Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα"

Transcript

1 Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D15 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES- H/C penetration in European Member States (RES-H Policy)" υπό το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (ΙΕΕ) Απρίλιος 2011 Αργυρώ Γιακουμή (ΚΑΠΕ), Μηνάς Ιατρίδης (ΚΑΠΕ) Με τη συνεισφορά των Veit Bürger, Öko-Institut e.v., Freiburg, Germany Luuk Beurskens and Pieter Kroon, Energy research Centre of the Netherlands, ECN

2 Το έργο "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy)" υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy for Europe IEE) (Αριθμός συμβολαίου του έργου IEE/07/692/SI ). Η ευθύνη των πληροφοριών της παρούσας έκθεσης βαρύνει αποκλειστικά τους συγγραφείς. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτή δεν αντιπροσωπεύουν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ, Απρίλιος 2011

3 RES-H Policy Policy recommendations Περιεχόμενα 1 Το προτεινόμενο πακέτο μέτρων Αλληλεπίδραση με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Εφαρμογή των μέτρων...error! Bookmark not defined. 4 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων Συνοδευτικά μέτρα Διαγράμματα Διαγρ. 1: Διαγρ. 2: Διαγρ. 3: Διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα (αριστερά: σενάριο χαμηλών τιμών, δεξιά: σενάριο υψηλών τιμών)... 8 Διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα (αριστερά: σενάριο χαμηλών τιμών, δεξιά: σενάριο υψηλών τιμών)... 9 Ποσοστό θέρμανσης από ΑΠΕ στη συνολική ζήτηση θερμότητας για το κάθε προτεινόμενο μέτρο χωριστά, για συνδυασμό των δύο μέτρων και για το σενάριο αναφοράς(αριστερά: σενάριο χαμηλών τιμών, δεξιά: σενάριο υψηλών τιμών

4 Policy recommendations RES-H Policy Το έργο RES-H Policy Το έργο RES-H Policy προετοιμάζει τις συμμετέχουσες χώρες για την εφαρμογή της οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), και ειδικότερα σε ό,τι αφορά θέματα που σχετίζονται με τη θέρμανση και ψύξη από ΑΠΕ. Η κάθε χώρα μέσα από το έργο θα βοηθηθεί να προγραμματίσει τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους ανά τεχνολογία ΑΠΕ στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης για τα έτη 2020/2030. Επιπλέον θα εξετασθεί το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην κάθε χώρα πάνω σε θέματα θέρμανσης/ ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα προταθούν μέτρα και δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς. Οι χώρες που συμμετέχουν στο έργο είναι: Αυστρία, Ελλάδα, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η κάθε μία από αυτές τις χώρες διαφέρει από τις άλλες ως προς τη δομή της αγοράς θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την χρήση τους. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο θα εξετάσει τη δυνατότητα να συντονιστούν ή ακόμη και να εναρμονιστούν μεταξύ τους οι εθνικές πολιτικές προσεγγίσεις στον τομέα της θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ, προκειμένου να προκύψει ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο. Η παρούσα έκθεση Στην παρούσα έκθεση γίνεται μία σύνοψη των προτεινόμενων μέτρων στήριξης και προτείνεται ένα πακέτο μέτρων που θεωρείται ότι θα βελτίωση το υπάρχον πλαίσιο στήριξης στον τομέα παραγωγής θερμότητας/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα. Το πακέτο μέτρων που προτείνεται βασίστηκε στην ανάλυση (ποιοτική και ποσοτική) η οποία είχε γίνει για μεμονωμένα μέτρα στήριξης σε προηγούμενα στάδια του έργου. Στην παρούσα έκθεση περιγράφεται ένα πακέτο μέτρων και η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να εφαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση. Αναλύει επίσης την αλληλεπίδραση των προτεινόμενων μέτρων με την υπάρχουσα νομοθεσία (π.χ. για τον οικιακό τομέα) και προτείνει μία μέθοδο για παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντίκτυπου της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων όσον αφορά τη διείσδυση των τεχνολογιών θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ. Παρόμοιες εκθέσεις έχουν συνταχθεί και για τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο έργο. 4

5 RES-H Policy Policy recommendations 1 Το προτεινόμενο πακέτο μέτρων Ο τομέας παραγωγής θερμότητας/ ψύξης από ΑΠΕ συνεισφέρει κατά μεγάλο ποσοστό στον στόχο του 20% συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το έτος 2020, όπως αυτός τίθεται από την Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Για την Ελλάδα, σύμφωνα με εκτιμήσεις που έγιναν στο πλαίσιο του έργου RES-H, το μερίδιο της θέρμανσης & ψύξης από ΑΠΕ αντιστοιχεί σε 48% του συνολικού εθνικού στόχου για τις ΑΠΕ. Προκειμένου να επιτευχθεί το συγκεκριμένο ποσοστό, η θέρμανση & ψύξη από ΑΠΕ ως απόλυτο μέγεθος θα πρέπει σχεδόν να διπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα του Παρόλο που ο σημαντικός ρόλος της παραγωγής θερμότητας & ψύξης από ΑΠΕ είναι κοινά αποδεκτός, το πλαίσιο στήριξης του συγκεκριμένου τομέα δεν έχει αναπτυχθεί αντιστοίχως στην Ελλάδα. Στο παρελθόν έχουν εφαρμοστεί ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση των τεχνολογιών θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ, αλλά γενικά χαρακτηρίζονταν από ασυνέχεια και ανικανότητα να στηρίξουν επαρκώς όλες τις τεχνολογίες. Σε προηγούμενα στάδια του έργου RES-H είχε γίνει ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση ορισμένων μέτρων στήριξης του τομέα θέρμανσης & ψύξης από ΑΠΕ, και βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης προτάθηκε ένα πακέτο μέτρων που απαρτίζεται από οικονομικά κίνητρα και υποχρεωτική χρήση ΑΠΕ. Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των δύο αυτών μέτρων που απαρτίζουν το προτεινόμενο πακέτο στήριξης. Το πρώτο μέτρο του πακέτου αφορά οικονομικά κίνητρα για την αγορά συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ. Τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να βοηθήσουν τα συστήματα θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ (π.χ. γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, λέβητες βιομάζας, ηλιακούς συλλέκτες κτλ) να διεισδύσουν ευρέως στα υπάρχοντα κτίρια του οικιακού και τριτογενή τομέα, όταν γίνεται αντικατάσταση του παλιού συστήματος θέρμανσης (π.χ. λέβητας πετρελαίου, ηλεκτρικός θερμοσίφωνας κτλ), αλλά επίσης και στα νέα κτίρια. Το ποσοστό της επιδότησης ή γενικότερα το ύψος του οικονομικού κινήτρου που θα δοθεί, θα καθορίζεται και θα διαφοροποιείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως τεχνολογικά κριτήρια (π.χ. διαφοροποίηση ανάλογα με το είδος της τεχνολογίας, το μέγεθος της εγκατάστασης κ.α.) ή κοινωνικά κριτήρια (π.χ. εισόδημα). Θα μπορούσε για παράδειγμα να διαφέρει από τεχνολογία σε τεχνολογία, δίνοντας μεγαλύτερη επιδότηση σε τεχνολογίες που είναι ακόμη νέες και το κόστος τους είναι υψηλό (π.χ. ηλιακή ψύξη) ή σε τεχνολογίες που πιστεύεται ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου. Προτείνεται η όχι κατ ανάγκη εφαρμογή ενός μόνο οικονομικού κινήτρου τόσο στον οικιακό όσο και στον τριτογενή τομέα, αλλά προκειμένου να καλυφθούν επιτυχώς και οι δύο τομείς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα από ενός τύπου οικονομικά κίνητρα αν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Στον οικιακό τομέα π.χ. θα μπορούσε η υπάρχουσα φορολογική ελάφρυνση να επεκτείνεται σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες ΑΠΕ και να προσαρμόζεται ώστε να παρέχει ισχυρότερο οικονομικό όφελος ανάλογα με την τεχνολογία. Εναλλακτικά θα μπορούσε να αντικατασταθεί από κάποια επιδότηση ή μείωση ΦΠΑ ή χαμηλότοκο δάνειο. Στον 5

6 Policy recommendations RES-H Policy τριτογενή τομέα παρόμοια κίνητρα θα μπορούσαν να δοθούν προκειμένου να στηριχθούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας (π.χ. σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κτίρια γραφείων κτλ). Σε κάθε περίπτωση τα κίνητρα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και διάρκεια έχοντας πάντα υπόψη τη συνεισφορά στην επίτευξη του στόχου και θα πρέπει να συνδυάζονται με μέτρα που αφορούν τη βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας. Σημαντικό, επίσης, είναι να τεθούν πρότυπα και προδιαγραφές για την επιλογή των τεχνολογιών που θα επιδοτούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα δοθούν χρήματα μόνο σε τεχνολογίες που ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια. Από την άλλη μεριά το δεύτερο μέτρο του πακέτου αφορά την υποχρεωτική χρήση ΑΠΕ για κάλυψη μέρους των θερμικών και ψυκτικών αναγκών ενός κτιρίου, όταν αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε αρχικά να απευθύνεται σε κτίρια του δημόσιου τομέα καθώς και σε νέα κτίρια του οικιακού και τριτογενή τομέα και εν συνεχεία σε υφιστάμενα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση. Ένα τέτοιου είδους μέτρο κρίνεται σκόπιμο να ενσωματωθεί στον κανονισμό κτιρίων. Αυτή η νέα υποχρεωτική χρήση ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη θα μπορούσε αρχικά να καλύπτει μόνο ένα ποσοστό των συνολικών θερμικών και ψυκτικών αναγκών ενός κτιρίου, βάσει των αποτελεσμάτων της προμελέτης που θα εκπονείται. Συγκεκριμένα στην περίπτωση των νέων κτιρίων στα οποία είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση υποδομών φυσικού αέριου, θα μπορούσε να δίνεται σαν εναλλακτική επιλογή η χρήση συστημάτων ΑΠΕ για παραγωγή θέρμανσης/ ψύξης. Έτσι ένα νέο κτίριο θα μπορούσε να εξαιρεθεί από την υποχρεωτική εγκατάσταση υποδομών φυσικού αερίου εφόσον είναι εφικτή η εγκατάσταση κάποιου συστήματος ΑΠΕ (εδώ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα να καλύπτεται με τις ΑΠΕ ένα ποσοστό μόνο των θερμικών/ ψυκτικών αναγκών). Όπως και στην περίπτωση του φυσικού αερίου θα πρέπει να πραγματοποιείται ένας επιτόπιος έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το σύστημα θέρμανσης/ ψύξης με χρήση ΑΠΕ έχει όντως εγκατασταθεί. Επίσης καλό θα είναι να γίνεται διαχωρισμός του ποσοστού χρήσης ΑΠΕ με βάση τις εξής κατηγορίες: 1) θέρμανση χώρων, 2) παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και 3) ψύξη χώρων. Δηλαδή το ποσοστό κάλυψης των θερμικών/ ψυκτικών αναγκών από ΑΠΕ θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάμεσα στις παραπάνω τρεις κατηγορίας καθώς επίσης να διαφοροποιείται και με βάση κάποια άλλα κριτήρια όπως το είδος του κτιρίου, τη γεωγραφική ζώνη που ανήκει κ.α. Το μέτρο αυτό δεν θα πρέπει να προσπαθήσει να εφαρμόσει μονομιάς μία αυστηρή υποχρέωση π.χ. για χρήση ΑΠΕ 100%, η οποία θα ήταν και ανέφικτο να επιτευχθεί στην πράξη. Αντιθέτως θα προσπαθήσει να εφαρμόσει σταδιακά αυτή την υποχρέωση χρήσης ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη, ξεκινώντας από ένα πρώτο στάδιο με μία υποχρέωση η οποία θα μπορούσε εύκολα να υλοποιηθεί, όπως για παράδειγμα η κάλυψη από ΑΠΕ ποσοστού x% των αναγκών για παραγωγή ΖΝΧ και κατόπιν να επεκταθεί και στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως είναι η θέρμανση και ψύξη. Το πρώτο στάδιο της υποχρέωσης με ένα ποσοστό π.χ. 60% ΑΠΕ για κάλυψη των αναγκών ΖΝΧ, θα μπορούσε εύκολα να υλοποιηθεί από τα θερμικά ηλιακά συστήματα, τα οποία είναι μία σχετικά φτηνή 6

7 RES-H Policy Policy recommendations τεχνολογία, αρκετά διαδεδομένη στη χώρα μας, οι κλιματικές συνθήκες στην Ελλάδα ευνοούν τη χρήση τέτοιων συστημάτων, υπάρχει ήδη μία φορολογική ελάφρυνση για τα συστήματα αυτά και τέλος υπάρχει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σε προηγούμενο στάδιο του έργου RES-H (παραδοτέο D13) πραγματοποιήθηκε ποσοτική αξιολόγηση ενός μέτρου υποχρεωτικής χρήσης ΑΠΕ, το οποίο αποτελούταν από δύο διαφορετικά στάδια με κλιμακούμενη αύξηση του υποχρεωτικού ποσοστού ΑΠΕ. Ο ακριβής σχεδιασμός του μέτρου δίνεται παρακάτω: Για την περίοδο 2011 μέχρι 2013, στα νέα κτίρια και στα υφιστάμενα που υφίστανται ανακαίνιση απαιτείται τουλάχιστον μερίδιο 60% ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ). Ενώ από το 2014 μέχρι το 2030, η υποχρέωση γίνεται αυστηρότερη, με το απαιτούμενο μερίδιο ΑΠΕ να ανέρχεται στο 50% του συνόλου των θερμικών αναγκών ενός κτιρίου (ΖΝΧ + θέρμανση χώρων). Αν τα απαραίτητα ποσοστά δεν επιτυγχάνονται τότε επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθος του κτιρίου και το ποσοστό για το οποίο δεν επιτεύχθηκε η υποχρέωση. Παρακάτω ακολουθούν τα βασικότερα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης (παραδοτέο D13) των δύο προτεινόμενων μέτρων: Το πρώτο μέτρο στήριξης που αξιολογήθηκε με τη βοήθεια του εργαλείου INVERT είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Το επίπεδο της φορολογικής ελάφρυνσης εξαρτάται από την τεχνολογία. Συγκεκριμένα για λέβητες με πριονίδι ή pellets, για γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και για τηλεθέρμανση με βιομάζα η φορολογική ελάφρυνση ανέρχεται στο 30%, για τα θερμικά ηλιακά στο 25%, για λέβητες με καυσόξυλα στο 15% ενώ για αντλίες θερμότητας αέρα νερού στο 10%. Στο σενάριο Χαμηλών Τιμών πετρελαίου το μέτρο της φορολογικής ελάφρυνσης, με τα ποσοστά που προτάθηκαν παραπάνω, δεν είναι αρκετό για να επιτύχει σημαντική αύξηση των τεχνολογιών ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών αναγκών του κτιριακού τομέα. Παρατηρείται δηλαδή ότι το ποσοστό θέρμανσης από ΑΠΕ στη συνολική ζήτηση θερμότητας παραμένει σχεδόν σταθερό (16% το 2020 και 15% το 2030), ενώ σε απόλυτα μεγέθη η παραγόμενη θερμότητα από ΑΠΕ παρουσιάζει μικρή μείωση μέχρι το Αντιθέτως στο σενάριο Υψηλών Τιμών πετρελαίου, ο συνδυασμός των οικονομικών κινήτρων που προσφέρει το μέτρο της φορολογικής ελάφρυνσης και των υψηλών τιμών του πετρελαίου οδηγούν τελικά σε μια σημαντική αύξηση της διείσδυσης των συστημάτων ΑΠΕ για την κάλυψη των θερμικών αναγκών. Συγκεκριμένα το ποσοστό θέρμανσης από ΑΠΕ στη συνολική ζήτηση θερμότητας από 16% το 2010 αυξάνεται σε 25% το 2020 και σε 38% το Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο το επίπεδο του οικονομικού κινήτρου της φορολογικής ελάφρυνσης θα πρέπει να προσαρμοστεί 7

8 Policy recommendations RES-H Policy ανάλογα με τις τιμές του πετρελαίου, προκειμένου να είναι αποδοτικό ακόμη και στη περίπτωση του σεναρίου με τις χαμηλές τιμές. Διάγραμμα 1: Διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα (αριστερά: σενάριο χαμηλών τιμών, δεξιά: σενάριο υψηλών τιμών). Η ποσοτική ανάλυση για το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης ΑΠΕ, σε μία διαδικασία εφαρμογής του μέτρου σε δύο στάδια (2011 μέχρι 2013: 60% μερίδιο ΑΠΕ για κάλυψη των θερμικών αναγκών για ΖΝΧ, 2014 μέχρι 2030: 50% μερίδιο ΑΠΕ για την κάλυψη του συνόλου των θερμικών αναγκών ενός κτιρίου) και με την επιβολή προστίμου για μη συμμόρφωση με το μέτρο, αποκαλύπτει ότι έχουμε σημαντική διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ στην τελική ζήτηση θερμότητας του κτιριακού τομέα και για τα δύο σενάρια τιμών. Στο σενάριο χαμηλών τιμών πετρελαίου το ποσοστό της θέρμανσης από ΑΠΕ στη συνολική ζήτηση θερμότητας είναι 20% για το 2020 και 27% για το 2030, ενώ στο σενάριο υψηλών τιμών πετρελαίου τα αντίστοιχα ποσοστά είναι ελαφρώς αυξημένα με 25% για το 2020 και 40% για το

9 RES-H Policy Policy recommendations Διάγραμμα 2: Διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα (αριστερά: σενάριο χαμηλών τιμών, δεξιά: σενάριο υψηλών τιμών) Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα από την εφαρμογή των δύο επιλεγμένων μέτρων στήριξης καταλήγουμε στα εξής: Η διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ στην περίπτωση του μέτρου της Φορολογικής Ελάφρυνσης παρουσιάζει σημαντική εξάρτηση από τις τιμές του πετρελαίου. Προκειμένου το μέτρο να είναι αποδοτικό ακόμη και στο σενάριο με τις χαμηλές τιμές πετρελαίου, θα πρέπει το επίπεδο του οικονομικού κινήτρου της φορολογικής ελάφρυνσης να προσαρμοστεί ανάλογα. Για το μέτρο της Υποχρεωτικής Χρήσης έχουμε σημαντική διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ στην τελική ζήτηση θερμότητας του κτιριακού τομέα και στα δύο σενάρια τιμών. Θεωρείται βέβαια ως δεδομένο ότι θα επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με την Υποχρεωτική Χρήση των ΑΠΕ για κάλυψη των θερμικών αναγκών. 9

10 Policy recommendations RES-H Policy Τέλος, μία γενική παρατήρηση είναι ότι η μεμονωμένη εφαρμογή των δύο μέτρων δεν είναι αρκετή να φτάσει τα απαιτούμενα ποσά παραγωγής θερμότητας από ΑΠΕ. Προκειμένου δηλαδή να επιτευχθεί ο στόχος για τις ΑΠΕ, θα πρέπει να εξετασθούν σενάρια συνδυασμένης εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων στήριξης ή και άλλων επιπρόσθετων μέτρων καθώς επίσης και σενάρια με αναπροσαρμογή των βασικών παραμέτρων των προτεινόμενων μέτρων (π.χ. μεγαλύτερο ποσοστό φορολογικής ελάφρυνσης ή αυστηρότερες προδιαγραφές στην υποχρεωτική χρήση ΑΠΕ). Διάγραμμα 3: Ποσοστό θέρμανσης από ΑΠΕ στη συνολική ζήτηση θερμότητας για το κάθε προτεινόμενο μέτρο χωριστά, για συνδυασμό των δύο μέτρων και για το σενάριο αναφοράς(αριστερά: σενάριο χαμηλών τιμών, δεξιά: σενάριο υψηλών τιμών). 10

11 RES-H Policy Policy recommendations 2 Αλληλεπίδραση με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Όσον αφορά το πρώτο μέτρο το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο στήριξης συνίσταται στα ακόλουθα: Η στήριξη συστημάτων ΑΠΕ μέσω οικονομικών κινήτρων είναι ένα μέτρο που έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν στην Ελλάδα με την μορφή φορολογικής ελάφρυνσης στον οικιακό τομέα. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νόμο 2364/1995 το 75% της δαπάνης για αγορά ηλιακών θερμικών συστημάτων αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα. Τα τελευταία χρόνια με το νόμο 3522/2006 το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 20% και το συνολικό οικονομικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 700. Επίσης το κίνητρο αυτό πέρα από θερμικά ηλιακά συστήματα αφορά και τηλεθέρμανση, καυστήρες φυσικού αερίου, θερμομόνωση κτιρίων, συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης/ θέρμανσης με χρήση ΑΠΕ ή φυσικού αερίου. Παρόλα αυτά στην πράξη χρησιμοποιείται κυρίως για ηλιακούς συλλέκτες και για λέβητες φυσικού αερίου. Από την άλλη στον τριτογενή τομέα και τη βιομηχανία δινόταν μέχρι πρόσφατα μία επιδότηση (της τάξης του 30-40%) για την εγκατάσταση θερμικών ηλιακών συστημάτων. Τα χρήματα για αυτή την επιδότηση δίνονταν μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠΕ, ΕΠΑΝ) καθώς και μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Αν τα οικονομικά κίνητρα δοθούν με τη μορφή φορολογικών ελαφρύνσεων, τότε είναι απαραίτητο να γίνει επέκταση των υπαρχόντων φορολογικών ελαφρύνσεων. Το επίπεδο των νέων φορολογικών ελαφρύνσεων θα εξαρτάται από τον τύπο τεχνολογίας, αντί να υπάρχει ένα μόνο επίπεδο για όλες τις τεχνολογίες (όπως γίνεται σήμερα). Αυτό θα κάνει βέβαια την εφαρμογή του μέτρου πιο σύνθετη και θα αυξήσει πιθανότατα και το διαχειριστικό κόστος του μέτρου. Όσον αφορά την υποχρεωτική χρήση, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο συνίσταται στα ακόλουθα: Σήμερα σύμφωνα με το νόμο 3175/2003 (άρθρο 30) και τον κανονισμό εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ΚΥΑ Δ3/Α/11346, ΦΕΚ 963/Β/ ) είναι υποχρεωτική η μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε όλες τις οικοδομές που κατασκευάζονται από το 2004 και μετά, σε συγκεκριμένους νομούς της χώρας στους οποίους υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου (οι περιοχές αυτές καθορίζονται στο Π.Δ 420/87 και συμπληρωματικά στο άρθρο 30 του νόμου 3175/2003). Η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν επιβάλει τη χρήση του φυσικού αερίου στον καταναλωτή αλλά επιβάλει την ύπαρξη της απαραίτητης υποδομής για δυνατότητα σύνδεσης με το φυσικό αέριο. Επίσης σύμφωνα με το νόμο 3661/2008 προβλέπεται ότι για τα νέα κτίρια άνω των 1.000m 2 πρέπει να εκπονείται μελέτη για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης τουλάχιστον ενός εναλλακτικού συστήματος παροχής ενέργειας όπως π.χ. αποκεντρωμένων συστημάτων παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, 11

12 Policy recommendations RES-H Policy συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και αντλιών θερμότητας. Σύμφωνα με το νέο νόμο για τις ΑΠΕ, τον Νόμο 3851/2010 (άρθρο 10), η παραπάνω υποχρέωση για εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας εγκατάστασης τουλάχιστον ενός εναλλακτικού συστήματος παροχής ενέργειας επεκτάθηκε σε όλα τα νέα κτίρια ανεξαρτήτου επιφάνειας. Επίσης σύμφωνα με αυτό το νόμο επιβάλλεται η υποχρεωτική χρήση ΑΠΕ για κάλυψη του 60% των αναγκών για παραγωγή ΖΝΧ σε όλα τα νέα κτίρια. Η υποχρέωση αυτή ισχύει από τον Ιανουάριο του Η υποχρέωση χρήσης που προτείνεται στην παρούσα εργασία προσπαθεί να συνδυάσει και να επεκτείνει τις υπάρχουσες υποχρεώσεις χρήσης. Πιο συγκεκριμένα προσπαθεί να δώσει ως εναλλακτική λύση τη χρήση συστημάτων ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη στα νέα κτίρια, αντί της υποχρεωτική χρήσης φυσικού αερίου που ισχύει σήμερα για μεγάλο ποσοστό περιοχών στην Ελλάδα. Το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ που προτείνεται στην παρούσα εργασία, αποτελείται από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο υποχρέωση χρήσης από ΑΠΕ καλύπτει ένα μέρος μόνο των αναγκών για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης του κτιριακού τομέα, ακολουθώντας και τις πρόσφατες εξελίξεις της ελληνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία είναι υποχρεωτικό πλέον όλα τα νέα κτίρια να καλύπτουν το 60% των αναγκών τους για ΖΝΧ από ΑΠΕ. Στο δεύτερο στάδιο από το 2013 και μετά η υποχρέωση γίνεται αυστηρότερη, και αφορά κάλυψη από ΑΠΕ του 50% του συνόλου των θερμικών και ψυκτικών αναγκών ενός κτιρίου. Έτσι στην περίπτωση των νέων κτιρίων στα οποία είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση υποδομών φυσικού αέριου στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας μέχρι σήμερα, θα μπορούσε να δίνεται σαν εναλλακτική επιλογή η χρήση συστημάτων ΑΠΕ για παραγωγή θέρμανσης/ ψύξης. Έτσι ένα νέο κτίριο θα μπορούσε να εξαιρεθεί από την υποχρεωτική εγκατάσταση υποδομών φυσικού αερίου εφόσον με την εγκατάσταση κάποιου συστήματος ΑΠΕ επιτυγχάνεται το προαναφερθέν ποσοστό. 12

13 RES-H Policy Policy recommendations 3 Εφαρμογή των μέτρων Στην Ελλάδα υπάρχει πρότερη εμπειρία εφαρμογής για τους περισσότερους τύπους οικονομικών κινήτρων (φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις, μείωση ΦΠΑ), αλλά θα πρέπει οι πολιτικοί φορείς να έχουν υπόψη τους ότι η ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων φορολογικής ελάφρυνσης ανά τεχνολογία και η ύπαρξη κριτηρίων για το ποιοι τελικοί καταναλωτές δικαιούνται την ελάφρυνση, καθιστά το μέτρο πιο σύνθετο και αυξάνει το διαχειριστικό του κόστος. Υπάρχει δυνατότητα εκμετάλλευσης υπαρχόντων μηχανισμών, σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο, μέχρι ενός σημείου βεβαίως. Η εφαρμογή οικονομικών μέτρων δεν θα είναι κάτι εντελώς νέο για τις δημόσιες διοικητικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, καθώς μερικά από τα προτεινόμενα μέτρα (π.χ. φορολογική ελάφρυνση και μειωμένος ΦΠΑ) εφαρμόζονται ήδη σε κάποιες περιπτώσεις. Η διαφορά είναι ότι τα μέτρα που προτείνονται εδώ ίσως είναι λίγο πιο περίπλοκα καθώς προσπαθούν να καλύψουν ένα μεγάλο εύρος τεχνολογιών και διαφοροποιούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Η αποδοχή γι αυτού του είδους τα μέτρα διαφέρει από ομάδα σε ομάδα. Πρώτα από όλα, οι πολιτικές αρχές στην Ελλάδα είναι εξοικειωμένες με εφαρμογή οικονομικών κινήτρων και ο βασικός λόγος για να μην επιλέξουν τέτοιου είδους μέτρα είναι η έλλειψη εύρεσης κονδυλιών. Συνήθως τα οικονομικά κίνητρα που δίνονται π.χ. για τη στήριξη τεχνολογιών ΑΠΕ ή για μέτρα εξοικονόμησης συνοδεύονται από κάποια κοινωνικά κριτήρια, όπως π.χ. το προσωπικό ή οικογενειακό εισόδημα. Οι ιδιοκτήτες κτιρίων, στους οποίους απευθύνεται κατά βάση το συγκεκριμένο μέτρο, θα είναι υπέρ της εφαρμογής του. Αν τα οικονομικά κίνητρα δίνονται μέσω μίας απλής διαδικασίας χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία, σίγουρα αυτό θα είναι πιο δελεαστικό για τους ιδιοκτήτες. Τα προτεινόμενα οικονομικά μέτρα στήριξης μπορεί να θεωρηθεί ότι ωφελούν τους κατασκευαστές και τους εγκαταστάτες συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης ΑΠΕ με τη λογική ότι λόγω των μέτρων αυτών δημιουργείται ένα σταθερό περιβάλλον που επιτρέπει την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς. Τα προτεινόμενα μέτρα θα στηρίζουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες ΑΠΕ, επιτρέποντας έτσι τους αντίστοιχους τομείς να αναπτυχθούν, έτσι θεωρείται ότι έμποροι ΑΠΕ θα είναι υπέρ τέτοιων μέτρων. Πιθανόν να υπάρξουν κάποιες αντιθέσεις σε σχέση με τα συγκεκριμένα κριτήρια που θα τεθούν προκειμένου να επιδοτηθεί η κάθε τεχνολογία, όπως π.χ. τεχνολογικά κριτήρια βάσει των οποίων θα διαφοροποιείται η το επίπεδο της οικονομικής στήριξης. Από την άλλη μεριά, οι προμηθευτές συμβατικών καυσίμων κατά πάσα πιθανότητα θα αντιτεθούν σε ένα πλαίσιο οικονομικής στήριξης συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ, ειδικότερα αν τα κονδύλια προέρθουν εν μέρει από κάποιο επιπρόσθετό φόρο που θα επιβληθεί στα συμβατικά καύσιμα. Τέλος, τα οικονομικά μέτρα στήριξης συνήθως έχουν καλή αποδοχή από τα ΜΜΕ. 13

14 Policy recommendations RES-H Policy Για το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης, το διαχειριστικό κόστος από τη μεριά της πολιτείας συνίσταται κυρίως στην διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων για να διαπιστωθεί ότι όντως η υποχρέωση εφαρμόζεται. Το κόστος αυτό μπορεί να είναι σημαντικό αν δεν μπορεί να γίνει εκμετάλλευση υπαρχόντων μηχανισμών. Μία σημαντική παράμετρος επιτυχίας για ένα μέτρο όπως είναι η υποχρεωτική χρήση είναι η καθιέρωση αξιόπιστων και σταθερών συνθηκών η οποία σχετίζεται με τη διάρκεια και τη σταθερότητα του ίδιου του μέτρου. Αν οι τελικοί καταναλωτές δεν πεισθούν ότι το μέτρο αυτό θα παραμείνει ενεργό για μεγάλη χρονική περίοδο (π.χ. πάνω από 10 χρόνια) τότε πιθανότατα απλώς να καθυστερήσουν την εφαρμογή των αντιστοιχών επενδύσεων. Στην Ελλάδα μέτρα υποχρεωτικής χρήσης δεν έχουν εφαρμοστεί εκτεταμένα στο παρελθόν, έτσι είναι πιθανό να υπάρχουν αντιθέσεις από τους πολιτικούς ή από τις δημόσιες αρχές. Αυτές οι αντιθέσεις, αν υπάρχουν, θα βασίζονται κατά πάσα πιθανότητα στο φόβο για πολιτικό κόστος αν το μέτρο αυτό δεν γίνει αποδεκτό από το ευρύ κοινό καθώς και από το ενδεχόμενο να έχει υψηλό διαχειριστικό κόστος. Παρόλα αυτά η εμπειρία δείχνει ότι το κράτος έχει εφαρμόσει κατά καιρούς υποχρεώσεις όπως π.χ. τις απαιτήσεις για τα νέα κτίρια. Η υποχρεωτική χρήση είναι πολύ πιθανό να μην τύχει καλής αποδοχής από τους ιδιοκτήτες κτιρίων, καθώς σχετίζεται με ένα επιπλέον αρχικό κόστος επένδυσης κατά τη φάση της εγκατάστασης του συστήματος (μία τεχνολογία ΑΠΕ είναι συνήθως πιο ακριβή από μία τεχνολογία που χρησιμοποιεί συμβατικά καύσιμα, τουλάχιστον ως προς το αρχικό κόστος επένδυσης). Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορούν να κάνουν μία υποχρέωση χρήση πιο δελεαστική για τους τελικούς καταναλωτές. Το πρώτο είναι να συνδυαστεί με κάποιο οικονομικό μέτρο στήριξης και το δεύτερο να συνδυαστεί με καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού που θα πληροφορούν για τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ. Οι κατασκευαστές και εγκαταστάτες συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ, ευνοούνται από την εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης ΑΠΕ, υπό την έννοια ότι δημιουργούν σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και επιτρέπουν στη σχετική αγορά να αναπτυχθεί. Αν η υποχρέωση μπορεί να επιτευχθεί από όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες ΑΠΕ, επιτρέποντας έτσι τους αντίστοιχους τομείς της αγοράς να αναπτυχθούν, οι έμποροι ΑΠΕ θα είναι υπέρ ενός τέτοιου μέτρου. Αντιθέσεις μπορούν να υπάρξουν μόνο αν η υποχρεωτική χρήση που τίθεται ευνοεί κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία σε σχέση με τις υπόλοιπες. Όπως και στα οικονομικά κίνητρα, οι προμηθευτές συμβατικών καυσίμων κατά πάσα πιθανότητα θα αντιτεθούν σε ένα τέτοιο μέτρο που θα υποχρεώνει στη χρήση ΑΠΕ για την παραγωγή ΖΝΧ ή θέρμανσης χώρων. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η αποδοχή που θα τύχει ένα τέτοιο μέτρο από τα Μ.Μ.Ε. Υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά όπως για παράδειγμα ότι προωθεί τη χρήση ΑΠΕ, αλλά υπάρχουν επίσης στοιχεία που θα δημιουργούσαν 14

15 RES-H Policy Policy recommendations πρόβλημα αποδοχής όπως η ίδια η φύση του μέτρου (δηλαδή υποχρέωση) σχετικό επιπλέον αρχικό κόστος επένδυσης που καλείται να πληρώσει ο τελικός καταναλωτής. Αν το μέτρο αυτό συνδυαστεί με κάποια οικονομικά μέτρα για την αγορά εξοπλισμού θα γίνει σίγουρα καλύτερα αποδεκτό. 15

16 Policy recommendations RES-H Policy 4 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων Για το μέτρο της φορολογικής ελάφρυνσης είναι σχετικά εύκολο να τηρηθεί αρχείο με τον αριθμό των αιτήσεων και μερικά στοιχεία που να αφορούν π.χ. τον τύπο των συστημάτων ΑΠΕ που εγκαταστάθηκαν, τον τύπο του συστήματος που αντικαταστάθηκε, το μέγεθος του συστήματος, τη γεωγραφική θέση κτλ. Προκειμένου να τηρηθεί ένα τέτοιο αρχείο και να μην αυξηθεί ιδιαίτερα το διαχειριστικό κόστος του συγκεκριμένου μέτρου, η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων. Αυτό σημαίνει ότι οι κατάλληλες φόρμες θα πρέπει να έχουν ετοιμαστεί, έτσι ώστε οι υπάλληλοι που επεξεργάζονται τις αιτήσεις στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία, να καταγράφουν τα απαραίτητα στοιχεία παράλληλα με την επεξεργασία της αίτησης. Για την ευκολότερη επεξεργασία των δεδομένων και την καλύτερη πρόσβαση σε αυτά προτείνεται οι φόρμες να είναι ηλεκτρονικές και το αρχείο να τηρείται σε on line σύστημα. Εφόσον γίνει προσπάθεια να τηρηθεί ένα τέτοιου τύπου αρχείο, και αυτό γίνει με συνέπεια, θα είναι εφικτή η παρακολούθηση και αξιολόγηση του συγκεκριμένου μέτρου στήριξης. Η διαδικασία της αξιολόγησης θα ήταν καλύτερο να γίνει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και όχι από την δημόσια υπηρεσία που θα επεξεργάζεται τις αιτήσεις για φορολογική ελάφρυνση. Το ΚΑΠΕ θα μπορούσε ενδεχομένως να εμπλακεί στην διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων που θα συλλέγονται. Είναι ξεκάθαρο ότι με τα δεδομένα που θα τηρούνται θα είναι δυνατή πλέον η εκτίμηση του ποσού θερμότητας/ ψύξης από ΑΠΕ που θα παράγεται λόγω εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου. Η αξιολόγηση αυτή θα γίνεται κάθε χρόνο και τα αποτελέσματά της θα πρέπει να κοινοποιούνται και να είναι διαθέσιμα για το κοινό. Επίσης τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισαγωγής για εθνικές εκθέσεις όπως π.χ. το ΣΔΑΕ και το ΣΔΕΑ. Αντίστοιχα για το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης, θα μπορούσε να τηρείται ένα αντίστοιχο αρχείο που θα έδινε τη δυνατότητα παρακολούθησης και αξιολόγησης και αυτού του μέτρου. 16

17 RES-H Policy Policy recommendations 5 Συνοδευτικά μέτρα 1. Άρση νομοθετικών εμποδίων: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του εν ισχύ Προεδρικού Διατάγματος του 1993 (ΠΔ 103/1993/B-369) το οποίο απαγορεύει τη χρήση καυστήρων βιομάζας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αφήνοντας με τον τρόπο αυτό την πλειοψηφία του Ελληνικού πληθυσμού χωρίς την επιλογή να εγκαταστήσει στο κτίριο που διαμένει κάποιο κεντρικό σύστημα θέρμανσης που να κάνει χρήση βιομάζας. Ο περιορισμός αυτός είχε επιβληθεί παλαιότερα για περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς οι λέβητες βιομάζας εκείνης της εποχής δεν ικανοποιούσαν συγκεκριμένα κριτήρια εκπομπών, και η λειτουργία τους επιβάρυνε την ήδη κακή ποιότητα αέρα των δύο πόλεων. Σήμερα, με τη βελτίωση των καυστήρων βιομάζας, ο περιορισμός αυτός θα μπορούσε να τροποποιηθεί έτσι ώστε να αποκλείει μόνο καυστήρες βιομάζας που δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια εκπομπών και απόδοσης. 2. Καμπάνιες ενημέρωσης κοινού για τις διαθέσιμες τεχνολογίες ΑΠΕ. Ο κόσμος γνωρίζει καλά τις εφαρμογές των θερμικών ηλιακών για παραγωγή ΖΝΧ αλλά όχι τόσο καλά τις υπόλοιπες τεχνολογίες όπως είναι τα συστήματα καύσης βιομάζας ή οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας ή και η εφαρμογή ηλιακών θερμικών για θέρμανση/ ψύξη χώρων. 3. Δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ σε νέα κτίρια ή σε κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση (με την εκπόνηση προμελέτης σκοπιμότητας), ως εναλλακτική επιλογή στην μέχρι τώρα υποχρεωτική μελέτη και εγκατάσταση υποδομών φυσικού αερίου στα νέα κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές που υπάρχει ή θα υπάρξει σύντομα δίκτυο αερίου. 4. Πιστοποίηση εγκαταστατών ΑΠΕ. 5. Πιστοποίηση ποιότητας συστημάτων ΑΠΕ σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. 6. Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού τόσο στο θεωρητικό μέρος όσο και στο κομμάτι της εγκατάστασης και συντήρησης έτσι ώστε να υπάρχει αξιοπιστία και να αποφευχθούν κακές εφαρμογές που θα δυσφημίσουν τις τεχνολογίες αυτές. 7. Αύξηση κονδυλίων για Έρευνα & Ανάπτυξη. 8. Επιδότηση παραγόμενης θερμικής κιλοβατώρας για μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας από ΑΠΕ. ο μέτρο αυτό στοχεύει κυρίως προς την προώθηση της τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης με χρήση ΑΠΕ, δηλαδή έργων που σχετίζονται με την παραγωγή και κεντρική διάθεση (μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης) της θέρμανσης/ ψύξης που παράγεται με χρήση ΑΠΕ από κάποιον προμηθευτή/ παραγωγό προς καταναλωτές του οικιακού και τριτογενή τομέα καθώς και προς βιομηχανικούς καταναλωτές. Όταν η θερμότητα προέρχεται από συμπαραγωγή σκοπός του μέτρου είναι να επιδοτήσει την κατασκευή του δικτύου τηλεθέρμανσης ενώ όταν η θερμότητα προέρχεται από εργοστάσιο που παράγει μόνο θερμότητα, να επιδοτήσει την όλη επένδυση. 17

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για τον προσδιορισμό των στόχων θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ για τα έτη 2020/ 2030 στην Ελλάδα Παραδοτέο D8.1 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα διαβούλευσης για τους προτεινόμενους στόχους θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Αποτελέσματα διαβούλευσης για τους προτεινόμενους στόχους θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Αποτελέσματα διαβούλευσης για τους προτεινόμενους στόχους θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D7.1 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα διαβούλευσης για τα προτεινόμενα μέτρα στήριξης για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Αποτελέσματα διαβούλευσης για τα προτεινόμενα μέτρα στήριξης για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ στην Ελλάδα Αποτελέσματα διαβούλευσης για τα προτεινόμενα μέτρα στήριξης για θέρμανση/ ψύξη από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D11 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για την αποδοτικότητα των επιλεγμένων μέτρων στήριξης

Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για την αποδοτικότητα των επιλεγμένων μέτρων στήριξης Πρακτικά από τη συνάντηση εργασίας για την αποδοτικότητα των επιλεγμένων μέτρων στήριξης Παραδοτέο D14 του έργου RESH Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έργου RES-H Policy Θεσμικό πλαίσιο στήριξης τεχνολογιών θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ

Αποτελέσματα έργου RES-H Policy Θεσμικό πλαίσιο στήριξης τεχνολογιών θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ 4 η Διεθνής Έκθεση ECOTEC, ECOFORUM Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Αποτελέσματα έργου RES-H Policy Θεσμικό πλαίσιο στήριξης τεχνολογιών θέρμανσης/ ψύξης από ΑΠΕ Ημερίδα με τίτλο: «Παραγωγή θερμότητας & ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo

Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo Το Ευρωπαϊκό Έργο BioSolESCo Αργυρώ Γιακουμή Φυσικός MSc Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός MSc EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής ΚΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα»

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα» Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 18 Φεβρουαρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr XANIA 18/04/2007

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια 3 2. Πράσινη θερμότητα: ένας μικρός πρακτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές για την Υλοποίηση και Παρακολούθηση ράσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία

Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία Μεταφορά της Κοινοτικής Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό ΥΠΕΧΩ Ε ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνέστησε

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικός με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης έρχεται μέσα στο 2015. Σκοπός του είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος Εθνική Έκθεση D6.2 Πολιτικές προτάσεις για τη στήριξη των Πράσινων Προμηθειών στην Ελλάδα Lighting www.buy-smart.info/greek

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της αποδοτικότητας δύο επιλεγμένων μέτρων στήριξης για την Ελλάδα

Εκτίμηση της αποδοτικότητας δύο επιλεγμένων μέτρων στήριξης για την Ελλάδα Εκτίμηση της αποδοτικότητας δύο επιλεγμένων μέτρων στήριξης για την Ελλάδα Παραδοτέο D13 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος IOYNIOΣ 2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών EIE-06-085 SOLPOOL Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών Έντυπο ελέγχου σκοπιμότητας Πληροφορίες ΚΑΠΕ Έφη Κορμά Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς - Marketing @: ekorma@cres.gr t: 2106603319, f:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Ημερίδες REGEOCITIES : Αβαθής Γεωθερμία και Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Σ. Καρύτσας ΚΑΠΕ Σκοπός ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β) και τα αποτελέσματά του. Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 12 Μαΐου 2016 Αίθουσα σεμιναρίων ΚΑΠΕ, Πικέρμι

Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β) και τα αποτελέσματά του. Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 12 Μαΐου 2016 Αίθουσα σεμιναρίων ΚΑΠΕ, Πικέρμι Το έργο Bioenergy for Business (Β4Β) και τα αποτελέσματά του Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 12 Μαΐου 2016 Αίθουσα σεμιναρίων ΚΑΠΕ, Πικέρμι Στόχοι του έργου Η αύξηση της χρήσης στερεής βιομάζας για τηλεθέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES - Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES - Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020 Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES - Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020 Πρόλογος: Παρουσίαση εκπαιδευτικής ημερίδας REGEOCITIES: Θεωρητικό Υπόβαθρο Οι εμπλεκόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020

Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Παρουσίαση του προγράμματος REGEOCITIES Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο AIDA. Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας

Το έργο AIDA. Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας 30 Νοεμβρίου 2012, 1 η Εκπαιδευτική επίσκεψη: Κτίριο γραφείων της εταιρείας R.C.TECH Το έργο AIDA Ορισμός & Θεσμικό πλαίσιο Κτιρίων με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας Γιακουμή Αργυρώ, Φυσικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες SOLPOOL Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες Solar Energy Use in Outdoor Swimming Pools Φύλλο Τεχνοοικονομικών Πληροφοριών Συγγραφείς Δ. Χασάπης, ΚΑΠΕ Β. Δρόσου, ΚΑΠΕ 08 2007 Το έργο SOLPOOL χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

1. Την βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτήρια.

1. Την βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτήρια. Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Αμαλιάδος 17 Αθήνα Υπόψη : Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κας Τίνας Μπιρμπίλη Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2010 Θέμα : «Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φ/Β & Α.Θ.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φ/Β & Α.Θ. Μετά την θεσμοθέτηση της αυτοπαραγωγής (net metering) με φωτοβολταϊκά συστήματα, δίνεται η δυνατότητα να έχετε ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΖΝΧ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΛΥΣΗ NEW TIMES ΚΟΣΤΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ανά έτος Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους

Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εφαρμογή κτιρίων nzeb σε Δήμους Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Τετάρτη 22 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Σ. Καρύτσας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ενότητα I.

Εκπαιδευτική Ενότητα I. Εκπαιδευτική Ενότητα I. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕΑ Εισαγωγικά Έργο Transparense Intelligent Energy Europe ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ I. ΣΕΑ Εισαγωγικά II. ΣΕΑ Διαδικασία από τον Προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα