ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Περίοδος κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών: 28/4/2015 έως 7/5/2015 Ηµέρες και ώρες: Τρίτη, Τετάρτη και Πέµπτη 10:00πµ-13:00µµ Κατάθεση δικαιολογητικών στο Τµήµα Ευρωπαϊκών και ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστηµίου 30, 1 ος όροφος Γραφείο Erasmus, Υπεύθυνη πρακτικής άσκησης: Αφροδίτη Βάσσου τηλέφωνο επικοινωνίας: , Το πρόγραµµα ERASMUS+ επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων όλων των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου µε σκοπό να πραγµατοποιήσουν µία περίοδο πρακτικής άσκησης σε Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισµούς σε χώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, δηλαδή, στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν και στη Νορβηγία καθώς και στις υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες (Τουρκία και Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας). ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι φοιτητές (προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) που είναι: Εγγεγραµµένοι σε Τµήµα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Υπήκοοι χώρας που συµµετέχει στο πρόγραµµα ERASMUS+ Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραµµένοι σε κανονικό πρόγραµµα σπουδών στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Επίσης, οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή οι φοιτητές επί πτυχίω πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση και να έχουν επιλεγεί όσο ακόµα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα 2. Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί και να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους µετά την αποφοίτησή τους. Φοιτητές που έχουν ήδη µετακινηθεί µε το πρόγραµµα ERASMUS για σπουδές ή για πρακτική άσκηση είναι επιλέξιµοι να µετακινηθούν ξανά στο νέο πρόγραµµα ERASMUS+, εφόσον το συνολικό διάστηµα µετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 µήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστηµα) ανά κύκλο σπουδών. Ωστόσο, θα έχουν χαµηλή προτεραιότητα κατά την επιλογή σε σχέση µε τους φοιτητές που ζητούν µετακίνηση για πρώτη φορά. Σηµειώνεται ότι οι φοιτητές οι οποίοι φοιτούν σε Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών µε υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης άνω των 4 ετών (π.χ. Τµηµάτων 1 Η Ελβετία δεν συµµετέχει στο ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 49 5 του Νόµου 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195/ ), η φοιτητική ιδιότητα διατηρείται µέχρι την απονοµή του τίτλου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών. 1

2 Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής και Μουσικών Σπουδών), µπορούν να αιτηθούν για µετακίνηση µε το Πρόγραµµα Erasmus+ συνολικά έως και 24 µήνες, και αυτοί όµως θα έχουν χαµηλή προτεραιότητα έναντι αυτών που δεν έχουν συµµετάσχει ως τώρα στο πρόγραµµα. Ο οργανισµός υποδοχής µπορεί να είναι οποιοσδήποτε δηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Ένας τέτοιος οργανισµός µπορεί να είναι: δηµόσια ή ιδιωτική, µικρή, µεσαία ή µεγάλη επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών επιχειρήσεων) δηµόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών επιµελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελµατικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ερευνητικό ινστιτούτο ίδρυµα, νοσοκοµείο ίδρυµα ανώτατης/τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης επίσης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων) αντιπροσωπεία ή δηµόσιος οργανισµός (µορφωτικό ινστιτούτο, σχολείο) της χώρας αποστολής µη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ εθνική διπλωµατική αντιπροσωπεία (πρεσβεία, προξενείο) φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού, επαγγελµατικής συµβουλευτικής και ενηµέρωσης Οι ακόλουθοι τύποι οργανισµών δεν είναι επιλέξιµοι ως οργανισµοί υποδοχής για την πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές: ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των εξειδικευµένων οργανισµών οργανισµοί/ιδρύµατα που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράµµατα, όπως οι εθνικοί οργανισµοί (προκειµένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συµφερόντων και/ή διπλή χρηµατοδότηση) ο αναλυτικός κατάλογος των παραπάνω οργανισµών είναι διαθέσιµος στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_el.htm Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό µπορεί να πραγµατοποιηθεί από 1/9/2015 έως 31/8/2016 µε χρηµατοδοτούµενη διάρκεια από 2 έως 6 µήνες. Οι φοιτητές για να συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω έγγραφα: Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος/Πιστοποιητικό Σπουδών για το Πρόγραµµα Erasmus+ Traineeships Ακαδηµαϊκό Έτος Η Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συµπληρωθεί µε ιδιαίτερη προσοχή. Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης δεν πρέπει να συµπίπτουν µε ηµεροµηνίες Σαββάτου ή Κυριακής. 2

3 Το Πιστοποιητικό Σπουδών περιλαµβάνεται στο έντυπο της Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συµπληρώνεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος (το έντυπο της Αίτησης βρίσκεται στο αρχείο Εντυπα στην ιστοσελίδα του τµήµατος Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Υποδοχής/Letter of Acceptance Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η εύρεση φορέα πρακτικής άσκησης και η προσκόµιση Βεβαίωσης Αποδοχής. Η Βεβαίωση Αποδοχής θα πρέπει να βεβαιώνει την αποδοχή του φοιτητή από τον φορέα για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus+ Traineeships, το χρονικό διάστηµα της πρακτικής, τον τίτλο της εργασίας καθώς και τη γλώσσα εργασίας. Επίσης, στη Βεβαίωση Αποδοχής θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φορέα (λογότυπο, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιστοσελίδα, ιδιωτικός/δηµόσιος, κερδοσκοπικός/µη κερδοσκοπικός, µέγεθος/αριθµός απασχολούµενων). Συµπληρώνεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Φορέα Υποδοχής ( είγµα Βεβαίωσης Αποδοχής βρίσκεται στο αρχείο Eντυπα, στην ιστοσελίδα του τµήµατος). Συστατική Επιστολή από Καθηγητή του Τµήµατος του υποψηφίου, ο οποίος θα βεβαιώνει ότι το αντικείµενο της πρακτικής άσκησης στον συγκεκριµένο φορέα που έχει αποδεχτεί τον φοιτητή συνάδει µε το αντικείµενο των σπουδών του φοιτητή και η µετακίνηση θα οδηγήσει στην απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΧΗ εν λαµβάνεται υπόψη η αίτηση του ενδιαφερόµενου για µετακίνηση εάν στη συστατική επιστολή του Καθηγητή του Τµήµατος δεν διασφαλίζεται η συνάφεια του αντικειµένου της πρακτικής µε το αντικείµενο των σπουδών. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας Το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας από τη Γραµµατεία του Τµήµατος όπου ανήκουν. Οι προπτυχιακοί προσκοµίζουν Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας συµπεριλαµβανοµένης και της τελευταίας εξεταστικής περιόδου. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προσκοµίσουν αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας του µεταπτυχιακού τους προγράµµατος και αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών. Οι υποψήφιοι διδάκτορες προσκοµίζουν έγγραφη Βεβαίωση στην οποία γνωστοποιείται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος µε την οποία ορίζεται η Τριµελής Επιτροπή και το θέµα της διατριβής, αντίγραφο µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης καθώς και αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών. Αντίγραφα Πιστοποιητικών Γλωσσικής Επάρκειας Οι φοιτητές προσκοµίζουν είτε αντίγραφα επικυρωµένα είτε απλά αντίγραφα µε την επίδειξη του πρωτότυπου διπλώµατος. Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας ορίζεται ως ελάχιστο απαιτούµενο για τη γλώσσα εργασίας στο Φορέα Υποδοχής είναι η πολύ καλή γνώση, επίπεδο C1, της κλίµακας 3

4 γλωσσοµάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συµβουλίου της Ευρώπης (έντυπο µε τους αποδεκτούς τίτλους γλωσσοµάθειας, τρόποι απόδειξης και βαθµολογίας βρίσκεται στο αρχείο Έντυπα στην ιστοσελίδα του τµήµατος). ιευκρινίζουµε ότι για τους φοιτητές των Τµηµάτων Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας που δεν κατέχουν δίπλωµα γλώσσας γίνεται αποδεκτή Βεβαίωση Γλωσσικής Επάρκειας, Επιπέδου C1, από τον Πρόεδρο του Τµήµατος για την αντίστοιχη γλώσσα. Επίσης, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες των Τµηµάτων Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας δεν χρειάζεται να καταθέσουν πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας ή Βεβαίωση Γλωσσικής Επάρκειας από τον Πρόεδρο του Τµήµατος εφόσον η γλώσσα του πτυχίου τους είναι η γλώσσα εργασίας. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ΠΡΟΣΟΧΗ Γίνονται δεκτές µόνο οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, οι φάκελοι των φοιτητών εξετάζονται από την Επιτροπή ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου, η οποία είναι αρµόδια για την έγκριση της µετακίνησης. Οι αιτήσεις αξιολογούνται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Έτος φοίτησης Για τους προπτυχιακούς φοιτητές προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών (στα περισσότερα τµήµατα οι τεταρτοετείς) και αµέσως µετά οι φοιτητές του προτελευταίου έτους σπουδών (στα περισσότερα τµήµατα οι τριτοετείς). 2. Ακαδηµαϊκή επίδοση Στην επιλογή προπτυχιακών φοιτητών υπολογίζεται ο µέσος όρος που δηλώνεται στην αίτηση του φοιτητή µε βάση την αναλυτική βαθµολογία του µετά την τελευταία εξεταστική περίοδο. Στην επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών υπολογίζεται ο µέσος όρος βαθµολογίας των µαθηµάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς και ο βαθµός πτυχίου. Στην επιλογή διδακτορικών φοιτητών συνεκτιµώνται ο βαθµός του πτυχίου και του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης. 3. Γνώση της γλώσσας που απαιτεί ο φορέας υποδοχής Ελάχιστο απαιτούµενο επίπεδο η πολύ καλή γνώση (C1) της γλώσσας εργασίας του Φορέα Υποδοχής. Στην τελική επιλογή των φοιτητών λαµβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο γλωσσοµάθειας στη γλώσσα εργασίας. 4

5 Χαµηλή προτεραιότητα επιλογής έχουν: Οι φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε τόπο καταγωγής και µόνιµης κατοικίας τους τη χώρα στην οποία θέλουν να µεταβούν µε το πρόγραµµα ERASMUS+ Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη λάβει µέρος στο πρόγραµµα ERASMUS+ για σπουδές ή πρακτική άσκηση Το Τµήµα Ευρωπαϊκών και ιεθνών Σχέσεων µετά την επιλογή των φοιτητών από την Επιτροπή ιεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου αναρτά πίνακα κατάταξης επιλεχθέντων φοιτητών στην ιστοσελίδα του τµήµατος. Οι φοιτητές καλούνται να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα την ιστοσελίδα του τµήµατος προκειµένου να ενηµερωθούν και διαδικτυακά για τα αποτελέσµατα της διαδικασίας επιλογής φοιτητών για µετακίνηση στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράµµατος Erasmus+ Traineeships. Ωστόσο, οι επιλεχθέντες φοιτητές θα ενηµερωθούν από το Τµήµα µε ηλεκτρονικό µήνυµα για την επιτυχή αίτησή τους και για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν στη συνέχεια ώστε να ολοκληρωθεί η ένταξή τους στο Πρόγραµµα. 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

84386/Β7/1-8-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ

84386/Β7/1-8-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για πρακτική με

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για πρακτική με ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για πρακτική με ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, 2012 Επιμέλεια: Α. Χουρμουζιάδη, Ν. Λιόλιος, Ι. Θεριοδάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Erasmus+ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ERASMUS ID Code : G ATHINE 42 ECHE reference number: 31720-LA-1-2014-1-GR E4AKA1-ECHE ΟΔΗΓΙΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ:1/2207/ 103/28.08.14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

Τραπεζική. Λογιστική. Χρηματοοικονομικά. Ελεγκτική. Διοίκηση Κινδύνου. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Σ π ο υ δ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 20/01/2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 8888/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 20/01/2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 8888/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό;

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Να πραγματοποιήσεις μέρος των σπουδών σου σε ένα ξένο Πανεπιστήμιο με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση; Να κάνεις νέους φίλους; Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΤΟΣ 2015-2016 Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος Κόρινθος, 6 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα