Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η κ Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η κ Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η κ Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Φ.Π.Α. 23% : ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,00 ΕΥΡΩ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓO: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ κ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την ετήσια Συντήρηση και Επισκευή των μεταφορικών μέσων, φορτηγών, απορριμματοφόρων και μηχανημάτων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης για ένα έτος και ειδικότερα τα παρακάτω: 1. Τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών), ανά τύπο οχήματος, σε εξωτερικά συνεργεία, στις περιπτώσεις που είναι αδύνατο να γίνουν στο συνεργείο του Δήμου, λόγω άμεσης αναγκαιότητας, έλλειψης τεχνικού προσωπικού και έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής. 2. Τη προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών (αναλώσιμα), ανά τύπο οχήματος, για την επισκευή των ανωτέρω οχημάτων του Δήμου από το συνεργείο του Δήμου. Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των παραπάνω θα βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α.: ( ,00 ), ( ,00 ), ( ,00 ), ( ,00 ), ( ,00 ), ( 3.000,00 ) με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων» και συνολική εγγεγραμμένη πίστωση ,00, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2013 μέχρι 31/12/2013 και τον προϋπολογισμό του έτους 2014 μέχρι τη λήξη της ετήσιας σύμβασης. Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο ή μέρος των προς εκτέλεση προμηθειών ή εργασιών, όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της. Η κατακύρωση του ανωτέρω έργου θα γίνει μετά από κανονικό διαγωνισμό, στους διαγωνιζόμενους που θα προσφέρουν την χαμηλότερη τιμή ανά τύπο οχήματος της κάθε ομάδας(άρθρο), στην κατηγορία που συμμετέχουν. Ελληνικό, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5/Α 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ κ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Το εκτιμώμενο κόστος επισκευής-συντήρησης (συμπεριλαμβάνονται και τα ανταλλακτικά επισκευής), για κάθε ομάδα οχημάτων είναι το ακόλουθο : Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υπερκατασκευές Μπουκάλες απορριμματοφόρων A. Τύπου MERCEDES ΚΗY 5675 τύπου ACTROS ΚΗY 5676 τύπου ACTROS ΚΗY 5677 τύπου ACTROS ΚΗY 5678 τύπου ACTROS KHY 5679 τύπος ATECO KHY 5682 τύπος ATECO ΚΗΥ 5683 τύπος ATECO ΚΗΥ 5601 τύπος 1831K ΚΗΥ 5642 τύπος 0704 ΚΗΥ 5668 τύπος 0704 ΚΗH 1724 ΜΥΛΟΣ KHI 6131 DAIMLER-CHRYSLER 6028 KHO 4447 τύπος 2826/6X1 B. Τύπου ISUZU ΚΗΙ 6131 τύπος ISUZU MOTORS ΚΗH 1720 KHH 1817 Δ. Τύπου NISSAN ΚΗH 1825 Υπερκατασκευές μπουκάλες Βυτίων ύδατος Α.Τύπου MERCEDES ΚΗΥ 5641 τύπου 0704 ΚΗΟ 4441 τύπου 1619 Β.Τύπου ΜΑΝ ΚΗΥ 5692 τύπου ΜΑΝ 0716 ΚΗΟ 4321 ΚΗΙ 6638 ΕΡΓΑΣΙΑ( ) ΑΝΤΑΛ/ΚΑ( ) 3.000,00 500, ,00 500,00 400,00 500, , , ,00 500,00 500,00 600,00 Υπερκατασκευές μπουκάλες Μηχανικών Σαρώθρων Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON 900, ,00 3

4 Β. Τύπου SIKAS ME ,00 300,00 Υπερκατασκευές μπουκάλες - Γερανοφόρων οχημάτων Α. Τύπου NISSAN ΜΕ τύπος OIL STEEL ME Υπερκατασκευές μπουκάλες Πλυντηρίων κάδων Α. Τύπου IVECO ΜΕ τύπου Hephaestus ΜΕ ΜΕ Β. Τύπου NISSAN ΚΗΥ 5706 Υπερκατασκευές Μπουκάλες Ανοιχτών Φορτηγών Α.Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β. Τύπου MERCEDES KHY 5685 KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ 5742 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 Υπερκατασκευές Μπουκάλες Φορτηγών- Ρυμουλκούμενων ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 Β. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 Ηλεκτρολογικές επισκευές συντηρήσεις απορριμ/φόρων ΚΗY 5675 τύπου ACTROS ΚΗY 5676 τύπου ACTROS ΚΗY 5677 τύπου ACTROS ΚΗY 5678 τύπου ACTROS KHY 5679 τύπος ATECO KHY 5682 τύπος ATECO ΚΗΥ 5683 τύπος ATECO ΚΗΥ 5601 τύπος 1831K ΚΗΥ 5642 τύπος 0704 ΚΗΥ 5668 τύπος 0704 ΚΗH 1724 ΜΥΛΟΣ KHI 6131 DAIMLER-CHRYSLER 6028 KHO 4447 τύπος 2826/6X1 B. Τύπου ISUZU 700,00 800,00 900,00 300,00 300, ,00 800, ,00 300,00 400, , ,00 650, ,00 4

5 9 ΚΗΙ 6131 τύπος ISUZU MOTORS ΚΗH 1720 KHH 1817 Δ. Τύπου NISSAN ΚΗH 1825 Ηλεκτρολογικές επισκευές - συντηρήσεις ανοιχτών ανατρεπόμενων φορτηγών Α. Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β. Τύπου MERCEDES KHY 5685 τύπος αρπάγη KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ 5742 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 τύπος αρπάγη 150,00 300,00 180,00 150,00 170,00 150,00 150,00 400, Ηλεκτρολογικές επισκευές συντηρήσεις Βυτίων Ύδατος ΚΗΥ 5641 τύπου 0704 ΚΗΟ 4441 τύπου 1619 Β. Τύπου ΜΑΝ ΚΗΥ 5692 τύπου ΜΑΝ 0716 ΚΗΟ 4321 ΚΗΙ 6638 Ηλεκτρολογικές επισκευές-συντηρήσεις Πλυντηρίων κάδων Α. Τύπου IVECO ΜΕ τύπου Hephaestus ΜΕ ΜΕ Β. Τύπου NISSAN ΚΗΥ 5706 Ηλεκτρολογικές επισκευές συντηρήσεις Αναρροφητικών σαρώθρων Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON Β. Τύπου SIKAS ME ,00 400,00 300,00 300,00 700,00 700,00 Ηλεκτρολογικές επισκευές-συντηρήσεις mini bus- Πούλμαν ΚΗΟ 3631 τύπος 0303 ΚΗY 5648 τύπος ,00 560,00 5

6 Β. Τύπου MAGIRUS KHO 3857 KHO 3858 Γ. Τύπου VOLVO KHY 5557 Δ. Τύπου RENAULT ΚΗΥ 5556 τύπου MASTER Ε. Τύπου TROEGMOELLER KHH 4797 Ηλεκτρολογικές επισκευές - συντηρήσεις Χωματουργικών Α. Τύπου JCB ME τύπος 3CX-CSM-4T ME τύπος 3CX-CSM-4T Β. Τύπου CASE ME ME Ηλεκτρολογικές επισκευές συντηρήσεις Γερανοφόρων Α. Τύπου NISSAN ΜΕ τύπος OIL STEEL ME Ηλεκτρολογικές επισκευές συντηρήσεις Νταλίκες - Ρυμουλκούμενων ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 Β. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 Ηλεκτρολογικές επισκευές - συντηρήσεις κοινά ημιφορτηγά Α. Τύπου FORD KHO 4440 τύπου TRANSIT KHH 1719 τύπου TRANSIT Β. Τύπου MITSUBISHI KHY 5687 L 200 4X4 KHY 5688 L 200 4X4 KHY 5749 L 200 KHY 5750 L 200 KHY 5751 L 200 KHY 5780 L 200 KHY 5707 L 200 KHY 5708 L 200 KHI 6661 L 200 Γ. Τύπου PIAGGIO KHI 6660 PORTER 1300 KHI 5618 PORTER 1300 Δ. Tύπου FIAT KHH 1845 Ε. Τύπου TOYOTA 430,00 180,00 260,00 560,00 280,00 250,00 350,00 150,00 150,00 300,00 400, , ,00 800,00 150,00 350,00 600,00 150,00 150,00 6

7 KHO Επισκευές ταχογράφων Απορριμματοφόρων Α.Τύπου MERCEDES ΚΗY 5675 τύπου ACTROS ΚΗY 5676 τύπου ACTROS ΚΗY 5677 τύπου ACTROS ΚΗY 5678 τύπου ACTROS KHY 5679 τύπος ATECO KHY 5682 τύπος ATECO ΚΗΥ 5683 τύπος ATECO ΚΗΥ 5601 τύπος 1831K ΚΗΥ 5642 τύπος 0704 ΚΗΥ 5668 τύπος 0704 ΚΗH 1724 ΜΥΛΟΣ KHI 6131DAIMLER-CHRYSLER 6028 KHO 4447 τύπος 2826/6X1 Β. Τύπου ISUZU ΚΗΙ 6131 τύπος ISUZU MOTORS ΚΗH 1720 KHH 1817 Δ. Τύπου NISSAN ΚΗH 1825 Επισκευές ταχογράφων αναρροφητικών σαρώθρων Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON Β. Τύπου SIKAS ME Επισκευές ταχογράφων φορτηγών ανατρεπόμενωναρπάγη Α. Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β. Τύπου MERCEDES KHY 5685 τύπος αρπάγη KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ 5742 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 τύπος αρπάγη Επισκευές ταχογράφων βυτίων ύδατος ΚΗΥ 5641 τύπου 0704 ΚΗΟ 4441 τύπου 1619 Β. Τύπου ΜΑΝ ΚΗΥ 5692 τύπου ΜΑΝ 0716 ΚΗΟ ,00 150,00 50,00 150,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 7

8 ΚΗΙ Επισκευές ταχογράφων Φορτηγών - Ρυμουλκούμενων ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 Β. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 Σύστημα πέδησης(φρένα) - Απορριμματοφόρων ΚΗY 5675 τύπου ACTROS ΚΗY 5676 τύπου ACTROS ΚΗY 5677 τύπου ACTROS ΚΗY 5678 τύπου ACTROS KHY 5679 τύπος ATECO KHY 5682 τύπος ATECO ΚΗΥ 5683 τύπος ATECO ΚΗΥ 5601 τύπος 1831K ΚΗΥ 5642 τύπος 0704 ΚΗΥ 5668 τύπος 0704 ΚΗH 1724 ΜΥΛΟΣ KHI 6131 DAIMLER-CHRYSLER 6028 KHO 4447 τύπος 2826/6X1 Β. Τύπου ISUZU ΚΗΙ 6131 τύπος ISUZU MOTORS ΚΗH 1720 KHH 1817 Δ. Τύπου NISSAN ΚΗH 1825 Σύστημα πέδησης(φρένα) - Πλυντήρια κάδων Α. Τύπου IVECO ME τύπου HEPHAESTUS ΜΕ ΜΕ Β. Τύπου NISSAN ΚΗΥ 5706 Σύστημα πέδησης(φρένα) - Φορτηγών ανατρεπόμενων Α. Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β. Τύπου MERCEDES KHY 5685 τύπος αρπάγη KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ 5742 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 τύπος αρπάγη 500,00 300, ,00 250,00 440,00 800,00 500,00 500,00 300,00 300, ,00 450,00 800,00 400, ,00 250,00 700,00 700,00 8

9 Σύστημα πέδησης(φρένα) - Κοινών φορτηγών Α. Τύπου FORD KHO 4440 τύπου TRANSIT KHH 1719 τύπου TRANSIT Β. Τύπου MITSUBISHI KHY 5687 L 200 4X4 KHY 5688 L 200 4X4 KHY 5749 L 200 KHY 5750 L 200 KHY 5751 L 200 KHY 5780 L 200 KHY 5707 L 200 KHY 5708 L 200 KHI 6661 L 200 Γ. Τύπου PIAGGIO KHI 6660 PORTER 1300 KHI 5618 PORTER 1300 Δ. Tύπου FIAT KHH 1845 Ε. Τύπου TOYOTA KHO 3850 Σύστημα πέδησης(φρένα) - Βυτίων ύδατος ΚΗΥ 5641 τύπου 0704 ΚΗΟ 4441 τύπου 1619 Β. Τύπου ΜΑΝ ΚΗΥ 5692 τύπου ΜΑΝ 0716 ΚΗΟ 4321 ΚΗΙ 6638 Σύστημα πέδησης(φρένα) - Γερανοφόρων οχημάτων Α. Τύπου NISSAN ΜΕ τύπος OIL STEEL ME Σύστημα πέδησης(φρένα) - Χωματουργικών Α. Τύπου JCB ME τύπος 3CX-CSM-4T ME τύπος 3CX-CSM-4T Β. Τύπου CASE ME ME Σύστημα πέδησης(φρένα)-επικαθύμενων - Ρυμουλκούμενων ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 Β. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 Σύστημα πέδησης(φρένα) - Αναρροφητικών σαρώθρων 500,00 300, ,00 150,00 600,00 300,00 400,00 600,00 500,00 900,00 150,00 150, , ,00 700, ,00 9

10 Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON Β. Τύπου SIKAS ME Σύστημα πέδησης(φρένα) - Επιβατικών οχημάτων Α. Τύπου MITSUBISHI KHY 5528 τύπου LANGER KHO 5529 τύπου LANGER Β. Τύπου FIAT KHH 1651 τύπου PANDA ΚΗΗ 1654 τύπου PANDA ΚΗΗ 1655 τύπου PANDA KHH 1656 τύπου PANDA KHH 1657 τύπου PANDA Γ. Τύπου OPEL KHY 5515 τύπου CORSA Δ. Τύπου HYUNDAI KHY 5555 τύπου MATRIX KHY 5563 τύπου ELANTRA KHY 5579 τύπος ATOS Ε. Τύπου SCODA KHI 1671 τύπος OCTAVIA Σύστημα πέδησης(φρένα) - Πούλμαν mini bus ΚΗΟ 3631 τύπος 0303 ΚΗY 5648 τύπος 0704 Β. Τύπου MAGIRUS KHO 3857 KHO 3858 Γ. Τύπου VOLVO KHY 5557 Δ. Τύπου RENAULT ΚΗΥ 5556 τύπου MASTER Ε. Τύπου TROEGMOELLER KHH 4797 Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές (δίσκος, πλατώ, τρόμπα συμπλέκτη, κλπ) Απορριμματοφόρων ΚΗY 5675 τύπου ACTROS ΚΗY 5676 τύπου ACTROS ΚΗY 5677 τύπου ACTROS ΚΗY 5678 τύπου ACTROS KHY 5679 τύπος ATECO KHY 5682 τύπος ATECO ΚΗΥ 5683 τύπος ATECO ΚΗΥ 5601 τύπος 1831K ΚΗΥ 5642 τύπος 0704 ΚΗΥ 5668 τύπος 0704 ΚΗH 1724 ΜΥΛΟΣ KHI 6131 DAIMLER-CHRYSLER , ,00 400,00 160,00 220,00 420,00 870,00 80,00 150,00 240,00 300,00 160,00 700, ,00 700, ,00 350,00 500,00 300,00 350,00 450,00 650, , ,00 10

11 KHO 4447 τύπος 2826/6X1 Β. Τύπου ISUZU ΚΗΙ 6131 τύπος ISUZU MOTORS ΚΗH 1720 KHH 1817 Δ. Τύπου NISSAN ΚΗH 1825 Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές (δίσκο πλατώ, τρόμπα συμπλέκτη, κλπ) Πλυντηρίων Κάδων Α. Τύπου IVECO ME τύπου HEPHAESTUS ΜΕ ΜΕ Β. Τύπου NISSAN ΚΗΥ 5706 Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές (δίσκο πλατώ, τρόμπα συμπλέκτη, κλπ) Φορτηγών ανατρεπόμενων Α. Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β. Τύπου MERCEDES KHY 5685 τύπος αρπάγη KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ 5742 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 τύπος αρπάγη Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές (δίσκο πλατώ, τρόμπα συμπλέκτη κλπ) Κοινών φορτηγών Α. Τύπου FORD KHO 4440 τύπου TRANSIT KHH 1719 τύπου TRANSIT Β. Τύπου MITSUBISHI KHY 5687 L 200 4X4 KHY 5688 L 200 4X4 KHY 5749 L 200 KHY 5750 L 200 KHY 5751 L 200 KHY 5780 L 200 KHY 5707 L 200 KHY 5708 L 200 KHI 6661 L 200 Γ. Τύπου PIAGGIO KHI 6660 PORTER 1300 KHI 5618 PORTER 1300 Δ. Tύπου FIAT KHH 1845 Ε.Τύπου TOYOTA KHO ,00 660,00 330, ,00 660,00 660,00 300,00 380,00 400,00 800, ,00 750, , , ,00 400,00 600,00 400,00 800,00 400,00 11

12 Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές (δίσκο πλατώ, τρόμπα συμπλέκτη, κλπ) Βυτίων ύδατος ΚΗΥ 5641 τύπου 0704 ΚΗΟ 4441 τύπου 1619 Β. Τύπου ΜΑΝ ΚΗΥ 5692 τύπου ΜΑΝ 0716 ΚΗΟ 4321 ΚΗΙ 6638 Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές (δίσκο πλατώ, τρόμπα συμπλέκτη, κλπ) Γερανοφόρων οχημάτων Α. Τύπου NISSAN ΜΕ τύπος OIL STEEL ME Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές (δίσκο πλατώ, τρόμπα συμπλέκτη, κλπ) Χωματουργικών Α. Τύπου JCB ME τύπος 3CX-CSM-4T ME τύπος 3CX-CSM-4T Β. Τύπου CASE ME ME Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές Επικαθύμενων - Ρυμουλκούμενων ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 Β. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές Αναρροφητικών σαρώθρων Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON Β. Τύπου SIKAS ME Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές Επιβατικών οχημάτων Α. Τύπου MITSUBISHI KHY 5528 τύπου LANGER KHO 5529 τύπου LANGER Β. Τύπου FIAT KHH 1651 τύπου PANDA ΚΗΗ 1654 τύπου PANDA ΚΗΗ 1655 τύπου PANDA KHH 1656 τύπου PANDA KHH 1657 τύπου PANDA Γ. Τύπου OPEL KHY 5515 τύπου CORSA 700,00 370,00 430,00 900,00 550,00 550,00 800,00 900,00 250,00 400,00 250,00 400, , , , ,00 700, ,00 500,00 160,00 210,00 400,00 600,00 80,00 12

13 44 Δ. Τύπου HYUNDAI KHY 5555 τύπου MATRIX KHY 5563 τύπου ELANTRA KHY 5579 τύπος ATOS Ε. Τύπου SCODA KHI 1671 τύπος OCTAVIA 260,00 440,00 150,00 Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές Πούλμαν mini bus ΚΗΟ 3631 τύπος 0303 ΚΗY 5648 τύπος 0704 Β. Τύπου MAGIRUS KHO 3857 KHO 3858 Γ. Τύπου VOLVO KHY 5557 Δ. Τύπου RENAULT ΚΗΥ 5556 τύπου MASTER Ε. Τύπου TROEGMOELLER KHH ,00 280,00 150,00 130,00 160,00 725,00 725,00 360,00 340,00 350,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ , ΣΥΝΟΛΟ =ΕΡΓΑΣΙΑ+ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ,00 Φ.Π.Α. 23% ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) 170,847,00 13

14 2. Το εκτιμώμενο κόστος προμήθειας ανταλλακτικών για κάθε ομάδα οχημάτων, που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω, είναι το ακόλουθο: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ Ανταλλακτικά σωλήνων(μαρκούτσια) και ρακόρ ειδικής χρήσεως Φορτηγών- Ρυμουλκούμενων ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 Β. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 Ανταλλακτικά σωλήνων(μαρκούτσια) και ρακόρ ειδικής χρήσεως Χωματουργικών Α. Τύπου JCB ME τύπος 3CX-CSM-4T ME τύπος 3CX-CSM-4T Β. Τύπου CASE ME ME Ανταλλακτικά σωλήνων(μαρκούτσια) και ρακόρ ειδικής χρήσεως φορτηγών ανατρεπόμενων αρπάγη Α. Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β. Τύπου MERCEDES KHY 5685 τύπος αρπάγη KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ 5742 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 τύπος αρπάγη Μπαταρίες Απορριμματοφόρων ΚΗY 5675 τύπου ACTROS ΚΗY 5676 τύπου ACTROS ΚΗY 5677 τύπου ACTROS ΚΗY 5678 τύπου ACTROS KHY 5679 τύπος ATECO KHY 5682 τύπος ATECO ΚΗΥ 5683 τύπος ATECO ΚΗΥ 5601 τύπος 1831K ΚΗΥ 5642 τύπος 0704 ΚΗΥ 5668 τύπος 0704 ΚΗH 1724 ΜΥΛΟΣ KHI 6131 DAIMLER-CHRYSLER 6028 KHO 4447 τύπος 2826/6X1 Β. Τύπου ISUZU ΚΗΙ 6131 τύπος ISUZU MOTORS ΚΗH 1720 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 1320,00 680,00 500,00 500,00 300,00 300,00 300, ,00 250,00 500,00 14

15 KHH 1817 Δ. Τύπου NISSAN ΚΗH 1825 Μπαταρίες Πλυντηρίων Κάδων Α.Τύπου IVECO ME τύπου HEPHAESTUS ΜΕ ΜΕ Μπαταρίες Φορτηγών ανατρεπόμενων Α.Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β.Τύπου MERCEDES KHY 5685 τύπος αρπάγη KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ 5742 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 τύπος αρπάγη ΜπαταρίεςΚοινών φορτηγών Α. Τύπου FORD KHO 4440 τύπου TRANSIT KHH 1719 τύπου TRANSIT Β. Τύπου MITSUBISHI KHY 5687 L 200 4X4 KHY 5688 L 200 4X4 KHY 5749 L 200 KHY 5750 L 200 KHY 5751 L 200 KHY 5780 L 200 KHY 5707 L 200 KHY 5708 L 200 KHI 6661 L 200 Γ. Τύπου PIAGGIO KHI 6660 PORTER 1300 KHI 5618 PORTER 1300 Δ. Tύπου FIAT KHH 1845 Ε. Τύπου TOYOTA KHO 3850 Μπαταρίες Βυτίων ύδατος ΚΗΥ 5641 τύπου 0704 ΚΗΟ 4441 τύπου 1619 Β. Τύπου ΜΑΝ ΚΗΥ 5692 τύπου ΜΑΝ 0716 ΚΗΟ 4321 ΚΗΙ , ,00 370,00 380,00 350,00 400,00 150,00 480,00 150,00 120,00 330,00 160,00 510,00 15

16 Μπαταρίες Γερανοφόρων οχημάτων Τύπου NISSAN ΜΕ τύπος OIL STEEL ME Μπαταρίες Χωματουργικών Α. Τύπου JCB ME τύπος 3CX-CSM-4T ME τύπος 3CX-CSM-4T Β. Τύπου CASE ME ME Μπαταρίες Φορτηγών- Ρυμουλκούμενων Α.Τύπου MERCEDES ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 Β. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 ΜπαταρίεςΑναρροφητικών σαρώθρων Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON Β. Τύπου SIKAS ME ΚΗY 5615 τύπος SS400L KHY 5654 τύπος SS400 Μπαταρίες Επιβατικών οχημάτων Α. Τύπου MITSUBISHI KHY 5528 τύπου LANGER KHO 5529 τύπου LANGER Β. Τύπου FIAT KHH 1651 τύπου PANDA ΚΗΗ 1654 τύπου PANDA ΚΗΗ 1655 τύπου PANDA KHH 1656 τύπου PANDA KHH 1657 τύπου PANDA Γ. Τύπου OPEL KHY 5515 τύπου CORSA Δ. Τύπου HYUNDAI KHY 5555 τύπου MATRIX KHY 5563 τύπου ELANTRA KHY 5579 τύπος ATOS Ε.Τύπου SCODA KHI 1671 τύπος OCTAVIA Μπαταρίες Πούλμαν mini bus ΚΗΟ 3631 τύπος 0303 ΚΗY 5648 τύπος 0704 Β.Τύπου MAGIRUS KHO 3857 KHO ,00 500,00 500,00 800,00 400,00 350,00 150,00 160,00 400,00 220,00 120,00 280,00 280,00 16

17 Γ. Τύπου VOLVO KHY 5557 Δ. Τύπου RENAULT ΚΗΥ 5556 τύπου MASTER Ε. Τύπου TROEGMOELLER KHH 4797 Ανταλλακτικά αναρροφητικών σαρώθρων (βούρτσες) Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON Β. Τύπου SIKAS ME Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Απορριμματοφόρων ΚΗY 5675 τύπου ACTROS ΚΗY 5676 τύπου ACTROS ΚΗY 5677 τύπου ACTROS ΚΗY 5678 τύπου ACTROS KHY 5679 τύπος ATECO KHY 5682 τύπος ATECO ΚΗΥ 5683 τύπος ATECO ΚΗΥ 5601 τύπος 1831K ΚΗΥ 5642 τύπος 0704 ΚΗΥ 5668 τύπος 0704 ΚΗH 1724 ΜΥΛΟΣ KHI 6131 DAIMLER-CHRYSLER 6028 KHO 4447 τύπος 2826/6X1 Β. Τύπου IZUZU ΚΗΙ 6131 τύπος ISUZU MOTORS ΚΗH 1720 KHH 1817 Δ.Τύπου NISSAN ΚΗH 1825 Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Αναρροφητικών σαρώθρων Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON Β. Τύπου SIKAS ME Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Φορτηγών ανατρεπόμενων Α.Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β. Τύπου MERCEDES KHY 5685 τύπος αρπάγη KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ ,00 150,00 150, , ,00 900,00 150,00 300,00 150,00 300,00 150,00 150,00 50,00 17

18 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 τύπος αρπάγη 150,00 Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Χωματουργικών A. Τύπου JCB ME τύπος 3CX-CSM-4T ME τύπος 3CX-CSM-4T B. Τύπου CASE ME ME Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Πλυντηρίων Κάδων A. Τύπου IVECO ME τύπου HEPHAESTUS ΜΕ ΜΕ Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Επικαθύμενων - Ρυμουλκούμενων A. Τύπου MERCEDES ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 B. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Κοινών φορτηγών A. Τύπου FORD KHO 4440 τύπου TRANSIT KHH 1719 τύπου TRANSIT B. Τύπου MITSUBISHI KHY 5687 L 200 4X4 KHY 5688 L 200 4X4 KHY 5749 L 200 KHY 5750 L 200 KHY 5751 L 200 KHY 5780 L 200 KHY 5707 L 200 KHY 5708 L 200 KHI 6661 L 200 Γ. Τύπου PIAGGIO KHI 6660 PORTER 1300 KHI 5618 PORTER 1300 Δ. Tύπου FIAT KHH 1845 Ε. Τύπου TOYOTA KHO 3850 Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Βυτίων ύδατος ΚΗΥ 5641 τύπου 0704 ΚΗΟ 4441 τύπου 1619 Β. Τύπου ΜΑΝ ΚΗΥ 5692 τύπου ΜΑΝ 0716 ΚΗΟ 4321 ΚΗΙ ,00 250,00 500,00 250,00 250,00 120,00 620,00 120,00 70,00 70,00 18

19 Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Γερανοφόρων Α. Τύπου NISSAN ΜΕ τύπος OIL STEEL ME Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Επιβατικών οχημάτων Α. Τύπου MITSUBISHI KHY 5528 τύπου LANGER KHO 5529 τύπου LANGER Β. Τύπου FIAT KHH 1651 τύπου PANDA ΚΗΗ 1654 τύπου PANDA ΚΗΗ 1655 τύπου PANDA KHH 1656 τύπου PANDA KHH 1657 τύπου PANDA Γ. Τύπου OPEL KHY 5515 τύπου CORSA Δ. Τύπου HYUNDAI KHY 5555 τύπου MATRIX KHY 5563 τύπου ELANTRA KHY 5579 τύπος ATOS Ε. Τύπου SCODA KHI 1671 τύπος OCTAVIA Αναλώσιμα ανταλλακτικά (τακάκια, δίσκος, κλπ) Επιβατικών οχημάτων Α. Τύπου MITSUBISHI KHY 5528 τύπου LANGER KHO 5529 τύπου LANGER Β. Τύπου FIAT KHH 1651 τύπου PANDA ΚΗΗ 1654 τύπου PANDA ΚΗΗ 1655 τύπου PANDA KHH 1656 τύπου PANDA KHH 1657 τύπου PANDA Γ. Τύπου OPEL KHY 5515 τύπου CORSA Δ. Τύπου HYUNDAI KHY 5555 τύπου MATRIX KHY 5563 τύπου ELANTRA KHY 5579 τύπος ATOS Ε. Τύπου SCODA KHI 1671 τύπος OCTAVIA Αναλώσιμα ανταλλακτικά (τακάκια, δίσκος, κλπ) Κοινών φορτηγών Α. Τύπου FORD KHO 4440 τύπου TRANSIT KHH 1719 τύπου TRANSIT Β. Τύπου MITSUBISHI KHY 5687 L 200 4X4 KHY 5688 L 200 4X4 KHY 5749 L 200 KHY 5750 L 200 KHY 5751 L ,00 80,00 210,00 40,00 120,00 50,00 500, ,00 300,00 600, ,00 19

20 KHY 5780 L 200 KHY 5707 L 200 KHY 5708 L 200 KHI 6661 L 200 Γ. Τύπου PIAGGIO KHI 6660 PORTER 1300 KHI 5618 PORTER 1300 Δ. Tύπου FIAT KHH 1845 Ε. Τύπου TOYOTA KHO ,00 300, Κάρτες ταχογράφων όλων των οχημάτων 2.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο (2) ,00 Φ.Π.Α. 23% (2) 9.154,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2) ,00 ΣΥΝΟΛΟ = ΣΥΝΟΛΟ (1) + ΣΥΝΟΛΟ (2)= ,00 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. = Φ.Π.Α.(1)+Φ.Π.Α.(2) = ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) + ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)= ,00 ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Ο Διευθυντής Ο Συντάξας Αννα Καράπα-Λαβασά Δημήτρης Νάσιος Θεόδωρος Ακερμάνογλου Αρχιτέκτων Μηχ/κος ΠΕ4/Α Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ3/Α Μηχανολόγος Μηχ/κος ΠΕ5/Α 20

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ κ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. Το εκτιμώμενο κόστος επισκευής-συντήρησης (συμπεριλαμβάνονται και τα ανταλλακτικά επισκευής), για κάθε ομάδα οχημάτων είναι το ακόλουθο : Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υπερκατασκευές Μπουκάλες απορριμματοφόρων A. Τύπου MERCEDES ΚΗY 5675 τύπου ACTROS ΚΗY 5676 τύπου ACTROS ΚΗY 5677 τύπου ACTROS ΚΗY 5678 τύπου ACTROS KHY 5679 τύπος ATECO KHY 5682 τύπος ATECO ΚΗΥ 5683 τύπος ATECO ΚΗΥ 5601 τύπος 1831K ΚΗΥ 5642 τύπος 0704 ΚΗΥ 5668 τύπος 0704 ΚΗH 1724 ΜΥΛΟΣ KHI 6131 DAIMLER-CHRYSLER 6028 KHO 4447 τύπος 2826/6X1 B. Τύπου ISUZU ΚΗΙ 6131 τύπος ISUZU MOTORS ΚΗH 1720 KHH 1817 Δ. Τύπου NISSAN ΚΗH 1825 Υπερκατασκευές μπουκάλες Βυτίων ύδατος Α.Τύπου MERCEDES ΚΗΥ 5641 τύπου 0704 ΚΗΟ 4441 τύπου 1619 Β.Τύπου ΜΑΝ ΚΗΥ 5692 τύπου ΜΑΝ 0716 ΚΗΟ 4321 ΚΗΙ 6638 Υπερκατασκευές μπουκάλες Μηχανικών Σαρώθρων Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON ΕΡΓΑΣΙΑ( ) ΑΝΤΑΛ/ΚΑ( ) 21

22 Β. Τύπου SIKAS ME Υπερκατασκευές μπουκάλες - Γερανοφόρων οχημάτων Τύπου NISSAN ΜΕ τύπος OIL STEEL ME Υπερκατασκευές μπουκάλες Πλυντηρίων κάδων Α. Τύπου IVECO ΜΕ τύπου Hephaestus ΜΕ ΜΕ Β. Τύπου NISSAN ΚΗΥ 5706 Υπερκατασκευές Μπουκάλες Ανοιχτών Φορτηγών Α.Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β. Τύπου MERCEDES KHY 5685 KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ 5742 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 Υπερκατασκευές Μπουκάλες Φορτηγών- Ρυμουλκούμενων ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 Β. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 Ηλεκτρολογικές επισκευές συντηρήσεις απορριμ/φόρων ΚΗY 5675 τύπου ACTROS ΚΗY 5676 τύπου ACTROS ΚΗY 5677 τύπου ACTROS ΚΗY 5678 τύπου ACTROS KHY 5679 τύπος ATECO KHY 5682 τύπος ATECO ΚΗΥ 5683 τύπος ATECO ΚΗΥ 5601 τύπος 1831K ΚΗΥ 5642 τύπος 0704 ΚΗΥ 5668 τύπος 0704 ΚΗH 1724 ΜΥΛΟΣ KHI 6131 DAIMLER-CHRYSLER 6028 KHO 4447 τύπος 2826/6X1 B. Τύπου ISUZU ΚΗΙ 6131 τύπος ISUZU MOTORS 22

23 ΚΗH 1720 KHH 1817 Δ. Τύπου NISSAN ΚΗH 1825 Ηλεκτρολογικές επισκευές - συντηρήσεις ανοιχτών ανατρεπόμενων φορτηγών Α. Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β. Τύπου MERCEDES KHY 5685 τύπος αρπάγη KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ 5742 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 τύπος αρπάγη Ηλεκτρολογικές επισκευές συντηρήσεις Βυτίων Ύδατος ΚΗΥ 5641 τύπου 0704 ΚΗΟ 4441 τύπου 1619 Β. Τύπου ΜΑΝ ΚΗΥ 5692 τύπου ΜΑΝ 0716 ΚΗΟ 4321 ΚΗΙ 6638 Ηλεκτρολογικές επισκευές-συντηρήσεις Πλυντηρίων κάδων Α. Τύπου IVECO ΜΕ τύπου Hephaestus ΜΕ ΜΕ Β. Τύπου NISSAN ΚΗΥ 5706 Ηλεκτρολογικές επισκευές συντηρήσεις Αναρροφητικών σαρώθρων Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON Β. Τύπου SIKAS ME Ηλεκτρολογικές επισκευές-συντηρήσεις mini bus- Πούλμαν ΚΗΟ 3631 τύπος 0303 ΚΗY 5648 τύπος

24 Β. Τύπου MAGIRUS KHO 3857 KHO 3858 Γ. Τύπου VOLVO KHY 5557 Δ. Τύπου RENAULT ΚΗΥ 5556 τύπου MASTER Ε. Τύπου TROEGMOELLER KHH 4797 Ηλεκτρολογικές επισκευές - συντηρήσεις Χωματουργικών Α. Τύπου JCB ME τύπος 3CX-CSM-4T ME τύπος 3CX-CSM-4T Β. Τύπου CASE ME ME Ηλεκτρολογικές επισκευές συντηρήσεις Γερανοφόρων Τύπου NISSAN ΜΕ τύπος OIL STEEL ME Ηλεκτρολογικές επισκευές συντηρήσεις Νταλίκες - Ρυμουλκούμενων ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 Β. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 Ηλεκτρολογικές επισκευές - συντηρήσεις κοινά ημιφορτηγά Α. Τύπου FORD KHO 4440 τύπου TRANSIT KHH 1719 τύπου TRANSIT Β. Τύπου MITSUBISHI KHY 5687 L 200 4X4 KHY 5688 L 200 4X4 KHY 5749 L 200 KHY 5750 L 200 KHY 5751 L 200 KHY 5780 L 200 KHY 5707 L 200 KHY 5708 L 200 KHI 6661 L 200 Γ. Τύπου PIAGGIO KHI 6660 PORTER 1300 KHI 5618 PORTER 1300 Δ. Tύπου FIAT KHH 1845 Ε. Τύπου TOYOTA KHO

25 Επισκευές ταχογράφων Απορριμματοφόρων Α.Τύπου MERCEDES ΚΗY 5675 τύπου ACTROS ΚΗY 5676 τύπου ACTROS ΚΗY 5677 τύπου ACTROS ΚΗY 5678 τύπου ACTROS KHY 5679 τύπος ATECO KHY 5682 τύπος ATECO ΚΗΥ 5683 τύπος ATECO ΚΗΥ 5601 τύπος 1831K ΚΗΥ 5642 τύπος 0704 ΚΗΥ 5668 τύπος 0704 ΚΗH 1724 ΜΥΛΟΣ KHI 6131DAIMLER-CHRYSLER 6028 KHO 4447 τύπος 2826/6X1 Β. Τύπου ISUZU ΚΗΙ 6131 τύπος ISUZU MOTORS ΚΗH 1720 KHH 1817 Δ. Τύπου NISSAN ΚΗH 1825 Επισκευές ταχογράφων αναρροφητικών σαρώθρων Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON Β. Τύπου SIKAS ME Επισκευές ταχογράφων φορτηγών ανατρεπόμενωναρπάγη Α. Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β. Τύπου MERCEDES KHY 5685 τύπος αρπάγη KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ 5742 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 τύπος αρπάγη Επισκευές ταχογράφων βυτίων ύδατος ΚΗΥ 5641 τύπου 0704 ΚΗΟ 4441 τύπου 1619 Β. Τύπου ΜΑΝ ΚΗΥ 5692 τύπου ΜΑΝ 0716 ΚΗΟ 4321 ΚΗΙ

26 Επισκευές ταχογράφων Φορτηγών - Ρυμουλκούμενων ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 Β. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 Σύστημα πέδησης(φρένα) - Απορριμματοφόρων ΚΗY 5675 τύπου ACTROS ΚΗY 5676 τύπου ACTROS ΚΗY 5677 τύπου ACTROS ΚΗY 5678 τύπου ACTROS KHY 5679 τύπος ATECO KHY 5682 τύπος ATECO ΚΗΥ 5683 τύπος ATECO ΚΗΥ 5601 τύπος 1831K ΚΗΥ 5642 τύπος 0704 ΚΗΥ 5668 τύπος 0704 ΚΗH 1724 ΜΥΛΟΣ KHI 6131 DAIMLER-CHRYSLER 6028 KHO 4447 τύπος 2826/6X1 Β. Τύπου ISUZU ΚΗΙ 6131 τύπος ISUZU MOTORS ΚΗH 1720 KHH 1817 Δ. Τύπου NISSAN ΚΗH 1825 Σύστημα πέδησης(φρένα) - Πλυντήρια κάδων Α. Τύπου IVECO ME τύπου HEPHAESTUS ΜΕ ΜΕ Β. Τύπου NISSAN ΚΗΥ 5706 Σύστημα πέδησης(φρένα) - Φορτηγών ανατρεπόμενων Α. Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β. Τύπου MERCEDES KHY 5685 τύπος αρπάγη KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ 5742 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 τύπος αρπάγη 26

27 Σύστημα πέδησης(φρένα) - Κοινών φορτηγών Α. Τύπου FORD KHO 4440 τύπου TRANSIT KHH 1719 τύπου TRANSIT Β. Τύπου MITSUBISHI KHY 5687 L 200 4X4 KHY 5688 L 200 4X4 KHY 5749 L 200 KHY 5750 L 200 KHY 5751 L 200 KHY 5780 L 200 KHY 5707 L 200 KHY 5708 L 200 KHI 6661 L 200 Γ. Τύπου PIAGGIO KHI 6660 PORTER 1300 KHI 5618 PORTER 1300 Δ. Tύπου FIAT KHH 1845 Ε. Τύπου TOYOTA KHO 3850 Σύστημα πέδησης(φρένα) - Βυτίων ύδατος ΚΗΥ 5641 τύπου 0704 ΚΗΟ 4441 τύπου 1619 Β. Τύπου ΜΑΝ ΚΗΥ 5692 τύπου ΜΑΝ 0716 ΚΗΟ 4321 ΚΗΙ 6638 Σύστημα πέδησης(φρένα) - Γερανοφόρων οχημάτων Α. Τύπου NISSAN ΜΕ τύπος OIL STEEL ME Σύστημα πέδησης(φρένα) - Χωματουργικών Α. Τύπου JCB ME τύπος 3CX-CSM-4T ME τύπος 3CX-CSM-4T Β. Τύπου CASE ME ME Σύστημα πέδησης(φρένα)-επικαθύμενων - Ρυμουλκούμενων ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 Β. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 Σύστημα πέδησης(φρένα) - Αναρροφητικών σαρώθρων 27

28 Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON Β. Τύπου SIKAS ME Σύστημα πέδησης(φρένα) - Επιβατικών οχημάτων Α. Τύπου MITSUBISHI KHY 5528 τύπου LANGER KHO 5529 τύπου LANGER Β. Τύπου FIAT KHH 1651 τύπου PANDA ΚΗΗ 1654 τύπου PANDA ΚΗΗ 1655 τύπου PANDA KHH 1656 τύπου PANDA KHH 1657 τύπου PANDA Γ. Τύπου OPEL KHY 5515 τύπου CORSA Δ. Τύπου HYUNDAI KHY 5555 τύπου MATRIX KHY 5563 τύπου ELANTRA KHY 5579 τύπος ATOS Ε. Τύπου SCODA KHI 1671 τύπος OCTAVIA Σύστημα πέδησης(φρένα) - Πούλμαν mini bus ΚΗΟ 3631 τύπος 0303 ΚΗY 5648 τύπος 0704 Β. Τύπου MAGIRUS KHO 3857 KHO 3858 Γ. Τύπου VOLVO KHY 5557 Δ. Τύπου RENAULT ΚΗΥ 5556 τύπου MASTER Ε. Τύπου TROEGMOELLER KHH 4797 Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές (δίσκος, πλατώ, τρόμπα συμπλέκτη, κλπ) Απορριμματοφόρων ΚΗY 5675 τύπου ACTROS ΚΗY 5676 τύπου ACTROS ΚΗY 5677 τύπου ACTROS ΚΗY 5678 τύπου ACTROS KHY 5679 τύπος ATECO KHY 5682 τύπος ATECO ΚΗΥ 5683 τύπος ATECO ΚΗΥ 5601 τύπος 1831K ΚΗΥ 5642 τύπος 0704 ΚΗΥ 5668 τύπος 0704 ΚΗH 1724 ΜΥΛΟΣ KHI 6131 DAIMLER-CHRYSLER

29 KHO 4447 τύπος 2826/6X1 Β. Τύπου ISUZU ΚΗΙ 6131 τύπος ISUZU MOTORS ΚΗH 1720 KHH 1817 Δ. Τύπου NISSAN ΚΗH 1825 Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές (δίσκο πλατώ, τρόμπα συμπλέκτη, κλπ) Πλυντηρίων Κάδων Α. Τύπου IVECO ME τύπου HEPHAESTUS ΜΕ ΜΕ Β. Τύπου NISSAN ΚΗΥ 5706 Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές (δίσκο πλατώ, τρόμπα συμπλέκτη, κλπ) Φορτηγών ανατρεπόμενων Α. Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β. Τύπου MERCEDES KHY 5685 τύπος αρπάγη KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ 5742 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 τύπος αρπάγη Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές (δίσκο πλατώ, τρόμπα συμπλέκτη κλπ) Κοινών φορτηγών Α. Τύπου FORD KHO 4440 τύπου TRANSIT KHH 1719 τύπου TRANSIT Β. Τύπου MITSUBISHI KHY 5687 L 200 4X4 KHY 5688 L 200 4X4 KHY 5749 L 200 KHY 5750 L 200 KHY 5751 L 200 KHY 5780 L 200 KHY 5707 L 200 KHY 5708 L 200 KHI 6661 L 200 Γ. Τύπου PIAGGIO KHI 6660 PORTER 1300 KHI 5618 PORTER 1300 Δ. Tύπου FIAT KHH 1845 Ε.Τύπου TOYOTA KHO

30 Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές (δίσκο πλατώ, τρόμπα συμπλέκτη, κλπ) Βυτίων ύδατος ΚΗΥ 5641 τύπου 0704 ΚΗΟ 4441 τύπου 1619 Β. Τύπου ΜΑΝ ΚΗΥ 5692 τύπου ΜΑΝ 0716 ΚΗΟ 4321 ΚΗΙ 6638 Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές (δίσκο πλατώ, τρόμπα συμπλέκτη, κλπ) Γερανοφόρων οχημάτων Τύπου NISSAN ΜΕ τύπος OIL STEEL ME Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές (δίσκο πλατώ, τρόμπα συμπλέκτη, κλπ) Χωματουργικών Α. Τύπου JCB ME τύπος 3CX-CSM-4T ME τύπος 3CX-CSM-4T Β. Τύπου CASE ME ME Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές Επικαθύμενων - Ρυμουλκούμενων ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 Β. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές Αναρροφητικών σαρώθρων Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON Β. Τύπου SIKAS ME Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές Επιβατικών οχημάτων Α. Τύπου MITSUBISHI KHY 5528 τύπου LANGER KHO 5529 τύπου LANGER Β. Τύπου FIAT KHH 1651 τύπου PANDA ΚΗΗ 1654 τύπου PANDA ΚΗΗ 1655 τύπου PANDA KHH 1656 τύπου PANDA KHH 1657 τύπου PANDA Γ. Τύπου OPEL KHY 5515 τύπου CORSA 30

31 44 Δ. Τύπου HYUNDAI KHY 5555 τύπου MATRIX KHY 5563 τύπου ELANTRA KHY 5579 τύπος ATOS Ε. Τύπου SCODA KHI 1671 τύπος OCTAVIA Λοιπές Μηχανολογικές επισκευές Πούλμαν mini bus ΚΗΟ 3631 τύπος 0303 ΚΗY 5648 τύπος 0704 Β. Τύπου MAGIRUS KHO 3857 KHO 3858 Γ. Τύπου VOLVO KHY 5557 Δ. Τύπου RENAULT ΚΗΥ 5556 τύπου MASTER Ε. Τύπου TROEGMOELLER KHH 4797 ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΟ =ΕΡΓΑΣΙΑ+ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Φ.Π.Α. 23% ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) 31

32 2. Το εκτιμώμενο κόστος προμήθειας ανταλλακτικών για κάθε ομάδα οχημάτων, που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω, είναι το ακόλουθο: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ Ανταλλακτικά σωλήνων(μαρκούτσια) και ρακόρ ειδικής χρήσεως Φορτηγών- Ρυμουλκούμενων ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 Β. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 Ανταλλακτικά σωλήνων(μαρκούτσια) και ρακόρ ειδικής χρήσεως Χωματουργικών Α. Τύπου JCB ME τύπος 3CX-CSM-4T ME τύπος 3CX-CSM-4T Β. Τύπου CASE ME ME Ανταλλακτικά σωλήνων(μαρκούτσια) και ρακόρ ειδικής χρήσεως φορτηγών ανατρεπόμενων αρπάγη Α. Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β. Τύπου MERCEDES KHY 5685 τύπος αρπάγη KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ 5742 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 τύπος αρπάγη Μπαταρίες Απορριμματοφόρων ΚΗY 5675 τύπου ACTROS ΚΗY 5676 τύπου ACTROS ΚΗY 5677 τύπου ACTROS ΚΗY 5678 τύπου ACTROS KHY 5679 τύπος ATECO KHY 5682 τύπος ATECO ΚΗΥ 5683 τύπος ATECO ΚΗΥ 5601 τύπος 1831K ΚΗΥ 5642 τύπος 0704 ΚΗΥ 5668 τύπος 0704 ΚΗH 1724 ΜΥΛΟΣ KHI 6131 DAIMLER-CHRYSLER 6028 KHO 4447 τύπος 2826/6X1 Β. Τύπου ISUZU ΚΗΙ 6131 τύπος ISUZU MOTORS ΚΗH 1720 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 32

33 KHH 1817 Δ. Τύπου NISSAN ΚΗH 1825 Μπαταρίες Πλυντηρίων Κάδων Α.Τύπου IVECO ME τύπου HEPHAESTUS ΜΕ ΜΕ Μπαταρίες Φορτηγών ανατρεπόμενων Α.Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β.Τύπου MERCEDES KHY 5685 τύπος αρπάγη KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ 5742 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 τύπος αρπάγη ΜπαταρίεςΚοινών φορτηγών Α. Τύπου FORD KHO 4440 τύπου TRANSIT KHH 1719 τύπου TRANSIT Β. Τύπου MITSUBISHI KHY 5687 L 200 4X4 KHY 5688 L 200 4X4 KHY 5749 L 200 KHY 5750 L 200 KHY 5751 L 200 KHY 5780 L 200 KHY 5707 L 200 KHY 5708 L 200 KHI 6661 L 200 Γ. Τύπου PIAGGIO KHI 6660 PORTER 1300 KHI 5618 PORTER 1300 Δ. Tύπου FIAT KHH 1845 Ε. Τύπου TOYOTA KHO 3850 Μπαταρίες Βυτίων ύδατος ΚΗΥ 5641 τύπου 0704 ΚΗΟ 4441 τύπου 1619 Β. Τύπου ΜΑΝ ΚΗΥ 5692 τύπου ΜΑΝ 0716 ΚΗΟ 4321 ΚΗΙ 6638 Μπαταρίες Γερανοφόρων οχημάτων 33

34 Α. Τύπου NISSAN ΜΕ τύπος OIL STEEL ME Μπαταρίες Χωματουργικών Α. Τύπου JCB ME τύπος 3CX-CSM-4T ME τύπος 3CX-CSM-4T Β. Τύπου CASE ME ME Μπαταρίες Φορτηγών- Ρυμουλκούμενων Α.Τύπου MERCEDES ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 Β. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 ΜπαταρίεςΑναρροφητικών σαρώθρων Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON Β. Τύπου SIKAS ME Μπαταρίες Επιβατικών οχημάτων Α. Τύπου MITSUBISHI KHY 5528 τύπου LANGER KHO 5529 τύπου LANGER Β. Τύπου FIAT KHH 1651 τύπου PANDA ΚΗΗ 1654 τύπου PANDA ΚΗΗ 1655 τύπου PANDA KHH 1656 τύπου PANDA KHH 1657 τύπου PANDA Γ.Τύπου OPEL KHY 5515 τύπου CORSA Δ. Τύπου HYUNDAI KHY 5555 τύπου MATRIX KHY 5563 τύπου ELANTRA KHY 5579 τύπος ATOS Ε.Τύπου SCODA KHI 1671 τύπος OCTAVIA Μπαταρίες Πούλμαν mini bus ΚΗΟ 3631 τύπος 0303 ΚΗY 5648 τύπος 0704 Β.Τύπου MAGIRUS KHO 3857 KHO 3858 Γ. Τύπου VOLVO KHY 5557 Δ. Τύπου RENAULT ΚΗΥ 5556 τύπου MASTER 34

35 Ε. Τύπου TROEGMOELLER KHH 4797 Ανταλλακτικά αναρροφητικών σαρώθρων (βούρτσες) Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON Β. Τύπου SIKAS ME Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Απορριμματοφόρων ΚΗY 5675 τύπου ACTROS ΚΗY 5676 τύπου ACTROS ΚΗY 5677 τύπου ACTROS ΚΗY 5678 τύπου ACTROS KHY 5679 τύπος ATECO KHY 5682 τύπος ATECO ΚΗΥ 5683 τύπος ATECO ΚΗΥ 5601 τύπος 1831K ΚΗΥ 5642 τύπος 0704 ΚΗΥ 5668 τύπος 0704 ΚΗH 1724 ΜΥΛΟΣ KHI 6131 DAIMLER-CHRYSLER 6028 KHO 4447 τύπος 2826/6X1 Β. Τύπου ISUZU ΚΗΙ 6131 τύπος ISUZU MOTORS ΚΗH 1720 KHH 1817 Δ.Τύπου NISSAN ΚΗH 1825 Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Αναρροφητικών σαρώθρων Α. Τύπου IVECO ΜΕ ΜΕ τύπου JOHNSTON ME τύπου JOHNSTON Β. Τύπου SIKAS ME Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Φορτηγών ανατρεπόμενων Α.Τύπου RENAULT KHY 5680 KHY 5681 Τριαξονικό Β. Τύπου MERCEDES KHY 5685 τύπος αρπάγη KHΟ 4442 τύπος 1632 ΚΗΥ 5732 τύπος 0704 Γ. Τύπου VOLVO ΚΗΟ 5742 Δ. Τύπου IVECO ΚΗI 4798 τύπος αρπάγη 35

36 Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Χωματουργικών A. Τύπου JCB ME τύπος 3CX-CSM-4T ME τύπος 3CX-CSM-4T B. Τύπου CASE ME ME Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Πλυντηρίων Κάδων Τύπου IVECO ME τύπου HEPHAESTUS ΜΕ ΜΕ Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Επικαθύμενων - Ρυμουλκούμενων A. Τύπου MERCEDES ΚΗΙ 5191 ΚΗΥ 5702 B. Τύπου VOLVO ΚΗΗ 5176 Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Κοινών φορτηγών A. Τύπου FORD KHO 4440 τύπου TRANSIT KHH 1719 τύπου TRANSIT B. Τύπου MITSUBISHI KHY 5687 L 200 4X4 KHY 5688 L 200 4X4 KHY 5749 L 200 KHY 5750 L 200 KHY 5751 L 200 KHY 5780 L 200 KHY 5707 L 200 KHY 5708 L 200 KHI 6661 L 200 Γ. Τύπου PIAGGIO KHI 6660 PORTER 1300 KHI 5618 PORTER 1300 Δ. Tύπου FIAT KHH 1845 Ε. Τύπου TOYOTA KHO 3850 Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Βυτίων ύδατος ΚΗΥ 5641 τύπου 0704 ΚΗΟ 4441 τύπου 1619 Β. Τύπου ΜΑΝ ΚΗΥ 5692 τύπου ΜΑΝ 0716 ΚΗΟ 4321 ΚΗΙ 6638 Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Γερανοφόρων Τύπου NISSAN ΜΕ τύπος OIL STEEL 36

37 ME Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά Επιβατικών οχημάτων Α. Τύπου MITSUBISHI KHY 5528 τύπου LANGER KHO 5529 τύπου LANGER Β. Τύπου FIAT KHH 1651 τύπου PANDA ΚΗΗ 1654 τύπου PANDA ΚΗΗ 1655 τύπου PANDA KHH 1656 τύπου PANDA KHH 1657 τύπου PANDA Γ. Τύπου OPEL KHY 5515 τύπου CORSA Δ. Τύπου HYUNDAI KHY 5555 τύπου MATRIX KHY 5563 τύπου ELANTRA KHY 5579 τύπος ATOS Ε. Τύπου SCODA KHI 1671 τύπος OCTAVIA Αναλώσιμα ανταλλακτικά (τακάκια, δίσκος, κλπ) Επιβατικών οχημάτων Α. Τύπου MITSUBISHI KHY 5528 τύπου LANGER KHO 5529 τύπου LANGER Β. Τύπου FIAT KHH 1651 τύπου PANDA ΚΗΗ 1654 τύπου PANDA ΚΗΗ 1655 τύπου PANDA KHH 1656 τύπου PANDA KHH 1657 τύπου PANDA Γ. Τύπου OPEL KHY 5515 τύπου CORSA Δ. Τύπου HYUNDAI KHY 5555 τύπου MATRIX KHY 5563 τύπου ELANTRA KHY 5579 τύπος ATOS Ε. Τύπου SCODA KHI 1671 τύπος OCTAVIA Αναλώσιμα ανταλλακτικά (τακάκια, δίσκος, κλπ) Κοινών φορτηγών Α. Τύπου FORD KHO 4440 τύπου TRANSIT KHH 1719 τύπου TRANSIT Β. Τύπου MITSUBISHI KHY 5687 L 200 4X4 KHY 5688 L 200 4X4 KHY 5749 L 200 KHY 5750 L 200 KHY 5751 L 200 KHY 5780 L 200 KHY 5707 L 200 KHY 5708 L

38 KHI 6661 L 200 Γ. Τύπου PIAGGIO KHI 6660 PORTER 1300 KHI 5618 PORTER 1300 Δ. Tύπου FIAT KHH 1845 Ε. Τύπου TOYOTA KHO Κάρτες ταχογράφων όλων των οχημάτων Σ Υ Ν Ο Λ Ο (2) Φ.Π.Α. 23% (2) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2) ΣΥΝΟΛΟ = ΣΥΝΟΛΟ (1) + ΣΥΝΟΛΟ (2)= ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. = Φ.Π.Α.(1)+Φ.Π.Α.(2) = ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) + ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)= Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 38

39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓO: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ κ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αρθρο 1ο : Αντικείμενο της μελέτης Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά : 1. Την ανάδειξη μειοδοτών, ανά τύπο οχήματος της κάθε ομάδας εργασιών επισκευής και συντήρησης (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών) όλων των οχημάτων του Δήμου, σε εξωτερικά συνεργεία για ένα έτος. Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο ή υποσύνολο εργασιών, όπως προβλέπει η διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της. 2. Την ανάδειξη μειοδοτών για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών (αναλώσιμα) ανά, τύπο οχήματος της κάθε ομάδας για τη επισκευή των οχημάτων από το συνεργείο του Δήμου, για ένα έτος. Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζομένων που θα αφορούν το σύνολο ή τμήμα των προς εκτέλεση προμηθειών, όπως προβλέπει η διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της. Αρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις : α) Τον νέο Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006. β) Του Ν.2286/ (ΦΕΚ 19/Α/1/2/95) γ) Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών ΕΚΠΟΤΑ δ)το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11 Α), ε) Το Ν. 2396/1953 (ΦΕΚ 117 Α ), στ) Την απόφαση 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/75/Β ), ζ) Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων, που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο 1. Επισκευή και συντήρηση Αρθρο 3ο : Σύνταξη προσφορών - Τεχνικές προδιαγραφές Όσον αφορά τις εργασίες επισκευής-συντήρησης που αναφέρονται ανωτέρω, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τιμοκατάλογο των αντιστοίχων εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται, ανά τύπο οχήματος της κάθε ομάδας της αντίστοιχης κατηγορίας οχημάτων για την οποία συμμετέχουν. Θα προσφέρουν έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των εργασιών και ανταλλακτικών του ανωτέρω κατατεθειμένου τιμοκαταλόγου τους, ανά τύπο οχήματος της κάθε ομάδας της αντίστοιχης κατηγορίας οχημάτων για την οποία συμμετέχουν, όπως αυτές αναφέρονται στο τιμολόγιο προσφοράς της μελέτης. Η έκπτωση θα ισχύει καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα διαμορφώνει την τελική τιμή για κάθε είδος του τιμολογίου προσφοράς. Οι τιμοκατάλογοι που θα κατατεθούν την ημέρα του διαγωνισμού από τους διαγωνιζόμενους, θα αποτελούν στοιχεία της προσφοράς τους και θα πρέπει να αναφέρουν την περιγραφή της εργασίας, όπως αυτή αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 39

40 Οι τιμές των προσκομιζόμενων τιμοκατολόγων θα είναι σε Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και θα ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης. Επί ποινή αποκλεισμού, οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν την βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, την άδεια λειτουργίας του συνεργείου και το πτυχίο ειδικότητας του υπεύθυνου Μηχανικού (πιστοποιημένα) από τον αρμόδιο φορέα. Ο εκάστοτε μειοδότης με δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του, θα δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο του από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ της υπηρεσίας, όταν κρίνεται αυτή αναγκαία. Ο μειοδότης θα πρέπει να αποδείξει με τα κατάλληλα έγραφα ότι έχει την έγκριση του κατασκευαστή του εκάστοτε μηχανικού μέρους ή του αντιπροσώπου του στην Ελλάδα και ότι διαθέτει το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό και εμπειρία κατά περίπτωση, ώστε να μπορεί να επεμβαίνει σε αυτό. Οι εργασίες επισκευής, θα είναι οι προβλεπόμενες από τα εγχειρίδια του κατασκευαστή θα περιγράφονται λεπτομερώς θα είναι αρίστης ποιότητος σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, ανεξάρτητα αν στην βασική ομαδοποίηση που δίδεται παραπάνω απουσιάζουν κατά περίπτωση κάποιες ειδικές εργασίες ανά είδος αυτοκινήτου ή υπάρχουν εργασίες οι οποίες δεν απαιτούνται σε κάποια είδη αυτοκινήτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ή μακροζωία και αξιοπιστία του επισκευαζόμενου μέρους. Για τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα ισχύει ότι αναφέρεται στο επόμενο άρθρο 3.2 ( Προμήθεια ανταλλακτικών ) Στο Παράρτημα Α, στο τέλος της παρούσας μελέτης αναφέρονται οι ενδεικτικές εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν για ένα έτος και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν. Στο Παράρτημα Β, στο τέλος της παρούσας μελέτης αναφέρονται τα οχήματα του Δήμου, με τον αριθμό κυκλοφορίας τους, την εταιρεία κατασκευής, τον τύπο τους και την χρονολογία πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Ο μειοδότης δεν θα ενεργεί αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της παραπάνω Επιτροπής σε κάθε περίπτωση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου και σε συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν το προαναφερόμενο προς επισκευή και συντήρηση τροχαίο υλικό, να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο αυτοκινήτων και των επισκευών που αυτά απαιτούν και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου. Στην περίπτωση κατά την οποία μηχανικό μέρος θα απαιτηθεί να αφαιρεθεί στον χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου για να μεταφερθεί στο συνεργείο του αναδόχου προς επισκευή, τεχνικό προσωπικό του αναδόχου θα αναλαμβάνει την αφαίρεση και μεταφορά του στο συνεργείο. Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και ασφαλή αφαίρεση, μεταφορά του από και προς το αμαξοστάσιο του Δήμου και επανατοποθέτησή του καθώς και για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο μηχανικό μέρος, σε όχημα ή εγκαταστάσεις του Δήμου υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου. Επίσης θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι, στην περίπτωση που όχημα του Δήμου έχει ακινητοποιηθεί από τέτοιας έκτασης βλάβη, η οποία δεν είναι δυνατόν να 40

41 αποκατασταθεί επί τόπου, αναλαμβάνει ο ανάδοχος να το μεταφέρει από το σημείο που ευρίσκεται στο χώρο του συνεργείου του. Στην περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνιζόμενος διαθέτει ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς θα αναγράφεται στην δήλωση επίσης και το επίσημο κατά περίπτωση κόστος της εργασίας μεταφοράς. Στην περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς, αλλά συνεργάζεται με εταιρία αντικειμένου σχετικού με την μεταφορά οχημάτων, θα καταθέσει μαζί με την δήλωση επίσης τον επίσημο τιμοκατάλογο εργασιών μεταφοράς της εν λόγω συνεργαζόμενης εταιρίας. Θα συντάσσεται, εφ όσον η Υπηρεσία κρίνει σκόπιμο, αναλυτική Τεχνική Έκθεση Επισκευής Οχήματος, η οποία θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά: H αρχική διάγνωση της βλάβης από τον μηχανικό του συνεργείου οχημάτων του Δήμου. Η ακριβής διάγνωση της βλάβης θα γίνεται από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την Υπηρεσία κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του μηχανικού μέρους. Οι εργασίες που έγιναν. Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν αναλυτικά με σαφή αναφορά στην προέλευσή τους. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, με βάση την Τεχνική Έκθεση Επισκευής Οχήματος, να μην προχωρήσει σε μια επισκευή αν κρίνει ότι είναι ασύμφορη για τον Δήμο λόγω υψηλού κόστους. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο το κόστος της εργασίας έως στο στάδιο διάγνωσης της βλάβης και του προσδιορισμού του κόστους αποκατάστασής της. Η περιοδική προληπτική συντήρηση κάθε απορριμματοφόρου θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή της κάθε υπερκατασκευής, για τον λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν με την πρόσφορα τους και πλήρες πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης. 2. Προμήθεια ανταλλακτικών Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου (Διεύθυνση: Οδός 25η κ Πλατεία Αγίας Τριάδας Ελληνικό ) και σε συνεννόηση με το Γραφείο Κίνησης, να εξετάσουν το τροχαίο υλικό για το οποίο προορίζονται τα ανταλλακτικά και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Τα ανταλλακτικά αυτά θα φαίνονται στους καταλόγους ανταλλακτικών (SPARE PARTS LIST) των κατασκευαστών-αντιπροσώπων και θα τηρείται η κωδικοποίηση (PART NUMBER) του εργοστασίου κατασκευής. Οι τιμοκατάλογοι που θα κατατεθούν την ημέρα του διαγωνισμού από τους διαγωνιζόμενους, θα αποτελούν στοιχεία της προσφοράς τους και θα πρέπει να αναφέρουν την περιγραφή του ανταλλακτικού, όπως αυτή αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν εννιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) επί των τιμών του ανωτέρω τιμοκαταλόγου για όλα τα ανταλλακτικά ανά τύπο οχήματος της κάθε ομάδας της αντίστοιχης κατηγορίας αυτοκινήτων που τους ενδιαφέρει, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. Οι τιμές των προσκομιζόμενων τιμοκαταλόγων θα είναι σε Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και θα ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης. 41

42 Επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα ανταλλακτικά θα είναι γνήσιας κατασκευής με σήμανση CE και θα προσκομίζεται το ISO του εργοστασίου κατασκευής. Για εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα εμπορίας ανταλλακτικών, που δεν είναι επίσημοι αντιπρόσωποι των εκάστοτε τύπων αυτοκινήτων του Δήμου και δεν διαθέτουν επίσημους καταλόγους ανταλλακτικών SPARE PARTS LIST θα προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά τους αναφέρεται στους επίσημους τιμοκατάλογους των επίσημων εξουσιοδοτημένων αντιπροσωπειών των αντίστοιχων τύπων οχημάτων, που διαθέτει ο δήμος και οι οποίοι ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπράτησης. Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα στις αποθήκες του προμηθευτή, θα είναι άμεσος (μέχρι δυο εργάσιμες μέρες από την παραγγελία), ενώ για τα ανταλλακτικά που δεν υπάρχουν στις αποθήκες του προμηθευτή και θα πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό, η παράδοση ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες το μέγιστο, από την παραγγελία του ανταλλακτικού στον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις αυτές (εκτέλεση κατεπείγουσας προμήθειας από το εξωτερικό) οι προμηθευτές μπορούν να αναφέρουν στην προσφορά τους διαφορετική έκπτωση επί τοις εκατό (%), στις τιμές του τιμοκαταλόγου τους. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών, να στέλνει αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. Αρθρο 4ο : Λοιπά στοιχεία Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συναγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα». Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι, οι οποίοι θα έχουν έννομο συμφέρον. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το διαθέσιμο από το Δήμο για το σύνολο των επισκευών που θα λάβουν χώρα για ένα έτος. Η διάθεση και κατανομή του προαναφερόμενου ποσού θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν για ένα έτος και μόνο μέχρι εξάντλησής του. Επίσης ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των εργασιών συντήρησης και επισκευής που θα προκύψουν για ένα έτος. Η πληρωμή των εργασιών και ανταλλακτικών, θα γίνεται με προσκόμιση και ενταλματοποίηση του εκάστοτε παραστατικού και αφού συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 42

43 Η διάρκεια των συμβάσεων, λήγει με την εξάντληση των προβλεπόμενων ποσών (όπως φαίνεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό) ή με την εξάντληση του συνολικού χρόνου, που ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την σύμβαση, για όλες ή ορισμένες κατηγορίες οχημάτων-μηχανημάτων-υπερκατασμευών με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές, μέχρι της απορρόφησης του κονδυλίου, ανάλογα με τις ανάγκες και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη για το επόμενο έτος. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Ο Διευθυντής Ο Συντάξας Αννα Καράπα-Λαβασά Δημήτρης Νάσιος Θεόδωρος Ακερμάνογλου Αρχιτέκτων Μηχ/κος ΠΕ4/Α Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ3/Α Μηχανολόγος Μηχ/κος ΠΕ5/Α 43

44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓO: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ κ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος 2013 και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες, οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν, αφορούν σε επισκευές: 1.Υπερκατασκευές Μπουκάλες Αλλαγή γλίστρες Αλλαγή ράουλα μύλων Αλλαγή αισθητήρων - αυτοματισμού Αντλία λαδιού (Αποσύνδεση επισκευή ή αντικατάσταση επανασύνδεση) Αντλία νερού (Αποσύνδεση επισκευή ή αντικατάσταση επανασύνδεση) Έλεγχος επισκευή χειριστηρίων Έλεγχος επισκευή τουρμπίνας (σάρωθρα) Επισκευές συγκολλήσεις ρηγμάτων 2.Ηλεκτρολογικές επισκευές συντηρήσεις Επισκευή Συστήματος εκκίνησης -μίζα (δακτυλίδια- καρβουνάκια- γρανάζια) Επισκευή δυναμό (ρουλεμάν πηνίο δακτυλίδια κομπλέ) Επισκευή κυκλώματος ανάφλεξης (μόνο για βενζινοκίνητα) Επισκευή κυκλώματος φωτισμού και βοηθητικών συστημάτων (φλας, στοπ, σύστημα ψύξης θέρμανσης) Επισκευή αλλαγή παλμοδότη Προγραμματισμός σύνδεση ταχογράφου Αλλαγή γραφίδων άξονα- δαχτυλίδια 3.Επισκευές ταχογράφων 4. Σύστημα πέδησης Έλεγχος αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ Αλλαγή δισκόφρενα Ρυθμίσεις διάκενου τυμπάνου σιαγόνες Έλεγχος ρεγουλατόρων φρένων Έλεγχος βαλβίδας κατανομής πίεσης Έλεγχος αλλαγή φυσούνες τροχών Αντικατάσταση λίπανση ρουλεμάν τροχών μουαγιέ- τσιμούχες δαχτυλίδια Επιθεώρηση υδραυλικού συστήματος φρένων (σωληνώσεις υδραυλικοί κύλινδροι υγρά φρένων) Επισκευή βοηθητικών συστημάτων πέδησης (αερόφρενο, αεροσυμπιεστής, σωληνώσεις, φίλτρα κλπ) 44

Οι φάκελοι της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένοι και θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Παρασκευή 26/09/2014 και

Οι φάκελοι της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένοι και θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Παρασκευή 26/09/2014 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 15/09/2014 ΝΟΜΟΣ KYKΛΑ ΩΝ Α.Π. 5489 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµαρχος Μήλου σας ενηµερώνει για τη διεξαγωγή µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της εργασίας ασφάλισης οχηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

θέλοντας να προσφέρουμε και στον άνθρωπο της πόλης ξεχασμένες γεύσεις από την περίφημη Κρητική διατροφή, εγκαινιάσαμε το πρώτο μας κατάστημα στη Βάρη Αττικής. Εκεί θα βρίσκετε πλέον εκλεκτά Κρητικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 22-7-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 3007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής Αναστασιάδης Κλήμης Μπαμπαλής Δημήτριος Βλάχος Στυλιανός

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής Αναστασιάδης Κλήμης Μπαμπαλής Δημήτριος Βλάχος Στυλιανός Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην προμήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών με σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασμό πέλματος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.320,00 Φ.Π.Α. 23% : 993,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 5.313,60 ΕΥΡΩ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας

Ασφάλιση Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας 13REQ001767078 Α ΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαία:6/12/2013 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 89427 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρµόδιος Υπάλληλος:Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π5/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π5/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/οικ.79666 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α &

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ

Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ Στις 20 Ιουνίου ψηφίζουμε ΔΑΚΕ, για το 16ο συνέδριο τής ΟΛΜΕ Αγαπητοί Συνάδελφοι, 17 Ιουνίου 2013 Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο 1ο Λύκειο Παλλήνης, καλούμαστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : κ. Παππάς Αθανάσιος Τηλ : 2310 729 281 Μενεμένη 18 /05 /2009 Διεκπεραίωση: 18/05/2009 e-mail : pappas@menemeni.gr 7B 36 Προς: -Δήμαρχο -Αντιδήμαρχο ΔΤΥ -Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ Πρέβεζα: 21/04/2012 Αριθμ. Πρωτ.:35394/1292 Ταχ. Δ/νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικα : 48100

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.602,17 με ΦΠΑ & 8.497,5 χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 Αρ. Μελέτης: 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών, για κάλυψη αναγκών των οχημάτων.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 03 / 06 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 5662 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 496-17/01-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 138 Καρλόβασι, 05/05/2015. Προς: Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης {όπως ο πίνακας αποδεκτών}

Α.Π.: 138 Καρλόβασι, 05/05/2015. Προς: Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης {όπως ο πίνακας αποδεκτών} ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ Πληρ.: Α. Κατσιάνη Τηλ.: 2273082010 Προς: Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης {όπως ο πίνακας αποδεκτών} Α.Π.: 138 Καρλόβασι, 05/05/2015 Σας διαβιβάζουμε πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 65000,00 K.Μ.: Π08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασφάλιση κινητής

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών Ν.Α. Λέσβου ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 08-3-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 03/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/03/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003206638 2015-10-22

15PROC003206638 2015-10-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοζάνη, 22/10/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:1708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α Περιφερειακή Ανάπτυξη-Αποκέντρωση-Αυτοδιοίκηση και η Αριστερά Λαµία Φθιώτιδας, Ξενοδοχείο Σαµαράς, Κυριακή ώρα 9. 30 π.µ. 2-11-2008 Νοµαρχιακές Επιτροπές ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014

Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας έτους 2014 Κ. Μ. : Π 138 /2013 ΠΡ/ΣΜΟΣ:6.901,38

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ei Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2011-2012, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα: Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003570450 2015-12-24

15PROC003570450 2015-12-24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(PROGRAM OPERATOR) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010 Υπέρλαμπρα Αστέρια K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α 1 Φίλες και φίλοι, editorial Η πρώτη φάση του 76ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος τελείωσε στη Καστοριά, σε μια πόλη που ξέρει να

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 6 Νοεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 110167/41099 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΑΜα Α\ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-05-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/48138/933. Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΑΜα Α\ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-05-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/48138/933. Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΑΜα Α\ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18-05-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/48138/933 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερμού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ. Χριστάκη : (210) 32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1065/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση των όρων της Διακήρυξης δημοπράτησης και συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. υπηρεσιακών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου, για το οικονοµικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. υπηρεσιακών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου, για το οικονοµικό έτος 2014 Νίκαια 9/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ AΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 10 Τ.Κ.: 18450 NIKAIA Πληροφορίες: Παπαγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας του δήμου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ.

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΑΘΗΝΑ, 12-01-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) κ. Δ. ΡΕΠΠΑ τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ κ. Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ τον Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ του

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ Μ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν της Ε Ν Ω Σ Η Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Α/Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 11.12.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 11.12.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 11.12.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΖ 08.12.2014, ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία:

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41777-8, site :www.chania.gr, e-mail: d-pervallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4 0.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4 0. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4 0. 0 0 0, 0 0 ΣΑΤΑ 2011, 2013 & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΑ-ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1038

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1038 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1) Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α ΤΜΗΜΑ Α 2) Δ/ΝΣΗ 13 η ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 17-06-2015 Διεκπεραίωση: μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Υ Σ Τ Η Ν Δ Ρ Α Μ Α ( Τ Ω Ν Μ Ε α / α 1 4 2 4 0 κ α ι 1 4 2 4 1 Α Ν Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πληρ.:Αικατερίνη Λιάπη,Αναπλ.Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/12490 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα