Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α"

Transcript

1 EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΡΙΕΖΗ Σκοπός: "Yποτροφίες για μετεκπαίδευση πτυχιούχων ή διδακτόρων Νομικής και Ιατρικής Σχολής, καταγομένων εκ των Νήσων Ύδρας και Σπετσών κατά προτίμηση και εάν δεν υπάρξουν, από όλη την Ελληνική Επικράτεια και όλων των Σχολών. - Διάθεσις του 1/10 των εισοδημάτων στην Ακαδημία Αθηνών και 1/10 σε Εργαστήριο του Παν/μίου Αθηνών. Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2015 έτος 2015 Ε Σ Ο Δ Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ Εσοδα από πώληση αγαθών 3350 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών 3352 Έσοδα από πώληση μετοχών 3359 Εσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών , ,00 Σύνολο Κωδ. Αριθ , , Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 3410 Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 3411 Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων: Διαμέρισμα πολυκ/κίας οδού Σκουφά 26 -Κενο Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για εκμίσθωση 3412 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά: Διώροφος οικία οδού Σκουφά 45 Τμήμα Πολιτικής και Δημόσιας Διοίκησης Ιστορικό Αρχείο Παν/μίου , , Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων γενικά: Γήπεδο στην Εκάλη Απόφαση Συγκλήτου για εκποίηση του οικοπέδου Σύνολο Κωδ. Αριθ , , Πρόσοδοι του NΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Tόκοι Kεφαλαίων 1

2 έτος Tόκοι από καταθέσεις σε Tράπεζες Λογ. όψεως E.T.E , , Λογ. Προθεσμ.κατάθεσης ΕΤΕ 2.500, ,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ , , Πρόσοδοι από κινητές αξίες 3523 Mερίσματα: Μέρισμα μετοχών Ε.Τ.Ε Εσοδα από τόκους κινητών αξιών - - Σύνολο Kωδ.Aριθ ,00 0,00 Σύνολο Kωδ.Aριθ , ,00 Σύνολο Kωδ.Aριθ , , Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 4120 Λοιπές προσαυξήσεις 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας Πρόστιμα, χρηματ. ποινές και παράβολα 4210 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 4213 Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Eπικρατείας κ.λπ.) 100,00 100, Kαταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 100,00 100,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ ,00 200, Λοιπά έσοδα 5200 Eσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5210 Έσοδα υπέρ Mετοχικών Tαμείων, Yπαλλήλων και Στρατιωτικών 5211 Έσοδα υπέρ M.T.Π.Y , , Eσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας 5221 Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 500,00 200, Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών 5252 Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού 200,00 200, Εσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων 5243 Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 100, Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων 500,00 100, Εσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5261 Εσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 500,00 200, Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής 100,00 100, Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών, λοιπών NΠΔΔ, NΠIΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων Σε μεταφορά 3.800, ,00 2

3 έτος 2015 Από μεταφορά 3.800, , Έσοδα υπέρ του Δημοσίου , , Έσοδα υπέρ λοιπών NΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών 150,00 150, Eπιστροφές χρημάτων 5590 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 5599 Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 50,00 50, Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5610 Έσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 1.500, , Διάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 0,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ , ,00 Σύνολο Kατηγορίας I , ,00 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙΙΙ 8000 Έσοδα παρελθόντων ετών 8400 Έσοδα από επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του N.Π.Δ.Δ Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιουσίας 8441 Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 3.000, Λοιπά έσοδα 8650 Eπιστροφές χρημάτων 8652 Eπιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Σύνολο Kωδ. Aριθμ ,00 Σύνολο Kατηγορίας III 3.000,00 Σύνολο Kατηγοριών I και III , ,00 Σύνολο Eσόδων , ,00 Yπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως , , , ,00 E Ξ O Δ A K A T H Γ O P I A I A T A K T I K A OOOO Πληρωμές για υπηρεσίες O2OO Aμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικου και λοιπού προσωπικού O26O Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Ο264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές 2.500, ,00 O268 Aποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής καταλλήλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις ΝΠΔΔ (Ν.Δ. 4548/66 άρθρ. 23) 1.500, ,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. O2OO 4.000, ,00 3

4 έτος 2015 O4OO Aμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Ο419 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών 1.500,00 O43O Με την ιδιότητα νομικού προσώπου O431 Aμοιβές και προμήθειες Tραπεζών 1.000, ,00 Ο439 Λοιπές αμοιβ. Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες Σύνολο Kωδ. Aριθ. O4OO 2.500, ,00 O8OO Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες O84O Ύδρευση, άρδευση, φωτισμός & καθαριότητα O849 Λοιπές δαπάνες 8.000, ,00 O85O Δημόσιες σχέσεις O851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 1.000, ,00 O86O Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκατ/σεων O863 Συντήρηση και επισκευή κτηρίων , ,00 O879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) , ,00 O89O Λοιπές δαπάνες O892 Aσφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανών εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ , ,00 O893 Eκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων O894 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβανομένων εξόδων πτώχευσης,κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) , ,00 O896 Eπιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ , ,00 O899 Λοιπές δαπάνες 3.000, ,00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ , ,00 O9OO Φόροι-τέλη-έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων O91O Φόροι - τέλη Ο911 Φόροι , ,00 O912 Tέλη 2.000, ,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. O9OO , ,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ. OOOO , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 2200 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Ν.Π.Δ.Δ., 2300 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 2400 λοιπούς Δημοσίους Οργανισμούς 2330 Επιχορηγήσεις και συνδρομές για εκπαιδευτικους σκοπούς 2339 Επιχορηγήσεις και συνδρομές για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατανομάζονται ειδικά (επιχορήγηση σε Εργαστήρια Παν/μίου από τα πιθανά εισοδήματα έτους 2014 (50, ΕΥΡΩ) το 1/10 ΕΥΡΩ 5.000,00 συν υπόλοιπα προηγούμενων ετών 12,000.00) , , Xορηγίες για εθνικούς-κοινωνικούς-εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς 4

5 Έτος Yποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις από άλλα NΠΔΔ 2684 Yποτροφίες-μετεκπαίδευση ιδιωτών στο εξωτερικό α) Yποτροφίες για ευρύτερες σπουδές πτυχιούχων ή διδακτόρων Ιατρικής Σχολής, καταγομένων από την Ύδρα και Σπέτσες ,00 β) Έξοδα μετάβασης και επιστροφής φοιτητών στο εξωτερικό " 3,000, , ,00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ , , Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Eπιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Eπιστροφές από λοιπές περιπτώσεις 3192 Eγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες 1.500, , Aπόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Aπόδοση σε Mετοχικά Tαμεία Yπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά 3311 Aπόδοση σε M.T.Π.Y. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 2.000, , Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας 3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. 500,00 200, Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων 3352 Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού 200,00 200,00 γι' αυτό 100, Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 500,00 100, Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά 3361 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 500,00 200, Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 100,00 100, Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών, λοιπών N.Π., Eιδικών Λογαριασμών, Oργανισμών και φυσ. προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου , , α) Aπόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών N.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Yπηρεσιών 150,00 150, β) Απόδοση στην Ακαδημία Αθηνών του 1/10 των εισοδημάτων για βράβευση διδασκάλων. (Πιθανά εισοδήματα έτους , το 1/ ,00 ) 5.000, ,00 Σύνολο Kωδ. Aριθ , ,00 Σύνολο Kατηγορίας I , ,00 5

6 Ποσά για το οικον.ετος 2015 Ποσά για το οικον.ετος 2014 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙV A Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 9000 Πληρωμές για επενδύσεις 9850 Aγορά Aξιών 9852 Aγορά μετοχών 1.000, , Αγορά λοιπών αξιών , ,00 Σύνολο Kωδ. Aριθμ , ,00 Σύνολο Kατηγορίας IV , ,00 Σύνολο Kατηγοριών I, ΙΙΙ και IV , ,00 Σύνολο Eξόδων , ,00 Πλεόνασμα , , , ,00 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Yπόλοιπο προηγουμένης χρήσεως , ,00 Σύν Έσοδα , ,00 Σ ύ ν ο λ ο , ,00 Mείον Έξοδα , ,00 Πλεόνασμα , ,00 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 H Προϊσταμένη Η Διευθύντρια Κληροδοτημάτων Ο Πρύτανης του Λογιστικού Τμήματος Αλεξάνδρα Λεκάτη Ιουλία Βρυώνη Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης 6

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΡΙΕΖΗ Σκοπός: "Yποτροφίες για μετεκπαίδευση πτυχιούχων ή διδακτόρων Νομικής και Ιατρικής Σχολής, καταγομένων εκ των Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: "Kληρονομία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 1 EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: "Kληρονομία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Σκοπός: "Yποτροφίες φοιτητών αριστευσάντων στα Ελληνικά γράμματα, Φιλοσοφία, Ιατρική και Θεολογία σε ομογενείς,

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: Kληρονοµία ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΡΙΕΖΗ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: Kληρονοµία ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΡΙΕΖΗ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονοµία ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΡΙΕΖΗ Σκοπός: "Yποτροφίες για µετεκπαίδευση πτυχιούχων ή διδακτόρων Νοµικής και Ιατρικής Σχολής, καταγοµένων εκ των Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΥΚΑ Σκοπός: "Yποτροφίαι φοιτητών εν τη ημεδαπή" Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2013 Ε Σ Ο Δ Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: "Kληρονομία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: "Kληρονομία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Σκοπός: "Yποτροφίες φοιτητών αριστευσάντων στα Ελληνικά γράμματα, Φιλοσοφία, Ιατρική και Θεολογία σε ομογενείς,

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: "Kληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: "Kληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Σκοπός: "Α) Βράβευση των καλίτερων συγγραμάτων ενός θέματος ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, κατά την κρίση της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: "Kληρονομία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: "Kληρονομία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Σκοπός: "Yποτροφίες φοιτητών αριστευσάντων στα Ελληνικά γράμματα, Φιλοσοφία, Ιατρική και Θεολογία σε ομογενείς,

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Σκοπός: "Yποτροφία φοιτητών εν τη αλλοδαπή Ιατρικής Σχολής". A π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ. Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφίαι φοιτητών εν τη αλλοδαπή''.

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ. Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφίαι φοιτητών εν τη αλλοδαπή''. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφίαι φοιτητών εν τη αλλοδαπή''. Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2015 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία.

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΗ Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ Σκοπός: "Yποτροφίαι νέων, προτιμωμένων των καταγομένων εκ της πόλεως Σιατίστης προς σπουδήν εις Ανωτάτας Σχολάς

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Σκοπός: "Yποτροφία φοιτητών εν τη αλλοδαπή Ιατρικής Σχολής". A π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ Σκοπός: "Yποτροφίαι νέων, προτιμωμένων των καταγομένων εκ της πόλεως Σιατίστης προς σπουδήν εις Ανωτάτας Σχολάς

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΜΑΤΘΙΛΔΗΣ χας ΚΥΡ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΜΑΤΘΙΛΔΗΣ χας ΚΥΡ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΜΑΤΘΙΛΔΗΣ χας ΚΥΡ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφίαι μετεκπαιδεύσεως εν τη αλλοδαπή εις διδάκτορας και πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χας Χαριλάου ΜΑΡΟΥΔΑ Σ κ ο π ό ς: '' Χορήγηση υποτροφίας στο Εξωτερικό σε πτυχιούχο της Ιατρικής, καταγόμενο από τα Επτάνησα''.

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία απόρων αρρένων φοιτητών Φιλοσοφικής Σχολής''.

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία απόρων αρρένων φοιτητών Φιλοσοφικής Σχολής''. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΧΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία απόρων αρρένων φοιτητών Φιλοσοφικής Σχολής''. Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία Ιωάννου και Ευφροσύνης Καρμίρη Σκοπός: Χορήγηση χρηματικού Βραβείου από τα εισοδήματα της κληρονομίας με τον τίτλο: "Βραβείο Ν. Καρμίρη",

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''Εκ των εισοδημάτων της ως άνω περιουσίας, χορηγούνται υποτροφίαι εις φοιτητάς της Φιλοσοφικής Σχολής, εκλεγομένους κατόπιν διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: Η απ' ευθείας διάθεση των ετήσιων προσόδων των ακινήτων της Δωρεάς στην Β Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου. Π ρ ο ϋ π ο λ

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΕΛΛΗΣ Γ. ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗ Σ κ ο π ό ς: Χορήγηση υποτροφιών σε απόρους και οικονομικώς γενικά ασθενείς φοιτητές και φοιτήτριες, καταγομένους

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ Σ κ ο π ό ς: ''Τα εισοδήματα του Κληροδοτήματος διατίθενται: α) Για υποτροφίες Κυθηρίων νέων ή νεανίδων κατά την βαθμολογική

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χας Χαριλάου ΜΑΡΟΥΔΑ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χας Χαριλάου ΜΑΡΟΥΔΑ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: '' Χορήγηση υποτροφίας στο Εξωτερικό σε πτυχιούχο της Ιατρικής, καταγόμενο από τα Επτάνησα''. Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΑΝΔΡΕΑ ΓΑΖΗ ΣΚΟΠΟΣ: Ι. Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στο Εξωτερικό: Α) Για τη σπουδή της Ιστορίας του Δικαίου, κατά προτ. με την

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληροδότημα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ εις μνήμην του πατρός του Ευσταθίου

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληροδότημα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ εις μνήμην του πατρός του Ευσταθίου EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: εις μνήμην του πατρός του Ευσταθίου Σ κ ο π ό ς: ''Χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές και πτυχιούχους, κατά προτίμηση απόρους, που έχουν την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''Χορήγηση υποτροφιών σε διδάκτορες ή πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής με βαθμό άριστα ή λίαν καλώς, αλλά άριστα στο μάθημα του

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολο- Πραγματο- Διαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά -

Προϋπολο- Πραγματο- Διαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία φοιτητού εν τη ημεδαπή''. Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2014 Ε Σ Ο Δ Α Ι 3000 Εσοδα από την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: '' - Υποτροφίες πτυχιούχων ή η καθ' οιονδήποτε πρόσφορον τρόπον διάθεσις της Κληρονομίας. - Υποτροφίες πτυχιούχων Τμήματος Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφίαι φοιτητού Θεολογικής Σχολής''. Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2015

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΊΡΜΕΝΔΖΟΓΛΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΊΡΜΕΝΔΖΟΓΛΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΊΡΜΕΝΔΖΟΓΛΟΥ Σ κ ο π ός : - Χορήγηση υποτροφιών σε δύο το πολύ πτυχιούχους της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: '' Ιδρυσις νέου Παθολογικού Νοσοκομείου" Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2014 Ποσά για το Ποσά για το Ε Σ Ο Δ Α

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΜΑΡΙΑΣ ΡΑΔΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΜΑΡΙΑΣ ΡΑΔΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''Εκ των εισοδημάτων της ως άνω περιουσίας, χορηγούνται υποτροφίαι εις φοιτητάς της Φιλοσοφικής Σχολής, εκλεγομένους κατόπιν διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''. (Εζητήθη τροποποίηση του σκοπού).

Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''. (Εζητήθη τροποποίηση του σκοπού). EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΊΜΗ Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''.

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' - Υποτροφίες πτυχιούχων ή η καθ' οιονδήποτε πρόσφορον τρόπον διάθεσις της Κληρονομίας. - Υποτροφίες

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονομία ΑΝΔΡΕΑ ΓΑΖΗ ΣΚΟΠΟΣ: Ι. Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στο Εξωτερικό: Α) Για τη σπουδή της Ιστορίας του Δικαίου, κατά προτ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία.

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΗ Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΛΙΟΝΤΑ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΛΙΟΝΤΑ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''Το ποσόν εκ της πωλήσεως οικοπέδου να κατατεθή εις την Τράπεζαν και εκ των τόκων των χρημάτων να βοηθήται ανά είς άπορος φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ Σ κ ο π ό ς: ''Τα εισοδήματα του Κληροδοτήματος διατίθενται: α) Για υποτροφίες Κυθηρίων νέων ή νεανίδων κατά την βαθμολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: Η απ' ευθείας διάθεση των ετήσιων προσόδων των ακινήτων της Δωρεάς στην Β Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου.

Σ κ ο π ό ς: Η απ' ευθείας διάθεση των ετήσιων προσόδων των ακινήτων της Δωρεάς στην Β Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: Η απ' ευθείας διάθεση των ετήσιων προσόδων των ακινήτων της Δωρεάς στην Β Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: "Χορήγηση υποτροφίας σε πτυχιούχο του Τμήματος Φιλολογίας - κατεύθυνση Νεοελληνικής Φιλολογίας του Παν/μίου Αθηνών, καταγόμενο από τον Νομό

Σκοπός: Χορήγηση υποτροφίας σε πτυχιούχο του Τμήματος Φιλολογίας - κατεύθυνση Νεοελληνικής Φιλολογίας του Παν/μίου Αθηνών, καταγόμενο από τον Νομό EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Δωρεά ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σκοπός: "Χορήγηση υποτροφίας σε πτυχιούχο του Τμήματος Φιλολογίας - κατεύθυνση Νεοελληνικής Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολο- Πραγματο- Διαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά -

Προϋπολο- Πραγματο- Διαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + ποσά ποσά - EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία φοιτητού εν τη ημεδαπή''. Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2017 Ε Σ Ο Δ Α Ι 3000 Εσοδα από την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χας Χαριλάου ΜΑΡΟΥΔΑ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χας Χαριλάου ΜΑΡΟΥΔΑ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: '' Χορήγηση υποτροφίας στο Εξωτερικό σε πτυχιούχο της Ιατρικής, καταγόμενο από τα Επτάνησα''. Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''.

Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών''. A π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Σ κ ο π ό ς: Απονομή χρηματικού βραβείου στη μνήμη Καθ. Ν. Τσαμπούλα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Σ κ ο π ό ς: Απονομή χρηματικού βραβείου στη μνήμη Καθ. Ν. Τσαμπούλα EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΦΛΟΥ-ΤΣΑΜΠΟΥΛΑ Σ κ ο π ό ς: Απονομή χρηματικού βραβείου στη μνήμη Καθ. Ν. Τσαμπούλα Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία.

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής. Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία. Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: ''Η δωρεάν περίθαλψις απόρων επιληπτικών καταγομένων εκ του Παρθενίου Τριπόλεως και Πειραιώς''.

Σ κ ο π ό ς: ''Η δωρεάν περίθαλψις απόρων επιληπτικών καταγομένων εκ του Παρθενίου Τριπόλεως και Πειραιώς''. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''Η δωρεάν περίθαλψις απόρων επιληπτικών καταγομένων εκ του Παρθενίου Τριπόλεως και Πειραιώς''. Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία φοιτητού εξ Αρτης''. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : Oικονομικού έτους 2014 Ε Σ Ο Δ Α Ι Α Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Σ κ ο π ό ς: ''Η ανέγερσις πτέρυγος της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής''.

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Σ κ ο π ό ς: ''Η ανέγερσις πτέρυγος της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής''. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Στυλ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Σ κ ο π ό ς: ''Η ανέγερσις πτέρυγος της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής''. Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Φορέας: Κληροδότημα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ εις μνήμην του πατρός του Ευσταθίου

Ειδικός Φορέας: Κληροδότημα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ εις μνήμην του πατρός του Ευσταθίου EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: εις μνήμην του πατρός του Ευσταθίου Σ κ ο π ό ς: ''Χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές και πτυχιούχους, κατά προτίμηση απόρους, που έχουν την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΊΡΜΕΝΔΖΟΓΛΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΊΡΜΕΝΔΖΟΓΛΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΊΡΜΕΝΔΖΟΓΛΟΥ Σ κ ο π ός : - Χορήγηση υποτροφιών σε δύο το πολύ πτυχιούχους της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΓΛΑΊΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' Χορηγία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο ''. A Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Σκοπός: "Yποτροφία φοιτητών εν τη αλλοδαπή Ιατρικής Σχολής".

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Σκοπός: Yποτροφία φοιτητών εν τη αλλοδαπή Ιατρικής Σχολής. EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονοµία ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Σκοπός: "Yποτροφία φοιτητών εν τη αλλοδαπή Ιατρικής Σχολής". A π ο λ ο γ ι σ µ ό ς: Oικονοµικού έτους 2015

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΓΛΑΊΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' Χορηγία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο ''. A Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN ηρονοµία ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΥΚΑ ίαι φοιτητών εν τη ηµεδαπή" Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονοµικού έτους 2015 Ε Σ Ο Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληροδότημα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ εις μνήμην του πατρός του Ευσταθίου

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληροδότημα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ εις μνήμην του πατρός του Ευσταθίου EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: εις μνήμην του πατρός του Ευσταθίου Σ κ ο π ό ς: ''Χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές και πτυχιούχους, κατά προτίμηση απόρους, που έχουν την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: "Kληρονοµία ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Eιδικός Φορέας: Kληρονοµία ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: "Kληρονοµία ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Σκοπός: "Yποτροφίες φοιτητών αριστευσάντων στα Ελληνικά γράµµατα, Φιλοσοφία, Ιατρική και Θεολογία σε οµογενείς,

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Σ κ ο π ό ς: Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού ''Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ'' A π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2014 Ε

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Σ κ ο π ό ς: Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού ''Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ'' A π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2016 Ε

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ. Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2016

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ. Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2016 EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ: - Χορήγηση, από τα έσοδα της κληρονομίας, δύο επιστημονικών βραβείων κάθε χρόνο, σε δύο δημοσιευμένες σε ξένα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονοµία ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ χήρας ΗΛΙΑ ΑΤΣΑΡΟΥ Σκοπός: Yποτροφία σε δύο ή τρείς φοιτητές της Θεολογικής Σχολής στην ηµεδαπή. Απολογισµός: Oικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Σ κ ο π ό ς: ''Η ανέγερσις πτέρυγος της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής''.

Σ κ ο π ό ς: ''Η ανέγερσις πτέρυγος της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής''. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Στυλ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Σ κ ο π ό ς: ''Η ανέγερσις πτέρυγος της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής''. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2016

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2016 EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ Σ κ ο π ό ς: '' Ιδρυσις Μαιευτηρίου εις Αρεταίειον Νοσοκομείον ''. Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα ποσά ποσά

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα ποσά ποσά EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' Ιδρυσις Νοσοκομείου''. Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού έτους 2017 Προϋπολο-

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: "Kληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ ΚΟΝΤΟΥ Σκοπός: "Χορήγηση υποτροφιών σε αριστούχους πτυχιούχους, από τους τόκους του κεφαλαίου ΕΥΡΩ 692.878,72"

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολο- Πραγματο- Διαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα +

Προϋπολο- Πραγματο- Διαφορές Κωδ. Αρ. Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α γισθέντα ποιηθέντα + EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ Σ κ ο π ό ς: ''Τα εισοδήματα του Κληροδοτήματος διατίθενται: α) Για υποτροφίες Κυθηρίων νέων ή νεανίδων κατά την βαθμολογική

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ κ ο π ό ς: - Εσοδα από χρεώγραφα στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. - Το κτίριο να αφιερωθεί για την εκεί εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ Σ κ ο π ό ς: ''α) Αποπεράτωση και συμπλήρωση στο χώρο του αμφιθεάτρου παιδιατρικής ''ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟΝ'' β) Αγορά επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''Χορήγηση υποτροφιών σε διδάκτορες ή πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής με βαθμό άριστα ή λίαν καλώς,

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΦΡΕΙ ΕΡΙΚΟΥ. Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφίαι φοιτητών εν τη αλλοδαπή''.

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΦΡΕΙ ΕΡΙΚΟΥ. Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφίαι φοιτητών εν τη αλλοδαπή''. EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφίαι φοιτητών εν τη αλλοδαπή''. Α π ο λ ο γ ι σ µ ό ς: Oικονοµικού έτους 2015 Ε Σ Ο Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Kληρονοµία Ιωάννου και Ευφροσύνης Καρµίρη Σκοπός: Χορήγηση χρηµατικού Βραβείου από τα εισοδήµατα της κληρονοµίας µε τον τίτλο: "Βραβείο Ν. Καρµίρη",

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΧΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΧΟΥ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΧΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία απόρων αρρένων φοιτητών Φιλοσοφικής Σχολής''. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονοµικού έτους 2015

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ Σ κ ο π ό ς: '' - Υποτροφίες πτυχιούχων ή η καθ' οιονδήποτε πρόσφορον τρόπον διάθεσις της Κληρονοµίας. - Υποτροφίες

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΊΡΜΕΝΔΖΟΓΛΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΊΡΜΕΝΔΖΟΓΛΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΊΡΜΕΝΔΖΟΓΛΟΥ Σ κ ο π ό ς: α) Αγορά ακινήτου προσοδοφόρου εν Αθήναις δια της εκποιήσεως του καταστήματος επί της οδού Σατωβριάνδου

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΩΡΑΊΤΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΩΡΑΊΤΟΥ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΩΡΑΊΤΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''Οικονοµικές ενισχύσεις για µελέτες ιστορικών και λειτουργικών σπουδών της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: '' Εκ των εισοδημάτων της ως άνω περιουσίας χορηγούνται ποσά προς βοήθειαν ενδεών (κοινωνική πρόνοια) και υποτροφία σε φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΊΜΗ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΊΜΗ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΊΜΗ Σ κ ο π ό ς: '' ια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τµήµατα των Πανεπιστηµιακών Κλινικών''.

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΜΑΡΙΑΣ ΡΑ ΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΜΑΡΙΑΣ ΡΑ ΟΥ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΜΑΡΙΑΣ ΡΑ ΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''Εκ των εισοδηµάτων της ως άνω περιουσίας, χορηγούνται υποτροφίαι εις φοιτητάς της Φιλοσοφικής Σχολής,

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Σ κ ο π ό ς: Αγορά βιβλίων για ίδρυση βιβλιοθήκης Ιστολογικού Κλάδου

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Σ κ ο π ό ς: Αγορά βιβλίων για ίδρυση βιβλιοθήκης Ιστολογικού Κλάδου EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληροδοσία ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Σ κ ο π ό ς: Αγορά βιβλίων για ίδρυση βιβλιοθήκης Ιστολογικού Κλάδου Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Oικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: - Εσοδα από χρεώγραφα στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. - Το κτίριο να αφιερωθεί για την εκεί εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''α) Αποπεράτωση και συμπλήρωση στο χώρο του αμφιθεάτρου παιδιατρικής ''ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟΝ'' β) Αγορά επιστημονικού εξοπλισμού Χωρεμείου

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ. Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία φοιτητών Ιατρικής Σχολής''.

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ. Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία φοιτητών Ιατρικής Σχολής''. EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία φοιτητών Ιατρικής Σχολής''. Α π ο λ ο γ ι σ µ ό ς: Oικονοµικού έτους 2015 Ε Σ Ο Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ Σ κ ο π ό ς: Από τα εισοδήματα της περιουσίας η Ιατρική Σχολή, έπειτα από διαγωνισμό που διενεργείται ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφίαι φοιτητού Θεολογικής Σχολής''. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονοµικού έτους 2015 Προϋπολο-

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: '' Ιδρυσις Νοσοκοµείου''. Α π ο λ ο γ ι σ µ ό ς: Oικονοµικού έτους 2015 Ε Σ Ο Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από την επιχειρηµατική

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΊΡΜΕΝΔΖΟΓΛΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΊΡΜΕΝΔΖΟΓΛΟΥ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΕΊΡΜΕΝΔΖΟΓΛΟΥ Σ κ ο π ό ς: α) Αγορά ακινήτου προσοδοφόρου εν Αθήναις δια της εκποιήσεως του καταστήματος επί της οδού Σατωβριάνδου

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΖΑΝΝΕΤΟΥ. Σ κ ο π ό ς: Χορηγία εις Αρεταίειον Νοσοκοµείον

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΖΑΝΝΕΤΟΥ. Σ κ ο π ό ς: Χορηγία εις Αρεταίειον Νοσοκοµείον EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΖΑΝΝΕΤΟΥ Σ κ ο π ό ς: Χορηγία εις Αρεταίειον Νοσοκοµείον Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονοµικού έτους 2015 Προϋπολο- Πραγµατο-

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: Η έκδοση επιστηµονικού περιοδικού ''Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ'' A π ο λ ο γ ι σ µ ό ς: Oικονοµικού έτους 2015 Ε Σ Ο Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΗΜΗΤΡΙΟΥ Στυλ. ΗΜΗΤΡΙΑ Η

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΗΜΗΤΡΙΟΥ Στυλ. ΗΜΗΤΡΙΑ Η EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΗΜΗΤΡΙΟΥ Στυλ. ΗΜΗΤΡΙΑ Η Σ κ ο π ό ς: ''Η ανέγερσις πτέρυγος της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής''. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: ωρεά ΘΕΟ ΩΡΑΣ και ΡΟΥΜΠΙΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Σκοπός: "Χορήγηση υποτροφίας σε 2 πτυχιούχους του Τµήµατος Χηµείας του Παν/µίου για µεταπτυχιακές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ Σ κ ο π ό ς: Από τα εισοδήματα της περιουσίας η Ιατρική Σχολή, έπειτα από διαγωνισμό που διενεργείται ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληροδότηµα ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληροδότηµα ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληροδότηµα ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''Χορήγηση υποτροφίας Εξωτερικού σε πτυχιούχους της Σχολής Θετικών Επιστηµών, προτιµωµένων των

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και ΚΑΘΛΗΝ ΠΑΊΖΗ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και ΚΑΘΛΗΝ ΠΑΊΖΗ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και ΚΑΘΛΗΝ ΠΑΊΖΗ Σ κ ο π ό ς: Χορήγηση δύο υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου Αθηνών, κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Σ κ ο π ό ς: ''Βραβείον εις τον αριστεύσαντα εις τας εξετάσεις φοιτητήν της Θεολογ Σχολής''.

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Σ κ ο π ό ς: ''Βραβείον εις τον αριστεύσαντα εις τας εξετάσεις φοιτητήν της Θεολογ Σχολής''. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΔΟΥΛΗ Σ κ ο π ό ς: ''Βραβείον εις τον αριστεύσαντα εις τας εξετάσεις φοιτητήν της Θεολογ Σχολής''. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΛΕΩΝΙ Α ΣΓΟΥΤΑ και ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΕΤΟΥΣΗ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΛΕΩΝΙ Α ΣΓΟΥΤΑ και ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΠΕΤΟΥΣΗ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: Εκτέλεση Νοµικού διαγωνίσµατος. A π ο λ ο γ ι σ µ ό ς: Oικονοµικού έτους 2015 Ε Σ Ο Α Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ι 3000 Εσοδα από την επιχειρηµατική

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΙΒΑ Α

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΙΒΑ Α EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΙΒΑ Α Σ κ ο π ό ς: ''Βοηθήµατα δια την εκπαίδευσιν ή την περίθαλψιν απόρων φοιτητών της Θεολογικής Σχολής''. Α Π Ο Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΟΡΕΣΤΗ ΣΙΝΑΝΙ Η

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΟΡΕΣΤΗ ΣΙΝΑΝΙ Η EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΟΡΕΣΤΗ ΣΙΝΑΝΙ Η Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία Ιατρού Ορέστη και Φλωρεντίας Σινανίδη, χορηγουµένη σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής του

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: ωρεά ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ. Σ κ ο π ό ς: ''Αρωγή απόρων φοιτητών''.

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: ωρεά ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ. Σ κ ο π ό ς: ''Αρωγή απόρων φοιτητών''. EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: ωρεά ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''Αρωγή απόρων φοιτητών''. Α π ο λ ο γ ι σ µ ό ς: Oικονοµικού έτους 2015 Προϋπολο- Πραγµατο- ιαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α

Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Eιδικός Φορέας: Σκοπός: "Τέλεσις Φιλολογικού ιαγωνίσµατος ανά διετίαν". Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Oικονοµικού έτους 2015 Ε Σ Ο Α Ι Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Α 3000 Εσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ-STIMSON

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ-STIMSON EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΙ ΟΥ-STIMSON Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία, την Ρωσία και Αγγλία σε πτυχιούχους όλων

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία σε Πελοποννήσιους, Θεσσαλούς, Ηπειρώτες, Μακεδόνες, Θράκες, Επτανήσιους, Αθηναίους, Στερεοελλαδίτες,

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙ ΟΥ

EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙ ΟΥ EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονοµία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙ ΟΥ Σ κ ο π ό ς: ''α) Αποπεράτωση και συµπλήρωση στο χώρο του αµφιθεάτρου παιδιατρικής ''ΚΥΡΙΑΖΙ ΕΙΟΝ'' β) Αγορά

Διαβάστε περισσότερα