*Η παρούσα απόφαση µε τις παρατηρήσεις δηµοσιεύτηκαν στην Ποινική ικαιοσύνη 2009/1196. Περίληψη: Αριθµός 1220/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "*Η παρούσα απόφαση µε τις παρατηρήσεις δηµοσιεύτηκαν στην Ποινική ικαιοσύνη 2009/1196. Περίληψη: Αριθµός 1220/2008"

Transcript

1 *Η παρούσα απόφαση µε τις παρατηρήσεις δηµοσιεύτηκαν στην Ποινική ικαιοσύνη 2009/1196. Περίληψη: Ανθρωποκτονία από αµέλεια γιατρού παθολόγου λοιµωξιολόγου (έµφραγµα µυοκαρδίου). Στοιχεία εγκλήµατος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας νόµιµης βάσης. Αιτιολόγηση συνδροµής στοιχείων του άρθρου 15 ΠΚ. Ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση γιατρού. Αιτιολόγηση ως προς το είδος αµέλειας συνειδητής και ασυνείδητης. Απορρίπτει αναίρεση. Αριθµός 1220/2008 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤ Ποινικό Τµήµα Συγκροτήθηκε από τους ικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο, Βασίλειο Λυκούδη Εισηγητή, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες. Συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στο Κατάστηµά του στις 19 Φεβρουαρίου 2008, µε την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραµµατέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος κατηγορουµένου Χ1, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αριστοτέλη Χαραλαµπάκη, περί αναιρέσεως της 1099/2007 αποφάσεως του Τριµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Με πολιτικώς ενάγοντες τους: 1).., 2). και 3).., οι οποίοι δεν παραστάθηκαν. Το Τριµελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, µε την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτοµερώς αναφέρονται σ αυτή και ο αναιρεσείων κατηγορούµενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο µε τον αριθµό 1130/2007. Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείµενη αίτηση αναίρεσης.

2 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 28 και 302 ΠΚ, προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του προβλεπόµενου από αυτές πληµµελήµατος της ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται: α) να µη καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη κατ αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποία κάθε συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει, υπό τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις, να καταβάλει, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, πείρα και λογική, β) να είχε τη δυνατότητα αυτός, µε βάση τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και κυρίως εξαιτίας της υπηρεσίας του ή του επαγγέλµατός του, να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο, από την έλλειψη της προαναφερθείσας προσοχής, είτε δεν προέβλεψε είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν, γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας ή της παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε. Ενόψει αυτών, υπάρχει ποινική ευθύνη του ιατρού για ανθρωποκτονία από αµέλεια στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται σε παράβαση από τον ιατρό των κοινώς αναγνωρισµένων κανόνων της επιστήµης, για τους οποίους δεν µπορεί να γεννηθεί αµφισβήτηση και η ενέργειά του αυτή δεν ήταν σύµφωνη µε το αντικειµενικώς επιβαλλόµενο καθήκον επιµέλειας. Η παράλειψη, ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στη µη καταβολή της προσήκουσας προσοχής, δηλαδή σε µια παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά αποτελεί σύνολο συµπεριφοράς, που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε, για τη θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 ΠΚ, στο οποίο ορίζεται ότι, όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. Από την τελευταία αυτή διάταξη, συνάγεται ότι αναγκαία προϋπόθεση εφαρµογής της είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) νοµικής υποχρέωσης του υπαιτίου προς παρεµπόδιση του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει κυρίως: α) από ρητή διάταξη

3 νόµου, β) από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη θέση του υποχρέου, γ) από ειδική σχέση που θεµελιώθηκε, είτε συνεπεία συµβάσεως, είτε απλώς από προηγούµενη ενέργεια, από την οποία ο υπαίτιος της παραλείψεως αναδέχθηκε εκουσίως την αποτροπή κινδύνων στο µέλλον, δ) από προηγούµενη πράξη του υπαιτίου (ενέργεια ή παράλειψη), συνεπεία της οποίας δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επελεύσεως του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Περαιτέρω, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 28 Π.Κ., η αµέλεια διακρίνεται σε µη συνειδητή, κατά την οποία ο δράστης, από έλλειψη της προσήκουσας προσοχής, δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του και σε ενσυνείδητη, κατά την οποία προέβλεψε µεν, ότι από τη συµπεριφορά του µπορεί να επέλθει το αποτέλεσµα αυτό, πίστευε όµως ότι θα το απέφευγε. Ενόψει της διάκρισης αυτής, το δικαστήριο της ουσίας, όταν απαγγέλλει καταδίκη για έγκληµα από αµέλεια, πρέπει να εκθέτει στην απόφασή του µε σαφήνεια ποιό από τα δύο είδη της αµέλειας αυτής συνέτρεξε στην συγκεκριµένη περίπτωση, διότι, αν δεν εκθέτει αυτό µε σαφήνεια, ή δέχεται και τα δύο είδη, δηµιουργείται ασάφεια και αντίφαση, η οποία καθιστά ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο για την ορθή ή µη εφαρµογή της σχετικής ουσιαστικής ποινικής διάταξης και ιδρύεται εντεύθεν λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε ΚΠ. Περαιτέρω, η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ΚΠ, όταν αναφέρονται σ αυτήν, µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Ειδικότερα ως προς την έκθεση των αποδείξεων, αρκεί η γενική, κατά το είδος τους, αναφορά τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιό ή ποιά αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε του ΚΠ, συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υφίσταται όταν το δικαστήριο

4 δεν υπήγαγε σωστά τα περιστατικά, που δέχθηκε, στη διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτή αυτής γίνεται εκ πλαγίου, γιατί δεν αναφέρονται στην απόφαση µε σαφήνεια, πληρότητα, και ορισµένο τρόπο τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, από την ακροαµατική διαδικασία ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση, είτε στην ίδια αιτιολογία είτε µεταξύ της αιτιολογίας και του διατακτικού, ώστε να µην είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο για την ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης. Στην προκειµένη περίπτωση, το Τριµελές Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη 1099/2007 απόφασή του, µε συνδυασµό σκεπτικού και διατακτικού, που παραδεκτώς συµπληρώνουν την αιτιολογία της, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του, δέχθηκε ότι, από τα αποδεικτικά µέσα που λεπτοµερώς κατ είδος αναφέρει, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά:. Ο Ψ, τις πρωινές ώρες της και ενώ βρισκόταν εντός της ταβέρνας που διατηρούσε στο Θεσσαλονίκης µε την επωνυµία, αισθάνθηκε αδιαθεσία και ειδοποίησε γι αυτό τον ανεψιό του, που κατοικεί πλησίον αυτής [ταβέρνας], ο οποίος αµέσως µετέβη σ αυτή, όπου βρήκε τον ως άνω θείο του να µην αισθάνεται καλά και αµέσως ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, το οποίο στις δίδει σήµα στους. και., πλήρωµα ασθενοφόρου του, να µεταβούν στον ως άνω τόπο προκειµένου να µεταφέρουν τον ασθενή σε εφηµερεύον Νοσοκοµείο, ο οποίος [ασθενής] παρουσίασε εµουδία άκρων, ωχρότητα και άλγος στο στήθος όπως σηµειώνεται στο σχετικό έγγραφο αυτού, κατόπιν ενηµερώσεώς του και από τους εν λόγω υπαλλήλους του. Στις περίπου, ο ως άνω ασθενής µεταφέρεται στα εξωτερικά ιατρεία του εφηµερεύοντος Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ, στο οποίο, την εν λόγω ηµεροµηνία, προΐστατο, ως εφηµερεύων ιατρός της Μονάδας ειδικών Λοιµώξεων, της Α Παθολογικής κλινικής του Α.Π.Θ., µε την ειδικότητα του ειδικού παθολόγου λοιµωξιολόγου, ο κατηγορούµενος. Ο ασθενής οδηγείται στα εξωτερικά ιατρεία, µε καροτσάκι ειδικό, που υπάρχει σ αυτό, συνοδεία του ως άνω ανεψιού του και, κατόπιν ενηµερώσεως που κάνει προς τον κατηγορούµενο ο µάρτυς (υπάλληλος ΕΚΑΒ], παραµένει στο διάδροµο αυτού, προκειµένου να εξετασθεί από τον κατηγορούµενο αφού προηγουµένως δίδεται στον συνοδό του το νούµερο 64 ως

5 αριθµός προτεραιότητας. Η ως άνω κατάσταση του ασθενούς επιδεινωνόταν και ο συνοδός του, βλέποντας ότι δεν εξετάζεται ο ασθενής θείος του από τον κατηγορούµενο, αναγκάζεται να ενοχλήσει αυτόν [κατηγορούµενο] και να του γνωστοποιήσει την κατάσταση του θείου του, που συνεχώς επιδεινωνόταν πλην όµως ο κατηγορούµενος, εξελθών του γραφείου του και αρκεσθείς στην εξ αποστάσεως φυσιογνωµική επισκόπηση του ως άνω ασθενούς, απεφάνθη περί του ότι αυτός είναι µια χαρά, έχει και χρώµα, εισήλθε και πάλι σ αυτό [γραφείο του] και άφησε σε αναµονή αυτόν. Όµως ο ασθενής, αφού περίµενε περί τα λεπτά της ώρας έτσι, εντελώς αβοήθητος, στο διάδροµο του νοσοκοµείου, κατέρρευσε και έτσι επήλθε ο θάνατός του, σε ηλικία 59 ετών, από έµφραγµα του µυοκαρδίου περί ώρα αφού προηγούµενα οι προσπάθειες των ιατρών, µετά την πτώση του επί του εδάφους, για ανάνηψη αυτού, απέβησαν άκαρπες. Έτσι, ο κατηγορούµενος επέδειξε αµέλεια, η οποία τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε το επελθόν αποτέλεσµα. Η αµέλειά του συνίσταται στο ότι, καίτοι του γνωστοποιήθηκε ότι ο ασθενής παρουσιάζει εµουδία άκρων, ωχρότητα, πόνους στο στοµάχι, άλγος στο στήθος και συνεχώς επιδεινωνόταν η κατάστασή του, δεν προέβη στην εξέταση αυτού αµέσως, ώστε να διαγνώσει ότι πρόκειται περί καρδιακού επεισοδίου σε εξέλιξη και να τον παραπέµψει αµέσως στο τµήµα εντατικής θεραπείας του καρδιολογικού τµήµατος του Νοσοκοµείου, παρά ταύτα, τον άφησε εντελώς αβοήθητο, επί λεπτά της ώρας περίπου, τα οποία ήταν πολύ κρίσιµα και έτσι επήλθε ο θάνατος του ασθενούς από έµφραγµα του µυοκαρδίου. Ισχυρίζεται βέβαια ο κατηγορούµενος, ότι δεν του γνωστοποιήθηκαν τα ως άνω συµπτώµατα του ασθενούς, παρά µόνο ότι έχει ιστορικό γαστρορραγίας. Ο ισχυρισµός του αυτός δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Αλλά και αν ήθελε θεωρηθεί ότι πράγµατι αυτό του γνωστοποιήθηκε, ο ίδιος έπρεπε, αφού αποδείχθηκε ότι ενοχλείτο από τον ως άνω συνοδό του ασθενούς, περί χειροτερεύσεως της καταστάσεως του τελευταίου, να προβεί αµέσως σε εξέταση του ασθενούς και να διαπιστώσει, µε τις ιατρικές του γνώσεις την σοβαρή κατάσταση αυτού, αφού και ένας µέσος άνθρωπος, που δεν έχει σπουδάσει την ιατρική επιστήµη, όταν ακούει ότι κάποιος παρουσιάζει συµπτώµατα µε αυτά του εν λόγω ασθενούς, αµέσως τη συσχετίζει µε πιθανό πρόβληµα, καρδιάς, πολύ δε περισσότερο αυτός [κατηγορούµενος], που έχει την ιδιότητα του ιατρού. Ο περαιτέρω ισχυρισµός του, ότι εξέτασε τον ασθενή και έκρινε ότι δεν είναι άκρως επείγον περιστατικό, όπως βεβαιώνεται και σε σχετικό έγγραφο του νοσοκοµείου, πρέπει επίσης να απορριφθεί, ως ουσία αβάσιµος, δεδοµένου ότι σε καµµία εξέταση αυτού δεν προέβη, πλην της

6 προαναφερόµενης εκ του µακρόθεν θεώρησης του ασθενούς, που µόνο την έννοια της εξέτασης δεν έχει. Άλλωστε, δεν είναι λογικό να εξετάζεται ο ασθενής από τον κατηγορούµενο, όπως ο τελευταίος ισχυρίζεται, να παρουσιάζει κανονικούς σφυγµούς, καλή όψη και µόλις γυρίζει ο γιατρός για να εισέλθει στο ιατρείο, ο ασθενής να σωριάζεται στο έδαφος. Βέβαια ο κατηγορούµενος, σε σχετική ερώτηση της έδρας, οµίλησε περί του φαινοµένου της κατάρρευσης, όπως ονοµάζεται στην ιατρική επιστήµη. Όµως, στη συγκεκριµένη περίπτωση, µόνο για τέτοιο φαινόµενο δεν µπορεί να γίνει λόγος, αφού προέκυψε ότι έχουµε εξέλιξη ενός καρδιακού επεισοδίου τουλάχιστον από έως περίπου, οπότε και κατέρρευσε ο ασθενής. Εποµένως, εφόσον αποδείχθηκε ότι δεν καταβλήθηκε από τον κατηγορούµενο η επιβαλλόµενη κατ αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία κάθε µέτριος, συνετός και ευσυνείδητος ιατρός στη συγκεκριµένη περίπτωση θα επεδείκνυε ή όφειλε να επιδείξει, ενώ είχε τη δυνατότητα, µε άµεση σχετική εξέταση και λόγω των ιατρικών του γνώσεων, να προβλέψει και να αποφύγει, τουλάχιστον τη στιγµή εκείνη, το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο δεν προέβλεψε ως δυνατό και, συνεπεία της εν λόγω παραλείψεώς του, δηµιούργησε την αιτιακή συνθήκη για την παραγωγή του αποτελέσµατος, δηλαδή τον θάνατο, λόγω εµφράγµατος του µυοκαρδίου του ασθενούς, και η οποία παράλειψη [µη άµεση εξέταση του ασθενούς] δεν είναι σύµφωνη µε το αντικειµενικώς επιβαλλόµενο καθήκον επιµελείας, πληρούται στο πρόσωπό του η υποκειµενική και αντικειµενική υπόσταση της κατηγορίας που του αποδίδεται, και γι αυτό πρέπει να κηρυχθεί ένοχος αυτής. Με τις σκέψεις αυτές, ο κατηγορούµενος και ήδη αναιρεσείων κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αµέλεια, και ειδικότερα του ότι, από αµέλειά του, επέφερε το θάνατο του Ψ, ηλικίας 59 ετών, κατοίκου, εν ζωή,.., καθόσον ως ιατρός της Μονάδος Ειδικών Λοιµώξεων της Α1 Παθολογικής Κλινικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ, µε την ειδικότητα του ειδικού παθολόγου, υπόχρεος και έχων ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση εκ του επαγγέλµατός του σε ιδιαίτερη επιµέλεια, και προσοχή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του. Συγκεκριµένα, έχοντας την ιδιότητα του ειδικού παθολόγου - λοιµοξιωλόγου και ενώ εφηµέρευε στο Παθολογικό Ιατρείο του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών του άνω Νοσοκοµείου, όπου διεκοµίσθη ο ασθενής Ψ από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ως επείγον περιστατικό απόλυτης προτεραιότητας, την

7 12.40, µε συµπτώµατα εµφράγµατος, παρουσιάζοντας εµουδία άκρων, ωχρότητα και έντονο άλγος στο στήθος, ο κατηγορούµενος, αφενός δεν εξέτασε αυτόν επισταµένως, αφετέρου, δεν του παρείχε τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες, φροντίζοντας να τον παραπέµψει πάραυτα στο τµήµα εντατικής θεραπείας του Καρδιολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου, ούτε διέγνωσε το νόσηµα, κατά παράβαση των κανόνων της ιατρικής επιστήµης, παρά άφησε αυτόν να περιµένει εκτός του ιατρείου σε αναπηρικό καρότσι, για εικοσιπέντε µε τριάντα κρίσιµα λεπτά της ώρας, παρόλο που τα συµπτώµατα γίνονταν όλο και πιο έντονα, γεγονός µάλιστα που του µετέφερε ο συνοδεύων τον ασθενή, µε αποτέλεσµα να επέλθει ο θάνατος του τελευταίου, ο οποίος κατέληξε εντός ολίγου από οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου. Για την πράξη του δε αυτή, η οποία προβλέπεται και τιµωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1β, 28, 84 παρ.2α 302 παρ. 1, Π.Κ., ο αναιρεσείων καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δέκα οκτώ µηνών, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη για τρία έτη. Με τις πιο πάνω παραδοχές, το Τριµελές Εφετείο διέλαβε στην προσβαλλόµενη απόφασή του την απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαµατική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση της αξιόποινης πράξεως της ανθρωποκτονίας από αµέλεια (µη συνειδητής), για την οποία καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος αναιρεσείων, καθώς και τους συλλογισµούς, µε βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 28 και 302 του ΠΚ, τις οποίες ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου παραβίασε. Ειδικότερα, στο σκεπτικό της προσβαλλόµενης απόφασης, το ικαστήριο της ουσίας αναφέρει αναλυτικώς τα αποδεικτικά µέσα που έλαβε υπόψη του για την εξενεχθείσα κρίση του, εκθέτει µε σαφήνεια και πληρότητα τα συγκροτούντα την αµελή συµπεριφορά του αναιρεσείοντος πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία συνάγεται σαφώς το είδος της αµέλειας (ασυνείδητης) και παρέθεσε αναλυτικώς τα συνιστώντα την παραβίαση των κανόνων της ιατρικής επιστήµης και τέχνης περιστατικά, ενώ ορθώς εφήρµοσε και την ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 15 ΠΚ, χωρίς να είναι αναγκαία η ειδική µνεία της διατάξεως αυτής, αφού συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της, ως εκ του ότι η αµέλεια του αναιρεσείοντος αποτέλεσε σύνολο συµπεριφοράς, που προηγήθηκε της ανθρωποκτονίας που προξένησε, δεδοµένου ότι η αµέλειά του, σύµφωνα µε τις παραδοχές της απόφασης, συνίσταται στο ότι αυτός έχοντας την ιδιότητα του εφηµερεύοντος προϊσταµένου ειδικού παθολόγου -λοιµοξιωλόγου του

8 Παθολογικού Ιατρείου του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών του εφηµερεύοντος Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ, όπου διακοµίσθηκε ο ασθενής Ψ από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ως επείγον περιστατικό, απόλυτης προτεραιότητας, µε συµπτώµατα εµφράγµατος και έχοντας ο ίδιος είχε αναλάβει, µε την ιδιότητα αυτή, την αντιµετώπιση του περιστατικού αυτού, αφενός, δεν εξέτασε αυτόν επισταµένως, αφετέρου, δεν του παρείχε τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες φροντίζοντας να τον παραπέµψει πάραυτα στο τµήµα εντατικής θεραπείας του Καρδιολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου, ούτε διέγνωσε το νόσηµα, κατά παράβαση των κανόνων της ιατρικής επιστήµης, παρά άφησε αυτόν να περιµένει εκτός του ιατρείου, σε αναπηρικό καρότσι, για εικοσιπέντε µε τριάντα κρίσιµα λεπτά της ώρας, παρόλο που τα συµπτώµατα γινόταν όλο και πιο έντονα, γεγονός µάλιστα που του µετέφερε ο συνοδεύων τον ασθενή, µε αποτέλεσµα να επέλθει ο θάνατος του τελευταίου, ο οποίος κατέληξε εντός ολίγου από οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου. Η ιδιαίτερη δε νοµική υποχρέωση του κατηγορουµένου αναιρεσείοντος προς παρεµπόδιση της επελεύσεως του θανάτου του παθόντος θεµελιώνεται στο γεγονός ότι αυτός, έχοντας το επάγγελµα του γιατρού και την πιο πάνω ιδιότητα και ειδικότητα, ανέλαβε την ιατρική αντιµετώπιση του εν λόγω επείγοντος περιστατικού, κατά τους κοινώς αναγνωρισµένους κανόνες της ιατρικής επιστήµης και εντεύθεν, όπως είναι αυτονόητο, την αποτροπή του θανάτου του παθόντος από ιατρικό σφάλµα. Εξάλλου, κατά τις παραδοχές της αποφάσεως, ο κατηγορούµενος δεν κατέβαλε την επιβαλλόµενη κατ αντικειµενική κρίση προσοχή, ενώ είχε τη δυνατότητα, µε άµεση σχετική εξέταση και λόγω των ιατρικών του γνώσεων, να προβλέψει και να αποφύγει, το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο δεν προέβλεψε ως δυνατό και, συνεπεία της εν λόγω παραλείψεώς του, δηµιούργησε την αιτιακή συνθήκη για την παραγωγή του αποτελέσµατος, δηλαδή τον θάνατο, λόγω εµφράγµατος του µυοκαρδίου του παθόντος, παραδοχές, από τις οποίες σαφώς προκύπτει ότι το ικαστήριο δέχθηκε την συνδροµή των προϋποθέσεων µη συνειδητής αµέλειας του κατηγορουµένου. Εποµένως, είναι αβάσιµες οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, ότι στην προσβαλλόµενη απόφαση δεν εκτίθενται περιστατικά που να θεµελιώνουν την ιδιαίτερη αυτού νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του συγκεκριµένου αποτελέσµατος και ότι η αιτιολογία της αποφάσεως είναι ελλιπής, αναφορικά µε την αντικειµενική συνδροµή της παραβάσεως ιδιαίτερης νοµικής υποχρέωσης, κατά τους όρους του άρθρου 15 ΠΚ., καθόσον, όπως υποστηρίζει, ουδόλως διαλαµβάνει περί του άρθρου 15 ΠΚ, και δεν αιτιολογεί την συνδροµή των προϋποθέσεων, που η διάταξη αυτή

9 θέτει. Επίσης είναι αβάσιµες οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, ότι η αιτιολογία είναι ελλιπής, αναφορικά µε την υποκειµενική συνδροµή της αµέλειας κατά τους όρους του άρθρου 28 ΠΚ., καθόσον, κατά τους ισχυρισµούς του, δεν διερευνήθηκε το είδος της αµέλειας, αφού δεν διακρίνει µεταξύ συνειδητής και ασυνείδητης αµέλειας, αλλά παραθέτει συλλήβδην τις προϋποθέσεις των δύο διακριτών µορφών αµέλειας.. κατά τρόπο που καθιστά την απόφαση αναιτιολόγητη. Εποµένως οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. και Ε ΚΠ λόγοι αναιρέσεως της κρινόµενης αιτήσεως, µε τις αντίθετες προς τα παραπάνω αιτιάσεις, για έλλειψη πλήρους και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και εσφαλµένης εφαρµογής του νόµου ( έλλειψη νόµιµης βάσης), δεν είναι βάσιµοι. Μετά από αυτά και την απόρριψη των πιο πάνω λόγων αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της, ως αβάσιµη, η κρινόµενη αίτηση και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠ ). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Απορρίπτει την 29/ αίτηση (έκθεση) αναιρέσεως του Χ1, κατά της. 1099/2007 αποφάσεως του Τριµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Απριλίου Και ηµοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δηµόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 9 Μαΐου Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Με την ανωτέρω απόφαση του Αρείου Πάγου κρίθηκε ως ορθή και αιτιολογηµένη η καταδίκη του κατηγορουµένου για ανθρωποκτονία από αµέλεια

10 ιατρού, υπό την ιδιότητα του ως εφηµερεύοντος 1 ιατρού Παθολογικής κλινικής, καθότι δεν ενήργησε, σύµφωνα µε το κατηγορητήριο, άµεσα προς διάγνωση της κατάστασης του ασθενούς που µεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκοµείου, στο οποίο εφηµέρευε ο κατηγορούµενος, και, κατά συνέπεια, δεν προέβη στις ενδεδειγµένες θεραπευτικές ενέργειες προς διάσωση του ασθενούς, µε αποτέλεσµα ο τελευταίος να καταλήξει εντός συντοµότατου χρονικού διαστήµατος. Από την απόφαση αυτή, µε την οποία οριοθετούνται κατ ορθό τρόπο τα πλαίσια της ιατρικής ευθύνης 2, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα προς σχολιασµό είναι τα κάτωθι σηµεία της, τα οποία ξεκαθαρίζουν, κατ άµεσο ή έµµεσο τρόπο, ζητήµατα που συχνά αποτελούν αντικείµενο αµφισβήτησης από τους αντιδίκους, στις υποθέσεις ιατρικής αµέλειας. Ειδικότερα: Ι. Στην εξεταζόµενη απόφαση αναγνωρίζεται η ποινική ευθύνη του κατηγορουµένου ιατρού επειδή αυτός ουσιαστικά άφησε τον ασθενή, από την άφιξη του στα εξωτερικά ιατρεία και για χρονικό διάστηµα λεπτών περίπου, «εντελώς αβοήθητο» 3. εν 1 Για τις διακρίσεις των εφηµεριών και τις υποχρεώσεις των εφηµερευόντων ιατρών βλ. ΥΑ Υ10//2007, ΦΕΚ Β 68/2007 και ΥΑ Υ1//1996, ΦΕΚ Β 426/1996, καθώς και το άρθρο 88 του ν.2071/1992. Επί της ευθύνης του εφηµερεύοντος ιατρού απέναντι στον ασθενή βλ. Νικ.Κ.Ανδρουλάκη, Ποινικόν ίκαιον, Ειδικόν Μέρος, εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 1974, σελ.80 υποσ.45. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του εφηµερεύοντος ιατρού οριοθετείται εξ αντιδιαστολής και από τα δικαιώµατα του νοσοκοµειακού ασθενούς, όπως ορίζονται στο άρθρο 47 του ν.2071/1992 για τον εκσυγχρονισµό και οργάνωση του συστήµατος υγείας, τις απαιτούµενες συνθήκες νοσηλείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 98 ιδίου νόµου, από το καθήκον ευσυνειδησίας και αφοσίωσης των ιατρών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 24 του ΑΝ 1565/1939, Κώδικας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος, αλλά και από το γενικό καθήκον συµπεριφοράς των δηµοσίων υπαλλήλων, κατ άρθρο 27 του ν.3528/2007, Κώδικας δηµόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Άλλωστε οι εφηµερίες εξασφαλίζουν το δικαίωµα του χρήστηασθενούς να έχει πρόσβαση κάθε στιγµή στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας, κάτι που αποτελεί ειδικότερη εφαρµογή της αρχής της συνέχειας στη δηµόσια υπηρεσία υγείας. Αναλυτικά επί της αρχής αυτής βλ. Πατρ.Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Το δηµόσιο δίκαιο της υγείας, εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη 2009, σελ.228επ. 2 Αυτά ρυθµίζονται καταρχήν στον Κώδικα Ιατρικής εοντολογίας, ν.3418/2005. Ουσιαστικά, όµως, οι κανόνες ιατρικής δεοντολογίας αποτελούν σε µεγάλο βαθµό κανόνες αυτορρύθµισης της συµπεριφοράς και της θεµιτής δράσης των ιατρών. Αναλυτικά βλ. Ι.Καράκωστα, Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα & νοµική διάσταση κανόνων ιατρικής δεοντολογίας, εκδόσεις Νοµική Βιβλιοθήκη 2008, σελ.13επ. Βλ. ακόµα, για την ευθύνη γενικότερα των ιατρών, αντί πολλών, Αριστείδη- ηµήτριο Αθ. Αλεξιάδη, ίκαιο της Υγείας, εοντολογία της υγείας, εκδοτικός οίκος Μ. ηµόπουλου, Θεσσαλονίκη 2000, σελ.135επ. και Αλ.Π.Κωσταρά, Θεµελιώνει ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση µόνη η ιδιότητα του ιατρού;, Υπερ1994/1210. Ως προς την νοµική σχέση που διαµορφώνεται ανάµεσα στον ασθενή και τον θεράποντα ιατρό, ιδίως αναφορικά µε την ιατρική αστική ευθύνη, και συγκεκριµένα για το πότε συνιστά µίσθωση εργασίας και πότε µίσθωση έργου, βλ. Αντ.Σ.Κουτσελίνη, Βασικές Αρχές Βιοηθικής Ιατρικής εοντολογίας και Ιατρικής Ευθύνης, επιστηµονικής εκδόσεις «Γρηγόριος Παρισιανός», Μαρίας Γρ.Παρισιανού, Αθήνα 1999, σελ.71επ. και Ειρ.Αναπλιώτη Βαζαίου, Γενικές Αρχές Ιατρικού ικαίου, εκδοτικός οίκος αφοί Π.Σάκκουλα, Αθήνα 1993, σελ.69επ. 3 Η ορολογία αυτή χρησιµοποιείται στη νοµολογία όταν είναι τέτοιας έκτασης η παράλειψη του θεράποντος ιατρού που ουσιαστικά ο ασθενής κυριολεκτικά µένει αβοήθητος, καίτοι βρίσκεται σε χώρο που εκ του νόµου έπρεπε να του παρείχετο κάθε απαιτούµενη φροντίδα. Βλ. σχετικώς και τις ΑΠ 1424/07, ΠΛογ 2007/996 και ΑΠ 2335/04, ΠΧ ΝΕ/813, αλλά και τις ΣυµβΠληµΘεσ.400/2007, Ποιν ικ 2007/687 και ΑΠ 264/2006, ΠΛογ 2006/189, όπου καίτοι δεν χρησιµοποιείται ακριβώς η ίδια

11 υπεισήλθε, δηλαδή, το δικαστήριο της ουσίας στην εξερεύνηση διεξοδικώς της πάθησης του ασθενούς και των χαρακτηριστικών αυτής, ώστε να εκτιµήσει εάν υπήρχε οπωσδήποτε η δυνατότητα, εντός του χρονικού διαστήµατος από την ανάληψη της θεραπευτικής ευθύνης εκ µέρους του ιατρού µέχρι την επέλευση του δυσάρεστου αποτελέσµατος, αποφυγής του αποτελέσµατος αυτού, εφόσον ο κατηγορούµενος ιατρός είχε πράξει ό,τι όφειλε και µπορούσε κατά την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου περιστατικού. Συνήθης υπερασπιστικός ισχυρισµός στις περιπτώσεις αυτές εκ µέρους των κατηγορουµένων ιατρών είναι ότι ο θάνατος θα επερχόταν ούτως ή άλλως, ανεξαρτήτως των όποιων ενεργειών ή παραλείψεων εκ µέρους τους, ιδίως µάλιστα όταν ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ ανάληψης καθηκόντων εκ µέρους του ιατρού και επέλευσης του αποτελέσµατος είναι πολύ σύντοµος 4, όπως συµβαίνει και στην εδώ απόφαση, ώστε έτσι να µην στοιχειοθετείται ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ συµπεριφοράς και αποτελέσµατος, που αποτελεί την βασική προϋπόθεση κατάφασης ποινικής ευθύνης στα εξ αµελείας εγκλήµατα, αφού ακόµα και αν θεωρηθεί πληµµελής η συµπεριφορά του ιατρού δεν µπορεί να του καταλογιστεί ποινική ευθύνη εφόσον η πληµµέλεια του αυτή δεν συνδέεται αιτιωδώς µε το αποτέλεσµα, κάτι που, αντιθέτως, από µειονεκτική πάντα θέση προσπαθεί να αποδείξει ο εγκαλών ότι ισχύει. Εν προκειµένω, ο Άρειος Πάγος επικυρώνοντας την καταδικαστική για τον ιατρό απόφαση, ορθώς αποδέχεται ότι δεν είναι αναγκαίο η κατάφαση του αιτιώδους συνδέσµου 5 να απορρέει από την επιστηµονικώς τεκµηριωµένη σύνδεση της πληµµελούς ενέργειας ή παράλειψης µε το αποτέλεσµα, δηλαδή να εξηγείται µε εξειδικευµένους ιατρικούς όρους πώς οι συγκεκριµένες ενέργειες ή παραλείψεις συνετέλεσαν ή όχι στην επέλευση του αποτελέσµατος, υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες και τα ιατρικά χαρακτηριστικά, υπό τις οποίες αυτό επήλθε, σε περιπτώσεις ορολογία, ωστόσο πρόκειται για περιπτώσεις όπου ουσιαστικά και εκεί ο ασθενής έµεινε αβοήθητος, λόγω της «αδράνειας» των θεραπόντων ιατρών και της παράλειψης οποιασδήποτε ενέργειας. 4 Πάντοτε ο χρόνος παράλειψης των αναγκαίων ιατρικών πράξεων, σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες και τις συνθήκες που υπήρχαν, αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιµο στοιχείο στην διαδροµή περί καταφάσεως ποινικής ευθύνης στον ιατρό ή όχι. Έτσι, µε την ΑΠ 543/2008, ΠΧ ΝΘ/224, κρίθηκε ως σηµαντικός χρόνος παράλειψης από την στιγµή εντοπίσεως του προβλήµατος εκείνος των έντεκα (11) λεπτών. Επίσης, και στις ΑΠ 58/2007, ΠΧ ΝΖ/920, ΑΠ 1424/2007, ΠΛογ 2007/996, ΑΠ 264/2006, ΠΛογ 2006/189, ΑΠ 2335/2004, ΠΧ ΝΕ/813, ΑΠ 1063/2000. Ποιν ικ 2001/120 και 48/1992 ΕφΑιγαίου, ΠΧ ΜΓ/58, ο σύντοµος χρόνος επέλευσης του αξιοποίνου αποτελέσµατος δεν ωφέλησε τους κατηγορούµενους ιατρούς στην συλλογιστική πορεία για την κατάφαση ή µη ευθύνη ποινικών εις βάρος τους ευθυνών. 5 Ο οποίος πρέπει σε κάθε περίπτωση να προκύπτει. Βλ. ενδεικτικά ΣυµβΠληµΑγριν 8/2000, Ποιν ικ 2000/593, µε παρατηρήσεις Άννας Μαυροφόρου, ΣυµβΠληµµΑθ 2255/1998, Ποιν ικ 1998/986, ΣυµβΠληµµΚοζ 51/1995, Υπερ 1996/863, µε παρατηρήσεις Άννας Αποστολίδου και ΑΠ 830/1983, ΠΧ ΛΓ/958.

12 που είναι τόσο καταφανής η πληµµελής συµπεριφορά εκ µέρους του θεράποντος ιατρού, σε σηµείο τέτοιο που να µην χρειάζεται περαιτέρω αναλυτική εξειδίκευση των παθολογικών ή άλλων αιτιών που συνετέλεσαν στο αποτέλεσµα, ούτε επιστηµονικές υποθέσεις περί των δυνατοτήτων και του τρόπου αποφυγής ή όχι του δυσάρεστου αποτελέσµατος. Αρκεί στις περιπτώσεις αυτές ότι ο εκ του νόµου υπεύθυνος προς περίθαλψη ιατρός δεν εξέτασε, ως όφειλε και µπορούσε, τον ασθενή, και, κατ αποτέλεσµα, δεν προέβη σε καµία θεραπευτική ενέργεια, καίτοι υπήρχε αντικειµενικώς προς τούτο δυνατότητα. Η κατάφαση έτσι του αιτιώδους συνδέσµου σε αυτή την κατηγορία εγκληµάτων εξ αµελείας δικαιολογείται επαρκώς από την µη εξέταση 6 µη περίθαλψη 7, ουσιαστικά, του ασθενούς, όταν είναι προφανές ότι δεν έλαβε χώρα ούτε το minimun των αυτονόητων ενεργειών που µπορούσαν να γίνουν εκ µέρους του θεράποντος ιατρού, ώστε να παρέλκει περαιτέρω η εξέταση της υπόθεσης, υπέρ του κατηγορουµένου ιατρού, πως «ό,τι και να γινόταν το αποτέλεσµα ήταν αναπόφευκτο». Όταν δεν έλαβαν χώρα ούτε οι ελάχιστες απαιτούµενες ενέργειες, είναι παραπλανητικό να προτάσσεται ο ισχυρισµός αυτός και να αξιώνεται εξ αυτού η αναγνώριση της έλλειψης αιτιώδους συνάφειας. Από την στιγµή που δεν τέθηκε εξ αρχής κανένας όρος προς την σωτηρία του ασθενούς, το δικαστήριο δεν µπορεί να εισέλθει στις δύσκολες ατραπούς των ιατρικών επεξηγήσεων και τεκµηριώσεων για την έλλειψη, σε κάθε περίπτωση, της δυνατότητας αποφυγής του αποτελέσµατος. Εξάλλου, γίνεται δεκτό ότι για την στοιχειοθέτηση εξ αµελείας εγκλήµατος εκ µέρους κάποιου που έχει ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση κατ άρθρο 15 ΠΚ, προϋποτίθεται ότι η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη ενέργεια ή παράλειψη, αλλά αποτελεί σύνολο συµπεριφοράς 8 του δράστη, όπως αναφέρεται και στην εδώ εξεταζόµενη απόφαση. εν ερευνάται, δηλαδή, αν µια συγκεκριµένη παράλειψη 6 Αιτιολογηµένα, λοιπόν, καταδικάστηκε και µε την ΑΠ 2183/2008, Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΣΑ, ο κατηγορούµενος ιατρός επειδή «βασίστηκε στην εσφαλµένη εκτίµηση της κατάστασης της ασθενούς από την ειδικευόµενη ιατρό και δεν εξέτασε ο ίδιος την δηλητηριασθείσα ασθενή.». Στην ίδια κατεύθυνση και οι ΑΠ 1063/2000, Ποιν ικ 2001/120, µε την οποία κρίθηκε ορθή και αιτιολογηµένη η καταδίκη απόντος ιατρού, ο οποίος δια της απουσίας του «αποστέρησε από αυτήν (την ασθενή) τη δυνατότητα ιάσεως», ΑΠ 1446/2008, Ποιν ικ 2009/371, ΑΠ 58/2007, ΠΧ ΝΖ/920 και ΑΠ 1492/1998, Ποιν ικ 1999/205, µε τις οποίες κρίθηκαν περιπτώσεις µη άµεσης ή πληµµελούς εξέτασης παρακολούθησης των ασθενών εκ µέρους των κατηγορουµένων. 7 Με την ΑΠ 21/2001, Ποιν ικ 2001/569, κρίθηκε ορθή και αιτιολογηµένη η καταδίκη ιατρού που καίτοι διέγνωσε εγκαίρως την κρισιµότητα της καταστάσεως υγείας της ασθενούς και την αιτία που την είχε προκαλέσει, ωστόσο δεν ενήργησε τις επιβεβληµένες ιατρικές πράξεις για την σωτηρία της, µε συνέπεια να επέλθει ο θάνατος της. 8 Ενδεικτικά βλ. ακόµα ΑΠ 543/2008, ΠΧ ΝΘ/224 και ΣυµβΠληµµΣάµου 19/2001, Ποιν ικ 2001/1114.

13 οδήγησε αιτιωδώς στο αποτέλεσµα, αλλά αν η συµπεριφορά του δράστη συνολικά οδήγησε σε αυτό, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις που ο ιατρός από την στιγµή που αναλαµβάνει εν τοις πράγµασι την περίθαλψη ενός ασθενούς, κατά την διάρκεια παραµονής του τελευταίου στον χώρο ευθύνης του ιατρού, µέχρι και την επέλευση του αποτελέσµατος, παραλείπει κάθε προβλεπόµενη ενέργεια εξέτασης και θεραπείας, αφήνοντας «αβοήθητο» τον ασθενή, µε αποτέλεσµα αυτός να αποβιώσει. Εξάλλου, η ευθύνη του υπόχρεου εκ του νόµου ιατρού συνίσταται στο καθήκον επιµελείας 9 που πρέπει αυτός να επιδεικνύει κατά την περίθαλψη του ασθενούς και όχι σε υποχρέωση για το ευκταίο αποτέλεσµα. Ορθώς, λοιπόν, κρίθηκε και στην σχολιαζόµενη απόφαση, ότι η µη ενέργεια, η απόλυτη παράλειψη εκ µέρους του εκ του νόµου υπόχρεου ιατρού, όταν είναι προφανές ότι µπορούσε να αποφευχθεί το δυσάρεστο αποτέλεσµα, τουλάχιστον κατά το συγκεκριµένο χρονικό σηµείο και µε τον τρόπο που αυτό επήλθε, πληρεί τον απαιτούµενο αιτιώδη σύνδεσµο για την στοιχειοθέτηση του αποδιδόµενου εξ αµελείας εγκλήµατος. ΙΙ. Περαιτέρω, µε την σχολιαζόµενη απόφαση διευκρινίζεται ακόµα ένα ζήτηµα που συχνά τίθεται στις υποθέσεις της ιατρικής αµέλειας, όπως αυτό εξάλλου προκύπτει και από όσα προαναφέρθηκαν, ότι, δηλαδή, δεν πρέπει να ασκεί επιρροή για την κατάφαση του αιτιώδους συνδέσµου εάν ο θάνατος του ασθενούς (ή αντίστοιχα η σωµατική του βλάβη) ήταν προδιαγεγραµµένος, εάν, δηλαδή, θα επερχόταν ούτως ή άλλως, αλλά εάν η παράλειψη των οφειλοµένων ενεργειών εκ µέρους του θεράποντος ιατρού οδήγησαν στον θάνατο του ασθενούς κατά την συγκεκριµένη χρονική στιγµή και υπό τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες αυτός επήλθε. Υπό αυτήν ακριβώς την έννοια υιοθετείται στην απόφαση η θέση: «ενώ είχε τη δυνατότητα να προβλέψει 9 «ο γιατρός έχει υποχρέωση επιµελείας και όχι υποχρέωση αποτελέσµατος», όπως επισηµαίνεται και από τον Λ.Καράµπελα, Η ευθύνη των ιατρών και οδοντιάτρων για τις πράξεις τους κατά την άσκηση του επαγγέλµατος τους, Ποινικές Επιστήµες, Θεωρία και Πράξη, Προσφορά τιµής στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, εκδ.αντ.ν.σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή 2008, σελ.217επ. Αναλυτικότερα για το καθήκον επιµελείας των ιατρών σε Αντ.Σ.Κουτσελίνη, Βασικές Αρχές Βιοηθικής, Ιατρικής, εοντολογίας και Ιατρικής Ευθύνης, ό.π., σελ.64επ. Βλ. αντιστοίχως ΣυµβΠληµµΘεσ400/2007, Ποιν ικ 2007/687, µε ιδιαίτερα αναλυτική και εµπεριστατωµένη παράθεση των καθηκόντων του θεράποντος ιατρού κατά την περίθαλψη του ασθενούς, ΑΠ 2273/2004, Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΣΑ, στην οποία αναφέρεται επίσης πολύ εύστοχα ότι «ο ιατρός χειρούργος, δεν βαρύνεται µε «ενοχή αποτελέσµατος» από τη σύµβαση, αλλά µε «ενοχή αµέλειας», καλούµενη επίσης και «ενοχή µέσων ή επιµέλειας», που συνίσταται στην υποχρέωση του ιατρού χειρούργου να επιδείξει ή να τηρήσει ορισµένη και ενδεδειγµένη συµπεριφορά για να πετύχει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, η πραγµάτωση του οποίου δεν εξαρτάται µόνο από τη βούληση και την ικανότητα του, αλλά και από τύχη και συνεπώς ευρίσκεται έξω από τα πλαίσια της υποχρέωσης επίτευξης αποτελέσµατος που έχει αναλάβει µε τη σύµβαση», ΑΠ 1659/2003, Ποιν ικ 2004/386, ΣυµβΕφΘράκης 62/2001, Ποιν ικ 2001/1125, ΣυµβΠληµµΑθ 2255/1998, Ποιν ικ 1998/986, ΣυµβΠληµµΚοζ 51/1995, Υπερ 1996/863, ΣυµβΠληµµΑλεξ 360/1991, Υπερ 1992/888, όπου και αναφέρονται αναλυτικά τα διαγνωστικά βήµατα που πρέπει να ακολουθεί κάθε θεράπων ιατρός.

14 και να αποφύγει, τουλάχιστον τη στιγµή εκείνη, το αξιόποινο αποτέλεσµα». Η θέση αυτή, η οποία είναι απόρροια της αρχής του απολύτου χαρακτήρα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής 10, δυστυχώς δεν υιοθετείται παγίως στη νοµολογία. Αντιθέτως, καίτοι σε µερίδα της νοµολογίας τίθεται µε ξεκάθαρο τρόπο ο απόλυτος χαρακτήρας της προστασίας της ανθρώπινης ζωής 11, ωστόσο συνήθως δεν διαπιστώνεται µε τον ίδιο απόλυτο τρόπο η ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής, όπως συµβαίνει στην σχολιαζόµενη απόφαση, αλλά συνδέεται η ευθύνη του ιατρού µε το κατά πόσο πιθανή ή µη ήταν η επέλευση του αποτελέσµατος, αντί να κρίνεται αποκλειστικά και µόνο η ευθύνη για το συγκεκριµένο αποτέλεσµα, όπως ακριβώς αυτό επήλθε. Μάλιστα, παρατηρούνται και διακυµάνσεις στο πόσο πιθανή θα πρέπει να ήταν η επέλευση του αποτελέσµατος, αφού άλλοτε αρκεί ότι θα «ήταν δυνατό» 12 να αποφευχθεί το αποτέλεσµα ή ότι το αποτέλεσµα θα (ή δεν θα) επερχόταν «σε βαθµό µεγάλης πιθανότητας» 13, άλλοτε ότι υπήρχαν «πολλές πιθανότητες» να επιζήσει ο ασθενής 14 ή ότι το αποτέλεσµα θα (ή δεν θα) επερχόταν «µετά µεγίστης πιθανότητας» 15, και, άλλοτε, τέλος, ότι η κατάληξη του ασθενούς ήταν «αναπόφευκτη» 16. Όπως, όµως, αναφέρθηκε, δεν ενδιαφέρει αν ήταν, σε θεωρητικό επίπεδο, περισσότερο ή λιγότερο πιθανόν να επέλθει ή να µην επέλθει τελικώς το αξιόποινο αποτέλεσµα, αλλά αυτό που πρέπει να ερευνάται είναι αν µε τον τρόπο που επήλθε, την συγκεκριµένη χρονική στιγµή και υπό τις συνθήκες που υπήρχαν, µπορούσε ή όχι να αποτραπεί. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε η εξ αµελείας ευθύνη του ιατρού είναι δεδοµένη, έστω και αν πιθανολογείται ότι το δυσάρεστο αποτέλεσµα θα επέρχοταν ούτως ή άλλως λίγο αργότερα. 10 Βλ. Νικ.Ανδρουλάκη, Ποινικόν ίκαιον, Ειδικόν Μέρος, εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή, 1974, σελ.18επ. και Γιάννη Μπέκα, Εγκλήµατα κατά της ζωής και της υγείας, εκδόσεις ίκαιο & Οικονοµία, 2002, σελ.13 επ. 11 Στο βούλευµα 1491/1954, ΠΧ /201, αναφέρονται τα εξής χαρακτηριστικά: «Εξ άλλου ρητέον ότι η βραχεία ή µακρά διάρκεια του εννόµου αγαθού της ζωής, δεν καθιστά µείζονος ή ελάσσονος αξίας το έννοµον τούτο αγαθό, όπερ εν των ποινικών νόµω νοείται υπό έννοιαν απόλυτον και προστατεύεται αυστηρότατα υπό της στιγµής της γεννήσεως (ή µάλλον της εν γαστρί συλλήψεως) µέχρι της ύστατης πνοής του ανθρώπου. Όθεν εν όψει της απολύτου αξίας της ανθρώπινης ζωής, σωτηρίαν του ασθενούς παρ ιατρού υποχρεούµεθα να νοήσωµεν, ού µόνον την επ αόριστον και κατά το µάλλον ή ήττον, µακράν παράτασιν της ζωής, δι αποφασιστικής αποτροπής του επικείµενου κινδύνου αλλά και την έστω και δι ολίγας ώρας αναβολήν του οπωσδήποτε επελευσοµένου θανάτου». 12 ΑΠ 1063/2000, Ποιν ικ 2001/120, ΑΠ 2335/2004, ΠΧ ΝΕ/813 και ΑΠ 183/2006, Ποιν ικ 2007/ ΣυµβΠληµΚοζ 51/95, Υπερ1996/863, µε σχετικές παρατηρήσεις Άννας Β.Αποστολίδου, ΣυµβΠληµΚαστορ 99/1997, Υπερ1998/1288 και ΤριµΕφετΑθ 4549/2000, Ποιν ικ 2002/ ΑΠ 1206/2006, ΠοινΛογ 2006/ ΤριµΕφετΑιγαίου 48/1992, ΠΧ ΜΓ/58 και ΑΠ 1709/2007, Ποιν ικ 2008/ /2001 ΠληµµΑιγίου ΠΧ 2001/940 και ΑΠ 355/2004. ΠοινΛογ 2005/129.

15 ΙΙΙ. Εν συνεχεία, η υπό σχολιασµό απόφαση µας δίνει το ερέθισµα να ασχοληθούµε µε δύο ακόµα ζητήµατα. Το πρώτο έχει να κάνει µε την αποδεικτική δυσχέρεια 17 που αντιµετωπίζει συνήθως ο παθών ή οι συγγενείς του απέναντι στον ιατρό, δεδοµένου ότι αυτός όχι µόνο µπορεί να αναπτύξει πειστικά, καταρχήν, επιστηµονικά επιχειρήµατα προκειµένου να δηµιουργήσει έντονες αµφιβολίες στο δικαστήριο, ικανές να οδηγήσουν τελικά στην αθώωση του, και τα οποία εκ θέσεως είναι αδύνατο τις περισσότερες φορές να αντιµετωπίσει ικανοποιητικά η πολιτική αγωγή, αλλά, επιπλέον, πολλές φορές επιστρατεύονται συνάδελφοι ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό από το νοσηλευτικό ίδρυµα 18 στο οποίο εργάζεται ο κατηγορούµενος ιατρός ώστε να του συµπαρασταθούν, ερµηνεύοντας επιστηµονικά υπέρ του κατηγορουµένου τα όποια ιατρικά ευρήµατα, αλλά και παρουσιάζοντας - διαστρεβλώνοντας τα αν χρειαστεί -ακόµα και τα πραγµατικά γεγονότα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η υπερασπιστική γραµµή του κατηγορουµένου συναδέλφου τους. Σε αυτές τι περιπτώσεις ουσιαστικά ο δικαστής έχει να κρίνει και να αξιολογήσει το λόγο του ενός (κατηγορουµένου) έναντι του λόγου του άλλου (πολιτικώς ενάγοντα). Έτσι, και στην σχολιαζόµενη απόφαση το δικαστήριο της ουσίας έπρεπε να αποφανθεί για το ποια πραγµατικά περιστατικά έλαβαν χώρα, βάσει του λόγου από την µία του κατηγορούµενου ιατρού και από την άλλη του λόγου του µοναδικού συνοδού του αποβιώσαντος ασθενούς, αξιολογώντας τελικά ως ειλικρινέστερο αυτόν του µάρτυρα της πολιτικής αγωγής. Είναι, δε, γεγονός ότι δεν είναι λίγες οι φορές που πράγµατι τα δικαστήρια αξιολογούν τις απολογίες και τις µαρτυρικές καταθέσεις από κάθε οπτική γωνία 19, ακόµα και όταν είναι αυτές τα µόνα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν στην διάθεση τους, συνυπολογίζοντας τα κίνητρα του καθενός. IV. Το δεύτερο, τέλος, άξιο σχολιασµού ζήτηµα, όπως αναφύεται από την κρινόµενη απόφαση, αφορά επίσης την αποδεικτική διαδικασία και ειδικότερα το κατά πόσο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει προηγηθεί ιατροδικαστική πραγµατογνωµοσύνη, ώστε να είναι δυνατό να τεκµηριωθεί ο αιτιώδης σύνδεσµος 17 Βλ. Χρ.Ζουµπούλη, Η κατανοµή του βάρους αποδείξεως στις υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης, Αρµεν 2004/1515, ιδίως σελ.1519επ. και Α.Μαγγανά, παρατηρήσεις στο ΣυµβΠληµΑθ 2255/1998, Ποιν ικ 1998/ Έτσι, στην ΑΠ 1010/2007, ΠοινΛογ 2007/693, κρίθηκε ορθή και αιτιολογηµένη η καταδίκη για ανθρωποκτονία εξ αµελείας των κατηγορουµένων ιατρών, αφού το δικαστήριο της ουσίας δεν πείσθηκε περί του αντιθέτου από τους οκτώ µάρτυρες υπεράσπισης, συναδέλφους ιατρούς και νοσηλευτές των κατηγορουµένων, ακριβώς λόγω της σχέσεως που είχαν µε τους κατηγορουµένους. 19 ΑΠ 2335/2004, ΠΧ ΝΕ/813 και ΑΠ 1424/2007, ΠοινΛογ 2007/996.

16 ανάµεσα στο αναφερόµενο ιατρικό σφάλµα και το ανεπιθύµητο αποτέλεσµα. Από την ανάγνωση της υπό σχολιασµό απόφασης προκύπτει ότι δεν έλαβε χώρα ιατροδικαστική πραγµατογνωµοσύνη, καίτοι επρόκειτο για έναν αιφνίδιο θάνατο που συνέβη εντός συντοµότατου χρονικού διαστήµατος. Εν προκειµένω, και παρά την αδιαµφισβήτητη αποδεικτική αξία της ιατροδικαστικής τεκµηριώσεως 20, γίνεται δεκτό ότι όταν υπάρχει τόσο καταφανής παραβίαση του καθήκοντος επιµελείας εκ µέρους του θεράποντος ιατρού, δεν απαιτείται επιπλέον και η διενέργεια νεκροψίας ώστε να αποδειχθεί η στοιχειοθέτηση του αιτιώδους συνδέσµου. Αυτό καταδεικνύεται και από την σχολιαζόµενη απόφαση, καίτοι ισχνή µερίδα της νοµολογίας υποστηρίζει ότι αν δεν διακριβωθεί η ακριβής αιτία θανάτου µε ιατροδικαστική πραγµατογνωµοσύνη τότε δεν µπορεί να διαπιστωθεί η αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της αποδιδόµενης στον κατηγορούµενο παράλειψης και του επελθόντος αποτελέσµατος 21. Ωστόσο, η θέση αυτή είναι λανθασµένη, για το λόγο που ήδη αναφέρθηκε, καθότι επαρκώς εξηγήθηκε ότι ο ιατρός πρώτα από όλα έχει καθήκον επιµελείας, και όχι αποτελέσµατος. Κατ ακολουθία, δεν είναι ορθή ούτε η θέση που εθιµικά υποστηριζόταν παλαιότερα ότι δεν επιτρέπεται να χορηγείται πιστοποιητικό θανάτου εάν δεν έχει συµπληρωθεί εικοσιτετράωρο από την εισαγωγή του αρρώστου στο νοσοκοµείο µέχρι το θάνατο του 22, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής πραγµατογνωµοσύνης. Η νεκροψία τελείται εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από τον διενεργούντα την προανάκριση, και δεν είναι αναγκαίο σε κάθε περίπτωση αποδεικτικό στοιχείο άνευ του οποίου είναι αδύνατος ο σχηµατισµός δικανικής πεποίθησης. εν είναι καθόλου σπάνιο εξάλλου να εκδίδεται πιστοποιητικό θανάτου 23 αµέσως µετά τον θάνατο του ασθενούς, το οποίο παραλαµβάνεται από τους συγγενείς, και εν συνεχεία να διενεργείται, ακόµα και έπειτα από πολλές ηµέρες, νεκροψία, όταν πια έχει κριθεί ότι τα αποτελέσµατα της είναι αναγκαία για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων Βλ. ηµ.χαρ.μουρτζίνη, Η επιβαλλόµενη ικανή ιατρική τεκµηρίωση, Πρ&λόγος 2004/165, σελ.175. Αναλυτικά επί της ιατροδικαστικής πραγµατογνωµοσύνης βλ. Αντ.Σ.Κουτσελίνη, Ιατροδικαστική, ε έκδοση, επιστηµονικές εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα, σελ.445επ. 21 ΤρΕφΑθ 4549/2000, Ποιν ικ 2002/ Βλ. Αντ.Σ.Κουτσελίνη, Βασικές Αρχές Βιοηθικής Ιατρικής εοντολογίας και Ιατρικής Ευθύνης, ό.π., σελ Για την σηµασία του οποίου βλ. Αντ.Σ.Κουτσελίνη, Βασικές Αρχές Βιοηθικής Ιατρικής εοντολογίας και Ιατρικής Ευθύνης, ό.π., σελ.94επ. και Αριστ.- ηµ.αλεξιάδη, Εισαγωγή στο Ιατρικό ίκαιο, εκδοτικός οίκος Μ. ηµόπουλου, Θεσσαλονίκη 1996, σελ.191επ. 24 ΑΠ 1282/1994, ΠΧ Μ /1138 και ΤρΕφΠληµΛαµ 189/2006, Ποιν ικ 2007/407.

17 V. Συµπερασµατικά, µε την κρινόµενη απόφαση το ανώτατο ακυρωτικό µας δικαστήριο έκρινε µια υπόθεση ιατρικής αµέλειας, της οποίας τα χαρακτηριστικά, ως προς τα πραγµατικά γεγονότα, δεν είναι καθόλου σπάνια στην καθηµερινότητα των δηµόσιων νοσηλευτικών ιδρυµάτων της χώρας µας, όπου συναντά κανείς και εκεί τους βραδυκίνητους ρυθµούς που χαρακτηρίζουν γενικότερα την δηµόσια διοίκηση, χωρίς βεβαίως να µπορεί κάποιος δικαιολογηµένα να υποστηρίξει ότι τέτοιου είδους περιστατικά αποτελούν και τον κανόνα. Με την συγκεκριµένη απόφαση του, λοιπόν, ο Άρειος Πάγος υιοθετεί µια νοµικώς άρτια αλλά και κοινωνικώς δίκαιη θέση, επιλύοντας ταυτόχρονα επιµέρους ζητήµατα, µε την οποία αφενός καταδεικνύεται ως υπέρτατο καθήκον του ιατρού το καθήκον επιµελείας του απέναντι στους ασθενείς, για το οποίο και µόνο ελέγχεται και ορθώς του αποδίδονται ποινικές ευθύνες όταν το παραβιάζει, βάσει και του απολύτου χαρακτήρα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, και αφετέρου τίθενται και οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες για όλους εκείνους που επιµελώς τελούν το λειτούργηµα τους, έναντι όσων αδίκως αναζητούν ποινικές ευθύνες από ιατρούς που δεν πέτυχαν το ευκταίο αποτέλεσµα, καίτοι επέδειξαν το πνεύµα ευθύνης που έπρεπε και µπορούσαν να επιδείξουν. ηµήτρης Χρ. Αναστασόπουλος ικηγόρος Αθηνών Μ Ποινικών Επιστηµών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Όταν μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974 Κλεονίκη Δρούγκα Το σχολικό βιβλίο συνιστά έναν τρόπο µετάδοσης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο κανονισμός 14 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 311/2005 αναφέρεται επί λέξει: Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1 ο. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στο Ρέθυµνο Κρήτης σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος Αποφοίτων του

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 28-4-2010 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 3889 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικ. Θεωρίας Μάθηµα Επιλογής Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Οικ. Θεωρίας Μάθηµα Επιλογής Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχών Οικ. Θεωρίας Μάθηµα Επιλογής Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α... µέχρι και Α..3., να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό μεθόδων για την ανάπτυξη της έβδομης παραγράφου. Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής τους. Αρχικά συσχετίζει τα μνημεία αυτά με τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων για την μίσθωση ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε το περιεχόµενο των

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ÁÍÉÁ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ÁÍÉÁ ΘΕΜΑ Α1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. «Φεντερασιόν»: σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή ιδεολογίας στη χώρα.» β. «Πεδινοί»: σελίδα 77: «Οι πεδινοί είχαν και

Διαβάστε περισσότερα

Το 1 ο φύλλο της εφηµερίδας µας, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1996 και ήταν χειρόγραφο

Το 1 ο φύλλο της εφηµερίδας µας, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1996 και ήταν χειρόγραφο Μηνιαία µαθητική εφηµερίδα Έτος 12 ο των µαθητών των Ε και ΣΤ τάξεων Μάιος - Ιούνιος 2008 του ηµοτικού Σχολείου Ριζού Αριθµός Φύλλου 100 Τηλέφωνο Σχολείου 2381071209 Ευρώ 1 dim-rizou.pel.sch.gr e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλαδικές εξετάσεις Oι κάτοχοι απολυτηρίου Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ) καθώς και οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α )

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 2002 1 Π.Κ.: 27/30-5-2002 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2002-2003) για τους όρους αμοιβής και Εργασίας των Θυρωρών στις πολυκατοικίες και τα Μέγαρα όλης της χώρας. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 6-9-2010 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 9091 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 6-9-2010 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 9091 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 6-9-2010 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 9091 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 16 / 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕΛ. - 1 - Πρόγραμμα ιαγωνισμού Γενικό Πλαίσιο: Η περιοχή Παλλουρόκαμπος στο ήμο Λατσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3719/2008 - ΦΕΚ 241/Α'/26.11.2008 Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3-1-2008

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3-1-2008 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 Αθήνα 3/1/ 2008 Αρ.Πρωτ.: 1002380/ 97 /33 /Α0014 ΠΟΛ 1004 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα

H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα H προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος για τα ικαιώµατα του Παιδιού: Γιώργος Μόσχος Ειδικοί Επιστήµονες: Άννα Ρούτση Ματίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β ΟΜΑ Α) ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκλογές της 17 ης Ιουνίου και οι νέες τομές στο κομματικό σύστημα

Οι εκλογές της 17 ης Ιουνίου και οι νέες τομές στο κομματικό σύστημα Οι εκλογές της 17 ης Ιουνίου και οι νέες τομές στο κομματικό σύστημα Οι εκλογές της 17 ης Ιουνίου ολοκλήρωσαν την αλλαγή του ελληνικού κομματικού συστήματος που είχε διαφανεί με τις εκλογές της 6 ης Μαίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΟΥΛΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 Ε ιβλέ ων Καθηγητής :Φράγκος Κων/νος Σχολικό Έτος : 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2012-2013)

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2012-2013) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 14-12 - 2009 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ. Φ.251/ 154552 /B6 ΕΞ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης Aρ.Μητρώου Μ.Π.Α 27156 Σκρά 10, 163 46 Ηλιούπολη Ηλιούπολη 12 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 10 ο ηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης Μυκόνου 34, Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000

Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000 Θέµα Α.1 Θέµατα Ιστορίας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2000 Α. 1.1. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. "Το Πνεύµα των Νόµων" (1748) ήταν έργο του: α. Βολταίρου β. Μοντεσκιέ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη. (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου)

Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη. (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου) 1 Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου) Σοφοκλής Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντομης απάντησης) Πρόλογος Στίχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός, ειδικές χρήσεις νερού 7 Άρθρο 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής δικαιώματα..7 Άρθρο 3 Σχέση του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 33/10-6-08)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936

ΕΤΟΣ 1936. Συνεδρίαση 171/9-2-1936 ΕΤΟΣ 1936 ΝΕΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ : Κυπριάδης Ανδρέας : Βούλγαρης Κωνσταντίνος : Μανδηλαράς Γεώργιος : Σίµος Γεώργιος : Κουµερτάς Ματθαίος Λεγάκης Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1829) 150 1. Η έκρηξη και η εδραίωση της Επανάστασης (1821-1823) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε το απόσπασµα από την επαναστατική προκήρυξη του Αντώνη Οικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

Ο κοινωνικός αποκλεισµός στους Ροµ και οι προοπτικές απασχόλησης σε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον

Ο κοινωνικός αποκλεισµός στους Ροµ και οι προοπτικές απασχόλησης σε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον 1 ΣΩΜΑΡΑΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ (Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) (Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα) Ο κοινωνικός αποκλεισµός στους Ροµ και οι προοπτικές απασχόλησης σε επαγγέλµατα που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα