AerobTec Altis Micro

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AerobTec Altis Micro"

Transcript

1 AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska Bratislava

2 Obsah 1.Vlastnosti Úvod Princíp činnosti Opis zariadenia... 4 Použitie konektorov výškomera Altis Micro... 4 Montáž do lietadla... 5 Pripojenie výškomera len pre záznam... 5 Zapojenie pre súťaže s vnútorným BEC... 5 Pripojenie s externým BEC... 6 Zapojenie pre telemetriu... 6 Pripojenie k počítaču cez USB Indikácia stavu výškomera Altis Micro pomocou LED diódy Práca s výškomerom Altis Micro v programe Altis Flight Manager... 8 Okno Altis Micro... 9 Sťahovanie dát... 9 Nastavenia... 9 Aktualizácia firmvéru Typy firmvéru Záložný firmware Upozornenia Často kladené otázky a riešenie problémov Informácia k likvidácii elektronických zariadení Registrácia produktu Poznámky História revízií... 14

3 1. Vlastnosti Pamäť: Perióda vzorkovania: Rozmery: Hmotnosť: 3.9MB (viac ako 15h záznamu pri vzorkovaní 0,1s a ukladaní výšky, napätia, teploty a vstupného plynu) s (nastaviteľné s krokom 0,1s) 30 x 14 x 7mm Dĺžka káblov asi 7cm 4.7g s JR káblami Rozsah napájacieho napätia: 4 8.4V Teplotný rozsah: C Ukladanie: výšky napätia teploty plynu (vstup aj výstup) Podpora všetkých štandardných súťažným formátov (FAI F5J, ALES, apod.) - pre niektoré súťaže je potrebný aj AerobTec Device terminal, ktorý slúži ako zobrazovacia jednotka LED dióda pre indikáciu stavu Podpora telemetrie pre Jeti model, Multiplex M-Link, Graupner Hott Prepisovateľný firmvér AerobTec Altis Flight manager softvér pre Windows 2. Úvod AerobTec Altis Micro je barometrický výškomer navrhnutý špeciálne na zaznamenávanie výšky RC modelov lietadiel s doplnkovými funkciami pre modelárske súťaže. Vyznačuje sa veľmi malými rozmermi a nízkou hmotnosťou Funguje tak, že sníma atmosférický tlak v aktuálnej výške a na jeho základe vypočíta aktuálnu výšku modelu. Tú následne ukladá do svojej vnútornej pamäte. Výškomer je vybavený pre pripojenie k počítaču s operačným systémom Windows (XP alebo novší) cez USB port. Dodávaný program slúži na vyčítanie nameraných, uloženie a spracovanie zaznamenaných dát. Okrem toho umožňuje aj ich zobrazenie v prehľadných grafoch. Okrem toho obsahuje funkcie založené na súťažných pravidlách kategórie F5J FAI a pravidlách súťaží využívajúcich vypnutie motora v určitej výške. Doplnkovou funkciou výškomera je aj zaznamenávanie teploty, plynu a napájacieho napätia. 3. Princíp činnosti Altis Micro používa moderný rýchly digitálny senzor tlaku, ktorý umožňuje snímať nepatrné zmeny tlaku

4 zodpovedajúce rozlíšeniu pod 0,5m a to pri perióde vzorkovania 0,1s. Vzhľadom na zo, že atmosférický tlak sa časom mení, tieto zmeny ovplyvňujú aj meranie výšky. To je príčinou, prečo sa pri dlhodobých meraniach objavuje odchýlka od skutočných hodnôt. No pre krátke lety typické v RC modeloch môže byť dosiahnutá presnosť veľmi vysoká. Zmerané údaje sú následne uložená vo vnútornej pamäti s veľkou kapacitou, čo umožňuje asi 15 hodín záznamu pri najrýchlejšom vzorkovaní (0,1s). Po zapnutí je výškomer vo fáze inicializácie trvajúcej asi 3s. Počas tejto fázy sa meria referenčná výška a úroveň nulového plynu. Počas tejto fázy je nutné držať plyn hlavného motora na Vašej vysielačke vo vypnutom stave. Odporúčame inicializovať referenčnú výšku zvlášť pre každý let. A to tak, že výškomer odpojíte od napájania a pripojíte ho naspäť. 4. Opis zariadenia Použitie konektorov výškomera Altis Micro Altis Micro obsahuje 5 konektorov. Sú zobrazené na Obr. 1. Ich význam je nasledovný: RC IN RC OUT USB micro COM A vstupný signál z RC prijímača. Cez tento konektor je výškomer aj napájaný. výstupný signál do ESC (regulátora) konektor pre pripojenie k počítaču Molex konektory pre prepojenie s prijímačom podporujúcim telemetriu. V budúcnosti možno očakávať ďalšie možnosti pripojenia. Obr. 1: Konektory na Altis Micro Farva vodiča hnedá červená Signál GND (zem) Kladný pól napájacieho napätia

5 oranžová RC signál Tab. 1: Farby vodičov na konektore Montáž do lietadla Vzhľadom na to, že AerobTec Altis Micro využíva meranie atmosférického tlaku, musí mať otvorený prístup k vonkajšej atmosfére. Nesmie byť hermeticky uzavretý v trupe lietadla ani v inom priestore. Štandardné RC modely lietadiel hermeticky uzavreté nie sú, takže zvyčajne nie sú vyžadované žiadne modifikácie. Hlavná meracia jednotka môže byť jednoducho vložená do voľného priestoru vnútri trupu lietadla. Ak je hlavná meracia jednotka umiestnená mimo lietadla, musí byť umiestnená mimo prúdu vzduchu vytváraného vrtuľou. Neupevňujte zariadenie AerobTec Altis Micro na časti lietadla, ktoré môžu byť počas prevádzky horúce (ESC, batérie). Pripojenie výškomera len pre záznam Ak sa Altis Micro používa len ako záznamový výškomer, pripojte ho do voľného kanála prijímača podľa Obr. 2 Zapojenie musí vyhovovať Tab. 1. Zapojenie pre súťaže s vnútorným BEC Obr. 2: Schéma zapojení výškoměru len pre záznam Pre použitie na súťažiach (F5J FAI, ALES a pod.) sa vstupný JR kábel výškomera pripojí k prijímaču a na výstupný konektor výškomera sa pripojí na ESC JR kábel. Zapojenie je na Obr. 3. Zapojenie musí vyhovovať Tab. 1.

6 Obr. 3: Schéma zapojenia pre súťaže (ESC regulátor otáčok, THRO kanál plynu z prijímača) Pripojenie s externým BEC Pripojenie s externým BEC je podobné pripojeniu s vnútorným BEC. Je však treba vypojiť červený vodič z puzdra konektora regulátora a jeho následného zaizolovania, aby daný vodič nemohol spôsobiť skrat alebo iné problémy. Schéma zapojenia je na Obr. 4. Viac informácií nájdete v návode k Vášmu externému BEC. Obr. 4: Schéma zapojenia výškomera s externým BEC stabilizátorom Zapojenie pre telemetriu Niektoré zostavy vysielačiek a prijímačov umožňujú telemetrický prenos údajov o lete z lietadla na displej vysielačky. Konektor COM na výškomere je určený práve na pripojenie k takému systému. Na pripojenie výškomera k telemetrickému vstupu prijímača podľa Obr. 5 použite kábel Molex / JR na pripojenie k telemetrii (dodávaný samostatne).

7 Pripojenie k počítaču cez USB Obr. 5: Pripojenie výškomera na prijímač s podporou telemetrie Pre stiahnutie zaznamenaných dát z výškomera do počítača (s WINDOWS XP alebo novším) alebo zmenu jeho nastavení sa používa štandardný USB micro kábel (dodávaný samostatne). Po prvom pripojení výškomera (podľa Obr. 6) by sa mal automaticky nainštalovať príslušný ovládač. Pre spracovanie nameraných dát a zmenu nastavení je treba mať nainštalovaný program Altis Flight Manager. Obr. 6: Pripojenie USB kábla 5. Indikácia stavu výškomera Altis Micro pomocou LED diódy Pre indikáciu stavu, v ktorom sa nachádza výškomer, slúži LED dióda. Indikované sú nasledvné stavy: NEODPÁJAŤ OD NAPÁJANIA...

8 Stav je indikovaný veľmi rýchlym blikaním LED. Počas ukladania dát do pamäte sa niekedy vyskytuje okamih, kedy je nebezpečné výškomer vypínať. Hrozí strata všetkých dát v pamäti. Aby sa tomu zabránilo, výškomer na tento stav v dostatočnom predstihu upozorňuje rýchlym blikaním. Keď toto blikanie vidíte, výškomer neodpájajte od napájania, ani nevypínajte hlavné napájanie. USB mód - dlhšie svetelné impulzy raz za sekundu Ide o stav, kedy je výškomer pripojený k počitaču. Mód vyblikávania výšky V prípade, že nie je aktívny iný mód, vyblikáva LED dióda podľa nastavenia buď maximálnu alebo štartovaciu F5J výšku nasledovným spôsobom. Každá cifra je indikovaná zodpovedajúcim počtom krátkych bliknutí. Nula je reprezentovaná dlhým bliknutím. Jednotlivé cifry sú oddelené krátkou medzerou, kým celá výška sa stále opakuje a je oddelená dlhou medzerou. Je to dobre vidieť na nasledujúcich príkladoch: 246m 107m Aktualizácia firmvéru. - Proces aktualizácie firmvéru je indikovaný blikaním s rovnakou preriódou. Postupne sa však predlžuje dĺžka impulzu. Čiže na začiatku prepaľovania sú viditeľné len krátke záblesky, kým na konci LED sviete takmer celú dobu a zhasnutá je len na krátky okamih. Záložný firmvér V prípade, že prepálenie firvéru neprebehne korektne, aktivuje sa záložný firvér. Ten je indikovaný striedaním dlhých a krátkych impulzov. 6. Práca s výškomerom Altis Micro v programe Altis Flight Manager Altis Flight Manager (AFM) je počítačový program pre Windows, ktorý slúži na komunikáciu s výškomerom Altis Micro, ako aj inými zariadeniami od firmy AerobTec a na zobrazenie a spracovanie nimi nameraných dát. Aktuálna verzia je dostupná na Pre AFM je k dispozícii samostatný manuál. Nasledovné stránky sa však venujú nastavenia Altis Micro v tomto programe. Pre pripojenie k výškomeru sa používa Tools -> Device alebo príslušná ikona v lište nástrojov. Otvorí sa

9 nové okno (Obr. 8), ktoré vyzve používateľa k výberu Altis Micro. Po tomto výbere sa AFM automaticky pripojí k výškomeru. Ak je k počítaču pripojených viac výškomerov, program ponúkne používateľovi zoznam, aby si vybral, s ktorým z nich si želá pracovať. Okno Altis Micro Obr. 7: Okno výberu zariadenia Okno Altis Micro obsahuje dve časti. V hornej časti sa zobrazujú všeobecné informácie o zariadení verzia firmvéru, sériové číslo a obsadenie pamäte. Spodná časť slúži na nastavenie výškomera. Sťahovanie dát Na stiahnutie zaznamenaných dát z výškomera slúži tlačidlo Download data. Po stiahnutí je možné okno Altis Micro zatvoriť a pracovať so stiahnutými dátami. Nastavenia Výškomer Altis Micro umožňuje veľmi širokú škálu nastavení a teda si ho môžete nastaviť podľa seba. Na nastavenie sa používa spodná časť okna Altis Micro, ktorá má niekoľko častí: Nastavenia ukladania dát (Obr. 9) Tu sa nachádzajú nastavenia ohľadne ukladania letových dát do pamäte výškomeru. Medzi základné nastavenia patrí Doba vzorkovania, ktorá určuje, ako často sa dáta ukladajú do pamäte. V tejto časti si môžete zvoliť aj ktoré parametre si prajete ukladať do pamäte. Na výber máte výšku, teplotu výškomeru (tá býva o niekoľko stupňov vyššia ako okolitá teplota), vstupný signál PWM (z prijímača) a palubné napätie (to, z ktorého je výškomer napájaný). Pre nastavenie platí pravidlo, že čím je nižšia perióda vzorkovania alebo vyšší počet parametrov, tým viacej sa spotrebováva voľná pamäť. Napriek tomu je pamäť dostatočne veľká na záznam asi 15 hodín letu pri ukladaní takmer všetkých ponúkaných parametrov každých 0,1s. S inými nastaveniami je možné dosiahnuť dokonca záznamy zodpovedajúce až niekoľkým dňom lietania. Medzi parametre ukladania patrí aj moment, kedy sa začínajú merané dáta ukladať do pamäte. Na výber sú nasledovné možnosti: Always on Dáta sa začínajú ukladať hneď po inicializácii výškomera. RC trigger Altis Micro je pripojený na kanál prijímača, ktorý zodpovedá nejakej páčke na

10 vysielačke. Záznam sa spúšťa manuálne zapnutím tejto páčky. Altitude trigger Záznam sa spúšťa po dosiahnutí určitej výšky, ktorú si nastavuje používateľ. Obr. 8: Nastavenie ukladania dát Súťažné nastavenia (Obr. 10) - Existuje niekoľko typov štandardných súťaží. V tejto časti si môžete z ponúkaného zoznamu zvoliť typ súťaže, ktorú preferujete. Tento výber nastaví korešpondujúce parametre podľa potreby automaticky. Obr. 9: Nastavenia pre súťaže Je možné nastaviť si parametre aj podľa seba. K dispozícii je napr. čas alebo výška, pre ktoré sa vypína motor. K dispozícii je aj skupina bezpečnostných a tréningových nastavení. Emergency Motor ON má nasledovnú funkciu. Pri niektorých súťažiach nie je dovolené počas letu opätovne spustiť motor. Napriek tomu je vhodné mať možnosť núdzového spustenia motora. Je na používateľovi, či ju využije. Ak je zakliknuté Emergency Motor ON, prípadný reštart motora vymaže zaznamenanú F5J výšku a uloží o tom informáciu v zázname. Toto je možné neskôr vidieť aj na grafe.

11 Niekedy nie je počas tréningov vhodné pred každým letom výškomer reštartovať len kvôli novému meraniu reštartovať. Možnosť Competition restart spôsobí, že po podletení výšky 8m sa výškomer z pohľadu súťaží chová ako po inicializácii. V prípade ak je aktívne výškove vypnutie motora, je možné aktivovať Antizoom algoritmus, ktorý v závislosti od nastavenia jeho zosilnenia vypína motor takým spôsobom aby letiaci model doletel práve do vypínacej výšky a neprekročil túto hodnotu. Čím je toto zosilnenie vyššie (max. 2,55) tým skorej dôjde k okamžiku vypnutia motora. Ak je toto zosilnenie rovné 0 tak sa výškove vypínanie motora chová rovnako ako keď je Antizoom algoritmus vypnutý. Poznámka: Pre niektoré typy firmvérov sú niektoré nastavenia blokované. Viac informácií nájdete v kapitole Typy firmvéru na str. 12. Iné nastavenia (Obr. 12) Konektor COM je možné priradiť určitú funkciu. Aktuálne je možné použiť telemetriu, výstup aktuálnych dát z Altis Micro a pripojenie k zaiadeniu AerobTec device terminal. Tento konektor je rezervovaný aj pre ďalšie funkcie v budúcnosti. Príklad použitia: ak máme napríklad RC súpravu s telemetrickým prenosom Multiplex M-LINK a chceme používať Altis Micro ako telemetrický snímač, musíme si zvoliť z ponuky COM A voľbu Multiplex_MSB. Aktualizácia firmvéru Obr. 10: Nastavenie COM portu a LED diódy Keď je počítač pripojený k internetu a AFM je pripojený k výškomeru Altis Micro, prebehne porovnanie verzie firmvéru vo výškomere a aktuálne dostupnej verzie. V prípade, že je k dispozícii nová verzia, je táto ponúknutá používateľovi na aktualizáciu. V prípade, že si prajete firmvér aktualizovať, postupujte podľa nasledovných krokov (Obr. 11). 1. Kliknite na tlačidlo Firmware. 2. Vyberte si firmvér z ponúknutého zoznamu. 3. Ak sa vami želaný firmvér v zozname nenachádza, môžete aktualizovať zoznam vyhľadaním na internete alebo si firmvér vybrať z uloženého súboru v počítači. 4. Po vybraní želaného firmvéru kliknite na tlačidlo Upgrade a sledujte pokyny na obrazovke, ktoré Vás prevedú celou aktualizáciou.

12 Typy firmvéru. Pre výškomery Altis Micro sú dva typy firmvéru. Jeden je označený F5J a plne vyhovuje pravidlám FAI F5J, pričom ale neumožňuje žiadne iné nastavenia. Firmvér označovaný Standard umožňuje všetky nastavenia, vrátane nastavení pre F5J súťaže. Spoločnosť AerobTec odporúča používať tento typ pre bežné lety a pre tréningy. Na niektorých súťažiach však nemusí byť používanie tohto typu firmvéru povolené. Záložný firmware Obr. 11: Okno aktualizácie firmvéru V prípade, že v počas aktualizácie firmvéru nastane chyba, alebo je tento proces prerušený, výškomer skúša aktualizáciu znova, až kým sa podarí. Ak však príde k chybe alebo prvý štart nového firmvéru neprebehne s pripojením na USB počítača, aktivuje sa bezpečnostná funkcia a vo výškomere je aktivovaný záložný firmvér, ktorý slúži práve na aktualizáciu správneho firmvéru. Tento firmvér je indikovaný kombináciou dlhých a krátkych bliknutí LED diódy ( ). 7. Prepojenie s AerobTec Device Terminal (ADT) AerobTec Device Terminal je zariadenie na zobrazenie dát a zmenu nastavení výškomera Altis Micro na letisku. Pre jeho použitie je treba nastaviť ADT možnosť v COM usage nastaveniach. V prípade F5J firmvéru a počas inicializácie sa spojenie aktivuje aj bez tohto nastavenia. Pre prepojenie treba spojiť Altis Micro s ADT cez COM konektory. Altis Micro musí byť napájaný zvonka. Vtedy sa na ADT zobrazí menu z Altis Micro.

13 V menu sú nasledujúce možnosti: Live Output Device Info Logging Competition LED COM Fig. 1: Connection with Altis Micro Zobrazenie aktuálne meraných údajov v reálnom čase. Zobrazujú sa nasledovné parametre: výška, F5J výška, tlak, teplota, plyn na vstupe, napájacie napätie, voľná pamäť Informácie o zariadení: názov, sériové číslo, verzia firmvéru, výrobca Nastavenie ukladanie: spúšťanie, vzorkovacia frekvencia, ukladané parametre Nastavenie súťaží: výškové / časové vypnutie motora, anti zoom, núdzové zapnutie motora, apod. Voľba vyblikávania F5J alebo maximálnej výšky Funkcia COM portu. Upozoňujeme, že to môže znamenať vypnutie komunikácie s ADT. Pre opätovné zapnutie je treba nastavenie zmeniť v počítači, prípadne aktivovať komunikáciu s ADT hneď po zapnutí. ADT má zabudované aj iné funkcie, ktoré sú však opísané vo zvlášť manuáli. 8. Upozornenia Nie je odporúčané napájať celé lietadlo cez výškomer AerobTec Altis Micro, každopádne je to ale možné. Vhodnejšou voľbou je použitie externého BEC zapojenia. Neupevňujte zariadenie AerobTec Altis Micro na časti lietadla, ktoré môžu byť počas prevádzky horúce (ESC, batérie). Nedávajte AerobTec Altis Micro do styku s vodou, horľavinami ani inými tekutinami. Pred každým letom so zariadením AerobTec Altis Micro skontrolujte dosah RC systému! Neodpájajte výškomer od napájania v prípade, že rýchlo bliká LED dióda. Výškomer sa po pripojení k PC chová podobne ako USB disk. Neodporúča sa však zapisovať do výškomera žiadne vlastné súbory ani adresáre, nakoľko by mohlo prísť k narušeniu alebo strate uložených dát.

14 9. Často kladené otázky a riešenie problémov 1. Snažil som sa aktualizovať firmvér, avšak výškomer sa už nerozbehol. Predtým fungoval normálne. Pravdepodobne proces aktualizácie neprebehol v poriadku. Pripojte Altis Micro k počítaču. Počas 30 sekúnd až 3 minút by sa výškomer mal v počítači objaviť ako USB disk. Ak bliká kombinácia rýchlych a krátkych impulzov ( ), bol aktivovaný záložný firmvér. Vtedy treba firmvér znova aktualizovať štandardným postupom. Ak bol aktivovaný riadny firmvér, LED indikuje USB mód ( ). Prosím počas aktualizácie dôsledne dodržujte inštrukcie na obrazovke. 2. Na grafe je vidieť postupne sa zvyšujúcu výšku do úrovne niekoľkých metrov napriek tomu, že je výškomer položený na stole. Čo s ním je? Atmosferický tlak závisí okrem výšky aj od počasia. Prirodzené zmeny tlaku môžu spôsobiť zmenu rádovo v metroch. Iným dôvodom môže byť ohriatie výškomera. Overte si prosím, že sa výškomer nedostáva do kontaktu s horúcimi predmetmi. 3. Môj Altis Micro meria F5J výšku aj keď ešte nenaštartujem motor. Po zapnutí je F5J výška zmazaná. Toto býva spôsobené vysokou nastavenou úrovňou plynu pre zastavený motor. Vtedy považuje Altis Micro motor za zapnutý hneď od začiatku. Skontrolujte si úroveň plynu pre vypnutý motor vo vašej vysielačke. Mala by byť nastavená pod 1200μs. 4. Keď letím s Altis Micro a vypnem motor, tento sa nezastaví, ale sa ostane pomaly točiť. Bez výškomera všetko funguje v poriadku. V regulátore si nastavte pevné konečné body( fixed endpoints ). 10. Informácia k likvidácii elektronických zariadení Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do komunálneho odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. 11. Registrácia produktu V prípade, že máte záujem o získavanie aktuálnych informácií, zaregistrujte si prosím produkt zaslaním nasledovných informácií na adresu Registráciou Vášho produktu budete informovaný o aktualizáciách a oznamoch súvisiacich s produktom.

15 Meno : Adresa* : Krajina: Telefónne číslo* : Produkt : Sériové číslo produktu: Dátum zakúpenia : Odkiaľ ste si produkt zakúpili? : *) táto informácia nie je povinná Alternatívne je možné sa zaregistrovať aj na 12. Poznámky Tento manuál je založený na firmvéri 1.0 a programe Altis Flight manager Altis Micro bol čiastočne vyvinutý za použitia Atollic TrueSTUDIO. 13. História revízií Rev (Jún 2014) Úvodné vydanie

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Ilkovičova 3 841 04 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com 1 Obsah 1.Vlastnosti...3 2.Úvod...3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Device Terminal

AerobTec Device Terminal AerobTec Device Terminal Zobrazovacie zariadenie a multimeter pre modelárov AerobTec Device Terminal Užívateľský manuál 1 Obsah 1.Špecifikácia...3 2.Úvod...3 3.External connectors...3 4.Prepojenie s výškomerom

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis v4+ Záznamový / súťažný výškomer. Výrobca: AerobTec, s.r.o. Ilkovičova Bratislava.

AerobTec Altis v4+ Záznamový / súťažný výškomer. Výrobca: AerobTec, s.r.o. Ilkovičova Bratislava. AerobTec Altis v4+ Záznamový / súťažný výškomer Výrobca: AerobTec, s.r.o. Ilkovičova 3 841 04 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com 1 Obsah Vlastnosti...3 Úvod...3 Princíp činnosti...4 Opis zariadenia...4

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D Fearless 5000 D Fearless 2200 D Fearless 4000 D Fearless 1000 D FEARLESS SÉRIA D Vlastnosti: do 2 ohmov Class-D, vysoko výkonný digitálny kanálový subwoofer, 5 kanálový

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

MERANIE NA IO MH7493A

MERANIE NA IO MH7493A MERANIE NA IO MH7493A 1.ÚLOHA: a,) Overte platnosť pravdivostnej tabuľky a nakreslite priebehy jednotlivých výstupov IO MH7493A pri čítaní do 3, 5, 9, 16. b,) Nakreslite zapojenie pre čítanie podľa bodu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εξωτερικός σκληρός δίσκος

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εξωτερικός σκληρός δίσκος D3 Station ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εξωτερικός σκληρός δίσκος Διαβάστε πρώτα τα εξής Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο Το προϊόν σας συνοδεύεται από έναν οδηγό γρήγορης εκκίνησης και ένα εγχειρίδιο χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru Údajový list Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu na paru Popis Základné údaje AVD DN 15-50 k VS 0,4 25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavenia: 1 5 bar/3 12 bar Teplota: - cirkul. voda/voda s glykolom do 30 %:

Διαβάστε περισσότερα

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov Návod na obsluhu MPO-02 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie malých odporov a úbytku napätia na ochrannom obvode striedavým prúdom vyšším

Διαβάστε περισσότερα

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE MERAČE SPOTREBY ENERGIE MONITORY ENERGIE ANALYZÁTORY KVALITY ENERGIE PRÚDOVÉ TRANSFORMÁTORY BOČNÍKY ANALÓGOVÉ PANELOVÉ MERAČE DIGITÁLNE PANELOVÉ MERAČE MICRONIX spol. s r.o. -

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Škola: Predmet: Skupina: Trieda: Dátum: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Fyzika Fyzikálne veličiny a ich jednotky Obsah a metódy fyziky, Veličiny a jednotky sústavy SI, Násobky a diely fyzikálnych

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201)

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) 3/2012 Obsah 1. Popis zariadenia 2. Technická špecifikácia 3. Montáž a zapojenie 4. Kaskádované zapojenie 5. Ovládanie zariadenia 6. Menu

Διαβάστε περισσότερα

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD.

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. 230 V~ ±10% 50/60Hz 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz Sirio Entry 230 Návod na použitie Rel. 7.42 POZOR: PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. Výrobca poskytuje na tento

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenia

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο Πληκτρολόγιο 2.4 GHz & Οπτικό Ποντίκι DWLC-7000

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο Πληκτρολόγιο 2.4 GHz & Οπτικό Ποντίκι DWLC-7000 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο Πληκτρολόγιο 2.4 GHz & Οπτικό Ποντίκι DWLC-7000 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για σωστή χρήση της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση. Τοποθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru II

Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru II METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru II Graph 4.4 Jana HNATOVÁ Bratislava 2012 Názov: Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru II Graph 4.4 Autor: RNDr.

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ

Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ Veda a technológia vytvárajú dokonalosť Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ Pre delený tlakový systém teplej vody Starostlivo si prečítajte tieto pokyny pred manipuláciou! Obsah

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný Bluetooth reproduktor

Prenosný Bluetooth reproduktor P5 Prenosný Bluetooth reproduktor Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti. MODELY NP5550W NP5550WO NP5550WL NP5550B NP5550BR NP5550WG

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 3-100-199-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 16. MEX-BT2500 2007 Sony Corporation Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295 Návod na obsluhu Kompaktný stereo systém Model SC-HC295 SC-HC195 Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. V záujme optimálnej činnosti a bezpečnosti si, prosím, pozorne prečítajte tento

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Dozretá kvalita

Dozretá kvalita Cenník produktov TERMOBRIK C e n n í k p l a t n ý o d 1. 5. 2 0 1 2 V e r í m e t r a d í cii, t v o r í m e h o d n o t y. Dozretá kvalita cennik maj 2012.indd 1 doprava zdarma 14.4.2012 11:02 2 D R

Διαβάστε περισσότερα

GA-250 Micro Gyro manuál

GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál v3.2 assan Electronic Control Technology Co, Ltd http://www.assan.cn GA-250 je vysoko výkonný moderný AVCS / MEMS gyroskop, špeciálne navrhnutý a optimalizovaný

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 FUNKCIE... 3 MONTÁŽ STOJANA PRE TELEVÍZOR... 4 ZOZNAM DIELOV... 5 HLAVNÉ ZARIADENIE... 5 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE...

Διαβάστε περισσότερα

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA

FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data Logger By FURUNO Hellas SA FHL Wind Data logger. Γενικά Το FHL Wind Data logger ειναι ενα προγραμμα που λαμβάνει, απεικονίσει και καταγραφει δεδομενα μέρους του ναυτιλιακού εξοπλισμου γέφυρας.

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenie

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42 Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ2 25 KKZ42 OBSAH ÚVOD Návod...3. Dokumentácia k výrobku...3.2 Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 2 Popis zariadenia...3 2. Ochranné funkcie zariadenia...3

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

RenoventExcelent300/400/450(Plus)

RenoventExcelent300/400/450(Plus) RenoventExcelent300/400/450(Plus) TECHNICKÉÚDAJE (Slovensky) Dodávka...Kapitola 1 1.1 Obsah dodávky Pred inštaláciou skontrolujte, či je vetracia jednotka nepoškodená. Dodávka vetracej jednotky obsahuje

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah 28 Názov

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY Príklad0: V sieti je frekvencia 50 Hz. Vypočítajte periódu. T = = = 0,02 s = 20 ms f 50 Hz Príklad02: Elektromotor sa otočí 50x za sekundu. Koľko otáčok má za minútu? 50 Hz =

Διαβάστε περισσότερα

1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ

1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ Predný panel 1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ 5) Prepínač viacnásobného zobrazenia 6) Smerové tlačidlá a enter 7) Tlačidlo nahrávania 8) Numerické tlačidlá 9) Tlačidlo

Διαβάστε περισσότερα

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170

Prevodník pre tenzometrické snímače sily EMS170 Charakteristické vlastnosti Technické údaje Napäťové alebo prúdové napájanie snímačov alebo vodičové pripojenie snímačov Pripojenie až snímačov Nastavenie parametrov pomocou DIP prepínačov Prevedenie v

Διαβάστε περισσότερα

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV W SNÍMANIE CO, CO 2 A INÝCH PLYNOV W SAMOSTATNÉ JEDNOTKY W CENTRÁLNE JEDNOTKY W PRE ŠKOLY W PRE NEMOCNICE W PRE KANCELÁRIE W PRE DOMÁCNOSTI W PRE GARÁŽE W MOBILNÝ SNÍMAČ KONCENTRÁCIE

Διαβάστε περισσότερα

EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK Trenčín tel/fax 00421/32/ , EMS 600. Návod na obsluhu

EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK Trenčín tel/fax 00421/32/ ,   EMS 600. Návod na obsluhu EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK - 911 01 Trenčín tel/fax 00421/32/7432400, e-mail: mail@emsyst.sk EMS 600 Návod na obsluhu Trenčín, marec 2013 Návod na obsluhu EMS600 1. Popis EMS600 (obr. 1) je ručný

Διαβάστε περισσότερα

Πλακέτα Arduino. 1ο ΕΠΑΛ Περάματος - 7ο ΕΚ Πειραιά

Πλακέτα Arduino. 1ο ΕΠΑΛ Περάματος - 7ο ΕΚ Πειραιά Πλακέτα Arduino Το 2005 oι Massimo Banzi και David Cueartielles στο Ivrea Δημιουργούν την υπολογιστική πλατφόρμα Arduino. Το Arduino είναι βασισμένο σε μια απλή μητρική πλακέτα ανοικτού κώδικα, με ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ.

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ. Surface Mount Monolithic Amplifiers High Directivity, 50Ω, 0.5 to 5.9 GHz Features 3V & 5V operation micro-miniature size.1"x.1" no external biasing circuit required internal DC blocking at RF input &

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B NÁVOD NA POUŽITIE 1. Všeobecné informácie Multimeter umožňuje meranie striedavého a jednosmerného napätia a prúdu, odporu, kapacity, indukčnosti, teploty, kmitočtu, test spojitosti,

Διαβάστε περισσότερα

Funkcie a grafy v programe Excel

Funkcie a grafy v programe Excel Tabuľkový kalkulátor EXCEL Funkcie a grafy v programe Excel Minimum, maximum Aritmetický priemer, medián, modus, vážený priemer Zaokrúhľovanie Grafy - Koláčový - Koláčový s čiastkovými výsekmi - Stĺpcový

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Ευκολία σύνδεσης µε ένα µόνο πλήκτρο: Το ειδικό πλήκτρο Direct Link σας βοηθάει να συνδεθείτε γρήγορα στα ασύρµατα δίκτυα, ενώ οι λειτουργίες AutoShare, Social Sharing, Cloud, email,

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Technická univerzita v Košiciach. ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM

Technická univerzita v Košiciach. ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM Technická univerzita Letecká fakulta Katedra leteckého inžinierstva ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM Študent: Cvičiaci učiteľ: Peter Majoroš Ing. Marián HOCKO, PhD. Košice 6

Διαβάστε περισσότερα