ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη: Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασµένη. 1. εσµευµένες λέξεις καλούνται οι λέξεις που χρησιµοποιούνται από την ίδια τη ΓΛΩΣΣΑ για συγκεκριµένους λόγους και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ονόµατα. Σ Λ 2. Οι τύποι µεταβλητών που δέχεται η ΓΛΩΣΣΑ είναι µόνο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και ΑΚΕΡΑΙΕΣ. Σ Λ 3. Η συγχώνευση είναι µία από τις βασικές λειτουργίες σε πίνακες και σκοπός της είναι η δηµιουργία από τα στοιχεία δύο (ή περισσότερων) ταξινοµηµένων πινάκων ενός άλλου, που είναι και αυτός ταξινοµηµένος. Σ Λ 4. Η χρήση πινάκων αυξάνει την απαιτούµενη µνήµη για την εκτέλεση του προγράµµατος Σ Λ 5. Τα σχόλια τοποθετούνται πάντα στην αρχή του προγράµµατος. Σ Λ 6. Ένα υποπρόγραµµα δεν µπορεί να κληθεί περισσότερες από δυο φορές από το κυρίως πρόγραµµα. Σ Λ 7. Ένα υποπρόγραµµα µπορεί κατά την εκτέλεσή του να καλέσει το κυρίως πρόγραµµα. Σ Λ 8. Στα υποπρογράµµατα δεν είναι απαραίτητη η δήλωση των µεταβλητών που χρησιµοποιούν, αν αυτές έχουν το ίδιο όνοµα και τύπο µε µεταβλητές του κυρίως προγράµµατος. Σ Λ 9. Υπάρχει η περίπτωση τυπικές και οι αντίστοιχες πραγµατικές παράµετροι να έχουν το ίδιο όνοµα και διαφορετικό τύπο. Σ Λ 1

2 ΘΕΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 10. Απαγορεύεται σε ένα υποπρόγραµµα να γίνεται κλήση ενός άλλου υποπρογράµµατος. Σ Λ (Μονάδες 10) Β. Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία των στηλών Β και Γ. ΟΝΟΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Fortran 2. Cobol 3. Algol 4. Prolog 5. Lisp 6. Pascal 7. Basic 8. C 9. C Java 11. PL/1 Ι. Επιστηµονικός II. Εµπορικός III. Επιστηµονικός και Εµπορικός IV. Προγραµµατισµός συστηµάτων V. Προγραµµατισµός στο διαδίκτυο VI. Γενικής χρήσης VII. Τεχνητής νοηµοσύνης A. Συναρτησιακός B. Αντικειµενοστραφής C. Μη διαδικασιακός D. ιαδικασιακός (Μονάδες 10) Γ. Γ. Ξαναγράψτε τον αλγόριθµο χρησιµοποιώντας την δοµή Για από. µέχρι µε_βήµα Χ 10 ΟΣΟ Χ>0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Α 10+Χ Β 5 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝ Α>11 ΤΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Α+Β, Χ ΑΛΛΙΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Α-Β, Χ 2

3 Ανάπτυξη Εφαρµογών Α Α-8 Β Β+1 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Β>20 Χ Χ - 3 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (Μονάδες 10). ίνεται το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου Χ 0 Υ 0 Για i από Ζ µέχρι 4 µε_βήµα 2 Αν (i mod 2=0) τότε Χ Χ + 1 αλλιώς Υ Υ + 1 Τέλος_αν αν το αποτέλεσµα είναι Χ=0 και Υ=5, τότε ποια τιµή θα µπορούσε να έχει το Z; 1. α) Ζ=13 β) Ζ=10 γ) Ζ=9 δ) Ζ=0 2. Να γίνει το διάγραµµα ροής του παραπάνω αλγορίθµου. Θέµα 2 ο 1. ίνεται το ακόλουθο τµήµα αλγορίθµου: Για i από 2 µέχρι 3 Για j από 2 µέχρι 1 µε_βήµα -1 Αν (i + j mod 2 = 2) ή (i+j mod 2 = 3) τότε Π[i,j] i + j Αλλιώς Π[i,j] Π[i+1,j+1] + Π[i-1, j+2] Τέλος_αν και ο ακόλουθος πίνακας µε όνοµα Π που περιέχει ακεραίους αριθµούς: (Μονάδες 10) 3

4 ΘΕΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Να σχεδιαστεί ο πίνακας που προκύπτει µετά την εκτέλεση του πιο πάνω τµήµατος αλγορίθµου. (Μονάδες 20) Θέµα 3 ο Ένα τουριστικό γραφείο διοργανώνει εκδροµές µε κρουαζιερόπλοια για γκρουπ. Οι τιµές διαµορφώνονται ανάλογα µε τις ηµέρες της εκδροµής και ανάλογα µε τον αριθµό των ατόµων των γκρουπ Επίσης το γραφείο για κάθε πακέτο διακοπών προσφέρει δωρεάν σε 1 ή περισσότερα άτοµα την κρουαζιέρα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 4 Αριθµός ατόµων εκδροµής 5ηµέρες τιµή κατά άτοµο σε ευρώ 8ηµέρες τιµή κατά άτοµο σε ευρώ Άτοµα προσφοράς Άνω των Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο για κάθε εκδροµή: 1. Θα διαβάζει τον αριθµό των ατόµων του γκρουπ, τη διάρκεια της κρουαζιέρας ή ηµέρες και το όνοµα του γκρούπ. 2. Θα υπολογίζει την τιµή κατ άτοµο της κρουαζιέρας καθώς και τις δωρεάν συµµετοχές µε την βοήθεια διαδικασίας. 3. Θα εµφανίζει το µήνυµα «τιµή συµµετοχής κατ άτοµο» και την τιµή θα εµφανίζει το µήνυµα «δωρεάν συµµετοχή σε άτοµα» και τα άτοµα που θα συµµετέχουν δωρεάν. 4. Θα εµφανίζει το όνοµα του γρούπ που έχει τα περισσότερα έσοδα από την εκδροµή.

5 Ανάπτυξη Εφαρµογών 5. Η είσοδος των δεδοµένων και ο υπολογισµός της τιµής κατά άτοµο θα επαναλαµβάνεται µέχρι να δοθεί όνοµα γρούπ το κενό. Παρατήρηση θεωρείστε ότι γίνεται σωστή καταχώρηση των δεδοµένων (Μονάδες 20) Θέµα 4 ο Σε ένα τοπικό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου παίρνουν µέρος 10 οµάδες σε µονούς αγώνες σε ουδέτερα στάδια. Τα αποτελέσµατά τους καταχωρούνται σε ένα δισδιάστατο πίνακα ΑΠΟΤ[10,10] όπου κάθε γραµµή έχει τα αποτελέσµατα τις αντίστοιχης οµάδας µε την αντίστοιχη της κάθε στήλης(το αποτέλεσµα αφορά την οµάδα τις γραµµής). Για κάθε νίκη καταχωρείται το γράµµα Ν για κάθε ήττα το γράµµα Η και για κάθε ισοπαλία το γράµµα Ι. Στην κύρια διαγώνιο καταχωρείται το σύµβολο αφού καµία οµάδα δεν µπορεί να παίξει µε τον εαυτό της. α) Να δοθεί αλγόριθµος που να διαβάζει τον πίνακα ΑΠΟΤ[10,10] (κάνοντας έλεγχο ορθότητας δεδοµένων), τα ονόµατα των οµάδων, τα τέρµατα υπέρ και τα τέρµατα κατά που έχουν πετύχει και να τα αποθηκεύει στους κατάλληλους πίνακες. β) Να δηµιουργεί πίνακα ΠΛΗΘΟΣ[10,3] όπου στην πρώτη στήλη να έχει αριθµό νικών, στη δεύτερη αριθµό ηττών και στην τρίτη αριθµό ισοπαλιών κάθε οµάδος (αφού πρώτα τον µηδενίσει τον πίνακα. γ) Να δηµιουργεί πίνακα Β[10] µε τις βαθµολογίες κάθε οµάδος λαµβάνοντας υπόψη ότι για κάθε νίκη η οµάδα παίρνει 3 βαθµούς για κάθε ισοπαλία 1 βαθµό και κάθε ήττα 0 βαθµούς. δ) Να εµφανίζει το όνοµα του πρωταθλητή (Κριτήρια καλύτερης οµάδας : i) Βαθµοί, ii) ιαφορά τερµάτων και iii) Τέρµατα υπέρ. Αν υπάρχει ισοβαθµία ακολουθούµε το 2 κριτήριο ενώ αν και πάλι υπάρχει ισοβαθµία τότε ακολουθούµε το 3 κριτήριο (Μονάδες 20) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέµα 1 ο Α. 1 Σ, 2 Λ, 3 Σ, 4 Σ, 5 Λ, 6 Λ, 7 Λ, 8 Λ, 9 Λ, 10 Λ Β. 1 Ι, D 2 ΙΙ, D 3 VI, D 4 VII, C 5 VII, A 6 VI, D 7 VI, D 8 IV, D 9 IV, B 10 V, B 11 III, D Γ. Για x από 10 µέχρι 0 µε_βήµα -3 Α 10 + x Για Β από 5 µέχρι 20 5

6 ΘΕΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Αν A > 11 τότε Εµφάνισε A+ B, x αλλιώς Εµφάνισε A B, x Τέλος _αν Α A α 2. X 0 Y 0 i Z OXI i >= 4 NAI OXI imod2= 0 NAI X X+ 1 Y Y+ 1 i i 2 6

7 Ανάπτυξη Εφαρµογών Θέµα 2 ο i j Θέµα 3 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_3 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, ΑΑ, ΗΜ, Τ, Α, ΕΠ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΟΝ, ΟΝ_max ΑΡΧΗ ΙΑΒΑΣΕ ΟΝ x 0 ΟΣΟ ΟΝ< > ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΙΑΒΑΣΕ ΑΑ, ΗΜ ΚΑΛΕΣΕ ΕΚ ΡΟΜΗ (ΑΑ, ΗΜ, Τ, Α) ΓΡΑΨΕ ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ, Τ ΓΡΑΨΕ ΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ, Α ΕΠ Τ* ( ΑΑ Α) x x+ 1 ΑΝ x = 1 ΤΟΤΕ max ΕΠ ΟΝ_ max ΟΝ ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ ΕΠ > max ΤΟΤΕ max ΕΠ ON _ max ON 7

8 8 ΘΕΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΒΑΣΕ ΟΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΟΝ_max ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ ΡΟΜΗ (Α, Η, ΤΤ, ) ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Η, ΤΤ, ΑΡΧΗ ΑΝ A<= 10 ΚΑΙ A >= 5 ΤΟΤΕ ΑΝ H= 5 ΤΟΤΕ TT ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ H= 8 ΤΟΤΕ TT ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ A>= 11 ΚΑΙ A< = 15 ΤΟΤΕ ΑΝ H= 5 ΤΟΤΕ TT ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ H= 8 ΤΟΤΕ TT ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ A >= 16 ΚΑΙ A<= 20 ΤΟΤΕ ΑΝ H= 5 ΤΟΤΕ TT ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ H= 8 ΤΟΤΕ TT ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ H= 5 ΤΟΤΕ TT ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ H= 8 ΤΟΤΕ TT 250

9 Ανάπτυξη Εφαρµογών 4 ΤΕΛΟΣ_ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Θέµα 4 ο Αλγόριθµος Άσκηση Για i από 1 µέχρι 10 Για j από 1 µέχρι 10 Αν i = j τότε Ai,j [ ] "_" αλλιώς Αρχή _επανάληψης i, j ιάβασε ΑΠΟΤ [ ] Μέχρις_ότου ΑΠΟΤ [ i, j ] "N" Τέλος_αν ιάβασε ON[ i ], TY[ i ], TK[ i ] Για i από 1 µέχρι 10 i,1 0 ΠΛΗΘΟΣ [ ] ΠΛΗΘΟΣ [ i,2] 0 ΠΛΗΘΟΣ [ i,3] 0 Για j από 1 µέχρι 10 i, j = "N" τότε Αν ΑΠΟΤ [ ] ΠΛΗΘΟΣ [ i,1] ΠΛΗΘΟΣ [ ] αλλιώς_αν ΑΠΟΤ [ i, j ] = "H" τότε ΠΛΗΘΟΣ [ i,2] ΠΛΗΘΟΣ [ ] = ή ΑΠΟΤ [ i, j ] = "I" ή ΑΠΟΤ [ ] i,1 + 1 i,2 + 1 αλλιώς_αν ΑΠΟΤ [ i, j ] = "I" τότε ΠΛΗΘΟΣ [ i,3] ΠΛΗΘΟΣ [ ] τέλος_αν τέλος_επανάληψης i,3 + 1 i, j = "H" 9

10 ΘΕΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ τέλος_επανάληψης Για i από 1 µέχρι 10 Bi [ ] ΠΛΗΘΟΣ [ i,1 ]*3+ ΠΛΗΘΟΣ [ ] Τ[ i] TY[ i] TK[ i] τέλος_επανάληψης Για κ από 2 µέχρι 10 Για i από 10 µέχρι κ µε_βήµα_1 Bi 1< Bi τότε Αν [ ] [ ] temp1 TY[ i 1] TY[ i 1] TY[ i] TY[ i] temp1 temp2 Τ[ i 1] Τ[ i 1] Τ[ i] Τ[ i] temp2 temp3 B[ i 1] Bi [ 1] Bi [ ] Bi [ ] temp3 temp4 ON[ i 1] ON[ i 1] ON[ i] ON[ i] temp4 αλλιώς_αν Bi [ 1] = Bi [ ] τότε Αν Τ[ i 1] < Τ[ i] τότε temp2 Τ[ i 1] Τ[ i 1] Τ[ i] Τ[ i] temp2 temp1 TY[ i 1] TY[ i 1] TY[ i] TY[ i] temp1 i,3 *1 10

11 temp4 ON[ i 1] ON[ i 1] ON[ i] ON[ i] temp4 αλλιώς_αν Τ[ i 1] = Τ[ i] τότε Αν TY[ i 1] < TY[ i] τότε temp1 TY[ i 1] TY[ i 1] TY[ i] TY[ i] temp1 temp4 ON[ i 1] ON[ i 1] ON[ i] ON[ i] temp4 τέλος_αν τέλος_επανάληψης τέλος_επανάληψης Εµφάνισε ON[ 1] Τέλος Άσκηση Ανάπτυξη Εφαρµογών Επιµέλεια: Παπαδόπουλος ηµήτρης 11

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑ 1 Α. Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της Στήλης Β που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ανάπτυξη Εφαρμογών ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η τεχνική του τµη- µατικού προγραµµατισµού αποτελεί κύριο Είναι η τεχνική σχεδίασης σύµφωνα µε την οποία η ανάπτυξη ε- νός προγράµµατος επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας απλούστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα 1: Α. Η «σύγκριση» λειτουργιών ανθρώπου και υπολογιστή επιφέρει βέβαια µια τεράστια ποιοτική διαφορά υπέρ του ανθρώπου. I. Ποια είναι η διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΕΡΩΤΗΕΙ ΩΤΟΥ ΑΘΟΥ 1. ηµειώστε το γράµµα αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα αν είναι λάθος. 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 10.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν υποπρογράμματα για τη δημιουργία συνθέτων προγραμμάτων. 194

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 2. ΣΩΣΤΟ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 5. ΛΑΘΟΣ 5 α. 1.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 2. ΣΩΣΤΟ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 5. ΛΑΘΟΣ 5 α. 1. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΛΑΘΟΣ 1 στ 2. ΣΩΣΤΟ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΛΑΘΟΣ 5 α Α3. α. (σελ. 193-194) Υπολογισμός αθροίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα