Πανεπιστήµιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήµιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

2 2 Τοµέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας ΠΡΟ00 1 Κατερίνα Προσεµινάριο Ι. Εισαγωγή στην ιστορία της Παναγοπούλου / Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα ηµήτρης Κυρίτσης Τα προσεµινάρια του τοµέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας απευθύνονται αποκλειστικά στους φοιτητές του δεύτερου έτους που επιλέγουν την κατεύθυνση Α1. Σκοπός του πρώτου προσεµιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τη βιβλιογραφική έρευνα, τη σύνταξη παρουσιάσεων, τον σωστό τρόπο χρήσης των επιστηµονικών βιβλίων, και την κριτική προσέγγιση των αφηγηµατικών πηγών. ΑΙΣ 390 Κατερίνα Παναγοπούλου Ελληνιστική Αθήνα (Σ) Μετά την ήττα της από τους Μακεδόνες στο Λαµιακό πόλεµο (323/2 π.χ.) η Αθήνα υποχρεώθηκε, αποψιλωµένη από την αλλοτινή ισχύ και αίγλη του 5ου π.χ. αιώνα, να διαπραγµατεύεται την ανεξαρτησία της µε τους Ελληνιστικούς βασιλείς. Στο εξής οι Αθηναίοι βίωσαν µια µακρά περίοδο, κατά την οποία τα τεκταινόµενα µέσα στην πόλη τα ρύθµιζαν κυρίως εξωτερικοί παράγοντες, µε συνακόλουθη την αναπροσαρµογή των πολιτειακών θεσµών. Οι ιδιαίτερες τιµές που απένειµαν οι Αθηναίοι στους λεγόµενους ευεργέτες, επιφανείς µεσάζοντες που ανέλαβαν να υπερασπιστούν σε καίριες συγκυρίες την τύχη της πόλης προς τους πολιτικούς ιθύνοντες της εποχής, προδίδουν τον κοµβικό τους ρόλο στη διασφάλιση της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής σταθερότητας στην πόλη. Πάντως, κατά το διάστηµα από την νίκη των Μακεδόνων επί των Αθηναίων µέχρι τους ρωµαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους, οι πολιτειακοί θεσµοί εξακολούθησαν να λειτουργούν, ενώ η πόλη διατήρησε την διεθνή πνευµατική της ακτινοβολία. Στο παρόν σεµινάριο οι φοιτητές καλούνται να ανασυνθέσουν την (πολιτική, οικονοµική, πολιτισµική) εικόνα της Αθήνας κατά την περίοδο αυτή, συνεκτιµώντας τα υπάρχοντα φιλολογικά, αρχαιολογικά και, κυρίως, επιγραφικά και νοµισµατικά τεκµήρια. Το παράδειγµα της Ελληνιστικής Αθήνας µας επιτρέπει να κατανοήσουµε καλύτερα πώς και σε ποιο βαθµό επηρέασαν οι ιστορικές συνέχειες και ασυνέχειες της Ελληνιστικής περιόδου τον θεσµό των πόλεων-κρατών. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Billows, R., Cities, in Erskine, A., The Blackwell Companion to the Hellenistic World (London: Blackwell, 2003) Habicht, Chr., Athen: die Geschichte der Stadt in hellenistischer Zeit (München: Beck, 1994) Αγγλική µετάφραση, Athens from Alexander to Antony, µτφ. D.L.Schneider (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997) Ελληνική µετάφραση, Eλληνιστική Αθήνα (Aθήνα: Οδυσσέας, 1998) 1. Habicht, Chr., Untersuchungen zur politischen Geschichte Athens im 3. Jahrhundert v. Chr., Vestigia 30 (Munich: Beck, 1979). Ηabicht, Chr., Studien zur Geschichte Athens in hellenistischer Zeit, Hypomnemata 73 (Göttingen: Vadenbroek & Ruprecht, 1982). Ferguson, Hellenistic Athens (London: Macmillan 1994). Frósen, J., Early Hellenistic Athens, Symptoms of a Change, Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens, τόµ. VI (Finland: Vammalan Kirjapaino Oy, 1997). Kroll, J. The Athenian Agora, vol. 26. The Greek Coins (Princeton: ASCS, 1993). 1 Η Ελληνική µετάφραση είναι η λιγότερο δόκιµη, καθώς παρουσιάζει αρκετά ιστορικά και γλωσσικά ολισθήµατα. Είναι πάντοτε καλύτερο να συµβουλεύεται κανείς το γερµανικό πρωτότυπο κείµενο.

3 3 Ma, J., Papazarkadas, N. & Parker, R. (επιµ.), Interpreting the Athenian Empire (London: Duckworth, 2009). Thompson, Μ., The New Style Silver Coinage of Athens (Ν.Υork 1961). Mikalson, J. Religion in Hellenistic Athens, Hellenistic Culture and Society 29, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1998). Oliver, G.J., War, Food and Politics in Early Hellenistic Athens (Οxford: University Press, 2007). Palagia, O., and Tracy, S., The Macedonians in Athens, BC. Proceedings of an International Conference held at the University of Athens, May 24-6, 2001 (Oxford: Oxbow, 2003). Πετράκος, Β.Χ., Ο δήµος του Ραµνούντος (Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1999), τόµ. Ι-ΙΙ. Paschides, P., Between City and King: Prosopographical Studies on the Intermediaries Between the Cities of the Greek Mainland and the Aegean and the Royal Courts in the Hellenistic Period ( BC), Meletemata 59 (Aθήνα 2008). ΒΙΣ 334 ηµήτρης Κυρίτσης Εµπόριο και πολιτική στην ανατολική Μεσόγειο (13 ος - 15 ο ς αι.) (Σ) Η εµπορική επανάσταση που ξεκίνησε στην Ευρώπη τον 11 ο αιώνα οδήγησε, µετά την τέταρτη σταυροφορία, στη δηµιουργία ενός ενοποιηµένου οικονοµικού συστήµατος στην Ανατολική Μεσόγειο, στο οποίο κοµβικό ρόλο κατείχαν οι περιοχές της Ρωµανίας, δηλαδή της διασπασµένης πλέον Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Στο σεµινάριο θα εξεταστούν οι οικονοµικές, πολιτικές και θεσµικές παράµετροι για την έκρηξη της εµπορικής δραστηριότητας, ο ανταγωνισµός των ιταλικών εµπορικών πόλεων, οι εξωοικονοµικές πλευρές της συνύπαρξης Ελλήνων, Ιταλών και άλλων στον ίδιο χώρο, ενώ έµφαση θα δοθεί στην θέση του Βυζαντίου και των βυζαντινών στο νέο οικονοµικό σύστηµα. ΒΙΣ 604 Κώστας Μουστάκας Βυζαντινή Οικονοµία. Αρχές, θεωρίες, νοοτροπίες (Π) Αντικείµενο του µαθήµατος δεν είναι τόσο η εξέταση οικονοµικών δεδοµένων, µηχανισµών και πρακτικών, όσο η συζήτηση της γενικότερης βυζαντινής αντίληψης για την οικονοµία, και των επιµέρους όψεων αυτής, όπως διαµορφώνονται στα διακριτά ιστορικά πλαίσια των επιµέρους φάσεων της βυζαντινής ιστορίας. Θα εξεταστούν τόσο οι θεωρητικές επεξεργασίες από τους ίδιους τους συγχρόνους της εποχής αναφορικά µε την οικονοµικά σφαίρα, όσο και τα γενικότερα πλαίσια των αντιλήψεων και νοοτροπιών που αποκαθίστανται από στάσεις, πρακτικές και συµπεριφορές των οικονοµικά δρώντων υποκειµένων. Στο πλαίσιο αυτής της εξέτασης θα διερευνηθεί ο βαθµός ανταπόκρισης των θεωρητικών αντιλήψεων για την οικονοµία µε τις πραγµατικότητες του οικονοµικού γίγνεσθαι, καθώς και η ανταπόκριση των δεδοµένων της εποχής µε τις αναπαραστάσεις της νεότερης ιστοριογραφίας. Τα επιµέρους θέµατα που θα θιγούν στα πλαίσια του µαθήµατος περιλαµβάνουν τις βυζαντινές ιδέες και αντιλήψεις περί πλούτου ως κριτηρίου κοινωνικής ιεράρχησης, τη διερεύνηση περί της ύπαρξης µιας "ηθικής οικονοµίας", ιδέες για τον ρόλο του κράτους, η λογική της φορολογίας, των απαλλαγών και των προνοµίων, οικονοµικές παράµετροι της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωµατίας. Γενική βιβλιογραφία: - A. Kazhdan, People and Power in Byzantium. Introduction to Modern Byzantine Studies, Washington DC: Dumbarton Oaks, Α. Λαϊου, "Η οικονοµική αντίληψη των Βυζαντινών", στο Α. Λαϊου (επιµ.), Οικονοµική Ιστορία του Βυζαντίου, τ. Γ, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2006 (Washington DC 2002). - M. Mundell-Mango, "Εµπόριο", στο C. Mango (επιµ.), Ιστορία του Βυζαντίου, Αθήνα Ε. Παπαγιάννη, "Νοµικές παράµετροι της οικονοµίας", στο Α. Λαϊου (επιµ.), Οικονοµική Ιστορία του Βυζαντίου, τ. Γ, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2006 (Washington DC 2002).

4 4 ΒΙΣ 345 Κώστας Μουστάκας Κριτόβουλος. Ο ιστοριογράφος στο πλαίσιο της εποχής του (Σ) Στα πλαίσια της συζήτησης περί της ζωής και του έργου του Κριτόβουλου επιδιώκεται να εξεταστούν σειρά όψεων του ευρύτερου ιστορικού πλαισίου που αναφέρεται στην πτώση του Βυζαντίου και στην εγκαθίδρυση της οθωµανικής εξουσίας επί των άλλοτε βυζαντινών χωρών και πληθυσµών. Τα ειδικότερα ζητήµατα που θα διερευνηθούν εντάσσονται σε θεµατικές όπως: - Ερµηνείες της πτώσης του Βυζαντίου και της ανόδου των Οθωµανών. - Η θέση των Βυζαντινών στην οθωµανική κοινωνία και περιπτώσεις ενσωµάτωσης στην οθωµανική ελίτ. - Ιδεολογικοί προσανατολισµοί των υπό οθωµανική κυριαρχία Χριστιανών. - Η ύστερη βυζαντινή ιστοριογραφία και οι "Ιστορικοί της Άλωσης". - Παράγοντες ιστορικής αιτιότητας στο έργο του Κριτόβουλου. - Ο Κριτόβουλος και η οθωµανική ιστοριογραφία. - Ο "φιλοτουρκισµός" του Κριτόβουλου στη νεότερη ιστοριογραφία. Ιστορία Μέσων Χρόνων (ΙΜΧ) ΙΜΧ 271 Αγλαΐα Κάσδαγλη Γη και αγρότες στη µεσαιωνική Ευρώπη (Π) Η παράδοση έχει εισαγωγικό χαρακτήρα, θα ξεκινήσει εποµένως µε σύντοµη παρουσίαση των χρονικών και εδαφικών ορίων και των γενικών χαρακτηριστικών των µεσαιωνικών κοινωνιών της Ευρώπης. Στο επίκεντρο, όµως, θα είναι η εξέταση των κοινωνιών αυτών από την οπτική γωνία των αγροτών, οι οποίοι αποτελούσαν περίπου το 95% του συνολικού πληθυσµού. Έτσι, ξεκινώντας από γενικότερα ζητήµατα των αγροτικών κοινωνιών θα προχωρήσουµε σε συγκεκριµένα παραδείγµατα από περιοχές που καλύπτονται κυρίως από τη σηµερινή Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Γερµανία ή Ισπανία, από τις οποίες έχουν σωθεί σχετικά άφθονες µαρτυρίες. Θα δοθεί έµφαση σε ζητήµατα της καθηµερινή ζωή, µε τις οικονοµικές κοινωνικές, θεσµικές και πολιτικές εκφάνσεις της: κοινωνική διαστρωµάτωση και δεσµοί εξάρτησης, καλλιέργειες και εκµετάλλευση της γης, κοινωνική οργάνωση το χωριό και η χωροδεσποτεία- κοινωνικοί θεσµοί η οικογένεια, η θέση των γυναικών-, κοινωνικοί αγώνες αίτια και παραδείγµατα αγροτικών εξεγέρσεων κ.ο.κ. Σε όλα τα ζητήµατα θα δίνεται βαρύτητα στη συγκριτική Ιστορία, καθώς και στην κριτική αξιοποίηση πηγών της εποχής. Στην παράδοση θα καθοδηγούνται οι φοιτητές πώς να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά την προτεινόµενη βιβλιογραφία και να ασκηθούν στην αξιολόγηση πηγών διαφόρων τύπων. Για να αποδώσει κανείς ουσιαστικά στο µάθηµα απαραίτητο θα είναι να ανατρέχει στην ηλεκτρονική σελίδα του µέσω του ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (τα δύο βιβλία µε * θα µοιραστούν στους φοιτητές, αλλά µόνο µέρος τους σχετίζεται µε το ειδικό θέµα της παράδοσης και µε κανένα τρόπο δεν καλύπτουν όλη την ύλη. Τα υπόλοιπα βιβλία υπάρχουν στην κλειστή συλλογή της παράδοσης, στη βιβλιοθήκη).

5 5 1. Γάσπαρης Χ Η γη και οι αγρότες στη µεσαιωνική Κρήτη, 13 ος -14 ος αι., εκδ. Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών 2. Λαϊου Αγγελική Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή, µετφρ., εκδ. ΜΙΕΤ 3. Μπενβενίστε Ρίκα 2007.Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους. Κοινωνική ιστορία και ιστοριογραφικά προβλήµατα της µεσαιωνικής ύση, εκδ. Πόλις 4. Nicholas D Η εξέλιξη του µεσαιωνικού κόσµου, µετφρ., εκδ. ΜΙΕΤ 5. Rosener Werner Οι αγρότες στην Ευρώπη, µετφρ., εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 6. Ρόουλινγκ Μάρτζορυ Η καθηµερινή ζωή στο Μεσαίωνα, µετφρ., εκδ. Οδυσσέας * Τα βιβλία 1, 2: θα χρησιµεύσουν κυρίως ως συγκριτικά και µεθοδολογικά παραδείγµατα. 3. 4: παράδειγµα βιβλίων για τη µεσαιωνική Ιστορία γενικότερα. Περιλαµβάνουν ενότητες σχετικές µε το ειδικό θέµα. 5, 6: εκλαϊκευτικά βιβλία, αλλά µε κεφάλαια που δίνουν ένα χρήσιµο υπόβαθρο για το συγκεκριµένο θέµα ) ΙΜΧ 324 Αγλαΐα Κάσδαγλη Αλλόδοξοι και αλλόθρησκοι στη χριστιανική, µεσαιωνική Ευρώπη (Σ) Στο σεµινάριο αυτό οι φοιτητές θα κληθούν να εµβαθύνουν σε πτυχές του θέµατος «Εκκλησία και κοινωνία στη µεσαιωνική Ευρώπη», που υπήρξε αντικείµενο της παράδοσης του περασµένου εξαµήνου. Η έµφαση εδώ θα δοθεί σε στοιχεία (όπως οι αιρετικοί, οι µεταρρυθµιστές, οι Εβραίοι, οι µουσουλµάνοι κτλ.) τα οποία διαφοροποιούνταν από τη χριστιανική ιδεολογία και πρακτική που από τον 4ο αι. µ.χ. βαθµιαία αλλά ορµητικά κυριάρχησαν στις κοινωνίες της υτικής Ευρώπης. Η διδάσκουσα θα κάνει τη συντοµότερη δυνατόν αναγκαία εισαγωγή στο θέµα και στη συνέχεια θα καθοδηγεί τα µέλη του σεµιναρίου να µελετήσουν και να παρουσιάσουν αυτόνοµα ποικίλες όψεις του γενικού θέµατος και διαφορετικές προσεγγίσεις, δηλαδή θα απαιτείται συνεχής µελέτη, αναζήτηση και ανταλλαγή βιβλιογραφικών στοιχείων µεταξύ των µελών του σεµιναρίου. Η επιλογή ειδικού θέµατος θα γίνει κατά πρώτον λόγο από τον άµεσα ενδιαφερόµενο και µόνο µετά τις πρώτες εβδοµάδες συλλογικής προετοιµασίας. Ή κατανόηση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνετε δεκτοί στο σεµινάριο.

6 6 Τοµέας Ιστορίας Νεότερων Χρόνων Ιστορία Νεότερων Χρόνων (ΙΝΧ) ΙΝΧ 114 Χρήστος Λούκος Εισαγωγή στην ιστορία της Ελλάδας, (Π) Θα τονιστούν οι βασικοί παράγοντες που καθόρισαν την εξέλιξη του ελληνικού κράτους το 19 ο αιώνα: το οθωµανικό παρελθόν, η δυναµική του 1821, ο ρόλος των προστάτιδων δυνάµεων, η διαµάχη βασιλιά-πολιτικών κοµµάτων για τη µορφή του πολιτεύµατος, η διεκδίκηση φιλελεύθερων θεσµών, η διοικητική οργάνωση του νέου κράτους, τα πρόσωπα και οι θεσµοί, οι κοινωνικές σχέσεις, η δηµογραφική εξέλιξη, η οικονοµική κατάσταση και οι απόπειρες εκσυχρονισµού, η στενή σχέση του ελληνικού κράτους µε τα συµβαίνοντα στη ύση και στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, οι σχέσεις του κράτους αυτού µε τους Έλληνες εκτός Ελλάδας, τα αλυτρωτικό ζήτηµα, οι πόλεµοι, η εκπαίδευση και η παιδεία, οι ιδεολογικές τάσεις, η ύπαιθρος και οι πόλεις, ο τρόπος ζωής, η καθηµερινότητα, οι σχέσεις των δύο φύλων, κλπ. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19 ο αιώνα, εκδ. Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος/ Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα Γ. Β. ερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους, , β έκδοση, τ. Α -Β, Αθήνα, Εστία, Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόµµατα στην Ελλάδα, , µετάφραση Θόδωρος Παρασκευόπουλος, τ. Α -B, Αθήνα, ΜΙΕΤ, Βαγγέλης. Καραµανωλάκης, Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης και η διδασκαλία της ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών ( ), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Νεοελληνική Πόλη. Οθωµανικές κληρονοµίες και ελληνικό κράτος, Α' ιεθνές Συνέδριο (Αθήνα - Ερµούπολη, Σεπτεµβρίου 1984), εκδ. ΕΜΝΕ, τ. Α - Β', Αθήνα John A. Petropulos, Politics and Statecraft in the Kingdom of Greece, , Princeton 1968 ελληνική µετάφραση: Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο ( ), β έκδοση, τ. Α -Β, Αθήνα, ΜΙΕΤ, Αλέξης Πολίτης, Ροµαντικά Χρόνια. Ιδεολογίες και Νοοτροπίες στην Ελλάδα του , β έκδοση, Αθήνα, ΕΜΝΕ-Μνήµων, Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη. Η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία, , Αθήνα, Θεµέλιο, ΙΝΧ 329 Χρήστος Λούκος Ιστορία της Ελλάδας, : πηγές, βοηθήµατα, ερµηνείες (Σ) Μετά από µια σύντοµη σκιαγράφηση της ιστορίας της Ελλάδας από τις απαρχές της συγκρότησης του ελληνικού κράτους έως και τη λήξη του εµφυλίου, θα παρουσιαστούν ενδεικτικά κατηγορίες πηγών ποικίλου περιεχοµένου, θα συζητηθεί η σηµασία τους και ο τρόπος ιστορικής τους αξιοποίησης. Παράλληλα, θα αναδειχθούν οι ιστορικές προσεγγίσεις που περιέχονται σε βασικά βοηθήµατα για τη µελέτη της εξεταζόµενης περιόδου και θα τεθούν ζητήµατα ερµηνείας.

7 7 ΙΝΧ 273 Χρήστος Χατζηϊωσήφ Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης (18 ος - αρχές 20 ου αι.) (Π) Στόχος του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει την κοινωνική λειτουργία της ιστορίας στη σύγχρονη εποχή, δηλαδή µετά την εµφάνιση ενός σώµατος ειδικευµένων λογίων που διαµορφώνεται στο σύγχρονο πανεπιστήµιο πάνω στη βάση κοινών παραδοχών για τη γνώση και οι οποίοι εφαρµόζουν κοινές µεθόδους εργασίας στη µελέτη του παρελθόντος των ανθρωπίνων κοινωνιών. Οι γνωσιοθεωρητικές παραδοχές και οι µέθοδοι µεταβλήθηκαν αρκετές φορές στη διάρκεια των τελευταίων τριών αιώνων και µε βάση τις διαφορές τους διακρίνουµε τις λεγόµενες ιστορικές σχολές. Το µάθηµα φιλοδοξεί να προσφέρει κάτι περισσότερο από την παρουσίαση µε χρονολογική σειρά της αλληλουχίας των ιστορικών σχολών. Αυτό θα προσπαθήσει να το επιτύχει µε το συσχετισµό των αλλαγών αυτών µε τις γενικότερες µεταβολές των συνθηκών στις σύγχρονες κοινωνίες. Ακριβώς επειδή είναι κάτι περισσότερο από µια συνοπτική επισκόπηση των ιστορικών σχολών θα διαρκέσει δύο εξάµηνα, µε την τοµή στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο. Για τον ίδιο λόγο θα χρειασθούν περισσότερες παραδόσεις που θα εξασφαλισθούν µε εµβόλιµα µαθήµατα. Το µάθηµα λόγω του αντικειµένου του θα µπορούσε να θεωρηθεί εισαγωγικό µε την έννοια ότι προσφέρει απαραίτητες και βασικές για τους ιστορικούς γνώσεις χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι εύκολο η απλό. Τον χαρακτηρισµό του ως εισαγωγικού τον δικαιολογεί επίσης µε τη διαπραγµάτευση βασικών εννοιών, εργαλείων του ιστορικού, µε αναφορές σε βασική βιβλιογραφία για διάφορα θέµατα και τέλος µε την κριτική συγκεκριµένων σύντοµων κειµένων και άλλων τεκµηρίων που θα διανέµονται και θα συζητούνται στη διάρκεια της παράδοσης. Για τον καλύτερο προσανατολισµό των φοιτητών που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την παράδοση ακολουθεί διάγραµµα των θεµάτων που θα παρουσιασθούν κατά το χειµερινό εξάµηνο. 1. Εισαγωγή 2. ιαφωτισµός (Φιλόσοφοι,Καντ, Φυσική Ιστορία, Ορθός Λόγος Εγκυκλοπαίδεια) 3. ιαφωτισµός ( Γκέτινγκεν, Ζητήµατα µεθόδου και θεωρίας, αντικειµενικότητα, κριτική πηγών, ο ιστορικός και ο κυρίαρχος) 4. Γαλλική Επανάσταση ( Τέλος η αρχή της ιστορίας;) 5. Γαλλική Επανάσταση ( Το ζήτηµα της πάλης των τάξεων) 6. Ιστορισµός ( Νήµπουρ, νοµικοί) 7. Ιστορισµός (Ράνκε) 8. Γκιζό, Μισλέ 9. Κ.Παπαρρηγόπουλος 10.Περιφερειακοί ιστορισµοί 11.Θετικισµός 12. Μεθοδική ιστορία 13. Μαρξισµός 14. Η φιλοσοφία της ζωής και η κριτική του ιστορισµού 15. Ο ανταγωνισµός των κοινωνικών επιστηµών 16. Προσαρµογές (Καρλ Λάµπρεχτ Revue de Synthese Viertelsjahrhefte fuer Wirtschafts und Sozialgeschichte)

8 8 ΙΝΧ 154 ηµήτρης Κουσουρής Οι Ευρωπαϊκοί πόλεµοι του εικοστού αιώνα ( ) (Π) Στο µάθηµα αυτό θα εξετασθούν οι σχέσεις πολέµου και πολιτικής στην Ευρώπη ανάµεσα στο «Μεγάλο Πόλεµο» του και στο εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο ( ). Περισσότερο από µια «παρένθεση» αγριότητας και πολέµων, η περίοδος αποτέλεσε µια αποφασιστική καµπή για τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές αντιθέσεις που είχαν συσσωρευτεί στην Ευρωπαϊκή ήπειρο στην περίοδο που εγκαινιάστηκε από τη Βιοµηχανική και τη Γαλλική Επανάσταση. Στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση των σχέσεων συνέχειας και τοµής αυτής της «εποχής των καταστροφών» µε το «µακρύ 19ο αιώνα» και η διερεύνηση των τρόπων µε τους οποίους αυτή η εµπειρία διαµόρφωσε τα πολιτικά συστήµατα, τη µνήµη και την κουλτούρα των σύγχρονων Ευρωπαϊκών κοινωνιών. Στις παραδόσεις θα επιχειρηθεί η επισκόπηση µε χρονολογική σειρά των βασικών γεγονότων και διεργασιών της περιόδου, που θα παρουσιαστούν σε συνάρτηση µε τις ερµηνείες και τα εννοιολογικά εργαλεία που χρησιµοποιούν οι πρόσφατες ιστοριογραφικές προσσεγγίσεις. Κύριοι θεµατικοί άξονες: (α) Ανταγωνισµός, κρίση και αποσύνθεση των Ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών, (β) Ο ρολος και οι επιπτώσεις των πολέµων στα πολιτικά συστήµατα: µαζικοποίηση, στρατιωτικοποίηση, ριζοσπαστικοποίηση της πολιτικής ζωής (γ) Η διαλεκτική πολέµου, επανάστασης και αντεπανάστασης, (δ) Οι συνέπειες των πολιτικών και οικονοµικών κρίσεων, (ε) Τα διακυβεύµατα και οι τρόποι εξόδου από τον πόλεµο. Ενδεικτική βιβλιογραφία: -Eric HOBSBAWM, H εποχή των άκρων, Ο σύντοµος εικοστός αιώνας ( ), Αθήνα, Θεµέλιο, James JOLL, Η Ευρώπη , Θεσσαλονίκη, Βάνιας, Marc MAZOWER, Σκοτεινή ήπειρος, Ο Ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Serge BERNSTEIN, Pierre MILZA, Ιστορία της Ευρώπης, τ. 3: ιάσπαση και Ανοικοδόµηση της Ευρώπης, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Marc FERRO, Ο πρώτος παγκόσµιος πόλεµος, Ελλάδα, Ελληνικά Γράµµατα, Robert PAXTON, H ανατοµία του φασισµού, Αθήνα, Κέδρος, Anthony BEEVOR, O ισπανικός εµφύλιος πόλεµος, Αθήνα, Γκοβόστης, George MOSSE, Fallen soldiers: reshaping the memory of the World Wars, Νέα Υόρκη, Oxford University Press, Sheila FITZPATRICK, The Russian Revolution , Οξφόρδη, Oxford U.P., ΙΝΧ 310 ηµήτρης Κουσουρής Αντίσταση και δοσιλογισµός στη δεκαετία του 1940: τεκµήρια και ερµηνείες (Σ) Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες που γνώρισαν την κατοχή από τις δυνάµεις του Άξονα, η εµπειρία του Β Παγκοσµίου Πολέµου χαρακτηρίστηκε από την αντιπαράθεση ανάµεσα στις δυνάµεις της Αντίστασης και του οσιλογισµού. Οι δύο αυτοί όροι ενέχουν πολλαπλές πολιτικές, ταξικές, ιδεολογικές ή εθνοτικές αντιθέσεις όπως αυτές εκδηλώθηκαν στην Κατοχή αλλά και όπως ερµηνεύτηκαν µετά το τέλος του πολέµου. Στο σεµινάριο θα εξεταστούν οι ιδιαιτερότητες αυτών των

9 9 αντιθέσεων στην ελληνική περίπτωση: οι συνθήκες που διαµόρφωσαν την εσωτερική σύγκρουση, οι δυνάµεις και η ιδεολογία του δοσιλογισµού, η δυναµική του εαµικού κινήµατος, η σηµασία της «γκρίζας ζώνης» του αντικοµµουνισµού. Επίσης θα τονιστούν τα διακυβεύµατα των αντιθετικών ερµηνειών της «συνεργασίας µε τον εχθρό» πριν και µετά την Απελευθέρωση. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στο ρόλο του δικαίου, κατά τις διαπραγµάτευσεις για το νόµο περί τιµωρίας των δοσιλόγων, αλλά και κατά τις δικαστικές και διοικητικές εκκαθαρίσεις που πραγµατοποιήθηκαν µετά τα εκεµβριανά. Οι παραπάνω θεµατικές θα συζητηθούν σε συνάρτηση µε τις ιστορικές ερµηνείες και προσεγγίσεις και τις αρχειακές διαθεσιµότητες για την έρευνα. Ενδεικτική βιβλιογραφία: - Χ. ΦΛΑΪΣΕΡ, Στέµµα και Σβάστικα, Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης, , τ.1 και 2, Αθήνα, Παπαζήσης, Μ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ,Στα πρόθυρα του εµφυλίου πολέµου, Κοινωνική πόλωση, αριστερά και αστικός κόσµος στη µεταπολεµική Ελλάδα: Από τα εκεµβριανά στις εκλογές του 1946, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Μ. MAZOWER, Μετά τον πόλεµο η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, , Αθήνα, Αλεξάνδρεια, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940, Ένα έθνος σε κρίση, Αθήνα, Θεµέλιο, Χ. ΦΛΑΪΣΕΡ, Ιακ. ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ, Ηλ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (επιµ.), Εχθρός εντός των τειχών, Όψεις του δωσιλογισµού στην Ελλάδα της Κατοχής, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, Χρ. ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ, Πρ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τ. Γ: Β Παγκόσµιος, , Κατοχή-Αντίσταση, Αθήνα, Βιβλιόραµα, Ist. DÉAK, J. GROSS, T. JUDT (επιµ.), The Politics of Retribution in Europe, World War II and Its Aftermath, Νέα Υόρκη, Princeton University Press, 2000.

10 10 Τοµέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών Τουρκολογία (ΤΟΥ) ΤΟΥ Αντώνης 243 Αναστασόπουλος Ιστορία της Τουρκικής ηµοκρατίας (Π) Το µάθηµα είναι µια επισκόπηση της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας της Τουρκίας από την ίδρυση της Τουρκικής ηµοκρατίας το 1923 ως τις αρχές του 21ου αιώνα. Αφετηρία θα αποτελέσει η ανάλυση των αρχών πάνω στις οποίες στήριξε τη λειτουργία της Τουρκικής ηµοκρατίας ο Κεµάλ Ατατούρκ, της πολιτικής που ακολούθησε για να προωθήσει το όραµά του για το νέο κράτος και των συνεπειών που είχε αυτή η πολιτική στο πολιτικό, το οικονοµικό και το πολιτισµικό πεδίο. Στη συνέχεια, θα εξετάσουµε τη µετάβαση από τον µονοκοµµατισµό στον πολυκοµµατισµό, το ρόλο του στρατού στην πολιτική και οικονοµική ζωή, την άνοδο του πολιτικού ισλάµ και την αµφισβήτηση της κεµαλικής κληρονοµιάς, καλύπτοντας παράλληλα τις εξελίξεις στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της Τουρκίας. Στο πλαίσιο που περιγράψαµε παραπάνω, θα δώσουµε έµφαση σε ιδεολογικά ζητήµατα, ενώ θα αναφερθούµε και στη θέση της Τουρκίας στο διεθνές περιβάλλον. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Αχµέτ ΙΝΣΕΛ και Αλί ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ (επιµ.), Ο τουρκικός στρατός: ένα πολιτικό κόµµα, µια κοινωνική τάξη, µτφρ. Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου, Αµαρυλλίς Λογοθέτη και Ιλεάνα Μορώνη, επιµ. Σία Αναγνωστοπούλου και Στρατής Μπουρνάζος, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2007 Hamit BOZARSLAN, Ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας, µτφρ. Μάρθα Οικονόµου, Σαββάλας, Αθήνα 2004 Bernard LEWIS, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, 2 τόµοι, µτφρ. Π. Κωνσταντέας Στ. Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα Hugh POULTON, Ηµίψηλο, γκρίζος λύκος και ηµισέληνος: ο τουρκικός εθνικισµός και η ηµοκρατία της Τουρκίας, µτφρ. Εύα Πέππα, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 2000 David SHANKLAND, Ισλάµ και κοινωνία στην Τουρκία, µτφρ. Κατερίνα Κιτίδη, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2003 Erik Jan ZÜRCHER, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφρ. Βαγγέλης Κεχριώτης, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004 Erik-Jan ZÜRCHER (επιµ.), Turkey in the Twentieth Century / La Turquie au vingtième siècle, Klaus Schwarz Verlag, Βερολίνο 2008 Πρόγραµµα µαθηµάτων 1 ο µάθηµα: Εισαγωγή στο θέµα του µαθήµατος. 2 ο µάθηµα: Η ύστερη οθωµανική περίοδος και ο Πόλεµος της Ανεξαρτησίας 3 ο µάθηµα: Η ίδρυση της ηµοκρατίας της Τουρκίας ιδεολογικό περιβάλλον βασικές αρχές στις οποίες βασίστηκε η ίδρυση της Τουρκίας. 4 ο µάθηµα: Η µονοκοµµατική περίοδος µέχρι τον θάνατο του Κεµάλ Ατατούρκ ( ). 5 ο µάθηµα: Η µετάβαση από τον µονοκοµµατισµό στον πολυκοµµατισµό ( ). 6 ο µάθηµα: Η περίοδος διακυβέρνησης του ηµοκρατικού Κόµµατος ( ). 7 ο µάθηµα: Η περίοδος ανάµεσα στο στρατιωτικό πραξικόπηµα του 1960 και το στρατιωτικό τελεσίγραφο του ο µάθηµα: Η ταραγµένη δεκαετία του ο µάθηµα: Οι εξελίξεις από το 1980 και εξής. 10 ο µάθηµα: Το τουρκικό κράτος και η τουρκική κοινωνία ο ρόλος του τουρκικού στρατού. 11 ο µάθηµα: Η διεθνής θέση της Τουρκίας (πολιτική και οικονοµική) σχέσεις της Τουρκίας µε τους γείτονές της. 12 ο µάθηµα: Ιδεολογικά ζητήµατα: εθνικισµός, κρατισµός, κεµαλική παράδοση, ισλάµ. 13 ο µάθηµα: Ανασκόπηση προβολή ταινίας για τη ζωή του Κεµάλ Ατατούρκ.

11 11 ΤΟΥ 304 Αντώνης Αναστασόπουλος Ο µετασχηµατισµός της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας κατά τον 19 ο αιώνα (Σ) Στόχος του σεµιναρίου είναι να µελετήσουµε την Οθωµανική Αυτοκρατορία κατά τον 19ο αιώνα. Πρόκειται για µια περίοδο έντονων µετασχηµατισµών, που συνδέονται πρωταρχικά µε δύο φαινόµενα. Το ένα είναι ο εκσυγχρονισµός και εκδυτικισµός της κρατικής διοίκησης, του στρατού, της οικονοµίας, της κουλτούρας και της κοινωνίας, ο οποίος στο πολιτικό πεδίο εκδηλώνεται µε τις µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ. Το δεύτερο είναι τα προβλήµατα απόσχισης εδαφών που δηµιουργεί για την Οθωµανική Αυτοκρατορία η εδραίωση του εθνικισµού και της ιδέας του έθνους-κράτους, σε συνδυασµό µε το διεθνές περιβάλλον που είχε προκύψει στο πλαίσιο του Ανατολικού Ζητήµατος. Οι εργασίες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του σεµιναρίου µπορούν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα φαινοµένων και εξελίξεων: πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτισµικών, ιδεολογικών, πολεοδοµικών κ.ά. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Σία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Μικρά Ασία, 19 ος αι Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες: από το µιλλέτ των Ρωµιών στο ελληνικό έθνος, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1997 Αλέκα ΚΑΡΑ ΗΜΟΥ-ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ, Μεταξύ Ανατολής και ύσης: βορειοελλαδικές πόλεις στην περίοδο των οθωµανικών µεταρρυθµίσεων, Τροχαλία, [Αθήνα] 1997 Selim DERINGIL, Η καλά προστατευόµενη επικράτεια: ιδεολογία και νοµιµοποίηση της εξουσίας στην Οθωµανική Αυτοκρατορία ( ), µτφρ. Στ. Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003 Suraiya FAROQHI, Κουλτούρα και καθηµερινή ζωή στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Από τον µεσαίωνα ως τις αρχές του 20ού αιώνα, µτφρ. Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Εξάντας, Αθήνα 2000 Bernard LEWIS, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, 2 τόµοι, µτφρ. Π. Κωνσταντέας Στ. Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα İlber ORTAYLI, Ο πιο µακρύς αιώνας της αυτοκρατορίας: ο οθωµανικός 19 ος αιώνας. Η πορεία προς τον εκσυγχρονισµό, µτφρ. Κατερίνα Στάθη, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2004 Donald QUATAERT, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία: οι τελευταίοι αιώνες, , µτφρ. Μαρίνος Σαρηγιάννης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006 Erik Jan ZÜRCHER, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, µτφρ. Βαγγέλης Κεχριώτης, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004 ΤΟΥ 217 Ηλίας Κολοβός Ποιοι ήταν οι Οθωµανοί; Ιστορία, ιστοριογραφία, αναπαραστάσεις (Π) Η παράδοση έχει ως στόχο να συζητηθούν οι όροι «Οθωµανοί», «Τούρκοι», «Ρουµί» (Ρωµαίοι) και «Ισλάµ» στην ρευστότητα και την πολυπλοκότητά τους από την σκοπιά της οθωµανικής ιστορίας και µέσα από τις συχνά αντιµαχόµενες προσεγγίσεις της ιστοριογραφίας. Επιπλέον θα συνεξεταστεί η θέση των Οθωµανών στην φαντασία και στον πολιτισµό της δυτικής Ευρώπης. Θα µελετηθούν ιδιαίτερα οι τρόποι µε τους οποίους η οθωµανική εξουσία διεκδικούσε τη νοµιµοποίησή της. Τέλος, θα συζητηθούν οι ποικίλες «κληρονοµιές» της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ενδεικτική βιβλιογραφία: - Χαλίλ Ιναλτζίκ, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία: Η κλασική εποχή, , µετ. Μ. Κοκολάκης, Αθήνα 1995 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR486.I5].

12 12 - Donald Quataert, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία: Οι τελευταίοι αιώνες, , µετ. Μ. Σαρηγιάννης, Αθήνα 2006 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR485 Q3716]. - Bernard Lewis, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, 2 τ., µετ. Π. Κωνσταντέας, Αθήνα 2001 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR583.L4816] - Cemal Kafadar, Ανάµεσα σε δύο κόσµους: Η κατασκευή του οθωµανικού κράτους, µετ. Α. Αναστασόπουλος, Αθήνα 2008 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR486.K3416] - Suraiya Faroqhi, Κουλτούρα και καθηµερινή ζωή στην Οθωµανική Αυτοκρατορία από τον Μεσαίωνα ως τις αρχές του 20ού αιώνα, µετ. Κ. Παπακωνσταντίνου, Αθήνα 2000 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR432.F37] - Hakan T. Karateke - Maurus Reinkowski (επιµ.), Legitimizing the Order: The Ottoman Rhetoric of State Power, Leiden & Boston: Brill, 2005 [Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών JC497.L44] - L. Carl Brown (επιµ.), Imperial Legacy: The Ottoman Imprint on the Balkans and the Middle East, Νέα Υόρκη 1996 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DS62.4 B679] - Ελένη Γκαρά, «Χριστιανοί και µουσουλµάνοι στην Οθωµανική Αυτοκρατορία των πρώιµων νεότερων χρόνων: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις», εισαγωγή στην ελληνική έκδοση του Molly Greene, Κρήτη: ένας κοινός κόσµος. Χριστιανοί και Μουσουλµάνοι στη Μεσόγειο των Πρώιµων Νεότερων Χρόνων, Αθήνα 2005 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DF901 C83 G7416] - Αντώνης Αναστασόπουλος, «Οι χριστιανοί στην Τουρκοκρατία και οι οθωµανικές πηγές: η περίπτωση της Βέροιας, π », Αριάδνη 9 (2003), σ [Κεντρική Βιβλιοθήκη, Περιοδικά]. - Αντώνης Αναστασόπουλος, Ηλίας Κολοβός και Μαρίνος Σαρηγιάννης, «Η Οθωµανική Αυτοκρατορία Ο Ελλαδικός Χώρος», Η Οθωµανική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα 2008, Πρόγραµµα µαθηµάτων 1- Εισαγωγικά. Γιατί οθωµανική ιστορία; 2- Ανακαλύπτοντας το Ρέθυµνο των Οθωµανών... Περιήγηση στην παλιά πόλη του Ρεθύµνου. 3- Σύντοµο διάγραµµα της οθωµανικής ιστορίας. 4- Ποιοι ήταν οι Οθωµανοί; 5- Οι Οθωµανοί ως οι «Ρωµαίοι» του µουσουλµανικού κόσµου. 6- Οι Οθωµανοί ως οι «Τούρκοι» στον δυτικοευρωπαϊκό και στον βαλκανικό κόσµο. 7- Η Οθωµανική Αυτοκρατορία, µια ισλαµική αυτοκρατορία; 8- Τα πολιτισµικά σύνορα του οθωµανικού κόσµου και οι υπερβάσεις τους. 9- Οθωµανική εξουσία και νοµιµοποίηση. 10- Οι κληρονοµιές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 11- Το σχήµα «Ανατολή- ύση». 12- Οι µη µουσουλµάνοι στην Οθωµανική Αυτοκρατορία Το σχήµα του «τουρκικού ζυγού». 13- Ο καφές ως διακύβευµα - ανακεφαλαίωση ΙAΡ 104 Marco Miotto Το Σουλτανάτο των Μαµελούκων της Αιγύπτου ( ) (Π) Στόχος του µαθήµατος είναι η ανάλυση και η µελέτη του κράτους που δηµιουργήθηκε από τους Μαµελούκους (στρατιωτικούς δουλικής καταγωγής) στην Αίγυπτο και στη Συρία κατά τον ύστερο µεσαίωνα και την πρώιµη σύγχρονη εποχή.

13 13 Το κράτος αυτό αποτέλεσε τη µεγαλύτερη πολιτική, στρατιωτική και οικονοµική δύναµη της Εγγύς Ανατολής µέχρι την κατάκτησή του από τους Οθωµανούς και την ενσωµάτωσή του στο Οθωµανικό Κράτος. Το Κράτος των Μαµελούκων αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείµενο µελέτης και έρευνας εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων του, όσον αφορά την πολιτική οργάνωση και την κοινωνική δοµή. Αυτή η ξεχωριστή και ιδιαίτερη µορφή ισλαµικού κράτους παρουσιάζει πολλά στοιχεία και προσφέρει πολλά ζητήµατα προς συζήτηση και έρευνα και θεωρείται βασικής σηµασίας για την αραβοϊσλαµική ιστορία εν γένει. Ενδεικτική βιβλιογραφία: (µέχρι 10 τίτλοι) 1. The Cambridge History of Egypt, v. I, Islamic Egypt, , εκδότης C. F. Petry, Cambridge Ειδικά τα κεφάλαια: 10, 11, 14, 16, 17, D. Ayalon, Gunpowder anf Firearms in the Mamluk Kingdom. A Challenge to a Medieval Society, Λονδίνο D. Ayalon, Studies on the Mamlūks of Egypt ( ), Variorum Reprints, Λονδίνο Ph. Hitti, History of the Arabs: from the earliest times to the present, Λονδίνο 1943, επανέκδοση Το τελευταίο κεφάλαιο. 5. D. Nicolle, Ιστορικός Άτλας του Ισλάµ, εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα R. Irwin, The Middle East in the middle ages. The early Mamluk Sultanate , Λονδίνο-Σίδνεϊ, T. Philipp e U. Haarmann (ed.), The Mamluks in Egyptian politics and society, Cambridge P. Thornau, The Lion of Egypt. Sultan Baybars I and the Near East in the Thirteenth Century, Λονδίνο-Νέα Υόρκη Λήµµα Mamlūks στον 6 ο τόµο της Εγκυκλοπαίδειας του Ισλάµ (Encyclopaedia of Islam), 2 η έκδοση. ΙΑΡ 349 Marco Miottο Θεσµοί του αραβοϊσλαµικού κόσµου (Σ) Το σεµινάριο προβλέπει τη µελέτη και την ανάλυση διάφορους «θεσµούς» του αραβοϊσλαµικού κόσµου ή µάλλον, ορθότερα, των ισλαµικών κοινωνιών στον αραβικό κόσµο. Η προσέγγιση θα είναι διαχρονική, από την εµφάνιση του Ισλάµ (7 ος αι.) µέχρι την σύγχρονη εποχή. Στο σεµινάριο αυτό, ο όρος «θεσµοί» εννοείται µε την ευρύτερη του σηµασία σηµασία που καλύπτει µεγάλο φάσµα των παλαιών και συγχρόνων, ισλαµικών κοινωνιών: δικαιοσύνη, διαχείριση της πολιτικής εξουσίας, παιδεία, διαφυλετικές σχέσεις, στρατός κ.τ.λ. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Η βιβλιογραφία θα δοθεί αλλά, κυρίως, θα βρεθεί από τους φοιτητές, ανάλογα µε το θέµα εργασίας που θα ανατεθεί στον καθένα..

14 14 Τοµέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Προϊστορική Αρχαιολογία (ΠΑΡ) ΠΑΡ 193 Ίρις Τζαχίλη Η αρχαιολογία του θανάτου: τάφοι και ταφικά έθιµα την εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο (Π) Θα εξεταστούν οι ποικίλοι τύποι των τάφων και των ταφών µέσα από τη µορφολογία των ταφικών κτισµάτων, της µεταχείρισης της σορού του νεκρού και των ταφικών εθίµων όπως αυτά µαρτυρούνται από την αρχαιολογική απόθεση. Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί για την κατανόηση της κοινωνίας και των αντιλήψεών της για το θάνατο και για τις αξίες της ζωής που προβάλλονται εναργέστερα τη στιγµή που αυτή τελειώνει. ΠΑΡ 331 Ίρις Τζαχίλη Θέµατα εικονογραφίας την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στη Μινωική Κρήτη (Σ) Θέµατα εικονογραφίας την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στη Μινωική Κρήτη Θα επιλεγούν και θα αναλυθούν ορισµένα εικονογραφικά θέµατα και θα γίνει προσπάθεια κατανόησης της αισθητικής τους και της λειτουργίας τους στη µινωική κοινωνία ΠΑΡ 103 Νένα Γαλανίδου Ιστορία και θεωρία της Προϊστορικής Αρχαιολογίας (Π) Στο µάθηµα αυτό θα εξετάσουµε την ιστορική διαδροµή της επιστήµης της προϊστορίας µε γνώµονα τη θεωρία και τη µέθοδό της. Η επισκόπηση θα ξεκινήσει από την προϊστορία της Προϊστορικής Αρχαιολογίας στον 16 ο 17 ο και 18 ο αιώνα, θα συνεχίσει µε το κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον του 19 ου αιώνα και τη γέννησή της ως επιστήµης και θα ολοκληρωθεί µε το ανάπτυγµα της (θεωρητικό και µεθοδολογικό) στον 20 ο και 21 ο αιώνα. Η παράδοση θα ολοκληρωθεί µε την παρουσίαση των επιστηµόνων που σηµάδεψαν τον θεωρητικό προσανατολισµό και την πορεία της Προϊστορικής Αρχαιολογίας στον υτικό κόσµο και την Ελλάδα. Ενδεικτική βιβλιογραφία: B. Trigger, Μια Ιστορία της Αρχαιολογικής Σκέψης, Αλεξάνδρεια Α. Schnapp, Η κατάκτηση του Παρελθόντος, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης I. Hodder, ιαβάζοντας το Παρελθόν, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου P. Erickson & L. Murphy, Μια Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης, Κριτική * Πρόγραµµα µαθηµάτων 1. Τι είναι η Προϊστορική Αρχαιολογία (ορισµός και επισκόπηση) και γιατί µας ενδιαφέρει η ιστορική της διαδροµή 2. Η προϊστορία της Προϊστορικής Αρχαιολογίας: 16 ος 17 ος και 18 ος αιώνας. 3. Το κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον του 19 ου αιώνα και η γέννηση της επιστήµης της Προϊστορίας. 4. Η προσέγγιση της ιστορίας του πολιτισµού (ερµηνείες µε βάση τη µετανάστευση και τη διάχυση των πολιτισµών)

15 15 5. ιαδικαστική αρχαιολογία 6. Μεταδιαδικαστική αρχαιολογία 7. Μαρξιστικές προσεγγίσεις στην προϊστορία 8. Ρεύµατα µελέτης προϊστορικών οικονοµιών 9. Η οικολογική προσέγγιση της προϊστορίας 10. Κοινωνική Αρχαιολογία: κοινωνικό φύλο, παιδική ηλικία 11. οµισµός και προϊστορική έρευνα 12. Επιστήµονες που σηµάδεψαν τo θεωρητικό προσανατολισµό και την πορεία της προϊστορικής έρευνας στο δυτικό κόσµο (V. G. Childe, Α. Leroi-Gourhan, L. Binford, C. Renfrew, Ι. Hodder) 13. Επιστήµονες που σηµάδεψαν τo θεωρητικό προσανατολισµό και την πορεία της προϊστορικής έρευνας στην Ελλάδα (Τσούντας, Ν. Πλάτων, Σ. Αλεξίου,. Θεοχάρης, Γ. Χουρµουζιάδης) ΠΑΡ 350 Νένα Γαλανίδου Ο κόσµος των πρώτων ανθρωπιδών: Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo erectus (Σ) Στο σεµινάριο αυτό θα εξετάσουµε όλες τις µαρτυρίες, αρχαιολογικές και παλαιοανθρωπολογικές, για τους πρώτους ανθρωπίδες και θα επιχειρήσουµε την ανασύνθεση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο έζησαν. Με αφορµή τη συζήτηση των ανατοµικών, βιολογικών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών του κάθε είδους θα συζητήσουµε ζητήµατα θεωρίας και µεθόδου και θα εµβαθύνουµε στην αρχαιολογία της Κατώτερης Παλαιολιθικής Εποχής. Θα εξετάσουµε παλαιές και σύγχρονες προσεγγίσεις των πρώτων ανθρώπινων κοινωνιών που έζησαν στην γη καθώς επίσης και τις νέες προοπτικές στην έρευνά τους. Παράλληλα µε την επιστηµονική άποψη για τους προγόνους του σύγχρονου ανθρώπου θα εξετάσουµε και τις αναπαραστάσεις τους στο ευρύ κοινό. Τα θέµατα των εργασιών θα προέλθουν από τη σφαίρα της Ακαδηµαϊκής αλλά και της ηµόσιας Αρχαιολογίας. Κλασική Αρχαιολογία (ΚΑΡ) ΚΑΡ 170 Παυλίνα Καραναστάση Εισαγωγή στη ρωµαϊκή Αρχαιολογία και Τέχνη (Π) Στόχος της παράδοσης είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τον ρωµαϊκό πολιτισµό και την τέχνη που αυτός παρήγαγε µέσα από τα αρχαιολογικά ευρήµατα, τα ιστορικά τους συµφραζόµενα και την ερµηνεία τους. Χρονολογικά το µάθηµα θα επικεντρωθεί κυρίως στην ρεπουµπλικανική και την αυτοκρατορική περίοδο (περ. 500 π.χ. 330 µ.χ.), ενώ εν συντοµία θα εξεταστούν οι προγενέστεροι πολιτισµοί (Βιλλανόβιοι και Ετρούσκοι) και η ύστερη αρχαιότητα. Τα µνηµεία θα εξεταστούν κατά κατηγορίες, µε σηµαντικότερες την αρχιτεκτονική (πολεοδοµία και τύποι κτιρίων), την πλαστική, και την ζωγραφική και επίσης κατά χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η εξέλιξή τους στο χρόνο.

16 16 Ενδεικτική βιβλιογραφία: - N. H. Ramage & A. Ramage, ΡΩΜΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ. Από τον Ρωµύλο έως τον Κωνσταντίνο (µετάφραση Χρ. Ιωακειµίδου, επιµέλεια Θ. Στεφανίδου Τιβερίου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2000) - P. Zanker, Ο Αύγουστος και η δύναµη των εικόνων (µετάφραση Μ. Πεχλιβανίδης Γ. Πάγκαλος, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 2006) - P. Stewart, Roman Art (2004) - T. Hölscher, The Language of Images in Roman Art (translated by Anthony Snodgrass and Annemarie Künzl-Snodgrass with a foreword by Jas Elsner. Cambridge University Press, 2004) - H. von Hesberg, «Τέχνη και Αρχαιολογία της Ρώµης», στον τόµο: F. Graf (Εκδ.), Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία Β. Ρώµη (µετάφραση-επιµέλεια. Ζ. Νικήτας, εκδόσεις. Ν. Παπαδήµα, Αθήνα 2003), σελ H. von Hesberg, Ρωµαϊκή Αρχιτεκτονική (µετάφραση Π. Παπαγεωργίου, επιµέλεια Θ. Στεφανίδου Τιβερίου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009) ΚΑΡ 353 Παυλίνα Καραναστάση Η ρωµαϊκή Κρήτη (Σ) H Κρήτη κατακτήθηκε από τους Ρωµαίους το 67 π.χ. και στη συνέχεια, ενωµένη διοικητικά σε κοινή επαρχία µε την Κυρηναϊκή, γνώρισε για περισσότερους από τρεις αιώνες µια οικονοµική ευµάρεια, η οποία µπορεί να συγκριθεί µόνο µε αυτή της µινωικής εποχής. Στο σεµινάριο θα εξεταστούν οι σηµαντικότερες αρχαιολογικές θέσεις αυτής της περιόδου, καθώς και τα ευρήµατα που αυτές έχουν δώσει, µε βάρος κυρίως στα οικιστικά και ταφικά κατάλοιπα, δηµόσια οικοδοµήµατα και µνηµειώδεις κατασκευές καθώς και στα ρωµαϊκά γλυπτά και σε χρηστικά αντικείµενα που έχουν βρεθεί στο νησί. Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στο ζήτηµα της µορφής που παίρνει ο «εκρωµαϊσµός» σε µία περιοχή µε τις ιδιαιτερότητες της Κρήτης. * Ενδεικτική βιβλιογραφία: - Τσουγκαράκης., Ρωµαϊκή Κρήτη, στο Κρήτη: Ιστορία και πολιτισµός. (Ηράκλειο, 1987), σσ Sanders, I. F., Roman Crete : an archaeological survey and gazetteer of late Hellenistic, Roman, and early Byzantine Crete (Warminster, 1982) - Harrison, G. W. M., The Romans and Crete (Amsterdam, 1993) - Chaniotis, A.: What difference did Rome make? The Cretans and the Roman Empire, στο: The province strikes back. Imperial dynamics in the eastern Mediterranean (Helsinki 2008), σσ Bowsky, M.W.B., Cretan connections. The transformation of Hierapytna, Cretan Studies 4 (1994), σσ Bowsky, M.W.B., The business of being Roman. The prosopographical evidence στο: From Minoan farmers to Roman traders. Sidelights on the economy of ancient Crete. (Stuttgart 1999), σσ Ι. Τζιφόπουλος, pecunia sacra deae Dictynnae: τα µιλιάρια από τη Βιράν Επισκοπή και το Ροδοπού και άλλες επιγραφικές µαρτυρίες, στο: Antonino di Vita, Monica Livadioti, and Ilaria Simiakaki (eds), Creta romana e protobizantina. Atti del congresso internazionale organizzato dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene (Iraklion, settembre 2000), vol. I. (Padova, 2004), σσ Σπανάκης Στέργ., Το θέατρο στη ρωµαϊκή Κρήτη, Πεπραγµένα Β ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (1966), σσ

17 17 Βυζαντινή Αρχαιολογία (ΒΑΡ) ΒΑΡ 111 Βίκυ Φωσκόλου Μεσοβυζαντινή Τέχνη (Π) Στα µαθήµατα πρόκειται να εξετάσουµε της διαφορες εκφάνσεις της τέχνης της µεσοβυζαντινής εποχής, δηλ. από τις αρχές του 8 ου έως τα τέλη του 12 ου. Θα µελετήσουµε την αρχιτεκτονική, κυρίως την εκκλησιαστική, και τη ζωγραφική, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, χειρόγραφα και εικόνες, τόσο στις επαρχίες της βυζαντινής αυτοκρατορίας αλλά και στις περιοχές της πολιτισµικής της ακτινοβολίας. Ειδικότερα στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής, αφού εξετάσουµε τους αρχιτεκτονικούς τύπους και τη µορφολογία των κτιρίων, θα γνωρίσουµε τα σηµαντικότερα µνηµεία. Όσον αφορά τη ζωγραφική, θα εξεταστούν οι τεχνοτροπικές τάσεις και εικονογραφία των σηµαντικότερων παραδειγµάτων της µνηµειακής ζωγραφικής (ψηφιδωτά και τοιχογραφίες), των εικονογραφηµένων χειρογράφων και εικόνων.θα ασχοληθούµε επίσης µε τα υλικά και την τεχνική, τους χορηγούς, το κοινό και τους δηµιουργούς αυτών των έργων µε σκοπό να τα εντάξουµε στο ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο Ενδεικτική Βιβλιογραφία Γενικά Τζ. Λόουντεν, Πρώιµη Χριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη, µτφρ Μ. Αγγελίδου, Αθήνα Τhe Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D , επιµ. Η.C. Evans, W. D. Wixom, κατάλογος έκθεσης, The Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη Αρχιτεκτονική Ν. Γκιολές, Βυζαντινή Ναοδοµία ( ), Αθήνα Χ. Μπούρας, Μαθήµατα ιστορίας της αρχιτεκτονικής, τοµ. 2, Αθήνα Χ. Μπούρας, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα 2001, Ζωγραφική Αχειµάστου Ποταµιάνου Μ., Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινές τοιχογραφίες, Αθήνα Βοκοτόπουλος Π., Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινές εικόνες, Αθήνα Γαλάβαρης Γ., Ελληνική Τέχνη. Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων, Αθήνα 1995 Χατζηδάκη Ν., Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινά ψηφιδωτά, Αθήνα ιάγραµµα µαθηµάτων Εισαγωγή- Αντικείµενο του µαθήµατος-επεξήγηση βασικών εννοιών και όρων Παρουσίαση της βιβλιογραφίας. Η περίοδος Εικονοµαχίας ( ): Αλλαγές στο λειτουργικό τυπικό και νέοι αρχιτετκονικοί τύποι. Επιπτώσεις στη ζωγραφική Μεσοβυζαντινή Αρχιτεκτονική: Αρχιτεκτονικοί τύποι και µορφολογία των κτηρίων 4 Μεσοβυζαντινή Αρχιτεκτονική: Αρχιτεκτονικοί τύποι και µορφολογία των κτηρίων. Σχολή Κωνσταντινούπολης Ελλαδική Σχολή Μεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική: Τα µνηµεία Επιτόπια Άσκηση: Επίσκεψη σε βυζαντινά µνηµεία της ευρύτερης περιοχής. Μεσοβυζαντινή Ζωγραφική Εισαγωγή (Μνηµειακή ζωγραφική, χειρόγραφα, εικόνες) 8-9. Μετά την Εικονοµαχία (843-περ. 1000): Η δογµατική θεώρηση των εικόνων. Εικονογραφηµένα χειρόγραφα. Μνηµειακή ζωγραφική 10 ου αιώνα Η µνηµειακή ζωγραφική του 11 ου αιώνα Τα ψηφιδωτά σύνολα του ελλαδικού χώρου και οι τεχνοτροπικές τάσεις που εκπροσωπούν Τα συγγενικά µνηµεία Η µνηµειακή ζωγραφική την περίοδο των Κοµνηνών και των Αγγέλων ( )

18 18 ΒΑΡ 346 Βίκυ Φωσκόλου Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης. Ιστορία, αρχιτεκτονική, ψηφιδωτά (Σ) Αντικείµενο του σεµιναρίου θα αποτελέσει η Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολης. Κέντρο της θρησκευτικής ζωής της πρωτεύουσας της βυζαντινής αυτοκρατορίας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο κτήριο, µοναδικής αρχιτεκτονικής σύλληψης και εσωτερικής διακόσµησης. Συγχρόνως αποτελεί ένα από τα µνηµεία κλειδιά για την κατανόηση της βυζαντινής τέχνης εν γένει. Αυτή τη διπλή του υπόσταση θα εξετάσουµε στα µαθήµατα και µέσα από τις εργασίες του σεµιναρίου, στις οποίες θα περιλαµβάνονται θέµατα για την αρχιτεκτονική, τα ψηφιδωτά, τις περιγραφές του µνηµείου στις πηγές, την µεταγενέστερη ιστορία του κ.λπ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή σας στο σεµινάριο η προηγούµενη µελέτη του παρακάτω βιβλίου που θα βρείτε στις Κλειστές Συλλογές της Βιβλιοθήκης µε τον κωδικό NA5870.A9 M Mango, Cyril, Haghia Sophia: A Vision of Empires, Istanbul 1997 ΒΑΡ 336 Όλγα Γκράτζιου Αυτοκρατορική εικονογραφία (Σ) Στο σεµινάριο αυτό θα εξεταστούν οι τρόποι µε τους οποίους απεικονίζεται ο αυτοκράτορας και η αυτοκρατορική αυλή κατά τη βυζαντινή εποχή. Είναι ευνόητο ότι οι αντιλήψεις για την αυτοκρατορική εξουσία είναι καθοριστικής σηµασίας για τις µορφές που έλαβε η αυτοκρατορική εικονογραφία. Μια µακρά παράδοση που έρχεται από τη ρωµαϊκή εποχή, στοιχεία των πραγµατικών τελετουργιών της αυλής καθώς και η εκάστοτε πολιτική συγκυρία υπήρξαν επίσης παράγοντες που συνδιαµόρφωσαν την εικονογραφία του αυτοκράτορα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα συµµετάσχουν στο σεµινάριο θα κληθούν, µετά από ένα εισαγωγικό κατατοπιστικό µάθηµα, να εκπονήσουν εργασίες για ένα θέµα από τις ακόλουθες ενότητες, ξεκινώντας πάντα από συγκεκριµένα µνηµεία: Ο αυτοκράτορας θριαµβευτής, Οι δωρεές του αυτοκράτορα, Η στέψη του αυτοκράτορα από το Χριστό, Η επίσηµη αυτοκρατορική στολή και τα διάσηµα της εξουσίας, Στην αίθουσα του θρόνου, Στον Ιππόδροµο, Η αυγούστα, Αυτοκρατορική και θρησκευτική εικονογραφία. Θα πρέπει να παρουσιάσουν την εργασία τους προφορικά και γραπτά και να συµµετέχουν σε όλη τη διάρκεια του εξαµήνου στη συζήτηση επιµέρους ζητηµάτων, σε ενηµερωτικές επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη και σε µικρές ασκήσεις που αντικείµενο θα έχουν την αναζήτηση βιβλιογραφίας ή τη σύντοµη παρουσίαση κάποιου προβλήµατος σχετικού µε το θέµα του σεµιναρίου. ΒΑΡ 101 Χριστίνα Τσιγωνάκη Εισαγωγή στην πρωτοβυζαντινή αρχαιολογία (Π) Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην πρωτοβυζαντινή αρχαιολογία, επιστήµη που αναπτύσσεται δυναµικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η γένεση και η διαµόρφωση του επιστηµονικού κλάδου, η µεθοδολογία, η τεχνική της έρευνας και η σύνθεση της αρχαιολογικής πληροφορίας θα αποτελέσουν το αντικείµενο του πρώτου κύκλου των παραδόσεων. Στο δεύτερο κύκλο θα εξεταστούν θέµατα που απασχολούν τη σύγχρονη έρευνα και αναδεικνύουν όψεις του υλικού πολιτισµού της ανατολικής Μεσογείου από τον 4 ο έως και τον 7 ο αιώνα: -οι πόλεις και τα χωριά

19 19 -οι οχυρώσεις -η κατοικία - τα νεκροταφεία -τα θρησκευτικά κτήρια και η διακόσµησή τους - η κεραµική και η µεταλλοτεχνία - τα οργανικά κατάλοιπα Στο πλαίσιο του µαθήµατος προβλέπεται εκδροµή στη Γόρτυνα. ΒΑΡ 363 Χριστίνα Τσιγωνάκη Πρωτοβυζαντινές Βασιλικές της Ελλάδας (Σ) Το πλήθος των θρησκευτικών κτηρίων που ανήκουν στον αρχιτεκτονικό τύπο της βασιλικής και τα οποία οικοδοµούνται ελλαδικό χώρο, ηπειρωτικό και νησιωτικό, από τα µέσα του 5 ο έως τα µέσα του 6 ο αιώνα, οδήγησε τους µελετητές να ονοµάσουν την περίοδο αυτή ως τον αιώνα των βασιλικών. Στο σεµινάριο θα εξεταστούν αναλυτικά τα επιµέρους ζητήµατα: η τυπολογία των βασιλικών, τα υλικά δοµής, η διακόσµηση των βασιλικών, οι λειτουργικές κατασκευές, η σχέση αρχιτεκτονικής και Θείας Λειτουργίας, η θέση των βασιλικών στις πρωτοβυζαντινές πόλεις. Ιστορία Τέχνης της ύσης (ΙΤ ) ΙΤ 127 Παναγιώτης Ιωάννου Το έργο του Μιχαήλ Αγγέλου (Π) Στην παράδοση εξετάζεται το έργο του Michelangelo Buonarroti µέσα από την ανάλυση των σηµαντικότερων δηµιουργιών του στη γλυπτική, τη ζωγραφική και την αρχιτεκτονική. Παράλληλα µε την εικονογραφική και στυλιστική εξέτασή τους, τα έργα του Μιχαήλ Αγγέλου συνεξετάζονται στο πολιτικό και θρησκευτικό περιβάλλον που προκάλεσε ή επέτρεψε τη δηµιουργία τους: οι θεολογικές συζητήσεις και διαµάχες, η ταυτότητα και οι επιδιώξεις των παραγγελιοδοτών, τα όρια της ελευθερίας του καλλιτέχνη. Στις ενότητες της παράδοσης περιλαµβάνονται επίσης: η επίδραση που άσκησε ο Μιχαήλ Άγγελος στην καλλιτεχνική παραγωγή του 16 ου αιώνα, η σύγχρονη κριτική και οι κυριότερες νεώτερες ερµηνείες για το έργο του καθώς και οι προϋποθέσεις δηµιουργίας του µύθου που συνοδεύει το όνοµά του. * Ενδεικτική βιβλιογραφία: - H. Thode, Michelangelo, 3 τόµοι, Βερολίνο, Ch. de Tolnay, Michelangelo, 5 τόµοι, Πρίνστον, H. Hibbard, Michelangelo Painter, Sculptor, Architect, Νέα Υόρκη Λωζάννη, J. S. Ackermann, The Architecture of Michelangelo, Λονδίνο, R. De Maio, Michelangelo e la Controriforma, Ρώµη Μπάρι, Laterza, M. Calí, Da Michelangelo all Escorial, Τορίνο, Einaudi, Cammy Brothers, Michelangelo, drawing and the invention of architecture, New Haven, Yale University Press,

20 20 Πρόγραµµα µαθηµάτων 1. (21/9) Ο µύθος του Μιχαήλ Αγγέλου. Εισαγωγικά. Ενότητες παράδοσης. Βιβλιογραφία. 2. (28/9) Τα βιογραφικά του Μιχαήλ Αγγέλου. ιάγραµµα εργογραφίας. Οι πηγές. 3. (12/10) Τα πρώτα έργα: η µαθητεία, η σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και το πνευµατικό περιβάλλον της Φλωρεντίας (19/10, 26/10, 2/11) Η γλυπτική του Μιχαήλ Αγγέλου (9/11, 16/11, 23/11) Η ζωγραφική του Μιχαήλ Αγγέλου (30/11, 7/12) Η αρχιτεκτονική του Μιχαήλ Αγγέλου (14/12, αναπλ.) Η κριτική για το έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. ΙΤ 160 Τιτίνα Κορνέζου Γαλλική ζωγραφική του 18 ου αιώνα: από τον Βατώ στον Νταβίντ (Π) Αντικείµενο του µαθήµατος αποτελεί η µελέτη της ζωγραφικής στη Γαλλία στη διάρκεια του 18 ου αιώνα, κατά κύριο λόγο στο διάστηµα από το θάνατο του Λουδοβίκου Ι (1715) έως τη Γαλλική Επανάσταση. Μετά τη συγκεντρωτική µοναρχική πολιτική και το υψηλό γούστο που κυριάρχησε στα χρόνια της απολυταρχίας του Λουδοβίκου Ι, ήδη από τις απαρχές του 18 ου αιώνα αναδύονται νέες καλλιτεχνικές µορφές και καθιερώνονται σταδιακά νέα ζωγραφικά είδη καθώς ευρύτερες κοινωνικές οµάδες παραγγελιοδοτών και συλλεκτών διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή και υποδοχή της τέχνης. Στην ίδια περίοδο διαµορφώνεται ένας δηµόσιος χώρος για τη ζωγραφική µε το θεσµό των τακτικών εκθέσεων (Σαλόν), αναδύεται η κριτική της τέχνης και διαµορφώνεται ένα κοινό για τη ζωγραφική. Ο ρόλος των καλλιτεχνικών θεσµών, η λειτουργία της τεχνοκριτικής στη διαµόρφωση του γούστου, η ανάδυση και η καταξίωση ζωγραφικών ειδών, όπως η αστική ηθογραφία, το πορτραίτο, η τοπιογραφία, αποτελούν ορισµένες από τις πτυχές του θέµατος που θα διερευνηθούν στη διάρκεια της παράδοσης. Το έργο των σηµαντικότερων ζωγράφων θα µελετηθεί σε στενή σύνδεση µε τις σηµαντικές κοινωνικές µεταβολές που σηµειώνονται στη διάρκεια του αιώνα καθώς και µε τους παραπάνω καλλιτεχνικούς θεσµούς. Ενδεικτική βιβλιογραφία - André Chastel, L art français. L ancien régime , Παρίσι, Thomas Crow, Painters and Public Life in Eighteenth-century Paris, Yale University Press, Nιού-Χέιβεν Λονδίνο, Diderot et l art de Boucher à David: les Salons , κατάλογος έκθεσης, Παρίσι, Reunion des Musées Nationaux, Michael Fried, Absorption and Theatricality: Painting and Beholder in the Age of Diderot, University of California Press, Μπέρκλευ, Edmond και Jules Goncourt, French XVIII century Painters: Watteau, Boucher, Chardin, La Tour, Greuze and Fragonard, Phaidon Press, 1948 ( α εκδ. L Art du XVIIIe siècle, , 12 τοµ.) - Arnold Hauser, The Social History of Art, Λονδίνο, 1951 ελλ. εκδ. Κοινωνική Ιστορία της τέχνης, µτφρ. Τάκης Κανδύλης, Κάλβος, Αθήνα, 1983, τοµ Michael Levey, From Rococo to Revolution: Major Trends in Eighteenth century Painting, (α εκδ. 1977), Λονδίνο, Τhames and Hudson, 1995.

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΥ 12Κ5 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας 12Κ3 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία 12Κ4 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία (Α Εξάμηνο-Μάθημα Κορμού) 12Κ17 Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Παπαστράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Παπαστράτειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 Βιογραφικό σημείωμα Ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Το 1986 αποφοίτησε από τη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και το 1993 από το Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος)

177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) 177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1993 ως Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας (Π.Δ.177/21-4-1993). Λειτουργεί και δέχεται φοιτητές από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ.

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ. Συνοπτικός κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2013 2014 Α. Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) Α εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2013 2014) Α/Α Αριθμός Διδάσκων πιστωτικών μονάδων / 1. Εισαγωγή στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Το μάθημα προφέρει μια συστηματική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Υ) ΙΑΕ 101 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία Η. Σβέρκος 4 Αναπλήρωση της Κ. Ματαράγκα λόγω ΙΡΩ 101 Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία Η. Σβέρκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TETAΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πρόεδρος συνεδρίας: Γιώργος Τόλιας Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία Διεπιστημονικές προσεγγίσεις»

Διαβάστε περισσότερα

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου

125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου 125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντείου Ιστορία και εξέλιξη του Τμήματος Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας αποτελεί οργανική εξέλιξη του πρώτου στην ιστορία Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στη

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία Ο αρχαίος µεσογειακός κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία (ΦΕΚ 786/Β/6-10-93, αντικ. ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998, τροπ. ΦΕΚ 1537/B/ 17-10-2003) τρεις κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1) Τα Annales. Μια «μικρή διανοητική επανάσταση» στο πεδίο της Ιστοριογραφίας Ρίκα Μπενβενίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (κωδ. 001) Γενικά στοιχεία προγράμματος : Ονομασία προγράμματος : Ελληνικός Πολιτισμός/ Hellenic Culture Οι Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας 15 η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρέθυμνο, 19 21 Ιουλίου 2010 Αίθουσα 3 της Φιλοσοφικής

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ15 / Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ15 / Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ15 / Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 312, κτήριο διοίκησης, 2 ος όροφος. 2385055163, 6972500862 dakrivoulis@uowm.gr

Γραφείο 312, κτήριο διοίκησης, 2 ος όροφος. 2385055163, 6972500862 dakrivoulis@uowm.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Υπεύθυνος Μαθήματος Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, Ανοιχτό Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα / / Το Ανοιχτό Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ στην Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης» φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή το της Φιλοσοφικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί αυτόνοµα από το ακαδηµαϊκό έτος 1983-1984. Μεταξύ των προσωπικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ιστορίας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας

Τμήμα Ιστορίας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας Τμήμα Ιστορίας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Υ) ΙΑΕ 101 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία Κ. Ματαράγκα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας: Υποκειμενικότητα και Εξουσία

Τίτλος Μαθήματος: Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας: Υποκειμενικότητα και Εξουσία Τίτλος Μαθήματος: Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας: Υποκειμενικότητα και Εξουσία Κωδικός μαθήματος: SEAB112 (3Ω/Ε) Εξάμηνο σπουδών: 8o Είδος μαθήματος: Επιλογής Μονάδες ECTS: 5 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος (Εκλεγμένος Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ) kgogos@turkmas.uoa.gr ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών:

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών: «Η ανακάλυψη της Ελλάδας» Στα Βήµατα του Παυσανία Έκθεση πολυτίµων χειρογράφων, βιβλίων και εικαστικού υλικού ιεθνές Συµπόσιο Επιµορφωτικές ιαλέξεις Virtual Exhibition On line Το έργο του Παυσανία Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9η: Ο λόγος της Πολιτικής Οικολογίας 2 Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 3.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εβραϊκές Ταυτότητες (Προπτυχιακό Σεμινάριο)

Εβραϊκές Ταυτότητες (Προπτυχιακό Σεμινάριο) Εβραϊκές Ταυτότητες (Προπτυχιακό Σεμινάριο) Μάθημα 5: Αντισημιτισμός και εθνικισμός μέσα στο ελληνικό έθνοςκράτος. Η Θεσσαλονίκη ως περίπτωση μελέτης ΙΙ: Συζήτηση για την 1η γραπτή εργασία Βασιλική Γιακουμάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Αθήνα, 24-7-2014 Αρ.πρωτ. 1235 ΑΡ Κ.Μ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εικόνες... Χάρτες και πίνακες... Ευχαριστίες... Σημειώσεις και συμβάσεις...

Περιεχόμενα. Εικόνες... Χάρτες και πίνακες... Ευχαριστίες... Σημειώσεις και συμβάσεις... Περιεχόμενα Εικόνες......................................................... Χάρτες και πίνακες............................................... Ευχαριστίες.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 15.05.2014 Αρ. Πρ. 765 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική»

«Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Καθηγητής Μιχαήλ Ε. Νομικός «Οι Σπουδές στην Αρχιτεκτονική» Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Πτυχιακών Σπουδών Οδηγός Πτυχιακών Σπουδών 2011-2012 Τομέας Εκδόσεων και Εκδηλώσεων, 2011 ISSN 1986-3608 2 Περιεχόμενα Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προγράμματα Σπουδών Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 6 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ: 1. 70001 Α Τουρκική Γλώσσα Ι 1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΛΟΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Παναγιώτης Καπλάνης Διδάσκων: Ανδρέας Βλαχόπουλος Σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Σκεπτικό Με τη δραστηριότητα χαρτογράφησης της Ανατολικής Μεσογείου σε µία εποχή έντονων συγκρούσεων για την κυριαρχία στην περιοχή, επιδιώκεται ο

1.3 Σκεπτικό Με τη δραστηριότητα χαρτογράφησης της Ανατολικής Μεσογείου σε µία εποχή έντονων συγκρούσεων για την κυριαρχία στην περιοχή, επιδιώκεται ο 1 Χαρτογραφώντας την κυριαρχία στην ανατολική Μεσόγειο από το 13 ο έως το 18 ο αι. 1.1 Περίληψη Οι µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν χάρτες της Ανατολικής Μεσογείου που να απεικονίζουν τις αλλαγές στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Ίδρυση Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ Τίτλος μαθήματος ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΒΠ 0921 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS: 5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία και Οικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο από τη Νεολιθική έως και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Κοινωνία και Οικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο από τη Νεολιθική έως και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού 2 ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κοινωνία και Οικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο από

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) Δρ. Μανόλης Αλεξάκης Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου 2014 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες

Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες 2015-2016 - Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων: Σωτήρης Πετρίδης e- mail επικοινωνίας: sotospetridis@yahoo.gr Υπό την επίβλεψη της Μ. Κακλαμανίδου Περιγραφή του μαθήματος: Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο συνθετότητας και το εξάµηνο διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής Σε τι αναφέρεται το μάθημα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία Σωτήρης Χτούρης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση της μορφής του εγχειρήματος του 'Μουσείου', ως προνομιακού πεδίου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιστορία της Μεσογείου κατά την Αρχαιότητα 3 5 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 3 5 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 18.05.2016 Α.Π: 548 Το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ένα πτυχίο με δύο κύριες κατευθύνσεις: 1. Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας 2. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί µαθαίνουµε Ιστορία της Τέχνης;

Γιατί µαθαίνουµε Ιστορία της Τέχνης; Γιατί µαθαίνουµε Ιστορία της Τέχνης; Α. για ευρύτερη πνευµατική καλλιέργεια Β. για ανάπτυξη καλλιτεχνικού αισθητηρίου Γ. για ανάπτυξη της προσωπικότητας. για διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή)

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) 186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ-(1) -(4 έτη) http://bscc.duth.gr/ Ιστορία Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι ένα διεπιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες)

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) Αξίες αδιαµφισβήτητες από γενιά σε γενιά Οι σχέσεις καθορισµένες από ήθη και έθιµα Εξωτερική ηθική Κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Βυζαντινές Σπουδές (ΦΕΚ 1465/21-11-2002 τ.β )

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Βυζαντινές Σπουδές (ΦΕΚ 1465/21-11-2002 τ.β ) ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Βυζαντινές Σπουδές (ΦΕΚ 1465/21-11-2002 τ.β ) Υπεύθυνη Προγράµµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αντωνία Κιουσοπούλου δύο κατευθύνσεις: Βυζαντινή Ιστορία Βυζαντινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ 111 ΔΕ 18.30-21.00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π. 112 ΔΕ 18.30-21.00

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ 111 ΔΕ 18.30-21.00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π. 112 ΔΕ 18.30-21.00 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡ Α ΩΡΑ ABY 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ 111 ΔΕ 18.30-21.00 ΑΒΥ 101 ΕΙΣ. ΣΤΗ ΧΡΙΣΤ.ΚΑΙ ΒΥΖ.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π. 112

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ . ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Είναι γεγονός ότι η µηχανή απελευθέρωσε τον άνθρωπο από πολλούς πιεστικούς καταναγκασµούς και δεσµεύσεις όµως ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους:

Στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους: Στόχοι του Τμήματος Η αποστολή του Τ.Μ.Σ., όπως γενικά περιγράφεται στο σκεπτικό του Π.Δ. 316 (ΦΕΚ, αρ. φύλλ. 223, 4/11/97) είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα