Ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων. Η προστιθέμενη αξία Επιχειρηματικά οφέλη από τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων. Η προστιθέμενη αξία Επιχειρηματικά οφέλη από τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης."

Transcript

1 Κεφάλαιο 3 Ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων. Η προστιθέμενη αξία Επιχειρηματικά οφέλη από τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. 3.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

2 Βιβλιογραφία Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Από τη θεωρία στην πράξη. Παντελής Υψηλάντης. Σειρά: Επιστήμη και Κοινωνία ΠΑΤΑΚΗ. Κοινωνία. Εκδόσεις Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά. Καθ Δουκίδης. Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ. Καθ. Γεώργιος Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης (MIS). Οργάνωση και τεχνολογία στη δικτυωμένη επιχείρηση. Kenneth Laudon Laudon & Jane Laudon. Τέταρτη Αμερικανική Έκδοση. Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ. Διαδίκτυο 3.2 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

3 Aτζέντα Ο στρατηγικός ρόλος των Π.Σ Αύξηση της παραγωγικότητας Αύξηση της ανταγωνιστικότητας Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης 3.3 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

4 Στρατηγικά συστήματα πληροφοριών Ορισμός: Συστήματα Η/Υσε οποιοδήποτε επίπεδο του οργανισμού, τα οποία μεταβάλλουν τους στόχους, τις λειτουργίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, ή τις σχέσεις του με το περιβάλλον, έτσι ώστε να τον βοηθήσουν να κερδίσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα στρατηγικά συστήματα πληροφοριών πρέπει να διακρίνονται από τα συστήματα στρατηγικού επιπέδου για τα ανώτερα στελέχη των οποίων ο σκοπός είναι ηλήψη αποφάσεων σε μακροπρόθεσμα ζητήματα. Στρατηγικά συστήματα πληροφοριών μπορεί να χρησιμοποιούνται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, έχουν μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής, είναι πιο βαθιά εδραιωμένα από τα άλλα είδη συστημάτων που περιγράψαμε ως τώρα, και μεταβάλλουν έντονα τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία διενεργεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα ήακόμα και το ίδιο το αντικείμενο της εταιρείας 3.4 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

5 Στρατηγικά συστήματα πληροφοριών What is Strategic Information System? Computer system at any level of an organization Changes goals, operations, products, services, or environmental relationships Helps organization gain a competitive advantage 3.5 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

6 Γενικές Τεχνικές Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημιουργία πλεονεκτήματος από τη μείωση του κόστους παραγωγής σε σχέση προς τους ανταγωνιστές. Διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών Αλλαγή του πεδίου του ανταγωνισμού είτε μέσω επέκτασης σε παγκόσμιες αγορές, είτε μέσω εστίασης δραστηριοτήτων σε μικρές αγορές εξειδικευμένων προϊόντωνήυπηρεσιών (market niches), στιςοποίεςδεν υπάρχει ισχυρή παρουσία ανταγωνιστών 3.6 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

7 Στρατηγικά συστήματα πληροφοριών Προκειμένου τα Π.Σνα χρησιμοποιηθούν ως ανταγωνιστικά όπλα, θα πρέπει να διαπιστωθούν οι περιοχές στις οποίες είναι πιθανό να υπάρξουν στρατηγικές ευκαιρίες. Για αυτό το λόγο έχουν χρησιμοποιηθεί δύο μοντέλα θεώρησης μιας επιχείρησης και του περιβάλλοντός της: Μοντέλο των ανταγωνιστικών δυνάμεων (Porter 1980). Μοντέλο της αλυσίδας αξίας 3.7 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

8 Μοντέλο των ανταγωνιστικών δυνάμεων Μοντέλο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή εξωτερικών επιδράσεων και ειδικά απειλών και ευκαιριών οι οποίες επηρεάζουν τη στρατηγική ενός οργανισμού και την ικανότητά του να ανταγωνίζεται άλλους οργανισμούς Υπάρχουν διάφορες δυνάμεις που θίγουν την ικανότητα ενός οργανισμού να ανταγωνίζεται και, επομένως, επηρεάζουν σοβαρά την επιχειρηματική στρατηγική μιας εταιρείας. Υπάρχουν απειλές από νεοεισερχόμενους στην αγορά και από υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες. Επίσης, οι πελάτες και οι προμηθευτές αποκτούν διαπραγματευτική ισχύ. Οι παραδοσιακοί ανταγωνιστές προσαρμόζουν συνεχώς τις στρατηγικές τους επιδιώκοντας τη διατήρηση της θέσης τους στην αγορά. 3.8 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

9 Ταξινόμηση Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Porter s Competitive Forces Model 3.9 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

10 Μοντέλο των ανταγωνιστικών δυνάμεων Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τέσσερις βασικές ανταγωνιστικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των ανταγωνιστικών δυνάμεων: διαφοροποίηση προϊόντος (αφοσίωση της πελατείας στη μάρκα με την ανάπτυξη νέων και μοναδικών προϊόντων και υπηρεσιών που δεν μπορούν να αντιγραφούν εύκολα από τους ανταγωνιστές): π.χ ηcitibank δημιούργησε τα ΑΤΜ στο χώρο των τραπεζών εστιασμένη διαφοροποίηση (προσδιορισμός ενός συγκεκριμένου στόχου πελατείας που μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα από τα προϊόντα της και τις υπηρεσίες της) ανάπτυξη στενών δεσμών με πελάτες και προμηθευτές («κλείδωμα» των πελατών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας εταιρίας και «δέσμευση» των προμηθευτών σε ένα χρονοδιάγραμμα παραδόσεων και μια δομή τιμολόγησης που διαμορφώνεται από τον αγοραστή) να γίνουν παραγωγοί χαμηλού κόστους (διάθεση αγαθών και υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές από τους ανταγωνιστές) 3.10 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

11 Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Σύγκριση των παραδοσιακών πρακτικών παράδοσης και αναπλήρωσης αποθέματος με τη μέθοδο «τι στιγμή που χρειάζονται» και τη μέθοδο «χωρίς απόθεμα» 3.11 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

12 Μοντέλο της αλυσίδας αξίας Μοντέλο που εντοπίζει τις πρωτεύουσες δραστηριότητες και τις δραστηριότητες υποστήριξης που προσθέτουν ένα ποσοστό αξίας στα προϊόντα ήτις υπηρεσίες μιας εταιρείας και στις οποίες ηεφαρμογή Π.Σ μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θεωρεί την εταιρεία σαν μια σειρά ή«αλυσίδα» βασικών δραστηριοτήτων, κάθε μια από τις οποίες προσθέτει μια επιπλέον αξία στα προϊόντα ήτις υπηρεσίες της. Πρωτεύοντες δραστηριότητες: έχουν άμεση σχέση με την παραγωγή και διανομή των προϊόντων ήυπηρεσιών μιας εταιρείας (π.χ εξυπηρέτηση πωλήσεις, εξερχόμενος εφοδιασμός, μάρκετινγκ). Δραστηριότητες υποστήριξης: κάνουν εφικτές τις πρωτεύοντες δραστηριότητες μιαςεταιρείας. Αποτελούνται απότηνυποδομήτηςοργάνωσης (διαχείρισηκαι οργάνωση), τους ανθρώπινους πόρους (επιλογή, πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού), την τεχνολογία (βελτίωση των προϊόντων και της διαδικασίας παραγωγής) και τιςπρομήθειες (αγορέςπρώτων υλών) Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

13 Στρατηγικές χρήσεις του Internet Firm Value Chain 3.13 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

14 Πώς τα Π.Σ προάγουν την ποιότητα Τα Π.Σμπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να πετύχουν τους ποιοτικούς στόχους τους με την απλοποίηση των προϊόντων ήτων διεργασιών, με τη συμμόρφωση σε πρότυπο αναφοράς, με βελτιώσεις στις απαιτήσεις της πελατείας, με μείωση του χρόνου του παραγωγικού κύκλου, και με βελτίωση της ποιότητας και της ακρίβειας στο σχεδιασμό και την παραγωγή. Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (TQM Total Quality Management): μια έννοια που αναθέτει την ευθύνη του ποιοτικού ελέγχου από κοινού σε όλο το προσωπικό ενός οργανισμού Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

15 Επιχειρηματικά Οφέλη των Π.Σ Βελτίωση των διαδικασιών και των λειτουργιών με μείωση του κόστους λειτουργίας και αύξηση της παραγωγικότητας (βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα). Διευκόλυνση της άσκησης των λειτουργιών της διοίκησης και της λήψης αποφάσεων. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Υποβοήθηση στο στρατηγικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης και στην ανάληψη-επέκταση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιώνδραστηριοτήτων (μακροπρόθεσμααποτελέσματα) Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

16 Αύξηση της παραγωγικότητας Αύξηση παραγωγικότητας: αύξηση της ποσότητας των εκροών (παραγόμενων υπηρεσιών ήπροϊόντων) μιας επιχείρησης σε σχέση προς τις αντίστοιχες εισροές (εργασία, κεφάλαιο, πρώτες ύλες κλπ). Μείωση κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών ήπροϊόντων. Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Απελευθέρωση-βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων. Μείωση του άμεσου κόστους λειτουργιών. Μείωση κόστους συναλλαγών με πελάτες. Μείωση κόστους παραγωγής. Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

17 Αύξηση της παραγωγικότητας Μείωση του άμεσου κόστους λειτουργιών. Αντικατάσταση χρονοβόρων χειρωνακτικών διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων από ένα Π.Σ(Π.Σγενικής λογιστικής, τιμολόγησης, διαχείρισης και παρακολούθησης πελατών). Συμβολή των Π.Σστην αποτελεσματικότερη διαχείριση πληροφοριών (διάθεση των κατάλληλων πληροφοριών στο κατάλληλο χρόνο στα άτομα που τις χρειάζονται). Αξιοποίηση Π.Σσε περιοδικές διαδικασίες που αφορούν την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων σε τακτικά χρονικά διαστήματα (Π.Σ διαχείρισης προσωπικού-μισθοδοσίας) Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

18 Αύξηση της παραγωγικότητας Μείωση κόστους συναλλαγών με πελάτες. Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός έχει «συναλλαγές» με τους πελάτες του Π.Σ που βασίζονται σε σύγχρονη τεχνολογία μπορούν να μειώσουν το αντίστοιχο κόστος των συναλλαγών. Παραδείγματα: Οι τράπεζες προσπαθώντας να μειώσουν το κόστος των συναλλαγών έχουν εισάγει τα ATM (Automatic Teller Machines). Από μελέτες στις ΗΠΑ, βρέθηκε ότι το οριακό κόστος μιας τυπικής συναλλαγής μεταφοράς χρημάτων σε μια τράπεζα, όταν αυτή γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή στο ταμείο της τράπεζας, έχει κόστος $ 1,07, ενώ στην περίπτωση των ΑΤΜ το κόστος πέφτει σε $ 0,27, τη στιγμή που το ίδιο κόστος μέσω του διαδικτύου είναι μόνο $ 0,0. Οι διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών δέχονται την υποβολή δηλώσεων μέσω του διαδικτύου και παρέχουν την αντίστοιχη πληροφόρηση στους πολίτες-φορολογούμενους με τον ίδιο τρόπο Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

19 Αύξηση της παραγωγικότητας Μείωση κόστους παραγωγής. Τα Π.Σείναι δυνατόν να συμβάλλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής με έμμεσο τρόπο, με αξιοποίηση δηλαδή των πληροφοριών που παρέχουν για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής (μηχανικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού, πρώτων υλών) Τα ολοκληρωμένα Π.Σεπιτρέπουν τον προγραμματισμό της παραγωγής με βάση τις αναλύσεις των παραγγελιών των πελατών έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι καθυστερήσεις και ηαπώλεια χρόνου στα διάφορα τμήματα παραγωγής από τις συνεχείς αλλαγές από τη μια γραμμή παραγωγής σε άλλη. Ηδιαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των κατάλληλων Π.Σοδηγεί σε σημαντικές μειώσεις του κόστους αποθεμάτων πρώτων υλών και υλικών. Στόχος των Π.Σδιαχείρισης αποθηκών ήεφοδιαστικής είναι ηδιαχείριση των αποθεμάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ποσότητες αποθεμάτων πρώτων υλών, υλικών και προϊόντων που παραμένουν στις αποθήκες της επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα να μη δημιουργούνται εκλείψεις στην παραγωγή ήστα ράφια των καταστημάτων πώλησης Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

20 Αύξηση της παραγωγικότητας Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους. Είναι γνωστό ότι το χρήμα έχει κόστος Αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων μιας επιχείρησης Έλλειψη κεφαλαίων μπορεί να σημαίνει προσφυγή της επιχείρησης σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό με υψηλά επιτόκια και σημαντικό χρηματοοικονομικό κόστος, ενώ το αντίστοιχο πλεόνασμα κεφαλαίων σε κάποια χρονική περίοδο δεν μπορεί τις περισσότερες φορές να ισοσταθμίσει το αποτέλεσμα. Τα Π.Σδιαχείρισης της ταμειακής ροής αντλούν δεδομένα από το σύστημα πωλήσεων, με βάση τα στοιχεία που αφορούν τον τρόπο πληρωμής για κάθε πώληση, υπολογίζουν το ρυθμό των αναμενόμενων εισπράξεων των εσόδων ανά εβδομάδα ήακόμα και ανά ημέρα. Παράλληλα αξιοποιώντας τα αντίστοιχα δεδομένα για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης σε ότι αφορά πληρωμές (τόκοι δανείων, ΦΠΑ, φορολογικές υποχρεώσεις) που πρέπει να γίνουν σε καθορισμένο χρόνο, παρέχουν πληροφορίες για τον προγραμματισμό της τακτοποίησης των υπόλοιπων οφειλών της επιχείρησης προς τους προμηθευτές της και εντοπίζουν τυχόν προβλήματα ταμειακής στενότητας έτσι ώστε ηεπιχείρηση να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις έγκαιρα. Π.χ σε έκτακτες περιπτώσεις μειωμένης ταμειακής ρευστότητας, μια επιχείρηση μπορεί να εξετάσει (μέσω Π.Σ) την παροχή κινήτρων στους πελάτες της για πρόωρη εξόφληση των λογαριασμών τους 3.20 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

21 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων: Έλεγχος σε σχέση με δεδομένα μέτρα σύγκρισης (Benchmarking δοκιμή απόδοσης) Εφαρμογή προτύπων ποιότητας (ISO) Π.Σ ποιοτικού ελέγχου Διαχείριση παραπόνων πελατών Έρευνα αγοράς (π.χ μέσω CRM) Βελτίωση σχέσεων με πελάτες (το κόστος απόκτησης ενός νέου πελάτη είναι πολλαπλάσιο από το αντίστοιχο κόστος διατήρησης ενός υπάρχοντος πελάτη): Παραδόσεις προϊόντων υπηρεσιών (έγκαιρη παράδοση προϊόντων στο προκαθορισμένο χρόνο just in time) Εξατομικευμένες υπηρεσίες (ο πελάτης ορίζει οίδιος τις προδιαγραφές του προϊόντος που επιθυμεί να αγοράσει) Πρόβλεψη των αναγκών του πελάτη (προσδιορισμός του τρόπου συμπεριφοράς του πελάτη-αγοραστή) Προσθήκη προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα (συνεχή παροχή υποστήριξης, οδηγίες χρήσης, εγκατάστασης, κλπ) Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

22 Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων Η δυνατότητα των Η/Υνα επεξεργάζονται μαζικά και με διαφορετικούς τρόπους μεγάλους όγκους δεδομένων, ηδυνατότητα αξιοποίησης επιστημονικών μεθόδων για την ανάλυση δεδομένων, ακόμα και ηικανότητα μεταφοράς δεδομένων στην κατάλληλη θέση εργασίας την κατάλληλη στιγμή μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε έναν οργανισμό ήμια επιχείρηση και να της προσδώσουν σημαντική προστιθέμενη αξία. Ηλήψη αποφάσεων είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, πλευρές της οποίας μπορεί να αναλυθούν μέσω της θωράς των επιστημών της συμπεριφοράς και ιδιαίτερα της οργανωτικής συμπεριφοράς (behavioral science, organizational behavior) 3.22 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

23 Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων Ηδιαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να αναλυθεί στα εξής στάδια: 1. Αναγνώριση του γεγονότος ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Προσδιορισμός και περιγραφή του προβλήματος. 2. Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων 3. Επιλογή της βέλτιστής λύσης 4. Υλοποίηση της επιλεγείσης λύσης 3.23 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

24 Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων Intelligence: Intelligence: Collect information, identify problem Design: Design: Conceive alternative solution to a problem Choice: Choice: Select among the alternative solutions Implementation: Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Stages of Decision Making Implementation: Put decision into effect and provide report on the progress of solution 3.24 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

25 Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων Decision-Making Process 3.25 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

26 Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες Ορόλος των ΤΠΕ δεν είναι μόνο υποστηρικτικός των λειτουργιών μιας επιχείρησης, αλλά αντίθετα, μπορεί να θεωρηθεί ως καθοδηγητικός (στρατηγικό ρόλος), με την έννοια ότι οι δυνατότητες των Π.Σμπορούν να οδηγήσουν σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, σε εμφάνιση νέων καινοτόμων προϊόντων. Οι επιχειρήσεις θεωρούνται ότι απαρτίζονται από κεφάλαιο γνώσης, το οποίο, αν χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και από κοινού με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους εργαζομένους, μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο της επιβίωσης και ανάπτυξής τους Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

27 Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες Ορόλος των ΤΠΕ είναι καταλυτικός στην εμφάνιση νέων προϊόντων και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών Έξυπνες κάρτες. Έξυπνα τηλέφωνα. Έξυπνα αυτοκίνητα. Έξυπνες κατοικίες Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

28 Εξέλιξη των Υποστηρικτικών Συστημάτων (τέλη) (αρχές) 1980 (μέσα) 1990 TPS MIS OAS DSS ESS KWS Artificial Neural Networks -ANN 3.28 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

29 Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης Ταξινόμηση Λειτουργική κατάταξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης Κατάταξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης ως προς τη χρήση των πληροφοριών Κατάταξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης σε σχέση με τις οργανωτικές δομές 3.29 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

30 Λειτουργική κατάταξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση παραγγελιών Διανομής προϊόντων Παρακολούθησης κόστους πωλήσεων Προβλέψεων πωλήσεων Πληροφοριών ανταγωνισμού Ανάλυσης πωλήσεων και πελατών Έρευνας και ανάλυσης αγοράς Γενικής λογιστικής Αναλυτικής λογιστικής κοστολόγησης Διαχείριση παγίων στοιχείων Προϋπολογισμού απολογιστικού ελέγχου Ταμειακού προϋπολογισμού Διαχείριση και παρακολούθησης πελατών Διαχείρισης και παρακολούθησης χρεωστών Αξιόγραφων Μετοχών Αρχείο διαχείρισης προσωπικού Μισθοδοσίας Ανάλυσης δαπανών προσωπικού 3.30 Προγραμματισμού και εξέλιξης προσωπικού Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

31 Λειτουργική κατάταξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προγραμματισμού και σχεδιασμού παραγωγής Παρακολούθησης κόστους παραγωγής Προγραμματισμού και παρακολούθησης κόστους συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού Ποιοτικού ελέγχου Παρακολούθηση παραγγελιών σε εκκρεμότητα Παρακολούθησης κόστους παραγγελιών Αρχείο διαχείρισης προμηθευτών - κατασκευαστών Παρακολούθησης και ελέγχου πρώτων υλών Παρακολούθησης και ελέγχου υλικών και ανταλλακτικών Παρακολούθησης και ελέγχου ημ-κατεργασμένων προϊόντων Παρακολούθησης και ελέγχου έτοιμων προϊόντων Προσδιορισμού απαιτήσεων πρώτων υλών και υλικών (MRP Material Requirements Planning) Παρακολούθησης κόστους αποκτηθέντων πρώτων υλών και υλικών 3.31 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

32 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ Διαχείρισηπαραγγελιών (εξυπηρετείόλεςτιςδιαδικασίεςπωλήσεωναπότηστιγμήτηςπαραλαβής μιας παραγγελίας έως ότου το προϊόν φτάσει στο πελάτη) Αποδοχή παραγγελίας του πελάτη, έλεγχος της πιστωτικής του ικανότητας, δημιουργία και εκτύπωση τιμολογίων για αποστολή στους πελάτες, δημιουργία εντολών αποστολής προϊόντων ήδημιουργία εντολών για έναρξη παραγωγής του προϊόντος, παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σε παραγγελίεςπελατών, ενημέρωσηαρχείωναποθεμάτωνκαιαρχείουπελατών χρεωστών. Διανομής προϊόντων Παρακολούθησης κόστους πωλήσεων Προβλέψεων πωλήσεων: Βραχυπρόθεσμές (1 έως 3 μήνες) Μεσοπρόθεσμες (3 μήνεςέως 2 χρόνια) Μακροπρόθεσμές (2 έως 10 χρόνια) Πληροφοριών ανταγωνισμού Περιγραφές και τιμές αντίστοιχων προϊόντων ανταγωνιστών Ανάλυσης πωλήσεων: Ανάλυση τάσεων αγοράς για τις πωλήσεις των προϊόντων, αναλύσεις κερδοφορίας ανά προϊόν, ανάλυση απόδοσης πωλήσεων ανά περιοχή, υποκατάστημα κλπ, ανάλυση απόδοσης πωλητών Ανάλυσης πελατών Οικονομικά στοιχεία πελατών (χρεωστικά υπόλοιπα, πλαφόν πίστωσης), ιστορικές πληροφορίες πελατών Έρευνας και ανάλυσης αγοράς 3.32 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

33 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Γενικής λογιστικής (ανάλυση και ταξινόμηση των οικονομικών στοιχείων κυρίως δαπάνες και έσοδα ανά κατηγορία δαπάνης ή κατηγορία εσόδων) Αναλυτικής λογιστικής κοστολόγησης (ανάλυση και ταξινόμηση των οικονομικών στοιχείων κυρίως δαπάνες και έσοδα ανάλογα με το κέντρο δραστηριότητας ή κέντρο κόστους ή παραγόμενο προϊόν/υπηρεσία υπηρεσία) Διαχείριση παγίων στοιχείων Προϋπολογισμού απολογιστικού ελέγχου: Καθορισμός βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων για κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης, συγκέντρωση δαπανών και εσόδων ιεραρχικά, ανά κέντρο ευθύνης και σύγκρισή τους με προκαθορισμένους στόχους, διαχωρισμός των εσόδων και των δαπανώνσεδύοκατηγορίες: «ελεγχόμενων» και «μηελεγχόμενων» γιακάθεκέντρο ευθύνης Ταμειακού προϋπολογισμού (ταμειακές κινήσεις: πληρωμές εισπράξεις, εισροές - εκροές) Διαχείριση και παρακολούθησης πελατών και χρεωστών (οικονομική παρακολούθηση των πελατών της επιχείρησης): Βασικά στοιχεία πελατών (ΑΦΜ, διεύθυνση, ανώτατο όριο πίστωσης, ποσοστό δικαιούμενης έκπτωσης), τιμολόγια αγοράς προϊόντων ήπαροχής υπηρεσιών, δελτία επιστροφών προϊόντων, αποδείξεις εισπράξεων Αξιόγραφων και Μετοχών 3.33 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

34 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρχείο διαχείρισης προσωπικού Μισθοδοσίας Ανάλυσης δαπανών προσωπικού Προγραμματισμού και εξέλιξης προσωπικού 3.34 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

35 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Προγραμματισμού και σχεδιασμού παραγωγής (δημιουργία αναλυτικού προγράμματος παραγωγής): Προσδιορισμός της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού και ηαπασχόληση του στις διαφορετικές φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και προσδιορισμός του προγράμματος λειτουργίας του μηχανικού εξοπλισμού Παρακολούθησης κόστους παραγωγής Προγραμματισμού και παρακολούθησης κόστους συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού Ποιοτικού ελέγχου (μέτρηση ορισμένων χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων και συνεχή παρακολούθηση για να διαπιστωθεί το κατά πόσο τα χαρακτηριστικά αυτά είναι μέσα σε προκαθορισμένα όρια ανοχής): Ποιοτικά κριτήρια αποδοχής των παραγόμενων προϊόντων και συνεχείς δειγματοληπτικές μετρήσεις των αντίστοιχων χαρακτηριστικών στα παραγόμενα προϊόντα 3.35 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

36 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Παρακολούθηση παραγγελιών σε εκκρεμότητα Παρακολούθησης κόστους παραγγελιών Αρχείο διαχείρισης προμηθευτών - κατασκευαστών 3.36 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

37 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Παρακολούθησης και ελέγχου πρώτων υλών Παρακολούθησης και ελέγχου υλικών και ανταλλακτικών Παρακολούθησης και ελέγχου ημ-κατεργασμένων προϊόντων Παρακολούθησης και ελέγχου έτοιμων προϊόντων Προσδιορισμού απαιτήσεων πρώτων υλών και υλικών (MRP Material Requirements Planning): παρακολούθηση των αποθεμάτων στις διαδοχικές φάσεις της παραγωγής, από το στάδιο των πρώτων υλών, στις διάφορες κατηγορίες των ημ-κατεργασμένων προϊόντων και τελικά των έτοιμων προϊόντων Παρακολούθησης κόστους αποκτηθέντων πρώτων υλών και υλικών (υπολογισμός της αξίας της αποθήκης, σύμφωνα με μεθόδους όπως FIFO, LIFO, μέσου κόστους κλπ) 3.37 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

38 Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών πόρων / ERP - Enterprise Resource Planning Systems Βασικό πλεονέκτημα: ενοποιούν όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες Ενιαίος τρόπος λειτουργίας όλων των Π.Στης επιχείρησης Εφαρμογή τυποποιημένων, αυτοματοποιημένων και απλοποιημένων διαδικασιών σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης Ένας ανοιχτός δρόμος πρόσβασης σε πληροφορίες για όλα τα στελέχη της επιχείρησης Δημιουργείται μια ενιαία, αξιόπιστη βάση δεδομένων βάση επιχειρηματικής γνώσης (και όχι ύπαρξη νησίδων πληροφοριών) 3.38 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

39 Enterprise Resource Planning Systems Τα Επιχειρησιακά Συστήματα (ERP) ολοκληρώνουν και αυτοματοποιούν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, με βάση το πληροφοριακό μοντέλο της επιχείρησης. Πωλήσεις Marketing Ανθρώπινοι Πόροι Προμήθειες Οικονομική Διαχείριση Controlling Αποθήκευση Διανομή Παραγωγή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΓΝΩΣΗ 3.39 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

40 Προκλήσεις - Κίνδυνοι Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Τα παραδείγματα διεθνώς δείχνουν εντυπωσιακές επιτυχίες στις εγκαταστάσεις και χρήσεις ERP συστημάτων (εταιρείες που υιοθέτησαν τα ERP ανέβασαν κατακόρυφα την παραγωγικότητα), ΑΛΛΑ και τραγικές αποτυχίες!!! Εξαιρετικά πολύπλοκη και με μεγάλο ρίσκο εγκατάσταση, κυρίως για μεγάλα συστήματα όπως το SAP Το σύστημα μπαίνει στην επιχείρηση ήηεπιχείρηση στο σύστημα Καλή αναφορά: Putting the Enterprise into the Enterprise Systems (T. Davenport) στο Harvard Business Review, August Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

41 Εταιρείες Μεγάλοι SAP R/3 Oracle Financials Baan PeopleSoft Μικρότεροι Platinum, JDE, BPCS, IBICS, Singular, Computer Logic (CL-ERP), Micronica, Κεφάλαιο, Eurofasma, Defacto, κλπ 3.41 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

42 Εξέλιξη 1970s 1980s 1990s 2000 καιμετά MRP Διαχείριση Αποθηκών Μείωση της Αρχικής Επένδυσης MRP ΙΙ Αποδοτικότητ αστην Διαδικασία και Παραγωγή ΕRP Βελτιστοποίησ ητωνπηγών / διαθεσίμων Πέραν ΕRP E-Commerce Customer- Relationship Management Business Intelligence Προγράμματα Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Επανάσταση του INTERNET Πλήρης Ολοκλήρωση 3.42 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

43 Θέματα συζήτησης... Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Πολλοί ειδικοί σε Π.Σ υποστηρίζουν ότι κανένα στρατηγικό πλεονέκτημα δε μένει αναλλοίωτο με τη πάροδο του χρόνου. Συμφωνείται? Γιατί ναι ή γιατί όχι? Δεν είναι βέβαιο ότι όλα τα στρατηγικά συστήματα αποδίδουν κέρδος, επίσης η ανάπτυξή τους κοστίζει πολύ και εμπεριέχει κινδύνους. Πολλά στρατηγικά συστήματα πληροφοριών μπορούν να αντιγραφούν εύκολα από τους ανταγωνιστές και, επομένως, το στρατηγικό πλεονέκτημα δε διατηρείται πάντοτε για πολύ. Η εφαρμογή στρατηγικών συστημάτων απαιτεί συχνά οργανωτικές μεταβολές και μια μεταβατική περίοδο από ένα κοινωνικο-τεχνικό σύστημα σε ένα άλλο. Πρόκειται για τις λεγόμενες στρατηγικές μεταβολές, των οποίων η επιτυχία είναι συνήθως δύσκολη και επίμονη Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

44 3.44 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Κεφάλαιο 2 Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 2.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια : Ελευθερωτή Άννα του Ιωάννη Αριθμός Μητρώου: 14451 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ελλάδος Το CRM στο περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας της Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Γεωργία Καρακούση Φοιτήτρια :

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ζύφκος Θεοδόσιος Φεβρουάριος 2013 ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-Μ.Β.Α)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ.9159 ΜΑΓΔΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα