ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας: Τεχνικο-οικονοµική και περιβαλλοντική αποτίµηση επένδυσης για τη λειτουργία του κλειστού κολυµβητηρίου Χανίων. Επιβλέπων Καθηγητής: Μουστάκης Βασίλειος Τζωρτζάτος Γ. Παναγιώτης Χανιά Σεπτέµβριος 2008

2 Περίληψη εργασίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τζωρτζάτος Παναγιώτης Θέµα: Τεχνικο-οικονοµική και Περιβαλλοντική Αποτίµηση Επένδυσης για τη λειτουργία του κλειστού κολυµβητηρίου στο δήµο Ακρωτηρίου Χανίων. Σεπτέµβριος 2008 Σε µια προσπάθεια να συνεισφέρουµε σε έναν ανοιχτό διάλογο σχετικά µε την αξιοποίηση των νεόκτιστων εγκαταστάσεων του κλειστού κολυµβητηρίου στο δήµο Ακρωτηρίου του νοµού Χανίων, εξετάζουµε σε αυτή τη διπλωµατική εργασία τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός πολυµετοχικού διοικητικού και λειτουργικού σχήµατος από τοπικούς φορείς, που θα έχει ως στόχο την οµαλή και οικονοµικά αναίµακτη λειτουργία του σε ένα πλάνο πενταετίας. Για την επιτυχία αυτού του εγχειρήµατος χρειάστηκε να πραγµατοποιηθεί µία εκτενής και χρονοβόρα έρευνα αγοράς για τη συγκέντρωση των σηµαντικότερων διοικητικών και λειτουργικών µοντέλων στα µεγαλύτερα κολυµβητήρια του νοµού Αττικής. Με βάση αυτά τα δεδοµένα δηµιουργήθηκε το βέλτιστο πλάνο λειτουργίας. Το επόµενο βήµα ήταν να συγκεντρώσουµε στοιχεία για το ανοικτό κολυµβητήριο Χανίων, ώστε να ολοκληρωθεί η έρευνα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας συµπεριλαµβανοµένων και των εδαφο-κλιµατολογικών συνθηκών µέσω ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος στο νοµό Χανίων. Τέλος, εξετάσαµε σε αυτήν την εργασία τη δυνατότητα χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) προκειµένου να αυτονοµηθεί ενεργειακά το κολυµβητήριο. Πιο συγκεκριµένα µελετάται η τεχνολογία των Φ/Β συστηµάτων τόσο µε τη µορφή αυτόνοµου συστήµατος. Στην ολοκλήρωση της έρευνας συνέβαλε και η χρήση ενός λογισµικού ανανεώσιµων ενεργειακών τεχνολογιών που έχει χρησιµοποιηθεί επανειληµµένα και παγκοσµίως για τη διεξαγωγή µελετών αξιολόγησης έργων από ΑΠΕ. Το λογισµικό αυτό ονοµάζεται RETScreen (Renewable Energy Technologies). Με βάση το λογισµικό αυτό, την ανάλυση των Σεναρίων αλλά και την µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας θα εξεταστούν κάποιες περιβαλλοντικές και τεχνικοοικονοµικές παράµετροι. Βασικός σκοπός ήταν να διερευνηθεί - σύµφωνα µε τα περιβαλλοντικά και τεχνικο-οικονοµικά κριτήρια που θα προκύψουν - το κατά πόσο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι βιώσιµη και συµφέρουσα µια τέτοια επένδυση. Στην παρούσα µελέτη σκοπιµότητας είχε πολύ θετικό συντελεστή η χρήση των ΑΠΕ και κρίνεται ζωτικής σηµασίας η εξαρχής τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για εξοικονόµηση ενέργειας αλλά και περαιτέρω για την επιτυχία αυτής της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 1

3 Περιεχόµενα Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων...2 Πίνακας Πινάκων...4 Πίνακας Εικόνων...5 Πίνακας Γραφηµάτων...5 Εισαγωγή Έρευνα αγοράς Ολυµπιακό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) ηµοτικό κολυµβητήριο Νέας Σµύρνης Οργανισµός Νεολαίας & Άθλησης δήµου Αθηνών Ανοικτό κολυµβητήριο Γουδή Κλειστό κολυµβητήριο Κολοκυνθούς Κλειστό κολυµβητήριο Γκράβας Στατιστικά στοιχεία του ΟΝΑ για κολυµβητήρια ηµοτικό κολυµβητήριο Κερατσινίου ηµοτικό κολυµβητήριο Ηλιουπόλεως Κολυµβητήριο Ναυτικού Οµίλου Βουλιαγµένης Περιγραφή ανοικτού κολυµβητηρίου Χανίων Λειτουργία κολυµβητηρίου ιοργάνωση διεθνών αγώνων Ζήτηση για προγράµµατα εκµάθησης Αγωνίσµατα και διεξαγωγή αγώνων Οικονοµοτεχνικά στοιχεία ανοικτού κολυµβητηρίου Ανάλυση SWOT κολυµβητηρίου Νοµού Χανίων Μοντελοποίηση και παρουσίαση κριτηρίων για την εξαγωγή του βέλτιστου πλάνου δράσης για το κλειστό κολυµβητήριο Χανίων Περιγραφή πινάκων-κριτηρίων κολυµβητηρίων Παρουσίαση ιδιοκτησιακού καθεστώτος Παρουσίαση λειτουργικού καθεστώτος Περιγραφή εδαφο-κλιµατολογικών συνθηκών Περιγραφή και κατηγοριοποίηση των πηγών ενέργειας Κατάταξη σύµφωνα µε τον κατασκευαστικό τύπο Καταγραφή και παρουσίαση των κολυµβητικών δεξαµενών

4 Περιεχόµενα Ταξινόµηση µε κριτήριο τις διάφορες κατηγορίες χρηστών Συµπεράσµατα και στόχοι βέλτιστου µοντέλου Οικονοµοτεχνική µελέτη βέλτιστου µοντέλου λειτουργίας κλειστού κολυµβητηρίου Ακρωτηρίου Χανίων Παράθεση νοµοθεσίας και κανόνες κολυµβητηρίων Οργάνωση χώρου Υπεύθυνος λειτουργίας Μέτρα ασφαλείας Παρουσίαση χώρων και δυνατοτήτων χρήσης Ανάλυση SWOT κλειστού κολυµβητηρίου Περιγραφή µοντέλου λειτουργίας των εγκαταστάσεων Εκτίµηση ετήσιου κόστους λειτουργίας Παράγοντες κόστους Προσωπικό λειτουργίας Ενεργειακό κόστος Άλλες δαπάνες Συγκεντρωτικός πίνακας πρόβλεψης ετήσιου κόστους Μελέτη ηλιακών συστηµάτων Γεωγραφικά και τεχνικά στοιχεία κολυµβητηρίου Τεχνολογία ηλιακών συλλεκτών Περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη Παρουσίαση RETScreen Τεχνικά στοιχεία κολυµβητικών δεξαµενών Μετεωρολογικά και υπόλοιπα δεδοµένα εισόδου Αποτελέσµατα Αξιολόγηση αποτελεσµάτων Προτεινόµενες λύσεις Εκτίµηση ετήσιων εσόδων Χρήση κολυµβητηρίου από ευρύ κοινωνικό σύνολο ιοργάνωση αγώνων και τουρνουά Αξιοποίηση αίθουσας γυµναστηρίου Καταδυτικούς οµίλους Συγκεντρωτικός πίνακας εσόδων Παρουσίαση ισολογισµών Συµπεράσµατα Μελλοντικές προτάσεις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 Περιεχόµενα Παράρτηµα Πίνακας Πινάκων Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 1.12: Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας

6 Περιεχόµενα Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 4.22: Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1:... 6 Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα Πίνακας Γραφηµάτων Γράφηµα 1.1: Γράφηµα 1.2:

7 Εισαγωγή, Γενικά στοιχεία Ενοτήτων Εισαγωγή Η επιχειρηµατική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι η ίδρυση µιας εταιρείας µε πολυµετοχικό σχήµα από διάφορους τοπικούς φορείς, που θα έχει στόχο τη λειτουργία του νεόκτιστου κλειστού κολυµβητηρίου στο νοµό Χανίων. Η τοποθεσία του είναι στην βορειοανατολική πλευρά του νοµού και δύναται να εξυπηρετεί τους κατοίκους των δύο µεγαλύτερων δήµων, µετά το δήµο Χανίων, το δήµο Ακρωτηρίου και το δήµο Ελευθερίου Βενιζέλου. Η επόµενη εικόνα δίνει την ακριβή απεικόνιση της γεωγραφικής θέσης του. Εικόνα 1.1: Γεωγραφική απεικόνιση µέσω του Google Earth Στα πλαίσια εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας, σχετικά µε την παρουσίαση οικονοµοτεχνικής µελέτης για τη βέλτιστη λειτουργία και διαχείριση του νεόκτιστου κλειστού κολυµβητηρίου στο Νοµό Χανίων, και πιο συγκεκριµένα για το δεύτερο 6

8 Εισαγωγή, Γενικά στοιχεία Ενοτήτων σκέλος αυτής κρίθηκε απαραίτητο να συγκεντρωθούν και να παρουσιαστούν ορισµένα λειτουργικά στοιχεία εκ των πιο αξιόλογων (ως προς τη διαχείριση) κολυµβητηρίων της Αθήνας. Πριν τη συλλογή αυτών των επιµέρους στοιχείων χρειάστηκε να πραγµατοποιηθεί µια επίσκεψη στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), ώστε να προσδιορισθούν τα πιο αξιόλογα κολυµβητήρια εξ όσων υπήρχαν στην αρχική λίστα στο λεκανοπέδιο του Νοµού Αττικής. Ταυτόχρονα όµως θα έπρεπε τα συγκεκριµένα κολυµβητήρια να έχουν διαφορετικά µοντέλα διοίκησης και διαφορετικούς χρήστες (συλλόγους, δηµότες κ.α.) µε σκοπό στο τέλος να αναχθεί το βέλτιστο µοντέλο λειτουργίας. Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να τονίσω ότι ένα κολυµβητήριο έχει κοινωνικό χαρακτήρα και ανεξάρτητα από την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας αυτού, ο απώτερος σκοπός είναι να συµβάλλουν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς έτσι ώστε να προαχθεί περαιτέρω ο αθλητισµός όπως και ο πρωταθλητισµός, που απαιτεί οικονοµικές θυσίες από την πλευρά της πολιτείας. Αναλυτικά στο 1 ο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οκτώ διαφορετικά κολυµβητήρια µε µεγάλες ή µικρές µεταξύ τους αποκλίσεις στο διοικητικό µοντέλο καθώς και στο κοστολόγιο λειτουργίας λόγω διάφορων παραµέτρων όπως τοποθεσία, εγκαταστάσεις, καθεστώς απασχόλησης προσωπικού και άλλα. Ακόµα να επισηµανθεί ότι κρίθηκε αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί µία έρευνα αγοράς και για το ανοικτό κολυµβητήριο Χανίων, ώστε να εξακριβωθούν ο τρόπος λειτουργίας, η ζήτηση καθώς και οι ελλείψεις που υπάρχουν και είναι εφικτό να καλυφθούν µε τη λειτουργία του κλειστού κολυµβητήριου στο Ακρωτήρι. Τα αποτελέσµατα θα παρουσιασθούν στο δεύτερο κεφάλαιο. Στο 3 ο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µία σύνθεση τω δεδοµένων της έρευνας αγοράς βάσει κάποιων προεπιλεγµένων κριτηρίων, τα οποία αποτελούν και τη βάση της δηµιουργίας του βέλτιστου πλάνου δράσης για τη λειτουργία του κλειστού κολυµβητηρίου Χανίων. Ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των παραπάνω κριτηρίων σύµφωνα µε τους απαιτούµενους οικονοµοτεχνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες για την αποτίµηση αυτής της προτεινόµενης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 7

9 Κεφάλαιο 1 ο - Έρευνα αγοράς, Παρουσίαση σηµαντικότερων κολυµβητηρίων 1.Έρευνα αγοράς Στα πλαίσια εκπόνησης της οικονοµοτεχνικής µελέτης χρειάστηκε να πραγµατοποιηθεί µία εκτενής έρευνα αγοράς στα διάφορα διοικητικά και λειτουργικά µοντέλα κολυµβητηρίων µε στόχο τη συλλογή στοιχείων που θα απεικονίζουν πλήρως την επικρατούσα κατάσταση σε αυτόν τον τοµέα. 1.1 Ολυµπιακό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) Πρόκειται για τις πρότυπες εθνικές µας εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται όλα τα αθλήµατα καθώς και η κολύµβηση. Στο συγκεκριµένο αθλητικό κέντρο υπάρχει κολυµβητήριο που διαθέτει τις παρακάτω πισίνες: 1 αγωνιστική 50m x 10 διαδροµές (κλειστή) 1 αγωνιστική 50m x 8 διαδροµές (κλειστή) 1 αγωνιστική 50m x 8 διαδροµές (ανοικτή) 1 αγωνιστική 25m x 5 διαδροµές (κλειστή) 1 συγχρονισµένης κολύµβησης 25m x 33m χωρίς βατήρες για άλλα αθλήµατα 1 ανοικτό καταδυτήριο (εκτός λειτουργίας) 1 baby swimming (διαµέτρου 4m, πολυγωνική) (κλειστή) 1 κλειστό καταδυτήριο 20m x 20m 1 baby swimming 1 ρηχή εκµάθησης ανοικτή (τετραγωνική µε 6m πλευρά) και αυτή χρησιµοποιείται για baby swimming Να σηµειωθεί ότι το ανοικτό καταδυτήριο είναι δύσκολο να τεθεί σε λειτουργία λόγω των καιρικών συνθηκών που δύσκολα επιτρέπουν πτώσεις από 30m ύψους βατήρα. Εν συνεχεία, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η έκταση των στρεµµάτων, όπου βρίσκεται, ανήκει διοικητικά στο ήµο Αµαρουσίου. Το ΟΑΚΑ λειτουργικά καλύπτει τα έξοδα του µέσω της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού στην οποία και ανήκει καθώς και από χορηγίες της Πολιτείας. Όσον αφορά τους χρήστες του Ολυµπιακού Κολυµβητηρίου, πρόκειται για τα κλιµάκια των εθνικών οµάδων κολύµβησης, πόλο ανδρών/ γυναικών, καταδύσεων, 22 αθλητικοί σύλλογοι (πληρώνουν µε την ώρα και τις διαδροµές για τις πισίνες), αθλητικό σχολείο Αµαρουσίου (χωρίς χρέωση), 4 σύλλογοι µε άτοµα µε ειδικές 8

10 Κεφάλαιο 1 ο - Έρευνα αγοράς, Παρουσίαση σηµαντικότερων κολυµβητηρίων ανάγκες (ΑΜΕΑ) (χωρίς χρέωση) και τέλος ιδιωτικά σχολεία,παιδικοί σταθµοί που κάνουν συµβάσεις µε τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής. Επιπλέον, η µία αγωνιστική πισίνα 25m x 5 διαδροµές (κλειστή για το χειµώνα) και η συγχρονισµένης κολύµβησης 25m x 33m (ανοικτή για το καλοκαίρι) διατίθεται αποκλειστικά στο απλό κοινό και ο συνολικός µέσος ηµερήσιος επισκεψιµότητας αγγίζει τα 2500 άτοµα εκ των οποίων τα 780 προέρχονται από το κοινό και είναι εγγεγραµµένα άτοµα µέλη. Παρακάτω παρουσιάζονται αυτούσια κάποια στοιχεία που αφορούν το κοινό και την πολιτική του Ολυµπιακού Κολυµβητηρίου σ αυτόν τον τοµέα. ιατίθεται από ευτέρα έως Παρασκευή και από 09:00 έως 20:00 και το Σάββατο από 09:00 έως 14:00 η ανοιχτή πισίνα της συγχρονισµένης κολύµβησης µε την ανάλογη υποστήριξη (ιατρός, ναυαγοσώστες). Τιµή : 30 εγγραφή µέλους 5 ηµερήσιο εισιτήριο 50 κάρτα 13 επισκέψεων ικαιολογητικά : Βεβαίωση Ιατρού Καρδιολόγου Βεβαίωση Ιατρού ερµατολόγου Βεβαίωση Ιατρού Γυναικολόγου (για γυναίκες) 2 Φωτογραφίες 1 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόµενος γνωρίζει κολύµβηση Για τους προηγούµενους χρήστες, εξαιρουµένου κοινού που αναφέρθηκε, το καθηµερινό ωράριο λειτουργίας είναι 6.00 έως 22.30, το Σάββατο και τη Κυριακή κλειστό εκτός αν υπάρχουν αγώνες. Το προσωπικό αποτελείται από 52 άτοµα εκ των οποίων οι 30 είναι τεχνικοί (3 βάρδιες των 8 ωρών) και οι υπόλοιποι 22 προσωπικό γραφείου και διεύθυνση. Υπάρχουν έξτρα 2 ιατροί και 2 ναυαγοσώστες µε συµβάσεις αποκλειστικά για το κοινό. Η ενεργειακή κάλυψη του ΟΑΚΑ γίνεται µε 6 λέβητες που καταναλώνουν φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι οικονοµικότερο κατά 35% εν σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης. Το εγχείρηµα της αναλυτικής κοστολόγησης του Ολυµπιακού Κολυµβητηρίου είναι δύσκολο, µέχρι και ανέφικτο εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας. Πιο συγκεκριµένα το πρόβληµα έγκειται στην ενέργεια που απαιτείται λόγω του ότι το ΟΑΚΑ χρησιµοποιεί τους ίδιους λέβητες για να θερµανθούν το Κλειστό 9

11 Κεφάλαιο 1 ο - Έρευνα αγοράς, Παρουσίαση σηµαντικότερων κολυµβητηρίων καλαθοσφαίρισης, το Ποδηλατοδρόµιο και όποιοι άλλοι κλειστοί χώροι εντός του συγκροτήµατος. Αυτό όµως που πετύχαµε ήταν µία προσεγγιστική κοστολόγηση από τον έµπειρο διευθυντή του Κολυµβητηρίου και η οποία ανέρχεται στα 6 εκατοµµύρια. 1.2 ηµοτικό κολυµβητήριο Νέας Σµύρνης Πρόκειται για το κλειστό κολυµβητήριο του δήµου Νέας Σµύρνης που αυτή τη στιγµή υπάγεται στο δήµο ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και το οποίο διαθέτει τα εξής: 1 αγωνιστική πισίνα 50m x 10 διαδροµές (κλειστή) 1 ρηχή εκµάθησης 12,5m τετραγωνική (κλειστή) Τα λειτουργικά έξοδα στη συγκεκριµένη περίπτωση καλύπτονται από τρεις τοµείς, οι οποίοι είναι: 1. Τα έσοδα του ίδιου του κολυµβητηρίου από τους διάφορους χρήστες. 2. Ο δήµος Νέας Σµύρνης που καλύπτει το 20% του ετήσιου προϋπολογισµού. 3. Η πολιτεία που καλύπτει το υπόλοιπο 80% µέσω του κρατικού προϋπολογισµού εξαιτίας του γεγονότος ότι το κλειστό κολυµβητήριο ανήκε πρώτα στο υφυπουργείο Αθλητισµού. Με το παρόν καθεστώς λειτουργίας και λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα που θέλει να εφαρµόσει η διαχειρίστρια αρχή, που υπάγεται στο δήµο, έχει αποφασισθεί οι τοπικοί σύλλογοι να έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο στη χρήση αυτού και επιπροσθέτως να µην έχουν καµία οικονοµική επιβάρυνση πλην της υποχρέωσης να διαθέτουν δικούς τους προπονητές στις ώρες διδασκαλίας τους. Γενικά οι χρήστες είναι οι 3 τοπικοί σύλλογοι (Πανιώνιος, Μίλωνας και Αρµενική), το αθλητικό σχολείο Νέας Σµύρνης καθώς και οι δηµότες που επιβαρύνονται µε µία µηνιαία συµµετοχή το µήνα και µπορεί να το χρησιµοποιεί το πρωί καθώς και το µεσηµέρι Το κολυµβητήριο λειτουργεί σε καθηµερινή βάση από τις 7.00 έως τις 22.30, το Σάββατο από τις 7.30 έως τις ενώ την Κυριακή παραµένει πάντα κλειστό εκτός κι αν διοργανώνεται κάποιο τουρνουά. αγώνων. Τα απογεύµατα του Σαββάτου συνήθως πραγµατοποιούνται αγώνες πόλο της επαγγελµατικής οµάδας του Πανιωνίου. Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει ν αναφερθεί ότι στην µικρή πισίνα φιλοξενούνται συνήθως ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί που πληρώνουν κάποιο αντίτιµο και η διοικούσα αρχή είναι υποχρεωµένη βάσει συµφωνίας να παρέχει κάποιο ναυαγοσώστη όπως και στις ώρες κοινού. 10

12 Κεφάλαιο 1 ο - Έρευνα αγοράς, Παρουσίαση σηµαντικότερων κολυµβητηρίων Η µέση ηµερήσια επισκεψιµότητα κυµαίνεται µεταξύ 600 και 800 ατόµων εκ των οποίων οι 350 είναι δηµότες που έχουν εγγραφεί ως µέλη καταβάλλοντας το προαναφερθέν αντίτιµο. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε σε ακόλουθο πίνακα έναν αναλυτικό υπολογισµό εσόδων-εξόδων απ όπου και θα εξαχθεί το ετήσιο κόστος λειτουργίας. ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (7 Άτοµα) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ(Πετρέλαιο) ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ(1 ΦΥΛΑΚΑΣ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ(2 ΑΤΟΜΑ) ΧΗΜΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΙΝΩΝ ΕΗ ΕΥ ΑΠ ΟΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ κ.α.) ΑΜΟΙΒΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ (ΣΥΜΒΑΣΗ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΓΑΛΑ ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ & ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ( απανών-εσόδων) ( ) Πίνακας 1.1: Ανάλυση ετήσιου λειτουργικού κόστους 11

13 Κεφάλαιο 1 ο - Έρευνα αγοράς, Παρουσίαση σηµαντικότερων κολυµβητηρίων Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι το ετήσιο λειτουργικό κόστος είναι πολύ µεγάλο συγκριτικά µε τον αριθµό των χρηστών. Έχουµε αναφέρει ότι συνήθως τα κολυµβητήρια δεν είναι επικερδείς οργανισµοί αλλά έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά παρατηρούµε ότι στο συγκεκριµένο κολυµβητήριο γίνεται σχεδόν αποκλειστική χρήση από αθλητικούς συλλόγους που έχει ως αποτέλεσµα την περαιτέρω µείωση των εσόδων, τα οποία είναι υποτυπώδη. Στη συνέχεια θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των προγραµµάτων χρήσης των κολυµβητικών δεξαµενών, ώστε να γίνει κατανοητός ο παραπάνω ισχυρισµός. Προτού όµως συνεχίσουµε µε την παράθεση των πινάκων του προγράµµατος χρήσης της µικρής και µεγάλης πισίνας θα χρειαστεί να εξηγήσουµε ορισµένα σηµεία του Πίνακα 1.1. Αρχικά θα πρέπει να πούµε ότι το δηµοτικό κολυµβητήριο µένει κλειστό από 10 Ιουλίου έως 10 Σεπτεµβρίου και ότι κατά το έτος 2007 χρειάστηκε να παραµείνει κλειστό για έναν επιπλέον µήνα λόγω εργασιών. Γι αυτό η κατανάλωση πετρελαίου είναι µικρότερη εν σχέση µε το Εδώ αξίζει ν αναφερθεί ότι µετά τις 17 Απριλίου κάθε έτους η τροφοδοσία πραγµατοποιείται µε πετρέλαιο κίνησης λόγω έλλειψης πετρελαίου θέρµανσης µε αποτέλεσµα ν ανεβαίνει το κόστος. Παρακάτω έχουµε απεικόνιση µε τρεις πίνακες του προγράµµατος µικρής και µεγάλης πισίνας καθώς και του καταµερισµού των διαδροµών της µεγάλης πισίνας στους τρεις προηγούµενους τοπικούς συλλόγους. 12

14 Κεφάλαιο 1 ο - Έρευνα αγοράς, Παρουσίαση σηµαντικότερων κολυµβητηρίων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΥΤΕΡΑ ΟΝΑ Πρόγραµµα Aqua Aerobic ΑΜΕΑ- ΝΙΚΗ Ηλιοχαµόγελο Ξενόπουλος Ξενόπουλος ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ ΟΝΑ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ξενόπουλος ΜΙΛΩΝΑΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Ξενόπουλος ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ ΟΝΑ Γλυκές Φατσούλες ΆΛΚΗΣΤΗ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ξενόπουλος ΜΙΛΩΝΑΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΩΛΙΤΣΑ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ξενόπουλος ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΜΙΛΩΝΑΣ Πίνακας 1.2: Εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα χρήσης µικρής πισίνας 13

15 Κεφάλαιο 1 ο - Έρευνα αγοράς, Παρουσίαση σηµαντικότερων κολυµβητηρίων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ Κολυµβητικοί Σύλλογοι Κολυµβητικοί Σύλλογοι Κολυµβητικοί Σύλλογοι Κολυµβητικοί Σύλλογοι Κολυµβητικοί Σύλλογοι Αθλ. Γυµνάσιο ΙΑ ΡΟΜΕΣ Αθλ. Γυµνάσιο ΙΑ ΡΟΜΕΣ Αθλ. Γυµνάσιο ΙΑ ΡΟΜΕΣ Κολυµβητικοί Σύλλογοι ΚΟΙΝΟ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΝΑ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΝΑ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΝΑ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΠΟΛΟ Πανιωνίου ΠΟΛΟ Πανιωνίου ΠΟΛΟ Πανιωνίου ΠΟΛΟ Πανιωνίου ΠΟΛΟ Πανιωνίου ΚΟΙΝΟ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Ξενόπουλος ΙΑ ΡΟΜΕΣ Ξενόπουλος ΙΑ ΡΟΜΕΣ Ξενόπουλος ΙΑ ΡΟΜΕΣ Ξενόπουλος ΙΑ ΡΟΜΕΣ Ξενόπουλος ΙΑ ΡΟΜΕΣ Κολυµβητικοί Σύλλογοι Κολυµβητικοί Σύλλογοι Κολυµβητικοί Σύλλογοι Κολυµβητικοί Σύλλογοι Κολυµβητικοί Σύλλογοι ΠΟΛΟ Πανιωνίου - Μίλωνα ΚΟΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΓΣΣ ΠΟΛΟ ΠΓΣΣ ΠΟΛΟ ΠΓΣΣ ΠΟΛΟ ΠΓΣΣ ΠΟΛΟ ΠΓΣΣ ΠΟΛΟ Πίνακας 1.3: Εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα χρήσης µεγάλης πισίνας 14

16 Κεφάλαιο 1 ο - Έρευνα αγοράς, Παρουσίαση σηµαντικότερων κολυµβητηρίων ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΕΥΤΕΡΑ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΤΡΙΤΗ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΜΙΛΩΝ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΠΓΣΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ ΜΙΛΩΝ Πίνακας 1.4: Εβδοµαδιαίος Καταµερισµός των διαδροµών της µεγάλης πισίνας στους τοπικούς συλλόγους 15

17 Κεφάλαιο 1 ο - Έρευνα αγοράς, Παρουσίαση σηµαντικότερων κολυµβητηρίων 1.3 Οργανισµός Νεολαίας & Άθλησης δήµου Αθηνών Η έρευνα για την παρουσίαση των πιο πετυχηµένων διοικητικών µοντέλων κολυµβητηρίων είχε ως αποτέλεσµα να απευθυνθούµε στον Οργανισµό Νεολαίας και Άθλησης (ΟΝΑ) του δήµου Αθηναίων, που έχει αναλάβει την ευθύνη για τη λειτουργία των τριών κολυµβητηρίων του δήµου και τα οποία παρουσιάζουν σηµαντικά έσοδα. Αυτά είναι τα εξής: 1. Ανοικτό κολυµβητήριο Γουδί 50m x 10 διαδροµές 2. Κλειστό κολυµβητήριο Κολοκυνθούς 25m x 33m 3. Κλειστό κολυµβητήριο Γκράβας 25m x 5 διαδροµές Στη συνέχεια σε ξεχωριστή παράγραφο θα γίνει µια εκτενής αναφορά σχετικά µε τα έσοδα και έξοδα τους, τους τρόπους απασχόλησης του προσωπικού (µόνιµοι, συµβασιούχοι κ.α.), την ανάθεση της συντήρησης κι επισκευής των κολυµβητηρίων σε εξωτερικό συνεργάτη και τέλος τους χρήστες για κάθε κολυµβητήριο ξεχωριστά Ανοικτό κολυµβητήριο Γουδή Πρόκειται για το ανοικτό κολυµβητήριο που βρίσκεται στο Γουδί εντός του άλσους (7 o δηµοτικό διαµέρισµα) και περιλαµβάνει πληθώρα αθλητικών εγκαταστάσεων εκτός του ανοικτού κολυµβητηρίου. Πιο συγκεκριµένα το κολυµβητήριο διαθέτει τις εξής πισίνες : 1 αγωνιστική πισίνα 50m x 10 διαδροµές (ανοικτή) 1 ρηχή εκµάθησης 12,5 m τετραγωνική (ανοικτή) Το ωράριο λειτουργίας είναι καθηµερινά από τις 8.00 έως τις 22.00, το Σάββατο από τις 9.00 έως τις και τέλος τη Κυριακή παραµένει ανοικτό από τις 9.00 έως τις Η πολιτική του ΟΝΑ έχει σαν σκοπό της κυρίως την αποκλειστική εξυπηρέτηση των δηµοτών και ύστερα την παραχώρηση σε αθλητικά σωµατεία και φορείς. Αυτό καταδεικνύεται απόλυτα από τα ωράρια λειτουργίας καθώς είναι από τα λίγα κολυµβητήρια που παραµένουν ανοικτά και την Κυριακή για το κοινό. Τα εγγεγραµµένα µέλη είναι 8000 άτοµα ενώ περίπου 1500 έως 2500 είναι τα ενεργά κάθε µήνα. Το προσωπικό του κολυµβητηρίου απαρτίζεται από 14 γυµναστές (µε σύµβαση), 6 άτοµα για γραµµατεία, 5 καθαρίστριες, 6 φύλακες και 2 υπεύθυνοι. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει πληθώρα γυµναστών λόγω της τεράστιας επισκεψιµότητας που υπάρχει, των προγραµµάτων εκµάθησης κολύµβησης για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών και τέλος λόγω του προγράµµατος υδρογυµναστικής (1 ώρα το πρωί και 1 το βράδυ). Υπάρχει τεράστια ζήτηση που δεν καλύπτεται σε όλες τις περιπτώσεις. 16

18 Κεφάλαιο 1 ο - Έρευνα αγοράς, Παρουσίαση σηµαντικότερων κολυµβητηρίων Εκτός αυτού, στο συγκεκριµένο χώρο εδράζονται κι άλλα γήπεδα για διαφορετικά αθλήµατα που έχει ως αποτέλεσµα την απασχόληση επιπλέον ατόµων. Αν στο προηγούµενο επιµερίσουµε και το γεγονός ότι χώρος, που πρέπει να φυλαχθεί, είναι αρκετά µεγάλος σε έκταση, τότε γίνεται κατανοητός ο λόγος του αυξηµένου προσωπικού σε φύλακες. Περαιτέρω στατιστικά στοιχεία θα δοθούν σε πίνακες που θα παρατεθούν σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο και θα αφορούν τα κολυµβητήρια που ανήκουν στον ΟΝΑ του δήµου Αθηναίων. Όσον αφορά τους χρήστες του ανοικτού κολυµβητηρίου, αυτοί είναι : ηµότες-εγγεγραµµένα µέλη κατά κύριο λόγο και µε χρήση καθ όλη τη διάρκεια της ηµέρας 3 Αθλητικά σωµατεία µε χρήση συνήθως απογευµατινές ώρες και όχι κατά αποκλειστικότητα 2 Φορείς (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Άθληση για Μοντέρνο Πένταθλο) όπου το Πένταθλο κάνει χρήση τις πρωινές ώρες και όχι κατά αποκλειστικότητα ενώ τα µέλη το Πολυτεχνείο διαθέτει κάποιες ώρες και διαδροµές στη διάρκεια της ηµέρας Ακόµα θα πρέπει να αναφέρουµε ότι όλοι οι προαναφερθέντες πληρώνουν ένα αντίτιµο για να έχουν τη δυνατότητα χρήσης. Πιο κάτω θα δοθεί και πίνακας µε αναλυτικό κόστος εγγραφής για τους δηµότες. Ενώ θα παρουσιαστεί και ο αντίστοιχος πίνακας που αφορά τα παραχωρητήρια στους αθλητικούς συλλόγους και στους φορείς. Ο οργανισµός Νεολαίας και Άθλησης, στα πλαίσια του κοινωνικού έργου που συντελεί, έχει αποφασίσει και για κάποιες ειδικές κατηγορίες πολιτών να πληρώνουν χαµηλότερο αντίτιµο. Αυτές είναι : 1. Πολύτεκνοι (Μισή τιµή ή απαλλαγή πληρωµής για τρίτο άτοµο) 2. Πολυτεχνείο (Μισή τιµή) 3. Αστυνοµία (Μισή τιµή) 4. Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ( ωρεάν) 5. Άµεσα εµπλεκόµενοι ( ωρεάν) Τέλος τα αθλητικά σωµατεία έχουν δικαίωµα χρήσης των διαδροµών του κολυµβητηρίου καθηµερινά από ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες

19 Κεφάλαιο 1 ο - Έρευνα αγοράς, Παρουσίαση σηµαντικότερων κολυµβητηρίων Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών υπεύθυνοι για την ασφάλεια των αθλητών είναι µόνο τα ίδια τα αθλητικά σωµατεία, τα όποια διαθέτουν δικούς τους προπονητές Κλειστό κολυµβητήριο Κολοκυνθούς Το συγκεκριµένο κολυµβητήριο είναι κλειστό και βρίσκεται στον Κολωνό (4 ο δηµοτικό διαµέρισµα). ιαθέτει πισίνα διαστάσεων 33m x 25m και ο οργανισµός Νεολαίας και Άθλησης συµπεριλαµβάνει και αυτό το κολυµβητήριο στο πρόγραµµα του, που αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην εξυπηρέτηση των δηµοτών και δευτερευόντως στην παραχώρηση σε αθλητικά σωµατεία και φορείς. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθηµερινά από τις 8.00 έως τις 19.00, το Σάββατο από τις 9.00 έως τις καθώς και την Κυριακή από τις 9.00 έως τις Στο συγκεκριµένο κολυµβητήριο απασχολούνται 8 γυµναστές (µε σύµβαση), 4 γραµµατείς, 4 φύλακες, καθώς και 2 υπεύθυνοι λειτουργίας. Τα παραπάνω µέλη του προσωπικού χωρίζονται σε δύο βάρδιες, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των χρηστών του κολυµβητηρίου. Ο µέσος µηνιαίος αριθµός επισκεψιµότητας του κολυµβητικού κοινού κυµάνθηκε κοντά στα 500 άτοµα για το έτος Πρόκειται για έναν ικανοποιητικό αριθµό αν συνυπολογίσει κανείς ότι το κολυµβητήριο δυσκολεύεται να διατηρήσει ένα σταθερό κοινό αφού κατά καιρούς αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία του εξαιτίας έλλειψης οικονοµικών πόρων αλλά και λόγω διαφόρων εργασιών. Να επισηµάνουµε την ύπαρξη ενός επιπλέον ατόµου ως αντικαταστάτη που έχει γενικότερα καθήκοντα. Τα αθλητικά σωµατεία έχουν δικαίωµα χρήσης των διαδροµών του κολυµβητηρίου καθηµερινά από ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών υπεύθυνοι για την ασφάλεια των αθλητών είναι µόνο τα ίδια τα αθλητικά σωµατεία, τα όποια διαθέτουν δικούς τους προπονητές. Σε επόµενη παράγραφο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία και στον τρόπο διαχείρισης του συγκεκριµένου κολυµβητηρίου, και το οποίο εντάσσεται σ ένα γενικότερο πλάνο δράσης που εκπονείται κάθε χρόνο από τον οργανισµό νεολαίας και άθλησης του δήµου Αθηναίων µε πρωταρχικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών των δηµοτών Κλειστό κολυµβητήριο Γκράβας Το τρίτο και τελευταίο κολυµβητήριο που βρίσκεται υπό την αιγίδα του ΟΝΑ και είναι ένα κλειστό κολυµβητήριο, το όποιο διαθέτει πισίνα διαστάσεων 25m x 5 διαδροµές. Ανήκει στο 5 ο δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου Αθηναίων και στόχος των διοικούντων είναι να καλύπτουν τις ανάγκες των δηµοτών σε πρώτη φάση και κατόπιν να γίνεται παραχώρηση σε αθλητικά σωµατεία και διάφορους φορείς µε οικονοµικά ανταλλάγµατα. 18

20 Κεφάλαιο 1 ο - Έρευνα αγοράς, Παρουσίαση σηµαντικότερων κολυµβητηρίων Το κολυµβητήριο της Γκράβας έχει ένα µέσο µηνιαίο αριθµό επισκεπτών που υπολογίστηκε στα 350 άτοµα για το έτος 2006, εξαιρώντας πάντα τα αθλητικά σωµατεία και τους διάφορους φορείς. Κατά το έτος 2006 υπήρξαν κάποια οικονοµικά προβλήµατα αλλά και εργασίες που χρειάστηκε να πραγµατοποιηθούν, µε αποτέλεσµα τη διακοπή της λειτουργίας του για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το προσωπικό, που απασχολείται για να καλυφθούν ως προς τους κανόνες οµαλής λειτουργίας κι ασφάλειας, αποτελείται από 6 γυµναστές (µε σύµβαση), 3 γραµµατείς και 2 υπεύθυνους λειτουργίας. Όσον αφορά τη φύλαξη υπάρχουν 9 φύλακες που όµως δεν απασχολούνται αποκλειστικά και µόνο µε τις εγκαταστάσεις κολύµβησης. Όπως και στα δύο προηγούµενα κολυµβητήρια του ΟΝΑ στο δήµο Αθηναίων έτσι και σε αυτό το υπαλληλικό προσωπικό χρησιµοποιείται σε δύο βάρδιες. Τα αθλητικά σωµατεία έχουν δικαίωµα χρήσης των διαδροµών του κολυµβητηρίου καθηµερινά από ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών υπεύθυνοι για την ασφάλεια των αθλητών είναι µόνο τα ίδια τα αθλητικά σωµατεία, τα όποια διαθέτουν δικούς τους προπονητές. Σε αυτό το σηµείο θα χρειαστεί να γίνει µία αναφορά σχετικά µε µία νέα δραστηριότητα, η οποία είναι εξαιρετικά ελκυστική, και πραγµατοποιείται σχεδόν στο σύνολο των κολυµβητηρίων που έχουµε παρουσιάσει και θα παρουσιάσουµε παρακάτω. Πρόκειται για το baby swimming, ένα πρόγραµµα κολύµβησης βρεφών και νηπίων που λειτουργεί στην Ελλάδα εδώ και 3 χρόνια. Αναλυτικότερη παρουσίαση αυτού του προγράµµατος θα γίνει στη συνέχεια όταν θα αναφερθούµε στις υπηρεσίες που είναι εφικτό να προσφερθούν από το κλειστό κολυµβητήριο Χανίων κατά τη λειτουργία του Στατιστικά στοιχεία του ΟΝΑ για κολυµβητήρια Στην παρούσα παράγραφο γίνεται µια προσπάθεια παρουσίασης κάποιων οικονοµοτεχνικών πινάκων που αφορούν τη λειτουργία των προαναφερθέντων κολυµβητηρίων του δήµου Αθηναίων. Τα συγκεκριµένα στοιχεία έχουν δοθεί από το τµήµα διαχείρισης κολυµβητηρίων και κλειστών γηπέδων του Οργανισµού Νεολαίας και Άθλησης και ειδικότερα από το αρχείο στατιστικών δεδοµένων, το οποίο είναι αρωγός στην εξεύρεση πιο βέλτιστων µοντέλων διαχείρισης. Η παρουσίαση των συλλεχθέντων οικονοµοτεχνικών στοιχείων από τα προαναφερθέντα κολυµβητήρια γίνεται για ευνόητους λόγους µιας και το υπάρχον υλικό αποτελεί τη βάση, πάνω στην οποία θα στηριχθούµε, για την εξαγωγή του βέλτιστου µοντέλου όσον αφορά το πλάνο λειτουργίας του κλειστού κολυµβητηρίου στα Χανιά και περαιτέρω τη βιωσιµότητα αυτού. 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /νση: Παν/πολη-Πάτρα Αρ. Πρωτ. Τ.Κ. : 265.00 ΤΗΛ κ FAX : 2610-993055 Προς : Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ Αθλητικό Κέντρο: Σε μια έκταση 7000 τ.μ. αναπτύσσονται οι διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις όπως ολυμπιακό κολυμβητήριο με όλες τις απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα

25 διαφορετικά. αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Η αποστολή µας 25 διαφορετικά 25 αθλήµατα και δράσεις Φυσικής ραστηριότητας καλλιεργούνται στα δηµοτικά αθλητικά κέντρα Παγκρήτιο Στάδιο Νέο Κλειστό Ηρακλείου Αθλητικό και Πνευµατικό Κέντρο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε προγράμματος. Η πληρωμή των ετήσιων συνδρομών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γυµναστήριο Παπάγου (Κέντρο Νεότητας Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου)

Γυµναστήριο Παπάγου (Κέντρο Νεότητας Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ( ΟΠΑΠ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 4-6 & ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 15669 ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών 2014 2015 Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 36 / 2009 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ : Όλα τα σωματεία - μέλη ΕΛΑΟ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 77 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Ε.Ι.Ο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΞΟ Α 2η Τροποποίηση και αναµόρφωση ( Σ 777/18.12.2002+A121) 0210 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0211 60.98.00 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑΕΠΙ ΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Απολογισµός Πεπραγµένων 2011

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Αθλητικές Υποδοµές Στις εγκαταστάσεις των αθλητικών κέντρων του ήµου Χανίων: 1. φιλοξενούνται και προπονούνται καθηµερινά από ευτέρα έως Παρασκευή το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ 0210 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ-ΕΠΙ ΟΜΑ 0211 60.98.00 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ κλπ) 130.000,00 0001 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 130.000,00 0002 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος Σεπτέµβριος 2010

Αύγουστος Σεπτέµβριος 2010 Αύγουστος Σεπτέµβριος 2010 ΕΥΤΕΡΑ 30 ΤΡΙΤΗ 31 ΤΕΤΑΡΤΗ 1 Με ηµεροµηνία 31-8 κλείνουν τα: - Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής - Βιβλίο Πράξεων ιευθυντή - Ηµερολόγιο Σχολικής Ζωής - Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

και χιλιάδες φίλοι...

και χιλιάδες φίλοι... ΚΑΡΤEΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 2012/13 και χιλιάδες φίλοι... Ενίσχυσε την Ομάδα στη Νέα Εποχή! Απόκτησε την Κάρτα Διαρκείας 2012/13 ΚΑΡΤEΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 2012/13 Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ αντιλαμβανόμενη τις δύσκολες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Σχολείων αμέσως μετά το τέλος των ωρών διδασκαλίας και πραγματοποιούνται τα εξής αθλήματα:

Διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Σχολείων αμέσως μετά το τέλος των ωρών διδασκαλίας και πραγματοποιούνται τα εξής αθλήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προγράμματα κινητικής αγωγής, τα οποία διεξάγονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χολαργού και απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. ΣΧΟΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής στο δηµοτικό

Οδηγίες για τον προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής στο δηµοτικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες: 13 / 9 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ. : 1000 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ --- ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 ΒΚ/18.01.015 Α 5 Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. Ενότητα 1 Κατανομή ενοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Χ. Κορωναίος, Κ. Νερούτσος,. Σαββόπουλος, Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ «2016»

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ «2016» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ. 89 / Ε Αθήνα 08/10/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ «2016» Σε εκτέλεση των προκηρυχθέντων απο την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Εβδομαδιαίας Καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών

Προγράμματα Εβδομαδιαίας Καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών Έναρξη εγγραφών Τρίτη 2 Ιουνίου Προγράμματα Εβδομαδιαίας Καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών μαζί χτίζουμε το μέλλον των παιδιών μας! ΔΗΜΟΣ www.philothei-psychiko.gr 07:30-08:00 08:00-08:30 08:30-09:30 09:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε.

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε. Μελέτη του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα και προτάσεις για αντιµετώπιση των δυσχερειών και της διαφορετικής οικονοµικής επιβάρυνσης των στελεχών, από την εγγραφή των τέκνων τους σε ηµοτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όραµα της Διοίκησης είναι η υλοποίηση των επιταγών των άρθρων 2 & 3 του Καταστατικού του Οµίλου µας και του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα''

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' ''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' Ο Σεπτέμβριος ως μεταβατικός μήνας από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ για ΌΛΟΥΣ Υλοποίηση Προγραµµάτων Μεγάλης ιάρκειας 24 Φεβρουαρίου 2012 15 Ιουνίου 2012 Τµήµατα: Αερόβια άσκηση, Μυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft wwwspecisoftgr Πρόγραμμα Η/Υ C F A Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft AE Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ 210 6911468, fax 210 6993791 e-mail: info@specisoftgr,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε.

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε. Α. Γενικά Στοιχεία Περιφέρεια: Νομός: ΟΤΑ: Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Τίτλος Έργου: Αξιοποίηση του κτιρίου Μύλοι Μελισσάρη και της δημοτικής ακίνητης περιουσίας με Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:57331/10.10.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 09.10.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

«.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ.»

«.Ο.Ε.Π.Α.Π.- Η.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ε ΡΑ: ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ-ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος. Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D.

Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος. Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D. Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D. Σαν fitness directors καλούμαστε να αξιολογήσουμε την οικονομική επιτυχία νέων προγραμμάτων που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΞΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΞΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο (ΠΟΛ.Α.Κ.) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Το Αθλητικό Κέντρο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου Πρόεδρος από τον Μάιο του 2010 είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντίνος Νικολαΐδης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΤΡΟΠΑΙΟ ΓΛΑΥΚΟΣ ΤΣΕΤΣΕΛΕΙΑ 2015

16 ο ΤΡΟΠΑΙΟ ΓΛΑΥΚΟΣ ΤΣΕΤΣΕΛΕΙΑ 2015 Αρ. Πρωτ: 132 Περιστέρι, 02 Φεβρουαρίου 2015 Προς: - Κ.Ο.Ε. - Τμήμα Μηχανοργάνωσης - Κολυμβητικά Σωματεία (μέλη της Κ.Ο.Ε.) - Ο.Π.Α.Α.Π. - Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής - Σύνδεσμο Κριτών Χρονομετρών Κοινοποίηση:-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΟΛ.Α.Κ.)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΟΛ.Α.Κ.) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΟΛ.Α.Κ.) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Το Αθλητικό Κέντρο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου Πρόεδρος, από τον Μάιο του 2010, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντίνος Νικολαΐδης.

Διαβάστε περισσότερα

OMOΦΩΝΑ Eγκρίνει. Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Eγκρίνει. ΟΜΟΦΩΝΑ Eγκρίνει

OMOΦΩΝΑ Eγκρίνει. Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Eγκρίνει. ΟΜΟΦΩΝΑ Eγκρίνει 1 195/2013 «Έγκριση µισθοδοσίας του 1ου εκαπενθηµέρου Ιανουαρίου 2014 του προσωπικού του Ν.Π..., µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες της Ε.Α.Π. τύπου Α (προκαταβολή Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί

Εργόσηµο. Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Εργόσηµο Το εργόσηµο εφαρµόζεται για τους περιστασιακά απασχολούµενους, όπως οι κηπουροί Τα πάνω κάτω σε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και συντάξεις, αλλά και στον τρόπο υπολογισµού και καταβολής των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr Νάξος 06/7/2015 Αριθ. Πρωτ. 3624 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ---------------------- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. /νση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.: 84300 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 0ΧΧ / 2015 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ : Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία Επιτροπές Αεραθληµάτων ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 84 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΗ Α.Ε., προωθεί την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΑΛΚΙ Α 10/04/2009 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ Σε ολόκληρο τον κόσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 1/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Baby Volley 2009 & 2010: ε & Τε 17.00 17.45 ΕΝΑΡΞΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΛΗΞΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Baby Volley 2009 & 2010: ε & Τε 17.00 17.45 ΕΝΑΡΞΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΛΗΞΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑ ΩΝ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΖΟΝ 2015-2016. ΜΠΑΣΚΕΤ (αγόρια και κορίτσια 5 ετών +) ΕΝΑΡΞΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015-ΛΗΞΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ>>

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ>> ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΕ & ΤΗΣ Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Κ.Τ. ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΔΟΣ: ΠΕΥΚΩΝ & ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Παραγωγικότητα της εργασίας. 1 Κος ΘΕΟΣ: (Μηχανικός. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων κατείχε θέση στον κρατικό μηχανισμό, η οποία είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Ολυμπιακών έργων και γενικότερα της αναπτυξιακής πολιτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2011-2012

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2011-2012 ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 20112012 Στήριξε την Ομάδα! Απόκτησε την Κάρτα Διαρκείας 20112012 & εξασφάλισε τη δική σου θέση σε όλους τους εντός έδρας αγώνες της Ομάδας, με τον πιο οικονομικό τρόπο! από: 10 / αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σχ. Έτους 2015-2016 προς διευκόλυνση της συνεργασίας του Τµήµατος Παιδείας µε τους /ντες των Σχολείων Πρωτ/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης ήµου Ρεθύµνης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα