ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δ. Κατσαρέλης, Μηχ/γος Μηχανικός (4Μ Α.Ε., Ευελπίδων 7 Α, Κηφισιά, , Χ. Χαραλαμπόπουλος, Δρ. Ηλ/γος Μηχανικός ΕΜΠ (4Μ Α.Ε., Μυκηνών 9, Χαλάνδρι, τηλ , fax , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ένα προηγμένο περιβάλλον λογισμικού μελέτης δικτύων φυσικού αερίου και υγραερίου, για οικιακή και βιομηχανική χρήση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (ΦΕΚ 963Β, 236Β, 1257Β). Το λογισμικό αυτό, που έχει την εμπορική ονομασία FINE-Αέριο, στηρίζει την αποτελεσματικότητά του στην συνέργια μιας σειράς υποσυστημάτων (υπολογιστικό, σχεδιαστικό CAD, γεννήτρια τεχνικών εκθέσεων, βιβλιοθήκες κ.α.) που προσθέτουν πολλαπλάσια αξία στον μελετητικό σταθμό εργασίας του μελετητή εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου. Μέσα από την παρούσα εργασία αναδεικνύονται όλα τα πλεονεκτήματα και οι εντυπωσιακές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρουν σήμερα στον Μ-Η Μελετητή τα σύγχρονα εργαλεία λογισμικού στις μελέτες εγκαταστάσεων Αερίων με τελικό αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας των μελετών. ABSTRACT The aim of this work is to present an advanced software environment, specialized on the design of Gas Installation projects for domestic and industrial use, according to the existing Greek regulations. This software, named FINE-Gas is based on the synergistic cooperation of a series of components (CAD component, calculation component, report generator, material libraries etc) within a seamlessly integrated software environment. As a result, a considerable value is added to the engineer s workstation. The main conclusion is that the current technology is able to provide the engineer designer of Gas Installations projects with a lot of substantial advantages, which, above all, contribute to the significant improvement of the quality of the related studies. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι απαιτήσεις του σύγχρονου μελετητή εγκαταστάσεων Αερίου είναι πολλές: Ευκολία στην σχεδίαση των εγκαταστάσεων σε 2D/3D, ακρίβεια στους υπολογισμούς, δυνατότητα διαχείρισης και επεξεργασίας (editing) του μοντέλου της εγκατάστασης (σχεδιαστικού και υπολογιστικού), ανοιχτές βιβλιοθήκες εξαρτημάτων & υλικών, παραγωγή και διαχείρισηεπεξεργασία των τεχνικών εκθέσεων, προμέτρηση υλικών από το σχέδιο, ευχέρεια στην κοστολόγηση της εγκατάστασης, πληρότητα στα αποτελέσματα και στον τρόπο παρουσίασής τους (report generating). Σκοπός της εργασίας δεν είναι να καταγράψει και να αναλύσει όλες αυτές τις βασικές απαιτήσεις σε επιμέρους λειτουργικά χαρακτηριστικά, αλλά να σταθεί στο επίπεδο της γενικότερης φιλοσοφίας που θα πρέπει να διέπει ένα πρόγραμμα προκειμένου να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον μελετητή. Είναι φανερό, ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα 1

2 πρέπει να αντιμετωπίζει μεν κάθε επιμέρους βασική απαίτηση σαν και αυτές που περιγράφηκαν πιο πάνω με αποτελεσματικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα να τα συνδυάζει με μια ενιαία λογική, κάτω από ένα ενοποιημένο περιβάλλον στο οποίο αναπαριστάται πιστά το αντικείμενο της μελέτης (μέσω του κατάλληλου σχεδιαστικού / υπολογιστικού μοντέλου) και παραμένει διαρκώς ενημερωμένο μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στα επιμέρους συστατικά του. Για παράδειγμα, μία μεταβολή στον σχεδιασμό της εγκατάστασης στην κάτοψη θα πρέπει να επιφέρει αυτόματα την αναγκαία αλλαγή στους υπολογισμούς και στο αξονομετρικό, μια μεταβολή στους υπολογισμούς να επιφέρει τις ανάλογες τροποποιήσεις στην τεχνική έκθεση κ.ο.κ. Για να γίνει ο σχεδιασμός αυτός ευκολότερα κατανοητός, στην επόμενη ενότητα 2 παρουσιάζεται η δομή και η φιλοσοφία του εν λόγω λογισμικού με τις επιμέρους λειτουργίες των υποσυστημάτων του, αλλά και τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ τους στο πλαίσιο του ενοποιημένου περιβάλλοντος. Στην συνέχεια (ενότητα 3) ακολουθεί ένα παράδειγμα που φανερώνει τα χειροπιαστά πλεονεκτήματα αυτού του σχεδιασμού στην πράξη, ενώ τα συμπεράσματα συνοψίζονται στην ενότητα ΔΟΜΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γενική δομή του προγράμματος FINE-Αέριο φαίνεται στο σχήμα 1, όπως και η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα δύο μεγάλα υποσυστήματα (Σχεδιαστικό & Υπολογιστικό) που το συγκροτούν. Ο ρόλος των υποσυστημάτων αυτών αλλά και των συστατικών τους, καθώς επίσης και τα ειδικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν για την μεγιστοποίηση του οφέλους για τον Μελετητή, περιγράφονται στις επόμενες ενότητες. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ CAD Interface Αναγνώριση & μαθ. Τυποποίησης της εγκατάστασης Αυτόματη Ενημέρωση Κατόψεων Αυτόματη Δημιουργία Κατακόρυφων Διαγραμμάτων ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Φύλλο Υπολογισμών Βιβλιοθήκες Παράθυρα αποτελεσμάτων Τεχνικές Περιγραφές Προδιαγραφές Προμέτρηση Κοστολόγηση Λίστα ΑΤΗΕ Γεννήτρια εκτυπώσεων Σχήμα 1 Δομή του προγράμματος 2.1 Φύλλο Υπολογισμών Εργαζόμενος μέσα στο φύλλο υπολογισμών ο μελετητής διαστασιολογεί το δίκτυο έχοντας στη διάθεση του όλες εκείνες τις δυνατότητες που έχουν σήμερα καθιερωθεί στα πινακοποιημένα περιβάλλοντα (τύπου spreadsheet), τόσο ως προς την εποπτεία των δεδομένων και των αποτελεσμάτων, όσο και ως προς την ευχέρεια της επεξεργασίας (editing) των στοιχείων. 2

3 2.2 Σχεδιαστικό CAD Το Σχεδιαστικό (CAD) υποσύστημα είναι προσαρμοσμένο έτσι, ώστε μεταξύ των άλλων να εξυπηρετεί τις ιδιαιτερότητες των μελετών φυσικού αερίου, ενώ επί πλέον «απεικονίζει» το κτιριακό μοντέλο και στο αντίστοιχο υπολογιστικό (μαθηματικό) μοντέλο για την αποφυγή διπλής δουλειάς. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι: - Εύκολη επιλογή μέσα από τις βιβλιοθήκες του προγράμματος και τοποθέτηση στην κάτοψη των συσκευών. - Σχεδίαση δικτύων σωληνώσεων με τη βοήθεια έξυπνων auto routing εντολών - Απεικόνιση του 3D κτιριακού μοντέλου στο μαθηματικό μοντέλο της εγκατάστασης (αυτόματη αναγνώριση) - Ευριστικοί (heuristic) αλγόριθμοι παραγωγής κατακόρυφων διαγραμμάτων και αξονομετρικών - Αυτόματη ενημέρωση των τελικών σχεδίων κατόψεων με τα αποτελέσματα της μελέτης και τους απαραίτητους συμβολισμούς Το υποσύστημα CAD λειτουργεί είτε με ενσωματωμένη την σχεδιαστική μηχανή του IntelliCAD γεγονός που συνεπάγεται αυτονομία για τον χρήστη, είτε και στην πλατφόρμα του AutoCAD (της autodesk), αλλά με παρόμοια λειτουργικότητα (functionality) και κοινό τύπο αρχείων (dwg format) και στις δύο περιπτώσεις. Πέρα από τις κλασσικές σχεδιαστικές εντολές το υποσύστημα CAD οργανώνεται και εμπλουτίζεται από τις απαραίτητες εκείνες εξειδικευμένες εντολές, οι οποίες το καθιστούν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα σχεδίασης δικτύων Η-Μ εγκαταστάσεων και ειδικότερα στο αντικείμενο των μελετών Φυσικού Αερίου. Πρακτικά ο χρήστης εργάζεται με μια κοινώς γνωστή και παγκοσμίως αποδεκτή πλατφόρμα, η οποία προσφέρει κάθε δυνατότητα σχεδιαστικών επεμβάσεων σύμφωνα με τα γνωστά καθιερωμένα πρότυπα, αλλά και σε στενή αναφορά με τις απαιτήσεις του σχεδιαστή μελετητή εγκαταστάσεων Αερίου. 2.3 Διαχειριστές τεχνικών εκθέσεων Η Τεχνική περιγραφή επιλέγεται μέσα από μια πληθώρα διαθέσιμων προτύπων, συντάσσεται και ενημερώνεται αυτόματα από τα αποτελέσματα των υπολογισμών, ενώ παράλληλα είναι δυνατή η οποιαδήποτε τροποποίηση της με τη βοήθεια του ενσωματωμένου κειμενογράφου σύμφωνα με τις επιθυμίες του μελετητή. Ανάλογες ευκολίες ισχύουν για το κείμενο παραδοχών της μελέτης, και την λίστα με την προμέτρηση και κοστολόγηση των υλικών που εξάγεται αυτόματα από το πρόγραμμα. 2.4 Βιβλιοθήκες Εμπεριέχουν τα υλικά που συγκροτούν τις εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου (εξαρτήματα, συσκευές, λέβητες κλπ) και είναι εντελώς ανοιχτές σε ενημέρωση (τροποποιήσεις, προσθήκες, ταξινόμηση κλπ) από τον χρήστη. Στην τελευταία έκδοση του προγράμματος, το αρχείο των βιβλιοθηκών έχει την μορφή του γνωστού προτύπου mdb, ενώ ο ειδικός διαχειριστής (library manager) που τις συνοδεύει, προσφέρει κάθε δυνατότητα διαχείρισης και επεξεργασίας (editing) των δεδομένων από τον χρήστη. 3

4 2.5 Εκτυπώσεις-layouts Οι εκτυπώσεις παράγονται είτε με βάση έτοιμα πρότυπα εκτύπωσης (templates), είτε και με πρότυπα που μπορεί να οριστούν ελεύθερα και εξαρχής από τον χρήστη μέσω, της γεννήτριας εκτυπώσεων (report generator) που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. Τα προκαθορισμένα πρότυπα εκτύπωσης ακολουθούν πάντως ευλαβικά τον τρόπο παρουσίασης (layout) που έχει διαμορφωθεί από τις Επιχειρήσεις Αερίου (ΕΠΑ, ΔΕΠΑ) προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι από τις ίδιες, αλλά και τους εξουσιοδοτημένους φορείς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός, ότι επιπρόσθετα από τις επιμέρους ευκολίες και επιδόσεις καθενός από τα παραπάνω υποσυστήματα, το όλο περιβάλλον, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, στηρίζει την αποτελεσματικότητά του στην προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την συνέργια του συνόλου των υποσυστημάτων μεταξύ τους. Με δύο λόγια, το συμπαγές περιβάλλον αμφίδρομης επικοινωνίας σχεδίασης-υπολογισμών που αποτελεί δομικό συστατικό του Λογισμικού αυτού έχει σαν αποτέλεσμα την αυτόματη ενημέρωση των φύλλων υπολογισμών από τα σχέδια της μελέτης και εν συνεχεία την παραγωγή όλων των τελικών σχεδίων της. Από τεχνικής πλευράς, ο παραπάνω σχεδιασμός γίνεται εφικτός στην πράξη, χάρη στην αντικειμενοστραφή φιλοσοφία σχεδιασμού (OOP) και τις σύγχρονες προγραμματιστικές τεχνικές προγραμματισμού (C++). Προφανώς η ανάπτυξη του κώδικα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε υπάρχοντα εργαλεία τα οποία θα πρέπει να συντεθούν όμως κατάλληλα και κάτω από ένα καλά μελετημένο σχεδιασμό μηχανικής λογισμικού (software engineering) ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και με τις απαιτούμενες επιδόσεις (ταχύτητες, αναλύσεις κλπ). Το αντικείμενο αυτό αν και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, ξεφεύγει ωστόσο από το πεδίο της παρούσης εργασίας. 3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Το παράδειγμα που ακολουθεί κάνουν φανερά στην πράξη τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τον παραπάνω σχεδιασμό. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε την ακόλουθη περίπτωση μελέτης καυσίμου αερίου μιας τυπικής μονοκατοικίας. Σχήμα 2 Σχεδίαση δικτύου 4

5 Ξεκινώντας από τον σχεδιασμό της εγκατάστασης με τα κατάλληλα εργαλεία και ευκολίες που προσφέρονται (τοποθέτηση υποδοχέων, ευκολίες στην σχεδίαση των σωλήνων) και δουλεύοντας από τις κατόψεις των διαφόρων επιπέδων σχεδιάζουμε το δίκτυο φυσικού αερίου όλου του κτιρίου όπως αυτό θα κατασκευαστεί στην πράξη (σχήμα 2). Το πρόγραμμα αναγνωρίζει αυτόματα την εγκατάσταση και αριθμεί το δίκτυο. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο σχήμα 3. Σχήμα 3 Αναγνώριση δικτύου Το μοντέλο αυτό περνάει μέσα στο φύλλο των υπολογισμών (σχήμα 4). Το φύλλο υπολογισμών συνιστά ουσιαστικά ένα μοντέλο πλήρους εξομοίωσης της εγκατάστασης. Είναι τόσο λεπτομερές και παραστατικό, σε βαθμό που ο χρήστης που το «διαβάζει» να αντιλαμβάνεται πως ακριβώς λειτουργεί η εγκατάσταση. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα για οποιαδήποτε παρέμβαση. Ο μελετητής διατηρεί πλήρη εικόνα για τα δεδομένα της εγκατάστασης, αλλά και για την επίδραση των παρεμβάσεών του στα αποτελέσματα. Μετά από πιθανές τροποποιήσεις και όποτε το κρίνει σκόπιμο, ο μελετητής παράγει και εκτυπώνει το τεύχος της μελέτης και τα τελικά σχέδια, τα οποία ενημερώνονται και αυτά με τη σειρά τους αυτόματα από τα αποτελέσματα των υπολογισμών. Σημειώνεται ότι με ανάλογη φιλοσοφία δουλεύουμε και στις περιπτώσεις των μελετών εγκαταστάσεων υγραερίου. 5

6 Σχήμα 4 Αυτόματη συμπλήρωση Φύλλου Υπολογισμών Όπως επιβεβαιώθηκε και από το παράδειγμα, παρά τα ενδιάμεσα στάδια και τα επιμέρους εργαλεία, η ροή των πληροφοριών είναι απόλυτα κατανοητή και η γενικότερη φιλοσοφία εξαιρετικά απλή. Όλα τα ενδιάμεσα στάδια είναι απόλυτα σαφή, τα αποτελέσματα τεκμηριωμένα, και ο χρήστης διατηρεί γενικά τον πλήρη έλεγχο. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εργασία αυτή αναδεικνύει τις εντυπωσιακές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρουν σήμερα στον Μ-Η Μελετητή τα σύγχρονα εργαλεία λογισμικού στο πεδίο των μελετών εγκαταστάσεων Αερίων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την μεγιστοποίηση της φιλικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών των εργαλείων είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός. Η εξοικονόμηση χρόνου, η αξιοπιστία αποτελεσμάτων, η άψογη παρουσίαση του φακέλου της μελέτης, οι δυνατότητες βελτιστοποίησης που προσφέρονται, ειδικά για τον μελετητή που αναζητά το καλύτερο, έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την κατακόρυφη άνοδο της ποιότητας των Μελετών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Κ. Χ. Λέφα, Εισαγωγή στην Τεχνολογία του Φυσικού Αερίου, 4 η έκδοση 2004, Teκδοτική. 2. Δ. Κατσαρέλη, Δουλεύοντας με το FINE, 4 η έκδοση 2003, Teκδοτική. 3. ΦΕΚ Β 963/ , Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. 6

7 4. ΦΕΚ 236B/ , Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar. 5. ΦΕΚ 1257B/ , Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλήν βιομηχανιών βιοτεχνιών). 6. William C., Ph.D. Lyons, Gary J. Plisga, Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering. 7. John L. Kennedy, Oil and gas pipeline Fundamentals. 7

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ Β-KLIMA

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ Β-KLIMA ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ Β-KLIMA Λάμπρος Μανασής, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (ΟΜΗ ΕΠΕ, Κάκαρη 3, 11221 Ν. Φιλοθέη, τηλ. 210-6921587,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ DML

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ DML ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ DML ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Σχεδιασµός κτιρίου µε τη βοήθεια του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ e-υπηρεσιασ ΥΠΟΣΤΗΡΙ- ΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER Περιεχόμενα Μεθοδολογία Υλοποίησης... 3 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων... 4 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο)... 6 Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός... 7 Φάση 4: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διαπροσωπείες Φυσικής Αλληλεπίδρασης σε Περιβάλλοντα Παιχνιδιών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής για κινητές συσκευές για την περιήγηση/ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ.9159 ΜΑΓΔΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων)

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 06/03/2013 1 Αφιέρωση Στην λατρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Πλαίσιο Ελέγχου Λογισμικού» Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Αντίστροφης Ανάλυσης Συσκευών Προσομοιώσεων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέθοδοι Αντίστροφης Ανάλυσης Συσκευών Προσομοιώσεων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μέθοδοι Αντίστροφης Ανάλυσης Συσκευών Προσομοιώσεων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημήτριος Α. Δήμου Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Αναστασιάδης Σταύρος Εισηγητής: Κονετάς Δημήτρης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ II - TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Αρχιτεκτονική Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας... 2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή του ρομπότ της ομάδας PANDORA σε εικονικά περιβάλλοντα

Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή του ρομπότ της ομάδας PANDORA σε εικονικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή του ρομπότ της ομάδας

Διαβάστε περισσότερα