A.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1971 ΛΑΡΙΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1971 ΛΑΡΙΣΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ A.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΟΥΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1971 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών. Θεοφράστου 1, 41335, Λάρισα. Τηλ: Α.2. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Διπλωματούχος Γεωπόνος (ισοδύναμο των Αγγλοσαξονικών M.Sc.). Βαθμός πτυχίου 7.11 (λίαν καλώς). Έτος απονομής Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Ειδικότητα Εγγείων Βελτιώσεων. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) 2. Προβιβασμός για τις Διδακτορικές σπουδές. Dipl. Ing. Agron. (ETH) του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης [Swiss Federal Institute of Technology (Ε.Τ.Η.)]. Επιστημονική Ομάδα: Group of Agronomy and Plant Breeding. Τμήμα: Department of Agriculture and Food Sciences Institute of Plant Sciences. Ίδρυμα: Swiss Federal Institute of Technology (ΕΤΗ). 3. Διδακτορικό Δίπλωμα. Σχέσεις εδάφους-φυτού. Ειδίκευση στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του αζώτου στο σιτάρι (Parameters of Nitrogen Use Efficiency of Swiss Spring Wheat Genotypes Triticum aestivum L.), Diss ETH N o Έτος απονομής Επιστημονική Ομάδα: Group of Agronomy and Plant Breeding. Τμήμα: Department of Agriculture and Food Sciences Institute of Plant Sciences. Ίδρυμα: Swiss Federal Institute of Technology (ΕΤΗ). Α.3. AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) - Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας, 1998, και 2002-σήμερα ως Γεωπόνος (Δρ.) ειδικός επιστήμονας (τακτικό προσωπικό αορίστου χρόνου). 2. Ελβετικό Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης [Swiss Federal Institute of Technology (Ε.Τ.Η.)]. Επιστημονική Ομάδα: Group of Agronomy and Plant Breeding. Τμήμα: Department of Agriculture and Food Sciences Institute of Plant Sciences. Επιστημονικός συνεργάτης και Υποψήφιος Διδάκτορας ΤΕΙ Λάρισας, ως έκτακτος καθηγητής με μερική απασχόληση από το 2004 έως σήμερα ο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Λάρισας (ΙΕΚ) Λάρισας. Ωρομίσθιος καθηγητής τα έτη κατάρτισης και

2 Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ Β.1 Σε Διεθνή Περιοδικά του I.S.I 1. Karyotis Th., Iliadis C., Noulas Ch., and Mitsibonas Th., (2003). Preliminary research on seed production and nutrient content for certain quinoa varieties in a saline sodic soil. Journal of Agronomy and Crop Science 189, (6) Noulas Ch., Stamp P., Soldati A., Liedgens M., (2004). Nitrogen use efficiency of spring wheat genotypes under field and lysimeter conditions. Journal of Agronomy and Crop Science 190, Karyotis Th., Onduru D.D., Noulas Ch., Gachimbi L.N., and Muchena F.N., Nutrients, Trace Elements and Net N Mineralization in Acidic Kenyan Soils. Soil Science and Plant Nutrition. 51(5), Karyotis Th., Mitsibonas Th., Tziouvalekas M. and Ch. Noulas (2006). Net Nitrogen and Sulphur Mineralization in Mountainous Soils Amended with Indigenous Plant Residues. Poster Paper. Communications in Soil Science and Plant Analysis.37, Noulas Ch., Karyotis Th., Charoulis At., and Massas I. (2009). Red Mediterranean soils: nature, properties and management of Rhodoxeralfs in Northern Greece. Communications in Soil Science and Plant Analysis 40: Noulas Ch., Liedgens M., Stamp P., Alexiou I., and J. M. Herrera (2009). Subsoil root growth of field grown spring wheat genotypes (Triticum aestivum L.) differing in nitrogen use efficiency parameters. Journal of Plant Nutrition (in press). Β.1.2. Συνολικός αριθμός ετεροαναφορών σε περιοδικά στο Ι.S.Ι.: 6 (διαθέσιμος αναλυτικός κατάλογος). Β.2. Σε περιοδικά με κριτές (ΕΚΤΟΣ SCI & SSCI) (Science Citation INDEX & Social Since Citation Index) 1. Karyotis, Th., Iliadis, C., Noulas, Ch., Mitsibonas, Th., (2003). Assessment of nutrients uptake by durum wheat and chickpea grown on two alluvial Greek soils. Journal of Balkan Ecology 6, (3), Β.3. Διδακτικά συγγράμματα- μονογραφίες 1. Διδακτορική διατριβή στην Αγγλική (147 σελίδες). Τίτλος: Parameters of Nitrogen Use Efficiency of Swiss Spring Wheat Genotypes (Triticum aestivum L.) Swiss Federal Institute of Technology, ETH, dissertation N Zurich, Switzerland 2. Kotsopoulos S., Alexiou J., Noulas Ch., Στα πλαίσια του προγράμματος GOVERNET (INTERREG III-B). Governance models for sustainable integrated rural development and multifunctional agriculture net working and dissemination on the web. Description of the Case-study Area. Larissa, Greece. pp Διδακτικές σημειώσεις στο μάθημα «Αρχές και μέθοδοι της Βιολογικής Γεωργίας» στην Ειδικότητα «Τεχνικός Βιολογικής-Οικολογικής Γεωργίας» του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λάρισας Α ΕΞΑΜΗΝΟ, Λάρισα, 2004, σελ Διδακτικές σημειώσεις στο εργαστηριακό μάθημα «Ρύπανση και περιβάλλον» στην Ειδικότητα «Τεχνικός Βιολογικής-Οικολογικής Γεωργίας» του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), Ινστι-

3 τούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λάρισας Α ΕΞΑΜΗΝΟ, Λάρισα, 2008, σελ. 97. Β.4. Σε Εθνικά Περιοδικά με Κρίση 1. Νούλας Χρ. και Θ. Καρυώτης Συσχέτιση μεθόδων υπολογισμού αξιοποίησης της αζωτούχου λίπανσης στο σιτάρι (Triticum aestivum L.) σε πειράματα αγρού και λυσιμέτρων. Αγροτική Έρευνα, 28 (1) Β.5. Σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων που εφαρμόζουν διαδικασία κρίσης - Πλήρεις 1. Karyotis, Th., Papadopoulos, P., Noulas, Ch., Haroulis, A., and Vavoulidou, E., (2000): Influences of cadmium on net nitrogen mineralization in Greek soils rich in organic matter. In Proceedings of the 11 th International peat congress. Sustaining our Peat lands, Quebec City Canada, Volume I: Th. Karyotis, A. Panagopoulos, A. Panoras, Th. Mitsimponas, A. Haroulis, and Ch. Noulas (2003). Nitrate pollution in water resources of the Tenagi peatland in Northern Greece. Presentation at the Sixth International Symposium on Environmental Contamination, Session 1-Environmental Quality Studies, (September, 1-4) Prague, Czech Republic. Book of abstracts, pp 125. Το κείµενο της εργασίας βρίσκεται στη διεύθυνση: 3. Mitsibonas Th., Karyotis Th., Noulas Ch. and Tziouvalekas M. (2004). Non arable soils in the highlands of Central Greece: nature, properties and vegetation Presentation at the 4 th International Congress of the European Society for Soil Conservation,(May, 25-29) Budapest Hungary Proceedings Volume pp Iliadis C., Karyotis Th., and Ch. Noulas (2004). Breeding of new quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) varieties with adaptation to neutral and saline sodic soils. Presentation at the VIII European Society of Agronomy (ESA) Congress: European Agriculture in a Global context. (11-15 July), KVL Copenhagen Denmark. Book of proceedings (ISBN ) pp Th. Karyotis, N. Mellisiovas, Ch. Noulas, N. Tsotsolis, and E. Komninou (2004). Status of nutrients and trace elements in soils and flue-cured tobacco leaves (Nicotiana tabacum L.) in Western Greece. Presentation at the VIII European Society of Agronomy (ESA) Congress: European Agriculture in a Global context. (11-15 July), KVL Copenhagen Denmark. Book of proceedings (ISBN ) pp Karyotis, Th., Onduru, D.D., Noulas, Ch., Gachimbi, L.N., and Muchena, F.N. (2004). Nutrients, Trace Elements and Net N Mineralization in Acid Kenyan Soils. Proceedings of the 6th International Symposium on Plant-Soil Interactions at Low ph. (August 1-5), Sendai, Japan. Book of proceedings pp Β.6. Σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων που εφαρμόζουν διαδικασία κρίσης- Περιλήψεις 1. Karyotis Th., Mitsibonas Th., Tziouvalekas M. and Ch. Noulas (2005). Sulphur and nitrogen mineralization in mountainous soils amended with indigenous plant residues. Proceedings of the 9 th International Symposium on Soil and

4 Plant Analysis. Cancun Mexico. (January 30 th - February 4 th ). Program and Abstract pp 136. (περιλήψεις) 2. Noulas Ch. Karyotis Th. and Massas I. (2007). Red Mediterranean soils: nature, properties and management of Rhodoxeralfs in Northern Greece. Presentation at the 10 th International Symposium on Soil and Plant Analysis. (June 11-15), Budapest, ISSPA, Hungary. Program and Abstract book, ISBN pp2. (περιλήψεις) Β.7. Σε πρακτικά διεθνών Workshops 1. Liedgens, M., Noulas, Ch., Soldati, A., Stamp, P., Richner, W., Feil, B (1999): Wurzelwachstum und Stickstoffaufnahmeeffizienz von Sommerweizensorten. (Root growth and nitrogen uptake efficiency of spring wheat cultivars). 43. Jahrestagung vom 16 bis 18 September 1999 in Göttingen-Germany. Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften 12, (Communications of the Societies of Crop Sciences 12, ). 2. Noulas, Ch., Liedgens, M., Richner, W., Soldati, A., Feil, B., (2001): Nitrogen accumulation and use in spring wheat (Triticum aestivum L.) in relation to nitrogen leaching. Presentation at the Annual Assembly of the Swiss Society of Agronomy. Institut Agricole de l Etat de Fribourg, Switzerland (March, 23, 2001). Bulletin SGPW/SSA N 15 pp Noulas, Ch., Liedgens, M., Feil, B., Richner, W., Stamp, P., (2001): Stickstoffeffizienz und-auswaschung bei Sommerweizen. (Nitrogen efficiency and N leaching with summer wheat). 44. Jahrestagung vom 27 bis 29 September 2001 in Bonn-Germany. Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften 13, (Communications of the Societies of Crop Sciences 13, ). 4. Noulas, Ch., Liedgens, M., Richner, W., Soldati, A., Feil, B., (2001): Parameters of nitrogen use efficiency in spring wheat (Triticum aestivum L.) as related to nitrogen leaching (Paramètre e l`efficacitè de l`utilisation de l`azote par le blè de printemps (Triticum aestivum L.) liès au lessivage des nitrates.), 11 th Nitrogen Workshop, INRA, Reims, France (September, ). Book of abstracts pp Liedgens, M., Noulas, Ch., Soldati, A., und Stamp, P., (2002): Wurzeln: das verborgene Leben der Pflanze. (Les racines: la vie cachée des plantes). Poster presentation at the EXPO Agricole 2002 of the institute of Plant Sciences of the Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich Switzerland. 6. Karyotis Τh., and Ch. Noulas. (2003). Sampling, determination and interpretation of African soil systems. Παρουσιάσθηκε στο workshop του Προγράμματος "Integrated nutrient management to attain sustainable productivity increases in East African farming systems", που πραγματοποιήθηκε στο Mbale-UGANDA, Annex 9. Φεβρουάριος Iliadis C., Karyotis Th., Ch. Noulas and Mitsibonas Th. (2004) Alfalfa moist mixture of the common experiment in Greece (results of the first year). Παρουσίαση στο COST action 852. Key to Sustainable Agriculture. Quality Legume -based Forage Systems for Contrasting environment. Proceedings of the WG1 and WG2 meeting, September, 2004, Ystad, Sweden. pp Karyotis, Th., Mitsibonas Th. Tziouvalekas M. and Noulas, Ch. (2004). Common experiment: selected properties and status of soil nutrients Παρουσίαση στο COST action 852. Key to Sustainable Agriculture. Quality Legume -based Forage Systems for Contrasting environment. Proceedings of the WG1 and WG2 meeting, September, 2004, Ystad, Sweden. Πρακτικά workshop, Edited by Agricultural University of Iceland, pp

5 9. Karyotis,T., Ebanyat, P., Mitsimponas, T., Nagawa,F. and Noulas, C., Characteristics associated with low fertility in acidic African soils and effective nutrient management. NAGREF (draft paper). 10. Th. Karyotis, P. Ebanyat, F. Nagawa, Th. Mitsimponas and Christos Noulas Unfertile Ugandan soils and nutrient management. Παρουσίαση στο τελικό workshop. Farmer field school experiences on land and water management in Africa, του Προγράμματος "Integrated nutrient management to attain sustainable productivity increases in East African farming systems" (draft paper, INMASP). 11. Theodore Karyotis, Peter Ebanyat, Theodore Mitsimponas, Florence Nagawa, Christos Noulas and Miltiadis Tziouvalekas Characteristics associated with low fertility in acidic Ugandan soils and effective nutrient management In: Future Agricultures Debate. Policy frameworks for increasing soil fertility in Africa: debating the alternatives. (http://www.futureagricultures.org/en/e-debates/soil_fertility/soilfertility_resources.html). 12. Th. Karyotis, M. Tziouvalekas, Ch. Noulas and Th. Mitsimponas Properties, characteristics and soil nutrients in Southern European countries. Cost action 639. "Greenhouse-gas budget of soils under changing climate and land use" Thematic workshop: "Soil carbon in Mediterranean Ecosystems" Florence, ITALΥ, 2-3 March Γ. Επιστημονικές μελέτες ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. (Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα). ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Άρδευση αναδασμού στο Δ. Δ. Ομολίου. Δήμου Ευρυμενών Ν. Λάρισας. Συμμετοχή στη ερευνητική ομάδα του ΕΘΙΑΓΕ/ΙΧΤΕΛ. Έναρξη - Λήξη: 4/2006 8/2006. Δ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Φεβρ Νοεμβ.1998: (Μη ανταγωνιστικό) «Μείωση της Νιτρoρύπαvσης Γεωργικής Πρoέλευσης στo Θεσσαλικό Κάμπo (ΚΑΝ. Ε.E. 2078/92) με την 31213/117/ απόφαση του Υπ. Γεωργίας. [Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Ερευνάς (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας (Ι.Χ.Τ.Ε.Λ)]: Επιστημονικός συνεργάτης (μέλος επιστημονικής ομάδας) σε θέματα σχέσης εδάφους-φυτού. Έλεγχος νιτρικών και αμμωνιακών λιπασμάτων σε εδάφη στα πλαίσια του Προγράμματος. Νοεμβ.1998 Ιουλ. 2002: Υποψήφιος διδάκτορας και επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα "Rooting patterns and protein yield of spring wheat cultivars." (ETH, Project Nº: 8865). Ελβετικό Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης [Swiss Federal Institute of Technology (ΕΤΗ)]. Ερευνητικές εργασίες στα πλαίσια του προγράμματος: 1. Liedgens, M., Noulas, Ch., Soldati, A., Stamp, P., Richner, W., Feil, B (1999): Wurzelwachstum und Stickstoffaufnahmeeffizienz von Sommerweizensorten. (Root growth and nitrogen uptake efficiency of spring wheat cultivars). 43. Jahrestagung vom 16 bis 18 September 1999 in Göttingen-

6 Germany. Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften 12, (Communications of the Societies of Crop Sciences 12, ). 2. Noulas, Ch., Liedgens, M., Richner, W., Soldati, A., Feil, B., (2001): Nitrogen accumulation and use in spring wheat (Triticum aestivum L.) in relation to nitrogen leaching. Swiss Society of Agronomy. Institut Agricole de l Etat de Fribourg, Switzerland (March, 23, 2001). Bulletin SGPW/SSA N 15 pp Noulas, Ch., Liedgens, M., Richner, W., Soldati, A., Feil, B., (2001): Parameters of nitrogen use efficiency in spring wheat (Triticum aestivum L.) as related to nitrogen leaching (Paramètre e l`efficacitè de l`utilisation de l`azote par le blè de printemps (Triticum aestivum L.) liès au lessivage des nitrates), 11 th Nitrogen Workshop, INRA, Reims, France (September, ). Book of abstracts. pp Noulas, Ch., Liedgens, M., Feil, B., Richner, W., Stamp, P., (2001): Stickstoffeffizienz und-auswaschung bei Sommerweizen. (Nitrogen efficiency and N leaching with summer wheat). 44. Jahrestagung vom 27 bis 29 September 2001 in Bonn. Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften 13, (Communications of the Societies of Crop Sciences 13, ). 5. Noulas, Ch., Stamp, P., Soldati, A., Liedgens, M., (2004). Nitrogen use efficiency of spring wheat genotypes under field and lysimeter conditions. Journal of Agronomy and Crop Science 190, Noulas Ch., Liedgens M., Stamp P., Alexiou I., and J. M. Herrera (2009). Subsoil root growth of field grown spring wheat genotypes (Triticum aestivum L.) differing in nitrogen use efficiency parameters. Journal of Plant Nutrition (in press). Σεπτ Σήμερα Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης στα παρακάτω προγράμματα: Α) (Ανταγωνιστικό) "Integrated nutrient management to attain sustainable productivity increases in East African farming systems" (INCO-DEV Project). ICA4- CT No Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Ερευνάς (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας (Ι.Χ.Τ.Ε.Λ.). Ερευνητικές εργασίες στα πλαίσια του προγράμματος που δημοσιεύτηκαν: 1. Karyotis Τh., and Ch. Noulas. (2003). Sampling, determination and interpretation of African soil systems. Παρουσιάσθηκε στο workshop του Προγράμματος "Integrated nutrient management to attain sustainable productivity increases in East African farming systems", που πραγματοποιήθηκε στο Mbale-UGANDA, Φεβρουάριος Karyotis, Th., Onduru, D.D., Noulas, Ch., Gachimbi, L.N., and Muchena, F.N. Nutrients, Trace Elements and Net N Mineralization in Acid Kenyan Soils. Proceedings of the 6th International Symposium on Plant-Soil Interactions at Low ph. August 1-5, Sendai, Japan. Book of proceedings pp Karyotis, Th., Onduru, D.D., Noulas, Ch., Gachimbi, L.N., and Muchena, F.N., Nutrients, Trace Elements and Net N Mineralization in Acidic Kenyan Soils. Soil Science and Plant Nutrition. 51(5), Β) (Ανταγωνιστικό) CADSES-INTERREG III-B: Governance models for sustainable integrated rural development and multifunctional agriculture; networking and dissemination on the web. «Διακυβερνητικά μοντέλα για ολοκληρωμένη

7 αειφόρο αγροτική ανάπτυξη και πολυ-λειτουργική γεωργία- δικτύωση και διάδοση στο διαδίκτυο» (GOVERNET). Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Ερευνάς (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας (Ι.Χ.Τ.Ε.Λ.) Εργασίες και παρουσιάσεις στα πλαίσια του προγράμματος: 1. Kotsopoulos S., Alexiou J., Noulas Ch., Στα πλαίσια του προγράμματος GOVERNET (INTERREG III-B). Governance models for sustainable integrated rural development and multifunctional agriculture net working and dissemination on the web. Description of the Case-study Area. Larissa, Greece. pp Ζέρβα Γ., Κωτσόπουλος Σπ., Αλεξίου Ι. & Νούλας Χρ «Διακυβερνητικά μοντέλα για ολοκληρωμένη αειφόρο αγροτική ανάπτυξη και πολυλειτουργική γεωργία- δικτύωση και διάδοση στο διαδίκτυο - Περιγραφή της Περιοχής Μελέτης Λάρισας». Παρουσίαση στα πλαίσια του προγράμματος CADSES-INTERREG III-B (GOVERNET). 1 η συνάντηση διακυβερνητικού συμβουλίου περιοχής μελέτης Λάρισας, 06 Δεκεμβρίου 2005, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./Ι.Χ.Τ.Ε.Λ. Λάρισα. 3. Κωτσόπουλος Σπ., Αλεξίου Ι. & Νούλας Χρ Παρουσίαση στα πλαίσια του προγράμματος CADSES-INTERREG III-B (GOVERNET). 2 η συνάντηση διακυβερνητικού συμβουλίου περιοχής μελέτης Λάρισας, 09 Μαΐου 2006, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./Ι.Χ.Τ.Ε.Λ. Λάρισα. 4. Κωτσόπουλος Σπ., Αλεξίου Ι. & Νούλας Χρ Παρουσίαση στα πλαίσια του προγράμματος CADSES-INTERREG III-B (GOVERNET). 3d work seminar and 4 th meeting of the technical scientific committee. Θεσσαλονίκη 1-2 Ιουνίου Alexiou I., Kotsopoulos Sp., Noulas Ch., and Kalfountzos D Oral presentation. Governance and local development: The experience of the GOVERNET project. Final meeting of the GOVERNET project. 28 November Venetia, Italy. Ε) Συμμετοχή σε διεθνείς επιστημονικές δράσεις και συνεργασίες Ι) COST action 852. "Quality Legume-Based Forage Systems for Contrasting Environments of Europe" (Γραμματεία του COST της E.U). Μέλος της Ομάδας Εργασίας του «Common Experiment» (benefits of grass species mixtures) και του Working Group 2 (WG2). Εργασίες και παρουσιάσεις στα πλαίσια του προγράμματος: 1. Iliadis C., Karyotis Th., Ch. Noulas and Mitsibonas Th. Alfalfa moist mixture of the common experiment in Greece (results of the first year). Παρουσίαση στο COST action 852. Key to Sustainable Agriculture. Quality Legume - based Forage Systems for Contrasting environment. Proceedings of the WG1 and WG2 meeting, September, 2004, Ystad, Sweden. pp Karyotis, Th., Mitsibonas Th. Tziouvalekas M. and Noulas, Ch. Common experiment: selected properties and status of soil nutrients Παρουσίαση στο COST action 852. Key to Sustainable Agriculture. Quality Legume -based Forage Systems for Contrasting environment. Proceedings of the WG1 and WG2 meeting, September, 2004, Ystad, Sweden. pp 38. ΙΙ) COST action 814. Μελέτη της προσαρμοστικότητας του φυτού Κουїνόα (Chenopodium quinoa Willd.) κάτω από ξερο-θερμικές συνθήκες και σε αλατούχα αλκαλικά εδάφη στα πλαίσια της συντονισμένης δράσης COST 814 (Crop development for the cool and wet regions in Europe, Small grain cereals and pseudocereals). Στη συντονισμένη δράση συμμετείχαν τα Ινστιτούτα Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας (Ι.Χ.Τ.Ε.Λ) και Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας (ΙΚΦ & Β).

8 Ερευνητικές εργασίες στα πλαίσια του προγράμματος που δημοσιεύτηκαν: 1. Iliadis C., Karyotis Th., and Ch. Noulas. Breeding of new quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) varieties with adaptation to neutral and saline sodic soils. Presentation at the VIII European Society of Agronomy (ESA) Congress: European Agriculture in a Global context July 2004, KVL Copenhagen Denmark. Book of proceedings pp Karyotis, Th., Iliadis, C., Noulas, Ch., and Mitsibonas, Th., (2003). Preliminary research on seed production and nutrient content for certain quinoa varieties in a saline sodic soil. Journal of Agronomy and Crop Science 189, (6) ΙΙΙ) COST action 639. "Greenhouse-gas budget of soils under changing climate and land use" Thematic workshop: "Soil carbon in Mediterranean Ecosystems" Στη συντονισμένη δράση συμμετείχαν τα Ινστιτούτα Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας (Ι.Χ.Τ.Ε.Λ). Ερευνητικές εργασίες στα πλαίσια του προγράμματος: 1. Th. Karyotis, M. Tziouvalekas, Ch. Noulas and Th. Mitsimponas Properties, characteristics and soil nutrients in Southern European countries. Cost action 639. "Greenhouse-gas budget of soils under changing climate and land use" Thematic workshop: "Soil carbon in Mediterranean Ecosystems" Florence, ITALΥ, 2-3 March ΣΤ) Άλλες ιδιότητες Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Μέλος του Γεωπονικού Συλλόγου Ελλάδος Μέλος του συλλόγου «Φίλοι του Πηνειού και του παραποτάμιου πολιτισμού του» Ειδικευμένος ως Μετεωρολόγος - παρατηρητής καιρού συντάκτης μετεωρολογικών χαρτών, [Ειδίκευση στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και εκπλήρωση καθηκόντων κατά την 20μηνη στρατιωτική θητεία] Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών (Α.Μ. ΕΒ13689) του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΩΝ Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.). Λάρισα 4 Μαρτίου 2009

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕIΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΠΑΝΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τηλ. 2410 671307,

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ

ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ 1 ΒIΟΓΡΑΦIΚΟ ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ DR ΘΕΟΔΩΡΟΥ KAΡYΩTH, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΕΘΙΑΓΕ HMEΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 13-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Φαλάνη - ΛΑΡIΣΗΣ OIKOΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Παvτρεμέvoς Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟIΚIΑΣ : Εθvικής Αvτίστασης

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ

: ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Τόπος Γέννησης Υπηκοότης Οικογενειακή Κατάσταση Διεύθυνση Εργασίας : ΚΩΤΣΟΠΟYΛΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ : IΩΑΝΝΗΣ : Αμπελώνας - Τυρνάβου - Λαρίσης : Ελληνική : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΖΕΡΒΑ Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Γεωπόνος, M.Sc & Ph.D Περιβαλλοντική Μηχανική Ερευνητικός Συνεργάτης και Διδακτικό Προσωπικό Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουργιαλάς N.

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Π E Ρ I E X

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός

ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός ΜΑΡΙΑ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ρ Χημικός 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ 1986 1991 Πτυχίο Χημείας (Πολύ καλά 7,53) Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1991-1995 ιδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΑΤΑΚΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΑΤΑΚΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΑΤΑΚΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΑΤΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 30-6-1983: Απολυτήριο Λυκείου (17,8/20) 21-10-1988: Πτυχίο Γεωπονίας Α.Π.Θ με βαθμό 8,54 Άριστα. 24-11-1988:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΑΡΑΠΗΣ Όνομα : Γεράσιμος Διεύθυνση κατοικίας : Πραξιτέλους 36, 16777 Ελληνικό. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 14 Μαρτίου 1954, Πειραιάς. Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Διεύθυνση: ----. Τηλ. : (22510) 36-211, 36-264, FAX: 36-264 (γραφείο) 71-762 (σπίτι) E-mail: ihatz@aegean.gr URL: http://www.env.aegean.gr/labs/remote_sensing/remote_sensing.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο : Μάνος Βασίλης Επάγγελμα : Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διεύθυνση κατοικίας : Καρακάση 9, 54 248 Θεσσαλονίκη, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ ΣΠΟΥΔΕΣ Δίπλωμα Διδάκτορος, Σχολή Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Κτιρίου, Πανεπιστήμιο Bath, (Η.Β.). Πτυχίο MSc Ενέργεια και Κτίρια, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. Φραγκιαδάκης, Βιογραφικό Σηµείωµα, Φλεβάρης 2013

Γ. Α. Φραγκιαδάκης, Βιογραφικό Σηµείωµα, Φλεβάρης 2013 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου και της Ελένης (5/10/1961) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής & Μεταβολισμού Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604 Γεννήθηκα στο χωριό Δοξαρά του νομού Λάρισας το 1948. Τον Ιούνιο του 1966 αποφοίτησα από το Α' Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές Μιχάλης Σ. Σκούρτος Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ερευνητής Εταίρος επι τιμή (Honorary Research Fellow) Centre for Social and Economic Research on the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1959 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ : Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1959 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ : Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΧΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΠΟΤΣΙΟΥ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1959 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥ ΡOMEIO: chryssyp@survey.ntua.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με ένα παιδί. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Σιδηράς Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δοϊράνης 42, 113 63 Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4142362, 210-8231877, fax 210-4142392 email sidiras@unipi.gr ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 22/3/1960

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΪΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάρτιος 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κων/νος Κομνίτσας ΙΔΙΟΤΗΤΑ Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Καθηγητής, Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Πολ. Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12,

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12, BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : Δέσποινα Βάμβουκα-Καλoύμενου Ημερομηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα με δύο

Διαβάστε περισσότερα