ΚΑΡΠΑΘΟΣ: ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΡΠΑΘΟΣ: ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΡΝΑΒΑ Αρχαιολόγος ΚΑΡΠΑΘΟΣ: ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ Περίληψη εισήγησης Είναι κοινός τόπος να θεωρείται ένα νησί ιδανικό αντικείµενο εξέτασης για τους µελετητές του παρελθόντος. Στα µέρη που λόγω αντικειµενικών συνθηκών οι επαφές είναι περιορισµένες και ενίοτε επιλεκτικές, κατά συνέπεια η εξέλιξη (στον τρόπο σκέψης, στις συνήθειες, στις αξίες) τείνει να θεωρείται αργή, έως και στάσιµη. Ένα νησί που θα ταίριαζε στην παραπάνω περιγραφή είναι η Κάρπαθος. Στην εποχή των κάθε λογής επικοινωνιών και συγκοινωνιών, η Κάρπαθος παραµένει σχετικά αποµονωµένη, όχι µόνο στο πλαίσιο του ελλαδικού χώρου, αλλά ακόµη και σε σχέση µε τα υπόλοιπα ωδεκάνησα. Οι λόγοι είναι πολλοί, αλλά δεν αφορούν την παρούσα πραγµατεία, όπου και µόνο το γεγονός της αποµόνωσης θα αρκούσε ως ερµηνευτική βάση. Απόδειξη αυτού του αξιώµατος θα ήταν το ότι η Κάρπαθος, και κυρίως το βόρειο τµήµα του νησιού, παραµένει η χαρά του λαογράφου και του ιστορικού γλωσσολόγου, των επιστη- µόνων που κυνηγούν τους ζωντανούς θυλάκους του παρελθόντος. Η γεωγραφική αποµόνωση, ωστόσο, δεν συνεπάγεται αυτόµατα και την πνευµατική. Τα όρια ενός νησιού µπορούν (και αυτό ίσχυσε και στο παρελθόν) να είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασµα και η ουσία να εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τον περιορισµό που επιβάλλει η ακτογραµµή ή το παρεµβαλλόµενο πέλαγος. Επί του παρόντος αυτό που θα µας απασχολήσει θα είναι η υποδοχή ενός κλάδου των ανθρωπιστικών επιστηµών, της αρχαιολογίας, στη σηµερινή Κάρπαθο. Η εµπειρία της γράφουσας ως εκτάκτου υπαλλήλου της Εφορείας προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ωδεκανήσου κατά το 2002 στο νησί αυτό, επέτρεψε µια σειρά παρατηρήσεων πάνω στον τρόπο που το «κοινό» (οι κάτοικοι της Καρπάθου) σκέφτονται και ενεργούν απέναντι στο αρχαιολογικό προϊόν. Πρόκειται για µία αναφορά ανθρωπολογι- 359

2 κού χαρακτήρα, η οποία έχει την πρωτοτυπία της διεξαγωγής εν πλήρη αγνοία του υποκειµένου (η γράφουσα), αλλά και του αντικειµένου (οι ε- ρωτώµενοι). Η άγνοια αυτή ελαχιστοποίησε µεν την πιθανή παρέµβαση του υποκειµένου στο είδος και στην ποιότητα των συµπερασµάτων, αλλά είχε ως παράπλευρη συνέπεια τον µη συστηµατικό χαρακτήρα των παρατηρήσεων που θα εκτεθούν στη συνέχεια. Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στον τρόπο που οι άνθρωποι δείχνουν να αντιλαµβάνονται την έννοια του παρελθόντος, ένδοξου και µη, καθώς επίσης και στο βαθµό σύνδεσης αυτής της έννοιας µε το αντικείµενο της αρχαιολογίας. Θα συνεξεταστούν οι παράγοντες που παρεµβαίνουν στη διαµόρφωση µιας (ολοκληρωµένης ή µη) άποψης, καθώς και οι συνέπειες της (ατοµικής και συλλογικής) στάσης στη σηµερινή αρχαιολογικής στάσης στη σηµερινή αρχαιολογική πραγµατικότητα του νησιού. Τέλος, θα εξεταστεί η έννοια της «αποµόνωσης» και τα πραγµατικά της όρια, στο πλαίσιο πάντα που ορίζουν οι γεωγραφικές παράµετροι, αλλά και οι ιστορικές. Α. Το γενικό πλαίσιο Η άφιξη του καραβιού σε ένα νησί του Αιγαίου αποτελούσε ανέκαθεν ένα σηµαντικό γεγονός για το νησί. Ο προφανής λόγος ήταν γιατί τα δροµολόγια των καραβιών παλιότερα δεν ήταν τόσο συχνά. Ο ερχοµός του καραβιού σή- µαινε επικοινωνία µε τον έξω κόσµο: ταχυδροµείο, εµπορεύµατα, άνθρωποι. Τα προϊόντα, τα γράµµατα, οι άνθρωποι, όλα αναµένονταν µε ανυποµονησία, την ανυποµονησία που δηµιουργεί η ανάγκη. Τα γράµµατα από τους αγαπη- µένους σε ξένα µέρη, τα εµπορεύµατα που ήταν αναγκαία σε ένα φτωχό νησί, οι άνθρωποι που λείπαν καιρό, ίσως και χρόνια. Χαρακτηριστικό της αποµόνωσης που απολαµβάνει ακόµα και σήµερα η Κάρπαθος είναι η ανυποµονησία για το καράβι και στις µέρες µας. Ο ερχοµός του καραβιού αποτελεί ένα σχετικά σηµαντικό γεγονός για τους ίδιους λόγους όπως και παλιότερα: τα εισηγµένα εµπορεύµατα είναι ακόµα αναγκαία, οι άνθρωποι και τα µηνύµατα εξακολουθούν να πηγαινοέρχονται σήµερα περισσότερο από ποτέ. Η ανυποµονησία για το καράβι βέβαια υποκατασταθεί εν µέρει από την ανυποµονησία για το αεροπλάνο, το οποίο είναι υπεύθυνο, εκτός των άλλων, για τη διανοµή του ηµερήσιου και περιοδικού τύπου. 360

3 Ζούµε σε µια εποχή που οι µετακινήσεις κάθε είδους είναι όχι µόνο εύκολες, αλλά σχεδόν επιβεβληµένες. Χαρακτηριστικό της αλλαγής νοοτροπίας των ανθρώπων είναι η εισαγωγή της έννοιας του τουρισµού, του ταξιδιού δηλ. µε σκοπό την περιήγηση, την αλλαγή περιβάλλοντος, την ξεκούραση. εν είναι µακρινή η εποχή που οι άνθρωποι ταξίδευαν µόνο αν ήταν απαραίτητο, και σίγουρα στην έννοια του "απαραίτητου" δεν συµπεριλαµβανόταν η ψυχαγωγία. Η ευκολία των µετακινήσεων είναι λοιπόν αίτηµα του σηµερινού κοινού, αλλά όπως είναι εµφανές σε οποιονδήποτε έχει επαφή µε τα νησιά του Αιγαίου, δεν είναι αυτονόητη. Η Κάρπαθος, για να ξαναγυρίσουµε στο οικείο παράδειγµα, θεωρείται και είναι ακόµα σή- µερα "µακριά" για λόγους που έχουν να κάνουν µε φαινόµενα της φύσης, αλλά και µε ανθρώπινα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Πόσο "µακριά" είναι ωστόσο αυτό το νησί από εξελίξεις και νοοτροπίες του υπόλοιπου Αιγαίου ή του ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου; Εδώ θα µας απασχολήσει µία πλευρά των λεγόµενων "εξελίξεων", πιο συγκεκριµένα η υποδοχή µιας επιστήµης που ασχολείται µε το παρελθόν, της αρχαιολογίας. Β. Άνθρωποι και κοινωνικές παράµετροι Από άποψη αρχαιολογική η Κ. είναι πολύ λίγο γνωστή. Πιο γνωστή είναι στους λαογράφους και στους γλωσσολόγους παρά στους αρχαιογνώστες. Είναι ενδιαφέρον ότι το επιστηµονικό ενδιαφέρον εστιάζεται στη συγχρονική παρά στη διαχρονική θεώρηση ορισµένων ζητηµάτων στην περίπτωση του νησιού αυτού. Χαρακτηριστικό των κενών των γνώσεων µας για την ιστορία και την προϊστορία του νησιού είναι αυτός ο χάρτης (Εικ. 1) από ένα πρόσφατο αρχαιολογικό σύγγραµµα (2000) για την πρωτοκυκλαδική περίοδο: ο χάρτης περιγράφει τις 3 κύριες ζώνες αλληλεπιδράσεων στο Αιγαίο στην αρχή της Μέσης Χαλκοκρατίας (δηλ. µε όρους απόλυτης χρονολόγησης γύρω στο 2000 π.χ.), και η Κάρπαθος δεν φαίνεται να χωράει ούτε στο λεγόµενο «Ν τόξο ή δίκτυο» ούτε στο «νησιώτικο τόξο». Το ίδιο παρατηρεί και σε ένα χάρτη από γεωλογικό οδηγό του Αιγαίου για αρχαιολόγους (εικ. 2) όπου περιλαµβάνονται όλα τα νησιά εκτός της Κάσου και της Καρπάθου! Είναι φυσιολογικό λοιπόν λόγω των κενών της έρευνας να υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον από τη µεριά των αρχαιολόγων για το υλικό παρελθόν του 361

4 νησιού. Ένα βασικό ερώτηµα για όλες τις εποχές, φαντάζοµαι, θα ήταν το αν «ανήκοµεν στην Ανατολή ή στη ύση» σε µικρογραφία, αν δηλ. το νησί ήταν στραµµένο προς τη Ρόδο ή προς την Κρήτη από άποψη επιδράσεων. Η εύλογη απάντηση είναι ότι οι επιδράσεις προέρχονται και προορίζονται και στις δύο κατευθύνσεις, όπως, για κάποιο περίεργο λόγο, οι αστυνοµικοί και οι µανάβηδες του νησιού σήµερα έρχονται από την Κρήτη (συνήθως από τη Σητεία), έτσι και στη Ρόδο υπάρχει µία σηµαντικού µεγέθους παροικία Καρπαθίων, η οποία ξεχωρίζει, µε την καλή και την κακή έννοια... Το πλαίσιο στο οποίο πρέπει ο σύγχρονος µελετητής να τοποθετήσει την έρευνα στην Κάρπαθο προσδιορίζεται από δύο στοιχεία: τη µετανάστευση και τον τουρισµό. Η µετανάστευση, από τις αρχές του αιώνα ακόµα, αλλά πολύ πιο έντονη σε συγκεκριµένες ιστορικές περιόδους, αποτελεί την άφαντη πηγή του σηµερινού πλούτου του νησιού. Ο πλούτος αυτός είτε επενδύεται σε αγορά ακίνητης περιουσίας είτε στην προσοδοφόρα επιχείρηση του τουρισµού. Ο τουρισµός, όπως και η µετανάστευση, µε τη σειρά της έχει δηµιουργήσει µία νέα τάξη εύπορων πολιτών, η οποία δεν συνδέεται απαραίτητα µε τα θεωρού- µενα ως τώρα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα. Παρατηρείται επίσης το φαινό- µενο (όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας) της µετατόπισης της έγγειας αξίας σε διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες: Ενώ µέχρι πρόσφατα αξία είχαν οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις, δηλ. αυτές που ήταν µακριά από τη θάλασσα, σή- µερα, λόγω του τουρισµού, έχουν πάρει αξία οι παραθαλάσσιες εκτάσεις, οι οποίες ήταν περίπου άχρηστες εφόσον δεν µπορούσαν να καλλιεργηθούν. Οι παραθαλάσσιες εκτάσεις όµως µέχρι σχετικά πρόσφατα ήταν συνήθως η προίκα (στην περίπτωση που δινόταν) των δευτερότοκων και τριτότοκων κοριτσιών της κάθε οικογένειας, των κοριτσιών δηλ. που δεν είχαν τα µυθικά και ολοκληρωτικά προνόµια της «κανακαράς», της πρωτότοκης Καρπαθιάς. Η µετατόπιση της αξίας της γης, µε αυτό τον τρόπο, συνέβαλε στην µετατόπιση του πλούτου σε διαφορετικά νοικοκυριά, προς ανθρώπους χαµηλής οικονοµικής και κοινωνικής στάθµης. Εκτός των παραπάνω, σηµαντικό στοιχείο στο σηµερινό πλαίσιο της καρπαθιακής κοινωνίας παίζει η ακίνητη περιουσία αλλά και τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία. Η γη και η ιδιοκτησία της, όπως σε όλα τα µικρά µέρη, αποτελεί ακόµα µέγιστη αξία και, τις περισσότερες φορές, σηµείο τριβής µεταξύ των πολιτών, αλλά και των πολιτών και του κράτους. Εδώ 362

5 πρέπει να σηµειώσει κανείς ότι η κρατική εξουσία δεν γίνεται δεκτή και αποδεκτή από τους ντόπιους, κυριαρχεί µια βαθιά δυσπιστία για τις «καλές προθέσεις» της οποιασδήποτε φύσης κρατικής παρέµβασης. Σε ένα νησί, που η τελευταία ανάµνηση έντονης παρουσίας κρατικών φορέων και παρεµβάσεων χρονολογείται στην ιταλοκρατία είναι αναµενόµενο να αµφισβητείται η παρουσία και η δικαιοδοσία κρατικών υπαλλήλων του σηµερινού ελληνικού κράτους. Τέλος, στη σύντοµη αυτή περιγραφή των συνθηκών στη σηµερινή Κάρπαθο πρέπει να γίνει αναφορά στο χαρακτηρισµό της χώρας της Καρπάθου, των Πηγαδίων, ως «µικρό Μανχάταν». Αυτός ο χαρακτηρισµός, τον οποίο βρήκα σε ένα βιβλίο που αναφέρεται στην ιταλική δωδεκανησιακή αρχιτεκτονική, και ο οποίος δεν ξέρω πόσο διαδεδοµένος είναι, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά επιτυχηµένος από την άποψη ότι παραπέµπει αφενός στην παρουσία των επαναπατρισµένων µεταναστών (αν και το πιο σωστό θα ήταν «µικρό Τζέρσει»), αφετέρου στην χαρακτηριστική (για να αποφύγουµε περαιτέρω αξιολογικούς χαρακτηρισµούς) αρχιτεκτονική της χώρας του νησιού, η οποία κυριαρχείται από πολυκατοικίες σηµαντικού ύψους, γεγονός µοναδικό στα δεδοµένα του ελληνικού νησιωτικού χώρου. Γ. Η υποδοχή του αρχαιολογικού προϊόντος Μέσα σε αυτό το περίπλοκο κοινωνικό πλαίσιο καλείται σήµερα να λειτουργήσει η Αρχαιολογική Υπηρεσία (εφεξής Α. Υ.). Για όσους έχουν έρθει σε επαφή µ αυτή την υπηρεσία, ξέρουν ότι πρόκειται για τις πιο "παραδοσιακές" του ελληνικού κράτους, µε την έννοια της δοµής και των αξιών από τις οποίες εµφορείται. Η Α.Υ., η οποία είναι υπεύθυνη για τη διάσωση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων ανά την επικράτεια, αντίκειται ή στέκεται εµπόδιο, όπως καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα, σε ορισµένες από τις κυρίαρχες αξίες της σηµερινής καρπαθιακής κοινωνίας. Όντας κρατική υπηρεσία εισπράττει τη δυσπιστία που εισπράττουν όλες οι κρατικές υπηρεσίες, αλλά από την άλλη µεριά εµπλέκεται σε ζητήµατα που άπτονται της χρήσης της έγγειας ιδιοκτησίας µέσω των ανασκαφών και των απαλλοτριώσεων. Η υποδοχή της Α.Υ. κυµαίνεται από την αδιαφορία (για όσους έρχονται σε επαφή µαζί της, αλλά δεν έχουν άµεσα συµφέροντα) ως την ενεργή α- 363

6 ντιπαλότητα. Στο ενδιάµεσο υπάρχουν βέβαια πολλές διαβαθµίσεις, αλλά εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην αρνητική κλίµακα. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ακόµα και άνθρωποι που κατά τη δική τους µαρτυρία δεν έχουν έρθει σε καµία επαφή, έχουν άποψη η οποία είναι µόνο κατ εξαίρεση θετική. Είναι σαφές ότι η γενική ατµόσφαιρα που έχει δηµιουργηθεί δεν έχει να κάνει µε συγκεκριµένα πρόσωπα ή καταστάσεις, γιατί είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ένα αρνητικό σχόλιο προσωποποιείται. Φαίνεται όµως ότι απ όπου και να προέρχονται οι φήµες, κυκλοφορούν ευρέως. Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η διάσταση των ρηµατικών διατυπώσεων, από το «εγώ θαυµάζω τους αρχαίους» ως το «βρήκατε 5 πέτρες και κάτι έγινε». Από δηλώσεις τέτοιου τύπου καταλαβαίνει κανείς την πλήρη αποσύνδεση των σχολικών µας διδαχών για το παρελθόν της Ελλάδας µε την αρχαιολογική πραγµατικότητα. Αυτή η αποσύνδεση δεν αποτελεί βέβαια µοναδικότητα των Καρπαθίων µαθητών, Είναι ένα γενικότερο ελληνικό φαινόµενο, µάλλον κατανοητό: χωρίς στοιχειώδη αρχαιολογική εκπαίδευση, είναι αρκετά δύσκολο να κατανοήσει κανείς πως τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος µας δίνουν µαρτυρίες για τη ζωή στο παρελθόν. Επιπλέον, ακόµα και στην καλύτερη περίπτωση κατά την οποία γίνεται η σύνδεση µεταξύ των δύο, συνήθως δεν γίνεται η ταύτιση µ αυτό που στα σχολεία παρουσιάζεται ως αρχαίος ελληνικός πολιτισµός! Εδώ αξίζει να γίνει µία σηµείωση για τις διαβαθµίσεις στην εκτίµηση της σπουδαιότητας των αρχαιολογικών ευρηµάτων. Είναι κοινός τόπος ανάµεσα στους αρχαιολόγους ή σε όσους έχουν οποιαδήποτε εµπλοκή µε την ανασκαφική διαδικασία ότι όσο πάµε πιο πίσω στο χρόνο, τόσο λιγότερα υλικά κατάλοιπα διατηρούνται ο λόγος δεν έχει να κάνει µε καµία διαδικασία εξέλιξης της µορφής των σπιτιών ή των αντικειµένων από απλή σε πολυπλοκότερη: η ύλη υπακούει στους νόµους της φύσης και συν τω χρόνω φθείρεται όλο και περισσότερο. Είναι φυσικό και επόµενο λοιπόν, η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που έχει την καλή τύχη εκτός των άλλων να ερευνά ένα νησί µε αξιόλογη παλαιοχριστιανική φάση, να χαίρει περισσότερης εκτίµησης από την Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Στο νησί έχει εντοπιστεί ένας σηµαντικός αριθµός βασιλικών, µε αποτέλεσµα οι µονολιθικοί µαρµάρινοι κίονες και τα κοµµάτια των ψηφι- 364

7 δωτών να χαρακτηρίζονται από τη λαϊκή ετυµηγορία ως «πραγµατικά αρχαία». Είναι οµολογουµένως δύσκολο να πείσει κανείς τον ανυποψίαστο επισκέπτη ότι 5 αργοί λίθοι σε διάταξη και λίγα συνανήκοντα όστρακα δίπλα τους συνιστούν µάρτυρες ενός σηµαντικού µυκηναϊκού οικισµού, και ότι αυτή η µαρτυρία είναι εξίσου σηµαντική µε τη µαρτυρία µιας εντυπωσιακής βασιλικής. Για να είµαστε δίκαιοι, υπάρχουν ορισµένες εξαιρέσεις σε αυτή την περιρρέουσα ατµόσφαιρα. Ορισµένοι κάτοικοι φαίνεται να δείχνουν διάθεση συνεργασίας και εµφανίζονται να κατανοούν καλύτερα από τους άλλους τη σπουδαιότητα των υλικών καταλοίπων και την ανάγκη προστασίας τους. Αυτό που έχει φανεί, ωστόσο, είναι ότι αυτό δεν γίνεται πάντα µε τις καλύτερες προθέσεις: συνήθως αυτό που υποδεικνύεται στην Υπηρεσία ως πιθανή αρχαιολογική τοποθεσία τυχαίνει να είναι το χωράφι ενός ότι και τόσο συµπαθητικού γείτονα. Ένα τέτοιο γεγονός, πέρα από τον ανεκδοτολογικό του χαρακτήρα, καταδεικνύει και την αντίληψη του κοινού για την Α.Υ. ως υπηρεσία - τιµωρού. Τέλος δεν είναι σπάνιο να χρησιµοποιείται µια διαφηµιζόµενη αρχαιολατρεία για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας είτε στο πλαίσιο του νησιού είτε σε ευρύτερο πλαίσιο. Σε αυτό το σηµείο, η Κ. δεν διαφέρει σε τίποτα από την άσκηση πολιτικής σε πανελλήνιο επίπεδο, όπου οι χρήσεις, αλλά κυρίως οι καταχρήσεις του παρελθόντος πολύ λίγο έχουν να κάνουν µε ο- ποιαδήποτε αρχαιογνωσία και αρχαιολατρεία.. Οι λόγοι απόρριψης του αρχαιολογικού προϊόντος. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, είναι σαφές ότι η Α. Υ. εισπράττει το κόστος που θα εισέπραττε κάθε δηµόσια υπηρεσία. Πρόκειται για την άποψη που είναι κυρίαρχη στις σχέσεις του Έλληνα πολίτη µε το κράτος, ότι επειδή το κράτος αντίκειται στο ιδιωτικό συµφέρον αποτελεί φορέα οπισθοδρόµησης και ακατανόητο εµπόδιο. Αυτό στο οποίο σκοντάφτει ωστόσο η σχέση του κοινού µε την Α. Υ., πέρα από µια γενικότερη αντίσταση στους κρατικούς φορείς, είναι η εµπλοκή µε το ζήτηµα της έγγειας ιδιοκτησίας. Οι λόγοι της εµµονής µε την ιερότητα της ιδιοκτησίας µπορούν µερικές φορές να αναζητηθούν σε νοοτροπίες που δηµιουργήθηκαν πέραν του Ατ- 365

8 λαντικού. Είναι σαφές ότι οι µετανάστες, επαναπατρισµένοι ή µη, φέρνουν µαζί τους συνήθειες από τη χώρα που τους υποδέχτηκε και τους έθρεψε σε καιρούς δύσκολους για το νησί. Η χώρα είναι συνήθως η Αµερική (χωρίς να αποκλείονται χώρες της Αφρικής ή η Αυστραλία), η οποία είναι ως γνωστόν αυτή που εξήρε την ιδιωτική πρωτοβουλία και περιόρισε στο ελάχιστο τον κρατικό παρεµβατισµό ως επιζήµιο για τις επιχειρήσεις. Η επιχειρηµατική νοοτροπία, η ανάληψη ρίσκου και η προσδοκία της κερδοφορίας είναι εµφανή στοιχεία στις επαγγελµατικές και µη κινήσεις των ανθρώπων που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, κινήσεις που γίνονται µε κυµαινόµενο βαθµό επιτυχίας. Ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό των µεταναστών, ωστόσο, είναι η περιορισµένη απόκλιση της νοοτροπίας τους από αυτούς που δεν χρειάστηκε να µετοικήσουν. Είναι γεγονός ότι ανέκαθεν οι οικονοµικοί µετανάστες προέρχονταν από τα πιο υποβαθµισµένα από άποψη οικονοµική κοινωνικά στρώµατα, και ότι επρόκειτο για ανθρώπους που ενώ δεν ορίζουν τις εξελίξεις στο οικονοµικό ή ιδεολογικό επίπεδο στη χώρα προέλευσής τους, βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στη χώρα υποδοχής. Άµα τη ε- πιστροφή ωστόσο- στα πάτρια εδάφη, έχουν ανέλθει οικονοµικά και είναι σε κάποιο βαθµό σε θέση να εκφράσουν άποψη για το κοινωνικό γίγνεσθαι. Έχουν ωστόσο αυτοί οι άνθρωποι φωνή; Η απάντηση είναι όχι, γιατί φαίνεται πως η οικονοµική ανέλιξη δεν συνεπάγεται αυτόµατα και κοινωνική ανέλιξη, τουλάχιστον όχι για την πρώτη γενιά των µεταναστών. Αυτή η ίδια γενιά, παρόλο που η κοινωνική διαστρωµάτωση της σηµερινής καρπαθιακής κοινωνίας δεν είναι προς το συµφέρον της, ούτε ανταποκρίνεται στην πραγµατική οικονοµική διαστρωµάτωση, δεν δείχνει να έχει κάποια πρόθεση αµφισβήτησης του κατεστηµένου. Εφόσον λοιπόν δεν είναι οι µετανάστες, τα "αµερικανάκια", που εκφράζουν την αντίθεση, το εύλογο ερώτηµα είναι, από πού προέρχεται η πεισµατική υπεράσπιση της περιουσίας και η ενεργή αντιπαλότητα σε ό- ποιον φαίνεται να εµπλέκεται σε ζητήµατα περιουσιακά; Αυτό είναι µάλλον ένα ερώτηµα που θα έπρεπε να απασχολήσει ένα ιστορικό, γιατί η αντίσταση φαίνεται να έρχεται από το παρελθόν. Πρόκειται για αντίσταση που διακρίνεται από τη µια µεριά στην υπεράσπιση της ιερότητας κάθε είδους 366

9 περιουσιακού στοιχείου, από την άλλη στην αντίσταση στο «ξένο», ή πιο σωστά, στο «ξενοχωρίτικο». Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί ότι το νησί δεν είναι δυνατόν να α- ντιµετωπιστεί ως ενότητα σε ορισµένα ζητήµατα νοοτροπίας. Πέρα από µια γενική εικόνα ενιαίας νοοτροπίας απ άκρη σ άκρη, είναι εµφανείς οι διαφορές από χωριό σε χωριό, διαφορές τις οποίες όχι µόνο δεν αρνούνται οι ίδιοι οι Καρπάθιοι, αλλά φροντίζουν να τις τονίζουν και να τις διαιωνίζουν. Ενδεικτικό αυτών των διαφορών αποτελεί η προσωνυµία "ξενοχωρίτης", όπου ο "ξένος" ταυτίζεται µε τον κάτοικο άλλου χωριού του ίδιου νησιού και στην περίπτωση που θα περίµενε κανείς ότι στη σηµερινή εποχή, που τα όρια των τόπων και των ανθρώπων φαίνονται µερικές φορές θολά, θα έχει αλλάξει κάτι, έρχονται τα προξενιά της δεύτερης γενιάς µεταναστών στη µακρινή Αµερική, για τους ο- ποίους αναζητείται σύντροφος ζωής όχι απλά Καρπάθιος ή Καρπαθιά, αλλά άτοµο από το ίδιο χωριό... Η πεισµατική αντίδραση λοιπόν διακρίνεται σε πολλά επίπεδα µε κριτήρια κατά περίπτωση τοπικιστικά, κοινωνικά, ή καθαρά οικονοµικά. Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο τριβής µεταξύ των αρχαιολόγων και της τοπικής κοινωνίας αποτελεί το ζήτηµα της τουριστικής ανάπτυξης. Η τεράστια ση- µασία που αποδίδουν στον τουρισµό οι τοπικές αρχές και η τοπική κοινωνία εν γένει αποτελεί την πέτρα του σκανδάλου και το τελικό επιχείρηµα της "χρησιµότητας" των αρχαίων. Αφενός η τοπική κοινωνία αναγνωρίζει επιτέλους µια κατανοητή χρήση και ένα λόγο ανάγκης της διεξαγωγής αρχαιολογικής έρευνας και διατήρησης των αρχαιολογικών καταλοίπων: τα αρχαιολογικά ευρήµατα ως "µνηµεία" και τα "µνηµεία" ως πόλος έλξης τουριστών αφετέρου, η Α.Υ. χρησιµοποιεί ενίοτε αυτό το συγκεκριµένο επιχείρηµα για να πείσει το κοινό ότι έχει λόγο ύπαρξης στο νησί, και µάλιστα λόγο ο οποίος συνάδει µε τα συµφέροντα του τόπου (άσχετα αν είναι σπάνιο το είδος του αρχαιολόγου που δέχεται µε ήσυχη συνείδηση να συνεισφέρει στην υπόθεση του τουρισµού). Υπάρχουν ωστόσο δύο σοβαρά προβλήµατα στην κατά τα άλλα αρµονική αυτή συνεργασία µε σκοπό την κατάκτηση των τουριστών. Το ένα είναι ότι η τουριστική ανάπτυξη συνδέεται στενά µε αυξηµένη ανάγκη ανοικοδόµησης ενοικιαζοµένων δωµατίων, µαγαζιών, εστιατορίων, κλπ.), ανάγκη 367

10 την οποία παρεµποδίζει η αρχαιολογική σκαπάνη (άλλοτε µε καθυστερήσεις, άλλοτε µε ολική απαγόρευση ανοικοδόµησης). Το δεύτερο είναι ότι η έννοια "µνηµείο" φέρει συγκεκριµένους συνειρµούς και χαρακτηριστικά. Συνήθως, εµπεριέχει την παράµετρο του µεγέθους, και αυτή του εντυπωσιακού οπτικού αποτελέσµατος Επιπλέον ανταποκρίνεται σε συµβολικά πρότυπα και εικόνες που δεχόµαστε µέσω της παιδείας µας και του περιβάλλοντος χώρου µας. Υπό αυτό το πρίσµα, δεν ανταποκρίνονται όλα τα αρχαιολογικά ευρήµατα στον ορισµό του "µνηµείου", και αυτό ακριβώς αποτελεί µία αιτία πολέµου και αιωνίων συζητήσεων: η τοπική κοινωνία λέει «ναι» στα µνηµεία, αλλά µόνο σε αυτά που ταιριάζουν στον ορίζοντα προσδοκίας της. Και για να ξαναγυρίσουµε στην ανοικοδόµηση, η άποψη ότι ο τουρισµός είναι συνώνυµος της προόδου και ότι η συνακόλουθη α- νοικοδόµηση µόνο να συνεισφέρει σ αυτή την υπόθεση µπορεί, δεν επιδέχεται συνήθως να συµβιβαστεί µε περιορισµούς και οικοδοµικούς κανονισµούς, πόσο µάλλον µε έννοιες όπως «αρχαιολογικός χώρος» ή «αρχαιολογική ζώνη». Ε. Συµπεράσµατα Για να κλείσουµε: από την αρχή της παρουσίασης τονίστηκε ο παράγοντας της αποµόνωσης και της δυσκολίας πρόσβασης ακόµα και στη ση- µερινή εποχή στην Κάρπαθο. Η σχετική αυτή αποµόνωση, ωστόσο, δεν εγγυάται τη διαφορετικότητα, γιατί τα όρια του νησιού µπορούν αφενός να διευρυνθούν, αν λάβει κανείς υπόψη του τη στενή πολιτιστική σχέση µε µια µακρινή χώρα υποδοχής µεταναστών, αφετέρου να συρρικνωθούν, αν λάβει υπόψη του τις τοπικές διαφορές και ειδικά αυτές που παρατηρούνται από χωριό σε χωριό. Είναι γεγονός ότι κάποιες από τις παραµέτρους που ορίζουν τη σηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα της Καρπάθου µπορεί να τις εντοπίσει κανείς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδα: ούτε η µετανάστευση αποτελεί καρπαθιακή πρωτοτυπία, ούτε τα νέα οικονοµικά δεδοµένα, κυρίως της µεταπολεµικής Ελλάδας, που συνδέονται µε τον τουρισµό, αφορούν µόνο αυτό το νησί. Ωστόσο ο συνδυασµός των παραµέτρων που περιγράφηκαν εµφανίζουν µία κοινωνία που κινείται µεταξύ µιας ισχυρής παράδοσης 368

11 (µέρος της οποίας αποτελεί ο σεβασµός στην έγγεια ιδιοκτησία και κατ επέκταση σε κάθε µορφής ιδιοκτησία) και νέων δεδοµένων (µέρος των ο- ποίων αποτελεί ο τουρισµός). Η σύγκρουση αυτών των τάσεων, που συνδέονται κυρίως µε την έννοια της ατοµικής προόδου και ευηµερίας, µε ένα φορέα που αντιπροσωπεύει το λεγόµενο δηµόσιο συµφέρον φαίνεται αναπόφευκτη. Ένας παραπάνω λόγος, ότι τα δεδοµένα στην επιστήµη της αρχαιολογίας έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια: οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι προχώρησαν από τα στενά όρια των "µνηµείων" και των µυθικών συµβόλων στην εποχή που κάθε κοµµατάκι τον παρελθόντος µπορεί να αξιολογηθεί και να συνεισφέρει στην ανασύσταση της εικόνας του. Μόνο που το προβλη- µατικό των σχέσεων αρχαιολογίας και κοινού περιλαµβάνει και την αβλεψία από µέρους των αρχαιολόγων να ενηµερώσουν το κοινό (ή αυτούς που θα ήθελαν να έχουν ως κοινό και ενίοτε ως συµµάχους) για τις πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο, και κυρίως εξελίξεις στο ζήτηµα της ταυτότητας της ίδιας της επιστήµης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ C. BROODBANK, 2000, An island archaeology of the early Cyclades (Cambridge: Cambridge University Press). M. D. HIGGINS & R. HIGGINS, 1996, A geological companion to Greece and the Aegean (London: Duckworth). 369

12 Εικ. 1. Οι τρεις κύριες ζώνες αλληλεπιδράσεων στο Αιγαίο στην αρχή της Μέσης Εποχής Χαλκού (Broanbank 2000, σ. 355, εικ. 120). 370

13 Εικ. 2. Οι περιοχές υπό εξέταση σε γεωλογικό οδηγό του Αιγαίου (Higgins & Higgins 1996, σ. 25, εικ. 2.7). 371

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ; ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΙΜΩΝ ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ Ξεκινώντας από µια ακολουθία ερωτηµάτων, επιχειρείται στο παρόν κείµενο να δοθούν σύντοµες και, οπωσδήποτε, ατελείς απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής. Σκάγιαννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΠΑ

Παντελής. Σκάγιαννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΜΧΠΠΑ Ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ., ΤΜΧΠΠΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο επιχειρεί να

Διαβάστε περισσότερα

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φαινόμενο της μετανάστευσης απασχολεί για πάρα πολλές δεκαετίες την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια είναι τα άτομα εκείνα που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, να φύγουν από τη χώρα τους και να αναζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ.ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ Η βασική ανάγκη εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Για πτυχιούχους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτες: Μέλη του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Σέρρες, 2007 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Πίνακας Εικόνων... 4 Πίνακας Γραφημάτων & Πινάκων Αποτελεσμάτων... 6 Ευχαριστίες... 9 Εισαγωγή... 10 Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>>

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>> Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολές Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Πτυχιακή εργασία µε θέµα: ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Εισηγήτρια: Κα Γεωργιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

«Υγιεινή πολυτέλεια, σε κάθε γεύµα της ηµέρας. Και... ξεχάστε το κουκούτσι! Μόνο από την Άλτις»

«Υγιεινή πολυτέλεια, σε κάθε γεύµα της ηµέρας. Και... ξεχάστε το κουκούτσι! Μόνο από την Άλτις» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού.

Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2014 Η Σημασία των Φεστιβάλ ως πολιτιστικές εκδηλώσεις στην προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΩΣ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ MARKETING» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Γιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα