ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΚΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση Β. Σοφίας 47 Τ.Κ Αθήνα Τηλ Φαξ Πληροφορίες: Α. Δάγλας Αθήνα, 16/03/2012 Αρ. Πρωτ.:269 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΤΙΜΟΣΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΠΟΛΥΖΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΤΣΑΓΔΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΜΑ: ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕ Με πρωτοβουλία της ΕΝΕ, οι Διευθύντριες των Ν.Υ των νοσοκομείων του ΕΣΥ, συνυπέγραψαν το ακόλουθο υπόμνημα, με σκοπό τη διευκρίνιση διατάξεων του Ν. 4052/

2 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Όλες οι κατωτέρω υπογεγραμμένες διατελούμε Προϊστάμενες Διεύθυνσης (Διευθύντριες) των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων όπου υπηρετούμε. Αφορμή για την σύνταξη του παρόντος αποτέλεσαν οι προσφάτως ψηφισθείσες διατάξεις του Νόμου 4052/2012 (Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 8 του ως άνω Νόμου, «τα ως άνω αναφερόμενα Ν.Π.Δ.Δ. διοικούνται από εννεαμελές Δ.Σ. που αποτελείται από: α), η) τον Προϊστάμενο της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου». Δια των παραπάνω διατάξεων προσδιορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των λειτουργούντων υπό ενιαία, πλέον, διοίκηση διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., αποκλειομένων ούτως των Διευθυντών των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών από την ιδιότητα του τακτικού μέλους των οικείων Δ.Σ. Ενόψει της παραπάνω νομοθετικής εξέλιξης επιθυμούμε να σας επισημάνουμε, ότι θεωρούμε επιβεβλημένη και αυτονόητη τη συμμετοχή του/της Διευθυντή/τριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο οικείο Δ.Σ. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία διαδραματίζει αναμφισβήτητα πρωταγωνιστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων, καλύπτει ένα ουσιώδες φάσμα αρμοδιοτήτων και κατέχει νευραλγική θέση στην οργανωτική δομή κάθε νοσοκομείου. Άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία συνηγορούν υπέρ της αναγκαίας 2

3 συμμετοχής του Διευθυντή της στο Δ.Σ. των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, ως της πλέον λογικής λύσης. Η θέση μας αυτή ερείδεται πρωτίστως επί της πολυετούς εμπειρίας μας επί ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όπου υπηρετούμε, και της βαθειάς πεποιθήσεώς μας, ότι η συμβολή μας στη διοίκηση των διασυνδεομένων νοσοκομείων θα είναι πολύτιμη. Προς επίρρωση των ανωτέρω σας υπενθυμίζουμε, ότι στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες υπάγεται πολυάριθμο προσωπικό, απασχολούμενο εις όλα τα τμήματα και εις όλες τις μονάδες των νοσοκομείων. Το προσωπικό αυτό τελεί υπό την καθοδήγηση του φυσικού προϊσταμένου, που δεν είναι άλλος από τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό οι Διευθυντές των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών καθίστανται εν τοις πράγμασι ρυθμιστές της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων. Η ιδιότητάς τους αυτή καθιστά αναγκαία και εξαιρετικά χρήσιμη την παρουσία τους ως τακτικών μελών των οικείων Δ.Σ. Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί, η επιτυχημένη συμμετοχή των Διευθυντών των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στη διοίκηση των νοσοκομείων, όπως προβλεπόταν με το προγενέστερο καθεστώς του Νόμου 3329/2005. Η ως άνω πρότασή μας συνοψίζεται, υπό μορφή εισηγούμενης νομοθετικής διάταξης, ως εξής : Η περίπτωση η της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «η. Τον προϊστάμενο Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών νοσοκομείου, αναπληρούμενο από τον προϊστάμενο της Διοικητικής- Οικονομικής Υπηρεσίας». Σε κάθε περίπτωση, κι αν ακόμη δεν ακολουθηθεί η κοινή λογική, η περίπτωση η της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Νόμου 4052/2012 χρήζει διόρθωσης, δοθέντος ότι κάνει λόγο περί του Προϊσταμένου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, εννοώντας προφανώς τον Διευθυντή ως ιεραρχικώς ανώτερο όργανο. Η διόρθωση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν συγχύσεις με τους προϊσταμένους των τομέων και των τμημάτων, οι οποίοι είναι ιεραρχικώς κατώτεροι του Διευθυντή. Σημειωτέον, ότι η επίμαχη διόρθωση συνάδει και με το γράμμα των διατάξεων του άρθρου 103 του Νόμου 2071/1992, όπου καθιερώνεται σαφής διάκριση μεταξύ των 3

4 διευθυντών (προϊσταμένων διεύθυνσης), των τομεαρχών (προϊσταμένων τομέων) και των τμηματαρχών (προϊσταμένων τμημάτων) των νοσηλευτικών υπηρεσιών. Με βάση το ίδιο παραπάνω σκεπτικό χρήζει προσθήκης η διάταξη του άρθρου 3 1 περ. ε του Νόμου 4052/2012. Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη, «σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. συνιστάται πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης που αποτελείται από: α), ε) τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής - Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας». Και στην περίπτωση αυτή, προς αποφυγή συγχύσεων, θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη «Διεύθυνσης», ώστε να μην καταλείπεται ουδεμία αμφιβολία περί του ότι ο νομοθέτης εννοεί τον/την Διευθυντή/τρια της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, προτείνεται ως νομοθετική διάταξη η εξής : «Στην περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόμου 4052/2012 προστίθεται λέξη ως εξής : ε) τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής - Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας». Οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΚΥ ΛΕΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΑΤΣΑΪΔΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΝ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΝ ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΡΕΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗ ΚΩΣΤΑ ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΝ ΝΑΞΟΥ ΟΙΚΟΜΟΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΝ ΚΩΝ/ΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ ΒΕΝΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΤΣΕΠΡΑΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ 4

5 ΚΑΖΟΛΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΑΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΝΑ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΝ.&ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΛΑΓΚΑΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΛΑΤΣΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΝ ΘΗΒΩΝ ΤΣΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ ΜΠΑΡΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΜΩ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΗΤΡΑΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΛΟΓΡΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ ΚΙΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΨΝΘ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΨΝ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΝΤΙΟΥΔΗ ΠΑΓΩΝΑ ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΙΤΣΑ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΝΠ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΖΑΓΑΝΑ ΒΑΪΑ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΓΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΝ ΣΥΡΟΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΓΝ-ΚΥ ΚΩΣ ΜΕΡΕΣΕΝΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΝΔΑ Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Για το Δ.Σ της Ε.Ν.Ε. 5

6 Ο Πρόεδρος O Γεν. Γραμματέας Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας 6

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο & 7 o Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο. Διαβάστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

8 ο Πανελλήνιο & 7 o Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο. Διαβάστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες πανελλήνια συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ Βασ. Σοφίας 117 11521 Αθήνα ΤΕΥΧΟΣ: Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015 33 τριμηνιαία έκδοση της πασυνο - εσυ 8 ο Πανελλήνιο & 7 o Πανευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό

8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό 8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικο & ΕπαγγΕλματικο νοσηλευτικο συνεδριο Θεσσαλονίκη Grand Hotel Palace 07-10 Μαΐου 2015 3 Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων Από τις 138 νοσοκομειακές μονάδες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή σε όλη τη χώρα συγκροτούνται τελικά 77 νέες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 0 Μαρτίου 00 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.04 Σύσταση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της χώρας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕ. Εκλογές 2011. Εκλογές E.N.E. Ε.Ν.Ε.ποχή. Ε.Ν.Ε.γραψαν. Ε.Ν.Ε.κρίθη

ΕΝΕ. Εκλογές 2011. Εκλογές E.N.E. Ε.Ν.Ε.ποχή. Ε.Ν.Ε.γραψαν. Ε.Ν.Ε.κρίθη ποχή ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθμός Άδειας 4993 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA γραψαν Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ΕΤΟΣ ΤΡΙΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, /5/ 03 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.3974 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 289 28 Μαΐου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της ης ΥΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 25 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων.... 1 Αδειοδότηση σιδηροδρομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ-ΨΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 03923 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1 Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩΘ-ΔΨΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΕΙΩΘ-ΔΨΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 22/1/ 2013 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 7959 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό

8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό 8 ο Πανελλήνιο 7 ο Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Θεσσαλονίκη GRAND HOTEL PALACE 07-10 Μαΐου 2015 1 Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 2/7/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡ.ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. Α3β/οικ 49910 Τμήμα Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Προσφάτως και δη στις 21-12-2013 ψηφίστηκαν

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη Προσφάτως και δη στις 21-12-2013 ψηφίστηκαν ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Γλυφάδας Αριθμός Άδειας 018376 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ [ΦΥΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσµάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΥ 2011

Έκθεση Αποτελεσµάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΥ 2011 Έκθεση Αποτελεσµάτων ΥΥΚΑ και των Μονάδων του ΕΣΥ 2011 Η συµπληρωµατικότητα εθνικών πολιτικών µε τις συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/ 2014. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. Οικ. 44728

Αθήνα, 22/5/ 2014. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. Οικ. 44728 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες: Μαριάνθη Κατσάνη Τηλέφωνο : 2132161224 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1 /4/ 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε αν. εν αγνοία σας. κάποιοι υφαρπάζουν μέρος των αποδοχών σας και μάλιστα. τριμηνιαία έκδοση της πασυνο - εσυ

Ελέγξτε αν. εν αγνοία σας. κάποιοι υφαρπάζουν μέρος των αποδοχών σας και μάλιστα. τριμηνιαία έκδοση της πασυνο - εσυ πανελλήνια συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ Βασ. Σοφίας 117 11521 Αθήνα ΤΕΥΧΟΣ: Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014 29 τριμηνιαία έκδοση της πασυνο - εσυ Ελέγξτε αν κάποιοι υφαρπάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 13:52:24 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΗΨΓ-8Ι5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068

Διαβάστε περισσότερα

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη

åðéëáéòþôèôá Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε.κρίθη ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Γλυφάδας Αριθμός Άδειας 018376 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA ντύπω Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Πανελλήνιο. 4 ο Πανευρωπαϊκό. Κέρκυρα Corfu Holiday Palace Hotel 10-13 Μαΐου 2012. Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

5 ο Πανελλήνιο. 4 ο Πανευρωπαϊκό. Κέρκυρα Corfu Holiday Palace Hotel 10-13 Μαΐου 2012. Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο 5 ο Πανελλήνιο & 4 ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Κέρκυρα Corfu Holiday Palace Hotel 10-13 Μαΐου 2012 1 ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα