Residence 24 KIS C 28 KIS Cs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Residence 24 KIS C 28 KIS Cs"

Transcript

1 Residence 24 KIS C 28 KIS Cs RESIDENCE KIS EN - INSTALLER AND USER MANUAL FR - MANUEL D INSTALLATION ET D UTILISATION PT - MANUAL PARA INSTALAÇÃO E USO RO - MANUAL PENTRU INSTALARE GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1

2 EN Residence KIS coplies with the basic requireents of the EN Installer anual-user anual... 3 following Directives: Technical data Gas Appliance Directive 90/396/EEC; Control panel Efficiency Directive 92/42/EEC; Appliance functional eleents Electroagnetic Copatibility Directive 89/336/EEC; Hydraulic circuit Low Voltage Directive 2006/95/EEC Circulator residual head Wiring diagras therefore, it bears the EC arking FR Residence KIS est confore aux prescriptions essentielles des Directives suivantes: - Directive Gaz 90/396/CEE; - Directive Rendeents 92/42/CEE; - Directive Copatibilité electroagnétique 89/336/CEE; - Directive Basse tension 2006/95/CEE, FR et peut donc être estapillée CE. Manuel d installation-manuel de l utilisateur Données techniques Panneau de coande Éléents fonctionnels de la chaudière Circuit hydraulique Prévalence résiduelle du circulateur Schéas électriques PT A Residence KIS é confore aos requisitos essenciais das seguintes Directivas: - Directiva gás 90/396/CEE; - Directiva Rendientos 92/42/CEE; - Directiva Copatibilidade Electroagnética 89/336/CEE; - Directiva baixa tensão 2006/95/CEE portanto, é titular de arcação CE PT Manual do instalador-manual do utilizador Dados técnicos Painel de coando Eleentos funcionais do aparelho Circuito hidráulico Prevalência residual do circulador Esqueas eléctricos RO Centralele terice Residence KIS sunt in conforitate cu: - Directiva Gaz 90/396/CEE - Directiva de Randaent 92/42/CEE - Directiva de Copatibilitate Electroagnetică 89/336/ CEE - Directiva de Joasă Tensiune 2006/95/CEE şi ca urare beneficiază de arca CE RO Manual de instalare şi utilizare Date tehnice Panoul de coenzi Eleentele funcţionale ale aparatului Circuitul hidraulic Prevalenţa reziduală a circulatorului Scheele electrice GR Οι λέβητες Residence KIS είναι σύμφωνοι με τις βασικές προδιαγραφές των κάτωθι Οδηγιών: - Οδηγία Αερίου 90/396/EEC - Οδηγία Απόδοσης 92/42/EEC - Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 89/336/EEC - Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EEC, και κατά συνέπεια καταχωρείται με CE GR Εγχειρίδιο για τον εγκαταστάτη - Εγχειρίδιο για τον χρήστη...39 Τεχνικά δεδομένα...46 Πίνακας ελέγχου...49 Λειτουργικά στοιχεία του λέβητα...51 Υδραυλικό κύκλωμα...52 Ηλεκτρολογικά διαγράμματα...53 Χαρακτηριστική καμπύλη του κυκλοφορητή BT1921

3 RESIDENCE KIS EN INSTALLER 1 - GENERAL SAFETY DEVICES Our boilers are built in our plants and checked down to the sallest detail in order to protect users and fitters fro injury.after working on the product, qualified personnel ust check the electrical wiring, in particular the stripped part of conductors, which ust not stick out fro the terinal board, avoiding possible contact with live parts of such conductor. This instruction anual, together with the user anual, are integral parts of the product: ake sure that they reain with the appliance, even if it is transferred to another owner or user, or oved to another heating syste. In case of loss or daage, please contact your local Technical Assistance Service for a new copy. This boiler ay only be installed and serviced by qualified personnel who coply with the national and local current regulations. The installer ust instruct the user about the operation of the appliance and about essential safety regulations. This boiler ust only be used for the application it was designed for. The anufacturer declines all contractual and non-contractual liability for injury to persons or anials or daage to property deriving fro errors ade during installation, adjustent and aintenance and fro iproper use. After reoving the packaging, ake sure the content is in good conditions and coplete. Otherwise, contact the dealer fro who you purchased the appliance. The safety valve outlet ust be connected to a suitable collection and venting syste. The anufacturer declines all liability for any daage caused due to any intervention carried out in the safety valve. Dispose of all the packaging aterials in the suitable containers at the corresponding collection centres. Dispose of waste being careful not har huan health and without eploying procedures or ethods which ay daage the environent. During installation, infor the user that: - In the event of water leaks, the water supply ust be shut off and the Technical Assistance Service ust be contacted iediately - The operation pressure of the hydraulic syste ust be within 1 and 2 bar, and therefore, ust no exceed 3 bar.if necessary, let qualified personnel fro the Technical Assistance Service intervene - If the boiler has not been used for a long tie, it is recoended that the Technical Assistance Service perfors, at least, the following operations:. turn OFF the ain switch of the appliance and the general switch of the syste. close the gas and water taps on both the heating and doestic hot water circuits. drain the heating and doestic hot water circuits to prevent freezing - Boiler aintenance ust be carried out at least once a year. This should be booked in advance with the Technical Assistance Service. For safety, always reeber that: The boiler should not be used by children or unassisted disabled people. It is dangerous to activate electrical devices or appliances, such as switches, hoe appliances, etc., if you sell gas or fues. In the event of gas leaks, ventilate the roo opening doors and windows; close the gas general tap; contact the qualified personnel fro the Technical Assistance Service iediately Do not touch the boiler while barefoot or if parts of your body are wet or dap In soe parts of the anual, soe sybols are used: WARNING = for actions requiring special care and adequate preparation FORBIDDEN = for actions THAT MUST NOT be perfored Before cleaning operations, disconnect the boiler fro the ain power supply by turning OFF the two position syste switch and the ain control panel switch Do not odify safety and adjustent devices without the anufacturer s perission and relative instructions Do not pull, disconnect or twist the electric cables coing out of the boiler even when it is disconnected fro the ain power supply Avoid covering or reducing the size of ventilation openings of the installation roo Do not leave inflaable containers and substances in the installation roo Keep packaging aterials out of reach of children 2 - BOILER DESCRIPTION Residence KIS is a wall-ounted boiler type C for heating and production of doestic hot water: according to the flue gas outlet device, the boiler is classified in categories B22P, B52P, C12, C22, C32, C42, C52, C62, C82, C92 (28kW), C12x, C32x, C42x, C52x, C62x, C82x, C92x (28kW). In configuration C, the appliance can be installed in any type of roo and there are no liitations due to ventilation conditions or roo volue. These boilers work electronically with autoatic ignition, ionized flae control, heating and hot water odulators. The heating and hot water systes use individual circuits in the exchanger. The boilers are equipped with autoatic by-pass to guarantee a correct water flow capacity in the exchanger. They are coplete with safety, expansion and distribution accessories. Residence KIS boilers coe with: - Microprocessor anageent and control with self- diagnosis displayed by leds - Circulator anti-lockout - Prie level anti-freeze (suited for installations indoors) - Gas valve coplete with pressure stabilizer - Point for attaching roo therostat or tier or zone valve The Residence KIS boiler is fitted with the following safety devices: Safety valve and water pressure switch intervening in cases of insufficient or excessive water pressure (ax 3 bar-in 0.7 bar). Exchanger teperature liit therostat intervening by putting the boiler into safety stop if the teperature in the syste exceeds the liit (102+3 C); it is installed in the exchanger body. Air pressure switch intervening by putting the boiler into safety stop in case of faults in the fues exhaust syste. Intervention of safety devices indicates a potentially dangerous boiler alfunction; contact the technical assistance service iediately. The air pressure switch not only intervenes for a fault in the cobustion products outlet syste, but also with various atospheric conditions. One can therefore try to start up the boiler again after waiting a short while (see first ignition section). The boiler ust never be put into service, not even teporarily, if the safety devices are not working or have been ishandled. Safety devices ust be replaced by the technical assistance service, using original anufacturer parts only; see the spare parts catalogue supplied with the boiler. After repairs carry out a trial ignition. 3 - INSTALLATION REGULATIONS Residence KIS boilers can be installed in various preises as long as the cobustion product outlet and cobustion air intake are conveyed outside said preises. In this case there is no need for vents in the roo, as the boilers have a cobustion syste sealing the off fro the installation preises. 3

4 ENGLISH If instead cobustion air is absorbed by the installation preises, then appropriately sized vents ust be installed conforing to technical standards. 4 Keep in ind the space required for access to the safety and adjustent systes and for carrying out aintenance jobs. Make sure that the electrical protection of the boiler is adequate for the characteristics of installation preises. Electrical parts ust be placed higher than 500 fro the ground for boilers running on cobustible gas with specific weight exceeding that of air. For correct appliance positioning: - Do not place it on a cooker or other cooking device - Do not leave inflaable products in the roo where the boiler is installed - Heat sensitive walls (for exaple, wooden walls) ust be protected with proper insulation. 3.1 FIXING THE PREASSEMBLY TEMPLATE (fig. 16) Residence KIS boilers are designed and produced for installation on heating and hot water producing systes. - Place the cardboard teplate on the wall, using a spirit level: check correct horizontal plane and that the boiler support surface is flat; shi where necessary. - Trace out the fixture points - Reove teplate and drill holes - Fix suitable screw anchors to the wall - Use a spirit level to check correct horizontal position. FIXING THE BOILER - Hook the boiler onto the anchor screws 3.2 WATER CONNECTIONS When connecting the boiler to the systes, apart fro installing a cut-off cock for the hot water, it is also advisable to install cut-off cocks for the heating syste; a kit with heating syste cocks and a kit with heating cocks with filter are available to this end. It is up to the installer to choose and install the syste s coponents; the latter will work according to rules of good practice and to legislation in force. Hydraulic circuit breakers ust be used for systes filled with antifreeze. The safety valve outlet fro the boiler ust be connected to a suitable collection and drainage syste. The boiler anufacturer will not be held liable for any flooding caused by the safety valves. If the water used has a total hardness of between 25 F and 50 F, install the hot water treatent kit; with total hardness exceeding 50 F, the effectiveness of the kit is gradually reduced, it is therefore advisable to use a higher perforing appliance or carry out total softening; even with total hardness below 25 F, it will still be necessary to install a suitably sized filter if the water coes fro not perfectly clean/cleanable distribution networks. 3.3 ELECTRIC CONNECTION The boilers leave the factory copletely wired with the power cable already connected and they only need the connection of the abient therostat (AT) to be carried out in the specific terinals. To access the terinal board: - Turn off the syste general switch - Undo the fixing screws (A) of the shell (fig. 17) - Move forward and then upwards the shell base to unhook it fro the chassis - Undo the fixing screws (B) of the instruent panel (fig. 18) - Turn the instruent panel upside down - Reove the terinal board cover (fig. 19) - Insert the cable of the possible T.A. (fig. 20) The abient therostat ust be connected as indicated on the wiring diagra on fig. 13. Abient therostat input in safety low voltage (24 Vdc). The connection to the ains supply ust be carried out through a separation device with onipolar opening of at least 3.5 (EN , category III). The appliance operates with an alternating current of 230 Volt/50 Hz and an electrical power of 100 W (24 KIS), 128 W (28 KIS) (and coplies with the standard EN It is copulsory to carry out connection with an efficient earth circuit, according to national and local legislation. It is advisable to coply with neutral phase connection (L-N). The earth wire ust be a couple of centietres longer than the others. Do not use gas and/or water pipes to earth electrical appliance. The anufacturer declines liability for any daage if the appliance was not connected to an earth circuit. Use the power cable supplied to connect the boiler to the ains power supply. If the power cable is replaced, use a cable type HAR H05V2V2-F, 3 x , with ax. outside diaeter GAS CONNECTION Before connecting the appliance to the gas network, check that: - National and local regulations are coplied - The gas type is the one suitable for the appliance - The piping is clean. The gas pipe ust be installed outdoor. If the pipe goes through the wall, it ust go through the central opening, in the lower part of the teplate. It is advisable to install a filter of suitable diensions on the gas line if the distribution network had solid particles. Once the appliance has been installed check that connections are sealed according to current installation regulations. 3.5 FUMES EXHAUSTION AND AIR SUCTION Residence KIS boilers ust have appropriate ducts for fues outlet and air intake, according to the type of installation. Ducts are an integrant part of the boiler but are supplied in separate kits, for iproved installation flexibility. FORCED OPEN INSTALLATION (TYPE B22P/B52P) Fues outlet duct Ø 80 The fues outlet duct can be aied in the ost suitable direction for installation needs. To install follow the instructions supplied with the kit. In this configuration, the boiler is connected to the Ø 80 fues outlet duct by eans of a Ø adaptor (fig. 21). In this case, the cobustion supporting air is taken fro the roo in which the boiler is installed, which ust be a suitable and ventilated technical roo. Non-insulated fues outlet ducts are potential sources of danger. When necessary, the flue gas flange (L) ust be reoved using a screwdriver as a lever. The boiler autoatically adapts ventilation according to the type of installation and the length of the duct. 24 KIS 28 KIS Pipe length () up to 2 fro 2 to 8 fro 8 to 25 (**) fitted in boiler INSTALLATION SEALED (TYPE C) The boiler ust be connected to concentric or twin fues discharge and air intake ducts which ust both be taken outside. Do not use the boiler without the. CONCENTRIC OUTLETS (Ø ) The boiler has been designed to be connected to concentric outlet/suction pipes and with the opening for air suction (M) closed (fig. 22). The concentric outlets can be places in the ost suitable direction according to roo requireents, coplying with the axiu lengths indicated in the table. For installation, follow the instructions supplied with the kit. According to the length of the pipes used, it is necessary to insert a flange, selecting one fro those contained in the boiler (see the following table). When necessary, the flue gas flange (L) ust be reoved using a screwdriver as a lever. The table indicates the peritted linear lengths. According to the length of the pipes used, it is necessary to insert a flange, selecting one fro those contained in the boiler (see the following table). 24 KIS 28 KIS Pipe length () up to 4 fro 4 to 9 fro 9 to 15 fro 15 to 21 Pipe length () up to 0,85 fro 0,85 to 2,35 fro 2,35 to 4,25 Pipe length () up to 0,85 fro 0,85 to 1,70 fro 1,70 to 2,70 fro 2,70 to 3,40 (**) fitted in boiler Flue gas flange (L) Ø 42 Ø 44 (**) not installed Flue gas flange (L) Ø 43 Ø 45 (**) Ø 47 not installed Flue gas flange (L) Ø 42 Ø 44 (**) not installed Flue gas flange (L) Ø 43 Ø 45 (**) Ø 47 not installed Load losses for each bend () 1,2 Load losses for each bend () 1 1,7 Load losses for each bend () 1,2 1,7 1,5 Load losses for each bend () 1 1,5

5 RESIDENCE KIS TWIN OUTLETS (ø 80) Twin outlets can be placed in the ost suitable direction according to the roo requireents. To use the cobustion air suction pipe, one of the two inlets (E-F fig. 23) ust be selected. Reove the closure plug which is fixed using screws, and use the specific adaptor relating to the inlet selected. The air inlet adaptor ø 80 (E) ust be correctly oriented, it is therefore necessary to fix it using the appropriate screws, so that the locating tab does not interfere with the casing. When necessary, the flue gas flange (L) ust be reoved using a screwdriver as a lever. The table indicates the peritted linear lengths. According to the length of the pipes used, it is necessary to insert a flange, selecting one fro those contained in the boiler (see the following table). Pipe length () 2+2 > > CONCENTRIC PIPES (ø 80/125) The boiler has been designed to be connected to concentric outlet/suction pipes and with the opening for air suction closed. The concentric outlets can be placed in the ost suitable direction according to roo requireents, coplying with the axiu lengths indicated in the table. For installation, follow the instructions supplied with the kit. To go through the wall, drill a hole of Ø 130. According to the length of the pipes used, it is necessary to insert a flange selecting fro those contained in the boiler (see table). Pay special attention to external teperature and pipe length. Refer to the diagras in order to establish if it is copulsory or not to use a condensation collector. In case of operation at teperature lower than 60 C, it is copulsory to use a condensation collector. If a condensation collector is used, provide a slope of the flue exhaust pipe of 1% towards the collector. Connect the condensation trap syphon to a white water outlet pipe. Non insulated outlet pipes are potential sources of danger. 24 KIS 24 KIS 28 KIS Pipe length () 3+3 > > > ,5+14,5 (**) fitted in boiler Pipe length () fro 0,96 to 3,85 fro 3,85 to 7,85 fro 7,85 to 12,4 Flue gas flange (L) Ø 42 Ø 44 (**) not installed Flue gas flange (L) Ø 43 Ø 45 (**) Ø 47 not installed Flue gas flange (L) Ø 42 Ø 44 (**) not installed Load losses for each bend () 1,35 Load losses for each bend () 1,2 2,2 1,7 Load losses for each bend () 1,2 1,7 TUBE LENGTH () TUBE LENGTH () length of flue pipe () 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 24 KIS - MAXIMUM LENGTH OF CONCENTRIC PIPES ø 80/125 CONDENSATE BASIN COMPULSORY OUTSIDE TEMPERATURE ( C) CONDENSATE BASIN NOT COMPULSORY 28 KIS - MAXIMUM LENGTH OF CONCENTRIC PIPES ø 80/125 CONDENSATE BASIN COMPULSORY OUTSIDE TEMPERATURE ( C) CONDENSATE BASIN NOT COMPULSORY KIS - MAXIMUM LENGTH TWIN PIPES ø 80 Flue gas flange Ø 44 No flue gas flange 28 KIS Pipe length () fro 0,96 to 2,90 fro 2,90 to 5,20 fro 5,20 to 7,10 fro 7,10 to 10 (**) fitted in boiler Flue gas flange (L) Ø 43 Ø 45 (**) Ø 47 not installed Load losses for each bend () 1,35 2, Flue gas flange Ø 42 air intake pipe length () 28 KIS - MAXIMUM LENGTH TWIN PIPES ø 80 Residence 24 KIS - reduced concentric bend kit If it is necessary to install Residence KIS on systes alreadyexisting (replaceent types Residence KIS), there is a reduced concentric bendkit available that allows positioning the boiler by keeping the sae flue gas hole. 86,5 length of flue pipe () Flue gas flange Ø 47 Flue gas flange Ø 45 Flue gas flange Ø 43 No flue gas flange air intake pipe length () Pipe length with reduced bend () up to 1,85 fro 1,85 to 4,25 Flue gas flange (L) Ø 44 (**) not installed Load losses for each bend () ,5 POSSIBLE OUTLET CONFIGURATIONS (fig. 25) B22P-B52P Intake inside and outlet outside C12 Concentric wall outlet. Pipes can leave the boiler independently, but the outputs ust be concentric or near enough in order to be subjected to siilar wind conditions (within 50 c). C22 Concentric outlet in regular soke pipe (suction and outlet in the sae pipe). C32 Concentric roof outlet. Output as C12. C42 Outlet and suction line in regular separate soke pipes, but subjected to siilar wind conditions. C52 Separate wall or roof outlet and suction line and in areas with different pressures. Outlet and suction line ust never be placed on opposite walls. C62 Outlet and suction line carried out with pipes arketed and certified separately (1856/1). C82 Outlet in single or regular soke pipe and wall suction line. C92 Roof outlet (like C33) and air intake fro a single existing soke pipe. 5

6 ENGLISH 3.6 FILLING THE HEATING SYSTEM (FIG. 26) Once the hydraulic connections have been carried out, fill the heating syste. This operation ust be carried out with cold syste following this instructions: - Turn by two or three turns the autoatic relief valve cap (A) - Make sure the cold water inlet tap is open - Open the filling tap (B) until the pressure indicated by the water pressure gauge is within 1 and 1.5 bar. Once filling is coplete, close the filling tap. NB: air deaeration fro the Residence KIS boiler is autoatic through the autoatic relief valve located in the circulator. Make sure the deaeration valve is open. SUMMER MODE PRE-HEATING MODE WINTER MODE The burner switches on only if the air relief phase is finished. Eptying the heating syste To epty the syste, proceed as follow: - Switch off the boiler - Loose the boiler outlet tap (C) - Epty the lowest points of the syste. Eptying the doestic hot water When there is risk of frost, the doestic hot water syste ust be eptied in the following way: - Close the ain tap of the water ains - Open all the hot and cold water taps - Epty the lowest points. WARNING When carrying out the discharge of the safety valve (D), it ust be connected to a suitable collection syste. The anufacturer is not responsible for possible daages due to safety valve operation 4 - IGNITION AND OPERATION 4.1 PRELIMINARY CHECKS a) that the supply networks data (electric, water, gas) corresponds to the label data b) that piping leaving the boiler is covered by theral insulation sheath c) that flue gas extraction and air suction pipes work correctly d) that conditions for regular aintenance are guaranteed if the boiler is placed inside or between furniture e) the seal of the fuel adduction syste f) that fuel capacity corresponds to values requested by the boiler g) that the fuel supply syste has the correct capacity for the necessary capacity to the boiler and that it has all the safety and control devices prescribed by current regulations. 4.2 APPLIANCE IGNITION - Set the ode selector to (off-reset) - Set the ain syste switch to on (the boiler status green signal starts flashing) - Adjust roo therostat to desired teperature (-20 C) or, should the syste have a tier, this ust be on and adjusted (-20 C) - Set the ode selector (1) to suer (reference notch on sybol) or winter (reference notch on graduated zone) depending on the season; the boiler status signal is green and flashes at a frequency of 0.5 second ON and 3.5 seconds OFF; the boiler will be in stand-by status: when heat is required the burner will ignite and the led light becoes fixed green to show there is a flae. fig. 5 Pre-heating (faster hot water): rotate the doestic hot water teperature adjustent knob (2 - fig. 3) to the sybol, to activate the pre-heating function. This function keeps the water in the doestic hot water exchanger hot, to reduce standby ties when a request is ade. When the pre-heating function is enabled, the yellow LED (1) is ON. The onitor (5 - fig. 9) indicates the delivery teperature of the heating water or the doestic hot water, according to the current request. During burner ignition following a pre-heating request, the onitor indicates the sybol. To deactivate the pre-heating function, rotate the doestic hot water teperature adjustent knob back to the sybol. The yellow LED will switch off. Bring the doestic hot water teperature adjustent knob back to the required position. This function cannot be activated when the boiler is OFF: function selector on OFF (fig. 4). ADJUSTMENT OF THE HEATING WATER TEMPERATURE (1) With changes in outside teperature it ay be necessary to increase or lower the teperature of the heating water by re-adjusting the selector of the boiler heating water teperature. Turn clockwise to increase water teperature and anti-clockwise to lower it. ADJUSTMENT OF DOMESTIC HOT WATER TEMPERATURE (2) The hot water teperature can be changed by turning the hot water therostat clockwise to increase the teperature and anti-clockwise to lower it. If the led lights up green and flashes at a frequency of 0.5 seconds ON and 0.5 seconds OFF, this signifies that the boiler is in teporary shutdown (see light signals and faults section). The Residence KIS boiler will keeping working until reaching the set teperature, after which it will go into standby. The boiler will go into SAFETY STOP if there should be faults in ignition or working: the green signal on the instruent panel will go off and the red boiler in lockout signal will light up (see light signals and faults section). 4.3 SWITCHING OFF Teporary switching off In case of absence for short periods of tie, set the ode selector (1) to (off/reset-green signal on and flashing) With the power supply and cobustible gas still connected the boiler is protected by systes: - Antifreeze: this ode will start up if the water teperature in the boiler drops to below 5 C, the circulator starts up with a tier cycle of 15 every 2 hours with the following logic: the circulator will switch off when the water teperature in the boiler exceeds 10 C; the burner ignites at iniu on heating when the water teperature in the boiler drops to below 5 C until the water reaches 30 C, this is followed by a post-circulation for 30 seconds. - Circulator anti-lockout: the circulator starts working every 24 hours of standstill and anyhow after 3 hours fro the last tie hot water was drawn. fig Long period switching off In case of absence for long periods of tie: - Set the ode selector (1) to (off/reset green signal on and flashing) - Set the ain syste switch to OFF and check that the green signal switches off - Turn off the gas and water cocks of the heating and hot water systes. RESET MODE In this case, anti-frost device is deactivated: epty the systes, in case of risk of frost. 6 fig. 4

7 RESIDENCE KIS 4.4 LIGHT SIGNALS AND FAULTS The control panel has two led that indicate the boiler operating status: - Green led - Red led Green led - Flashing with frequency 0.5 second on seconds off = boiler in standby, there is no flae. - Flashing with frequency 0.5 second on second off = teporary stop of the appliance due to the following self-restoring faults: - water pressure switch (standby tie 10 inutes approxiately) - air pressure switch (standby tie 10 inutes approxiately) - transitory waiting for ignition. In this phase, the boiler waits for restoration of working conditions. If after standby tie, the boiler will not restore regular operation, stop will be peranent and light signalling will be red. - Fast flashing (frequency 0.1 sec. on; 0.1 sec. off; duration 0.5) input/ output function CTR (Environent Autoatic Adjustent Syste). By setting the heating water teperature selector in the zone arked by sybols in bold type - teperature value fro 55 to 65 C - the CTR self-adjusting syste is activated: the boiler varies the delivery teperature according to the closing signal of the abient therostat. When the teperature set with the heating water teperature selector is reached, a 20 inutes count begins. If during this period the abient therostat still requests heat, the value of the set teperature autoatically increases by 5 C. When the new value is reached, other 20 inutes count begins. If during this period the abient therostat still requests heat, the value of the set teperature autoatically increases by 5 C. This new teperature value is the result of the teperature set anually with the heating water teperature selector and the increase of +10 C of the CTR function. After the second increasing cycle, the teperature value is restored to the value set by the user and the above entioned cycle is repeated until the abient therostat request is fulfilled. Fixed green if there is flae, the boiler works regularly. Red led If the red LED lights up, this indicates the presence of a fault; the onitor visualises a code interpreted as follows: A 01 flae failure (fixed red LED + flae failure icon ) A 02 liit therostat intervention (blinking red LED) A 03 air pressure switch intervention (fixed red LED) A 04 water pressure switch after the transitory phase (fixed red LED + fixed green + LED filling icon ) A 06 doestic hot water NTC probe (blinking green + red LEDs) A 07 heating NTC probe (fixed red LED) To restore operation: faults A Position the function selector on OFF, wait 5-6 seconds then rotate it to the required position. If the reset attepts do not reactivate the boiler, contact the Technical Assistance Centre. Fault A 04 Along with the fault code, the digital onitor visualises the sybol. Check the pressure value indicated by the hydroeter: if it is less than 0.3 bar, position the function selector on OFF and adjust the filling tap until the pressure reaches a value between 1 and 1.5 bar. Position the function selector on the required position. If these pressure drops occur frequently, contact the Technical Assistance Centre. Fault A 06 The boiler functions norally but does not guarantee a constant doestic hot water teperature, which reains set at around 50 C. Fault A 07 Contact the Technical Assistance Centre. Fixed yellow LED Pre-heating function activated. When the LEDs flash alternatively it eans that there is a calibration procedure in progress. boiler status led fig. 6 A ADJUSTMENTS (FIG. 27) The boiler has already been adjusted by the anufacturer. For LPG gas: the boiler has been regulated in I3B/P (G30) category. If you need to regulate in I3+ or I3P categories (G31) exclude pressure regulator. If it is necessary to adjust it again, for exaple after extraordinary aintenance, after replaceent of gas valve or after gas conversion, carry out the following procedure. The axiu output adjustent ust be carried out in the sequence indicated exclusively by qualified personnel. MAXIMUM POWER ADJUSTMENT - Turn the ain syste switch to OFF - On the control panel: - set the ode selector to (suer) - turn the doestic hot water teperature selector to axiu (2) - Unscrew the screws fastening skirt to fraework - Reove skirt unscrew the screw fastening the instruent panel - Unscrew the screw of the pressure test point, downstrea fro the gas valve, by about two turns and connect up the gauge - Turn on a hot water tap to axiu capacity (leave it running for at least two inutes before calibrating) - Check that the pressure on the pressure gauge is stable; or with a illiaeter in series to the odulator, ake sure that the odulator supplies the axiu available current (120 A for G20 and 165 A for LPG). - Carefully prise out the protection cap of the adjustent screws, using a screwdriver - Disconnect the copensation tap fro the air box - With a fork spanner CH10 use the adjustent nut of the axiu output in order to obtain the value indicated in ultigas table MINIMUM DOMESTIC HOT WATER ADJUSTMENT - Disconnect the odulator faston - Wait until the pressure on the pressure gauge is stable at iniu value - Paying attention not to press the internal shaft, with a socket head screw turn the red adjustent screw to regulate the doestic hot water iniu teperature and calibrate until the pressure gauge reads the value indicated in ultigas table - Reconnect the odulator faston - Close the doestic hot water tap - Carefully refit the protection cap of the adjustent screws. MINIMUM AND MAXIMUM HEATING ELECTRIC ADJUSTMENT The electric adjustent function is activated and deactivated exclusively by the juper (JP1). The function can be enabled in the following way: - By powering the card with the juper JP1 inserted and the ode selector in winter position, independently fro the possible presence of other operation request. - By inserting the juper JP1, with the ode selector in winter position, without heat request in progress. By activating the function the burner is ignited through siulation of heat request in heating. To perfor calibration operations, proceed as follow: - Switch off the boiler - Reove the shell and access the card - Insert the juper JP1 to enable the knobs placed on the control panel to the iniu and axiu heating adjustent functions. - Make sure that the ode selector is in winter position - Power the boiler Electric card in voltage (230 Volt) - Turn the heating water teperature adjustent knob (1) until it reaches the heating iniu value as indicated in the ultigas table - Insert the juper JP2 - Turn the doestic hot water teperature adjustent knob (2) until it reaches the heating axiu value as indicated in the ultigas table - Reove the juper JP2 to store the heating axiu value - Reove the juper JP1 to store the heating iniu value and to get out the calibration procedure - Reconnect the copensation inlet to the air distribution box Disconnect the pressure gauge and retighten the pressure test point screw. JP1 Bridge to enable function calibration JP2 Bridge to adjust axiu heating JP3 Bridge to select MTN-LPG function CTR fig. 7 fig. 8 7

8 ENGLISH To finish the calibration function without storing the set values, proceed as follows: a) set the ode selector to position (OFF) b) reove power supply voltage c) reove JP1/JP2 The calibration function is autoatically finished, without storing iniu and axiu values, after 15 inutes of its activation. The function is autoatically finished also in case of definitive stop or lockout. Also in this case, function conclusion DOES NOT provide values storing. Note To calibrate only axiu heating, it is possible to reove the juper JP2 (to store the axiu) and then get out fro the function, without storing the iniu, setting the ode selector to (OFF) or reoving the voltage fro the boiler. After each intervention on the adjustent eleent of the gas valve, seal it with sealing varnish. When adjustent is coplete: - Restore set teperature with the abient therostat to the desired teperature - Set the heating water teperature selector to the desired position - Close the instruent panel - Pull the shell back in place 4.6 GAS CONVERSION OPERATIONS The boiler is designed to operate with ethane gas (G20) or LPG according to the product label. It is possible to convert the boilers fro one gas type to another by using the appropriate kit supplied upon request: - Methane conversion kit - LPG conversion kit Conversion ust be carried out by qualified personnel. After conversion, adjust the boiler again following the indications in specific section and apply the new identification label contained in the kit. 5 - MAINTENANCE To ensure product characteristics and efficiency reain intact and to coply with prescriptions of current regulations, it is necessary to render the appliance to systeatic checks at regular intervals. Control frequency depends on the installation and use conditions, but it is therefore necessary an annual check-up by the authorised personnel fro the Technical Assistance Service. Turn off the appliance to carry out the aintenance of the structure near the flue exhaust connections or devices, and their accessories. Once the interventions are finished a qualified technician ust check that the pipes and the devices work correctly. IMPORTANT: before carrying out any cleaning or aintenance operation of the appliance, use the appliance and syste switch to interrupt power supply and close the gas supply turning the tap placed on the boiler. Do not clean the appliance or its parts with inflaable substances (e.g. petrol, alcohol, etc.). Do not clean panels, painted parts and plastic parts with paint thinner. Panel cleaning ust be carried out only with soapy water. 5.1 Check the cobustion paraeters To carry out the cobustion analysis, proceed as follows: - Open the hot water tap to its axiu output - Set the ode selector to suer and the doestic hot water teperature selector to the axiu value - Reove the screw of the cobustion analysis inlet cover (fig. 30) and insert the probes - Power the boiler The appliance works at axiu output and it is possible to check cobustion. After analysis is coplete: - Close the hot water tap - Reove the probe fro the analyser and close the cobustion analysis inlet fastening carefully the screw previously reoved. For disassebly refer to instructions below: - Reove power supply fro the boiler and close the gas tap - Reove in sequence: shell, air distribution box cover and cobustion chaber cover - Disconnect the spark plug cable connection - Slide off the lower cable groet fro the seat of the air distribution box - Reove the burner fixing screws and reove the latter with the spark plug attached and corresponding cables - Using a socket or fork spanner, reove the nozzles and the washers and replace the with the ones in the kit Use and asseble the washers contained in the kit also in case of anifolds without washers. Only Residence 28 KIS - To convert fro natural gas to LPG, ount the flange and fix it to the burner with the supplied screws - To convert fro LPG to natural gas, reove (if present) the rear flange fro the burner. - Reinsert the burner in the cobustion chaber and tighten the screws fixing it to the gas anifold - Place the cable groet with the spark plug cable in its seat in the air distribution box - Restore connection of the spark plug cable - Refit the cobustion chaber cover and the cover of the air distribution box - Overturn the control instruent panel towards the boiler front part - Open the card cover - On the control card (fig. 8): - If the conversion is fro ethane gas to LPG, insert the juper in position JP3 - If the conversion is fro LPG to ethane gas, reove the juper fro position JP3 - Reposition the coponents previously reoved - Restore voltage to the boiler and reopen the gas tap (with boiler in operation, check correct seal of the gas feeding circuit connections). 8

9 RESIDENCE KIS USER 1A GENERAL WARNINGS The instruction anual is an integral part of the product and it ust therefore be kept carefully and ust accopany the appliance; if the anual is lost or daaged, another copy ust be requested fro the Technical Assistance Service. This boiler ay only be installed and serviced by qualified personnel who coply with the national and local current regulations For installation, it is advisable to contact specialised personnel. The boiler ust only be used for the application foreseen by the anufacturer. The anufacturer shall not be liable for any daage to persons, anials or property due to errors in installation, calibration, aintenance or due to iproper use. The safety and autoatic adjustent devices ust not be odified, during the syste life cycle, by the anufacturer or supplier. This appliance produces hot water, therefore it ust be connected to a heating syste and/or a doestic hot water ains, copatible with its perforance and output. In case of water leakage, close the water supply and contact the Technical Assistance Service iediately. In case of absence for long periods tie, close the gas supply and switch off the electrical supply ain switch. In case of risk of frost, epty the boiler. Fro tie to tie check that the operating pressure of the hydraulic syste does not decrease under 1 bar. In case of failure and/or alfunctioning, deactivate the appliance, and do not try to repair or intervene directly on it. Appliance aintenance ust be carried out at least once a year: progra it with the Technical Assistance Service will avoid wasting tie and oney. Boiler use requires to strictly observe soe basic safety rules: Do not use the appliance in any anner other than its intended purpose. It is dangerous to touch the appliance with wet or dap body parts and/ or in bare feet. Under no circustances cover the intake grids, dissipation grids and ventilation vents in the installation roo with cloths, paper or any other aterial. Do not activate electrical switches, telephone or any other object that causes sparks if there is a sell of gas. Ventilate the roo by opening doors and windows and close the gas central tap. Do not place anything in the boiler. Do not perfor any cleaning operation if the appliance is not disconnected fro the ain power supply. Do not cover or reduce ventilation opening of the roo where the generator is installed. Do not leave containers and inflaable products in the installation roo. Do not attept to repair the appliance in case of failure and/or alfunctioning. It is dangerous to pull or twist the electric cables. Children or unskilled persons ust not use the appliance. Do not intervene on sealed eleents. For better use, reeber that: - a periodic external cleaning with soapy water not only iproves its aesthetic aspect but also preserves panelling fro corrosion, extending its life cycle; - if the wall-ounted boiler is enclosed in pendant furniture, leave at least 5 c for ventilation and aintenance; - installation of an abient therostat will favour a greater cofort, a ore rational use of the heat and energy saving; the boiler can also be connected to a prograing clock in order to anage ignition and switching off during the day or week. 2A IGNITION First ignition ust be carried out by personnel fro the Technical Assistance Service. At the sae tie, if it is necessary to put the appliance in service again, carefully follow the described operations. To start-up the boiler it is necessary to carry out the following operations: - power the boiler - open the gas tap present in the syste to allow fuel flow - set the ode selector (1) to suer (reference notch on sybol) or winter (reference notch on graduated zone) depending on the season (fig. 5) Adjust abient therostat to desired teperature (approxiately 20 C) Adjustent of the heating water teperature (1) With changes in outside teperature it ay be necessary to increase or lower the teperature of the heating water by re-adjusting the selector of the boiler heating water teperature. Turn clockwise to increase water teperature and anti-clockwise to lower it. Adjustent of doestic hot water teperature (2) The hot water teperature can be changed by turning the hot water therostat clockwise to increase the teperature and anti-clockwise to lower it. Pre-heating (faster hot water): rotate the doestic hot water teperature adjustent knob (2 - fig. 3) to the sybol, to activate the pre-heating function. This function keeps the water in the doestic hot water exchanger hot, to reduce standby ties when a request is ade. When the pre-heating function is enabled, the yellow LED (1) is ON. The onitor (5 - fig. 9) indicates the delivery teperature of the heating water or the doestic hot water, according to the current request. During burner ignition following a pre-heating request, the onitor indicates the sybol. To deactivate the pre-heating function, rotate the doestic hot water teperature adjustent knob back to the sybol. The yellow LED will switch off. Bring the doestic hot water teperature adjustent knob back to the required position. This function cannot be activated when the boiler is OFF: function selector on OFF (fig. 4). CTR Function By setting the heating water teperature selector in the zone arked by the sybols in bold type, the CTR self-adjusting syste is activated (frequency 0.1 sec. on; 0.1 sec. off; duration 0.5): according to the teperature set on the abient therostat and the tie eployed to reach it, the boiler varies autoatically the heating water teperature reducing the operating tie, allowing great operation cofort and energy saving. On the control panel, the green led flashes with frequency 0.5 second on, 3.5 seconds off. The boiler is standby status until, after a heat request, the burner switches on and the indicator turns fixed green to indicate flae presence. The boiler will be in function until the adjusted teperature is reached, afterwards it will be in stand-by again. If faults arise in ignition or operations, the boiler perfors a SAFETY STOP : on the control panel, the green indicator will switch off and the boiler lockout red indicator will switch on (see chapter light signals and faults). Reset function To restore operation set the ode selector to (fig. 4), wait 5-6 seconds and then take the ode selector to the desired position checking that the red indicator light is off. At this point the boiler will autoatically start and the red lap switches on in green. N.B. If the attept to reset the appliance does not activate operation, contact the Technical Assistance Service. 3A SWITCHING OFF Teporary switching off In case of absence for short periods of tie, set the ode selector to OFF (fig. 4). Anti-frost device reains active. Long period switching off In case of absence for long periods of tie, set the ode selector to OFF (fig. 4). Then, close the gas tap present on the syste. In this case, anti-frost device is deactivated: epty the systes, in case of risk of frost 4A CONTROLS Make sure at beginning of heating period and during use that the water pressure gauge indicates the pressure values with cold appliance within 0.6 and 1.5 bar: this avoids syste noise levels due to the presence of air. In case of insufficient water circulation, the boiler will switch off. Under no circustances, water pressure ust be below 0.5 bar. If this condition is checked, it is necessary to restore water pressure in the boiler proceeding as follows: - set the ode selector (fig.4) to OFF - open the filling tap (B fig. 26) until the pressure value is within 1 and 1.5 bar. Carefully close the tap. Replace the ode selector on the initial position. If pressure drop is frequent, contact the Technical Assistance Service. 9

10 ENGLISH 5A LIGHT SIGNALS AND FAULTS The control panel has two led that indicate the boiler operating status: Green led Flashing - Flashing with frequency 0.5 second on seconds off = boiler in standby, there is no flae. - Flashing with frequency 0.5 second on second off = teporary stop of the appliance due to the following self-restoring faults: - water pressure switch (standby tie 10 inutes approxiately) - air pressure switch (standby tie 10 inutes approxiately) - transitory waiting for ignition. In this phase, the boiler waits for restoration of working conditions. If after standby tie, the boiler will not restore regular operation, stop will be peranent and light signalling will be red. - Fast flashing (frequency 0.1 sec. on; 0.1 sec. off; duration 0.5) input/output function CTR (Environent Autoatic Adjustent Syste). By setting the heating water teperature selector in the zone arked by sybols in bold type - teperature value fro 55 to 65 C - the CTR self-adjusting syste is activated: the boiler varies the delivery teperature according to the closing signal of the abient therostat. When the teperature set with the heating water teperature selector is reached, a 20 inutes count begins. If during this period the abient therostat still requests heat, the value of the set teperature autoatically increases by 5 C. When the new value is reached, other 20 inutes count begins. If during this period the abient therostat still requests heat, the value of the set teperature autoatically increases by 5 C. This new teperature value is the result of the teperature set anually with the heating water teperature selector and the increase of +10 C of the CTR function. After the second increasing cycle, the teperature value is restored to the value set by the user and the above entioned cycle is repeated until the abient therostat request is fulfilled. Fixed green if there is flae, the boiler works regularly. TECHNICAL DATA Heating//doestic hot water noinal theral output (Hi) Heating/doestic hot water noinal theral power Heating reduced theral output (Hi) Heating reduced theral power Doestic hot water reduced theral output (Hi) Doestic hot water reduced theral power Pn ax - Pn in working efficiency 30 % working efficiency Electric power Category Country of destination Power supply voltage Protection level Chiney and skirt losses with burner off-on CH operation Maxiu pressure - teperature Miniu pressure for standard operation Selection field of CH water teperature Pup: axiu head available for syste capacity Mebrane expansion tank Expansion tank pre-charge DHW operation Maxiu pressure Miniu pressure Hot water quantity with t 25 C with t 30 C with t 35 C DHW iniu capacity Selection field of DHW teperature Flow regulator Gas pressure Methane gas noinal pressure (G 20) LGP liquid gas noinal pressure (G 30 / G 31) Hydraulic connections HC input - output DHW input-output Gas input Boiler diensions Height Width Depth Boiler weight Flow rate (G20) Air capacity Flue gas capacity Mass flow of flue gas (ax-in) Fan perforance Boiler residual head without pipes or flange Red led If the red LED lights up, this indicates the presence of a fault; the onitor visualises a code interpreted as follows: A 01 flae failure (fixed red LED + flae failure icon ) A 02 liit therostat intervention (blinking red LED) A 03 air pressure switch intervention (fixed red LED) A 04 water pressure switch after the transitory phase (fixed red LED + fixed green LED + filling icon ) A 06 doestic hot water NTC probe (blinking green + red LEDs) A 07 heating NTC probe (fixed red LED) To restore operation: faults A Position the function selector on OFF, wait 5-6 seconds then rotate it to the required position. If the reset attepts do not reactivate the boiler, contact the Technical Assistance Centre. Fault A 04 Along with the fault code, the digital onitor visualises the sybol. Check the pressure value indicated by the hydroeter: if it is less than 0.3 bar, position the function selector on OFF and adjust the filling tap until the pressure reaches a value between 1 and 1.5 bar. Position the function selector on the required position. If these pressure drops occur frequently, contact the Technical Assistance Centre. Fault A 06 The boiler functions norally but does not guarantee a constant doestic hot water teperature, which reains set at around 50 C. Fault A 07 Contact the Technical Assistance Centre. Fixed yellow LED Pre-heating function activated. When the LEDs flash alternatively it eans that there is a calibration procedure in progress. kw kcal/h kw kcal/h kw kcal/h kw kcal/h kw kcal/h kw kcal/h % % W V - Hz IP % bar bar C l/h l bar bar bar l/in l/in l/in l/in C l/in Ø Ø Ø kg N 3 /h N 3 /h gr/s Pa 24 KIS 25, , , , , , ,8-84,5 91, II2H X5D 0,15-7, ,25-0, ,15 13,70 11,40 9, /37 3/4 1/2 3/ ,743 42,330 14,36-15, KIS 30, , , , , , ,9-85,2 90, II2H X5D 0,07-7, ,25-0, ,15 16,10 13,40 11, /37 3/4 1/2 3/ ,438 53,496 18,21-19,

11 RESIDENCE KIS Concentric flue gas outlet pipes Diaeter Maxiu length Losses for a 45 /90 bend Hole in wall (diaeter) Concentric flue gas outlet pipes Diaeter Maxiu length (without flange) Losses for a 45 /90 bend Hole in wall (diaeter) Installation B22P B52P Diaeter Maxiu length (without flange) Separate flue gas outlet pipes Diaeter Maxiu length Losses for a 45 /90 bend NOx Eission values at ax. and in. rate of gas G20* Maxiu CO s.a. lower than CO2 NOx s.a. lower than T flue gases Miniu CO s.a. lower than CO2 NOx s.a. lower than T flue gases p.p.. % p.p.. C p.p.. % p.p.. C * 24 KIS: Check carried out with concentric pipe Ø length 0,85 - water teperature C - flue gas flange of suitable diaeter installed 28 KIS: Check carried out with twin pipe Ø 80-0,5+0, water teperature C - flue gas flange ø KIS 28 KIS ,25 1/1, ,40 1,35/2, ,2/1,7 classe , , ,40 1/1, ,00 1,35/2, ,50+14,50 1,2/1,7 classe , , Multigas table Lower Wobbe index (at 15 C-1013 ) Lower heat Value Supply noinal pressure Supply iniu pressure MJ/3S MJ/3 ( H2O) ( H2O) Methane gas (G20) 45,67 34,02 20 (203,9) 13,5 (137,7) Butane (G30) 80,58 116, (285,5-305,9) Propane (G31) 70, (377,3) 24 KIS - Main burner: 11 nozzles HC axiu gas capacity DHW axiu gas capacity HC iniu gas capacity DHW iniu gas capacity Maxiu pressure downstrea CH valve Maxiu pressure downstrea DHW valve Miniu pressure downstrea CH valve Miniu pressure downstrea DHW valve Ø H2O H2O H2O H2O 1,35 2,73 2,73 0,94 0,94 11,80 120,33 11,80 120,33 1,50 15,30 1,50 15,30 0,78 2,03 2,03 0,70 0,70 27,80 283,48 27,80 283,48 3,30 33,65 3,30 33,65 0,78 2,00 2,00 0,69 0,69 35, , ,3 44 4, KIS - Main burner: 13 nozzles HC axiu gas capacity DHW axiu gas capacity HC iniu gas capacity DHW iniu gas capacity Maxiu pressure downstrea CH valve Maxiu pressure downstrea DHW valve Miniu pressure downstrea CH valve Miniu pressure downstrea DHW valve Ø H2O H2O H2O H2O 1,35 3,23 3,23 1,34 1,11 11,30 115,23 11,30 115,23 2,25 22,94 1,60 16,32 0,78 2,40 2,40 1,00 0,83 28,00 285,52 28,00 285,52 5,20 53,03 3,60 36,71 0,78 2,37 2,37 0,99 0,82 36,00 367,10 36,00 367,10 6,80 69,34 4,80 48,95 The data expressed ust not be used to certificate the syste; for certification use the data indicated in the Syste handbook easured during first ignition 11

12 FRANÇAIS FR INSTALLATEUR 1 - AVERTISSEMENTS ET SÉCURITÉS Les chaudières produites dans nos établisseents sont fabriquées en faisant attention aussi à chaque coposant de anière à protéger tant l utilisateur que l installateur face à d éventuels accidents.donc, après toute intervention sur le produit, il est conseillé au personnel qualifié de prêter une attention particulière aux brancheents électriques, surtout en ce qui concerne la partie des conducteurs dépourvue d enveloppe, qui ne doit en aucune façon sortir du bornier, en évitant ainsi le contact possible avec les parties actives du conducteur. Le présent anuel d instructions, avec celui de l utilisateur, fait partie intégrante du produit : s assurer qu il accopagne toujours l appareil, êe en cas de transfert à un autre propriétaire ou utilisateur ou bien de déplaceent sur une autre installation. En cas de doage ou perte, deander une autre copie au Service après-vente local. L installation de la chaudière et toute autre intervention d assistance et d entretien doivent être effectuées par du personnel qualifié selon les indications des nores nationales et locales en vigueur. Il est conseillé à l installateur d inforer l utilisateur sur le fonctionneent de l appareil et sur les fores fondaentales de sécurité. Cette chaudière doit être destinée à l utilisation pour laquelle elle a été expresséent réalisée. Le constructeur décline toute responsabilité contractuelle et hors contrat pour les doages aux personnes, aux aniaux ou aux biens dus à des erreurs lors de l installation, du réglage ou de l entretien et à des usages ipropres. Une fois l eballage enlevé, s assurer que le contenu est coplet et en bon état. En cas de non conforité, s adresser au revendeur où l appareil a été acheté. L évacuation de la soupape de sécurité de l appareil doit être raccordée à un systèe de récolte et d évacuation approprié. Le constructeur de l appareil décline toute responsabilité pour d éventuels doages provoqués par l intervention de la soupape de sécurité. Éliiner les atériaux d eballage dans les récipients appropriés auprès des centres de raassage correspondants. Les déchets doivent être éliinés sans danger pour la santé de l hoe et sans utiliser des procédures ou des éthodes qui pourraient endoager l environneent. Lors de l installation, il est nécessaire d inforer l utilisateur que: - en cas de fuites d eau, il faut couper l alientation en eau et avertir iédiateent le Service après-vente. - la pression d exercice de l installation hydraulique soit coprise entre 1 et 2 bars, et de toute façon sans dépasser 3 bars.en cas de besoin, il faut faire intervenir du personnel qualifié du Service après-vente. - en cas de ne pas utiliser la chaudière pendant une longue période, il est conseillé de faire intervenir le Service après-vente pour effectuer au oins les opérations suivantes: positionner l interrupteur principal de l appareil et l interrupteur général de l installation sur éteint ; ferer les robinets du cobustible et de l eau, tant de l installation therique que sanitaire; en cas de risque de gel, vidanger les installations therique et sanitaire; - l entretien de la chaudière doit être effectué au oins tous les ans, en le prograant le plus tôt possible avec le Service après-vente. Pour la sécurité il faut rappeler que : les enfants et les personnes inexpérientées sans assistance ne doivent pas utiliser la chaudière; il est dangereux d activer des dispositifs ou des appareils électriques, tels que des interrupteurs, des appareils électroénagers, etc. en cas de sentir le cobustible ou la cobustion; en cas de fuites de gaz, aérer la pièce en ouvrant coplèteent les portes et les fenêtres, ferer le robinet général à gaz, faire intervenir iédiateent le personnel qualifié du Service après-vente; ne pas toucher la chaudière avec les pieds nus et des parties du corps ouillées ou huides; avant d effectuer le nettoyage, débrancher la chaudière du réseau de distribution électrique en positionnant l interrupteur bipolaire de l installation et l interrupteur principal du panneau de coande sur OFF ; Dans certaines parties du anuel on utilise les syboles : ATTENTION = actions deandant une certaine prudence et une préparation adéquate. INTERDICTION = actions NE DEVANT absoluent PAS être exécutées. il est interdit de odifier les dispositifs de sécurité ou de réglage sans l autorisation ou les indications du constructeur; ne pas tirer, détacher, retordre les câbles électriques sortant de la chaudière, êe si celle-ci est débranchée du réseau de distribution électrique; éviter de boucher ou de réduire les diensions des ouvertures d aération de la pièce où se trouve l installation; ne pas laisser des récipients ni de substances inflaables dans la pièce où l appareil est installé; ne pas laisser les éléents constituant l eballage à la portée des enfants. 2 - DESCRIPTION DE LA CHAUDIERE Residence KIS est une chaudière urale du type C pour le chauffage et la production d eau chaude sanitaire: selon l accessoire d évacuation des fuées utilisé, elle est classée dans les catégories B22P, B52P, C12, C22, C32, C42, C52, C62, C82, C92 (28kW), C12x, C32x, C42x, C52x, C62x, C82x, C92x (28kW). Dans la configuration C, l appareil peut être installé dans n iporte quel type de pièce car il n existe aucune liite due aux conditions d aération et au volue de la pièce. Il s agit de chaudières à gestion électronique, avec alluage autoatique et contrôle de flae à ionisation, odulantes en chauffage et en sanitaire. Les régies du chauffage et du sanitaire utilisent des circuits séparés de l échangeur. Pour garantir un débit d eau correct dans l échangeur, les chaudières sont équipées d une dérivation autoatique. Elles sont équipées de dispositifs de sécurité, d expansion et de distribution. Les chaudières Residence KIS sont équipées de: - Gestion et contrôle par icroprocesseur avec autodiagnostic à travers des Led - Antiverrouillage circulateur - Antigel de preier niveau (pour les installations à l intérieur) - Robinet de gaz uni de stabilisateur de pression - Aénageent pour therostat d abiance, prograateur horaire ou robinets de zone La chaudière Residence KIS est équipée des dispositifs de sécurité suivants: Le robinet de sécurité et le pressostat de l eau interviennent en cas de anque ou d excès de pression hydraulique (axi 3 bars - ini 0,7 bar). Le therostat liite de tepérature de l échangeur intervient en ettant la chaudière en arrêt de sécurité si la tepérature du circuit dépasse la liite (102±3 C) ; il est placé dans le corps de l échangeur. Le pressostat d air intervient en ettant la chaudière en arrêt de sécurité en cas d anoalie du circuit d évacuation des fuées. L intervention des dispositifs de sécurité indiquant un auvais fonctionneent de la chaudière, potentielleent dangereux, il est indispensable de contacter iédiateent le Service Après-vente. Le pressostat d air intervient non seuleent en cas de problèes directs du circuit d évacuation des produits de la cobustion ais aussi en cas de problèes causés par les intepéries. Vous pouvez donc, après une courte attente, tenter de reettre la chaudière en service (cf. chapitre Preière ise en service). La chaudière ne doit jaais être ise en service, êe provisoireent, si les dispositifs de sécurité ne fonctionneent pas ou s ils sont altérés. Les dispositifs de sécurité ne doivent être replacés que par le Service Après-vente, qui n utilisera que des coposants d origine du fabricant ; consultez pour cela le catalogue des pièces détachées qui accopagne la chaudière. Après la réparation, accoplissez un essai d alluage 3 - INSTALLATION REGULATIONS Les chaudières Residence KIS peuvent être installées dans plusieurs types de locaux à condition que l évacuation des produits de la cobustion et l aspiration de l air coburant soient aenées à l extérieur du local. Dans ce cas le local n a besoin d aucune ouverture d aération car ces chaudières ont un circuit de cobustion étanche par rapport au lieu d installation. Par contre, si l air coburant est aspiré dans le local d installation, ce dernier doit disposer d ouvertures d aération confores aux Nores techniques et diensionnées de façon appropriée. Tenez copte des espaces nécessaires pour accéder aux dispositifs de sécurité et de réglage et pour accoplir les opérations d entretien. Vérifiez si le degré de protection électrique de l appareil est adapté aux caractéristiques du local d installation. 12

13 RESIDENCE KIS Si les chaudières sont alientées en gaz cobustible, dont le poids spécifique dépasse celui de l air, les parties électriques devront se trouver à plus de 500 au-dessus du sol. Pour un positionneent correct de l appareil, ne pas oublier que: - il ne doit pas être positionné sur une cuisinière ou un autre appareil de cuisson; - il est interdit de laisser des substances inflaables dans la pièce où la chaudière est installée; - les urs sensibles à la chaleur (par exeple ceux en bois) doivent être protégés à l aide d une isolation convenable. 3.1 FIXATION DU GABARIT DE PRÉMONTAGE (fig. 16) Les chaudières Residence KIS sont conçues et construites pour être ontées sur des installations de chauffage et de production d eau chaude sanitaire. - Placez au ur le gabarit en carton, en vous aidant d un niveau à bulle: contrôlez l horizontalité et la planéité de la surface d appui de la chaudière; prévoyez des épaisseurs en cas de besoin. - Tracez les points de fixation - Retirez le gabarit et percez les trous. - Fixez au ur des chevilles appropriées - Vérifiez l horizontalité avec un niveau à bulle. FIXATION DE LA CHAUDIÈRE - Accrochez la chaudière aux chevilles. 3.2 RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES Nous conseillons de raccorder la chaudière sur les installations après avoir placé le robinet d arrêt de l eau sanitaire et les robinets d arrêt de l installation de chauffage ; à ce propos il existe un kit de robinets pour installation de chauffage et un kit de robinets de chauffage avec filtre. Le choix et le ontage des coposants de l installation sont du ressort du onteur, qui devra suivre les règles de la bonne technique et les lois en vigueur. Sur les installations contenant de l antigel vous devez installer un disjoncteur hydrique. L évacuation de la soupape de sécurité de la chaudière doit être raccordée sur un systèe adéquat de récolte et d évacuation. Le fabricant de la chaudière décline toute responsabilité en cas de préjudices causés par l intervention des soupapes de sécurité. Si l eau de consoation a une dureté coprise entre 25 F et 50 F, ontez un kit de traiteent de l eau sanitaire, si la dureté dépasse 50 F, l efficacité du kit se réduit progressiveent et nous recoandons donc de recourir à un appareil plus perforant ou à l adoucisseent total ; avec une dureté inférieure à 25 F il est nécessaire de onter un filtre de diension adéquate si l eau provient d un réseau de distribution pas totaleent propre/nettoyable. 3.3 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE Les chaudières sortent de l usine coplèteent câblées avec le câble d alientation électrique déjà branché et elles n ont besoin que du brancheent du therostat d abiance (TA) aux bornes dédiées. Pour accéder au bornier: - positionner l interrupteur général de l installation sur éteint ; - dévisser les vis (A) de fixation du anteau (fig. 17); - déplacer vers l avant et ensuite vers le haut la base du anteau pour le décrocher du cadre; - dévisser la vis de fixation (B) du tableau de bord (fig. 18); - tourner le tableau de bord vers soi; - déposer la couverture du bornier (fig. 19) - insérer le câble de l éventuel T.A. (fig. 20) Le therostat d abiance doit être branché coe indiqué sur le schéa électrique (fig. 13). Entrée du therostat d abiance à basse tension de sécurité (24 Vcc). Le brancheent au réseau électrique doit être réalisé par un dispositif de séparation avec ouverture onipolaire d au oins 3,5 (EN , catégorie III). L appareil fonctionne sur courant alternatif de 230 Volt/50 Hz, il a une puissance électrique de 100 W (24 KIS), 128 W (28 KIS) (et il est confore à la nore EN Le brancheent avec une installation de ise à la terre efficace est obligatoire, conforéent aux nores nationales et locales en vigueur. Il est conseillé de respecter le brancheent de phase neutre (L-N). Le conducteur de terre doit être deux centiètres plus long que les autres. L utilisation des tuyaux de gaz et/ou d eau coe ise à la terre d appareils électriques est interdite. Le constructeur décline toute responsabilité pour d éventuels doages provoqués par l absence de ise à la terre de l installation. Pour le brancheent électrique, utiliser le câble d alientation fourni. En cas de replaceent du câble d alientation, utiliser un câble du type HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 2, diaètre ax. externe RACCORDEMENT DE GAZ Avant d effecteur le raccordeent de l appareil au réseau de gaz, vérifier que: - les nores d installation nationales et locales ont été respectées; - le type de gaz est celui pour lequel l appareil a été prévu; - les tuyaux sont propres. La canalisation de gaz prévue est externe. Si le tuyau traversait le ur il devrait passer à travers le trou central de la partie inférieure du gabarit. Il est conseillé d installer un filtre de diensions appropriées sur la ligne de gaz au cas où le réseau de distribution contiendrait des particules solides. Une fois l installation effectuée, vérifier que les jonctions réalisées sont étanches coe prévu par les nores d installation en vigueur. 3.5 ÉVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION ET ASPIRATION DE L AIR Les chaudières Residence KIS doivent être équipées de conduits d évacuation des fuées et d aspiration de l air adaptés au type d installation. Les conduits font partie intégrante de la chaudière ais sont fournis séparéent pour garantir la polyvalence des installations. INSTALLATION FORCÉE OUVERTE (TYPE B22P-B52P) Le conduit d évacuation des fuées peut être orienté dans la direction la plus adéquate aux besoins de l installation. Pour effectuer le ontage suivre les instructions fournies avec le kit. Dans cette configuration, la chaudière est raccordée sur le conduit d évacuation des fuées de ø 80 à l aide d un adaptateur de ø (fig. 21). Dans ce cas l air coburant est prélevé dans le lieu d installation de la chaudière qui doit être un local technique approprié, uni d aération. Les conduits d évacuation des fuées non isolés sont des sources de danger potentielles. Lorsqu il est nécessaire, la bride fuées (L) doit être retirée en faisant levier avec un tournevis. Le tableau reporte les longueurs rectilignes adises. Selon la longueur des conduits utilisée, il est nécessaire d insérer une bride en la choisissant pari celles contenues dans la chaudière (voir les tableaux reportés tout de suite). 24 KIS 28 KIS Longueur des conduits () jusqu à 2 de 2 à 8 de 8 à 25 Longueur des conduits () jusqu à 4 de 4 à 9 de 9 à 15 de 15 à 21 (**) ontée dans la chaudière Bride fuées (L) Ø 42 Ø 44 (**) non installeé Bride fuées (L) Ø 43 Ø 45 (**) Ø 47 non installeé Pertes de charge de chaque coude () INSTALLATION ÉTANCHE (TYPE C) Les chaudières doivent être raccordés au conduit d évacuation et aspiration de l air coaxiaux ou dédoublées qui doit être prises à l extérieur. Sans eux, la chaudière ne doit pas être utilisée. ÉVACUATIONS COAXIALES (ø ) La chaudière est prévue pour être raccordée à des conduits d évacuation/aspiration coaxiaux et avec l ouverture pour l aspiration d air (M) ferée (fig. 22). Les évacuations coaxiales peuvent être orientées dans la direction la plus adaptée aux exigences de la pièce, en respectant les longueurs axiu reportées dans le tableau. Pour l installation, suivre les instructions fournies avec le kit. Selon la longueur des conduits utilisée, il est nécessaire d insérer une bride en la choisissant pari celles contenues dans la chaudière (voir les tableaux reportés tout de suite). Lorsqu il est nécessaire, la bride fuées (L) doit être retirée en faisant levier avec un tournevis. Le tableau reporte les longueurs rectilignes adises. Selon la longueur des conduits utilisée, il est nécessaire d insérer une bride en la choisissant pari celles contenues dans la chaudière (voir les tableaux reportés tout de suite). 24 KIS 28 KIS Longueur des conduits () jusqu à 0,85 de 0,85 à 2,35 de 2,35 à 4,25 Longueur des conduits () jusqu à 0,85 de 0,85 à 1,70 de 1,70 à 2,70 de 2,70 à 3,40 (**) ontée dans la chaudière Bride fuées (L) Ø 42 Ø 44 (**) non installeé Bride fuées (L) Ø 43 Ø 45 (**) Ø 47 non installeé 1,2 1,7 Pertes de charge de chaque coude () 1,2 1,7 Pertes de charge de chaque coude () 1 1,5 Pertes de charge de chaque coude () 1 1,5 13

14 FRANÇAIS ÉVACUATIONS DÉDOUBLÉES (ø 80) Les évacuations dédoublées peuvent être orientées dans la direction adaptée aux exigences de la pièce. Le conduit d aspiration de l air coburant doit être choisi entre les deux entrées (E et F fig. 23), retirez le bouchon de fereture fixé à l aide de vis et utilisez l adaptateur spécifique selon l entrée choisie. L adaptateur entrée de l air ø 80 (E) devant être orienté correcteent, fixez-le à l aide des vis prévues à cet effet, de façon à ce que l ailette de positionneent n interfère pas avec l enveloppe. Retirez la bride des fuées (C), en cas de besoin, en exerçant une action de levier avec un tournevis. Le tableau indique les longueurs rectilignes adises. Selon la longueur de conduit utilise vous devez enfiler une bride, choisie pari celles contenues dans la chaudière (tableau ci-dessous). 24 KIS 28 KIS Longueur des conduits () 2+2 > > Conduits coaxiaux (ø 80/125) La chaudière est prévue pour être raccordée à des conduits d évacuation/ aspiration coaxiaux et avec l ouverture pour l aspiration d air ferée. Les évacuations coaxiales peuvent être orientées dans la direction la plus adaptée aux exigences de la pièce, en respectant les longueurs axiu reportées dans le tableau. Pour l installation, suivre les instructions fournies avec le kit. Pour traverser le ur, réaliser un trou de Ø 130. Selon la longueur des conduits utilisée, il est nécessaire d insérer une bride en la choisissant pari celles contenues dans la chaudière (voir le tableau). Prêter une attention particulière à la tepérature extérieure et à la longueur du conduit. Se référer aux graphiques pour établir l obligation ou non d utiliser le collecteur de condensants. En cas de fonctionneent de la chaudière à des tepératures inférieures à 60 C, l utilisation du collecteur de condensats est obligatoire. En cas d utilisation d un collecteur de condensats, prévoir une inclinaison du conduit d évacuation des fuées de 1 % vers le collecteur. Raccorder le siphon du collecteur de condensats à un conduit d évacuation des eaux blanches. Les conduits d évacuation non isolés constituent des sources potentielles de danger. 24 KIS 28 KIS Longueur des conduits () 3+3 > > > ,5+14,5 (**) ontée dans la chaudière Longueur des conduits () de 0,96 à 3,85 de 3,85 à 7,85 de 7,85 à 12,4 Longueur des conduits () de 0,96 à 2,90 de 2,90 à 5,20 de 5,20 à 7,10 de 7,10 à 10 (**) ontée dans la chaudière Residence 24 KIS - kit coude coaxial baissé Au cas où il serait nécessaire d installer l unité Residence KIS sur des installations déjà existantes (replaceent des gaes Residence KIS), le kit coude coaxial baissé est disponible qui peret de positionner la chaudière en conservant le êe trou de sortie des fuées. Longueur des conduits avec coude baissé () jusqu à 1,85 de 1,85 à 4,25 Bride fuées (L) Ø 42 Ø 44 (**) non installeé Bride fuées Bride fuées (L) Ø 44 (**) (L) Ø 43 Ø 45 (**) Ø 47 non installeé Bride fuées (L) Ø 42 Ø 44 (**) non installeé Bride fuées (L) Ø 43 Ø 45 (**) Ø 47 non installeé non installeé Pertes de charge de chaque coude () 1 1,2 1,7 Pertes de charge de chaque coude () 1,2 1,7 Pertes de charge de chaque coude () 1,35 2,2 Pertes de charge de chaque coude () 1,35 2,2 86,5 Pertes de charge de chaque 45 coude () 90 1,5 Longeur des tubes () Longeur des tubes () 24 KIS - LONGUEUR MAXIMALE DES CONDUITS COAXIAUX ø BAC DE CONDENSATS OBLIGATOIRE Tepérature extérieure ( C) BAC DE CONDENSATS NON OBLIGATOIRE 28 KIS - LONGUEUR MAXIMALE DES CONDUITS COAXIAUX ø ,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 BAC DE CONDENSATS OBLIGATOIRE Tepérature extérieure ( C) BAC DE CONDENSATS NON OBLIGATOIRE KIS - LONGUEUR MAXIMALE DES CONDUITS DÉDOUBLÉES ø 80 longueur conduit évacuation fuées () Bride fuées Ø 44 Bride fuées Ø 42 Bride fuées non installeé longueur conduit aspiration air () 28 KIS - LONGUEUR MAXIMALE DES CONDUITS DÉDOUBLÉES ø 80 longueur conduit évacuation fuées () Bride fuées Ø 43 Bride fuées non installeé Bride fuées Ø 47 Bride fuées Ø longueur conduit aspiration air () CONFIGURATIONS POSSIBLES D ÉVACUATION (fig. 25) B22P-B52P Aspiration dans l abiant et évacuation à l extérieur C12 Évacuation urale concentrique. Les tuyaux peuvent être indépendants en partant de la chaudière ais les sorties doivent être concentriques ou suffisaent proches pour être souises à des conditions de vent siilaires (dans 50 c). C22 Évacuation concentrique dans un conduit de fuées coun (aspiration et évacuation dans le êe conduit). C32 Évacuation concentrique au toit. Sorties coe C12. C42 Évacuation et aspiration dans des conduits de fuées couns séparés, ais souis à des conditions de vent siilaires. C52 Évacuation et aspiration séparées urales ou au toit et de toute façon dans des zones avec des pressions différentes. L évacuation et l aspiration ne doivent jaais être positionnées sur de urs opposés. C62 Évacuation et aspiration réalisées avec des tuyaux coercialisés et certifiés séparéent (1856/1). C82 Évacuation dans un conduit de fuées unique ou coun et aspiration urale. C92 Évacuation au toit (siilaires C32) et aspiration dans un conduit de fuées unique existante 14

15 RESIDENCE KIS 3.6 REMPLISSAGE DE L INSTALLATION DE CHAUFFAGE (FIG. 26) Une fois les raccordeents hydrauliques réalisés, il est possible de replir l installation de chauffage. Cette opération doit être réalisée avec l installation froide en effectuant les opérations suivantes: - ouvrir le bouchon du purgeur d air autoatique (A) en effectuant deux ou trois tours; - s assurer que le robinet d entrée d eau froide est ouvert; - ouvrir le robinet de replissage (B) jusqu à ce que la pression indiquée par l hydroètre soit coprise entre 1 et 1,5 bars. Une fois le replissage fini, referer le robinet de replissage. REMARQUE: la désaération de la chaudière Residence KIS s accoplit autoatiqueent à travers la soupape de purge autoatique placée sur le circulateur. Vérifiez si la soupape du désaérateur est ouverte. Le brûleur s allue uniqueent si la phase de purge de l air est finie. Vidange de l installation de chauffage Pour vidanger l installation, procéder coe suit: - éteindre la chaudière; - desserrer le robinet de vidange de la chaudière (C); - vidanger les points les plus bas de l installation. Vidange de l installation sanitaire En cas de risque de gel, l installation sanitaire doit être vidangée en procédant coe suit: - ferer le robinet général du réseau de distribution d eau; - ouvrir tous les robinets de l eau chaude et froide; - vidanger les points les plus bas. ATTENTION L évacuation de la soupape de sécurité (D) doit être raccordée à un systèe de récolte approprié. Le constructeur de l appareil décline toute responsabilité pour d éventuelles inondations provoquées par l intervention de la soupape de sécurité. 4 - ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT 4.1 VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES a) que les données des réseaux de distribution (électrique, d eau, de gaz) sont confores à celles de la plaque; b) que les tuyaux partant de la chaudière sont recouverts d une gaine calorifuge; c) que les conduits d évacuation des fuées et d aspiration d air sont efficaces; d) que les conditions pour les entretiens noraux sont garanties au cas où la chaudière serait renferée dans ou entre les eubles; e) l étanchéité du systèe d aenée du cobustible; f) que le débit du cobustible est confore aux valeurs deandées par la chaudière; g) que les diensions de l installation d alientation en cobustible correspondent au débit nécessaire à la chaudière et que cette installation est dotée de tous les dispositifs de sécurité et de contrôle prescrits par les nores en vigueur. 4.2 APPLIANCE IGNITION Placez le sélecteur de fonction sur (éteint/déblocage) - Placez l interrupteur général de l installation sur Allué (le voyant vert de l état de la chaudière clignote). - Réglez le therostat d abiance sur la tepérature voulue (~20 C) ou, si l installation est unie d un prograateur horaire, celui-ci doit être actif et réglé sur (~20 C) - Placez le sélecteur de fonction (1) sur été (encoche de référence sur le sybole ) ou sur hiver (encoche de référence sur la zone graduée), selon la saison; le voyant d état de la chaudière clignote en vert avec la 1 2 fig. 5 fonction été fonction préchauffage fonction hiver fréquence 0,5 seconde éclairé et 3,5 secondes éteint, la chaudière sera en état d attente: en cas de deande de chaleur, le brûleur s allue et la Del s éclaire fixeent en vert pour indiquer la présence de la flae. Préchauffage (eau chaude plus rapideent): en tournant la poignée de réglage de la tepérature de l eau sanitaire (2 - Fig. 3) sur le sybole, la fonction préchauffage s active. Cette fonction peret de aintenir chaude l eau contenue dans l échangeur sanitaire afin de réduire les teps d attente durante les prélèveents. Lorsque la fonction préchauffage est activée, la DEL jaune est alluée. L afficheur (5 - Fig. 9) indique la tepérature de refouleent de l eau de chauffage ou de l eau sanitaire sur la base de la deande en cours. Lors de l alluage du brûleur, suite à une deande de préchauffage, l afficheur ontre le sybole. Pour désactiver la fonction préchauffage, tourner à nouveau la poignée de réglage de la tepérature de l eau sanitaire sur le sybole. La DEL jaune s éteint. Mettre alors la poignée de réglage de la tepérature de l eau sanitaire dans la position souhaitée. La fonction est désactivée lorsque la chaudière est en état OFF : sélecteur de fonction sur OFF (fig. 4). RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE L EAU DU CHAUFFAGE (1) Lorsque la tepérature extérieure varie vous devez parfois augenter ou diinuer la valeur de la tepérature de l eau de chauffage et régler à nouveau le sélecteur de tepérature de l eau de chauffage de la chaudière. Faites-le tourner en sens horaire pour augenter la tepérature de l eau et en sens antihoraire pour la diinuer. RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE L EAU SANITAIRE (2) Vous pouvez odifier la tepérature de l eau chaude sanitaire en faisant tourner le therostat sanitaire en sens horaire pour augenter la tepérature et en sens antihoraire pour la diinuer. Si la Del est clignote en vert, avec la fréquence 0,5 seconde éclairée et 0,5 seconde éteinte, la chaudière est en état d arrêt teporaire (cf. chapitre Signaux luineux et anoalies). La chaudière Residence KIS reste en fonction tant que les tepératures de réglage ne sont pas atteintes, puis elle se et en attente. Si des anoalies d alluage ou de fonctionneent se produisent, la chaudière accoplit un ARRÊT DE SÉCURITÉ: sur le tableau de coande le voyant vert s éteint et le voyant rouge d arrêt de la chaudière s éclaire (cf. chapitre Signaux luineux et anoalies). 4.3 EXTINCTION Extinction provisoire En cas de courtes absences, positionner le sélecteur de fonction (1) sur (éteint/réareent voyant vert éclairé clignotant). L alientation électrique et l alientation en cobustible restant actives, la chaudière est protégée par les systèes : - Antigel: la fonction déarre si la tepérature de l eau dans la chaudière descend au-dessous de 5 C; le circulateur coence un cycle teporisé de 15 toutes les 2 heures avec la logique suivante : le circulateur s éteint lorsque la tepérature de l eau de la chaudière dépasse 10 C, le brûleur s allue au iniu en fonction chauffage lorsque la tepérature de l eau de la chaudière descend au-dessous de 5 C et reste allué tant que la tepérature de l eau n atteint pas 30 C, puis il y a une post-circulation de 30 secondes. - Antiverrouillage circulateur: le circulateur s active toutes les 24 heures d arrêt et dans tous les cas 3 heures après le dernier prélèveent sanitaire. fig. 3 fig. 4 fonction déblocage Extinction pendant de longues périodes En cas de longues absences: - Positionner le sélecteur de fonction (1) sur (éteint/réareent voyant vert éclairé clignotant). - Placez l interrupteur général de l installation sur Eteint et vérifiez si le voyant vert s éteint. - Ferez les robinets du cobustible et de l eau de l installation therique et sanitaire Dans ce cas, la fonction antigel est désactivée: vidanger les installations en cas de risque de gel. 15

16 FRANÇAIS 4.4 SIGNAUX LUMINEUX ET ANOMALIES Le panneau de coande coprend deux LED luineuses qui indiquent l état de fonctionneent de la chaudière: LED verte - Elle clignote avec une fréquence de 0,5 seconde alluée - 3,5 secondes éteinte = chaudière en stand-by, il n y a pas de flae. - Elle clignote avec une fréquence de 0,5 seconde alluée - 0,5 seconde éteinte = arrêt provisoire de l appareil dû aux anoalies suivantes à rétablisseent autoatique: - pressostat d eau (teps d attente: environ 10 inutes) - pressostat d air (teps d attente: environ 10 inutes) - transitoire en attente d alluage. Pendant cette phase, la chaudière attend le rétablisseent des conditions de fonctionneent. Si la chaudière ne reprend pas son fonctionneent régulier une fois le teps d attente écoulé l arrêt deviendra définitif et le signal luineux s alluera en rouge. - Elle clignote rapideent (fréquence de 0,1 seconde alluée et 0,1 seconde éteinte, durée 0,5) entrée/sortie de la fonction CTR (Systèe Autoatique Réglage Abiance). En positionnant le sélecteur de tepérature d eau du chauffage dans la zone indiquée par les syboles en caractère gras - valeur de tepérature de 55 à 65 C - le systèe de réglage autoatique CTR s active: la chaudière varie la tepérature de refouleent en fonction du signal de fereture du therostat d abiance. Une fois atteinte la tepérature configurée avec le sélecteur de tepérature d eau du chauffage, un coptage de 20 inutes coence. Si pendant cette période le therostat d abiance continue à deander de la chaleur la valeur de la tepérature configurée augente de 5 C autoatiqueent. Une fois atteinte la nouvelle valeur configurée, un coptage de 20 inutes de plus coence. Si pendant cette période le therostat d abiance continue à deander de la chaleur la valeur de la tepérature configurée augente de 5 C de plus autoatiqueent. Cette nouvelle valeur de tepérature est le résultat de la tepérature configurée anuelleent avec le sélecteur de tepérature d eau du chauffage et l augentation de +10 C de la fonction CTR. Après le second cycle d augentation, la valeur de tepérature est reportée à la valeur configurée par l utilisateur et le cycle décrit ci-dessus est répété 16 jusqu à ce que la deande du therostat d abiance soit satisfaite. Verte fixe La flae est présente, la chaudière fonctionne régulièreent. DEL rouge L alluage de la DEL rouge indique la presence d une anoalie; l afficheur ontre alors un code dont la signification est la suivante: A 01 blocage de flae (DEL rouge fixe + icone de blocage de flae ) A 02 activation du therostat liite (DEL rouge clignotante) A 03 activation du pressostat d air differentiel (DEL rouge fixe) A 04 pressostat d eau apres la phase transitoire (DEL rouge fixe + DEL verte fixe + icone de replissage ) A 06 sonde NTC ode sanitaire (DEL verte+rouge clignotantes) A 07 sonde NTC ode chauffage (DEL rouge fixe) Pour retablir le fonctionneent : anoalies A Placer le selecteur de fonction sur eteint (OFF), attendre 5-6 secondes puis le ettre dans la position souhaitee. Si les tentatives de deblocage ne reactivent pas la chaudiere, deander l intervention du Service apres-vente. Anoalie A 04 L afficheur nuerique ontre le code d anoalie et le sybole. Verifier la valeur de pression indiquee par l hydroetre/thero-hydroetre: si celle-ci est inferieure a 0,3 bar, placer le selecteur de fonction sur eteint (OFF) et agir sur le robinet de replissage jusqu a ce que la pression atteigne une valeur coprise entre 1 et 1,5 bar. Mettre ensuite le selecteur de fonction dans la position souhaitee. Si les baisses de pression sont frequentes, deander l fintervention du Service apres-vente. Anoalie A 06 La chaudiere fonctionne noraleent, ais ne garantit pas la stabilite de la teperature de l eau sanitaire, qui reste reglee autour d une teperature de 50 C. Anoalie A 07 Deander l fintervention du Service apres-vente. DEL jaune fixe Fonction prechauffage activee. Lorsque les DEL clignotent alternativeent cela signifie que une procedure de reglage est en cours. LED état de fonctionneent de la chaudière fonction CTR A 01 fig. 6 fig RÉGLAGES (FIG. 27) La chaudière a été réglée en usine par le constructeur. Pour le gaz GPL: la chaudière est réglée en catégorie I3B/P (G30); pour la régler à I3+ or I3P (G31) isolez le régulateur de pression. Pourtant, s il est nécessaire d effectuer de nouveaux réglages, par exeple après des opérations d entretien extraordinaire, après le replaceent de la soupape du gaz ou après une transforation du gaz, suivre les procédures décrites tout de suite. Les réglages de la puissance axiu doivent être effectués dans la séquence indiquée et exclusiveent par du personnel qualifié. RÉGLAGE DE LA PUISSANCE MAXIMUM SANITAIRE - Placez l interrupteur général de l installation sur Eteint - Sur le panneau de coande: - placer le sélecteur de fonction sur (été) - placer le sélecteur de tepérature de l eau sanitaire au axiu (2) - Dévissez les vis servant à fixer l enveloppe sur le châssis - Retirez l enveloppe - Dévissez les vis de fixation du tableau de bord - Dévissez d environ deux tours la vis de la prise de pression en aval du robinet de gaz et raccordez-y le anoètre - Alientez électriqueent la chaudière en plaçant l interrupteur général de l installation sur Allué - Ouvrez un robinet d eau chaude au débit axiu (laissez-le ouvert pendant au oins deux inutes avant d accoplir l étalonnage) - Vérifier si la pression lue sur le anoètre est stable, ou bien, à l aide d un illiapèreètre placé après le odulateur, s assurer que celui-ci reçoit le courant disponible axiu (120 A pour G20 et 165 A pour gaz liquide) - Retirer le capuchon de protection des vis de réglage en faisant levier soigneuseent à l aide d un tournevis - Débranchez la prise de copensation du caisson d air - Agir sur l écrou de réglage de la puissance axiu à l aide d une clé en fourchette CH10 afin d obtenir la valeur indiquée dans le tableau ultigaz. RÉGLAGE DE LA PUISSANCE MINIMUM SANITAIRE - Déconnecter le faston du odulateur - Attendre à ce que la pression lue sur le anoètre se stabilise à la valeur iniu - À l aide d une clé d Allen, en faisant attention à ne pas presser le petit arbre intérieur, agir sur la vis rouge de réglage du iniu sanitaire et régler jusqu à lire la valeur indiquée dans le tableau ultigaz - Reconnecter le faston du odulateur - Referer le robinet d eau chaude sanitaire - Reettre le capuchon de protection des vis de réglage soigneuseent et attentiveent. RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DU MINIMUM ET MAXIMUM DU CHAUFFAGE La fonction réglage électrique est activée et désactivée exclusiveentpar le shunt (JP1). La fonction peut être activée des anières suivantes: - En alientant la carte avec le shunt JP1 insérée et le sélecteur de fonction sur hiver, indépendaent de la présence éventuelle d autres deandes de fonctionneent; - En insérant le shunt JP1, avec le sélecteur de fonction sur l état hiver, sans deande de chaleur en cours. L activation de la fonction prévoit l alluage du brûleur en siulant une deande de chaleur en chauffage. Pour le réglage, agir coe suit: - Éteindre la chaudière - Retirer le anteau et accéder à la carte - Insérer e shunt JP1 pour activer les poignées du panneau de coande aux fonctions de réglage du iniu et du axiu du chauffage - S assurer que le sélecteur de fonction est sur hiver - Mettre la chaudière sous tension Carte électrique sous tension (230 Volt) - Tourner la poignée de réglage de la tepérature de l eau du chauffage (1) jusqu à atteindre la valeur du iniu du chauffage, coe indiqué dans le tableau ultigaz - Insérer le shunt JP2 - Tourner la poignée de réglage de la tepérature de l eau sanitaire (2) jusqu à atteindre la valeur du axiu du chauffage, coe indiqué dans le tableau ultigaz - Retirer le shunt JP2 pour éoriser la valeur du axiu du chauffage - Retirer le shunt JP1 pour éoriser la valeur du iniu du chauffage et pour finir la procédure de réglage - Reconnecter la prise de copensation au caisson d air Déconnecter le anoètre et revisser la vis de la prise de pression.

17 RESIDENCE KIS Pour teriner la fonction de réglage sans éoriser les valeurs configurées, agir en choisissant une de ces possibilités : a) placer le sélecteur de fonction sur (OFF) b) couper la tension d alientation c) retirez JP1/JP2 La fonction de réglage se terine autoatiqueent, sans la éorisation des valeurs du iniu et du axiu, 15 inutes après son activation. La fonction se terine autoatiqueent êe en cas d arrêt ou de blocage définitif. Mêe dans ce cas, la éorisation des valeurs N est PAS prévue lorsque la fonction se terine. Note Pour régler uniqueent le axiu du chauffage, il est possible de retirer le shunt JP2 (pour éoriser le axiu) et ensuite sortir de la fonction, sans éoriser le iniu, en plaçant le sélecteur de fonction sur (OFF) ou en coupant la tension sur la chaudière. Après toutes les interventions effectuées sur l organe de réglage du robinet du gaz, le resceller avec de la cire à sceller. Au tere des réglages : - raener la tepérature configurée avec le therostat d abiance sur la valeur souhaitée ; - porter le sélecteur de tepérature de l eau du chauffage dans la position souhaitée ; - referer le tableau de bord ; - repositionner le anteau. JP1 Shunt activation fonction de reglage JP2 Shunt reglage de chauffage axiu JP3 Shunt selection MTN-GPL fig TRANSFORMATION DU GAZ La chaudière est livrée pour fonctionner avec du gaz éthane (G20) or gaz liquide conforéent aux indications de la plaque technique. Il est possible de transforer les chaudières d un type de gaz à l autre à l aide des kit correspondants fournis sur deande: - kit de transforation du gaz éthane - kit de transforation du gaz liquide. La transforation ne doit être faite que par du personnel qualifié. Une fois la transforation achevée, régler à nouveau la chaudière en suivant les indications du paragraphe spécifique et appliquer la nouvelle plaque d identification contenue dans le kit. - renverser le tableau de bord vers l avant de la chaudière - ouvrir le couvercle de la carte - sur la carte de contrôle (fig. 8): - pour effectuer la transforation du gaz éthane au gaz liquide, introduire le shunt en position JP3 - pour effectuer la transforation du gaz liquide au éthane, retirer le pont de la position JP3 - reonter les coposants déontés précédeent - reettre la chaudière sous tension et ouvrir à nouveau le robinet de gaz (avec la chaudière en fonction, vérifier l étanchéité des joints du circuit d alientation en gaz). 5 - ENTRETIEN Pour garantir la peranence des caractéristiques de fonctionnalité et efficacité du produit et pour respecter les prescriptions des lois en vigueur, il est nécessaire de souettre l appareil à des contrôles systéatiques à des intervalles réguliers. La fréquence des contrôles dépend des conditions particulières d installation et d utilisation, ais il est de toute façon convenable de faire effectuer un contrôle tous les ans par du personnel agréé des services après-vente. En cas d interventions ou d opérations d entretien sur des structures placées près des conduits des fuées et/ou sur des dispositifs d évacuation des fuées et leurs accessoires, éteindre l appareil et, une fois les travaux finis, faire vérifier leur efficacité par du personnel qualifié. IMPORTANT: avant d effectuer toute opération de nettoyage ou d entretien sur l appareil, agir sur son interrupteur et sur l interrupteur de l installation pour couper l alientation électrique et ferer l alientation en gaz en agissant sur le robinet situé sur la chaudière. Ne pas nettoyer l appareil ni ses parties avec des substances facileent inflaables (ex. essence, alcool, etc.). Ne pas nettoyer les panneaux, les parties peintes et les parties en plastique avec des diluants pour peintures. Le nettoyage des panneaux doit être réalisé uniqueent avec de l eau savonneuse. 5.1 VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES DE COMBUSTION Pour analyser la cobustion, effectuer les opérations suivantes: - ouvrir un robinet d eau chaude au débit axiu - placer le sélecteur de fonction sur été et le sélecteur de tepérature de l eau sanitaire au axiu - retirer la vis du cache de la prise d analyse de la cobustion et insérer les sondes - ettre la chaudière sous tension. L appareil fonctionne à la puissance axiu et il est possible de contrôler la cobustion. Une fois l analyse finie: - ferer le robinet d eau chaude - retirer la sonde de l analyseur et ferer la prise d analyse de la cobustion en fixant avec soin la vis retirée précédeent. Pour effectuer le déontage, procéder de la façon indiquée ci-dessous: - couper le courant sur la chaudière et ferer le robinet de gaz - retirer en ordre de succession: le anteau, le couvercle du caisson d air et le couvercle de la chabre de cobustion - déconnecter le brancheent du câble bougie - sortir le passe-câble inférieur du logeent du caisson d air - retirer les vis de fixation du brûleur et déonter ce dernier avec la bougie fixée et ses câbles - avec une clé en tube ou en fourchette, éonter les buses et les rondelles et les replacer par celles du kit. Il faut absoluent utiliser et onter les rondelles contenues dans le kit, êe avec les collecteurs dépourvus de rondelles. Residence 28 KIS - Pour effectuer la transforation du gaz éthane au gaz liquide, ontez la bride sur le brûleur à l aide des vis fournies - pour effectuer la transforation du gaz liquide au gaz éthane, déontez la bride arrière du brûleur, s il y en a une. - Réintroduire le brûleur dans la chabre de cobustion et visser les vis de fixation sur le collecteur du gaz - placer la passe-câble avec le câble bougie dans son logeent sur le caisson d air - rétablir le brancheent du câble bougie - reonter le couvercle de la chabre de cobustion et le couvercle du caisson d air 17

18 FRANÇAIS UTILISATEUR 1A AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX ET SÉCURITÉS Le anuel d instruction fait partie intégrante du produit et doit donc être conservé soigneuseent et toujours accopagner l appareil; en cas de perte ou doage, deander une autre copie au Service après-vente. L installation de la chaudière et toute autre intervention d assistance et d entretien doivent être effectuées par du personnel qualifié. Pour l installation, il est conseillé de s adresser à du personnel spécialisé. La chaudière doit être destinée à l utilisation prévue par le constructeur. Celui-ci décline toute responsabilité contractuelle et hors contrat pour les doages aux personnes, aux aniaux ou aux biens dus à des erreurs lors de l installation, du réglage ou de l entretien et à des usages ipropres. Pendant toute la durée de vie de l installation, les dispositifs de sécurité et de réglage autoatique des appareils ne doivent pas être odifiés, si ce n est pas le constructeur ou le fournisseur. Cet appareil sert à produire de l eau chaude et doit être branché sur une installation de chauffage et/ou un réseau de distribution d eau chaude sanitaire, copatible à ses perforances et à sa puissance. En cas de fuites d eau, il faut couper l alientation en eau et avertir iédiateent le personnel qualifié du Service après-vente. En cas d absence prolongée, ferer l alientation en gaz et éteindre l interrupteur général d alientation électrique. En cas de prévoir un risque de gel, vidanger l eau contenue dans la chaudière. Vérifier de teps en teps si la pression d exercice de l installation hydraulique ne descend pas au-dessous de 1 bar. En cas de panne et/ou de auvais fonctionneent de l appareil, l arrêter et ne tenter aucune réparation ou intervention directe. L entretien de l appareil doit être effectué au oins tous les ans: en le prograant le plus tôt possible avec le Service après-vente on pourra épargner du teps et de l argent. L utilisation de la chaudière exige le strict respect de certaine règles de sécurité fondaentales: Ne pas utiliser l appareil pour des buts autres que celui auquel il est destiné. Il est dangereux de toucher l appareil en ayant des parties du corps ouillées ou huides et/ou les pieds nus. Il est tout à fait déconseillé de boucher avec des chiffons, du papier ou d autres atériaux les grilles d aspiration et de dissipation et l ouverture d aération de la pièce où l appareil est installé. Ne jaais actionner les interrupteurs électriques, le téléphone ou tout autre objet susceptible de produire des étincelles en cas de sentir le gaz. Aérer la pièce en ouvrant coplèteent les portes et les fenêtres et ferer le robinet centrale du gaz. Ne pas poser aucun objet sur la chaudière. Il est déconseillé d effectuer une quelconque opération de nettoyage avant d avoir débranché l appareil de l alientation électrique. Ne pas boucher ou réduire les diensions des ouvertures d aération de la pièce où le générateur est installé. Ne pas laisser des récipients ni de substances inflaables dans la pièce où l appareil est installé. En cas de panne et/ou de auvais fonctionneent de l appareil, toute tentative de réparation est déconseillée. Il est dangereux de tirer ou de tordre les câbles électriques. Les enfants et les personnes inexpérientées ne doivent pas utiliser l appareil. Il est interdit d intervenir sur des éléents scellés. Pour une eilleure utilisation, ne pas oublier que: - un nettoyage extérieur périodique avec de l eau savonneuse, en plus d aéliorer aspect esthétique, préserve les panneaux de la corrosion en prolongeant leur durée de vie; - si la chaudière urale est renferée dans des eubles suspendus il faut laisser un espace d au oins 5 c par partie pour l aération et pour perettre l entretien; - l installation d un therostat d abiance contribuera à un plus grand confort, à une utilisation plus rationnelle de la chaleur et à une éconoie d énergie; en outre, la chaudière peut être associée à un horloge prograateur pour gérer des alluages et des extinctions dans l espace de la journée ou de la seaine. 2A ALLUMAGE Le preier alluage de la chaudière doit être effectué par du personnel du Service après-vente. Ensuite, s il est nécessaire de reettre en service l appareil, suivre attentiveent les opérations décrites. Pour alluer la chaudière, il est nécessaire d effectuer les opérations suivantes: - ettre la chaudière sous tension - ouvrir le robinet de gaz présent sur l installation afin de perettre le flux du cobustible - placez le sélecteur de fonction (1) sur été (encoche de référence sur le sybole ) ou hiver (encoche de référence sur la zone graduée), selon la saison (fig. 5) Régler le therostat d abiance à la tepérature souhaitée (environ 20 C). Réglage de la tepérature de l eau du chauffage (1) Lorsque la tepérature extérieure varie vous devez parfois augenter ou diinuer la valeur de la tepérature de l eau de chauffage et régler à nouveau le sélecteur de tepérature de l eau de chauffage de la chaudière. Faites-le tourner en sens horaire pour augenter la tepérature de l eau et en sens antihoraire pour la diinuer. Réglage de la tepérature de l eau sanitaire (2) Vous pouvez odifier la tepérature de l eau chaude sanitaire en faisant tourner le therostat sanitaire en sens horaire pour augenter la tepérature et en sens antihoraire pour la diinuer. Préchauffage (eau chaude plus rapideent): en tournant la poignée de réglage de la tepérature de l eau sanitaire (2 - Fig. 3) sur le sybole, la fonction préchauffage s active. Cette fonction peret de aintenir chaude l eau contenue dans l échangeur sanitaire afin de réduire les teps d attente durante les prélèveents. Lorsque la fonction préchauffage est activée, la DEL jaune est alluée. L afficheur (5 - Fig. 9) indique la tepérature de refouleent de l eau de chauffage ou de l eau sanitaire sur la base de la deande en cours. Lors de l alluage du brûleur, suite à une deande de préchauffage, l afficheur ontre le sybole. Pour désactiver la fonction préchauffage, tourner à nouveau la poignée de réglage de la tepérature de l eau sanitaire sur le sybole. La DEL jaune s éteint. Mettre alors la poignée de réglage de la tepérature de l eau sanitaire dans la position souhaitée. La fonction est désactivée lorsque la chaudière est en état OFF: sélecteur de fonction sur OFF (fig. 4). Fonction CTR Pour régler la tepérature de l eau sanitaire (salles de bain, douches, cuisine, etc.), tourner la poignée dans la zone indiquée par les syboles en caractère gras, le systèe de réglage autoatique CTR s active (fréquence de 0,1 s allué et 0,1 s éteint, durée: 0,5): sur la base de la tepérature configurée sur le therostat d abiance et du teps eployé pour l atteindre, la chaudière varie autoatiqueent la tepérature de l eau du chauffage en réduisant le teps de fonctionneent, perettant un plus grand confort de fonctionneent et une éconoie d énergie. La LED luineuse en couleur verte clignote sur le panneau de coande avec une fréquence de 0,5 seconde alluée et 3, 5 secondes éteinte. La chaudière est en stand-by jusqu à ce que, à la suite de une deande de chaleur, le brûleur s allue et le signal devient vert fixe pour indiquer la présence de flae. La chaudière restera en fonctionneent jusqu à ce que les tepératures réglées soient atteintes, après quoi elle se reettra en stand-by. Si des anoalies d alluage ou de fonctionneent étaient vérifiées la chaudière effectuerait un ARRÊT DE SÉCURITÉ : le signal vert s éteint et le signal rouge de blocage de la chaudière s allue sur le panneau de coande (voir le chapitre sur les signaux luineux et les anoalies). Fonction de déblocage Pour rétablir le fonctionneent, placer le sélecteur de fonction sur (fig. 4), attendre 5-6 secondes et puis replacer le sélecteur de fonction sur la position souhaitée en vérifiant que le téoin luineux rouge est allué. À ce point, la chaudière repartira autoatiqueent et le téoin rouge s alluera en couleur verte. N.B. Si les tentatives de déblocage ne rétablissent pas le fonctionneent, s adresser au Service après-vente. 3A EXTINCTION Extinction provisoire En cas de courtes absences, positionner le sélecteur de fonction sur OFF (fig. 4). La fonction antigel reste active. Extinction pendant de longues périodes En cas de longues absences, positionner le sélecteur de fonction sur OFF (fig. 4). Ferer ensuite le robinet de gaz présent sur l installation. Dans ce cas, la fonction antigel est désactivée : vidanger les installations en cas de risque de gel. 4A CONTRÔLES Vérifier de teps en teps au début de la saison de chauffage et pendant l utilisation si l hydroètre indique des valeurs de la pression de l installation froide coprises entre 0,6 et 1,5 bars: cela évite les bruits causés par la 18

19 RESIDENCE KIS présence d air. Si la circulation d eau est insuffisante la chaudière s éteint. La pression de l eau ne doit jaais descendre au-dessous de 0,5 bar. Si cela se produit il est nécessaire de rétablir la pression de l eau chaude dans la chaudière en procédant de la façon suivante: - placer le sélecteur de fonction (fig. 4) sur OFF - ouvrir le robinet de replissage (B fig. 26) jusqu à ce que la valeur de pression correcte soit coprise entre 1 et 1,5 bars. Referer soigneuseent le robinet. Reettre en place le sélecteur de fonction sur la position de départ. Si la chute de pression est très fréquente, deander l intervention du Service après-vente. 5A SIGNAUX LUMINEUX ET ANOMALIES Le panneau de coande coprend deux LED luineuses qui indiquent l état de fonctionneent de la chaudière: LED verte Clignotante - Elle clignote avec une fréquence de 0,5 seconde alluée - 3,5 secondes éteinte = chaudière en stand-by, il n y a pas de flae. - Elle clignote avec une fréquence de 0,5 seconde alluée - 0,5 seconde éteinte = arrêt provisoire de l appareil dû aux anoalies suivantes à rétablisseent autoatique : - pressostat d eau (teps d attente : environ 10 inutes) - pressostat d air (teps d attente : environ 10 inutes) - transitoire en attente d alluage. Pendant cette phase, la chaudière attend le rétablisseent des conditions de fonctionneent. Si la chaudière ne reprend pas son fonctionneent régulier une fois le teps d attente écoulé l arrêt deviendra définitif et le signal luineux s alluera en rouge. - Elle clignote rapideent (fréquence de 0,1 s alluée et 0,1 s éteinte, durée 0,5) entrée/sortie de la fonction CTR (Systèe Autoatique Réglage Abiance). En positionnant le sélecteur de tepérature d eau du chauffage dans la zone indiquée par les syboles en caractère gras - valeur de tepérature de 55 à 65 C - le systèe de réglage autoatique CTR s active: la chaudière varie la tepérature de refouleent en fonction du signal de fereture du therostat d abiance. Une fois atteinte la tepérature configurée avec le sélecteur de tepérature d eau du chauffage, un coptage de 20 inutes coence. Si pendant cette période le therostat d abiance continue à deander de la chaleur la valeur de la tepérature configurée augente de 5 C autoatiqueent. Une fois atteinte la nouvelle valeur configurée, un coptage de 20 inutes de plus coence. Si pendant cette période le therostat d abiance DONNÉES TECHNIQUES Débit therique noinal chauffage/sanitaire (Hi) Puissance therique noinale chauffage/sanitaire Débit therique inial chauffage (Hi) Puissance therique iniale chauffage Débit therique inial sanitaire (Hi) Puissance therique iniale sanitaire Rendeent utile Pn ax. - Pn in. Rendeent utile 30 % Puissance électrique Catégorie Pays de destination Tension d alientation Degré de protection Pertes au niveau de la cheinée avec brûleur éteint Exercice du chauffage Pression - Tepérature axiu Pression iniu pour fonctionneent standard Plage de sélection de la tepérature H2O chauffage Pope : prévalence axiu disponible pour l installation avec un débit de Vase d expansion à ebrane Pré-charge du vase d expansion Exercice du sanitaire Pression axiu Pression iniu Quantité d eau chaude avec t 25 C avec t 30 C avec t 35 C Débit iniu eau sanitaire Plage de sélection de la tepérature H2O sanitaire Régulateur de flux Pression du gaz Pression noinale gaz éthane (G 20) Pression noinale gaz liquide GPL (G 30 / G 31) Raccordeents hydrauliques Entrée - sortie chauffage Entrée - sortie sanitaire Entrée gaz continue à deander de la chaleur la valeur de la tepérature configurée augente de 5 C de plus autoatiqueent. Cette nouvelle valeur de tepérature est le résultat de la tepérature configurée anuelleent avec le sélecteur de tepérature d eau du chauffage et l augentation de +10 C de la fonction CTR. Après le second cycle d augentation, la valeur de tepérature est reportée à la valeur configurée par l utilisateur et le cycle décrit ci-dessus est répété jusqu à ce que la deande du therostat d abiance soit satisfaite. Verte fixe La flae est présente, la chaudière fonctionne régulièreent. DEL rouge L alluage de la DEL rouge indique la presence d une anoalie; l afficheur ontre alors un code dont la signification est la suivante: A 01 blocage de flae (DEL rouge fixe + icone de blocage de flae ) A 02 activation du therostat liite (DEL rouge clignotante) A 03 activation du pressostat d air differentiel (DEL rouge fixe) A 04 pressostat d eau apres la phase transitoire (DEL rouge fixe + DEL verte fixe + icone de replissage ) A 06 sonde NTC ode sanitaire (DEL verte+rouge clignotantes) A 07 sonde NTC ode chauffage (DEL rouge fixe) Pour retablir le fonctionneent : anoalies A Placer le selecteur de fonction sur eteint (OFF), attendre 5-6 secondes puis le ettre dans la position souhaitee. Si les tentatives de deblocage ne reactivent pas la chaudiere, deander l intervention du Service apres-vente. Anoalie A 04 L afficheur nuerique ontre le code d anoalie et le sybole. Verifier la valeur de pression indiquee par l hydroetre/thero-hydroetre: si celle-ci est inferieure a 0,3 bar, placer le selecteur de fonction sur eteint (OFF) et agir sur le robinet de replissage jusqu a ce que la pression atteigne une valeur coprise entre 1 et 1,5 bar. Mettre ensuite le selecteur de fonction dans la position souhaitee. Si les baisses de pression sont frequentes, deander l fintervention du Service apres-vente. Anoalie A 06 La chaudiere fonctionne noraleent, ais ne garantit pas la stabilite de la teperature de l eau sanitaire, qui reste reglee autour d une teperature de 50 C. Anoalie A 07 Deander l fintervention du Service apres-vente. DEL jaune fixe Fonction prechauffage activee. Lorsque les DEL clignotent alternativeent cela signifie que une procedure de reglage est en cours. kw kcal/h kw kcal/h kw kcal/h kw kcal/h kw kcal/h kw kcal/h % % W V - Hz IP % bar bar C l/h l bar bar bar l/in l/in l/in l/in C l/in Ø Ø Ø 24 KIS 25, , , , , , ,8-84,5 91, II2H X5D 0,15-7, ,25-0, ,15 13,70 11,40 9, /37 3/4 1/2 3/4 28 KIS 30, , , , , , ,9-85,2 90, II2H X5D 0,07-7, ,25-0, ,15 16,10 13,40 11, /37 3/4 1/2 3/4 19

20 FRANÇAIS Diensions de la chaudière Hauteur Largeur Profondeur Poids chaudière Débits (G20) Débit d air Débit des fuées Débit en asse des fuées (ax.-in.) Perforances du ventilateur Prévalence résiduelle de la chaudière sans tuyaux et sans bride Tuyaux d évacuation des fuées concentriques Diaètre Longueur axiu Perte causée par l introduction d un coude 45 /90 Diaètre du trou de traversée du ur (diaètre) Tuyaux d évacuation des fuées concentriques Diaètre Longueur axiu (sans bride) Perte causée par l introduction d un coude 45 /90 Diaètre du trou de traversée du ur (diaètre) Installation B22P B52P Diaètre Longueur axiu (sans bride) Tuyaux d évacuation des fuées séparés Diaètre Longueur axiu Perte causée par l introduction d un coude 45 /90 NOx Valeurs d éission avec le débit axiu et iniu du gaz G20* Maxiu CO s.a. inférieur à CO2 NOx s.a. inférieur à T fuées Miniu CO s.a. inférieur à CO2 NOx s.a. inférieur à T fuées kg N 3 /h N 3 /h gr/s Pa p.p.. % p.p.. C p.p.. % p.p.. C 24 KIS 28 KIS ,743 42,330 14,36-15, ,25 1/1, ,40 1,35/2, ,2/1,7 classe , , ,438 53,496 18,21-19, ,40 1/1, ,00 1,35/2, ,50+14,50 1,2/1,7 classe , , * 24 KIS: Check carried out with concentric pipe Ø length 0,85 - water teperature C - flue gas flange of suitable diaeter installed 28 KIS: Check carried out with twin pipe Ø 80-0,5+0, water teperature C - flue gas flange ø 43 Tableau ultigaz Indice de Wobbe inférieur (à 15 C-1013 ) Puissance calorifique inférieure Pression noinale d alientation Pression iniu d alientation MJ/3S MJ/3 ( H2O) ( H2O) Methane gas (G20) 45,67 34,02 20 (203,9) 13,5 (137,7) Butane (G30) 80,58 116, (285,5-305,9) Propane (G31) 70, (377,3) 24 KIS - Brûleur principal : 11 n. buses Débit gaz axiu chauffage Débit gaz axiu sanitaire Débit gaz iniu chauffage Débit gaz iniu sanitaire Pression axiu en aval du robinet en chauffage Pression axiu en aval du robinet en sanitaire Pression iniu en aval du robinet en chauffage Pression iniu en aval du robinet en sanitaire Ø H2O H2O H2O H2O 1,35 2,73 2,73 0,94 0,94 11,80 120,33 11,80 120,33 1,50 15,30 1,50 15,30 0,78 2,03 2,03 0,70 0,70 27,80 283,48 27,80 283,48 3,30 33,65 3,30 33,65 0,78 2,00 2,00 0,69 0,69 35, , ,3 44 4, KIS - Brûleur principal : 13 n. buses Débit gaz axiu chauffage Débit gaz axiu sanitaire Débit gaz iniu chauffage Débit gaz iniu sanitaire Pression axiu en aval du robinet en chauffage Pression axiu en aval du robinet en sanitaire Pression iniu en aval du robinet en chauffage Pression iniu en aval du robinet en sanitaire Ø H2O H2O H2O H2O 1,35 3,23 3,23 1,34 1,11 11,30 115,23 11,30 115,23 2,25 22,94 1,60 16,32 0,78 2,40 2,40 1,00 0,83 28,00 285,52 28,00 285,52 5,20 53,03 3,60 36,71 0,78 2,37 2,37 0,99 0,82 36,00 367,10 36,00 367,10 6,80 69,34 4,80 48,95 Les données indiquées ne doivent pas être utilisées pour certifier l installation ; pour ce faire, il faut utiliser les données indiquées dans le Manuel de l installation esurées lors du preier alluage. 20

Caldariello 24 KIS C

Caldariello 24 KIS C CALDARIELLO KIS Caldariello 24 KIS C EN - INSTALLER AND USER MANUAL FR - MANUEL D INSTALLATION ET D UTILISATION PT - MANUAL PARA INSTALAÇÃO E USO RO - MANUAL PENTRU INSTALARE GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Linear diffuser. Dimensions. Description

Linear diffuser. Dimensions. Description Dimensions -- + D -- Description is a rectangular linear diffuser in aluminium. is suitable for both supply and exhaust air. is equipped with air guide baffles, making it possible to use for horizontal

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3.

Οδηγίες Λειτουργίας. Assembly Operating instructions. Montageanleitung. Απογυμνωτές PV-AZM...3. Stripping pliers PV-AZM...3. MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Montageanleitung Οδηγίες Λειτουργίας Απογυμνωτής PV-AZM... για MC3, MC4 MA000 MA267 (de_en) (gr_en) Assembly Operating instructions Stripping pliers PV-AZM... for MC3 and MC4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία Ενότητα: Principles of an Internal Combustion Engine Παναγιώτης Τσατσαρός Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Engineering Data High-wall Type (3 series) Indoor Unit. Contents MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H.

Engineering Data High-wall Type (3 series) Indoor Unit. Contents MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H. E09-311 Engineering Data High-wall Type (3 series) Indoor Unit Model name: MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H Contents 1 Specifications 2 Dimensions 3 Center of gravity

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Κίνδυνος από φωτιά και άλλες πηγές έντονης θερμότητας, όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις, υγραέριο, φωτιά κλπ,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός QR ενεργοποίησης

Κωδικός QR ενεργοποίησης Εγχειρίδιο χρήσης Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα κλιματιστικά MORRIS με λειτουργία WiFi. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του κλιματιστικού και να το κρατήσετε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Sound tables according to types for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Weight list and noise values for standard motors Performance curves 1 to 7

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Mynute Sinthesi 25 C.S.I. 29 C.S.I.

Mynute Sinthesi 25 C.S.I. 29 C.S.I. Installer and User Manual Mynute Sinthesi 25 C.S.I. 29 C.S.I. EN INSTALLER AND USER MANUAL PL FR ES PODRĘCZNIK INSTALATORA I UŻYTKOWNIKA MANUEL DE L INSTALLATEUR ET DE L UTILI- SATEUR MANUAL DE INSTALACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 :

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 : # 3-270 07A35733 AB93:,C,!D 07% 0733 93: 3A593:!"#$%% &%&''()*%'+,-. &%&''(/*%'+0. 1*23 '4# 54/%6%7%53 *323 %7 77# %%3#% 8908/"/*55 :1$;/ = 7?@ > 7= 7 %! "$!"#$%&#%'(%%)*#$%&#%'(%#++#,-."/-0-1222"/-0-1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

63 H H H H H76067

63 H H H H H76067 made for garden made for garden OBJ. ČÍSLO 1 H01 2 H02 3 H03 4 H04 5 H05 6 H06 7 H07 8 H08 9 H09 10 H10 11 H11 12 H12 13 H13 14 H14 15 H15 16 H16 17 H17 18 H18 19 H19 20 H20 21 H21 22 H22 23 H23 24 H24

Διαβάστε περισσότερα

PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue

PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue Product Range with Drawings PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue In accordance with the requirments of our customers polypropylene (PPR) pipes and fittings are produced in grey, green and white colors,

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Group 30. Contents.

Group 30. Contents. Group 30 Contents Pump type Page Pump type Page Pump type Page 30A(C)...X002H 4 30A(C)...X013H 5 30A(C)...X068H 6 30A(C)...X068HU 7 30A(C)...X136H 8 30A(C)...X136Y 9 30A(C)...X146H 10 30A(C)...X160H 11

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ BR300 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ NUMBER DESCRIPTION QUANTITY 1 LEFT MAIN BASE FRAME 1 2 RIGHT MAIN BASE FRAME 1 3 CENTER MAIN BASE FRAME 1 4 FRONT MAIN BASE FRAME 1 5 UPRIGHT 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Centrifugal Pumps SJ4. 50Hz

Centrifugal Pumps SJ4. 50Hz Centrifugal Pups SJ Hz Non-Subersible Pup Centrifugal Pups Made of cast iron Tetrapolar/Direct coupling type SJ odel Applications Hot and cold water circulation and general water supply Supply of industrial

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Δακτυλίου. Token Ring - Polling

Δίκτυα Δακτυλίου. Token Ring - Polling Δίκτυα Δακτυλίου Token Ring - Polling Όλοι οι κόμβοι είναι τοποθετημένοι σε ένα δακτύλιο. Εκπέμπει μόνο ο κόμβος ο οποίος έχει τη σκυτάλη (token). The token consists of a number of octets in a specific

Διαβάστε περισσότερα

DULUX L LUMILUX IMPROVED LIFETIME & SYSTEM GUARANTEE. DULUX L LUMILUX & QUICKTRONIC TECHNICAL INFORMATION

DULUX L LUMILUX IMPROVED LIFETIME & SYSTEM GUARANTEE. DULUX L LUMILUX & QUICKTRONIC  TECHNICAL INFORMATION www.osram.com IMPROVED LIFETIME & SYSTEM GUARANTEE QTP-M 1x26-42 1 Benefits Extremly economical Good quality of light Excellent luminous flux Improved lumen maintenance Long service life time OSRAM + Guarantee

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΘΑΛΠΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Η. ΦΧΣΗΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Second Order Partial Differential Equations

Second Order Partial Differential Equations Chapter 7 Second Order Partial Differential Equations 7.1 Introduction A second order linear PDE in two independent variables (x, y Ω can be written as A(x, y u x + B(x, y u xy + C(x, y u u u + D(x, y

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ ( Switched Inductor Variable Filter ) Ευτυχία Ιωσήφ Λεμεσός, Μάιος 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE

HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE KDT 6545 AX Part 1.Closed/absorber mode operation using carbon filters (with no connection to the ventilation duct) Κατάσταση λειτουργίας Απενεργοποιηµένη/Απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL. ver sion 3.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION HYDRO TOTAL MRL ver sion 3.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

UNN EL Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης. EN Instruction and Installation Manual 2008/

UNN EL Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης. EN Instruction and Installation Manual 2008/ UNN1008... 1018 ZH EL Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης EN Instruction and Installation Manual 2008/03 6905900 2 ZH 6 50 mm 10 13 110 C 80 C ZH 110 C 827 3 EL Οδηγίες χρήσης Επιτρεπτή χρήση Το θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Development of Finer Spray Atomization for Fuel Injectors of Gasoline Engines

Development of Finer Spray Atomization for Fuel Injectors of Gasoline Engines Development of Finer Spray Atomization for Fuel Injectors of Gasoline Engines Tetsuharu MATSUO Yukio SAWADA Yukio TOMIITA This report describes the technology of Fuel Injectors a critical part of the Electronic

Διαβάστε περισσότερα