ΠΑΛΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΛΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ:"

Transcript

1 ΠΑΛΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ: Μια περιήγηση στις αναθεωρήσεις των συνταγμάτων της Δυτικής Ευρώπης στο γύρισμα του αιώνα της Λίνας Παπαδοπούλου Α. ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 1. Οριοθέτηση του αντικειμένου στο χώρο και το χρόνο Κάποιοι θεωρητικοί θα θεωρούσαν το συγκριτικό δίκαιο από άχρηστο έως επικίνδυνο, στο βαθμό που επιτρέπει ή και προτρέπει την προβολή στο εθνικό δίκαιο αντιλήψεων που είναι ξένες προς αυτό. Ωστόσο, είναι δύσκολο να παραγνωρίσει κανείς ότι η συγκριτική του δικαίου βοηθάει στην πληρέστερη κατανόηση και σε κριτική ανάγνωση του θετού εθνικού δικαίου και προσφέρει εκτός συνόρων προερχόμενες ιδέες και εργαλεία για την αναμόρφωσή του. 1 Με την πεποίθηση αυτή, η παρούσα μελέτη επιχειρεί μια συνοπτική και αναγκαστικά αποσπασματική και ανολοκλήρωτη παρουσίαση της αναθεώρησης των εθνικών συνταγμάτων σε χώρες της δυτικής Ευρώπης την τελευταία δεκαετία ( ). Ο περιορισμός του πεδίου εξέτασης στην «παλιά» λεγόμενη Ευρώπη είναι σχεδόν αναγκαστικός, καθώς στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ακόμη και εκεί όπου τυπικά είχαμε απλώς «αναθεώρηση» του παλιού συντάγματος, στην πραγματικότητα υπήρξε ριζική αλλαγή του συνολικού οικονομικού και πολιτικού συστήματος, από τον κρατικό 2 στον ιδιωτικό καπιταλισμό, με τρόπο τόσο ριζικό, που μόνον για νέα 3 συντάγματα μας επιτρέπεται να μιλάμε. Κατά τη διαδικασία αυτή προσαρμογής στα νέα οικονομικοπολιτικά δεδομένα τα κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης διδάχθηκαν από τη συνταγματική εμπειρία των δυτικών κρατών και προσπάθησαν να αποφύγουν λάθη και παραλείψεις εκείνων 4, με αποτέλεσμα οι αναθεωρήσεις των συνταγμάτων τους καθ όλη την δεκαπενταετία που μεσολάβησε από τις λιγότερο ή περισσότερο βελούδινες επαναστάσεις τους να εντάσσονται μάλλον σε μια παρατεταμένη συντακτική περίοδο 5, παρά να συνιστούν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις ενός δοκιμασμένου συνταγματικού οικοδομήματος, όπως συμβαίνει κατά βάση στην περίπτωση των χωρών της δυτικής Ευρώπης. Δεν περιλαμβάνεται επίσης στο αντικείμενο της μελέτης το υπο-εθνικό συνταγματικό δίκαιο, τα συντάγματα δηλαδή των κρατιδίων (ή καντονίων) των ομόσπονδων κρατών. Τέλος, αντικείμενο εξέτασης αποτελεί μόνον η τυπική, δηλαδή συνταγματικά προβλεπόμενη και ως τέτοια οριζόμενη Λέκτορα Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ. Ηλεκτρονική διεύθυνση: 1 L. ADAMOVICH, Rechtsvergleichung im Verfassungsrecht, σε: HAMMER, S./SOMEK, A. /STELZER, M./ WEICHSELBAUM, B. (επιμ.), Demokratie und sozialer Rechtsstaat in Europa. Festschrift für Theo Öhlinger, Wien: WUV 2004, (200). 2 Θεωρούμε ότι ο όρος «κρατικός καπιταλισμός» αποδίδει πολύ ακριβέστερα το πολιτικοοικονομικό σύστημα από ότι ο ευφημισμός «υπαρκτός σοσιαλισμός». 3 Έτσι EV. VENISELOS, The New Youth of the Constitution, σε: G. AMATO / G. BRAIBANT / E. VENISELOS, The Constitutional Revision in Today s Europe, London 2002, (26). 4 Πρβλ. M. PETRACHE, L aspect théorique et pratique de la procédure démocratique de la révision de la constitution moderne, σε: The Constitutional Revision in Today s Europe, όπ.π., (419). 5 Πρβλ. M. KOŻUCH, Reflections on the new Constitution of the Republic of Poland, σε: The Constitutional Revision in Today s Europe, όπ.π.,

2 2 Λίνα Παπαδοπούλου αναθεώρηση του συνταγματικού κειμένου (με την εξαίρεση της Μεγάλης Βρετανίας που δεν διαθέτει τυπικό Σύνταγμα), και όχι όλες οι υπόλοιπες μορφές τροποποίησης ή εξέλιξης του Συντάγματος, μέσα από την πρακτική των πολιτειακών οργάνων, τη συνταγματική νομολογία ή τις διεθνείς συμβάσεις. 6 Στη δυτική Ευρώπη όσες χώρες προχώρησαν σε αναθεώρηση του Συντάγματός τους την τελευταία δεκαετία το έκαναν προκειμένου να εκσυγχρονίσουν τη θεσμική συγκρότηση του κράτους 7 ή ακόμη και τη μορφή του Συντάγματος, επιδιώκοντας πιο κωδικοποιημένα και συστηματοποιημένα γραπτά συνταγματικά κείμενα. Η τάση προς κωδικοποίηση και καταγραφή είναι ιδιαίτερα εμφανής στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία στερείται τυπικού Συντάγματος, ενώ συστηματοποίηση και εκσυγχρονισμό μορφής και περιεχομένου αποτελούν κατεξοχήν οι αναθεωρήσεις στην Αυστρία (υπό εξέλιξη), Ελβετία και Φινλανδία. Πιο περιορισμένες είναι οι αναθεωρήσεις στη Γαλλία και Γερμανία, ενώ εντοπισμένη στο ζήτημα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης είναι εκείνη της Ιταλίας. Σπάνιες αλλά υπαρκτές είναι οι περιπτώσεις των κρατών που δεν έχουν αναθεωρήσει σημαντικά το Σύνταγμά τους στις περιπτώσεις αυτές, η φυσική εξέλιξη του πολιτικού συστήματος δεν αποτυπώνεται στο συνταγματικό κείμενο. 8 Η μελέτη, τέλος, δεν θα θίξει καθόλου την πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος, καθώς όλος ο υπόλοιπος ανά χείρας τόμος αναφέρεται σε αυτήν. 2. Προεπισκόπηση επομένων Το κύμα των αναθεωρήσεων της δεκαετίας έρχεται να συμπληρώσει το προηγούμενο, το οποίο προσανατολιζόταν κυρίως στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και αποσκοπούσε στην προσαρμογή των επιμέρους εθνικών συνταγμάτων στο αναδυόμενο και εκκολαπτόμενο (ουσιαστικό) ευρωπαϊκό Σύνταγμα. 9 Κατά την τελευταία δεκαετία, αντίστοιχα, το κυριότερο κοινό θέμα που αναδεικνύεται είναι η επίρρωση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και η συνεπαγόμενη ανάδυση ως σημαντικής συνιστώσας του υποεθνικού συνταγματικού δικαίου. Και στις δύο δεκαετίες συνεπώς η ίδια κυρίαρχη τάση της αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας και της μεταφοράς αρμοδιοτήτων είτε προς υπερεθνικές είτε προς υποεθνικές μορφές οργάνωσης της δημόσιας εξουσίας, αποτυπώνεται ως νομικό και δη συνταγματικό δέον. Η τάση αυτή προς τη δημιουργία μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης συντηρεί και ανανεώνει 10 το συνταγματικό φαινόμενο, παρά τη σχετικοποίηση της 6 Βλ. σχετικά με τις άδηλες ή σιωπηρές τροποποιήσεις του Σ, Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2004, 359επ. και ST. VOIGT, Implicit Constitutional Change Changing the Meaning of the Constitution Without Changing the Text of the Document, European Journal of Law and Economics 1999, P. BADURA, Verfassungsänderung, Verfassungswandel, Verfassungsgewohnheitsrecht, σε: J. ISENSEE / P. KIRCHHOF (επιμ.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. VII, Heidelberg 1992, ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Η νέα νεότητα του Συντάγματος, σε: του ίδιου, Το μέλλον της Δημοκρατίας και η αντοχή του Συντάγματος, Αθήνα 2003, (119). 8 Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Νορβηγία, η οποία έχει προβεί σε ελάσσονες μόνον αλλαγές του συνταγματικού κειμένου από το 2ο παγκόσμιο πόλεμο, πρβλ. H. M. NARUD/ K. STRØM, Norway: Madisonianism Reborn, Scandinavian Political Studies 2004, (176). Π.χ. μετά από πρόσφατη αναθεώρηση (2003) καταγράφονται πλέον στο Σύνταγμα μόνον οι αρχές, βάσει των οποίων κατανέμονται οι έδρες στις εκλογικές περιφέρειες και όχι ο ακριβής αριθμός τους, ο οποίος προσδιορίζεται πριν από τις εκλογές βάσει των αυξομειώσεων του πληθυσμού (NARUD/ STRØM, όπ.π. 178). 9 Για μια συνοπτική αναφορά βλ. ΤΖ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΑΓΓΑ, Οι σχέσεις της ελληνικής με την ευρωπαϊκή έννομη τάξη, Το Σύνταγμα 6/2000, (1097επ.). 10 Πρβλ. VENISELOS, The New Youth of the Constitution, όπ.π.

3 «Παλιά» Ευρώπη Νέα Συντάγματα: Μια περιήγηση 3 έννοιας με την οποία αυτό ιστορικά συνδέθηκε, της εθνικής δηλαδή κυριαρχίας, ως απόλυτης και ανεπίδεκτης περιορισμών πολιτικής εξουσίας. Παράλληλα, ωστόσο, με αυτό τον πολλαπλασιασμό των πεδίων εφαρμογής του Συντάγματος, επέκταση γνωρίζει και η ύλη του, καθώς έρχεται να καλύψει όχι μόνον θέματα οργάνωσης του κράτους ή έστω της δημόσιας εξουσίας, σε όποιο επίπεδο και αν αυτή ασκείται, αλλά και τις σχέσεις στο εσωτερικό της κοινωνίας των πολιτών, τις σχέσεις δηλ. μεταξύ ιδιωτών, θέτοντας τις θεμελιώδεις αρχές της κοινωνικής συμβίωσης. 11 Η επέκταση αυτή της ύλης συντελείται κυρίως μέσω της συμπερίληψης νέων δικαιωμάτων, κοινωνικών σκοπών του κράτους ή κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και μέσω της ρητής τυποποίησης ή σιωπηρής εφαρμογής της αρχής της οριζόντιας δράσης των δικαιωμάτων (ή αρχή της τριτενέργειας). Ιδιαίτερο δε ρόλο στο πλαίσιο αυτό παίζει η προσπάθεια των εθνικών και όχι μόνον- συνταγμάτων να ενισχύσουν κανονιστικά τη θεμελιώδη αρχή της ισότητας και την παραπληρωματική αυτής απαγόρευση αρνητικών διακρίσεων. Η μελέτη επιχειρεί μια περιήγηση στις τελεσθείσες την τελευταία δεκαετία αναθεωρήσεις, τις οποίες και παρουσιάζει ανά χώρα. Είναι προφανές ότι η μελέτη δεν μπορεί να είναι εξαντλητική δεν εξετάζονται έτσι αναθεωρήσεις που κρίνονται περιφερειακές και ελάσσονος σημασίας. Δεν εξετάζεται επίσης η πρόσφατα προταθείσα από την κυβέρνηση της χώρας αυτής αναθεώρηση του σουηδικού Συντάγματος, η οποία αφορά κυρίως θέματα, όπως ο ρόλος των Περιφερειών, το διοικητικό σύστημα, η προστασία της ελευθερίας του λόγου και τεχνικά ζητήματα λειτουργίας της Κυβέρνησης. 12 Στη συνέχεια εξετάζονται θεματικά οι εξελίξεις στα θέματα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας καθώς και θέματα που άπτονται της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της ενίσχυσης της συμμετοχικής διάστασής της. Στην κυριότερη κοινή συνιστώσα των αναθεωρήσεων των ευρωπαϊκών Συνταγμάτων, την ενίσχυση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης του εθνικού κράτους, που έρχεται να συμπληρώσει τη συνταγματική υποδοχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι αφιερωμένο ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στον ανά χείρας τόμο, ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του θέματος και της κεντρικής θέσης που κατέχει στη συνταγματική και γενικότερα θεσμική μεταρρύθμιση πολλών ευρωπαϊκών κρατών στο γύρισμα του αιώνα. 11 Βλ. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο, 126επ. 12 Αν και ο αέρας μυρίζει συνταγματική αλλαγή, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο TH. BULL, Constitutional Change and the Limits of Law, European Public Law, 2005, (187), η πρόταση αυτή δεν έχει λάβει ακόμη σαφή χαρακτηριστικά.

4 4 Λίνα Παπαδοπούλου Β. ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 1. Αυστρία α. Η τρέχουσα συνολική αναθεώρηση Το αυστριακό ομοσπονδιακό 13 Σύνταγμα υιοθετήθηκε το 1920 (1η Οκτωβρίου) και περιλαμβάνει πέραν του κωδικοποιημένου κειμένου (Bundesverfassungsgesetz: B-VG) και άλλους συνταγματικούς νόμους, δηλ. Πράξεις συνταγματικού επιπέδου καθώς και συνταγματικούς κανόνες που περιέχονται σε απλούς νόμους. To βασικό κείμενο (B-VG) έχει αναθεωρηθεί 77 φορές από το 1920 ενώ η αναθεώρηση και προσθήκη από το Κοινοβούλιο και με αυξημένη πλειοψηφία διατάξεων νόμων συνταγματικής υφής είναι ακόμη συχνότερη και έχει πολλές φορές χαρακτηριστεί από τη θεωρία επιβλαβής για την ενότητα του Συντάγματος. 14 Στις περιπτώσεις αυτές επρόκειτο για «μερική αναθεώρηση» (Teiländerung), αν και εκφράζεται η αντίρρηση ότι συχνά υποκρύπτεται στις αποσπασματικές αναθεωρήσεις μια σιωπηρή και «υφέρπουσα συνολική αναθεώρηση». 15 Σπανιότερα αντίθετα συντελείται τυπική «συνολική αναθεώρηση» (Gesamtänderung / Totalrevision) του αυστριακού. Η «συνολική αναθεώρηση» αφορά σε θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος 16 και πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά σε (δεσμευτικό) δημοψήφισμα μετά την ψήφισή της από το Κοινοβούλιο (ά. 44 παρ. 3 Σ). Τέτοια αναθεώρηση συντελέσθηκε το πρώτον ενόψει της ένταξης της χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( ) και αφορούσε στην ανανοηματοδότηση θεμελιωδών αρχών του αυστριακού Συντάγματος, ειδικότερα της δημοκρατικής και ομοσπονδιακής αρχής καθώς και της αρχής του κράτους δικαίου, λόγω της ενσωμάτωσης του κοινοτικού δικαίου ως υπερέχοντος ακόμη και του εθνικού συνταγματικού δικαίου. 17 Η συνταγματική μεταρρύθμιση και η αναθεώρηση αυτού του μη κωδικοποιημένου αλλά πάντως γραπτού Συντάγματος αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού μεταξύ συνταγματολόγων και πολιτικών εδώ και τρεις τουλάχιστον δεκαετίες. 18 Η ευρεία συναίνεση σχετικά με την ανάγκη αναδιάταξης και κωδικοποίησης των συνταγματικών κειμένων δεν καλύπτει ωστόσο και το περιεχόμενό του: στο σημείο αυτό οι απόψεις διίστανται ανάμεσα σε εκείνες που τονίζουν την 13 Η Αυστρία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία ομοσπονδιακής δομής (με εννέα ομόσπονδα κρατίδια) και με δύο αντιπροσωπευτικά σώματα: το «Εθνικό Συμβούλιο» (Nationalrat) και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat). Το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων. 14 H. MAYER, Die Reform der österreichischen Verfassung, πρόσβαση στις 10/10/2005, ο οποίος σημειώνει ότι οι συχνές αναθεωρήσεις (τέσσερις το 1994 και από τρεις τα έτη 1996, 1997 και 1998) υπακούν στην πολιτική συγκυρία και όχι σε σταθμίσεις συστηματικής ενότητας και θεμελιωδών αρχών. 15 O H. SCHÄFFER, Revision of the Constitution in Austria and in Comparative Law, σε: G. AMATO / G. BRAIBANT / E. VENISELOS, The Constitutional Revision in Today s Europe, London: Esperia Publications Ltd 2002, (252), σημειώνει ότι μέσω της πρακτικής των συνταγματικών νόμων επιχειρείται να παρακαμφθεί η ερμηνεία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχει υιοθετήσει το Συνταγματικό Δικαστήριο, αλλά και να αποτραπεί ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων αυτών από το ίδιο. Η αντίδραση του Δικαστηρίου ήταν να προειδοποιήσει ότι θα θεωρεί την ψήφιση τέτοιων συνταγματικών νόμων ως παραβίαση της θεμελιώδους αρχής του συνταγματικού κράτους και της δημοκρατικής αρχής, αν ο νομοθέτης υπερβεί κάποιο όριο, και θα προβαίνει στην ακύρωσή τους, πρακτική που ήδη προσπάθησε να εφαρμόσει. 16 SCHÄFFER, όπ.π., 245, Πρβλ. G. HOLZINGER, Constitutional Amendments in Austria in the 90 s, σε: The Constitutional Revision in Today s Europe, όπ.π., SCHÄFFER, όπ.π., MAYER, όπ.π., 1 B.-CHR. FUNK, Der Österreich-Konvent in der Halbzeit. Über Bedingungen der Möglichkeit einer Reform der Bundesverfassung dargestellt anhand der Grundrechte, Journal für Rechtspolitik 2004, 1-6 (2).

5 «Παλιά» Ευρώπη Νέα Συντάγματα: Μια περιήγηση 5 απρόσκοπτη λειτουργία του Συντάγματος από το 1920 και εκείνες που επιμένουν στην ανάγκη και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, ανάλογα με τη διαφορετική συνταγματικοπολιτική οπτική τους γωνία, την κοινωνική και ιδεολογική τους τοποθέτηση. β. Η Συνταγματική Συνέλευση και το αντικείμενό της Η πολύχρονη κριτική σχετικά με τον κατακερματισμό και την πολυπλοκότητα 19 του συνταγματικού κειμένου, οδήγησε στη σύγκληση Συνταγματικής Συνέλευσης το , η οποία είχε την εντολή να αναμορφώσει το αυστριακό Σύνταγμα. Η Συνέλευση ολοκλήρωσε τις εργασίες της και κατέθεσε στην τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειάς της τον Ιανουάριο του 2005 την τελική έκθεσή της. Η κυριότερη αρμοδιότητα της Συνέλευσης ήταν να καταθέσει προτάσεις για μια ριζική αναμόρφωση του κράτους με σκοπό την οικονομικά βιώσιμη, με όρους αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και εγγύτητας προς τον πολίτη 21 επιτέλεσης των κρατικών σκοπών και αρμοδιοτήτων, οι οποίες και θα έπρεπε να καταγραφούν ως συνταγματική μεταρρύθμιση, πράγμα που δικαιολογεί το χαρακτηρισμό της ως «Συνταγματικής Συνέλευσης» (Verfassungskonvent). 22 Ειδικότερα, η αυστριακή συνταγματική Συνέλευση είχε εντολή να εξετάσει και να διατυπώσει προτάσεις για τις ακόλουθες θεματικές περιοχές, οι οποίες εξετάζονταν από δέκα υποεπιτροπές της Συνέλευσης: - ανάλυση των αρμοδιοτήτων του κράτους, - κατανομή αρμοδιοτήτων με στόχο τη σύνθεση ενός σαφούς, κατά τομείς οριοθετημένου καταλόγου αρμοδιοτήτων, - τη σχέση μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής λειτουργίας υπό το φως της αρχής της νομιμότητας, - τη δομή των κρατικών θεσμών, ιδίως υπό το πρίσμα της αποτελεσματικής χρήσης των διαθέσιμων μέσων, της εγγύτητας προς τον πολίτη καθώς και της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 19 Ο χαρακτηρισμός που ακολουθεί το Σύνταγμα για δεκαετίες προέρχεται από τον Η. KLECATSKY, Hat Österreich eine Verfassung?, JBl 1965, 544 και συμπυκνώνεται στη λέξη Ruinenhaftigkeit, την οποία θα μπορούσαμε να την αποδώσουμε γλαφυρά ως ξεχαρβάλωμα. 20 Η αυστριακή Συνέλευση (Konvent) συγκλήθηκε από το Κοινοβούλιο που καθόρισε τη σύνθεση και την εντολή της στις και άρχισε τις εργασίες της στη Βιέννη στις 30 Ιουνίου Πρβλ. την τελική έκθεση της Συνέλευσης, Österreich Konvent, 1/ENDB-K, Teil 1, Allgemeines, σε 4. Στην ιστοσελίδα αυτή μπορούν να βρεθούν όλα τα έγγραφα της Συνέλευσης, όπως και όλες οι προτάσεις των μελών της αλλά και άλλων φυσικών προσώπων, κομμάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 22 Η Συνταγματική Συνέλευση αποτελούνταν από: 1. τα μέλη του Προεδρείου της: Πρόεδρο (ήταν ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου), Αντιπρόεδρο και 4 μέλη, 2. πέντε μέλη της κυβέρνησης 3. τον Πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου (Verfassungsgerichtshof), του Διοικητικού Δικαστηρίου (Verwaltungsgerichtshof) και του Ανωτάτου Δικαστηρίου (OGH) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Rechnungshof), έναν εκπρόσωπο της Εισαγγελίας αντιπροσώπους των κρατιδίων 5. από δύο εκπροσώπους της ένωσης των πόλεων και των κοινοτήτων 6. από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (Οικονομικό Επιμελητήριο, Εργατικό Επιμελητήριο, Ένωση Εργατικών Συνδικάτων, Ένωση Αγροτών, Ένωσης Βιομηχάνων, και Επιμελητήριο Ελεύθερων Επαγγελματιών) προσωπικότητες με επαγγελματική εξειδίκευση, που επιλέγονται κατ αναλογία της δύναμής τους από τα πολιτικά κόμματα και προέρχονται από τη νομοθετική εξουσία (Κοινοβούλια εθνικά και Ευρωπαϊκό), ή της εκτελεστικής ή από την επιστήμη και την πράξη 8. εννιά άτομα από την ευρύτερη λίστα των ειδικών (Expertenpool), που αποτελούνταν από εκπροσώπους των νομικών επιστημών και της διοικητικής πράξης, της κοινωνίας των πολιτών και άλλες προσωπικότητες.

6 6 Λίνα Παπαδοπούλου - τις βασικές αρχές του οικονομικού Συντάγματος, και - τη διαρρύθμιση αποτελεσματικού πολιτικού ελέγχου σε ομοσπονδιακό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και δικαστικού ελέγχου γρήγορου και κοντά στον πολίτη. Άλλα μεγάλα θέματα με τα οποία καταπιάστηκε η Συνταγματική Συνέλευση ήταν η μεταρρύθμιση του ομοσπονδιακού συστήματος με σκοπό την ευκρινέστερη κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού κράτους και περιφερειών, για την οποία θα γίνει λόγος στο οικείο κεφάλαιο. Χαρακτηριστικό της λειτουργίας της Συνέλευσης ήταν ότι, πέραν των διαδικαστικών θεμάτων, αποκλειόταν η πλειοψηφική λήψη των αποφάσεων. γ. Η κατεύθυνση της αναθεώρησης Οι λέξεις κλειδιά που σηματοδοτούν την κατεύθυνση της Συνταγματικής Συνέλευσης, αν και συχνά περιλαμβάνουν διαφορετικές προσδοκίες και σημασίες, είναι «το Σύνταγμα ως κανόνας του παιχνιδιού» και ως βάση μιας «αποτελεσματικής διοίκησης», και γενικότερα ένα αφαιρετικό και «λεπτό», λιτό Σύνταγμα («schlanke Verfassung»), το οποίο έρχεται σε αντίθεση με ένα από άποψη γλώσσας και περιεχομένου υπερφορτωμένο Σύνταγμα. Η έννοια αυτή δεν είναι βέβαια πολύ σαφής: σημαίνει αφενός ότι η διατύπωση είναι κατά το δυνατόν αφαιρετική και αρκείται σε όσα είναι απολύτως αναγκαία για να αποτυπωθεί ο κανόνας, και αφετέρου ότι δεν επιχειρεί να καλύψει κάθε πιθανό βιοτικό περιστατικό αλλά στέκεται εκλεκτικιστικά απέναντι στη ρυθμιστέα ύλη. Όσον αφορά το πρώτο, σκοπούμενο είναι η μεταρρύθμιση του κράτους να επιτευχθεί με ένα ευανάγνωστο και αφαιρετικό συνταγματικό κείμενο. Η στόχευση αυτή σημαίνει καταρχάς ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν από το συνταγματικό κείμενο διατάξεις που κατέστησαν απαρχαιωμένες καθώς και να ενοποιηθούν και να κωδικοποιηθούν κατακερματισμένες διατάξεις με κοινή ύλη. Μια τέτοια εκκαθάριση του σημερινού συνταγματικού τοπίου θα είχε μειωμένη αποτελεσματικότητα αν δεν συνοδευόταν από μια επιταγή ενσωμάτωσης, από την πρόβλεψη δηλαδή ότι συνταγματική τροποποίηση μπορεί να επέλθει μόνον με την αναθεώρηση του ίδιου του συνταγματικού κειμένου και όχι με την υπερψήφιση άλλων νόμων που υπόκεινται σε ευκολότερη διαδικασία τροποποίησης, καθιστούν ωστόσο διάτρητο το τυπικό Σύνταγμα. 23 Ωστόσο, αν αυτό είναι δυνατό σε συγκεκριμένα θέματα, οι εργασίες της Συνέλευσης απέδειξαν ότι δεν είναι κατορθωτό σε όλους τους τομείς, χωρίς μείωση της ρυθμιστικής εμβέλειας του συνταγματικού κανόνα. Έτσι συχνά η προσπάθεια για ένα λιτό Σύνταγμα συνοδεύει την ιδεολογικοπολιτική επιλογή για μείωση των ουσιαστικών συνταγματικών εγγυήσεων, κυρίως αναφορικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους σκοπούς του κράτους. Συναρτάται δε συχνά με την αντίληψη περί αποδόμησης της κοινωνικής ευθύνης του κράτους και επιστροφής σε μια αντίληψη περί κράτους ως οργανωτικού απλώς μηχανισμού MAYER, όπ.π., Για όλα τα παραπάνω βλ. FUNK, όπ.π., 2-3.

7 «Παλιά» Ευρώπη Νέα Συντάγματα: Μια περιήγηση 7 Προς την ίδια κατεύθυνση τείνει και η σύλληψη του Συντάγματος ως «κανόνα του παιχνιδιού». Εδώ πρόκειται για τη σχέση μεταξύ πολιτικής και δικαίου. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, το δίκαιο πρέπει απλώς να βάζει όρια στην πολιτική, να μην κάνει όμως το ίδιο πολιτική. Η ένσταση εδώ είναι ότι το μοντέλο αυτό του Συντάγματος έχει προ πολλού ξεπεραστεί, ήδη με την ενσωμάτωση θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία καθιστούν το Σύνταγμα κάτι πολύ περισσότερο από ένα σύστημα οργανωτικών και διαδικαστικών κανόνων. Αντίθετα, σημαντικές πολιτικές αποφάσεις καταγράφονται μέσα σε αυτό και σημασιοδοτούν όχι μόνον το ίδιο ως νομικό κείμενο, αλλά και τη μορφή και το περιεχόμενο της δημοκρατίας, ως την ουσία του. Συνεπώς η αφαιρετικότητα του Συντάγματος και ο αντίστοιχος περιορισμός των αρμοδιοτήτων του κράτους με σκοπό μια πιο οικονομική διακυβέρνηση, μπορεί να σημαίνουν ως προς την ουσία τους απομείωση της κανονιστικής, και άρα περιοριστικής της συγκυριακής πολιτικής πλειοψηφίας, δύναμης του Συντάγματος, και κατά συνέπεια μείωση της ρυθμιστικής δύναμης της δημόσιας εξουσίας προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησής της. Και οι δύο αυτές τάσεις μπορεί να συνεπάγονται, ανάλογα με τα συμφραζόμενα, διαφορετικές κανονιστικές συνέπειες για υποκείμενα, ατομικά ή συλλογικά, με διαφορετικά μερίδια στην κατανομή της εξουσίας και του πλούτου. Είναι προφανές ότι οι ασθενέστεροι οικονομικά και πολιτικά εξαρτούν τη συμμετοχή τους στη δημόσια σφαίρα αλλά και στα υλικά αγαθά σε μεγαλύτερο βαθμό από τη ρύθμιση του Συντάγματος και την παρέμβαση του κράτους από ότι οι ισχυρότεροι και πλουσιότεροι. Συνεπώς η επιλογή υπέρ ενός περιεκτικού ή λιτού Συντάγματος είναι η ίδια απόρροια μιας θεμελιώδους συνταγματικο-πολιτικής και ιδεολογικής απόφασης, και ταυτόχρονα εργαλείο υλοποίησης της ίδιας αυτής απόφασης. 25 Στη συζήτηση των τελευταίων χρόνων για τη συνταγματική μεταρρύθμιση και ενόψει της στόχευσης για ένα πιο αποτελεσματικό Σύνταγμα, προτείνεται εξάλλου συχνά η χαλάρωση της «αρχής της νομιμότητας» (Legalitätsprinzip), η οποία τυποποιείται κυρίως στο ά. 18 παρ. 1 Σ και επιτάσσει η δράση των οργάνων της εκτελεστικής και δικαστικής λειτουργίας να στηρίζεται πάντοτε σε κάποιο τυπικό νόμο. Αυτό σημαίνει ότι η νομοθετική εξουσία, και δη η Βουλή, είναι επιφορτισμένη με τη θέση των βασικών αρχών, επί των οποίων πρέπει να λειτουργούν οι άλλες δύο εξουσίες. Η χαλάρωση της αρχής της νομιμότητας θα συνεπαγόταν συνεπώς αύξηση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης και άρα αύξηση της ρυθμιστικής της δύναμης. Επιχείρημα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η μείωση του νομοθετικού όγκου, οι λιγότεροι νόμοι και η ευελιξία της εκτελεστικής εξουσίας. Η αντίθετη κριτική ωστόσο σημειώνει, ότι η μείωση των τυπικών νόμων θα συνοδευόταν από μια αύξηση των διοικητικών κανονιστικών πράξεων και των δικαστικών αποφάσεων. Επιπλέον, μια τέτοια εξέλιξη θα υπέσκαπτε την πρωταρχικότητα της Βουλής καθώς και την ασφάλεια του δικαίου 26, και άρα τόσο τη δημοκρατική αρχή όσο και την αρχή του κράτους δικαίου, από την οποία απορρέει η αρχή της νομιμότητας. Μια τέτοια πρόταση συνεπώς παρότι μπορεί να εξυπηρετούσε το στόχο μιας 25 FUNK, όπ.π., MAYER, όπ.π., 6.

8 8 Λίνα Παπαδοπούλου ευέλικτης και αποτελεσματικής διακυβέρνησης, θα διαφοροποιούσε και θα σχετικοποιούσε την ίδια την έννοια του συνταγματικού κράτους, ως δημοκρατικού κράτους δικαίου. 2. Βρετανία Το Σύνταγμα της Βρετανίας, ως γνωστόν ακωδικοποίητο, έχει χαρακτηριστεί από το μεγάλο θεωρητικό Dicey ως «ιστορικό», υπό την έννοια όχι μόνον ότι είναι παλιό, αλλά και ότι είναι μάλλον πρωτότυπο και αυθόρμητο προϊόν εξέλιξης, παρά θεσμικού σχεδιασμού. Σ αυτά τα χαρακτηριστικά μας θυμίζει εν πολλοίς το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ηπειρωτικά Συντάγματα που σχεδιάστηκαν, το Σύνταγμα της Βρετανίας, όπως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλώς «φύτρωσε» και «μεγάλωσε» μέσα από μια σχεδόν φυσική διαδικασία εξέλιξης. Η ποσότητα και η ποιότητα των αλλαγών στη συνταγματική συγκρότηση της Μεγάλης Βρετανίας από το 1997 και μετά με κυριότερες την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και την ενίσχυση και νομική τυποποίηση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης (devolution) το επιτρέπει να γίνεται λόγος για μια εποχή μεγάλων συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, τέτοιων που να δικαιολογείται η σύγκριση με δύο άλλες σημαντικές περιόδους συνταγματικής μεταρρύθμισης, τη δεκαετία του 1830 και την περίοδο πριν τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δικαίως σημειώνεται συνεπώς ότι ενώ μέχρι το 1998 το Σύνταγμα ήταν επισήμως αόρατο, ένα μη-θέμα, οι μεταρρυθμίσεις του 1998 το κατέστησαν ορατό και σημαντικό, εξέλιξη που σηματοδοτείται και από τη δημιουργία ενός ολόκληρου Τμήματος Συνταγματικών Υποθέσεων (Department of Constitutional Affairs). 27 Παρά την έκταση των αλλαγών και σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες εκτενείς αναθεωρήσεις- ωστόσο, η πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση ελάχιστα απασχόλησε την κοινή γνώμη, πράγμα που επιτρέπει το χαρακτηρισμό της ως «ήσυχης επανάστασης». 28 Οι συνταγματικές αλλαγές που συντελέστηκαν προσφέρουν ένα παράδειγμα μετασχηματισμού ενός μη κωδικοποιημένου συντάγματος σε κωδικοποιημένο, σε μια διαδικασία χωρίς διαφαινόμενο τελικό σημείο. 29 Η εξέλιξη αυτή αλλάζει ριζικά την αντίληψη για το βρετανικό δίκαιο, το οποίο, σύμφωνα με τον Dicey, δεν γνωρίζει τη διάκριση ανάμεσα στους κοινούς νόμους και το Σύνταγμα και δεν αναγνωρίζει σε κανέναν τη δυνατότητα να κηρύξει άκυρο ως αντίθετο προς το Σύνταγμα έναν νόμο που έχει ψηφιστεί από το «κυρίαρχο» Κοινοβούλιο. Ούτε βέβαια δέχεται την ύπαρξη οποιουδήποτε υπέρτατου νόμου (Συντάγματος) που να μην μπορεί να τροποποιηθεί από το ίδιο το Κοινοβούλιο. 30 Αυτό θεωρητικά δεν αλλάζει με την πρόσφατη ενσωμάτωση της ΕΣΔΑ ως καταλόγου θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς ο δικαστής δεν δικαιούται να κηρύξει έναν νόμο άκυρο, παρά μόνο να διακηρύξει την ασυμβατότητά του με την ΕΣΔΑ. Το Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα θεωρητικά να 27 L. MAER / R. HAZELL / S. KING / M. RUSSELL / A. TRENCH / M. SANDFORD, The Constitution: Dragging the Constitution out of the Shadows, Parliamentary Affairs 2004, Vol. 57, No. 2, (253). 28 V. BOGDANOR, Our New Constitution, The Law Quarterly Review 2004, (243). 29 BOGDANOR, όπ.π., AV. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Λονδίνο , 88, 91.

9 «Παλιά» Ευρώπη Νέα Συντάγματα: Μια περιήγηση 9 μην αλλάξει το νόμο αλλά να τροποποιήσει τη Σύμβαση. Ωστόσο, αν και οι περισσότεροι συνταγματικοί νόμοι δεν απολαμβάνουν υπέρτερης νομικής ισχύος, πολιτικά είναι περιβεβλημένοι με δύναμη που οι απλοί νόμοι δεν διαθέτουν: οι πράξεις αναγνώρισης της αυτοδιοίκησης της Ουαλίας και της Σκοτίας υιοθετήθηκαν με δημοψήφισμα και μόνον με τέτοιο μπορούν να καταργηθούν το Ανώτατο Δικαστήριο, άπαξ και ιδρύθηκε, είναι σχεδόν αδύνατο να επιστρέψει και να ενσωματωθεί εκ νέου στη Βουλή των Λόρδων και η ενσωμάτωση της ΕΣΔΑ συνεπάγεται την κατοχύρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων που δεν μπορούν να ανακληθούν εύκολα. 31 Κατά συνέπεια, η ενσωμάτωση της ΕΣΔΑ αποτελεί το θεμέλιο λίθο της μετατροπής του ακωδικοποίητου Συντάγματος της Βρετανίας σε κωδικοποιημένο ενώ, από την άλλη πλευρά, η ενίσχυση της περιφερειακής διακυβέρνησης, μεταβάλλει το σταδιακά κωδικοποιούμενο Σύνταγμα σε ένα οιονεί-ομοσπονδιακό Σύνταγμα. Για πρώτη φορά μετά την Πράξη Προσχώρησης της Βρετανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (1972), η ενσωμάτωση της ΕΣΔΑ και η νομοθεσία περί αυτοδιοίκησης (devolution) περιορίζουν την κυριαρχία του Κοινοβουλίου. Το γνωστό για την απουσία εξισορροπητικών μηχανισμών ελέγχου (checks and balances) βρετανικό Σύνταγμα αρχίζει και αποκτά τέτοιου είδους ασφαλιστικές δικλείδες, καθώς και η Πράξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θέτει περιορισμούς στη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, και η αυτοδιοίκηση αναδεικνύει πολλαπλά κέντρα άσκησης της εξουσίας και τέλος, η Βουλή των Λόρδων, περισσότερο νομιμοποιημένη πλέον μετά την απομάκρυνση των περισσότερων κληρονομικών της μελών, μπορεί να αναλάβει εντονότερο ρόλο στην άσκηση πολιτικής έναντι της Βουλής των Κοινοτήτων και της Κυβέρνησης. Ως συνέπεια μπορεί κανείς να διακρίνει τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι διατρέχουν τις πρόσφατες συνταγματικές αλλαγές: τη σταδιακή αποδόμηση της κυριαρχίας του Κοινοβουλίου, την ενίσχυση της αρχής του κράτους δικαίου (rule of law) και την ενδυνάμωση των συνταγματικών εγγυήσεων και ανεξάρτητων αρχών 32 περιφρούρησης των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. 33 Η αλλαγή αυτή στο Σύνταγμα της Βρετανίας σηματοδοτεί και την ανάδυση της αίσθησης του Συντάγματος, ως δημοσίων νομικών κανόνων που περιορίζουν το πλαίσιο δράσης της κυβέρνησης, μιας ουδέτερης δηλαδή κανονιστικής εξουσίας που βρίσκεται πέρα και πάνω από την εκάστοτε κυβερνητική και κοινοβουλευτική πλειοψηφία. 34 Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών είναι η εισαγωγή 31 L. MAER / R. HAZELL / S. KING / M. RUSSELL / A. TRENCH / M. SANDFORD, The Constitution: Dragging the Constitution out of the Shadows, όπ.π., Π.χ. η Επιτροπή Εκλογών, ο Επίτροπος Πληροφοριών, ο Επίτροπος Δημοσίων Διορισμών, η Επιτροπή Διορισμών της Βουλής των Λόρδων (υπεύθυνη για την επιλογή και ακόμη και για τον αριθμό των μελών του δεύτερου κοινοβουλευτικού Σώματος) δημιουργήθηκαν τα τελευταία επτά χρόνια. Επίσης η όλη συζήτηση για την Επιτροπή Διορισμού των Δικαστών και τη διάκριση μεταξύ της νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας με αυτοδιοίκηση της τελευταίας και επιλογή των δικαστών εκ των έσω μπορεί να καταλήξει σε μια ακόμη επαναστατική αλλαγή του βρετανικού θεσμικού συστήματος. Η μεγάλη ενίσχυση των αρχών αυτών μπορεί να οδηγήσει, ωστόσο, όπως παρατηρούν οι L. MAER / R. HAZELL / S. KING / M. RUSSELL / A. TRENCH / M. SANDFORD, The Constitution: Dragging the Constitution out of the Shadows, όπ.π., 267, σε αντίδραση κατά αυτών των «πλατωνικών φυλάκων» και να γεννήσει το αίτημα μέρος της εξουσίας τους να επιστραφεί σε δημοκρατικά εκλεγμένους και υπέχοντες πολιτική ευθύνη πολιτικούς. 33 L. MAER / R. HAZELL / S. KING / M. RUSSELL / A. TRENCH / M. SANDFORD, The Constitution: Dragging the Constitution out of the Shadows, όπ.π., 254-5, οι οποίοι μάλιστα θεωρούν ότι οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν την ενίσχυση των δικαστηρίων σε βάρος του Κοινοβουλίου και ταυτόχρονα τη μετακίνηση του κέντρου βάρους από την κυριαρχία του Κοινοβουλίου στη λαϊκή κυριαρχία και την αντιμετώπιση των ατόμων ως πολιτών και όχι υπηκόων. 34 BOGDANOR, όπ.π., 259.

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δημητρίου Ζιγκολη Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης Κομοτηνή, 16-12-2014 Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η επικείμενη εκλογή νέου Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Λίνα Παπαδοπούλου Επ Καθ Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ [Σύνδεση με τα προηγούμενα] Η τυπική υπεροχή του Σ ως θεμέλιο του ελέγχου της συνταγματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεσες, γενικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια περίοδο στα κράτη μέλη. Τον

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γιώργου Κόκκα του Λεάνδρου, δικηγόρου, κατοίκου Αγ. Παρασκευής, οδός Ψαρών αριθ.20, ενεργούντος ατομικά και ως νομίμου εκπροσώπου της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Η Ελλάδα βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας της. Το Ευρωπαϊκό όραμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι) του 2001 145(Ι) του 2001. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86)

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9.1 Εκλογικό σώμα (σελ. 77) Εκλογικό σώμα: οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο λαός που έχει την εξουσία ταυτίζεται με το εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Γιάννης Αλήθειας «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του Χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο» Α Έκδοση : Ιούνιος 2010 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΟΓΙΚΑ ΥΤΗΜΑΤΑ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις Παραθέτουµε απόσπασµα από το υνταγµατικό ίκαιο του Αθανασίου Γ. Ράικου, τόµος Α, εισαγωγή - οργανωτικό µέρος, τεύχος Α, καθώς και αποσπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής

Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ της Λίνας Παπαδοπούλου Α. Η ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Το δημόσιο εν γένει,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ! ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Λευκωσία, 25 Μαρτίου 2015. Ομάδα Εργασίας για την Οριζόντια Ψηφοφορία αποτελούμενη από εκπρόσωπους τριών κομμάτων (ΔΗΣΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22046 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ Α. Η έννοια των θεμελιωδών αρχών (ή οργανωτικών βάσεων) του πολιτεύματος Συνήθως τα ίδια τα Συντάγματα περιέχουν γενικούς χαρακτηρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία των Πολιτών Ως κορυφαία πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος

Το Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία των Πολιτών Ως κορυφαία πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος 1 η Πρόταση Αναθεώρησης του Συντάγματος Το Δημοψήφισμα με Πρωτοβουλία των Πολιτών Ως κορυφαία πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ GROSOLI ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1973 * Στην υπόθεση 131/73, που έχει ως αντικείμενο αίτηση του Tribunale του Τρέντο προς το Δικαστήριο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 177

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ»

«Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ» «Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ» Εισηγητής: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ζυρίχης Webpage Stadt ZÜRICH: http://www4.stzh.ch/kap01/gemeinderat_stzh/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Γραπτή Εργασία. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1 η Γραπτή Εργασία. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μάθημα: Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Διδάσκουσα: Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά 1 η Γραπτή Εργασία ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς».

ΘΕΜΑ: «Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων και Πολιτών: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς». -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ- ΠΟΛΙΤΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ. «ΑΜΕΣΗ Δημοκρατία Στην Πράξη» Άρθρο 1. {Ίδρυση και Σκοποί}

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ. «ΑΜΕΣΗ Δημοκρατία Στην Πράξη» Άρθρο 1. {Ίδρυση και Σκοποί} ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΑΜΕΣΗ Δημοκρατία Στην Πράξη» Άρθρο 1 {Ίδρυση και Σκοποί} Ιδρύεται Συνασπισμός Μη Αντιπροσωπευόμενων στα Κοινοβούλια Πολιτικών Κομμάτων και Κοινωνικών Οργανώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας

Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Niedersächsischer Landeswahlleiter Πληροφορίες του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του εκλογικού συστήµατος των δηµοτικών εκλογών τής Κάτω Σαξονίας Βασικές αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα