Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες"

Transcript

1 Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες

2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ EXPRESS ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟPTIONAL) ΦΟΡΕΙΟ ΠΑΛΑΓΚΩΝ Συνοδεύονται με την τροχαλία ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 150 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÌÅ ÌÏÍÏ ÌÅ ÄÉÐËÏ ÉÓ ÕÓ ÔÁÓÇ ÁÍÕØÙÓÇÓ ÌÇÊÏÓ ÐÁ ÏÓ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÓÕÑÌÁ ÓÕÑÌÁ (Watt) (V/Hz) (m/min) ÓÕÑÌÁÔÏÓ ÓÕÑÌÁÔÏÓ ÔÉÌÇ (Kg/m) (Kg/m) ÌÏÍÏ/ÄÉÐËÏ (m) (mm) GT 125/ m 125/12 250/ /50 8 / , GT 125/ m 125/18 250/ /50 8 / , GT 150/ m 150/18 300/ /50 8 / , GT 200/ m 200/12 400/ /50 8 / , GT 200/ m 200/18 400/ /50 8 / , GT 250/ m 250/18 500/ /50 8 / , GT 300/ m 300/18 600/ /50 8 / , GT 400/ m 400/18 800/ /50 8 / , GT 500/ m 500/ / /50 8 / ,6 320 ΣΚΑΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75 cm (max. ÂÁÑÏÓ ÁÍÕØÙÓÇÓ 600 Kg). Κατάλληλος για όλα τα παλάγκα εκτός από το παλάγκο 500 kg με ΚΩΔ ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 38 ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75 cm BT (max. ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 1000 Kg). Κατάλληλος για το παλάγκο με ΚΩΔ.: (500kg). ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 48 ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ cm ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙ- ΚΟΣ cm για ανύψωση βάρους έως 600 Kg στα 75cm και 300Kg στα 110 cm). ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 149 ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚO ΠΑΛΑΓΚO ΙΤΑΛΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΩ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 200 kg Μπράτσο κάτω στήριξης που επιτρέπει περισσότερο ωφέλιμο χώρο εργασιών. Πολύ γρήγορο (ταχύτητα ανύψωσης 20m/min.) Μεγαλύτερο μήκος (25m) και πάχος (5mm) σύρματος. Στιβαρή κατασκευή για σκληρή επαγγελματική χρήση. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÊÁÔÙ ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÉÊÁÍOÔÇÔÁ (kg) 200 ÔÁÓÇ (V) 220 ÌOÔÅÑ (HP/W) 1 / 750 ÌÇÊOÓ ÓÕÑÌÁÔOÓ (m) 25 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÁÍÕØÙÓÇÓ (m/min) 20 ÄÉÁÌÅÔÑOÓ ÓÕÑÌÁTOÓ (mm) 5 ÂÁÑOÓ (kg) 37 ÔÉÌÇ 650 ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΣ - ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ MCB-Y MCB-Y MCB-Y MCB-Y MCB-Y MCB-Y ÉÊÁÍOÔÇÔÁ ÁÍÕØÙÓÇÓ (ton) 0,5 1 1, YØOÓ ÁÍÕØÙÓÇÓ (m) ÁËÕÓÉÄÅÓ ÖOÑÔÉOÕ ÄÉÁÌÅÔÑOÓ ÁËÕÓÉÄÁÓ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) 9,35 11,85 22,6 23,75 34,4 53,2 TIMH ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) A B C D K ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ MLB-Y 750 MLB-Y 1500 MLB-Y 3000 ÉÊÁÍOÔÇÔÁ ÁÍÕØÙÓÇÓ (ton) 0,75 1,5 3 ÕØOÓ ÁÍÕØÙÓÇÓ (m) 1,5 1,5 1,5 ÂÁÑOÓ ÄOÊÉÌÇÓ (ÊÍ) ,5 AËÕÓÉÄÅÓ ÖOÑÔÉOÕ ÄÉÁÌÅÔÑOÓ ÁËÕÓÉÄÁÓ ÖOÑÔÉOÕ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) TIMH ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) A B C Ç L ΚΙΘΑΡΕΣ - ΤΡΑΒΗΧΤΙΚΑ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ WRW-800 WRW-1600 WRW-3200 IKANOTHTA (ton) 0,8 1,6 3,2 MHKOÓ ÓÕÑÌÁÔOÓ OÉÍOÕ (m) ÄÉÁÌÅÔÑOÓ ÓÕÑÌÁÔOÓ OÉÍOÕ (mm) ÌÅÔÁÔOÐÉÓÇ ÖOÑÔ. ÁÍÁ ÅÌÂOËÉÓÌO (mm) MÇÊOÓ ÌO ËOÕ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) TIMH Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 181

4 ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ EXPRESS PROFESSIONAL 2.5 ton STANDARD για Ευρωπαλέτες 2.5 ton ΚΟΝΤΟ ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 470, ton ΦΑΡΔΥ ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 520,00 ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 460, ton ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 750,00 ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ÕØÇËÇÓ Á ÍÕ ØÙ ÓÇÓ Ικανότητα ανύψωσης: 1ton./80cm 2 Ñüäåò Nylon 2 ÑÜïõëá Nylon ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 770,00 Óçìåßùóç: Óôï ìïíôýëï áõôü, ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò, ç êýëéóç äåí åßíáé åöéêôþ üôáí ôï öïñôßï åßíáé ðëþñùò áíõøùìýíï. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m 2 Ñüäåò Nylon, ìå öñýíï 2 ÑÜïõëá Nylon Óõíïëéêü ýøïò ðåñïíïöüñïõ: 1980 mm ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: ton ÌÅ ÆÕÃÁÑÉÁ Ικανότητα 2000Kg σε βήμα του 1 Κg. Μέγιστη απόκλιση έως ±2 kg. Mε οθόνη LED 6 ψηφίων. 6 πλήκτρα λειτουργίας για ευκολία στη χρήση. Εναλλαγή μονάδων Kg - lb. Tεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας (auto power off). 2 Ñüäåò Rubber 4 ÑÜïõëá PU ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH ÙÑÉÓ Å ÊÔÕ ÐÙ ÔÇ ÐÁÃÊÏÓ 500 kg Yäñáõëéêüò Ðïäïêßíçôç ëåéôïõñãßá Ικανότητα 500kg Μέγιστο / Ελάχιστο ύψος 660/340 mm Διαστάσεις Τραπεζιού 650x500x50 mm Βάρος 61kg ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 490 ÊÙÄÉÊOÓ Á (mm) Â (mm) Ã (mm) Ä (mm) Å (mm) Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

5 HΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ KRAFT CM 145 TROLLEY ÌÐÅÔÏÍÉÅÑÁ - ÊÁÑÏÔÓÉ 145 Λίτρων Ôñï Þëáôç ìðåôïíéýñá Trolley 145 lt ðïõ ìðïñåß íá ñçóéìïðïéçèåß êáé óáí êáñüôóé ãéá ôçí ìåôáöïñü ìðåôüí. ÊÙÄÉÊOÓ ÉÓ ÕÓ 700 Watt ΚΑΔΟΣ 145 lt ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(MxΠxY) 650x640x660mm ΤΙΜΗ 350 ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ STAND ÃÉÁ CM 145 TROLLEY * Ç CM 145 Trolley ìðïñåß íá ìåôáôñáðåß óå óôáèåñþ ìå ôç ñþóç ôïõ ðñïáéñåôéêïý stand. ÊÙÄÉÊÏÓ TIMH 50 * 140 Λίτρων 180 Λίτρων ÊÙÄÉÊOÓ ÉÓ ÕÓ 550 Watt ΚΑΔΟΣ 140 lt ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(MxΠxY) 790x640x450mm ΤΙΜΗ 290 ÊÙÄÉÊOÓ ÉÓ ÕÓ 800 Watt ΚΑΔΟΣ 180 lt ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(MxΠxY) 830x690x490mm ΤΙΜΗ 340 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ KRAFT KV 38 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KV 38 ÉÓ ÕÓ (HP) 5,5 ÓÖÕÑÁ i(mm) 38 ÌÇÊÏÓ ÓÙËÇÍÁ (m) 6 ÔÉÌÇ 280 * * Óôçí ôéìþ ðåñéëáìâüíåôáé και ôï ìáñêïýôóé. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ÊÙÄÉÊOÓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ KV ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ KV Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 183

6 ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ÓôéâáñÞ êáôáóêåõþ, õøçëþ áðüäïóç. 4- ñïíïò êéíçôþñáò âåíæßíçò HONDA. Äõíáôüôçôá ñýèìéóçò ôçò êëßóçò ôùí ëåðéäþí. ÄéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ êéíçôþñá óå ðåñßðôùóç ðïõ áöþóïõìå ôç åéñïëáâþ. Åñãïíïìéêüò ó åäéáóìüò ðïõ ðñïóöýñåé ïñáôüôçôá êáé áðüëõôï Ýëåã ï áðü ôï ñþóôç. Áðüäïóç 200 m 2 /h Συνοδεύεται με σετ 4 λεπίδων φινιρίσματος 4χρονος βενζινοκινητήρας CPT 436 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Σετ 4 λεπίδων φινιρίσματος 6x Σετ 4 λεπίδων λείανσης 8x ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH Äßóêïò TURBO 36 (910mm) 120 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁÓ ÉÓ ÕÓ CPT 436 HONDA-4T GX 160 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÂÁÑÏÓ ÔÉÌÇ 5,5 HP R.P.M. 910 mm / Kg ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΗΧΗΣ Éóüðïóç êáôáíïìþ ôùí äïíþóåùí áðü ôïí êéíçôþñá óå üëï ôï ìþêïò ôïõ ðþ ç, ìå áðïôýëåóìá ôçí ïìïéïìüñöç óõìðßåóç êáé óôñþóéìï ôïõ ôóéìýíôïõ. Äõíáôüôçôá óôñùóßìáôïò 4 öïñýò ìåãáëýôåñçò ðïóüôçôáò ôóéìýíôïõ áð üôé ìå ôï ðáñáäïóéáêü ôñüðï, ðéï ãñþãïñá êáé îåêïýñáóôá. 4- ñïíïò êéíçôþñáò âåíæßíçò HONDA. åéñïëáâýò ðïõ åðéôñýðïõí áðüëõôï Ýëåã ï ôçò êëßóçò ôïõ ðþ ç. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο πήχης αλουμινίου. SCE χρονος βενζινοκινητήρας ANTAΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ TIMH Πήχης αλουμινίου 2,4 m 175 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁÓ ÉÓ ÕÓ ÌÇÊÏÓ ÐÇ Ç ÂÁÑÏÓ ÔÉÌÇ SCE-5008 HONDA-4T GX 35 1,6 HP 2,4 m 20 Kg Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

7 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ (ΔΟΝΗΤΙΚΑ) ΕΔΑΦΟΥΣ ÓôéâáñÞò êáôáóêåõþò óõìðéåóôήò, õøçëþò áíôï Þò êáé åîáéñåôéêþò áðüäïóçò 4- ñïíïé êéíçôþñåò âåíæßíçò Áîéüðéóôïé êéíçôþñåò åéäéêü ó åäéáóìýíïé ãéá óõìðéåóôýò åäüöïõò Ìç áíéóìüò áðïññüöçóçò ôùí äïíþóåùí ãéá îåêïýñáóôç ñþóç óå åñãáóßåò ìåãüëçò ñïíéêþò äéüñêåéáò CT-60P-2A KTR-73 PR 4χρονος βενζινοκινητήρας ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ CT-60P-2A KTR-73 PR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA- 4T GX 100 SUBARU- 4T EH 12-2D ΙΣΧΥΣ 2,8 HP 4,0 HP ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 2 lt 2 lt ΔΥΝΑΜΗ ΔΟΝΗΣΗΣ 9,8-11,8 KN 14,4-15,7 KN ΣΥΧΝ. ΔΟΝΗΣΗΣ V.P.M V.P.M. ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ 300 x 250 mm 300 x 280 mm ÂÁÑOÓ 60 Kg 73 Kg ÔÉÌÇ ÕøçëÞò ðïéüôçôáò óõìðéåóôήò, åîáéñåôéêþò áðüäïóçò, ìå áìçëü êüóôïò óõíôþñçóçò. 4- ñïíïé êéíçôþñåò âåíæßíçò. ÓôéâáñÞò êáôáóêåõþò ðëáßóéï ðñïóôáóßáò êéíçôþñá, ìå õðïäï Þ áíüñôçóçò ãéá åýêïëç ìåôáöïñü êáé ìåôáêßíçóç. Ìç áíéóìüò áðïññüöçóçò äïíþóåùí ãéá îåêïýñáóôç ñþóç. ÄéáèÝôει ôñï ïýò ìåôáöïñüò êáé äï åßï íåñïý CPC-95 ÌÝãéóôç êëßóç åäüöïõò 20 KPC-160 H Ìå õäñáõëéêü ìç áíéóìü ðïõ äßíåé ôη äõíáôüôçôá êßíçóçò åìðñüò Þ üðéóèåí áëëü êáé åðß ôüðïõ óõìðßåóçò ÌÝãéóôç êëßóç åäüöïõò 30 4χρονος βενζινοκινητήρας ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐáôÜêé ãéá êõâüëéèïõò ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 135 ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ CPC-95 KPC-160 H ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA-4T GX 160 HONDA-4T GX 200 ΙΣΧΥΣ 5,5 HP 6,5 HP ΔΥΝΑΜΗ ΔΟΝΗΣΗΣ 15 KN 27 KN ΣΥΧΝ. ΔΟΝΗΣΗΣ 6000 V.P.M./100 Hz 5400 V.P.M./90 Hz ΤΑΧΥΤΗΤΑ m/min m/min ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ 525 x 500 mm 700 x 430 mm ÂÁÑOÓ 95 Kg 160 Kg ÔÉÌÇ ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÐáôÜêé ãéá êõâüëéèïõò ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 175 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 185

8 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ made in Italy Ο διάσημος ιταλικός οίκος BEnincA που δραστηριοποιείται στους μηχανισμούς θυρών επαγγελματικών χώρων εδώ και 30 χρόνια, παρουσιάζει σήμερα τους μηχανισμούς BYOU, κατάλληλους για τις αυλόπορτες και γκαραζόπορτες των κατοικιών. Ό,τι είδος γκαραζόπορτας ή αυλόπορτας έχετε, τη λύση θα τη βρείτε σε ένα από τα παρακάτω κιτ. Οι μηχανισμοί διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα κατασκευής, το σύγχρονο και μοντέρνο σχεδιασμό τους. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους: 1) Ευκολία εγκατάστασης: Τοποθετείται από εσάς εύκολα και γρήγορα, χωρίς τη βοήθεια τεχνικού. Στο DVD που περιλαμβάνεται στη συσκευασία θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες για τα βασικά στάδια της εγκατάστασης. ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ Συρόμενες πόρτες Κιτ για συρόμενες πόρτες μέχρι 400 Kg. (Διαστάσεις πύλης ύψος 1,5 x μήκος 5μ.) Ανοιγόμενες πόρτες Κιτ για ανοιγόμενες πόρτες μέχρι 2 μ. το κάθε φύλλο. (Μέγιστο μήκος πύλης 4 μ.) Ανοιγόμενες πόρτες Κιτ για ανοιγόμενες πόρτες μέχρι 1,80 μ. το κάθε φύλλο. (Μέγιστο μήκος πύλης 3,60 μ.). Για πύλες με μεγάλες κολώνες Σπαστές γκαραζόπόρτες Κιτ για σπαστές οικιακές γκαραζόπορτες μέχρι 10 m 2 Mονοκόμματες Γκαραζόπορτες Σετ για γκαραζόπορτες μέχρι 10 m 2 1 FREEDOM 2 ΒΕΑUTY 3 PRETTY 4 JUMP 5 JUMP 1 FREEDOM 2 Για πόρτες με άνοιγμα προς τα μέσα BEAUTY Περιέχει: l Κεντρική μονάδα μοτέρ 24V DC με ενσωματωμένο δέκτη l Zευγάρι φωτοκύτταρα l Φανός l Δύο τηλεχειριστήρια l Προειδοποιητική ταμπέλα ÊÙÄÉÊOÓ ΤΑΣΗ ΤΡΟφΟΔΟΣΙΑΣ 230 Vac ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ 24 Vdc ΙΣΧΥΣ 80 W ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,6 Α ΧΡΗΣΗ ΣΥΧΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20 o C / +70 o C ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10m/min ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 44 ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ φυλλου 400 kg ÂÁÑOÓ 6,8 kg ÔÉÌÇ Περιέχει: l Δύο γραμμικούς μηχανισμούς 24V DC l Πίνακας ελέγχου 24V DC με ενσωματωμένο δέκτη l Zευγάρι φωτοκύτταρα l Δύο τηλεχειριστήρια l Φανός l Προειδοποιητική ταμπέλα ÊÙÄÉÊOÓ ΤΑΣΗ ΤΡΟφΟΔΟΣΙΑΣ 230 Vac ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ 24 Vdc ΙΣΧΥΣ 80 W ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3,5 Α ΧΡΗΣΗ ΣΥΧΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20 o C / +70 o C ÔÁ ÕÔÇÔÁ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 90 o ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 44 ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΕ φυλλου 2 m ÂÁÑOÓ 4,2 kg ÔÉÌÇ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

9 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ made in Italy 2) Ασφάλεια: Η χαμηλή τάση (24 Volt) με την οποία λειτουργεί ο μηχανισμός κάνει ασφαλείς τις εργασίες εγκατάστασης, συνδεσμολογίας και προγραμματισμού. Επίσης, διαθέτει σύστημα anti-crush μέσω αμπερομετρικών καταγραφών, μετριάζοντας έτσι τον κίνδυνο ζημιάς ή ατυχήματος. 3) Οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος: Οι μηχανισμοί BYOU έχουν σχεδιαστεί στη λογική της εξοικονόμησης ενέργειας. Έτσι σε κατάσταση αναμονής η κατανάλωση ρεύματος είναι μικρότερη από 300 mw που σημαίνει εξοικονόμηση ρεύματος 250 KWh το χρόνο. Η εξοικονόμηση χρημάτων είναι ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών μηχανισμών. 3 PRETTY 4 5 Για πόρτες με άνοιγμα προς τα μέσα ή προς τα έξω JUMP Περιέχει: l Δύο 24V DC αρθρωτούς μηχανισμούς με ενσωματωμένους δέκτες l Zευγάρι φωτοκύτταρα l Φανός l Δύο τηλεχειριστήρια l Προειδοποιητική ταμπέλα ÊÙÄÉÊOÓ ΤΑΣΗ ΤΡΟφΟΔΟΣΙΑΣ 230 Vac ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ 24 Vdc ΙΣΧΥΣ 75 W ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,6 Α ΧΡΗΣΗ ΣΥΧΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20 o C / +70 o C ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 14 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 44 ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ φυλλου 1,8 m ÂÁÑOÓ 7,9 kg ÔÉÌÇ 650 Περιέχει: l Κεντρική μονάδα μοτέρ 24V DC με ενσωματωμένο δέκτη l Ένα τηλεχειριστήριο *Στην περίπτωση εγκατάστασης του μηχανισμού για μονοκόμματη γκαραζόπορτα οροφής απαραίτητο εξάρτημα είναι ο οδηγός με κωδ ÊÙÄÉÊOÓ ΤΑΣΗ ΤΡΟφΟΔΟΣΙΑΣ 230 Vac ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ 24 Vdc ΙΣΧΥΣ 140 W ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1,0 Α ΧΡΗΣΗ ΣΥΧΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20 o C / +70 o C ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 9,8 m/1 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 40 ÂÁÑOÓ 10,5 kg ÔÉÌÇ 230 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΕΣ * ΟΔΗΓΟΣ ΦΑΡΟΣ Σετ φωτοκύτταρα ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ: 55 Σετ φωτοκύτταρα σε κολώνες Προαιρετικός εξοπλισμός. Κατάλληλο για όλους τους μηχανισμούς. ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ: 110 Απαραίτητες για συρόμενες πόρτες. Συνεργάζονται με το μηχανισμό FREEDOM. Kρεμαγιέρα Γαλβανιζέ σετ 4 τεμαχίων. Διαστάσεις τεμαχίου: 30x12x1000 mm. ÊÙÄΙΚΟΣ: ÔÉÌÇ ΣΕΤ: 60 Kρεμαγιέρα Συνθετικό υλικό σετ 4 τεμαχίων. Διαστάσεις τεμαχίου: 26x40x1000 mm. Οδηγός για μονοκόμματες γκαραζόπoρτες οροφής. Απαραίτητο εξάρτημα του μηχανισμού JUMP (5). ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ: 120 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Τηλεχειριστήριο έξτρα ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ: 20 Κλειδαριά Προαιρετικός εξοπλισμός. Κατάλληλο για σπαστές γκαραζόπορτες (μέγιστο πάχος έως 50 mm). Παρέχει τη δυνατότητα ξεκλειδώματος από την εξωτερική πλευρά. Διακόπτης με κλειδί ÊÙÄΙΚΟΣ: ÔÉÌÇ ΣΕΤ: 50 ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ: 30 ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ: 35 ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ: 39 ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Σετ φορτιστής & μπαταρίες Προαιρετικός εξοπλισμός. Κατάλληλο για όλους τους μηχανισμούς. Εξασφαλίζει τη λειτουργία του μηχανισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. ÊÙÄ.: ÔÉÌÇ: 195 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 187

10 ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ BTC-500 BTC-530 Ατσάλινη βάση Πλάτος 180 mm ÊÙÄÉÊOÓ TΥΠΟΣ ΒΤC-500 ΚΟΠΗ ευθεία 0 (mm) 530 διαγώνιο 45 (mm) 350 ÔÉÌÇ 38 Βάση αλουμινίου ÊÙÄÉÊOÓ TΥΠΟΣ ΒΤC-530 ΚΟΠΗ ευθεία 0 (mm) 530 διαγώνιο 45 (mm) 375 ÔÉÌÇ 60 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Βάση αλουμινίου Ενισχυμένη λαβή από χυτό αλουμίνιο, για κοπές ακριβείας Ρύθμιση ύψους κοπής Εύκολη ρύθμιση για γωνιακές κοπές μέχρι 45 Δυνατότητα αντικατάστασης του καρβιδίου ( 16 x 4 x 3 mm) BTC-630 S BTC-750 S ÊÙÄÉÊOÓ TΥΠΟΣ ΒΤC-630 S ΚΟΠΗ ευθεία 0 (mm) 630 διαγώνιο 45 (mm) 445 ÔÉÌÇ 120 με βραχίονα για εύκολη κοπή μεγάλων πλακιδίων ÊÙÄÉÊOÓ TΥΠΟΣ ΒΤC-750 S ΚΟΠΗ ευθεία 0 (mm) 750 διαγώνιο 45 (mm) 530 ÔÉÌÇ 160 ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ TC C ÊÏÖÔΗΣ ÐËÁÊÉÄÉÙÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ i180 mm - ECO Ηëåêôñéêός êü öôης ðëá êé äß ùí õ ãñüò êïðþò Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðþò Óõíïäåýåôáé ìå äßóêï 180 mm ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏΙ ÄÉÓÊÏI ÊÙÄÉÊOÓ: ΑΠΛΟΣ TIMH: 20,00 ÊÙÄÉÊOÓ: GRINDING TIMH: 22,50 ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ TC-180 C ÉÓ ÕÓ (Watt) 450 ÄÉÓÊÏÓ (mm) 180 x 22,2 x 2,2 ÔÑÁÐÅÆÉ (mm) 330 x 360 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2950 ÊÏÐÇ 0 ο (mm) 34 ÊËÉÓÇ ÔÑÁÐÅÆÉÏÕ 0 ο - 45 ο ÂÁÑÏÓ (Kg) 9,6 TIMH 69 ATR (i180 mm) ATR L (i200 mm - μακρύ) ATR (i230 mm) ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ για ÊÙÄÉÊOÓ: i180 x 25,4 mm TIMH: 27 ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ για ÊÙÄÉÊOÓ : i200 x 25,4 mm TIMH: 30 Çëåêôñéêïί êüöôεò ðëáêéäßùí õãñüò êïðþò ìå áíôëßá íåñïý Ìå äõíáôüôçôá ðëáãéïêïðþò Óõíïäåýονôáé ìå äßóêï êïðþò êáé βάση ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ ΑΤR ATR L ATR ÉÓ ÕÓ (Watt) ÔÁÓÇ (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 ÄÉÓÊÏÓ (mm) 180 x 25,4 x 2,2 200 x 25,4 x 2,4 230 x 25,4 x 3,4 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÏÐÇ 0 ο (mm) ο (mm) ΜΗΚΟΣ ÊÏÐÇÓ max. 420 mm 720 mm 520 mm ÔÑÁ ÐÅÆÉ (mm) 682 x x x394 ÂÁÑÏÓ (Kg) ,5 TIMH ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÏÓ ÄÉÓÊÏÓ για ÊÙÄÉÊOÓ : i230 x 25,4 mm TIMH: Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

11 ΣΚΑΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Σκαλοσκαμπό με πιστοποίηση ΕΝ131. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΛΙΑ A (mm) Β (mm) C (mm) ΔΙΑΣΤ. ΣΚΑΛΙΟΥ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ SK x260 mm 4,2 kg SK x260 mm 6,0 kg SK x260 mm 8,3 kg 42 Σκάλες με πιστοποίηση ΕΝ131 ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΛΙΑ A (mm) Β (mm) C (mm) D (mm) E (mm) ΔΙΑΣΤ. ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ SA x230 mm 2,74 kg SA x230 mm 3,15 kg SA x230 mm 3,58 kg SA x230 mm 4,29 kg SA x230 mm 5,06 kg SA x230 mm 5,46 kg 70 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 189

12 ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΕΣ Σκάλες με πιστοποίηση ΕΝ131 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΛΙΑ A (mm) Β (mm) C (mm) ΔΙΑΣΤ. ΣΚΑΛΙΟΥ ΒΑΡΟΣ TIMH S x30 mm 3,27 kg S x30 mm 4,06 kg 49 Σκάλες με πιστοποίηση ΕΝ131 ΔΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΛΙΑ A (mm) Β (mm) C (mm) ΔΙΑΣΤ. ΣΚΑΛΙΟΥ E (mm) F (mm) ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ SS7 14 (2x7) x30 mm ,2 kg SS9 18 (2x9) x30 mm ,79 kg SS11 22 (2x11) x30 mm ,4 kg SS14 28 (2x14) x30 mm ,8 kg Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

13 ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΡΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ Σκάλες με πιστοποίηση ΕΝ131 Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΛΙΑ A (mm) Β (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) ΔΙΑΣΤ. ΣΚΑΛΙΟΥ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ SSS 8 24 (3x8) x30 mm 12,1 kg SSS 9 27 (3x9) x30 mm 13,3 kg SSS10 30 (3x10) x30 mm 14,5 kg SSS (3x11) x30 mm 15,7 kg SSS (3x12) x30 mm 16,9 kg 207 Σκάλες με πιστοποίηση ΕΝ131 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ C A B ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΛΙΑ A (mm) Β (mm) C (mm) ΔΙΑΣΤ. ΣΚΑΛΙΟΥ ΒΑΡΟΣ TIMH SP 4x3 12 (4x3) x30 mm 10,5 kg SP 4x4 16 (4x4) x30 mm 14,1 kg 128 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 191

14 ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ Σκάλες με πιστοποίηση ΕΝ131 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΛΙΑ A (mm) Β (mm) C (mm) ΔΙΑΣΤ. ΣΚΑΛΙΟΥ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ PA x30 mm 7,2 kg PA x30 mm 9,3 kg PA x30 mm 10,6 kg 150 Σκάλες με πιστοποίηση ΕΝ131 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΡΘΡΩΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΛΙΑ A (mm) Β (mm) C (mm) D(mm) E (mm) F (mm) ΔΙΑΣΤ. ΣΚΑΛΙΟΥ ΒΑΡΟΣ TIMH PDS x30 mm 11,5 kg 198 ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Καβαλέτα με πιστοποίηση ΕΝ mm 530mm 270mm 800mm 380mm 430mm ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ KA 2 ÂÁÑOÓ 1,5 kg ÔÉÌÇ 22 ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ KA 3 ÂÁÑOÓ 2,2 kg ÔÉÌÇ mm 600mm 192 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

15 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΛΕΥΚΗ Με 4 ράφια max. φορτίο 40kg / ράφι 40kg Με 5 ράφια 147cm 170cm 40kg 40kg 40kg 30cm 75cm Êùäéêüò: Τιμή: 23 30cm 75cm Êùäéêüò: Τιμή: 32 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Με 5 ράφια ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Με 5 ράφια ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Με 5 ράφια 80kg 200cm 200cm 187cm 80kg 80kg 40cm 80kg 100cm Êùäéêüò: Τιμή: 54 40cm 100cm Êùäéêüò: Τιμή: 75 50cm 120cm Êùäéêüò: Τιμή: 95 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΡΑΦΙ 175kg 300kg 192cm 175kg 192cm 300kg 45cm 175kg 175kg 90cm Êùäéêüò: με 5 ράφια (νοβοπάν) Τιμή: 65 50cm 300kg 300kg 100cm Êùäéêüò: με 5 ράφια (νοβοπάν) Τιμή: 75 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 193

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους «Περί Ειρήνης» Παράγραφοι 16, 20 21

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους «Περί Ειρήνης» Παράγραφοι 16, 20 21 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους «Περί Ειρήνης» Παράγραφοι 16, 20 21 Φημί δ οὖν χρῆναι ποιεῖσθαι τήν εἰρήνην μή μόνον πρός Χίους καί Ῥοδίους και Βυζα - ντίους καί Κῴους

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ.

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ. ÅéêïíïãñÜöçóç Íáôáëßá Êáðáôóïýëéá ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Ç ÐÑÙÔÇ ÌÏÕ ÌÕÈÏËÏÃÉÁ Á éëëýáò êáé êôïñáò

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ. ÅéêïíïãñÜöçóç Íáôáëßá Êáðáôóïýëéá ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Ç ÐÑÙÔÇ ÌÏÕ ÌÕÈÏËÏÃÉÁ Á éëëýáò êáé êôïñáò ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ Ç ÐÑÙÔÇ ÌÏÕ ÌÕÈÏËÏÃÉÁ Á éëëýáò êáé êôïñáò Êåßìåíï: Ößëéððïò ÌáíäçëáñÜò ÅðéìÝëåéá êåéìýíïõ: ÑÜíéá Æùßäç ÅéêïíïãñÜöçóç: Íáôáëßá Êáðáôóïýëéá Äéüñèùóç: Áíôùíßá Êéëåóóïðïýëïõ 2009, Åêäüóåéò

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

«Soapbox» για μικρούς οδηγούς αγώνων

«Soapbox» για μικρούς οδηγούς αγώνων «Soapbox» για μικρούς οδηγούς αγώνων Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι. «Soapbox» Χωρίς PS, αλλά με πολύ πάθος: Το «Soapbox» κάνει τις καρδιές των μικρών οδηγών αγώνων ράλι να χτυπούν γρηγορότερα 1 Εισαγωγή Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Trans. D.A/Koss/LLM (EU Law) (UKC), MA (Soc. Sciences) (OU) 17 Ιουνίου 2015 1

Trans. D.A/Koss/LLM (EU Law) (UKC), MA (Soc. Sciences) (OU) 17 Ιουνίου 2015 1 1 Ένα σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο για την Κίνα; Tony Andréani & Rémy Herrera Κριτικές παρατηρήσεις στο βιβλίο των Μ. Αλιετά & Γκούο Μπάι «Ο Κινέζικος Δρόμος: Καπιταλισμός και Αυτοκρατορία» Στο βιβλίο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Γεωργικών μηχανημάτων ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περιεχόμενα Καλλιεργητές Βαρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ WATT AND VOLT AE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 116 & ΔΑΒΑΚΗ 1 Τ: 801 700 7080, FAX: 210 3619835 info@watt-volt.gr - www.watt-volt.gr ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXM

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXM 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1547 Tρίτη 8 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «Στον αέρα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΛΥΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Να δηµοσιοποιήσουν τις δηλώσεις «πόθεν έσχες»

Να δηµοσιοποιήσουν τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1584 ευτέρα 2 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στις κάλπες

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας

Η διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας- Η οικονομία» Στόχοι διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας Διδακτική πρόταση H διδασκαλία της ενότητας «Η ελληνική κοινωνία στα χρόνια της δουλείας Η οικονομία» με τη βοήθεια του Eκπαιδευτικού Λογισμικού «Το 21 εν πλω» Τάξη Γ Γυμνασίου Διδακτικό υλικό Το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα Υποδείγματα των ψηφοδελτίων που ακολουθούν αναγράφηκαν προς διευκόλυνση των συνδυασμών. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOprof

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOprof Made in Italy Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOprof ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : 2104203625-28, Fax : 2104200036 E-mail: info@carad.gr Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε. Έχετε αγοράσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 Το 32 ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πραγματοποιείται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την κορύφωση της πολυδιάστατης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενημέρωση Για Το Νέο Λύκειο. Φροντιστήρια Πρόοδος. Εσπερίδων 104, Καλλιθέα. Τηλ. 210 9514517 Αιγαίου 109, Νέα Σμύρνη. Τηλ.

ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενημέρωση Για Το Νέο Λύκειο. Φροντιστήρια Πρόοδος. Εσπερίδων 104, Καλλιθέα. Τηλ. 210 9514517 Αιγαίου 109, Νέα Σμύρνη. Τηλ. Ενημέρωση Για Το Νέο Λύκειο Φροντιστήρια Πρόοδος Εσπερίδων 104, Καλλιθέα. Τηλ. 210 9514517 Αιγαίου 109, Νέα Σμύρνη. Τηλ. 210 9355996 Οι κυριότερες αλλαγές Φορτωμένο πρόγραμμα στο Νέο Λύκειο Αναλυτικά το

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.exanatolis.gr Έρχεται... οικονοµική ανάκαµψη µε ατµοµηχανή την άνοδο του τουρισµού ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.exanatolis.gr Έρχεται... οικονοµική ανάκαµψη µε ατµοµηχανή την άνοδο του τουρισµού ΚΙΝΗΣΗ ΛΕΜΟΝΑΣ Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ÔÅÕ ÏÓ 58 Έρχεται... οικονοµική ανάκαµψη µε ατµοµηχανή την άνοδο του τουρισµού www.exanatolis.gr ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΛΕΜΟΝΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗ Αφορά όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ «ΗΛΙΟΣ»

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ «ΗΛΙΟΣ» Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ «ΗΛΙΟΣ» ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εκδρομές Ιουνίου 2014

Εκδρομές Ιουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ 01/06/2014 ΤΗΝΟΣ - ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 50 17 ΣΑΒΒΑΤΟ 07/06/2014 ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΚΑΛΑΜΟΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ) Αναχώρηση νωρίς το πρωί με προορισμό το λιμάνι της Ραφήνας για να επιβιβαστούμε στο καράβι.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2036 Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2036 Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2036 Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ορκίσθηκε η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου

Θερινά ΔΕΝ 2011 ακολουθώντας τη ροή - η ματιά μου 1/5 Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011- Άννη Βασιλείου, Υπεύθυνη δράσης Δ.Ε.Ν. Θερινά ΔΕΝ 2011 "ακολουθώντας τη ροή" - η ματιά μου Μέρη του όλου - Τι ζωγράφισες; ρώτησε η εμψυχώτρια το κορίτσι. - Το όλον. απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2353 Tετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-12

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2353 Tετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-12 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2353 Tετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΤΕΙΧΟΣ γύρω από το ΧΥΤΑ Φυλής Σχεδιάζει ο Ε ΣΝΑ για τον περιορισµό του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του ΟΡήγας,επονομαζόμενοςΦεραίοςήΒελεστινλής, υπήρξεπρόδρομοςτηςελληνικήςεπανάστασηςτου1821. Ένας από εκείνους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δεκεμβρίου www.asteria.edu.gr info@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου Δημητρίου 177 Άγιος Δημήτριος τηλ.: 6979651231-6986795031 Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2011 1 Γενικά Εδώ και πολλά χρόνια, οι ανασκαφικές έρευνες δέχονται τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 6 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» ΦΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Πλάτωνος «Πρωταγόρας» (Ενότητα 4)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Πλάτωνος «Πρωταγόρας» (Ενότητα 4) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Πλάτωνος «Πρωταγόρας» (Ενότητα 4) Ἐπειδή δέ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μέν διά τήν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Επιστήμης Εισηγητής :Λυγγίτσος Αλέξανδρος «Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα» ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας σήµερα µετά τα συνεχή περιστατικά απόρριψης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

ÈÑÉÁÓÉÏ. Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας σήµερα µετά τα συνεχή περιστατικά απόρριψης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2386 ευτέρα 23 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κλειστό Γυµναστήριο

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12, Γκόρντον Α. Κραιγκ, Ντελμπρύκ: Ο στρατιωτικός ιστορικός ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Το έργο του Χανς Ντελμπρύκ (1848-1929) η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας λογικές προτάσεις

Συνδυάζοντας λογικές προτάσεις Όνομα(τα): Όνομα Η/Υ: Τμήμα: Ημερομηνία: Συνδυάζοντας λογικές προτάσεις κολουθήστε τις οδηγίες του καθηγητή σας, ώστε η τάξη να χωριστεί σε ομάδες. Η κάθε ομάδα θα αποτελείται από δυο μαθητές εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ. Ευκαιρία για την ελληνική γεωργία ; Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ. Ευκαιρία για την ελληνική γεωργία ; Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ Ευκαιρία για την ελληνική γεωργία ; Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ιηµερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2006 Βιοκαύσιµα: η σκοπιµότητα Επιτακτική ανάγκη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 20 Ο ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Ε.Μ.Π., Σχολή Αρχιτεκτόνων ΔΗΜΗΤΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 0.25 ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 0.25 ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 0.25 ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Γυμνασίου. Η Ελλάδα στον κόσμο

Έκθεση Γυμνασίου. Η Ελλάδα στον κόσμο A N M Γ Έκφραση - Έκθεση Γυμνασίου Ενότητα 1 η : Η Ελλάδα στον κόσμο Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει τα εξής μέρη: Α) το λεξιλόγιο, σχετικό με το θέμα της ενότητας, καθώς και λεξιλογικές ασκήσεις Β) πλούσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι,

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι, 1 Καλωσόρισμα επισήμων Κυρίες και κύριοι, Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας, μέσα από τις εργασίες του οποίου αισιοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Προβληματική σύνδεση αιτίων και φαινομένων ή πώς ο τζιχαντισμός σύμφωνα με τους έλληνες διανοούμενους είναι η τελευταία ελπίδα ενός νέου κόσμου

Προβληματική σύνδεση αιτίων και φαινομένων ή πώς ο τζιχαντισμός σύμφωνα με τους έλληνες διανοούμενους είναι η τελευταία ελπίδα ενός νέου κόσμου Προβληματική σύνδεση αιτίων και φαινομένων ή πώς ο τζιχαντισμός σύμφωνα με τους έλληνες διανοούμενους είναι η τελευταία ελπίδα ενός νέου κόσμου Στην προσπάθεια ανεύρεσης των αιτίων του φαινομένου του τζιχαντισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης

ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ Οι Χαΐνηδες Ο Δημήτρης Αποστολάκης ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ-ΧΑΪΝΗΔΕΣ 1. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι τον που είναι μια δημιουργία των Χαΐνηδων. Οι Χαΐνηδες είναι ένα συγκρότημα από την Κρήτη που παίζουν έντεχνη και παραδοσιακή μουσική. Οι μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του.

Για να αρχίσει η λειτουργία του κινητήρα, θα πρέπει με εξωτερική παροχή ισχύος να προκαλέσουμε την αρχική περιστροφή του. Α. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2) ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Μία μάζα αέρα οδηγείται από το τμήμα εισαγωγής στο συμπιεστή. Εκεί συμπιέζεται και οδηγείται στο θάλαμο καύσης, όπου αναμιγνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ.. (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αναφέρεται μόνο για φορολογικούς λόγους) Στ.. (τόπος υπογραφής), σήμερα. (ημερομηνία υπογραφής) οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ www.ekpedefsi.gr info@ekpedefsi.gr ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΟΥΛΑ ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 27/07/2015 Α.Π.: οικ. 1329 ΠΡΟΣ : (Ως Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2314 Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2314 Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2314 Τετάρτη 11 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Υπογραφή συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές για τη λειτουργία μιας πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης

Βασικές αρχές για τη λειτουργία μιας πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Βασικές αρχές για τη λειτουργία μιας πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Κατερίνα Συνέλλη και Λίλα Χαρμπίλα Πανεπιστήμιο Πατρών, Κεντρική Βιβλιοθήκη Το κείμενο που ακολουθεί, παρόλο που ο τίτλος του εμπεριέχει

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 04/04/2006 Α.Π. 14873/395 ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VIII ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ VIII ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ VIII ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 255 Προδιαγραφές λειτουργίας του Συστήµατος 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 19/04/2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 985/2013.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 19/04/2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 985/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 19/04/2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ, μέχρι και στα δικά σας περίχωρα του Γαλαξία, υπάρχουν πολλές πνευματικές δυνάμεις που εργάζονται για τον Δημιουργό. Υπάρχουν εμπνευσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11α ΤΣΙΤΕΙΑ 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11α ΤΣΙΤΕΙΑ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11α ΤΣΙΤΕΙΑ 2012 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 11α ΤΣΙΤΕΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ο ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ διοργανώνει για ενδέκατη συνεχή χρονιά Διασυλλογικούς Κολυμβητικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε

Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε Εισαγωγή... 2 επεξεργαστής βάσεων... 2 Τρόπος εµφάνισης των εγγραφών στη βάση δεδοµένων... 2 Ερώτηση- Σύνολο... 3 Λειτουργία... 3 Ραβδογράµµατα... 6 Γραφήµατα... 7 Εφαρµογή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σε ποιες κατηγορίες αριθμών χωρίζονται οι φυσικοί αριθμοί; Χωρίζονται στους άρτιους (ζυγούς) και τους περιττούς (μονούς). Άρτιοι λέγονται οι φυσικοί αριθμοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟY

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟY ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟY ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας

Μάριος Χάκκας. Το Ψαράκι της γυάλας Μάριος Χάκκας Το Ψαράκι της γυάλας 1. Γραμματολογικά: Το διήγημα Το ψαράκι της γυάλας πρωτοδημοσιεύτηκε το 1971 μαζί με άλλα δύο διηγήματα, Ένα κορίτσι και ο Γιάννης το θεριό μυρμήγκι, στο συλλογικό τόμο

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ «ΤΡΙΠΟΛΗ» Ουάσιγκτον & Δημητσάνης 1, Τρίπολη Τ.Κ. 22 100, Τηλ.:2710 224114, Fax.:2710 242773 www.koat.gr e-mail: info@koat.gr ΤΡΙΠΟΛΗ 29 / 09 / 07 Πρός: ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3 Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Τι είναι άμεση και έμμεση ρύπανση του νερού. Πώς προκαλείται η ρύπανση του νερού. Επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο Ενότητα 1.3 Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1/9 Δεν εξελίσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ" Τεχνική Έκθεση

Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ Τεχνική Έκθεση E.3311.02 ΗΜ/ΝΙΑ:01/06/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα