ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ"

Transcript

1 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:10 ðì Page 1 Ταχ. Γραφείο Μεταµόρφωση Αριθµός Άδειας 154 PRESS POST X+7 PRESS P OST Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αριθμός Φύλλου 27 Τρίμηνη Έκδοση της Ένωσης Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου ISSN Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος 2013 Τ.Θ Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Τ ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΗΈνωση Αποφοίτων της Εκ κλη - σια στικής Σχολής Κορίνθου είχε τη μεγάλη τιμή να διοργανώσει μια τιμητική βραδιά μνήμης για τον αείμνηστο καθηγητή μας Δημήτριο Πα - να γιω τό πουλο-κούρο. Η εκδήλωση έγι νε το Σάβ βατο 13 Οκτωβρίου στην Κροκίδειο αίθουσα, που μας παραχώ - ρησε ευγενικά ο Μητροπολίτης Κο ρίν - θου κ. Διο νύσιος, και ήταν ένας φό ρος τιμής σε έναν εξαίρετο μουσικό και παι δαγωγό, που μόχθησε πολύ για να καταστεί άξιος της αποστολής του και ευτύχησε να δει τους κόπους του να τελεσφορούν. Πάρα πολλοί απόφοιτοι της Σχολής μας, ιεροψάλτες τώρα, του οφείλουν πολλά. Ο καθηγητής της Θεολογικής Σχο - λής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθα νάσιος Βουρλής μίλησε διεξοδικά για τη ζωή και το έργο του τιμώμενου μπροστά σε ένα πολυπληθές ακροατήριο, που το αποτελούσαν από φοιτοι της Σχολής μας, εκπρόσωποι των Αρ - χών του τόπου, παλαιοί φί λοι και συνεργάτες του και αρκετοί Κορίνθιοι που τον είχαν γνωρίσει ή είχαν ακούσει γι αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο. Όλοι τίμησαν το σπουδαίο έργο εκείνου που αποδείχτηκε ένας ακού-

2 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:10 ðì Page 2 2 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου Ιανουάριος 2013 ραστος εργάτης του χρέους. Στο Β μέρος, το μουσικό, ακούστηκαν από τη χορωδία μας έργα του τιμώμενου καθηγητή μας. Αυτά δεν ήσαν κατ ανά - γκην τα καλύτερα, ούτε τα πιο αντιπροσωπευτικά, αλλά αυτά που ψάλλαμε συχνότερα εκείνα τα χρόνια στη Σχολή και μας βοήθησαν να μάθουμε μουσική. Τέτοια ήσαν η μικρή δοξολογία που ακουγόταν καθημερινά κατά την πρωινή προσευχή στην είσοδο της Σχολής, η Α και Θ Ωδή του Ακα - θίστου Ύμνου και τα Εφύμνια, το Τη Υπερμάχω, το Δο ξα στικό των Αγ. Πα - τέρων, ο Χε ρου βι κός Ύμνος, το Άξιον Εστί, η Δο ξο λο γία και τα Απο λυ - τίκια του Απ. Παύ λου και της Αγ. Φωτεινής. Από τις σημαντικότερες παρουσίες ήσαν η σύζυγος του τιμώμενου, κα Άρ τεμη Παναγιωτοπούλου, η σύζυγος του επίσης αείμνηστου καθηγητού μας, κα Ελένη Καχριμάνη, ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μη - τρο πολίτου Κορίνθου κ. Διονυσίου, ο παλαιός πρω τοψάλτης του Μη τρο - πολιτικού Ναού Αγ. Βασιλείου Τρι πόλεως και αγαπητός φίλος του τιμώμε - νου καθηγητή μας, κ. Γιάννης Βαρ βέ - ρης, ο μαέστρος της Χορωδίας της Κο - ρίν θου και της Χορωδίας του ΟΤΕ, κ. Αλέ ξανδρος Παπαγιαννόπουλος, και άλλοι επίσημοι. Ζωηρές συγκινήσεις πυρπολούσαν την ψυχή μας καθώς ακούγαμε τον ομιλητή κ. Αθανάσιο Βουρλή να εξιστορεί περιστατικά από τη σταδιοδρο μία του τιμώμενου καθηγητή μας και τις δραστηριότητές του στη Σχο - λή και επαναβιώναμε στιγμές από τα ωραιότερά μας μαθητικά χρόνια. Αναμνήσεις που συσφίγγουν περισσότερο τους δεσμούς μας με τους συμμαθητές, δεσμούς ισχυρούς και ακατάλυτους. Ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη του και την ιδιαίτερη εύνοια που μας παρέχει, ώστε, αγαπημένοι, να γιορτάζουμε μαζί στιγμές ανεπανάληπτες σαν την αποψινή. Είμαι βέβαιος ότι τα όσα ειπώθηκαν προς τιμήν του μεγάλου δα σκά - λου μας περιέγραψαν ικανοποιητικά την αφοσίωση, τον ένθερμο ζήλο και τις αγνές προθέσεις με τις οποίες επι - τέλεσε το παιδαγωγικό του καθήκον και συνετέλεσε τα μέγιστα στην κραταίωση και τη δόξα της Σχολής μας. Τελειώνοντας, πρέπει να απευθύνουμε τα συγχαρητήριά μας σε όσους μόχθησαν για την επιτυχία της εκδήλωσης, σε όλα τα μέλη της χορωδίας μας, που απέδωσε με επιτυχία τους ύμνους, καθώς και στον καθηγητή κ. Αθ. Βουρ λή, που ανέλαβε τη διεύθυν - σή της. Ιδιαι τέρως στο συμμαθητή μας κ. Γιώρ γο Γιαννακόπουλο, που επιμελήθηκε όλο το πρόγραμμα. Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ: Τατοΐου 121, Μεταµόρφωση Αττικής, Τ.Κ Fax: ΤΑΧ. ΘΥΡ.: 52057, Τ.Κ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ένωση Αποφοίτων Εκκλ. Σχ. Κορίνθου ΕΚ ΟΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μιχάλης Καλλαράς, τηλ.: ΣΕΛΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Σταµάτιος Κοτσάτος & ΣΙΑ Ο.Ε. Αριθµός φύλλου 27 εκέµβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος 2013

3 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:10 ðì Page 3 ΤΑ ΝΕΑ µασ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΡΟΣ, ΕΝΑΣ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Ομιλία του κ. Αθανασίου Βουρλή, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ο ομιλητής κ. Αθαν. Βουρλής αναφέρεται στη ζωή και τη δράση του τιμώμενου καθηγητή μας. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εκφράζω, κατ αρχάς, τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμ βου λίου της Ενώσεως Αποφοίτων Εκκλησιαστικής Σχολής Κο ρίν θου για την τιμητική για μένα ανάθεσή τους να παρου σιάσω ενώπιόν σας την προσωπικότητα και το έργο του αει μνήστου καθηγητού μας, Δημ. I. Πα να γιω τό πουλου-κού ρου. Τους ευχαριστώ για την όλη οργάνωση και υποστήριξη. Ευχαριστώ, επίσης, όλα τα μέλη της βυζαντινής χο ρωδίας της Ενώσεώς μας για τον κόπο και τη συμμετοχή τους στην αποψινή μας εκδήλωση. Τέλος, απευθύνω εγκάρ διο χαιρετισμό προς όλους του αποφοίτους της Σχο λής μας, που ήλθαν από διάφορα μέρη της χώρας για να τιμήσουμε και να θυμηθούμε το δάσκαλό μας, καθώς κι όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και είστε απόψε μαζί μας συνεορταστές και κοινωνοί των δικών μας συναισθημάτων. Έχοντας υπόψη ότι την 16η Ιανουαρίου του 2013 συ - μπληρώνονται δώδεκα χρόνια από το θάνατο του τιμωμένου καθηγητού μας, σκεφτήκαμε καθηκόντως να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση ως φόρο τιμής, ως πρά ξη ευγνωμοσύνης και ως πνευματικο-επιστημονικό μνημόσυνο προς τον άνθρωπο της θυσίας και του καθήκοντος, ο οποίος μας έμαθε να δοξολογούμε τον Θεό και να διαπαιδαγωγούμε κατά Θεόν τους εκκλησιαζομένους πιστούς μέσω των ιερών ψαλμωδιών. Επιλέξαμε αυτόν το χώρο, την Κροκίδειο αίθουσα, και αυ τή την πόλη, την Κόρινθο, για να τον τιμήσουμε, γιατί σε αυτή την αίθουσα χύθηκε πολύς ιδρώτας του από τις πολύω ρες πρόβες και σ αυτή την πόλη χάρισε δώδεκα χρόνια καλλιτεχνικού και διδακτικού έργου υψηλού επιπέδου. Σήμερα που οι πνευματικές αξίες και οι πολιτισμικές μας καταβολές περιφρονούνται και απαξιώνονται και η εργασιακή ευσυνειδησία στους διάφορους κοινωνικούς λειτουργούς αμβλύνεται, είναι αναγκαία η προβολή της ζωής και του έργου μορφών όπως του καθηγητού της μουσικής Δημητρίου Παναγιωτόπουλου-Κούρου, γιατί είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως φωτεινό παράδειγμα μιμήσεως και συγκρίσεως για κάθε εργαζόμενο στο χώρο των λειτουργικών εκκλησιαστικών τεχνών, όπως είναι και η μουσική. Ας τον γνωρίσουμε, λοιπόν, μέσα από το περιορισμένο γι αυτόν χρονικό πλαίσιο που επιτρέπει μια εισήγηση. Κάποιες ιστορικές φωτογραφίες θα μας επιτρέψουν να έχουμε μια οπτική μνήμη για αυτόν και τις δραστηριότητές του. Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ Ο Δημήτριος Παναγιωτόπουλος-Κούρος είναι ο πρωτότοκος υιός (από οκτώ αδέλφια) του Ιωάννου Δ. Πα να γιω - τόπουλου-κούρου και της Χριστίνας, το γένος Περ δίου. Εγεννήθη στην Τρίπολη Αρκαδίας την 27η Δε κεμ βρίου

4 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:10 ðì Page 4 4 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου Ιανουάριος 2013 του έτους Και ο παππούς του Δημήτριος και ο πατέρας του Ιωάν - νης υπήρξαν άφθαστοι τραγουδιστές δημοτικών τραγουδιών, μάλιστα ο παππούς, κατά μαρτυρία του Δη μη - τρίου, ήταν καλλιφωνότερος του Ιωάν - νου και ο Ιωάν νης καλλιφωνότερος του υιού. Ο πατέρας του Δημητρίου, Ιωάν - νης, ή μπαρμπα-γιάν νης, όπως ο ίδιος έμεινε στην ιστορία της ψαλτικής οικογένειας, είχε σπουδάσει βυζαντινή μουσική αρχικά κοντά στον διάσημο Μεγαλοσπηλαιώτη μοναχό Νήφωνα Γ. Δη μόπουλο, από τα Δουμενά Κα - λα βρύτων, και αρ γότερα κοντά στον περίφημο μουσικολόγο Κωνσταντίνο Ψάχο στο Ωδείο Αθηνών. Πα ράλ λη - λα σπούδασε στο Πο λυ τε χνείο Αθη - νών ζωγραφική και αγιογραφία, που την τελειο ποίησε στο Άγιον Όρος (ιερά Μο - νή Αγίου Γρη γο ρίου). Νωρίς διακρίθηκε ως λα μπα δά ριος και πρωτοψάλτης σε κεντρικούς ναούς των Αθηνών και Πειραιώς και από το 1919 διέπρεψε στην Τρίπολη ως πρωτοψάλτης στον Μη τροπολιτικό Ναό του Αγίου Βα σιλείου, ως καθηγητής των τεχνικών μαθημάτων στο Ιε ροδιδασκαλείο Τρίπολης και στα γυμνάσια της περιοχής, ως χοράρχης βυζαντινού χορού και δημοτικών τραγουδιών, ως ζωγράφος, ως τραγουδιστής όλων των ειδών της εθνικής και ευρωπαϊκής μου σικής, ως μελοποιός βυζα ντινών μελών και συνθέτης εθνικών και θρησκευτικών ασμάτων, ως συγγραφέας και μελετητής θεολογικών μουσικολογικών θεμάτων και ως εισηγητής ενός νέου συστήματος σημειογραφίας με το όνομα «Αρκαδική μουσική», το οποίο όμως δεν έγινε αποδεκτό από τους μουσικούς και εκκλησιαστικούς κύκλους. Η ιδιαίτερη δραστηριότητά του με τη χορωδία, τις ηχογραφήσεις δημοτικών τραγουδιών και τις μουσικές του εμφανίσεις στην Τρίπολη και την Αθήνα, σε συνδυα - σμό με τη σπάνια καλλιφωνία, την εντυπωσιακή φωνητική έκταση και ευστροφία, τον κατέστησαν γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Ο Ιωάννης Σακελλαρίδης, ο Νικόλαος Κα να - κάκης, ο Κωνσταντίνος Ψάχος και ο Ιωάννης Πα να γιω - τόπουλος-κούρος ήταν τα πιο γνωστά ονόματα στις αρχές του 20ού αιώνα στον νοτιοελλαδικό χώρο. Σ αυτά τα χρόνια του καλλιτεχνικού του μεσουρανισμού, τον εγνώρισε και τον άκουσε ο Μίκης Θεοδωράκης, και εξαιτίας του εντυπωσιασμού και θαυμασμού του αποφάσισε να γίνει κι αυτός μουσικός και να ακολουθήσει τη δική του, γνωστή σε εμάς, μουσική πορεία και δόξα. Σε παλιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει σχετικά: «Εδώ, Η χορωδία μας ψάλλει υπό τη διεύθυνση του κ. Αθαν. Βουρλή. [δηλαδή στον Άγιο Βασίλειο Τριπόλεως] αποφάσισα να γίνω μουσικός. Χάρη σε αυτήν εδώ την Εκκλησία και στον Γιάννη Κούρο, μια μυθική μορφή της Τριπολιτσάς». Ένας Μεσσήνιος αείμνηστος ιεροψάλτης, ο Νικόλαος Γκαρδιακός, αναφερόμενος στο φαινόμενο «Γιάννης Κού - ρος», μου είχε πει ότι την περίοδο που έψαλλε ο μπαρ μπα- Γιάννης Κούρος στην Τρίπολη και κήρυττε στη Μη τρό - πολη Αθηνών ο σπουδαίος ομιλητής αρχιμ. Σεραφείμ Πα - πακώστας, ο κόσμος έλεγε: «Αχ, να μπορούσαμε να πάμε στην Τρίπολη να ακούσουμε το μακρόσυρτο Σοι Κύριε του Κούρου και μετά να βρεθούμε στην Αθήνα για το κήρυγμα του Σεραφείμ Παπακώστα». ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ανέφερα όλα τα ανωτέρω για τον πατέρα του Δημητρίου Παναγιωτόπουλου-Κούρου για να φανεί η καλλιτεχνική καταβολή, το οικογενειακό περιβάλλον και οι προϋποθέσεις με τις οποίες ξεκίνησε τη ζωή του ο Δημήτριος, ο οποίος έμελλε να σηκώσει όλο το βάρος της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του. Προικισμένος και αυτός με πολλά φυσικά χαρίσματα και ακολουθώντας το παράδειγμα και την επαγγελματική πορεία του πατέρα του, προσπάθησε να ανταποκριθεί σε αυτό το εσωτερικό κάλεσμα με την πιθανή παρότρυνση του πατέρα του. Έτσι, μετά την εγκύκλιο παιδεία στην Τρίπολη και την παράλληλη μουσική κατάρτιση από τον πατέρα του και τη σπουδή στη φιλαρμονική «Εταιρεία Τριπόλεως», το έτος 1938, έρχεται στην Αθήνα για να συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές στο Ωδείο Αθηνών, όπου είχε σπου δάσει και ο πατέρας του. To βήμα αυτό ήταν πολύ σημα ντικό

5 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:10 ðì Page 5 Ιανουάριος 2013 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου 5 Η αίθουσα είχε γεμίσει από νωρίς. και καθοριστικό για τη μετέπειτα εξέλιξή του, γιατί έγινε με την προτροπή του διευθυντού του Ωδείου, Φι λοκτήτη Οικονομίδη, και υποτροφία του τέως διευθυντού Γεωρ - γίου Νάζου, του Τηνίου, του ιδρυτού της Σχολής Βυ ζα ντι - νής Μουσικής του Ωδείου Αθηνών. Εκεί ο Δημήτριος σπούδασε ευρωπαϊκή μουσική κο - ντά στους καθηγητές Δημήτριο Μητρόπουλο, Φι λοκτήτη Οι κονομίδη και Γεώργιο Σκλάβο, και βυζαντινή κοντά στον Ιωάννη Μαργαζιώτη, ό,τι καλύτερο διδακτικό μουσικό προσωπικό υπήρχε τότε στην Αθήνα. Η ωδειακή μουσική του παιδεία, όμως, έμελλε να διακοπεί ξαφνικά με την έναρξη του Β Παγκόσμιου Πο λέ μου. Ο Δημήτριος στρατεύεται και προωθείται στη «γραμμή των πρόσω», όπως σημειώνει ο ίδιος σε μια πολύ σύντομη αυτοβιογραφία του. Κατά την επαχθή και πολύπαθη γερμανοϊταλική Κα - το χή εγγράφεται και σπουδάζει στην Παιδαγωγική Ακα - δημία Τριπόλεως, ενώ παράλληλα ψάλλει σε διαφόρους ιερούς ναούς της πόλεως. To έτος 1942 μετεγγράφεται στη Μαράσλειο Παι δα - γωγική Ακαδημία Αθηνών, από την οποία λαμβάνει το 1945 το πτυχίο του με βαθμό «άριστα». Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ α. Στην Αθήνα Την επαγγελματική του σταδιοδρομία αρχίζει ως διαχειριστής, το έτος 1943, στο Ορφανοτροφείο της Ε.Ο.Χ.Α. στο Ψυχικό. Συνεχίζει όμως και τις μουσικές του σπουδές στο Εθνικό Ωδείο, τις οποίες ολοκληρώνει το έτος 1950, λαμβάνοντας ως αριστούχος τα πτυχία της βυζαντινής μουσικής (1944), της αρμονίας, της ενοργανώσεως και της διευ θύνσεως μπά - ντας (1950). Ας σημειωθεί ότι εγνώριζε πολύ καλά τη χρήση πολλών μουσικών οργάνων, όπως του πιάνου, της κιθάρας, του μαντολίνου και όλων των χάλκινων οργάνων της μπάντας, με τα οποία είχε έλθει σε πρώτη επαφή κατά τα εφηβικά του χρόνια στη Φι - λαρ μονική Εταιρεία Τρι πόλεως. Στην Αθήνα συγκροτεί την πρώτη βυζαντινή χορωδία του και ψάλλει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ψυ - χικού. Από το 1948 αναλαμβάνει με τον αδελφό του Κων στα ντίνο και την ενεργό παρουσία του γηρασμένου πλέον πα τέρα του ιεροψαλτικά καθήκοντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάν νου Γαρ γα ρέτ τας. Εργάζεται στην Ιό νιο Σχο λή Ακα δημίας και στα παραρτήματά της και με τη χορωδία του αρχίζει εκπο μπές στον νεοσύστατο Ρα διο φωνικό Σταθ μό των Ενόπλων Δυ νά μεων (ΥΕΝΕΔ). β. Στην Κόρινθο 1. Καθηγητής στην Ιερατική Σχολή Έπειτα από μια διετία διδακτικής εμπειρίας και χορωδιακής μουσικής δρα στηριότητας, διορίζεται στις 10/3/1950 καθηγητής της μουσικής στην ιε ρα τική επτατάξιο Εκ κλη - σια στική Σχολή Κορίνθου και πρω το ψάλ της στον Μη - τροπολιτικό Ιερό Ναό του Απο στό λου των Εθνών Παύ - λου. Στις 15/10/1951 ενυμφεύθη την κα Άρτεμη, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον Ιωάννη και τον Άγγελο. Στη Σχολή της Κορίνθου και στη θέση του πρω το ψάλ - του και χοράρχου παραμένει μέχρι το έτος Δι δάσκει βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική στη Σχολή και με κόπο, ιδρώτα και επιμονή καταρτίζει πολυμελέστατη χορωδία αποτελούμενη από τους διακρινόμενους για την καλλιφωνία και φιλομουσία ιεροσπουδαστές όλων των τάξεων. Είχα την ευτυχία να τον έχω καθη γητή στις τρεις πρώτες τάξεις της Σχολής, να είμαι μέλος της χορωδίας της Σχολής, αλλά και του μικρότερου χορωδιακού σχήματος που τον ακολουθούσε στον Μητροπολιτικό Ναό κά θε Κυ - ριακή. Ομολογώ ότι κοντά του έζησα τις πιο ωραίες αναμνήσεις της εξαετούς φοιτήσεώς μου σ αυτή τη Σχολή. Με το ζήλο, την εργατικότητα, τη διάκριση, τη διδακτική του τέχνη, την αγάπη, τη σοβαρότητα, την ευγέ - νεια, την επιμονή και όλα τα στοιχεία ενός άριστου παιδαγωγού, κατόρθωσε να δημιουργήσει, για την εποχή εκεί νη, τον πολυπληθέστερο βυζαντι νό χορό εφήβων. Η ιδιαίτερη αγάπη των ιεροσπουδαστών προς το δι-

6 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:10 ðì Page 6 6 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου Ιανουάριος 2013 δάσκαλο και η αγά πη που μας ενέπνευσε αυτός προς τη μουσική ήταν οι κινητήριες δυνάμεις της μουσικής μας προόδου. Κάθε από γευμα οι ιεροσπουδαστές, σε συγκεκριμένη ώρα, μελετούσαν μόνοι ή καθ ομάδες βυζαντι νή μουσική. Η Σχολή αντηχούσε από τις ποικιλόμορφες φωνές σαν πολύβοο μελίσσι. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Φω τει νής της Σχολής έψαλλαν δεξιά οι τελειό - φοιτοι και αριστερά οι προ-τελειό φοι - τοι. Και τους δυο χορούς πλαι σίω ναν οι άριστοι των μικρότερων τά ξεων, τη δε διεύθυνση των χορών είχαν, εκ περιτροπής, οι καλύτεροι των δυο τάξεων. Σε έκτακτες περιπτώσεις, οι χοροί των πέντε μεγα λύτερων τάξεων εκάλυπταν ψαλτικές ανάγκες πα νηγύρεων και λειτουρ γι κών αναγκών στις ενορίες της Κο ρίν θου, στα χωριά της Κοριν θίας, στις φυ λακές ή τις στρατιωτικές μονάδες της περιοχής. Για μένα ήταν η πρώτη φορά που άκουγα τέτοιους βυζαντινούς χορούς με ισοκρατήματα και μουσική ακρίβεια. Μεγαλύτερη εντύπωση προκαλούσε ο μεγάλος χορός της Σχολής, ο οποίος με τις συνεχείς πρόβες και την αξιοποίη - ση των καλυτέρων και καλλιφώνων ιεροσπουδαστών άφησε επο χή, όχι μόνο με τις ενδοσχολικές επετειακές εκδηλώσεις, αλλά και με αυτές που έγιναν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Αξίζει να μνημονεύσουμε τις σπουδαιότερες από αυτές. 2. Οι μουσικές εκδηλώσεις Ένα χρόνο μετά το διορισμό του καθηγητού μας τη Σχολή Κορίνθου, η πεντηκονταμελής χορωδία έψαλε στις 25/6/1951 το βυζαντινό ορατόριο «Απόστολος Παύλος», στον ομώνυμο Μητροπολιτικό Ναό της Κορίνθου, σε πρώτη εκτέλεση, και με την ευκαιρία του διαχριστιανικού εορ - τασμού της 19ης εκατονταετηρίδος του Αποστόλου Παύ - λου. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των Χριστιανικών Ομο λογιών απ όλο τον κόσμο. To βιβλικό κείμενο του ορατορίου είχε γράψει ο δ/ντής της Σχο - λής, Πέτρος Ξε νι κά κης, και τη μουσική ο καθηγητής μας. Τον Ιούλιο του 1952, η χορωδία πλαισίωσε την εορταστική εκδήλωση απονομής των πτυχίων των αποφοίτων. Πράγμα που έγινε έκτοτε θεσμός. To Μάιο του 1953, η χορωδία έψα λε το ορατόριο «Θρήνος», στο πλαίσιο του εορτασμού της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, στο νησί της Ρόδου. To κείμενο του ορατορίου έγραψε ο δ/ντής, Πέτρος Ξε νικάκης, τη δε μουσική ο καθηγητής μας. Η έναρξη της εκδήλωσης με το απολυτίκιο του Απ. Παύλου. Στις 22 Μαΐου του 1955 και στις 12 Μαΐου του 1957, η εξηκονταμελής πλέον χορωδία της Σχολής πραγματοποίησε την Α και Β «Επίδειξη Βυ ζαντινής Μουσικής» στην Αίθουσα της Αποστολικής Διακονίας στην Αθή να, με τη συμμετοχή πολλών επισήμων και με πολλές και συγκινητικές κριτικές στον ημερήσιο και εκκλησιαστικό Τύπο. Κάποια Κυριακή του Απρίλη του 1958, κατόπιν προσκλήσεως του τότε Μητροπολίτου Πατρών, η χορωδία έψαλε στον Ιερό Ναό Πα ντ ανάσ σης, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Νεολόγου Πατρών» (Φ.24399/ ) Την Κυριακή 26 Απριλίου του 1959, η χορωδία ενεφανίσθη στο κινηματοθέατρο Παλλάς της Κορίνθου. Έψα λε επίκαιρους ύμνους με κατακλείδα το ορατόριο «Από - στολος Παύλος». Μια από τις μεγαλειωδέστερες εμ φανίσεις της χορωδίας ήταν αυτή που έγινε μια Κυριακή στα τέλη Μαρ τίου του έτους 1960, στην Αθή να, στην αίθουσα «Παρ νασ σός». Την εκδήλωση αυτή ετίμησαν με την πα ρουσία τους ο τότε Αρχιε πίσκο πος Αθηνών Θεόκλητος, πολλοί αρ χιε ρείς, βου λευτές της Κορινθίας, δ/ντές υπουρ γείων, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Η κορινθιακή εφημερίδα Σημαία της Κορίνθου έγραφε τότε μεταξύ άλλων πως τα παιδιά της χορωδίας της Σχολής Κορίνθου «ενεθουσίασαν και σαγήνευσαν και επεφημήθησαν και κατεχειροκροτήθησαν και εθαυματούργησαν. Έφθα σαν στα όρια του θαύματος, είπε κάποιος ειδικός. Σκόρπισαν ρίγη συ γκι νή σεως σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο Μια σταλιά παιδιά, που πολλά, σαν τούτα που μας εξέπληξαν, δεν έχουν ακόμα αποχωρισθεί από το φουστάνι της μάνας των, στάθηκαν ως

7 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:11 ðì Page 7 Ιανουάριος 2013 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου 7 Ένα μέρος των συμμετασχόντων στην εκδήλωση. Οι κυρίες Άρτεμη Παναγιωτοπούλου (δεξιά) και Ελένη Καχριμάνη (αριστερά) παρακολουθούν με έκδηλη συγκίνηση. σκύμνοι στον Παρ νασσό και συνήρπασαν με τις μελωδικές φωνές, με τη μουσική τους πληρότητα, μας συνεπήραν και ζήσαμε μαζί τους στιγμές κατανυκτικές, αιθέριες, χαρούμενες, αναστάσιμες. Η Ιε ρατική Σχολή Κορίνθου έδωσε εξετάσεις μπροστά σε αυστηρούς κριτάς και επέτυχε, ηρίστευσεν. Η πνευματική αυτή Κυψέλη της πόλεώς μας άνοι - ξε για μια ακόμη φορά τις πόρτες της, για να πλημμυρίσει το Πανελλήνιο με μέλι, κερί και ευωδία θυμιάματος. Εύ γε. Εύγε σε όλους τους εργάτας της» (27/3/1960). To 1961, με την ευκαιρία επισκέψεως στην Αθήνα και την Κόρινθο του Αρχιεπισκόπου Καντέρμπουρι, Δρος Ράμ φεϊ, η χορωδία της Σχολής εκλήθη να ψάλει το ορατόριο «Από - στολος Πάυλος» στον Μη τρο πο λι τι - κό Ναό Αθηνών. Ήταν η πρώτη χρονιά που ως δευτεροετής σπουδαστής ελάμ βανα μέρος στη μεγάλη χορωδία της Σχολής. Αξέχαστες θα μου μείνουν, τέλος, οι εμφανίσεις της χορωδίας στην Τή - νο, τη Ρόδο, την Πάτμο, την Κω και την Πάρο την ίδια χρονιά, όταν όλη η Σχολή, με ενέργειες του κυρού Μη - τροπολίτου Κορινθίας Προ κο πίου, πραγματοποίησε προσκυνηματική και εκπαιδευτική εκδρομή στα μνημονευ - θέντα νησιά του Αιγαίου Πε λά γους. Ακόμη ηχεί στα αυτιά μου η φωνή του καπετάνιου του πολεμικού πλοίου «Μα χητής», «Η χο ρωδία στη γέφυρα», προκειμένου να ψάλουμε ύμνους και απολυτίκια τοπικών αγίων από τα μεγάφωνα του πο λεμικού πλοίου «Μα - χητής», την ώρα που οι καμπάνες των ναών ηχούσαν χαρμόσυνα για την άφιξή μας. Η εφημερίδα Σημαία της Κο ρίν θου έγραφε γι αυτές τις χορωδιακές εμφανίσεις μετά το πέρας της εκδρομής: «Πόσο ψηλά στάθηκε η Σχολή χάρις στην άφθαστη χορωδία της. Πόσα εύ - γε ανήκουν στον αθόρυβο δάσκαλο, στον εξαίρετο επιστήμονα και καλλιτέχνην κ. Δημ. Παναγιωτόπουλο-Κού - ρον. Πόσα πολλά προσφέρει και πόσα λίγα δεν του αναγνωρίζουμε εμείς οι Κορίνθιοι. Μα είναι καλλιτέχνης και ό,τι προσφέρει, το προσφέρει στην τέ - χνη του» (Α.Δ ). Κάθε μουσική εκδήλωση του χορού ήταν για τη Σχολή και τους ιεροσπουδαστές ένα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί πάντοτε άφηνε αλησμόνητες μνήμες και ευμενέστατα σχόλια.

8 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:11 ðì Page 8 8 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου Ιανουάριος 2013 ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Κούρος και Κόρινθος Ανάτυπο από την εφημερίδα της Τρίπολης ΟΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, φ. 275 Σεπτ. Οκτ Υπό την αιγίδα της Ι. Μ. Κορίνθου, η Ένωση Απο φοί - των Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου (πρόεδρος ο γνωστός εκδότης Αθ. Ψυχογιός) το Σάββατο 13 Οκτω - βρίου και ώρα 7.00 το βράδυ, στην Κροκίδειο αίθουσα Κορίνθου έλαβε χώρα μουσικολογική τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του Δημητρίου Ι. Παναγιωτόπουλου-Κού - ρου, καθηγητή της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου, πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ι. Ν. του Απ. Παύλου Κορίνθου Ήταν ένα μουσικοφιλολογικό μνημόσυνο προς τιμήν του γιου του μπαρμπα-γιάννη Πα να γιω τό - πουλου-κούρου (εφευρέτη της ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ), στην οποία εκδήλωση παρούσα ήταν η σύζυγος του μακαρίτη Μήτρου, Τούλα, αλλά και ο αειθαλής πρω το ψάλ - της του Μητροπολιτικού Ι. Ν. του Αγ. Βασιλείου Τρί πο λης και επιστήθιου φίλου του Δημήτρη αλλά και της οικογένειας Κούρου, ο Γιάννης Βαρβέρης σήμερα 92 ετών, συνοδευόμενος από τον εκδότη της εφημερίδας Ν. Γαρ - γαλιώνη! Περιττό να πούμε πως η αίθουσα ήταν υπερπλήρης, αφού παρευρέθηκε ένας μεγάλος αριθμός από τους μαθητές του Δημ. Κούρου, οι οποίοι πέρασαν από τα χέρια του κατά μία 10ετία και πλέον που δίδαξε στη Σχο λή (10ετία του 50) και οι οποίοι ανέρχονται σε εκατοντάδες! Η εκδήλωση αποτελείτο από δύο μέρη (στο Α προσφώνησε ο πρόεδρος Αθ. Ψυχογιός με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πα νε πι στη - μίου Αθηνών, Αθ. Βουρλή, με θέμα «Δημ. Πα να γιω τό - πουλος-κούρος, ένας κατεξοχήν μουσικός της Εκ κλη - σιαστικής Εκπαιδεύσεως). Ο ομιλητής παρουσίασε τον άνθρωπο και το έργο του με κάθε λεπτομέρεια, εντελώς γλαφυρά και διακατεχόμενος από άκρατη συγκίνηση! Κα - τά το Β μέρος ερμηνεύτηκαν κομμάτια όλα σε συνθέσεις Δημ. Ι. Κούρου από τη Χορωδία της Ενώσεως Απο φοί - των της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου υπό τη διεύθυν ση του Αθ. Βουρλή! Στο βήμα κλήθηκε και είπε δυο λόγια και ο Γιάν. Βαρ - βέρης, ο οποίος εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για τον πατέρα Κούρο και το γιο του! Σήμερα, από την οικογέ νεια Κούρου είναι εν ζωή ο ένας γιος (από τα τέσσερα αγόρια), ο Κωνσταντίνος, και μία κόρη (από τις τέσσερις) Ήταν μια εκδήλωση συγκινησιακή καθ όλα, ενώ ακούστηκαν καταπληκτικά και άγνωστα πράγματα για τον Δη μήτρη, που εντυπωσίασαν το ακροατήριο, ο οποίος ήταν εργατικότατος και ανιδιοτελής άνθρωπος, πολύ καταρτισμένος μουσικά, συγγραφέας, συνθέτης, πρωτοψάλτης, καθηγητής Υπήρξε καλοκάγαθος, όπως όλο το Κουρέικο άλλωστε, κι ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης (τα παιδιά του, δύο αγόρια, είναι στην Αμερική) Ο Δημ. Κούρος είχε γεννηθεί στην Τρίπολη στις 27 Δεκεμβρίου του Τόσο ο πατέρας του όσο και ο παππούς του Δημήτριος ήταν τραγουδιστές εξαίσιοι. Μά λι - στα ο παππούς ήταν καλύτερος του Ιωάννη και ο Ιωάν - νης καλύτερος του Δημητρίου! Δυστυχώς, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, η Τρί - πολη δεν πρόσεξε τον Ιωάννη Κούρο, και πολύ περισσότερο τα παιδιά του αλλά και γενικά αδιαφόρησε για το έργο τους, που ήταν σημαντικότατο, ενώ το καρπώθηκαν άλλοι, όπως π.χ. η Κόρινθος! Ο Δημ. Κούρος, μετά το 1948, αφότου έφυγε η οικογένεια για την Αθήνα, άντε να ήλθε δυο τρεις φορές στην Τρίπολη Εν τω μεταξύ παντρεύτηκε άλλες τόσες ήρθε και ο πατέρας του σχεδόν τυφλός! Γιατί άραγε; Δημ. Παναγιωτόπουλος-Κούρος Ο άξιος εργάτης των ήχων Δημοσίευμα του Αλέξανδρου Παπαγιαννόπουλου σε εφημερίδα της Κορίνθου εμνός, μειλίχιος και πάνω απ όλα άξιος εργάτης των ήχων, ο αείμνηστος Δημ. Παν α γιω τό - πουλος-κούρος δικαίως απελάμβανε την ανεπιφύλακτη αγάπη των μαθη τών του αλλά και πά ντων των Κορινθίων. Είχα τη μεγάλη ευκαιρία να επιχειρήσω μαζί του να γευθώ την ομορφιά της ανυπέρβλητης βυζαντινής μουσικής κι ήμουν ευτυχής γι αυτό. Σκληρές όμως και ανελέητες ανάγκες μου με υπεχρέω σαν να στερηθώ αυτήν την ευλογία. Κρα - τώ όμως ευλαβικά την ευγενική του αφιέρωση, στο πρόσωπό μου και το έργο μου, που ευρίσκεται καταγεγραμμένη στην ιερά υμνωδία του, απ τις Θαυμαστής του χορωδιακού του έργου, βρισκόμουνα πάντα κοντά του ως απλός Ισοκράτης Δημήτριος Παναγιωτόπουλος-Κούρος, ο άνθρωπος κι ο δάσκαλος, που δίκαια θα τιμηθεί από τους παλιούς του μαθητές, ελπίζω και απ τους Κο - ρίνθιους που τον γνώρισαν, το Σαββατόβραδο 13 του μηνός στην Κροκίδειο αίθουσα.

9 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:11 ðì Page 9 Ιανουάριος 2013 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου 9 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ. Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ-ΚΟΥΡΟ Τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου έλαβε χώρα συνάντηση εκπροσώπων της Ένωσης με τον υπεύθυνο της εκπομπής «ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΞΑΣΤΕΡΑ» κ. Γιάννη Κουτσούκο στον τηλεοπτικό σταθμό της Κορίνθου ΤOP TV. Εκ μέρους της Ένωσης παρουσιάστηκαν οι κ. Μιχάλης Καλλαράς, Μιχάλης Μα - ρι νός και ο ιεροψάλτης καθηγητής μουσικής κ. Κων. Ζήκος. Η συνάντη - ση έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κορινθιακού λαού για τη μου σικοφιλολογική εκδήλωση της Ένω σης της 13ης Οκτωβρίου προς τιμήν του Δ. Ι. Παναγιωτόπουλου στην Κό ρινθο. Ο παρουσιαστής κ. Γ. Κου τσού - κος, που είχε φοιτήσει στην Εκ κλη - σιαστική Σχολή της Κορίνθου, έκανε την εισήγηση και ακολούθως η συζήτηση περιεστράφη γύρω από την ισχυρή και πολυτάλαντη προσωπικότητα του Δ. Ι. Π., του οποίου η πολυσχιδής δράση συνέβαλε πολύ στο «κλέος» της Σχολής μας. Αναφέρθηκαν στοιχεία από τη ζωή του και τονίστηκε η δραστηριότητά του ως καθηγητού αλ - λά και ως πρωτοψάλτου του Μη τρο - πολιτικού Ι. Ν. του Απ. Παύλου της Κορίνθου επί μία 12ετία. Όλοι συμφώνησαν επίσης στην ικανότητά του να προετοιμάζει χορωδίες με υπομονή και μαεστρία. Έτσι ήρθαν στη μνήμη μας οι παλιές σπουδαίες εμφανίσεις της χορωδίας μας, που έγραψαν ιστορία Έμφαση δόθηκε στο σπουδαιότατο συνθετικό του έργο και κυρίως στο ορατόριό του «Απόστολος Παύ λος», γραμμένο από τον καθηγητή μας κ. Ξενικάκη και μελοποιημένο από τον Δ. Ι. Π., αποσπάσματα του οποίου έψα - λε ο κ. Κ. Ζήκος με μεγάλη επιτυχία. Η συγκίνηση των τηλεθεατών υπήρξε με γάλη και αυτό το μαρτυρεί το πλήθος των τηλεφωνημάτων μετά το πέρας της εκπομπής. Έγινε αναφορά από τον παρουσιαστή για τον αείμνηστο μπαρμπα- Γιάννη Παναγιωτόπουλο-Κούρο, άριστο ιεροψάλτη και τραγουδιστή, πατέρα του τιμώμενου Δημήτρη, και δια - βάστηκε ένα ποίημα του καθηγητή Ν. Καχριμάνη προς τιμήν του. Η εκπομπή κράτησε μιάμιση ώρα (αντί της μίας που μας είχε δοθεί αρχικά) και το ενδιαφέρον ήταν αμείω - το. Ευχαριστούμε το συμμαθητή μας κ. Γ. Κουτσούκο που παρακολουθεί τις προσπάθειές μας με ενδιαφέρον και δεν παύει να μας συμπαραστέκεται ενεργά. Η ΝΕΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΑΣ Με απόφαση του Δ.Σ. προγραμματίζεται νέα εκδήλωση της Χορωδίας της Ένωσής μας, αυτή τη φορά στην Αθή - να. Πιθανή ημερομηνία είναι η 21η Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή. Για τις λεπτομέρειες θα ενημερωθείτε στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας. Αποφασίστηκε και για τη νέα χρονιά να παραμείνει χοράρχης ο κ. Αθ. Βουρλής. DVD ΓΙΑ ΤΟΝ Δ. Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ Η Ένωσή μας έχει στη διάθεσή της δύο DVD από τις εκδηλώσεις για τον Δημ. Παναγιωτόπουλο-Κούρο. Το 1ο περιλαμβάνει την τηλεοπτική συζήτηση στο ΤΟP TV της Κορίνθου, διάρ - κειας 1.30, και το 2ο την τιμητική εκδήλωση της 13ης Οκτωβρίου στην Κροκίδειο αίθουσα, που περιλαμβάνει την ομιλία του κ. Αθ. Βουρλή και όλα τα μουσικά κομμάτια που ακούστηκαν, διάρκειας Όσοι από τους συμμαθητές και φίλους επιθυμούν να τα προμηθευτούν παρακαλούνται να στείλουν μαζί με τη συνδρομή τους 10 ευρώ επιπλέον για την παραγωγή και την ταχυδρομική αποστολή των δύο DVD. Όσοι θέλουν μπορούν να παρακολουθήσουν τα DVD στο Ίντερνετ στο eask.gr. Επίσης, υλικό σχετικό με τον Δημ. Παναγιωτόπουλο που υπάρχει στη διάθεσή μας λαμβάνεται μέριμνα να αξιοποιηθεί για την έκδοση βιβλίουαφιερώματος στον αείμνηστο καθηγητή μας. Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013 θα γίνει η νέα μας συγκέντρωση στον φιλόξενο Ιερό Ναό του Αγίου Ελευ θε - ρίου Αχαρνών και πάλι. Στο Δ.Σ. υπάρχει πολύς προβληματισμός σχετικά με την επιλογή του ναού. Απο φα σί στη - κε να επιλεγεί κι αυτή τη φορά ο Άγ. Ελευθέριος για τους γνωστούς λόγους (κυρίως για την εύκολη πρόσβαση όσων έρχονται με δικά τους μεταφορικά μέσα αλλά και το σταθμό του ηλεκτρικού που υπάρχει πλησίον του ναού και διευκολύνει όσους έρχονται από την επαρχία). Την επόμενη φορά θα εκκλησιαστούμε σε άλλο ναό. Κα - τά τα καθιερωμένα, μετά τον εκκλησιασμό και το μνημόσυνο όσων καθηγητών και συμ μαθητών μας απεδήμησαν εις Κύριον, θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας της Ένωσής μας και θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους μας να ανταλ λάξουμε απόψεις και μνήμες. Στη Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει θα εγκριθούν τα πεπραγ - μένα του Δ.Σ. και ο νέος προϋ πο λο γι - σμός. Στη συνέχεια, θα γευματίσουμε μαζί σε κοντινή ταβέρνα. Κα λού νται όλα τα μέλη μας να προσέλθουν, για να επιβεβαιώσουμε για ακόμα μια φορά τους ισχυρούς δεσμούς που μας συνδέουν. Έχουν προσκληθεί να παραστούν και να χοροστατήσουν ιεράρχες συμμαθητές μας.

10 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:11 ðì Page Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου Ιανουάριος 2013 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΨΕΙ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ή ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Παραθέτουμε το ποίημα του σεβαστού μας καθηγητή Νικηφόρου Καχριμάνη, αφιερωμένο στη μνήμη του μπαρμπα-γιάννη Παναγιωτόπουλου: Στον μπαρμπα-γιάννη Παναγιωτόπουλο-Κούρο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Της λεβεντογέννας Αρκαδίας ακριβό γέννημα θρέμμα Των Μουσών της υψηλής Τέχνης χαρισματούχε δέκτη Της μουσικής πανδαισίας θύραθεν και εκκλησιαστικής Μακρού βεληνεκούς πομπέ Ηδυμελίφθογγε ψάλτη, τραγουδιστή κι άλλων καλών Τεχνών Δεξιοτέχνη ακάματε Η γλώσσα λέξη λειψή να ιστορήσει το βάθος, το εύρος και το ύψος της μεγαλοσύνης σου! Κούρε αρχαϊκέ, το μήνυμα της τέχνης σου πάντα επίκαιρο Κολώνα δωρική και με ιωνική χάρη έμπλεως Ακρόπολη στητή κι ολόρθη αταλάντευτη «Παγάν λαλέουσα» «τοις ζωηρρήτοις ύδασι» νου και ψυχή δροσίζεις Μ ανοιχτοσύνη καθαρής καρδιάς Έκφραση ελπίδας, αγάπης κι ανθρωπιάς! ΑΝΘΡΩΠΕ! Νικηφόρος Καχριμάνης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ: Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013 θα γίνει η ετήσια συνάντηση των αποφοίτων στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών για την τέλεση της καθιερωμένης Θείας Λειτουργίας και του μνημοσύνου των αποβιωσάντων καθηγητών και μαθητών της Σχολής καθώς και για την κοπή της πίτας. Β. ΚΑΛΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Άρθρ. 17, 20) τα μέλη της Ένωσης σε τακτική απολογιστική γενική συνέλευση μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στην αίθουσα εκδηλώσεων του ναού, στις 11 π.μ. Θέματα ημερήσιας διάταξης: Ανάγνωση και έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού του οικ. έτους Ανάγνωση της έκθεσης της Ε.Ε. Έγκριση της οικονομικής διαχείρισης του οικ. έτους 2012 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του οικ. έτους Γ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΟΤΙ: Αν η συνέλευση δεν έχει απαρτία, θα επαναληφθεί έπειτα από δεκαπέντε (15) ημέρες στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, με τα μέλη που θα είναι παρόντα. Για το Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΙΝΟΣ

11 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:11 ðì Page 11 Ιανουάριος 2013 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου 11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Εκοιμήθη εν Κυρίω στις «Επί τω Κυρίω ήλπισεν η καρδία μου» (Ψαλμ. 27, 7) Με τον Γιάννη συναντηθήκαμε δω δεκάχρονα παιδιά το Σε - πτέμ βρη του 1955 στην Εκ κλη σια στι - κή Σχο λή Κο ρίν θου, η οποία αποτελούσε ένα πνευματικό ελ ληνορ θό δο - ξο φυτώριο, έναν ακοίμητο φάρο, που κατηύθυνε με ασφάλεια τα βήμα τα των εκεί φοιτώντων ελληνοπαίδων, απ όλα τα μέ ρη στης Ελλάδας, στα μο νοπάτια της θρησκευτικής, κοινωνικής, πνευματικής και πολιτιστικής ζωής του έθνους μας. Η εκεί επιμελημένη διάπλαση της προσωπικότητάς μας οφειλόταν κυρίως σε δύο παράγοντες: αφενός μεν στην αξιοκρατική επιλογή των μαθητών ανάμεσα σε αριστούχους απ όλη τη χώρα, αφετέρου δε στους σοφούς κα θηγητές μας, τους οποίους διέκρινε η πνευματική ωριμότητα, η ηθική τελειότητα και το παιδαγωγικό ήθος. Σ αυτό, λοιπόν, το σχολείο-οικοτροφείο, ο Γιάννης από τη Ζάτουνα, ακμάζουσα τότε κωμόπολη της Γορ - τυνίας, και εγώ από το Πα λαιό κα στρο, ένα μικρό χωριουδάκι, καθόμαστε όλα τα χρόνια της εκεί φοίτησής μας, ως συμπατριώτες, στο ίδιο θρανίο και σφυ ρηλατήσαμε ισχυρούς και ακατάλυτους αδελφικούς δεσμούς, που μας συνείχαν σε όλη μας τη ζωή. Εκεί ζούσαμε κοινή ζωή ως οικότροφοι και μέσα από ευγενή άμιλλα αγωνιζόμαστε για τη διατήρηση, κάθε χρόνο, της υποτροφίας μας, διότι διαφορετικά θα μας ήταν αδύνατο να συνεχίσουμε τις σπουδές μας. Το 1962 συναντηθήκαμε πάλι στην Αθήνα, όπου ο Γιάννης φοιτούσε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη νών. Εδώ συνέχισε να αναπτύσσει ακόμη περισσότερο τις αρετές, που φύτεψε στην ψυχή του η Σχολή μας, και κυρίως την υπομονή, την πνευματική άσκηση, την ανεκτικότητα, την αυταπάρνηση, την προσφορά και ιδιαίτερα την ισχυρή πίστη στον Θεό, στον οποίο στήριζε πάντα τις ελπίδες του. Η πίστη του αυτή δυνάμωνε τις επιλογές του και μέσα απ αυτές εξέφραζε έντο - να και άδολα τα θρησκευτικά του βιώματα, παράλληλα δε, όπως έλεγε, έδινε νόημα και αξία στην τωρινή του ζωή, ενώ σταθερά και αταλάντευτα άνοιγε την πόρτα για τη μέλλουσα πόλη του Θεού, όπως την εννοεί ο Από στολος: «Ουκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν». Ανήσυχο πνεύμα, ισχυρή πνευματική οντότητα και καλλιτεχνική φύση, ασχολήθηκε με τη μουσική και έγινε καθηγητής βυζαντινής μου σι - κής, με τη ζωγραφική, τη λογοτεχνία και κυρίως την αγιογραφία. Μελέτες και μονογραφίες του έχουν δημοσιευ - θεί σε εκκλησιαστικά περιοδικά και εφημερίδες, στον τοπικό επαρχιακό Τύ πο και κυρίως τον αρκαδικό. Τέλος, όπως ο ίδιος έλεγε και έγραφε: «Η σφαίρα του Θεού τον περίμενε για να εμπλακεί στον συμπληρωματικό της ρόλο, που είναι η προέκταση της γήινης ύπαρξής μας στη μετοχή του θείου κάλλους». Και σ αυτόν το χώρο βρίσκεται σήμερα ο Γιάννης «θεώμενος τον Θεό μέσα σε μια άφατη μακαριότητα», θέση για την οποία προετοιμαζόταν σε όλη του τη ζωή. Γιάννη μου, ώρα σου καλή Ποτέ δε σε ξεχνάμε Σε κάθε προσκλητήριο (της Ιε ρα - τικής Σχολής) Και σένα προσμετράμε. Θεόδωρος Γ. Πισιμίσης, φιλόλογος θεολόγος (τ. λυκειάρχης) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Επειδή πολλά μέλη της Ένωσης έστειλαν συνεργασίες πολυσέλιδες, που είναι πολύ δύσκολο να δημοσιευτούν στον περιορισμένο χώρο της εφημερίδας μας, σας παρακαλούμε να τηρείτε τον περιορισμό των 400 λέξεων που έχει οριστεί από την αρχή. Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Η Τα κείµενα που δηµοσιεύουµε στην εφηµερίδα µας δεν υφίστανται έλεγχο και απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΜΟΝΑ ΙΚΟ ΠΟΡΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ. ΤΟ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΩΣ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

12 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:11 ðì Page Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου Ιανουάριος 2013 Φίλοι της Ένωσης ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ακούραστος μαέστρος που καθιέρωσε τη χορωδιακή μουσική στη χώρα μας Στην εποχή της απομόνωσης που βιώνουμε πάνω στη σφαίρα μας αυτή και στην αβυθομέτρητη νύχτα που μας κυκλώνει, η Τέχνη είναι ένα γλυκύτατο φως, που μας αποκαλύπτει έναν κόσμο άγνωστο, πνευματικό, όπου η αγάπη και η ελευθερία, φωτιζόμενες από τη Θεία Χάρη, νικούν τη σκληρή μας μοίρα και κάνουν να φωσφορίζει ο κλειστός και στεγανός αυτός κόσμος μας. Είναι ο ήχος εξ ουρανού «ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας», που την ημέρα της Πεντηκοστής γέμισε «τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι» οι μαθητές του Κυρίου «και ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις». Η Τέχνη είναι το «αλλόμενον ύδωρ» που σβήνει τη δίψα μας για μια νέα και ανώτερη ζωή. Ένας πανάξιος εργάτης της Τέχνης, που μόχθησε με αυτοθυσία και ιδιαίτερο ζήλο 64 ολόκληρα χρόνια (!!!) για την πιστή εκπλήρωση της αποστολής του και τίμησε το όνομά της στο έπακρο, είναι ο Κορίνθιος και γνωστός στο πανελλήνιο μαέστρος της ιστορικής Χορωδίας της Κορίνθου και της Χορωδίας του ΟΤΕ Αλέξανδρος Πα πα - γιαννόπουλος. Μια προσωπικότητα ευγενική, πολυεδρική και βαθιά, μια λεπταίσθητη ποιητική ψυχή, ένας «στυλοβάτης», απ αυτούς που έργο τους έχουν να δείχνουν πάντα τον σωστό δρόμο της πνευματικής εξύψωσης της «δι αυτής» σωτηρίας και να αποτρέπουν τους ανθρώπους από το δρόμο της ανόσιας και κενής ζωής, που οδηγεί στην καταστροφή. Ένας άνθρωπος αληθινός, σ έναν κόσμο που η αλήθεια σπανίζει, με μια αληθινή λαχτάρα, μια δίψα προμηθεϊκή προς το φως Εμπνευστής, οδηγός, ηγέτης, λειτουργός, ηθοποιός, φωτεινός οραματιστής, μυσταγωγός και πάνω απ όλα άνθρωπος. Μια αληθινά τίμια και ζω ντανή χριστιανική συνείδηση, αδελφός χριστιανός με βαθιά και ανυπόκριτη πίστη. Ο Α. Π. είχε τη δύναμη να παρουσιάζει μουσικά σύνολα πολύ πειθαρχημένα (παρόλο που οι χορωδοί του ήσαν ερασιτέχνες), ομοιογενή, που απέδιδαν με θαυμαστή τελειότητα και χάρη ήχους βελούδινους, απόλυτα συγχρονισμένους, από απλά μέχρι και πολύ δύσκολα μουσικά κομ μάτια. Μπορούσε να κάνει τις χορωδίες του να αποδίδουν με την ίδια τελειότητα βυζαντινούς ύμνους ή ευρωπαϊκά μέλη, χωρίς φανφαρονισμούς, επιτηδεύσεις και μουσικές εξάρσεις και εντυπωσιασμούς. Ήταν ένας ιερουργός στο ιερό χαράκωμα της Τέχνης, σταθερός, πιστός κι ανυποχώρητος. Επεδίωκε την απλότητα και τη χάρη παράλληλα. Κι αυτό είναι το στοιχείο του μεγαλείου του. Επαλήθευση των παραπάνω είναι μια κριτική που δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα της Οδησσού έπειτα από μια θαυ μάσια εμφάνιση της Χορωδίας και μεταξύ άλλων λέει: Ο μαέστρος με τη Χορωδία του ΟΤΕ Αθηνών (1968).

13 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:11 ðì Page 13 Ιανουάριος 2013 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου 13 ρεστο έργο του, ένα σύμπλεγμα ευγενικών και δυνατών παλμών, που εκδηλώνονται σαν ανάβρυσμα ενός ωραίου πολύχρωμου πίδακα. Για όλους εμάς που φοιτήσαμε στη Σχολή της Κο ρίν θου, ο Α. Π. ήταν ένας «μύθος», μια μεγαλειώδης φυσιογνω - μία που καλλιεργούσε τη χορωδιακή μουσική, βυζαντινή και ευρωπαϊκή, με επιτυχία, όπως και ο δικός μας καθηγητής μουσικής Δημ. Πα να γιω τό - πουλος-κούρος. Να σημειωθεί ότι οι δύο άνδρες συνεργάζονταν και αλλη - λοβοηθούνταν. Ο Αλέ ξανδρος Πα - πα γιαν νόπουλος παρέμεινε φίλος της Σχολής μας μέχρι σήμερα και συμμετέχει με έκδηλη νοσταλγία και συγκίνηση σε κάθε μας εκδήλωση. Οι κυριότεροι σταθμοί της ένδοξης πορείας του είναι οι εξής: Ο Αλέξανδρος Παπαγιαννόπουλος παρακολουθεί την εκδήλωσή μας. Δεξιά του η κ. Ελένη Καχριμάνη. Το 1945, ως μέλος ομάδας προσκό πων της Κορίνθου, μαζί με άλλα «Ο ενωμένος ήχος πολλών δεκάδων φωνών γινόταν παιδιά δημιουργούν μια παρέα μουσική, την οποία διευθύνει. Από αυτή την παρέα ιδρύεται το 1948 η Χορωδία αντι ληπτός (κι αυτό είναι το αξιοθαύμαστο) σαν μια μοναδική φωνή, που συγκέντρωνε όλες τις υπάρχουσες αποχρώσεις των ανθρώπινων φωνών. Έμοιαζε με ήχο εξαιρετικού η Χορωδία της Κο ρίνθου οργανώνεται σε επίσημο καλλι- της Κορίνθου και ξεκινά τη δραστηριότητά της. Το 1957 εκκλησιαστικού οργάνου, που δεν αντανακλούσε μεταλλικά, αλλά σαν παλλόμενη εύκαμπτη σάρκα-χορδή. Κι αυ- διαγωνισμούς χορωδιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τεχνικό σωματείο, μετέχοντας σε συναυλίες και μεγάλους τή η ευγενική βελούδινη φωνή, λες και κατέκλυσε όλες τις και αποσπώντας σημαντικά βραβεία και ευμενείς κριτικές. Σημαντικοί σταθμοί της Χορωδίας Κο ρίν θου ήσαν οι κόγχες του όγκου της θαυμάσιας αίθουσας του Θεάτρου της Όπερας. Λες και εξώθησε τον αέρα, αφήνοντας μόνον συναυλίες της στο θέατρο ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ στην Αθή να το έναν ήχο, που γέμισε τα πάντα! Τις πολυθρόνες, τις ανθρώ , στο Βε λι γράδι «υπέρ των σεισμοπαθών των Σκο - πινες ψυχές που κάθονταν σ αυτές, ακόμα και το χρυσοκόκ - πίων» το ίδιο έτος, στο Αρέτζο της Ιταλίας το 1968, στην κινο βελούδο του εσωτερικού χώρου. Όταν ο ήχος αυτής της Γκορίτζια της Ιταλίας (1970), στο Θέατρο Ηρώδου του μαγικής ενωμένης φωνής σιγούσε ξαφνικά, μόνο τα χειροκροτήματα πιστοποιούσαν την παρουσία στην αίθουσα του Μο ντρέ της Ελ βε τίας (1975), στο Βουκουρέστι (1976), Αττικού (1971), στο Αρχαίο Ωδείο Πάτρας (1971), στο πολυάριθμου πλήθους, το οποίο λίγες στιγμές πριν, αθόρυβα, κρατώντας την αναπνοή του, ρουφούσε τους εξαίσιους στην Ουγγαρία (1984), στις Βερσαλλίες (1985), στη Βε νε - στο Μιλάνο (1982), στη Βιέννη (1983), στη Σόφια (1984), ήχους! Έτσι εναλλάσσονταν η μαγική φωνή της χορωδίας τία και στην Πο λωνία (1986), στο Μπουένος Άιρες (1991), και τα χειροκροτήματα ευγνωμοσύνης των θεατών! Μ αυτόν τον τρόπο, πρόσφατα, έλαβε χώρα στην Οδησσό η συλιών, ων ουκ έστιν αριθμός, και μεγάλα βραβεία και έπαι- στην Οδησσό (1995), στην Πράγα (1996). Σειρές συναυναυλία της αριστοτεχνικής χορωδίας από την Ελληνική νοι αμέτρητοι σχεδόν σε κάθε εμφάνιση! Η φήμη της Χο - πόλη Κόρινθο (παρ ολίγο να έλεγα Αρχαία Ελληνική Πό λη ρωδίας Κο ρίν θου συνεχώς μεγάλωνε και είχε γίνει περιζήτητη στα μεγαλύτερα χορωδιακά φεστιβάλ στην Ελ - Κό ρινθο, κι αυτό δε θά ταν λάθος). Οι άνδρες με αυστηρά μαύρα κοστούμια. Οι γυναίκες με μακριά λευκά φορέματα, λάδα και στο εξωτερικό. κεντημένα με τον αυστηρό, μαύρο, Εθνικό διάκοσμο, ένα Το 1965 έγραψε σε δίσκο τη λαϊκή καντάτα των Βίρ - είδος κληματαριάς» (ΝΟΤΟΣ, ) βου-λεοντή Καταχνιά, ένα έργο-ύμνο στο μαρτύριο και Οι χορωδοί του τον περιγράφουν ως έναν ταπεινό και στο μεγαλείο του ελληνικού λαού στη διάρκεια της Κα - ανυπόκριτο άνθρωπο, έναν ήρεμο και σιωπηλό αλλά και τοχής. Ο δίσκος είχε τεράστια απήχηση και η φήμη της επίμονο και δυναμικό διάκονο του μυστηρίου της μουσικής μεταμόρφωσης, έτοιμο να μεταγγίσει φως από το φως λοι δίσκοι με σύγχρονα τραγούδια Ελλήνων και ξένων Χορωδίας Κορίνθου απογειώθηκε! Ακολούθησαν κι άλ- του και να δημιουργήσει ψυχική ανάταση και αγαλλίαση. συνθετών, χριστουγεννιάτικα κάλαντα, μικρά χορωδιακά έργα του Μ. Μια ψυχή ωραία διψασμένη για την τελειότητα στο θεά- Θεοδωράκη.

14 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:11 ðì Page Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου Ιανουάριος 2013 Το 1968, ο Α. Π. ανέλαβε να συγκροτήσει και να εκπαι - δεύσει τη Χορωδία του ΟΤΕ με έδρα την Αθήνα. Η πορεία και του νέου σχήματος υπήρξε το ίδιο ένδοξη. Εκα το ντά δες συναυλίες σε φημισμένες αίθουσες και ονομαστούς ναούς του εξωτερικού και πληθώρα βραβείων και διακρίσεων. Κυ - ριότεροι σταθμοί της ήσαν οι συναυλίες στην Αμερική (1973), στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας (1976), στη Λιλ της Γαλλίας (1977), στην Κύπρο (1979), στη Ρώ μη (1990), στο Ισραήλ (1996), στη Σερβία (1997), στις Βρυ ξέλλες (1999), στην Αλεξάνδρεια (1999), στη Χάλκη και στο Hilton της Κωνσταντινούπολης έπειτα από πρόσκλη ση του Οι κου με - νικού Πατριαρχείου (2000), στην Ου κρα νία (2001), στη Γαλ - λική Προβηγκία (2009) και στην Κων σταντινούπολη (2010). Οι χορωδίες του έχουν αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς χορωδιακούς διαγωνισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σημαντικότερες είναι το βραβείο κοινού στον Διεθνή Διαγωνισμό του Μοντρέ της Ελ βετίας (1971). Το 2ο βραβείο στην κατηγορία φολκλόρ, καθώς και την τέταρτη θέση στον κλασικό κύκλο, στον Διεθνή Διαγωνισμό του Λανκόλεν της Ουαλίας (1973). Δύο πρώτα βραβεία, ένα στη φολκλόρ και ένα στην κλασ ι κή κατηγορία, στον Διεθνή Διαγωνισμό της Αθήνας (1997). Επίσης, στον ίδιο διαγωνισμό απέσπασε το τρίτο βραβείο στην κλασική κατηγορία κατά τα έτη 1985, 1990, Ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο στις κατηγορίες παραδοσιακής φολκλορικής και εκκλησιαστικής μουσικής αντίστοιχα στον 30ό Διεθνή Χορωδιακό Δια γω νι σμό «Mundi Candant» στο Όλομουκ της Τσεχίας (2002). Το 1965 η Χορωδία Κορίνθου, «επιθυμώντας να προσφέρει χορωδιακό άκουσμα υψηλού επιπέδου στην πόλη», θέσπισε τα Αριώνεια, εκδηλώσεις με συμμετοχή ονομαστών χορωδιακών συγκροτημάτων απ όλο τον κόσμο. Τα Αριώνεια ήταν μια μουσική πανδαισία και «οι ακροατές ζούσαν ένα υπέροχο όνειρο, που εύχονταν να μην τελειώσει ποτέ»! Οι χορωδίες του Α. Π. επισκέφθηκαν 120 πόλεις και χωριά της Ελλάδας και έδωσαν αμέτρητες συναυλίες προωθώντας και διαφημίζοντας το ελληνικό τραγούδι. Και ο κόσμος επιβράβευσε τις προσπάθειές τους αναγνωρίζοντας την αξία τους. Επίσης, ερμήνευσαν και έργα μεγαλύτερης μουσικής φόρμας, όπως τα Staba Mater του Ροσίνι, Συμφωνία της Λεβεντιάς του Μαν. Καλομοίρη (Θεσσαλονίκη 1985), Προ - σανατολισμοί των Ελύτη-Ανδριόπουλου στο Μέγαρο Μου - σικής Αθηνών (2003), Ελληνική Τρι λογία Α. Κάλβου Η. Ανδριόπουλου στο Ηρώδειο (2004), Ελληνικοί Χοροί του Φ. Τσαλαχούρη στο Μέ γαρο Μουσικής Αθηνών (2009). Από τα παραπάνω φαίνεται το σπουδαίο έργο που πέτυχε με το ζήλο και το μεράκι, την υπομονή και την εργατικότητά του ο Α. Π. Ένα έργο ολοφώτεινο και μια πορεία με αγωνίες μεν και πολλή προσπάθεια, γεμάτη όμως από χειροκροτήματα και ύμνους, που τον ανέβασαν στο πιο ψηλό βάθρο της δόξας. Ο Α. Π. αναδείχθηκε σε σπουδαίο μύστη της Τέχνης που πέτυχε σε μια μεγαλειώδη αποστολή, υπηρέτησε με συνέπεια ένα «άγιο πάθος», εκόμισε πολλά στην Τέχνη και τάχθηκε από τον Θεό στο δρόμο της αρετής και των ευγενικών ιδεωδών, του Ωραίου και του Υψηλού. Ευχή όλων μας είναι να ζει και να συνεχίζει την προσφορά του με τον μοναδικό του υπέροχο τρόπο. Μιχάλης Καλλαράς Μορφές της πίστης και του Γένους Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ (1595/97-5 Αυγ. 1682) Γράφει ο Φώτης Γ. Παπαγεωργίου, θεολόγος «και εν ταις Επισκοπαίς περιοδείες ημών διαπυνθανόμεθα εκάστοτε ότι και οι την ύπαιθρον οικούντες Ευρυτάνες διαμνημονεύουν του ονόματος του ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ μετά πολλού του σεβασμού εξικνουμένου μέχρι του Θείου δέους και της θρησκευτικής κατανύξεως, ως ΑΓΙΟΝ τούτον θεωρούντες» (Μητροπολίτης Καρπενησίου Νικόλαος). ΕΥΓΕΝΙΟΣ ο Αιτωλός: ένα από τα πολ - λά άσβεστα και πιο λαμπρά καντηλέρια που έλαμψαν στα σκοτεινά χρόνια της πολύχρονης δουλείας και με τη ζωή και την οσιότητα του βίου τους φώτισαν τις ψυχές των υποδούλων, δίδαξαν τις προγονικές αξίες και μεταλαμπάδευσαν στο δούλο γένος την πίστη τους στην Αγία Ορ θο δο ξία, την πνευματικήν του αναγέννηση και την εθνική του ελευθερία. Γεννήθηκε μεταξύ των ετών 1595/97 στο Μέγα Δένδρον της Αι - τωλίας από τους ευσεβείς γονείς, τον Νικόλαο και τη Στάμω Γιαννούλη, οι οποίοι ανάθρεψαν το παιδί τους «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Σε νεαρή ηλικία «την αγαθήν μερίδα εξελέξατο» και, πυρούμενος από εσώψυχη επιθυμία, εισήλθε στη Μο - νή Βλοχού και εκείθεν στην Ιερά Μο - νή της Θεοτόκου Αγράφων στις οποίες ολοκλήρωσε την εγκύκλια, εκκλησιαστική και λειτουργική του

15 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:11 ðì Page 15 Ιανουάριος 2013 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου 15 μόρφωση και αξιώθηκε του πρώτου βαθμού της ιεροσύνης, χειροτονηθείς ιεροδιάκονος το 1616 στην ιστο ρική Μονή Τατάρνας. Ζήλος ιερός φέρνει τον ιε ρο μό - ναχο Ευγένιο ταπεινό προσκυνητή στο Άγιον Όρος, τους Αγίους Τόπους, στην Αγία Αικατερίνη του Θεο βα δί - στου Σινά και τυχαίο γεγονός χέρι της θείας αγάπης έφερε τα βήματά του στην Αλεξάνδρεια, όπου ο περίλαμπρος Πατριάρχης Αλεξανδρείας και μετέπειτα Οικουμενικός Κύ ριλ - λος ο Λούκαρης ( ), εκτιμώντας τον πλούτον των αρετών και την ένθεον πολιτείαν του, τον χειροτόνη - σε το 1619 πρεσβύτερον. Μετά τους Αγίους Τόπους είχε την ευλογία να μαθητεύσει παρά τους πόδας μεγάλων διδασκάλων: Παϊ σίου Μεταξά και του λογίου Αρ χιε πι σκό - που Ναυπάκτου και Άρτης Θεοφίλου Κορυδαλλέως ( ). Σημαντικός σταθμός της ζωής του υπήρξε η παραμονή του για αρκετό διάστημα στην Κωνσταντινούπολη, όπου στους ταραγμένους εκείνους καιρούς αναδείχθηκε «στερρός της ορθοδοξίας πρόμαχος». Ανεκτίμητη είναι η επωφελής διδασκαλική του προσφορά στο γένος, που καλύπτει μέγα μέρος της ελ λα - δικής χώρας. Άρτα, Αιτωλικό, Με σο - λόγ γι, Καρπενήσι δέχτηκαν τον θείο φωτισμό του μεγάλου διδασκάλου. Στον κατά Θεόν απολογισμό του περιλαμβάνονται σχολές κατωτέρων και ανωτέρων γραμμάτων στο Καρ - πε νή σι, το «Ελληνομουσείον Αγρά - φων» όπου χρημάτισε σχολάρχης πάνω από 19 χρόνια και όπου φοίτησαν στρατιές ολόκληρες μαθητών στους οποίους δίδαξε «την αξίαν των ελληνικών γραμμάτων, της αρε τής και της λευτεριάς». Μεταξύ των μαθητών συγκαταλέγονται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος ο Ακαρνάν, ο Νεομάρτυς Νικόλαος ο εκ Καρπενησίου και «ο σοφώτερος και οσιώτερος» των λογίων της εποχής, Αναστάσιος ο Γόρ - διος, ο εκ Βραγγιανών Αγράφων, ο οποίος ως τέκνο αφοσιωμένο παρέδωσε στις μελλούμενες γενιές τα κατά τον βίον και τις διδαχές του δι δα - σκάλου του. Υπέρ εξηκοντούτης περί το 1561 απεσύρθη στα Βραγγιανά των Αγρά - φων, αναζητών «ήρεμον και ησύχιον βίον» στη Μονή της Αγίας Πα ρα - σκευής, όπου και το υπ αυτού ιδρυθέν «Ελληνομουσείον Αγράφων» και όπου την 5ην Αυγούστου, παραμονή της Θείας Μεταμορφώσεως του έτους 1682 «κατέλυσε τον βίον» και παρέδωσε στον Σωτήρα και Κύριον την αγίαν του ψυχήν, γαλήνιος και ήσυχος ότι έπραξε το καθήκον του στην Εκκλησία και το γένος. Η αγία αυτή μορφή, ο ιερομόναχος Ευγένιος, που κατά τον λόγιο Κ. Σαρδελή «και ζωντανός ακόμα, είχε αφομοιωθεί με την αιωνιότητα». Πρόσφατα, σε μια από τις πνευματικές αναζητήσεις στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Πεντέλης, ο εξ Αγρά - φων εκλεκτός συμπροσκυνητής Στέ - φανος Κωστούλας έφερε στο κέντρο της φιλικής μας συντροφιάς, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από της αγιοποιήσεως του οσιοτάτου πατρός Ευγενίου, όσα η αγνότητα του φιλόχριστου λαού μας διασώζει περί της ιεράς αυτής μορφής. Και πράγματι, η καρδιακή αγάπη και η σεμνοπρεπής υπερηφάνεια που λειτουργούσε πολλαπλασιαστικά πάνω από τη ροή του χρόνου στις ψυχές των πιστών, τριακόσια χρόνια από της εις Κύριον εκδημίας του, ανεβίβασε «επί την λυχνίαν» αστέρα πολύφωτον με πρωτοβουλία κλήρου και λαού, λογίων και απλών ανθρώπων του Κα - περνησιώτικου Συν δέσμου «Ευ γένιος ο Αιτωλός» υπό την εμπνευσμένην καθοδηγίαν του πολυσέβαστου Μη - τροπολίτου Καρ πε νη σίου κ. κ. Νι κο -

16 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:11 ðì Page Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου Ιανουάριος 2013 λάου. Με την από 5ης Ιανουαρίου 1982 εισήγηση του σεπτού Ποι με - νάρχου της Ι. Μ. Καρπενησίου προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος και την συνακόλουθη από 1ης Απριλίου του ιδίου έτους Συ - νοδική απόφαση, το πανσέβαστον Οικουμενικόν Κέ ντρον της Ορ θο δο - ξίας, η Μητέρα Εκκλησία της Κων - στα ντι νου πόλεως, με Συνοδική απόφαση της 1ης Ιουλίου 1982 ορίζει όπως ο ιερομόναχος Ευγένιος ο Αι - τωλός εις αιώνα τον άπαντα «συναριθμείται τοις εν τω εορτολογίω Οσίοις της Εκκλησίας ημών, της μνήμης αυτού ορισθείσης ίνα επιτελείται τη ε Αυγούστου, παραμονή της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως, εκάστου ενιαυτού, εν τη οποία προς τας αιωνίους ούτος μετέστη μονάς». Κατακλείοντας την παρούσα ταπεινή μας αναφορά στον μεγάλο αυτό διδάσκαλο του γένους, «το θείον και ιερώτατον εγκαλώπισμα» της Εκ - κλη σίας, τον ομοχώριο και πνευματικό πρόγονο του εθναποστόλου και ιερομάρτυρος του πατρο-κοσμά του Αιτωλού, στον Όσιο και Άγιο Ευ γέ - νιο, μακαρίζουμε τον ομογάλακτο συμ μαθητή μας στην Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου, τον σεβασμιώτατο Νικόλαο Δρόσο, γιατί στους χρόνους της ποιμαντορίας του καταξιώθηκε της τιμής και ευλογίας της αγιοποιή - σεως ευκλεούς τέκνου, που βλάστησε ως άνθος αμάραντον στη θεόσωστη επαρχία του. η στηλη των αποφοιτων «Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ, και εισακούσεται της φωνής μου». (Ψαλμ. 54, 18) Σε αυτή τη σελίδα κάθε μέλος της Ένωσης μπορεί να στέλνει τις συνεργασίες του για δημοσίευση. Εφόσον είναι εφικτό, μπορείτε να στείλετε τα κείμενά σας σε δισκέτα υπολογιστή, ή σε CD, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Εννοείται βέβαια ότι λόγω στενότητας του χώρου οι επιστολές σας θα πρέπει να έχουν περιορισμένη έκταση (έως 400 λέξεις). Με μεγάλη μας χαρά θα δεχόμαστε υποδείξεις και προτάσεις σας για τη βελτίωση της ύλης και την καλύτερη εξυ πηρέτηση των σκοπών της Ένωσής μας. Ζητούμε συγγνώμη που, λόγω πληθώρας ύλης, δεν μπορέσαμε να δημοσιεύσουμε όλες τις συνεργασίες που στάλθηκαν. Αυτές θα δημοσιευθούν σε επόμενα φύλλα. Μπορείτε να στέλνετε τις επιστολές σας στο fax ή στην ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 52057, T.K Δωρεές ή συνδρομές αποστέλλονται στο λογαριασμό: ΕΤΕ 151/ Από τον κ. Παν. Γιαννόπουλο, καθηγητή πα νε πι στη μίου, λάβαμε την ακόλουθη επιστολή: Αγαπητοί συμμαθητές του Δ.Σ. Βρίσκομαι και πάλι για λίγο στην Αθήνα. Βρήκα και πάλι, με αρκετή βέβαια καθυστέρηση, το τεύχος 26 της Φωνής των αποφοίτων και σας συγχαίρω για την οριστικοποίηση του σχεδίου δημιουργίας βιβλιοθήκης των συμμαθητών. Σας στέλνω ό,τι βρίσκω εδώ από δημοσιεύσεις μου και επιστρέφοντας στις Βρυξέλλες θα σας στείλω ό,τι ακόμα διαθέτω σε ανάτυπα ή αντίτυπα δημοσιεύσεων που δεν έχουν εξαντληθεί. Δεν ξέρω αν μέσα στις προοπτικές εντάσσεται και η δημιουργία αρχείου των παλαιών συμμαθητών, όπως είχατε, αν δεν απατώμαι, αναγγείλει κάποια στιγμή. Δε δο - μένου ότι έχω εδώ πρόχειρο ένα βιογραφικό και εργογρα - φικό σημείωμα, το εσωκλείω στην περίπτωση που θα σας είναι χρήσιμο Φιλικά Π. Γ. TΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Ποίημα του Γιώργου Φωτόπουλου Σε δυο επιστήμες ζήτησα γνώσεις και εργαλεία Να υπηρετήσω με καημό εσένανε, Παιδεία. Πήρα την πίστη οδηγό απ τη Θεολογία Τις γνώσεις και τη μέθοδο απ τη Φιλολογία. Απ τ Άγναντα ξεκίνησα τη σταδιοδρομία Για τα παιδιά που κάθονταν σε «πέτρινα» θρανία. Ήτανε τότε Άνοιξη, πέρασα μονοπάτια Άνοιξη είχα στην καρδιά, στα λαμπερά μου μάτια Κι όνειρα χρυσοφτέρουγα τρέχαν στου νου τα πλάτια. Απ τ Άγναντα κατέβηκα Δαύλεια, Κερατσίνι Καλλίπολη, Αιγάλεω γεμάτος ρωμιοσύνη Και στην Αθήνα άραξα με έδρα την Κυψέλη

17 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:11 ðì Page 17 Ιανουάριος 2013 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου 17 Μια αναμνηστική φωτογραφία μαζί με τις κυρίες Άρτεμη Παναγιωτοπούλου και Ελένη Καχριμάνη. Ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου, Αρχιμ. π. Άνθιμος Παπαλεξόπουλος, απευθύνει χαιρετισμό. Για να τρυγήσω στα στερνά της Αττικής το μέλι. Την ίδια στράτα πήρανε κι άλλοι μ ίδια πραμάτεια Κι είχαν κι εκείνοι όνειρα στου νου τους τα παλάτια. Μαζί, παρέα, ήπιαμε της νιότης μας τον ήλιο Και το ταξείδι έμοιαζε με τελετή γαμήλιο! Στους μαθητές τονίζαμε να χουν ανθρωπισμό Αξίες τους σκορπάγαμε, γνώσεις και στοχασμό. Κι ήρθανε χρόνια δίσεκτα, με συνδικαλισμό Να τρέψουν το λειτούργημα σ επαγγελματισμό. Κομπιούτερς στέλνουν δάσκαλους με μοριοδοτισμό Με δίχως «κλίση» στα σχολειά, για επαγγελματισμό. Τα κόμματα καραδοκούν με όπλο παρά πόδα Τις καταλήψεις μαθητών, που έχουν γίνει μόδα Στιγμή δεν το μετάνιωσα. Του ήλιου το ταξείδι Κάνει του νέου την ψυχή πραγματικό στολίδι. Κι εμένα στόλισε με φως. Έδωσα φως και πήρα. Άλλη δεν ήθελα να βρω, καλοτυχίστρα μοίρα. Άλλη ζωή δεν ήθελα να ζήσω εγώ, καμία Άπειρες έζησα ζωές αντάμα σου, Παιδεία! Σε σας νέοι συνάδελφοι, αρχή σταδιοδρομίας Ας είναι η γνώση του ρητού, το «δράξασθε παιδείας». Επάγγελμα μην κάνετε, είμαστε αποστολή Να ντύνουμε τους μαθητές με λαμπρινή στολή. Την πιο μεγάλη αμοιβή δικαίωση τη λέμε Τη δίνει η συνείδηση, όταν λαμπάδα καίμε. Παίρνω κομμάτια ουρανού απ των παιδιών τα μάτια! Και δε με σκιάζει η χειμωνιά, δε σκιάζομαι το κρύο Γίνομαι φλόγα λαμπερή καθώς σας λέω: ΑΝΤΙΟ! Σημείωση: Το ανωτέρω ποίημα εκφώνησα στο 15ο Λύκειο Κυψέλης τον Ιούνιο του 2004, κατά τη συνταξιοδοτική μου αποχώρηση ως Λυκειάρχη, σε τελετή που οργάνωσε ο σύλλογος των καθηγητών με τους μαθητές του Λυκείου. Από τον Επ. Σχ. Σύμβουλο Δ.Ε. κ. Νικόλαο Μαρ κα ντώ - νη λάβαμε την ακόλουθη επιστολή: Αγαπητοί φίλοι, Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να παρευρεθώ στην εκδήλωση προς τιμή και μνήμη του λαμπρού δασκάλου μας Δημητρίου Παναγιωτόπουλου-Κούρου. Λυπούμαι γιατί δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθώ. Ας είναι η μνήμη αιώνια και ο δάσκαλός μας στη χορεία των αγγέλων. Ανταποκρίνομαι σε παλαιότερη έκκληση του Δ.Σ. αποστέλλοντας δύο βιβλία για τη συγκρότηση Βιβλιοθήκης της Ένωσης, γεγονός που χαροποιεί όλους μας. Με αγάπη και εκτίμηση Σε μένα ήρθε η χειμωνιά, μαζεύω τα φτερά μου Να ρθείτε ως άλλες Άνοιξες. Αυτό είναι η χαρά μου. Φεύγω μ ένα χαμόγελο, με μια ακριβή πραμάτεια

18 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:11 ðì Page Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου Ιανουάριος 2013 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Τις μέρες αυτές η ψυχή μας στέκεται εκστατική μπροστά στην πιο μεγάλη έκπληξη που επεφύλαξε η θεία αγάπη στο ανθρώπινο γένος και σε όλη την κτίση, στη θεϊ κή παραχώρηση προς τον άνθρωπο: την ενσάρκωση του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Ιησού Χρι στού, στον κόσμο, την πιο μεγάλη και επίση - μη επίσκεψη που δέχτηκε ο κόσμος! Την επίσκεψη του Θεού-λυτρωτή, που «επί γης ήλθε» και «τοις ανθρώποις συνανεστράφη» και που από αγάπη δεν άφησε τον κόσμο στην τύχη του αλλά θέλησε να τον σώσει από την αμαρ τία και να του δώσει νέο νόημα και στόχους με το νέο καθεστώς που θα εγκα - θίδρυε στη γη: μια κοινωνία βασισμένη στην αγάπη και στην ειρήνη. «Και επί γης ειρήνη», έψαλλαν οι άγγελοι τη νύχτα εκείνη της Γεν νή - σεως στη φάτνη της Βηθλεέμ. Ο «Θεός της ειρήνης» και «πατήρ οικτιρμών», ως βασιλεύς όλου του κόσμου, κατέβηκε στη γη με σκοπό να συμφιλιώσει τον ουρανό με τη γη, το Δημιουργό με τα απατημένα πλάσματα. Να διώξει τη βία και τον καταναγκασμό, ημερεύοντας τις καρδιές τους. Η ειρήνη ήταν το μεγαλύτερο δώρο που κόμισε ο Χριστός στον άνθρωπο. Δυστυχώς όμως, οι άνθρωποι δε δέχτηκαν στην ψυχή τους το φως Του και γι αυτό ακόμα η ειρήνη αποτελεί μακρινό όνειρο. Τα Χριστούγεννα είναι, επίσης, η γιορτή της Αγάπης. Το μήνυμά της είναι η πιο μεγάλη εντολή, στην οποία συνοψίζεται όλη η διδασκαλία του Ιησού. Τα Ευαγγέλια είναι γεμάτα από το χαρμόσυνο άγγελμα. Ο Υιός του Θεού «σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» σηκώνοντας την πεσμένη φύση μας στον ουρανό και θεώνοντας τον άνθρωπο. Γιατί Αυτός είναι η σαρκωμένη αγάπη, που δεν άφησε το γένος μας μόνο του αλλά κατέβηκε ανάμεσά μας και έγινε ένα με μας, για να μας ξαναδώσει τον χαμένο παράδεισο και να μας υψώσει πάλι εκεί απ όπου γκρεμιστήκαμε. Η αγάπη Του έδωσε ένα Η προσκύνησις των μάγων (μονή Βαρλαάμ Μετεώρων). βαθύτερο και ουσιαστικότερο νόημα στη ζωή. Μ αυτήν μπορούμε πια να επικοινωνούμε με τον πλησίον μας, αφήνοντας κατά μέρος εγωισμούς και μικροπρέπειες και να εισχωρούμε στα τρίσβαθα της ψυχής του. Η αγάπη είναι «σύνδεσμος τελειότητος» κατά τον Απ. Παύλο (Κολ. 3, 14), γκρεμίζει τα σύνορα που μας χωρίζουν, διαλύο ντας «το μεσότοιχον του φραγμού» μεταξύ των ανθρώπων, ελευθερώνει τις ψυχές από τη μοναξιά και αυξάνει απεριόριστα τις χαρές της ζωής. Σε αυτή συνο - ψίζεται ολόκληρος ο Μωσαϊκός νόμος. Οι φάτνες και τα χριστουγεννιάτι κα δέντρα θα περάσουν, τα λαμπιόνια θα σβήσουν, οι μάγοι θα γυρίσουν στη χώρα τους, οι άγγελοι θα επιστρέ -

19 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:11 ðì Page 19 Ιανουάριος 2013 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου 19 ψουν στον ουρανό Μονάχα ο γεννημένος μες στις καρδιές μας βασιλιάς, ο ενανθρωπίσας Θεός, θα μένει για πάντα κοντά μας, θα κατοικεί μέσα μας όσο εμείς προσφέρουμε αγάπη στους άλλους και αγωνιζόμαστε για την ειρήνη για μας και για ολόκληρο τον κόσμο Το Θείο Βρέφος που θα γεννηθεί μα κάρι να σημάνει την αναγέννησή μας! Μ. Π. Κ. Χριστουγεννιάτικα τροπάρια από την υµνολογία της Εκκλησίας µας Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι. «Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλέεμ γεννάται εκ Παρ θέ νου, σήμερον ο Άναρχος άρχεται και ο Λόγος σαρκούται, οι Δυνάμεις των ουρανών αγάλλονται και η γη συν τοις ανθρώποις ευφραίνεται, οι μάγοι τα δώρα προσφέρουσιν, οι ποιμένες το θαύμα κηρύττουσιν, ημείς δε ακαταπαύστως βοώμεν: Δόξα εν υψίστοις θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία!» Τὶ σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄν - θρωπος δι ἡμᾶς; ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτι σμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποι - μένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον. Ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς. Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, σήμερον προφητικῶς ἐφραινέ σ θω σαν. Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι, πνευματικῶς πανηγυρί σωμεν, ὅτι Θεὸς ἐν σαρκὶ ἐπέφανε, τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ καθημέ - νοις, γεννηθεὶς ἐκ γυναικός. Σπήλαιον καὶ φάτνη ὑπεδέ - ξαντο αὐτόν. Ποιμένες τὸ θαῦμα ἀνακηρύττουσι. Μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν, ἐν Βηθλεὲμ δῶρα προσάγουσιν ἡμεῖς δὲ τὸν αἶνον ἀναξίοις χείλεσιν, ἀγγελικῶς αὐτῷ προσάξωμεν. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἦλθε γὰρ ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν ἦλθεν, ἔσωσεν ἡμᾶς, ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ. Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ. Σήμερον Θεὸς ἐπὶ γῆς παραγέγονε, καὶ ἄν θρωπος εἰς οὐρανοὺς ἀναβέβηκε. Σήμερον ὁρᾶται σαρκί, ὁ φύσει ἀόρατος, διὰ τὸν ἄνθρωπον διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς δοξολογοῦντες, βοήσωμεν αὐτῷ Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἣν ἡμῖν ἑβράβευσεν, ἡ παρουσία σου, Σωτὴρ ἡμῶν δόξα σοι. Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ τῶν Μά - γων Ἀνατολῆς τῶν Βασιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ. Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον. Δό - ξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν Σπηλαίῳ τεχθέ ντι, ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλ ποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε καὶ ὡς ηὐδόκησεν ἄσαρκος γὰρ ὢν, ἐσαρκώ θη ἑκών καὶ γέγονεν ὁ Ὢν ὃ οὐκ ἦν δι ἡμᾶς καὶ μὴ ἐκστὰς τῆς φύσεως, μετέσχε τοῦ ἡμετέρου φυράματος. Διπλοῦς ἐτέ - χθη, Χριστὸς τὸν ἄνω, κόσμον θέλων ἀναπληρῶσαι. «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν ἀπα - ντή σατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε, ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶ - σα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδό ξασται». Ῥεύσαντα ἐκ παραβάσεως, Θεοῦ τὸν κατ εἰκόνα γενόμενον, ὅλον τῆς φθορᾶς ὑπάρξαντα, κρείττονος ἑπταικότα θείας ζωῆς, αὖθις ἀναπλάττει, ὁ σοφὸς Δημιουργός, ὅτι δεδόξασται. «Τῶ πρὸ τῶν αἰώνων, ἐκ Πατρὸς γεννηθέντι ἀρρεύστως Υἱῷ, καὶ ἐπ ἐσχάτων ἐκ Παρθένου, σαρκωθέντι ἀσπόρως, Χριστῷ τῷ Θεῷ βοήσωμεν ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν, ἅγιος εἶ Κύριε». Θαύματος ὑπερφυοῦς ἡ δροσοβόλος, ἐξεικόνισε κάμινος τύπον οὐ γὰρ οὓς ἐδέξατο φλέγει νέους, ὡς οὐδὲ πῦρ τῆς Θεότητος, Παρθένου ἣν ὑπέδυ νηδύν διὸ ἀνυμνοῦντες ἀναμέλψωμεν. Εὐλογείτω ἡ κτίσις πᾶσα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψούτω, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας». Σήμερον πᾶσα κτίσις, ἀγάλλεται καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς ἐτέχθη, ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης. Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον! οὐρανὸν τὸ Σπή - λαιον θρόνον Χερουβικόν, τὴν Παρθένον τὴν φάτνην χωρίον ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, Χριστὸς ὁ Θεός ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν».

20 Phoni_27:Layout 1 14/12/2012 9:11 ðì Page Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ της Εκκλησιαστικής Σχολής Κορίνθου Ιανουάριος 2013 Ο ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Κάθε φορά που η πατρίδα βρίσκεται σε κίνδυνο, καλό είναι να ανατρέχουμε στη σοφία και στα αφυπνιστικά λόγια των μεγάλων Ελλήνων, όπως του αγωνιστή της Επανάστασης του 1821,του αγνού ιδεολόγου, στρατηγού Μακρυγιάννη. Ζούμε μέρες αποκαθήλωσης και αποχρωματισμού των πάντων. Η πατρίδα και η θρησκεία βάλλονται ανηλεώς. Η οικογένεια διαλύεται και η εκ παί δευ - ση γίνεται υποχείριο ιδιοτελών σκοπιμοτήτων. Είμαστε όλοι μάρτυρες ύπουλων εγκλημάτων που συστηματικά στοχεύουν στο μαρασμό κάθε ελληνικότητας και στη νέκρωση των αντανακλαστικών μας. Με τα προφητικά και αφυπνιστικά του λόγια ο γενναίος στρατηγός αναζητεί την ηρωική ψυχή του Έλληνα, την ελεύθερη και ανυπόκριτη, χτυπά τις ευαίσθητες χορδές της και προσπαθεί να την αναβαπτίσει στη ρώμη και στον ηρωισμό, για να μη μαραθεί και χάσει την ελληνικότητά της. Τα λόγια του αποτελούν παρακαταθήκη για όλους τους Έλληνες: «Όταν μου πειράζουν την πατρίδα και την θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα νεργήσω και ό,τι θέλουν ας μου κάνουν Κι αυτήνη η πατρίδα δεν λευτερώθη με παραμύθια, λευτερώθη μ αίματα και θυσίες κι από αυτά έγινε βασίλειον κι όχι να βραβεύωνται ολοένα οι κόλακες κι οι αγωνισταί να αδικιώνται. Ότι όταν σκοτώνονταν οι αγωνισταί, αυτείνοι κοιμώνταν. Κι όσο αγαπώ την πατρίδα μου, δεν αγαπώ άλλο τίποτας. Ναρθή ένας να μου ειπή ότι θα πάγει μπρος η πατρίδα, στέργομαι να μου βγάλει και τα δυο μου μάτια. Ότι αν είμαι στραβός, και η πατρίδα μου καλά, θα με θρέφει. Αν είναι η πατρίδα μου αχαμνά, δέκα μάτια νάχω, στραβός θανά είμαι. Ότι σ αυτήνη θα ζήσω, δεν έχω σκοπόν να πάω αλλού». «Όλοι οι προκομένοι άντρες των παλαιών Ελλήνων, οι γοναίγοι όλης της ανθρωπότης,ο Λυκούργος, ο Πλάτων, ο Σωκράτης, ο Αριστείδης, ο Θεμιστοκλής, ο Λεωνίδας, ο Θρασύβουλος,ο Δημοσθένης και οι επίλοιποι πατέρες γενικώς της ανθρωπότης κόπιαζαν και βασανίζονταν νύχτα και μέρα με αρετή, με λικρίνειαν, με καθαρόν ενθουσιασμόν να φωτίσουνε την ανθρωπότη και να την αναστήσουν νάχη αρετή και φώτα, γενναιότητα και πατριωτισμόν Αυτείνοι δεν τήραγαν να θησαυρίσουνε μάταια και προσωρινά, τήραγαν να φωτίσουν τον κόσμο με φώτα παντοτεινά. Έντυναν τους ανθρώπους αρετή και γένονταν δάσκαλοι της αλήθειας». «Μια χούφτα απόγονοι εκείνων των παλαιών Ελ - λήνων χωρίς ντουφέκια και πολεμοφόδια και τ άλλα τα ανα γκαία του πολέμου ξεσκεπάσαμεν την μάσκαρα του Γκραν Σινιόρε, του Σουλτάνου, οπούχε εις το πρόσωπόν του και έσκιαζε εσένα τον μεγάλον Ευρωπαίγον Όταν ο φτωχός ο Έλληνας τον καταπολέμησε ξυπόλητος και γυμνός, τότε πολέμαγε και με σένα τον χριστιανόν, με τις αντενέργειές σου και τον δόλο σου και την απάτη σου κι εφόδιασμα τις πρώτες χρονιές των κάστρων. Αν δεν τα φόδιαζες εσύ ο Ευρωπαίγος, ήξερες που θα πηγαίναμεν μ εκείνη την ορμή. Ύστερα μας γομώσατε και φατρίες και μας καταντήσατε μπαλλαρίνες σας, και μας λέτε ανάξιους της λευτεριάς μας ότι δεν την αισθανόμαστε. Το παιδί όταν γεννιέται δεν γεννιέται με γνώση. Οι προκομμένοι άνθρωποι το αναστήνουν και το προκόβουν. Τέτοια ηθική είχετε εσείς, τέτοιους καταντήσατε κι εμάς τους δυστυχείς όμως του κάκου κοπιάζετε. Αν δεν υπαρχη σ εσάς αρετή, υπάρχει η δικαιοσύνη του μεγάλου Θεού, του αληθινού βασιλέα, ότι εκείνου η δικαιοσύνη μας έσωσε και θέλη μας σώση. Ότι όσα είπε αυτός είναι όλα αληθινά και δίκαια και τα δικά σας ψέματα δολερά. Και όλοι οι τίμιοι Έλληνες δεν θέλει κανένας ούτε να σας ακούση, ούτε να σας ιδή, ότι μας φαρμάκωσε η κακία σας, όχι των φιλανθρώπων υπηκόγωνέ σας, εσάς των ανθρωποφάγων όπ ούλο ζωντανούς τρώτε τους ανθρώπους και περασπίζετε τους άτιμους και παραλυμένους. Και καταντήσατε την κοινωνία παραλυσία». «Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί να την φυλάμεν (την πατρίδα) κι όλοι μαζί να μη λέγη ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγη ο καθείς εγώ ; όταν αγωνιστή μόνος του και φκι ση ή χαλάση, να λέγη εγώ. Όταν όμως αγωνίζωνται πολλοί και φκιάνουν, τότε να λέμε εμείς είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ. Και εις το εξής να μαθωμεν γνώσι, αν θέλωμεν να φκιάσωμεν χωριόν, να ζήσωμεν όλοι μαζί. Έγραψα γυμνή την αλήθεια, να ιδούνε όλοι οι Έλληνες να αγωνίζωνται δια την πατρίδα τους, δια την θρησκεία τους, να ιδούνε και τα παιδιά μου και να λένε: έχομεν αγώνες πατρικούς, έχομεν θυσίες αν είναι αγώνες και θυσίες. Και να μπαίνουν σε φιλοτιμία και να εργάζωνται εις το καλό της πατρίδας τους, της θρησκείας τους και της κοινωνίας. Ότι θα είναι καλά δικά τους».

ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ

ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ ΙΛΙΟΝ Κωδικός: 213087 83 ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ Έτος 21ο Φύλλο 82 Τιμή: 0,03 Ευρώ Διεύθυνση εφημερίδας: Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δρόμος. Νάσος Κτωρίδης Μ α ρ α θ ω ν ο δ ρ ό μ ο ς. Αγαπητοί απόφοιτοι δεν μπορώ να προχωρήσω αν δεν σας δώσω πρώτα αυτό που σας οφείλω.

Ο Δρόμος. Νάσος Κτωρίδης Μ α ρ α θ ω ν ο δ ρ ό μ ο ς. Αγαπητοί απόφοιτοι δεν μπορώ να προχωρήσω αν δεν σας δώσω πρώτα αυτό που σας οφείλω. Ομιλία της τελετής Αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπυστημίου Κύπρου. 10 Φεβρουάριος 2012 Ο Δρόμος Νάσος Κτωρίδης Μ α ρ α θ ω ν ο δ ρ ό μ ο ς Αγαπητοί φίλοι, Η είδηση ήρθε σαν αστραπή. Ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσπάθεια του Ρόδερφορδ να Συμβιβαστεί με τον Χίτλερ

Η Προσπάθεια του Ρόδερφορδ να Συμβιβαστεί με τον Χίτλερ Η Προσπάθεια του Ρόδερφορδ να Συμβιβαστεί με τον Χίτλερ Του Κώλετ Μπρούκς Μια φωτογραφία στο βιβλίο της Εταιρίας Σκοπιά με τον τίτλο,«αληθινή Ειρήνη και Ασφάλεια-Πώς Μπορεί να βρεθεί;» απεικονίζει μερικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ ΙΔ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 175 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - δεκεμβριοσ 2011 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (13/12/1943)

Διαβάστε περισσότερα

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Εκδίδεται από το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 17 19 20 23 25 27 29 Γιαγιάδες.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 17 18 20 22 24 Πασχαλινό Μήνυμα Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ. ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Σελίδα 1

Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ. ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Σελίδα 1 Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ε Σ ΚΩΔΙΚΟΣ: 3481 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ Νο 15 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Βουλής 36, 5 ος όροφος Γραφ. 5 Αθήνα Τ.Κ. 105 57 Τηλ: 2103251740,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου vμες στους προσφυγικούς συνοικισμούς vστου Κεμάλ το σπίτι Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ' Λυκείου Θ. Κ. Γραμματολογικά στοιχεία Ο Γιώργος Ιωάννου γεννήθηκε το 1927 στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

Ο ΓΕΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο ΓΕΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Γεννήθηκε στο χωριό Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου, το 1906, από ευσεβείς γονείς, το Νικόλαο και τη Μαργαρίτα, το γένος Χατζηγιώργη. Διαβάζοντας, όταν ήταν μικρός, το

Διαβάστε περισσότερα

Μίχος Κάρης. Υστερόγραφα

Μίχος Κάρης. Υστερόγραφα Μίχος Κάρης Υστερόγραφα ΑΘΗΝΑ 2008 Μίχος Κάρης Υστερόγραφα 2008 Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ Σχεδιασμός έκδοσης και εξωφύλλου: Βίβιαν Γιούρη Εκτύπωση: Μητρόπολις ΑΕ Βιβλιοδεσία: Ευ. Άνδροβικ Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ Φωκιανού

Διαβάστε περισσότερα

ολική άρνηση στράτευσης

ολική άρνηση στράτευσης καμιια κανενασ ειρηνη φανταροσ με τ αφεντικα ποτε και πουθενα ολική άρνηση στράτευσης και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Τυπώθηκε τον Οκτώβρη του 2011 σε 1000 αντίτυπα αντί εισαγωγής] Η μπροσούρα αυτή περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ «ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ - 08 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΟΥΣ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΕΠΟΠΤΕΙΑ:

ΠΤΥΧΙΑΚΗ «ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ - 08 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΟΥΣ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΕΠΟΠΤΕΙΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ «ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ Μ - 08 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΑΣΟΥΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών του ] Ανθρώπου *HJ. νθρωπολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών του ] Ανθρώπου *HJ. νθρωπολογίας vm mi Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών του ] Ανθρώπου *HJ νθρωπολογίας Πολυτεχνείο 73. Συγκρότηση και αντιθέσεις των μεταπολιτευτικών μνημονικών αφηγήσεων. Πτυχιακή εργασία Σεβαστίδου Όλγα Επόπτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12 Οκτωβρίου 2014 Μαρίας Περατικού-Κοκαράκη Θεοδόσης Νικολάου ο εκπαιδευτικός, ο παιδαγωγός, ο ποιητής 1930 2004 Μακαριώτατε και Σεβαστό Ιερατείο Αξιότιμε Κύριε Καθηγητά και Πρόεδρε του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ο διάλογος του Σωκράτη όταν συνάντησε τον Ιησού

Ο διάλογος του Σωκράτη όταν συνάντησε τον Ιησού Ο διάλογος του Σωκράτη όταν συνάντησε τον Ιησού -Σωκράτης: Καλημέρα, Ιησού, έχω ακούσει τόσα για την θαυμαστή διδασκαλία σου. Με τον δικό μου σεμνό τρόπο είμαι ένας φιλόσοφος εδώ στην Αθήνα. Μου είπαν

Διαβάστε περισσότερα

«Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει»,

«Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει», Η Α ΞΙΑ & ΑΠΟ ΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Η ΜΟ ΣΙΩΝ ΣΧΕ ΣΕ ΩΝ «Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει», Αβραάµ Λίνκολν ν 86 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α Αξίωμα 'Ονοματεπώνυμο Ένωση 1 Γραμματέας Γυναικών ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω

Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω 69 μ ι α μ έ ρ α σ τ η ζ ω ή μ ι α ς O l y m p i a Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω ποτέ!! Πρέπει να ακούσω επιτέλους τους «ειδικούς» που λένε ότι οι γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ι κ α λ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς

Ο ι κ α λ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς Ο ιι κ α λ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς Οι εφημερίδες της εποχής φιλοξενούν συχνές αναφορές για τη Γυάρο. Είναι, όμως, εμφανές το άγχος της χουντικής προπαγάνδας να εμφανίσει αυτό το απάνθρωπο στρατόπεδο συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ενώ πλέον είχαμε μπει στην πέμπτη δεκαετία από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, δεν βρέθηκε κάποιος να σηκώσει στην πλάτη του την χρόνια αυτή

ενώ πλέον είχαμε μπει στην πέμπτη δεκαετία από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, δεν βρέθηκε κάποιος να σηκώσει στην πλάτη του την χρόνια αυτή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 9 Μαίου 2014, ομιλία με αφορμή την τελετή των αποκαλυπτηρίων γλυπτού στη μνήμη των Εβραίων που εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος του 65.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Περίοδος Γ Τεύχος 53 εκέμβρης 2011 Ο Βάρναλης έχει γράψει κι άλλα διηγήματα «εις ύφος Παπαδιαμάντη», αλλά τούτο εδώ έχει το μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΙΚΟΛ - ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ»: Τα Μυθιστορήματά Της - Γράφει η Κλειώ Τσαλαπάτη

«ΝΙΚΟΛ - ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ»: Τα Μυθιστορήματά Της - Γράφει η Κλειώ Τσαλαπάτη Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015 «ΝΙΚΟΛ - ΑΝΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ»: Τα Μυθιστορήματά Της - Γράφει η Κλειώ Τσαλαπάτη Με την ευκαιρία της επικείμενης επανέκδοσης του βιβλίου της Νικόλ Άννας Μανιάτη «Και Η Ελπίδα Γύρισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αγαπητοί Συγχωριανοί και φίλοι της Αγίας Γαλήνης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, θεω ρεί υποχρέωσή του, λόγω της λήξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ -1- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Π.Ι.Κ. (2011-2012) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ < «Ημέρες του Εκπαιδευτικού», 23-24 Ιανουαρίου 2012 > Σχεδιασμός: Βασιλική Σελιώτη Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

NΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Του Αντώνη Καρανίκα

NΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Του Αντώνη Καρανίκα ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΕΜΠΑ Κωδικός: 014683 Ασπροποτάμου Αγράφων 4188 Απεραντίων ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Φραγκίστας ΧΡΥΣΩ Βίνιανης Φουρνά Κτημενίων Καρπενησίου ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ποταμιάς Κλεισούρας 8 Ν. Ηράκλειο Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στο Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων ( http://arhiogefirionipirotikon.blogspot.com ) Το Παραμύθι των Πετρογέφυρων

Καλώς ήρθατε στο Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων ( http://arhiogefirionipirotikon.blogspot.com ) Το Παραμύθι των Πετρογέφυρων Καλωσόρισμα - Το Παραμύθι των Πετρογέφυρων Καλώς ήρθατε στο Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων ( http://arhiogefirionipirotikon.blogspot.com ) για ένα ταξίδι στην Πίνδο διαβαίνοντας πέτρινα τοξωτά γεφύρια...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΈΠΕΙ ΑΡΧΊΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΩ ότι έχω έναν επιστήθιο

ΠΡΈΠΕΙ ΑΡΧΊΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΩ ότι έχω έναν επιστήθιο ΕΝΑ ΠΡΈΠΕΙ ΑΡΧΊΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΩ ότι έχω έναν επιστήθιο φίλο που του αρέσει να παίζει με τις λέξεις και τα νοήματα. Είναι καταβροχθιστής βιβλίων και εφημερίδων τα πρωινά αράζει σε στέκια του Κολωνακίου και

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κολυβάς (Μπερδεμπές)

Κώστας Κολυβάς (Μπερδεμπές) Ο Κώστας Κολυβάς (Μπερδεμπές), ο μπάρμπα Κώστας, γεννήθηκε το 1920 στον οικισμό Κολυβάτα Αλεξάνδρου. Ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά μιας φτωχής αγροτοκτηνοτροφικής οικογένειας. Έρχεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Σωματείου Μηλιά Αμμοχώστου Σεπτέμβριος, 2013 -Τεύχος 18

Έκδοση Σωματείου Μηλιά Αμμοχώστου Σεπτέμβριος, 2013 -Τεύχος 18 Έκδοση Σωματείου Μηλιά Αμμοχώστου Σεπτέμβριος, 2013 -Τεύχος 18 Μηλιά 2013 Καρτερούμε αναπολώντας το παρελθόν προχωρούμε για το μέλλον! Παραθερισμός Μηλιωτών στον Πρωταρά από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2013 Το

Διαβάστε περισσότερα

Σε εξαιρετική σεμνή τελετή στο κατάμεστο

Σε εξαιρετική σεμνή τελετή στο κατάμεστο KANALIA T. 124 teliko_layout 1 1/11/2013 10:56 πμ Page 1 KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ nγραφεια: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις είναι απολύτως συμπτωματική. Το ποίημα στη σελίδα 5 είναι του Έκτορα Ιωάννου. www.ziti.

Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις είναι απολύτως συμπτωματική. Το ποίημα στη σελίδα 5 είναι του Έκτορα Ιωάννου. www.ziti. Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις είναι απολύτως συμπτωματική. Το ποίημα στη σελίδα 5 είναι του Έκτορα Ιωάννου. www.ziti.gr Ανάσα μου και σκέψη πια κατέλαβες, ξυπνώ μονάχα εσένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη Το πλήρες κείμενο: Μεταγραφή από το πρωτότυπο του Γιάννη Βλαχογιάννη, επεξεργασμένη από τον καθηγητή Γιάννη Καζάζη. Αδελφοί αναγνώστες! Επειδή έλαβα αυτείνη την αδυναμία

Διαβάστε περισσότερα

Η προέλευση των Ολυμπιακών Αγώνων και Ιδεωδών

Η προέλευση των Ολυμπιακών Αγώνων και Ιδεωδών Η προέλευση των Ολυμπιακών Αγώνων και Ιδεωδών Χρήστος Κεχαγιάς Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών Ναυαρίνου 13 Α 106 80, Αθήνα christoskechagias@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β

Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β Περί Δομής και Λειτουργίας του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

MOIPOΛOΪ KAI ΠOΛYΦΩNIKO TPAΓOYΔI ΣE ΣXEΣH ME TH BYZANTINH EKKΛHΣIATIKH MOYΣIKH

MOIPOΛOΪ KAI ΠOΛYΦΩNIKO TPAΓOYΔI ΣE ΣXEΣH ME TH BYZANTINH EKKΛHΣIATIKH MOYΣIKH MOIPOΛOΪ KAI ΠOΛYΦΩNIKO TPAΓOYΔI ΣE ΣXEΣH ME TH BYZANTINH EKKΛHΣIATIKH MOYΣIKH Παντελή Καβακοπούλου Μουσικολαογράφου Η μουσική της Ηπείρου δεν είναι τυχαία. Τα μουσικά της ακούσματα αποκρυπτογραφούν λαό

Διαβάστε περισσότερα

Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ Κεφάλαιο Α Σαν καλή νοικοκυρά η σιόρα Επιστήμη η Τρινκούλαινα εσηκώθηκε πρωί πρωί από το κρεβάτι, εφόρεσε μόνο το μεσοφόρι της, έσιαξε λίγο τα μαλλιά της, άνοιξε την πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Τουρή την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΡΙΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΡΕΝΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΡΙΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΡΕΝΑ Κεφάλαιο 1 πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι τα μάτια του αγνώστου Η είχαν ένα ασυνήθιστα ανοιχτό γαλανό χρώμα. Αντάμωσαν τα δικά μου για μερικά κενά δευτερόλεπτα, ανέκφραστα, σαφώς τρομαγμένα. Με το ξάφνιασμα

Διαβάστε περισσότερα

Φτεριάς. Τριμηνιαίο περιοδικό των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών. Αθήνα, Ιανουάριος - Μάρτιος 2015, τεύχος 63

Φτεριάς. Τριμηνιαίο περιοδικό των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών. Αθήνα, Ιανουάριος - Μάρτιος 2015, τεύχος 63 ΚΕΜΠΑΘ 2717 ΚΩΔΙΚΟΣ : 015378 Σύλλογος των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών Γ Σεπτεμβρίου 18, Αθήνα 104 32 Τριμηνιαίο περιοδικό των Απανταχού Μαραθοκαμπιτών Η Αγία Τριάδα με το καμπαναριό της. Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Για το Ρότζερ και την Ντόλι

Για το Ρότζερ και την Ντόλι Για το Ρότζερ και την Ντόλι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει τις γνώμες και ιδέες του συγγραφέα, και έχει σκοπό να δώσει χρήσιμο, πληροφοριακό υλικό για τα θέματα που εξετάζει. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Συστημάτων και Μετρήσεων (Γενικής Ηλεκτροτεχνίας) Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

2. Τζιορτζιώτης Γεώργιος 3. Τόλιας Νικόλαος. 3. Χαντζής Σωτήριος 4. Καραΐσκου Γεωργία. 4. Μπακάλης Χρήστος 5. Ζιάκας Σταύρος

2. Τζιορτζιώτης Γεώργιος 3. Τόλιας Νικόλαος. 3. Χαντζής Σωτήριος 4. Καραΐσκου Γεωργία. 4. Μπακάλης Χρήστος 5. Ζιάκας Σταύρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη, 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ. πρωτ. 17307 ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της αριθμ. 13/2015 τακτικής συνεδρίασης του.σ. του ήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 144

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 144 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ Θ - ΤΕΥ ΧΟΣ 144 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

www.stamoulis.gr ίλοι μας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε.

www.stamoulis.gr ίλοι μας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. Φ ίλοι μας, Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε τις συλλογές ΑΘΩΣ/ΠΑΙΔΙΚΑ και ΑΘΩΣ/ΕΦΗΒΙΚΑ των εκδόσεων Σταμούλη που έχουν στόχο να συμβάλλουν στην πνευματική καλλιέργεια των παιδιών μας. Οι εκδόσεις Αθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρες του Πάσχα που ήταν, άκουγα

Μέρες του Πάσχα που ήταν, άκουγα KANALIA T. 127_Layout 1 7/7/2014 11:57 πμ Page 1 KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ n ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106

Διαβάστε περισσότερα

ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο

ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο ο απογραφέας απόσπασμα από το επερχόμενο ΠΑΝΟΣ ΜΑΝΑΦΗΣ: Ο απογραφέας, απόσπασμα από το επερχόμενο εκδόσεις δήγμα Μαντινείας 48, Τ.Κ. 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 6937 160705 και 6937 108881 Ιστοσελίδα: http://www.ekdoseis-digma.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣΗΣΑ: Η ΟΔΟ ΣΟΤ ΧΡΙΣΟΤ

ΑΓΙΟΣΗΣΑ: Η ΟΔΟ ΣΟΤ ΧΡΙΣΟΤ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΚΕΡΚΤΡΑ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΡΑΥΕΙΟ ΝΕΟΣΗΣΟ «Ἵνα καί αὐτοί ὦσιν ἡγιασμένοι τῇ ἀληθείᾳ» (Ιωάν. 17,19) ΑΓΙΟΣΗΣΑ: Η ΟΔΟ ΣΟΤ ΧΡΙΣΟΤ ΚΑΣΗΦΗΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2012-2013 ΚΕΡΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

σκονάκι* τεύχος # 1 - Μάρτιος 2014

σκονάκι* τεύχος # 1 - Μάρτιος 2014 σκονάκι* τεύχος # 1 - Μάρτιος 2014 Αν διαβάζεις εδώ......μάλλον το σκονάκι μοιράστηκε ή βρέθηκε και στα δικά σου χέρια. Το έντυπο αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας να επικοινωνήσουμε με το μαθητόκοσμο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρταμο, ή κρίταμο, ή κρίθαμνο. Το γνωρίζουμεν

Κύρταμο, ή κρίταμο, ή κρίθαμνο. Το γνωρίζουμεν Χλωρίδα της Χλώρακας Κύρταμο, ή κρίταμο, ή κρίθαμνο. Το γνωρίζουμεν αμέσως από το ασπροπράσινο χρώμα των φύλλων του που είναι λεία και σαρκώδη. Ανθίζει το καλοκαίρι. Τα άνθη του σχηματίζουν «σκιάδιο» και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «Ρήγας Βελεστινλής» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «Ρήγας Βελεστινλής» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «Ρήγας Βελεστινλής» ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗ ΟΙ ΚΟΥΔΑΡΑΙΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni Η ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετήσια συνδρομή 25 Τιμή φύλλου 0,50 e-mail: fonikor@oene.gr Κωδικός 2293 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη. νεα εποχη στη διαχειριση στερεων αποβλητων. πολιτών. Το νερό του Μπολατίου πυροδότησε εκρήξεις!

Γνώμη. νεα εποχη στη διαχειριση στερεων αποβλητων. πολιτών. Το νερό του Μπολατίου πυροδότησε εκρήξεις! Γνώμη Φ. 61 παρασκευη 11 ιουλιου 2014 διανεμεται δωρεαν 15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τησ ΒΟΧΑΣ www.gnomipoliton.wordpress.com νεα εποχη στη διαχειριση στερεων αποβλητων Πρωτοπόρα η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΕΟΩΞΧ-56Θ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από το 2014 ξεκίνησε μια

Από το 2014 ξεκίνησε μια TPIMHNIAIA EΦHMEPIΔA TΩN AΠANTAXOY MANΩΛIAΣΣITΩN K.T.A. 1014 Γραφεία: 17ης Νοεμβρίου 35, ΤΚ: 17455, Άλιμος, Έτος 23, Αρ. Φύλλου 89, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2015 Εδώ Πολυτεχνείο 42 χρόνια μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΜΑ. www. Αποθεματικά ΟΤΑ και Κωπαΐδα στο Π.Σ. Συνελήφθη απο αστυνομικούς της Α.Δ. Βοιωτίας 26χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής σπείρας

ΔΙΑΒΗΜΑ. www. Αποθεματικά ΟΤΑ και Κωπαΐδα στο Π.Σ. Συνελήφθη απο αστυνομικούς της Α.Δ. Βοιωτίας 26χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής σπείρας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Συνελήφθη απο αστυνομικούς της Α.Δ. Βοιωτίας 26χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής σπείρας Ενέχεται στη διάπραξη σωρείας ληστειών και κλοπών, σε διάφορες περιοχές των Νομών Βοιωτίας, Φωκίδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 28-08 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 2959 Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες : Α. Κόπτσης Θ. Νικολόπουλος Τηλέφωνο : 210.34.42.234 210.34.43.605 Fax : 210.34.42.241

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση εκδηλώσεων τουριστικής προβολής

Πρόταση εκδηλώσεων τουριστικής προβολής Πρόταση εκδηλώσεων τουριστικής προβολής στην παραλία Αιγίου, με αφορμή και αντικείμενο τον «πολιτισμό της σταφίδας» του χτες, μέσα από την καλλιτεχνική και επιστημονική ματιά του σήμερα. Αντιδημαρχία ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1 www.24grammata.com

1 www.24grammata.com 1 Στη Σία ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 7 - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΗΛ. 2385023777 Καλ/κή επιµέλεια: Ι. Σεϊδάρη Επιµέλεια Εξωφύλλων: Μπλάζα Συµεόνοφσκι 2 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΝΤΕΜΟΣ Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών»

«Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών» «Η κρίση «μολύνει» την ανεμελιά των παιδιών» Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ιωάννα Μπουλντουμή, μιλά στην «Πρωινή» Συνέντευξη στην Κική Κολοβέρου Μόλις πριν τρείς μέρες, η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ερωτήματα σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα της ζωής

1. Ερωτήματα σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα της ζωής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΈΜΑΤΑ 1. Ερωτήματα σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα της ζωής Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να σκέπτεται, αρχίζει και να ερωτά. Είναι το μόνο έμψυχο ον που έχει τη δυνατότητα να ερωτά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ

ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ «οι μεταλλαγές των ιδεών για την κατοίκιση και την οργάνωση του χώρου της Αθήνας από τον 19 ο στον 20 ο αιώνα με αφορμή την Μικρασιατική Καταστροφή» σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Από το «Δρόμο του Εγώ» στο «Δρόμο των Άλλων»

Από το «Δρόμο του Εγώ» στο «Δρόμο των Άλλων» Από το «Δρόμο του Εγώ» στο «Δρόμο των Άλλων» Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Από το «Δρόμο του Εγώ» στο «Δρόμο των Άλλων» Συζητώντας με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Το 3 ο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να διδαχθούν σε 4 διδακτικές ώρες. Α. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι διδακτικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω

ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω I ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω κάτω. Έβλεπα, που λέτε, μια ταινία, Ξέχνα ότι ο δολοφόνος ξεχνάει συγκεκριμένα, και σκέφτηκα πως ένα τέτοιο σενάριο, ίσως και καλύτερο μεταξύ μας,

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ ΠΑΡΟΥ www.fonitisparou.gr 16 3233 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 08 Έτος: 64ο Νεα περίοδος Φύ ο: 37 Έτος Ίδρυσης 1945 Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΜΑ. www. Όχι στα σκουπίδια. άλλων περιοχών στο ΧΥΤΑ της Λιβαδειάς είπε το Δ.Σ

ΔΙΑΒΗΜΑ. www. Όχι στα σκουπίδια. άλλων περιοχών στο ΧΥΤΑ της Λιβαδειάς είπε το Δ.Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη συμβάσεις για οδικά έργα στη Βοιωτία Οι συμβάσεις των δύο έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεγαλείο της Δικαιοσύνης

Το Μεγαλείο της Δικαιοσύνης ΑΣΤΥΝΟΜΙΚEΣ ΙΣΤΟΡIΕΣ ΑΠΟ ΝΟΜΠΕΛIΣΤΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ/2 ΑΝΑΤΟΛ ΦΡΑΝΣ Το Μεγαλείο της Δικαιοσύνης Το διήγημα προέρχεται από την έκδοση Αστυνομικές ιστορίες από νομπελίστες συγγραφείς των εκδόσεων «Παρατηρητής»,

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κανδυλιωτών Του Νομού Αρκαδίας Κεραμεικού 23 Τ.Κ.10437 Α Θ Η Ν Α. Αγαπητοί συμπατριώτες από την Κανδήλα

Προς Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κανδυλιωτών Του Νομού Αρκαδίας Κεραμεικού 23 Τ.Κ.10437 Α Θ Η Ν Α. Αγαπητοί συμπατριώτες από την Κανδήλα Προς Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Κανδυλιωτών Του Νομού Αρκαδίας Κεραμεικού 23 Τ.Κ.10437 Α Θ Η Ν Α Αγαπητοί συμπατριώτες από την Κανδήλα Πριν από αρκετό καιρό έλαβα από το συνάδελφο φιλόλογο και φίλο κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στην Τέχνη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε ΧΡΟΝΟΣ 36ος ΤΕΥΧΟΣ 161 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε ΧΡΟΝΟΣ 36ος ΤΕΥΧΟΣ 161 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε ΧΡΟΝΟΣ 36ος ΤΕΥΧΟΣ 161 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Επέτειος 50 χρόνων Ο Σύνδεσμός μας άρχισε την πορεία του το 1961. Ήταν τότε που καταξιωμένοι χωριανοί μας διαπίστωσαν την ανάγκη να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Φθινόπωρο 1930)... 13. Σάλι Μπόουλς... 43. Στη νήσο Ρούγκεν (Καλοκαίρι 1931)... 125. Οι Νόβακ...

Περιεχόμενα. Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Φθινόπωρο 1930)... 13. Σάλι Μπόουλς... 43. Στη νήσο Ρούγκεν (Καλοκαίρι 1931)... 125. Οι Νόβακ... Περιεχόμενα Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Φθινόπωρο 1930)... 13 Σάλι Μπόουλς... 43 Στη νήσο Ρούγκεν (Καλοκαίρι 1931)... 125 Οι Νόβακ.... 161 Οι Λαντάουερ.... 219 Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Χειμώνας 1932-1933)...289

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Π υ λ α ί α, 24 Μ α ΐ ο υ 2 0 1 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Σχολείο στο οποίο φοιτώ:

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα

Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα Το μέλλον των Κρητικών Οργανώσεων τον 21ο αιώνα Του Γιώργη Αεράκη* Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, Είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι μεταξύ των ομιλητών για την επέτειο των

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης Ο πατέρας της Δυτικής Επιστήμης

Αριστοτέλης Ο πατέρας της Δυτικής Επιστήμης Αριστοτέλης Ο πατέρας της Δυτικής Επιστήμης Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.χ. (15 χρόνια μετά τον θάνατο του Σωκράτη, και 3 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΚΑΠΠΑΔΟΚΕΣ ΛΟΓΙΟΙ (19ος -20ος αι.)

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΚΑΠΠΑΔΟΚΕΣ ΛΟΓΙΟΙ (19ος -20ος αι.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ & ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΑΣ. που πήρε μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. ο πρώτος Ναουσαίος ποδοσφαιριστής. του Αλέξανδρου Λυσιμάχου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΑΣ. που πήρε μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. ο πρώτος Ναουσαίος ποδοσφαιριστής. του Αλέξανδρου Λυσιμάχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΑΣ ο πρώτος Ναουσαίος ποδοσφαιριστής που πήρε μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα του Αλέξανδρου Λυσιμάχου Το γ ήπεδο τη ς πόλης μας θεωρούνταν ένα Δεν θυμάμαι να είδα τ ο ν Κάστρα αγων ιζόμε νο. Είνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάιος Φασούλας ΜΑΡΙΝΑ. Μυθιστόρημα

Βάιος Φασούλας ΜΑΡΙΝΑ. Μυθιστόρημα Βάιος Φασούλας ΜΑΡΙΝΑ Μυθιστόρημα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη 2009 www.ziti.gr Γερμανία. Φθινόπωρο του 2003. Δε φαίνεται σαν το περυσινό, που το πρόσωπό του άρχισε να το δείχνει προς το τέλος του Οκτώβρη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή εκκλησία του Αϊ Γιώργη στους Αποστόλους Πεδ/δος

Η Βυζαντινή εκκλησία του Αϊ Γιώργη στους Αποστόλους Πεδ/δος Η Βυζαντινή εκκλησία του Αϊ Γιώργη στους Αποστόλους Πεδ/δος Τι μυστικά να κρύβει άραγε μέσα στην ιστορία του το μικρό αυτό πέτρινο εκκλησάκι του Αϊ Γιώργη; Χωμένο μέσα στα σπίτια και κάτω από την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ...

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ... Στις 5 ΝΟεμβρίου η συνέχεια της δίκης για την Αγία Τριάδα. ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ... Διεκόπη για να προσκομίσει ο Μητροπολίτης στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι για τις παρεμβάσεις ευθύνεται... η μοναχή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι»

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι» Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ Π Ρ Ο Α Σ Π Ι Σ Τ Ω Ν Τ Η Σ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι» «Αείδω ξυνετοίσι, θύρας δ επίθεσθε

Διαβάστε περισσότερα

Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα

Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα Χάλιντ Αλ-Χουσαϊνάν Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ Σούννα ανά Μέρα και Νύχτα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

μπορούσαμε και θα έπρεπε να το αντισταθμίσουμε με νέες πολιτικές, με άλλες κατακτήσεις και ωφέλειες. Ο κίνδυνος της αποβιομηχάνισης ήταν βέβαια

μπορούσαμε και θα έπρεπε να το αντισταθμίσουμε με νέες πολιτικές, με άλλες κατακτήσεις και ωφέλειες. Ο κίνδυνος της αποβιομηχάνισης ήταν βέβαια ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Κος ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Κυρίες και κύριοι, αντικρύζοντας τον τίτλο της σημερινής ημερίδας, 1962-2012, 50 χρόνια στην Ευρώπη, αναλογίστηκα αμέσως ότι το 62 ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ Στην περίοδο αυτή θα περιοριστώ να αναφέρω μόνον τις κρίσιμες ημερομηνίες στις οποίες συντελέστηκαν τα πλέον σπουδαία γεγονότα. 1. Η Συμφωνία της Πλάκας με την οποία τελείωσε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Πηγές και τοπική ειδησεογραφία (Συμβολή σε προηγούμενες εργασίες) 1

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Πηγές και τοπική ειδησεογραφία (Συμβολή σε προηγούμενες εργασίες) 1 ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Πηγές και τοπική ειδησεογραφία (Συμβολή σε προηγούμενες εργασίες) 1 Το καλοκαίρι του 2001 εκδόθηκαν από τον γράφοντα, με τη συνδρομή της ημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

«Σε μια ρώγα από σταφύλι» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Αμπέλι, το Σταφύλι & το Κρασί

«Σε μια ρώγα από σταφύλι» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Αμπέλι, το Σταφύλι & το Κρασί «Σε μια ρώγα από σταφύλι» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Αμπέλι, το Σταφύλι & το Κρασί Κάκκου Μαρία Γ 1 τάξη του 6 ου Δ.Σ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι 2013 Εισαγωγή Πληροφοριακό υλικό Το αμπέλι και το κρασί είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρέβεζα στο διάβα.. Οι γυναίκες του 21

Η Πρέβεζα στο διάβα.. Οι γυναίκες του 21 Η Πρέβεζα στο διάβα.. Αντί αναφοράς σε θέμα που αφορά άμεσα στην Πρέβεζα, παρατίθεται επίκαιρο αφιέρωμα στις Γυναίκες του 21. Λ.Σ. Οι γυναίκες του 21 Γράφει ο κ. Λάζαρος Συνέσιος Τη νύχτα που παράδερνες

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ ο ν ό τ ι ο Α ι γ α ί ο : ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ σ ε λ ί δ α 1 9

Ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ ο ν ό τ ι ο Α ι γ α ί ο : ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ σ ε λ ί δ α 1 9 Ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ ο ν ό τ ι ο Α ι γ α ί ο : ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ σ ε λ ί δ α 1 9 Λιμάνι δίχως... σταθμό! Δήλωση Ντόρας για τον Καταγγελίες για την ECOART στο ανασχηματισμό της κυβέρνησης Νοσοκομείο Στην Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος τα δισ. των τραπεζών

Γρίφος τα δισ. των τραπεζών 01ph_COLOR_210912_@ 20-09-12 11:15 ÂÏ 1 ETOΣ 57ο - AP. 19003 TIMH 1,20 - ME TO GOAL NEWS ΙΔΡΥΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΧΡ. ΠΑΤΤΙΧΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1955 ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Πρόγραμμα «Σκαπανέας» «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ΑΘΗΝΑ 2012 Το σχέδιο στο εξώφυλλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι.

Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την Ισότητα στην Κοινωνία - ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Δ', Ε, ΣΤ' Δημοτικού) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 19ο Οκτώβριος 2008 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Το Μυστήριο του Γάµου. Του Αρχ. Καλλίστρατου Λυράκη Ο σύζυγος ο πιστός, κοντά στην

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑ» «Και δηλαδή μόνο εγώ σε βλέπω τώρα;» αναφώνησα με ψεύτικο ενθουσιασμό σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ H ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η εκτίμηση και ο σχηματισμός μιας έστω και αδρομερούς εικόνας του κράτους που ίδρυσε ο Αλέξανδρος είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα