WL5) Συναρµολόγηση φίλτρου πετρελαίου (αξεσουάρ) Καυστήρας αερίου. ες πρόσθετα φυλλάδια για συναρµολόγηση καυστήρα αερίου Φίλτρο πετρελαίου (αξεσουάρ) Ο λέβητας παραδίδεται µε µία αναµονή στερέωσης φίλτρου πετρελαίου π.χ. Weishaupt. Το φίλτρο είναι προτιµότερο να τοποθετηθεί στην πίσω αριστερή πλευρά. Μπορεί βεβαίως να τοποθετηθεί από την δεξιά πλευρά. Λάβετε υπ όψιν τις ηλεκτρικές συνδέσεις. Το φίλτρο πετρελαίου Weishaupt παραδίδεται µε την βάση στερέωσης και µπορεί να συναρµολογηθεί µε κατεύθυνση προς τα πλάγια ή πίσω. 12

13 Τοποθέτηση των φλεξίµπλ µε συναρµολόγηση φίλτρου πετρελαίου από αριστερά Τοποθέτηση των φλεξίµπλ µε συναρµολόγηση φίλτρου πετρελαίου από δεξιά 13

14 4.8 Συναρµολόγηση του συστήµατος ρύθµισης, συνδέσεις και ηλεκτρολογικό διάγραµµα Συναρµολόγηση πίνακα ελέγχου Συναρµολόγηση συστ. ρύθµισης τοποθέτηση αισθητηρίων Ηλεκτρικές συνδέσεις CPU από αριστερά Ηλεκτρικές συνδέσεις CPU από δεξιά ιαδροµή καλωδίων Στερεώστε τον πίνακα ελέγχου στο σώµα του λέβητα. Τοποθετείστε το CPU στην θέση του. Μπορεί να τοποθετηθεί και πίσω δεξιά. Εάν γίνει αυτό πρέπει να µεταφέρουµε την λαµαρινένια βάση στερέωσης. Σε περίπτωση ανάγκης οι µονάδες επέκτασης WRS-EM µπορούν να τοποθετηθούν στον λέβητα (δες αντίστοιχα φυλλάδια). Τοποθετείστε τα 3 αισθητήρια στην αντίστοιχη φωλιά αναµονής και ασφαλίστε τα µε το αντίστοιχο εξάρτηµα ασφάλισης. Συνδέστε τα φις του καυστήρα. 14

15 Ηλεκτρική σύνδεση CPU / B1 1 Τάση από δίκτυο. 2 Κυκλοφορητής θέρµανσης. 4 Κυκλοφορητής θέρµανσης µπόϊλερ. 6 Αισθητήριο εξωτερικού περιβάλλοντος. 7 Αισθητήριο λέβητα. 8 Αισθητήριο µπόϊλερ. 10 Αισθητήριο ακολουθίας λέβητα ή καυσαερίων. 11 Αισθητήριο επιστρεφοµένων λέβητα ή καυσαερίων. 13 ίαυλος bus (LPB). 16 Αντλία µε µεταβλητή ταχύτητα ή εξωτερική επαφή. 21 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. 22 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. 23 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. Αποµονώστε ηλεκτρικά την εγκατάσταση πριν την έναρξη της εγκατάστασης. Αποµονώστε ηλεκτρικά από τον γενικό διακόπτη ή διακόπτη ασφαλείας. Για τις συνδέσεις τηρείστε τους τοπικούς κανονισµούς. Ο διακόπτης του λέβητα δεν αποτελεί γενικό διακόπτη της εγκατάστασης. Πρέπει να προβλεφθεί και ένας εξωτερικός γενικός διακόπτης. Ηλεκτρική σύνδεση CPU / B1 1 Τάση από δίκτυο. 2 Κυκλοφορητής θέρµανσης. 3 Μεταβλητή έξοδο. 4 Κυκλοφορητής θέρµανσης µπόϊλερ. 6 Αισθητήριο εξωτερικού περιβάλλοντος. 7 Αισθητήριο λέβητα. 8 Αισθητήριο µπόϊλερ. 10 Αισθητήριο ακολουθίας λέβητα ή καυσαερίων. 11 Αισθητήριο επιστρεφοµένων λέβητα ή καυσαερίων. 13 ίαυλος bus (LPB). 16 Αντλία µε µεταβλητή ταχύτητα ή εξωτερική επαφή. 21 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. 22 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. 23 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. Αποµονώστε ηλεκτρικά την εγκατάσταση πριν την έναρξη της εγκατάστασης. Αποµονώστε ηλεκτρικά από τον γενικό διακόπτη ή διακόπτη ασφαλείας. Για τις συνδέσεις τηρείστε τους τοπικούς κανονισµούς. Ο διακόπτης του λέβητα δεν αποτελεί γενικό διακόπτη της εγκατάστασης. Πρέπει να προβλεφθεί και ένας εξωτερικός γενικός διακόπτης. 15

16 Ηλεκτρική σύνδεση CPU / B31 1 Τάση από δίκτυο. 2 Κυκλοφορητής θέρµανσης. 4 Κυκλοφορητής θέρµανσης µπόϊλερ. 5 Βάνα µείξης. 6 Αισθητήριο εξωτερικού περιβάλλοντος. 7 Αισθητήριο λέβητα. 8 Αισθητήριο µπόϊλερ. 11 Αισθητήριο προσαγωγής. 12 Αισθητήριο καυσαερίων. 13 ίαυλος bus (LPB). 16 Αντλία µε µεταβλητή ταχύτητα ή εξωτερική επαφή. 21 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. 22 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. 23 Σύνδεση µε βασικό πίνακα. Αποµονώστε ηλεκτρικά την εγκατάσταση πριν την έναρξη της εγκατάστασης. Αποµονώστε ηλεκτρικά από τον γενικό διακόπτη ή διακόπτη ασφαλείας. Για τις συνδέσεις τηρείστε τους τοπικούς κανονισµούς. Ο διακόπτης του λέβητα δεν αποτελεί γενικό διακόπτη της εγκατάστασης. Πρέπει να προβλεφθεί και ένας εξωτερικός γενικός διακόπτης. Ηλεκτρική σύνδεση EM 1 Τάση από δίκτυο. 6 Αισθητήριο εξωτερικού περιβάλλοντος. 11 Αισθητήριο επιστρεφοµένων λέβητα ή καυσαερίων. 13 ίαυλος bus (LPB). 14 Κυκλοφορητής θέρµανσης. 15 Βάνα µείξης. 17 Αντλία µε µεταβλητή ταχύτητα ή εξωτερική επαφή. 16

17 Ηλεκτρικό διάγραµµα, πίνακας εντολών, µονάδα βάσης CPU B1, CPU B2 και CPU B3 17

18 Ηλεκτρικό διάγραµµα µονάδας επέκτασης EM WRS-CPU Μονάδα βάσης Σύνδεση Περιγραφή 1 ίκτυο Τµήµα 2 Q1 Κυκλοφορητής θέρµανσης 3 Q2 Μεταβλητή έξοδος (µόνο για το CPU B2) Κυκλοφορητής θέρµανσης µπόϊλερ Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας Κυκλοφορητής λεβήτων σε ακολουθία Κυκλοφορητής βρόγχου 4 Q4 Κυκλοφορητής θέρµανσης µπόϊλερ 5 M4 Τρίοδος βάνα µείξης 6 B1 Αισθητήριο εξωτερικού περιβάλλοντος 7 B2 Αισθητήριο λέβητα 8 B3 Αισθητήριο µπόϊλερ 10 B9 Αισθητήριο επιστρεφοµένων λέβητα 11 B10 Αισθητήριο λεβήτων σε ακολουθία 12 B7 Αισθητήριο καυσαερίων 13 LPB Τοπικός δίαυλος διεργασίας 16 Η1 Είσοδος για εξωτερική επαφή 16 PWM Αντλία µε µεταβλητή ταχύτητα WRS-KF Κλεµοσειρά F1 Ασφάλεια F2 Θερµοστάτης ασφαλείας F3 Θερµοστάτης ρύθµισης H6 Λυχνία βλάβης LPB Τοπικός δίαυλος διεργασίας S1 Γενικός διακόπτης S4 Έλεγχος θερµοστάτη ασφαλείας S5 Επαναφορά βλάβης S6 Χειροκίνητη/ αυτόµατη λειτουργία Στερέωση καλωδίων / Απεµπλοκή CPU WRS-EM Μονάδα επέκτασης 1 ίκτυο Παροχή 6 B11 Αισθητήριο εξωτερικού περιβάλλοντος (αξεσουάρ) 11 B61 Αισθητήριο προσαγωγής λέβητα 13 LPB Τοπικός δίαυλος διεργασίας 14 Q2 Κυκλοφορητής θέρµανσης 15 M41 Τρίοδος βάνα µείξης 17 PWM Αντλία µε µεταβλητή ταχύτητα είτε την σηµείωση ρύθµισης του WRS! 18

19 4.9 Συναρµολόγηση εξωτερικής επένδυσης (µανδύας) Τακτοποιείστε τις βούρτσες καθαρισµού. Τοποθετείστε το εµπρόσθιο κάλυµµα (µανδύα). Συναρµολογείστε τον πίνακα εντολών. Στερεώστε τον πίνακα εντολών στο σώµα του λέβητα µε την βοήθεια του µοχλού στερέωσης. Τοποθετείστε τα υπόλοιπα τµήµατα. 19

20 5. Ρύθµιση και παράδοση 5.1 Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την πρώτη έναυση Η πρώτη εκκίνηση πρέπει να γίνει µόνο από τον προµηθευτή, κατασκευαστή ή εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Πρέπει να γίνει έλεγχος λειτουργίας και ρύθµιση όλων των ασφαλιστικών και ελεγκτικών διατάξεων. Επίσης πρέπει να γίνει έλεγχος εάν έχουν ασφαλισθεί µε τις κατάλληλες ηλεκτρικές ασφάλειες και υπάρχουν όλες οι ασφάλειες έναντι τυχαίας επαφής µε γυµνά µέρη καθώς και όλη η συνδεσµολογία. 5.2 Προετοιµασία πρώτης εκκίνησης Να γίνει πλήρωσης της εγκατάστασης και εξαέρωση της 1. Ανοίξτε την βάνα µείξης καθώς και τα γκρουπ των ανεπίστροφων και των βαλβίδων θερµικού αντισιφονισµού. 2. Γεµίστε την εγκατάσταση, ανοίξτε τα εξαεριστικά των σωµάτων θέρµανσης, εξαερώστε τα καθώς και όλα τα εξαεριστικά της εγκατάστασης. Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης. 3. Λειτουργείστε τον κυκλοφορητή δικτύου θέρµανσης και θέρµανσης µπόϊλερ. Λίστα ελέγχων πριν την πρώτη εκκίνηση Ότι έγιναν σωστά όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις ; Η θερµαντική συσκευή και το κύκλωµα θέρµανσης είναι πλήρες και έγιναν οι εξαερώσεις ; Υπάρχει επάρκεια νωπού αέρα καύσης ; Το µπόϊλερ είναι σωστά συνδεδεµένο και γεµάτο ; Οι δίοδος των καυσαερίων είναι ελεύθερη ; Ότι είναι έτοιµα τα σηµεία λήψης δείγµατος καυσαερίων ; Οι θερµοστάτες, πιεσοστάτες και άλλες διατάξεις ασφαλείας είναι σε λειτουργική κατάσταση ; Η στάθµη του νερού είναι ελεγµένη ; Έγινε εξαέρωση των αγωγών καυσίµου ; Τα αισθητήρια του θερµοστάτη λειτουργίας, ασφαλείας, και άλλες διατάξεις ασφαλείας είναι στις φωλιές τους ; Η θερµαντική συσκευή είναι συναρµολογηµένη έτοιµη για εκκίνηση. Υπάρχει ζήτηση θέρµανσης ; Σηµείωση Εξαρτάται από τις συνθήκες της εγκατάστασης εάν απαιτούνται και τυχόν άλλοι έλεγχοι. Ελέγξτε τα φυλλάδια οδηγιών των άλλων εξαρτηµάτων της εγκατάστασης. 5.3 Πρώτη εκκίνηση και ρυθµίσεις 1. Τοποθετείστε τον γενικό διακόπτη σε θέση λειτουργία. 2. Επιλέξτε την θέση λειτουργίας στον γενικό διακόπτη πίνακα του καυστήρα. 3. Ρυθµίστε τον θερµοστάτη ελέγχου στην χειροκίνητη θέση και ρυθµίστε θερµοκρασία. Για την αποφυγή δηµιουργίας καθαλατώσεων ασβέστου στον λέβητα (για τις νέες εγκαταστάσεις) στις επιφάνειες πλευράς νερού, η αύξηση της θερµοκρασίας του νερού πρέπει να γίνει σταδιακά ανά 10 βαθµούς σε διαστήµατα 20 λεπτών ξεκινώντας από τους 40 C Ο καυστήρας πετρελαίου είναι προρυθµισµένος Ο καυστήρας ξεκινάει βάσει της ρύθµισης του θερµοστάτη ελέγχου του λέβητα. Ο καυστήρας πετρελαίου είναι προρυθµισµένος εργοστασιακά για µία πρώτη εκκίνηση και θέρµανση του λέβητα. Ο καυστήρας αερίου δεν είναι προρυθµισµένος. Η εγκατάσταση και ρύθµιση του καυστήρα αερίου πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τα πρόσθετα φυλλάδια εγκατάστασης και ρύθµισης καυστήρα αερίου. Είναι απαραίτητη αµέσως µετά να γίνει τελική ρύθµιση του καυστήρα. Γι αυτό δες πρόσθετα φυλλάδια εγκατάστασης και ρύθµισης καυστήρα πετρελαίου. 20

21 Προσαρµογή της θερµοκρασίας καυσαερίων Η θερµοκρασία του Thermo Unit της Weishaupt είναι πολύ χαµηλή για τον περιορισµό των απωλειών. Εάν η διαστασιολόγηση της καµινάδας δεν είναι τόσο σωστή µπορούν να δηµιουργηθούν συµπυκνώµατα και εξ ου διαβρώσεις. Μετατρέποντας τους στροβιλιστήρες, µπορούµε να αυξήσουµε την θερµοκρασία καυσαερίων. WTU 15-S WTU 50-S WTU 55-S WTU 20-S WTU 25-S WTU 30-S WTU 35-S WTU 43-S Συνήθης 150 C 166 C 178 C ρύθµιση Μετά από την αλλαγή Επαναφέρατε τα πτερύγια 180 C - - Η αναπτυσσόµενες θερµοκρασίες επιτυγχάνονται σε συνεχή λειτουργία, µε θερµοκρασία περιβάλλοντος 20 C και µία θερµοκρασία προσαγωγής/ επιστροφής νερού 70/60 C. Με µία διακοπτόµενη λειτουργία οι θερµοκρασία καυσαερίων είναι πολύ πιο χαµηλή. Η µετατροπή των στροβιλιστήρων γίνεται µα το δίπλωµα ή ξεδίπλωµα των στροβιλιστήρων. Άλλες µετατροπές δεν επιτρέπονται, π.χ. κοπή τους ή αφαίρεση τµήµατος. Όλα τα τούµπα πρέπει να έχουν τους στροβιλιστήρες τους. Χρήση των στροβιλιστήρων βάση της θερµοκρασίας καυσαερίων Μετατροπή του εξοπλισµού : ιπλώστε τα πτερύγια Σηµείωση : Για αυτούς τους λέβητες WTU δεν υπάρχει ρύθµιση στους 180 C 21

22 Τελικές εργασίες στην εγκατάσταση 1. Συµπλέξτε τον κινητήρα της βάνας µείξης και ρυθµίστε την ταχύτητα των κυκλοφορητών βάσει των αναγκών. 2. Βάλτε σε λειτουργία το κλαπέτο αντί-θερµοσιφωνισµού. 3. Ρυθµίστε το διαφορικό ασφαλιστικό. 4. Οπτικό έλεγχο: Tων συνδέσεων πλευρά νερού. Tων συνδέσεων πετρελαίου. 5. Ελέγξτε σε υπάρξει ενός WKN. Το πτερύγιο πρέπει να ανοίγει µε το σταµάτηµα του καυστήρα. Ρυθµίστε το αντίβαρο. 6. Ελέγξτε το ασφαλιστικό του λέβητα. 7. Ελέγξτε και ρυθµίστε τυχόν θερµοστάτες ασφαλείας για συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης. 8. Ελέγξτε τα όργανα εντολών προς κυκλοφορητές και βάνες µείξης. Ελέγξτε την φορά περιστροφής των κινητήρων των βανών µείξης. 9. Ελέγξτε τυχόν άλλα όργανα της εγκατάστασης εάν είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις. Ελέγξτε το δοχείο διαστολής Επιβεβαιώστε την συναρµολόγηση του WHS. Προσαρµόστε την προπλήρωση του δοχείου διαστολής. Το στατικό µανοµετρικό ύψος της εγκατάστασης πρέπει να αντιστοιχεί µε την προπλήρωση του δοχείου διαστολής πλέον 0,5 bar. Προπλήρωση: µέτρα /bar. (10 µέτρα αντιστοιχούν µε 1 bar) Για στατικό µανοµετρικό ύψος της εγκατάστασης µικρότερο από 5 µέτρα προπληρώστε µε 0,5 bar. Ασφαλιστικό δικτύου 0,5 bar πλέον της τελικής πίεσης της εγκατάστασης. Τελική πίεσης: bar. 22

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615 Logano plus SB615 Κεφάλαιο 4 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου/ αερίου 71-1.850 kw SΒ615 145-640 kw Σελ. 58 SK645 120-600 kw Σελ. 63 SK745 730-1.850 kw Σελ. 65 55 56 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - www.sime.it SIME: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η παραδοσιακή ποιότητα των χυτοσιδηρών εναλλακτών της εταιρείας Sime προσφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- 83058749-1/2004 Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WG10 /1-D; Version LN (Low NOx) Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22

Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 83054649-2/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ (Weishaupt) WG20/1-C, έκδοση διβάθµιου Z-LN (χαµηλών NOX) Για αέρια τύπου Φυσικό E, LL και Υγραέριο B/P -weishaupt- Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

-weishaupt- Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

-weishaupt- Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- WG20 /1-C έκδοση LN (Low NOx µονοβάθµιος) 83240849-1/2004 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 Επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

83054502-2/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C µονοβάθµιου. -weishaupt-

83054502-2/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C µονοβάθµιου. -weishaupt- 83054502-2/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/1-C µονοβάθµιου WL20/2-C µονοβάθµιου -weishaupt- 1 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 698 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic MC0 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Πρόλογος Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

-weishaupt- εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

-weishaupt- εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρας πετρελαίου Βαϊσχάουπτ WL30Z-C και WL40Z-A, έκδοση LN (χαµηλών NOx) 83049849 1/2004 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία 22 ISO/IEC Επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

VITOROND 100. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITOROND 100. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITOROND 100 Χυτοσιδηροί λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών ισχύος : 22 έως 120 kw Λέβητας πετρελαίου / αερίου από μαντέμι υψηλής ποιότητας για χαμηλές θερμοκρασίες με κάτω όριο 40 ο C. Πραγματικός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- 83059849-2/2003 Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL10/2-D; WL10/3-D Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 Επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Logano. SK kw Σελ. 28. SK kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 3. Logano. SK kw Σελ. 28. SK kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 3 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 314 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016-2017 25 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293 25 26 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- 83055349-1/2004 Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WG10 /1-D; Version Z-LN (Low NOx) Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 120 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα 3 3 - Υδραυλικές συνδέσεις...... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C, Z έκδοση διβάθµιου

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C, Z έκδοση διβάθµιου Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/1-C, Z έκδοση διβάθµιου WL20/2-C, Z έκδοση διβάθµιου -weishaupt- 83049902-2/2002 1 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

WIRBEX MINI C, CL, S, SL

WIRBEX MINI C, CL, S, SL Χυτοσίδηροι λέβητες πετρελαίου - αερίου WIRBEX MINI C, CL, S, SL 210-000-0110 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 Δ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Μάιος 2013 Περιεχόμενα Condens 3000 W ZWB 28-3 C Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπίκνωσης 28-42 kw Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122 Θερµιδοµετρητές διαιρούµενοι Υπολογιστική µονάδα WR classic S Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Dach Equipment Μον. Ε.Π.Ε Καραολή & ηµητρίου 1 17562 Π.Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Buderus Logano plus. GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7. GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8. GB kW (Πετρελαίου) Σελ.

Κεφάλαιο 1. Buderus Logano plus. GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7. GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8. GB kW (Πετρελαίου) Σελ. Logano plus GB102 Κεφάλαιο 1 Buderus Logano plus πετρελαίου/αερίου GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7 GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8 GB105 20-30kW (Πετρελαίου) Σελ. 9 GB125 18-49kW (Πετρελαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Λειτουργίες και ενδείξεις 9 1 2 3 4 8 6 10 7 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Χαµηλή θερµοκρασία δωµατίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Gialix Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ο ηλεκτρικός λέβητας συνδυάζει τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητες pellet Ninfa Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητας pellet Ninfa Πεδία εφαρμογής: Ζεστό Νερό Χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Μοντέλα με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού

Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού 6303 7199 10/2004 GR Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού Βασικός ελεγκτής BC10 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρµολόγηση και το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για τη δική σας ασφάλεια.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- 83048949-5/2004 Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WG30 /1-C και WG40 /1-A; Version ZM-LN (Low NOx) Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα