NAVins ERP Innovative solutions dynamic results Software Development & Consulting

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.diastasys.com NAVins ERP Innovative solutions dynamic results Software Development & Consulting"

Transcript

1 NAVins ERP Innovative solutions dynamic results Software Development & Consulting

2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Σχεδιάζουµε και αναπτύσσουµε καθετοποιηµένες λύσεις, έχοντας κατανοήσει πλήρως τις εξειδικευµένες ανάγκες, καθώς και τις απαιτήσεις και τάσεις του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιείται ο κάθε πελάτης. Με αυτό τον τρόπο, η DIASTASYS υλοποιεί µε απόλυτη επιτυχία λύσεις που προσφέρουν αξιόπιστα, θετικά και µακροχρόνια αποτελέσµατα. Τα προϊόντα λογισµικού της DIASTASYS, αναπτύσσονται και εξελίσσονται µέσα από διαδικασίες που αποσκοπούν παράλληλα στην καινοτοµία, στην εργονοµική σχεδίαση, στη γρήγορη παραµετροποίηση και στην διαρκή αναβάθµιση τους, έτσι ώστε να προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών που καλύπτει κάθε πτυχή του κύκλου ζωής κάθε λύσης από την ανάπτυξη στρατηγικής µέχρι τη χρήση και τη συντήρηση της. ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Επιχειρήσεις και oργανισµοί σε παγκόσµιο επίπεδο επιδιώκουν πολυδιάστατη ανάπτυξη µέσα σε σκληρό ανταγωνισµό. Η βάση της επιτυχηµένης πορείας τους συνίσταται στην ευθυγράµµιση των στρατηγικών µοντέλων και επιλογών µε την άµεση και ακριβή καταγραφή των επιχειρηµατικών δεδοµένων, την οµαλή διεκπεραίωση των συναλλαγών, την παραγωγή εκµεταλλεύσιµης πληροφορίας, και την δυνατότητα έγκαιρης άντλησης επιχειρηµατικής ευφυΐας για την ανίχνευση περιοχών προς βελτίωση, την διαπίστωση περιθωρίων περαιτέρω ανάπτυξης, την ορθολογική κεφαλαιοποίηση ευκαιριών, τεχνολογικών εξελίξεων και καναλιών µε απώτερο στόχο την καλλίτερη, διαχρονικά, ικανοποίηση των πελατών τους. Ακρογωνιαίος λίθος των παραπάνω είναι η δυνατότητα ολοκληρωµένης διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP). ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Oι Επιχειρήσεις του Ασφαλιστικού Κλάδου (ασφαλιστικές εταιρίες, πρακτορεία, µεσίτες ασφαλειών, κ.α.), αναπτύσσονται µε δυναµικότητα, σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισµού. Ποιότητα υπηρεσιών, ταχύτητα εξυπηρέτησης και ορθολογικά κόστη δίνουν το πλεονέκτηµα. Συνεπώς, οι εταιρίες του κλάδου βασίζουν την αποτελεσµατική επιχειρηµατική πορεία τους στον αποδοτικό σχεδιασµό, παρακολούθηση και διαχείριση εξειδικευµένων οντοτήτων (προσφορές, προτάσεις ασφάλισης, ασφαλιστήρια συµβόλαια, φόρµες & παραστατικά συµβολαίων, νέα συµβόλαια, ανανεωτήρια, πρόσθετες πράξεις, κ.α.), και τις σχετικές διεκπεραιώσεις δραστηριοτήτων, όπως υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν το λειτουργικό συσχετισµό τους µε τις βασικές εµπορικές οντότητες (πελάτες, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, κ.α.). Σαν αποτέλεσµα, η ορθολογική και εύστοχη υιοθέτηση µίας εξειδικευµένης ERP λύσης για τον Ασφαλιστικό Κλάδο, προσδίδει ταχεία πληροφόρηση και ολοκληρωµένη εικόνα της επιχείρησης. Cheques Documents Policies Claims Receivables Data out of control Customer Relationship Management Resources Brokers Payments Commissions Customers Vendors Manual Reconciliation Do you feel confident regarding your data correctness? management

3 Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ DIASTASYS Η DIASTASYS προσφέρει ένα ενιαίο σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ειδικά σχεδιασµένο για ολοκληρωµένη διαχείριση επιχειρήσεων του Ασφαλιστικού κλάδου. Το NAVins for Microsoft Dynamics NAV βασισµένο στη διεθνώς αναγνωρισµένη πλατφόρµα Microsoft Dynamics NAV εγγυάται ολοκληρωµένη διαχείριση ενοποιώντας πληροφοριακά τα επιµέρους συστήµατα της επιχείρησης, εύρυθµη και συνεχή υποστήριξη λειτουργίας (day-to-day), αξιόπιστη, και αξιοποιήσιµη επιχειρησιακή πληροφόρηση και γνώση, έγκαιρη δυνατότητα απόκρισης στις µεταβολές της αγοράς, ασφάλεια και ανταποδοτικότητα στην επένδυση. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Στο NAVins for Microsoft Dynamics NAV όλες οι επιχειρηµατικές οντότητες (συµβόλαια, πελάτες, προµηθευτές, κ.α.) είναι αλληλένδετες και επικοινωνούν µεταξύ τους στο παρασκήνιο (hiding complexity) χωρίς ο χρήστης του συστήµατος να το αντιλαµβάνεται ή να πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Ως παράδειγµα, το υποσύστηµα της οικονοµικής διαχείρισης ενηµερώνεται αυτόµατα κατά τις κινήσεις που πραγµατοποιούνται στο υποσύστηµα διαχείρισης των συµβολαίων. Μέσω, λειτουργικά σχεδιασµένων («έξυπνων») οθονών οι οποίες είναι πλήρως παραµετροποιήσιµες, ο κάθε χρήστης έχει άµεση πρόσβαση στην πληροφορία που τον αφορά, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει τη πολυπλοκότητα του συστήµατος. Η πληροφορία είναι άµεσα διαθέσιµη σε όποιον τη χρειάζεται, τη στιγµή που τη χρειάζεται, χωρίς καθυστερήσεις. ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το NAVins for Microsoft Dynamics NAV είναι περιβάλλον ανοικτής αρχιτεκτονικής και έχει τη δυνατότητα να τροποποιηθεί δυναµικά και εύκολα επεκτείνοντας το λειτουργικό του µοντέλο, ώστε να ικανοποιήσει απόλυτα τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης, σαν να επρόκειτο για ένα κατά παραγγελία (tailor-made) σύστηµα, επιτυγχάνοντας όµως χαµηλότερο κόστος επένδυσης. To Microsoft Dynamics NAV έχει σχεδιαστεί βασισµένο σε φιλοσοφία ανοικτής αρχιτεκτονικής. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στους συνεργάτες της Microsoft να το αναπτύσσουν και να το προσαρµόζουν στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. To NAVins for Microsoft Dynamics NAV υιοθετεί και διατηρεί την ίδια φιλοσοφία, ως κάθετη, και ολοκληρωµένη επέκταση του Microsoft Dynamics NAV προσφέροντας ένα ενιαίο περιβάλλον. Στο NAVins for Microsoft Dynamics NAV είναι δυνατή η εύκολη χρηστικά δηµιουργία νέων µοντέλων πληροφόρησης καθώς και η πλήρη υποστήριξη ανάπτυξης εξειδικευµένων αναγκών επιχειρηµατικής ευφυϊας προκρίνοντας το σαν ένα «όχηµα» χάραξης εµπεριστατωµένων και ρεαλιστικών σχεδίων ανάπτυξης. Financials Policies Brokers Claims Coinsurance Reinsurance CRM Commissions

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ειδικά σχεδιασµένο για να καλύπτει όλες τις επιχειρησιακές οντότητες του Ασφαλιστικού Κλάδου το NAVins for Microsoft Dynamics NAV έχει σχεδιασθεί και προσφέρεται από τη DIASTASYS ως κάθετη λύση η οποία ενσωµατώνει και επεκτείνει το Microsoft Dynamics NAV συνιστώντας µία δυναµική πλατφόρµα για την ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική διαχείριση των λειτουργιών και πληροφοριών της επιχείρησης, την επεκτασιµότητα σύµφωνα µε τις νέες επιταγές της ασφαλιστικής αγοράς δίνοντας έµφαση στην αυτοµατοποίηση των διαδικασιών της Οικονοµικής Διεύθυνσης µε πλούσιο φάσµα χαρακτηριστικών: Πελάτες, Συνεργάτες, Εταιρίες & Κλάδοι ασφάλισης, Καλύψεις ανά κλάδο & Πακέτα καλύψεων ανά εταιρία, Συµβόλαια, Ανανεωτήρια, Πρόσθετες πράξεις, Προσφορές Αντασφαλιστικές Συµβάσεις, Συνασφάλειες Ζηµίες, Παθόντες, Πραγµατογνωµοσύνες, Ηλεκτρονική Αναγγελία, Παρακολούθηση Δικαστικού κυκλώµατος Ζηµιών (Αγωγές κλπ..) Εισπράκτορες & Ιστορικότητα συµβολαίου, Προµήθειες, Δενδρικές Υπερπροµήθειες & Bonus προµηθειών, Προµήθειες ανά κλάδο, Εταιρεία, κάλυψη & τον συνδυασµό τους, Οικονοµική συναλλαγή µε τον πελάτη, µε τον συνεργάτη, & την εταιρία, Προσφορές ασφαλίστρων ανά εταιρία, Διαχείριση Πελατειακών σχέσεων (Καµπάνιες, Επικοινωνίες, Ενέργειες) Αυτόµατη τιµολόγηση, Διαδικασία δηµιουργίας & ενηµέρωσης ανανεωτηρίων Έκδοση ασφαλιστηρίων & προσθέτων πράξεων σε διαφορετικό έντυπο ανά εταιρία, Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση διάφορων εγγράφων (Σε πελάτες, Συµβόλαια, Ζηµιές, Εταιρείες, Συνεργάτες ), Δυνατότητα εισαγωγής δεδοµένων (Ασφαλιστηρίων, Ανανεωτηρίων, Πρ. Πράξεων) από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, Συµµόρφωση στις οδηγίες Solvency II. Το Microsoft Dynamics NAV προσφέρει εξαιρετική εµπειρία χρήστη και τεχνολογικές καινοτοµίες που απλουστεύουν την πρόσβαση σε πληροφορίες, ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναµική της επιχείρησης, βελτιώνουν την ενοποίηση των δεδοµένων µέσω µιας σειράς ποιοτικών εφαρµογών, προκρίνουν τη δηµιουργία επιχειρησιακών αναφορών και µεγιστοποιούν την επένδυσή αξιοποιώντας τα άλλα προϊόντα και τις τεχνολογίες της Microsoft Οι λειτουργίες που περιλαµβάνει είναι: Οικονοµική Διαχείριση, Γενική Λογιστική & Αναλυτική Λογιστική, Συστήµατα Αυτόµατης Καταγραφής Δεδοµένων, Προγραµµατισµός Ζήτησης & Διαχείριση Αξιογράφων, Πολλαπλά Νοµίσµατα, Αναλυτικές Αναφορές & Πολυδιάστατες Αναλύσεις, Αναφορές Επιχειρηµατικής Αποδοτικότητας (Business Analytics), Πωλήσεις & Marketing, Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management), Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων.

5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ To NAVins for Microsoft Dynamics NAV συνιστά µία δυναµική πλατφόρµα, η οποία διασφαλίζει επεκτασιµότητα και σιγουριά καθώς η επιχείρηση σας µεγαλώνει. Η ανοικτή αρχιτεκτονική και η προηγµένη τεχνολογία του συστήµατος µπορεί να υποστηρίξει εκατοντάδες χρηστών, αντιµετωπίζοντας ριζικά το πρόβληµα των αναβαθµίσεων των συστηµάτων υποδοµής, όπως και την πολλαπλή ανάγκη ένταξης νέων διαχειριστικών απαιτήσεων καθώς η επιχείρηση σας µεγαλώνει. Με την προσθήκη του NAVins for Microsoft Dynamics NAV καλύπτονται και οι απαιτήσεις χάραξης και ελέγχου σε πραγµατικό χρόνο της στρατηγικής των επιχειρήσεων του ασφαλιστικού κλάδου. Περαιτέρω, η Microsoft, εκ των µεγαλυτέρων εταιριών πληροφορικής, αποτελεί αδιαµφισβήτητη εγγύηση, καθώς το Microsoft Dynamics NAV είναι µια ολοκληρωµένη εφαρµογή διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων που χρησιµοποιείται σε περισσότερες από εταιρίες σε 50 χώρες. Το Microsoft Dynamics NAV θα επεκτείνεται και θα αναβαθµίζεται διαχρονικά επιτρέποντας κατά συνέπεια και στο NAVins ERP τη δυναµική του συνεισφορά στη διατήρηση και αύξηση της επιχειρησιακής ετοιµότητας και της αξίας της επένδυσης που προσφέρει. TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ N-tier Αρχιτεκτονική Multi-User Περιβάλλον Πολυγλωσσικό Περιβάλλον Κάθε χρήστης περιορίζεται στις λειτουργίες που εµπίπτουν στις δικές του αρµοδιότητες, τα δεδοµένα παραµένουν ορθά και έγκυρα, καθώς οι κρίσιµες πληροφορίες διοχετεύονται µόνο στους κατάλληλους αποδέκτες. Διασφάλιση ακεραιότητας δεδοµένων Καθορισµός επιπέδων πληροφόρησης Απεριόριστη δυνατότητα υποστήριξης χρηστών, εταιρικών διευθύνσεων, υποκαταστηµάτων, γεωγραφικών περιοχών, κ.α.) SQL Server, Visual Studio.NET Περιβάλλον Ανάπτυξης Ολοκλήρωση µε άλλα συστήµατα µέσω Web Services Web-based functionality ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ Το QlikView προσφέρει σφαιρική πληροφόρηση για την σωστή οργάνωση της επιχείρησης και την εµπεριστατωµένη σχεδίαση εταιρικής στρατηγικής. Επίσης παρέχει την ευχέρεια µέσω των πληροφοριών για τη πρόβλεψη στις διαµορφούµενες τάσεις της αγοράς, τις κινήσεις του ανταγωνισµού, τις ανάγκες των πελατών και της κατάρτισης προϋπολογισµών και πρόληψη κρίσιµων λειτουργιών της επιχείρησης. Η παραπάνω πλατφόρµα επιχειρηµατικής ευφυϊας θεωρείται κορυφαία της διεθνούς αγοράς γιατί αυξάνει την επιχειρηµατική στρατηγική ετοιµότητα µε τη δυνατότητα να µετατρέπει τα εταιρικά δεδοµένα σε εφαρµόσιµη γνώση µέσω της πολυδιάστατης ανάλυσης των δεικτών απόδοσης. Μέσω ενός ιδιαίτερα φιλικού περιβάλλοντος εργασίας, αυτή η λύση επιχειρηµατικής ευφυΐας έχει την δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες σε ολόκληρη την κλίµακα της ιεραρχίας µιας επιχείρησης για να ελέγχεται και προγραµµατίζεται η λήψη αποφάσεων για κάθε διεύθυνση αλλά και για το σύνολο της επιχειρηµατικής δράσης.

6 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ QLIKVIEW Μέσω της ευελιξίας άντλησης, διαµόρφωσης και γρήγορης παραγωγής και διάχυσης κρίσιµων αναφορών µε τη πλατφόρµα Qlikview, η DIASTASYS υποστηρίζει στα πλαίσια του NAVins for Microsoft Dynamics NAV «Σφαιρική Εικόνα Πληροφόρησης» µε σκοπό την έγκαιρη λήψη αποφάσεων σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο. Οι αναφορές και οι αντίστοιχοι δείκτες µπορούν ενδεικτικά να προσφέρουν: Ανάλυση Κινδύνου Ζηµιών - Δείκτης Συχνότητας ανά Ζηµιά, - Δείκτης Απωλειών (Loss Ratio), - Ασφάλιστρα από Συµβόλαια µε ζηµιά. Η ανάλυση µπορεί να γίνει: ανά Συνεργάτη, Εταιρεία, Περίοδο, όπως και ανά οποιοδήποτε στοιχείο του ασφαλιζόµενου αντικείµενου, Απεικόνιση Αρχικής - Τελικής πρόβλεψης και πραγµατοποιηθέντος κόστους και σύγκρισή τους, Ανάλυση Έκθεσης σε Κίνδυνο (Μέσο και σωρευτικό κεφάλαιο κινδύνου ανά διάφορες σχετικές µε το κίνδυνο διαστάσεις), Ανάλυση και κατανοµή ασφαλίστρων - οχηµάτων ανά διάφορες διαστάσεις (Χρήση, Μάρκα, Κατηγορία, Χρώµα, Συνεργάτη κ.λπ.), Πλήρες και ακριβές σύστηµα αναφορών σε πραγµατικό χρόνο υλοποιώντας τα πρότυπα συµµόρφωσης µε το Solvency II. NAVins Management Policies Renewals Endorsements Claims Reinsurance Coinsurance Brokers Commissions Retrieve Data from Unified DB CRM Doc. Mgt. Underwriting Transparent communication Business Intelligence Managing NAVins & MS-NAV from a unified interface

7 TO ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ Δηµιουργούµε και παραδίδουµε λύσεις πληροφορικής που αφορούν κάθε πτυχή της επιχειρηµατικής σας συνέχειας και στηριζόµαστε σε µια οµάδα εξειδικευµένων στελεχών υψηλής τεχνικής κατάρτισης µε σκοπό οι σύµβουλοι της DIASTASYS να διαθέτουν την εξειδικευµένη γνώση, επαγγελµατική εµπειρία και τα προσόντα που απαιτούνται για την οργάνωση, παραµετροποίηση και την προσαρµογή των εφαρµογών λογισµικού στις ανάγκες κάθε Οργανισµού, ώστε να καλύπτει τις επιχειρηµατικές απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές, και να συντελεί στην επιτυχία της εταιρείας και την ικανοποίηση των χρηστών. Κύρια χαρακτηριστικά του φάσµατος των υπηρεσιών της DIASTASYS: Πρόσθετες υπηρεσίες που διαµορφώνουν και προσαρµόζουν ένα σύστηµα ERP, Ανάπτυξη νέων υποσυστηµάτων που εξειδικεύουν το Microsoft Dynamics NAV σε κάθετες αγορές, Ανάπτυξη προσωποποιηµένων συστηµάτων Business Intelligence δηµιουργώντας ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης της πληροφορίας και της γνώσης, µέσω της στρατηγικής συνεργασίας µας µε την παγκοσµίως ανεγνωρισµένη πλατφόρµα της QlikView, σχεδιάζουµε εφαρµογές επιχειρηµατικής ευφυΐας, οι οποίες λειτουργούν και υποστηρίζουν τις τάσεις και τους ρυθµιστικούς κανόνες των κάθετων αγορών µε απώτερο σκοπό την ενδυνάµωση γρήγορης και µε ακρίβεια ενηµέρωσης του κάθε τοµέα των επιχειρήσεων, Ενσωµάτωση διεθνών πρακτικών, και ρυθµιστικών κανόνων µε προσαρµογή τους στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών επιχειρήσεων, Mobile Application Services (επιχειρηµατικές εφαρµογές που βοηθούν τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις βασικές πληροφοριακές και επιχειρησιακές διαδικασίες, όπου και όποτε θέλουν, µέσω φορητών συσκευών), Μεθοδολογίες διαχείρισης έργων (Project Management) και διασφάλισης ποιότητας, Υλοποίηση βασικών πληροφορικών υποδοµών (Professional Services), Συµβουλευτική υποστήριξη (Business Consulting) για µεγιστοποίηση του οφέλους από τη χρήση των προσφερόµενων λύσεων, Σηµαντικές και σε βάθος παραµετροποιήσεις των προϊόντων της, Aνάπτυξη και διασύνδεση custom-modules που υποστηρίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα, Εγκατάσταση και συντήρηση του παραγόµενου λογισµικού, Εκπαίδευση των χρηστών προσαρµοσµένη κάθε φορά στις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης, Συνεχής και αξιόπιστη υποστήριξη µετά την υλοποίηση του έργου και αναβάθµιση των εκδόσεων του NAVins for Microsoft Dynamics NAV

8 Innovative solutions dynamic results Λεωφ. Πεντέλης 25, Χαλάνδρι, Τηλ.: , Fax:

Innovative solutions dynamic results

Innovative solutions dynamic results www.diastasys.com Innovative solutions dynamic results Software Development & Consulting Innovative solutions dynamic results H DIASTASYS ιδρύθηκε το 2007 και είναι από τις δυναµικά ανερχόµενες και εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software Στρατηγική Επιλογή Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Εταιρείας: URL: Entersoft S.A. www.entersoft.gr Τίτλος Case-Study Entersoft Business Suite και Entersoft Profit - ERP δεύτερης γενιάς για µεγάλες, µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις βασισµένο εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τιεείναι όόμως CRM?? Είναι τα αρχικά του Customer Relationship Management! (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) Πως περιγράφεται?

Τιεείναι όόμως CRM?? Είναι τα αρχικά του Customer Relationship Management! (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) Πως περιγράφεται? ΟΔΗΓΟΣ CRM Customer Relationship Management Ο όρος CRM πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90 και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πρακτικές αλλά και το λογισμικό μέσω των οποίων μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE 2012

COMPANY PROFILE 2012 ims_cp_v08.doc COMPANY PROFILE 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ... 4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ... 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΑΛΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΑΞΤΕΕ Μαστιχάρι, Κως

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΑΛΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΑΞΤΕΕ Μαστιχάρι, Κως Πρόταση για ανάπτυξη Πληροφορικού Συστήματος με δύο σκέλη : α) Frontend Σύστημα Ξενοδοχειακού Λογισμικού και β) Σύστημα Λογιστικής Διαχείρισης (διασυνδεδεμένο με το frontend) και Μισθοδοσίας, στην «ΑΜΑΛΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

38 σελίδες ΑΦΙΈΡΩΜΑ. Τεχνολογία και Ασφαλιστικές Εταιρίες

38 σελίδες ΑΦΙΈΡΩΜΑ. Τεχνολογία και Ασφαλιστικές Εταιρίες 38 σελίδες και Ασφαλιστικές Εταιρίες 1 Πώς αξιοποιείτε την τεχνολογία στην εταιρία σας για την βελτίωση των σχέσεων με τους διαμεσολαβούντες; Η τεχνολογία έχει γίνει εργαλείο της δουλειάς του σημερινού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

WORK SMART IN RETAIL LS RETAIL ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

WORK SMART IN RETAIL LS RETAIL ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ WORK SMART IN RETAIL LS RETAIL ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «Ένα από τα βασικά προτερήματα του Microsoft Dynamics NAV είναι ότι μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο που μπορεί να επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα