ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Κατάλογος γεωργικών προϊόντων και µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων υπαγοµένων στα κεφάλαια του εναρµονισµένου συστήµατος που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Πνευµατική, βιοµηχανική και εµπορική ιδιοκτησία που αναφέρεται στο άρθρο 38 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 περί των ρυθµίσεων σχετικά µε τις εισαγωγές στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιβάνου που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2 περί των ρυθµίσεων σχετικά µε τις εισαγωγές στον Λίβανο γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3 για το εµπόριο µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων µεταξύ του Λιβάνου και της Κοινότητας σχετικά µε τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι περί των ρυθµίσεων σχετικά µε τις εισαγωγές στην Κοινότητα µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιβάνου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ περί των ρυθµίσεων σχετικά µε τις εισαγωγές στον Λίβανο µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4 για τον ορισµό της εννοίας «καταγόµενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις µεθόδους διοικητικής συνεργασίας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 5 για την αµοιβαία διοικητική συνδροµή σε τελωνειακά ζητήµατα CE/LB/L/el 1

2 CE/LB/L/el 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Κατάλογος γεωργικών προϊόντων και µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων υπαγοµένων στα κεφάλαια του εναρµονισµένου συστήµατος που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 12 Κωδικός ΣΟ (µαννιτόλη) Κωδικός ΣΟ (σορβιτόλη) Κωδικός ΣΟ (γλυκερίνη) Κωδικός ΕΣ 3301 (αιθέρια έλαια) Κωδικός ΣΟ (ευώδεις ουσίες) Κωδικός ΕΣ 3501 έως 3505 (λευκωµατώδεις ύλες, προϊόντα µε βάση τα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους, κόλλες Κωδικός ΣΟ (προϊόντα για το κολλάρισµα ή το τελείωµα) Κωδικός ΕΣ 3823 (λιπαρά βιοµηχανικά οξέα, όξινα λάδια διύλισης, λιπαρή βιοµηχανική αλκοόλη) Κωδικός ΣΟ (σορβιτόλη ) Κωδικός ΕΣ 4101 έως 4103 (δέρµατα) CE/LB/Παράρτηµα 1/el 1

4 Κωδικός ΕΣ 4301 (ακατέργαστα γουναρικά) Κωδικός ΕΣ 5001 έως 5003 (ακατέργαστο µετάξι και απορρίµµατα από µετάξι) Κωδικός ΕΣ 5101 έως 5103 (µαλλί και τρίχες χονδροειδείς) Κωδικός ΕΣ 5201 έως 5203 (βαµβάκι ακατέργαστο, απορρίµµατα από βαµβάκι και βαµβάκι λαναρισµένο ή χτενισµένο) Κωδικός ΕΣ 5301 (λινάρι ακατέργαστο) Κωδικός ΕΣ 5302 (καννάβι ακατέργαστο) CE/LB/Παράρτηµα 1/el 2

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ Μέχρι το τέλος του πέµπτου έτους από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, ο Λίβανος υποχρεούται να κυρώσει τις αναθεωρήσεις των ακόλουθων πολυµερών συµβάσεων για τη διανοητική ιδιοκτησία, στις οποίες ο Λίβανος και τα κράτη µέλη είναι συµβαλλόµενα µέρη ή οι οποίες εφαρµόζονται de facto από τα κράτη µέλη : Σύµβαση των Παρισίων για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (Πράξη της Στοκχόλµης 1967 που τροποποιήθηκε το 1979), Σύµβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (αναθεώρηση Παρισίων το 1971 και τροποποίηση το 1979), Συµφωνία της Νίκαιας σχετικά µε τη διεθνή ταξινόµηση αγαθών και υπηρεσιών µε στόχο την κατάθεση των σηµάτων (Πράξη της Γενεύης 1977 που τροποποιήθηκε το 1979). 2. Μέχρι το τέλος του πέµπτου έτους από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας, ο Λίβανος υποχρεούται να προσχωρήσει στις παρακάτω πολυµερείς συµβάσεις στις οποίες τα κράτη µέλη είναι συµβαλλόµενα µέρη ή οι οποίες εφαρµόζονται de facto από τα κράτη µέλη : Συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970, τροποποιηθείσα το 1979 και το 1984), CE/LB/Παράρτηµα 2/el 1

6 Συνθήκη της Βουδαπέστης για τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης µικροοργανισµών µε στόχο τις διαδικασίες ευρεσιτεχνίας (1977, τροποποιήθηκε το 1980), Πρωτόκολλο της συµφωνίας της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώρηση των σηµάτων (Μαδρίτη 1989), Συνθήκη για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας (Γενεύη, 1994), ιεθνής σύµβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UPOV) (Πράξη της Γενεύης, 1991), Συµφωνία για τα ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας στον Τοµέα του Εµπορίου, Παράρτηµα 1Γ της συµφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΤRIPs, Μαρακές 1994). Τα µέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να κυρώσουν το συντοµότερο δυνατό τις ακόλουθες πολυµερείς συµβάσεις: συνθήκη ΠΟ Ι για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας (Γενεύη, 1996) Συνθήκη ΠΟ Ι για τις ερµηνείες/εκτελέσεις και τις φωνογραφικές εγγραφές (Γενεύη, 1996). 3. Το συµβούλιο σύνδεσης µπορεί να αποφασίσει ότι η παράγραφος 1 εφαρµόζεται και σε άλλες πολυµερείς συµβάσεις στον εν λόγω τοµέα. CE/LB/Παράρτηµα 2/el 2

7 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΛΙΒΑΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 CE/LB/P1/el 1

8 1. Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των προϊόντων που ακολουθούν καταγωγής Λιβάνου υπόκεινται στους όρους που ορίζονται κατωτέρω. 2. Οι εισαγωγές στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιβάνου, άλλων από αυτά που παρατίθενται στο παρόν πρωτόκολλο, επιτρέπονται µε ατέλεια δασµών. 3. Για το πρώτο έτος εφαρµογής, οι όγκοι των δασµολογικών ποσοστώσεων υπολογίζονται κατ αναλογία των βασικών όγκων, λαµβανοµένου υπόψη του τµήµατος της περιόδου που έχει παρέλθει πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας. Κωδικός ΣΟ 2002 Περιγραφή (1) 0603 Άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, για ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις Πρώιµες πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη, από 1 Ιανουαρίου έως ex Μαΐου Πρώιµες πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη, από 1 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου ex Πρώιµες πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη, από 1 Οκτωβρίου έως 31 εκεµβρίου Ντοµάτες νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη Σκόρδο, νωπό ή διατηρηµένο µε απλή ψύξη Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Αγκινάρες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη Α Β Γ E ΣΤ ασµολογική Μείωση του δασµού Ετήσια αύξηση ποσόστωση επιπλέον της ποσόστωσης (Β) (2) Μείωση του δασµού ΜΕΚ (2) (%) (καθαρό βάρος (%) (ποσότητα) (καθαρό βάρος σε τόνους) σε τόνους) Ειδικές διατάξεις Απεριόριστη (2) (3) 100 απεριόριστη (2) 100 απεριόριστη (2) CE/LB/P1/el 2

9 A B C D E F Κωδικός ΣΟ 2002 Περιγραφή (1) Μείωση του δασµού ΜΕΚ (2) ασµολογική ποσόστωση Μείωση του δασµού επιπλέον της ποσόστωσης (Β) (2) Ετήσια αύξηση Ειδικές διατάξεις (%) (καθαρό βάρος σε τόνους) (%) (ποσότητα) (καθαρό βάρος σε τόνους) Ελιές, νωπές ή (4) διατηρηµένες µε απλή ψύξη, για χρήσεις άλλες από την παραγωγή ελαίου Κολοκύθια, νωπά 100 απεριόριστη (2) ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Ελιές (4) διατηρηµένες, για χρήσεις άλλες από την παραγωγή ελαίου Πορτοκάλια, νωπά 60 απεριόριστη (2) ή ξερά Μανταρίνια 60 απεριόριστη (2) (περιλαµβανοµένω ν των tangerines και satsumas), κληµεντίνες wilkings και παρόµοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά ή ξερά Λεµόνια και 40 απεριόριστη - (2) γλυκολέµονα, νωπά ή ξερά ex 0806 Σταφύλια, νωπά ή 100 απεριόριστη (2) ξερά, άλλα από τα νωπά επιτραπέζια σταφύλια από 1ης Οκτωβρίου έως 30ής Απριλίου και από 1ης Ιουνίου έως 11ης Ιουλίου και άλλα επιτραπέζια σταφύλια της ποικιλίας Emperor (vitis vinifera, cv) ex Επιτραπέζια (2) σταφύλια, νωπά, από 1ης Οκτωβρίου έως 30ής Απριλίου και από 1ης Ιουνίου έως 11ης Ιουλίου και άλλα επιτραπέζια σταφύλια της ποικιλίας Emperor (vitis vinifera, cv) Μήλα, νωπά απεριόριστη - (2) Αχλάδια και 100 απεριόριστη (2) κυδώνια, νωπά Βερίκοκα, νωπά απεριόριστη - (2) Κεράσια, νωπά απεριόριστη - (2) Ροδάκινα, στα (2) οποία περιλαµβάνονται και τα nectarines, νωπά ex αµάσκηνα και 100 Απεριόριστη (2) αγριοδαµάσκηνα, νωπά, από 1 Σεπτεµβρίου έως 30 Απριλίου ex αµάσκηνα και (2) αγριοδαµάσκηνα, νωπά, από 1 Μαΐου έως 31 Αυγούστου Ελαιόλαδο (5) CE/LB/P1/el 3

10 A B C D E F Κωδικός ΣΟ 2002 Περιγραφή (1) Μείωση του δασµού ΜΕΚ (2) ασµολογική ποσόστωση Μείωση του δασµού επιπλέον της ποσόστωσης (Β) (2) Ετήσια αύξηση Ειδικές διατάξεις (%) (καθαρό βάρος σε τόνους) (%) (ποσότητα) (καθαρό βάρος σε τόνους) 1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χηµικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση 2002 Ντοµάτες, παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ Χυµός σταφυλιού 100 Απεριόριστη (2) (περιλαµβανοµένο υ και του µούστου) 2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα εµπλουτισµένα µε αλκοόλη κρασιά. Μούστος άλλος από εκείνον της κλάσης (1) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την εφαρµογή της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων θεωρείται ότι έχει µάλλον ενδεικτική αξία δεδοµένου ότι το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου, µε την κάλυψη του κωδικού της ΣΟ. Όταν αναγράφονται κωδικοί ex, το προτιµησιακό καθεστώς καθορίζεται µε εφαρµογή του κωδικού και της αντίστοιχης περιγραφής, σε συνδυασµό. (2) Η µείωση ισχύει µόνο για το κατ αξία τµήµα των δασµών (3) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις (βλ. άρθρα 1 έως 13 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1047/2001 (ΕΕ L 145, , σ. 35) και µεταγενέστερες τροποποιήσεις). (4) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις (βλ. άρθρα 291 έως 300 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (ΕΕ L 253, , σ. 71) και µεταγενέστερες τροποποιήσεις). (5) Η παραχώρηση ισχύει στις εισαγωγές ακατέργαστου ελαιολάδου, που παράγεται εξ ολοκλήρου στον Λίβανο και µεταφέρεται απευθείας από τον Λίβανο στην Κοινότητα. CE/LB/P1/el 4

11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 CE/LB/P2/el 1

12 1. Οι εισαγωγές στη ηµοκρατία του Λιβάνου των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Κοινότητας υπόκεινται στους όρους που ακολουθούν. 2. Οι συντελεστές µείωσης στη στήλη (Β) του δασµού της στήλης (Α) δεν εφαρµόζονται στους ελάχιστους δασµούς ούτε στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (Γ) Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) 0101 'Αλογα, γαϊδούρια, µουλάρια κάθε είδους, ζωντανά Βοοειδή ζωντανά άνευ άνευ 0103 Χοιροειδή ζωντανά Προβατοειδή ζωντανά άνευ άνευ Αιγοειδή ζωντανά Πετεινοί ζωντανοί του είδους Gallus domesticus, βάρους που δεν υπερβαίνει τα 185 g Ζωντανές γαλοπούλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα 185 g Άλλα ζωντανά πουλερικά, βάρους που δεν υπερβαίνει τα 185g Πετεινοί ζωντανοί του είδους Gallus domesticus, βάρους που δεν υπερβαίνει τα g Πετεινοί ζωντανοί του είδους Gallus domesticus, βάρους που υπερβαίνει τα 2000 g Άλλα ζωντανά πουλερικά (πάπιες, χήνες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες) 0106 'Aλλα ζώα ζωντανά Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγµένα Κρέατα χοίρων, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 0204 Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών, µουλαριών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 0206 Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών, µουλαριών, βρώσιµα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα Ελάχιστος δασµός: LBP 2 250/net kg Ελάχιστος δασµός: LBP 2 250/net kg CE/LB/P2/el 2

13 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, πετεινών του είδους Gallus domesticus, µη τεµαχισµένα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, πετεινών του είδους Gallus domesticus, µη τεµαχισµένα, κατεψυγµένα Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, πετεινών του είδους Gallus domesticus, τεµάχια και σφάγια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, πετεινών του είδους Gallus domesticus, τεµάχια και σφάγια, κατεψυγµένα Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, γάλων, µη τεµαχισµένα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, γάλων, µη τεµαχισµένα, κατεψυγµένα Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, γάλων, τεµάχια και παραπροϊόντα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, γάλων, τεµάχια και παραπροϊόντα, κατεψυγµένα Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες, µη τεµαχισµένα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες, µη τεµαχισµένα, κατεψυγµένα Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες, λιπαρό ήπαρ, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες, άλλα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες, άλλα, κατεψυγµένα A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Ελάχιστος δασµός: LBP 4 200/net kg Ελάχιστος δασµός: LBP 4 200/net kg Ελάχιστος δασµός: LBP 9 200/net kg Ελάχιστος δασµός: LBP 9 000/net kg Ελάχιστος δασµός: LBP 2 100/net kg Ελάχιστος δασµός: LBP 2 100/net kg CE/LB/P2/el 3

14 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) 0208 'Aλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιµα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα: Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα µέρη, λίπος πουλερικών, µη λειωµένα ούτε µε άλλο τρόπο συµπυκνωµένα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, αλατισµένα, σε άλµη, αποξεραµένα ή καπνιστά 0210 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, αλατισµένα ή σε άλµη, αποξεραµένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, βρώσιµα Μη συµπυκνωµένο γάλα χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που δεν υπερβαίνει το 1% Άλλο, µη συµπυκνωµένο, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που δεν υπερβαίνει το 1% Μη συµπυκνωµένο γάλα χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που υπερβαίνει το 1 % αλλά όχι το 6% Άλλο, µη συµπυκνωµένο, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που υπερβαίνει το 1 % αλλά όχι το 6% Μη συµπυκνωµένο γάλα χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που υπερβαίνει το 6 % Άλλο, µη συµπυκνωµένο χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που υπερβαίνει το 6 % Γάλα και κρέµα γάλακτος, συµπυκνωµένο ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού, σε σκόνη, κόκκους ή άλλη στερεά µορφή, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που δεν υπερβαίνει το 1,5 % Γάλα και κρέµα γάλακτος, σε σκόνη, κόκκους ή άλλη στερεά µορφή, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που υπερβαίνει το 1,5 %, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού. A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Ελάχιστος δασµός LBP 700/l+ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Ελάχιστος δασµός LBP 700/l+ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Ελάχιστος δασµός LBP 700/l+ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας CE/LB/P2/el 4

15 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) Γάλα και κρέµα γάλακτος, σε σκόνη, κόκκους ή άλλη στερεά µορφή, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που υπερβαίνει το 1,5 %, άλλο Γάλα και κρέµα γάλακτος, όχι σε σκόνη, κόκκους ή άλλη στερεά µορφή, άλλα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού Γάλα και κρέµα γάλακτος, όχι σε σκόνη, κόκκους ή άλλη στερεά µορφή, σε στερεά µορφή, µη συµπυκνωµένο, µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού. A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού στην Ειδικές διατάξεις δασµοί (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Ελάχιστος δασµός LBP 700/l+ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l Άλλα Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας ex Γιαούρτι χωρίς προσθήκη γεύσης Ελάχιστος δασµός LBP 1 000/Semigros kg+ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l Labneh Ελάχιστος δασµός: LBP 4 000/Semigros kg ex Άλλα προϊόντα χωρίς προσθήκη γεύσης που υπάγονται στην κλάση Ορός γάλακτος και τροποποιηµένος ορός γάλακτος, έστω και συµπυκνωµένος ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Άλλα προϊόντα, εκτός του ορού γάλακτος, που αποτελούνται από συστατικά φυσικού γάλακτος, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού Βούτυρο άνευ άνευ Άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος άνευ άνευ Τυρί νωπό (µη ωριµασµένο ή µη αλατισµένο), περιλαµβανοµένου και του τυριού από ορό γάλακτος, και πηγµένο γάλα Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l. Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Ελάχιστος δασµός: LBP 2 500/Semi Gross Kg Τυρί τριµµένο ή σε σκόνη, όλων των ειδών Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας CE/LB/P2/el 5

16 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Τυρί επεξεργασµένο, όχι τριµµένο ούτε σε σκόνη Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Τυριά που έχουν στη µάζα τους πράσινα στίγµατα Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας ex Kashkaval Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας ex Άλλα τυριά, µε εξαίρεση το τυρί Kashkaval Η παραχώρηση αυτή θα αρχίσει να ισχύει από την έναρξη ισχύος (έτος 1) της παρούσας συµφωνίας Νωπά αυγά κότας Ελάχιστος δασµός: LBP 100/µονάδα Αυγά άλλων πτηνών Κρόκοι αυγών, αποξεραµένοι Κρόκοι αυγών, άλλοι των αποξεραµένων Αυγά πτηνών άλλα από τον κρόκο, χωρίς το τσόφλι τους, αποξεραµένα Αυγά άλλων πτηνών άλλα από τον κρόκο, χωρίς το τσόφλι τους, αποξεραµένα Μέλι φυσικό Ελάχιστος δασµός: LBP 8 000/net kg Προϊόντα βρώσιµα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού Έντερα, κύστες και στοµάχια ζώων (εκτός των ψαριών), ολόκληρα ή σε τεµάχια, νωπά, διατηρηµένα σε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αλατισµένα, σε άλµη, αποξεραµένα ή καπνιστά άνευ άνευ Σπέρµα βοοειδών Παρασκευάσµατα κρεάτων, ψαριών ή µαλακοστράκων, µαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων, νεκρά ζώα του κεφαλαίου 3 άνευ άνευ Άλλα ζωικά προϊόντα που δεν κατονοµάζονται αλλού, άνευ άνευ CE/LB/P2/el 6

17 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) 0601 Βολβοί, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση, φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212 A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Ζωντανά µοσχεύµατα και µπόλια χωρίς ρίζες Ζωντανά δένδρα, χαµόδενδρα και θάµνοι µπολιασµένα ή µη, των ειδών που παράγουν βρώσιµα φρούτα ή καρπούς Ζωντανά ροδόδενδρα και αζαλέες, µπολιασµένα ή µη Ο εφαρµοζόµενος δασµός που αναγράφεται στη στήλη Α θα µειωθεί στο 5% από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Ζωντανά τριαντάφυλλα, µπολιασµένα ή µη Άλλα, δένδρα δάσους, διακοσµητικά φυτά σε µεµονωµένες γλάστρες µε διάµετρο που υπερβαίνει τα 5 cm Άλλα Άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, για ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά, αποξεραµένα, βαµµένα, λευκασµένα, εµποτισµένα ή επεξεργασµένα µε άλλο τρόπο Φύλλα, κλαδιά και άλλα µέρη φυτών, χωρίς άνθη ή µπουµπούκια, και γρασίδια, βρύα και λειχήνες, του είδους που είναι κατάλληλο για ανθοδέσµες ή διακοσµητικές χρήσεις, νωπά, αποξεραµένα, βαµµένα, λευκασµένα, εµποτισµένα ή επεξεργασµένα µε άλλο τρόπο Πατάτες προς σπορά, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη Πατάτες, άλλες από τις πατάτες προς σπορά, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη Ο εφαρµοζόµενος δασµός που αναγράφεται στη στήλη Α θα µειωθεί στο 5% από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Ο εφαρµοζόµενος δασµός που αναγράφεται στη στήλη Α θα µειωθεί στο 3 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Ο εφαρµοζόµενος δασµός που αναγράφεται στη στήλη Α θα µειωθεί στο 3 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Ελάχιστος δασµός: LBP 550/Gross kg Ντοµάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 750/Gross kg Κρεµµύδια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Άλλα, ασκαλώνια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 350/Gross kg Σκόρδα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 1 000/Gross kg Πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Κουνουπίδια και µπρόκολα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Λαχανάκια Βρυξελλών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 300/Gross kg CE/LB/P2/el 7

18 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) Κράµβες, κουνουπίδια, κράµβες σγουρές, γογγυλοκράµβες και παρόµοια βρώσιµα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη, εκτός από τα κουνουπίδια και τα λαχανάκια Βρυξελλών Μαρούλια στρογγυλά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Ελάχιστος δασµός: LBP 350/Gross kg Άλλα µαρούλια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 300/µονάδα Ραδίκια Witloof, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Άλλα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Καρότα και γογγύλια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 300/Gross kg Ραπάνια Ελάχιστος δασµός: LBP 1 500/Gross kg Άλλα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 600/Gross kg Μπιζέλια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 550/Gross kg Φασόλια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 500/Gross kg Άλλα όσπρια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 350/Gross kg Αγκινάρες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 350/Gross kg Σπαράγγια, νωπή ή διατηρηµένη µε απλή ψύξη Μελιτζάνες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 500/Gross kg Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Μανιτάρια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη του είδους Agaricus Τρούφες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη Άλλα µανιτάρια και τρούφες Φρούτα του γένους Capsicum ή του είδους Pimenta, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Σπανάκια, τετραγόνες και σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 350/Gross kg Ελάχιστος δασµός: LBP 350/Gross kg Ελιές, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 1 200/Gross kg Κολοκύθες και κολοκύθια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 400/Gross kg CE/LB/P2/el 8

19 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Νωπή µολόχα, νωπή η διατηρηµένη µε απλή ψύξη Ελάχιστος δασµός: LBP 300/Gross kg Γλυστρίδα (πορτουλάκα), µαϊντανός, ρόκα (άργκουλα), κορίανδρος, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Κράµβες της Κίνας, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή Ελάχιστος δασµός: LBP 750/Gross kg Ελάχιστος δασµός: LBP 350/Gross kg ψύξη : Πατάτες, κατεψυγµένες Ελάχιστος δασµός: LBP 1 200/Gross kg Μπιζέλια, κατεψυγµένα Φασόλια, κατεψυγµένα Άλλα όσπρια, κατεψυγµένα Σπανάκια, τετραγόνες και σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, κατεψυγµένα Άλλα λαχανικά, κατεψυγµένα Μείγµατα λαχανικών, κατεψυγµένα ex 0711 Λαχανικά προσωρινά διατηρηµένα, αλλά ακατάλληλα στην κατάσταση αυτή για άµεση κατανάλωση, µε εξαίρεση το γλυκό καλαµπόκι Κρεµµύδια ξερά, ολόκληρα, κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα Μανιτάρια του είδους Agaricus, αποξεραµένα, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα Μανιτάρια wood ears του είδους (Auricularia spp.), αποξεραµένα, ολόκληρα, κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες, κοµµατιασµένα ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα Μανιτάρια jelly του είδους (Tremella spp.), αποξεραµένα, ολόκληρα, κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες, κοµµατιασµένα ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα Άλλα µανιτάρια και τρούφες, αποξεραµένα, ολόκληρα, κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα Σπόροι γλυκού καλαµποκιού Άλλα ξερά λαχανικά, ολόκληρα, κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη 0713 'Οσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα άνευ άνευ ή σπασµένα Μανιόκα (cassava) Γλυκοπατάτες CE/LB/P2/el 9

20 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Taro (dasheen) Ελάχιστος δασµός: LBP 300/Gross kg Άλλες ρίζες και κόνδυλοι υψηλής περιεκτικότητας σε άµυλο ή ινουλίνη και ψύχα αρτόδενδρου 0801 Καρύδια κοκκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφός τους ή τη φλούδα τους Αµύγδαλα, µε κέλυφος Ελάχιστος δασµός: LBP 500/Gross kg Αµύγδαλα, χωρίς κέλυφος Φουντούκια µε κέλυφος Φουντούκια χωρίς κέλυφος Καρύδια, µε κέλυφος Καρύδια, χωρίς κέλυφος Κάστανα Φυστίκια Καρποί κουκουναριού Ελάχιστος δασµός: LBP /net kg Άλλα: Μπανάνες, συµπεριλαµβανοµένου του είδους των Αντιλλών, νωπές ή αποξεραµένες Ελάχιστος δασµός: LBP 1 000/Semi Gross Kg Χουρµάδες, νωποί ή αποξεραµένοι Σύκα, νωπά Ελάχιστος δασµός: LBP 400/Gross kg Σύκα, ξερά Ανανάδες, νωποί ή ξεροί Ελάχιστος δασµός: LBP 2 000/Gross kg Αχλάδια των ποικιλιών avocats, νωπά ή ξερά Ελάχιστος δασµός: LBP 2 000/Gross kg Goyaves, µάνγκο και µαγγούστες, νωπά ή ξερά Ελάχιστος δασµός: LBP 2 000/Gross kg 0805 Εσπεριδοειδή, νωπά ή αποξεραµένα Ελάχιστος δασµός: LBP 400/Gross kg Σταφύλια, νωπά Ελάχιστος δασµός: LBP 500/Gross kg Σταφύλια, αποξεραµένα Καρπούζια, νωπά Ελάχιστος δασµός: LBP 500/Gross kg Άλλα πεπόνια, νωπά Ελάχιστος δασµός: LBP 500/Gross kg Παπάγια, νωπές Ελάχιστος δασµός: LBP 2 000/Gross kg CE/LB/P2/el 10

21 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Μήλα, νωπά Ελάχιστος δασµός: LBP 800/Gross kg Αχλάδια και κυδώνια, νωπά Ελάχιστος δασµός: LBP 800/Gross kg Βερίκοκα νωπά Ελάχιστος δασµός: LBP 350/Gross kg Κεράσια, νωπά Ελάχιστος δασµός: LBP 800/Gross kg Ροδάκινα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα nectarines, νωπά Ελάχιστος δασµός: LBP 500/Gross kg αµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, νωπά Ελάχιστος δασµός: LBP 400/Gross kg Φράουλες, νωπές: Ελάχιστος δασµός: LBP 1 000/Gross kg Σµέουρα, µούρα ή βατόµουρα, µούρα-σµέουρα, νωπά Μαύρα, λευκά ή κόκκινα µούρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους, νωπά Βακκίνια και µύρτιλλα και άλλα φρούτα του είδους Vaccinium, νωπά Ακτινίδια, νωπά Ελάχιστος δασµός: LBP 1 500/Gross kg ούριο (το ζιβέθινο) Λίτσι, φρούτα του πάθους, sweetsops, διόσπυροι (kabis) Ελάχιστος δασµός: LBP 5 000/Gross kg Μούσµουλα (loquat) Ελάχιστος δασµός: LBP 500/Gross kg Ρόδια Ελάχιστος δασµός: LBP 500/Gross kg Τζιτζίφια Ελάχιστος δασµός: LBP 500/Gross kg Άλλα φρούτα, νωπά Φράουλες, κατεψυγµένες Ελάχιστος δασµός: LBP 1 500/Gross kg Σµέουρα, µούρα ή βατόµουρα, µούρα-σµέουρα και µαύρα, λευκά ή κόκκινα µούρα και φραγκοστάφυλα, κατεψυγµένα Ελάχιστος δασµός: LBP 1 500/Gross kg Άλλοι καρποί και φρούτα, κατεψυγµένα Ελάχιστος δασµός: LBP 1 500/Gross kg 0812 Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρηµένα αλλά ακατάλληλα στην κατάσταση αυτή για άµεση κατανάλωση Αποξεραµένα βερίκοκα Αποξεραµένα δαµάσκηνα Αποξεραµένα µήλα CE/LB/P2/el 11

22 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) Άλλα αποξεραµένα φρούτα, άλλα από αυτά των κλάσεων 0801 έως Μείγµα καρπών ή αποξεραµένων φρούτων του κεφαλαίου Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια) νωπά, κατεψυγµένα, αποξεραµένα ή διατηρηµένα προσωρινά σε άλµη ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες 0901 Καφές, έστω και καβουρντισµένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του µείγµατος A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Τσάι, έστω και αρωµατισµένο Πιπέρια του είδους Piper, του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραµένα ή θρυµµατισµένα ή σε σκόνη Βανίλια Κανέλλα και λουλούδια κανέλλας Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και µίσχοι) Μοσχοκάρυδο, µασίς και κάρδαµο Σπέρµατα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, µάραθου, κορίανδρου, κύµινου, αγριοκύµινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου) Πιπερόριζα Κρόκος Κουρκούµη Θυµάρι Ελάχιστος δασµός: LBP 1 000/Gross kg Φύλλα δάφνης Κάρυ Άλλα καρυκεύµατα, µείγµατα που αναφέρονται στη σηµείωση 1(β) του κεφαλαίου Άλλα καρυκεύµατα, εκτός από µείγµατα που αναφέρονται στη σηµείωση 1(β) του κεφαλαίου Σιτάρι και σµιγάδι άνευ άνευ Σίκαλη άνευ άνευ Κριθάρι άνευ άνευ Βρώµη άνευ άνευ Καλαµπόκι, σπόρος Καλαµπόκι, εκτός από σπόρους άνευ άνευ 1006 Ρύζι Σόργο σε κόκκους CE/LB/P2/el 12

23 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) 1008 Φαγόπυρο το εδώδιµο (µαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το µακρό, άλλα δηµητριακά Αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού άνευ άνευ 1102 Αλεύρια δηµητριακών άλλα από του σιταριού ή άνευ άνευ σµιγαδιού Πλιγούρια και σιµιγδάλια σιταριού άνευ άνευ Πλιγούρια και σιµιγδάλια καλαµποκιού Πλιγούρια και σιµιγδάλια άλλων δηµητριακών Πελέτες Σπόροι δηµητριακών αλλιώς επεξεργασµένοι (π.χ µε µερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσµένοι, σε νιφάδες, µε ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεµένα τα δύο άκρα τους, τεµαχισµένοι) µε εξαίρεση το ρύζι της κλάσης 10.06, Φύτρα δηµητριακών ολόκληρα, πλατυσµένα, σε νιφάδες ή αλεσµένα 1105 Αλεύρι, σιµιγδάλι, σκόνη, νιφάδες, κόκκοι και συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή σβόλων (πελέτες) από πατάτες 1106 Αλεύρι, σιµιγδάλι και σκόνη αποξεραµένων οσπρίων της κλάσης 0713, ψύχας αρτόδενδρου ή ριζών ή βολβών της κλάσης 0714 ή των προϊόντων του κεφαλαίου Βύνη, έστω και καβουρντισµένη άνευ άνευ 1108 Άµυλα κάθε είδους, ινουλίνη Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση άνευ άνευ Κουκιά σόγιας, έστω και σπασµένα : άνευ άνευ 1202 Αραχίδες, µη φρυγµένες ή προετοιµασµένες µε άνευ άνευ άλλο τρόπο, είτε χωρίς το κέλυφος είτε θρυµµατισµένες Κοπρά άνευ άνευ Σπέρµατα λιναριού, έστω και σπασµένα : άνευ άνευ Σπέρµατα αγριογογγύλης ή αγριοκράµβης, έστω άνευ άνευ και σπασµένα : Σπέρµατα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασµένα άνευ άνευ Καρποί φοίνικα και πυρήνες άνευ άνευ Σπέρµατα βαµβακιού άνευ άνευ Σπέρµατα ρετσινόλαδου free free Σπέρµατα σουσαµιού Σπέρµατα σιναπιού άνευ άνευ Σπέρµατα κνήκου άνευ άνευ Σπέρµατα παπαρούνας άνευ άνευ Άλλα σπέρµατα άνευ άνευ 1208 Αλεύρια από σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (µουστάρδα) άνευ άνευ CE/LB/P2/el 13

24 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) 1209 Σπέρµατα, καρποί και σπόροι για σπορά Κώνοι λυκίσκου, νωποί ή αποξεραµένοι, έστω και σπασµένοι, αλεσµένοι, µε µορφή σβόλων, λουπουλίνη Ρίζες γλυκόριζας Ρίζες ζινγκσέν Φύλλα κόκας Σπόροι παπαρούνας Νωπή µέντα Ελάχιστος δασµός: LBP 750/Gross kg Άλλα φυτά, µέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιµοποιούνται κυρίως στην αρωµατοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντοµοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόµοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κοµµένα, θρυµµατισµένα ή σε σκόνη Χαρούπια, περιλαµβανοµένων και των χαρουπόσπορων Βερίκοκα, ροδάκινα, (στα οποία περιλαµβάνονται και τα νεκταρίνια) δαµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα Ζαχαρότευτλα Άλλα Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράµβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονοµές τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονοµές λούπινου, βίκου και παρόµοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων Γοµαλάκα Αραβική γόµα Άλλες γοµολάκες και γόµες άνευ άνευ Όπιο Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Άλλα Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας άνευ άνευ CE/LB/P2/el 14

25 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) Χοιρινά λίπη (συµπεριλαµβανοµένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503: Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης Στεατίνη, λάδι µε την ονοµασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιοµαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωµατοποιηθεί ούτε αναµειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί Άλλα λάδια και τα κλάσµατά τους άνευ άνευ Λίπη και έλαια και τα κλάσµατά τους, ψαριών, εκτός από τα έλαια ήπατος Λίπη και έλαια και τα κλάσµατά τους, θαλάσσιων θηλαστικών Σογιέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα Άλλο σογιέλαιο από το ακατέργαστο, έστω και εξευγενισµένο, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένο Ακατέργαστο αραχιδέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας CE/LB/P2/el 15

26 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) Αραχιδέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα 1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα Άλλα έλαια και τα κλάσµατά τους, που λαµβάνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικά τροποποιηµένα, περιλαµβανοµένων και των µειγµάτων των ελαίων ή κλασµάτων αυτών µε έλαια ή κλάσµατα της κλάσης Ακατέργαστο φοινικέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα Φοινικέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα Ακατέργαστα λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου και τα κλάσµατά τους Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου και τα κλάσµατά τους, άλλα από ακατέργαστα Ακατέργαστο έλαιο βαµβακόσπορου και τα κλάσµατά του, έστω και αν δεν έχει αφαιρεθεί το κατακάθι Έλαια βαµβακόσπορου και τα κλάσµατά τους, άλλα από ακατέργαστα A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας 70 0 Ελάχιστος δασµός: LBP 6 000/l Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας CE/LB/P2/el 16

27 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) Ακατέργαστο έλαιο (copra) κοκκοφοίνικα και τα κλάσµατά του Έλαια κοκκοφοίνικα (copra) και τα κλάσµατά τους, άλλα από ακατέργαστα Ακατέργαστα λάδια λαχανοφοίνικα ή babassu και τα κλάσµατά τους Λάδια λαχανοφοίνικα ή babassu και τα κλάσµατά τους, άλλα από ακατέργαστα Ακατέργαστα έλαια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα Έλαια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα, εκτός των ακατέργαστων Άλλα έλαια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή σιναπιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα Άλλα έλαια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή σιναπιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα, εκτός των ακατέργαστων A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας CE/LB/P2/el 17

28 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) Ακατέργαστο έλαιο λιναρόσπορου και τα κλάσµατά του Έλαια λιναρόσπορου και τα κλάσµατά τους, άλλα από ακατέργαστα Ακατέργαστο έλαιο καλαµποκιού και τα κλάσµατά του Έλαια καλαµποκιού και τα κλάσµατά τους, άλλα από ακατέργαστα A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Έλαιο κίκεως και τα κλάσµατά του Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Έλαιο tung και τα κλάσµατά του Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Έλαιο σουσαµιού και τα κλάσµατά του Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Έλαιο bay και έλαιο jojoba και τα κλάσµατά του άνευ άνευ Άλλα έλαια Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας CE/LB/P2/el 18

29 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Ζωικά λίπη και έλαια και τα κλάσµατά τους Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας ex Φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσµατά τους, άλλα από υδρογονωµένο ρετσινόλαδο, µε την ονοµασία «opalwax» Λουκάνικα και παρόµοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα Παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα αυτά Άλλα οµογενοποιηµένα παρασκευάσµατα κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος: Άλλα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα κρέατα, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµατος: Άλλα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα κρέατα ήπατος, γαλοπούλας, σε αεροστεγή µεταλλικά κυτία Άλλα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα κρέατα ήπατος, γαλοπούλας, άλλα Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας CE/LB/P2/el 19

30 Κωδικός του λιβανικού δασµολογίου Περιγραφή (1) Άλλα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα κρέατα ήπατος, πετεινών του είδους Gallus domesticus, σε αεροστεγή µεταλλικά κυτία Άλλα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα κρέατα ήπατος, πετεινών του είδους Gallus domesticus, άλλα Άλλα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα κρέατα ήπατος, άλλα, σε αεροστεγή µεταλλικά κυτία Άλλα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα κρέατα ήπατος, άλλα, άλλα Άλλα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα κρέατα χοίρων, χοιροµέρια και τεµάχια αυτών Άλλα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα κρέατα χοίρων, χοιροµέρια και τεµάχια αυτών Άλλα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα κρέατα χοίρων, άλλα, περιλαµβανοµένων και των µειγµάτων Άλλα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα κρέατα βοοειδών A B C Ισχύοντες Μείωση του δασµού Ειδικές διατάξεις δασµοί στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας (%) (%) Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας Η µείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενοµένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί µέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας CE/LB/P2/el 20

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 194/39 (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ TΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµαντική συµβολή της σύµβασης για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κληρονομικό Δίκαιο -> ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις του ατόμου μετά το θάνατό του και ιδίως στην τύχη της περιουσίας του. Καταλαμβάνει το πέμπτο βιβλίο του ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Έφη Αβδελά Φωτεινή Ασημακοπούλου Τριαντάφυλλος Πετρίδης Θεοδώρα Ρόμπου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Γ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Γ2. το μέτρο της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα. (Μονάδες 7) Γ3. το διάστημα που διάνυσε το σώμα στη χρονική διάρκεια των 5s.

ΘΕΜΑ Γ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Γ2. το μέτρο της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα. (Μονάδες 7) Γ3. το διάστημα που διάνυσε το σώμα στη χρονική διάρκεια των 5s. ΘΕΜΑ Γ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Σώμα μάζας m =10 Kg βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 στο σώμα ασκείται οριζόντια σταθερή δύναμη μέτρου F. Αυτό ξεκινά να κινείται και τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 24.11.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 307/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Νοεμβρίου 2003 για τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013

Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το πρόβλημα του ανατοκισμού στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙ 2013 Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ - ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ.22. «Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη:

επείγοντος για την κατανοµή των βαρών της υποδοχής και προσωρινής διαµονής των µετακινουµένων ατόµων ( 6 ). Έχοντας υπόψη: L 212/12 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.8.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/55/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Α, 23 Μαρτίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Α, 23 Μαρτίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Α, 23 Μαρτίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 186(Ι)/2014 186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 142, 1.6.2012, σ.1 Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 63/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 508/2000/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Φεβρουαρίου 2000 για τη θέσπιση του προγράµµατος «Πολιτισµός

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 04/04/2006 Α.Π. 14873/395 ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου

Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Ν. Αγγελάκης και Ο.Ν. Κοτσελίδου Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

6.7.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 184/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2001/34/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαι ου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε Τμήμα Νομικής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε Τμήμα Νομικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε Τμήμα Νομικής Μεταπτυχιακό Τμήμα Αστικού, Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Διπλωματική εργασία στο μάθημα του Εργατικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/45/EE ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ετήσιο ελτίο εδοµένων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Λιµνοθαλασσών»

ΘΕΜΑ : «Ετήσιο ελτίο εδοµένων Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών και Λιµνοθαλασσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ο, 2 ο & 3 Ο... Ταχ. /νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β1, Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκεται η θεσµοθέτηση των κατάλληλων µηχανισµών και διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 48% (12,012 ώρες) 41% (2.996) 52% (12,828 ώρες) Πίνακας 1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πίνακας 2 59% (4.260)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0083 EL 30.12.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001L0083 EL 16.11.2012 011.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 71013 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «Προξενικά Τέλη και Δικαιώματα» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 52, 53 και 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου ΑΕΠ (Αναλυτικές Εκθέσεις Προόδου) ΑμεΑ Ανάκτηση ΑΠΙΣ ΑΠ Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό ΔΑ Δημόσια Δαπάνη Δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ «Τροποποιηµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης µε επιδότηση των εργοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 Αθήνα, 3/1/ 2008 Αρ.Πρωτ.: 1002381/ 96/32 /Α0014 ΠΟΛ 1003 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές επισηµάνσεις II. Οι επιµέρους ρυθµίσεις:

στο σχέδιο νόµου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές επισηµάνσεις II. Οι επιµέρους ρυθµίσεις: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. Εισαγωγικές επισηµάνσεις Η απόφαση της Κυβέρνησης για την επανασύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 10 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Υ7γ/ΓΠ/50654 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ n ^ S A \. Xrr >1,. J o >r m A-' ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1 η ΟΜΑ Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1 η ΟΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4344, 6/7/2012 Αρ. 4344, 6.7.2012 102(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 118(Ι) του 2002 230(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ"

ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ "ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ" ΑΘΗΝΑ 1997 1 Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Οι Αρχαιολογικοί Χώροι και οι Διαδρομές που οδηγούς σ' αυτούς αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει,

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, ΠΟΛ.1039/26-1-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδο-ομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα