ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2008 ΝΟΜΙΚΗ ΔΠΘ ΕΜΠΟΡΙΚΟ IV ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2008 ΝΟΜΙΚΗ ΔΠΘ ΕΜΠΟΡΙΚΟ IV ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2008 ΝΟΜΙΚΗ ΔΠΘ ΕΜΠΟΡΙΚΟ IV ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ είναι το έγγραφο στο οποίο ενσωματώνεται ένα ιδιωτικό δικαίωμα σε τέτοιο βαθμό ώστε η άσκησή του να προϋποθέτει την κατοχή του εγγράφου. Είναι έγγραφο καθημερινής συναλλαγής. Έχουμε στο κάθε αξιόγραφο δύο δικαιώματα : i) εμπράγματο δικαίωμα επί του εγγράφου και ii) ενοχικό δικαίωμα επί του εγγράφου. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Έγγραφο : εγχάρτωση του δικαιώματος. 2. Δικαίωμα ιδιωτικό : ενοχικό (απαίτηση), εμπράγματο (δικαίωμα κυριότητας ή ενεχύρου) ή και σύνθετο/συμμετοχικό δικαίωμα (δικαίωμα συμμετοχής σε εταιρία). 3. Ιδιόρρυθμη σχέση εγγράφου και δικαιώματος : το δικαίωμα να μην μπορεί να ασκηθεί χωρίς την κατοχή του εγγράφου. ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Πλήρης ενσωμάτωση : η πλήρης εξάρτηση του δικαιώματος <<εκ του εγγράφου>> από το δικαίωμα <<επί του εγγράφου>>. 2. Γραμματικότητα ή γραμματοπάγεια : το γράμμα του εγγράφου προσδιορίζει ακριβώς και αποκλειστικώς την ύπαρξη και την έκταση του δικαιώματος. Ούτε ο δανειστής ούτε ο οφειλέτης μπορούν να επικαλεστούν στοιχεία που αφορούν το δικαίωμα, εφόσον αυτά δεν προκύπτουν από το έγγραφο. 3. Αυτοτέλεια ή αυτονομία : ο κομιστής του εγγράφου έχει αυτοτελές δικαίωμα, αποκομμένο και ανεξάρτητο από το δικαίωμα όλων αυτών που προηγήθηκαν στην κατοχή του τίτλου. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ I. Αξιόγραφα με ευρεία και αξιόγραφα με στενή έννοια. II. Αξιόγραφα γνήσια και αξιόγραφα καταχρηστικά. III. Αξιόγραφα ενοχικά (χρηματόγραφα-εμπορευματόγραφα), αξιόγραφα εμπράγματα, αξιόγραφα συμμετοχικά. IV. Αξιόγραφα αιτιώδη, αξιόγραφα αναιτιώδη. V. Αξιόγραφα συστατικά, αξιόγραφα δηλωτικά. VI. Αξιόγραφα ονομαστικά, αξιόγραφα εις διαταγήν (γεννημένα εις διαταγήν-δυνητικά εις διαταγή, τεχνικώς οπισθογραφήσιμα- απλώς οπισθογραφήσιμα), αξιόγραφα στον κομιστή.

2 Η πιο σημαντική κατηγορία της διάκρισης είναι η τελευταία γι αυτό ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση Ονομαστικά είναι τα αξιόγραφα στα οποία κατονομάζεται ο δικαιούχος και μεταβιβάζονται εν ζωή με εκχώρηση και όχι με οπισθογράφηση ή απλή παράδοση. Εις διαταγήν είναι τα αξιόγραφα που εκδίδονται υπέρ ορισμένου προσώπου που κατονομάζεται σε αυτό και το οποίο έχει το δικαίωμα να υποδείξει με οπισθογράφηση άλλον ως δικαιούχο. Στα αξιόγραφα αυτά πλάι στο όνομα του δικαιούχου υπάρχει η ρήτρα <<εις διαταγήν>>, ενώ υπάρχουν και κάποια αξιόγραφα που χαρακτηρίζονται από τον νόμο ως εις διαταγήν, ακόμα κι αν δεν περιέχουν την συγκεκριμένη ρήτρα. Στον κομιστή ή ανώνυμα είναι τα αξιόγραφα που εκδίδονται υπέρ του κομιστή και μεταβιβάζονται όπως τα κινητά με συμφωνία και παράδοση. Σε αυτά δεν είναι ανάγκη να κατονομάζεται ο δικαιούχος και το δικαίωμα μπορεί να το ασκήσει αυτός που κάθε φορά είναι ο κομιστής του τίτλου. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (Ν. 5325/1932 <<περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν>>) Είναι το αξιόγραφο που εκδίδεται κατά ορισμένο τύπο και χαρακτηρίζεται ρητά ως συναλλαγματική, με το οποίο ένα πρόσωπο εντέλλεται άλλο να πληρώσει σε τρίτο ορισμένο χρηματικό ποσό σε ορισμένο τόπο και χρόνο. Περιέχει εντολή πληρωμής και αποτελεί λογικά τριπρόσωπη σχέση. Πρόσωπα στην συν/κή είναι ο εκδότης, ο πληρωτής (αποδέκτης), ο λήπτης (κομιστής) και ενδεχομένως οι οπισθογράφοι και οι τριτεγγυητές. Λειτουργεί ως μέσο παροχής πίστωσης και είναι αναιτιώδης. ΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ Γνήσιο αξιόγραφο Ενοχικό αξιόγραφο Αναιτιώδες αξιόγραφο Συστατικό αξιόγραφο (η έκδοση της συν/κής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη γέννηση του δικαιώματος που ενσωματώνεται) Γεννημένο εις διαταγήν αξιόγραφο Τεχνικώς οπισθογραφήσιμο ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ(άρθρα 1, 2 ν.5325/32) 1) Η ονομασία <<συναλλαγματική>> να είναι καταχωρημένη στο κείμενο του τίτλου. 2) Απλή και καθαρή εντολή πληρωμής ορισμένου ποσού. Όχι αίρεση, όρο, προϋποθέσεις. Η εντολή πρέπει να αναφέρεται μόνον σε χρηματικό ποσό. Ο νόμος απαγορεύει ρητά την ρήτρα τόκου και πάντως αν αυτή υπάρχει θεωρείται ως μη γραμμένη. Το ποσό της συν/κής μπορεί να γράφεται αριθμητικώς ή ολογράφως. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των δύο τρόπων υπερισχύει η ολόγραφη γραφή.

3 3) Το όνομα εκείνου που οφείλει να πληρώσει (πληρωτής). Ο πληρωτής βάζοντας την υπογραφή του επί του εγγράφου αναλαμβάνει υποχρέωση από αυτό και γίνεται αποδέκτης. Η υπογραφή του αυτή δεν είναι μέσα στα τυπικά στοιχεία. Αν δεν υπογράψει ο πληρωτής, η συν/κή παραμένει έγκυρη. Αν δεν κατονομαστεί ο πληρωτής κατά την έκδοση της συν/κής, αυτή είναι άκυρη. 4) Η σημείωση του χρόνου λήξης. Έχει μεγάλη σημασία γιατί έτσι προσδιορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να εμφανιστεί η συν/κή και βέβαια ο χρόνος πληρωμής της. Πάντως, ο χρόνος λήξης δεν είναι οπωσδήποτε ουσιώδης προϋπόθεση για το κύρος της συν/κής γιατί μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς το στοιχείο αυτό. Κατά το άρθρο: 33 ν.5325/32 ο καθορισμός του χρόνου λήξης της συν/κής μπορεί να γίνει αποκλειστικά με τέσσερις τρόπους. Εν όψει, δηλαδή μέχρι ένα χρόνο από την έκδοσή της. Η συν/κή είναι πληρωτέα κατά την εμφάνισή της σύμφωνα με το 34 1ν Μετά προθεσμία από την όψη. Εδώ η συν/κή είναι πληρωτέα μετά από προθεσμία που καθορίζει ο εκδότης και αρχίζει να τρέχει από την εμφάνιση της προς αποδοχή. Μετά από προθεσμία από τη χρονολογία εκδόσεως. Εδώ η λήξη καθορίζεται από προθεσμία που τάσσει ο εκδότης και ου αρχίζει από την χρονολογία έκδοσης της συν/κής. Σε ρητή μέρα. 5) Σημείωση του τόπου πληρωμή είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία της συν/κης γιατί χωρίς αυτό ο κομιστής δε θα γνωρίζει που να εμφανίσει την συν/κή προς πληρωμή. Το άρθρο 2 3 περισώζει το κύρος της συν/κής ελλείψει του τόπου πληρωμής υποκαθιστώντας τον με τον τόπο που σημειώνεται κοντά στο όνομα του πληρωτή (τόπος κατοικίας). 6) Το όνομα του λήπτη/δικαιούχου. Είναι απαραίτητο γιατί η συν/κή είναι αξιόγραφο που δεν μπορεί να εκδοθεί εις τον κομιστή. Ως λήπτης μπορεί να σημειώνεται και ο ίδιος ο εκδότης κατά το άρθρο: ) Η σημείωση της χρονολογίας και του τόπου έκδοσης. Η έλλειψη του τόπου έκδοσης αναπληρώνεται από τον τόπο που σημειώνεται δίπλα στο όνομα του εκδότη κατά 2 4ν Αν δεν σημειώνεται τόπος δίπλα στο όνομα του εκδότη, έχουμε άκυρη συν/κή. 8) Υπογραφή του εκδότη. Ολοκληρώνει τη δήλωση βουλήσεως του εκδότη και προσδιορίζει τη συν/κή ως ιδιωτικό έγγραφο. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις προβλέπονται από το κοινό δίκαιο για κάθε δικαιοπραξία και απαιτούνται γιατί η ανάληψη της υποχρέωσης από συν/κή είναι δικ/ξία. Αφορούν το πρόσωπο που την εκδίδει. Πρέπει να έχει ικανότητα ανάληψης υποχρέωσης από συν/κή, απαιτείται δηλαδή δικαιοπρακτική ικανότητα και μάλιστα πλήρης. Άρα, όποιος δεν έχει αυτήν την ικανότητα, έστω κι αν έχει περιορισμένη, είναι ανίκανος να αναλάβει τέτοια υποχρέωση. Ανίκανοι να αναλάβουν υποχρέωση από συν/κή, λοιπόν, είναι: o Αυτοί που βρίσκονται υπό δικαστική νόμιμη απαγόρευση.

4 o Αυτοί που κατά τον χρόνο υπογραφής της συν/κής δεν έχουν συνείδηση του τι πράττουν. o Αυτοί που βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση. o Οι ανήλικοι. Η ακυρότητα της δ.β του ανικάνου αφορά μόνο την υπογραφή του ίδιου και δεν επιφέρει ακυρότητας της συν/κής ή των άλλων υπογραφών. Αυτό συνάγεται από την αρχή της αυτοτέλειας των υπογραφών κατά άρθρο 7 ν έτσι αν υπογράψει πρόσωπο που κατά το άρθρο 79ν.5325 δεν έχει ικανότητα να αναλάβει υποχρέωση από αυτή, δε δημιουργεί υποχρέωση σε βάρος του, κι αν υπογράψει ως οπισθογράφος όχι μόνον δε δημιουργεί υποχρέωση σε βάρος του αλλά ούτε και μεταβιβάζει το αξιόγραφο γιατί η δ.β που εκφράζεται με την υπογραφή του είναι άκυρη. Η ακυρότητα είναι σχετική και προτείνεται ΜΟΝΟΝ από τον ανίκανο ή τους νόμιμους εκπροσώπους του, εναντίον οποιουδήποτε κομιστή και καλόπιστου, δηλαδή που δεν γνώριζε την έλλειψη ικανότητας του υπογραφέα. Με την αρχή της αυτοτέλειας ο νομοθέτης θέλησε να ενισχύσει την κυκλοφοριακή ικανότητα της συν/κής και την πίστη της. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Όπως κάθε δ.β έτσι και η δ.β που περιέχεται στη συν/κή μπορεί να γίνει και με αντιπρόσωπο κατά άρθρα: 3 3(έμμεση αντιπροσώπευση), 7, 8(άμεση αντιπροσώπευση) ν η αντιπροσώπευση χωρεί για την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης από την συν/κή καθώς και για τη μεταβίβαση της συν/κής. Συνεπώς, χωρεί για την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΚΥΡΗΣ ΣΥΝ/ΚΗΣ Ο τίτλος από τον οποίο λείπει στοιχείο απαραίτητο για το κύρος της συν/κής καθώς και η νόμιμη χαρτοσήμανση δεν ισχύει ως συν/κή. Είναι δυνατόν ο τίτλος αυτός να ισχύει ως άλλη δικαιοπραξία κατά μετατροπή με τις προϋποθέσεις του άρθρου: 182ΑΚ. Εάν, δηλαδή, η άκυρη συν/κή περιέχει τα στοιχεία άλλης δικ/ξίας, αυτή ισχύει εφόσον συνάγεται ότι τα μέρη την ήθελαν, αν ήξεραν την ακυρότητα. Τέτοιες δικ/ξίες είναι: η εντολή πληρωμής από έμπορο σε έμπορο, το χρεωστικό ομόλογο ή η αφηρημένη υπόσχεση ή η αναγνώριση χρέους. ΛΕΥΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ Άρθρο: 10 ν. 5325/32 a. Ηθελημένη παράλειψη τυπικού στοιχείου. Ο νόμος δεν καθορίζει την έκταση της ηθελημένης ατέλειας, γι αυτό και ο τίτλος μπορεί να φτάνει να έχει μόνο μια υπογραφή του εκδότη ή του αποδέκτη. b. Συμφωνία για συμπλήρωση. Να υπάρχει έγγραφη συμφωνία που να αναφέρεται στο ζήτημα συμπλήρωσης τυπικού στοιχείου που παραλείφθηκε. Το δικαίωμα συμπλήρωσης είναι διαπλαστικό και μεταβιβαστό και μεταβιβάζεται μαζί με τον τίτλο. Σημαντική εξαίρεση από τον κανόνα της αυστηρής τυπικότητας της συν/κής.

5 Αποτελέσματα συμπλήρωσης κατά την συμφωνία: η συν/κή γίνεται τέλεια και υποβάλλεται στην ίδια νομική μεταχείριση που θα έβρισκε αν από την αρχή είχε το περιεχόμενο που απέκτησε με την συμπλήρωση. Αποτελέσματα αντισυμβατικής συμπλήρωσης: αν η συμπλήρωση έγινε αντισυμβατικά, τότε κατά το άρθρο: 10 ν.5325, η αντισυμβατική συμπλήρωση δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά του κομιστή, παρά μόνον αν αυτός απέκτησε την συν/κή με κακή πίστη ή αν κατά την απόκτηση της διέπραξε βαρύ πταίσμα. Η διάταξη αυτή ευνοεί τον καλής πίστεως κομιστή. Τον καλόπιστο κομιστή πρέπει να τον πληρώσουμε. Απέναντι σε αυτόν που πλήρωσε ευθύνεται ο υπογραφέας της συν/κής, όπως συμπληρώθηκε πέρα από τους συμφωνημένους όρους. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ Νέα μορφή υπόχρεου. Είναι σε κάθε περίπτωση δικαίωμα του πληρωτή και λαμβάνει χώρα με την υπογραφή του επί του τίτλου. Με την υπογραφή του αποκτά ευθεία ευθύνη απέναντι στον κομιστή. Κατά τον άρθρο: 47 όλοι οι υπόχρεοι ευθύνονται εις ολόκληρον απέναντι στον κομιστή για την αποπλήρωμη. Σε αυτήν την εις ολόκληρον ευθύνη έχουμε διαβαθμίσεις: Ευθεία ευθύνη: μόλις το χρέος γίνει ληξιπρόθεσμο, ο κομιστής θα στραφεί για πληρωμή στο πρόσωπο που ευθύνεται ευθέως, δηλαδή στον αποδέκτη. των οπισθογράφων, μόλις ισχύσει μια προϋπόθεση: η άρνηση του ευθέως Εγγυητική/εξ αναγωγής ευθύνη: ανοίγει ο κύκλος ευθύνης του εκδότη των οπισθογράφων, μόλις ισχύσει μια προϋπόθεση: η άρνηση του ευθέως και ευθυνόμενου να καταβάλλει. Εάν εξοφλήσει ο αποδέκτης, δεν έχει αναγωγικό δικαίωμα έναντι κάποιου άλλου προσώπου γιατί έχει ευθύνη σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Κατά το άρθρο: 26 ν.5325, η δ.β της αποδοχή πρέπει να είναι απλή και ξεκάθαρη. Όχι όρος, αίρεση ή προϋπόθεση. Εάν δεν είναι απλή και καθαρή, άκυρη η αποδοχή και καθ όλα έγκυρη η συν/κή. Ο νόμος επιτρέπει να έχουμε και μερική αποδοχή, δηλαδή, ο πληρωτής να αναλαμβάνει υποχρέωση μόνο για ένα συγκεκριμένο ποσό. Εάν δεν έχουμε αποδέκτη, τι γίνεται? Ο κομιστής μπορεί: Να περιμένει να λήξει η συν/κή και να στραφεί εναντίον των εγγυητικά ευθυνόμενων. Κατά το άρθρο:43 να ασκήσει το δικαίωμα επιλογής του. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Για τη μεταβίβαση της συν/κής <<εν ζωή>> υπάρχουν δύο δυνατότητες: η εκχώρηση και η οπισθογράφηση. Αν, όμως, η συν/κή έχει την τελευταία οπισθογράφηση λευκή, μπορεί να μεταβιβαστεί και με απλή παράδοση ως κινητό. ΕΚΧΩΡΗΣΗ vs ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ

6 Είναι άτυπη δικ/ξία και για να Είναι τυπική δικ/ξία που γίνεται εγγράφως έχει αποτελέσματα απέναντι στον οφειλέτη πάνω στην συν/κή καθώς και με παράδοση. χρειάζεται αναγγελία προς αυτόν (460ΑΚ). Ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει Εναντίον αυτού που απέκτησε την συν/κή κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που καλόπιστα δεν προτείνονται ενστάσεις που είχε κατά του εκχωρητή πριν την αναγγελία. δεν προκύπτουν απ το έγγραφο της συν/κής. Ο εκχωρητής ευθύνεται απέναντι Ο οπισθογράφος ευθύνεται πάντα και μάλιστα στον εκδοχέα μόνο για την ύπαρξη της όχι μόνο για την ύπαρξη της απαιτήσεως από απαιτήσεως όχι και για τη φερεγγυότητα την συν/κή αλλά και για την πληρωμή της. του οφειλέτη, δηλαδή, για την υποχρέωση εκπλήρωσης του. Ο εκχωρητής ευθύνεται μόνον Ο οπισθογράφος ευθύνεται όχι μόνον απέναντι στον εκδοχέα, όχι και απέναντι σ αυτόν σε αυτόν προς τον οποίο οπισθογράφησε την ή σε αυτούς που μεταγενέστερα αποκτούν συν/κή, αλλά και απέναντι σε όλους εκείνους την απαίτηση. προς τους οποίους μετά από αυτόν περιήλθε η συν/κή. ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ Είναι ιδιαίτερος τρόπος μεταβίβασης που το δίκαιο επιφυλάσσει μόνον για τα εις διαταγήν αξιόγραφα. Πρόκειται για ιδιόρρυθμη μεταβίβαση, με δοσμένα από το νόμο τα αποτελέσματά της, έτσι ώστε να διευκολύνεται η μεταβίβαση τους, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζεται και η ασφάλεια των συναλλαγών. Τύπος και ουσιαστικό περιεχόμενο: άρθρα 12 και 13 1 Πρόσωπα που μετέχουν στην οπισθογράφηση: εκείνος που μεταβιβάζει την συν/κή(οπισθογράφος) και εκείνος που αποκτά το εκ της συν/κής δικαίωμα και γίνεται νέος δικαιούχος(υπέρ ου η οπισθογράφηση). Ο νέος δικαιούχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο. Μπορεί και να μετέχει ήδη στην συν/κή με άλλη ιδιότητα. (11 3) Οπισθογράφος είναι πάντοτε ο εκάστοτε δικαιούχος. Δηλαδή, πρώτος οπισθογράφος θα είναι ο λήπτης και σε κάθε επόμενη οπισθογράφηση, ο δικαιούχος (υπέρ ου) της προηγούμενης. Επειδή το αξιογραφικό δικαίωμα είναι περιουσιακό και κληρονομείται,

7 οπισθογράφος μπορεί να είναι και ο γενικός ή ειδικός διάδοχος του δικαιούχου που απεβίωσε. Αποτελέσματα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (16 1) H οπισθογράφηση νομιμοποιεί τυπικά και ταυτόχρονα δημιουργεί τεκμήριο ουσιαστικής νομιμοποίησης υπέρ του εκάστοτε δικαιούχου(υπέρ ου), προκειμένου αυτός να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από την συν/κή. Για να λειτουργήσει το αποτέλεσμα αυτό, ο νόμος απαιτεί να συντρέχουν στο πρόσωπο του υπέρ ου η οπισθογράφηση, δύο στοιχεία: a) να κατέχει τον τίτλο (απόρροια της αξιογραφικής φύσης της συν/κής), b) να αποτελεί τον τελευταίο κρίκο μιας αδιάσπαστης αλυσίδας που ξεκινά από τον πρώτο οπισθογράφο και φτάνει μέχρι τον ίδιο. Με άλλα λόγια, πρέπει ο δικαιούχος της μίας οπισθογράφησης να είναι ο οπισθογράφος της επόμενης. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ (14 ΚΑΙ 16 2) Μ ε τη μεταβιβαστική δικ/ξια της οπισθογράφησης μεταβιβάζεται τόσο το εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας του τίτλου, το <<επί του εγγράφου δικαίωμα>>, όσο και το ενοχικό δικαίωμα που ενσωματώνεται σε αυτόν, το <<εκ του εγγράφου δικαίωμα>>.(άρθρο 14) Σε ό, τι αφορά το εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας του τίτλου, η μεταβίβαση καλύπτει ακόμα και την έλλειψη κυριότητας του οπισθογράφου που μεταβιβάζει, ανεξάρτητα από το εάν η έλλειψη αυτή είναι συνέπεια κλοπής ή απώλειας του τίτλου. (16 2) Το ενοχικό, πάλι, δικαίωμα που είναι ενσωματωμένο στον τίτλο συμμεταβιβάζεται και, άρα, συναποκτάται και στην παραπάνω περίπτωση, όπου ο οπισθογράφος δεν έχει εξουσία διαθέσεως, κατά παρέκκλιση των κανόνων του κοινού δικαίου που ρυθμίζουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων. Προϋπόθεση για την απόκτηση της συν/κής από μη κύριο, είναι η ειδική καλή πίστη (άρθρο: 16 2) του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση (υπέρ ου η οπισθογράφηση αυτή). ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ(15) Κάθε οπισθογράφος, εκτός από τη μεταβίβαση του τίτλου που είναι προϊόν της βούλησής του, επωμίζεται από το νόμο και ευθύνη για την εκπλήρωση της αξίωσης από συν/κή. Ευθύνεται εις ολόκληρον μαζί με όλους τους άλλους υπογραφείς και για τη μη αποδοχή και για τη μη πληρωμή της συν/κής. Επιτρέπεται, όμως, αναγραφή απαλλακτικής ρήτρας. Είτε απόλυτης <<άνευ ευθύνης>>, που λειτουργεί απέναντι σε όλους που ενδεχομένως οπισθογραφήσουν την συν/κή μετά από αυτόν, είτε σχετικής <<ουχί εις διαταγήν, που διατηρεί την ευθύνη του συγκεκριμένου οπισθογράφου μόνον απέναντι στον υπέρ ου η δική του οπισθογράφηση (δηλαδή, απέναντι στο πρόσωπο που ο ίδιος μεταβιβάζει). Μερική οπισθογράφηση δεν επιτρέπεται!!!! ΛΕΥΚΗ/ΑΤΑΚΤΗ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ Τύπος: άρθρα 12 3, Ρύθμιση δικαιώματος για πιο πέρα μεταβίβαση της συν/κής: 14 2 Νομιμοποίηση κατόχου από λευκή συν/κή: 16 1 Περιπτώσεις λευκής οπισθογράφησης:

8 i) Αναγράφουμε <<αντ εμού..>>και το αφήνω κενό, δηλαδή, δεν αναγράφω το όνομα του δικαιούχου. Μεταβιβάζεται η εντολή του εκδότη στον πληρωτή (13 2εδ:γ) ii) Καθόλου δε γράφουμε <<αντ εμού..>> απλώς το υπογράφουμε. Αυτή η υπογραφή θα πρέπει να βρίσκεται στο πίσω μέρος της συν/κής. Αν είναι μπροστά, μπορεί να θεωρηθεί τριτεγγύηση. iii) <<αντ εμού στον κομιστή >> ή απλά στον κομιστή. Η λευκή οπισθογράφηση έχει τα ίδια αποτελέσματα με την πλήρη οπισθογράφηση, δηλαδή, μεταβιβαστικό, εγγυητικό, νομιμοποιητικό. Γι αυτό, όπως συνάγεται από το άρθρο: 16 1εδ.α και η νομιμοποίηση του κομιστή υπάρχει ακόμα και όταν μία ή περισσότερες ενδιάμεσες οπισθογραφήσεις είναι λευκές, ακόμα και όταν είναι λευκή η τελευταία οπισθογράφηση. Πλεονεκτήματα της λευκής οπισθογράφησης είναι: Ο κάτοχος της συν/κής μπορεί να τη μεταβιβάσει χωρίς οπισθογράφηση, αποφεύγοντας έτσι να αναλάβει ευθύνη από την συν/κή, και μάλιστα κατά τρόπο διακριτικό χωρίς την προσθήκη ρήτρας. Η συν/κή μπορεί να μεταβιβάζεται με συμφωνία και παράδοση με αποτέλεσμα να ενισχύεται η κυκλοφοριακή της ικανότητα. Μειονεκτήματα της λευκής οπισθογράφησης είναι: Αυτός που έχει αποκτήσει τη συν/κή με λευκή οπισθογράφηση και τη μεταβιβάζει χωρίς οπισθογράφηση δεν αναλαμβάνει ευθύνη από την συν/κή, αφού δεν την υπογράφει. Αυτό είναι μειονέκτημα για τον υπέρ ου, αφού δεν έχει υπεύθυνο τον μεταβιβάζοντα. Επίσης, είναι μειονέκτημα γιατί μειώνει την φερεγγυότητα του τίτλου. Αφήνει έκθετο το δικαιούχο. ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΡΗΤΡΕΣ <<ουχί εις διαταγήν>>(άρθρο 15 2): δεν απαγορεύει την παραπέρα μεταβίβαση με οπισθογράφηση. περιορίζει μόνον το εγγυητικό αποτέλεσμα της οπισθογραφήσεως, αφού ο οπισθογράφος είναι υπεύθυνος μόνον απέναντι στο πρόσωπο προς το οποίο μεταβιβάζει ο ίδιος την συν/κή. <<άνευ ευθύνης>>( άρθρο 15 1): αποκλείει τελείως το εγγυητικό αποτέλεσμα της οπισθογραφήσεως, αφού ο οπισθογράφος δεν ευθύνεται όχι μόνον απέναντι σε όσους αποκτούν μετά από αυτόν την συν/κή, αλλά και απέναντι σ εκείνους προς τον οποίο ο ίδιος μεταβιβάζει. <<αξία προς είσπραξη>>(άρθρο 18): δεν μεταβιβάζεται τα δικαιώματα που απορρέουν από την συν/κή. Παρέχει μόνο εξουσία στον υπέρ ου η οπισθογράφηση να ασκήσει τα δικαιώματα αυτά στο όνομα και για λογαριασμό του οπισθογράφου, που είναι και ο δικαιούχος. Κατά του υπέρ ου η οπισθογράφηση προτείνονται μόνον ενστάσεις που έχει ο υπόχρεος από τη συν/κή κατά του δικαιούχου, δηλαδή του οπισθογράφου. <<λόγω ενεχύρου>>(άρθρο 19): Συνιστά ενέχυρο υπέρ εκείνου προς τον οποίο μεταβιβάζεται η συν/κή. Αυτός ως ενεχυρούχος δανειστής ασκεί στο όνομα του όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την συν/κή, αλλά στα πλαίσια του σκοπού του ενεχύρου, δηλαδή της προνομιακής ικανοποίησης του από το ποσό της συν/κής.

9 Προτείνονται ενστάσεις που έχει ο υπόχρεος κατά του ίδιου του υπέρ ου η οπισθογράφηση. <<όψιμη οπισθογράφηση>>(20 1εδ.β): ενεργεί ως κοινή εκχώρηση. Αυτό συμβαίνει, όταν η συν/κή οπισθογραφείται μετά την σύνταξη διαμαρτυρικού ή τη λήξη της προθεσμίας προς σύνταξη διαμαρτυρικού. ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ Άρθρα: ν.5325/32 Προσθέτει έναν ακόμη υπόχρεο που ευθύνεται σε ολόκληρο με τους άλλους για την πληρωμή της συν/κής (30 1) Πρόσωπο τριτεγγυητή: τρίτος ή υπογραφέας της συν/κής που αναλαμβάνει υποχρέωση από συν/κή υπέρ οποιουδήποτε υπόχρεου από αυτήν (30 2). Η τριτεγγύηση είναι δ.β, η οποία διατυπώνεται στην συν/κή με την οποία ένα πρόσωπο δεσμεύεται να πληρώσει την συν/κή με τους ίδιους όρους με τους οποίους δεσμεύεται από αυτήν κάποιο πρόσωπο που την έχει ήδη υπογράψει. Έτσι κάποιο πρόσωπο βάζοντας την υπογραφή του στην συν/κή, αναλαμβάνει υπέρ άλλου αυτοτελώς την υποχρέωση πληρωμής, αν η συν/κή δεν πληρωθεί. Η τριτεγγύηση δίνεται υπέρ οποιουδήποτε υπόχρεου από την συν/κή. Συνήθως, όμως, η τριτεγγύηση ζητείται από τον εκδότη για δική του ασφάλεια και τότε παρέχεται υπέρ του αποδέκτη. Τριτεγγύηση μπορεί να δοθεί και για πρόσωπο που δεν έχει ακόμα αναλάβει υποχρέωση από την συν/κή, π.χ: για τον πληρωτή ενόψει της αποδοχής του. Στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση του τριτεγγυητή δε γεννάται παρά μόνον αν αυτός υπέρ του οποίου τριτεγγυητή ανέλαβε υποχρέωση υπογράφοντας την συν/κή. Αν το πρόσωπο αυτό δεν σημειώνεται θεωρείται κατά το άρθρο: 31 4 ότι η τριτεγγύηση δόθηκε υπέρ του εκδότη. Φυσικότερο θα ήταν να θεωρείται ότι δόθηκε υπέρ του αποδέκτη. Ενδέχεται, όμως, στην συν/κή να μην υπάρξει αποδοχή, οπότε θα χανόταν η τριτεγγύηση, αν κατά νόμο ήταν υπέρ του αποδέκτη. Ο κανόνας του 31 4 είναι ερμηνευτικός και ανεπίδεκτος ανταποδείξεως. Η τριτεγγύηση πρέπει να είναι έγγραφη επί της συν/κής ή στο πρόθεμα ή σε αντίγραφο της συν/κής. Κατά κανόνα, τίθεται στο μπρος μέρος της συν/κής. Μερική τριτεγγύηση επιτρέπεται. Ο τριτεγγυητής, δηλαδή, περιορίζει την ευθύνη του σε μέρος μόνο του ποσού της υποχρέωσης υπέρ της οποίας τριτεγγυάται. Η υποχρέωση υπέρ της οποίας δίνεται η τριτεγγύηση πρέπει να είναι τυπικά έγκυρη. Δεν χρειάζεται να είναι και ουσιαστικά έγκυρη, όπως συνάγεται από το 32 2 ν.5325/32. μια τριτεγγύηση, όμως, όταν μπει σε τυπικά άκυρη συν/κή, θα πάσχει και αυτή από ακυρότητα. Δεν μπορούμε να έχουμε ακυρότητα της συν/κής και εγκυρότητα της τριτεγγύησης. Ο χαρακτήρας της τριτεγγύησης είναι τόσο αυτοτελής όσο και παρεπόμενος / παρακολουθηματικός. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ: o Άρθρο 30 1 από την οποία συνάγεται ότι ο τριτεγγυητής μπορεί να δώσει μερική μόνον τριτεγγύηση. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη του τριτεγγυητή είναι μικρότερη από την ευθύνη του υπέρ ου. o Οι διατάξεις του άρθρου 46 στις οποίες ρητά καθιερώνεται αυτοτελές δικαίωμα του τριτεγγυητή να αναγράψει στην συν/κή τη ρήτρα <<ανέξοδος επιστροφή>>, απαλλάσσοντας τον κομιστή από την υποχρέωση να συντάξει διαμαρτυρικό

10 προκειμένου να ασκήσει αναγωγή εναντίον του. Επιπλέον, ο τριτεγγυητής μπορεί να προσθέσει αυτοτελώς στην τριτεγγύηση και άλλες ρήτρες μεταξύ των οποίων και την ρήτρα <<άνευ ευθύνης μου για την αποδοχή>>. Πάλι, λοιπόν, ο τριτεγγυητής μπορεί να έχει ελαφρότερη ευθύνη από τον υπέρ ου. o Η διάταξη 32 2 που ρητά ορίζει ότι η υποχρέωση του τριτεγγυητή είναι ισχυρή και όταν η ενοχή για την οποία δόθηκε η τριτεγγύηση είναι άκυρη για ουσιαστικούς λόγους. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: o Από τη διάταξη του άρθρου: 32 1 κατά την οποία ο τριτεγγυητής ενέχεται κατά τον τρόπο που ενέχεται και ο υπέρ ου η τριτεγγύηση. Στρεφόμαστε κα τα του τριτεγγυητή με ευθεία αγωγή. o Από τη διάταξη του άρθρου: 32 2 από την οποία προκύπτει ότι η υποχρέωση του τριτεγγυητή είναι άκυρη, όταν είναι άκυρη για τυπικό λόγο η ενοχή υπέρ της οποία τριτεγγυήθηκε. Τυπική εξάρτηση της τριτεγγύησης από την υποχρέωση εξάρτησης για την οποία δίνεται. Ως κανόνας για την τριτεγγύηση πρέπει να θεωρηθεί η αυτοτέλεια και ως εξαίρεση η εξάρτηση της από την υποχρέωση υπέρ της οποίας δίνεται. Πραγματικά, σκοπός της τριτεγγύησης είναι η ενίσχυση της συν/κής με την υπογραφή ενός ακόμα προσώπου. Ο σκοπός αυτός δεν μπορεί να εκπληρωθεί παρά μόνον εάν η ενίσχυση αυτή γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η ενίσχυση στην οποία αποβλέπουν όλες οι υπογραφές που τίθενται στη συν/κή. Θα ήταν συνεπώς αδιανόητη η πραγμάτωση του σκοπού της τριτεγγύησης, αν η υποχρέωση του τριτεγγυητή δεν υπαγόταν στην αρχή της αυτοτέλειας που το άρθρο 7 καθιερώνει για όλες τις υπογραφές, κι αν ο τριτεγγυητής δεν εντασσόταν στον κύκλο αυτών που ευθύνονται απέναντι στον κομιστή εις ολόκληρον για την πληρωμή της συν/κής. Σύμφωνα με τα άρθρα: 32 3 και 49 καθιερώνεται δικαίωμα αναγωγής του τριτεγγυητή που πλήρωσε την συν/κή κατά του υπέρ ου η τριτεγγύηση και των προσώπων που ενέχονται απέναντι σ αυτόν. Αν η τριτεγγύηση δόθηκε υπέρ του αποδέκτη, ο τριτεγγυητής μπορεί να στραφεί μόνον κατά του αποδέκτη. Αν η τριτεγγύηση δόθηκε υπέρ του εκδότη, ο τριτεγγυητής μπορεί να στραφεί εναντίον όλων όσων θα μπορούσε να στραφεί ο εκδότης, δηλαδή κατά του αποδέκτη. ΛΗΞΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ Η συν/κή είναι προορισμένη να πληρωθεί κατά τη λήξη της. Και λήξη είναι ημέρα κατά την οποία η συν/κή γίνεται ληξιπρόθεσμη. Η λήξη της συν/κής δεν εμπίπτει κατ ανάγκη με την ημέρα της πληρωμής. Αποτελεί την αφετηρία μίας προθεσμίας 2 ημερών μέσα στην οποία πρέπει να γίνει η πληρωμή ή να συνταχθεί διαμαρτυρικό. Προσδιορίζει την έναρξη του χρόνου παραγραφής των αξιώσεων από τη συν/κή κατά τον αποδέκτη και αφετηρία υπολογισμού των τόκων υπερημερίας σε περίπτωση άρνησης πληρωμής. Το άρθρο: 33 ν.5325 προβλέπει περιοριστικά 4 δυνατούς τρόπους προσδιορισμού λήξης της συν/κής. Εν όψει Μετά προθεσμίαν από της όψεως Μετά προθεσμίαν από τη χρονολογία

11 Σε ρητή μέρα. Πληρωμή της συν/κής το τέλος του σταδίου της κυκλοφοριακής λειτουργίας της συν/κής, ακολουθείται από το στάδιο της επιδίωξης της πληρωμής της. Η πληρωμή επιχειρείται πρώτα εκούσια και αν αυτό δεν επιτευχθεί, ακολουθεί η δικαστική επιδίωξη της. 1. Η εκούσια επιδίωξη πληρωμής. Διαδικασία. Α) Το χρέος, αν και χρηματικό, είναι κατ εξαίρεση, λόγω της αξιογραφικής του φύσης, άρσιμο. Εκείνος, λοιπόν, που κατά τη λήξη της συν/κής κατέχει νόμιμα τη συν/κή (ο κατά 16 1 νόμιμος κομιστής), την εμφανίζει προς πληρωμή στον πληρωτή, είτε αυτός έχει δηλώσει βούληση για ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής (έχει γίνει, δηλαδή, αποδέκτης), είτε όχι. Στο διαδικαστικό αυτό στάδιο η εμφάνιση της συν/κής υποδηλώνει προσπάθεια πληρωμής και όχι άσκηση αγώγιμης αξίωσης. Για το λόγο αυτό, η έλλειψη αποδοχής δεν εμποδίζει την εμφάνιση του τίτλου στον πληρωτή. Πάντως, η ενδεχόμενη καταβολή του αιτούμενου ποσού από τον μη εκ συν/κής υπόχρεο πληρωτή, όπως, άλλωστε και από τον αποδέκτη, έχει αποσβεστική ενέργεια απέναντι σε όλους τους υπογραφείς. Η εμφάνιση πρέπει να γίνει στον τόπο πληρωμής (αν υπάρχει η ρήτρα <<εις κατοικίαν>>, η εμφάνιση θα γίνει στον τόπο και στο πρόσωπο που προσδιορίζεται από τη ρήτρα αυτή). Εφόσον πραγματοποιηθεί η εξόφληση του εκ συν/κής χρέους στο στάδιο αυτό από τον πληρωτή ή τον αποδέκτη(ή και από τον τριτεγγυητή του, εφόσον υπάρχει), περατούται η αποστολή της συν/κής και η εφαρμογή του ν.5325/32. Β) Εάν, όμως, ο πληρωτής (ή αποδέκτης) αρνηθεί την πληρωμή, διευρύνεται ο κύκλος των ευθυνόμενων προσώπων, αφού η άρνηση αυτή ενεργοποιεί την εγγυητική ή αναγωγική ευθύνη του εκδότη, των τυχόν οπισθογράφων και των τριτεγγυητών τους (άρθρο 43 1 << οι εκδόσαντες εάν δεν έλαβε χώραν πληρωμή>>). Για να ενεργοποιηθεί, όμως, και να διατηρηθεί η ευθύνη αυτή, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις. Ουσιαστικές προϋποθέσεις: i) ο κομιστής να έχει τηρήσει επακριβώς τη διαδικασία εμφάνισης που αναφέρθηκε παραπάνω. ii) η εμφάνιση αυτή να έχει γίνει εμπρόθεσμα. Η προθεσμία εμφανίσεως προσδιορίζεται στο άρθρο 34 (για συν/κή που λήγει <<εν όψει>>) και στο άρθρο 38 (για τους άλλους τρόπους λήξεως). Ειδικότερες ρυθμίσεις σε ότι αφορά την έναρξη και τη διαδρομή των προθεσμιών, προβλέπονται στα άρθρα ν.5325/32. Τυπική προϋπόθεση: να διαμαρτυρηθεί για την μη ομαλή εξέλιξη της ενοχής από την συν/κή, με τον επίσημο τρόπο που αναφέρεται στο νόμο, δηλαδή με την σύνταξη διαμαρτυρικού για μη πληρωμή (άρθρο 44 2). Το διαμαρτυρικό βεβαιώνει παράλληλα, ότι τηρήθηκαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν. Η τυπική αυτή προϋπόθεση δεν απαιτείται, εάν ο εκδότης ή κάποιος οπισθογράφος, την απέκλεισε με σχετική ρήτρα. (άρθρο 46 1). Μετά, λοιπόν, από την άρνηση πληρωμής, και αφού τηρήθηκαν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο κομιστής μπορεί να κινηθεί κατά την κρίση του, έχοντας απέναντι του

12 υπόχρεους για την πληρωμή, όχι μόνον τον αποδέκτη (προσοχή, ο πληρωτής δεν συνυπολογίζεται πλέον, αφού δεν έχει δηλώσει σχετική βούληση) αλλά και τους εξ αναγωγής υπευθύνους (δηλ. τον εκδότη, τους οπισθογράφους και- εφόσον υπάρχουντους τριτεγγυητές των προσώπων αυτών). Όλοι ευθύνονται πλέον με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, χωρίς να πρέπει ο κομιστής να τηρήσει καμία χρονολογική ή άλλη ιεράρχηση στην επιδίωξη της ικανοποίησης του. Πρόκειται για την αλματική ή άρρυθμη ευθύνη που καθιερώνει το άρθρο άρα, μπορεί να ζητήσει πληρωμή είτε εκούσια είτε με τη δικαστική οδό, από οποιονδήποτε υπεύθυνο για την πληρωμή υπογραφέα, ακόμη και ταυτόχρονα από όλους μαζί( άρθρο 47 2), ασκώντας την αξίωση του πριν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος σύντομος χρόνος της παραγραφής της (άρθρο 70 1 και 2). Εάν, όμως, δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, ο κομιστής εκπίπτει του δικαιώματος να αξιώσει πληρωμή από τους υπόχρεους εξ αναγωγής. Μόνος υπεύθυνος παραμένει ο αποδέκτης (άρθρο 53), εναντίον του οποίου ο κομιστής πρέπει να κινηθεί, όπως είπαμε, πριν σημειωθεί ο χρόνος παραγραφής της αξίωσής του(άρθρο 70 1). Η συνέπεια αυτή είναι εύλογη και οφείλεται στη διαφορά μεταξύ ευθείας ή άμεσης ευθύνη που υπέχει ο αποδέκτης απέναντι στον κομιστή (μόνη προϋπόθεση είναι η λήξη της συν/κής κατά άρθρο 28) και της εγγυητικής ή εξ αναγωγής ευθύνης που υπέχουν οι άλλοι υπόχρεοι (ενεργοποιείται μετά την εμφάνιση της συν/κής στον πληρωτή και την άρνηση πληρωμής, άρθρα 43 1 και 53).δηλαδή μόνον και εφόσον τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία. Η μη τήρησή της, λοιπόν, επιφέρει και την μη ενεργοποίηση της παραπάνω ευθύνης. Γ) Το άρθρο 40 ορίζει ποιοι είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν από εκείνον που πληρώνει. Τι πρέπει, δηλαδή, να ελέγξει εκείνος που πληρώνει, για να έχει η πληρωμή του εξοφλητικό αποτέλεσμα. 2. Δικαστική επιδίωξη της εκ της συν/κής αξίωσης. Έκδοση διαταγής πληρωμής (άρθρα 623 επ. ΚΠολΔ) ή η διαδικασία διαφορών από πιστωτικούς τίτλους (άρθρα 635 επ. ΚΠολΔ). 3. Αναγωγή προς απόδοση η οφειλή εις ολόκληρον των υπογραφέων της συν/κής (άρθρο 47 1), έχει ως συνέπεια, να δικαιούται εκείνος που κατέβαλε στον κομιστή το οφειλόμενο ποσό, να το αναζητήσει από τους υπογραφείς που υπέχουν απέναντι του θέση οφειλέτη (άρθρο 47 3). Το ποια είναι τα πρόσωπα αυτά, εξαρτάται κάθε φορά, από τη θέση που κατέχει στην ανάληψη της ευθύνης εκείνος που πλήρωσε και από τη βαθμίδα στην οποία βρίσκονται στην συν/κή οι υπόλοιποι υπεύθυνοι. Όλοι οι υπογραφείς, είναι τοποθετημένοι ο ένας πίσω από τον άλλον, ώστε εκείνος που πληρώνει να έχει απέναντι του υπεύθυνους όσους προηγούνται. Ο αποδέκτης είναι πρώτος στην σειρά των υπόχρεων (άρα και τελευταίος, αφού δεν έχει απέναντι του κανέναν άλλον υπεύθυνο και πληρώνοντας ελευθερώνει από την υποχρέωση όλους).στην επόμενη θέση βρίσκεται ο εκδότης, ο οποίος πληρώνοντας το ποσό της συν/κής απαλλάσσει όλους τους μεταγενέστερους από αυτόν υπογραφείς και μπορεί να στραφεί μόνον κατά του αποδέκτη. Ακολουθούν οι οπισθογράφοι. Η αναγωγική ευθύνη των τελευταίων

13 προσδιορίζεται από τη θέση που κατέχουν στην σειρά των οπισθογραφήσεων. Ο πρώτος οπισθογράφος απαλλάσσει όλους τους μεταγενέστερους και μπορεί να στραφεί κατά του εκδότη και του αποδέκτη, ο δεύτερος απαλλάσσει επίσης όλους τους μεταγενέστερους υπογραφείς και διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά του πρώτου οπισθογράφου, του εκδότη, του αποδέκτη κλπ. Οι τριτεγγυητές βρίσκονται στην ίδια βαθμίδα με εκείνον υπέρ του οποίου τριτεγγυήθηκαν. Άρα, όσο πιο χαμηλά βρίσκεται ένας οπισθογράφος (και τριτεγγυητής του) στην σειρά των οπισθογράφων, τόσο περισσότερους αναγωγικά υπεύθυνους έχει απέναντι του σε περίπτωση που εξοφλήσει τον κομιστή. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ Άρθρα: 17 ν.5325/32 και 78 2 ν.δ 1923 Η διάταξη του άρθρου 17 είναι αρνητικά διατυπωμένη και καθορίζει ποιες ενστάσεις δεν προβάλλονται κατά του καλής πίστεως κομιστή της συν/κής, ενώ η διάταξη του 78 2 είναι θετικά διατυπωμένη και ορίζει κατά κατηγορίες ποιες ενστάσεις επιτρέπεται να προβληθούν κατά του κομιστή. Η διάταξη του άρθρου 17 είναι ειδική διάταξη που εφαρμόζεται μόνον στην συν/κή, ενώ η διάταξη του άρθρου 78 2 είναι γενικότερη και αφορά σε όλα τα αξιόγραφα εις διαταγήν και κατά συνέπεια και την συν/κή. Άρθρο: 17 v.5325/32 Εδώ θεμελιώνεται η αρχή του περιορισμού ή απροβλήτου των ενστάσεων. Κανόνας: εναντίον του κομιστή που εμφανίζεται για να πληρωθεί, ο οφειλέτης δεν προτείνει τις προσωπικές ενστάσεις που έχει ο ίδιος (οφειλέτης) έναντι των άλλων προσώπων μέχρι του εκδότη. Προϋπόθεση ο κομιστής να είναι καλόπιστος. Εξαίρεση: ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει κατά κομιστή ενστάσεις που αφορούν προηγούμενους κομιστές, αν ο κομιστής είναι κακόπιστος. Προϋποθέσεις συγκρότησης κακής πίστης i) αν γνώρισε κατά τον χρόνο κτήσης της συν/κής τα πραγματικά γεγονότα που θεμελιώνουν την ένσταση και ii) να έχει σκοπό να βλάψει συνειδητά τον οφειλέτη. Ενστάσεις αποκλειόμενες a) Από τη βασική σχέση (δάνειο, πώληση, μίσθωση) προερχόμενες. Η ενδεχόμενη ανυπαρξία, μη λειτουργία, λήξη ή ακυρότητα της βασικής σχέσης έχουν σημασία μόνον μεταξύ των προσώπων που συνδέονται άμεσα από αυτή και δεν μπορούν να στηρίξουν ενστάσεις κατά του καλόπιστου κομιστή που δεν μετέχει στην σχέση αυτή. b) Συμφωνίες ή πράξεις ανάμεσα στον οφειλέτη και τον συγκεκριμένο δανειστή, όταν δεν σημειώνονται στην συν/κή (παράταση του χρόνου λήξης της συν/κής, άφεση χρέους, πληρωμή της συν/κής, αντισυμβατική συμπλήρωση λευκής συν/κής). Όλες αυτές δικαιολογούν την προβολή ενστάσεως μόνον στις σχέσεις των προσώπων μεταξύ των οποίων πραγματοποιήθηκαν, όχι και κατά τρίτων προσώπων ξένων προς αυτές. Αν, όμως, οι συμφωνίες ή πράξεις σημειωθούν στο έγγραφο της συν/κής, η σχετική ένσταση προβάλλεται και κατά του καλόπιστου κομιστή που απέκτησε μεταγενέστερα την συν/κή. Γιατί τότε πρόκειται για ένσταση που συνάγεται από το κείμενο της συνκής, η οποία επιτρέπεται κατά το 78 2 ν.δ

14 c) Από αυτοτελές δικαίωμα του οφειλέτη άσχετο με την ενοχή από την συν/κή (ένσταση συμψηφισμού).η ένσταση αυτή ως προσωπική μπορεί να λειτουργήσει μόνον ανάμεσα σε δύο πρόσωπα άμεσα συνδεόμενα με την ενοχή από την συν/κή. Το άρθρο: 17 θεμελιώνει το απρόβλητο των ενστάσεων με δύο προϋποθέσεις, μία αντικειμενική και μία υποκειμενική. 1. την προβολή των ενστάσεων μπορεί να αποκρούσει μόνον ο κομιστής της συν/κής, όχι και ο απλός κάτοχος. Την έννοια του κομιστή την προσδιορίζει το άρθρο Έτσι κομιστής είναι ο κάτοχος της συν/κής που στηρίζει το δικαίωμά του σε αδιάκοπη σειρά οπισθογραφήσεων. 2. υποκειμενική προϋπόθεση για το απρόβλητο των ενστάσεων είναι η καλή πίστη του κομιστή κατά τον χρόνο απόκτησης της συν/κής. Η προϋπόθεση αυτή είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει η προστασία του <<φαινόμενου>>. Η γνώση του κομιστή πάνω στην οποία θεμελιώνεται η κακή του πίστη πρέπει να περιλαμβάνει τα περιστατικά εκείνα που θεμελιώνουν ορισμένη ένσταση αλλά και την ίδια την ύπαρξη της ενστάσεως. Η γνώση αυτή δεν αρκεί μόνη της. Ο κομιστής πρέπει να ενήργησε όχι μόνο εν γνώσει αλλά και προς βλάβη του οφειλέτη. Μ άλλα λόγια ο κομιστής δεν αρκεί να γνώριζε όταν αποκτούσε την συν/κή την ύπαρξη της ενστάσεως που θα μπορούσε να προβάλλει ο οφειλέτης κατά του κομιστή. Χρειάζεται να ενήργησε έχοντας συνείδηση ότι με την απόκτηση της συν/κής και τη ματαίωση της δυνατότητας προβολής της ένστασης, ο οφειλέτης υφίσταται βλάβη. Άρθρο: 78 2 ν.δ Εδώ ορίζονται ποιες ενστάσεις επιτρέπεται να προβάλλονται. a. οι ενστάσεις που αφορούν το κύρος της δ.β του οφειλέτη πάνω στην συν/κή. ένσταση πλαστότητας, αλλοίωσης περιεχομένου του τίτλου, ελλείψεως αντιπροσωπευτικής εξουσίας, σωματικής βίας, έλλειψης δικ/κής ικανότητας, ανηλικότητας, έλλειψης δήλωσης σύμβασης δόσης και λήψης. b. Οι ενστάσεις που συνάγονται από το περιεχόμενο της συν/κής. ενστάσεις που στηρίζονται σε ελλείψεις τυπικών στοιχείων, σε ρήτρες που επηρεάζουν την ευθύνη κάποιου υπόχρεου ή ένσταση ελλείψεως ή μη κανονικής χαρτοσημάνσεως. c. Οι ενστάσεις που ανήκουν στον οφειλέτη άμεσα κατά του κομιστή. εδώ πρόκειται για εκείνες τις προσωπικές ενστάσεις που κατά την αρνητική διατύπωση του άρθρου 17 δεν προβάλλονται κατά του καλής πίστεως κομιστή. Οι ενστάσεις αυτές βασίζονται στην έννομη σχέση που συνδέει συγκεκριμένο οφειλέτη με συγκεκριμένο κομιστή και που φαίνεται στην συν/κή. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ-ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ Οι αξιώσεις κατά του αποδέκτη παραγράφονται μετά από 3 έτη από τη χρονολογία λήξεως της συν/ής. Στην 3ετή παραγραφή υπόκεινται όλες οι αξιώσεις κατά του αποδέκτη, συνεπώς τόσο η αξίωση του κομιστή όσο και η αξίωση αυτού που πληρώσε από αναγωγή και δικαιούται σε απόδοση των καταβληθέντων. Στην 3ετή παραγραφή υπόκεινται και οι αξιώσεις κατά του τριτεγγυητή του αποδέκτη. Οι αξιώσεις του κομιστή κατά των εξ αναγωγής υπόχρεων (οπισθγράφου, εκδότη και τριτεγγυητών), δηλαδή οι αξιώσεις από αναγωγή προς πληρωμή παραγράφονται μετά 1 έτος από την χρονολογία του διαμαρτυρικού που συντάχθηκε εμπρόθεσμα.

15 Τέλος οι αξιώσεις αυτού που έχει αναγωγή προς απόδοση παραγράφονται μετά από 6 μήνες από τη μέρα κατά την οποία αυτός πλήρωσε την συν/κή ή ενήχθη προς πληρωμή. Για να απαλύνει την σκληρή ενέργεια της παραγραφής και της εκπτώσεως ο ν5325 καθιέρωσε στο άρθρο 80 την αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού που αποτελεί το έσχατο μέσο προστασίας του δικαιούχου, όταν η αγωγή από την συν/κή αποδυναμώθηκε λόγω παραγραφής ή εκπτώσεως. Προϋποθέσεις αγωγής Ύπαρξη τυπικά έγκυρης συν/κής Να παρεγράφη η απαίτηση από τη συν/κή και να απωλέσθησαν τα αναγωγικά δικαιώματα. Ζημία του ενάγοντος. Πλουτισμός του εναγόμενου. ΕΠΙΤΑΓΗ Ν. 5960/1933 Η τραπεζική επιταγή έχει σε γενικές γραμμές λειτουργικές αξιογραφικές ομοιότητες με το αξιόγραφο της συν/κής. Έχει, όμως, και σοβαρές διαφορές που αιτιολογούνται από τον διαφορετικό οικονομικό σκοπό των δύο αυτών αξιογράφων. (μέσο παροχής πιστώσεως η συν/κή, μέσο πληρωμής η επιταγή). Οι σημαντικότερες διαφορές της νομοθετικής ρύθμισης της τραπεζικής επιταγής από εκείνη της συν/κής, είναι: Στα τυπικά στοιχεία Δεν είναι απαραίτητη για το κύρος του τίτλου η αναγραφή του ονόματος του λήπτη(αιτιολογία στο άρθρο 5), και η αναγραφή της λήξεως(αιτιολογία στο άρθρο 28 1) Πληρωτής πρέπει να είναι μόνον Τράπεζα (άρθρο 3 2). Συνέπεια της παράβασης αυτής είναι η ακυρότητα του τίτλου. Η ιδιότητα αυτή του πληρωτή έχει ως συνέπεια να απαγορεύεται η αποδοχή (άρθρο 4) και αυτονόητα να ελλείπει κάθε λειτουργία που αναφέρεται στον θεσμό αυτό. Εμφάνιση προς πληρωμή: Υποχρέωση εμπρόθεσμης(άρθρο 29) και νομότυπης( στην πληρώτρια Τράπεζα) εμφάνισης. Η προθεσμία είναι οκταήμερη(άρθρο 29 1 εδ. α ). Νομότυπη είναι η εμφάνιση που γίνεται στην πληρώτρια τράπεζα, στον τόπο πληρωμής. Μπορεί να εμφανισθεί και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα άλλης τράπεζας, εφόσον έχει δοθεί σχετική εξουσιοδότηση της πληρώτριας. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η Τράπεζα-πληρωτής, δε μετέχει στην αξιογραφική λειτουργία της επιταγής. Δεν συνδέεται από το δίκαιο της επιταγής με τον κομιστή και επομένως ο τελευταίος, δεν έχει αξιογραφική αξίωση πληρωμής κατά του πληρωτή. Ιδιαίτερα θέματα του δικαίου της επιταγής: Μεταχρονολόγηση υπάρχει όταν κατά την έκδοση της επιταγής, δεν σημειώνεται η πραγματική ημερομηνία, αλλά μεταγενέστερη. Είναι έγκυρη και νόμιμη, ο νόμος, όμως, μόνον την ανέχεται(άρθρο 28 2). Με τη μεταχρονολόγηση επιτυγχάνεται η επιμήκυνση της προθεσμίας εμφανίσεως και διαστρεβλώνεται έτσι ο οικονομικός σκοπός του αξιογράφου.

16 Ανάκληση της επιταγής από τον εκδότη της, δεσμεύει τον πληρωτή-τράπεζα, μόνο εάν γίνει μετά την πάροδο της οκταήμερης προθεσμίας εμφανίσεως(άρθρο 32 1). Στην πράξη, όμως, η τράπεζα συμμορφώνεται με την εντολή του πελάτη της οποτεδήποτε γίνει, με συνέπεια ουσιαστικά να μην εφαρμόζεται. Ακάλυπτη επιταγή. Προϋποθέσεις. I. Έγκυρη επιταγή II. Εμπρόθεσμη εμφάνιση για πληρωμή III. Νομότυπη εμφάνιση, όπως αυτή προσδιορίστηκε παραπάνω. IV. Βεβαίωση μη πληρωμής, ελλείψει διαθέσιμων κεφαλαίων. Η βεβαίωση αυτή θα γίνει είτε με διαμαρτυρικό (άρθρο40), είτε με σχετική βεβαίωση της πληρώτριας Τράπεζας(άρθρο 2 ν.δ. 1325/72). Η ημερομηνία του διαμαρτυρικού ή της βεβαίωσης πρέπει να είναι εντός της οκταημέρου προθεσμίας εμφανίσεως(άρθρο41). V. Η έκδοση να έγινε παρά το ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια. Δεν απαιτείται γνώση της έλλειψης, άρα, αρκεί και ενδεχόμενος δόλος. Ειδικότερες περιπτώσεις ακάλυπτης επιταγής Η πρόωρα ανακληθείσα επιταγή που δεν πληρώθηκε για το λόγο αυτό από την πληρώτρια Τράπεζα, θεωρείται ακάλυπτη.( Νομολογία ΑΠ) Η μεταχρονολογημένη επιταγή που εμφανίζεται προς πληρωμή οποιαδήποτε ημέρα μέσα στο χρονικό διάστημα που οριοθετείται από την πραγματική ημερομηνία εκδόσεως έως την τελευταία ημέρα της οκταήμερης προθεσμίας εμφανίσεως με αφετηρία την αναγραφόμενη ημερομηνία εκδόσεως, εάν δεν πληρωθεί, είναι ακάλυπτη(πάγια Νομολογία ΑΠ). Στηρίζεται το σκεπτικό στον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 28 και 79, 29 4 και 56.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος]

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] Περίληψη : Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Πρόγραμμα «Σκαπανέας» «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ΑΘΗΝΑ 2012 Το σχέδιο στο εξώφυλλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ Το ταξίδι δίνει νόημα στην ζωή μας ή η αισθανόμαστε πως με το ταξίδι αποκτά νόημα η ζωή μας; Ο εξωτερικός κόσμος δίνει νόημα στην ζωή μας ή εμείς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου.

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 591 Κ.Ι\ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Φλώρινα, 29-7-2011 Αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Μελίτης, κ. Π. Αναστασιάδη, σε εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. 406 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. Φερεντίνος Σπύρος Σχολ. Σύμβουλος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ BIOL_G_GYMN_LAST.indd 1 11/1/2013 1:10:07 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Ευαγγελία Μαυρικάκη, Επίκ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Μαριάννα Γκούβρα, Βιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/98, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Η μεταξύ εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1872 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά των Πορθμείων Εσωτερικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 940/2008 ΑΠ ( 459311) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αυτοκινητικό ατύχημα. Προϋποθέσεις ευθύνης για αποζημίωση. Μόνη η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν στοιχειοθετεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 Γενικά: 1. Στην υποβολή, η 2η σελίδα του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου. 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα

Διαβάστε περισσότερα

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ.

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ. Τεύχος 33 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ο.Α.Ε.Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.pim.gr Ε.Π.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΙΗΔ469ΗΔΞ-721 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10 Απριλίου 2014 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 396 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/12/2014 με αριθμ. 31 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΑΥΓΙΚΟΥ ΑΓΑΠΗ-ΔΙΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εκατοστή τριακοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 133 ανακοινώσεις Πίνακας περιεχομένων Παράταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 919 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 301764 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριού Φέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Ν. 3845/2010 για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. επαγγελματίες των υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας στο Ν. Ηρακλείου». ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΣΕΡΑΚΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. επαγγελματίες των υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας στο Ν. Ηρακλείου». ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΣΕΡΑΚΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το εργασιακό άγχος και οι επιπτώσεις του στους επαγγελματίες των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02/10/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:31830/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελινή Αθανασοπούλου Κωνσταντία Λαδοπούλου Στέλλα Χαριτάκη

Ευαγγελινή Αθανασοπούλου Κωνσταντία Λαδοπούλου Στέλλα Χαριτάκη Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος- Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων ΑΘΗΝΑ, 2009 Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Ε. ΕΝΩ.ΨΥ.ΠΕ Πρόεδρος: Δημήτριος Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) προϊσταμένων στον ΟΑΕΕ εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάμενοι για το υπόλοιπο της θητείας τους και τα καθήκοντα τους καθορίζονται από τον Διοικητή του Οργανισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΦΑ Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Α. Διάρθρωση τμημάτων Τα τμήματα όλων των τάξεων δημιουργούνται με κύριο κριτήριο να είναι ομοιογενή από άποψη επιδόσεων των μαθητών. Δίνεται δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ολική άρνηση στράτευσης

ολική άρνηση στράτευσης καμιια κανενασ ειρηνη φανταροσ με τ αφεντικα ποτε και πουθενα ολική άρνηση στράτευσης και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Τυπώθηκε τον Οκτώβρη του 2011 σε 1000 αντίτυπα αντί εισαγωγής] Η μπροσούρα αυτή περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΕ 0439 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ CPV 92512100-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κομοτηνή Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2013 για την προµήθεια δύο βαλβίδων αντεπιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.000,00 Αριθμ. Πρωτ.: 31631/24-09-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 19 για τη διενέργεια των εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πανούλη. Γιάννης

Στον Πανούλη. Γιάννης Στον Πανούλη Γιάννης Φίλη μαθήτρια, φίλε μαθητή, Στο βιβλίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία αντιμετώπισης των θεμάτων που καλύπτουν την προς εξέταση ύλη. Αυτό επιτυγχάνεται με την επίλυση και τον

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29/6/2015 Τα ξημερώματα της 27 ης Ιουνίου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος ώστε ο ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική?

Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική? Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική? Δρ. Διευθυντής, Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ... 4 Α.1. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Κοινωνικά Ομόλογα... 4 Α.2.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003092869 2015-09-28 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

15PROC003092869 2015-09-28 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 15PROC003092869 2015-09-28 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

οποίο όμως η ομοσπονδία το προσπαθούμε, γιατί ναι μεν το Υπουργείο Μεταφορών όπως ανέφερα και πριν έχει την καλή διάθεση και είδη την έδειξε με μία

οποίο όμως η ομοσπονδία το προσπαθούμε, γιατί ναι μεν το Υπουργείο Μεταφορών όπως ανέφερα και πριν έχει την καλή διάθεση και είδη την έδειξε με μία Δημήτρης Σαμαράς: Αξιότιμοι κύριοι γενικοί γραμματείς, στελέχη των Υπουργείων και γενικότερα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πρόεδροι ενώσεων βενζινοπωλών και επαγγελματικών φορέων γενικότερα, αγαπητοί πρατηριούχοι,

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοκρατικοί» παραλογισμοί... και χαράτσια

«Δημοκρατικοί» παραλογισμοί... και χαράτσια «Δημοκρατικοί» παραλογισμοί... και χαράτσια Αναμφίβολα, είναι δεδομένος ο παραλογισμός της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, στη λήψη των αποφάσεων της, αναφορικά με την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Θέμα 1 ο (Σύντομης ανάπτυξης): (Α) Ποιοι πλανήτες ονομάζονται Δίιοι; 18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» Θέματα του Γυμνασίου (Β) Αναφέρατε και

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη η επίθεση κυβέρνησης - ΕΕ - εφοπλιστών

Δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη η επίθεση κυβέρνησης - ΕΕ - εφοπλιστών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Π Ε Σ - Ν Α Τ Κολοκοτρώνη 99 (3 ος όροφος) - Πειραιάς ΤΚ: 185 35 Τηλ/Φαξ: 210 4137271 - email: pesnat.pesnat@gmail.com Χρόνος Ίδρυσης 1979 Α Φ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη.

Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη. Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη. Η περίπτωση του νομού Μεσσηνίας. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘ: ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ευχαριστίες Στα πλαίσια εκπόνησης της εργασίας θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ Α & Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν. 3610/2007

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν. 3610/2007 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1040228/645/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ 1070 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Βιο-Περιβάλλον και Δομικές Αλλαγές στην Οικονομία

Βιο-Περιβάλλον και Δομικές Αλλαγές στην Οικονομία Βιο-Περιβάλλον και Δομικές Αλλαγές στην Οικονομία Καθηγητής Udo Simonis Κέντρο Επιστημών Βερολίνου Εισαγωγή Στις ερωτήσεις που ορθά τέθηκαν από τη Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη, θα μπορούσε να προστεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 238/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/07-11-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) δεσμίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Προς : Το Σώμα της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ Συναδέλφισες, Συνάδελφοι Μπροστά στην επιχειρούμενη από τις μνημονιακές κυβερνήσεις ρευστοποίηση του επαγγέλματος του μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στην Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ H επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 5 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 5 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης : 17 / 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 5 / 2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών). EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 13/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της.14./03/2012.. της..4/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ Ολοκληρώθηκε το έργο ανάπλασης στην ιστορική πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης και τα πρώτα δείγματα αποδοχής του από τους δημότες είναι εντυπωσιακά. Ο επανασχεδιασμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-14 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...4 Οι κτίστες - Δομικά υλικά - Χτίσιμο των γεφυριών - Λόγοι κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ενώ πλέον είχαμε μπει στην πέμπτη δεκαετία από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, δεν βρέθηκε κάποιος να σηκώσει στην πλάτη του την χρόνια αυτή

ενώ πλέον είχαμε μπει στην πέμπτη δεκαετία από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, δεν βρέθηκε κάποιος να σηκώσει στην πλάτη του την χρόνια αυτή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 9 Μαίου 2014, ομιλία με αφορμή την τελετή των αποκαλυπτηρίων γλυπτού στη μνήμη των Εβραίων που εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος του 65.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ («Ψυχιατρική Διαθήκη»)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ («Ψυχιατρική Διαθήκη») ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ («Ψυχιατρική Διαθήκη») Σήμερα../../ ενώπιον του Συμβολαιογράφου.εμφανίστηκε η.., με αριθμό ΔΑΤ..και μου ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος. Ονομάζομαι.και γεννήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ 1. Τι καινούργιο φέρνει ο νέος νόμος; Ο νέος νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ τ. Β 378/09-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟ, ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Για σκοπούς συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 23 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. Στις 17-2 - 2014 ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΥ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Τουρή την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη Σύνοψη συμπερασμάτων Η οικονομική κρίση και ύφεση σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις ασκούμενες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης, ιδιαίτερα, στον Νότο, θέτει τις ευρωπαϊκές ελίτ,

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 215 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-215 Αριθ. Απόφασης: 82/215 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΑΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Προοίμιο/Ορισμοί...2 Άρθρο 1: Σκοπός...3 Άρθρο 2: Γενικές αρχές...3 Άρθρο 3: Εγγραφή διαμεσολαβητών...4 Άρθρο 4: Απαιτήσεις εγγραφής...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ. 19/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Στο Ρέθυμνο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σήμερα την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34779/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43199/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34779/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43199/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34779/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43199/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΗΑ-ΜΡΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΩΗΑ-ΜΡΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :40500 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 228/2013 Από το Πρακτικό της 25ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική και η οικονομική κρίση συνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Περάκη Εμμανουέλας ΘΕΜΑ: «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αντιμετώπιση των μνημονιακών επιπτώσεων με έναν νέο, αριστερού χαρακτήρα, «προστατευτισμό» Αριστερή απάντηση στην κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο 28(Ι) του 2014 ΕΠΕΙΔΗ η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου έχει κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως φορέας υποκείμενος

Διαβάστε περισσότερα

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4446, 13.6.2014 Ν. 72(Ι)/2014 72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΛΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ - 2 -

ΒΟΛΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ - 2 - - 1 - ΒΟΛΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα 1. Αντικείμενον - φορείς αρμοδιότης 5 2. Διεύρυνσις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα