Παρουσιάση των εταιριών Vodafone, Forthnet και TIM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσιάση των εταιριών Vodafone, Forthnet και TIM"

Transcript

1 1 Παρουσιάση των εταιριών Vodafone, Forthnet και TIM Μπαλατσούκα άφνη, ΜΟΠ019 αµηλάκος Γεώργιος, ΜΟΠ030 Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος, ΜΟΠ037 Κουταλιέρης Γεώργιος, ΜΟΠ024

2 οµή Παρουσίασης Vodafone Forthnet TIM 2

3 οµή Παρουσίασης Εταιριών Ταυτότητα Εταιρίας - Ιστορική αναδροµή Τηλεπικοινωνιακή υποδοµή Υπηρεσίες Οικονοµικά µεγέθη Ισχυρά και αδύνατα σηµεία Εταιρική Φιλοσοφία 3

4 Η Vodafone 4

5 Ιστορική αναδροµή Σεπ.1992 απόκτηση άδειας κινητής τηλεφωνίας Ιουλ.1993 έναρξη της εµπορικής λειτουργίας της Αυγ.1994 Λειτουργική κερδοφορία Μαιος.1996 Εξασφάλιση πιστοποιητικού ποιότητας ISO9001 Οκτ.1997 Ενεργοποίηση προπληρωµένων υπηρεσιών Νοέµβρ εισαγωγή των µετοχών στα Χρηµατιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. Οκτ.2000 Ενεργοποίηση νέων προπληρωµένων υπηρεσιών CU Μαρτ Ενεργοποίηση υπηρεσιών internet Μαιος 2001 Ολοκλήρωση συγχώνευσης Panafon µε Unifon Φεβρ.2001 Άδεια GSM στην Αλβανία Ιαν.2002 Αλλαγή της εµπορικής επωνυµίας σε Vodafon-Panafon Ιούλ υπηρεσίες αποστολής και λήψης µηνυµάτων MMS. εκέµβ αµοιβαία παραίτηση Vodafone-Panafon και Γερµανός από την Unifon Iανουάριος 2003 Εναρξη της παροχής της υπηρεσίας VF live! Φεβρουάριο 2003 συνεργασία Vodafone-Panafon και Γερµανός Απρίλιος 2003 Εµπορική διάθεση της υπηρεσίας Μοbile connect card Νοέµβριος 2003 εξαγορά της πλειοψηφίας των µετοχών από το Vodafone Group Νοέµβριος 2004 έναρξη εµπορικής διάθεσης υπηρεσιών 3G 5

6 Ο Όµιλος Vodafone 6

7 Τηλεπικοινωνιακή υποδοµή GSM κάλυψη 99.2% 3G κάλυψη Αττική/ Θεσσαλονίκη ίκτυο Οπτικών ινών Αττική & Αθήνα Θεσσαλονίκη MW SDH 2000 σταθµοί βάσης Tο µεγαλύτερο ιδιωτικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στην Ελλάδα 7

8 ίκτυο ιανοµής 8

9 Υπηρεσίες- Mobile connect card 9

10 Υπηρεσίες- VF Live! 10

11 Οικονοµικά µεγέθη 11

12 Κατανοµή εσόδων 12

13 Επενδύσεις 13

14 Περιθώρια κέρδους 14

15 Στρατηγικοί στόχοι 15

16 SWOT Analysis ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ -Ισχυρό brand name -Εκτεταµένο ίκτυο καταστηµάτων -Συνέργιες και οικονοµίες κλίµακας µε τον Όµιλο Vodafone -Ιδιόκτητο πανελλαδικό δίκτυο µετάδοσης οπτικών ινών & ΜW -Το µεγαλύτερο φάσµα ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ -Αύξηση εσόδων λόγω αύξησης του ARPU -Αύξηση εσόδων από υπηρεσίες δεδοµένων και υπηρεσιών πολυµέσων -Επέκταση σε νέες αγορές VODAFONE Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - Υψηλό κόστος και δυσκολία στην ανάπτυξη του ραδιοδικτύου, κυρίως εντός πόλεων, λόγω της έλλειψης ιδιόκτητης υποδοµής σταθµών βάσεως ΑΠΕΙΛΕΣ -Κανονικιστικό και νοµικό πλαίσο -Νέες τεχνολογίες (WiMAX, WLAN) -Προβλήµατα υγείας λόγω χρήσης των κινητών -Αντιδράσεις κατοίκων-τοπικών φορέων για την ανάπτυξη του ραδιοδικτύου 16

17 H Forthnet 17

18 Ιστορική αναδροµή Νοέ Ίδρυση Οκτ ιαπραγµάτευση των µετοχών της FORTHnet Α.Ε. στην Κ.Α. του Χ.Α.Α. Νοέ η FORTHnet σε συνεργασία µε τη STET International (θυγατρική της Telecom Italiaς), δηµιουργεί την εταιρία "Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Α.Ε." εκ το Mediterranean Nautilus, το πρώτο datacom project της Telecom Italia στη Μεσόγειο, επεκτείνεται στην Ελλάδα µέσω της FORTHnet. εκ Άδεια για τη χρήση µέρους συχνοτήτων Ασύρµατης Σταθερής Πρόσβασης (WLL) στα 26 band Ghz, σε όλη την επικράτεια (LMDS). εκ Η Ε.Ε.Τ.Τ. εγκρίνει το επενδυτικό πλάνο της FORTHnet και χορηγεί Ειδική Άδεια Τηλεπικοινωνιακής Υποδοµής για δηµιουργία δικτύου οπτικών ινών. Απρ η Εταιρία αποκτά την πρώτη άδεια σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Μάρ η FORTHnet ανακοινώνει επίσηµα την εµπορική διάθεση των υπηρεσιών αστικής τηλεφωνίας. Ιούν.2003, η εταιρία ξεκίνησε την εµπορική διάθεση των υπηρεσιών σύνδεσης στο Internet µέσω της τεχνολογίας ADSL. Αύγ η FORTHnet απέκτησε το 100% των µετοχών της «Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Α.Ε.» 18

19 Ο Όµιλος FORTHnet Μετοχικό κεφάλαιο ,46 περίοδος

20 Προϊόντα - Υπηρεσίες 20

21 ίκτυο FORTHnet 21

22 Οικονοµικά µεγέθη Ι Αύξηση Πωλήσεων Οµίλου κατά 135%, περίοδος

23 Οικονοµικά µεγέθη ΙΙ Αύξηση EBITDA Οµίλου κατά 172%, περίοδος

24 Οικονοµικά µεγέθη ΙΙΙ Καθαρά Κέρδη Οµίλου FORTHnet, 2002 &

25 SWOT Analysis ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Ιδιόκτητο πανελλαδικό δίκτυο ΑΤΜ. Τεχνογνωσία (γνώση και εµπειρία) Αναγνωρισµένο Όνοµα στην Αγορά (brand awareness) Συνέργιες στον Όµιλο (Εµπορικό ίκτυο, Προµήθειες, R&D) ιασπορά Τζίρου σε διάφορους κλάδους (Τουρισµός, Τηλειατρική κλπ) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ FORTHnet Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Χαµηλή Κερδοφορία. Αδυναµία Απόδοσης Μερίσµατος. Χαµηλό ποσοστό κλήσεων σε σχέση µε τον ΟΤΕ (~5%). Υψηλό ποσοστό κόστους πωλήσεων προς τον κύκλο εργασιών (~70%). ΑΠΕΙΛΕΣ Ανάδοχος έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (Εξωτερική τηλεφωνία των φορέων καθώς και κατά 30% τουλάχιστον αύξηση των φορέων του έργου). Φορητότητα Αριθµών. Εµπορική αξιοποίηση σύστηµατος FOBIA (λογισµικό billing). Ισχυρός ανταγωνισµός Αδυναµία αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται εταιρικοί πελάτες (αρνητική οικονοµική συγκυρία) Καθυστέρηση Έργων του ηµοσίου Ανάπτυξη Υποκατάστατων Τεχνολογιών (ταχύτητα αλλαγής) 25

26 Επιχειρησιακοί Στόχοι Forthnet Οι στόχοι της FORTHnet, όσον αφορά τη σταθερή τηλεφωνίας για το 2004 είναι: Ισχυροποίηση της θέσης της εταιρίας ως αδιαµφισβήτητος πάροχος υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, µε διατήρηση και αύξηση του πελατολογίου, ιδιαίτερα του εταιρικού. Για το 2004 αναµένεται το µερίδιο αγοράς FORTHnet Telephony ως προς την κίνηση να υπερβεί το 5%. Επίσης προβλέπεται, ότι το 60% των πελατών θα έχει τουλάχιστον µία γραµµή σεπροεπιλογή. Αξιοποίηση της φορητότητας αριθµών σε συνδυασµό µε την αποδεσµοποίηση του τοπικού βρόχου για την πλήρης εξυπηρέτηση των εταιρικών και υψηλών απαιτήσεων οικιακών πελατών. Αξιοποίηση των µη γεωγραφικών αριθµών (90, 800 και 801) που απευθύνονται κυρίως σε µεγάλους εταιρικούς πελάτες. 26

27 H TIM 27

28 Ιστορική αναδροµή Πρώτη άδεια κινητής τηλεφωνίας(gsm) τον Αύγουστο του 1992 έναντι 91.7 εκατ. Έναρξη εµπορικής λειτουργίας στις 29 Ιουνίου 1993 Λανσάρισµα της καρτοκινητής τηλεφωνίας B free τον Μάιο του Εισαγωγή της µετοχής της STET Hellas στα Χρηµατιστήρια του Nasdaq και του 'Αµστερνταµ τον Ιούνιο του Υπηρεσίες συναλλαγών Οnline Stock τον Ιούλιο του ιεθνές roaming για τους πελάτες καρτοκινητής τηλεφωνίας στο τέλος του Η πρώτη εταιρία κινητής τηλεφωνίας που εισήγαγε το WAP τον Μάιο του 2000 µε ολοκλήρωση των υπηρεσιών WAP τον Ιούνιο του Αρχές Ιουνίου 2001 απέκτησε πιστοποίηση ISO 9000: Λανσάρισµα της νέας τεχνολογίας GPRS τον Ιούνιο του Απόκτηση της άδειας κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς τον Ιούλιο του Σεπτέµβριος 2002 δηµόσια κλήση UMTS. Φεβρουάριος 2004 µετονοµασία της εµπορικής επωνυµίας σε TIM 28

29 Μετοχική Σύνθεση 29

30 Τεχνικό ίκτυο Πάνω από 14 Κέντρα Μεταγωγής - Mobile Switching Centers (MSC) Σταθµοί Βάσεων Ποµποδέκτες (BTS) σε όλη την επικράτεια εξασφαλίζοντας πληθυσµιακή κάλυψη 99,3% Εγκατεστηµένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς (UMTS) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο (πληθυσµιακή κάλυψη 25%), γιαπροσφοράυπηρεσιών GPRS, WAP, MMS κ.α. Συνεργασία µε περισσότερααπό280 ίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας, που βρίσκονται σε περισσότερες από 125 χώρες παγκοσµίως, για την υπηρεσία περιαγωγής (roaming) 30

31 Εµπορικό ίκτυο Χιλιάδες σηµεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, συνεργασία µε 12 κύριους διανοµείς (Μaster Dealers) Παράλληλη συνεργασία µε εναλλακτικά κανάλια διανοµής: ΝΕΛ, ΕΛΤΑ, EUROBANK και Tasty Foods Ανάπτυξη δικτύου καταστηµάτων κινητής τηλεφωνίας 160 καταστήµατα ΤΙΜ σε όλη την Ελλάδα. 31

32 ίκτυο Εξυπηρέτησης Πελατών Τµήµα εξυπηρέτησης πελατών (1260 από κινητό TΙΜ), 24ωρη λειτουργία, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας ιεθνές βραβείο Grand Prix για την ποιότητα υπηρεσιών Απασχολεί περισσότερα από 400 άτοµα υνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 600 τηλεφωνικών συνδιαλέξεων Υπολογίζεται ότι απαντά σε περισσότερες από κλήσεις κάθε µέρα. 32

33 Προϊόντα Υπηρεσίες Ι Οικονοµικά πακέτα για σύνδεση µε συµβόλαιο Πάνω από 150 υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας (VAS Value Added Services), πολλές από τις οποίες είναι αποκλειστικές Προπληρωµένη κινητή τηλεφωνία For All Το αποκλειστικό προϊόν Free2Go, η πρώτη προπληρωµένη αυτόµατη σύνδεση στην Ελλάδα που πωλείται ακόµα και στα περίπτερα Την ολοκληρωµένη τηλεπικοινωνιακή πρόταση για επιχειρήσεις, Β BEST Υπηρεσίες της νέας τεχνολογίας GPRS Το πακέτο πρόσβασης στο διαδίκτυο B OnLine Internet, µία ενιαία προσφορά κινητής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο Internet 33

34 Προϊόντα Υπηρεσίες ΙΙ Η κινητή τηλεφωνία UMTS προσφέρει γρήγορη πλοήγηση στο Internet και στο WAP, µέχρι και 384 kbps Υπηρεσίες multimedia (MMS) µε υψηλότερες ταχύτητες και πλουσιότερο περιεχόµενο καθώς επίσης και δυνατότητα βίντεο-κλήσης Υπηρεσίες σταθερής ασύρµατης τηλεφωνίας σε εταιρικούς πελάτες (LMDS) 34

35 Οικονοµικά µεγέθη Ι Κύκλος Εργασιών Απόλυτη & Σχετική µεταβολή ,7 607,3 605,4 574,93 Πωλήσεις κινητών συσκευών Εσοδα από υπηρεσίες Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα 32,58 39,3 20,6 5,3 6,2 9µηνο µηνο 2004 Ποσοστιαία µεταβολή Χρονική περίοδος 35

36 Οικονοµικά µεγέθη ΙΙ Ανάλυση EBITDA Απόλυτη & Ποσοστιαία Μεταβολή ,7 120,2 71,9 196, ,2 9µηνο µηνο 2004 Ποσοστιαία -6,3 µεταβολή -19,3-19,1 Χρονική περίοδος Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) Κέρδη προ φόρων Καθαρά κέρδη 36

37 Οικονοµικά µεγέθη ΙΙΙ Λειτουργικά Κέρδη Απόλυτη και Σχετική µεταβολή ,3 644,7 Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα 540,2 Συνολικά Λειτουργικά Κόστη 478,7 Λειτουργικά Κέρδη 128,6 104,5 6,2 12,8 9µηνο µηνο 2004 Ποσοστιαία µεταβολή -18,7 Χρονική περίοδος 37

38 Αποτελέσµατα Πελατών Ι Συνολική Πελατειακή βάση 9µηνο 2004 συµβόλαιο Προϊόν καρτοκινητή Απόλυτες τιµές 38

39 Αποτελέσµατα Πελατών ΙΙ Μέσο µηνιαίο έσοδο 60,0 Απόλυτη & Σχετική µεταβολή 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 24,3 47,0 27,6 50,7 12,7 13,7 µέσο µηνιαίο έσοδο ανά πελάτη (blended ARPU) µέσο µηνιαίο έσοδο ανά συνδροµητή µε συµβόλαιο (contract ARPU) µέσο µηνιαίο έσοδο ανά χρήστη καρτοκινητής 13,7 7,9 8,3 0,0 9µηνο µηνο 2004 Ποσοστιαία µεταβολή Χρονική Περίοδος 39

40 SWOT Analysis ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - Technical know-how και καινοτοµίες (GPRS, UMTS & MMS) - Βελτιωµένα προϊόντα (handsets) και υπηρεσίες (VAS: ring tones & logos, video news, TIM movies κ.α ) - Εισαγωγή στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (NASDAQ) - Βελτιωµένο CRM ύπαρξη 160 ΤΙΜ καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ - Αλλαγή διοίκησης και δυνατότητα για πιο ανταγωνιστική παρουσία - Νέα επωνυµία µε ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισµό διοίκησης και µετόχων - Μέλος της «ring» συµµαχίας (Orange S.A, Telefonica Moviles, TIM & T- Mobile), δυνατότητα για δραστηριοποίηση στην Ευρώπη TIM Α ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ - Τα άσχηµα οικονοµικά αποτελέσµατα του Η αλλαγή του διευθύνοντος συµβούλου προξένησε αρνητικά vibes στην αγορά - Η αρνητική πορεία του Rebranding - Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στη σχέση της µετουςπροµηθευτές της, αναφορικά µεαυθαιρεσίεςτης προηγούµενης διοίκησης στο θέµα των προµηθειών ΑΠΕΙΛΕΣ - Έντονος ανταγωνισµός, συνεχή προσπάθεια για διατήρηση µεριδίου της αγοράς - Πιθανότητα να µην αποσβεσθεί το κεφάλαιο που είχε καταβληθεί για την αγορά της άδειας για προσφορά LMDS υπηρεσίας 40

41 Εταιρική Φιλοσοφία ΤΙΜ Όραµα της TIM είναι να πρωταγωνιστήσει στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, δίνοντας έµφαση στις ανάγκες των πελατών της, προσφέροντας επικοινωνία χωρίς όρια χάρη στην υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή κυριαρχία του οµίλου της Αποστολή της είναι να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, απαντώντας στις ανάγκες των πελατών της και καινοτοµώντας στην τεχνολογία Στόχο αποτελεί η διασφάλιση της απόλυτης ικανοποίησης των πελατών της, των εργαζοµένων της και των µετόχων της Αξίες της είναι µε Επίκεντρο τον πελάτη, να προσπαθεί για Υπευθυνότητα & έσµευση για Αποτελεσµατικότητα, Καινοτοµία, Προνοητικότητα, Ταχύτητα, Συνεργασία, ιαφάνεια και Επαγγελµατική υπεροχή. 41

42 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 42

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ Α.Μ. 3021 ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ελλάδα και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ COSMOTE VODAFONE ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ PORTER ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τσατσαρώνη Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου-Μπάτα

Διαβάστε περισσότερα

WIND ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

WIND ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2014 2014 WIND ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΜ:11197 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ 6/1/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.1 Ο ΟΡΟΣ "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΖΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΒΟΖΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ 2008 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΖΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ε ιχειρησιακό Σχέδιο. Παραδοτέο 5 του Ε ιχειρησιακού Σχεδίου Εκµετάλλευσης-Αξιο οίησης των ηµοτικών ΜΑΝ της Περιφέρειας Η είρου

Ε ιχειρησιακό Σχέδιο. Παραδοτέο 5 του Ε ιχειρησιακού Σχεδίου Εκµετάλλευσης-Αξιο οίησης των ηµοτικών ΜΑΝ της Περιφέρειας Η είρου Ε ιχειρησιακό Σχέδιο Παραδοτέο 5 του Ε ιχειρησιακού Σχεδίου Εκµετάλλευσης-Αξιο οίησης των ηµοτικών ΜΑΝ της Περιφέρειας Η είρου Εκ ονήθηκε α ό: Innovatia Σύµβουλοι Ανάπτυξης και Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

N0 4. Κύκλος Εργασιών (εκατ. ) Καθαρά Κέρδη xρήσης ανά Μετοχή ( ) (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) Προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA* (εκατ.

N0 4. Κύκλος Εργασιών (εκατ. ) Καθαρά Κέρδη xρήσης ανά Μετοχή ( ) (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) Προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA* (εκατ. Χρηματοοικονομικές επιδόσεις ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ: Συνεχίζεται η ανάκαμψη του ΟΤΕ, ΜΕ Ισχυρές Ταμειακές Ροές και μείωση του δανεισμού το 2013 Κύκλος Εργασιών (εκατ. ) Προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA* (εκατ. ) 4.330,3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Περιεχόμενα Επιτελική Σύνοψη 2 Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4 Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7 Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών του κλάδου 12 Ρυθμός ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία" Παρουσίαση, Οικονοµική Ανάλυση και Αξιολόγηση Εταιριών Πληροφορικής Υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Καθαρά κέρδη 69 εκατ., αυξημένα κατά 21% - Περιθώριο EBITDA ενισχυμένο κατά 130 μον. Σταθερά δυναμικές επιδόσεις στη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση 73% στα καθαρά κέρδη Δ Τριμήνου και 30% το Ελεύθερες Ταμειακές Ροές πάνω από το στόχο, στα 583 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Π 1.3.1: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: A.A.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Α.ΜΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ συνεχίζει να επηρεάζεται αρνητικά από τις μακροοικονομικές συνθήκες στην ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Αύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA Ομίλου στο 35,1% Ισχυρή απόδοση της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας - Μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθµ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

15.1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5-6 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

15.1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5-6 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 15.1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5-6 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο της Πληροφορικής, και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ACCENTURE Αρκαδίας 1, 145 64, Κηφισιά τ. 210 6781400 f. 210 6776405 athens@accenture.com http://www.accenture.com

ACCENTURE Αρκαδίας 1, 145 64, Κηφισιά τ. 210 6781400 f. 210 6776405 athens@accenture.com http://www.accenture.com ACCENTURE Αρκαδίας 1, 145 64, Κηφισιά τ. 210 6781400 f. 210 6776405 athens@accenture.com http://www.accenture.com Η Accenture είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Συνέντευξη Νίκος Αυξεντιάδης, Πρόεδρος SYNTAX Πληροφορική: *Στόχος μας η ανάπτυξή μας στη διεθνή αγορά* Cover Story Τηλεπικοινωνίες-πληροφορική:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - Cyta Hellas

Μελέτη επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - Cyta Hellas Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - Cyta Hellas Φοιτήτρια: Τριχάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γεωργόπουλος Νικόλαος Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα